Käyttöohjeet Yleiset asetukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet Yleiset asetukset"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Yleiset asetukset

2 Johdanto Tässä käyttöohjeessa on laitteen käyttöä koskevia yksityiskohtaisia ohjeita. Ajattele turvallisuuttasi ja lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Tärkeää Ohjekirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Yhtiö ei ole missään oloissa vastuussa suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista, joita laitteen käsittely tai käyttö voi aiheuttaa. Laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue Turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Huomautuksia: Kuvien laitteet voivat hieman poiketa omistamastasi laitteesta. Kaikkia lisävarusteita ei ehkä ole saatavana kaikissa maissa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Laserturvallisuus: Tämä laite on luokan 1 laserlaite, joka on turvallinen toimisto-/atk-käytössä. Laitteen kussakin signaalilähteessä on kaksi 5 milliwatin GaAlAs-laserdiodia, jotka toimivat nanometrin aallonpituudella. Suora silmiin osunut (tai epäsuora heijastunut) lasersäde voi aiheuttaa vakavan silmävamman. Varotoimenpiteillä ja suojalukituksilla on pyritty estämään käyttäjän altistuminen lasersäteilylle. Seuraava tekstikilpi on kiinnitetty laitteen taakse. Tärkeää: Muiden kuin käyttöohjeessa mainittujen hallintalaitteiden käyttäminen tai säätäminen tai toimenpiteiden suorittaminen voi altistaa terveydelle haitalliselle säteilylle. Huomautuksia: Laitteiden mallinimiä ei käytetä seuraavilla sivuilla. Tarkista laitteen tyyppi ennen käyttöohjeen lukemista. (Lisätietoja, s.16 Laitetyypit.) Tyyppi 1: DSm735 Tyyppi 2: DSm745 Kaikkia malleja ei ehkä ole saatavissa kaikissa maissa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Tässä käyttöohjeessa käytetään kahdenlaisia mittayksiköitä. Metrijärjestelmä koskee tätä laitetta. Parhaan kopiointilaadun varmistamiseksi suosittelemme vain valmistajan alkuperäisiä väriaineita. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista tai kustannuksista, joita voi aiheutua muiden kuin valmistajan alkuperäisten tarvikkeiden käytöstä toimistotuotteissasi. Virtalähde V, 50/60Hz, vähintään 8A. Kytke virtajohto edellä esitetyn tyyppiseen virtalähteeseen. Katso lisätietoja virtalähteestä kohdasta s.153 Virran kytkeminen.

3 Laitteen käyttöohjeet Seuraavissa käyttöohjeissa esitellään laitteen käyttämisessä tarvittavat toimenpiteet. Katso lisätietoja toiminnoista vastaavista käyttöohjeista. Jokaiselle laitetyypille on oma käyttöohjeensa. Ohjekirjojen tarkasteluun PDF-tiedostona tarvitaan Adobe Acrobat Reader tai Adobe Reader -ohjelma. Mukana toimitetaan kaksi CD-ROM-levyä: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Yleiset asetukset (tämä käyttöohje) PDF-tiedosto - CD-ROM1) Ohjeessa annetaan yleiskuva laitteesta ja kerrotaan järjestelmäasetuksista (kuten paperikasettien asetukset), asiakirjapalvelintoiminnoista ja vianetsinnästä. Tässä oppaassa on ohjeita osoitelistan käytöstä, kuten faksinumeroiden, sähköpostiosoitteiden ja käyttäjäkoodien tallentamisesta. Turvallisuusohjeet Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteen pääkäyttäjille. Siinä kuvataan tietoturvatoiminnot, joiden avulla pääkäyttäjät voivat suojata tietoja tai estää laitteen luvattoman käytön. Tästä käyttöohjeesta löytyy tietoja myös pääkäyttäjien rekisteröimisestä ja sekä käyttäjien että pääkäyttäjien todentamisen määrityksestä. Verkko-opas (PDF-tiedosto - CD-ROM1) Oppaassa annetaan tietoja tulostimen asetusten määrittämisestä ja tulostimen tai ohjelman käyttämisestä verkkoympäristössä. Tämä käyttöohje kattaa kaikki mallit, joten siinä saattaa olla toimintoja ja asetuksia, joita ei ole käyttämässäsi mallissa. Kuvat, piirrokset, toiminnot ja tuetut käyttöjärjestelmät saattavat poiketa käyttämästäsi mallista. Kopiokoneen käyttöohje (PDF-tiedosto - CD-ROM1) Ohjeessa selvitetään laitteen toiminnot ja vianmääritys, kun sitä käytetään kopiokoneena. Faksin käyttöohje <Perustoiminnot> (PDF-tiedosto - CD-ROM1) Ohjeessa selvitetään laitteen toiminnot ja vianmääritys, kun sitä käytetään faksilaitteena. Faksin käyttöohje <Lisätoiminnot> (PDF-tiedosto - CD-ROM1) Ohjeessa selvitetään faksin lisätoimintoja, kuten linja-asetuksia ja tunnusten tallennustoimenpiteitä. Tulostimen käyttöohje (PDF-tiedosto - CD-ROM 1) Ohjeessa kuvataan järjestelmäasetuksia, laitteen toimintoja ja vianetsintää, kun laitetta käytetään tulostimena. i

4 Skannerin käyttöohje (PDF-tiedosto - CD-ROM1) Ohjeessa selvitetään laitteen toiminnot ja vianmääritys, kun sitä käytetään skannerina. DeskTopBinder Lite -apuohjelman käyttöohjeet DeskTopBinder Lite -apuohjelma on CD-ROM-levyllä Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Asennnusohje (PDF-tiedosto - CD-ROM2) Ohjeessa kuvataan yksityiskohtaisesti DeskTopBinder Lite -apuohjelman asennus ja käyttöympäristö. Tämän ohjeen saa näkyviin [Asennus]-valintaikkunasta, kun DeskTopBinder Lite asennetaan. DeskTopBinder Johdanto-opas (PDF-tiedosto - CD-ROM2) Esittelee DeskTopBinder Lite -apuohjelman käytön ja antaa yleiskuvan sen toiminnoista. Tämä opas lisätään [Käynnistä]-valikkoon, kun DeskTopBinder Lite on asennettu. Auto Document Link-opas (PDF-tiedosto - CD-ROM2) Ohjeessa selvitetään DeskTopBinder Lite -apuohjelman kanssa asennettavan Auto Document Link -apuohjelman käyttö ja toiminnot. Tämä opas lisätään [Käynnistä]-valikkoon, kun DeskTopBinder Lite on asennettu. Muut käyttöohjeet PostScript3 Täydennysosa (PDF-tiedosto - CD-ROM1) Unix Täydennysosa (saatavana valtuutetulta jälleenmyyjältä tai PDF-tiedostona internet-sivultamme.) ii

5 Mitä laitteella voi tehdä Seuraavassa esitellään tämän laitteen toiminnot ja vastaavat käyttöohjeet, joista löytyy yksityiskohtaista tietoa kyseisistä toiminnoista. *: llä merkityt tuotteet ovat lisävarusteita. Tietoja lisävarusteina toimitettavista tuotteista, katso s.19 Lisälaitteet: tai kysy paikalliselta jälleenmyyjältä. Kopiokone-, faksi-, tulostin- ja skanneritoiminnot Tallennettujen asiakirjojen hyödyntäminen GCKONN2J AHT002S Tämä laite toimii kopiokoneena, faksina*, tulostimena* ja skannerina*. Voit tehdä kopioita alkuperäisistä asiakirjoista. Viimeistelijän* avulla voit lajitella ja nitoa kopiot. Katso Kopiokoneen käyttöohje. Voit lähettää alkuperäisiä faksilla tai sähköpostilla ja voit vastaanottaa fakseja muilta osapuolilta. Katso Faksin käyttöohje <Perustoiminnot>, ja Faksin käyttöohje <Lisätoiminnot>. Voit tulostaa sovellusohjelmilla luotuja asiakirjoja. Katso Tulostimen käyttöohje. Voit skannata alkuperäisiä asiakirjoja ja lähettää skannatut tiedostot tietokoneelle. Katso Skannerin käyttöohje. Voit tallentaa tällä laitteella skannatut tiedostot tai muilta faksilaitteilta tai tietokoneilta lähetetyt tiedostot laitteen kiintolevylle. Voit tulostaa ja faksata tallennettuja tiedostoja tarpeen mukaan. Voit myös muuttaa tulostusasetuksia ja tulostaa useita asiakirjoja (asiakirjapalvelin). Katso s.37 Asiakirjapalvelimen käyttö. DeskTopBinder Professional*/Liteapuohjelmalla voit etsiä, tarkistaa, tulostaa ja poistaa tallennettuja asiakirjoja tietokoneen avulla. Voit myös hakea tallennetut asiakirjat, jotka on skannattu skanneritoiminnolla. File Format Converter* -ohjelman avulla voit jopa ladata tietokoneellesi asiakirjoja, jotka on tallennettu kopiointi- ja tulostintoiminnoilla. Katso Verkko-opas ja Skannerin käyttöohje. iii

6 Faksin lähettäminen ja vastaanottaminen ilman paperia Vastaanotto Faksin lähettäminen ja vastaanottaminen Internetin kautta GCKONN8J Voit tallentaa vastaanottamasi faksiviestit laitteen kiintolevylle sen sijaan, että tulostaisit ne paperille. Voit käyttää DeskTopBinder Professional- tai Web Image Monitor-ohjelmaa, jos haluat tarkistaa, tulostaa, poistaa, hakea tai ladata asiakirjoja tietokoneella (vastaanotettujen asiakirjojen tallentaminen). Katso Faksin käyttöohje <Lisätoiminnot>. Lähetys GCKONN3J Voit lähettää faksiasiakirjoja sähköpostin kautta, kun määrität vastaanottajan sähköpostiosoitteen (Internet-faksin lähetys). Voit vastaanottaa lähetettyjä asiakirjoja Internet-faksin kautta tai tietokoneelta (Internet-faksin vastaanotto). Katso Faksin käyttöohje <Perustoiminnot>. Voit lähettää fakseja määrittämällä IP-faksikohteen IP-osoitteen tai muiden tietojen avulla (IP-faksin lähetys). Lähetetyt tiedostot voidaan vastaanottaa käyttämällä Internet-faksilaitetta (IP-faksin vastaanotto). Katso Faksin käyttöohje <Perustoiminnot>. AHT003S Voit lähettää tietokoneen sovelluksilla luotuja asiakirjoja suoraan toisen osapuolen faksilaitteeseen, eikä asiakirjaa tarvitse tulostaa (LANfaksi). Katso Faksin käyttöohje <Lisätoiminnot>. iv

7 Skannerin käyttäminen verkkoympäristössä Laitteen hallinta/asiakirjojen suojaus (Turvatoiminnot) AHT005S Voit lähettää skannatut asiakirjat määritetylle vastaanottajalle sähköpostitse (Skannatun tiedoston lähettäminen sähköpostitse). Katso Skannerin käyttöohje. ScanRouter-jakeluohjelmiston avulla voit tallentaa skannattuja asiakirjoja valittuihin kohteisiin verkossa (verkkojakeluskanneritoiminnon avulla). Katso Skannerin käyttöohje. Voit lähettää skannatut asiakirjat suoraan kansioihin (Skannatun tiedoston lähettäminen Skannaus kansioon -toiminnolla). Katso Skannerin käyttöohje. AHT006S Voit suojata asiakirjat luvattomalta käytöltä ja estää niiden kopioinnin ilman lupaa. Katso Turvallisuusohjeet. Voit kontrolloida laitteen käyttöä sekä estää laitteen asetusten muuttamisen ilman valtuutusta. Katso Turvallisuusohjeet. Salasanojen avulla voit estää luvattoman käytön verkon kautta. Katso Turvallisuusohjeet. Voit poistaa kiintolevyllä olevat tiedot tietovuotojen estämiseksi. Katso DataOverWriteSecurity Unit*-yksikön käyttöohje ja Turvallisuusohjeet. v

8 Laitteen valvonta tietokoneen kautta Luvattoman kopioinnin estäminen AHT007S Voit seurata laitteen tilaa ja muuttaa asetuksia tietokoneen kautta. SmartDeviceMonitor for Admin-, SmartDeviceMonitor for Client- tai Web Image Monitor- ohjelman avulla voit seurata laitteen tilaa tietokoneelta, esimerkiksi tarkistaa paperimäärät tai paperitukokset. Katso Verkko-opas. Voit määrittää verkon asetuksia Web Image Monitor-ohjelman avulla. Katso Verkko-opas. Voit myös tallentaa ja hallita Web Image Monitor-ohjelmalla muun muassa käyttäjäkoodeja, faksinumeroita, sähköpostiosoitteita ja Osoitekirjan kansioita. Katso Web Image Monitor-ohjelman ohje. Web Image Monitor-ohjelma voi ilmoittaa väriaineen loppumisesta tai paperitukoksesta sähköpostitse. Katso Web Image Monitor-ohjelman ohje. Web Image Monitor-ohjelman avulla voit vastaanottaa tietoja laitteen tilasta sähköpostitse. Katso Web Image Monitor-ohjelman ohje. AHU004S Voit upottaa tulostettuun asiakirjaan kuvion tulostinohjaimen avulla. Jos asiakirja kopioidaan laitteella, jossa on Copy Data Security Unit*- yksikkö, suojatut sivut kopioituvat harmaina, ja näin estetään luottamuksellisten tietojen kopiointi. Jos asiakirja kopioidaan laitteella, jossa ei ole Copy Data Security Unit*-yksikköä, piilotettu teksti näkyy kopiossa, ja osoittaa, että kyseessä on luvaton kopio. Katso tulostusohjaimen Ohje ja Tulostimen käyttöohje. Voit upottaa tulostettuun asiakirjaan tekstiä tulostinohjaimen avulla. Jos asiakirja kopioidaan, skannataan tai tallennetaan asiakirjapalvelimelle kopiokoneella tai monitoimilaitteella, upotettu teksti näkyy kopiossa, mikä estää luvatonta kopioimista. Katso tulostusohjaimen Ohje ja Tulostimen käyttöohje. Jos suojattu asiakirja kopioidaan laitteella, jossa on Copy Data Security Unit*, laite ilmoittaa merkkiäänellä käyttäjille, että laitteella yritetään kopioida luvattomasti. Katso Turvallisuusohjeet. vi

9 SISÄLLYSLUETTELO Laitteen käyttöohjeet...i Mitä laitteella voi tehdä...iii Kopiokone-, faksi-, tulostin- ja skanneritoiminnot... iii Tallennettujen asiakirjojen hyödyntäminen... iii Faksin lähettäminen ja vastaanottaminen ilman paperia... iv Faksin lähettäminen ja vastaanottaminen Internetin kautta... iv Skannerin käyttäminen verkkoympäristössä... v Laitteen hallinta/asiakirjojen suojaus (Turvatoiminnot)... v Laitteen valvonta tietokoneen kautta... vi Luvattoman kopioinnin estäminen... vi Huomautus...1 Tekijänoikeuksista ja tavaramerkeistä...2 Tavaramerkit...2 Asennettuja ohjelmia koskevia tietoja...3 Käyttöohjeen merkintätavat...10 Turvallisuustiedot...11 Käyttöturvallisuus...11 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen paikat...13 ENERGY STAR -ohjelma...14 Laitetyypit Aluksi Laitteen osat...17 Lisälaitteet:...19 Ulkoiset lisävarusteet...19 Sisäiset lisävarusteet...20 Ohjauspaneeli...21 Näyttö...23 Kun näytössä näkyy todentamisikkuna...24 Virran kytkeminen...25 Päävirran kytkeminen...25 Virran kytkeminen...25 Virran katkaiseminen...26 Päävirran katkaiseminen...26 Energian säästäminen Toimintojen yhdistäminen Toimintatilan vaihtaminen...29 Töiden rinnakkaissyöttö...31 vii

10 3. Asiakirjapalvelin Asiakirjapalvelimen ja muiden toimintojen välinen suhde...35 Asiakirjapalvelimen näyttö...36 Asiakirjapalvelimen käyttö...37 Tietojen tallennus...37 Tallennetun asiakirjan tiedostonimen, käyttäjänimen tai salasanan muuttaminen...40 Tallennettujen asiakirjojen etsiminen...40 Tallennettujen asiakirjojen tulostaminen...42 Tallennettujen asiakirjojen poistaminen...45 Tallennettujen asiakirjojen katselu Web Image Monitor-ohjelmalla...46 Tallennettujen asiakirjojen lataaminen...46 Asiakirjapalvelimen asetukset Käyttäjän työkalut (Järjestelmäasetukset) Käyttäjän työkalut (Järjestelmäasetukset)...49 Käyttäjän työkalujen käyttäminen (Järjestelmäasetukset)...52 Oletusasetusten muuttaminen...52 Poistuminen käyttäjän työkaluista...52 Asetukset, joita voit muuttaa Käyttäjän työkaluilla...53 Yleiset asetukset...53 Paperikasetin asetukset...57 Ajastinasetukset...60 Pääkäyttäjän työkalut Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksin ja skannerin toiminnoissa viii Osoitekirja...69 Nimien tallentaminen...72 Nimen tallentaminen...72 Tallennetun nimen muuttaminen...73 Tallennetun nimen poistaminen...73 Todennustiedot...74 Uuden käyttäjäkoodin tallentaminen...74 Käyttäjäkoodin muuttaminen...75 Käyttäjäkoodin poistaminen...75 Käyttäjäkoodin laskurin näyttäminen...76 Käyttäjäkoodin laskurin tulostaminen...76 Laskurin nollaaminen...77 Faksinumero...78 Faksinumeron tallentaminen...79 Tallennetun faksinumeron muuttaminen...81 Tallennetun faksinumeron poistaminen...82 IP-faksikohteen tallentaminen Tallennetun IP-faksinumeron muuttaminen...84 Tallennetun IP-faksinumeron poistaminen...85 Sähköpostin vastaanottaja...86 Sähköpostin vastaanottajan tallentaminen...86 Tallennetun sähköpostin vastaanottajan muuttaminen...87 Tallennetun sähköpostin vastaanottajan poistaminen...88

11 Kansioiden tallentaminen...89 SMB-protokollan käyttö...89 FTP-protokollan käyttö...93 NCP-protokollan käyttö...96 Nimien tallentaminen ryhmään Uuden ryhmän tallentaminen Nimien tallentaminen ryhmään Ryhmiin tallennettujen nimien näyttäminen Nimen poistaminen ryhmästä Ryhmän nimen muuttaminen Ryhmän poistaminen Ryhmän lisääminen toiseen ryhmään Ryhmän poistaminen ryhmän sisältä Suojauskoodin tallentaminen Suojauskoodin tallentaminen yhdelle käyttäjälle Suojauskoodin tallentaminen ryhmäkäyttäjälle Lähetyspyynnön tallentaminen Lähetysaseman/määränpään tallentaminen Tallennetun lähetysaseman/ määränpään muuttaminen Tallennetun lähetysaseman/ määränpään poistaminen Todennuksen tallentaminen SMTP-todennus LDAP-todennus Vianmääritys Jos laite ei toimi haluamallasi tavalla Yleistä Asiakirjapalvelin B Paperin lisääminen Paperin lisääminen paperikasetteihin Paperin lisääminen suurkapasiteettikasettiin (lisävaruste) D Väriaineen lisääminen Värisäiliön poistaminen Väriaineen lisääminen x Paperitukosten selvittäminen Paperikoon muuttaminen Paperikasetin paperikoon muuttaminen d Niittien lisääminen arkin viimeistelijä tasoinen viimeistelijä Vihkoviimeistelijä Juuttuneiden niittien poistaminen arkin viimeistelijä tasoinen viimeistelijä Vihkoviimeistelijä y Rei ityssäiliön tyhjentäminen Leimakasetin vaihtaminen ix

12 7. Huomautuksia Lisäturvallisuusohjeita Väriaine Väriaineen käsittely Väriaineen säilytys Käytetty väriaine Laitteen sijoituspaikka Käyttöympäristö Siirtäminen Virran kytkeminen Laitteen sijoitus HuoltoLaite Valotuslasin puhdistaminen Valotuslasin kannen puhdistaminen Syöttölaitteen puhdistaminen Rumpuyksikön (PCU) vaihtaminen Muut toiminnot Kysely Kielen vaihtaminen Laskuri Kokonaislaskurin näyttäminen Tekstin kirjoittaminen Tekstin kirjoittaminen Käytettävissä olevat merkit Näppäimet Tekstin kirjoittaminen Tekniset tiedot Peruslaite Lisävarusteet Valotuslasin kansi Syöttölaite arkin viimeistelijä tasoinen viimeistelijä Rei ityslaite Vihkoviimeistelijä Siltayksikkö Sisäinen luovutustaso 2 (1-lokeroinen taso) Suurkapasiteettikasetti Lisäpaperikasetti Kopiopaperi Suositeltavat paperikoot ja -tyypit Älä käytä näitä papereita Paperin säilytys HAKEMISTO x

13 Huomautus Huomautus langattoman lähiverkkoliitännän (lisävaruste) käyttäjille Huomautus ETA-maissa oleville käyttäjille Tuote täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston annetun radio- ja telepäätelaitteita sekä niiden keskinäistä yhteensopivuutta koskevan direktiivin 1999/5/EC olennaiset vaatimukset. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa Internetissä seuraavassa osoitteessa: Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain ETA-maissa ja muissa hyväksytyissä maissa. Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Hollannissa tuotteen käyttäminen ulkona on kielletty. 1

14 Tekijänoikeuksista ja tavaramerkeistä Tavaramerkit Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Acrobat on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth -tavaramerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta ja Ricoh Company, Ltd. käyttää niitä lisenssin alaisena. NetWare on Novell, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Muita tuotenimiä on tässä käytetty vain tunnistamistarkoituksessa, ja ne saattavat olla joidenkin yritysten tavaramerkkejä. Luovumme kaikista oikeuksista näihin tavaramerkkeihin. Windows-käyttöjärjestelmien nimet ovat seuraavat: Windows 95:n tuotenimi on Microsoft Windows 95 Windows 98:n tuotenimi on Microsoft Windows 98 Windows Me:n tuotenimi on Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000:n tuotenimet ovat seuraavat: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Windows XP:n tuotenimet ovat seuraavat: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Windows Server 2003:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Windows NT:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 2

15 Asennettuja ohjelmia koskevia tietoja expat Tähän tuotteeseen asennettu ohjelma ja ohjausosa (jäljempänä "ohjelma") käyttää expat-versiota alla mainittujen ehtojen mukaisesti. Tuotteen valmistaja antaa takuun ja tuen tuotteille, jotka sisältävät expatin, ja vapauttaa expatin alkuperäisen kehittäjän ja tekijänoikeuksien haltijan näistä vastuista. Expatia koskevia tietoja on osoitteessa Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper. Copyright 2001, 2002 Expatin ylläpitäjät. Henkilöllä, joka saa kopion tästä ohjelmistosta ja siihen liittyvistä ohjetiedostoista ("Ohjelmisto"), on oikeus käyttää Ohjelmistoa rajoituksetta ja saa ilman käyttörajoituksia kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, lisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja sallia myös muiden käyttävän sitä seuraavin ehdoin: Yllä olevat tekijänoikeustiedot ja käyttöoikeustiedot on lisättävä kaikkiin Ohjelman kopioihin tai merkittäviin osakopioihin. TÄMÄ OHJELMISTO ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄN- LAISIA, NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA, TAKUITA MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUK- SEEN LIITTYVÄT TAKUUT. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EI- VÄT OLE VASTUUSSA VAATIMUKSISTA, VAHINGOISTA TAI MUISTA SITOUMUKSISTA, JOTKA OVAT SYNTYNEET SOPIMUKSELLA, RIKOKSELLA TAI MUULLA TAVALLA JA JOTKA OVAT YHTEYDESSÄ SUORANAISESTI TAI EPÄSUORASTI OHJELMAAN TAI SEN KÄYTTÖÖN. 3

16 NetBSD 1. NetBSD:tä koskevat tekijänoikeustiedot Kaikille tämän tuotteen käyttäjille: Tämä tuote sisältää NetBSD-käyttöjärjestelmän: NetBSD-käyttöjärjestelmän koodi ei ole suurimmaksi osaksi julkista, vaan sen kirjoittajat pitävät tekijänoikeudet itsellään. Seuraavassa tekijänoikeuksia koskeva huomautus, jota on käytetty suuressa osassa NetBSD:n koodista. Kutakin tiedostoa tai ohjelmaa koskevat tarkat tekijänoikeustiedot sisältyvät lähdeohjelmiin. Lähdekoodi kokonaisuudessaan on nähtävissä osoitteessa Copyright 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmien käyttäminen ja jakeleminen lähdeohjelma- tai binäärimuodossa muokattuna tai muokkaamatta on sallittua seuraavilla ehdoilla: A Edelleen levitettävässä lähdekoodissa on oltava yllä esitetyt tekijänoikeustiedot, tämä ehtolauseke ja seuraava vastuuvapauslauseke. B Binäärimuodossa edelleen jaettavien ohjelmien käyttöohjeiden ja/tai muun materiaalin on sisällettävä yllä olevat käyttöoikeustiedot, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. C Kaiken mainosmateriaalin, jossa esitellään tämän ohjelman ominaisuuksia tai käyttöä, on sisällettävä seuraava huomautus: Tämä tuote sisältää NetBSD Foundation, Inc:in ja sen tukijoiden kehittämän ohjelman. D NetBSD Foundationin tai sen tukijoiden nimiä ei saa käyttää tämän ohjelman pohjalta kehitettyjen tuotteiden mainostamiseen ilman kirjallista lupaa. TÄMÄN OHJELMAN ON TOIMITTANUT NETBSD FOUNDATION, INC, JA SEN YHTEISTYÖKUMPPANIT "SELLAISENAAN", JA OHJELMISTOVALMISTAJA ON VAPAUTETTU KAIKISTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, MU- KAAN LUKIEN MUTTEI YKSINOMAAN KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN LIITTYVÄT EPÄSUORAT TAKUUT. FOUNDATION TAI SEN YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT OLE VASTUUSSA SUORANAISISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, TYYPILLISISTÄ TAI SEURAA- MUKSELLISISTA VAHINGOISTA (TÄHÄN VASTUUNRAJOITUKSEEN KUU- LUU KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTTÖAJAN, TIETOJEN JA LIIKEVOITON MENETTÄMINEN SEKÄ LIIKE- TOIMINNAN KESKEYTYMINEN) RIIPPUMATTA SIITÄ, MITEN NE AIHEUTU- VAT TAI MUISTA SITOUMUKSISTA, JOTKA OVAT SYNTYNEET SOPIMUKSELLA TAI MUULLA TAVALLA. TOIMITTAJA EI MYÖSKÄÄN VAS- TAA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN OHJELMIS- TON KÄYTTÄMISESTÄ, VAIKKA TOIMITTAJALLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 4

17 2.Tekijöiden nimiluettelo Kaikki tässä mainitut tuotenimet ovat niiden omistajien tavaramerkkejä. Seuraavat huomautukset on lisättävä, jotta tässä asiakirjassa mainittua tuotetta koskevat käyttöoikeusehdot täyttyvät: Tämä tuote sisältää Kaliforniassa sijaitsevan Berkeleyn yliopiston ja sen tukijoiden kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Jonathan R. Stonen NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää NetBSD Foundation, Inc- yrityksen ja sen tukijoiden kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Manuel Bouyerin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Charles Hannumin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Charles M. Hannumin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Christopher G. Demetrioun kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää TooLs GmbH:n kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Terrence R. Lambertin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Adam Glassin ja Charles Hannumin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Theo de Raadtin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Jonathan R. Stonen ja Jason R. Thorpen NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää ohjelman, jonka ovat kehittäneet University of California, Lawrence Berkeley Laboratory ja sen tukijat. Tämä tuote sisältää Christos Zoulasin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Christopher G. Demetrioun NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Paul Kranenburgin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Adam Glassin kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Jonathan Stonen kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Jonathan Stonen NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Winning Strategies, Inc. -yrityksen kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Frank van der Lindenin NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Frank van der Lindenin NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä tuote sisältää Jason R. Thorpen NetBSD-projektille kehittämän ohjelman. Tämä ohjelma on kehitetty Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä. Tämä tuote sisältää Chris Provenzanon, Kaliforniassa sijaitsevan Berkeleyn yliopiston ja sen tukijoiden kehittämän ohjelman. 5

18 Sablotron Sablotron (Version 0.82) Copyright 2000 Ginger Alliance Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään a) Tähän tuotteeseen asennettu sovellusohjelma sisältää Sablotron-ohjelman version 0.82 (jäljempänä "Sablotron 0.82"), johon tuotteen valmistaja on tehnyt muutoksia. Alkuperäinen Sablotron koodi on alkuperäisen kehittäjän Ginger Alliance Ltd:n toimittama, ja Sablotron 0.82:n muokattu koodi pohjautuu kyseiseen, Ginger Alliance ltd:n toimittamaan alkuperäiseen koodiin. b) Tuotteen valmistaja antaa takuun ja tukea tämän tuotteen sisältämälle sovellusohjelmalle muokattu Sablotron 0.82 mukaan lukien, ja tuotteen valmistaja vapauttaa Sablotron 0.82 alkuperäisen kehittäjän Ginger Alliance Ltd:n näistä velvoitteista. c) Sablotron 0.82 ja siihen tehdyt muutokset ovat saatavilla Mozilla Public License - käyttöehtojen version 1.1 (jäljempänä "MPL 1.1") mukaisesti, ja tämän tuotteen sovellusohjelma muodostaa kokonaisuuden, johon viitataan MPL 1.1.-lisenssissä nimityksellä "Larger Work". Tämän tuotteen sovellusohjelma muokattua Sablotron 0.82:a lukuun ottamatta on tuotteen valmistajan lisensoima erillisellä sopimuksella (sopimuksilla). d) Sablotron 0.82:n muokattu lähdekoodi on saatavissa osoitteessa: e) Sablotron-ohjelman lähdekoodi on saatavissa osoitteessa: f) MPL 1.1 on saatavissa osoitteessa: JPEG LIBRARY Tähän tuotteeseen asennettu ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön. 6

19 SASL CMU libsasl Tim Martin Rob Earhart Rob Siemborski Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmien käyttäminen ja jakeleminen lähdeohjelma- tai binäärimuodossa muokattuna tai muokkaamatta on sallittua seuraavilla ehdoilla: A Edelleen levitettävässä lähdekoodissa on oltava yllä esitetyt tekijänoikeustiedot, tämä ehtolauseke ja seuraava vastuuvapauslauseke. B Binäärimuodossa edelleen jaettavien ohjelmien käyttöohjeiden ja/tai muun materiaalin on sisällettävä yllä olevat käyttöoikeustiedot, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. C Nimeä "Carnegie Mellon University" ei saa käyttää tämän ohjelman pohjalta kehitettyjen tuotteiden mainostamiseen ilman kirjallista lupaa. Lupaa tai muita lakiasioita koskevissa asioissa tulee ottaa yhteys seuraavaan osoitteeseen: Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA (412) , fax: (412) D Kaikissa uudelleenjulkaisuissa on oltava seuraava ilmoitus: Tämä tuote sisältää Carnegie Mellon Universityn Computing Servicesin (http://www.cmu.edu/computing/) kehittämän ohjelman. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY EI ANNA TÄLLE OHJELMALLE MITÄÄN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT KAUPATTAVUU- DESTA JA SOPIVUUDESTA EIKÄ CARNEGIE MELLON UNIVERSITY OLE MIS- SÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOT- KA OVAT SEURAUSTA KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSES- TÄ, JOTKA OVAT SYNTYNEET SOPIMUKSELLA, HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUSTA VÄÄRÄSTÄ TOIMINNASTA JA JOTKA OVAT YHTEYDESSÄ SUORAAN TAI EPÄSUORAAN TÄMÄN OHJELMAN KÄYTTÖÖN TAI SUORI- TUSKYKYYN. 7

20 MD4 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä ohjelmistoa on lupa kopioida ja käyttää edellyttäen, että kaikissa materiaaleissa, joissa ohjelmisto tai tämä toiminto mainitaan tai niihin viitataan, on merkintä "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm". Tätä ohjelmistoa on lupa käyttää myös muissa töissä edellyttäen, että kyseisissä töissä ja kaikissa materiaaleissa, joissa työ mainitaan tai siihen viitataan, on merkintä "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm". RSA Data Security, Inc. ei anna tälle ohjelmistolle mitään takuita ohjelmiston soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Se toimitetaan sellaisenaan ilman mitään ilmoitettuja tai oletettuja takuita. Nämä huomautukset on säilytettävä kaikissa tämän asiakirjan ja/tai ohjelman kopioissa. MD5 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Luotu Kaikki oikeudet pidätetään. Lupa tämän ohjelmiston kopioimiseen ja käyttämiseen myönnetään edellyttäen, että kaikissa materiaaleissa, joissa ohjelmisto tai tämä toiminto mainitaan, on merkintä "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm". Tätä ohjelmistoa on lupa käyttää myös muissa töissä edellyttäen, että kyseisissä töissä ja kaikissa materiaaleissa, joissa työ mainitaan tai siihen viitataan, on merkintä "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm". RSA Data Security, Inc. ei anna tälle ohjelmistolle mitään takuita ohjelmiston soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Se toimitetaan sellaisenaan ilman mitään ilmoitettuja tai oletettuja takuita. Nämä huomautukset on säilytettävä kaikissa tämän asiakirjan ja/tai ohjelman kopioissa. 8

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 Ennen käyttöönottoa Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tulostimen asetukset Asiakirjapalvelin-toiminnon käyttö Laitteen

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirjapalvelimen asetukset Faksitoiminnot Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden ja

Lisätiedot

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet DX-C200 Käyttöohjeet Käyttäjän opas 1 Laitteen opas 2 Aluksi 3 Tulostimen käyttäminen 4 Kopiokoneen käyttäminen 5 Skannerin käyttäminen 6 Faksin käyttäminen 7 Laitteen asetukset käyttöpaneelilta 8 Laitteen

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkentä Järjestelmäasetukset Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/skannaustoiminnossa

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitekytkennät Järjestelmäasetukset Paperikasetin asetukset Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen toiminnot Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Käyttöohjeet Laitteisto-opas Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen

Lisätiedot

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen liittäminen Järjestelmäasetukset Kopiokone/Asiakirjapalvelin Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Tulostus. Web Image Monitor. Paperin ja väriaineen lisääminen.

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Tulostus. Web Image Monitor. Paperin ja väriaineen lisääminen. Käyttäjän opas Mitä tällä laitteella voi tehdä Aluksi Tulostus Web Image Monitor Paperin ja väriaineen lisääminen Vianmääritys Tietoja laitteesta Lisätietoja aiheista, joita ei tässä oppaassa käsitellä,

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Aluksi. Paperin lisääminen. Vianmääritys

Käyttäjän opas. Aluksi. Paperin lisääminen. Vianmääritys Käyttäjän opas Aluksi Paperin lisääminen Vianmääritys Lisätietoja aiheista, joita ei tässä oppaassa käsitellä, saat laitteen mukana tulleen CD-levyn HTML/PDF-tiedostoista. Lue opas huolellisesti ennen

Lisätiedot

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELECOM LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

LFF 6050. Käyttöohje

LFF 6050. Käyttöohje LFF 6050 FI Käyttöohje Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi tämän monitoimilaitteen valitsit

Lisätiedot

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E ja KM-C4035E. Tässä oppaassa KM-C2525E tarkoittaa 25/25 ppm (tulostetta minuutissa)

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...6

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5015-00 FI

Käyttöopas NPD5015-00 FI NPD5015-00 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin, elektronisesti, mekaanisesti,

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4893-03 FI

Käyttöopas NPD4893-03 FI NPD4893-03 FI Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4676-02 FI

Käyttöopas NPD4676-02 FI NPD4676-02 FI Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään

Lisätiedot

d-color d-color Code: 571001

d-color d-color Code: 571001 d-color MF652/d-COLOR MF752 Code: 571001 JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Kaikki oikeudet pidätetään Tämä tuotteeseen

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys.

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys. Käyttäjän opas Laitteen opas Paperin lisääminen Asiakirjojen tulostaminen Laitteen asetukset apuohjelmilla Laitteen ylläpito Vianmääritys Liite Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

d-color MF 2 Code: 57

d-color MF 2 Code: 57 d-color MF 2 d-color MF2 2/d-COLOR MF 2 d-color MF452/d-COLOR MF552 Code: 57 Tärkeää! Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat hieman poiketa

Lisätiedot

Käyttöopas NPD3409-00

Käyttöopas NPD3409-00 NPD3409-00 Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti

RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti Laitteisto-opas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tulostimen esittely Lisävarusteiden asentaminen Tulostimen liitännät Konfigurointi Paperi ja muut tulostusmateriaalit Tarvikkeiden vaihtaminen Tulostimen säätäminen

Lisätiedot

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Verkko-opas 1 3 4 Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttämistä ja säilytä

Lisätiedot

AR-M160 AR-M205 DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOPAS

AR-M160 AR-M205 DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOPAS MALLI AR-M60 AR-M05 AR-M60 DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOPAS ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ KOPIOINTITOIMINNOT HELPPOKÄYTTÖISET KOPIOINTITOIMINNOT TULOSTIN- JA SKANNERITOIMINNOT KÄYTTÄJÄASETUKSET

Lisätiedot