TARJOUSASIAKIRJA GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n. julkinen ostotarjous. INSTRUMENTARIUM OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003. GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n. julkinen ostotarjous. INSTRUMENTARIUM OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista"

Transkriptio

1 TARJOUSASIAKIRJA GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n julkinen ostotarjous INSTRUMENTARIUM OYJ:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista General Electric Finland Oy ( Ostotarjouksen tekijä ) tarjoutuu ostamaan ( Ostotarjous ) kaikki Instrumentarium Oyj:n ( Yhtiö tai Instrumentarium ) osakkeet ( Osakkeet ), mukaan luettuna Osakkeita edustavat Yhtiön yhdysvaltalaiset American Depositary Shares - muotoiset osakkeet ( ADS-osakkeet, ja yhdessä Osakkeiden kanssa Yhtiön Osakkeet ). Ostotarjous kohdistuu myös Yhtiön pidetyn yhtiökokouksen päätöksen nojalla liikkeeseen laskettuihin, haltijoilleen myönnettyihin ja haltijansa Yhtiön osakkeiden merkintään oikeuttaviin optio-oikeuksiin ( Yhtiön vuoden 1998 Optiot ) sekä Yhtiön pidetyn yhtiökokouksen päätöksen nojalla liikkeeseen laskettuihin, haltijoilleen myönnettyihin ja haltijansa Yhtiön osakkeiden merkintään oikeuttaviin optio-oikeuksiin ( Yhtiön vuoden 2001 Optiot, ja yhdessä Yhtiön vuoden 1998 Optioiden kanssa Yhtiön Optio-oikeudet ). Ostotarjouksen tekijä on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö, joka on General Electric Companyn ( GE ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Jokaisesta Yhtiön Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, käteissuorituksena maksettava ostotarjoushinta on 40,00 euroa ( Osakkeen Ostotarjoushinta ). Jokaisesta Yhtiön Optio-oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, käteissuorituksena maksettava ostotarjoushinta on jokaisesta Yhtiön vuoden 1998 A-sarjaan kuuluvasta optio-oikeudesta ( 1998A Optiot ) 52,29 euroa, jokaisesta Yhtiön vuoden 1998 B-sarjaan kuuluvasta optio-oikeudesta ( 1998B Optiot ) 56,65 euroa, jokaisesta Yhtiön vuoden 1998 C-sarjaan kuuluvasta optio-oikeudesta ( 1998C Optiot ) 60,36 euroa, jokaisesta Yhtiön vuoden 2001 A-sarjaan kuuluvasta optio-oikeudesta ( 2001A Optiot ) 45,46 euroa ja jokaisesta Yhtiön vuoden 2001 B-sarjaan kuuluvasta optio-oikeudesta ( 2001B Optiot ) 36,92 euroa (yhdessä Optio-oikeuksien Ostotarjoushinta ). Osakkeen Ostotarjoushintaa voidaan oikaista (ks. Ostotarjouksen ehdot Osakkeen ja Optio-oikeuksien Ostotarjoushinta ). Ostotarjous on voimassa ( Ostotarjousaika ) alkaen klo (Suomen aikaa) ja päättyen klo (Suomen aikaa), ellei Ostotarjousaikaa jatketa tai keskeytetä (ks. Ostotarjouksen ehdot Ostotarjousaika ). Ostotarjouksen hyväksyminen Yhtiön Osakkeiden ja Yhtiön Optio-oikeuksien osalta voidaan peruuttaa milloin tahansa ennen Ostotarjousajan, tai jos Ostotarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, ennen jatketun tai keskeytetyn Ostotarjousajan päättymistä. Ostotarjouksen toteutumisen edellytyksenä on tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) kappaleessa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset kuvattujen edellytysten toteutuminen. Ostotarjouksen tekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksestä (paitsi jäljempänä määritellystä Vähimmäisehdosta, jota voidaan ainoastaan alentaa jäljempänä esitetyllä tavalla). Ostotarjouksen tekijä luopuu Ostotarjouksesta, mikäli GE:n ja Yhtiön välillä solmittu yhdistymissopimus ( Yhdistymissopimus ) irtisanotaan ehtojensa mukaisesti. Tällä etusivulla kerrotut tiedot tulisi lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, kuten erityisesti kappaleessa Ostotarjouksen ehdot, esitettyjen tarkempien tietojen kanssa. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAIN- VASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN POSTITSE, TELEFAKSITSE, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA. TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA SAA LEVITTÄÄ JAPANIIN EIKÄ KANADAAN. Ostotarjouksen järjestäjä

2 TÄRKEITÄ TIETOJA Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen lainsäädännön, mukaan luettuna arvopaperimarkkinalaki (495/1989, muutoksineen) ( AML ), sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. Tämä Tarjousasiakirja on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä. Jos kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Tarjousasiakirjan suomenkielisen version, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 1/273/2003. Tarjousasiakirja on saatavilla alkaen Nordea Pankki Suomi Oyj:n ( Nordea Pankki ) omaisuuspalvelukonttoreissa, Nordea Securities Corporate Finance Oy:n ( Nordea Securities ) toimipaikassa, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki, HEX Gatessä, Fabianinkatu 14, Helsinki sekä Internetissä osoitteessa Englanninkielinen versio tästä Tarjousasiakirjasta on saatavilla kirjallisesta tai suullisesta pyynnöstä veloituksetta Ostotarjouksen tekijän Yhdysvaltojen tiedotusasiamieheltä Morrow & Co., Inc:ltä ( Yhdysvaltojen tiedotusasiamies ) osoitteesta 445 Park Avenue, 5th Floor, New York, New York 10022, USA, puhelin (+1-212) tai, Yhdysvalloista soitettaessa, veloitukseton numero (800) Englanninkielinen versio tästä Tarjousasiakirjasta on toimitettu U.S. Securities and Exchange Commissionille ( SEC ) lomakkeen CB mukaisesti ja Tarjousasiakirja on nähtävillä ja kopioitavissa SEC:n tiloissa Yhdysvalloissa osoitteessa 450 Fifth Street, N.W., Room 1024, Washington, D.C , USA, sekä saatavissa SEC:n Internet-osoitteesta Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä Tarjousasiakirjaa eikä siihen liittyviä hyväksymislomakkeita saa levittää tai välittää millään tavalla alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista, mukaan lukien postitse, telefaksitse, sähköpostitse tai puhelimitse taikka millään muullakaan tavalla. Tätä Tarjousasiakirjaa ei missään olosuhteissa saa levittää Japaniin eikä Kanadaan. Tässä Tarjousasiakirjassa olevat Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Yhtiön julkistamaan tilinpäätökseen päättyneeltä tilikaudelta, Yhtiön julkistamaan osavuosikatsaukseen päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Yhtiön päivättyyn osakasluetteloon ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Ostotarjouksen tekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään Yhtiön tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman taloudellisen informaation tai muiden pörssitiedotteiden perusteella, pois lukien Yhtiön julkistamat tilinpäätös- ja osavuosikatsaustiedotteet, eikä Ostotarjouksen tekijä tiedota erikseen tällaisen taloudellisen informaation tai muiden pörssitiedotteiden julkaisemisesta. 2

3 Tärkeitä päivämääriä Alla on lueteltu Ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä olettaen, että Ostotarjous toteutetaan ja ettei Ostotarjousaikaa ole jatkettu tai keskeytetty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti: Alustavasti Alustavasti arviolta Ilmoitus Ostotarjouksen tekijän aikomuksesta käynnistää Ostotarjous Ostotarjousaika alkaa Ostotarjousaika päättyy Vastikkeen maksu Yhtiön Osakkeista ja Yhtiön Optio-oikeuksista, jotka on pätevästi tarjottu ostettavaksi ja joiden tarjousta ei ole pätevästi peruutettu Instrumentariumin taloudellisen raportoinnin ja varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärät Alla on lueteltu eräitä Yhtiön julkistaman taloudellisen informaation ennakoituja julkistamispäiviä sekä varsinaisen yhtiökokouksen alustava päivämäärä (esitetyt päivämäärät voivat myöhemmin vielä muuttua): Tilinpäätöstiedote Yhtiön tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta alkavalla viikolla Yhtiön vuosikertomus päättyneeltä tilikaudelta Yhtiön varsinainen yhtiökokous Yhtiön osavuosikatsaus päättyvältä kolmen kuukauden jaksolta 3

4 OSTOTARJOUKSEN TEKIJÄN ja GE:N HALLITUSTEN VAKUUTUS Ostotarjouksen tekijä on laatinut tämän Tarjousasiakirjan AML:n 6 luvun 3 :n mukaisesti tässä kuvatun Ostotarjouksen tekemistä varten. Ostotarjouksen tekijän ja GE:n hallitusten jäsenten parhaan tiedon ja ymmärryksen mukaan Tarjousasiakirjasta ei ole jätetty pois mitään Ostotarjouksen tekijän ja GE:n hallitusten jäsenten tiedossa olevaa Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin olennaisesti vaikuttavaa tietoa. Kaikki Tarjousasiakirjassa esitettävät Yhtiötä koskevat tiedot perustuvat yksinomaan julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Ostotarjouksen tekijä ja GE eivät vastaa tällaisista tiedoista millään tavalla lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä Tarjousasiakirjassa. Helsingissä, Waukeshassa, Wisconsinissa, General Electric Finland Oy:n hallitus Pamela S. Krop Puheenjohtaja General Electric Companyn hallitus Jeffrey R. Immelt Puheenjohtaja Thierry Pieton Pascal Veilat James I. Cash, Jr. Rochelle B. Lazarus Dennis D. Dammermann Ann M. Fudge Claudio X. Gonzalez Andrea Jung A.G. Lafley Kenneth G. Langone Ralph S. Larsen Sam Nunn Roger S. Penske Gary L. Rogers Andrew C. Sigler Robert J. Swieringa Douglas A. Warner III Bob Wright 4

5 OSTOTARJOUKSEN TEKIJÄ JA YHTIÖ SEKÄ NÄIDEN NEUVONANTAJAT Ostotarjouksen tekijä Yhtiö General Electric Finland Oy Instrumentarium Oyj c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy PL 100 Keskuskatu 7 A Instrumentarium Helsinki Ostotarjouksen tekijän Ostotarjouksen yhteydessä käyttämä taloudellinen neuvonantaja: Yhtiön taloudellinen neuvonantaja: Goldman, Sachs & Co. Credit Suisse First Boston (Europe) Limited 85 Broad Street One Cabot Square New York, NY London E14 4QJ USA United Kingdom Ostotarjouksen tekijän Ostotarjouksen yhteydessä käyttämä suomalainen taloudellinen neuvonantaja ja Ostotarjouksen järjestäjä: Nordea Securities Corporate Finance Oy Pohjoisesplanadi 33 A Helsinki Ostotarjouksen tekijän Ostotarjouksen yhteydessä käyttämä oikeudellinen neuvonantaja Suomen oikeuden osalta: Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Suomen oikeuden osalta: Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy Asianajotoimisto Merilampi Marttila Laitasalo Oy Keskuskatu 7 A Eteläesplanadi 22 A Helsinki Helsinki Ostotarjouksen tekijän Ostotarjouksen yhteydessä käyttämä oikeudellinen neuvonantaja Yhdysvaltojen oikeuden osalta: Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Yhdysvaltojen oikeuden osalta: Gibson, Dunn & Crutcher LLP Shearman & Sterling 200 Park Avenue Broadgate West New York, NY Appold Street USA London EC2A 2AP United Kingdom YHDYSVALTOJEN TARJOUSASIAMIES SEKÄ YHDYSVALTOJEN TIEDOTUSASIAMIES Yhdysvaltojen Tarjousasiamies: Yhdysvaltojen Tiedotusasiamies: The Bank of New York Morrow & Co., Inc. Tender & Exchange Department 445 Park Avenue, 5th Floor P.O. Box New York, NY Church Street Station USA New York, NY USA 5

6 SISÄLLYSLUETTELO 1. TRANSAKTIO Ostotarjouksen tausta Eräitä Ostotarjouksen aiheuttamia seuraamuksia ja Ostotarjouksen tekijän tulevaisuudensuunnitelmia OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Osakkeen Ostotarjoushinta ja Optio-oikeuksien Ostotarjoushinta Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset Ostotarjousaika Ostotarjouksen hyväksymismenettely Peruutusoikeus Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen Maksuehdot ja selvitys Omistusoikeuden siirtyminen Varainsiirtovero ja muut maksut Tietyistä Toteuttamisedellytyksistä luopuminen Muut asiat YHTEENVETO YHDISTYMISSOPIMUKSESTA Yhdistymissopimuksen tausta Ostotarjousaika Toteuttamisedellytykset Osakkeen Ostotarjoushinta ja Optio-oikeuksien Ostotarjoushinta Yhtiön omistamat osakkeet ja optio-oikeudet Vakuutukset Sitoumukset Yhdistymissopimuksen irtisanominen Sovellettava laki VEROTUS Osakkeiden ja Yhtiön Optio-oikeuksien verotus Suomen lain mukaan ADS-osakkeiden haltijoiden verotus Yhdysvaltojen liittovaltion lainsäädännön mukaan TIETOJA OSTOTARJOUKSEN TEKIJÄSTÄ JA GE:STÄ Ostotarjouksen tekijä lyhyesti GE lyhyesti TIETOJA INSTRUMENTARIUMISTA Yleistä Osakepääoma, Optio-oikeudet ja Omistus Osakassopimus ja eräät muut sopimukset Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Instrumentariumin omistus Ostotarjouksen tekijässä sekä GE:ssä Taloudellinen informaatio Yhtiöjärjestys LIITTEET 6

7 1. TRANSAKTIO 1.1 Ostotarjouksen tausta Yleistä GE on yhdysvaltalainen maailmanlaajuisesti toimiva monialateollisuusyhtiö, johon sovelletaan New Yorkin osavaltion lakia ja jonka kantaosake on noteerattu New Yorkin arvopaperipörssissä (New York Stock Exchange). Instrumentarium on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:n ( Helsingin Pörssi ) päälistalla ja jonka osakkeilla käydään kauppaa myös American Depositary Shares -muotoisina osakkeina Nasdaq SmallCap Market -listalla Yhdysvalloissa. GE ja Yhtiö solmivat Yhdistymissopimuksen Toteuttaakseen GE:n ja Yhtiön yhdistymisen ( Yhdistyminen ), Ostotarjouksen tekijä tarjoutuu Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti ostamaan kaikki Yhtiön Osakkeet ja Yhtiön Optio-oikeudet Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja, mikäli tarpeellista, AML:n mukaisen lunastustarjouksen, Yhtiön yhtiöjärjestyksen lunastustarjousta koskevien määräysten sekä osakeyhtiölain (734/1978, muutoksineen) mukaisen lunastusmenettelyn nojalla. Yhdistymissopimuksen sisältöä on kuvattu yksityiskohtaisemmin kappaleessa Yhteenveto Yhdistymissopimuksesta. Yhdistymisen seurauksena muodostuu yksi maailman johtavista anestesia- ja tehohoitolaitteiden sekä diagnostisen kuvantamisen ratkaisujen tuottajista. GE:n hallitus uskoo vakaasti, että Yhdistyminen on hyödyllinen Yhtiön osakkeenomistajille, työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, ja että Osakkeen Ostotarjoushinta, joka on merkittävästi korkeampi kuin viimeaikaiset markkinahinnat ja Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta Helsingin Pörssin päälistalla 12 kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen tekijän ilmoitusta aikomuksestaan tehdä Ostotarjous, vastaa perustellusti Yhtiön arvoa. Yhtiön hallituksen lausunto Yhtiön hallitus on saanut Credit Suisse First Boston (Europe) Limited:lta päivätyn kirjallisen lausunnon, jonka mukaan Yhtiön Osakkeista ja Yhtiön Optio-oikeuksista Ostotarjouksen perusteella maksettava vastike oli lausunnon antamispäivänä Credit Suisse First Boston (Europe) Limitedin näkemyksen mukaan taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen Yhtiön osakkeenomistajille ja optionhaltijoille, Ostotarjouksen tekijä pois lukien. Hallitus on kyseisen lausunnon saatuaan arvioinut Ostotarjousta ja päätynyt siihen, että Yhdistymissopimuksen allekirjoittaminen ja siihen liittyvien järjestelyjen toteuttaminen on Yhtiön osakkeenomistajien ja Yhtiön Optio-oikeuksien haltijoiden etujen mukaista, ja on sen vuoksi hyväksynyt Yhdistymissopimuksen ja päättänyt suositella Yhtiön osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille, että he hyväksyvät Ostotarjouksen heidän omistamiensa Yhtiön Osakkeiden ja Yhtiön Optio-oikeuksien osalta. Yhtiön hallituksen Ostotarjouksen hyväksymistä suositteleva lausunto ( Yhtiön hallituksen lausunto ) on liitetty tähän Tarjousasiakirjaan Liitteenä D ja Credit Suisse First Boston (Europe) Limited:n kirjallinen lausunto Liitteenä E. 7

8 Yhtiön osakkeen kaupankäyntihinnat Alla olevassa kuvassa on esitetty Yhtiön osakkeen päätöskurssit Helsingin Pörssissä ja välisenä aikana. 50 Instrumentariumin rahastoantioikaistu kurssikehitys EUR Ostotarjoushinta Instrumentarium Ostotarjouksen mukaisesti Ostotarjouksen tekijä tarjoaa jokaisesta Yhtiön Osakkeesta 40,00 euron käteisvastikkeen, joka on noin 47 prosenttia yli Yhtiön osakkeen päätöskurssin Helsingin Pörssissä eli viimeisenä päivänä ennen Ostotarjouksen tekijän ilmoitusta aikomuksestaan tehdä Ostotarjous sekä noin 52 prosenttia yli Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin (26,36 euroa) Helsingin Pörssin päälistalla 12 kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen tekijän ilmoitusta aikomuksestaan tehdä Ostotarjous. Osakkeen Ostotarjoushintaa voidaan oikaista (ks. Ostotarjouksen ehdot Osakkeen ja Optio-oikeuksien Ostotarjoushinta ). Ostotarjouksen rahoittaminen Ostotarjouksen tekijä rahoittaa Ostotarjouksen GE:n pääomapanoksella ja konsernin sisäisin lainajärjestelyin. Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole riippuvainen Ostotarjouksen tekijän Ostotarjousta varten hankittavan rahoituksen saannista. Ostotarjoukseen liittyvillä rahoitusjärjestelyillä ei odoteta olevan mitään vaikutusta Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden ( Tytäryhtiöt, ja yhdessä Instrumentariumin kanssa Instrumentarium-konserni ) liiketoimintaan tai velvoitteisiin. 1.2 Eräitä Ostotarjouksen aiheuttamia seuraamuksia ja Ostotarjouksen tekijän tulevaisuudensuunnitelmia Lunastustarjoukset ja vähemmistöosakkeiden lunastusmenettely Ostotarjouksen tekijän tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Yhtiön Osakkeet ja Yhtiön Optio-oikeudet, jotka eivät ole Yhtiön tai sen Tytäryhtiöiden hallinnassa. Jos Ostotarjouksen tekijän osuus Yhtiön kaikista osakkeista saavuttaa tai ylittää yhden kolmasosan (1/3) tai puolet (1/2), Ostotarjouksen tekijällä on Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 :n perusteella velvollisuus lunastaa kaikki loput Yhtiön osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit (ks. Liite C). Jos Ostotarjouksen tekijän osuus kasvaa yli kahden kolmasosan (2/3) Yhtiön osakkeiden äänimäärästä, Ostotarjouksen tekijä on velvollinen tekemään AML 6 luvun 6 :n mukaisen lunastustarjouksen kaikista lopuista Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavista arvopapereista. Jos Ostotarjouksen tekijä saa omistukseensa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, pois 8

9 lukien Yhtiön tai sen Tytäryhtiöiden hallinnassa olevat osakkeet, Ostotarjouksen tekijän tarkoituksena on käynnistää osakeyhtiölain 14 luvun pykälien mukainen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettely saadakseen omistukseensa kaikki Yhtiön Osakkeet. Yhtiön osakkeiden ja optio-oikeuksien poistaminen julkisesta kaupankäynnistä Ostotarjouksen tekijän tarkoituksena on, että Yhtiö hakee osakkeidensa poistamista Helsingin Pörssin päälistalta mahdollisimman pian Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen sekä lisäksi, että Yhtiö hakee Yhtiön vuoden 1998 A- ja B-sarjaan kuuluvien optio-oikeuksien poistamista julkisesta kaupankäynnistä Helsingin Pörssissä. Jos Yhtiö päättää listata Yhtiön vuoden 1998 C-sarjaan kuuluvat optio-oikeudet tai Yhtiön vuoden 2001 A-sarjaan kuuluvat optio-oikeudet, Ostotarjouksen tekijän tavoitteena on, että Yhtiö mahdollisimman pian Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen hakee kyseisten optio-oikeuksien poistamista julkisesta kaupankäynnistä. Ostotarjouksen tekijän tarkoituksena on, että Yhtiö hakee ADS-osakkeiden poistamista Nasdaq Small Cap Market listalta ja Yhtiön Osakkeiden Yhdysvaltojen vuoden 1934 Securities Exchange Act lain mukaisen rekisteröinnin lakkauttamista mahdollisimman pian Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen ja edellyttäen, että listalta poistamisen ja rekisteröinnin lakkauttamisen edellytykset ovat olemassa. Ostotarjouksen tekijän tarkoituksena on lisäksi mahdollisimman pian Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen lakkauttaa J.P. Morgan Chase & Co.:n Yhtiön puolesta ylläpitämä ADS-ohjelma. Vaikutukset Instrumentarium-konsernin liiketoimintaan ja omaisuuteen Ostotarjouksella ei ole välitöntä vaikutusta Instrumentarium-konsernin liiketoimintaan tai omaisuuteen. GE:n ja Instrumentarium-konsernin liiketoiminnat tullaan Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen yhdistämään GE:n ja Yhtiön johdon yhdessä laatiman yksityiskohtaisen integraatiosuunnitelman mukaisesti. GE Medical Systems Information Technologies -yksikön kaikista Euroopan toiminnoista vastaava pääkonttori tulee olemaan Helsingissä. Ostotarjouksen tekijän tarkoituksena on laajentaa merkittävästi Yhtiön toimintoja Suomessa ja tehdä Instrumentarium-konsernista GE:n maailmanlaajuinen terveydenhuoltoalan teknologiakeskittymä. Instrumentarium-konsernin johdon ja työntekijöiden asema tulevaisuudessa Instrumentarium-konsernin ylempi johto ja työntekijät tulevat olemaan tärkeässä asemassa uudessa yhdistetyssä organisaatiossa. GE:n tarkoituksena on pyrkiä pitämään Instrumentarium-konsernin työntekijät konsernin palveluksessa. GE:n tarkoituksena on myöskin tarjota Instrumentarium-konsernin työntekijöille uramahdollisuuksia GE:n maailmanlaajuisessa organisaatiossa. Varmistaakseen tiettyjen Instrumentarium-konsernin avaintyöntekijöiden pysymisen Instrumentarium-konsernin palveluksessa Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen, Yhtiö tarjoaa kyseisille avainhenkilöille Yhdistymissopimuksen mukaisesti GE:n kanssa sovitulla tavalla tiettyjä sitouttamis- ja työsuhteen päättymiseen liittyviä järjestelyjä. Yhtiön toimitusjohtaja jatkaa asemassaan integraatiosuunnitelmassa, jonka GE:n ja Yhtiön johto yhdessä laativat, määritellyssä roolissa sekä muutoin Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä voimaan tulevan palvelussopimuksen ehtojen mukaisesti. Palvelussopimukseen sisältyy muun muassa sitouttamis- ja työsuhteen päättymiseen liittyviä järjestelyjä ja muita samantyyppisille sopimuksille tavanomaisia ehtoja. 9

10 2. OSTOTARJOUKSEN EHDOT Alla on esitetty Instrumentariumin ja GE:n välisen Yhdistymissopimuksen mukaisesti tehdyn Ostotarjouksen ehdot. Ostotarjouksen ehdoissa esiintyvät, isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä kappaleessa 2, on määritelty tämän Tarjousasiakirjan edeltävissä kappaleissa. 2.1 Ostotarjouksen kohde Yhtiön Osakkeet Ostotarjouksen tekijä tarjoutuu Ostotarjouksessa ostamaan kaikki Yhtiön Osakkeet jäljempänä esitetyin ehdoin. Määritelmä Yhtiön Osakkeet viittaa Osakkeisiin sekä ADS-osakkeisiin (American Depositary Shares), joista on annettu erillinen tosite (American Depositary Receipt) ( ADR-tosite ). Kukin ADS-osake edustaa yhtä (1) Osaketta. Yhtiö on sitoutunut siihen, että Yhtiö ja sen Tytäryhtiöt, jotka omistavat Yhtiön Osakkeita eivät näiden omistamiensa Yhtiön Osakkeiden osalta hyväksy Ostotarjousta. Yhtiön Optio-oikeudet Ostotarjouksen tekijä tarjoutuu Ostotarjouksessa ostamaan kaikki Yhtiön Optio-oikeudet jäljempänä esitetyin ehdoin. Mikäli Yhtiön Optio-oikeuksien haltijat merkitsevät uusia Yhtiön osakkeita Yhtiön Optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti ennen Ostotarjousajan päättymistä tai, jos Ostotarjousaikaa on pidennetty tai se on keskeytetty, ennen pidennetyn tai keskeytetyn Ostotarjousajan päättymistä, optionhaltijalla on oikeus hyväksyä Ostotarjous Yhtiön Optio-oikeuksien nojalla merkitsemiensä uusien Yhtiön osakkeiden osalta sen jälkeen, kun uudet Yhtiön osakkeet on rekisteröity merkitsijän arvoosuustilille. Yhtiön hallitus on tehdyllä päätöksellä muuttanut 1998C Optioita, 2001A Optioita sekä 2001B Optioita koskevia luovutusrajoituksia siinä määrin, että kyseisten Yhtiön Optio-oikeuksien haltijat voisivat hyväksyä Ostotarjouksen kyseisten Yhtiön Optio-oikeuksien osalta. Yhtiön hallituksen päätös ei muuta Yhtiön Optio-oikeuksien ehtoja muilta osin eikä 1998C Optioiden, 2001A Optioiden ja 2001B Optioiden haltijoilla ole päätöksen perusteella ennen optioehtojen mukaisen merkintäajan alkua oikeutta luovuttaa kyseisiä Yhtiön Optio-oikeuksia muutoin kuin hyväksymällä Ostotarjous. Mikäli Yhtiön Optio-oikeuden haltijan työ- tai toimisuhde Instrumentarium-konserniin päättyy muusta syystä kuin eläkkeelle jäämisen tai kuoleman johdosta, on hänen Yhtiön Optio-oikeuksien ehtojen mukaan viipymättä tarjottava Yhtiölle vastikkeetta sellaiset Yhtiön Optio-oikeudet, joiden osalta Yhtiön Optio-oikeuksien ehtojen mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Edellä mainittu luovutusrajoituksen muutos ei koske Yhtiön Optiooikeuksia, jotka ehtojensa mukaisesti on tullut tai tulee tarjota Yhtiölle vastikkeetta ennen Ostotarjouksen päättymistä tai, jos Ostotarjousaikaa on pidennetty tai se on keskeytetty, ennen pidennetyn tai keskeytetyn Ostotarjousajan päättymistä, ellei Yhtiö toisin päätä. Yhtiö on sitoutunut siihen, että Yhtiö tai sen Tytäryhtiöt, jotka omistavat Yhtiön optio-oikeuksia, eivät näiden omistamiensa optio-oikeuksien osalta hyväksy Ostotarjousta. 2.2 Osakkeen Ostotarjoushinta ja Optio-oikeuksien Ostotarjoushinta Osakkeen Ostotarjoushinta Ostotarjoushinta kultakin Yhtiön Osakkeelta, jonka osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, on 40,00 euroa käteissuorituksena. Osakkeen Ostotarjoushintaa oikaistaan seuraavasti: (i) jos Yhtiön yhtiökokouksen hyväksymän osingonjaon täsmäytyspäivä ( Täsmäytyspäivä ) on ennen Ostotarjouksen selvityspäivää (kuten määritelty kohdassa 2.8) ja jos näiden osinkojen yhteismäärä ylittää 0,70 euroa osakkeelta (oikaistuna mahdollisella Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen tapahtuneella osakkeen jakamisella tai uuden osakesarjan luomisella, sikäli kuin se on Yhdistymissopimuksen mukaan sallittu), alennetaan Osakkeen Ostotarjoushintaa kyseistä ylitystä vastaavalla määrällä; tai 10

11 (ii) jos Ostotarjouksen selvityspäivä on ennen kuin Yhtiön yhtiökokous on päättänyt jakaa osinkoa tai ennen Täsmäytyspäivää tai Täsmäytyspäivänä, Osakkeen Ostotarjoushintaa korotetaan 0,70 eurolla. Ennen kuin vastike ADS-osakkeesta maksetaan, Osakkeen Ostotarjoushinta muunnetaan alla kohdassa 2.8 kuvatulla tavalla euroista Yhdysvaltojen dollareiksi. Optio-oikeuksien Ostotarjoushinta Ostotarjoushinta kultakin Yhtiön Optio-oikeudelta, jonka osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, on seuraava: (i) (ii) (iii) (iv) (v) 52,29 euroa jokaiselta 1998A Optiolta; 56,65 euroa jokaiselta 1998B Optiolta; 60,36 euroa jokaiselta 1998C Optiolta; 45,46 euroa jokaiselta 2001A Optiolta; ja 36,92 euroa jokaiselta 2001B Optiolta. 2.3 Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset Ostotarjouksen tekijän velvollisuus hyväksyä maksettavaksi Yhtiön Osakkeet ja Yhtiön Optio-oikeudet, joiden osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, on ehdollinen seuraavien edellytysten ( Toteuttamisedellytykset ) täyttymiselle sinä päivänä, jolloin Ostotarjouksen mukaiset Osakkeiden ja Yhtiön Optio-oikeuksien kaupat toteutetaan ( Täytäntöönpanopäivämäärä ) tai siihen mennessä, taikka sitä, että, sikäli kuin sallittua, Ostotarjouksen tekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä: (i) (A) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu Yhtiön Osakkeiden ja Yhtiön Optio-oikeuksien, jotka yhteenlasketulta arvoltaan (määriteltynä alla kuvatulla tavalla) edustavat yli 80 prosenttia Yhtiön Osakkeiden ja Yhtiön Optio-oikeuksien kokonaisarvosta (määriteltynä alla kuvatulla tavalla), osalta; ja (B) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu Yhtiön Osakkeiden, jotka edustavat yhteensä yli 80 prosenttia kaikista Ostotarjousajan tai, jos Ostotarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn Ostotarjousajan päättymiseen mennessä liikkeeseen lasketuista Yhtiön Osakkeista (jotka edustavat yli 80 prosenttia äänivallasta), osalta (A ja B yhdessä Vähimmäisehto ). Määritettäessä sitä, onko Vähimmäisehto toteutunut, Yhtiön hallinnassa olevia optio-oikeuksia ja Yhtiön Osakkeita ei oteta huomioon, edellyttäen, että Yhtiö on täyttänyt sille Yhdistymissopimuksessa asetetut velvollisuudet, jotka on kuvattu kappaleessa Yhteenveto Yhdistymissopimuksesta Yhtiön omistamat osakkeet ja optio-oikeudet. Tässä kohdassa Yhtiön Osakkeen arvolla tarkoitetaan Osakkeen Ostotarjoushintaa ja Yhtiön Optio-oikeuden arvolla tarkoitetaan Optio-oikeuksien Ostotarjoushintaa ja kokonaisarvolla tarkoitetaan (x) kaikkien Ostotarjousajan tai, jos Ostotarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn Ostotarjousajan päättymiseen mennessä liikkeeseen laskettujen Yhtiön Osakkeiden lukumäärän ja Osakkeen Ostotarjoushinnan tuloa lisättynä (y) kaikkien Ostotarjousajan tai, jos Ostotarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn Ostotarjousajan päättymiseen mennessä liikkeeseen laskettujen Yhtiön Optio-oikeuksien lukumäärän ja kutakin optio-oikeutta vastaavan Optio-oikeuden Ostotarjoushinnan tulolla; (ii) (A) Yhdysvaltojen Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act -lain (1976, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen sääntöjen ja määräysten mukainen odotusaika mahdollisine pidennyksineen on kulunut umpeen tai on aiemmin keskeytetty, eikä vireillä ole Yhdysvaltojen oikeusministeriön tai Yhdysvaltojen liittovaltion kauppakomission (Federal Trade Commission) käynnistämää Yhdysvaltojen kilpailulainsäädäntöön perustuvaa prosessia Ostotarjouksen toteuttamisen kieltämiseksi tai estämiseksi, eikä Ostotarjouksen toteuttamisen estävää sopimusta tai sitoumusta ole voimassa, 11

12 (B) Euroopan komissio on tehnyt EY:n neuvoston asetuksen EEC 4064/89, muutoksineen, mukaisen päätöksen siitä, että Yhdistymissopimuksen mukaiset järjestelyt ovat yhteensopivia yhteismarkkinoiden kanssa (tai ne on oletettu yhteensopiviksi EY:n neuvoston asetuksen EEC 4064/89, muutoksineen, artiklan 10(6) nojalla), (C) soveltuva odotusaika on päättynyt tai sen soveltamisesta on luovuttu ja Kanadan kilpailuviraston pääjohtaja on ilmoittanut Ostotarjouksen tekijälle, että hän ei aio vastustaa Yhdistymissopimuksen mukaisten järjestelyjen täytäntöönpanoa, tai on antanut Yhdistymissopimuksen mukaisia järjestelyjä koskevan Kanadan kilpailulain (Competition Act) 102 pykälän mukaisen ennakkoratkaisun, (D) muut kilpailu- ja fuusiovalvontaviranomaiset maissa, joiden lainsäädäntö edellyttää kilpailu- ja fuusiovalvontaviranomaisten ( Kilpailuviranomaiset ) hyväksyntää ennen Ostotarjouksen toteuttamista, ovat antaneet hyväksyntänsä, ja kaikki soveltuvat odotusajat ovat päättyneet tai keskeytetty tai niistä on luovuttu (tällaisten odotusaikojen päättymisestä, keskeyttämisestä tai niistä luopumisesta (ja siitä, että kyseisiä menettelyjä ei ole vireillä tai sellaisia sopimuksia tai velvoitteita ei ole olemassa), sellaisen päätöksen antamisesta, soveltuvissa tapauksissa, tällaisen tiedon vastaanottamisesta tai ratkaisun antamisesta, sekä hyväksyntöjen saamisesta käytetään yhteisesti nimitystä Kilpailuoikeudelliset luvat ); (iii) (iv) (v) Ostotarjouksen tai muiden Yhdistymissopimuksen mukaisten järjestelyjen toteuttamiseksi tarvittavien muiden ylikansallisten, kansallisten, liittovaltiollisten, alueellisten tai paikallisten hallintoelinten, valtiollisten valvonta- tai hallintoviranomaisten tai tuomioistuinten tai välimiesoikeuksien ( Valtiolliset viranomaiset ) kuin Kilpailuvalvontaviranomaisten sekä mahdollisten kolmansien tahojen antamat hyväksynnät on saatu paitsi, jos hyväksynnän saamatta jääminen ei aiheuta Olennaista haitallista vaikutusta 1 tai jos Valtiollisten viranomaisten antaman hyväksynnän puuttuminen ei altista Yhdistymissopimuksen osapuolia tai heidän toimihenkilöitään tai johtoaan rikosoikeudelliseen vastuuseen tai muihin Valtiollisten viranomaisten asettamiin sanktioihin; Toimivaltainen tuomioistuin tai muu Valtiollinen viranomainen ei ole antanut Ostotarjouksen toteuttamista tai muuta Yhdistymissopimuksen mukaista järjestelyä estävää ja voimassaolevaa määräystä; Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen ei ole toteutunut mitään Täytäntöönpanopäivämääränä edelleen jatkuvaa: (A) Olennaista haitallista muutosta 2, (B) Yhtiön olennaista rikkomusta täyttää tai noudattaa olennaisella tavalla mitään olennaista sopimusehtoa tai määräystä, joka sen tulee Yhdistymissopimuksen mukaan täyttää tai jota sen tulee noudattaa Täytäntöönpanopäivämäärään mennessä, tai (C) force majeure tilannetta, joka estäisi tai lykkäisi Osakkeen Ostotarjoushinnan tai Optio-oikeuden Ostotarjoushinnan maksun; edellyttäen, että Päättymispäivää (kuten määritelty kappaleessa Yhteenveto Yhdistymissopimuksesta Yhdistymissopimuksen irtisanominen - Irtisanomisperusteet ) lykätään siksi ajaksi, jona maksun suorittaminen on tällaisesta syystä estynyt tai lykkääntynyt; 1 Olennainen haitallinen vaikutus tarkoittaa tässä Tarjousasiakirjassa mitä tahansa tapahtumaa, muutosta, vaikutusta tai tapausta, jolla yksin tai yhdessä muun tapahtuman, muutoksen, vaikutuksen tai tapauksen kanssa on tai todennäköisesti olisi olennaisesti haitallinen vaikutus Yhtiön ja sen Tytäryhtiöiden liiketoiminnalle, taloudelliselle tilanteelle tai liiketoiminnan tulokselle kokonaisuutena arvioiden, jos ja siinä määrin kuin sellainen tapahtuma, muutos, vaikutus tai tapaus, yksin tai yhdessä minkä tahansa muun tapahtuman, muutoksen, vaikutuksen tai tapauksen kanssa alentaa Yhtiön ja sen Tytäryhtiöiden liiketoiminnan arvoa kokonaisuutena arvioiden yhteensä yli eurolla. 2 Olennainen haitallinen muutos tarkoittaa tässä Tarjousasiakirjassa mitä tahansa Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeistä tapahtumaa, muutosta, vaikutusta tai tapausta, jolla yksin tai yhdessä jonkin muun Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeisen tapahtuman, muutoksen, vaikutuksen tai tapauksen kanssa on tai todennäköisesti olisi olennaisesti haitallinen vaikutus Yhtiön ja sen Tytäryhtiöiden liiketoiminnalle, taloudelliselle tilanteelle tai liiketoiminnan tulokselle kokonaisuutena arvioiden, jos ja siinä määrin kuin sellainen tapahtuma, muutos, vaikutus tai tapaus, yksin tai yhdessä minkä tahansa muun tapahtuman, muutoksen, vaikutuksen tai tapauksen kanssa alentaa Yhtiön ja sen Tytäryhtiöiden liiketoiminnan arvoa kokonaisuutena arvioiden yhteensä yli eurolla. 12

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n [OKOn logo] [OKOn logo] julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Tiedote 3.6.2014 klo 14.00 RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola, keskusyhteisö tai Tarjouksentekijä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola, keskusyhteisö tai Tarjouksentekijä

Lisätiedot

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4. Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2005 ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA Elisa Oyj ( Elisa tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja

Lisätiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET NASDAQ OMX Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote TREMOKO OY AB JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN IXONOS OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Oy Danfoss Ab ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 17.8.2005 ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA Elisa Oyj (jäljempänä Elisa ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989, muutoksineen)

Lisätiedot

Tarjous OMX AB:n (publ) osakkeenomistajille. Lisäosa suomalaisille osakkeenomistajille

Tarjous OMX AB:n (publ) osakkeenomistajille. Lisäosa suomalaisille osakkeenomistajille Tarjous OMX AB:n (publ) osakkeenomistajille Lisäosa suomalaisille osakkeenomistajille sisällys Johdanto... 2 Tarjous... 3 Tarjouksen ehdot ja ohjeet suomeksi... 5 Verokysymyksiä... 10 Lisätietoa hyväksymismenettelystä

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Danfoss A/S ja Vacon Oyj allekirjoittivat 11.9.2014 yhdistymissopimuksen,

Lisätiedot

IVG IMMOBILIÈRE SAS:N LUNASTUSTARJOUS POLAR KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

IVG IMMOBILIÈRE SAS:N LUNASTUSTARJOUS POLAR KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 4.11.2003 IVG IMMOBILIÈRE SAS:N LUNASTUSTARJOUS POLAR KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA IVG Immobilière SAS ( Tarjouksentekijä ), Ranskassa rekisteröity osakeyhtiö, joka kuuluu saksalaiseen

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 14.10.2014 klo 19:30 Pörssitiedote SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot