Käyttöohjeet Yleiset asetukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet Yleiset asetukset"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Yleiset asetukset

2 Johdanto Tässä käyttöohjeessa on laitteen käyttöä koskevia yksityiskohtaisia ohjeita. Ajattele turvallisuuttasi ja lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Tärkeää Ohjekirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Yhtiö ei ole missään oloissa vastuussa suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista, joita laitteen käsittely tai käyttö voi aiheuttaa. Laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue Turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Huomautuksia: Kuvien laitteet voivat hieman poiketa omistamastasi laitteesta. Kaikkia lisävarusteita ei ehkä ole saatavana kaikissa maissa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Laserturvallisuus: Tämä laite on luokan 1 laserlaite, joka on turvallinen toimisto-/atk-käytössä. Laitteen kussakin signaalilähteessä on kaksi 5 milliwatin GaAlAs-laserdiodia, jotka toimivat nanometrin aallonpituudella. Suora silmiin osunut (tai epäsuora heijastunut) lasersäde voi aiheuttaa vakavan silmävamman. Varotoimenpiteillä ja suojalukituksilla on pyritty estämään käyttäjän altistuminen lasersäteilylle. Seuraava tekstikilpi on kiinnitetty laitteen taakse. Tärkeää: Muiden kuin käyttöohjeessa mainittujen hallintalaitteiden käyttäminen tai säätäminen tai toimenpiteiden suorittaminen voi altistaa terveydelle haitalliselle säteilylle. Huomautuksia: Laitteiden mallinimiä ei käytetä seuraavilla sivuilla. Tarkista laitteen tyyppi ennen käyttöohjeen lukemista. (Lisätietoja, s.16 Laitetyypit.) Tyyppi 1: DSm735 Tyyppi 2: DSm745 Kaikkia malleja ei ehkä ole saatavissa kaikissa maissa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Tässä käyttöohjeessa käytetään kahdenlaisia mittayksiköitä. Metrijärjestelmä koskee tätä laitetta. Parhaan kopiointilaadun varmistamiseksi suosittelemme vain valmistajan alkuperäisiä väriaineita. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista tai kustannuksista, joita voi aiheutua muiden kuin valmistajan alkuperäisten tarvikkeiden käytöstä toimistotuotteissasi. Virtalähde V, 50/60Hz, vähintään 8A. Kytke virtajohto edellä esitetyn tyyppiseen virtalähteeseen. Katso lisätietoja virtalähteestä kohdasta s.153 Virran kytkeminen.

3 Laitteen käyttöohjeet Seuraavissa käyttöohjeissa esitellään laitteen käyttämisessä tarvittavat toimenpiteet. Katso lisätietoja toiminnoista vastaavista käyttöohjeista. Jokaiselle laitetyypille on oma käyttöohjeensa. Ohjekirjojen tarkasteluun PDF-tiedostona tarvitaan Adobe Acrobat Reader tai Adobe Reader -ohjelma. Mukana toimitetaan kaksi CD-ROM-levyä: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Yleiset asetukset (tämä käyttöohje) PDF-tiedosto - CD-ROM1) Ohjeessa annetaan yleiskuva laitteesta ja kerrotaan järjestelmäasetuksista (kuten paperikasettien asetukset), asiakirjapalvelintoiminnoista ja vianetsinnästä. Tässä oppaassa on ohjeita osoitelistan käytöstä, kuten faksinumeroiden, sähköpostiosoitteiden ja käyttäjäkoodien tallentamisesta. Turvallisuusohjeet Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteen pääkäyttäjille. Siinä kuvataan tietoturvatoiminnot, joiden avulla pääkäyttäjät voivat suojata tietoja tai estää laitteen luvattoman käytön. Tästä käyttöohjeesta löytyy tietoja myös pääkäyttäjien rekisteröimisestä ja sekä käyttäjien että pääkäyttäjien todentamisen määrityksestä. Verkko-opas (PDF-tiedosto - CD-ROM1) Oppaassa annetaan tietoja tulostimen asetusten määrittämisestä ja tulostimen tai ohjelman käyttämisestä verkkoympäristössä. Tämä käyttöohje kattaa kaikki mallit, joten siinä saattaa olla toimintoja ja asetuksia, joita ei ole käyttämässäsi mallissa. Kuvat, piirrokset, toiminnot ja tuetut käyttöjärjestelmät saattavat poiketa käyttämästäsi mallista. Kopiokoneen käyttöohje (PDF-tiedosto - CD-ROM1) Ohjeessa selvitetään laitteen toiminnot ja vianmääritys, kun sitä käytetään kopiokoneena. Faksin käyttöohje <Perustoiminnot> (PDF-tiedosto - CD-ROM1) Ohjeessa selvitetään laitteen toiminnot ja vianmääritys, kun sitä käytetään faksilaitteena. Faksin käyttöohje <Lisätoiminnot> (PDF-tiedosto - CD-ROM1) Ohjeessa selvitetään faksin lisätoimintoja, kuten linja-asetuksia ja tunnusten tallennustoimenpiteitä. Tulostimen käyttöohje (PDF-tiedosto - CD-ROM 1) Ohjeessa kuvataan järjestelmäasetuksia, laitteen toimintoja ja vianetsintää, kun laitetta käytetään tulostimena. i

4 Skannerin käyttöohje (PDF-tiedosto - CD-ROM1) Ohjeessa selvitetään laitteen toiminnot ja vianmääritys, kun sitä käytetään skannerina. DeskTopBinder Lite -apuohjelman käyttöohjeet DeskTopBinder Lite -apuohjelma on CD-ROM-levyllä Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Asennnusohje (PDF-tiedosto - CD-ROM2) Ohjeessa kuvataan yksityiskohtaisesti DeskTopBinder Lite -apuohjelman asennus ja käyttöympäristö. Tämän ohjeen saa näkyviin [Asennus]-valintaikkunasta, kun DeskTopBinder Lite asennetaan. DeskTopBinder Johdanto-opas (PDF-tiedosto - CD-ROM2) Esittelee DeskTopBinder Lite -apuohjelman käytön ja antaa yleiskuvan sen toiminnoista. Tämä opas lisätään [Käynnistä]-valikkoon, kun DeskTopBinder Lite on asennettu. Auto Document Link-opas (PDF-tiedosto - CD-ROM2) Ohjeessa selvitetään DeskTopBinder Lite -apuohjelman kanssa asennettavan Auto Document Link -apuohjelman käyttö ja toiminnot. Tämä opas lisätään [Käynnistä]-valikkoon, kun DeskTopBinder Lite on asennettu. Muut käyttöohjeet PostScript3 Täydennysosa (PDF-tiedosto - CD-ROM1) Unix Täydennysosa (saatavana valtuutetulta jälleenmyyjältä tai PDF-tiedostona internet-sivultamme.) ii

5 Mitä laitteella voi tehdä Seuraavassa esitellään tämän laitteen toiminnot ja vastaavat käyttöohjeet, joista löytyy yksityiskohtaista tietoa kyseisistä toiminnoista. *: llä merkityt tuotteet ovat lisävarusteita. Tietoja lisävarusteina toimitettavista tuotteista, katso s.19 Lisälaitteet: tai kysy paikalliselta jälleenmyyjältä. Kopiokone-, faksi-, tulostin- ja skanneritoiminnot Tallennettujen asiakirjojen hyödyntäminen GCKONN2J AHT002S Tämä laite toimii kopiokoneena, faksina*, tulostimena* ja skannerina*. Voit tehdä kopioita alkuperäisistä asiakirjoista. Viimeistelijän* avulla voit lajitella ja nitoa kopiot. Katso Kopiokoneen käyttöohje. Voit lähettää alkuperäisiä faksilla tai sähköpostilla ja voit vastaanottaa fakseja muilta osapuolilta. Katso Faksin käyttöohje <Perustoiminnot>, ja Faksin käyttöohje <Lisätoiminnot>. Voit tulostaa sovellusohjelmilla luotuja asiakirjoja. Katso Tulostimen käyttöohje. Voit skannata alkuperäisiä asiakirjoja ja lähettää skannatut tiedostot tietokoneelle. Katso Skannerin käyttöohje. Voit tallentaa tällä laitteella skannatut tiedostot tai muilta faksilaitteilta tai tietokoneilta lähetetyt tiedostot laitteen kiintolevylle. Voit tulostaa ja faksata tallennettuja tiedostoja tarpeen mukaan. Voit myös muuttaa tulostusasetuksia ja tulostaa useita asiakirjoja (asiakirjapalvelin). Katso s.37 Asiakirjapalvelimen käyttö. DeskTopBinder Professional*/Liteapuohjelmalla voit etsiä, tarkistaa, tulostaa ja poistaa tallennettuja asiakirjoja tietokoneen avulla. Voit myös hakea tallennetut asiakirjat, jotka on skannattu skanneritoiminnolla. File Format Converter* -ohjelman avulla voit jopa ladata tietokoneellesi asiakirjoja, jotka on tallennettu kopiointi- ja tulostintoiminnoilla. Katso Verkko-opas ja Skannerin käyttöohje. iii

6 Faksin lähettäminen ja vastaanottaminen ilman paperia Vastaanotto Faksin lähettäminen ja vastaanottaminen Internetin kautta GCKONN8J Voit tallentaa vastaanottamasi faksiviestit laitteen kiintolevylle sen sijaan, että tulostaisit ne paperille. Voit käyttää DeskTopBinder Professional- tai Web Image Monitor-ohjelmaa, jos haluat tarkistaa, tulostaa, poistaa, hakea tai ladata asiakirjoja tietokoneella (vastaanotettujen asiakirjojen tallentaminen). Katso Faksin käyttöohje <Lisätoiminnot>. Lähetys GCKONN3J Voit lähettää faksiasiakirjoja sähköpostin kautta, kun määrität vastaanottajan sähköpostiosoitteen (Internet-faksin lähetys). Voit vastaanottaa lähetettyjä asiakirjoja Internet-faksin kautta tai tietokoneelta (Internet-faksin vastaanotto). Katso Faksin käyttöohje <Perustoiminnot>. Voit lähettää fakseja määrittämällä IP-faksikohteen IP-osoitteen tai muiden tietojen avulla (IP-faksin lähetys). Lähetetyt tiedostot voidaan vastaanottaa käyttämällä Internet-faksilaitetta (IP-faksin vastaanotto). Katso Faksin käyttöohje <Perustoiminnot>. AHT003S Voit lähettää tietokoneen sovelluksilla luotuja asiakirjoja suoraan toisen osapuolen faksilaitteeseen, eikä asiakirjaa tarvitse tulostaa (LANfaksi). Katso Faksin käyttöohje <Lisätoiminnot>. iv

7 Skannerin käyttäminen verkkoympäristössä Laitteen hallinta/asiakirjojen suojaus (Turvatoiminnot) AHT005S Voit lähettää skannatut asiakirjat määritetylle vastaanottajalle sähköpostitse (Skannatun tiedoston lähettäminen sähköpostitse). Katso Skannerin käyttöohje. ScanRouter-jakeluohjelmiston avulla voit tallentaa skannattuja asiakirjoja valittuihin kohteisiin verkossa (verkkojakeluskanneritoiminnon avulla). Katso Skannerin käyttöohje. Voit lähettää skannatut asiakirjat suoraan kansioihin (Skannatun tiedoston lähettäminen Skannaus kansioon -toiminnolla). Katso Skannerin käyttöohje. AHT006S Voit suojata asiakirjat luvattomalta käytöltä ja estää niiden kopioinnin ilman lupaa. Katso Turvallisuusohjeet. Voit kontrolloida laitteen käyttöä sekä estää laitteen asetusten muuttamisen ilman valtuutusta. Katso Turvallisuusohjeet. Salasanojen avulla voit estää luvattoman käytön verkon kautta. Katso Turvallisuusohjeet. Voit poistaa kiintolevyllä olevat tiedot tietovuotojen estämiseksi. Katso DataOverWriteSecurity Unit*-yksikön käyttöohje ja Turvallisuusohjeet. v

8 Laitteen valvonta tietokoneen kautta Luvattoman kopioinnin estäminen AHT007S Voit seurata laitteen tilaa ja muuttaa asetuksia tietokoneen kautta. SmartDeviceMonitor for Admin-, SmartDeviceMonitor for Client- tai Web Image Monitor- ohjelman avulla voit seurata laitteen tilaa tietokoneelta, esimerkiksi tarkistaa paperimäärät tai paperitukokset. Katso Verkko-opas. Voit määrittää verkon asetuksia Web Image Monitor-ohjelman avulla. Katso Verkko-opas. Voit myös tallentaa ja hallita Web Image Monitor-ohjelmalla muun muassa käyttäjäkoodeja, faksinumeroita, sähköpostiosoitteita ja Osoitekirjan kansioita. Katso Web Image Monitor-ohjelman ohje. Web Image Monitor-ohjelma voi ilmoittaa väriaineen loppumisesta tai paperitukoksesta sähköpostitse. Katso Web Image Monitor-ohjelman ohje. Web Image Monitor-ohjelman avulla voit vastaanottaa tietoja laitteen tilasta sähköpostitse. Katso Web Image Monitor-ohjelman ohje. AHU004S Voit upottaa tulostettuun asiakirjaan kuvion tulostinohjaimen avulla. Jos asiakirja kopioidaan laitteella, jossa on Copy Data Security Unit*- yksikkö, suojatut sivut kopioituvat harmaina, ja näin estetään luottamuksellisten tietojen kopiointi. Jos asiakirja kopioidaan laitteella, jossa ei ole Copy Data Security Unit*-yksikköä, piilotettu teksti näkyy kopiossa, ja osoittaa, että kyseessä on luvaton kopio. Katso tulostusohjaimen Ohje ja Tulostimen käyttöohje. Voit upottaa tulostettuun asiakirjaan tekstiä tulostinohjaimen avulla. Jos asiakirja kopioidaan, skannataan tai tallennetaan asiakirjapalvelimelle kopiokoneella tai monitoimilaitteella, upotettu teksti näkyy kopiossa, mikä estää luvatonta kopioimista. Katso tulostusohjaimen Ohje ja Tulostimen käyttöohje. Jos suojattu asiakirja kopioidaan laitteella, jossa on Copy Data Security Unit*, laite ilmoittaa merkkiäänellä käyttäjille, että laitteella yritetään kopioida luvattomasti. Katso Turvallisuusohjeet. vi

9 SISÄLLYSLUETTELO Laitteen käyttöohjeet...i Mitä laitteella voi tehdä...iii Kopiokone-, faksi-, tulostin- ja skanneritoiminnot... iii Tallennettujen asiakirjojen hyödyntäminen... iii Faksin lähettäminen ja vastaanottaminen ilman paperia... iv Faksin lähettäminen ja vastaanottaminen Internetin kautta... iv Skannerin käyttäminen verkkoympäristössä... v Laitteen hallinta/asiakirjojen suojaus (Turvatoiminnot)... v Laitteen valvonta tietokoneen kautta... vi Luvattoman kopioinnin estäminen... vi Huomautus...1 Tekijänoikeuksista ja tavaramerkeistä...2 Tavaramerkit...2 Asennettuja ohjelmia koskevia tietoja...3 Käyttöohjeen merkintätavat...10 Turvallisuustiedot...11 Käyttöturvallisuus...11 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen paikat...13 ENERGY STAR -ohjelma...14 Laitetyypit Aluksi Laitteen osat...17 Lisälaitteet:...19 Ulkoiset lisävarusteet...19 Sisäiset lisävarusteet...20 Ohjauspaneeli...21 Näyttö...23 Kun näytössä näkyy todentamisikkuna...24 Virran kytkeminen...25 Päävirran kytkeminen...25 Virran kytkeminen...25 Virran katkaiseminen...26 Päävirran katkaiseminen...26 Energian säästäminen Toimintojen yhdistäminen Toimintatilan vaihtaminen...29 Töiden rinnakkaissyöttö...31 vii

10 3. Asiakirjapalvelin Asiakirjapalvelimen ja muiden toimintojen välinen suhde...35 Asiakirjapalvelimen näyttö...36 Asiakirjapalvelimen käyttö...37 Tietojen tallennus...37 Tallennetun asiakirjan tiedostonimen, käyttäjänimen tai salasanan muuttaminen...40 Tallennettujen asiakirjojen etsiminen...40 Tallennettujen asiakirjojen tulostaminen...42 Tallennettujen asiakirjojen poistaminen...45 Tallennettujen asiakirjojen katselu Web Image Monitor-ohjelmalla...46 Tallennettujen asiakirjojen lataaminen...46 Asiakirjapalvelimen asetukset Käyttäjän työkalut (Järjestelmäasetukset) Käyttäjän työkalut (Järjestelmäasetukset)...49 Käyttäjän työkalujen käyttäminen (Järjestelmäasetukset)...52 Oletusasetusten muuttaminen...52 Poistuminen käyttäjän työkaluista...52 Asetukset, joita voit muuttaa Käyttäjän työkaluilla...53 Yleiset asetukset...53 Paperikasetin asetukset...57 Ajastinasetukset...60 Pääkäyttäjän työkalut Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksin ja skannerin toiminnoissa viii Osoitekirja...69 Nimien tallentaminen...72 Nimen tallentaminen...72 Tallennetun nimen muuttaminen...73 Tallennetun nimen poistaminen...73 Todennustiedot...74 Uuden käyttäjäkoodin tallentaminen...74 Käyttäjäkoodin muuttaminen...75 Käyttäjäkoodin poistaminen...75 Käyttäjäkoodin laskurin näyttäminen...76 Käyttäjäkoodin laskurin tulostaminen...76 Laskurin nollaaminen...77 Faksinumero...78 Faksinumeron tallentaminen...79 Tallennetun faksinumeron muuttaminen...81 Tallennetun faksinumeron poistaminen...82 IP-faksikohteen tallentaminen Tallennetun IP-faksinumeron muuttaminen...84 Tallennetun IP-faksinumeron poistaminen...85 Sähköpostin vastaanottaja...86 Sähköpostin vastaanottajan tallentaminen...86 Tallennetun sähköpostin vastaanottajan muuttaminen...87 Tallennetun sähköpostin vastaanottajan poistaminen...88

11 Kansioiden tallentaminen...89 SMB-protokollan käyttö...89 FTP-protokollan käyttö...93 NCP-protokollan käyttö...96 Nimien tallentaminen ryhmään Uuden ryhmän tallentaminen Nimien tallentaminen ryhmään Ryhmiin tallennettujen nimien näyttäminen Nimen poistaminen ryhmästä Ryhmän nimen muuttaminen Ryhmän poistaminen Ryhmän lisääminen toiseen ryhmään Ryhmän poistaminen ryhmän sisältä Suojauskoodin tallentaminen Suojauskoodin tallentaminen yhdelle käyttäjälle Suojauskoodin tallentaminen ryhmäkäyttäjälle Lähetyspyynnön tallentaminen Lähetysaseman/määränpään tallentaminen Tallennetun lähetysaseman/ määränpään muuttaminen Tallennetun lähetysaseman/ määränpään poistaminen Todennuksen tallentaminen SMTP-todennus LDAP-todennus Vianmääritys Jos laite ei toimi haluamallasi tavalla Yleistä Asiakirjapalvelin B Paperin lisääminen Paperin lisääminen paperikasetteihin Paperin lisääminen suurkapasiteettikasettiin (lisävaruste) D Väriaineen lisääminen Värisäiliön poistaminen Väriaineen lisääminen x Paperitukosten selvittäminen Paperikoon muuttaminen Paperikasetin paperikoon muuttaminen d Niittien lisääminen arkin viimeistelijä tasoinen viimeistelijä Vihkoviimeistelijä Juuttuneiden niittien poistaminen arkin viimeistelijä tasoinen viimeistelijä Vihkoviimeistelijä y Rei ityssäiliön tyhjentäminen Leimakasetin vaihtaminen ix

12 7. Huomautuksia Lisäturvallisuusohjeita Väriaine Väriaineen käsittely Väriaineen säilytys Käytetty väriaine Laitteen sijoituspaikka Käyttöympäristö Siirtäminen Virran kytkeminen Laitteen sijoitus HuoltoLaite Valotuslasin puhdistaminen Valotuslasin kannen puhdistaminen Syöttölaitteen puhdistaminen Rumpuyksikön (PCU) vaihtaminen Muut toiminnot Kysely Kielen vaihtaminen Laskuri Kokonaislaskurin näyttäminen Tekstin kirjoittaminen Tekstin kirjoittaminen Käytettävissä olevat merkit Näppäimet Tekstin kirjoittaminen Tekniset tiedot Peruslaite Lisävarusteet Valotuslasin kansi Syöttölaite arkin viimeistelijä tasoinen viimeistelijä Rei ityslaite Vihkoviimeistelijä Siltayksikkö Sisäinen luovutustaso 2 (1-lokeroinen taso) Suurkapasiteettikasetti Lisäpaperikasetti Kopiopaperi Suositeltavat paperikoot ja -tyypit Älä käytä näitä papereita Paperin säilytys HAKEMISTO x

13 Huomautus Huomautus langattoman lähiverkkoliitännän (lisävaruste) käyttäjille Huomautus ETA-maissa oleville käyttäjille Tuote täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston annetun radio- ja telepäätelaitteita sekä niiden keskinäistä yhteensopivuutta koskevan direktiivin 1999/5/EC olennaiset vaatimukset. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa Internetissä seuraavassa osoitteessa: Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain ETA-maissa ja muissa hyväksytyissä maissa. Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Hollannissa tuotteen käyttäminen ulkona on kielletty. 1

14 Tekijänoikeuksista ja tavaramerkeistä Tavaramerkit Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Acrobat on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth -tavaramerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta ja Ricoh Company, Ltd. käyttää niitä lisenssin alaisena. NetWare on Novell, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Muita tuotenimiä on tässä käytetty vain tunnistamistarkoituksessa, ja ne saattavat olla joidenkin yritysten tavaramerkkejä. Luovumme kaikista oikeuksista näihin tavaramerkkeihin. Windows-käyttöjärjestelmien nimet ovat seuraavat: Windows 95:n tuotenimi on Microsoft Windows 95 Windows 98:n tuotenimi on Microsoft Windows 98 Windows Me:n tuotenimi on Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000:n tuotenimet ovat seuraavat: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Windows XP:n tuotenimet ovat seuraavat: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Windows Server 2003:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Windows NT:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 2

15 Asennettuja ohjelmia koskevia tietoja expat Tähän tuotteeseen asennettu ohjelma ja ohjausosa (jäljempänä "ohjelma") käyttää expat-versiota alla mainittujen ehtojen mukaisesti. Tuotteen valmistaja antaa takuun ja tuen tuotteille, jotka sisältävät expatin, ja vapauttaa expatin alkuperäisen kehittäjän ja tekijänoikeuksien haltijan näistä vastuista. Expatia koskevia tietoja on osoitteessa Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper. Copyright 2001, 2002 Expatin ylläpitäjät. Henkilöllä, joka saa kopion tästä ohjelmistosta ja siihen liittyvistä ohjetiedostoista ("Ohjelmisto"), on oikeus käyttää Ohjelmistoa rajoituksetta ja saa ilman käyttörajoituksia kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, lisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja sallia myös muiden käyttävän sitä seuraavin ehdoin: Yllä olevat tekijänoikeustiedot ja käyttöoikeustiedot on lisättävä kaikkiin Ohjelman kopioihin tai merkittäviin osakopioihin. TÄMÄ OHJELMISTO ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄN- LAISIA, NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA, TAKUITA MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUK- SEEN LIITTYVÄT TAKUUT. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EI- VÄT OLE VASTUUSSA VAATIMUKSISTA, VAHINGOISTA TAI MUISTA SITOUMUKSISTA, JOTKA OVAT SYNTYNEET SOPIMUKSELLA, RIKOKSELLA TAI MUULLA TAVALLA JA JOTKA OVAT YHTEYDESSÄ SUORANAISESTI TAI EPÄSUORASTI OHJELMAAN TAI SEN KÄYTTÖÖN. 3

16 NetBSD 1. NetBSD:tä koskevat tekijänoikeustiedot Kaikille tämän tuotteen käyttäjille: Tämä tuote sisältää NetBSD-käyttöjärjestelmän: NetBSD-käyttöjärjestelmän koodi ei ole suurimmaksi osaksi julkista, vaan sen kirjoittajat pitävät tekijänoikeudet itsellään. Seuraavassa tekijänoikeuksia koskeva huomautus, jota on käytetty suuressa osassa NetBSD:n koodista. Kutakin tiedostoa tai ohjelmaa koskevat tarkat tekijänoikeustiedot sisältyvät lähdeohjelmiin. Lähdekoodi kokonaisuudessaan on nähtävissä osoitteessa Copyright 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmien käyttäminen ja jakeleminen lähdeohjelma- tai binäärimuodossa muokattuna tai muokkaamatta on sallittua seuraavilla ehdoilla: A Edelleen levitettävässä lähdekoodissa on oltava yllä esitetyt tekijänoikeustiedot, tämä ehtolauseke ja seuraava vastuuvapauslauseke. B Binäärimuodossa edelleen jaettavien ohjelmien käyttöohjeiden ja/tai muun materiaalin on sisällettävä yllä olevat käyttöoikeustiedot, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. C Kaiken mainosmateriaalin, jossa esitellään tämän ohjelman ominaisuuksia tai käyttöä, on sisällettävä seuraava huomautus: Tämä tuote sisältää NetBSD Foundation, Inc:in ja sen tukijoiden kehittämän ohjelman. D NetBSD Foundationin tai sen tukijoiden nimiä ei saa käyttää tämän ohjelman pohjalta kehitettyjen tuotteiden mainostamiseen ilman kirjallista lupaa. TÄMÄN OHJELMAN ON TOIMITTANUT NETBSD FOUNDATION, INC, JA SEN YHTEISTYÖKUMPPANIT "SELLAISENAAN", JA OHJELMISTOVALMISTAJA ON VAPAUTETTU KAIKISTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, MU- KAAN LUKIEN MUTTEI YKSINOMAAN KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN LIITTYVÄT EPÄSUORAT TAKUUT. FOUNDATION TAI SEN YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT OLE VASTUUSSA SUORANAISISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, TYYPILLISISTÄ TAI SEURAA- MUKSELLISISTA VAHINGOISTA (TÄHÄN VASTUUNRAJOITUKSEEN KUU- LUU KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTTÖAJAN, TIETOJEN JA LIIKEVOITON MENETTÄMINEN SEKÄ LIIKE- TOIMINNAN KESKEYTYMINEN) RIIPPUMATTA SIITÄ, MITEN NE AIHEUTU- VAT TAI MUISTA SITOUMUKSISTA, JOTKA OVAT SYNTYNEET SOPIMUKSELLA TAI MUULLA TAVALLA. TOIMITTAJA EI MYÖSKÄÄN VAS- TAA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN OHJELMIS- TON KÄYTTÄMISESTÄ, VAIKKA TOIMITTAJALLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 4

17 2.Tekijöiden nimiluettelo Kaikki tässä mainitut tuotenimet ovat niiden omistajien tavaramerkkejä. Seuraavat huomautukset on lisättävä, jotta tässä asiakirjassa mainittua tuotetta koskevat käyttöoikeusehdot täyttyvät: Tämä tuote sisältää Kaliforniassa sijaitsevan Berkeleyn yliopiston ja sen tukijoiden kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Jonathan R. Stonen NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää NetBSD Foundation, Inc- yrityksen ja sen tukijoiden kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Manuel Bouyerin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Charles Hannumin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Charles M. Hannumin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Christopher G. Demetrioun kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää TooLs GmbH:n kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Terrence R. Lambertin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Adam Glassin ja Charles Hannumin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Theo de Raadtin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Jonathan R. Stonen ja Jason R. Thorpen NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää ohjelman, jonka ovat kehittäneet University of California, Lawrence Berkeley Laboratory ja sen tukijat. Tämä tuote sisältää Christos Zoulasin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Christopher G. Demetrioun NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Paul Kranenburgin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Adam Glassin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Jonathan Stonen kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Jonathan Stonen NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Winning Strategies, Inc. -yrityksen kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Frank van der Lindenin NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Frank van der Lindenin NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Jason R. Thorpen NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä ohjelma on kehitetty Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä. Tämä tuote sisältää Chris Provenzanon, Kaliforniassa sijaitsevan Berkeleyn yliopiston ja sen tukijoiden kehittämän ohjelman. 5

18 Sablotron Sablotron (Version 0.82) Copyright 2000 Ginger Alliance Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään a) Tähän tuotteeseen asennettu sovellusohjelma sisältää Sablotron-ohjelman version 0.82 (jäljempänä "Sablotron 0.82"), johon tuotteen valmistaja on tehnyt muutoksia. Alkuperäinen Sablotron koodi on alkuperäisen kehittäjän Ginger Alliance Ltd:n toimittama, ja Sablotron 0.82:n muokattu koodi pohjautuu kyseiseen, Ginger Alliance ltd:n toimittamaan alkuperäiseen koodiin. b) Tuotteen valmistaja antaa takuun ja tukea tämän tuotteen sisältämälle sovellusohjelmalle muokattu Sablotron 0.82 mukaan lukien, ja tuotteen valmistaja vapauttaa Sablotron 0.82 alkuperäisen kehittäjän Ginger Alliance Ltd:n näistä velvoitteista. c) Sablotron 0.82 ja siihen tehdyt muutokset ovat saatavilla Mozilla Public License - käyttöehtojen version 1.1 (jäljempänä "MPL 1.1") mukaisesti, ja tämän tuotteen sovellusohjelma muodostaa kokonaisuuden, johon viitataan MPL 1.1.-lisenssissä nimityksellä "Larger Work". Tämän tuotteen sovellusohjelma muokattua Sablotron 0.82:a lukuun ottamatta on tuotteen valmistajan lisensoima erillisellä sopimuksella (sopimuksilla). d) Sablotron 0.82:n muokattu lähdekoodi on saatavissa osoitteessa: e) Sablotron-ohjelman lähdekoodi on saatavissa osoitteessa: f) MPL 1.1 on saatavissa osoitteessa: JPEG LIBRARY Tähän tuotteeseen asennettu ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön. 6

19 SASL CMU libsasl Tim Martin Rob Earhart Rob Siemborski Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmien käyttäminen ja jakeleminen lähdeohjelma- tai binäärimuodossa muokattuna tai muokkaamatta on sallittua seuraavilla ehdoilla: A Edelleen levitettävässä lähdekoodissa on oltava yllä esitetyt tekijänoikeustiedot, tämä ehtolauseke ja seuraava vastuuvapauslauseke. B Binäärimuodossa edelleen jaettavien ohjelmien käyttöohjeiden ja/tai muun materiaalin on sisällettävä yllä olevat käyttöoikeustiedot, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. C Nimeä "Carnegie Mellon University" ei saa käyttää tämän ohjelman pohjalta kehitettyjen tuotteiden mainostamiseen ilman kirjallista lupaa. Lupaa tai muita lakiasioita koskevissa asioissa tulee ottaa yhteys seuraavaan osoitteeseen: Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA (412) , fax: (412) D Kaikissa uudelleenjulkaisuissa on oltava seuraava ilmoitus: Tämä tuote sisältää Carnegie Mellon Universityn Computing Servicesin (http://www.cmu.edu/computing/) kehittämän ohjelman. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY EI ANNA TÄLLE OHJELMALLE MITÄÄN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT KAUPATTAVUU- DESTA JA SOPIVUUDESTA EIKÄ CARNEGIE MELLON UNIVERSITY OLE MIS- SÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOT- KA OVAT SEURAUSTA KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSES- TÄ, JOTKA OVAT SYNTYNEET SOPIMUKSELLA, HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUSTA VÄÄRÄSTÄ TOIMINNASTA JA JOTKA OVAT YHTEYDESSÄ SUORAAN TAI EPÄSUORAAN TÄMÄN OHJELMAN KÄYTTÖÖN TAI SUORI- TUSKYKYYN. 7

20 MD4 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä ohjelmistoa on lupa kopioida ja käyttää edellyttäen, että kaikissa materiaaleissa, joissa ohjelmisto tai tämä toiminto mainitaan tai niihin viitataan, on merkintä "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm". Tätä ohjelmistoa on lupa käyttää myös muissa töissä edellyttäen, että kyseisissä töissä ja kaikissa materiaaleissa, joissa työ mainitaan tai siihen viitataan, on merkintä "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm". RSA Data Security, Inc. ei anna tälle ohjelmistolle mitään takuita ohjelmiston soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Se toimitetaan sellaisenaan ilman mitään ilmoitettuja tai oletettuja takuita. Nämä huomautukset on säilytettävä kaikissa tämän asiakirjan ja/tai ohjelman kopioissa. MD5 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Luotu Kaikki oikeudet pidätetään. Lupa tämän ohjelmiston kopioimiseen ja käyttämiseen myönnetään edellyttäen, että kaikissa materiaaleissa, joissa ohjelmisto tai tämä toiminto mainitaan, on merkintä "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm". Tätä ohjelmistoa on lupa käyttää myös muissa töissä edellyttäen, että kyseisissä töissä ja kaikissa materiaaleissa, joissa työ mainitaan tai siihen viitataan, on merkintä "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm". RSA Data Security, Inc. ei anna tälle ohjelmistolle mitään takuita ohjelmiston soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Se toimitetaan sellaisenaan ilman mitään ilmoitettuja tai oletettuja takuita. Nämä huomautukset on säilytettävä kaikissa tämän asiakirjan ja/tai ohjelman kopioissa. 8

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aluksi Yhdistämistoimintojen käyttäminen Asiakirjapalvelin Käyttäjän työkalut (Järjestelmäasetukset) Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi-/skanneritoiminnoissa

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirja-palvelimen asetukset Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys

Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaikille käyttäjille Johdanto...3 Tietoja oppaasta...3 Tavaramerkit... 4 Mikä on RICOH Smart Device Connector?...

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirjapalvelimen asetukset Faksin asetukset Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirjapalvelimen asetukset Faksitoiminnot Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden ja

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitekytkennät Järjestelmäasetukset Paperikasetin asetukset Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen toiminnot Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden

Lisätiedot

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-sarja Pikaopas Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa 1. Valitse ohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta. 2. Valitse laite ja paina Ominaisuudet-

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Liite

Yleiset asetukset. Liite Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen liittäminen Järjestelmäasetukset Kopiokone/Asiakirjapalvelin Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys käytettäessä kopiointitoimintoa Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys käytettäessä tulostintoimintoa

Lisätiedot

Printer/Scanner Unit Type 3045. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Printer/Scanner Unit Type 3045. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet Printer/Scanner Unit Type 3045 Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aluksi Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaustiedostojen lähettäminen Skannaus kansioon -toiminnolla

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot 6 6 Aakkosnumeerinen näppäimistö

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Asennusohje. Ennen käyttöönottoa DeskTopBinder V2 Lite -apuohjelman asennus Liite

Asennusohje. Ennen käyttöönottoa DeskTopBinder V2 Lite -apuohjelman asennus Liite Asennusohje 1 2 3 Ennen käyttöönottoa DeskTopBinder V2 Lite -apuohjelman asennus Liite Johdanto DeskTopBinder V2 Lite -apuohjelmalla voidaan yhdistää ja ylläpitää monia erityyppisiä eri sovellusohjelmilla

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen liittäminen Järjestelmäasetukset Kopiokone/Asiakirjapalvelin Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Kopiointi. Faksaus. Tulostus. Skannaus. Asiakirjapalvelin.

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Kopiointi. Faksaus. Tulostus. Skannaus. Asiakirjapalvelin. Käyttäjän opas Mitä tällä laitteella voi tehdä Aluksi Kopiointi Faksaus Tulostus Skannaus Asiakirjapalvelin Web Image Monitor Paperin ja väriaineen lisääminen Vianmääritys Jos et löydä tästä oppaasta kaipaamaasi

Lisätiedot

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa.

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Käyttöohjeet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ennen käyttöönottoa Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Käyttäjän työkalut Vianmääritys Muut toiminnot Huomautuksia Turvatoimet Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

Verkko-opas. Windows-määritykset Tulostinpalvelimen käyttö Tulostimen valvonta ja konfigurointi Liite

Verkko-opas. Windows-määritykset Tulostinpalvelimen käyttö Tulostimen valvonta ja konfigurointi Liite Verkko-opas 1 2 3 4 Windows-määritykset Tulostinpalvelimen käyttö Tulostimen valvonta ja konfigurointi Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkentä Järjestelmäasetukset Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/skannaustoiminnossa

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkentä Järjestelmäasetukset Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/skannaustoiminnossa

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkentä Järjestelmäasetukset Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/skannaustoiminnossa

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

FAX Option Type 3045. Faksin käyttöohje Käyttöohjeet

FAX Option Type 3045. Faksin käyttöohje <Lisätoiminnot> Käyttöohjeet FAX Option Type 3045 Käyttöohjeet Faksin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lähetystapa Lähetystiedostojen tarkistus ja peruminen Yhteystiedot Muita faksin lähetystapoja Faksin vastaanottotavat

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Kopiointi. Faksaus. Tulostus. Skannaus. Asiakirjapalvelin.

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Kopiointi. Faksaus. Tulostus. Skannaus. Asiakirjapalvelin. Käyttäjän opas Mitä tällä laitteella voi tehdä Aluksi Kopiointi Faksaus Tulostus Skannaus Asiakirjapalvelin Web Image Monitor Paperin ja väriaineen lisääminen Vianmääritys Lisätietoja aiheista, joita ei

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Toimintojen yhdistäminen. Muut toiminnot Tekniset tiedot

Yleiset asetukset. Toimintojen yhdistäminen. Muut toiminnot Tekniset tiedot Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 Ennen käyttöönottoa Toimintojen yhdistäminen Käyttäjän työkalut (Järjestelmäasetukset) Vianmääritys Muut toiminnot Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys kopiointitoimintoa käytettäessä Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys tulostintoimintoa käytettäessä

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

P-touch Transfer Managerin käyttäminen P-touch Transfer Managerin käyttäminen Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys kopiointitoimintoa käytettäessä Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys tulostintoimintoa käytettäessä

Lisätiedot

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa.

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Käyttöohjeet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ennen käyttöönottoa Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Käyttäjän työkalut Vianmääritys Muut toiminnot Huomautuksia Turvatoimet Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 Laiteongelmat Vianmääritys käytettäessä kopiointitoimintoa Vianmääritys käytettäessä tulostintoimintoa Vianmääritys käytettäessä skanneritoimintoa Paperin, väriaineen

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan App Storesta...

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Kopiointi. Faksaus. Tulostus. Skannaus. Asiakirjapalvelin.

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Kopiointi. Faksaus. Tulostus. Skannaus. Asiakirjapalvelin. Käyttäjän opas Mitä tällä laitteella voi tehdä Aluksi Kopiointi Faksaus Tulostus Skannaus Asiakirjapalvelin Web Image Monitor Paperin ja väriaineen lisääminen Vianmääritys Liite Lisätietoja aiheista, joita

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys kopiointitoimintoa käytettäessä Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys tulostintoimintoa käytettäessä

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 3 4 5 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone/Asiakirjapalvelin) Tekniset tiedot Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 Ennen käyttöönottoa Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tulostimen asetukset Asiakirjapalvelin-toiminnon käyttö Laitteen

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 7800 -sarja Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 7800 -sarja Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. ABC DEF Valikot GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9 7 Työn

Lisätiedot

Online käyttöopas Käynnistys

Online käyttöopas Käynnistys Online käyttöopas Käynnistys Napauta tätä "Käynnistys" painiketta. Johdanto Tämä opas käsittelee digitaalisen e- STUDIO161 monikäyttöjärjestelmän tulostustoimintoja. Erillinen ja laajempi käyttöohje sisältää

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Kopiointi. Faksaus. Tulostus. Skannaus. Web Image Monitor. Paperin ja väriaineen lisääminen

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Kopiointi. Faksaus. Tulostus. Skannaus. Web Image Monitor. Paperin ja väriaineen lisääminen Käyttäjän opas Mitä tällä laitteella voi tehdä Aluksi Kopiointi Faksaus Tulostus Skannaus Web Image Monitor Paperin ja väriaineen lisääminen Vianmääritys Liite Lisätietoja aiheista, joita ei tässä oppaassa

Lisätiedot

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS Novell Messenger 1.0 PIKAOPAS www.novell.com Novell Messenger on Novell edirectory TM -pohjainen, eri käyttöympäristöissä toimiva yritysten pikaviestituote. Messenger-järjestelmän käyttöympäristöksi soveltuu

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Printer/Scanner Unit Type 1356. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Printer/Scanner Unit Type 1356. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet Printer/Scanner Unit Type 1356 Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaustiedostojen lähettäminen kansioihin Tiedostojen tallentaminen skanneritoiminnolla

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet Printer/Scanner Unit Type 2000 Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Skannaustiedostojen jakelu TWAIN-verkkoskannerin

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Brother Image Viewer Android -opas

Brother Image Viewer Android -opas Brother Image Viewer Android -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Kopiointi. Faksi. Tulostin. Skanneri. Asiakirjapalvelin.

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Kopiointi. Faksi. Tulostin. Skanneri. Asiakirjapalvelin. Käyttäjän opas Mitä tällä laitteella voi tehdä Aluksi Kopiointi Faksi Tulostin Skanneri Asiakirjapalvelin Web Image Monitor Paperin ja väriaineen lisääminen Vianmääritys Tietoja laitteesta Laitteen turvallisen

Lisätiedot

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopioiminen Kaikki palvelut Töiden tila Kosketusnäyttö Käynnistys Nollaa kaikki Pysäytys. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Malli 1.0 HELMIKUUTA 2013. Xerox Color J75 Press Pikaopas

Malli 1.0 HELMIKUUTA 2013. Xerox Color J75 Press Pikaopas Malli 1.0 HELMIKUUTA 2013 2012 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. BR4008 Sisällys

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 Kun laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys kopiointitoimintoa käytettäessä Vianmääritys tulostintoimintoa käytettäessä Vianmääritys skanneritoimintoa käytettäessä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

U3000/U3100 Mini (Eee PC:tä varten Linux-käyttöjärjestelmässä) Pikaopas

U3000/U3100 Mini (Eee PC:tä varten Linux-käyttöjärjestelmässä) Pikaopas U3000/U3100 Mini (Eee PC:tä varten Linux-käyttöjärjestelmässä) Pikaopas ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 FI3656 Alkuperäispainos Tammikuu 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. Tämän

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versio B FIN 1 Yleistä 1 Brother Universal

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Aluksi Alkuperäisen asettaminen Kopiointi Käyttäjän työkalut Vianmääritys Muut toiminnot Huomautuksia Turvallisuus Tekniset tiedot

Käyttöohjeet. Aluksi Alkuperäisen asettaminen Kopiointi Käyttäjän työkalut Vianmääritys Muut toiminnot Huomautuksia Turvallisuus Tekniset tiedot Käyttöohjeet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aluksi Alkuperäisen asettaminen Kopiointi Käyttäjän työkalut Vianmääritys Muut toiminnot Huomautuksia Turvallisuus Tekniset tiedot Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot