Koivuhaan koulun syystiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koivuhaan koulun syystiedote 2014-2015"

Transkriptio

1 Koivuhaan koulun syystiedote

2 2 Sisällysluettelo Asia Sivu Koulun painopistealueet lv Oppilashuolto ja koulun sosiaalityö 4 Yhteystiedot 5 Oppilaskunta 6 Vanhempainyhdistys 7 Koulun kerhot 7 Oppituntien kestot 7 Merkittävät tapahtumat koulutyössä (tapahtumakalenteri) 9 Koulun järjestyssäännöt 11 Poissaolot 13 Koulutapaturmat 13 Koulun työ- ja loma-ajat 14 Wilman käyttö 15 Iltapäiväkerhon toiminta Koivuhaan koululla 15 Asiaa KiVa-toiminnasta, liikkuvasta koulusta ja koulukummitoiminnasta 15-17

3 3 Koulun painopistealueet lv tapakasvatus ja osallisuus Hyvien tapojen perusta on toisten ihmisten kunnioittaminen kaikissa kohtaamisissa. Se on pohja, jolle rakentuvat kohtelias käytös, sujuva vuorovaikutus ja erilaisuuden ymmärtäminen. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää myös itseään ja osata tulkita omaa käytöstään. Ihmisen, jolla on hyvä itsetunto, on helppo kunnioittaa myös toisia. Nykypäivän maailmassa on mahdotonta pyöriä vain omassa ympyrässään koululaisista kasvaa ennen pitkää jäseniä yhteiskuntaan, joka koostuu erilaisista ja eri kulttuureista tulevista ihmisistä sekä uudenlaisista työskentelytavoista. Maailman yhdentyessä nuorten aikuisten täytyy osata sopeutua muutoksiin. Ymmärrys tapakulttuurin merkityksestä ja halu sekä taito soveltaa oppimaansa käytäntöön antavat hyvät eväät tälle sopeutumiselle. Hyvätapainen ei synny pakosta, vaan halusta. Ystävällisten ajatusten ilmaiseminen ja hyvätapaisuus ovat taitoja, joiden osaaminen edellyttää harjaantumista erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Tapakasvatus alkaa kotoa. Koulussa opetellaan vuorovaikutustaitoja ja syvennetään tapakulttuurin ymmärrystä. Työelämässä tätä osaamista tarvitaan käytännössä ammatissa kuin ammatissa. Hyvät tavat eivät juurru hetkessä, vaan ne hioutuvat osaksi noudattajaansa vuosien kuluessa ja toistojen myötä. Kodin ja koulun yhteistyö on tapakasvatuksessa kuten muussakin kasvatustyössä ensiarvoisen tärkeää. Kun lapsi tai nuori saa samanlaisia viestejä sekä kotoa, että koulusta, niiden merkitys ja teho vahvistuvat. Yhteiset arvot ja normit auttavat jäsentämään ympäröivää maailmaa. Ensivaikutelma ihmisestä syntyy muutamassa sekunnissa. Sen jälkeen ihmistä arvioidaan hänen käyttäytymisensä perusteella. Hyvät tavat eivät vain kaunista, vaan ovat käyntikorttimme kaikkialla. Tapakasvatus on lapsen oikeus ja hyvät tavat ovat osa hyvinvoivan lapsen arjen taitoja. Hyvät ja yhtenäiset käytöstavat ovat perusedellytys toimivalle vuorovaikutukselle, jossa luodaan turvallisuutta ja sivistyneen kanssakäymisen perusta. Viisas vanhempi ymmärtää tapakasvatuksen arvon lapsensa tulevaisuuden kannalta. Kirjaviisaus ei yksin takaa menestyksen avaimia, vaan elämässä onnistumiseen tarvitaan myös muunlaista sivistystä. Kohteliaan ja toiset huomioivan ihmisen kanssa on mukava olla tekemisissä. Pienissä sanoissa ja eleissä piilee suuria merkityksiä. Hyvät tavat ovat tavattoman tärkeä tuki matkalla aikuisuuteen ja elämässä pärjäämiseen. Ne osoittavat yksilön taitoa ottaa muut huomioon, halua ymmärtää ympäristöään ja kykyä hallita omaa elämäänsä.

4 4 Oppilashuolto ja koulun sosiaalityö Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on myös välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuurin edistäminen kouluyhteisössä. Oppilashuollolla edistetään sekä lapsen ja nuoren oppimista että tasapainoista kasvua ja kehitystä. Olennaisena tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuollon toteutuksessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö. Oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa korostetaan lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa kuulemisen tärkeyttä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Käytettävissä olevat resurssit: koulukuraattori koululla kahtena päivänä viikossa kouluterveydenhoitaja koululla kahtena päivänä viikossa koulupsykologi tarvittaessa KiVa -tiimi kiusaamisasioissa tarvittaessa pedagoginen tiimi käsittelee pedagogiset asiakirjat yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa lukuvuodessa moniammatillinen asiantuntijaryhmä kootaan tarvittaessa nopeasti käsittelemään yksittäisen oppilaan oppilashuollollista tukea Yksikkökohtainen moniammatillinen oppilashuoltoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: rehtori (pj) koulukuraattori kouluterveydenhoitaja laaja-alainen erityisopettaja (sihteeri) Yksittäistä oppilasta koskevien oppilashuollollisten asioiden käsittely Kun yksittäistä oppilasta koskevia huolia käsitellään, ilmoitetaan asiasta huoltajalle. Samalla huoltaja saa tiedon oppilashuollon kokouksesta ja voi halutessaan tulla mukaan oppilashuoltoryhmään keskustelemaan lapsen asiasta. Ilmoituksen kotiin tekee lapsen luokanvalvoja tai se henkilö, joka oppilashuoltoryhmän kutsuu koolle.

5 5 Yhteystiedot puhelinnumero rehtori Juha Suhonen / apulaisrehtori Riitta Auvinen opettajahuone kanslia koulusihteeri Jonna Piispanen (paikalla ma & ke) koulukuraattori Jonna Keskitalo terveydenhoitaja Jonna Nissilä keittiö/eija Kyngäs laitosmies Mika Junttila siistijä Mirva Loukiainen siistijä Satu Salmela siistijä Sari Heikkala Opettajat 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b Irma Myllymäki Milla Torkinlampi Heidi Kytölaakso Kari Hienovirta Riitta Auvinen Päivi Heikkinen Antti Pitkänen Juha Nuottimäki Anne Heiermann Seppo Isokangas Liisa Kivioja 6a Matti Teerikangas, liikuntavastaava b Tiina Hagström 1E Pirjo Urpilainen E-5E Mirja Heinonen

6 6 erityisopetus Sari Hauta-Aho erityisopetus Suvi Karvonen valmistava Päivi Härkönen en, ru Minna Nyakwama Koulunkäyntiavustajat Ulla Liedes Riitta Bergroth Tiina Lindberg-Kankainen Anne-Maria Viinamäki Johanna Skog Kauko Salo Toiminta-alueopetus Marja-Terttu Lauri, erityisopettaja/apulaisrehtori Mervi Autio, koulunkäyntiavustaja Susanna Muhonen, koulunkäyntiavustaja Elisabeth Bjong, koulunkäyntiavustaja Mirva Kaljunen, koulunkäyntiavustaja Anne Nygård, koulunkäyntiavustaja Sari Porko, kehitysvammaohjaaja Terveyskeskuslääkäri Alue III Hammashuolto Mielenterveys- ja kasvatusasiat Perheneuvola Nuorisopoliklinikka Koulun verkkosivut: https://www.kokkola.fi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/luokat_1_9_fi/koivuhaan_koulu/fi_ FI/ sähköpostiosoitteet: Huom! rehtorilla Oppilaskunta Oppilaskunnan tavoitteena on edistää oppilaiden kykyä ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidossa omassa kouluyhteisössä. Oppilaskunta suunnittelee ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa, virkistystoimintaa, kouluviihtyvyyttä ja koulutyötä. Toimimalla oppilaskuntatyössä oppilas voi harjoitella erilaisia osallistumis- ja vaikuttamistaitoja. Oppilaskuntaan kuuluu jokaisesta luokasta oman luokan valitsema luokkaedustaja. Lukuvuonna Koivuhaan koulun oppilaskunnan puheenjohtajana toimii Riia Pulkkinen ja sihteerinä Wilma Lakanen.

7 7 Vanhempainyhdistys Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Virve Rantala. Koulun vanhempainyhdistyksen verkkosivut: Koulun kerhot Koululla toimii Power Mover tanssi ja liikuntakerho torstaisin klo opettaja anne Heiermannin ohjaamana sekä Liikkuva koulu välituntikerho koulupäivien aikana kahtena päivänä viikossa koulunkäyntiavsustaja Anne Maria Viinamäen ohjaamana. Oppituntien kestot Oppilaan koulupäivä sijoittuu vaihtelevasti aikavälille Luokanvalvoja toimittaa oppilaskohtaisen lukujärjestyksen. Oppituntien alkamis- ja päättymisajankohdat: 1. oppitunti oppitunti oppitunti (ruokailu porrastaen ) 4. oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti HUOM! Päivän päättävät kaksoistunnit voidaan tehdä ilman välituntia, joten koulu päättyy joko tasatunnein tai 15 minuuttia vaille tasatunnin. Ruokailut sijoittuvat kolmannelle oppitunnille porrastetusti aikavälillä Lisäksi toiminta-alueopetuksen oppilaat saavat välipalan klo Normaalisti välitunnit ovat kestoltaan 15 minuuttia. "Liikkuva koulu" -välitunti on kestoltaan 30 min. Näitä Liikkuva koulu - välitunteja vaihdellaan eri luokka-asteilla lukuvuoden aikana. LOMAUTUSPÄIVIEN OHJELMAA Kokkola lomauttaa henkilöstöään kuluvana vuonna. Vaikutusta tällä on myös koulutyöhön. Koulun aloitus lomautuspäivinä on klo (poikkeuksena 20.12, jolloin aloitus klo 9.00 ja oppilaat koulussa vain yhden tunnin, koulupäivä päättyy ruokailuun (normaalit ruokailuajat) elokuvapäivä, teemana ystävyys 1-3lk.: elokuvana Krokotiili Gena ja ystävyyden majatalo 4-6lk.: elokuvana Free Willy klo päivän ohjelmasta ja teemasta kertominen luokissa/käytäväkokouksina klo elokuvat Koivusalissa (4-6) ja ruokasalissa (1-3) alkavat (vapaa osallistuminen)

8 8 klo välitunti klo elokuvat jatkuvat klo välitunti klo ruokailu, teeman syventäminen omissa luokissa (esim. kirjoitus/piirtäminen) HUOM! ne lapset, jotka eivät katso elokuvaa kokoontuvat kaikki rehtorin luokse (kirjoitus/piirtäminen/musiikki) yhteislaulupäivä, teemana ystävyys ja hyvät tavat klo päivän ohjelmasta ja teemasta kertominen luokissa/käytäväkokouksina klo yhteislaulut Koivusalissa (kaikki osallistuvat) klo välitunti klo yhteislaulut ja mahd. karaoket jatkuvat (huom! karaokelauluissa ei ole mukana kevyttä musiikkia, jotta kaikki voivat osallistua) klo välitunti klo ruokailu, teeman syventäminen omissa luokissa (esim. kirjoitus/piirtäminen/seinätaulut) Lucia-juhla klo päivän teemasta kertominen luokissa klo Lucia-juhla salissa klo Joululauluja yhteislauluna salissa klo ruokailu "joululaulupäivä" klo koulu alkaa klo joululauluja yhteislauluna salissa klo joulupussit luokissa ja hyvän joulun toivotukset käytäväkokouksina/luokissa klo oppilaat kotiin

9 9 Merkittävät tapahtumat koulutyössä elokuu 2014 retkiä lähimaastoon ja kantakaupungin alueelle koulun yleisurheilupäivä Kirkonmäen kentällä elo-syyskuussa vanhempainilta (yhteinen sekä luokkakohtaiset) syyskuu 2014 uintiviikko vko 40 siivouspäivä 1.9. koulujenväliset yleisurheilukisat metsäpäivä 5. ja 6.lk sekä erityisluokat (1e ja 3-5e) - kulku linja-autolla. Paikkana jokin Kokkolan kaupungin alueella sijaitseva metsäalue. Järjestetään yhteistyössä 4h-yhdistyksen kanssa, joka myös kustantaa linja-autokyydit. aika 22. ja syyskuussa kokeilemme virittää yhteislauluperinnettä jokatoinen viikko pidettävän päivänavauksen aikana. Kyseisen päivänavauksen suunnittelee Liisa Kivioja sekä päivänavausvuorossa oleva opettaja. Tapakasvatusteema otetaan esille lauluvalinnoissa. lokakuu Juhla lapsille ja vanhuksille. Oppilaan koulu päättyy klo viikolla 40 uintiviikko rauhanpuun istuttaminen yhteislauluperinteen vaaliminen marraskuu 2014 vko 46 lukuviikko vko telinevoimisteluviikko to joulumarkkinat palvelukeskuksessa vko 45 Loistavaa! viikko joulukuu 2014 pe 5.12 todistukset ja lyhyt Itsenäisyyspäivän juhla (oppilaan koulu päättyy todistuksen saantiin n. klo )

10 Lucia-juhla, koulua klo (lomautuspäivä) joulukirkko koulua klo (ei varsinaista joulujuhlaa) yhteislaulut (joululaulut) salissa klo tammikuu 2015 shakkiturnaus Seppo Isokankaan johdolla helmikuu 17.2 talviurheilupäivä sisältäen matkan Kaustiselle laskettelurinteeseen. Vastuuopettajana matkalla on Matti Teerikangas Ystävänpäivän huomioiminen 13.2 Kalevalanpäivän huomioiminen maaliskuu lukupäivä 19.3 (Minna Canth) vk telinevoimisteluviikot huhtikuu 2.4. pääsiäisjuhla (oppilaan koulu päättyy klo ) vk 17 uintiviikko Power Mover/Talent -tapahtuma toukokuu 21.5 iltakoulu kevätmarkkinoiden aikaan kevätkirkko (kulkeminen jalan) kävelytapahtuma koulun ympäristössä toukokuun aikana luokkaretkiä/leirikouluja Kokkolan alueelle ja Kokkolan ulkopuolelle 27.5 klo kevätjuhla (koko koulu) 28.5 opettajat-oppilaat pesisottelu 30.5 Kutosten juhla ja todistusten jako, kesäloma alkaa

11 11 Koivuhaan koulun järjestyssäännöt 2014 Perusopetuslain 35 :n mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan velvollisuuksista, kasvatuskeskustelusta ja kurinpidollisista toimista säädetään perusopetuslaissa (35-36 ). Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (29 ). Tämän lisäksi oppilaan tulee koulussamme noudattaa seuraavia ohjeita: 1. Koulun ilmapiiri Edistä koulun työrauhaa ja hyvää ilmapiiriä. Ole kohtelias; tervehdi, kiitä ja auta. Puhu asiallisesti kaikille. Käyttäydy hyvin kaikissa koulun tilaisuuksissa ja koulupäivän tilanteissa. Hyväksy erilaisuus ja arvosta toisia.ole hyvä kaveri; älä kiusaa. Jokainen koulun aikuinen on ohjaajani. 2. Oma ja yhteinen omaisuus Pidä huolta työskentelyvälineistä, varusteista ja tavaroista. Huolehdi omat varusteesi niille varatuille paikoille ja vie ne kotiin silloin kun niitä ei tarvita. Älä ota luvatta toisen omaa. Jätä kotiin kouluun kuulumattomat tavarat. Käytä matkapuhelinta vain opettajan luvalla. Pidä puhelimesi äänettömällä koulupäivän ajan. 3. Välitunti Lähde ripeästi välitunnille. Pysy koulun alueella välituntisin. Lähde reippaasti sisälle välitunnin päätyttyä. Tömistele/kopistele lumet ja hiekat kengistäsi ennen sisälle tuloa. Liiku sisällä kävellen.

12 12 Pukeudu asiallisesti sään mukaan. Huomioi oma ja muiden turvallisuus. Ole reilu kaveri kaikille välituntipuuhissakin. Noudata välituntivalvojan ohjeita. 4. Ruokailu Noudata kauniita ruokailutapoja. Jonota rauhallisesti. Maista jokaista sinulle tarjolla olevaa ruokalajia. Ota ruokaa vain niin paljon kuin syöt. Nosta tuolisi paikoilleen, kun olet syönyt. Kiitä ruoasta. 5. Koulumatka Noudata hyviä tapoja ja käyttäydy asianmukaisesti myös koulumatkalla ja koulukuljetuksessa. Tule aamuisin suoraan kouluun. Lähde suoraan kotiin koulupäivän päätyttyä. Käytä pyöräillessäsi kypärää. Säilytä polkupyöräsi pyöräilytelineessä koulupäivän ajan. 6. Poissaolot Huoltaja pyytää luvan poissaoloon silloin, kun ei ole kyse sairaudesta. Luvan myöntää 1-3:n päivän poissaoloihin opettaja ja sitä pidempiin poissaoloihin rehtori. Huoltaja ilmoittaa poissaolosta heti aamulla tai jo edellisenä päivänä. Kun joudut olemaan poissa koulusta, selvitä läksysi.

13 13 7. Vastuu Olet vastuussa omista sanoistasi ja teoistasi. Tämä koskee myös ns. sosiaalista mediaa. Tupakointi on tupakkalain (12 ) nojalla kielletty koulurakennuksessa ja koulun alueella. Myös päihteiden ja tupakankaltaisten tuotteiden kuten sähkötupakan ja nuuskan käyttö on kielletty. Korjaa tai korvaa rikkomasi koulun omaisuus ja sovita tekosi. (perusopetuslaki 35 ) Huolehdi koulutehtävistäsi ja välineistäsi. Huolehdi pyöräilypäivinä, että sinulla on oma kypärä käytössäsi. (tieliikennelaki 90 ) Poissaolot Mikäli oppilas joutuu sairauden tai muun syyn takia olemaan pois koulusta, velvoitetaan huoltajia ilmoittamaan siitä koululle Wilman kautta. Luokanvalvoja voi antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. Rehtori myöntää loman tätä pidempään poissaoloon. Perheen lomamatkat olisi syytä suunnitella niin, että niistä ei koituisi kohtuuttomasti haittaa lapsen koulunkäynnille. Koulutapaturmat Mikäli oppilaalle koulussa sattuu tapaturma, ensiavun antaa joko terveydenhoitaja tai muu aikuinen. Tarvittaessa oppilas toimitetaan ensiapuun. Lapsen huoltajaa yritetään tavoittaa, jotta hän voisi noutaa lapsen joko koulusta tai ensiavusta. Mikäli oppilas viedään kotoa terveyskeskukseen koululla tai koulumatkalla tapahtuneen loukkaantumisen takia ja jos loukkaantunut lähetetään keskussairaalaan lisätutkimuksia varten, on vastaanottajille ilmoitettava, että kyseessä on koulutapaturma. Koulu tekee tapaturmasta vahinkoilmoituksen. Mikäli tapaturmasta aiheutuu kustannuksia vamman tilan vaatimista välttämättömistä ja välittömistä kuljetus- ja hoitokuluista, korvaus huoltajalle tapahtuu kuitteja vastaan vakuutusyhtiön kautta. Huoltaja palauttaa kuitit sekä kopiot laskuista koululle. Lisätietoa oppilaiden koulutapaturmista: I/oppilaiden_koulutapaturmat/

14 Koulun ja työ- ja loma-ajat 14

15 15 Wilman käyttö Koululla on käytössä wilma-ohjelma, joka löytyy osoitteesta https://wilma.kokkola.fi/. Wilmaan kirjaudutaan henkilökohtaisella wilma-huoltajatunnuksella. Mikäli sinulla ei ole tunnusta, voit olla yhteydessä koulusihteeri Jonna Piispaseen, p Wilman avulla huoltajat voivat: seurata lapsensa arvosanoja selvittää ja ilmoittaa poissaolot päivittää omat ja lapsen yhteystiedot viestiä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa vastata palautekyselyihin lukea koulun Wilman kuukausitiedotteisssa rehtori ilmoittaa kuukauden ajankohtaisia asioita koko koulua koskien. Opettaja viestittää luokan omia asioita. On tärkeätä, että Wilman tiedotteet luetaan huolellisesti. Iltapäiväkerhon toiminta Koivuhaan koululla 4H-yhdistys järjestää Koivuhaan koulun iltapäiväkerhotoimintaa perhepuiston tiloissa yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa. Lisätietoa iltapäivätoiminnasta löytyy osoitteesta: aivatoiminta/ Kerhon vastaavana ohjaajana toimii Sisko Vasalampi. Vakituisten ohjaajien lisäksi kerhossa voi olla harjoittelijoita, työssäoppijoita ym. Iltapäiväkerho puhelinnumero on Kokkolan 4H-yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta Asiaa KiVa-toiminnasta, liikkuvasta koulusta ja koulukummitoiminnasta KiVa-toiminta KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa-koulun on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän

16 16 kouluhyvinvointia! Lähes kaikki suomalaiset peruskoulut ovat jo ottaneet käyttöönsä KiVa Koulu ohjelman. Näiden joukossa on Koivuhaan koulu. KiVa-oppitunneilla opitaan keinoja vastustaa kiusaamista KiVa-koulu näkyy koulun arjessa monin tavoin. Alakoulun oppilaat osallistuvat nk. KiVaoppitunneille ensimmäisellä luokalla (10 kaksoistuntia) ja uudelleen neljännellä luokalla. Oppitunnit ja teemat sisältävät mm. keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamisesta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merkityksestä ihmissuhteissa kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneilla keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vastustaa kiusaamista. Oppitunteja ja teemoja täydentävät kiusaamisen vastainen KiVa-tietokonepeli ja yläkoulussa virtuaalinen oppimisympäristö nimeltä KiVa Street. KiVa Koulu näkyy myös koulun käytävillä julisteina. KiVa-tiimi selvittää kiusaamistapaukset yhteistyössä luokanopettajan /-valvojan kanssa Koulussa toimii vähintään kolmen opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan aikuisen muodostama työryhmä, KiVa-tiimi. He selvittävät yhteistyössä luokanopettajan tai -valvojan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Koulun henkilökunta on saanut perehdytyksen KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen ja kiusaamistapausten selvittämiseen. Jos epäilet sinun lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä kouluun jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti! Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, vaikka hän ei olisi kiusattu eikä kiusaisi muita. On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa! KiVa Koulu ohjelmaan kuuluva Vanhempien opas on luettavissa KiVa Koulun nettisivuilla valitse yläpalkki Vanhemmat Koulun vanhempainyhdistys tukee vahvasti KiVa toimintaa esim. järjestämällä yhdessä opettajien kanssa erilaisia temapuksia ja kilpailuita kaveruuden ja kiusaamattomuuden teemoilla. Liikkuva koulu Koivuhaan koulu on mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu hankkeessa. Koululla järjestetään koulutusta ns. välituntiliikuttajille, jotka ovat koulun omia oppilaita. Liikkuva koulu välitunti otetaan käyttöön. Liikkuva koulu välitunti on kestoltaan puolen tunnin mittainen- Näitä liikuva koulu välitunteja on kahtena päivänä viikossa. Pitkän välitunnn aikana on mahdollisuus ohjattuun liikuntaan. Ohjaajaopettajana toimii Anne-Maria Viinamäki. Liikkuva koulu välituntijakso on lukuvuoden aikana vuorollaan eri ikätasoilla alkaen luokista 1-2 (syysmarraskuu). Osallistumme koko koulun voimin vuoden aikana tiettyihin Kokkolasssa järjestettäviin liikunnallisiin tapahtumiin. Koulun liikuntavastaava Matti Teerikangas toimii myös Liikkuva koulu yhteyshenkilönä. Liikkuva koulu hankkeesta voi lukea tarkemmin osoitteessa

17 17 Koulukummi Sirpa Karjalainen aloittaa Koivuhaan koululla lokakuussa 2014 Koulukumminna toimii nuorisotyönohjaaja Sirpa Karjalainen Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta. Koulukummitoiminnan tarkoituksena on olla tiistaisin klo mukana koulun arjessa luotettavana aikuisena ja kaverina lapsille. Koulukummiin saa olla yhteydessä suoraan, jos vanhemmilla tulee jotakin kysyttävää koulukummitoiminnasta ( ,

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Jalasjärven kirkonkylän koulun tiedotuslehti

Jalasjärven kirkonkylän koulun tiedotuslehti Jalasjärven kirkonkylän koulun tiedotuslehti Marraskuu 2010 Hyvät vanhemmat! Koulumatkan useimmat oppilaat kulkevat polkupyörällä. Mutta olen havainnut, että osa heistä ei käytä pyöräilykypärää, vaikka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

Säilytä koko lukuvuoden ajan!

Säilytä koko lukuvuoden ajan! Lietsalan koulu Tiilenkantajantie 4 (PL 43) 21101 Naantali 044 733 4758 koulunjohtaja 02 434 5449, 044 417 1254 opettajat 02 434 5448, 044 733 4839 kouluravintola sähköpostit: etunimi.sukunimi@naantali.fi

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE 201 5-2016 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 Koulutyö käynnistyy tänä syksynä lähes kokonaan uudistetussa koulurakennuksessa. Tekniset tilat ovat viimeistä

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan.

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan. ESIPUHE Uusi lukuvuosi alkaa mielenkiintoisissa merkeissä. Siuntio on päättänyt jatkaa itsenäisenä kuntana, joten kuntalaisten palvelujen saatavuus on monelta osin tarkastettava uudestaan. Koulutoiminnan

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE Lukuvuosi on taas käynnistymässä. Se tuo mukanaan uusia sekä vanhoja iloja haasteineen. Koulumme opetusryhmien määrä on kesän aikana lisääntynyt kolmella. Ensimmäistä kertaa aloitamme

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

KOULUOPAS 2014 2015 YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU 1908-2014

KOULUOPAS 2014 2015 YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU 1908-2014 KOULUOPAS 2014 2015 YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU 1908-2014 16.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tähän kouluoppaaseen olemme koonneet oleellisen lukuvuoden 2014-2015 lukuvuosisuunnitelmasta. Koulumme toimintaan voitte

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2014-2015 Kansikuva: Nita Laitinen 5A LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, 18150 Heinola Kotisivu: www.heinola.fi/fin/palvelut/koulutus/koulut/jyranko_etusivu

Lisätiedot

rehtori Kari Okkonen 040 572 2271

rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 MARTINTALO Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ Vastuuhenkilö puhelin rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 Kiinteistönhoito kiinteistönhoitaja Esa

Lisätiedot

KIUKAISTEN YHTEISKOULUN ABC

KIUKAISTEN YHTEISKOULUN ABC KIUKAISTEN YHTEISKOULUN ABC PIENI OPAS KOULUMME ARKEEN lukuvuodelle 2012-2013 A Aamunavaus ABC Arviointi C Celsius D Depressio E Erityisopetus Jokainen koulupäivä alkaa aamunavauksella. Aamunavaus alkaa

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 1 Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 2 Tiedottaa elokuu 2012 Rehtorin tervehdys Tervetuloa takaisin koulunpenkille. Kädessäsi on Kuparivuoren koulun oppilaan opas, jonka alkuosassa on elokuun asioista kertova

Lisätiedot

KIUKAISTEN YHTEISKOULUN ABC

KIUKAISTEN YHTEISKOULUN ABC KIUKAISTEN YHTEISKOULUN ABC PIENI OPAS KOULUMME ARKEEN lukuvuodelle 2014-2015 A Aamunavaus ABC Arviointi Jokainen koulupäivä alkaa aamunavauksella. Aamunavaus alkaa pääsääntöisesti klo 8.50. Sisällöltään

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

R E H T O R I N T E R V E H D Y S

R E H T O R I N T E R V E H D Y S R E H T O R I N T E R V E H D Y S Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2013-2014 Nissnikun koulussa! Tänä lukuvuonna koulussamme on oppilaita noin 500. Opetuksesta huolehtii 50 opettajaa ja 4 koulunkäyntiavustajaa.

Lisätiedot