LAPSEN VASU. Lapsen nimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSEN VASU. Lapsen nimi"

Transkriptio

1 LAPSEN VASU Lapsen nimi 1

2 HYVÄ KOTIVÄKI! Lapsen hyvinvoinnin ja kasvun tueksi jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain lapsen Varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Vasu on lapsen oma kasvutarina, joka muodostuu pikkuhiljaa hoitovuosien myötä. Vasuun kootaan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kannalta tärkeitä tietoja lapsesta. Lapsi, huoltajat ja varhaiskasvatushenkilöstö luovat sitä yhdessä. Lapsen vasu toimii tärkeänä työvälineenä varhaiskasvatuksen ja kodin välillä sen avulla käydään yhteistä keskustelua lapsesta ja luodaan pohjaa kasvatuskumppanuudelle. Lapsella on tärkeä rooli vasun tekemisessä. Lapsi voi kertoa omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan päivähoitoon liittyen, ja ne ohjaavat omalta osaltaan toiminnan suunnittelua varhaiskasvatuksessa. Vanhemmat ovat lapsensa ensisijaisia asiantuntijoita. Kotoa tullut tieto on arvokasta! Huoltajat voivat omassa osiossaan kertoa tärkeitä asioita lapsestaan ja lapsen arjesta. Vasukeskustelun lähestyessä huoltajat voivat miettiä asioita, joista he haluaisivat keskustella tai saada tarkempaa tietoa. Keskustelun aiheita voivat olla muun muassa: -arjen sujuminen -kaverisuhteet -leikkiminen -liikkuminen ja kädentaidot -vuorovaikutus ja kieli Varhaiskasvatus henkilökunta vastaa vasuun kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta. Henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus kaikissa lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Omenoita poimin aivan omin voimin. Kurkotan ja kumarran, ylös alas ponnistan. Yks kaks korin täytän, kauniit värit näytän. Katselen ja kuuntelen, haistelen ja maistelen. Omenoista kiitän, kädet yhteen liitän. Olethan niin soma, omenapuuni oma. Tuumailen ja mietiskelen, kuinka vanha oletkaan. Vaari taimen antoi, mummo vettä kantoi. Katko, riko, revi en, aina sinua suojelen. Tässä omenapuun alla, kuljen maailmalla. Ajatuksen siivin, satumaahan hiivin. Missä leikin laulan, teen minä omenakaupan. Viimein tahdon levähtää, silmät hetkeks kiinni jää. - Lea Paananen - 2

3 PALVELUSOPIMUS / TIETOJA LAPSESTA Lapsen nimi: Henkilötunnus: Hoitopaikka/perhepäivähoitaja: Puhelin: Huoltaja I: nimi: puhelin: työpuhelin: osoite: sähköposti: Huoltaja II: nimi: puhelin: työpuhelin: osoite: sähköposti: Sisarukset (nimi ja ikä): Muut tärkeät ihmiset: Varahakijat: Varahakijat ovat täysi-ikäisiä henkilöitä, jotka ovat valtuutettuja hakemaan lapsen päivähoidosta vanhempien/huoltajien ollessa estyneitä. Tilapäisen luvan satunnaiselle hakijalle huoltajat voivat antaa erillisellä sopimuksella. Nimi: Puhelin: Nimi: Puhelin: Sairaan lapsen hoito: Huoltajat järjestävät itse sairaan lapsen hoidon. Sairasta lasta ei voi tuoda hoitoon, sillä lapsen tulee voida osallistua normaaliin päivän toimintaan ja ulkoiluun. Lapset on vakuutettu tapaturman varalta. Lapsen sairastuessa hoitopäivän aikana otetaan ensisijaisesti yhteyttä Nimi: Puhelin: Huoltajuus: Vanhemmilla on Yhteishuoltajuus asuu molempien luona asuu toisen vanhemman luona Yksinhuoltajuus Äiti Isä Yhteistiedot ja tiedonkulku etävanhemmalle: 3

4 Luvat: Annan/annamme lapsemme kohdalla seuraavat luvat: Valokuvaus ja videointi päivähoidon omaan käyttöön saa ei saa Valokuvien, videokuvausten ja lasten piirustusten käytöstä TV- ja radio-ohjelmiin, nettiin sekä sanomalehtiin kysytään aina erikseen. TV:n ja kuvatallenteiden katsominen saa ei saa Päivähoidossa tehtäviin retkiin osallistuminen saa ei saa Päivähoidossa tapahtuvaan uimiseen osallistuminen saa ei saa Päivähoidon uskontokasvatukseen osallistuminen saa ei saa Saako lapsen kehitystä ja hoitoa koskevissa asioissa olla yhteydessä koulutoimeen (esiopetusvuonna) saa ei saa terveydenhuoltoon (esimerkiksi neuvolaan) saa ei saa sosiaalitoimeen (esimerkiksi perheneuvolaan, lastensuojeluun) saa ei saa Luvan myöntämisen jälkeen keskustelemme aina ensin huoltajien kanssa ennen yhteydenottoa kyseisiin tahoihin. Sovittu hoitoaika: Lapsen hoidontarve 1-10 pv/kk pv/kk yli 15 pv/kk Säännöllinen kokopäivähoito osapäivähoito (enintään 5 h) Pelkkä esiopetus 4h/pv Koululaisten hoitoaika enintään 3 h/pv 3-4 h/pv yli 4 h/pv ma klo ti klo ke klo to klo pe klo la klo Huoltajien työvuorolistojen ja epäsäännöllisen työn mukainen lapsen hoitoaika Keikkahoito, tilapäinen vuorohoidontarve, arvio pv/kk Työvuorojen mukaiset lapsen vapaapäivät pv/kk su klo Tarjottavat ateriat: Aamupala klo Lounas klo Välipala klo Vuorohoidossa lisäksi Päivällinen klo Iltapala klo Ateriat yhteensä päivähoidossa Varahoito: Huoltajat järjestävät itse Kaupunki järjestää Perhepäivähoidon varahoitopaikka ja puh. Lisätietoja/muita sovittuja asioita: Sitoudumme noudattamaan tehtyä sopimusta ja ilmoittamaan lapsen poissaolosta, hoitoajan ja tarpeen muutoksista. Huoltajien tulee huolehtia paikan irtisanomisesta, muuten maksua peritään, kunnes paikka on irtisanottu. Paikka ja aika: Lapsen huoltajat: Varhaiskasvatuksen työntekijä: Päivähoidon aluejohtaja/päiväkodin johtaja: 4

5 TIETOJA LAPSESTA HOIDON ALKAESSA Ruokavalio/allergiat/ruokailutottumukset: Terveys, mahdolliset sairaudet/lääkitykset: (lapsesta täytetään erillinen lääkehoitosuunnitelma) Lepo/unirutiinit: WC-toiminnot: Lapsen kiinnostuksen kohteet: Onko asioita, jotka pelottavat lasta: Mikä lohduttaa lasta pahan mielen yllättäessä: Tärkeimmät säännöt ja tavat kotona: Toiveita ja odotuksia kodin ja päivähoidon väliselle yhteistyölle: Miten muuten lasta voidaan tukea hoidon aloitusvaiheessa: 5

6 TÄLLAINEN MINÄ OLEN Perheeseeni kuuluvat: Minä osaan: Näistä asioista pidän: Näistä asioista en pidä: Kaverini: Lempileikkini/mielipuuhani/harrastukseni: Perheen yhteiset puuhat/harrastukset: 6

7 HUOLTAJAN/HUOLTAJIEN KUVAUS LAPSESTA pvm: Kerro meille lapsestasi (voit katsoa vinkkejä johdannosta) pvm: 7

8 LAPSEN OMA SIVU Lapsen terveiset piirrettynä tai vanhemman kirjaamana pvm: 8

9 VARHAISKASVATUS HENKILÖKUNNAN KUVAUS LAPSESTA pvm: 9

10 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VAHVUUDET HARJOITELTAVAT ASIAT (TAVOITTEET) YHTEISESTI SOVITUT ASIAT (KEINOT JA MENETELMÄT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI) PÄIVÄYS JA LÄSNÄOLIJAT 10

11 4 VUOTIAAN HAVAINNOINTILOMAKE 1. Päivittäiset toiminnot osaa harjoittele ei vielä - pukeminen ja riisuminen x x x - selviytyy WC-käynneistä x x x - pysyy kuivana ja siistinä x x x - syö omatoimisesti x x x - pystyy istumaan paikoillaan x x x 2. Vuorovaikutus, leikki ja tunteen ilmaisu - kyselee x x x - vastaa kysymyksiin x x x - pyrkii noudattamaan ryhmän sääntöjä x x x - osallistuu ohjattuun toimintaan x x x - suhtautuu aikuisiin luontevasti x x x - jakaa leluja x x x - vuorottelee x x x - puuhastelee itsekseen x x x - leikkii toisten kanssa x x x - ideoi / kehittelee leikkiä x x x - jaksaa leikkiä leikin loppuun x x x - ilmaisee tunteitaan - sietää pettymyksiä x x x - hillitsee kiukunpurkauksia x x x - osaa pitää puolensa x x x 3. Kieli/puhe - kertovaa ja selittävää puhetta x x x - ymmärtää kuulemansa - jaksaa kuunnella satuja x x x - äännevirheitä (mitä): 4. Liikkuminen - liikkuu mielellään x x x - liikkuminen on: joustavaa / kömpelöä - juoksee x x x - kiipeilee x x x - hyppii x x x - heittää ja ottaa kiinni palloa x x x - tasapaino x x x 5. Kädentaidot - piirtää x x x - leikkaa saksilla x x x - kynäote x x x - kätisyys vasen oikea vaihtelee - tekee palapelin x x x 11

12 VARHAISKASVATUKSEN JA KODIN YHTEINEN KUVAUS LAPSESTA pvm: Kielelliset taidot (kertoo ja kuvailee asioita, ymmärtää sanallisia ohjeita): Matemaattiset taidot (vertailee ja lajittelee, on kiinnostunut ympäristön lukumääristä): Motoriset taidot ja hahmottaminen (kynäote, saksien käyttö, oman kehon hallinta): Sosiaaliset taidot (sääntöjen noudattaminen, vuorottelu, toisten huomioon ottaminen, leikki): Työskentelytaidot (keskittyminen, tarkkaavaisuus, motivaatio, omatoimisuus, omista tavaroista huolehtiminen): Muuta huomioitavaa: Päiväys ja läsnäolijat 12

13 ESIOPETUSVUOSI Lapsen nimi 13

14 TIETOJA LAPSESTA ESIOPETUKSEN ALKAESSA pvm: Lapsen osuus: Mistä asioista olen kiinnostunut: Mielileikit: Onko asioita, jotka jännittävät tai pelottavat: Mitä haluaisin oppia esiopetuksessa: Vanhemman osuus: Tärkeimmät säännöt ja tavat kotona: Millaista yhteistyötä toivotte: Toiveita esiopetusvuodelle: Lapsen ruokavalio/allergiat: Mahdolliset sairaudet/lääkitys: (lapsesta täytetään erillinen lääkehoitosuunnitelma) Muuta: 14

15 TÄLLAINEN MINÄ OLEN Perheeseeni kuuluvat: Minä osaan: Näistä asioista pidän: Näistä asioista en pidä: Kaverini: Lempileikkini/mielipuuhani/harrastukseni: Perheen yhteiset puuhat/harrastukset: 15

16 VANHEMMAN/HUOLTAJAN KUVAUS LAPSESTA pvm: Kerro meille lapsestasi (voit katsoa vinkkejä johdannosta) pvm: 16

17 LAPSEN OMA SIVU Lapsen terveiset piirrettynä tai vanhemman kirjaamana pvm: 17

18 ESIOPETUS HENKILÖKUNNAN KUVAUS LAPSESTA pvm: 18

19 LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA VAHVUUDET HARJOITELTAVAT ASIAT (TAVOITTEET) YHTEISESTI SOVITUT ASIAT (KEINOT JA MENETELMÄT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI) PÄIVÄYS JA LÄSNÄOLIJAT 19

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen kuva Lapsen nimi Kun on oikein pieni voi lentää linnun untuvalla, nukkua orvokinlehden alla, kun on oikein pieni. Kun on oikein pieni voi istua lumihiutaleelle,

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 1 VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSIA LOPELLA KUNNAN STRATEGIA Lopen kunnan strategiassa yhtenä arvona on peruspalveluiden saatavuus ja laatu. Päivähoidossa kiinnitetään

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1 LUKIJALLE... 3 2 MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 5

Lisätiedot

Kaivolan päiväkoti. toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014. Kaivolan päiväkoti

Kaivolan päiväkoti. toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014. Kaivolan päiväkoti Kaivolan päiväkoti toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014 Kaivolan päiväkoti Liipolantie 3 25360 Pertteli puh. 044 778 7999 vauhtivarpaat@salo.fi punaposket@salo.fi Kuperkeikka Turrintie 17

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA 20-20 OMA KUVANI

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA 20-20 OMA KUVANI LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA 20-20 OMA KUVANI LAPSEN NIMI JA SYNTYMÄAIKA ESIOPETUSPAIKKA JA YHTEYSTIEDOT ESIOPETTAJAT 1. Mistä asioista pidän ja mistä olen kiinnostunut LAPSEN OMA OSIO (täytetään

Lisätiedot

Tervetuloa PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUS

Tervetuloa PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUS Tervetuloa PÄIVÄHOITOON 2011 2012 VARHAISKASVATUS Olemme koonneet tähän vihkoseen päivähoidon aloittamiseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita, joihin toivomme teidän perehtyvän. Mikäli kysyttävää jää, otattehan

Lisätiedot

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ 1 JOHDANTO Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) velvoittaa varhaiskasvattajia vanhempien kanssa tasa-arvoiseen yhteistyöhön. Tätä

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta Sivistyspalvelut Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 www.mustasaari.fi/paivahoito Mustasaaressa maaliskuussa 2015

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

VUOROHOITOPÄIVÄKOTI TERVANALLE Kellokorventie 4 63300 ALAVUS tervanalle@alavus.fi tai etunimi.sukunimi@alavus.fi

VUOROHOITOPÄIVÄKOTI TERVANALLE Kellokorventie 4 63300 ALAVUS tervanalle@alavus.fi tai etunimi.sukunimi@alavus.fi VUOROHOITOPÄIVÄKOTI TERVANALLE Kellokorventie 4 63300 ALAVUS tervanalle@alavus.fi tai etunimi.sukunimi@alavus.fi RYHMÄ: VIHREÄ 5-6-VUOTIAAT, ESIKOULULAISET P. Vastaava päiväkodinopettaja TERHI KAUNISTO

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN 1 PÄIVÄHOIDON ALOITUS Lapsesi on aloittamassa päivähoidon päiväkodissa ja tulee näin varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos on iso lapselle ja koko perheelle. Haluamme olla tukemassa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE

TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE MATTILAN PÄIVÄKOTI TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE 2012-2013 LAPSENNE RYHMÄN NIMI ON RYHMÄSSÄ TYÖSKENTELEVÄT Päiväkodin osoite ja aukioloajat Hirsitie 2 04340 Tuusula Mattilan päiväkoti on avoinna klo 6.30 17.00

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS Yhteystiedot Lahnaniemen ryhmis Lahnaniementie 67 52510 Hietanen p. 050-592 4691 ryhmis.lahnaniemi@hirvensalmi.fi Varhaiskasvatuksen esimies Kristiina

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot