Helsinki Iikka Saunamäki. Sisäasioiden EU-rahastot ohjelmakaudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki 19.5.2015 Iikka Saunamäki. Sisäasioiden EU-rahastot ohjelmakaudella 2014-2020"

Transkriptio

1 Helsinki Iikka Saunamäki Sisäasioiden EU-rahastot ohjelmakaudella

2 Esityksen sisältö Yleistä rahastoista Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (eng. Asulym, Migration and Integration Fund AMIF) Sisäisen turvallisuuden rahasto (eng. Internal Security Fund ISF) Tietoa rahoituksen ehdoista ja hakemisesta Ajankohtaista

3 Yleistä rahastoista Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ovat: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Sisäisen turvallisuuden rahasto ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskeva rahoitusväline poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskeva rahoitusväline Rahastojen kautta pyritään kehittämään EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden sisärajatonta aluetta Jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden periaate

4 Yleistä rahastoista (2) Jäsenvaltioille rahastoista yhteensä 4,965 miljardia euroa ohjelmakaudella Suomen rahoitusosuus koko ohjelmakaudella arviolta yhteensä n. 113 miljoonaa euroa AMIF 23,48 milj. euroa + uudelleensijoittamisen määräraha ISF 52,61 milj. euroa, josta ISF-P 15,68 milj. euroa ja ISF-B 36,93 milj. euroa

5 Mikä muuttuu vertailua vanhaan ohjelmakauteen Rahastojen vähentäminen kahteen (AMIF ja ISF) Yhteiset säädökset molemmille rahastoille (horisontaaliasetus) Kansalliset ohjelmat koko ohjelmakaudelle, lisäksi kansallinen toimeenpano-ohjelma Pyrkimys tukikelpoisuusehtojen yksinkertaistamiseen, hallinnoinnin keventämiseen ja joustavuuden lisäämiseen Kansallinen laki ja asetus sisäasioiden rahastoista EU-rahoitusosuus pääsääntöisesti enintään 75%

6 Rahastojen uusi rakenne Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (Asylum and Migration Fund AMIF) 516/2014/EU Sisäisen turvallisuuden rahasto (Internal Security Fund ISF) Poliisiyhteistyö, rikosten ehkäiseminen ja torjuminen sekä kriisinhallinta 513/2014/EU Ulkorajat ja viisumipolitiikka 515/2014/EU Horisontaaliasetus - 514/2014/EU (rahoitustuen periaatteet, ohjelmasuunnittelu & raportointi, varainhoito & tilien tarkastukset, monitorointi & arviointi)

7 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) Yhdistää vanhat pakolais-, kotouttamis- ja paluurahaston Yksi joustava rahoitusväline kattamaan unionin yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan eri osat: Yhteisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen Laillisen maahanmuuton tukeminen ja kotoutumisen edistäminen Palauttamisstrategioiden kehittäminen Jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun ja vastuunjaon lisääminen Tavoitteena rahastorakenteen yksinkertaistaminen ja nykyisten rahoitusvälineiden aukkojen täydentäminen (mm. kohderyhmä) Kolmansien maiden kanssa tehtävä yhteistyö

8 Erityistavoite 1: Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittäminen kansallinen tavoite 1.1: vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmään liittyvät toimenpiteet kansallinen tavoite 1.2: jäsenvaltioiden valmiudet kehittää, seurata ja arvioida turvapaikkapolitiikkaansa ja menettelyitään kansallinen tavoite 1.3: pakolaisten uudelleensijoittaminen

9 Erityistavoite 2: Kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto kansallinen tavoite 2.1: maahanmuuttoon liittyvät ja lähtöä edeltävät toimenpiteet kansallinen tavoite 2.2: kotouttamistoimenpiteet kansallinen tavoite 2.3: jäsenvaltioiden käytännön yhteistyö ja valmiuksien kehittäminen

10 Erityistavoite 3: Paluu kansallinen tavoite 3.1: palauttamismenettelyyn liittyvät toimenpiteet kansallinen tavoite 3.2: paluutoimenpiteet kansallinen tavoite 3.3: jäsenvaltioiden käytännön yhteistyö ja valmiuksien kehittäminen

11 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoitus erityistavoitteittain Erityistavoite 1 Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä Erityistavoite 2 Laillinen maahanmuutto ja kotouttaminen Erityistavoite 3 Paluu

12 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sisältyvä unionin uudelleensijoittamisohjelman määräraha Erillinen määräraha, josta jäsenvaltiot voivat hakea rahoitusta joka toinen vuosi vastaanotettujen uudelleensijoitettujen henkilöiden määrän perusteella Kertakorvaus kustakin uudelleensijoitetusta henkilöstä 6000 euroa Unionin yhteisten uudelleensijoittamisohjelman painopisteiden mukaisista ja haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä korkeampi kertakorvaus euroa Suomen rahoitusosuuden arvioidaan olevan noin 6 milj. euroa vuodessa

13 Erityistavoite 5: Suomen uudelleensijoittamisohjelman jatkuvuuden ja toimivuuden turvaaminen Kansallinen tavoite 5.1.: Viranomaisprosessien kehittäminen Kansallinen tavoite 5.2.: Vastaanottoa edistävän valmennuksen kehittäminen

14 Erityistavoite 6: Kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamisen toimivuuden varmistaminen Kansallinen tavoite 6.1.: Kuntasijoituksen tehostaminen ja kuntapaikkojen saatavuuden varmistaminen Kansallinen tavoite 6.2.: Kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistäminen

15 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sisältyvät muut toiminnot Erityistoimet: erillinen rahoitusosuus josta voi saada lisärahoitusta kansalliseen ohjelmaan, jäsenvaltioiden yhdessä toteuttamia toimia Unionin toimet: komissio suoraan rahoittamia jäsenvaltioiden välisiä toimia tai unionin erityisen edun mukaisia toimia Hätäapu: rahoitus kiireellisiin erityistarpeisiin hätätilanteen sattuessa Euroopan muuttoliikeverkoston rahoitustuki Tekninen apu komissiolle ja jäsenvaltioille

16 Sisäisen turvallisuuden rahasto ulkorajat ja viisumit (ISF-Borders); Edeltävän kauden ulkorajarahaston kaltainen Uutena elementtinä operatiivinen tuki Rahoitusvälineen tavoitteena on: tukea yhteistä viisumipolitiikkaa laillisen matkustamisen helpottamiseksi, varmistaa kolmansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu ja puuttua laittomaan maahanmuuttoon sekä tukea rajavalvontaa, jotta voidaan varmistaa yhtäältä ulkorajojen, korkeatasoinen suojelu ja toisaalta sujuva rajaliikenne ulkorajoilla Schengenin säännöstön mukaisesti

17 Erityistavoite 1: yhteisen viisumipolitiikan tukeminen kansallinen tavoite 1: viisumipolitiikkaan ja ulkorajojen valvontaan liittyvien nykyisten kansallisten valmiuksien tukeminen ja laajentaminen kansallinen tavoite 2: unionin raja- ja viisumisäännöstön asianmukaisen ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen kansallinen tavoite 3: jäsenvaltioiden kolmansissa maissa toimivien konsuli- ja muiden yksiköiden muuttovirtojen hallinnan kehittämiselle antama tuki, muun muassa perustamalla konsuliyhteistyömekanismeja

18 Erityistavoite 2: rajavalvonta (1/2) kansallinen tavoite 1: Eurosurin kehittäminen unionin oikeuden ja suuntaviivojen mukaisesti sekä rajavalvonta kansallinen tavoite 2: yhdennetyn rajavalvontajärjestelmän kehittäminen tavoitteena tehostaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioissa tai parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä kansallinen tavoite 3: yhdenmukaisen ja korkeatasoisen ulkorajavalvonnan edistäminen unionin yhteisten normien mukaisesti sekä eri jäsenvaltioiden rajaturvallisuusjärjestelmien yhteen toimivuuden edistäminen sekä sellaisten toimien tukeminen, joilla pyritään edistämään rajavalvonnan ja teknisten valmiuksien yhdenmukaistamista unionin yhteisten normien mukaisesti

19 Erityistavoite 2: rajavalvonta (2/2) kansallinen tavoite 4: unionin raja- ja viisumisäännöstön asianmukaisen ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen kansallinen tavoite 5: tuleviin haasteisiin, ulkorajoilla havaitut nykyiset ja tulevat uhat ja paineet mukaan lukien, varautumiseen liittyvien valmiuksien kehittämin kansallinen tavoite 6: viisumipolitiikkaan ja ulkorajojen valvontaan liittyvien kansallisten valmiuksien tukeminen ja laajentaminen sekä vapaan liikkuvuuden alueella toteutettavien ulkorajojen valvontatoimien tukeminen ja laajentaminen

20 Sisäisen turvallisuuden rahasto poliisiyhteistyö, rikollisuuden torjuminen ja ehkäiseminen sekä kriisien ja riskien hallinta (ISF-Police) Osittain edeltävän ohjelmakauden CIPS- ja ISEC-rahastojen sisältöön pohjautuva Rahoitusvälineen tavoitteena on: ehkäistä rikollisuutta, torjua rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia ja tehostaa yhteistyötä ja koordinointia jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten välillä ja Europolin ja muiden alalla toimivien unionin elinten kanssa sekä asiaankuuluvien kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa; parantaa jäsenvaltioiden ja unionin valmiuksia hallita tehokkaasti turvallisuuteen liittyviä riskejä ja kriisejä sekä varautua terrorihyökkäyksiin ja muihin turvallisuuteen liittyviin vaaratilanteisiin ja suojata kansalaisia ja elintärkeää infrastruktuuria niiltä. 20

21 Erityistavoite 3: ehkäistä rikollisuutta, torjua rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia ja tehostaa yhteistyötä ja koordinointia (1/3) kansallinen tavoite 1: sellaisten toimenpiteiden edistäminen ja kehittäminen, joiden avulla parannetaan jäsenvaltioiden valmiuksia ehkäistä rikollisuutta ja torjua rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia kansallinen tavoite 2: hallinnollisen ja operatiivisen koordinoinnin, yhteistyön, keskinäisen ymmärtämyksen ja tietojenvaihdon edistäminen ja kehittäminen eri toimijoiden välillä

22 Erityistavoite 3: ehkäistä rikollisuutta, torjua rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia ja tehostaa yhteistyötä ja koordinointia (2/3) kansallinen tavoite 3: koulutussuunnitelmien edistäminen ja kehittäminen, jotka koskevat muun muassa teknisiä ja ammatillisia taitoja sekä tietämystä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen liittyvistä velvoitteista, eurooppalaisten koulutuspolitiikkojen täytäntöönpanoa varten kansallinen tavoite 4: toimenpiteiden, suojatoimien, mekanismien ja parhaiden käytänteiden edistäminen ja kehittäminen, joiden tarkoituksena on todistajien ja rikoksen uhrien ja erityisesti todistajina toimivien ja uhreiksi joutuneiden lasten sekä ilman huoltajaa olevien tai muuten holhousta tarvitsevien lasten varhaisessa vaiheessa tapahtuva tunnistaminen, suojelu ja tukeminen

23 Erityistavoite 3: ehkäistä rikollisuutta, torjua rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia ja tehostaa yhteistyötä ja koordinointia (3/3) kansallinen tavoite 5: toimenpiteet, joilla parannetaan jäsenvaltioiden ja unionin hallinnollisia ja operatiivisia valmiuksia laatia kattavia uhkien ja riskien arviointeja, joiden avulla unioni voi kriisitilanteissa luoda yhteisiin arvioihin perustuvia yhdennettyjä lähestymistapoja ja parantaa keskinäistä ymmärtämystä jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden erilaisten uhkatasojen määrittelyistä

24 Erityistavoite 4: parantaa jäsenvaltioiden ja unionin valmiuksia hallita tehokkaasti turvallisuuteen liittyviä riskejä ja kriisejä (1/3) kansallinen tavoite 1: toimenpiteiden edistäminen ja kehittäminen, joiden avulla parannetaan jäsenvaltioiden valmiuksia ehkäistä rikollisuutta ja torjua rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia kansallinen tavoite 2: hallinnollisen ja operatiivisen koordinoinnin, yhteistyön, keskinäisen ymmärtämyksen ja tietojenvaihdon edistäminen ja kehittäminen eri toimijoiden välillä

25 Erityistavoite 4: parantaa jäsenvaltioiden ja unionin valmiuksia hallita tehokkaasti turvallisuuteen liittyviä riskejä ja kriisejä (2/3) kansallinen tavoite 3: koulutussuunnitelmien edistäminen ja kehittäminen, koskien mm. teknisiä ja ammatillisia taitoja sekä tietämystä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen liittyvistä velvoitteista, eurooppalaisten koulutuspolitiikkojen täytäntöönpanoa varten kansallinen tavoite 4: toimenpiteiden, suojatoimien, mekanismien ja parhaiden käytänteiden edistäminen ja kehittäminen, joiden tarkoituksena on todistajien ja rikoksen uhrien ja erityisesti todistajina toimivien ja uhreiksi joutuneiden lasten sekä ilman huoltajaa olevien tai muuten holhousta tarvitsevien lasten varhaisessa vaiheessa tapahtuva tunnistaminen, suojelu ja tukeminen

26 Erityistavoite 4: parantaa jäsenvaltioiden ja unionin valmiuksia hallita tehokkaasti turvallisuuteen liittyviä riskejä ja kriisejä (3/3) kansallinen tavoite 5: toimenpiteet, joilla parannetaan jäsenvaltioiden hallinnollisia ja operatiivisia valmiuksia suojata elintärkeää infrastruktuuria kaikilla talouden aloilla kansallinen tavoite 6: suojatut yhteydet ja tehokas koordinointi nykyisten alakohtaisten varhaisvaroitusjärjestelmistä ja kriisinhallinnasta vastaavien tahojen kesken sekä kansallisella että unionin tasolla kansallinen tavoite 7: toimenpiteet, joilla parannetaan jäsenvaltioiden ja unionin hallinnollisia ja operatiivisia valmiuksia laatia kattavia uhkien ja riskien arviointeja

27 Sisäisen turvallisuuden rahastoon sisältyvät muut toimet Operatiivinen tuki (ISF-B): rajat ja viisumit Tekninen apu komissiolle ja jäsenvaltioille rahastojen hallinnointiin Erityistoimet (ISF-B): erillinen rahoitusosuus, josta voi saada komissiolta lisärahoitusta Frontex-välineisiin Unionin toimet: komission suoraan rahoittamia jäsenvaltioiden välisiä toimia tai unionin erityisen edun mukaisia toimia Hätäapu: rahoitus kiireellisiin erityistarpeisiin hätätilanteen sattuessa

28 Rahoituksen hakeminen mihin rahoitusta voi hakea? Rahoitus ohjelmien tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin tai toimintaan Rahoitettavat toiminnot kuvattu kansallisessa ohjelmassa ja toimeenpano-ohjelmassa Jaossa oleva rahoitus hakuilmoituksessa sekä toimeenpano-ohjelmassa Rahoitus hanketukena tai toimintatukena Rahoitus enintään 3 vuodeksi kerrallaan Myönnettävälle rahoitukselle ei ole asetettu ala- tai ylärajaa paitsi kertakorvaushankkeissa ( ) Tukiosuus pääsääntöisesti 75% ISF erityistoimien tukiosuus 90% Uudelleensijoittamistuki (AMIF) ja operatiivinen tuki (ISF) 100%

29 Rahoituksen hakeminen kuka voi hakea? AMIF-rahoitus: esim. viranomaiset, kunnat, erilaiset järjestöt, oppilaitokset, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. ISF-rahoitus: kaikki oikeuskelpoiset julkiset tai yksityiset yhteisöt. käytännössä kuitenkin yleensä toimivaltaiset viranomaiset kuten Rajavartiolaitos, ulkoasiainministeriö tai sen edustustot, poliisi, Tulli, Maahanmuuttovirasto ja pelastustoimi operatiivinen tuki: ulkoasiainministeriö, Rajavartiolaitos ja poliisi. Yksityishenkilöt eivät voi hakea rahoitusta

30 Valintaperusteet Yksityiskohtaiset valintaperusteet määritellään rahaston toimeenpano-ohjelmissa Yleiset valintaperusteet laki sisäasioiden rahastoista ohjelman- ja tavoitteidenmukaisuus tuensaajaa koskevat edellytykset Erityiset valintaperusteet arvioinnin kriteerit, esimerkiksi toteuttamiskelpoisuus, (kustannus)tehokkuus, kumppanuus, levitettävyys, jne. Mahdolliset teemakohtaiset valintaperusteet käytetään mahdollisesti sisällöllisesti rajattujen hakujen painotuksissa

31 Rahoituksen hakeminen miten haetaan? Vuosittain järjestettävät avoimet haut Hakujen yhteydessä koulutusta Hakuilmoitus, hakuohjeet, kansalliset- ja toimeenpano-ohjelmat Hakeminen sähköisen EUSA-järjestelmän kautta Haku auki n viikkoa

32 Sähköinen haku- ja raportointijärjestelmä (1/2) Haetaan ja raportoidaan sähköisesti Tarvitaan KATSO-tunnukset Ohjeet: https://yritys.tunnistus.fi/

33 Sähköinen haku- ja raportointijärjestelmä (2/2)

34 Valintaprosessi HAKEMUSTEN VASTAANOTTAMINEN TEKNINEN TARKASTUS HAKEMUSTEN ARVIOINTI (ml. lausunnot) SEURANTAKOMITEAN KÄSITTELY SISÄMINISTERIÖN TUKIPÄÄTÖS

35 Tukikelpoiset kustannukset Lakisääteiset palkka- ja palkkiokustannukset sekä sivukulut Matkakustannukset Ostopalvelujen hankinnat Käyttö- tai kiinteän omaisuuden hankinta tai poistojen osuus: rakennukset ja rakennelmat koneet ja laitteet tietojärjestelmiin ja atk-ohjelmiin liittyvät kulut Muut eritellyt kustannukset

36 Yksinkertaistetut kustannusmallit: Prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) Yksinkertaistaa välillisten ja matkakustannusten budjetointia ja raportointia Prosenttimääräisinä korvattavina kustannuksina voidaan hyväksyä 17% hyväksyttävistä hankkeen henkilöstön palkkakustannuksista Flat rate -korvaus 15%, mikäli erityisen korkeat matkakustannukset (à matkat suoriin kustannuksiin) Ei kuluerittelyä, ei kirjanpitoa ko. kulujen osalta Vastaava malli käytössä esim. Euroopan sosiaalirahastossa (ESR)

37 Flat rate (17%) kattaa matkakustannukset toimistokustannukset henkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin hankehenkilöstön työterveyskulut toimitiloista, koneista ja laitteista aiheutuvat kulut ohjausryhmästä aiheutuvat kulut

38 Flat raten (17%) ulkopuolelle jäävät kulut palkat ostopalvelut tiedotus ja viestintä tilintarkastus sisäl. toteuttamisesta johtuvat koneiden ja laitteiden hankinta, vuokraus, leasing, poistot sisäl. toteuttamisesta johtuvat rakennusten ja maaalueiden hankinta, leasing, poisto- ja vuokrakulut sisäl. toteuttamisesta johtuvat aineelliset ja aineettomat hankinnat kohderyhmän käyttöön varattujen ja hankeen toiminnan toteuttamiseen käytettävien tilojen vuokrat kohderyhmän käyttöä varten tehdyt pienhankinnat

39 Yksinkertaistetut kustannusmallit: kertakorvaus Tuen määrä enintään euroa Hanketyyppejä esim. seminaarit, koulutukset, tapahtumien järjestäminen yms. kertaluonteiset toimenpiteet Hankkeen tavoitteet/toimenpiteet/tulokset tarkka määrittely Tuki maksetaan vain toteutuneiden ja todennettujen toimenpiteiden perusteella - kyllä/ei -periaate! Edellytetään hankkeen yksityiskohtainen talousarvio Ei tositteita tai erillistä kirjanpitoa Päätöstä voi muuttaa vain toteutusajan osalta

40 Yksinkertaistetut kustannusmallit: Vakioyksikkökustannukset Vakioyksikkökustannukset korvataan ennalta asetuksessa määrättyjen vakioitujen korvausten mukaan, toteutuneiden määrien perusteella, ei tosiasiallisiin kustannuksiin perustuen Vakioyksikkökustannuksia on suunniteltu sovellettavan AMIF:n kansallisessa tavoitteessa

41 Hankkeen yhteisrahoitus Rahastojen rahoitusosuus pääsääntöisesti 75% Hankkeelta edellytetään muita rahoituslähteitä (yhteisrahoitus), jotka voivat koostua seuraavista: tuensaajan oman organisaation rahoitus siirron saajien (hankekumppaneiden) osoittama rahoitus muu julkinen tai yksityinen rahoitus hankkeen tai toiminnan tuotto Hanke ei saa tuottaa voittoa à tuotot vähennetään kustannuksista ennen tukiosuuden laskemista Rahoitus ei voi koostua vapaaehtoistyöstä, luontoissuorituksista tai laskennallisista osuuksista Sitoumukset rahoituksesta hakemuksen yhteydessä Tuen saaja ja siirron saaja

42 Raportointi ja maksatukset Maksatukset hankkeille toteutuneiden kustannusten perusteella Maksatushakemukseen liitetään selvitys kustannuksista ja toiminnan etenemisestä Raportointi puolivuosittain Raportointi sähköisessä EUSA-järjestelmässä Ennakkojen maksaminen vain poikkeustapauksissa

43 Kevään 2015 haku AMIF-haku kesän 2015 aikana ISF-haku syksyllä 2015 Vastuuviranomainen tiedottaa hauista verkkosivuillaan, jakelulistojen kautta sekä suurimmissa sanomalehdissä Järjestetään hakuinfoja Kustannusten tukikelpoisuus rahoituspäätöksestä poikkeus: hakemuksen jättämisestä poikkeus: 1. haun kohdalla siirtymäsäännös

44 Yhteystiedot ja lisätietoja Rahastojen yhteinen sähköpostiosoite Lisätietoja rahastojen nettisivuilta Tilaa sivuilta uutiskirjeemme

45 Kiitos!

Helsinki 9.6.2015 Iikka Saunamäki. Sisäasioiden EU-rahastot ohjelmakaudella 2014-2020

Helsinki 9.6.2015 Iikka Saunamäki. Sisäasioiden EU-rahastot ohjelmakaudella 2014-2020 Helsinki 9.6.2015 Iikka Saunamäki Sisäasioiden EU-rahastot ohjelmakaudella 2014-2020 Yleistä rahastoista Euroopan sisäasioiden rahastoihin kuuluvat: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014 2020 on perustettu kaksi sisäasioiden rahastoa. Sisäasioiden EU-rahastot Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla: LUONNOS 7.10.2014 Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 201 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Lisätiedot

Liiteasiakirja: nimeämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

Liiteasiakirja: nimeämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot: ESITYS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOA KOSKEVAKSI SUOMEN KANSALLISEKSI OHJELMAKSI 2014 NIMETTYJEN VIRANOMAISTEN YKSILÖIMINEN Hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset

Lisätiedot

Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM.

Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM. 24.06.2014 1 2 Esipuhe Kansainvälisen, yhteiskunnallisen ja luonnonympäristön kehitys asettavat kasvavia vaatimuksia pelastustoimelle kuten myös koko turvallisuussektorille, sen politiikka- ja säädösvalmistelulle,

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012

EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012 EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Ns. yksinkertaistetut kustannusmallit Perustuvat

Lisätiedot

Kuvaus siitä, miten rahasto myötävaikuttaa vaatimusten täyttämiseen, mitkä painopisteet on valittu ja miksi

Kuvaus siitä, miten rahasto myötävaikuttaa vaatimusten täyttämiseen, mitkä painopisteet on valittu ja miksi TIIVISTELMÄ ULKORAJARAHASTON MONIVUOTISESTA OHJELMASTA VUOSILLE 2007 2013; OHJELMAAN VALITUT PAINOPISTEET JA TAVOITTEET NIIDEN ALAISTEN TOIMIEN TOTEUTTAMISEKSI 3. STRATEGIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Lisätiedot

FLAT RATE koulutus maksajille syksy 2011. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

FLAT RATE koulutus maksajille syksy 2011. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA FLAT RATE koulutus maksajille syksy 2011 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Ns. yksinkertaistetut kustannusmallit Perustuvat EAKR- ja ESR-asetuksen samansisältöisiin muutoksiin, joilla tavoitellaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 Valtakunnallinen Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuus ESR Hallinnollista ohjeistusta hakuun 18.3.2015 Sisältö Yleistä ohjelmakaudesta 2014-2020 mm. yleiset

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia FI Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia Kohti eurooppalaista turvallisuusmallia MAALISKUU 2010 Huomautus Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi tämän tekstin 25. ja 26. helmikuuta 2010

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

EAKR-hankehaun infotilaisuus Lappeenranta 20.1.2015

EAKR-hankehaun infotilaisuus Lappeenranta 20.1.2015 EAKR-hankehaun infotilaisuus Lappeenranta 20.1.2015 11.00-11.15 Kahvitarjoilu 11.15-11.45 Tilaisuuden avaus ja maakuntien puheenvuorot: Etelä- Karjalan liitto ja Kymenlaakson liitto 11.45-12.30 Rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille 1 2 Sisällysluettelo: 1 SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2 HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN... 3 3 ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN... 3 4 MYÖNNETYN AVUSTUKSEN KÄYTÖN VALVONTA JA OIKEUS

Lisätiedot

(2011/151/EU) (6) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan. (8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ulkorajarahaston

(2011/151/EU) (6) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan. (8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ulkorajarahaston L 62/32 Euroopan unionin virallinen lehti 9.3.2011 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 2007 2013 kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot