TARJOUSASIAKIRJA PHOENIX International Beteiligungs GmbH:n. ostotarjous kaikista Tamro Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSASIAKIRJA 3.9.2003. PHOENIX International Beteiligungs GmbH:n. ostotarjous kaikista Tamro Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista"

Transkriptio

1 TARJOUSASIAKIRJA PHOENIX International Beteiligungs GmbH:n ostotarjous kaikista Tamro Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista PHOENIX International Beteiligungs GmbH ( Tarjouksentekijä tai PHOENIX ), joka on Saksan lain mukaan perustettu osakeyhtiö, tarjoutuu hankkimaan ( Ostotarjous ) Tamro Oyj:n ( Yhtiö tai Tamro ) yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaisesti kaikki Yhtiön osakkeet ( Osakkeet tai yksittäin Osake ). Ostotarjous kohdistuu myös Yhtiön vuosina 1997 ja 2000 liikkeeseen laskettuihin, haltijoilleen myönnettyihin ja haltijansa Yhtiön osakkeiden merkintään oikeuttaviin optio-oikeuksiin ( Optio-oikeudet ). PHOENIXin ja Apoteket AB (publ) välisen osakekauppasopimuksen seurauksena PHOENIXin omistusosuus Tamrossa nousee 58,9 prosenttiin kaikista osakkeista ja äänistä, ja osakekauppa on siten synnyttänyt Tamron yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaisen lunastusvelvollisuuden. Lunastusvelvollisuus toteutetaan tällä Ostotarjouksella. Tamro on Suomen lain mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, Selvitysyhteisö Oy:n ( Helsingin Pörssi ) päälistalla. Tarjoushinta jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 4,51 euroa käteisenä ( Osakkeen Tarjoushinta ). Tarjoushinta jokaisesta vuoden 1997 A-sarjaan kuuluvasta Optio-oikeudesta ( 1997 A Optio-oikeudet ), jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 0,08 euroa käteisenä, jokaisesta vuoden 1997 B-sarjaan kuuluvasta Optio-oikeudesta ( 1997 B Optio-oikeudet ) 0,08 euroa käteisenä, jokaisesta vuoden 2000 A-sarjaan kuuluvasta Optiooikeudesta ( 2000 A Optio-oikeudet ) 0,80 euroa käteisenä, sekä jokaisesta vuoden 2000 B-sarjaan kuuluvasta Optiooikeudesta ( 2000 B Optio-oikeudet ) 0,52 euroa käteisenä ( Optio-oikeuksien Tarjoushinta ). Ostotarjouksen mukainen hyväksymisaika ( Ostotarjousaika ) alkaa klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy klo (Suomen aikaa), ellei Ostotarjousaikaa jatketa. Ostotarjous on ehdollinen ja sen edellytyksenä on kilpailuoikeudellisen luvan saaminen Euroopan komissiolta, eikä Osakkeita ja Optio-oikeuksia, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, makseta eikä selvitetä ennen kilpailuoikeudellisen luvan saamista. Osakkeenomistaja tai optionhaltija voi peruuttaa Yhtiön Osakkeiden tai Optio-oikeuksien osalta tekemänsä Ostotarjouksen hyväksymisen milloin tahansa ennen Ostotarjousajan tai jatketun Ostotarjousajan päättymistä. Katso Ostotarjouksen ehdot. Tällä etusivulla kerrotut tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, kuten erityisesti kappaleessa Ostotarjouksen ehdot, esitettyjen tarkempien tietojen kanssa. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAK- KEITA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTITSE, TELEFAKSITSE, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE TAIKKA MILLÄÄN MUUL- LAKAAN TAVALLA, ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. TÄTÄ TARJOUS- ASIAKIRJAA EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA SAA LEVITTÄÄ YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN EIKÄ JA- PANIIN. Ostotarjouksen pääjärjestäjä Mandatum & Co Oy

2 TÄRKEITÄ TIETOJA Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen lainsäädännön, mukaan luettuna arvopaperimarkkinalaki (495/1989, muutoksineen) ( AML ), sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki niitä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tämä Tarjousasiakirja on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä. Jos Tarjousasiakirjan kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän suomenkielisen Tarjousasiakirjan, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 5/273/2003 ja se on tämän Tarjousasiakirjan liitteenä (ks. Liite E). Tarjousasiakirja on saatavilla suomen- ja englanninkielisinä versioina alkaen Sampo Pankki Oyj:n pankkikonttoreissa ja Mandatum Yksityispankin konttoreissa sekä HEX Gatessa, Fabianinkatu 14, Helsinki ja suomenkielisenä versiona internetissä osoitteessa sekä Tamron kotisivuilla Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä Tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita levitetä tai välitetä eikä niitä saa levittää tai välittää millään tavalla, kuten postitse, telefaksitse, sähköpostitse tai puhelimitse taikka millään muullakaan tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista. Tätä Tarjousasiakirjaa ei missään olosuhteissa saa levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan eikä Japaniin. Tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Yhtiön päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan tilinpäätökseen, Yhtiön julkistamaan osavuosikatsaukseen, Yhtiön julkistamiin muihin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Yhtiön päivättyyn osakasluetteloon ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään Yhtiön tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman taloudellisen informaation tai Yhtiön julkistamien muiden pörssitiedotteiden perusteella eikä Tarjouksentekijä muutoinkaan tiedota erikseen tällaisen taloudellisen informaation tai muiden pörssitiedotteiden julkistamisesta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tärkeitä päivämääriä Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä: Osakekauppasopimuksen allekirjoittaminen, Tarjouksentekijän lunastusvelvollisuuden syntyminen Tamron yhtiöjärjestyksen perusteella Tarjouksentekijän ilmoitus Tamron hallitukselle lunastusvelvollisuuden syntymisestä Ostotarjouksen julkistaminen Ostotarjousaika alkaa Ostotarjousaika päättyy, ellei Ostotarjousaikaa jatketa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Kilpailuoikeudellisen luvan saaminen (arvio) 2

3 TARJOUKSENTEKIJÄN HALLITUKSEN VAKUUTUS Tarjouksentekijä on laatinut tämän Tarjousasiakirjan AML:n 6 luvun 3 :n mukaisesti tässä kuvatun Ostotarjouksen tekemistä varten. Tarjouksentekijän hallituksen jäsenten parhaan tiedon ja ymmärryksen mukaan Tarjousasiakirjasta ei ole jätetty pois mitään Tarjouksentekijän hallituksen jäsenten tiedossa olevaa Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin olennaisesti vaikuttavaa tietoa. Kaikki Tarjousasiakirjassa esitettävät Yhtiötä koskevat tiedot perustuvat yksinomaan julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa tällaisista tiedoista millään tavalla lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä Tarjousasiakirjassa. Mannheim, PHOENIX International Beteiligungs GmbH:n hallitus Dr. Bernd Scheifele Dr. Lorenz Näger TARJOUKSENTEKIJÄ JA SEN NEUVONANTAJAT Tarjouksentekijä PHOENIX International Beteiligungs GmbH Pfingstweidstrasse Mannheim Saksa Tarjouksentekijän taloudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä Mandatum & Co Oy Eteläesplanadi Helsinki Tarjouksentekijän oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A Helsinki 3

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA JA TAVOITTEET Ostotarjouksen taustaa Lunastushinnan määrittäminen Tamron yhtiöjärjestyksen perusteella Tamron hallitukselta pyydetty lausunto Tamron osakkeen ja optio-oikeuksien kaupankäyntihinnat Ostotarjouksen rahoittaminen PHOENIXin omistus Yhtiössä Arvopaperimarkkinalain mukainen lunastus Osakeyhtiölain mukainen lunastus Vaikutukset Tamron liiketoimintaan ja omaisuuteen Tamron johdon ja työntekijöiden asema tulevaisuudessa OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjoushinta Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset Ostotarjousaika Ostotarjouksen hyväksymismenettely Peruutusoikeus Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen Maksuehdot ja selvitys Omistusoikeuden siirtyminen Varainsiirtovero ja muut maksut Muut asiat VEROTUS Yleistä Ostotarjouksen hyväksyminen Osakkeiden osalta Varainsiirtovero Suomessa yleisesti verovelvollisten Optio-oikeuksien haltijoiden verotus Varallisuusverotus Perintö- ja lahjaverotus TARJOUKSENTEKIJÄN ESITTELY PHOENIX lyhyesti TAMRON ESITTELY Yleistä Osakepääoma, omistusrakenne ja optio-oikeudet Osakassopimukset ja eräät muut sopimukset Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Yhtiön omistus Tarjouksentekijässä Taloudellinen informaatio Yhtiöjärjestys LIITTEET 4

5 1. TAUSTA JA TAVOITTEET 1.1 Ostotarjouksen taustaa PHOENIX ja Apoteket AB (publ) ( Apoteket ) solmivat osakekauppasopimuksen Apoteketin omistamien Tamron osakkeen myymisestä ( Apoteket-kauppa ). Kauppahinta on 4,10 euroa osakkeelta ja kokonaiskauppahinta ,30 euroa. Kauppahinnalle maksetaan kolmen (3) prosentin vuotuista korkoa osakekauppakirjan allekirjoittamisesta kaupan toteutumispäivään asti (ko. päivä mukaan luettuna). Apoteket-kauppa on ehdollinen ja sen toteuttamisen edellytyksenä on kilpailuoikeudellisen luvan saaminen Euroopan komissiolta. Apoteket-kauppa toteutetaan lopullisesti seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa ehdon täyttymisestä. Apoteket-kaupan seurauksena PHOENIXin ja sen täysin omistaman tytäryhtiön Meco Holding A/S:n yhteenlaskettu osakeomistus Tamrossa nousee 58,9 prosenttiin kaikista Tamron osakkeista ja äänistä. Osakekauppasopimuksen allekirjoittaminen synnytti Tamron yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaisen velvollisuuden, jonka mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus Tamron kaikista osakkeista tai osakkeiden tuomasta äänimäärästä, joko yksin tai yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa saavuttaa tai ylittää 34 prosenttia ( Lunastusvelvollinen osakkeenomistaja ), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien ( Lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat ) vaatimuksesta niiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit. PHOENIXin omistus oli jo ennen Apoteket-kauppaa ylittänyt 34 prosenttia, mutta johtuen Tamron yhtiöjärjestyksen 12 :ään sisältyvästä poikkeuksesta PHOENIXille ei ollut syntynyt lunastusvelvollisuutta ennen Apoteketkauppaa. Lunastusvelvollisuuden syntymisen seurauksena PHOENIX on antanut Tamron hallitukselle yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaisen ilmoituksen Tamron hallitus antaa Tamron osakkeenomistajille ilmoituksen lunastusvelvollisuuden olemassaolosta Tamron yhtiöjärjestyksen mukaisesti PHOENIX on velvollinen tarjoutumaan lunastamaan Lunastukseen oikeutettujen osakkeenomistajien omistamat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit. Tämä velvollisuus toteutetaan tällä Ostotarjouksella. Ostotarjous on ehdollinen ja sen edellytyksenä on, että Euroopan komissio hyväksyy Apoteket-kaupan. 1.2 Lunastushinnan määrittäminen Tamron yhtiöjärjestyksen perusteella Tamron yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaan Lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille maksettava Tarjoushinta näiden omistamista Tamron osakkeista on korkein seuraavista: 1) osakkeiden kaupankäyntikurssien painotettu keskikurssi viimeisten kymmenen (10) pörssipäivän aikana Helsingin Pörssissä ennen sitä päivää, jolloin Tamro sai Lunastusvelvolliselta osakkeenomistajalta ilmoituksen edellä tarkoitetun omistus- tai äänirajan saavuttamisesta tai ylittymisestä tai, sanotun ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, Tamron hallitus sai siitä muutoin tiedon, tai kaupankäynnin puuttuessa viimeinen edeltävä kaupankäyntikurssi Helsingin Pörssissä; 2) osakkeiden keskimääräinen hinta Helsingin Pörssin välityksellä päätetyistä kaupoista viimeisten 12 kuukauden aikana ennen edellä 1) kohdassa tarkoitettua päivää; 3) se korkein yksittäinen hinta, jonka Lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on maksanut ostamastaan tai muuten vastikkeellisesti hankkimastaan osakkeesta viimeisten 12 kuukauden aikana ennen edellä 1) kohdassa tarkoitettua päivää; tai 4) mikäli Lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on jättänyt jäljempänä tarkoitetun ilmoituksen määräajassa tekemättä, se korkein yksittäinen hinta, jonka Lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on maksanut ostamastaan tai muutoin vastikkeellisesti hankkimastaan osakkeesta ajanjaksona, joka lasketaan alkaneeksi 12 kuukautta ennen lunastusvelvollisuuden syntymistä ja päättyneeksi edellä 1) kohdassa tarkoitettuna päivänä. PHOENIX antoi ilmoituksen lunastusvelvollisuuden syntymisestä Tamron hallitukselle Yhtiöjärjestyksen perusteella lunastushinta on 4,51 euroa osakkeelta, mikä vastaa Tamron osakkeiden kaupankäyntikursseilla painotettua keski- 5

6 kurssia Helsingin Pörssissä viimeisten kymmenen (10) pörssipäivän aikana ennen PHOENIXin antamaa ilmoitusta, eli välisenä aikana. Yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaan säännöt lunastushinnan määräämisestä osakkeille ovat voimassa soveltuvin osin myös muihin lunastettaviksi tuleviin arvopapereihin. Mikäli tällaiselle arvopaperille ei ole tässä pykälässä tarkoitettua pörssikurssia, on lunastushinta laskettava niin kuin arvopaperiin liittyvä merkintäoikeus olisi syntynyt lunastusvelvollisuuden syntyhetkellä. Mikäli arvopaperiin liittyvä merkintäoikeus määräytyy pörssikurssin perusteella, käytetään edellä 2) kohdassa tarkoitettua hintaa. Optio-oikeuksien hinnoittelu perustuu vastaavalla tavalla laskettuihin kaupankäyntikursseihin kuin Tamron osakkeiden kohdalla A Optio-oikeuden, 1997 B Optio-oikeuden ja 2000 A Optio-oikeuden osalta hinnoittelu perustuu kyseisten Optio-oikeuksien kaupankäyntikursseilla painotettuun keskiarvoon B Optio-oikeuden osalta merkintäaika ei ole vielä alkanut, joten kyseiselle Optio-oikeudelle ei ole saatavissa kaupankäyntikursseja. Kyseisen Optio-oikeuden osalta tarjottu lunastushinta perustuu teoreettiseen arvoon, joka on laskettu 2000 A Optio-oikeuden kaupankäyntikurssien perusteella. Tarjouksentekijä tarjoaa Ostotarjouksessa 4,51 euroa käteisenä Osakkeelta ja 0,08 euroa 1997 A Optio-oikeudelta, 0,08 euroa 1997 B Optio-oikeudelta, 0,80 euroa 2000 A Optio-oikeudelta, 0,52 euroa 2000 B Optio-oikeudelta. 1.3 Tamron hallitukselta pyydetty lausunto PHOENIX on pyytänyt Tamron hallitukselta julkista lausuntoa Ostotarjouksesta. Lausunto on liitetty tähän Tarjousasiakirjaan Liitteenä D. 1.4 Tamron osakkeen ja optio-oikeuksien kaupankäyntihinnat Alla olevassa kuvassa on esitetty Tamron osakkeen päätöskurssit Helsingin Pörssissä Tamron yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusvelvollisuuden syntymistä edeltäneiltä 12 kuukaudelta, eli väliseltä ajalta. 5,0 4,5 EUR 4,0 3,5 3, Tamro Tarjouksentekijä tai muut AML:n 6 luvun 6 :n 2 momentissa tarkoitetut tahot eivät ole Ostotarjouksen aloittamista edeltäneiden 12 kuukauden aikana muutoin kuin mitä kohdassa 1.1 on kuvattu hankkineet Yhtiön osakkeita julkisessa kaupankäynnissä tai muutoinkaan korkeampaan hintaan kuin Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta sanottuna ajanjaksona. Ostotarjouksen mukaisesti Tarjouksentekijä tarjoaa jokaisesta Osakkeesta 4,51 euron käteisvastikkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin päälistalla PHOENIXille Tamron yhtiöjärjestyksen perusteella syntynyttä lunastusvelvollisuutta edeltäneiden 12 kuukauden aikana on 3,78 euroa. 6

7 Seuraavassa on esitetty Optio-oikeuksien kaupankäyntihinnat ajalta, jolloin ne ovat olleet julkisen kaupankäynnin kohteena, eli väliseltä ajalta A Optio-oikeuden ja 1997 B Optio-oikeuden alin hinta on 0,01 euroa ja ylin hinta 0,15 euroa A Optio-oikeuksien ja 1997 B Optio-oikeuksien kaupankäyntikurssien painotettu keskikurssi on 0,08 euroa A Optio-oikeuden osalta ei sanottuna ajanjaksona ole toteutuneita kauppoja. Lunastusvelvollisuuden syntymisen jälkeen toteutuneiden kauppojen painotettu keskikurssi 2000 A Optio-oikeuden osalta on 0,80 euroa B Optiooikeuden osalta merkintäaika ei ole alkanut eikä 2000 B Optio-oikeus ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Ostotarjouksen mukaisesti Tarjouksentekijä tarjoaa jokaisesta 1997 A Optio-oikeudesta 0,08 euron käteisvastikkeen, jokaisesta 1997 B Optio-oikeudesta 0,08 euron käteisvastikkeen, jokaisesta 2000 A Optio-oikeudesta 0,80 euron käteisvastikkeen ja jokaisesta 2000 B Optio-oikeudesta 0,52 euron käteisvastikkeen. 1.5 Ostotarjouksen rahoittaminen Tarjouksentekijä rahoittaa Ostotarjouksen olemassa olevilla pankkilainajärjestelyillä. 1.6 PHOENIXin omistus Yhtiössä Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä PHOENIX omistaa kokonaan omistamansa tytäryhtiön Meco Holding A/S:n kautta Yhtiön osaketta, mikä vastaa 39,6 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista. Apoteket-kaupan toteutumisen jälkeen PHOENIX omistaa 58,9 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista. Näistä PHOENIX omistaa osaketta, mikä vastaa 19,3 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja Meco Holding A/S osaketta, mikä vastaa 39,6 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista. Muut AML:n 6 luvun 6 :n 2 momentissa tarkoitetut tahot eivät omista Yhtiön osakkeita. Rahoitustarkastus on käsitellyt asiaa tämän Tarjousasiakirjan hyväksymistä koskevassa päätöksessään, joka on tämän Tarjousasiakirjan liitteenä (ks. Liite E). 1.7 Arvopaperimarkkinalain mukainen lunastus AML:n 6 luvun 6 :n mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus ylittää kaksi kolmasosaa julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakkeiden äänimäärästä, on tarjouduttava lunastamaan loputkin yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin osakeyhtiölain (734/1978, muutoksineen) mukaan oikeuttavista arvopapereista. Mikäli Tarjouksentekijän äänimäärä Yhtiössä Ostotarjouksen seurauksena tai muuten ylittää kaksi kolmasosaa (2/3) Yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, Tarjouksentekijä on velvollinen lunastamaan kaikki loput Yhtiön osakkeet ja optiooikeudet AML:n 6 luvun 6 :n mukaisesti. 1.8 Osakeyhtiölain mukainen lunastus Osakeyhtiölain 14 luvun :n mukaan osakkeenomistajalla, jolla on omistuksessaan enemmän kuin 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on oikeus ja velvollisuus lunastaa loput yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet. Tarjouksentekijä ei ole tehnyt päätöstä aikomuksistaan liittyen mahdolliseen osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyyn tai julkisen kaupankäynnin jatkamiseen tai mahdolliseen lopettamiseen Yhtiön Osakkeilla ja Optio-oikeuksilla. 1.9 Vaikutukset Tamron liiketoimintaan ja omaisuuteen Ostotarjouksella ei ole suoraa vaikutusta Tamron liiketoimintaan tai omaisuuteen Tamron johdon ja työntekijöiden asema tulevaisuudessa Ostotarjouksella ei ole suoraa vaikutusta Tamron johdon tai työntekijöiden työsuhteisiin. 7

8 2. OSTOTARJOUKSEN EHDOT Alla on esitetty Ostotarjouksen ehdot. Ostotarjouksen ehdoissa esiintyvät, isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä kappaleessa 2, on määritelty tämän Tarjousasiakirjan edellisissä kappaleissa. 2.1 Ostotarjouksen kohde Osakkeet Tarjouksentekijä tarjoutuu Ostotarjouksessa ostamaan kaikki Yhtiön liikkeeseen laskemat Osakkeet jäljempänä esitetyin ehdoin. Optio-oikeudet Tarjouksentekijä tarjoutuu Ostotarjouksessa ostamaan kaikki Yhtiön Optio-oikeudet jäljempänä esitetyin ehdoin. Mikäli Optio-oikeuksien haltijat merkitsevät uusia Yhtiön osakkeita Optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti ennen Ostotarjousajan päättymistä, optionhaltijalla on oikeus hyväksyä Ostotarjous Optio-oikeuksien nojalla merkitsemiensä uusien Yhtiön osakkeiden osalta sen jälkeen, kun uudet Yhtiön osakkeet on rekisteröity merkitsijän arvo-osuustilille. Yhtiön hallitus on tehdyllä päätöksellä muuttanut 2000 B Optio-oikeuksia koskevaa luovutusrajoitusta siinä määrin, että 2000 B Optio-oikeuksien haltijat voisivat hyväksyä Ostotarjouksen 2000 B Optio-oikeuksien osalta. Yhtiön hallituksen päätös ei muuta 2000 B Optio-oikeuksien ehtoja muilta osin eikä 2000 B Optio-oikeuksien haltijoilla ole päätöksen perusteella ennen optioehtojen mukaisen merkintäajan alkua oikeutta luovuttaa 2000 B Optio-oikeuksia muutoin kuin hyväksymällä Ostotarjous. 2.2 Tarjoushinta Tarjoushinta on 4,51 euroa käteisenä kultakin Osakkeelta, jonka osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty. Tarjoushinta on kultakin 1997 A Optio-oikeudelta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, 0,08 euroa käteisenä, kultakin 1997 B Optio-oikeudelta 0,08 euroa käteisenä, kultakin 2000 A Optio-oikeudelta 0,80 euroa käteisenä ja kultakin 2000 B Optio-oikeudelta 0,52 euroa käteisenä. 2.3 Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ja ostaa Osakkeet ja Optio-oikeudet, joiden osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, on ehdollinen seuraavien edellytysten ( Toteuttamisedellytykset ) täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin sallittua, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä: (i) Euroopan komissio on tehnyt EY:n neuvoston asetuksen EEC 4064/89, muutoksineen, mukaisen päätöksen siitä, että Apoteket-kauppa on yhteensopiva yhteismarkkinoiden kanssa (tai se on oletettu yhteensopivaksi EY:n neuvoston asetuksen EEC 4064/89, muutoksineen, artiklan 10(6) nojalla), ja (ii) muut kilpailu- ja fuusiovalvontaviranomaiset maissa, joiden lainsäädäntö edellyttää kilpailu- ja fuusiovalvontaviranomaisten hyväksyntää ennen Apoteket-kaupan tai Ostotarjouksen toteuttamista, ovat antaneet hyväksyntänsä, ja kaikki soveltuvat odotusajat ovat päättyneet tai niistä on luovuttu. Jos Ostotarjousajan päättyessä kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen hankkimalla ja maksamalla kaikki Osakkeet ja Optio-oikeudet, joiden osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu. Mikäli Toteuttamisedellytykset eivät ole täyttyneet Ostotarjousajan päättyessä, Tarjouksentekijä jatkaa Ostotarjousaikaa kohdan 2.4 mukaisesti. 8

9 Niitä Osakkeita ja Optio-oikeuksia, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, ei makseta eikä selvitetä ennen Toteuttamisedellytysten täyttymistä. Ks. kohta 2.8 Maksuehdot ja selvitys. 2.4 Ostotarjousaika Ostotarjousaika alkaa klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy klo (Suomen aikaa), ellei Ostotarjousaikaa jatketa alla kuvattujen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä jatkaa Ostotarjousaikaa myöhemmin määriteltävän ajan, kunnes Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai niistä on luovuttu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti edellyttäen, että kyseisten Toteuttamisedellytysten täyttämättä jääminen johtuu Rahoitustarkastuksen kannanotossa K/44/2002/PMO 1 tarkoitetusta erityisestä esteestä. Tässä tilanteessa Tarjouksentekijä jatkaa Ostotarjousaikaa siihen saakka, kunnes este on poistunut. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa Ostotarjousaikaa ilmoittamalla siitä viimeistään Ostotarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Jos Tarjouksentekijä jatkaa Ostotarjousaikaa, Ostotarjousaika päättyy Tarjouksentekijän asettamana uutena päättymisajankohtana, ellei Ostotarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä keskeyttää jatketun Ostotarjousajan, mikäli kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet ennen jatketun Ostotarjousajan päättymistä. Tarjouksentekijän keskeyttäessä jatketun Ostotarjousajan, Tarjouksentekijä ilmoittaa sitä koskevasta päätöksestään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös on tehty, ja joka tapauksessa viimeistään kolme (3) pankkipäivää ennen jatketun Ostotarjousajan keskeyttämisestä johtuvaa jatketun Ostotarjousajan päättymistä. Mikäli Tarjouksentekijä keskeyttää jatketun Ostotarjousajan, jatkettu Ostotarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana aikaisempana ajankohtana. 2.5 Ostotarjouksen hyväksymismenettely Tamron hallitus on valtuuttanut Ostotarjouksen pääjärjestäjänä toimivan Mandatum & Co Oy:n ( Mandatum ) tai määräämänsä vastaanottamaan Tamron yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaiset lunastusvaatimukset ja ilmoittanut Tamron osakkeenomistajille, että lunastusvaatimus tulee tehdä tässä kappaleessa 2.5 kuvatun menettelyn mukaisesti. Osakkeet Yhtiön osakkeenomistaja, joka on suoraan merkitty Yhtiön osakasluetteloon, saa ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä hyväksymislomakkeen toimintaohjeineen tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan, mikäli tästä on sovittu osakkeenomistajan ja hänen tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa välillä. Hyväksymislomakkeita on saatavilla myös Sampo Pankki Oyj:n pankkipalveluita tarjoavissa konttoreissa ( Sampo Pankki ) ja Mandatum Yksityispankin konttoreissa ( Mandatum Yksityispankki ). Niiden Yhtiön osakkeenomistajien, joiden osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti. Pantattujen osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on Yhtiön kyseisen osakkeenomistajan vastuulla. Yhtiön osakkeenomistajan, joka on suoraan merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake oman tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti tai mikäli kyseinen tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja ei vastaanota hyväksymislomakkeita, Sampo Pankin tai Mandatum Yksityispankin konttoriin. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Ostotarjousajan tai, jos Ostotarjousaikaa on jatkettu, jatketun Ostotarjousajan kuluessa huomioiden kuitenkin tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan antamat ohjeet. Osakkeenomistaja toimittaa hyväksymislomakkeen haluamallaan tavalla omalla vastuullaan ja hyväksymislomake katsotaan toimitetuksi vasta, kun tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja tai edellä mainittu pankki on sen todellisuudessa vastaanottanut. 1 Rahoitustarkastuksen kannanoton K/44/2002/PMO mukaan pisin mahdollinen tarjousajan kestoaika (sisältäen mahdolliset tarjousajan pidennykset) on kolme (3) kuukautta. Mikäli ostotarjouksen toteuttamiselle on kuitenkin erityisiä esteitä, kuten esimerkiksi vireillä olevat kilpailuoikeudelliset lupaprosessit, ostotarjouksen tekijä voi jatkaa tarjousaikaa siihen asti, kunnes kyseiset esteet ovat poistuneet ja osapuolilla on ollut kohtuullisesti aikaa ottaa kyseinen tilanne huomioon. 9

10 Hyväksymällä Ostotarjouksen Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttavat Sampo Pankin, Mandatum Yksityispankin, tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa myymään Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ottaen kuitenkin huomioon oikeus peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyminen Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaan pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole pätevästi peruuttanut hyväksyntäänsä, ei saa myydä tai muutoin määrätä niistä Osakkeista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty. Osakkeita koskeva luovutusrajoitus kirjataan asianomaiselle arvo-osuustilille sen jälkeen, kun Osakkeenomistaja on toimittanut hyväksymislomakkeen. Mikäli Ostotarjousta ei toteuteta tai osakkeenomistaja pätevästi peruuttaa hyväksyntänsä, poistetaan luovutusrajoitus mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksesta luopumisesta on ilmoitettu tai Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu. Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät osakkeet Osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömien Osakkeiden osalta, tulee ensin siirtää Osakkeet arvo-osuusjärjestelmään Sampo Pankin tai muun tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan välityksellä. Osakkeenomistajan on tässä yhteydessä luovutettava osakkeisiin liittyvät osakekirjat ja todistettava omistusoikeutensa kyseisiin Osakkeisiin. Optio-oikeudet Yhtiön vuosien 1997 ja 2000 Optio-oikeuksien haltijat saavat ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä hyväksymislomakkeen toimintaohjeineen tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan, mikäli tästä on sovittu Optio-oikeuksien haltijan ja hänen tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa välillä. Hyväksymislomakkeita on saatavilla myös Sampo Pankista ja Mandatum Yksityispankista. Niiden Yhtiön Optio-oikeuksien haltijoiden, joiden Optio-oikeudet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti. Pantattujen Optio-oikeuksien osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on Yhtiön kyseisen Optio-oikeuksien haltijan vastuulla. Optio-oikeuksien haltija, joka on suoraan rekisteröity optionhaltijoiden luetteloon ja joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake optionhaltijan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle näiden antamien ohjeiden mukaisesti, tai mikäli kyseinen tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja ei vastaanota hyväksymislomakkeita, Sampo Pankin tai Mandatum Yksityispankin konttoriin. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Ostotarjousajan tai, jos Ostotarjousaikaa on jatkettu, jatketun Ostotarjousajan kuluessa huomioiden kuitenkin tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan antamat ohjeet. Optio-oikeuksien haltija toimittaa hyväksymislomakkeen haluamallaan tavalla omalla vastuullaan ja hyväksymislomake katsotaan toimitetuksi vasta, kun tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja tai edellä mainittu pankki on sen todellisuudessa vastaanottanut. Hyväksymällä Ostotarjouksen Optio-oikeuksien haltijat valtuuttavat Sampo Pankin, Mandatum Yksityispankin, tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa myymään Optio-oikeudet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien haltija voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ottaen kuitenkin huomioon oikeus peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyminen Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien haltija, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaan pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole pätevästi peruuttanut hyväksyntäänsä, ei saa myydä tai muutoin määrätä niistä Optio-oikeuksista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty. Optio-oikeuksia koskeva luovutusrajoitus kirjataan asianomaiselle arvo-osuustilille sen jälkeen, kun Optio-oikeuksien haltija on toimittanut hyväksymislomakkeen. Mikäli Ostotarjousta ei toteuteta tai Optio-oikeuden haltija pätevästi peruuttaa hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, poistetaan luovutusrajoitus mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksesta luopumisesta on ilmoitettu tai Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu. 10

11 Osakkeita koskevan Ostotarjouksen hyväksymisen pätevyys Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä Yhtiön Osakkeita tai Optio-oikeuksia koskevan Ostotarjouksen hyväksyntää, jonka se ei katso olevan tehty oikeassa muodossa tai joka saattaisi olla lainvastainen jossakin valtiossa. Yhtiön Osakkeiden tai Optio-oikeuksien osalta tehtyä Ostotarjouksen hyväksyntää ei pidetä pätevästi tehtynä, ennen kuin kaikki hyväksymisen puutteet ja virheellisyydet on korjattu tai niihin vetoamisesta on luovuttu. Tarjouksentekijä, Sampo Pankki, muu tilinhoitajayhteisö, omaisuudenhoitaja tai muu taho ei ole velvollinen ilmoittamaan Yhtiön Osakkeita tai Optiooikeuksia koskevassa hyväksynnässä olevista puutteista tai virheellisyyksistä, eikä niille synny mitään vastuuta siitä, että ne eivät anna tällaista ilmoitusta. 2.6 Peruutusoikeus Osakkeiden ja Optio-oikeuksien osalta Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa ennen Ostotarjousajan, tai jos Ostotarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun Ostotarjousajan päättymistä. Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen pätevästi edellyttää, että kirjallinen peruuttamisilmoitus toimitetaan (tai mikäli kyseessä on hallintarekisteröinti, osakkeenomistajan tulee kehottaa hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruuttamisilmoitus) sille taholle, jolle alkuperäinen hyväksymisilmoitus toimitettiin. Peruuttamisilmoitus voidaan toimittaa myös Sampo Pankille tai Mandatum Yksityispankille tai, mikäli osakkeenomistajalla tai Optio-oikeuksien haltijalla on voimassa oleva palvelusopimus puhelinpalveluista, peruutusilmoitus voidaan antaa puhelimitse Sampo Pankin ja Mandatum Yksityispankin puhelinpalvelun puhelinnumeroon Osakkeenomistajalla tai Optio-oikeuksien haltijalla on milloin tahansa ennen Ostotarjousajan tai, jos Ostotarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun Ostotarjousajan päättymistä oikeus hyväksyä Ostotarjous uudelleen edellä kohdassa 2.5 kuvattua hyväksymismenettelyä noudattaen. Arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitajayhteisö, omaisuudenhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja voi periä peruuttamisesta aiheutuvan maksun oman hinnastonsa mukaisesti. 2.7 Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen Tamron hallitus ilmoittaa Ostotarjousajan tai, jos Ostotarjousaikaa on jatkettu, jatketun Ostotarjousajan päätyttyä Tamron yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaisesti Tarjouksentekijälle niiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien lukumäärän, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu Ostotarjousajan tai, jos Ostotarjousaikaa on jatkettu, jatketun Ostotarjousajan päättyessä. Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen tuloksen Tamron hallituksen antaman ilmoituksen perusteella niin pian kuin mahdollista ja ilmoittaa samalla, että Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet Ostotarjousajan tai, jos Ostotarjousaikaa on jatkettu, jatketun Ostotarjousajan päättyessä, ja että se toteuttaa Ostotarjouksen sekä hankkii ja maksaa kaikki Osakkeet ja Optio-oikeudet Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 2.8 Maksuehdot ja selvitys Osakkeiden ja Optio-oikeuksien, joiden osalta Ostotarjous on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, myynti toteutetaan Täytäntöönpanopäivämääränä, joka on viimeistään viides (5.) Ostotarjousajan, tai jos Ostotarjousaikaa on jatkettu, jatketun Ostotarjousajan päättymistä seuraava pankkipäivä. Osakkeiden ja soveltuvin osin Optio-oikeuksien myynti tapahtuu Helsingin Pörssissä, mikäli Helsingin Pörssin säännöt sen sallivat. Kaupat selvitetään kolmantena (3.) Täytäntöönpanopäivämäärää seuraavana pankkipäivänä ( Ostotarjouksen selvityspäivä ). Osakkeiden ja Optio-oikeuksien Tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajien ja Optio-oikeuksien haltijoiden arvoosuustilin hoitotilille tai niiden osakkeenomistajien ja Optio-oikeuksien haltijoiden osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, hyväksymisilmoituksessa määritellylle pankkitilille, arviolta kolmantena (3.) pankkipäivänä Täytäntöönpanopäivämäärästä lukien. Mikäli osakkeenomistajan tai Optio-oikeuksien haltijan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvoosuustilinsä, Osakkeen tai Optio-oikeuden Tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajan tai Optio-oikeuden haltijan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. 11

12 Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden lykätä Osakkeen ja Optio-oikeuden Tarjoushinnan maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy force majeure -tilanteen vuoksi. Tarjouksentekijä suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä force majeure -tilanne on ratkaistu. Mikäli Osakkeiden ja Optio-oikeuksien Tarjoushinnan maksaminen kohdan 2.8 mukaisesti viivästyy yli kaksi (2) viikkoa Toteuttamisedellytysten täyttymisestä ja Tamron hallituksen antamasta ilmoituksesta niiden Osakkeiden ja Optiooikeuksien lukumäärästä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, Osakkeiden ja Optio-oikeuksien Tarjoushinnalle maksetaan Tamron yhtiöjärjestyksen mukaisesti 9,5 prosentin vuotuista viivästyskorkoa. 2.9 Omistusoikeuden siirtyminen Omistusoikeus Osakkeisiin ja Optio-oikeuksiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, siirtyy Tarjouksentekijälle Osakkeen tai Optio-oikeuden Tarjoushinnan maksamista vastaan Varainsiirtovero ja muut maksut Tarjouksentekijä maksaa Osakkeiden ja Optio-oikeuksien myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron (ks. Verotus ). Kukin osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija vastaa maksuista, jotka tilinhoitajayhteisö osakkeenomistajan tai Optio-oikeuksien haltijan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella mahdollisesti perii Osakkeiden tai Optio-oikeuksien siirrosta osakkeenomistajan tai Optio-oikeuksien haltijan arvo-osuustililtä sekä tilinhoitajayhteisöjen, omaisuudenhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden tai Optio-oikeuksien myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista. Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen mukaisten Osakkeita ja Optio-oikeuksia koskevien kauppojen toteuttamisesta tai Osakkeen Tarjoushinnan tai Optio-oikeuden Tarjoushinnan maksamisesta Muut asiat Tarjouksentekijä päättää kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista. Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä Tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita levitetä tai välitetä eikä niitä saa levittää tai välittää millään tavalla, kuten postitse, telefaksitse, sähköpostitse tai puhelimitse taikka millään muullakaan tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista. Tätä Tarjousasiakirjaa ei missään olosuhteissa saa levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan eikä Japaniin. 12

13 3. VEROTUS Tässä yhteenvedossa selvitetään yleisellä tasolla eräitä osakkeiden ja optio-oikeuksien verotukseen liittyviä kysymyksiä Suomen lainsäädännön kannalta. Yhteenvedon tarkoituksena ei ole pyrkiä selvittämään tyhjentävästi kaikkia mahdollisia Suomen lainsäädännöstä johtuvia veroseuraamuksia. Yhteenvedon tiedot perustuvat tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Suomessa voimassaolevaan verolainsäädäntöön. Suomen Verolainsäädännön ja sen tulkinnan muutokset saattavat kuitenkin vaikuttaa yhteenvedon sisältöön myös takautuvasti. Alla esitetty yhteenveto ei ole tyhjentävä eikä siinä ole huomioitu eikä siinä selvitetä muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä. Yhteenvetoa ei tule pitää tyhjentävänä analyysinä kaikista Ostotarjoukseen liittyvistä veroseuraamuksista eikä sellaisiin veroseuraamuksiin liittyvänä neuvonantona. Osakkeiden ja Optio-oikeuksien haltijoita kehotetaan asuinmaastaan riippumatta kääntymään Ostotarjoukseen, Osakkeisiin tai Optio-oikeuksiin liittyen oman veroasiantuntijansa puoleen saadakseen tietoja Ostotarjoukseen, Osakkeisiin ja Optio-oikeuksiin liittyvistä Suomen ja mahdollisten muiden soveltuvien maiden veroseuraamuksista. 3.1 Yleistä Suomessa yleisesti verovelvolliset yksityishenkilöt ja oikeushenkilöt ovat velvollisia suorittamaan veroa maailmanlaajuisesta tulostaan sekä nettovarallisuudestaan. Rajoitetusti verovelvolliset yksityishenkilöt ja oikeushenkilöt ovat velvollisia suorittamaan veroa ainoastaan Suomesta saadusta tulosta ja Suomessa sijaitsevasta nettovarallisuudesta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisten Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta saama tulo ja sillä oleva nettovarallisuus verotetaan Suomessa. Kiinteä toimipaikka ei kuitenkaan ole velvollinen maksamamaan varallisuusveroa, mikäli Suomen ja sivuliikkeen perustaneen ulkomaisen yhtiön kotivaltion välinen verosopimus koskee myös varallisuusveroa sekä sisältää OECD:n malliverosopimuksen sisältämän syrjintäkieltolausekkeen. 3.2 Ostotarjouksen hyväksyminen Osakkeiden osalta Yksityishenkilöt Osakkeiden luovutuksesta saatua luovutusvoittoa verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen yksityishenkilön ja kuolinpesän pääomatulona. Vastaavasti luovutuksesta aiheutuva luovutustappio on verotuksessa vähennyskelpoista. Verovuonna 2003 luovutusvoittoja verotetaan kiinteän 29 prosentin verokannan mukaan. Mikäli Osakkeiden luovutus liittyy kuitenkin yksityishenkilön elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, jaetaan luovutusvoitto verotettavaksi ansiotulona (progressiivinen veroasteikko) ja pääomatulona (29 prosenttia). Luovutusvoitto ja tappio lasketaan vähentämällä Osakkeiden luovutushinnasta niiden hankintahinnan ja myyntikustannusten yhteismäärä. Vaihtoehtoisesti yksityishenkilöt ja kuolinpesät voivat todellisen hankintamenon sijasta käyttää myös hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettamana luovutushinnasta vähennetään yleensä 20 prosenttia, mutta mikäli luovutetut osakkeet ovat olleet luovuttajalla vähintään kymmenen vuotta, hankintameno-olettama on 50 prosenttia luovutushinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa sovelletaan todellisen hankintahinnan sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida siten vähentää enää erikseen. Osakkeiden, jotka eivät kuulu yksityishenkilöiden elinkeinotoimintaan, myynnistä aiheutuvat luovutustappiot voidaan vähentää vain omaisuuden luovutusvoitoista samana ja kolmena luovutusta seuraavana vuotena. Elinkeinotoiminnan tappioiden vähentäminen tapahtuu kuten alla kohdassa Yhteisöt on esitetty. Vaihtoehtoisesti elinkeinotoiminnan tappio voidaan vähentää yksityishenkilön tai kuolinpesän tappiovuoden pääomatulosta. Yhteisöt Osakkeiden luovutushinta luetaan suomalaisella yhteisöllä joko elinkeinotoiminnan tai muun toiminnan tulolähteeseen. Yhteisön verotettava tulo määritetään erikseen elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan osalta. Molempien tulolähteiden tuloa verotetaan kiinteän 29 prosentin verokannan mukaan verovuonna Luovutettujen Osakkeiden hankintahinta on yhteisön vähennyskelpoista menoa siinä tulolähteessä, johon myytävät Osakkeet kuuluivat. Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvien Osakkeiden mahdollinen luovutustappio voidaan vähentää muista elinkeinotoiminnan tuloista. Elinkeinotoiminnan tappiot voidaan vähentää tappiovuotta seuraavien kymmenen vuoden aikana. Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuu- 13

14 lumattomat luovutustappiot ovat vähennettävissä vain tappiovuonna tai sitä seuraavien kolmen vuoden aikana saadusta tai saaduista omaisuuden luovutusvoitoista. Rajoitetusti verovelvolliset Suomessa rajoitetusti verovelvolliset osakkeenomistajat eivät ole Suomessa verovelvollisia Osakkeiden luovutuksesta saatavasta voitosta, ellei Osakkeiden luovutus liity Suomessa olevan kiinteän toimipaikan elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. 3.3 Varainsiirtovero Helsingin Pörssissä tai muussa vastaavassa arvopaperipörssissä tehdyistä suomalaisen osakeyhtiön osakkeiden kaupoista ei peritä Suomessa varainsiirtoveroa. Tällaisen julkisen markkinapaikan ulkopuolella tehdyistä luovutuksista osakkeiden ostaja on velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia luovutushinnasta, mikäli joko myyjä tai ostaja, tai molemmat, ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia. Osakkeenomistaja ei ole velvollinen maksamaan Suomen varainsiirtoveroa hyväksyessään Ostotarjouksen Osakkeiden osalta. Tarjouksentekijä on vastuussa Osakkeiden luovutuksesta mahdollisesti aiheutuvasta Suomen varainsiirtoverosta. 3.4 Suomessa yleisesti verovelvollisten Optio-oikeuksien haltijoiden verotus Yleistä Työsuhteen perusteella saaduista Optio-oikeuksista saatava etu verotetaan silloin, kun Optio-oikeuksien nojalla merkitään osakkeita tai kun Optio-oikeudet myydään edellyttäen kuitenkin, ettei Optio-oikeuksia lahjoiteta tai luovuteta Optiooikeuksien haltijan lähipiiriin kuuluvalle henkilölle tai henkilöille. Niitä Optio-oikeuksien haltijoita, jotka ovat muuttaneet ulkomaille Optio-oikeuksien merkintähetken ja niiden nojalla suoritettavan osakkeiden merkinnän tai Optio-oikeuksien luovutuksen välisenä aikana, kehotetaan kääntymään veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoa Optio-oikeuksiin liittyvistä Suomen ja muiden maiden veroseuraamuksista. Osakkeiden merkintä Optio-oikeuksien nojalla Etu, joka Optio-oikeuksien haltijalle syntyy hänen merkitessään osakkeita työsuhteen perusteella saatujen Optio-oikeuksien nojalla, on Suomessa yleisesti verovelvollisen Optio-oikeuden haltijan veronalaista ansiotuloa. Verotettavan edun määrä on merkittyjen osakkeiden merkintähetken mukainen käypä arvo vähennettynä osakkeiden merkintähinnan ja mahdollisen Optio-oikeuksista maksetun merkintähinnan yhteismäärällä. Verotettava edun määrä lisätään Optio-oikeuksien haltijan palkkatuloon ja edusta peritään veroa progressiivisen tuloveroasteikon mukaisesti. Työnantaja pidättää veron suoraan palkasta, mutta mikäli palkkatulo ei riitä kattamaan ennakonpidätyksen määrää, Optio-oikeuksien haltija on velvollinen maksamaan pidättämättä jääneen veron suoraan veroviranomaisille. Optio-oikeuksien haltija on lisäksi velvollinen maksamaan veronalaisesta edusta 1,5 prosentin suuruisen sairausvakuutusmaksun. Työnantaja pidättää sairausvakuutusmaksun kuitenkin työntekijän rahapalkasta ennakonpidätyksen yhteydessä. Optio-oikeuksien haltijan ei tarvitse maksaa TEL- eikä työttömyysvakuutusmaksua Optio-oikeuksista syntyneen edun osalta. Suomessa yleisesti verovelvollinen Optio-oikeuksien haltija on velvollinen ilmoittamaan saamansa veronalaisen edun veroilmoituksessaan sinä vuonna, jona osakkeita on merkitty. Merkittyjen osakkeiden luovutuksesta myöhemmin mahdollisesti saatava luovutusvoitto verotetaan osakkeenomistajan pääomatulona siten kuin edellä kappaleessa Ostotarjouksen hyväksyminen Osakkeiden osalta on esitetty. Optio-oikeuksien myynti Tarjouksentekijälle Työsuhteen perusteella saatujen Optio-oikeuksien myynnistä saatava etu on Optio-oikeuksien haltijan veronalaista ansiotuloa. Verotettavan edun määrä on Optio-oikeuksien luovutushinta vähennettynä niiden mahdollisella merkintähinnalla. Yleensä työnantaja pidättää edusta perittävän veron suoraan työntekijän rahapalkasta, mutta mikäli palkkatulo ei riitä kattamaan ennakonpidätyksen määrää, Optio-oikeuksien haltija on velvollinen maksamaan pidättämättä jääneen veron suoraan veroviranomaisille. Lisäksi Optio-oikeuksien haltija on Optio-oikeudet luovuttaessaan velvollinen maksamaan 1,5 prosentin suuruisen sairausvakuutusmaksun veronalaisen edun määrästä. Työnantaja pidättää sairausvakuutusmaksun kuitenkin työn- 14

15 tekijän rahapalkasta ennakonpidätyksen yhteydessä. Suomessa yleisesti verovelvollinen Optio-oikeuksien haltija on lisäksi velvollinen ilmoittamaan saamansa veronalaisen edun veroilmoituksessaan sinä vuonna, jona Optio-oikeudet luovutettiin. Osakkeiden luovutuksesta aiheutuvaa varainsiirtoveroa koskevat säännökset (ks. edellä kappale Varainsiirtovero ) soveltuvat vastaavalla tavalla Optio-oikeuksien luovutukseen. Optio-oikeuksien ostaja on siten velvollinen maksamaan luovutushinnasta 1,6 prosentin suuruisen varainsiirtoveron, mikäli joko myyjä tai ostaja, tai molemmat, ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia eikä luovutus tapahdu Helsingin Pörssissä tai muussa vastaavassa arvopaperipörssissä. Optio-oikeuksien haltija ei ole velvollinen maksamaan Suomen varainsiirtoveroa hyväksyessään Ostotarjouksen Optio-oikeuksien osalta. Tarjouksentekijä on vastuussa Optio-oikeuksien luovutuksesta mahdollisesti aiheutuvasta Suomen varainsiirtoverosta. 3.5 Varallisuusverotus Suomalaisen yhtiön osakkeet luetaan sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisten henkilöiden veronalaiseen nettovarallisuuteen. Suomessa rajoitetusti verovelvolliset eivät kuitenkaan ole varallisuusverovelvollisia osakkeista, elleivät osakkeet liity Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta harjoitettavaan elinkeinotoimintaan tai ellei kyse ole keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön osakkeista. Kiinteä toimipaikka ei kuitenkaan ole velvollinen maksamamaan varallisuusveroa, mikäli Suomen ja sivuliikkeen perustaneen ulkomaisen yhtiön kotivaltion välinen verosopimus koskee myös varallisuusveroa sekä sisältää OECD:n malliverosopimuksen sisältämän syrjintäkieltolausekkeen. Julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeiden verotusarvo varallisuusverotuksessa on 70 prosenttia niiden käyvästä markkina-arvosta kunkin verovuoden lopussa. Optio-oikeudet kuuluvat varallisuusverotuksessa Optio-oikeuksien haltijan veronalaiseen varallisuuteen, mikäli Optiooikeudet ovat siirtokelpoisia tai mikäli Optio-oikeudet ovat käytettävissä kyseisen kalenterivuoden lopussa. Niillä yleisesti verovelvollisilla, jotka ovat saaneet Optio-oikeuksia työsuhteensa perusteella, Optio-oikeuksien käypä arvo varallisuusverotusta varten lasketaan vähentämällä Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden verovuoden lopun käyvästä arvosta kyseisten osakkeiden Optio-oikeuksien mukainen merkintähinta. Saadusta arvosta vähennetään tämän jälkeen Optio-oikeuksiin tulevaisuudessa kohdistuva laskennallinen verovelka. Tämä verovelka lasketaan verovelvollisen ylimmän marginaaliveroprosentin suuruisena. Optio-oikeuden varallisuusverotuksessa käytettävä verotusarvo on 70 prosenttia edellä mainittujen vähennysten jälkeen saadusta arvosta. Niillä Optio-oikeuksien haltijoilla, jotka eivät ole saaneet Optio-oikeuksia työsuhteensa perusteella, julkisesti noteeraamattomien Optio-oikeuksien verotusarvo on 70 prosenttia Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden käyvästä arvosta kyseisen verovuoden lopussa vähennettynä osakkeiden merkintähinnalla. 3.6 Perintö- ja lahjaverotus Lahjoituksena tai perintönä tapahtuvasta osakkeiden luovutuksesta on maksettava Suomen perintö- tai lahjaveroa, mikäli joko luovuttaja tai luovutuksen saaja asui Suomessa lahjan antamishetkellä tai luovuttajan kuolinhetkellä tai mikäli yli 50 prosenttia kyseisen yhtiön varallisuudesta muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta. Suomen valtion oikeutta periä perintö- tai lahjaveroa Suomessa rajoitetusti verovelvollisten saamista perinnöistä tai lahjoista on rajoitettu perintö- ja lahjaverosopimuksissa. Mikäli Optio-oikeus lahjoitetaan, on kyseessä perintö- tai lahjaverolain alainen luovutus. Lahjan saaja on velvollinen maksamaan luovutuksesta mahdollisesti aiheutuvan lahjaveron. Jos lahjoituksen tekijä on Suomessa yleisesti verovelvollinen ja saanut Optio-oikeudet työsuhteensa perusteella, lahjoitusta ei pidetä työsuhdeoption käyttämisenä, eikä luovutuksesta näin ollen aiheudu tuloveroseuraamuksia lahjoittajalle lahjoitushetkellä. Kun lahjansaaja merkitsee tulevaisuudessa osakkeita Optio-oikeuksien nojalla, Optio-oikeuksien alkuperäistä saajaa (lahjoittajaa) verotetaan realisoituvasta optioedusta progressiivisen tuloveroasteikon mukaisesti. 15

16 4. TARJOUKSENTEKIJÄN ESITTELY 4.1 PHOENIX lyhyesti Tarjouksentekijä on Saksan lain mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka kaupparekisterinumero on HRB Tarjouksentekijän rekisteröity kotipaikka on Mannheim, Saksa ja osoite Pfingstweidstrasse 10-12, Mannheim, Saksa. Yleistä Tarjouksentekijä on PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co KG:n ( PHOENIX Pharmahandel ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa PHOENIX-konserni ) kokonaan omistama tytäryhtiö. PHOENIX Pharmahandel on Saksan lakien mukaan perustettu kommandiittiyhtiö. Sen kaupparekisterinumero on HRA PHOENIX Pharmahandelin rekisteröity kotipaikka on Mannheim, Saksa ja osoite Pfingstweidstrasse 10-12, Mannheim, Saksa. Tarjouksentekijä on PHOENIX-konsernin holding-yhtiö, joka hallinnoi osakkuuksia yhtiöissä Saksan ulkopuolella. PHOENIX-konsernilla on johtava markkina-asema lääkkeiden tukkumyyntialalla Euroopassa ja se on ko. teollisuudenalan toiseksi suurin. Ranskan, Iso-Britannian, Italian, Alankomaiden, Itävallan, Sveitsin, Puolan, Tšekin tasavallan, Unkarin sekä Baltian maiden, Tanskan, Suomen, Luoteis-Venäjän, Norjan ja Ruotsin omistuksiensa avulla PHOENIX-konserni saavuttaa harvinaisen aluekattavuuden Euroopassa. 28 prosentin markkinaosuudellaan PHOENIX Pharmahandel on Saksan markkinajohtaja. Seuraavassa esitettävä taloudellinen informaatio sisältää Tamro-konsernin, koska sen tilinpäätösluvut on täysin konsolidoitu PHOENIX-konsernin tilinpäätökseen. Tilikautena 2002/2003 PHOENIX-konsernilla oli Euroopassa työntekijää. Koko konsernin konsolidoitu liikevaihto Euroopassa oli yli 15,34 miljardia euroa. Saksassa työntekijällä saavutettiin yli viiden (5) miljardin euron liikevaihto. PHOENIX Pharmahandelin päätehtävänä on varmistaa täyden lääkevalikoiman ja muiden terveydenhuoltotuotteiden nopea, kattava ja luotettava tarjonta apteekeille. Euroopassa PHOENIX-konsernin 118 jakelukeskusta toimittavat tuotteita noin apteekkiin, sisältäen jopa erilaista tuotetta päivittäin. Taloudellisten kriteerien mukaisesti PHOENIX Pharmahandel toimii terveydenhuoltoalalla tavoitteenaan kustannusten jatkuva optimointi ja siten lääkkeiden tehokkaan jakelun toteuttaminen kansallisella tasolla koko Euroopassa. Auttaakseen apteekkeja vahvistamaan näiden asemaa paikkana hankkia lääkkeitä ja saada terveydenhuoltotuotteita koskevaa neuvontaa PHOENIX-konserni tarjoaa asiakkailleen lisäpalveluja operationaalisen ydinliiketoimintansa lisäksi. Maakohtaiset yhteistyöjärjestelyt logistiikkajärjestelmissä, markkinointikonsepteissa, organisationaalisten asioiden konsultoinnissa sekä laaja valikoima erilaisia koulutusohjelmia tukevat apteekkien asemointia modernissa terveydenhuoltojärjestelmässä. Monipuolisena lääkkeiden tukkuyhtiönä PHOENIX-konserni toimii lääketukkukauppa-alan lisäksi myös muilla liiketoiminta-aloilla, kuten esitukkukauppa-, lääke- ja laboratoriotukkukauppa-aloilla, sairaalalaitteisto- ja erityislogistiikka-aloilla sekä toimittaa ATK-järjestelmiä apteekeille. Omistus Yhtiössä Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä PHOENIX omistaa kokonaan omistamansa tytäryhtiön Meco Holding A/S:n kautta Yhtiön osaketta, mikä vastaa 39,6 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista. Apoteket-kaupan toteutumisen jälkeen PHOENIX omistaa 58,9 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista. Näistä PHOENIX omistaa osaketta, mikä vastaa 19,3 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja Meco Holding A/S osaketta, mikä vastaa 39,6 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista. Muut AML:n 6 luvun 6 :n 2 momentissa tarkoitetut tahot eivät omista Yhtiön osakkeita. Rahoitustarkastus on käsitellyt asiaa tämän Tarjousasiakirjan hyväksymistä koskevassa päätöksessään, joka on tämän Tarjousasiakirjan liitteenä (ks. Liite E). Tarjouksentekijä sekä muut AML:n 6 luvun 6 :n 2 momentissa tarkoitetut tahot eivät ole lunastusvelvollisuuden syntymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana, muutoin kuin kohdassa 1.1 esitetyllä tavalla, hankkineet Yhtiön osakkeita julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin korkeampaan hintaan kuin Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta sanottuna ajanjaksona. 16

17 5. TAMRON ESITTELY Tässä Tarjousasiakirjassa olevat Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Yhtiön julkistamaan tilinpäätökseen päättyneeltä tilikaudelta, Yhtiön julkistamaan tilinpäätöstiedotteeseen, Yhtiön julkaisemiin muihin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Yhtiön päivättyyn osakasluetteloon ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. 5.1 Yleistä Yhtiö on Suomen lain mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla (kaupankäyntitunnus TRO1V ). Yhtiön yritys- ja yhteisötunnus on Yhtiön rekisteröity kotipaikka on Vantaan kaupunki ja sen osoite Rajatorpantie 41 B, Vantaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Yhtiön toimialana on harjoittaa lääketukkukauppaa, lääkkeiden, lääkevalmisteiden ja lääkkeenomaisten tuotteiden maahantuontia ja kauppaa, kemikaalien ja terveydenhoito- ja laboratorioalan tuotteiden kauppaa, muiden kulutustavaroiden ja sairaalatarvikkeiden valmistusta ja kauppaa sekä muuta tähän liittyvää toimintaa, jota voidaan harjoittaa myös tytäryhtiöissä. Yhtiön toimiala käsittää myös lääketukkukauppaan liittyvää toimintaa ulkomailla, minkä lisäksi Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja. Yhtiö voi huolehtia konserniyhtiöiden hallinnosta, strategisesta johtamisesta ja valvonnasta sekä muista konsernin hallintoon liittyvistä yhteisistä tehtävistä konsernin lukuun. 5.2 Osakepääoma, omistusrakenne ja optio-oikeudet Yhtiön rekisteröity osakepääoma on tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä euroa, joka koostuu osakkeesta. Osakkeiden nimellisarvo on 1,00 euroa. Jokainen osake tuottaa haltijalleen yhden (1) äänen yhtiökokouksissa. Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji. Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa ja heidän omistusosuutensa Osakkeenomistaja 2 Osakkeita % osakkeista ja äänistä Meco Holding A/S ,6 Apoteket AB ,3 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ,5 Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ,3 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,2 Placeringsfonden Aktia Capital ,2 Jenny ja Antti Wihurin rahasto ,2 eq Rahastoyhtiö Oy / eq Pikkujättiläiset ,1 Kymmenen suurinta yhteensä ,8 2 Kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukosta on jätetty pois Tamro, joka omistaa Yhtiön osaketta. 17

18 Yhtiön päivätyn osakasluettelon perusteella Yhtiö omistaa Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiön hallituksen päätöksellä tehdyn mitätöinnin jälkeen henkilöstölle suunnattuun vuoden 1997 optiolainaan liittyviä A- ja B-sarjaan kuuluvia Optio-oikeuksia on molempia jäljellä kappaletta. Kukin A-sarjan Optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään välisenä aikana yhden (1) Tamron osakkeen 6,56 euron merkintähintaan osakkeelta vähennettynä liikkeeseenlaskun jälkeen jaettavalla säännönmukaisen osingon määrällä. Kukin B-sarjan Optiooikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään välisenä aikana yhden (1) Tamron osakkeen 6,56 euron merkintähintaan osakkeelta vähennettynä liikkeeseenlaskun jälkeen jaettavalla säännönmukaisella osingon määrällä. Tarjousasiakirjan päivämääränä osakkeen merkintähinta vuoden 1997 Optio-oikeuksilla on 5,78 euroa. Yhtiön hallituksen päätöksellä tehdyn mitätöinnin jälkeen vuoden 2000 optio-ohjelma avainhenkilöstölle koostuu A-sarjaan kuuluvasta Optio-oikeudesta ja B-sarjaan kuuluvasta Optio-oikeudesta. Osakemerkintäaika A-sarjaan kuuluvien Optio-oikeuksien osalta on ja B-sarjaan kuuluvien Optio-oikeuksien osalta Kukin A-sarjaan kuuluva Optio-oikeus ja kukin B-sarjaan kuuluva Optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Tamron osakkeen. Osakkeen merkintähinta on 4,00 euroa niiden osakkeiden osalta, joiden merkintäaika alkoi , ja 4,80 euroa niiden osakkeiden osalta, joiden merkintäaika alkaa , vähennettynä jälkeen päätettyjen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä, jotka ovat yli 50 prosenttia sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Mikäli tilikausi, jolta osinko jaetaan, on ollut tappiollinen, vähennetään merkintähinnasta ko. tilikaudelta jaettu osinko kokonaisuudessaan. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Tarjousasiakirjan päivämääränä osakkeen merkintähinta vuoden 2000 A-sarjaan kuuluvilla Optio-oikeuksilla on 3,95 euroa ja B-sarjaan kuuluvilla Optio-oikeuksilla 4,75 euroa. Kaikkien Optio-oikeuksien käyttäminen kasvattaisi Yhtiön osakepääomaa uudella osakkeella ja eurolla, mikä vastaa 6,99 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä noin 210 henkilöllä oli 1997 Optio-oikeuksia, noin 21 henkilöllä oli 2000 A Optio-oikeuksia ja noin 19 henkilöllä oli 2000 B Optio-oikeuksia. 5.3 Osakassopimukset ja eräät muut sopimukset Tarjouksentekijän tiedossa ei ole osakassopimuksia eikä muita sopimuksia, jotka liittyisivät äänivallan käyttöön Yhtiössä. 5.4 Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Osakeyhtiölain sekä Yhtiön yhtiöjärjestyksen (ks. Liite C) mukaisesti Yhtiön valvonta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien, hallituksen sekä toimitusjohtajan välillä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallituksessa tulee olla vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt: Dr. Bernd Scheifele (puheenjohtaja), Matti Elovaara, Axel Göran Hultman, Dr. Lorenz Näger, Reimund Pohl ja Mikael von Frenckell. Yhtiön toimitusjohtaja on Jo Langmoen. Yhtiön tilintarkastajana toimivat KHT Johan Kronberg ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jukka Ala-Mello. 5.5 Yhtiön omistus Tarjouksentekijässä Tarjouksentekijän käsityksen mukaan Yhtiö ei omista Tarjouksentekijän osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. 5.6 Taloudellinen informaatio Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyy Yhtiön tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta (ks. Liite A) ja Yhtiön julkistama osavuosikatsaus (ks. Liite B) siinä muodossa kuin Yhtiö on ne julkistanut. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla mainitussa asiakirjassa esitetyistä tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. 18

19 5.7 Yhtiöjärjestys Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyy Yhtiön yhtiöjärjestys (ks. Liite C). 19

20 LIITTEIDEN SISÄLLYSLUETTELO Sivu LIITE A: YHTIÖN TILINPÄÄTÖS A1 Yhtiön tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta on liitetty tähän Liitteeseen A siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla mainitussa asiakirjassa esitetyistä tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. LIITE B: YHTIÖN OSAVUOSIKATSAUS B1 Yhtiön julkistama osavuosikatsaus on liitetty tähän Liitteeseen B siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla mainitussa asiakirjassa esitetyistä tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. LIITE C: YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS LIITE D: TAMRON HALLITUKSEN LAUSUNTO LIITE E: RAHOITUSTARKASTUKSEN PÄÄTÖS C1 D1 E1 20

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU. Liite: Ingman Group Oy Ab:n tiedote kokonaisuudessaan INGMAN GROUP OY AB TIEDOTE 16.9.2013 klo 11.50 TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 3.1.2005. Schibsted ASA:n. julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 3.1.2005. Schibsted ASA:n. julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista 1 TARJOUSASIAKIRJA 3.1.2005 Schibsted ASA:n julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista Schibsted ASA ( Ostotarjouksen tekijä tai Schibsted ), joka on Norjan lain mukaan

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA PHOENIX International Beteiligungs GmbH:n. lunastustarjous kaikista Tamro Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA PHOENIX International Beteiligungs GmbH:n. lunastustarjous kaikista Tamro Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 7.11.2003 PHOENIX International Beteiligungs GmbH:n lunastustarjous kaikista Tamro Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista PHOENIX International Beteiligungs GmbH ( Tarjouksentekijä tai

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 14.2.2003. M-real Tissue Oy:n lunastustarjous kaikista Metsä Tissue Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 14.2.2003. M-real Tissue Oy:n lunastustarjous kaikista Metsä Tissue Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 14.2.2003 M-real Tissue Oy:n lunastustarjous kaikista Metsä Tissue Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista M-real Tissue Oy ( Tarjouksentekijä ), joka on M-real Oyj:n ( M-real ja yhdessä

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Suomen Helasto Oyj on vastaanottanut tänään Panostaja Oyj:ltä tiedotteen, joka sisältää Panostaja

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET NASDAQ OMX Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote TREMOKO OY AB JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN IXONOS OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 23.10.2003. GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n. lunastustarjous. INSTRUMENTARIUM OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 23.10.2003. GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n. lunastustarjous. INSTRUMENTARIUM OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista 6 TARJOUSASIAKIRJA 23.10.2003 GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n lunastustarjous INSTRUMENTARIUM OYJ:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista General Electric Finland Oy ( Tarjouksentekijä ), joka on Suomessa

Lisätiedot

Ostotarjouksen järjestäjä. [Carnegie logo]

Ostotarjouksen järjestäjä. [Carnegie logo] TARJOUSASIAKIRJA 16.6.2005 Novator Finland Oy:n [Novator Finland Oy logo] julkinen ostotarjous kaikista Saunalahti Group Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista Novator Finland Oy ( Ostotarjouksen tekijä

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KASVATTAA OMISTUSOSUUTTAAN BIRKA LINE ABP:SSÄ NOIN 86 PROSENTTIIN OSAKKEISTA JA NOIN 84 PROSENTTIIN ÄÄNISTÄ

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Teleste Oyj, englanniksi Teleste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Glaston Oyj Abp 28.02.2013 13:23:46 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 28.02.2013 Toiminimi: Glaston Oyj Abp Yritys- ja yhteisötunnus: 1651585-0

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KA- NADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989,

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Nokia Solutions and Networks Oy ("Tarjouksentekijä") tarjoutuu jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Comptel Oyj:n ("Yhtiö") liikkeeseen laskemat osakkeet

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus:

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 26.08.2016 09:20:04 Y-tunnus: 2081212-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2081212-9 Nimi: Enfo Oyj Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Pohjola-Yhtymä Oyj:n hallitus on arvioinut OKO Osuuspankkien Keskuspankki

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34

TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34 Pörssitiedote TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34 TIEDOTTA EI SAA JULKAISTA YHDYSVALLOISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI AUSTRALIASSA KONE

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015 Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C Bittium Oyj ( Yhtiö tai "Bittium") tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen)

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

FOXCONN FINLAND INVEST OY:n

FOXCONN FINLAND INVEST OY:n TARJOUSASIAKIRJA 29.8.2003 FOXCONN FINLAND INVEST OY:n Julkinen Ostotarjous EIMO OYJ:n osakkeista Foxconn Finland Invest Oy ( Tarjouksentekijä tai Foxconn ) tekee julkisen ostotarjouksen ( Ostotarjous

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

WM-DATA AB:n (publ) lunastustarjous. NOVO GROUP OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

WM-DATA AB:n (publ) lunastustarjous. NOVO GROUP OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista LUNASTUSTARJOUSASIAKIRJA 26.1.2004 WM-DATA AB:n (publ) lunastustarjous NOVO GROUP OYJ:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista WM-data Aktiebolag (publ) ( WM-data tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu lunastamaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Finda Oy 01.03.2012 12:13:47 1(7) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.03.2012 Toiminimi: Finda Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1107347-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nokia Oyj, sen ruotsinkielinen toiminimi on Nokia Abp ja englanninkielinen toiminimi Nokia Corporation. Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Vaihtotarjouksen ehdot

Vaihtotarjouksen ehdot 1 (5) Mikäli näiden vaihtotarjouksen ehtojen suomenkielisen ja englanninkielisen version välillä on eroavuuksia, pidetään ratkaisevana englanninkielistä versiota, joka on esitetty 16.4.2010 päivätyssä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE kello 9.30 Suomen aikaa

CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE kello 9.30 Suomen aikaa CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 kello 9.30 Suomen aikaa Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n. lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n. lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 24.11.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ostotarjouksen tarjousaika 27.2. - 29.3.2017 Comptelin hallitus on yksimielisesti suositellut osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n [OKOn logo] [OKOn logo] julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n

Lisätiedot

Clausal Computing Oy:n. julkinen ostotarjous kaikista. Tectia Oyj:n. Osakkeista ja Optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy:n. julkinen ostotarjous kaikista. Tectia Oyj:n. Osakkeista ja Optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 15.3.2012 Clausal Computing Oy:n julkinen ostotarjous kaikista Tectia Oyj:n Osakkeista ja Optio-oikeuksista Clausal Computing Oy ( Tarjouksentekijä tai Clausal Computing ), joka on Suomen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA INGMAN GROUP OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ETTEPLAN OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA INGMAN GROUP OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ETTEPLAN OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 16.9.2013 INGMAN GROUP OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ETTEPLAN OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Ingman Group Oy Ab ( Ingman Group tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa 2/3 enemmistöllä yhtiöjärjestystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että nykyisen yhtiöjärjestyksen kohtaa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suur-Savon Sähkö Oy 13.02.2013 14:44:32 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.02.2013 Toiminimi: Suur-Savon Sähkö Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 0215863-7

Lisätiedot

HK Ruokatalo Oyj:n yhtiöjärjestys

HK Ruokatalo Oyj:n yhtiöjärjestys Voimassa 22.5.2002 alkaen HK Ruokatalo Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on HK Ruokatalo Oyj. Yhtiön kotipaikka on Turku. 2 Yhtiön toimialana on - lihateollisuuden ja muun elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Danfoss A/S ja Vacon Oyj allekirjoittivat 11.9.2014 yhdistymissopimuksen,

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003. GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n. julkinen ostotarjous. INSTRUMENTARIUM OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003. GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n. julkinen ostotarjous. INSTRUMENTARIUM OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003 GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n julkinen ostotarjous INSTRUMENTARIUM OYJ:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista General Electric Finland Oy ( Ostotarjouksen tekijä ) tarjoutuu

Lisätiedot

Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. 1) Mikä on vapaaehtoinen julkinen ostotarjous? Vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjouksen tekijä tarjoutuu vapaaehtoisesti ostamaan säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp:n yhtiöjärjestys

STOCKMANN Oyj Abp:n yhtiöjärjestys STOCKMANN Oyj Abp:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Stockmann Oyj Abp, englanniksi Stockmann plc ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaratalotoimintaa,

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 14.9.2015 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Tiedote 24.4.2014 klo 15.45 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nokia Oyj, sen ruotsinkielinen toiminimi on Nokia Abp ja englanninkielinen toiminimi Nokia Corporation. Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2005 ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA Elisa Oyj ( Elisa tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys 1 of 5 CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2012. 1. Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on CapMan Oyj, ruotsiksi CapMan

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Vapo Oy:n. kaikkia Kekkilä Oyj:n liikkeeseen laskemia osakkeita koskeva lunastustarjous

Vapo Oy:n. kaikkia Kekkilä Oyj:n liikkeeseen laskemia osakkeita koskeva lunastustarjous TARJOUSASIAKIRJA 15.12.2005 Vapo Oy:n kaikkia Kekkilä Oyj:n liikkeeseen laskemia osakkeita koskeva lunastustarjous Vapo Oy ( Tarjouksentekijä tai Vapo ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Tiedote 3.6.2014 klo 14.00 RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot