GRUNDFOS OHJEET ALPHA2/ALPHA3. Asennus- ja käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRUNDFOS OHJEET ALPHA2/ALPHA3. Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 GRUNDFOS OHJEET ALPHA2/ALPHA3 Asennus- ja käyttöohjeet

2 Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös SISÄLLYSLUETTELO Tässä asennus- ja käyttöohjeessa kuvataan ALPHAx-pumppuja. Kohdissa 1-6 kerrotaan kaikki laitteen pakkauksen avaamisessa sekä turvallisessa asennuksessa ja käyttöönotossa tarvittavat tiedot. Kohdissa 6-17 kerrotaan tärkeitä tietoja laitteesta, sen huoltamisesta, vianetsinnästä ja hävittämisestä. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä Kohderyhmä Tässä dokumentissa käytetyt symbolit Muut tärkeät merkinnät 3 2. Laitteen vastaanotto Laitteen tarkastaminen Toimituksen sisältö 3 3. Laitteen asentaminen Mekaaninen asennus Ohjauskotelon asennot Ohjauskotelon asennot, ALPHA SOLAR Pumppupesän eristys 6 4. Sähköasennus Pistokkeen kokoaminen Pistokkeen purkaminen Sähköasennus, ALPHA SOLAR Verkkoliitäntä, ALPHA SOLAR Ohjaussignaalin liitäntä, ALPHA SOLAR 8 5. Käyttöönotto Ennen käynnistystä Pumpun ilmaaminen Lämmitysjärjestelmän ilmaaminen Ensimmäinen käynnistys 9 6. Laitteen esittely Laitteen kuvaus Käyttökohteet Pumpattavat nesteet Tunnustiedot Ohjaustoiminnot Ohjauspaneelin osat Näyttö Pumpun asetuksen ilmaisevat merkkivalot Automaattisen yöpudotuksen tilan merkkivalo Automaattisen yöpudotuksen valintapainike Pumppuasetuksen valintapainike Ohjaustavat Pumpun tuotto Ohitusventtiili Laitteen käyttö Automaattisen yöpudotuksen käyttö Automaattisen yöpudotuksen toiminta Manuaalisen kesätilan asetus Kuivakäyntisuoja ALPHA Reader Korkea käynnistymismomentti Vianetsintä Tekniset tiedot ja asennusmitat Tekniset tiedot Mitat, ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60, XX Mitat, ALPHAx A, A Ominaiskäyrät Ominaiskäyrien lukuohje Käyrien edellytykset Ominaiskäyrät, ALPHAx XX-40 (N) Ominaiskäyrät, ALPHAx XX-50 (N) Ominaiskäyrät, ALPHAx XX-60 (N) Ominaiskäyrät, ALPHAx A Ominaiskäyrät, ALPHAx A Ominaiskäyrät, ALPHAx XX-80 (N) Lisävarusteet Yhteet ja venttiilipakkaukset Lämpöeristysvaipat ALPHA-pistokkeet ALPHA SOLAR Laitteen esittely Käyttökohteet Laitteen kuvaus Laitteen käyttö Asetus ohjauspaneelista Toimintatila Hälytystila Toimintatila Tuotteen vianetsintä Ulkoinen PWM-ohjaustapa ja -signaalit Aurinkoenergiajärjestelmän kiertovesipumpun digitaalinen säädin Tekniset tiedot Laitteen hävittäminen Yleistä 1.1 Kohderyhmä Lue tämä asiakirja ja pikaopas ennen asennusta. Asennuksessa ja käytössä on noudatettava paikallisia määräyksiä ja vakiintuneita käytäntöjä. Yli 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joiden fyysinen, aisti- tai henkinen kapasiteetti on alentunut, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoja laitteen turvallisesta käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta valvotusti tai heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön ohjeiden mukaisesti. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tätä laitetta ilman valvontaa. 2

3 1.2 Tässä dokumentissa käytetyt symbolit Varoitukset vaaroista, joihin liittyy hengenvaara tai loukkaantumisvaara VAARA Vaaratilanne, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. VAROITUS Vaaratilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. HUOMIO Vaaratilanne, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Vaarasymboleihin VAARA, VAROITUS ja HUOMIO liittyvän tekstin rakenne: 1.3 Muut tärkeät merkinnät Sininen tai harmaa ympyrä, jonka sisällä on graafinen symboli tarkoittaa sitä, että jotain toimenpiteitä on tehtävä. Punainen tai harmaa ympyrä, jossa on poikkiviiva tai musta graafinen symboli tarkoittaa, että toimintoa ei saa suorittaa tai se on keskeytettävä. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion. Huomautukset tai ohjeet, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan. HUOMIOSANA Vaaran kuvaus Varoituksen laiminlyönnin seuraus. - Ohje vaaratilanteen välttämiseksi. 2. Laitteen vastaanotto 2.1 Laitteen tarkastaminen Tarkista, että vastaanotettu laite vastaa tilausta. Tarkista, että laitteen jännite ja taajuus soveltuvat asennuspaikan jännitteelle ja taajuudelle. Katso kohta Arvokilpi. 2.2 Toimituksen sisältö Pakkaus sisältää seuraavat tuotteet: ALPHAx-pumppu ALPHA-pistoke lämpöeristysvaipat kaksi tiivistettä pikaopas. ALPHA SOLAR -pumpun mukana ei toimiteta lämpöeristysvaippoja. Toimitus sisältää kuitenkin ALPHA SOLAR -pumpulle tarkoitetun pistokkeen. 3

4 3. Laitteen asentaminen 3.1 Mekaaninen asennus Laitteen asentaminen Pumppupesässä olevat nuolet osoittavat nesteen virtaussuunnan pumpun läpi. Katso kuva 1, A. Katso kuva 10.2 Mitat, ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60, XX-80 tai kohta 10.3 Mitat, ALPHAx A, A. 1. Kiinnitä kaksi tiivistettä pumppuun, kun asennat pumpun putkeen. Katso kuva 1, B. 2. Asenna pumppu niin, että moottorin akseli tulee vaakasuoraan. Katso kuva 1, C. Katso myös kohta 3.2 Ohjauskotelon asennot. 3. Kiristä liittimet. 3.2 Ohjauskotelon asennot TM Kuva 2 Ohjauskotelon asennot Asenna pumppu aina niin, että moottorin akseli tulee vaakasuoraan. Pumppu asennettuna oikein pystyputkeen. Katso kuva 2, A. Pumppu asennettuna oikein vaakaputkeen. Katso kuva 2, B. Älä asenna pumppua niin, että moottorin akseli tulee pystysuoraan. Katso kuva 2, C ja D Ohjauskotelon asennot lämmitysjärjestelmissä ja lämpimän käyttöveden järjestelmissä Ohjauskotelon voi asentaa kello 3:n, 6:n ja 9:n osoittamiin asentoihin. Katso kuva 4. Kuva 1 ALPHAx:n asennus TM Kuva 3 Ohjauskotelon asennot lämmitysjärjestelmissä ja lämpimän käyttöveden järjestelmissä TM

5 3.2.2 Ohjauskotelon asennot ilmastointi- ja kylmävesijärjestelmissä Asenna ohjauskotelo siten, että pistoke osoittaa alaspäin. Katso kuva 4. HUOMIO Kuuma pinta Lievä tai keskivaikea loukkaantuminen. - Pumppu on sijoitettava niin, ettei kukaan epähuomiossa pääse koskettamaan pumpun kuumia pintoja. HUOMIO Paineistettu järjestelmä Lievä tai keskivaikea loukkaantuminen. - Tyhjennä järjestelmä tai sulje sulkuventtiili pumpun kummaltakin puolelta ennen pumpun irrotusta. Pumpattava neste voi olla polttavan kuumaa ja korkean paineen alaisena. Kuva 4 Ohjauskotelon asento ilmastointi- ja kylmävesijärjestelmissä Ohjauskotelon asennon muuttaminen TM Jos muutat ohjauskotelon asentoa, täytä järjestelmä pumpattavalla nesteellä tai avaa sulkuventtiilit. 1. Irrota neljä ruuvia. 2. Käännä moottoriosa haluttuun asentoon. 3. Asenna ruuvit ja kiristä ne ristikkäisessä järjestyksessä. 3.3 Ohjauskotelon asennot, ALPHA SOLAR Kuva 6 Ohjauskotelon asennot, ALPHA SOLAR Asenna pumppu aina niin, että moottorin akseli tulee vaakasuoraan. Asenna ohjauskotelo kello 9:n osoittamaan asentoon. Katso kuva 7. TM Kuva 5 Ohjauskotelon asennon muuttaminen Ohjauskoteloa voidaan kiertää 90 portain. TM TM Kuva 7 ALPHA SOLAR -pumpun ohjauskotelon asento Ohjauskoteloa voidaan kiertää 90 portain. 5

6 4. Sähköasennus 3.4 Pumppupesän eristys Kuva 9 Sähköliitäntä VAARA Sähköisku TM Kuolema tai vakava loukkaantuminen - Sähkövirta on katkaistava ennen laitteelle suoritettavia töitä. Varmista, ettei sähkövirtaa voida epähuomiossa kytkeä päälle. Kuva 8 VAARA Sähköisku Pumppupesän eristys Pumpun ja putken lämmönhukkaa voidaan vähentää eristämällä pumppupesä ja putki pumpun mukana toimitetuilla eristysvaipoilla. Katso kuva 8. Kuolema tai vakava loukkaantuminen - Kytke pumppu maadoitukseen. Pumppuun on liitettävä ulkoinen verkkokytkin, jossa kaikkien napojen katkaisuvälin on oltava vähintään 3 mm. Älä eristä ohjauskoteloa äläkä peitä ohjauspaneelia. Sähköliitännät ja suojaus on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesti Ilmastointi- ja kylmävesijärjestelmät Käytä eristysvaippoja myös ilmastointi- ja kylmävesijärjestelmissä. Ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien eristysvaipat ovat saatavana lisävarusteina. Eristysvaipat voidaan tilata erikseen. Katso kohta 12. Lisävarusteet. 6 Moottori ei tarvitse ulkoista moottorinsuojaa. Varmista, että verkkojännite ja -taajuus vastaavat tyyppikilvessä olevia tietoja. Katso kohta Arvokilpi. Kytke pumppu virtalähteeseen pumpun mukana toimitettavalla pistokkeella. Katso vaiheet 1-7.

7 4.1 Pistokkeen kokoaminen Vaihe Toimenpide Kuva 1 Pujota läpivientiholkki ja pistokkeen suoja kaapeliin. Kuori kaapelin johtimia kuvan mukaisesti. 12 mm Maks. 1,5 mm 2 5,5-10 mm 17 mm 7 mm TM Vaihe Toimenpide Kuva 6 Kierrä läpivientiholkki virtapistokkeeseen. TM Kytke kaapelin johtimet virtapistokkeeseen. TM Paina virtapistoke pumpun ohjauskotelossa olevaan koirasliittimeen. TM Taivuta kaapeli sisäjohtimineen ylöspäin. TM Vedä johtimien ohjauslevy ulos ja heitä se pois. TM Napsauta pistokkeen suoja virtapistokkeen päälle. TM

8 4.2 Pistokkeen purkaminen Vaihe Toimenpide Kuva 4.3 Sähköasennus, ALPHA SOLAR 1 Kierrä läpivientiholkki auki ja irrota se pistokkeesta. TM PWM = Power = TM Vedä pistokkeen suoja irti painamalla molemmilta sivuilta. Irrota kaapelin kaikki kolme sisäjohdinta yhtä aikaa johtimen ohjauslevyllä. Irrota kaapelin sisäjohtimet yksi kerrallaan painamalla liitinpinnettä ruuvitaltalla, jos ohjauslevyä ei ole. TM TM Kuva 11 Ohjauskotelon liitännät 4.4 Verkkoliitäntä, ALPHA SOLAR Kytke pumppu virtalähteeseen TE Superseal -pistokkeella. 4.5 Ohjaussignaalin liitäntä, ALPHA SOLAR Jos signaaliliitäntää ei tarvita, peitä se peitetulpalla. Katso kuva 11. Pumppua voidaan ohjata matalajännitteisellä PWM-signaalilla (pulssinleveysmodulaatio). PWM-signaalin avulla digitaalisesta lähteestä saatu signaali voidaan muuntaa analogiseksi signaaliksi. Ohjaussignaalin liitännässä on kolme johdinta: signaalin tulo, signaalin lähtö ja signaalin vertailu. Kytke kaapeli ohjauskoteloon TE Mini Superseal -pistokkeella. Signaalikaapeli voidaan toimittaa pumpun mukana lisävarusteena. 4 Pistoke on nyt purettu. TM VAARA Sähköisku Kuolema tai vakava loukkaantuminen - Kytke pumppu maadoitukseen. Pumppuun on liitettävä ulkoinen verkkokytkin, jossa kaikkien napojen katkaisuvälin on oltava vähintään 3 mm. 1 x 230 V ± 10 % 50/60 Hz Kuva 10 Pumpun käynnistys TM

9 5. Käyttöönotto 5.1 Ennen käynnistystä 5.3 Lämmitysjärjestelmän ilmaaminen 1 Ennen kuin pumppu käynnistetään, järjestelmä on täytettävä vedellä ja ilmattava. Varmista, että pumpun imupuolella on vähintään vaadittava esipaine. Katso kohdat 3. Laitteen asentaminen ja 10. Tekniset tiedot ja asennusmitat Pumpun ilmaaminen A 180 W Min Min. TM Kuva 13 Lämmitysjärjestelmän ilmaaminen TM Ilmaa lämmitysjärjestelmä seuraavasti: Kuva 12 Pumpun ilmaaminen pumpun yläpuolelle asennetusta ilmanpoistoventtiilistä (1) ilmanerottimella varustetun pumppupesän kautta (2). Lämmitysjärjestelmiin, joissa on usein runsaasti ilmaa, suosittelemme pesän ilmanerottimella varustettujen pumppujen asennusta, ts. ALPHAx XX-XX A. Kun lämmitysjärjestelmä on täytetty nesteellä, toimi seuraavasti: 1. Avaa ilmanpoistoventtiili. Pumppu on itseilmautuva. Pumppua ei tarvitse ilmata ennen käynnistystä. 2. Aseta pumppu nopeudelle III. Jos pumpussa on ilmaa, pumppu voi käydä äänekkäästi. Ääni hiljenee, kun pumppu on käynyt muutaman minuutin. 4. Määritä pumpun asetukset suositusten mukaisesti. Katso kohta 7. Ohjaustoiminnot. Pumpun ilmautumista voidaan nopeuttaa asettamalla pumppu hetkeksi nopeudelle III. Pumpun ilmautumisen kesto määräytyy järjestelmän koon ja rakenteen perusteella. Toista menettely tarvittaessa. 3. Anna pumpun käydä hetken aikaa. Kun pumppu on ilmautunut, eli käyntiääni on hiljentynyt, aseta pumppu suositusten mukaisesti. Katso kohta 7. Ohjaustoiminnot. Kuivakäynti ei ole sallittua. Pumppua ei saa käyttää järjestelmän ilmaamiseen. Katso kohta 5.3 Lämmitysjärjestelmän ilmaaminen. Kuivakäynti ei ole sallittua. 5.4 Ensimmäinen käynnistys Ohjauspaneelissa oleva merkkivalo osoittaa, että sähkövirta on kytketty päälle. Katso kuva 10. Tehdasasetus: AUTOADAPT. 9

10 6.1 Laitteen kuvaus 1 TM Max. 95 %RH IPX4D TM Kuva 15 Mallimerkintä pakkauksessa 4 Min./Max. +2 C / +110 TM Max. 1.0 MPa (10 bar) 6 Min./Max. 0 C / < 43 db(a) TM Laitteen esittely Kuva 14 Pumpattavat nesteet, varoitukset ja käyttöolosuhteet ALPHA2-/ALPHA3-sarjan pumput ovat kiertovesipumppuja. Niihin viitataan tässä oppaassa ALPHAx-pumpppuina Mallimerkintä Nämä asennus- ja käyttöohjeet koskevat ALPHA2-pumpun malleja B, C ja D sekä ALPHA3-pumppua. Malli on merkitty pakkaukseen ja tyyppikilpeen. Katso kuvat 15 ja 16. Kuva 16 Mallimerkintä tyyppikilvessä 6.2 Käyttökohteet ALPHAx-kiertovesipumppu on suunniteltu veden kierrättämiseen lämmitysjärjestelmissä, kotitalouksien lämpimän käyttöveden järjestelmissä sekä ilmastointi- ja kylmävesijärjestelmissä. Kylmävesijärjestelmiksi katsotaan järjestelmät, joissa ympäristön lämpötila on pumpattavan nesteen lämpötilaa korkeampi. ALPHAx on paras valinta seuraaviin järjestelmiin: lattialämmitysjärjestelmät 1-putkijärjestelmät 2-putkijärjestelmät. ALPHAx sopii seuraaviin järjestelmiin: 10 Vakio- tai muuttuvan virtauksen järjestelmät, joissa halutaan optimoida pumpun toimintapisteen asetus. Järjestelmät, joissa menoputken lämpötila vaihtelee. Järjestelmät, jotka edellyttävät yöpudotustoimintoa. Kotitalouksien lämmitysjärjestelmien tasapainotus.

11 6.3 Pumpattavat nesteet 6.4 Tunnustiedot Lisätietoja pumpattavista nesteistä, varoituksista ja käyttöolosuhteista on kuvassa 14. Lämmitysjärjestelmissä veden on täytettävä lämmitysjärjestelmien vedenlaatua koskevat standardit, esim. saksalainen standardi VDI Pumppu soveltuu seuraaville nesteille: Puhtaat, ohutjuoksuiset, syövyttämättömät ja räjähtämättömät nesteet, jotka eivät sisällä kiintoaineita tai kuituja. Jäähdytysnesteet, jotka eivät sisällä mineraaliöljyä. Lämmin käyttövesi Enintään: 14 dh Enintään: 65 C Hetkellinen lämpötila enintään: 70 C. Kovemmille vedenlaaduille suosittelemme suorakytkettyä TPE-pumppua. Pehmennetty vesi. Veden kinemaattinen viskositeetti on 1 mm 2 /s (1 cst) 20 C lämpötilassa. Jos pumppua käytetään viskositeetiltaan suurempien nesteiden pumppaamiseen, pumpun nesteosan suorituskyky heikkenee. Esimerkki: 50 %:n glykolipitoisuus 20 C:n lämpötilassa tarkoittaa noin 10 mm 2 /s (10 cst) viskositeettia, ja pumpun tuotto heikkenee noin 15 %. Älä käytä lisäaineita, jotka voivat heikentää tai heikentävät pumpun toimintaa. Valitse pumppu pumpattavan nesteen viskositeetin mukaan. HUOMIO Helposti syttyvä materiaali Lievä tai keskivaikea loukkaantuminen. - Älä käytä pumppua helposti syttyvien nesteiden, kuten dieselin ja bensiinin, pumppaamiseen Arvokilpi Kuva 17 Tyyppikilpi ALPHA AUTO ADAPT TM VAROITUS Biologinen vaara Kuolema tai vakava loukkaantuminen. - Lämpimän käyttöveden järjestelmissä pumpattavan nesteen lämpötilan on aina oltava yli 50 C legionellavaaran takia. VAROITUS Biologinen vaara Kuolema tai vakava loukkaantuminen. - Lämpimän käyttöveden järjestelmissä pumppu on kytketty kiinteästi vesijohtoverkkoon, joten sitä ei saa kytkeä letkusarjalla. HUOMIO Syövyttävä aine Lievä tai keskivaikea loukkaantuminen. - Älä käytä pumppua syövyttävien nesteiden, kuten happojen ja meriveden, pumppaamiseen. Nro Kuvaus 1 Pumpputyyppi Nimellisvirta [A]: 2 Min.: Minimivirta [A] Maks.: Maksimivirta [A] 3 CE-merkki ja hyväksynnät EEI: Energy Efficiency Index Osa 1: Ilmaisee, onko pumppu testattu seuraavien vaatimusten mukaisesti: 4 Osa 2: Yksittäin asennettava tuote Osa 3: Integroitava tuote standardien EN :2012 ja EN :2012 mukaisesti. 5 Jännite [V] 6 Tuotenumero 7 Sarjanumero 8 Malli 9 Alkuperämaa Ottoteho P1 [W]: 10 Min.: Pienin ottoteho P1 [W] Maks.: Suurin ottoteho P1 [W] 11 Järjestelmän maksimipaine [MPa] 12 Kotelointiluokka 13 Lämpötilaluokka Tuotantokoodi: ja 2. numero: vuosi 3. ja 4. numero: viikko 15 Taajuus [Hz] 16 QR-koodi (ruutukoodi) 11

12 Oheisessa taulukossa kerrotaan ALPHAx-mallien vakiotoiminnot. Toiminnot/ominaisuudet Tyyppikoodi Malli B 2012 Malli C 2015 Malli D 2015 ALPHA3, malli A 2015 AUTO ADAPT Suhteellinen paine Vakiopaine Vakiokäyrä Automaattinen yöpudotustoiminto Manuaalinen kesätila Kuivakäyntisuoja ALPHA Reader Korkea käynnistymismomentti ALPHAx XX-40 ALPHAx XX-50 ALPHAx XX-60 ALPHAx XX-80 Esimerkki ALPHAx N 180 Pumpputyyppi Tyhjä: Vakiomalli L: Rajoitettu versio Imu- ja paineaukkojen [mm] nimellishalkaisija (DN) Maks. nostokorkeus [dm] Tyhjä: Valurautainen pumppupesä A: Ilmanerottimella varustettu pumppupesä N: Pumppupesä ruostumatonta terästä Asennusväli [mm] 12

13 Painikkeen painalluksia 7.1 Ohjauspaneelin osat Aktiiviset merkkivalot tehdasasetus 7. Ohjaustoiminnot Kuvaus AUTOADAPT 1 Alin suhteellinen painekäyrä, PP1 2 Keskimmäinen suhteellinen painekäyrä, PP2 3 Ylin suhteellinen painekäyrä, PP3 4 Alin vakiopainekäyrä, CP1 5 Keskimmäinen vakiopainekäyrä, CP2 6 Ylin vakiopainekäyrä, CP3 7 Vakiokäyrä/vakionopeus III 8 Vakiokäyrä/vakionopeus II 9 Vakiokäyrä/vakionopeus I 10 AUTOADAPT 3 TM Kuva 18 Ohjauspaneeli Nro Kuvaus 1 Näyttö, jossa näkyy pumpun todellinen tehonkulutus watteina tai todellinen virtaama m3/h. 2 Yhdeksän merkkivaloa, jotka ilmaisevat pumpun asetuksen. Katso kohta 7.3 Pumpun asetuksen ilmaisevat merkkivalot. 3 Automaattisen yöpudotuksen tilan merkkivalo. 4 Painike automaattisen yöpudotuksen / manuaalisen kesätilan käyttöönottoon tai käytöstä poistoon. 5 Pumppuasetuksen valintapainike. 6 Näytöllä näkyvän arvon valintapainike, esim. todellinen tehonkulutus watteina tai todellinen virtaama m3/h. 7 Yhteyssymboli. Lisätietoja asetusten toiminnasta on kohdassa 9. Vianetsintä. 7.2 Näyttö 7.4 Automaattisen yöpudotuksen tilan merkkivalo Näyttö (1) on päällä, kun sähkövirta on kytkettynä. Näytöllä näkyy pumpun todellinen tehonkulutus watteina (kokonaisluku) tai todellinen virtaama m3/h (tarkkuus 0,1 m 3/h) käytön aikana. Jos pumpussa on sen oikean toiminnan estävä vika (esim. roottorin jumittuminen), näytöllä näkyy vikakoodi. Katso kohta 9. Vianetsintä. Jos näytöllä näkyy vikailmoitus, korjaa vika ja nollaa pumppu kytkemällä sähkövirta pois päältä ja takaisin päälle. Jos pumpun juoksupyörä pyörii, esim. täytettäessä pumppua vedellä, energiaa saattaa syntyä sen verran, että näyttö syttyy, vaikka sähkövirta ei olekaan kytkettynä. Merkkivalo tarkoittaa, että automaattinen yöpudotus on päällä. Katso kuva 18, 3. Katso myös kohta 7.5 Automaattisen yöpudotuksen valintapainike. 7.5 Automaattisen yöpudotuksen valintapainike Painikkeella voidaan ottaa automaattinen yöpudotus käyttöön tai poistaa se käytöstä. Katso kuva 18, 4. Automaattista yöpudotusta voidaan käyttää lämmitysjärjestelmissä, joihin kyseinen toiminto on asennettu. Katso kohta 9. Vianetsintä. Merkkivalo palaa, kun automaattinen yöpudotus on päällä. Katso kuva 18, Pumpun asetuksen ilmaisevat merkkivalot Tehdasasetus: automaattinen yöpudotus ei ole päällä. Pumpussa on kymmenen painikkeella (5) valittavaa toiminta-asetusta. Katso kuva 18. Jos pumpun nopeusasetus on I, II tai III, automaattista yöpudotusta ei voi valita. TM Näytön yhdeksän merkkivaloa ilmaisevat pumpun asetuksen. Katso kuva 19. Kuva 19 Yhdeksän merkkivaloa 13

14 7.6 Pumppuasetuksen valintapainike Pumpun asetus vaihtuu aina, kun painiketta painetaan. Katso kuva 18, 5. Täysi kierto on kymmenen painikkeen painallusta. Katso kohta 7.3 Pumpun asetuksen ilmaisevat merkkivalot. 7.7 Ohjaustavat H PP3 PP2 Q PP1 TM Kuva 21 Kolme suhteellista painekäyrää/asetusta Pumpun asetus 2-putkisia lämmitysjärjestelmiä varten Suhteellinen paineasetus valitaan lämmitysjärjestelmän ominaisuuksien ja todellisen lämmöntarpeen mukaan Pumpun asetus 1-putkisia lämmitysjärjestelmiä varten H H Kuva 20 Pumpun asetuksen valinta järjestelmän tyypin mukaan Q TM Kuva 22 Pumpun asetuksen valinta järjestelmän tyypin mukaan Q TM Tehdasasetus: AUTO ADAPT. Suositellut ja vaihtoehtoiset pumppuasetukset kuvan 20 mukaan: Suositus AUTO ADAPT * Pumpun asetus * Katso kohta 11.1 Ominaiskäyrien lukuohje. Vaihtoehtoinen Suhteellinen painekäyrä PP1, PP2 tai PP3* AUTO ADAPT AUTO ADAPT -toiminto säätää pumpun tuottoa järjestelmän todellisen lämmöntarpeen mukaan. Koska tuottoa säädetään vähitellen, pumppu kannattaa jättää AUTO ADAPT -tilaan vähintään viikoksi ennen pumpun asetuksen muuttamista. Jos sähkövirran syötössä on vika tai se katkeaa, pumppu tallentaa AUTO ADAPT -asetuksen sisäiseen muistiin ja palaa automaattikäyttöön sähkövirran palautuessa. Suhteellinen painekäyrä PP1, PP2 tai PP3 Suhteellinen painesäätö säätää pumpun tuottoa järjestelmän todellisen lämmöntarpeen mukaisesti, mutta pumpun tuotto noudattaa valittua ominaiskäyrää PP1, PP2 tai PP3. Katso kuva 21, jossa PP2 on valittuna. Lisätietoja on kohdassa 11.1 Ominaiskäyrien lukuohje. Tehdasasetus: AUTO ADAPT. Suositellut ja vaihtoehtoiset pumppuasetukset kuvan 22 mukaan: Suositus Lämmitysjärjestelmä 2-putkijärjestelmä Lämmitysjärjestelmä 1-putkijärjestelmä Vakiokäyrä/vakionopeus I, II tai III* Pumpun asetus * Katso kohta 11.1 Ominaiskäyrien lukuohje. Vaihtoehtoinen Vakiopainekäyrä CP1, CP2 tai CP3* AUTO ADAPT Katso kohta Pumpun asetus 2-putkisia lämmitysjärjestelmiä varten. Vakiopainekäyrä CP1, CP2 tai CP3 Vakiopainesäätö säätää pumpun tuottoa järjestelmän todellisen lämmöntarpeen mukaisesti, mutta pumpun tuotto noudattaa valittua ominaiskäyrää CP1, CP2 tai CP3. Katso kuva 23, jossa CP1 on valittuna. Lisätietoja on kohdassa 11.1 Ominaiskäyrien lukuohje. H CP3 CP2 Q CP1 TM Kuva 23 Kolme vakiopainekäyrää ja asetusta Vakiopaineasetus valitaan lämmitysjärjestelmän ominaisuuksien ja todellisen lämmöntarpeen mukaan. 14

15 7.7.3 Pumpun asetus lattialämmitysjärjestelmiä varten Pumpun asetus lämpimän käyttöveden järjestelmiä varten H H Kuva 24 Pumpun asetuksen valinta järjestelmän tyypin mukaan Tehdasasetus: AUTO ADAPT. Suositellut ja vaihtoehtoiset pumppuasetukset kuvan 24 mukaan: Vakiopainekäyräasetus / vakionopeusasetus valitaan lämmitysjärjestelmän ominaisuuksien ja todennäköisesti samanaikaisesti käytettävien hanojen määrän mukaan Siirtyminen suositusasetuksesta vaihtoehtoiseen pumppuasetukseen Lämmitysjärjestelmät ovat melko hitaasti reagoivia järjestelmiä, joita ei voida asettaa optimitoimintaan muutaman minuutin tai tunnin aikana. Jos suositeltu pumpun asetus ei jaa lämpöä huoneisiin halutulla tavalla, vaihda pumpun asetus ilmoitettuun vaihtoehtoiseen asetukseen. Järjestelmän tyyppi Suositus Vakiopainekäyrä CP1, CP2 tai CP3* Pumpun asetus * Katso kohta 11.1 Ominaiskäyrien lukuohje. AUTO ADAPT Katso kohta Pumpun asetus 2-putkisia lämmitysjärjestelmiä varten. Vakiopainekäyrä CP1, CP2 tai CP3 Vakiopainesäätö säätää virtaamaa järjestelmän todellisen lämmöntarpeen mukaisesti ja pitää samalla paineen vakiona. Pumpun tuotto noudattaa valittua ominaiskäyrää CP1, CP2 tai CP3. Katso kuva 25, jossa CP1 on valittuna. Lisätietoja on kohdassa 11.1 Ominaiskäyrien lukuohje. Q Vaihtoehtoinen Vakiokäyrä/vakionopeus I, II tai III TM Kuva 26 Pumpun asetuksen valinta järjestelmän tyypin mukaan Tehdasasetus: AUTO ADAPT. Suositellut ja vaihtoehtoiset pumppuasetukset kuvan 26 mukaan: Lattialämmitys Järjestelmän tyyppi Lämmin käyttövesi Suositus Pumpun asetus Vakiokäyrä/vakionopeus I, II tai III * Katso kohta 11.1 Ominaiskäyrien lukuohje. Vakiokäyrä/vakionopeus I, II tai III Vakiokäyrää/vakionopeutta käytettäessä pumppu käy vakionopeudella riippumatta järjestelmän todellisesta virtaaman tarpeesta. Pumpun tuotto noudattaa valittua ominaiskäyrää I, II tai III. Katso kuva 27, jossa II on valittuna. Lisätietoja on kohdassa 11.1 Ominaiskäyrien lukuohje. H Q Vaihtoehtoinen Vakiopainekäyrä CP1, CP2 tai CP3* TM H CP3 CP2 Kuva 25 Kolme vakiopainekäyrää tai asetusta Vakiopaineasetus valitaan lämmitysjärjestelmän ominaisuuksien ja todellisen lämmöntarpeen mukaan. Q CP1 TM Kuva 27 Kolme vakiokäyrä-/vakionopeusasetusta Q TM

16 7.8 Pumpun tuotto Pumpun asetuksen suhde pumpun tuottoon Kuva 28 osoittaa pumpun asetuksen ja tuoton välisen suhteen käyrien avulla. Katso myös kohta 11. Ominaiskäyrät. H PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 I II III TM Kuva 28 Pumpun asetus suhteessa pumpun tuottoon Asetus Pumppukäyrä Toiminto AUTO ADAPT tehdasasetus PP1 PP2 PP3 CP1 CP2 CP3 III II I Ylimmästä alimpaan suhteelliseen painekäyrään Alin suhteellinen painekäyrä Keskimmäinen suhteellinen painekäyrä Ylin suhteellinen painekäyrä Alin vakiopainekäyrä Keskimmäinen vakiopainekäyrä Ylin vakiopainekäyrä Nopeus III Nopeus II Nopeus I Automaattinen yöpudotus tai manuaalinen kesätila AUTO ADAPT -toiminto ohjaa pumpun tuottoa automaattisesti määritetyllä tuottoalueella. Katso kuva 28. Pumpun tuoton säätö järjestelmän koon mukaan. Pumpun tuoton säätö kuormituksen vaihteluiden mukaan. AUTO ADAPT -tilassa pumpun asetuksena on suhteellinen painesäätö. Pumpun toimintapiste siirtyy ylös- tai alaspäin alimmalla suhteellisella painekäyrällä lämmöntarpeen mukaan. Katso kuva 28. Nostokorkeus pienenee lämmöntarpeen vähentyessä ja suurenee lämmöntarpeen kasvaessa. Pumpun toimintapiste siirtyy ylös- tai alaspäin keskimmäisellä suhteellisella painekäyrällä lämmöntarpeen mukaan. Katso kuva 28. Nostokorkeus pienenee lämmöntarpeen vähentyessä ja suurenee lämmöntarpeen kasvaessa. Pumpun toimintapiste siirtyy ylös- tai alaspäin ylimmällä suhteellisella painekäyrällä lämmöntarpeen mukaan. Katso kuva 28. Nostokorkeus pienenee lämmöntarpeen vähentyessä ja suurenee lämmöntarpeen kasvaessa. Pumpun toimintapiste siirtyy ulos- tai sisäänpäin alimmalla vakiopainekäyrällä järjestelmän lämmöntarpeen mukaan. Katso kuva 28. Nostokorkeus pysyy vakiona lämmöntarpeesta huolimatta. Pumpun toimintapiste siirtyy ulos- tai sisäänpäin keskimmäisellä vakiopainekäyrällä järjestelmän lämmöntarpeen mukaan. Katso kuva 28. Nostokorkeus pysyy vakiona lämmöntarpeesta huolimatta. Pumpun toimintapiste siirtyy ulos- tai sisäänpäin ylimmällä vakiopainekäyrällä järjestelmän lämmöntarpeen mukaan. Katso kuva 28. Nostokorkeus pysyy vakiona lämmöntarpeesta huolimatta. Pumppu toimii vakiokäyrällä, toisin sanoen se käy vakionopeudella. Nopeudella III pumppu asetetaan toimimaan maksimikäyrällä kaikissa toimintaolosuhteissa. Katso kuva 28. Pumpun ilmautumista voidaan nopeuttaa asettamalla pumppu hetkeksi nopeudelle III. Katso kohta 5.2 Pumpun ilmaaminen. Pumppu toimii vakiokäyrällä, toisin sanoen se käy vakionopeudella. Nopeudella II pumppu asetetaan toimimaan keskimmäisellä käyrällä kaikissa toimintaolosuhteissa. Katso kuva 28. Pumppu toimii vakiokäyrällä, toisin sanoen se käy vakionopeudella. Nopeudella I pumppu asetetaan toimimaan minimikäyrällä kaikissa toimintaolosuhteissa. Katso kuva 28. Pumppu siirtyy automaattisen yöpudotustoiminnon käyrälle eli pienimmälle mahdolliselle tuotolle ja tehonkulutukselle, jos tarvittavat ehdot täyttyvät. Manuaalisessa kesätilassa energiaa säästetään pysäyttämällä pumppu, jolloin vain elektroniikka on toiminnassa. Pumppu käynnistetään lyhyeksi aikaa useita kertoja, jottei se kalkkeudu tai jumiudu. Katso kohta 9. Vianetsintä. 16

17 7.9 Ohitusventtiili 8. Laitteen käyttö A BYPASS 8.1 Automaattisen yöpudotuksen käyttö 1 2 Q min. ALPHA2 L 3 3 AUTO Kuva 30 Automaattinen yöpudotus käytössä TM Kuva 29 Järjestelmät, joissa on ohitusventtiili Ohitusventtiilin tehtävänä on varmistaa, että kattilan tuottama lämpö saadaan jaettua, vaikka kaikki lattialämmityspiirit ja/tai patterien termostaattiventtiilit ovat kiinni. Järjestelmän osat: ohitusventtiili virtausmittari, A. Minimivirtaaman on säilyttävä myös silloin, kun kaikki venttiilit ovat kiinni. Pumpun asetus riippuu käytettävän ohitusventtiilin tyypistä, ts. käsikäyttöinen vai termostaattisäätöinen Ohitusventtiilin asetus Käsikäyttöinen 1. Säädä ohitusventtiili pumpun asetuksella I (nopeus I). 2. Järjestelmän minimivirtaama on huomioitava. Katso lisätietoja valmistajan ohjeista. 3. Kun ohitusventtiili on säädetty, aseta pumppu kohdan 7. Ohjaustoiminnot mukaisesti Automaattikäyttöinen, termostaattiohjattu 1. Säädä ohitusventtiili pumpun asetuksella I (nopeus I). 2. Järjestelmän minimivirtaama on huomioitava. Katso lisätietoja valmistajan ohjeista. Kun ohitusventtiili on säädetty, aseta pumppu alimmalle tai ylimmälle vakiopainekäyrälle. Lisätietoja pumpun asetuksista suhteessa ominaiskäyriin on kohdassa 9. Vianetsintä. TM Älä käytä automaattista yöpudotusta, jos pumppu on asennettu lämmitysjärjestelmän paluuputkeen. Automaattinen yöpudotustoiminto poistuu käytöstä, jos nopeus I, II tai III valitaan. Automaattista yöpudotusta ei tarvitse ottaa uudelleen käyttöön, jos sähkövirta on ollut katkaistuna. Jos sähkövirta katkeaa pumpun käydessä automaattisen yöpudotuksen käyrällä, pumppu käynnistyy normaalikäytöllä. Katso kohta 9. Vianetsintä. Pumppu siirtyy takaisin automaattiseen yöpudotukseen, kun automaattisen yöpudotustoiminnon ehdot jälleen täyttyvät. Katso kohta 8.2 Automaattisen yöpudotuksen toiminta. Jos lämmitysjärjestelmä ei tuota riittävästi lämpöä, tarkista onko automaattinen yöpudotus päällä. Jos toiminto on päällä, poista se käytöstä. Automaattinen yöpudotus toimii optimaalisesti, kun seuraavat ehdot täyttyvät: Pumppu on asennettu menoputkeen. Katso kuva 30, A. Kattilassa on nesteen lämpötilan automaattinen säätö. Ota automaattinen yöpudotus käyttöön painamalla. Katso kohta 7.5 Automaattisen yöpudotuksen valintapainike. Merkkivalo tarkoittaa, että automaattinen yöpudotus on päällä. 17

18 8.2 Automaattisen yöpudotuksen toiminta Kun automaattinen yöpudotus on otettu käyttöön, pumppu siirtyy automaattisesti normaalikäytöstä yöpudotukseen. Katso kohta 9. Vianetsintä. Siirtyminen normaalikäytön ja automaattisen yöpudotuksen välillä määräytyy menoputken lämpötilan perusteella. Pumppu vaihtaa automaattisesti yöpudotukseen, kun menoputken lämpötila laskee enemmän kuin C noin kahden tunnin sisällä. Lämpötilan on laskettava vähintään 0,1 C/min. Vaihto takaisin normaalikäyttöön tapahtuu ilman viivettä, kun menoputken lämpötila on noussut noin 10 C. 8.5 ALPHA Reader Laitteella voidaan tasapainottaa lämmitysjärjestelmän patterit kätevästi ja turvallisesti. ALPHA Readerista pumpun sisäisten tietojen lukemat voidaan lukea turvallisesti. Tiedot siirretään mobiililaitteelle. Katso kuva Manuaalisen kesätilan asetus Manuaalisen kesätilan voi valita mallissa C. Manuaalisessa kesätilassa energiaa säästetään pysäyttämällä pumppu, jolloin vain elektroniikka on toiminnassa. Pumppu käynnistetään lyhyeksi aikaa useita kertoja, jottei se kalkkeudu tai jumiudu. Tämä on vaihtoehto pumpun pysäyttämiselle, jos kattilakiven muodostumisriski on olemassa. Pumppuun voi kertyä kattilakiveä pitkän seisonta-ajan aikana. Manuaalisessa kesätilassa pumppu käynnistyy useita kertoja automaattisesti hitaalla nopeudella, mikä estää roottorin jumittumisen. Näyttö ei ole päällä. Hälytykset eivät näy manuaalisessa kesätilassa. Kun manuaalinen kesätila poistetaan käytöstä, sillä hetkellä voimassa olevat hälytykset näkyvät näytöllä. Jos automaattinen yöpudotustoiminto on ollut käytössä ennen manuaalista kesätilaa, pumppu palaa automaattiseen yöpudotukseen Manuaalisen kesätilan aktivointi Manuaalinen kesätila aktivoidaan painamalla automaattisen yöpudotuksen painiketta 3-10 sekuntia. Katso kuva 30. Vihreä merkkivalo vilkkuu nopeasti. Hetken kuluttua näyttö sammuu, ja vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti. Kuva 31 Automaattisen yöpudotustoiminnon painike Manuaalisen kesätilan käytöstä poisto Poista manuaalinen kesätila käytöstä painamalla mitä tahansa painiketta. Pumppu palaa aikaisemmin valittuna olleeseen tilaan ja asetukseen. 8.4 Kuivakäyntisuoja Kuivakäyntisuoja estää pumppua käymästä kuivana käynnistyksen yhteydessä ja normaalikäytön aikana. Katso kohta 9. Vianetsintä. Jos kuivakäynti ilmenee ensimmäisen käynnistyksen aikana, pumppu käy 30 sekuntia, jonka jälkeen näytöllä näkyy vikakoodi E4. TM Kuva 32 ALPHA Reader ALPHA Reader -tilan käyttöönotto ja käytöstä poisto ALPHA Reader otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä (edellisestä tilasta riippuen) painamalla -painiketta [W/m 3 /h] 3 sekunnin ajan. Kun ALPHA Reader on käytössä, AUTONight-merkkivalo vilkkuu nopeasti (toiminnassa). ALPHA Reader -tilan voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä pumpun kaikilla käyttötavoilla. Lisätietoja on ALPHA Readerin dokumentaatiossa ja Grundfos Product Centerissä osoitteessa Korkea käynnistymismomentti Jos akseli on jumittunut eikä pumppu käynnisty, näytöllä näkyy hälytys "E1 - "- -"" 20 minuutin viiveellä. Pumppu yrittää uudelleenkäynnistystä, kunnes virta katkaistaan. Pumppu tärisee käynnistymisyritysten aikana korkean momenttikuormituksen takia. TM

