1. Hallintojohtaja 2. Kehitysjohtaja 3. Sivistystoimen toimialajohtaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Hallintojohtaja 2. Kehitysjohtaja 3. Sivistystoimen toimialajohtaja"

Transkriptio

1 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: Keskushallinto/Ylin päätöksenteko Kunnanjohtaja Kimmo Behm Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta. Hallintojohtaja Jukka Anttila Sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen Sosiaali ja terveysjohtaja Erja Pentti Tekninen johtaja Ilkka Ruutu Kehitysjohtaja Aarno Kononen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä Kunnan ylimmän päätöksenteon osana vastakunnan kokonaisvaltaisesta johtamisesta kuntalain ja valtuuston sekä hallituksen hyväksymän kuntastrategian ja johtosääntöjen sekä päätösten mukaisesti Kuntalain 24 :n mukaisesti kunnanhallituksen alaisena 1. johtaa kunnan strategista kehittämistä sekä vastaa kunnanhallituksen kanssa kuntakonsernin ohjauksesta 2. vastaa kunnan ylimpänä viranhaltijana valtuuston ja kunnanhallituksen tavoitteiden ja päätösten toteuttamisesta 3. vastaa siitä, että koko kunnan toiminta on taloudellisesti ja tehokkaasti hoidettu 4. johtaa kunnan hallintoa ja henkilöstöorganisaatioita 5. vastaa koko kunnan ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta 6. johtaa kunnan valmiussuunnittelua 7. edustaa tai määrää kunnan muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, jollei kunnanhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä. Viranhaltijan/työntekijän sijainen: Henkilön hoitamat sijaisuudet:

2 1. Hallintojohtaja 2. Kehitysjohtaja 3. Sivistystoimen toimialajohtaja

3 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU Johtaa kuntaa ja kuntakonsernia uudistettavan kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseksi Johtaa kuntastrategian päivittämistä yhteistyössä elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen sekä luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation sekä kuntalaisten ja sidosryhmien kesken käytävän vuoropuhelun kautta. Johtaa talouden sopeuttamistoimenpiteiden ja - toimenpide-esitysten valmistelua ja niiden toteuttamista yhteistyössä johtoryhmän ja kunnanhallituksen sekä henkilöstön kanssa. Valtuustoseminaarit, Uso - seminaarit, kyläillat ja kuntalaistapaamiset ja kehityskeskusteluissa Kunnanhallituksen ja puheenjohtajiston sekä joryn tapaamiset ja seminaarit Kunnanjohtajan aamupuurotilaisuudet Käsittely ja seuranta joryssä ja kunnanhallituksessa sekä valtuustossa tammi - joulukuu Kunnanhallituksen työn itsearviointi Johtaa tasapainotetun talousarvion valmistelua kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn yhteistyössä toimialojen ja luottamushenkilöorganisaation kanssa. Talousarvioprosessin valmistelu talousjohtajan kanssa ja käsittely joryssä eri luottamushenkilötoimielimissä kesäkuu- marraskuu Johtaa ja koordinoi kuntauudistukseen liittyviä hankkeita Koordinointivastuu vastauksista kahdeksan kunnan kuntauudistuksen valmisteluun sekä mahdollisten muiden vaihtoehtojen tarkastelu valtuuston linjausten mukaisesti. Sote selvitysryhmän puheenjohtajuus ja sotelainsäädännön valmisteluun vaikuttaminen Valtuusto- kunnanhallitus ja johtoryhmän käsittelyt ja seminaarit tammi- joulukuu Osallistuminen metropolilain valmisteluun yhteistyössä VM:n ja ministeriöiden sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Informointi ja käsittely joryssä ja luottamushenkilöelimissä kevät kesä

4 Osallistua elinkeinopoliittisesti merkittävien hankkeiden edistämiseen ja kaupallisten palvelujen kehittämiseen Johtaa kuntakonsernin omistajanohjausta yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa Vastata kunnan edunvalvonnasta ja sidosryhmätoiminnasta maakunnan yhteistyöelimissä Johtaa hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman laadintaa yhteistyössä toimialojen ja keskusten kanssa Johtoryhmätyön ja työhyvinvoinnin kehittäminen koko kunnassa Toimiminen kehittämisvastaavana toimipaikka-alueiden, kaupallisten palveluiden sekä muiden elinkeinohankkeiden kehittämishankkeissa ja markkinoinnissa sekä ympäristötoimialan ja elinkeino- ja kuntakehityksen johdon ja elinkeinojohtajan kanssa. Osallistuminen konserniyhtiöiden ohjaukseen sekä säännöllinen yhteistyö konserniyhtiöiden johdon kanssa sekä arviot ja esitykset yhtiöiden toiminnan ja rakenteiden kehittämisestä Toiminta Kuuman ja Helsingin seudun kuntayhteistyöelimissä. Osallistuminen erilaisiin yhteistyötapaamisiin elinkeinoelämän - ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan koordinointi ja seurantajärjestelmän kehittäminen Edistää johtoryhmätyön kautta toimialoilla esimiestoimintaa, osaamista ja työhyvinvointia sekä henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista. Kaavoituksen ja maankäytön kuukausikokousten johtaminen; Viirinlaakson kehittämishankeen ryhmä Yhteistyö konserniyhtiöiden johdon kanssa; osallistuminen yhtiöiden hallituksen kokouksiin ja seminaareihin. Raportointi kokouksista ja päätöksistä valtuustolle ja kunnanhallitukselle sekä johtoryhmälle Hyvinvointikertomus valtuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa Johtoryhmän toiminnan arviointi ja koulutukset. Työhyvinvoinnin ja henkilöstöohjelman toteutumisen arviointi joryn kanssa säännöllisesti Vastata valmiussuunnittelun ja varautumisen ajan tasalla pidosta Kunnan valmiussuunnittelun johtoryhmän (vss-jory) kokoukset kaksi kertaa vuodessa, joista toisen yhteydessä pidetään lyhyt valmiusharjoitus. Vss-joryt kesä ja joulukuu

5 OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE ENSI VUODELLE 1)Strategisen johtamisen näkemyksellinen USO koulutusten hyödyntäminen kunnan strategisessa kehittäminen ohjaamisessa ja koulutuksessa Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus KEHITTÄMISTAPA, MIHIN MENNESSÄ 1) mahdollinen koulutus vuonna 2014 Henkilön allekirjoitus Päiväys Outi Mäkelä kunnanhallituksen puheenjohtaja Kimmo Behm kunnanjohtaja

6 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Asiavastuut Esimiehen nimi ja virkanimike Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: KESKUSHALLINNON TOIMIALA Hallintojohtaja Jukka Anttila Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kokemusta julkisen hallinnon kehittämisessä ja johtamisessa tai muissa vaativissa kunnallishallinnon tehtävissä Back Marja-Liisa, hallintopäällikkö Hallintopalvelut Ojala Leena, henkilöstön kehittämispäällikkö Henkilöstöpalvelut Valtonen Tuula, talousjohtaja Talouspalvelut Savander-Hämäläinen Anu, Aleksia liikelaitoksen johtaja Siikamäki Kirsti, Nurmijärven Työterveys - liikelaitoksen johtaja Lempiö Antero, Klaukkalan Jäähalli liikelaitoksen johtaja Kimmo Behm, kunnanjohtaja Keskushallinnon toimiala vastaa kunnan kokonaistaloudesta, keskushallinnon tukipalvelujen tuottamisesta sekä kunnan hallinnon kehittämistehtävistä. Toimiala vastaa liikelaitospalvelujen (Aleksia, Klaukkalan Jäähalli ja Työterveys) tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä. Keskushallinnon toimialan johtaminen. Toimivan hallinnon kehittäminen sekä kuntalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksen edistäminen. Kunnanjohtajan tukeminen kuntaorganisaation kehittämisessä. Kansainvälisten asioiden koordinointi, keskushallinnon valmiussuunnittelusta vastaaminen Viranhaltijan/työntekijän sijainen: 1. Talousjohtaja 2. Hallintopalvelujen hallintopäällikkö 3. Henkilöstön kehittämispäällikkö Toimivaltuudet: Sijaisuus kattaa kaikki hallintojohtajan tehtävät lukuun ottamatta valtuuston sihteerin tehtäviä, joissa 1. sijainen on hallintopalvelujen hallintopäällikkö ja 2. kunnansihteeri. Hallintosäännön mukaiset toimialajohtajan valtuudet

7 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU 1. Keskushallinnon toimialan johtaminen strategian suuntaisesti ja esitysten tekeminen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi Toimialan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen Talouskeskuksen yhdistämisen jälkeen - vastaan keskushallinnon talouden oikaisuohjelman/tuottavuusohjelman laadinnasta; johdollani etsitään tietotekniikan mahdollisuuksia säästää omassa toiminnassa Oma johtoryhmä ja kunnan jory arvio kevät ja syksy raportoinnin yhteydessä - johdan ja osallistun tietohallintopäällikön työn tavoitemäärittelyyn ja työn nivomiseen palvelutuotannon läpikäymiseen - johdan toimintaa niin, että henkilöstön työkuormia tasataan työssä jaksamisen turvaamiseksi: Kunnan jory helmikuu: uuden tietohallintopäällikön rooli määritellään; ja työstä arvio loppuvuonna 2014 Osa muutoksista voimaan heti. Työkuormat arvioidaan muutosten johdosta toukokuussa. 2. Kuntaorganisaation toimivuuden parantaminen Toimenpiteillä pyritään työnjaon selkeyttämiseen ja kustannustehokkuuteen - tuen poliittista johtamista johtamisjärjestelmän osana kouluttamalla valmistelijoita vaihtoehtojen tuottamiseen ja tarpeellisten vaikutusten arviointiin - työstän osaltani kunnan johtoryhmälle kokonaiskehittämisen kohteet lähivuosille - vastaan kunnan johtamisjärjestelmän kuvaamisesta johtoryhmän ja kunnanhallituksen vuoropuhelun tuloksena - laaditaan hallinnon henkilöresursseista arvio talouden oikaisuohjelman osana - toimin Uusi Kunta 2017 II-vaiheen yhteyshenkilönä ja seminaarien hyödyntäminen kunnan kehitystyössä tuomalla teemat kunnan toimielimissä keskusteltavaksi ja sopimal- Asiantuntijakoulutus kevät ja arvio syksy Kuvaus valmis huhtikuu ja arvio syksyn seminaarissa Määrittely kunnan jory:ssä päätökseen maaliskuussa, sitä ennen toimialakysely ja aikataulutus Arvio hallintoresursseista Materiaalit heti jakoon, kehityskohteista osallistujien arvio ja esilläpito kunnanhallitus/valtuusto; loppuvuonna arvio

8 la jatkokehityskohteista paikallisesta ja valtakunnallisesta USO 2 annista (kj. aamupuuro) 3. Kuntarakennepäätösten hyvä valmistelu kunnassa 4. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen vaikuttamalla keskeisiin tekijöihin Osallistun kuntarakennetta, metropolihallintoa sekä sosiaali- ja terveystointa koskevien linjausten laadintaan sovittavan roolin mukaan ja turvaan kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuudet kuntarakennetyön osalta - huolehdin kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisesta eri vaiheissa järjestämällä kommentointimahdollisuus väliraportista ja loppuraportista ennen päätöksentekoa - osallistun KUK-selvityksen Demokratiaryhmän työhön (vpj.) Toimenpiteet kohdistuvat organisaatiomuutoksen henkilöstövaikutuksiin - valvon tarpeellisten ja kiinnostavien työhaasteiden ottamista tehtäväkuviin uudessa organisaatiossa, - huolehdin esimiestuen lisäämisestä tulosyksiköiden esimiesten avulla - tulosyksiköiden määrää on lisätty - valvon, että esimiehet vähintään kerran kuussa keskustelevat jokaisen työntekijän kanssa (muutosvaihe ja esimiestuki) kommentointimahdollisuus tammikuussa väliraportista ja loppuraportista elo-syyskuu eri tavoin Aikavaraus 10 kok. ja 40 tuntia; muiden kuuleminen työn eri vaiheissa; tuloksen hyödyntäminen kunnassa arvioitava (kunnan jory ja kh). Tehdään oma kysely onnistumisesta. 5. Toimialan liikelaitosten toiminnan edistäminen Aleksia - valvon Aleksian 5 vuotta koskeva tuottavuustarkastelun laadintaa (tarkastelukausi itse vaikutettavat kulut ja kaikki kulut) - varmistan keittiöverkkosuunnitelman toteuttamisen vaiheittain (keittiörakenne, henkilöstö, investoinnit) TP 2013 jälkeen tuottavuusarvio laaditaan mennessä Tavoitteet hyväksytty mennessä ja hankin Aleksian arvion etenemisestä syksyllä

9 - toimin pj:nä ryhmässä, joka valmistelee yhteistyössä tilakeskuksen ja Aleksian kanssa kiinteistöjen hoitovastuun siirron tilakeskukseen Nurmijärven Työterveys - vastaan liikelaitoksen johtajan kanssa tulevaisuuden vaihtoehtojen vertailusta seuraavien toimintamallien osalta: a. jatketaan omana liikelaitoksena b. yhtiöitetään oma toiminta c. mennään mukaan seudulliseen kuntayhteistyöhön d. ulkoistetaan työterveys Arvio siirron onnistumisesta asiakkaiden kannalta syksy Vaihtoehdot valmisteltu mennessä; valtuuston päätös jatkosta kesäkuu-14 Klaukkalan jäähallia - tuen liikelaitosjohtajaa harjoitusjäähallin rakentamisessa käymällä kuukausittain keskustelut hänen kanssa hankkeen etenemisestä - vastaan liikelaitoksen johtajan kanssa jäähallin siirtoa liikuntapaikaksi koskevasta valmistelusta Arvio keskustelutuesta ja arvio rakennushankkeen onnistumisesta liikuntapäällikön toimesta 6. Turvallisuussuunnitelman ja valmiussuunnittelun yleisen osan päivittäminen vuoden 2014 aikana Vastaan koulutuksen järjestämisestä kolmen liikelaitoksen johtokunnille roolin kirkastamiseksi; koulutus tehdään muun luottamushenkilökoulutuksen yhteydessä kevään 2014 kuluessa. Osallistun kunnan turvallisuussuunnitelman päivittämiseen turvallisuustyöryhmän jäsenenä Vastaan valmiussuunnittelun yleisen osan päivittämisestä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Koulutus kevät-14 Keskustelu loppuvuonna johtokuntien kanssa Laadinta mennessä Laadinta mennessä

10 OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE ENSI VUODELLE KEHITTÄMISTAPA, MIHIN MENNESSÄ - Verkostojen hyödyntäminen kunnan - seminaarien hyödyntäminen kuntakohtaisessa työssä - vuoden aikana kehitystyössä - henkilöjohtamistaitojen syventäminen - johtamistaitojen päivittäminen - vuoden aikana lisäkoulutuksella - Palvelutuotannon sopeuttaminen ja tietohallinto- koulutus - tarpeen Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus Henkilön allekirjoitus Päiväys Kimmo Behm Jukka Anttila

11 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan perustehtävä: SoTeLi-toimiala (Sosiaali-Terveys-Liikunta) Sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Pentti virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnosta Ilpo Salminen (johtava ylilääkäri) Mervi Herola (perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö) Jaakko Kartano (hallintopäällikkö), viranhaltija vaihtuu vuonna 2014 Antero Lempiö (liikuntapäällikkö) Kimmo Behm (kunnanjohtaja) Sosiaali- ja terveystoimen toimiala koostuu neljästä tulosalueesta: hallinto- ja talouspalvelut, perheja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut sekä liikuntapalvelut. Tulosalueiden tehtäviä ovat: Hallinto- ja talouspalvelut Toimialan henkilöstöasioiden koordinointi Toimialan hankintojen ja investointien koordinointi. Toimialan tilojen käytön suunnittelu ja koordinointi. Talousarvion laadinta tulosalueiden kanssa, määrärahojen seuranta sekä raportointi. Toimialan taloustoimintojen ylläpitäminen, suunnittelu ja kehittäminen (laskutus, ostolaskujen käsittely, kustannuslaskenta, raportointi). Tukipalvelu-liikelaitosten (työterveys, ruokahuolto, siivous) yhteistyön koordinointi. Lautakuntatyöskentelyyn liittyvät hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- sekä sihteeritehtävät. Toimialan johdon tukitehtävät. Toimialakohtaisen tietohallinnon koordinointi. Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden-, koulujen- ja aikuissosiaalityö Perhetyö ja tukihenkilötoiminta Lastensuojelu (avohuolto, perhehoito, laitoshoito) Työllisyyspalvelut Kehitysvammaisten palvelut Vammaispalvelut

12 Toimeentulotuki Talous- ja velkaneuvonta Perheneuvola Ennalta ehkäisevän työn koordinointi Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito Avoterveydenhoito Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Lääkäritoiminnot ja erityispalvelut Apteekki Erikoissairaanhoito Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut ja järjestötoiminta Liikunnanohjaus ja tapahtumat Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: Yhteisen sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtaminen valtuuston asettamien strategian, päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveysjohtaja vastaa toimialansa: - toiminnan kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta sekä taloudesta - toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta eri toimintojen ja yhteisten asioiden valmistelun koordinoinnista (strategia, talousarvio, henkilöstösuunnitelma, johtoryhmätyöskentely) - henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä - yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa (tulosalueet, muut toimialat, oman toimialan lautakunnat, kunnan toimielimet, muut kunnat ja muut yhteistyötahot) - työllisyysasioiden koordinoinnista - johtamisesta valmiussuunnitelman mukaisesti ja toimii huoltopäällikkönä kunnan poikkeusolojen organisaatiossa. Viranhaltijan/työntekijän sijainen: - tulosaluepäälliköt (välittömät alaiset) seuraavassa järjestyksessä: johtava ylilääkäri, perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö, hallintopäällikkö, liikuntapäällikkö Henkilön hoitamat sijaisuudet: -

13 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU Toimialan strategisen johtamisen vahvistaminen; valmistautuminen sote-uudistuksen jatkotyöstämiseen Parantunut toiminnan tuottavuus Prosessijohtamisen selkeyttäminen ja tehostaminen erityisesti yhdyspintaprosessien osalta Hyvinvointi- ja terveysjohtaminen Toimii kunnan edustajana ja varapuheenjohtajana KUK soteuudistusta valmistelevassa työryhmässä. Jatkaa toimialan kokonaisvaltaisen johtamisen kehittämistä eettiseen johtamisen osa-alueisiin keskittyen. Kehittää toimialan palvelujen johtamista siten, että palvelut pystytään tuottamaan lakisääteisten määräaikojen puitteissa, myös sähköisiä palveluja lisäten. Huolehtii, että tuotteistusprosessia jatketaan toimialalla laajalla rintamalla, jotta palveluseteli voidaan ottaa tänä syksynä käyttöön suun terveydenhuollossa ja kokemusten myötä laajemminkin. Vetää kahta muutosprosessia; lasten ja perheiden palvelut sekä hankinnat siten, että toimintatapoja kehitetään aiempaa joustavammiksi ja toisaalta tehokkaammiksi. Aloittaa aikuisten hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana linkittäen ryhmän toimintaa vahvasti koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaan. Sote-selvitystyöryhmän aikataulun mukaisesti kevät-kesä Toimialalle valmistuu eettisen johtamisen ohje vuoden 2014 aikana. OVK:t lautakunnalle. Esitys lautakunnalle syksyllä Esitys lautakunnalle 2014 lopussa ja halllitukselle vuoden 2015 alussa. Jokavuotisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen; henkilöstöohjelman sisäänajo toimialan arkeen Toimii vuosittain päävastuussa kahdessa työseminaaripäivässä toimialan esimiehille, joissa käsitellään mm. talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Vastaa koulutussuunnitelmien käyttöönotosta toimialalla. Vastaa edellisen henkilöstökyselyn tuloksen perusteella hallinnonja talouspalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisestä. Tarkastelee sotelin yhteisiin tavoitteisiin nähden johtamisjärjestelmän toimivuutta. Palautekyselyt. Vuotuinen koulutuskorvaushakemus. Arvioidaan seuraavassa henkilöstökyselyssä. Soteli-jory syksyllä Palveluverkkosuunnitelma ja tuotanto-ohjelma ohjaavat tarkoituksenmukaista ja tehokasta palvelutuotantoa Muodostaa soteli-joryn kanssa esityksen ikäihmisten palveluista, palvelurakenteesta sekä kunnan omien toimintojen kehittymisen suunnasta pitkällä aikavälillä. Tuo mukanaan palavereihin sotelin selkeän näkemyksen tilaasioihin, erityisesti perhetukikeskukseen ja virastotaloon liittyen. Syksyllä lautakuntaan. Tarkistetut hankesuunnitelmat. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kuntalaisten palvelutuotantoa kehitettäessä Vastaa avustuskriteerien päivittämisestä siten, että avustuksia voidaan käyttää nykyistä monipuolisemmin erilaisiin sote- Lautakuntaan vuoden sisään..

14 asiakkaiden tapahtumiin. Jakaa tietoa kunnan sisällä ja kolmannelle sektorille työttömien työllistämisen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Vuotuinen TA-valmistelu OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE ENSI VUODELLE KEHITTÄMISTAPA, MIHIN MENNESSÄ Strategisen johtamisen vahvistaminen Voimavarojen jakaminen oikein. II OVK Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus Henkilön allekirjoitus Päiväys Kimmo Behm, kunnanjohtaja Erja Pentti, sosiaali- ja terveysjohtaja

15 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan perustehtävä: Tehtävän tarkoitus ja keskeinen sisältö: Sivistystoimen toimiala Sivistystoimenjohtaja Virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, opetushallinnon tutkinto tai keskimmäinen arvosana kouluhallinnon tutkinnossa sekä kokemusta sivistystoimen alalta Tiina Hirvonen Hallintopäällikkö, Kirsi Hyvämäki Opetuspäällikkö Kati Luostarinen Kirjastojohtaja Anu Sorvali Varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine Nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen KUUMA-TVT hankkeen projektipäällikkö Terhi Nissinen Kimmo Behm, kunnanjohtaja Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimiala mahdollistaa kuntalaisille oppimisen, sivistymisen ja elinikäisen kasvun. Sivistystoimi huolehtii Nurmijärven kunnan monipuolisista varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluista. Sivistystoimen johtaminen ja toimialan toiminnan kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti Sivistystoimenjohtaja vastaa toimialansa - toiminnan kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta sekä taloudesta - toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta - eri toimintojen ja yhteisten asioiden valmistelun koordinoinnista(strategia, talousarvio, henkilöstösuunnitelma, johtoryhmätyöskentely) - henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista - yhteistyöstä (tulosalueet, kunnan muut toi- lomake päivitetty

16 mialat, oman toimialan lautakunnat, muut kunnan toimielimet, kuntayhteistyö ja muut yhteistyötahot) - sivistystoimen toiminnassa avoimen varhaisen yhteistyön kehittämisestä - toimialan valmiussuunnittelusta Viranhaltijan/työntekijän sijainen: Tulosaluepäälliköt seuraavassa järjestyksessä: 1. opetuspäällikkö 2. hallintopäällikkö 3. varhaiskasvatuspäällikkö 4. nuorisopäällikkö 5. kirjastonjohtaja Henkilön hoitamat sijaisuudet: opetuspäällikkö 1. sijainen hallintopäällikkö 1. sijainen varhaiskasvatuspäällikkö 4.sijainen kirjastonjohtaja 4. sijainen nuorisopäällikkö 2.sijainen lomake päivitetty

17 TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU Sivistystoimen toiminnan kehittäminen kunnan strategian suuntaisesti huomioiden kunnan toiminnan painopistealueet Tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittäminen sivistystoimen toiminnassa Palveluverkkosuunnitelman vieminen käytäntöön sivistystoimen osalta Johtamisen ja yhteisöllisyyden kehittäminen toimialalla ja työhyvinvoinnin lisääminen Yhteistyön edelleen kehittäminen toimialan tulosalueiden, muiden toimialojen ja KUUMA -kuntien kesken Johtaa sivistystoimen osalta alueellisen toiminnan kehittämistä, monialaisen yhteistyön vahvistamista sekä asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Johtaa sivistystoimen pitkän aikavälin tulevaisuuden suunnittelua ja edistää tulosaluekohtaisen toiminnan pitkän aikavälin suunnitelmien tekemistä kuntastrategian suuntaisesti. Johtaa opetussuunnitelmatyön organisointia ja laatukriteerityön eteenpäinviemistä sekä hyödyntämistä tulosalueilla. Johtaa tuottavuuden ja taloudellisen toiminnan kehittämistä. Edistää seuraavien toimenpiteiden toteuttamista sivistystoimessa: tuotteistamisen eteenpäin vieminen varhaiskasvatuksessa ja nuorisopalveluissa, tuotteistamisen laajentaminen pilottina koulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluihin, palvelusetelin käyttöönottaminen varhaiskasvatuspalveluissa, määrärahan käytön seuraamisen vahvistaminen tulosyksiköissä, olemassa olevien prosessikuvausten päivittäminen. Johtaa palveluverkkosuunnitelman toimenpiteiden eteenpäin viemistä sivistystoimen osalta yhteistyössä tulosaluepäälliköiden kanssa seuraavilla toimenpiteillä: Nummenpään ja Suomiehen koulujen lakkauttamispäätöksen valmistelu, lukiotyöryhmän työskentelyn valmistelu, epäkäytännöllisistä tiloista luopumisen suunnitelma, seuraavan investointiohjelman valmistelu hyödyntäen laadittuja palveluverkkoselvityksiä Johtaa esimiestoiminnan, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä sekä henkilöstöohjelman toteuttamista. Vastaa sivistystoimen esimiesten säännöllisten tapaamisten toteuttamisesta. Johtaa sivistystoimen sekä lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän osalta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisen loppuun saattamista. Osallistuu sivistystoimen edustajana kuntatasoisen hyvinvointi- Tulosaluekohtaisten toiminnan tulevaisuussuunnitelmien valmistuminen, alueellisen ja monialaisen toiminnan määrä Sivistystoimen johtoryhmä, lautakunnat Varhaiskasvatuksen ja nuorisopalvelujen tuotteistamisen valmistuminen, työajan seurannan valmistuminen koulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluissa, päätökset palvelusetelin käyttöönottamisesta varhaiskasvatuspalveluissa Lautakunnat Sivistystoimen johtoryhmä Työryhmän raportti, valmistunut suunnitelma, investointiesitys sivistystoimen osalta Valtuuston päätökset Sivistystoimen johtoryhmä Koulutuspäivien määrä Kehityskeskustelujen määrä Esimiestapaamisten määrä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistuminen ja hyväksyminen Tulosalueiden yhteistyön tu- lomake päivitetty

18 Osallistuminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen laatimiseen suunnitelman laatimiseen. Johtaa tulosalueiden keskinäisen yhteistyön kehittämistä sekä toimialojen välisen yhteistyön edistämistä. Johtaa KUUMA-kuntien tieto- ja viestintätekniikan kehittämishankkeen koordinointia toimien hankejohtajana. Osallistuu yhteistyöhön Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Uudenmaanliiton kanssa. Osallistuu Nurmijärven kunnan edustajana sivistystoimen selvitystyöryhmän työskentelyyn. lokset: yhteiset projektit, tilojen yhteiskäyttö Hankeraportit rajoittajille Selvitystyön loppuraportti sivistystoimen osalta OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE 2014 Oman ammatillisen osaamisen vahvistaminen KEINO Sivistystoimen huippujohtajakoulutus Yksittäiset koulutuspäivät AIKATAULU OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ Tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittäminen KEINO Koulutus, sosiaalisen median käyttäminen AIKATAULU Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus Henkilön allekirjoitus Päiväys Kimmo Behm Tiina Hirvonen lomake päivitetty

19 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: Viranhaltijan/työntekijän sijainen: 1. Juha Oksanen, suunnittelupäällikkö 2. Ville Könönen, rakennuspäällikkö 3. Jukka Salminen, kunnallistekniikan päällikkö 4. Leena Vuorenpää, hallintopäällikkö Ympäristötoimiala Tekninen johtaja Ilkka Ruutu Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännön perehtyneisyys teknisen toimialan johtamiseen sekä kunnallishallintoon. Juha Oksanen, suunnittelupäällikkö Ville Könönen, rakennuspäällikkö Jukka Salminen, kunnallistekniikan päällikkö Leena Vuorenpää, hallintopäällikkö Johanna Sahlstedt, vesilaitoksen johtaja Heikki Mälkki, rakennustarkastaja Kimmo Behm, kunnanjohtaja Ympäristötoimiala vastaa kunnan ympäristön suunnittelusta (asemakaava-alueet ja infra), kehittämisestä, siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Toimiala vastaa kunnan rakennuskannan omistajatehtävistä sekä viheralueiden, katujen, verkostojen ja muun kunnallistekniikan rakentamisesta ja ylläpidosta sekä rakennusvalvonnasta, joukkoliikenteestä, vesihuollosta ja jätehuollosta. Tekninen johtaja vastaa toimialansa - toiminnan johtamisesta, kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta sekä taloudesta - toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta - eri toimintojen valmistelun koordinoinnista (strategia, talousarvio, henkilöstösuunnitelma, johtoryhmätyöskentely) - henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista - yhteistyöstä (tulosalueet, kunnan muut toimialat, oman toimialan lautakunnat, muut kunnan toimielimet, kuntayhteistyö ja muut yhteistyötahot) Henkilön hoitamat sijaisuudet:

20 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU 1. Toimiala toimii kuntastrategian mukaisesti ja tuottaa tehtävänsä mukaiset palvelut ja suoritteet: ympäristötoimialan päätehtävänä on tuottaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Yhdyskuntarakentamisessa tavoitellaan riittävää kaupunkikuvallista laatutasoa. Strateginen ja operatiivinen johtaminen: Toimialajohtaja varmistaa suurimpien hankkeiden etenemisen johtamalla niitä itse tai varmistamalla edellytykset ja resurssit erikseen nimetyille projektinjohtajille sekä seuraamalla hankkeiden etenemistä. Erityisseurannassa olevat hankkeet ovat Viirinlaakso (toteutusprojekti), Nurmijärven monitoimitalo (rakennussuunnittelu ja liiketoimintamalli) ja Kylänpää (idealähtöinen ja Viirinlaakso: projektiryhmän johtaminen; asemakaavaehdotus ja hankesopimus valmistuvat (yhteistyö: elku), kevät Nurmijärven monitoimitalo; suunnitteluryhmä, johtoryhmä, v Kylänpää, asemakaava, Toimiala toimii tuottavasti ja kehittää toimintaansa. vuorovaikutteinen kaavoitusprosessi). Kehittämistyö: Investointiprosessiin liittyvä vaikuttavuustarkastelu ja kannattavuuslaskenta selvitetään ennen seuraavan investointikierroksen käynnistymistä. Logistiikan optimointi käynnistetään ajoneuvojen ja työkoneiden GPS-seurannan kilpailutuksella ja hankinnalla. Siirrytään sähköiseen lupakäytäntöön. Siirrytään integroituun 3D-suunnitteluun tärkeimmissä kaava- ja rakennussuunnittelukohteissa. Toimialan johtoryhmä, hankintaasiakirjat, lautakuntien päätökset, v aikana. 3. Henkilökunta on motivoitunutta ja tekee hyvää yhteistyötä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja toisten yksiköiden kanssa. 4. Kunnan etua valvotaan yhdistymisselvityksessä ja muussa seutuyhteistyössä. Henkilöstöjohtaminen: Henkilöstön valmentava johtaminen otetaan teemaksi tulosaluepäälliköiden / liikelaitosjohtajan kehityskeskusteluissa, päivittäisjohtamisessa sekä toimialan johtoryhmätyöskentelyssä (huomioidaan myös avainhenkilöriski). Aleksian kiinteistöpalveluiden siirto toteutetaan hallitusti, ja samassa yhteydessä tarkistetaan toimintatapoja mm. kiinteistöhuoltoon ja talotekniikan etävalvontaan liittyen. Uuden asemakaavapäällikön myötä varmistetaan asemakaavoitusyksikön toimintatapojen kehittäminen. Edunvalvonta: Aktiivinen osallistuminen KUK-selvitykseen ja Nurmijärven edunvalvonta substanssiasioissa. Nurmijärvelle soveltuvan joukkoliikennemallin tukeminen. Kunnan edunvalvonta tulevassa jätehuollon järjestämismallissa. Kehityskeskustelut, kevät Johtoryhmätyöskentely, koko vuosi. Aleksian siirto, kevät Asemakaavoituksen henkilöjärjestelyt 01-08/2014. KUK-selvitys ja raportointi Kuumajohtokunnan ja valtionhallinnon määrittämässä aikataulussa. Joukkoliikenteen kilpailutus. Neuvottelut seudullisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa.

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti

TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti TEHTÄVÄKUVA 2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA Tehku17pe

TEHTÄVÄKUVA Tehku17pe TEHTÄVÄKUVA 2017 Tehku17pe 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja virkanimike Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA 2015. Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta.

TEHTÄVÄKUVA 2015. Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta. TEHTÄVÄKUVA 2015 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA 2016. Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta.

TEHTÄVÄKUVA 2016. Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta. TEHTÄVÄKUVA 2016 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta 1 Toimintaperiaate Osa kunnan keskeisistä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen N U R M I J Ä R V I Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta Toimintaperiaate

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin organisaatio

Hämeenlinnan kaupungin organisaatio Uusi kunta 2017 Hämeenlinnan kaupungin organisaatio 1.6.2017 lautakunta Kaupunkirakennelautakunta hyvinvointitoimiala Kaupunkirakennetoimiala terveystoimiala Hämeenlinnan kaupungin poliittinen organisaatio

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Strategian aikajänne on valtuustokausi + vuosi Keminmaan kunta 2018 Strategian osa-alueet: 1. Talouden oikaisuliike 2. Kuntarakenne ja sote uudistus 3. Kunnan

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10 Aika 24.10.2017 klo 16:30 Paikka Toivakan kirjasto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Esityslistan hyväksyminen 4 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan toimintasääntö

Teknisen lautakunnan toimintasääntö Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Voimaantulo 1.1.2016 Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätettäväksi,

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

euroa 2019 Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS euroa 2018 v/t/ m euroa 2017 alk.

euroa 2019 Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS euroa 2018 v/t/ m euroa 2017 alk. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - Uusi henkilöstö 1 000, pala huoioitu 1. työkokeuslisä, virat (v), pysyvät työsopiussuhteet (t), ääräaikaiset (). Yksiö 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat:

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat: NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS 18 Sosiaali - ja terveysjohtaja 12.10.2015 Asia n toimintayksiköiden tarkentaminen Selostus Sosiaali - ja terveysjohtaja on päätöksellään 3115.1.2014 tarkentanut toimialan tulosyksiköiden

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen toimialan esikunnan 3.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 23.8.2012 Voimaan 1.9.2012 Sivistystoimen johtaja 7.6.2017 Voimaan

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Palvelukeskus. Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitoksen toimintasääntö alkaen.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Palvelukeskus. Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Helsingin kaupungin -liikelaitoksen toimintasääntö 1.7.2017 alkaen. 1 Toimiala ja organisaatio 1.1 -liikelaitos osana keskushallintoa -liikelaitos huolehtii palvelutoiminnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Tiivistelmä Kevalle luovutetusta raportista Vertikal Oy Simo Pokki ja Pirjo Tuosa 30.9.2017 Kevan toimeksianto Deskstudy -tutkimus työhyvinvoinnin ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 VUOSIEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ SIIHEN SISÄLTYVÄT INVESTOINTIHANKKEET

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 VUOSIEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ SIIHEN SISÄLTYVÄT INVESTOINTIHANKKEET NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 VUOSIEN 2013-2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ SIIHEN SISÄLTYVÄT INVESTOINTIHANKKEET KH 271 Valtuusto on antanut kokouksessaan 20.6.2012 66 hallintokunnille

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittinen johtaminen Ohjausryhmän 13.12.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 18.12.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Kontiolahden kunta ja kunnanjohtaja Jere Penttilä sopivat tällä johtajasopimuksella kunnanjohtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Toimikuntien tehtävät

Toimikuntien tehtävät Toimikuntien tehtävät H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Yhdistymissopimuksen täsmentäminen (sopimuksen paalut + mahd. tarvittavat lisäpaalut) Yhdistymishallitus

Lisätiedot