VERKOSTOSOPIMUS. Development

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKOSTOSOPIMUS. Development"

Transkriptio

1 UnIPID Uni PID verkoston järjestäytynhisest Development UniPID Finnish University Partnership for International VERKOSTO 1(18)

2 Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto 1. SOPIJAOSAPUOLET UnIPID -/ UniPlD verkoston järjestäytyrnisestä tukea uusien projektien valmistelussa ja hallinnoissa, tarjoaa väyliä Verkosto lisää suomalaisyliopistojen painoarvoa kehitystutkimuksessa, tarjoaa 3. VERKOSTON TARJOAMAT PALVELUT UniPlD-verkoston järjestäytyminen tukee Suomen kehityspoliittisia tavoitteita. Verkosto palvelee Suomen kansallisesti sekä kansainvälisesti sovittujen kehitystavoitteiden saavuttamista. Verkosto on perustamisensa jälkeen luonut yhteistyörakenteen ja kehitystä. palveluihin perustuvaa tehokasta ja vaikuttavaa kehityspolitiikkaa ja kestävää kumppanuusjärjestelmän, jonka ansiosta suomalaiset yliopistot voivat yhteistyössä edistää ja toteuttaa tutkimukseen, koulutukseen ja niihin liittyviin palvelujen hallinnasta, toteutuksesta ja rahoituksesta opetusministeriön Partnership for International Development (UniPlD) yhteistyöverkoston hanke- ja erillis rahoituksen päätyttyä vuonna Tällä sopimuksella allekirjoittaneet yliopistot sopivat Finnish University 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Åbo Akademi Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto 2 (18)

3 jäsenyliopistoissa O Vahvistaa jäsenyliopistojen osaamista kansainvälisissä O Laajentaa kehityskysymysten tutkimusta ja niiden kouluttamista vuorovaikutukseen sekä e-ratkaisuja yhteistyöhön. kehityskysymyksissä Verkoston pääasiallisina tehtävinä on valtakunnallisesti: yliopistojen, valtionhallinnon sekä järjestö- ja yritysmaailman UnfPD UniPlD verkoston JarJestaytymsesta. - rahoitusosuuksin. Verkoston johtoryhmä tekee jäsenyliopistoille kutakin rahoituskautta koskevan esityksen verkoston rahoituksesta, Sopijaosapuolet rahoittavat palvelujen tuotannon yliopistokohtaisin rahoitusosuuksien veloitusperusteista ja määristä, mikä jokaisen rahoitusosuuden, jolla toteutetaan verkoston toimintaa ja palveluja. Verkoston toimintaan osoitettujen rahojen käytöstä päättää UnIPIDIn johtoryhmä. Verkoston jäsenet osoittavat vuosittain verkoston toimintaan 5. VERKOSTON KUSTANNUKSET JA JÄSENMAKSUT sisällöstä ja niistä perittävistä maksuista tekee johtoryhmä. Sopimukset suostumuksella. UniPlD voi tuottaa viestintä- ja projektitoimintaan liittyviä osapalveluja myös ulkopuolisiile tehtävän työn tuottamisesta tehdään kirjallisesti jäsenyliopistojen johtoryhmä erikseen päättää. Linjaukset muille tuotettavien palvelujen muille kuin tässä sopimuksessa mukana oleville yliopistoille sen mukaan kuin 4. MUILLE KUIN OSAPUOLILLE TUOTETTAVAT PALVELUT tehtäväalueella. hyväksyttävillä liitteillä muusta yliopistojen yhteistyöstä verkoston Tässä sopimuksessa kuvattujen asioiden lisäksi verkosto voi sopia erikseen suomalaista osaamista kehityskysymyksissä tutkimustulosten levittämiseen jäsenyliopistoissa verkkopohjaisia opetusratkaisuja tutkimuksessa O Edistää yhteistyötä kestävään kehitykseen liittyvässä koulutuksessa ja O Edistää yliopistojen osallistumista käytännön kehitystyöhön O Löytää toimivia käytänteitä verkoston tehtäväalueeseen liittyvien O Linkittää jäsenyliopistoja kansainvälisiin verkostoihin ja vahvistaa O Tuottaa yhteistyössä ja keskinäiseen vaihdantaan perustuen O Parantaa kehitystutkimuksen kansainvälistymistä O Tehdä tutkimusyhteistyötä 3(18)

4 Rahoitusosuuksien siirtämisestä yliopistojen kesken sovitaan erikseen rahoituskauden alkua. liitteessä 1. Rahoftusosuuksien määrät voidaan tarkistaa ennen uuden jäsenyliopiston on hyväksyttävä omalta kohdaltaan. Ensimmäinen verkoston johtoryhmän esityksestä. Rahoituskautta koskevat rahoituskausi on voimassa UnIPID Uni PID verkoston järjestäytymisestä, J veloitusperusteet ja rahoitusosuuksien määrät on määritelty sopimuksen tehdään määräenemmistöisesti. Jokaisella johtoryhmän jäsenellä on yksi ääni. Johtoryhmän päätökset yliopistolla on kaksi edustajaa. Muilla jäsenillä on yksi edustaja. varajäsenet. Johtoryhmän kausi on kolme vuotta. Johtoryhmässä Helsingin Verkoston toiminnasta ja sille osoitettujen varojen käytön linjauksista vastaa johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluu kunkin jäsenyliopiston nimeämät jäsenet ja 7. PÄÄTÖKSENTEKO toimiminen palkkaaminen ja verkostoa koordinoivan henkilökunnan työnantajana O Johtoryhmän päätöksellä nimetyn verkostokoordinaattorin hoitaminen O Verkoston viestinnän ja strategisen suunnittelun valmistelu ja toteutumisesta tuotanto ja operatiivinen johtaminen sekä raportointi palveluiden O Johtoryhmän valmistelu- ja sihteeritehtävät O Verkoston talous- ja henkilöstöhallinnon hoitaminen, palveluiden Koordinoivan yliopiston tehtävät: sisällä UniPiDin toiminnan O painopisteiden määrittelyyn osallistuminen O Ehdotusten tekeminen UniPiDin palvelujen kehittämiseksi UniPlDin O strategian toteutumisesta huolehtiminen UniPiDin O toiminnasta tiedottaminen, erityisesti oman organisaation O UniPiDin toimintaan liittyvien muiden vastuuhenkilöiden nimeäminen O Johtoryhmän jäsenten nimeäminen Kaikkien sopijaosapuolten tehtävät: 6. SOPIJAOSAPUOLTEN TEHTÄVÄT Verkosto voi hankkia itselleen myös ulkopuolista rahoitusta. 4(18)

5 Johtoryhmän puheenjohtajana toimii verkoston johtoryhmän keskuudestaan valitsema jäsen. Puheenjohtajuus vaihtuu johtoryhmän päätösten mukaan Johtoryhmän tehtävänä on: vuorotellen jäsenyliopistojen kesken. UnIPI D / UnIPID verkoston jrjestäytymisest 1 1 UniPID-verkosto ei ole itsenäinen oikeushenkilö, eikä sen nimissä voi tehdä allekirjoittanut jäsen, ellei tästä ole erikseen sovittu. sopimukseen olisivat sidottuja muutkin verkoston jäsenet kuin sopimuksen sopimuksia ilman jäsenyliopistojen nimenomaista suostumusta. Jäsenellä on oikeus mainita verkoston nimi verkoston toimintaan liittyvissä sopimuksissa. vaikutelmaa, että verkoston jäsen edustaisi muita verkoston jäseniä tai että Verkoston nimen mainitsemisesta ei saa kuitenkaan syntyä sellaista mukaisesti. Verkoston virtuaaliopintojen tavoite on, että opiskelijat voivat lukea suorittamansa kurssit tai opintokokonaisuuden osaksi tutkintoaan. Opiskelijoita ja verkoston järjestämää opetusta koskevat asiat käsitellään yliopistojen tiedekunnissa kunkin yliopiston säädösten ja määräysten kustannetaan verkoston rahoitusosuuksilla toiminut Jyväskylän yliopisto. Koordinaatioon liittyvät tehtävät Johtoryhmä päättää verkoston koordinaatiovastuusta jäsenyliopistojen esitysten perusteella. Verkoston koordinaatioyliopistona on vuosina VERKOSTON HALLINTO ole äänioikeutta. nimeämään johtoryhmään tarkkailijajäsen ja varajäsen. Tarkkailijajäsenillä ei Jäsenyliopistojen lisäksi myös Suomen ylioppilaskuntien liittoa on pyydetty jäsenmaksuista irtisanomiseen liittyvän siirtymäajan järjestelyistä tarkoituksen mukaisesti O Johtaa ja kehittää verkoston toimintaa sen toiminta-ajatuksen ja O Asettaa työryhmiä toiminnan eri osa-alueiden kehittämiseksi O Päättää uusista verkoston jäsenistä ja liittymisen ehdoista O Vastaanottaa sopimuksen irtisanomisilmoituksen ja neuvotella O Raportoida verkoston toiminnasta jäsenyliopistojen johdolle O Tehdä jäsenyliopistoille ehdotus sopimuskauden rahoituksesta ja O Päättää verkoston toiminnan arvioinnin toteutustavasta J,( \\ 5(18)

6 ja/tai yksikköihin. 9. LAITTEET, VÄLINEET JA TILAT Verkoston käyttöön hankitut laitteet ja välineet sijoitetaan verkoston johtoryhmän päätöksen mukaisesti verkostoon kuuluvien yliopistojen laitoksiin UnIPID \\. UniPID verkoston JarJestaytymsesta, Eroamisen yhteydessä sovitaan siirtymävaiheen järjestelyistä. kalenterivuoden alusta alkaen. irtisanomisilmoituksen. Verkostosta eroamisesta tulee ilmoittaa verkoston johtoryhmälle viimeistään kuusi kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. Johtoryhmä toteaa irlisanomisen. Ero voidaan myöntää tästä sopimuksesta toimittamalla johtoryhmälle osoitetun kirjallisen Sopimusosapuoli voi luopua UniPlD verkoston jäsenyydestä irtisanoutumalla 13. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Mutokset tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. sopimukseen tarkistuksia. Kaikki muutokset sopimukseen tehdään kirjallisesti. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopijaosapuolet voivat yksimielisesti tehdä Sopimuksesta on laadittu yksi kappale kullekin sopimusosapuolelle. Tämä sopimus tulee voimaan kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. 12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN tapahtuu johtoryhmälle osoitetulla kirjallisella hakemuksella. Johtoryhmä ratkaisee liittymisen ja sen ehdot. yliopistot tai muut verkoston päämäärää tukevat organisaatiot. Liittyminen Verkoston jäseneksi voivat liittyä Yliopistolain 1 :ssa mainitut suomalaiset 11. SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN on syntynyt. määrään, joka osapuolelle oli vahvistettu sillä ohjelmakaudella, jolla vahinko Kunkin sopijapuolen kumulatiivinen vastuu rajoittuu siihen rahoitusosuuden Sopijapuolet eivät vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista. 10. VASTUUT 6(18)

7 ratkaistavaksi. 14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN ratkaisemaan tätä sopimusta ja sen toteuttamista koskevat erimielisyytensä Un)PID : / UniPID verkoston järjestäytymisestä 7(18) Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopijaosapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvottelemalla. Ellei neuvotteluissa päästä sopimukseen, sopijaosapuolet voivat saattaa asian koordinaatioyliopiston käräjäoikeuden Yhteistyöverkoston edustajat 15. ALLEKIRJOITUKSET

8 8(18) / / Un1PID verkoston järjestäytymisestä UnIPID Aalto-yliopisto 2c5//a_2011 Professori Hannu Seristö Vararehtori

9 9(18) )I b/ UnIPID verkoston järjestäytymisestä Un P1 D Helsingin yliopisto JI! Professori Thomas Wilhelmsson Rehtori

10 - I 10(18) / / Un1PID verkoston jrjestäytymisestä Un P1 D Itä-Suomen yliopisto 2011 Prof essori Perttu Varhainen Rehtori

11 11(18) Uni P1 D verkoston järjestäytymisestä UnPID Jyväskylän yliopisto 6 2O1Z Professori Aino Sallinen Rehtori

12 // ) L 12(18) UniPID verkoston järjestäytymisestä UnIPID Lapin yliopisto Rovaniemellä 3 / /.Ji 1 Professori Mauri Ylä-Kotola Rehtori Markus Aarto Hallinto- ja!akiasiajnjohjja

13 /7 j,( j) 13(18) Un 1PID verkoston järjestäytymisestä UnPID Oulun yliopisto a, 2O11 Professori Rehtori iri Lajunen

14 1 (,( 14 (18) Uni PID verkoston järjestäytymisestä UnIPI 0 Tampereen teknillinen yliopisto / Markku Kivikoski

15 (,( [ 15(18) ) 1) / UniPID verkoston järjestäytymisestä UnPID Tampereen yliopisto 11 Professori Kaija Holli Rehtori

16 ii 16 (18) / Un1PID verkoston järjestäytymisestä UniPD Turun yliopisto /2O11 Profes-i Keijo Virtanen Rehtori

17 17(18) ( 1 \ )I ) UniPID verkoston järjestäytymisestä UnjP D Åbo Akademi 2011 Professori Jorma Mattinen ehtori

18 UniPID jäsenyliopistojen rahoitusosuudet LIITE 1 UnIPID :/ UniPID verkoston järjestäytymisestä ** JY sitoutuu UniPIDin koordinoivana yliopistona henkilökuntamäärään) *Jyvitetyn maksun luokittelu perustuu yliopiston kokoon (opiskelija-ja Rahoituspyyntö yhteensä Lapin yliopisto Åbo Akademi Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto Oulun yliopisto Turun yliopisto Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto ** YLIOPISTO JYVITETTY RAHOITUSOSUUS* 18(18)