19 9. Vianetsintä VAARA Sähköisku Kuolema tai vakava loukkaantuminen - Sähkövirta on katkaistava ennen laitteelle suoritettavia töitä. Varmista, ettei sähkövirtaa voida epähuomiossa kytkeä päälle. HUOMIO Paineistettu järjestelmä Lievä tai keskivaikea loukkaantuminen - Tyhjennä järjestelmä tai sulje sulkuventtiilit pumpun kummaltakin puolelta ennen pumpun irrotusta. Pumpattava neste voi olla polttavan kuumaa ja korkean paineen alaisena. Vika Ohjauspaneeli Syy Korjaus 1. Pumppu ei käy. Valo ei pala. a) Kokoonpanossa on palanut sulake. Vaihda sulake. b) Virta- tai jännitetoiminen suojakatkaisin Aktivoi katkaisin. on lauennut. c) Pumppu on viallinen. Vaihda pumppu. Vuorotellen vikakoodit "- -" ja "E 1". a) Roottori on jumittunut. Poista epäpuhtaudet. 2. Järjestelmässä on voimakas käyntiääni. 3. Pumpussa on voimakas käyntiääni. Vuorotellen vikakoodit "- -" ja "E 2". Vuorotellen vikakoodit "- -" ja "E 3". Vuorotellen vikakoodit "- -" ja "E 4". a) Käyttöjännite on liian matala. Tarkasta, että käyttöjännite on sallitulla alueella. a) Sähkövika. Vaihda pumppu. a) Kuivakäyntisuojaus. Varmista, että putkistossa on riittävästi nestettä. Nollaa vikakoodi painamalla jotakin painiketta tai katkaisemalla virta. Näytöllä näkyy numero. a) Järjestelmässä on ilmaa. Ilmaa järjestelmä. Katso kohta 5.3 Lämmitysjärjestelmän ilmaaminen. b) Virtaama on liian suuri. Alenna imukorkeutta. Näytöllä näkyy numero. a) Pumpussa on ilmaa. Anna pumpun käydä. Pumppu ilmaa itsensä vähitellen. Katso kohta 5.2 Pumpun ilmaaminen. b) Esipaine on liian alhainen. Lisää esipainetta tai tarkasta paisuntasäiliön ilmatilavuus (jos asennettu). 4. Lämpö ei riitä. Näytöllä näkyy numero. a) Pumpun tuotto on liian alhainen. Lisää imukorkeutta. 19

20 10. Tekniset tiedot ja asennusmitat 10.1 Tekniset tiedot Käyttöjännite 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE Moottorinsuoja Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorinsuojaa. Kotelointiluokka IPX4D Eristysluokka F Suhteellinen ilmankosteus Enintään 95 % RH Käyttöpaine Enintään 1,0 MPa, 10 bar, nostokorkeus 102 m Nesteen lämpötila Pienin esipaine Esipaine Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Äänenpainetaso 75 C 0,005 MPa, 0,05 bar, nostokorkeus 0,5 m 90 C 0,028 MPa, 0,28 bar, nostokorkeus 2,8 m 110 C 0,108 MPa, 1,08 bar, nostokorkeus 10,8 m EMC Directive: 2004/108/EC. Sovellettavat standardit: EN :2006 ja EN :1997. Pumpun äänenpainetaso on alle 43 db(a). Ympäristön lämpötila 0-40 C Lämpötilaluokka TF110, CEN :n mukaan Pintalämpötila Pintalämpötila on enintään 125 C. Nesteen lämpötila C Tehonkulutus manuaalisessa kesätilassa < 0,8 wattia EEI-ominaisarvot ALPHAx XX-40: EEI 0,15 ALPHAx XX-50: EEI 0,16 ALPHAx XX-60: EEI 0,17 ALPHAx XX-80: EEI 0,18 ALPHAx XX-40 A: EEI 0,18 ALPHAx XX-60 A: EEI 0,20 Pumpattavan nesteen lämpötilan oltava aina ympäristön lämpötilaa korkeampi, jotta kondenssiveden muodostuminen ohjauskoteloon ja staattoriin voidaan estää. Ympäristön lämpötila [ C] Min. [ C] Nesteen lämpötila Maks. [ C] VAROITUS Biologinen vaara Kuolema tai vakava loukkaantuminen. - Lämpimän käyttöveden järjestelmissä kattilakiven muodostuminen voidaan estää pitämällä nesteen lämpötila 65 C:n alapuolella. Pumpattavan nesteen lämpötilan on aina oltava yli 50 C legionellavaaran takia. Suositeltava lämminvesivaraajan lämpötila: 60 C Jos pumpattavan nesteen lämpötila on ympäristön lämpötilaa alempi, pumpun moottoriosa ja pistoke on asennettava kello 6:n asentoon. 20

21 10.2 Mitat, ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60, XX-80 Asennuspiirustukset ja mittataulukot. TM Kuva 33 ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60 Mitat Pumpputyyppi L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103,5 52 1* ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103,5 52 1* ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103,5 52 1* ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 103, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 103, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 103, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 103, * Ison-Britannian versio: G 1 1/2. 21

22 10.3 Mitat, ALPHAx A, A Asennuspiirustukset ja mittataulukot. TM Kuva 34 ALPHAx A, A Pumpputyyppi Mitat L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G ALPHAx A , /2 ALPHAx A , /2 22

23 11. Ominaiskäyrät 11.1 Ominaiskäyrien lukuohje Jokaisella pumpun asetuksella on oma ominaiskäyränsä. AUTO ADAPT kattaa kuitenkin tietyn tuottoalueen. Tehokäyrä P1 kuuluu kuhunkin ominaiskäyrään. Tehokäyrä kertoo pumpun tehonkulutuksen watteina tietyllä ominaiskäyrällä. P1-arvo on sama arvo, joka voidaan lukea pumpun näytöltä. Katso kuva 35. H PP3 CP3 PP2 CP2 I PP1 CP1 II III P1 III II I Q TM Kuva 35 Ominaiskäyrät suhteessa pumpun asetukseen Asetus AUTO ADAPT tehdasasetus PP1 PP2 PP3 CP1 CP2 CP3 III II I Pumppukäyrä Asetuspiste merkityllä alueella Alin suhteellinen painekäyrä Keskimmäinen suhteellinen painekäyrä Ylin suhteellinen painekäyrä Alin vakiopainekäyrä Keskimmäinen vakiopainekäyrä Ylin vakiopainekäyrä Vakiokäyrä/vakionopeus III Vakiokäyrä/vakionopeus II Vakiokäyrä/vakionopeus I Automaattisen yöpudotuksen / manuaalisen kesätilan käyrä Lisätietoja pumpun asetuksista on seuraavissa kohdissa: 7. Ohjaustoiminnot 11.2 Käyrien edellytykset Alla esitetyt ohjeet koskevat seuraavilla sivuilla esitettyjä ominaiskäyriä: Testineste: ilmaton vesi. Käyrät ovat voimassa, kun tiheys on ρ = 83,2 kg/m 3 ja nesteen lämpötila on 60 C. Kaikki käyrät ilmaisevat keskimääräisiä arvoja eikä niitä saa pitää takuukäyrinä. Jos tietty minimituotto on tarpeen, on tehtävä tapauskohtaiset mittaukset. Nopeuksien I, II ja III käyrät on merkitty. Käyrät ovat voimassa, kun kinemaattinen viskositeetti on 0,474 mm 2 /s (0,474 cst). Muunnos nostokorkeuden H [m] ja paineen p [kpa] välillä on laskettu vedelle, jonka tiheys on ρ = 1000 kg/m 3. Jos nesteen tiheys poikkeaa tästä, esim. kuuma vesi, lähtöpaine on suorassa suhteessa tiheyteen. Käyrät on mitattu standardin EN mukaisesti. 23

24 11.3 Ominaiskäyrät, ALPHAx XX-40 (N) H [m] 4 3 PP3 CP3 PP2 CP2 2 PP1 CP1 1 III II I Q [m³/h] P1 [W] II III Q [m³/h] Kuva 36 ALPHAx XX-40 I TM Asetus P1 [W] I 1/1 [A] AUTO ADAPT ,04-0,18 Min. 3 0,04 Maks. 18 0,18 24

25 11.4 Ominaiskäyrät, ALPHAx XX-50 (N) H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 2 CP1 1 0 II III I Q [m³/h] P1 [W] II III 10 5 I Q [m³/h] Kuva 37 ALPHAx XX-50 TM Asetus P1 [W] I 1/1 [A] AUTO ADAPT ,04-0,24 Min. 3 0,04 Maks. 26 0,24 25

26 11.5 Ominaiskäyrät, ALPHAx XX-60 (N) H [m] 6 PP3 5 CP3 4 PP2 CP2 3 PP1 2 CP1 1 0 I II III Q [m³/h] P1 [W] I Q [m³/h] II III TM Kuva 38 ALPHAx XX-60 Asetus P1 [W] I 1/1 [A] AUTO ADAPT ,04-0,32 Min. 3 0,04 Maks. 34 0,32 26

27 11.6 Ominaiskäyrät, ALPHAx A H [m] III I II Q [m³/h] PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 P1 [W] III II Q [m³/h] I TM Kuva 39 ALPHAx A Asetus P1 [W] I 1/1 [A] AUTO ADAPT ,04-0,18 Min. 3 0,04 Maks. 18 0,18 27

28 11.7 Ominaiskäyrät, ALPHAx A H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 2 CP1 1 0 III I II Q [m³/h] P1 [W] I Q [m³/h] II III TM Kuva 40 ALPHAx A Asetus P1 [W] I 1/1 [A] AUTO ADAPT ,04-0,32 Min. 3 0,04 Maks. 34 0,32 28

29 11.8 Ominaiskäyrät, ALPHAx XX-80 (N) PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 TM Kuva 41 ALPHAx A Asetus P1 [W] I 1/1 [A] AUTO ADAPT ,04-0,44 Min. 3 0,04 Maks. 50 0,44 29

30 12.1 Yhteet ja venttiilipakkaukset Tuotenumerot, yhteet mm Rp R mm Liitäntä Rp ALPHAx 3/ / /4 3/ / xx* G1 15-xx N* 25-xx G 1 1/2 25-xx N xx G2 32-xx N * Käytä Ison-Britannian versioiden tilauksissa mallin 25-xx (G 1 1/2) tuotenumeroita. Saatavana tilauksesta. Lieriömäiset G-kierteet ovat standardin EN-ISO mukaisia. Kartiomaiset R-kierteet ovat standardin ISO 7-1 mukaisia. Jos kierteen koko on 1 1/2", kierrekoon merkintänä on G 1 1/2 tai R 1 1/2. G-ulkokierteet (lieriömäinen) sopivat ainoastaan G-sisäkierteisiin. R-ulkokierteet (kartiomainen) sopivat ainoastaan G- tai R-sisäkierteisiin. Katso kuva Lämpöeristysvaipat Pumpun mukana toimitetaan kaksi lämpöeristysvaippaa. Lämpöeristysvaipat eivät kuulu ilmanerotuskammiolla varustettujen A-tyypin pumppujen toimitussisältöön. Lämpöeristysvaipat ovat saatavana kuitenkin lisävarusteena. Ks. alla oleva taulukko. Eristysvaippojen eristevahvuus on pumpun nimellishalkaisijan mukainen. Pumpputyypille räätälöidyt eristysvaipat peittävät koko pumppupesän. Eristysvaipat on helppo asentaa pumpun ympärille. Katso kuva 43. R Rp Rc Pumpputyyppi ALPHAx XX-XX 130 ALPHAx XX-XX 180 ALPHAx XX-XX A Tuotenumero Saatavana varaosa varaosa lisävaruste G TM Kuva 42 G-kierteet ja R-kierteet TM Lisävarusteet Kuva 43 Lämpöeristysvaipat 30

31 12.3 ALPHA-pistokkeet Kuva 44 ALPHA-pistokkeet Nro Kuvaus Tuotenumero Saatavana * Suora ALPHA-pistoke, vakiomallin pistokeliitäntä, valmis pistoke ALPHA-kulmapistoke, vakiomallin kulmapistokeliitäntä, koko pistoke ALPHA-pistoke, kulma 90 vasemmalle, sis. 4 m kaapelin ALPHA-pistoke, kulma 90 vasemmalle, sis. 1 m kaapelin ja integroidun NTC-suojavastuksen varaosa TM lisävaruste lisävaruste lisävaruste 13.2 Käyttökohteet Uusi ALPHA SOLAR -pumppu soveltuu kaikenlaisiin optimoidun virtaaman tai vakiovirtaaman aurinkoenergiajärjestelmiin Laitteen kuvaus Korkean hyötysuhteen ECM-pumppujen, kuten ALPHA SOLAR -pumpun, nopeutta ei saa ohjata ulkoisella nopeudensäätimellä, joka syöttää käyttöjännitettä vaihdellen tai pulssittain. Nopeutta voidaan ohjata aurinkoenergiasäätimestä saatavalla matalajännitteisellä PWM-signaalilla, jotta aurinkoenergian keräys ja järjestelmän lämpötila pysyvät optimaalisena. Tällöin myös pumpun tehonkulutus pienenee huomattavasti. Jos PWM-signaali ei ole käytettävissä, pumppu voidaan asettaa vakionopeudelle ja kytkeä päälle ja pois päältä säätimellä Laitteen käyttö 13.5 Asetus ohjauspaneelista Käyttöliittymässä on yksi painike, yksi punainen/vihreä LED-merkkivalo ja neljä keltaista LED-merkkivaloa.. * Tässä erikoiskaapelissa on tehokas NTC-suojapiiri, joka vähentää syöksyvirtojen muodostumista. Kaapelia voidaan käyttää, jos relekomponentit ovat herkkiä syöksyvirroille. Painike LED-merkkivalot ALPHA SOLAR -kaapelit ja -pistokkeet toimitetaan tilauksesta. 13. ALPHA SOLAR 13.1 Laitteen esittely Kuva 46 Käyttöliittymä, jossa on yksi painike ja viisi LED-merkkivaloa Käyttöliittymästä näkyvät seuraavat tiedot: toimintatila hälytystila asetusnäkymä painikkeen painamisen jälkeen. TM Toimintatila Käytön aikana näytöllä näkyy todellinen toimintatila tai hälytystila. TM Hälytystila Jos kiertovesipumppu on havainnut vähintään yhden hälytyksen, punainen/vihreä merkkivalo muuttuu vihreästä punaiseksi ja alkaa vilkkua. Kun hälytys on aktiivinen, hälytyksen tyyppi näkyy merkkivaloista. Hälytystyypit on kuvattu alla olevassa taulukossa. Jos useita hälytyksiä on aktiivisena samanaikaisesti, merkkivalot ilmaisevat vain tärkeimmän hälytyksen. Hälytysten tärkeysjärjestys määräytyy taulukon järjestyksen mukaisesti. Kun hälytys ei ole enää aktiivinen, käyttöliittymä siirtyy takaisin toimintatilaan. Kuva 45 ALPHA SOLAR -pumppu 31

32 13.8 Toimintatila Merkkivalot ilmaisevat todellisen toimintatilan tai hälytystilan. Kiertovesipumppua ohjataan joko sisäisesti vakiokäyräsäädöllä tai ulkoisella PWM-ohjaussignaalilla (profiili C). Katso kuva 47. CONSTANT CURVE m 6.5 m CONSTANT CURVE m 8.5 m CONSTANT CURVE m 10.5 m CONSTANT CURVE m 14.5 m PWM C PROFILE SOLAR PWM C PROFILE SOLAR 7.5 m 14.5 m TM Kuva 47 Käyttötapa PWM-signaalia voidaan käyttää vain, jos pumppu on asetettu PWM-käyttötavalle. Paina painiketta viisi kertaa, kunnes vain vihreä merkkivalo palaa. Kun liität PWM-kaapelin, keltaiset merkkivalot palavat ja voit alkaa ohjata pumppua PWM-signaalilla. Katso kuva Tuotteen vianetsintä Hälytystila ilmaistaan merkkivaloilla. Vika Kuvaus ON 5 mm No.2 Roottori on jumittunut. Vapauta roottori. 230 V ON <160 V Käyttöjännite on matala. Varmista, että pumpun käyttöjännite on riittävä. ON 230 V Sähkövika. Vaihda pumppu. Lähetä viallinen pumppu lähimpään Grundfos-huoltoon. VAARA Sähköisku Kuolema tai vakava loukkaantuminen - Sähkövirta on katkaistava ennen laitteelle suoritettavia töitä. Varmista, ettei sähkövirtaa voida epähuomiossa kytkeä päälle. HUOMIO Paineistettu järjestelmä Lievä tai keskivaikea loukkaantuminen - Tyhjennä järjestelmä tai sulje sulkuventtiili pumpun kummaltakin puolelta ennen pumpun irrotusta. Pumpattava neste voi olla polttavan kuumaa ja korkean paineen alaisena. 32

33 14. Ulkoinen PWM-ohjaustapa ja -signaalit PWM-ohjaustapaa voidaan käyttää vain, kun pumppua käytetään käyrällä 4. PWM-profiilin C tulosignaali Kun PWM-signaalin prosenttiosuus (toimintajaksojen määrä) on korkea, hystereesi estää kiertovesipumppua käynnistymästä tai pysähtymästä, jos tulosignaali vaihtelee vaihtopisteen molemmin puolin. Jos PWM-signaalin prosenttiosuus on matala, kiertovesipumppu toimii suurella nopeudella turvallisuussyistä. Jos aurinkoenergiajärjestelmän kaapeli rikkoutuu, kiertovesipumput käyvät edelleen maksiminopeudella ja siirtävät lämpöä ensisijaisesta lämmönvaihtimesta. Maks. 15. Aurinkoenergiajärjestelmän kiertovesipumpun digitaalinen säädin Voit korvata UPS SOLAR -pumpun uudella ALPHA SOLAR -pumpulla, joka on EuP-säädösten mukainen. Valittavana on kaksi ratkaisua: Korvaa SOLAR-säädin korkean hyötysuhteen pumpuille soveltuvalla säätimellä. Jatka vanhan säätimen käyttöä ja käytä pumppua vaihesäädöllä. Käytä SIKON HE -taajuusmuuttajaa, jolla vaihesäätö voidaan muuttaa PWM-signaaliksi. Jos käytät SIKON HE -taajuusmuuttajaa, vaihda perinteisten 230 V:n UPS-aurinkoenergiapumppujen tilalle Grundfosin ALPHA SOLAR -pumput. Tällöin säädintä ei tarvitse vaihtaa korkean hyötysuhteen pumppujen säätimeksi. Pumpun tehonsäätötoiminto säilyy ennallaan. Nopeus Kuva 48 PWM-profiilin C tulo PWM-tulosignaali [%] TM PWM-tulosignaali [%] Pumpun tila 10 Maksiminopeus: maks. > 10 / 84 Säädettävä nopeus: min. - maks. > 84 / 91 Miniminopeus: nimellisnopeus > 91/95 Hystereesialue: päälle/pois > 95 / 100 Valmiustila: pois TM Kuva 49 Aurinkoenergiajärjestelmän kiertovesipumpun digitaalinen säädin Lisätietoja säätimestä on osoitteessa Tekniset tiedot Käyttöpaine Pienin esipaine Nesteen maksimilämpötila Kotelointiluokka Moottorinsuoja Merkinnät ja hyväksynnät Vesi-propyleeniglykoliseos Enintään 1,0 MPa (10 bar) 0,05 MPa (0,50 bar) nesteen lämpötilassa 95 C C ympäristön lämpötilassa 70 C C ympäristön lämpötilassa 60 C IPX4D Ulkoista moottorinsuojaa ei tarvita VDE, CE Vesi-propyleeniglykoliseoksen pitoisuus on enintään 50 %. Tärkeää: Vesi-propyleeniglykoliseoksen korkea viskositeetti alentaa tehoa. 33

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR GRUNDFOS OHJEET ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös Nämä asennus- ja käyttöohjeet koskevat ALPHA2-, ALPHA3- ja ALPHA

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. Grundfos ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. Grundfos ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET Grundfos ALPHA2 Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit 3. Pikaoppaassa

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. Grundfos ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. Grundfos ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET Grundfos ALPHA2 Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit 3. Pikaoppaassa

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32- Tuote No.: 98123 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Pumppu on roottoriholkilla varustettua tyyppiä eli pumppu ja moottori muodostavat integroidun

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: 26.6.17 Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA3-6 Tuote No.: 9792424 MAGNA3 enemmän kuin pumppu Ylivertainen hyötysuhde, kattava mallisto ja sisäänrakennetut tiedonsiirto-ominaisuudet sekä lisäkomponentteja

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 Asennus- ja käyttöohjeet Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Tietolehti: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)

Tietolehti: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG) Tietolehti: Wilo-TOP-Z 3/7 (3~4 V, PN 1, RG) Ominaiskäyrät 3-vaihevirta H/m 5 v,5 1 1,5 2 2,5 Wilo-TOP-Z 3/7 3~4 V - Rp 1¼ m/s Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella) Käyttövesi

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Korkean hyötysuhteen pumput

Korkean hyötysuhteen pumput ONLY ORIGINAL WIT TE ROMB PUMPPUTEKNIIKKAA www.wita-taake.de Pumpputekniikkaa WITA on jo yli vuoden ajan kehittänyt ja valmistanut korkealaatuisia tuotteita lämmitysjärjestelmiä varten Saksassa. Laatujärjestelmämme

Lisätiedot

LK Sekoitusryhmä UHP-6,3

LK Sekoitusryhmä UHP-6,3 LK Sekoitusryhmä UHP-6, Rakenne LK Sekoitusryhmä UHP-6, on suunniteltu järjestelmiin, joissa ei ole pääpumppua, ja siinä on valmiina termostaattiohjattu toisiolämpötilan maksimiarvon rajoitusventtiili

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: 1 SP 17-7 Tuote No.: 12A197 Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on valmistettu ruostumattomasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SP Tuote No.: 12A01907

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SP Tuote No.: 12A01907 Positio Laske Kuvaus 1 SP 17-7 Tuote No.: 12A197 Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

L N PE Jumisuojattu moottori 1-vaihemoottori (EM) 2 napainen 1~230 V, 50 Hz Sisäänrakennettu kondensaattori. Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3

L N PE Jumisuojattu moottori 1-vaihemoottori (EM) 2 napainen 1~230 V, 50 Hz Sisäänrakennettu kondensaattori. Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3 Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3 Ominaiskäyrät 1-vaihevirta 0 0,5 1,0 1,5 2,0 v m/s Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella) H/m 4 Wilo-Star-Z 20 / 4 1~230 V - 50Hz Lämmitysvesi

Lisätiedot

Tietolehti: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Tietolehti: Wilo-Stratos PICO 25/1-6 Tietolehti: Wilo-Stratos PICO 25/1-6 Ominaiskäyrät Δp-c (constant) 5 4 3 2 1 v 1 2 3 4 5 6,5 1, p-c 1,5 2, Rp 1 m/s 1 2 3 4,2,4,6,8 1, 1,2 Rp ½,4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja D019772/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja D019772/02. EUROOAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7975/12 ENER 109 ENV 226 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Tietolehti: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Tietolehti: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Tietolehti: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Ominaiskäyrät Δp-c (constant) v 1 2 3 4,4,8 1,2 Rp ½ Rp 1,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 m/s Sallitut

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Tietolehti: Wilo-Yonos PICO 25/1-8

Tietolehti: Wilo-Yonos PICO 25/1-8 Tietolehti: Wilo-Yonos PICO 25/1-8 Ominaiskäyrät Δp-c (constant) v,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Rp 1 m/s,4,8 1,2 1,6 2, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 7 25/1-8, 3/1-8 1~23 V - Rp 1, Rp 1¼ 7 6 5 p-c 6 5 Sallitut

Lisätiedot

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25 VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBVA.70 Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Yleistä TBVA-sarjan venttiilit ovat ulkokierteellä varustettuja -tieistukkaventtiilejä, joiden paineluokka on PN. Venttiili on helppo muuttaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET MAGNA3. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET MAGNA3. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET MAGNA3 Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SEG.4.9.2.5B Tuote No.: 9675897 Grundfos SEG pumput ovat uppopumppuja horisontaalisella paineaukolla, ja erityisesti suunniteltu paineviemärijärjestelmiin. SEG-pumput on varustettu

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SLV.1.1.55..5D.C Yhtiön nimi: Tuote No.: 959 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Normaalisti imevä yksijaksoinen keskipakopumppu soveltuu jäteveden, prosessiveden

Lisätiedot

Kosteusanturi Langaton

Kosteusanturi Langaton Kosteusanturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 Kosteusmittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 2 3.1

Lisätiedot

JOYETECH EVIC VT KÄYTTÖOHJE

JOYETECH EVIC VT KÄYTTÖOHJE JOYETECH EVIC VT KÄYTTÖOHJE 1/7 KUINKA KÄYTTÄÄ? Virta päälle/pois Paina käyttökytkintä viisi kertaa nopeassa tahdissa käynnistääksesi laitteen. Paina käyttökytkintä viisi kertaa nopeassa tahdissa sulkeaksesi

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti Käyttökohteet Link TM CC -säätimelle, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin jos huoneen lämpötila laskee

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

LK Jakajasekoitusryhmä VS 2-2,5

LK Jakajasekoitusryhmä VS 2-2,5 LK Jakajasekoitusryhmä VS 2-2,5 Rakenne LK Jakajasekoitusryhmä VS on varustettu 2-tieohjausventtiilillä ja se asennetaan järjestelmiin, joissa on pääpumppu. Sekoitusryhmä voidaan asentaa sekä oikean- että

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot