1. Hallintojohtaja 2. Kehitysjohtaja 3. Sivistystoimen toimialajohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Hallintojohtaja 2. Kehitysjohtaja 3. Sivistystoimen toimialajohtaja"

Transkriptio

1 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: Keskushallinto/Ylin päätöksenteko Kunnanjohtaja Kimmo Behm Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta. Hallintojohtaja Jukka Anttila Sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen Sosiaali ja terveysjohtaja Erja Pentti Tekninen johtaja Ilkka Ruutu Kehitysjohtaja Aarno Kononen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä Kunnan ylimmän päätöksenteon osana vastakunnan kokonaisvaltaisesta johtamisesta kuntalain ja valtuuston sekä hallituksen hyväksymän kuntastrategian ja johtosääntöjen sekä päätösten mukaisesti Kuntalain 24 :n mukaisesti kunnanhallituksen alaisena 1. johtaa kunnan strategista kehittämistä sekä vastaa kunnanhallituksen kanssa kuntakonsernin ohjauksesta 2. vastaa kunnan ylimpänä viranhaltijana valtuuston ja kunnanhallituksen tavoitteiden ja päätösten toteuttamisesta 3. vastaa siitä, että koko kunnan toiminta on taloudellisesti ja tehokkaasti hoidettu 4. johtaa kunnan hallintoa ja henkilöstöorganisaatioita 5. vastaa koko kunnan ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta 6. johtaa kunnan valmiussuunnittelua 7. edustaa tai määrää kunnan muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, jollei kunnanhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä. Viranhaltijan/työntekijän sijainen: Henkilön hoitamat sijaisuudet:

2 1. Hallintojohtaja 2. Kehitysjohtaja 3. Sivistystoimen toimialajohtaja

3 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU Johtaa kuntaa ja kuntakonsernia uudistettavan kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseksi Johtaa kuntastrategian päivittämistä yhteistyössä elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen sekä luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation sekä kuntalaisten ja sidosryhmien kesken käytävän vuoropuhelun kautta. Johtaa talouden sopeuttamistoimenpiteiden ja - toimenpide-esitysten valmistelua ja niiden toteuttamista yhteistyössä johtoryhmän ja kunnanhallituksen sekä henkilöstön kanssa. Valtuustoseminaarit, Uso - seminaarit, kyläillat ja kuntalaistapaamiset ja kehityskeskusteluissa Kunnanhallituksen ja puheenjohtajiston sekä joryn tapaamiset ja seminaarit Kunnanjohtajan aamupuurotilaisuudet Käsittely ja seuranta joryssä ja kunnanhallituksessa sekä valtuustossa tammi - joulukuu Kunnanhallituksen työn itsearviointi Johtaa tasapainotetun talousarvion valmistelua kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn yhteistyössä toimialojen ja luottamushenkilöorganisaation kanssa. Talousarvioprosessin valmistelu talousjohtajan kanssa ja käsittely joryssä eri luottamushenkilötoimielimissä kesäkuu- marraskuu Johtaa ja koordinoi kuntauudistukseen liittyviä hankkeita Koordinointivastuu vastauksista kahdeksan kunnan kuntauudistuksen valmisteluun sekä mahdollisten muiden vaihtoehtojen tarkastelu valtuuston linjausten mukaisesti. Sote selvitysryhmän puheenjohtajuus ja sotelainsäädännön valmisteluun vaikuttaminen Valtuusto- kunnanhallitus ja johtoryhmän käsittelyt ja seminaarit tammi- joulukuu Osallistuminen metropolilain valmisteluun yhteistyössä VM:n ja ministeriöiden sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Informointi ja käsittely joryssä ja luottamushenkilöelimissä kevät kesä

4 Osallistua elinkeinopoliittisesti merkittävien hankkeiden edistämiseen ja kaupallisten palvelujen kehittämiseen Johtaa kuntakonsernin omistajanohjausta yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa Vastata kunnan edunvalvonnasta ja sidosryhmätoiminnasta maakunnan yhteistyöelimissä Johtaa hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman laadintaa yhteistyössä toimialojen ja keskusten kanssa Johtoryhmätyön ja työhyvinvoinnin kehittäminen koko kunnassa Toimiminen kehittämisvastaavana toimipaikka-alueiden, kaupallisten palveluiden sekä muiden elinkeinohankkeiden kehittämishankkeissa ja markkinoinnissa sekä ympäristötoimialan ja elinkeino- ja kuntakehityksen johdon ja elinkeinojohtajan kanssa. Osallistuminen konserniyhtiöiden ohjaukseen sekä säännöllinen yhteistyö konserniyhtiöiden johdon kanssa sekä arviot ja esitykset yhtiöiden toiminnan ja rakenteiden kehittämisestä Toiminta Kuuman ja Helsingin seudun kuntayhteistyöelimissä. Osallistuminen erilaisiin yhteistyötapaamisiin elinkeinoelämän - ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan koordinointi ja seurantajärjestelmän kehittäminen Edistää johtoryhmätyön kautta toimialoilla esimiestoimintaa, osaamista ja työhyvinvointia sekä henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista. Kaavoituksen ja maankäytön kuukausikokousten johtaminen; Viirinlaakson kehittämishankeen ryhmä Yhteistyö konserniyhtiöiden johdon kanssa; osallistuminen yhtiöiden hallituksen kokouksiin ja seminaareihin. Raportointi kokouksista ja päätöksistä valtuustolle ja kunnanhallitukselle sekä johtoryhmälle Hyvinvointikertomus valtuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa Johtoryhmän toiminnan arviointi ja koulutukset. Työhyvinvoinnin ja henkilöstöohjelman toteutumisen arviointi joryn kanssa säännöllisesti Vastata valmiussuunnittelun ja varautumisen ajan tasalla pidosta Kunnan valmiussuunnittelun johtoryhmän (vss-jory) kokoukset kaksi kertaa vuodessa, joista toisen yhteydessä pidetään lyhyt valmiusharjoitus. Vss-joryt kesä ja joulukuu

5 OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE ENSI VUODELLE 1)Strategisen johtamisen näkemyksellinen USO koulutusten hyödyntäminen kunnan strategisessa kehittäminen ohjaamisessa ja koulutuksessa Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus KEHITTÄMISTAPA, MIHIN MENNESSÄ 1) mahdollinen koulutus vuonna 2014 Henkilön allekirjoitus Päiväys Outi Mäkelä kunnanhallituksen puheenjohtaja Kimmo Behm kunnanjohtaja

6 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Asiavastuut Esimiehen nimi ja virkanimike Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: KESKUSHALLINNON TOIMIALA Hallintojohtaja Jukka Anttila Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kokemusta julkisen hallinnon kehittämisessä ja johtamisessa tai muissa vaativissa kunnallishallinnon tehtävissä Back Marja-Liisa, hallintopäällikkö Hallintopalvelut Ojala Leena, henkilöstön kehittämispäällikkö Henkilöstöpalvelut Valtonen Tuula, talousjohtaja Talouspalvelut Savander-Hämäläinen Anu, Aleksia liikelaitoksen johtaja Siikamäki Kirsti, Nurmijärven Työterveys - liikelaitoksen johtaja Lempiö Antero, Klaukkalan Jäähalli liikelaitoksen johtaja Kimmo Behm, kunnanjohtaja Keskushallinnon toimiala vastaa kunnan kokonaistaloudesta, keskushallinnon tukipalvelujen tuottamisesta sekä kunnan hallinnon kehittämistehtävistä. Toimiala vastaa liikelaitospalvelujen (Aleksia, Klaukkalan Jäähalli ja Työterveys) tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä. Keskushallinnon toimialan johtaminen. Toimivan hallinnon kehittäminen sekä kuntalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksen edistäminen. Kunnanjohtajan tukeminen kuntaorganisaation kehittämisessä. Kansainvälisten asioiden koordinointi, keskushallinnon valmiussuunnittelusta vastaaminen Viranhaltijan/työntekijän sijainen: 1. Talousjohtaja 2. Hallintopalvelujen hallintopäällikkö 3. Henkilöstön kehittämispäällikkö Toimivaltuudet: Sijaisuus kattaa kaikki hallintojohtajan tehtävät lukuun ottamatta valtuuston sihteerin tehtäviä, joissa 1. sijainen on hallintopalvelujen hallintopäällikkö ja 2. kunnansihteeri. Hallintosäännön mukaiset toimialajohtajan valtuudet

7 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU 1. Keskushallinnon toimialan johtaminen strategian suuntaisesti ja esitysten tekeminen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi Toimialan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen Talouskeskuksen yhdistämisen jälkeen - vastaan keskushallinnon talouden oikaisuohjelman/tuottavuusohjelman laadinnasta; johdollani etsitään tietotekniikan mahdollisuuksia säästää omassa toiminnassa Oma johtoryhmä ja kunnan jory arvio kevät ja syksy raportoinnin yhteydessä - johdan ja osallistun tietohallintopäällikön työn tavoitemäärittelyyn ja työn nivomiseen palvelutuotannon läpikäymiseen - johdan toimintaa niin, että henkilöstön työkuormia tasataan työssä jaksamisen turvaamiseksi: Kunnan jory helmikuu: uuden tietohallintopäällikön rooli määritellään; ja työstä arvio loppuvuonna 2014 Osa muutoksista voimaan heti. Työkuormat arvioidaan muutosten johdosta toukokuussa. 2. Kuntaorganisaation toimivuuden parantaminen Toimenpiteillä pyritään työnjaon selkeyttämiseen ja kustannustehokkuuteen - tuen poliittista johtamista johtamisjärjestelmän osana kouluttamalla valmistelijoita vaihtoehtojen tuottamiseen ja tarpeellisten vaikutusten arviointiin - työstän osaltani kunnan johtoryhmälle kokonaiskehittämisen kohteet lähivuosille - vastaan kunnan johtamisjärjestelmän kuvaamisesta johtoryhmän ja kunnanhallituksen vuoropuhelun tuloksena - laaditaan hallinnon henkilöresursseista arvio talouden oikaisuohjelman osana - toimin Uusi Kunta 2017 II-vaiheen yhteyshenkilönä ja seminaarien hyödyntäminen kunnan kehitystyössä tuomalla teemat kunnan toimielimissä keskusteltavaksi ja sopimal- Asiantuntijakoulutus kevät ja arvio syksy Kuvaus valmis huhtikuu ja arvio syksyn seminaarissa Määrittely kunnan jory:ssä päätökseen maaliskuussa, sitä ennen toimialakysely ja aikataulutus Arvio hallintoresursseista Materiaalit heti jakoon, kehityskohteista osallistujien arvio ja esilläpito kunnanhallitus/valtuusto; loppuvuonna arvio

8 la jatkokehityskohteista paikallisesta ja valtakunnallisesta USO 2 annista (kj. aamupuuro) 3. Kuntarakennepäätösten hyvä valmistelu kunnassa 4. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen vaikuttamalla keskeisiin tekijöihin Osallistun kuntarakennetta, metropolihallintoa sekä sosiaali- ja terveystointa koskevien linjausten laadintaan sovittavan roolin mukaan ja turvaan kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuudet kuntarakennetyön osalta - huolehdin kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisesta eri vaiheissa järjestämällä kommentointimahdollisuus väliraportista ja loppuraportista ennen päätöksentekoa - osallistun KUK-selvityksen Demokratiaryhmän työhön (vpj.) Toimenpiteet kohdistuvat organisaatiomuutoksen henkilöstövaikutuksiin - valvon tarpeellisten ja kiinnostavien työhaasteiden ottamista tehtäväkuviin uudessa organisaatiossa, - huolehdin esimiestuen lisäämisestä tulosyksiköiden esimiesten avulla - tulosyksiköiden määrää on lisätty - valvon, että esimiehet vähintään kerran kuussa keskustelevat jokaisen työntekijän kanssa (muutosvaihe ja esimiestuki) kommentointimahdollisuus tammikuussa väliraportista ja loppuraportista elo-syyskuu eri tavoin Aikavaraus 10 kok. ja 40 tuntia; muiden kuuleminen työn eri vaiheissa; tuloksen hyödyntäminen kunnassa arvioitava (kunnan jory ja kh). Tehdään oma kysely onnistumisesta. 5. Toimialan liikelaitosten toiminnan edistäminen Aleksia - valvon Aleksian 5 vuotta koskeva tuottavuustarkastelun laadintaa (tarkastelukausi itse vaikutettavat kulut ja kaikki kulut) - varmistan keittiöverkkosuunnitelman toteuttamisen vaiheittain (keittiörakenne, henkilöstö, investoinnit) TP 2013 jälkeen tuottavuusarvio laaditaan mennessä Tavoitteet hyväksytty mennessä ja hankin Aleksian arvion etenemisestä syksyllä

9 - toimin pj:nä ryhmässä, joka valmistelee yhteistyössä tilakeskuksen ja Aleksian kanssa kiinteistöjen hoitovastuun siirron tilakeskukseen Nurmijärven Työterveys - vastaan liikelaitoksen johtajan kanssa tulevaisuuden vaihtoehtojen vertailusta seuraavien toimintamallien osalta: a. jatketaan omana liikelaitoksena b. yhtiöitetään oma toiminta c. mennään mukaan seudulliseen kuntayhteistyöhön d. ulkoistetaan työterveys Arvio siirron onnistumisesta asiakkaiden kannalta syksy Vaihtoehdot valmisteltu mennessä; valtuuston päätös jatkosta kesäkuu-14 Klaukkalan jäähallia - tuen liikelaitosjohtajaa harjoitusjäähallin rakentamisessa käymällä kuukausittain keskustelut hänen kanssa hankkeen etenemisestä - vastaan liikelaitoksen johtajan kanssa jäähallin siirtoa liikuntapaikaksi koskevasta valmistelusta Arvio keskustelutuesta ja arvio rakennushankkeen onnistumisesta liikuntapäällikön toimesta 6. Turvallisuussuunnitelman ja valmiussuunnittelun yleisen osan päivittäminen vuoden 2014 aikana Vastaan koulutuksen järjestämisestä kolmen liikelaitoksen johtokunnille roolin kirkastamiseksi; koulutus tehdään muun luottamushenkilökoulutuksen yhteydessä kevään 2014 kuluessa. Osallistun kunnan turvallisuussuunnitelman päivittämiseen turvallisuustyöryhmän jäsenenä Vastaan valmiussuunnittelun yleisen osan päivittämisestä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Koulutus kevät-14 Keskustelu loppuvuonna johtokuntien kanssa Laadinta mennessä Laadinta mennessä

10 OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE ENSI VUODELLE KEHITTÄMISTAPA, MIHIN MENNESSÄ - Verkostojen hyödyntäminen kunnan - seminaarien hyödyntäminen kuntakohtaisessa työssä - vuoden aikana kehitystyössä - henkilöjohtamistaitojen syventäminen - johtamistaitojen päivittäminen - vuoden aikana lisäkoulutuksella - Palvelutuotannon sopeuttaminen ja tietohallinto- koulutus - tarpeen Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus Henkilön allekirjoitus Päiväys Kimmo Behm Jukka Anttila

11 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan perustehtävä: SoTeLi-toimiala (Sosiaali-Terveys-Liikunta) Sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Pentti virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnosta Ilpo Salminen (johtava ylilääkäri) Mervi Herola (perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö) Jaakko Kartano (hallintopäällikkö), viranhaltija vaihtuu vuonna 2014 Antero Lempiö (liikuntapäällikkö) Kimmo Behm (kunnanjohtaja) Sosiaali- ja terveystoimen toimiala koostuu neljästä tulosalueesta: hallinto- ja talouspalvelut, perheja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut sekä liikuntapalvelut. Tulosalueiden tehtäviä ovat: Hallinto- ja talouspalvelut Toimialan henkilöstöasioiden koordinointi Toimialan hankintojen ja investointien koordinointi. Toimialan tilojen käytön suunnittelu ja koordinointi. Talousarvion laadinta tulosalueiden kanssa, määrärahojen seuranta sekä raportointi. Toimialan taloustoimintojen ylläpitäminen, suunnittelu ja kehittäminen (laskutus, ostolaskujen käsittely, kustannuslaskenta, raportointi). Tukipalvelu-liikelaitosten (työterveys, ruokahuolto, siivous) yhteistyön koordinointi. Lautakuntatyöskentelyyn liittyvät hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- sekä sihteeritehtävät. Toimialan johdon tukitehtävät. Toimialakohtaisen tietohallinnon koordinointi. Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden-, koulujen- ja aikuissosiaalityö Perhetyö ja tukihenkilötoiminta Lastensuojelu (avohuolto, perhehoito, laitoshoito) Työllisyyspalvelut Kehitysvammaisten palvelut Vammaispalvelut

12 Toimeentulotuki Talous- ja velkaneuvonta Perheneuvola Ennalta ehkäisevän työn koordinointi Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito Avoterveydenhoito Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Lääkäritoiminnot ja erityispalvelut Apteekki Erikoissairaanhoito Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut ja järjestötoiminta Liikunnanohjaus ja tapahtumat Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: Yhteisen sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtaminen valtuuston asettamien strategian, päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveysjohtaja vastaa toimialansa: - toiminnan kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta sekä taloudesta - toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta eri toimintojen ja yhteisten asioiden valmistelun koordinoinnista (strategia, talousarvio, henkilöstösuunnitelma, johtoryhmätyöskentely) - henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä - yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa (tulosalueet, muut toimialat, oman toimialan lautakunnat, kunnan toimielimet, muut kunnat ja muut yhteistyötahot) - työllisyysasioiden koordinoinnista - johtamisesta valmiussuunnitelman mukaisesti ja toimii huoltopäällikkönä kunnan poikkeusolojen organisaatiossa. Viranhaltijan/työntekijän sijainen: - tulosaluepäälliköt (välittömät alaiset) seuraavassa järjestyksessä: johtava ylilääkäri, perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö, hallintopäällikkö, liikuntapäällikkö Henkilön hoitamat sijaisuudet: -

13 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU Toimialan strategisen johtamisen vahvistaminen; valmistautuminen sote-uudistuksen jatkotyöstämiseen Parantunut toiminnan tuottavuus Prosessijohtamisen selkeyttäminen ja tehostaminen erityisesti yhdyspintaprosessien osalta Hyvinvointi- ja terveysjohtaminen Toimii kunnan edustajana ja varapuheenjohtajana KUK soteuudistusta valmistelevassa työryhmässä. Jatkaa toimialan kokonaisvaltaisen johtamisen kehittämistä eettiseen johtamisen osa-alueisiin keskittyen. Kehittää toimialan palvelujen johtamista siten, että palvelut pystytään tuottamaan lakisääteisten määräaikojen puitteissa, myös sähköisiä palveluja lisäten. Huolehtii, että tuotteistusprosessia jatketaan toimialalla laajalla rintamalla, jotta palveluseteli voidaan ottaa tänä syksynä käyttöön suun terveydenhuollossa ja kokemusten myötä laajemminkin. Vetää kahta muutosprosessia; lasten ja perheiden palvelut sekä hankinnat siten, että toimintatapoja kehitetään aiempaa joustavammiksi ja toisaalta tehokkaammiksi. Aloittaa aikuisten hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana linkittäen ryhmän toimintaa vahvasti koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaan. Sote-selvitystyöryhmän aikataulun mukaisesti kevät-kesä Toimialalle valmistuu eettisen johtamisen ohje vuoden 2014 aikana. OVK:t lautakunnalle. Esitys lautakunnalle syksyllä Esitys lautakunnalle 2014 lopussa ja halllitukselle vuoden 2015 alussa. Jokavuotisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen; henkilöstöohjelman sisäänajo toimialan arkeen Toimii vuosittain päävastuussa kahdessa työseminaaripäivässä toimialan esimiehille, joissa käsitellään mm. talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Vastaa koulutussuunnitelmien käyttöönotosta toimialalla. Vastaa edellisen henkilöstökyselyn tuloksen perusteella hallinnonja talouspalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisestä. Tarkastelee sotelin yhteisiin tavoitteisiin nähden johtamisjärjestelmän toimivuutta. Palautekyselyt. Vuotuinen koulutuskorvaushakemus. Arvioidaan seuraavassa henkilöstökyselyssä. Soteli-jory syksyllä Palveluverkkosuunnitelma ja tuotanto-ohjelma ohjaavat tarkoituksenmukaista ja tehokasta palvelutuotantoa Muodostaa soteli-joryn kanssa esityksen ikäihmisten palveluista, palvelurakenteesta sekä kunnan omien toimintojen kehittymisen suunnasta pitkällä aikavälillä. Tuo mukanaan palavereihin sotelin selkeän näkemyksen tilaasioihin, erityisesti perhetukikeskukseen ja virastotaloon liittyen. Syksyllä lautakuntaan. Tarkistetut hankesuunnitelmat. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kuntalaisten palvelutuotantoa kehitettäessä Vastaa avustuskriteerien päivittämisestä siten, että avustuksia voidaan käyttää nykyistä monipuolisemmin erilaisiin sote- Lautakuntaan vuoden sisään..

14 asiakkaiden tapahtumiin. Jakaa tietoa kunnan sisällä ja kolmannelle sektorille työttömien työllistämisen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Vuotuinen TA-valmistelu OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE ENSI VUODELLE KEHITTÄMISTAPA, MIHIN MENNESSÄ Strategisen johtamisen vahvistaminen Voimavarojen jakaminen oikein. II OVK Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus Henkilön allekirjoitus Päiväys Kimmo Behm, kunnanjohtaja Erja Pentti, sosiaali- ja terveysjohtaja

15 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan perustehtävä: Tehtävän tarkoitus ja keskeinen sisältö: Sivistystoimen toimiala Sivistystoimenjohtaja Virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, opetushallinnon tutkinto tai keskimmäinen arvosana kouluhallinnon tutkinnossa sekä kokemusta sivistystoimen alalta Tiina Hirvonen Hallintopäällikkö, Kirsi Hyvämäki Opetuspäällikkö Kati Luostarinen Kirjastojohtaja Anu Sorvali Varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine Nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen KUUMA-TVT hankkeen projektipäällikkö Terhi Nissinen Kimmo Behm, kunnanjohtaja Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimiala mahdollistaa kuntalaisille oppimisen, sivistymisen ja elinikäisen kasvun. Sivistystoimi huolehtii Nurmijärven kunnan monipuolisista varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluista. Sivistystoimen johtaminen ja toimialan toiminnan kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti Sivistystoimenjohtaja vastaa toimialansa - toiminnan kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta sekä taloudesta - toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta - eri toimintojen ja yhteisten asioiden valmistelun koordinoinnista(strategia, talousarvio, henkilöstösuunnitelma, johtoryhmätyöskentely) - henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista - yhteistyöstä (tulosalueet, kunnan muut toi- lomake päivitetty

16 mialat, oman toimialan lautakunnat, muut kunnan toimielimet, kuntayhteistyö ja muut yhteistyötahot) - sivistystoimen toiminnassa avoimen varhaisen yhteistyön kehittämisestä - toimialan valmiussuunnittelusta Viranhaltijan/työntekijän sijainen: Tulosaluepäälliköt seuraavassa järjestyksessä: 1. opetuspäällikkö 2. hallintopäällikkö 3. varhaiskasvatuspäällikkö 4. nuorisopäällikkö 5. kirjastonjohtaja Henkilön hoitamat sijaisuudet: opetuspäällikkö 1. sijainen hallintopäällikkö 1. sijainen varhaiskasvatuspäällikkö 4.sijainen kirjastonjohtaja 4. sijainen nuorisopäällikkö 2.sijainen lomake päivitetty

17 TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU Sivistystoimen toiminnan kehittäminen kunnan strategian suuntaisesti huomioiden kunnan toiminnan painopistealueet Tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittäminen sivistystoimen toiminnassa Palveluverkkosuunnitelman vieminen käytäntöön sivistystoimen osalta Johtamisen ja yhteisöllisyyden kehittäminen toimialalla ja työhyvinvoinnin lisääminen Yhteistyön edelleen kehittäminen toimialan tulosalueiden, muiden toimialojen ja KUUMA -kuntien kesken Johtaa sivistystoimen osalta alueellisen toiminnan kehittämistä, monialaisen yhteistyön vahvistamista sekä asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Johtaa sivistystoimen pitkän aikavälin tulevaisuuden suunnittelua ja edistää tulosaluekohtaisen toiminnan pitkän aikavälin suunnitelmien tekemistä kuntastrategian suuntaisesti. Johtaa opetussuunnitelmatyön organisointia ja laatukriteerityön eteenpäinviemistä sekä hyödyntämistä tulosalueilla. Johtaa tuottavuuden ja taloudellisen toiminnan kehittämistä. Edistää seuraavien toimenpiteiden toteuttamista sivistystoimessa: tuotteistamisen eteenpäin vieminen varhaiskasvatuksessa ja nuorisopalveluissa, tuotteistamisen laajentaminen pilottina koulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluihin, palvelusetelin käyttöönottaminen varhaiskasvatuspalveluissa, määrärahan käytön seuraamisen vahvistaminen tulosyksiköissä, olemassa olevien prosessikuvausten päivittäminen. Johtaa palveluverkkosuunnitelman toimenpiteiden eteenpäin viemistä sivistystoimen osalta yhteistyössä tulosaluepäälliköiden kanssa seuraavilla toimenpiteillä: Nummenpään ja Suomiehen koulujen lakkauttamispäätöksen valmistelu, lukiotyöryhmän työskentelyn valmistelu, epäkäytännöllisistä tiloista luopumisen suunnitelma, seuraavan investointiohjelman valmistelu hyödyntäen laadittuja palveluverkkoselvityksiä Johtaa esimiestoiminnan, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä sekä henkilöstöohjelman toteuttamista. Vastaa sivistystoimen esimiesten säännöllisten tapaamisten toteuttamisesta. Johtaa sivistystoimen sekä lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän osalta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisen loppuun saattamista. Osallistuu sivistystoimen edustajana kuntatasoisen hyvinvointi- Tulosaluekohtaisten toiminnan tulevaisuussuunnitelmien valmistuminen, alueellisen ja monialaisen toiminnan määrä Sivistystoimen johtoryhmä, lautakunnat Varhaiskasvatuksen ja nuorisopalvelujen tuotteistamisen valmistuminen, työajan seurannan valmistuminen koulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluissa, päätökset palvelusetelin käyttöönottamisesta varhaiskasvatuspalveluissa Lautakunnat Sivistystoimen johtoryhmä Työryhmän raportti, valmistunut suunnitelma, investointiesitys sivistystoimen osalta Valtuuston päätökset Sivistystoimen johtoryhmä Koulutuspäivien määrä Kehityskeskustelujen määrä Esimiestapaamisten määrä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistuminen ja hyväksyminen Tulosalueiden yhteistyön tu- lomake päivitetty

18 Osallistuminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen laatimiseen suunnitelman laatimiseen. Johtaa tulosalueiden keskinäisen yhteistyön kehittämistä sekä toimialojen välisen yhteistyön edistämistä. Johtaa KUUMA-kuntien tieto- ja viestintätekniikan kehittämishankkeen koordinointia toimien hankejohtajana. Osallistuu yhteistyöhön Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Uudenmaanliiton kanssa. Osallistuu Nurmijärven kunnan edustajana sivistystoimen selvitystyöryhmän työskentelyyn. lokset: yhteiset projektit, tilojen yhteiskäyttö Hankeraportit rajoittajille Selvitystyön loppuraportti sivistystoimen osalta OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE 2014 Oman ammatillisen osaamisen vahvistaminen KEINO Sivistystoimen huippujohtajakoulutus Yksittäiset koulutuspäivät AIKATAULU OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ Tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittäminen KEINO Koulutus, sosiaalisen median käyttäminen AIKATAULU Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus Henkilön allekirjoitus Päiväys Kimmo Behm Tiina Hirvonen lomake päivitetty

19 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: Viranhaltijan/työntekijän sijainen: 1. Juha Oksanen, suunnittelupäällikkö 2. Ville Könönen, rakennuspäällikkö 3. Jukka Salminen, kunnallistekniikan päällikkö 4. Leena Vuorenpää, hallintopäällikkö Ympäristötoimiala Tekninen johtaja Ilkka Ruutu Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännön perehtyneisyys teknisen toimialan johtamiseen sekä kunnallishallintoon. Juha Oksanen, suunnittelupäällikkö Ville Könönen, rakennuspäällikkö Jukka Salminen, kunnallistekniikan päällikkö Leena Vuorenpää, hallintopäällikkö Johanna Sahlstedt, vesilaitoksen johtaja Heikki Mälkki, rakennustarkastaja Kimmo Behm, kunnanjohtaja Ympäristötoimiala vastaa kunnan ympäristön suunnittelusta (asemakaava-alueet ja infra), kehittämisestä, siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Toimiala vastaa kunnan rakennuskannan omistajatehtävistä sekä viheralueiden, katujen, verkostojen ja muun kunnallistekniikan rakentamisesta ja ylläpidosta sekä rakennusvalvonnasta, joukkoliikenteestä, vesihuollosta ja jätehuollosta. Tekninen johtaja vastaa toimialansa - toiminnan johtamisesta, kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta sekä taloudesta - toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta - eri toimintojen valmistelun koordinoinnista (strategia, talousarvio, henkilöstösuunnitelma, johtoryhmätyöskentely) - henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista - yhteistyöstä (tulosalueet, kunnan muut toimialat, oman toimialan lautakunnat, muut kunnan toimielimet, kuntayhteistyö ja muut yhteistyötahot) Henkilön hoitamat sijaisuudet:

20 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU 1. Toimiala toimii kuntastrategian mukaisesti ja tuottaa tehtävänsä mukaiset palvelut ja suoritteet: ympäristötoimialan päätehtävänä on tuottaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Yhdyskuntarakentamisessa tavoitellaan riittävää kaupunkikuvallista laatutasoa. Strateginen ja operatiivinen johtaminen: Toimialajohtaja varmistaa suurimpien hankkeiden etenemisen johtamalla niitä itse tai varmistamalla edellytykset ja resurssit erikseen nimetyille projektinjohtajille sekä seuraamalla hankkeiden etenemistä. Erityisseurannassa olevat hankkeet ovat Viirinlaakso (toteutusprojekti), Nurmijärven monitoimitalo (rakennussuunnittelu ja liiketoimintamalli) ja Kylänpää (idealähtöinen ja Viirinlaakso: projektiryhmän johtaminen; asemakaavaehdotus ja hankesopimus valmistuvat (yhteistyö: elku), kevät Nurmijärven monitoimitalo; suunnitteluryhmä, johtoryhmä, v Kylänpää, asemakaava, Toimiala toimii tuottavasti ja kehittää toimintaansa. vuorovaikutteinen kaavoitusprosessi). Kehittämistyö: Investointiprosessiin liittyvä vaikuttavuustarkastelu ja kannattavuuslaskenta selvitetään ennen seuraavan investointikierroksen käynnistymistä. Logistiikan optimointi käynnistetään ajoneuvojen ja työkoneiden GPS-seurannan kilpailutuksella ja hankinnalla. Siirrytään sähköiseen lupakäytäntöön. Siirrytään integroituun 3D-suunnitteluun tärkeimmissä kaava- ja rakennussuunnittelukohteissa. Toimialan johtoryhmä, hankintaasiakirjat, lautakuntien päätökset, v aikana. 3. Henkilökunta on motivoitunutta ja tekee hyvää yhteistyötä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja toisten yksiköiden kanssa. 4. Kunnan etua valvotaan yhdistymisselvityksessä ja muussa seutuyhteistyössä. Henkilöstöjohtaminen: Henkilöstön valmentava johtaminen otetaan teemaksi tulosaluepäälliköiden / liikelaitosjohtajan kehityskeskusteluissa, päivittäisjohtamisessa sekä toimialan johtoryhmätyöskentelyssä (huomioidaan myös avainhenkilöriski). Aleksian kiinteistöpalveluiden siirto toteutetaan hallitusti, ja samassa yhteydessä tarkistetaan toimintatapoja mm. kiinteistöhuoltoon ja talotekniikan etävalvontaan liittyen. Uuden asemakaavapäällikön myötä varmistetaan asemakaavoitusyksikön toimintatapojen kehittäminen. Edunvalvonta: Aktiivinen osallistuminen KUK-selvitykseen ja Nurmijärven edunvalvonta substanssiasioissa. Nurmijärvelle soveltuvan joukkoliikennemallin tukeminen. Kunnan edunvalvonta tulevassa jätehuollon järjestämismallissa. Kehityskeskustelut, kevät Johtoryhmätyöskentely, koko vuosi. Aleksian siirto, kevät Asemakaavoituksen henkilöjärjestelyt 01-08/2014. KUK-selvitys ja raportointi Kuumajohtokunnan ja valtionhallinnon määrittämässä aikataulussa. Joukkoliikenteen kilpailutus. Neuvottelut seudullisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa.

TEHTÄVÄKUVA 2015. Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta.

TEHTÄVÄKUVA 2015. Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta. TEHTÄVÄKUVA 2015 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA 2016. Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta.

TEHTÄVÄKUVA 2016. Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta. TEHTÄVÄKUVA 2016 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 187 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 1.9.2003 145 Voimaan 7.10.2003 Valtuusto 15.10.2007 127 Voimaan 16.10.2007 Valtuusto 21.3.2011

Lisätiedot

- päätösotteet toimitettu kuntiin välittömästi ja tuettu näin asioiden käsittelyä samoin aineistoin joka KUUMA-kunnassa

- päätösotteet toimitettu kuntiin välittömästi ja tuettu näin asioiden käsittelyä samoin aineistoin joka KUUMA-kunnassa KUUMA OSAVUOSITOIMINTAKATSAUS sekä katsaus vuosien 2014-2017 painopisteisiin Johtokunta 4.6.2014 / 28, liite 18 3 KUUMA-SEUDUN PERUSTOIMINTA Valmis Toteutuu ennustetusti, kesken Toteutuu ennustetusti,

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Miten kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä kehitetään? Sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli, Itä-Suomen AVI, 5.9.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä Toimiala/ hallinnonala/ tuotantoalue Lasten ja nuorten palvelut Osasto/ yksikkö Lastensuojelu Avopalvelut 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 047SOS04A III johtava sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot