Suomessa on vähän yksityistä tuotantoa. Mallin positiiviset piirteet ja kysymykset. Esimerkkejä Ruotsista: Valvonta ja vaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomessa on vähän yksityistä tuotantoa. Mallin positiiviset piirteet ja kysymykset. Esimerkkejä Ruotsista: Valvonta ja vaatimukset"

Transkriptio

1 Agenda Suomessa on vähän yksityistä tuotantoa Mallin positiiviset piirteet ja kysymykset Esimerkkejä Ruotsista: Alalletulokynnys Esimerkkejä Ruotsista: Valvonta ja vaatimukset Lainsäädäntövaatimukset Ensimmäinen askel: kuntien palvelualoite käytäntö

2 Terveydenhuollon kilpailuttamisessa Suomi on kehitysmaa: Helsinki vs Tukholma Kilpailutetun palvelutuotannon osuus julkisista terveyspalveluista Helsinki Tukholma Terveysasemat 0 % 50 % Suun terveydenhuolto 15 % 50 % Akuuttisairaanhoito 0 % 15 % Erikoissairaanhoito 0 % 25 % Pitkäaikaissairaanhoito 1 % 35 % Tehostettu palveluasuminen 40 % 45 % Monimuotoinen palvelutuotanto ei erittäin Palvelutason määrittely ja päätökset poliittisia poliittisia

3 Agenda Suomessa on vähän yksityistä tuotantoa Mallin positiiviset piirteet ja kysymykset Esimerkkejä Ruotsista: Alalletulokynnys Esimerkkejä Ruotsista: Valvonta ja vaatimukset Lainsäädäntövaatimukset Ensimmäinen askel: kuntien palvelualoite käytäntö

4 Esitetyn mallin myönteisiä piirteitä Parantaa hoidon saatavuutta ja valinnanvapautta Valinnanvapaus parantaa potilastyytyväisyyttä, hoitomyöntyvyyttä sekä parantaa palveluiden laatua Mahdollistaa uusien tuontanto ja toimintatapojen hyödyntämisen Entistä paremmat mahdollisuudet palveluntuottajien erikoistumiseen -> potilaat saavat itseleen sopivammat palvelut Uusia kannusteita laadun kehittämiseen ja ennaltaehkäisyyn

5 Toimintamallin herättämiä kysymyksiä: Miten oikea palveluiden hintataso määräytyy? Tuotanto tulee perustua kilpailutettuihin sopimuksiin Kuka toimii tilaajana? Miten sopimustuottajat valitaan? Miten varmistetaan riittävästi yksityisiä tuottajavaihtoehtoja? Alalletulokynnys pidetään riittävän matalana (aloitusväestön takaaminen) Riippumaton valvonta ja tulosten seuranta

6 Agenda Suomessa on vähän yksityistä tuotantoa Mallin positiiviset piirteet ja kysymykset Esimerkkejä Ruotsista: Alalletulokynnys Esimerkkejä Ruotsista: Valvonta ja vaatimukset Lainsäädäntövaatimukset Ensimmäinen askel: kuntien palvelualoite käytäntö

7 Case Jönköping ( as): Tuotantokenttä ei monipuolistu mikäli uudelle yrittäjälle ei taata kilpailutuksessa minimiväestöä Tavoittena saada kunnan palveluiden rinnalle yksityistä tuotantoa Tuottajan tulee aloittaa puhtaalta pöydältä - minimiväestöä ei taata tuottajalle Valinnanvapauden lanseeraamisen jälkeen jälkeen 3 uutta tuottajaa aloitti toiminnan Vuoden jälkeen jokainen yritys lopettanut toimintansa kannattamattomana Alalletulokynnys liian korkea!

8 Kotipalvelun työntekijöiden ajankäyttö suhteessa asiakasmäärään Tuotanto pienissä volyymeissä on tehotonta Asiakkaan luona vietetty aika työajasta 100% Kotihoidon asiakkaiden määrä

9 Agenda Suomessa on vähän yksityistä tuotantoa Mallin positiiviset piirteet ja kysymykset Esimerkkejä Ruotsista: Alalletulokynnys Esimerkkejä Ruotsista: Valvonta ja vaatimukset Lainsäädäntövaatimukset Ensimmäinen askel: kuntien palvelualoite käytäntö

10 Case: Nackan ( as) kotihoito: Alhaiset minimivaatimusten ja valvonnan puute johtanut epäterveeseen kilpailuun 58:sta yrityksestä 26 ei ollut jättänyt tilinpäätöstä 58:sta yrityksestä 37 ei noudattanut työehtosopimusta 58:sta yrityksestä 12:sta oli arvonlisäveroja tai työnantajamaksuja rästissä 58:sta yrityksestä 3:n tilinpäätöksissä havaittiin poikkeuksellisen matalat tai ei lainkaan työntajamaksuja Lähde: Tukholma läänin selvitys, lokakuu 2008

11 Lainsäädäntö: Toimivat markkinaolosuhteet sekä terveet pelisäännöt Kilpailuneutraliteetti - yksityinen ja julkinen samalla viivalla Tappiollista kunnallista toimintaa ei tule tukea verovaroin Palveluiden tuottamisedellytykset tulee olla yhtälaiset! Esim. työvoiman saatavuus ja koulutusoikeus Terveet pelisäännöt Perustuu sopimuksiin ja kilpailutuksiin Aloitusväestön takaaminen Matalampi allalletuolokynnys Riittävästi uusia tuottajavaihtoehtoja Kattava tehokas valvonta Vältetään epäeettiset- ja ammattimaiset toimijat Valtakunnallinen hoitotulosten mittaaminen ja vertailu

12 Agenda Suomessa on vähän yksityistä tuotantoa Mallin positiiviset piirteet ja kysymykset Esimerkkejä Ruotsista: Alalletulokynnys Esimerkkejä Ruotsista: Valvonta ja vaatimukset Lainsäädäntövaatimukset Ensimmäinen askel: kuntien palvelualoite käytäntö

13 Tuottavuusaloitteet muissa maissa Haasteoikeus (Ruotsi) Best value concept (UK) Kuntien sisällä on runsaasti tilaa lisätä yksityisesti tuotettua toimintaa Ongelma: kunnilla on yksinoikeus arvioida oman toimintansa tehokkuutta Ei ole olemassa mekanismia, joka pakottaisi kunnat kyseenalaistamaan oman toimintansa tehokkuuden Yksityisillä tuottajilla oikeus haastaa kuntatuotanto joko alhaisemmilla kustannuksilla tai paremmalla laadulla Brittiläisten paikallisviranomaisten täytyy arvioida kaikki palvelunsa 5-vuotisjaksossa Laillinen velvoite Best Value -lainsäädännön (Section 5 of the Local Government Act 1999) aikana Vuosittainen Best Value Performance Plan : i. Viranomaiset asettavat tavoitteet sille, miten palveluita tulee parantaa ii. Edistysaskeleet pitää raportoida Neljä iskusanaa ohjaavat Best Value -konseptin soveltamista: Challenge kyseenalaistaminen eli voidaanko toimintaa tehostaa Consult mielipiteen pyytäminen paikalliselta väestöltä ja työntekijöiltä sekä vaihtoehtoisilta toimijoilta Compare vertaaminen muihin toimialoihin Compete arviointi, voivatko vaihtoehtoiset toimijat tehdä sen edullisemmin tai paremmin Esim. ~80 % vanhusten palveluista tuottaa yksityinen tuotanto Ruotsalaisten kuntien yksinoikeus arvioida oman toimintansa tehokkuutta täytyy lakkauttaa säästöpotentiaali saadaan näkyviin, jos kuntien tehokkuutta aletaan tarkastella ulkoisesti

14 Palvelualoite -käytäntö julkisiin palveluihin Kunnilla velvollisuus vertailla omaa toimintaa myös ulkopuolisiin toimijoihin Kunnalle voi esittää vaihtoehtoisen laadultaan paremman tai kustannuksiltaan edullisemman palvelutarjouksen Kunnan tulee: a) ottaa ehdotus vastaan b) arvioida oman palvelun laatu ja kustannukset c) vertailla omaa ja ehdotettua tuotantotapaa Jos ehdotus on nykyistä mallia edullisempi käynnistää palvelun kilpailuttamisen tai tehostaa omaa toimintaa (seuranta-aika esim. 2 vuotta, uusi arvio) Källor: Nya företag och jobb (Folkpartiet, December 2005), Office of the Deputy Prime Minister

15 Askel kerralaan kohti valinnanvapautta Nykytila Step 1 Step 2 Palvelualoitekäytäntö enemmän tuottajia Valinnanvapaus Raha potilaan mukana Tuotantolähtöisyys Vähäinen valinnanvapaus Tuotantokustannukset eivät ole läpinäkyviä Budjettirahoitus ei kannusta innovaatioihin / parempaan tuottavuuteen Yli 95 % tuotannosta julkisen sektorin vastuulla Hoivayritykset pieniä ja paikallisia Tuotantokustannukset läpinäkyviksi Palveluiden vertailu markkinoilla oleviin vaihtoehtoihin Lisääntyvät tuottajavaihtoehdot Lisää kilpailua alhaisemmat kustannukset Enemmän palveluinnovaatioita Innovaatioiden ja konsptien monistaminen Useita valtakunnallisia kasvavia hoivayrityksiä Kysyntä- ja asiakaslähtöinen järjestelmä Markkinoilla useita palveluiden tuottajia Osa palveluntuottajista erikoistuu Erittäin monipuoliset tuottajavaihtoehdot Avoin kilpailu kustannuksilla ja laadulla - Potilas tekee valinnan Kansainvälistyviä suomalaisia terveyshoivayrityksiä

16 KIITOS!

17 Esimerkki: Aloite asukkaan kunnan terveysaseman vastaanottopalveluiden tuottamisesta 2009 E 2010 TS 2011 TS 2012 TS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , , , Palkkojen nousu 2,7% , ,16-8 Muut henkilöstöön liittyvät kulut (1,04% palkkakuluista) , , ,11-3 Lisävakanssit , ,00-19 Yhteensä , , , Toimintaan liittyvät asiakaspalvelujen ostot ja muut materiaalit , , ,31-92

18 Hallitusohjelma 1991 julkisista palveluista: Palvelujärjestelmän tuottavuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta lisätään Viimeisen 20 vuoden aikana julkisten palveluiden kehittäminen, tuottavuuden parantaminen ja tuontotapojen monipuolistaminen lähes kaikissa hallitusohjelmissa Tuottamistapojen monipuolistuminen edennyt hitaasti kuntatasolle Yksityistä palvelutuotantoa edelleen erittäin vähän (alle 5 %) Järjestelmä on voimakkaasti tuotantolähtöinen: Kysyntä (potilaat) pyritään sovittamaan tarjontaan (järjestelmä) Palvelutarjonta ei sopeudu kysyntään

19 Myös kuntien oman palvelutuotannon pitää tulla toimeen myyntituloilla osalla kunnista raskas kustannusrakenne tuottaa tappiota Västerås kotihoito 16 mkr alijäämä Varberg kotihoito 14 mkr alijäämä Uppsala kotihoito 30 mkr alijäämä

20 Suomen Kuvalehti: 1959 Moni maalaiskunta on kerran toisensa jälkeen kokenut karvaan pettymyksen yrittäessään saada edes yhden lääkärin Nuori lääkäripolvi näyttää käsittävän asian niin, että edistyminen lääkärin tehtävässä on samaa kuin kannusten hankkiminen erikoislääkärinä Minkäs teet kun nuoret lääkärit eivät enää halua asettua kuntiin. He haluavat edistyä ja se vaatii spesialisoitumista Hyvän kunnanlääkärin tulee kyetä tuntemaan kiinnostusta ihmiseen - ei vaan tiettyyn sairauteen

21 Terveydenhuollon palveluntuottajat Ry Taustalla julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen erikoistuneet yritykset (mm.attendo MedOne, Mediverkko, Coronaria Hoitoketju Pihlajalinna) Perustettu 2009 Avoin kaikille yksityisille tuottajille Ei ole työntajajärjestö

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Jari Heiniluoma, StV 29.1.2015

Jari Heiniluoma, StV 29.1.2015 Jari Heiniluoma, StV 29.1.2015 Parkanon ja Pirkanmaan tilanne Parkanon malli tuottavuutta yksityisen kumppanin avulla Kaupunki seuraa tiiviisti laatua ja palvelujen toteutumista Yksityisen kumppanin mallin

Lisätiedot

Raportti terveysasemapilotista Oma Lääkärisi Espoontori vs. Kivenlahti

Raportti terveysasemapilotista Oma Lääkärisi Espoontori vs. Kivenlahti 1 Raportti terveysasemapilotista Oma Lääkärisi Espoontori vs. Kivenlahti Tausta Espoon kaupunki päätti kokeilla terveysasemapalvelujen järjestämisessä mallia, joka perustuu asukaspohjaiseen rahoitusmalliin,

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY JOHDANTO TALOUS...S. 4 FINANSSI-, TYÖ- JA ELINKEINOPOLITIIKKA HYVINVOINTI...S. 7 SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA SIVISTYS...S. 10 KOULUTUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot