Phase- koulutuskokonaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Phase- koulutuskokonaisuus"

Transkriptio

1

2 Phase- koulutuskokonaisuus Kenelle ja missä? Fysio ProFarm:n järjestämä Phase- koulutuskokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti liikunta-alan ammattilaisille, esimerkiksi valmentajille, personal trainereille sekä liikunnanohjaajille. Aikaisempi koulutus ei ole välttämätöntä, mutta kurssien sisältö voi olla haasteellista ilman aikaisempia alan opintoja. Koulutukset järjestetään Tampereella. Luennot järjestetään erillisessä luentotilassa Tampereen keskusta-alueella, ja käytännön harjoitteet WFC- kuntosalilla. Koulutusten sisältö palvelee sekä palveluntarjoajia, omatoimisia harjoittelijoita sekä valmennussuhteessa olevia henkilöitä. Osa koulutuksista sisältää kuitenkin enemmän palveluntarjoajille sekä omatoimisille harjoittelijoille suunnattua tietoa, osa koulutuksista voi siis sisältää tarpeetonta tietoa henkilöille keiden harjoittelusta ja/tai ruokavaliosta vastaa jokin palvelua tarjoava taho (valmentaja, valmennusyritys, personal trainer tms.). Koulutusten sisältö, kesto ja hinta Phase- koulutuskokonaisuudet keskittyvät pääasiassa kuntosaliharjoitteluun liittyvien asioiden läpikäyntiin. Koulutusten sisältö pohjautuu fysiologian, tutkitun ja kirjallisen tiedon sekä käytännön kokemusten yhdistämiseen. Koulutusten tarkoituksena on tuoda esille liikunta-alan parissa vaadittavaa tietoutta, ja tuoda erityisesti kuntosalin parissa työskenteleville ammattilaisille lisää syventävää tietoa sekä ideoita ammatissa toimimiseen. Jokainen koulutusviikonloppu suunnitellaan tarkasti personal trainereina toimivien fysioterapeuttien toimesta. Koulutusviikonloput rakentuvat sekä teoria- että käytännön opinnoista. Koulutukset ajoitetaan viikonlopuille (lauantai sekä sunnuntai) klo 9-18 väliseen aikatauluun. Yhden koulutusviikonlopun hinta aikavälillä on 499, hinta sisältää arvonlisäveron (24 %) sekä tulostetun luentomateriaalin (lisäksi lähdeviiteluettelo toimitetaan sähköisessä muodossa). Koulutukseen osallistuja vastaa itse mahdollisista majoitus-, matka- ja ateriakustannuksista. Kouluttajat Koulutusten vastuuhenkilöinä toimivat Fitfarm Personal Trainer- pohjakoulutuksen (anatomia-, fysiologia-, ravitsemus- sekä kuntosalialueiden) vastaavat kouluttajat Jukka Räsänen ja Risto Santala. Molemmilla on sekä fysioterapeutin, että koulutetun/urheiluhierojan tutkinnot. Molemmat työskentelevät aktiivisesti urheilijoiden sekä aktiiviliikkujien fysioterapian ja henkilökohtaisen valmennuksen parissa. Lisäksi molempien taustoihin kuuluu pitkän linjan kokemus kehonrakennustyyppisestä kuntosaliharjoittelusta. Koulutusviikonloput Pre Phase anatomian ja fysiologian perusteet Alustava koulutusajankohta Valmis koulutus, järjestetään 1-2 x vuodessa Phase 1 Harjoitusohjelman suunnittelun perusteet Part 1 Kuntosaliharjoittelu Valmis koulutus, järjestetään 1-2 x vuodessa Part 2 Aerobinen ja kehonpainoharjoittelu Vuosi 2016 Phase 2 Urheiluravitsemuksen perusteet Part 1 Makro-, mikro- ja lisäravinteet Syksy 2015 Part 2 Erikoistekijät ravitsemusohjelman suunnittelussa Vuosi 2016 Phase 3 Rasvanpoltto ja kisadieetti Valmis koulutus, järjestetään 1-2 x vuodessa Phase 4 Poikkijuovaisen lihaskudoksen hypertrofia sekä voimantuotto Kevät 2015 Phase 5 Urheilijan terveys Part 1 Omatoiminen lihashuolto Syksy 2015 Part 2 TULE-ongelmat ja ergonominen harjoittelu Vuosi 2016 Part 3 Ravitsemus ja terveys Vuosi 2016

3 Pre Phase Anatomian ja fysiologian perusteet Pre Phase- koulutusviikonloppu on tarkoitettu pääasiassa henkilöille, keillä ei ole aikaisempaa koulutustaustaa anatomiasta ja/tai fysiologiasta. Koulutusviikonlopun aikana läpikäydään keskeisimmät fysiologiset tekijät tulevien Phase- koulutusten suhteen. Pelkkää fysiologia- ja anatomialuennointia Pre Phase- jakso ei kuitenkaan ole, vaan kyseiset asiat tuodaan esille käytännön esimerkkien kautta. Myöhemmissä Phase- koulutuksissa kerrataan keskeisimmät anatomia- ja fysiologia-asiat, mutta Pre Phase:n aikana asiat tuodaan huomattavasti laajemmin ja kattavammin esille. Pre Phase- ei ole välttämättömyys muihin Phase- koulutuksiin osallistumiselle. Elimistön säätelymekanismit luovat pohjan kaikelle meidän toiminnalle, kaikki elimistön toiminnat voidaan jakaa muutaman pääotsikon alaisuuteen. Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen mahdollistaa ihmisen kokonaisvaltaisen toiminnan hahmottamisen. Sisäelintoiminta on merkittävässä roolissa erityisesti ravitsemuksellisen kokonaisuuden hahmottamisen puolesta, ruoansulatustoimenpide luo pohjan jokaiselle ravitsemustilanteelle ja tämän asian sisäistäminen mahdollistaa mahdollisimman laajan ymmärryksen ravitsemuksellisesta näkökulmasta. Energia-aineenvaihdunta määrittää jokaisen fyysisen kuormitustilanteen, ja samalla linkittyy suoraan yhteyteen ravitsemuksellisen tilanteen kanssa. Energia-aineenvaihdunnan ymmärtämisen avulla pystytään tarkkaan pohtimaan harjoittelun aikana kuormittuvat rakenteet sekä ravitsemuksellisen tilanteen tarve. Energia-aineenvaihdunnan ymmärtäminen liittyy myös olennaisesti lihassolutoimintaan, lihasarkkitehtuuri toimii puolestaan merkittävimpänä tekijänä poikkijuovaisen lihaskudoksen toiminnallisuutta arvioidessa. Lihas- ja nivelanatomian ymmärtäminen helpottaa kuntosaliharjoittelun toteuttamista, yksinkertaistettuna kuntosaliharjoitteet ovat kuitenkin nivelen liikeratojen toteuttamista ja lihasryhmäalueiden aktivointia nivelten liikkeiden avulla. Pre Phase- koulutusviikonloppu soveltuu sekä palveluntarjoajille, omatoimisille harjoittelijoille että valmennussuhteessa oleville henkilöille. Elimistön säätelymekanismit ja -toiminnot (pohjustava tieto Phase 3-5 kursseille) Mitkä mekanismit säätelevät elimistön toimintaa ja millä tavoin? Mitkä luontaiset hormonit ovat keskeisimmässä roolissa aktiivikuntoilijan terveydentilan, ravitsemuksen sekä harjoittelun suhteen ja millä tavoin näiden hormonien erittymiseen voidaan vaikuttaa? Miten elimistön hermojärjestelmä rakentuu ja millä tavoin hermojärjestelmätoiminta näkyy fyysisessä kuormituksessa? Sisäelintoiminta (pohjustava tieto Phase 2 kursseille) Millä tavoin makro- sekä mikroravinteiden ruoansulatus tapahtuu? Mitkä rauhaset sekä entsyymit vastaavat pääasiassa makro- ja mikroravinteiden imeytymisestä? Energia-aineenvaihdunta (pohjustava tieto jokaiselle Phase- kursseille) Millä tavoin elimistön energia-aineenvaihdunta tapahtuu? Millä tavoin energialähteet ja fyysisen kuormituksen taso linkittyvät toisiinsa? Lihasfysiologia (pohjustava tieto Phase 1 ja 4 kokonaisuuksiin) Millä tavoin poikkijuovainen lihaskudos rakentuu? Mitä tarkoittaa lihassolujakauma sekä lihasarkkitehtuuri, ja miten nämä tekijät vaikuttavat fyysiseen suoritukseen? Lihas- ja nivelanatomia (pohjustava tieto Phase 1 ja 5 kokonaisuuksiin) Mitkä ovat keskeisimmät nivel- ja lihasrakenteet kuntosaliharjoittelijan näkökulmasta? Mitkä lihasrakenteet työskentelevät nivelten liikeratojen mahdollistamiseksi, ja millä tavoin nämä liikeradat näkyvät kuntosaliharjoitteissa?

4 Phase 1 Harjoitusohjelman suunnittelun perusteet Phase 1- kokonaisuudet keskittyvät puhtaasti käytännön asioiden läpikäyntiin teorian sekä käytännön opintojen (varsinainen fysiologia käydään läpi Pre Phase- osuudessa). Phase 1- kokonaisuus jaetaan kahteen erilliseen viikonloppuun, ensimmäinen viikonloppu keskittyy kuntosalikokonaisuuden läpikäyntiin ja toinen viikonloppu keskittyy aerobisen sekä kehonpainoharjoittelun toteuttamiseen. Phase 1 Part 1 Kuntosaliharjoittelu Phase 1 Part 1- koulutusviikonloppu keskittyy kuntosaliharjoitusohjelman suunnittelun sekä -suoritustekniikoiden läpikäyntiin. Ensimmäisen päivän teoriaopinnot keskittyvät anatomian ja lihastoimintarakenteiden osa-alueisiin kuntosaliharjoitteiden näkökulmasta, keskittyen lihasryhmäkohtaisten variaatioiden sekä harjoitteiden kohdentamisen läpikäyntiin. Lihaksen toiminnallisuuden ymmärtäminen ja tiedostaminen mahdollistavat suoraan yksityiskohtaisen harjoitusohjelman suunnittelun. Tämän kautta voidaan tarkkaan määrittää yksittäisen lihasryhmän optimaaliset harjoitusliikkeet sekä suoritustavat. Kuntosaliharjoitteiden suoritustekniikat ymmärretään valitettavan usein yksipuolisina harjoitteina, vaikka todellisuudessa harjoitteet ovat useamman rakenteen muodostamia kokonaisuuksia. Toisen päivän teoriaosuus keskittyy konkreettisen harjoitusohjelman variaatioiden läpikäyntiin. Harjoitusohjelmaa laadittaessa jää suunnitelmallisuus usein vähäiseksi, joka hidastaa tavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi toistojen suoritusnopeus, sarjojen välinen palautumisaika tai lihasryhmäkohtaisesti pohditut toistomäärät voivat helposti jäädä ilman tarkempaa määritystä. Näillä harjoittelun toteuttamisen variaatioilla voidaan tehostaa kohdelihasryhmän kuormittavuutta huomattavasti, ja ennen kaikkea ottaa huomioon asiakkaan yksilökohtainen tilanne. Lisäksi optimoimalla harjoitusohjelman muuttujat oikein, saavutetaan toivotut tulokset huomattavasti nopeammin. Molempina päivinä käydään lisäksi yksityiskohtaisesti käytännössä läpi keskeisimpien kuntosaliharjoitteiden suoritustekniikat, keskittyen harjoitusliikkeiden kohdentamiseen, ergonomiaan, tyypillisimpiin virhesuorituksiin sekä variaatioihin. Phase 1 Part 1- koulutusviikonloppu soveltuu sekä palveluntarjoajille, omatoimisille harjoittelijoille että valmennussuhteessa oleville henkilöille. Kuntosaliharjoitteiden variaatiot sekä kohdentaminen Mitkä lihasrakenteet muodostavat kuntosaliharjoitteluohjelmissa mainitut päärakennealueet (esim. hauis)? Millä tavoin kuntosaliharjoitteet tulee suorittaa, jos harjoite halutaan kohdistaa tiettyyn lihasrakenteeseen kyseiseltä päärakennealueelta? Millä tavoin kuntosaliharjoitteet tulee suorittaa, jos harjoite halutaan kohdistaa tiettyyn osaan kyseistä lihasrakennetta? Mitkä ovat keskeisimmät lihasryhmäkohtaiset variaatiot kuntosaliharjoiteohjemaa suunnitellessa? Mitkä ovat tyypillisimmät virhesuoritteet kuntosaliharjoitteissa? Kuntosaliharjoitusohjelman suunnittelu Mitä tarkoittaa intensiteetti, volyymi, tempo, TUT sekä failure ja millä tavoin nämä tulee huomioida harjoitusohjelmaa suunnitellessa? Mitä huomioitavia tekijöitä toistomäärän, sarjamäärän sekä sarjojen välisen palautusajan suhteen tulee ottaa huomioon? Millä tavoin lihassolujakauma ja lihasarkkitehtuuri vaikuttavat harjoitusohjelman sisältöön? Mitä huomioitavia tekijöitä kuntosaliharjoittelun viikko-ohjelmassa on lihasryhmien jaottelun puolesta? Millä tavoin harjoitusohjelma tulee rakentaa pitkällä aikavälillä? Kuntosaliharjoitteiden läpikäynti käytännössä Läpikäytäviä harjoitteita mm. jalkakyykky, maastaveto, kulmasoutu, alataljasoutu, ylätaljaveto, hauiskääntöharjoitteet, ojentajapunnerrusharjoitteet, ranskalainen punnerrus, dippi, penkkipunnerrus- ja pystypunnerrusharjoitteet, keskivartaloharjoitteet sekä pohjenousuharjoitteet

5 Phase 1 Part 2 Aerobinen ja kehonpainoharjoittelu Phase 1 Part 2- koulutusviikonloppu keskittyy aerobisen harjoittelun perusteisiin, ohjelman laadintaan sekä käytännön toteuttamiseen. Lisäksi koulutusviikonloppuna läpikäydään perusteet kehonpainoharjoittelun suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Aerobisella harjoittelulla on tietty negatiivinen maine kuntosaliharrastajien keskuudessa, mutta aerobinen harjoittelu voi tietyllä tavalla toteutettuna edistää myös lihasmassan ja -voiman hankintaan liittyviä tavoitteita. Aerobinen suorituskyky voi mahdollistaa edullisia tekijöitä suoraan kuntosaliharjoittelun puolesta, mutta edullisia tekijöitä löytyy myös ravitsemuksellisista tekijöistä sekä kohdennetuista tavoitteista (esim. rasvanpoltto). Erikseen aerobista lajia harjoittelevien yksilöiden (esim. kilpajuoksijat ja joukkueurheilijat) aerobinen harjoittelu tulee myös toteuttaa suunnitelmallisesti, liiallinen tietyn tyyppinen aerobinen harjoittelu voi aiheuttaa negatiivisia muutoksia esim. immuniteettipuolustuksen, lihastoiminnan, lihasmassan sekä niveltoiminnan suhteen. Lihaskuntoharjoittelu voi tietyllä tavalla toteutettuna jopa edistää kestävyyssuorituksen tuloksellisuutta, jolloin kestävyys- ja voimaharjoittelua voidaan toteuttaa samanaikaisesti ilman kompromisseja. Viikonloppuna läpikäydään aerobisen harjoittelun perusteet, juoksutekniikasta keskeisimpiä huomioitavia asioita, aerobisen harjoitteluohjelman laadintaan liittyviä tekijöitä (tavoitteiden kannalta), kestävyyskunnon testaamisen perusteita sekä yleiset ohjeet ravitsemuksen ja kestävyysliikuntaharjoittelun suhteen. Ravintoasiat ovat erittäin tärkeässä roolissa kestävyyslajien kilpailijoiden sekä harrastelijoiden keskuudessa, puutteellinen ravinto voi aiheuttaa merkittäviä heikentäviä muutoksia tuloksellisuuden puolesta ja pahimmillaan virheellinen ravinto voi johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin. Phase 1 Part 2- koulutusviikonloppu soveltuu parhaiten sekä palveluntarjoajille, että omatoimisille harjoittelijoille. Teoriaosuus Mihin aerobinen harjoittelu perustuu? Mitä tarkoittaa intensiteetti ja volyymi aerobisessa harjoittelussa? Mitä tarkoittaa HIIT harjoittelu, ja millä tavalla HIIT harjoittelua voidaan toteuttaa? Mitkä ovat keskeisimmät testit yksilön aerobista toimintakykyä arvioidessa ja miten nämä testit suoritetaan? Mitä huomioitavia tekijöitä on kävely- sekä juoksutekniikassa? Millä tavoin aerobisen ja voimaharjoittelun yhdistäminen onnistuu optimaalisesti? Millä tavoin aerobinen harjoitusohjelma tulee rakentaa lajikohtaisten tavoitteiden mukaan? Mikä rooli kehonpainoharjoitteilla on? Millä tavoin kestävyyslajin urheilijan ravitsemus tulee rakentaa? Mitä hyötyä kehonpainoharjoitteista voidaan saavuttaa suhteessa kuntosaliharjoitteisiin? Käytäntöosuus Läpikäytäviä asioita: Epäsuora maksimaalinen hapenottokykytesti, plyometriset harjoitteet, oman kehon harjoitteet, MET-harjoittelu, HIIT- harjoittelu ja kompleksinen harjoittelu.

6 Phase 2 Urheiluravitsemuksen perusteet Phase 2- koulutuskokonaisuus keskittyy urheiluravitsemuksen perusteiden läpikäyntiin ravinto-ohjelman suunnittelun näkökulmasta. Ravinto-ohjelmaa suunnitellessa voidaan helposti rakentaa kokonaisuus pelkästään makroravinnejakauman sekä lisäravinteiden varaan tämä suunnittelumalli kuitenkin jättää suuren osan oleellisia asioita täysin huomioimatta. Tarkkaan laaditun ruokavalion voidaan saavuttaa merkittäviä mm. terveydellisiä, ulkoisia sekä suorituskykyä kehittäviä vaikutuksia jopa ilman liikunnallisen aktiivisuuden tuomaa vaikutusta. Tästä syystä ravinto-ohjelman laadinta tulee poikkeuksetta tehdä kaikki mahdolliset tekijät huomioiden. Ravinto-ohjelman suunnitteluprosessiin liittyy olennaisena osana makro- ja mikro- sekä lisäravinteiden toiminnan ymmärtäminen millä tavoin tietyt ravinteet eroavat toisistaan ja millä tavoin tiettyjen ravintoaineiden ajoittamisen avulla voidaan saavuttaa tehokkaammin tarvittava hyöty. Ravinto-ohjelman suunnittelun pohjana tulee käyttää yksilökohtaista suunnittelutapaa mitkä ovat henkilön taustat esimerkiksi geenien, aikaisemman ruokavalion, vartalotyypin sekä liikunnallisen aktiviteetin pohjalta. Laajan käsiteltävän aihealueen vuoksi kokonaisuus jaetaan kahteen erilliseen osa-alueeseen. Ensimmäinen viikonloppu keskittyy makro-, mikro- ja lisäravinteiden läpikäyntiin teorian sekä ravinto-ohjelman suunnittelun puolesta. Toinen viikonloppu keskittyy syventävästi keskeisiin ravinto-ohjelmaa suunniteltaessa liittyviin kysymyksiin. Molempien viikonloppujen sisältö keskittyy yleisen ravinto-ohjelman laadintaan, varsinaisten tavoitteellisten (rasvanpoltto, lihasmassan ja -voiman hankinta, kestävyysliikkujan ravinto sekä terveyttä edistävä ravitsemus) ravinto-ohjelmien läpikäynti suoritetaan muissa Phase- kokonaisuuksissa. Ravitsemukseen liittyvää ohjeistusta on tällä hetkellä tarjolla erittäin paljon aina mediasta henkilökohtaiseen valmennukseen saakka. Ravinto-ohjelman suunnitteluun liittyvien asioiden sisäistäminen ja teoria- sekä käytännön tiedon hallitseminen luovat ohjaajalle mahdollisuuden erottua suuresta palveluntarjoajan joukosta. Yksilökohtaisen ravinto-ohjelman suunnitteleminen on ehdottomasti tärkeimmässä roolissa, jos kehityksen halutaan olevan optimaalista tavoitteista riippumatta. Phase 2 koulutusviikonloput soveltuvat parhaiten sekä palveluntarjoajille, että omatoimisille harjoittelijoille. Phase 2 Part 1 Makro-, mikro- ja lisäravinteet Mikro- ja makroravinteiden erot käytännössä Millä tavoin makroravinteet rakentuvat, mitkä ovat makroravinteiden keskeisimmät fysiologiset tehtävät ja millä tavoin nämä rakenneerot näkyvät ravinto-ohjelmaa suunnitellessa? Mitä fysiologisia eroavaisuuksia on tyypillisimmillä makroravinnemanipulaatio-ohjelmilla (vähähiilihydraattinen, vähärasvainen sekä runsasproteiininen ruokavalio)? Kuinka paljon ja millä tavoin makroravinteet tulee ajoittaa vuorokauden aikana? Mikä rooli hiilihydraateilla on päivittäisten toimintojen sekä fyysisen kuormituksen suhteen? Mitä tarkoittaa insuliini-indeksi, glykeeminen indeksi ja glykeeminen kuorma? Mikroravintoaineet Mitkä ovat keskeisimmät mikroravintoaineet, sekä näiden tärkeimmät tehtävät? Mitkä tekijät vahvistavat tai heikentävät mikroravintoaineiden imeytymistä? Onko mikroravintolisien käytöstä hyötyä suorituskyvyn kehittämisessä? Kuinka suuria ovat mikroravinteiden saantisuositukset (normaaliväestö sekä urheilijat), optimaaliset annokset sekä haitalliset/myrkylliset annokset? Lisäravinteet Mitä eroa on hera-, kaseiini- ja maitoproteiinilla? Mitkä tekijät vaikuttavat proteiinilisien laadukkuuteen? Mitä muita lisäravinneproteiinilähteitä on olemassa, ja millä tavoin nämä eroavat maitoperäisistä proteiineista? Hiilihydraatti lisäravinteena - tarpeellista vai ei? Mitä fysiologisia tehtäviä välttämättömillä ja ei välttämättömillä- aminohapoilla on? Onko ko. aminohappolisäravinteista hyötyä urheilijan suorituskyvyn kehittämisessä? Millä tavoin lisäravinteet tulisi ajoittaa treenin aikana, treenin ympärillä sekä vapaa-aikana? Mitä ovat ruoansulatusentsyymit sekä pre- ja probiootit - ja onko näiden lisäravinnekäytöstä hyötyä?

7 Phase 2 Part 2 Erikoistekijät ravitsemusohjelman suunnittelussa Yleiset ravinto-ohjelman suunnitteluun liittyvät aihealueet: Miksi aamuateria luokitellaan päivän tärkeimmäksi ateriaksi? Mitä variaatiovaihtoehtoja aamu- sekä ilta-aterian koostamiselle on? Mitä tarkoittaa elimistön happoemästasapaino ja millä tavoin tähän voidaan vaikuttaa? Mitä tarkoittaa elimistön nestetasapaino ja millä keinoin elimistön nestetasapainotilannetta voidaan seurata sekä korjata/ylläpitää? Miten fyysinen kuormitus vaikuttaa nestetasapainon säätelyyn? Mitä tarkoittaa elektrolyyttitasapaino, ja miten tämä linkittyy nestetasapainoon? Mitä hyötyä ja haittaa maitotuotteista voi olla? Millä tavoin maitotuotteiden valmistamisprosessi vaikuttaa maitotuotteiden laadukkuuteen? Mitä erilaisia makeutusainevariaatioita on, ja millä tavoin makeutusaineet vaikuttavat elimistömme toimintaan? Millä tavoin alkoholi vaikuttaa elimistömme toimintaan? Mitä kasvisruokavaliolajeja on olemassa, ja millä tavoin ravinto-ohjelma voidaan toteuttaa riittävän monipuolisesti näissä tilanteissa? Nutrigenomiikka: Miten tiedän millainen geeniperimä minulla tai asiakkaallani on? Miten on mahdollista käynnistää ja sammuttaa geenien toimintaa? Miten kaikki voidaan liittää suoraan ja helposti käytännön elämään sekä valintoihin? Epigenomi: Miksi saman geeniperimän omaavat identtiset kaksoset (jotka olivat lapsena aivan samanlaisia ja samanmittaisia) voivat olla vanhemmiten täysin erilaisia? Miksi ja miten geeniperimään pystyy vaikuttamaan? Mikrobinomi: Ovatko bakteerit ystäviä vai vihollisia? Miten ja miksi hyödynnän oikeanlaisia bakteereita ruoassani? Optimaalisen ravinto-ohjelman suunnittelu yksilökohtaisesti: Miten huomioin asiakkaan geneettiset taipumukset? Paljonko kaloreita, proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvaa pitäisi syödä? Milloin ja paljonko pitää syödä? Minkä verran vettä, suolaa, vitamiineja, kivennäisaineita, fytoravinteita ja entsyymejä ruokavalion tulisi sisältää? Mitä ruoka-aineita käyttäisin? Mitä lisäravinteita käyttäisin? Pitääkö kaikkien syödä samoja ruoka-aineita ja lisäravinteita? Voinko syödä pelkkiä kasviksia? Miten yhdistää itämaista ja länsimaista ravintotietoutta? Mitä muuta pitää ottaa huomioon? Ongelmatilanteiden ratkaisu: Mitä tehdä jos dieetti ei toimi? Miten voin alkaa laihtua/lihoa/ kasvattaa lihasta vaikka kalorimäärä, makroravinteet ja treenit ovat pysyneet täysin samoina?

8 Phase 3 Rasvanpoltto ja kisadieetti Phase 3- koulutusviikonloppu keskittyy kokonaisvaltaisesti painonpudotukseen sekä rasvakudoksen määrän vähentämiseen harjoittelusekä ruokavalion muodostamalla kokonaisuudella. Kyseiset tavoitteet määrittävät ehkä suurimman osan tämän hetkisestä kysynnästä ja palveluita näiden tavoitteiden suhteen on tarjolla enemmän kuin koskaan. Rasvakudoksen toimintaan vaikuttavat merkittävissä määrin elimistön oman tuotannon kautta erittyvät hormonit, ja näiden toiminnan ymmärtäminen sekä ruokavalion että harjoittelun kautta rakentavat pohjan koko projektin suunnittelulle. Liikuntalajien maailmasta löytyy useita tehokkaita keinoja projektin edistämisen puolesta, mutta myös näistä lajeista osa on perustellusti hyödyllisempiä ja osa taas pahimmassa tapauksessa tavoitetta hidastavia lajeja. Kuntosaliharrastajan rasvanpolttoprojektiin liittyy olennaisena tekijänä mahdollisimman vähäinen lihaskudoksen kuluttaminen projektin aikana, ja liikuntamuodot ovatkin tässä suhteessa yksi tärkeimpiä huomioitavia tekijöitä. Kisadieetti on yksi luonnollinen jatkumo vahvalle kuntosaliharjoittelutaustalle. Kisadieetti variaatioineen vaatii tarkan pohjatiedon yksilön aikaisemmasta ravintotilasta sekä harjoittelutaustasta, ja juuri nämä tiedot ovat olennaisimmassa roolissa varsinaista ohjelmaa suunnitellessa. Kisadieetistä itsessään on tarjolla valitettavan vähän tietoa, mutta myös tämän aihealueen selittävät tekijät löytyvät ihmisen fysiologisen toiminnan puolesta. Phase 3- koulutusviikonloppu soveltuu parhaiten sekä palveluntarjoajille, että omatoimisille harjoittelijoille. Rasvakudoksen fysiologia, metabolia ja hormonitoiminta Millä tavoin rasvakudos rakentuu, missä sitä sijaitsee ja mitkä ovat sen keskeisimmät tehtävät? Mikä rooli hormonitoiminnalla on rasvakudoksen metaboliassa? Mitkä ovat keskeisimmät hormonit rasvakudoksen metaboliassa ja miten näiden hormonien toimintaan voidaan vaikuttaa? Fyysinen kuormitus, hormonitoiminta ja rasvakudoksen metabolia Mikä rooli fyysisellä kuormituksella on rasvanpolttotavoitteen suhteen? Mikä rooli fyysisellä kuormituksella on dieetin toteuttamisessa ja millä tavalla harjoittelu on suositeltavaa toteuttaa? Mitkä kuntosaliharjoittelun variaatiot voivat vaikuttaa rasvanpolton kannalta olennaisten hormonien erittymiseen? Mitä tarkoittaa HIIT, ja millä tavoin tämä eroaa perinteisestä aerobisesta harjoittelusta? Mihin aamuaerobinen perustuu ja onko aamuaerobinen ainoa suositeltava vaihtoehto aerobisen harjoittelun toteuttamiselle? Dieetin suunnittelun työkalut Kuinka pitkä dieetin pitäisi olla ja mikä on sopiva rasvanpolttotahti? Mitkä ovat suositeltuja dieetin seurantatyökaluja? Kuinka usein ja paljon kaloreita on vähennettävä dieetin edetessä? Millä tavoin dieettiä edeltävä aika (harjoittelun sekä ravitsemuksen puolesta) tulee ottaa huomioon dieettiä suunnitellessa? Ravitsemus ja lisäravinteet Paljonko makroravinteita on saatava ja miten makroravinteita kannattaa jaksottaa? Voiko hiilihydraatit jättää kokonaan pois? Mitä lisäravinteita kannattaa dieetillä käyttää ja milloin? Kisadieetti ja viimeistelyviikko Miten suunnittelen kisadieetin alusta loppuun? Mitkä ovat tyypillisimmät virheet kisadieetin suunnittelussa sekä toteutuksessa? Mitä viimeistelyviikolla pitäisi tapahtua ravitsemuksen sekä harjoittelun puolesta? Dieetin lopettaminen Millä tavoin dieettiprojekti on suositeltavaa lopettaa? Millä tavoin huolimattomasti toteutettu dieetin lopetus voi aiheuttaa ongelmia elimistön toiminnassa?

9 Phase 4 Poikkijuovaisen lihaskudoksen hypertrofia sekä voimantuotto Phase 4- koulutusviikonloppu keskittyy puhtaasti lihasmassan ja -voiman hankintaan, fysiologian, harjoitus- ja ruokavalio-ohjelmien rakentamisen sekä kokonaisuuden muodostamisen kautta. Lihasmassan sekä -voiman hankinta liittyvät oleellisena osana kuntosaliharjoitteluun esimerkiksi rasvanpolttotavoitteen sekä muiden yleisten tavoitteiden puolesta. Lihaskudoksen fysiologinen toiminta määrittää pitkälti erityisesti lihaskudoksen määrän lisääntymisen, ja tämän ymmärtäminen onkin erittäin tärkeässä roolissa, mikäli halutaan saavuttaa mahdollisimman suuri hyöty harjoittelusta. Lihasmassan hankintaan on olemassa lukematon määrä erilaisia harjoitusvariaatioita, mutta tietyt harjoitusvariaatiot voivat kehittää lihasta myös tavoitteiden kannalta epäedullisella tavalla. Esimerkiksi lihaskudoksen kestävyyskapasiteetin kehittäminen voi osaltaan haitata lihasmassan lisääntymisprosessia, ja tietyt harjoitusvariaatiot voivat heikentää lihaksen toiminnallisuutta ja tämä taas vaikuttaa suoraan lihasmassan lisääntymiskapasiteettiin. Lihasvoiman hankinnan suhteen merkittävimmät tekijät löytyvät lihasmassan määrästä, pinta-alasta, neuraalikudoksen sekä passiivisten rakenteiden toiminnasta ja voimansiirtoketjuista. Näiden tekijöiden kehittäminen sekä toiminnan ylläpitäminen ovat merkittävässä roolissa, mikäli tavoitteena on lihasvoiman lisääminen. Lihasvoiman lisääminen tukee samalla myös lihasmassan lisäämistä, jonka vuoksi nämä kaksi tavoitetta linkittyvät hyvin voimakkaasti toisiinsa. Lihasmassan ja -voiman hankinta ovat aiheellisia harjoitustavoitteita tavoiteryhmästä riippumatta, fitness/kehonrakennuskilpailijoista aloittelijoihin ja työikäisistä ihmisistä eläkeläisiin. Tässäkin tavoitteessa tulee ottaa tiettyjä asioita huomioon kokonaisuutta suunnitellessa, eli millä tavoin harjoitusohjelma tulee rakentaa, millä tavoin ravinto tukee parhaiten kehittymistä, sekä millä tavoin kehitys pidetään jatkuvana prosessina. Mutu-tuntumalla laadittu ohjelmarunko tuottaa tulosta varmasti tietyn aikaa, mutta elimistö on valitettavan sopeutumiskykyinen järjestelmä jotain täytyy tehdä, jos halutaan saavuttaa tuloksia vielä vuosienkin harjoittelun jälkeen. Phase 4- koulutusviikonloppu soveltuu parhaiten sekä palveluntarjoajille, että omatoimisille harjoittelijoille. Poikkijuovaisen lihaskudoksen fysiologia ja hypertrofia: Millä tavoin poikkijuovainen lihaskudos rakentuu? Mitkä ovat lihaskasvun keskeisimmät mekanismit ja mitkä säätelevät näitä tapahtumasarjoja? Mikä merkitys lihasvauriolla, elimistön omalla hormonitoiminnalla sekä fyysisellä kuormituksella on lihaskasvun suhteen? Millä tavoin voimaharjoittelu ja kestävyysharjoittelu eroavat toisistaan lihassolureaktioiden puolesta? Voimantuotto ja sen kehittyminen: Mitkä ovat keskeisimmät kehitettävät rakenteet voimantuottoa kehitettäessä? Millä tavoin näiden rakenteiden kuormittaminen tulee ottaa huomioon harjoitusohjelmaa suunnitellessa? Lisäravinteet: Mitkä lisäravinteet ovat keskeisimmässä roolissa lihasmassan sekä voiman kasvattamisessa? Onko hormonitoimintaa kiihdyttävistä lisäravinteista todellisuudessa hyötyä? Millä tavoin lisäravinteet on suositeltavaa ajoittaa vuorokauden aikana? Harjoittelu teoriassa: Millä tavoin kuntosaliharjoitteluohjelma on järkevintä koostaa, jos tavoitteena on lihasmassan tai voiman hankinta? Mitkä eri harjoitusohjelmavariaatiot vaikuttavat em. prosessien kehittymiseen positiivisesti tai negatiivisesti? Onko aerobisesta harjoittelusta hyötyä vai haittaa, jos tavoitteena on lihasmassan tai -voiman kasvattaminen? Off Season- rakentaminen: Millä tavoin ravinto-ohjelma tulee koostaa lihasmassaa ja voimaa hankittaessa? Mitkä ovat keskeisimmät seurantatyökalut kehityksen seurannassa? Millä tavoin harjoitusjaksojen toteuttaminen pitkällä aikavälillä on optimaalisinta kehityksen puolesta? Millä tavoin kevyt- ja lepoviikko eroavat toisistaan, ja miten näiden ajoittaminen on suositeltavinta tehdä?

10 Phase 5 Urheilijan terveys Phase- koulutuskokonaisuuden viimeinen osio keskittyy urheilijan terveydentilan ylläpitoon, kehittämiseen ja kuormitus- sekä sairaustilanteiden ennaltaehkäisyyn. Jokaisen liikunnallisen sekä terveydellisen tavoitteen takana on myös riskitekijöitä, jotka voivat liittyä elimistön ylikuormitustilanteeseen. Ylikuormitustilanteista tyypillisimmät tilanteet löytyvät lihas- ja hermokudosten toimintahäiriöistä, lihaskudosten ylijännittyneisyydestä sekä lihasepätasapainotilanteista. Nämä asiat ovat kuitenkin helposti ja omatoimisesti ennaltaehkäistävissä sekä huollettavissa. Laajan käsiteltävän kokonaisuuden vuoksi Phase 5- koulutuskokonaisuus jaetaan kolmeen erilliseen viikonloppuun. Ensimmäinen viikonloppu keskittyy omatoimisen lihashuollon perusteisiin sekä toteuttamiseen, toinen viikonloppu keskittyy enemmän kuntouttavaan harjoitteluun ja lihasepätasapainon korjaamiseen, kolmantena viikonloppuna läpikäydään asioita ravitsemuksen vaikutuksesta terveyden edistämisen suhteen. Phase 5 Part 1 - Omatoiminen lihashuolto Phase 5 Part 1- viikonloppuna läpikäydään omatoimiseen lihashuoltoon liittyviä tekijöitä fysiologian, teorian sekä käytännön toteutusten kautta. Lihashuolto- termi ymmärretään valitettavan usein pelkästään venyttelynä, vaikka todellisuudessa venyttely on pelkästään yksi osa-alue lihashuoltokäsitteestä. Lihashuolto-osuuden aikana läpikäydään alkulämmittelyn, liikkuvuusharjoittelun, putkirullauksen sekä fysikaalisten hoitomuotojen muodostamat kokonaisuudet konkreettisten ohjeiden kera. Lihashuolto-ohjelman rakentaminen yhdessä tavoitteellisen harjoitus- ja ravinto-ohjelman kanssa edistää harjoittelijan tavoitteiden saavuttamista merkittävästi. Omatoiminen lihashuolto on merkittävässä roolissa sekä lihaksen kasvuprosessin, rasvanpolton kuin yleistä terveyttä edistävän harjoittelun tukemisen suhteen. Lihashuollon yhdenkin osa-alueen laiminlyöminen voi heikentää merkittävästi sekä lihaskalvorakenteiden että verenkiertojärjestelmän toimintaa, jotka omalta osalta vaikuttavat suoraan kehityksen hidastumiseen ja lopulta pahimmillaan loukkaantumiseen. Phase 5 Part 1- koulutusviikonloppu soveltuu sekä palveluntarjoajille, omatoimisille harjoittelijoille että valmennussuhteessa oleville henkilöille. Alkulämmittely Mikä tarkoitus ja mitä hyötyjä alkulämmittelystä voi olla? Millä tavoin alkulämmittely on suositeltavinta tehdä? Käytännön harjoitteet: alkulämmittelyvariaatioita käytännön harjoitteina Liikkuvuusharjoittelu Mitä tarkoittaa liikkuvuusharjoittelu ja mitä hyötyä tästä on? Millä tavoin ja koska liikkuvuusharjoittelu on suositeltavinta toteuttaa? Käytännön harjoitteet: esimerkkejä liikkuvuusharjoitteista Putkirullaus Mihin rakenteisiin putkirullaus todellisuudessa kohdentuu ja mikä vaikutus putkirullaamisella on näihin kudoksiin? Millä tavoin ja koska putkirullaus on suositeltavinta toteuttaa? Käytännön harjoitteet: ala- ja yläraajojen sekä vartaloalueen putkirullaaminen käytännössä, ml. erilaiset rullausvariaatiot Fysikaaliset hoitomuodot Mitä hyötyä ja haittaa kylmä- tai lämpöhoidosta voi olla? Mihin ajankohtaan kylmä- tai lämpöhoitoja on suositeltavinta hyödyntää?

Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu

Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu Syventävä koulutus, phase 1 Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu Liite 1/3 Tietoa jatkokoulutuksista Kenelle ja missä? Fysio ProFarm:n järjestämät syventävät jatkokoulutukset ovat suunnattu

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Toiminnallisen harjoittelun opas. Helena Kämäräinen

Toiminnallisen harjoittelun opas. Helena Kämäräinen Toiminnallisen harjoittelun opas Helena Kämäräinen Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vaapaa-ajan koulutusohejlma Kevät 2013 Tiivistelmä Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Tekijä tai tekijät

Lisätiedot

Esmeray Kontu VEGAANIBODARIN PIENI KÄSIKIRJA. Liikuntakeskus Pajulahti. Liikunnanohjauksen perustutkinto

Esmeray Kontu VEGAANIBODARIN PIENI KÄSIKIRJA. Liikuntakeskus Pajulahti. Liikunnanohjauksen perustutkinto Esmeray Kontu VEGAANIBODARIN PIENI KÄSIKIRJA Liikuntakeskus Pajulahti Liikunnanohjauksen perustutkinto 2014 TIIVISTELMÄ Esmeray Kontu LPT15, yo Vegaanibodarin pieni käsikirja 40 + 2 sivua Liikunnanohjauksen

Lisätiedot

SOMATIC CENTER. Somaattiset periaatteet liikunnassa, urheilussa ja elämässä. Aki Mäkelä 11.12.2009

SOMATIC CENTER. Somaattiset periaatteet liikunnassa, urheilussa ja elämässä. Aki Mäkelä 11.12.2009 SOMATIC CENTER Somaattiset periaatteet liikunnassa, urheilussa ja elämässä Aki Mäkelä 11.12.2009 Sisällysluettelo sivunumero Johdanto 3 Somaattiset periaatteet 1. Hallinta 3 2. Keskittyminen 4 3. Keskustan

Lisätiedot

TIETOPAKETTI RAVITSEMUKSESTA JKU:n JUNIORIURHEILIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN

TIETOPAKETTI RAVITSEMUKSESTA JKU:n JUNIORIURHEILIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN TIETOPAKETTI RAVITSEMUKSESTA JKU:n JUNIORIURHEILIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN SISÄLTÖ Osa I: Yleistä lapsen ja nuoren urheilijan ravitsemuksesta... 3 1 Harjoittelu Ravinto Lepo... 3 1.1 Urheilija on

Lisätiedot

LAHJAKKUUS LASTEN JA NUORTEN URHEILUSSA

LAHJAKKUUS LASTEN JA NUORTEN URHEILUSSA LAHJAKKUUS LASTEN JA NUORTEN URHEILUSSA 1 Lahjakkuus lasten ja nuorten urheilussa raportti on laadittu yhteistyössä Nuori Suomen, Suomen Olympiakomitean sekä maaliskuussa 2009 perustetun urheilun asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET

ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET Versio 1.1 päivitetty 08.09.2009 ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET Alkusanat Taitolajien parissa työskentelevät ihmiset ovat jo pitkään etsineet ratkaisua, joka automaattisesti takaisi nousun lajin huipulle.

Lisätiedot

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS ASIANTUNTIJAT Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista hänen sydäntään lähellä

Lisätiedot

SALIBANDYN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI

SALIBANDYN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI SALIBANDYN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI JANNE KAINULAINEN Valmennus- ja testausoppi Valmentajaseminaarityö LBIA016 Kevät 2013 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Antti Mero

Lisätiedot

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS 1 KETOOSIDIEETTI Kiinteän ja rasvattoman unelmavartalon saavuttaminen ei ole ikinä ollut niin helppoa kuin tässä artikkelissa kerrottujen menetelmien käyttöönottamisen jälkeen. Lihakset kasvavat, läskit

Lisätiedot

Johdanto. Kansallinen Juniorigolfohjelma 2012 2014. Golfliitto palvelee sinua. Kustantaja Suomen Golfliitto ry

Johdanto. Kansallinen Juniorigolfohjelma 2012 2014. Golfliitto palvelee sinua. Kustantaja Suomen Golfliitto ry Kansallinen Juniorigolfohjelma 2012 2014 Kustantaja Suomen Golfliitto ry Golfliitto palvelee sinua Suomen Golfliiton seuratoimintayksikkö palvelee seuroja erityisesti lasten ja nuorten toiminnoissa. Alla

Lisätiedot

FORMARE PROJEKTISUUNNITELMA

FORMARE PROJEKTISUUNNITELMA FORMARE PROJEKTISUUNNITELMA Johan Treuthardt Merimiespalvelutoimisto 2 Merimiespalvelutoimisto Tekijä: Johan Treuthardt Työn nimi: ForMare projektisuunnitelma Julkaisuvuosi: 2014 Tiivistelmä: Merenkulkijan

Lisätiedot

Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies. Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö Fysioterapia

Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies. Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö Fysioterapia Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle Opinnäytetyö Fysioterapia tammikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.1.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1/2012. 1.vuosikerta ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com. Trainer. Asiakkaan motivointi. Koulutuskalenteri kevät 2012. Naisen ja miehen erot.

1/2012. 1.vuosikerta ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com. Trainer. Asiakkaan motivointi. Koulutuskalenteri kevät 2012. Naisen ja miehen erot. 1/2012 1.vuosikerta ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com Trainer Asiakkaan motivointi Naisen ja miehen erot Koulutuskalenteri kevät 2012 Tapahtumat 4 K&F Trainer 1/2012 PÄÄKIRJOITUS Kustantaja: K&F-lehdet

Lisätiedot

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET

FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. TAISTELUKENTÄN ASETTAMAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

JUNIORIOHJEISTUS ULTIMATESEUROILLE

JUNIORIOHJEISTUS ULTIMATESEUROILLE JUNIORIOHJEISTUS ULTIMATESEUROILLE Kuva: Jussi Kitusuo Toimittaneet: Marja Elonheimo ja Susanna Surakka 2013 SISÄLLYS 1 Alkusanat... 1 2 Taito... 2 2.1 Yksilötaidot... 2 2.1.1 Kiinniotto... 2 2.1.2 Heittäminen...

Lisätiedot

1.6.2 Ravitsemuksen ja terveydenhuollon perusteet 2: terveys. Osa 1 = Tee kirjallinen selvitys urheilijan terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

1.6.2 Ravitsemuksen ja terveydenhuollon perusteet 2: terveys. Osa 1 = Tee kirjallinen selvitys urheilijan terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Lauri Hakola, 27.6.09, Vat 3 1.6.2 Ravitsemuksen ja terveydenhuollon perusteet 2: terveys Vaihe 1 = Huippu-urheilijan terveyden avainasiat Osa 1 = Tee kirjallinen selvitys urheilijan terveyteen vaikuttavista

Lisätiedot

Ratsastuksen terveysprofiili

Ratsastuksen terveysprofiili Suomen Ratsastajainliitto ry Ratsastuksen terveysprofiili Anne-Maarit Hyttinen Ratsastuksen terveysprofiili 1 sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 TERVEYSPROFIILIN MÄÄRITTELYÄ 4 3 RATSASTUKSEN TAUSTAA 4 3.1

Lisätiedot

Salibandyn juniorivalmennuksen ohjelmointiopas Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanelsille. Jaakko Åkman

Salibandyn juniorivalmennuksen ohjelmointiopas Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanelsille. Jaakko Åkman Salibandyn juniorivalmennuksen ohjelmointiopas Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanelsille Jaakko Åkman Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Syksy 2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Asiantuntijan opas helmikuu 2014 1 Sisällysluettelo 1. Hyvinvointianalyysi sydämesi kertoo hyvinvoinnistasi... 4 1.1. Työkalu hyvinvoinnin ja liikunnan ammattilaisille...

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu Ritva Sakari-Rantala

Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu Ritva Sakari-Rantala Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 142 Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu Ritva Sakari-Rantala Iäkkäiden ihmisten terveysliikunnan tutkimustyö tuotteistuksen tukena -hanke Liikunnan

Lisätiedot

URHEILUVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY, ENSIAPU JA HOITO D- JA C-IKÄISILLÄ JUNIORIJÄÄKIEKKOILIJOILLA

URHEILUVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY, ENSIAPU JA HOITO D- JA C-IKÄISILLÄ JUNIORIJÄÄKIEKKOILIJOILLA Hanna Hahl, Aku Jaakkonen, Anssi Kuukka, Jesse Pajari URHEILUVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY, ENSIAPU JA HOITO D- JA C-IKÄISILLÄ JUNIORIJÄÄKIEKKOILIJOILLA Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Marraskuu 2009

Lisätiedot

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot