HAMINAN KOULU Kouluopas lv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN KOULU Kouluopas lv. 2014-2015"

Transkriptio

1 HAMINAN KOULU Kouluopas lv

2 Haminan koulun yhteystiedot Pääkoulun osoite: Uuden koulun osoite: Kirkkotie 5 Valtarintie Ii Ii Puhelinnumerot: Rehtori Jari-Jukka Jokela Vararehtori Tuomas Ojala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Kouluterveydenhoitaja Uuden koulun henkilökuntahuone Sähköposti: Nettisivut:

3 Haminan koulun henkilökunta lv Rehtori Jari-Jukka Jokela, puh Vararehtori Tuomas Ojala, puh Opettajat 0A Maija-Leena Karjalainen, pääkoulu, puh B Pirkko-Liisa Sassi, pääkoulu, puh A Maarit Haavisto, pääkoulu, puh B Samuli Hanhisalo, pääkoulu, puh A Lea Millaskangas, pääkoulu, puh B Anu Piltonen, pääkoulu, vastuuopettaja, puh C Leila Kehus, pääkoulu, puh D Elina Lehtola, pääkoulu, puh A Sari Kaukua, uusi koulu, puh B Kristiina Kurttila, uusi koulu, puh C Ville Tuovinen, uusi koulu, puh A Simo Silander, uusi koulu, puh B Matti Jokinen, uusi koulu, puh C Tuomas Ojala, uusi koulu, puh A Lasse Rasinkangas, uusi koulu, puh B Kimmo Rousu, uusi koulu, puh A Anna-Maria Härkönen, uusi koulu, puh B Urpo Tauriainen, uusi koulu, puh Pienluokka A Timo Nevalainen, pääkoulu, puh Pienluokka B Tuovi Grönlund, pääkoulu, puh Pienluokka C Anneli Liedes, pääkoulu, puh Erityisopetus Elina Lehtola, 0.-2.luokat, pääkoulu, puh Erityisopetus Mirja-Leena Hämäläinen, 3.-6-luokat, uusi koulu, puh Tuntiopettaja Liisa Lukkari, eri luokkien tunteja, puh Kotitalous Päivi Autio (pääkoulu)

4 MUU HENKILÖKUNTA Koulunkäynninohjaajat Kirsti Eskola Marja Kurkela Aila Kärkkäinen Maarit Lohilahti Heikki Nöjd Paula Piirala Arja Soronen Rauni Tanninen Teija Turtinen Pirkko Udd Kristiina Viitala AP- ja IP- ohjaajat Outi Joensuu (vastaava, ma-ke), puh Jenna Jussila Sirkka Nevalainen ATK-tuki Tommi Järvenpää Koulusihteerit Anne Heinikoski Arja Soronen, puh Ruokahuolto Lea Patokoski, kokki Airi Huovinen Marja Paakkola Siivous Minna Hannila Sari Ikonen Rauni Klaar Maire Turtinen Ritva Wiik Kiinteistönhoito Jouni Wiik Kouluterveydenhoitaja Tuija Järvinen (vastaanotto uudella koululla ti-to), puh Koulukuraattori Jaana Elorinne Koulupsykologi Hanna Jaaranto

5 Opetus ja turvallisuus koululla lv Opetusjärjestelyt Haminalla lv Haminan koulun toiminta keskittyy kahteen rakennuskokonaisuuteen: Pääkouluun (vuosiluokat 0.-2., pienluokat ja APIP- toiminta, ruokala, liikuntasali) Haminan uuteen koulurakennukseen (vuosiluokat 3.-6., terveydenhoitaja, kuraattori) Haminan koulu Haminan koulun toiminta-ajatus Iloisesti innostuen, ihan ite, ihanana ihmisenä Haminalla. Toimintaryhmät - Teemapäivinä tms. voimme työskennellä toimintaryhmissä. - Ryhmät on muodostettu ottamalla jäsen jokaiselta luokka-asteelta. Vanhin eli 6.luokkalainen toimii ryhmän johtajana. - Kokemuksemme mukaan tällainen toiminta on ollut pääsääntöisesti onnistunutta ja paranee vuosi vuodelta oppilaiden tottuessa työskentelyyn. Koulun kehittäminen Ohjaajat ja opettajat muodostavat opetusalueella 2 (Asema-Hamina-Pohjois-Ii-Yliranta) erilaisia kehittämistiimejä. Olemme mukana KiVa Koulu- ja Liikkuva koulu- toiminnoissa. Pienluokat Luokkien esittely Pienluokilla annetaan perusopetusta oppilaille, jotka vammautumisen, kehityksen viivästymisen tai niihin rinnastettavan muun syyn vuoksi eivät suoriudu peruskoulun yleisopetukselle annetuista tavoitteista ja sisällöistä. Opetusta annetaan mukautetun opetuksen, harjaantumisopetuksen sekä vaikeimmin kehitysvammaisten harjaantumisopetuksen opetussuunnitelmien mukaan. Oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOJKS). Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi tehdään yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa, opettajien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä tarkistetaan jatkuvana toimintana oppilaitten edistymisen ja arvioinnissa saadun palautteen perusteella. Pienluokkien toiminta-ajatus Pienluokkien tarkoituksena on antaa oppilaitten yksilöllisten edellytysten mukaista opetusta ja taata mahdollisuus jatko-opintoihin. Turvallisessa ja viihtyisässä koulussa ammattitaitoisen ja oppilasmyönteisen henkilöstön avulla pyritään kasvattamaan oppilaista yksilöitä, jotka suoriutuvat arkielämän vaatimuksista, ovat itsetuntoisia, omasta hyvinvoinnistaan huolehtivia sekä vastuuntuntoisia, työtä arvostavia ja suvaitsevaisia ja jotka omaavat hyvät käytöstavat.

6 Haminan koulun arvoperusta Koulun opetus- ja kasvatustyön pohjana on myönteinen ihmiskäsitys. Kasvatuksen ja opetuksen keinoin pyritään tukemaan nuorten kasvua ja kannustamaan heitä opiskelussa. Opetus- ja kasvatustyön päämääränä on oppilaiden hyvän itsetunnon kehittyminen, sellaisten sosiaalisten taitojen saavuttaminen, jotka mahdollistavat omatoimisen selviytymisen arkipäivän tilanteissa sekä kasvattaa oppilaat arvostamaan rehellisyyttä ja vastuuntuntoa. Kasvatustyöllä pyritään saamaan aikaan oppilaissa sellaista henkistä kasvua, että he olisivat kykeneviä omaksumaan kommunikaatiotaidot, joitten avulla he pystyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa, ovat suvaitsevia, hyväksyvät erilaisuutta ja omaavat hyvät tavat. Koulu pyrkii kehittämään opiskelussa tarvittavien perustaitojen hallintaa oppilaitten yksilöllisten edellytysten mukaan. Oppilas oppii työskentelemään itsenäisesti ja omatoimisesti. Koulu kasvattaa oppilaita ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan ja pitämään tärkeinä jokapäiväisiä askareita ja toimia sekä arvostamaan kaikenlaista työtä. Koulun yhtenä tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus tutustua omakohtaisesti ja käytännönläheisesti yhteiskunnan eri toimintoihin. Kasvatus- ja opetustyön avulla pyritään herättämään oppilaissa kiinnostusta ja vastuuta omaa elinympäristöään kohtaan. KASVU- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS Väestönsuojelulain mukainen koulun Pelastussuunnitelma (turvallisuusohje) päivitetään vastaamaan koulukokonaisuutta; Pelastussuunnitelman päivittämisestä ja sen vaatimista toimenpiteistä vastaavat koulullamme rehtori ja vararehtori. Haminan koululla järjestetään syksyllä poistumisharjoitukset tulipalotilanteiden varalle. Luokille annetaan turvallisuuden lisäämiseksi omat poistumisreitit ja välituntiovet. Hätäilmoituksen (112) teon harjoittelu kuuluu opetukseen osana koulumme pelastussuunnitelman toteuttamista. Koululla toteutetaan Haminan koulun kriisisuunnitelmaa. Kriisivalmiussuunnitelmat ja -taidot päivitetään lukuvuosittain. Koulurauhanjulistus Lukuvuoden alkaessa Suomen kouluihin julistetaan koulurauha. Tarkoituksena on muistuttaa, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen oppimisympäristöön. Samalla halutaan kiinnittää huomiota koulun toimintakulttuuriin sekä koulun psyykkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Lisäksi halutaan korostaa jokaisen oppilaan, kodin, opettajan ja koulun henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden merkitystä koulurauhan ylläpitämisessä. Koulurauhan julistustekstin tarkoituksena on tuoda oppilailta oppilaille viesti ja muistutus siitä, viihtyisä ja turvallinen koulu syntyy kaikkien oppilaiden yhteistyöllä.

7 Oppimisympäristön turvallisuus Lapsen ja nuoren yksilöllinen kasvu, kehittyminen ja oppiminen tapahtuvat fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisessa ympäristössä, jossa on huomioitu iän sekä kehitystason vaatimat resurssit. Lapsen ja nuoren sekä aikuisten välistä vuorovaikutusta tuetaan ja kehitetään. Vuorovaikutus perustuu keskinäiseen arvostukseen. Kasvattaja- ja opetusyhteisön toiminta on johdonmukaista ja tasapuolista. Lasten ja nuorten keskinäisiä vuorovaikutussuhteita tuetaan. Lapsilla ja nuorilla sekä henkilöstöllä on kyky toimia kriiseissä ja uhkaavissa tilanteissa. Opetus- ja kasvatustoiminnan tilojen laatu on hyvä ja määrä riittävä. Toiminnassa korostuu ympäristötietoisuus. Kokonaispäivä-ajattelu takaa turvalliset järjestelyt myös vapaa-ajalla. Kasvattajat ja eri toimijat tekevät suunnitelmallista ja järjestelmällistä yhteistyötä. Lasten, nuorten ja henkilöstön tieto- ja nettiturvallisuustaidot ovat hyvät. MEDIASTA Median hallinnan muistilista 1. Perheessä tehdään ja sovitaan pelisäännöt netin, pelikoneiden, television ja kännykän käytölle. Säännöissä sovitaan mm. että nukkumaan mennään riittävän ajoissa eikä juuri ennen nukkumaanmenoa enää pelata. lupa pelata / katsoa televisiota edellyttää läksyjen ja kokeisiin lukemisen hoitamista kunnolla. harrastuksille ja ulkoilulle pitää jäädä vähintään yhtä paljon aikaa kuin pelaamiselle ja tv:n katselulle. pelejä pelataan kuitenkin vain 0-1 tuntia päivässä. kaverin luona säännöt saattavat olla erilaiset. Mietitään yhdessä miten silloin toimitaan. aikuiset varmistavat, että tietävät mitä lapset pelaavat. nettiä saa käyttää vain aikuisten valvonnassa tai heidän kanssaan sovitulla tavalla, etenkin jos suodattimia tai esto-ohjelmia ei ole 2. Televisio, tietokone ja pelilaitteet on hyvä sijoittaa perheen yhteisiin tiloihin, jolloin niiden käytön valvominen on luontevampaa. 3. Vanhemmat osallistuvat lasten mediankäyttöön. Katselemme, pelaamme ja keskustelemme mieluiten yhdessä lasten kanssa. Lapset voivat opettaa ja näyttää osaamiaan asioita vanhemmille. 4. Vanhemmat varmistavat, että lasten median parissa viettämä aika on tasapainossa liikunnan, harrastusten, luovan leikin ja ulkoilun kanssa. 5. Lasten hyvinvoinnille on tärkeää, että he nukkuvat riittävästi. 6. Vanhemmat tutustuvat televisio-ohjelmien, elokuvien ja pelien ikärajoihin sekä sisältökuvauksiin. Pelien K18-ikäraja on sitova (!) eli isommat lapset eivät saa luovuttaa pelejä pienemmille sisaruksille. Alle 15-vuotiaiden ei tulisi olla television ääressä klo 21 jälkeen, silloin aletaan esittää K 15 ohjelmia. 7. Lasten kanssa on hyvä puhua mediavalinnoista ja -sisällöistä, esimerkiksi mainoksista ja väkivallasta. 8. Vanhemmat ovat läsnä ja käytettävissä, kun lapset haluavat puhua mediassa kohtaamistaan asioista. Lohduta, korjaa väärinkäsityksiä, anna lisätietoja ja selitä. 9. Vanhemmat ovat lastensa tärkein roolimalli - myös mediankäytössä.

8 Ohjeet vanhemmille mediakiusaamisen selvittämiseksi sano lapsellesi, että kiusaamisviestit on tallennettava ja asiasta kerrottava aikuiselle jos lapsi on ala-asteikäinen tai päiväkoti-ikäinen, käy hänen kanssaan vielä läpi miten viestit tallennetaan jos kiusaaminen liittyy kouluun, ota välittömästi yhteyttä opettajaan/luokanvalvojaan. Kerro yhteydenotosta lapsellesi ja kerro miksi aikuisten puuttuminen on tarpeen jos kiusaaminen liittyy vapaa-aikaan, selvitä kiusaajan henkilöllisyys ja ota yhteyttä tämän vanhempiin. Epäiletkö rikosta? Osoitteessa Nettivinkki-palvelu kun kerrot kiusaamisesta toiselle vanhemmalle, ole rauhallinen, kuvaile tapahtunut sellaisenaan ja sovi että tarvittaessa voit lähettää kopiot kiusaamisesta tiedoksi jos koulussa kiusaaminen on ilmiö, hyvä koulu lähettää toimintaohjeet koteihin kiusaajan viestejä ei tarvitse avata eikä vastata kuin kerran lyhyesti kiusaamiskanavat poikki: sähköpostiosoitteen tai kännykkänumeron vaihto kotona vanhemmat voivat myös asettaa suodatuksen ei-toivotun lähettäjän viesteille jos lapsesta julkaistaan kuvia internetissä, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos se ei ole selvillä, ota yhteys operaattoriin tai poliisiin.

9 Yleisiä kouluasioita Poissaolot Kun oppilas on poissa koulusta, toivomme aina pikaista ilmoitusta opettajalle. Opettaja laittaa kaikki poissaolot Helmeen. Poissaolovihkonen / reissuvihko voi olla edelleenkin käytössä joissakin luokissa. Muun syyn kuin sairauden vuoksi, voi luokanopettaja antaa vapaata viideksi päiväksi. Aluerehtori myöntää luvan pidempään poissaoloon. Poissaoloanomus rehtorille tulee tehdä kirjallisena esim. sähköpostitse. Muun syyn kuin sairauden vuoksi tapahtuvia poissaoloja on syytä luonnollisesti välttää. Jos se kuitenkin on välttämätöntä, läksyjen tekemisestä tulee sopia opettajan kanssa. Seuraamme ja puutumme tarkoin oppilaiden poissaoloihin! Lupa-anomus oppilaan poissaoloon löytyy koulumme nettisivulta osoitteesta Pukeutuminen Välitunneilla, retkillä ja ulkoliikuntatunneilla oppilaalla tulee olla asianmukainen, riittävä, lämmin asu, mm. päähine ja käsineet. Sateenvarjoa parempi ja turvallisempi varustus sadeilmalla on sadetakki ja kumisaappaat. Sisätiloissa oppilaat eivät käytä ulkokenkiä, joten sisäkengät tai tossut ovat suositeltavia. Koulussa samanlaisia jalkineita on kymmenittäin, joten oppilaan nimen merkitseminen niihin on erittäin suositeltavaa. Liikuntatunneilla oppilas tarvitsee liikunnanopettajan ilmoittamat vaatteet ja varusteet. Liikunnan ajoitussuunnitelmasta tiedottaa luokan liikunnanopettaja. Löytötavarat Kouluun kertyy vuosittain erittäin suuri määrä löytötavaroita, joille yrityksistä huolimatta ei löydy omistajaa. Kaikissa koulutavaroissa olisi siis syytä olla oppilaan nimi. Uudella koululla löytötavarat löytyvät kuraeteisen komeroista ja pääkoululla käytävien koreista. Polkupyörät, rullaluistimet, potkulaudat tms. Muistathan, että polkupyörät, rullaluistimet, potkulaudat tms. välineet säilytetään niille osoitetussa paikassa, eikä niitä käytetä välitunneilla. Kyydittäminen on ehdottomasti kiellettyä. Ole varovainen liikenteessä! Haminan koululainen: muista myös, että sisäänkäynti kouluille tapahtuu päiväkodin puoleisilta portilta / väylältä. Älä kulje parkkialueen kautta ja muistathan käyttää pyöräilykypärää! Myös koulun kanssa pyöräiltäessä kypärän tulee ehdottomasti olla oppilaan päässä. Koululla on varastossa pyöräilykypäriä. Oppilaiden tuonti ja haku autolla Koulun pihoille ei saa ajaa autolla koulupäivän aikana. Oppilaiden otto- ja jättöpaikat ovat Kirkkotien levike koulun edustalla ja S-Marketin tausta yleisurheilukentän läheisyydessä. Muistattehan myös, että Haminan päiväkodin parkkialueelle ei saa parkkeerata tai ottaa ja jättää koululaisia. Ruokailu Ruokailemme luokittain pääkoulumme ruokasalissa. Opettajat valvovat ruokailua ja ohjaavat omalta osaltaan lapsia hyviin ruokailutapoihin. Toivomme vanhempien keskustelevan lasten kanssa kouluaterian, monipuolisen ravinnon ja pöytätapojen merkityksestä. Uusista ruokaaineallergioista pyydetään toimittamaan todistus koulun keittiölle. Haminalla tarjottava ruoka valmistetaan koulun omassa keittiössä.

10 Oppikirjat ja koulutarvikkeet Oppikirjat eivät välttämättä jää oppilaan omaksi, vaan kirjoja myös kierrätetään. Oppilas joutuu itse maksamaan uudet koulukirjat ja -tarvikkeet hukattujen ja rikottujen tilalle. Maksu on 10 euroa / kirja. Matkapuhelimet Viime vuosina oppilaiden käsipuhelimien määrä on koulussa lisääntynyt runsaasti. Puhelimien tuonti kouluun on huoltajan vastuulla. Puhelin on pidettävä äänettöminä repuissa koko koulupäivän ajan, myös välitunneilla. Tukiopetus Koulu tarjoaa tukiopetusta oppilailleen. Tukiopetus ei ole rangaistus vaan oppilaan etu. Luokan ao. aineen opettaja ilmoittaa tukiopetuksesta etukäteen. Erityisopetus Erityisopetuksen tunnit käytetään pienryhmäopetukseen sekä koulun osa-aikaiseen puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöiden opetukseen. Opetus tapahtuu joko erillään luokasta yksilö- tai pienryhmäopetuksena tai luokassa luokanopettajan ja erityisopettajan yhteistyönä. Erityisopettajan ja luokanopettajan yhteistyö on oppilaan auttamiseksi tiivistä. Myös vanhempien aktiivinen yhteydenpito on tärkeää. Laaja-alainen erityisopettajamme on 0-2-luokilla Elina Lehtola luokkien erityisopettaja on Mirja-Leena Hämäläinen. Terveydenhoito Terveydenhoitajan vastaanotto on uudella koululla tiistaista torstaihin. Lasta koskevissa asioissa kannattaa ottaa suoraan yhteyttä terveydenhoitaja Tuija Järviseen joko puhelimitse ( ) tai Helmi-viestillä, näin jatkotoimenpiteet saadaan parhaiten sovittua yksilöllisesti ja joustavasti. Hammashoito Hammashoidossa on jokavuotisen tarkastuksen sijaan käytössä 1,5 vuoden tarkastusvälit. Jokaiselle oppilaalle on laadittu henkilökohtaiset hoitosuunnitelmat, joista hammashoitola ilmoittaa suoraan kotiin. Myös oikomishoidot hoidetaan suoraan kotitiedotuksella. Hammashoitolan vastaanottoajat ovat ma-pe klo Hammashoitolan puhelinnumero on Taksikyydit Kyyditysasioissa kannattaa olla yhteydessä ensisijaisesti takseihin tai opetuspalvelutoimistoon Marja-Liisa Viinamäkeen puh Taksien otto- ja jättöalue on S-Marketin takana. Koulukuraattori Koulukuraattorimme on Jaana Elorinne. Kuraattorityön tavoitteena on tukea ja vahvistaa oppilaan hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä niin koulutyössä kuin muussakin elämässä. Kuraattori pyrkii myös ehkäisemään sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmatilanteita. Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin keskustellakseen erilaisista koulua, kotia, toveripiiriä ja vapaa-aikaa koskevista asioista. Tilanteesta riippuen voidaan aloittaa joko yksilökohtainen asiakastyö tai koulukuraattori ohjaa oppilasta sekä hänen perhettään koulun ulkopuolisiin palveluihin. Yksilökohtaisessa asiakastyössä kuraattori kartoittaa oppilaan kokonaistilanteen ja kokoaa tarvittaessa verkoston. Asiakastyöhön kuuluvia tukea antavia keskusteluja voidaan käydä joko oppilaan tai / ja huoltajien kanssa ongelmien ratkaisemiseksi.

11 Kuraattori kuuluu yhtenä jäsenenä koulun oppilashuoltoryhmään. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään erilaisia asioita alkaen yksittäisen oppilaan koulunkäyntivaikeuksista aina koko koulua koskeviin asioihin. Oppilashuoltoryhmä on osa sitä moniammatillista yhteistyötä, jota kuraattori tekee ja pyrkii kehittämään opettajien ja muiden kunnan viranomaisten kanssa. Koulukuraattori Jaana Elorinteen tavoittaa numerosta , s-postitse tai Helmi-järjestelmän avulla. Oppilashuolto (uudistunut toimintamalli) Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat psykologi, terveydenhoitaja, koulukuraattori, erityisopettajat ja rehtori. Ryhmän tehtävänä on edistää koulun oppilaiden yleistä hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Tärkeintä on pyrkiä ennaltaehkäisemään ongelmien synty. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikkoaamu klo Jokaisella oppilashuollon jäsenellä on vaitiolovelvollisuus. Oppilashuoltotyöryhmän toimintaa johtaa rehtori. Oppilaan yksittäisissä oppilashuoltoasioissa nimetään tapauskohtainen oppilashuollollinen ryhmä huoltajan ja oppilaan suostumuksella. Parkki 1. Jos oppilas häiritsee tuntia, hänet haetaan luokasta Parkkiin. 2. Parkissa oppilas täyttää lomakkeen, jossa hän itse analysoi tapahtunutta tunnin häirintää. Ohjaaja käy asiasta keskustelun oppilaan kanssa. 3. Oppilas ilmoittaa tapahtuneesta huoltajalle Parkin puhelimella. 4. Tunnin lopussa oppilas palaa luokkaan ja saa opettajalta tunnilla käsitellyt asiat kotiläksyksi. Tapahtunut käydään lyhyesti läpi ja sovitaan asia. 5. Parkkikäynnistä merkitään oppilaalle huomautus Helmeen. Kasvatuskeskustelu Kasvatuskeskustelussa oppilaan käyttäytymistä tai tapaa toimia pyritään ohjaamaan ja hänen on itse mietittävä rikkomuksen seuraukset. Samalla opetetaan vastuullisuutta ja otetaan vanhemmat mukaan yhteisiin kasvatusasioihin. Siinä avataan kasvun rajoja keskustelun kautta, jolloin oppilaalle tulee tunne, että hänestä huolehditaan, häntä kuunnellaan ja asiat otetaan vakavasti. Kasvatuskeskustelun kulku: * Opettaja antaa oppilaalle määräyksen saapua kasvatuskeskusteluun. * Oppilas kertoo keskustelussa omin sanoin, mitä on tapahtunut ja mikä meni väärin sekä opettaja keskustelee oppilaan kanssa epätoivotusta käytöksestä. * Oppilaalta tiedustellaan omaa käytöksen korjausehdotusta. * Sovitaan lisäksi seurantapäivä ja seuraamukset, jos asia ei korjaannu. * Oppilas soittaa huoltajalle heti. Puhelun aloittaa ja lopettaa opettaja. Jos oppilas ei tavoita huoltajaansa, hän kirjoittaa asiasta selvityksen ja vie sen samana päivänä huoltajalleen ja palauttaa sen luokanopettajalle/valvojalle huoltajan allekirjoituksella varustettuna seuraavana koulupäivänä. Selvitys arkistoidaan. * Kasvatuskeskustelun kulku kirjataan ylös Helmeen ja se lähetetään luokanopettajalle/valvojalle ja huoltajalle. * Jos oppilas toimii toistuvasti sääntöjen vastaisesti (= rikkoo edelleen samasta syystä koulumme järjestyssääntöjä tms.), on seuraavassa keskustelussa mukana myös huoltaja. Muutoin toimitaan ensimmäisen kasvatuskeskustelukaavan mukaisesti. * Kolmanteen kasvatuskeskusteluun kutsutaan mukaan koulun oppilashuoltoryhmän henkilö. * Jos sääntöjen vastainen toiminta edelleen jatkuu, annetaan oppilaalle jälki-istuntorangaistus. Muita jatkotoimenpiteitä ovat kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen

12 Tiedottaminen Koulu ja opettajat pyrkivät informoimaan koteja kouluasioista ja -tapahtumista pääsääntöisesti Helmen ja koulun nettisivujen kautta. Lähetämme myös tiedotteita paperilla. Lisäksi järjestämme vanhempainiltoja ja huoltajien keskustelutuokioita. Tärkeää yhteistyössä on myös huoltajien aktiivisuus koulun suuntaan. Aamunavaukset Mikäli huoltaja haluaa, että lapsi ei osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin, hän ilmoittaa siitä lapsen luokanopettajalle. Helmi- järjestelmä Helmi-järjestelmä on kodin ja koulun väliseen sekä koulun sisäiseen viestintään kehitetty sovellus. Sen avulla voidaan hallita tiedotteet, poissaolot, kokeet, lukujärjestykset sekä voidaan viestiä monipuolisesti rehtorin, opettajien, huoltajien ja oppilaiden kesken. Sivut löytyvät osoitteesta: https://helmi.oppilashallinto.fi/ii/login.open.npf. Mikäli tarvitsette Helmi-tunnuksia, ottakaa yhteys Helmi-opettaja Kimmo Rousuun Nettisivut Koulumme internetsivujen osoite on Sivuilla tiedotetaan keskeisistä asioista ja tapahtumistamme. Sivuilta löytyvät mm. kaikki yhteystiedot, tavoiteasettelumme, luokkakohtaiset lukujärjestykset, tapahtumakalenteri yms. Kannattaa tutustua. Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito lukuvuonna Iin kunta järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa Haminan pääkoululla. Toimintaa on koulujen toimintapäivinä klo Lisätietoja saa puh Vanhempainyhdistys Haminan koulun vanhempainyhdistys on perustettu syksyllä Yhdistyksen tavoitteena on kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä tukea koulua sekä vanhempia kasvatustyössä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Sari Ronkainen (p sari_ronkainen (at)luukku.com). Kaikki toiminnasta kiinnostuneet huoltajat / aikuiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Yhdistyksen nettisivut:

13 Yhteisiä avainohjeita koulutyöhön 1. ME KAIKKI OLEMME VASTUUSSA SIITÄ, ETTÄ KOULU ON VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN TYÖSKENTELYPAIKKA OPPILAILLE, OPETTAJILLE JA KOULUN MUULLE HENKILÖKUNNALLE. TARVITSEMME SELVIÄ, YHTEISIÄ PELISÄÄNTÖJÄ. 2. Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti kaikkia kohtaan. 3. Keskityn opiskeluun ja annan työrauhan toisille. 4. Koulumatkat kuljen ketään kiusaamatta ja häiritsemättä. 5. Välitunnille pukeudun asiallisesti ja menen viivyttelemättä ulos. 6. Liikun rauhallisesti, meluamatta ja sovittuja reittejä pitkin. 7. En poistu luvatta koulun alueelta. 8. Noudatan hyviä ruokailutapoja. 9. Tuon kouluun vain koulutyössä tarvitsemiani tavaroita. 10. Pidän ympäristöni siistinä. Noudatamme roska päivässä- periaatetta! 11. Säilytän ja suojelen yhteistä omaisuutta ja huolehdin omista koulutavaroistani. 12. En koske luvatta toisten tavaroihin. 13. Noudatan opettajien ja koulun muun henkilökunnan ohjeita sekä luokkasääntöjä. 14. Kännykkää käytän vain opettajan luvalla.

14 Työ- ja loma-ajat lv Koulu alkoi Syysloma Joululoma Kevätlukukausi alkaa Hiihtoloma Pääsiäisloma Vapaapäivät ja Helatorstai Kevätlukukausi päättyy Lukuvuoden jaksot 1.jakso jakso jakso jakso jakso Päivän oppi- ja välitunnit koulussamme 1.tunti välitunti 20 min 2.tunti (sisältää ruokailun) -- välitunti 25 min 3.tunti välitunti 15 min 4.tunti Joitakin syksyn tapahtumia Haminalla 9.9. Vanhempainilta klo Kodin ja koulun päivä (avoimet ovet koululla klo 9-13) Joulujuhlat

15 Muistiinpanoja

KOULUOPAS 2014 2015 YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU 1908-2014

KOULUOPAS 2014 2015 YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU 1908-2014 KOULUOPAS 2014 2015 YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU 1908-2014 16.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tähän kouluoppaaseen olemme koonneet oleellisen lukuvuoden 2014-2015 lukuvuosisuunnitelmasta. Koulumme toimintaan voitte

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 1 Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 2 Tiedottaa elokuu 2012 Rehtorin tervehdys Tervetuloa takaisin koulunpenkille. Kädessäsi on Kuparivuoren koulun oppilaan opas, jonka alkuosassa on elokuun asioista kertova

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

kuraattori Reittu-Karppinen Tuula 044-7147 562 Romppainen Kirsi 044-7100 804 Roponen Liisa 044-7147 543

kuraattori Reittu-Karppinen Tuula 044-7147 562 Romppainen Kirsi 044-7100 804 Roponen Liisa 044-7147 543 Kajaanin keskuskoulu, Väinämöisenkatu 28, 87100 Kajaani rehtorit Aapakari Marjaana, rehtori Moilanen Sari 044-4214 059 pöytäpuhelin 044-7147 588 Niemelä Maria 044-7147 555 kännykkä 044-7100 137 Niemi Emilia

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2014-2015 Kansikuva: Nita Laitinen 5A LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, 18150 Heinola Kotisivu: www.heinola.fi/fin/palvelut/koulutus/koulut/jyranko_etusivu

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE 201 5-2016 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 Koulutyö käynnistyy tänä syksynä lähes kokonaan uudistetussa koulurakennuksessa. Tekniset tilat ovat viimeistä

Lisätiedot