1. Hallintojohtaja 2. Kehitysjohtaja 3. Sivistystoimen toimialajohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Hallintojohtaja 2. Kehitysjohtaja 3. Sivistystoimen toimialajohtaja"

Transkriptio

1 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: Keskushallinto/Ylin päätöksenteko Kunnanjohtaja Kimmo Behm Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta. Hallintojohtaja Jukka Anttila Sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen Sosiaali ja terveysjohtaja Erja Pentti Tekninen johtaja Ilkka Ruutu Kehitysjohtaja Aarno Kononen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä Kunnan ylimmän päätöksenteon osana vastakunnan kokonaisvaltaisesta johtamisesta kuntalain ja valtuuston sekä hallituksen hyväksymän kuntastrategian ja johtosääntöjen sekä päätösten mukaisesti Kuntalain 24 :n mukaisesti kunnanhallituksen alaisena 1. johtaa kunnan strategista kehittämistä sekä vastaa kunnanhallituksen kanssa kuntakonsernin ohjauksesta 2. vastaa kunnan ylimpänä viranhaltijana valtuuston ja kunnanhallituksen tavoitteiden ja päätösten toteuttamisesta 3. vastaa siitä, että koko kunnan toiminta on taloudellisesti ja tehokkaasti hoidettu 4. johtaa kunnan hallintoa ja henkilöstöorganisaatioita 5. vastaa koko kunnan ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta 6. johtaa kunnan valmiussuunnittelua 7. edustaa tai määrää kunnan muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, jollei kunnanhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä. Viranhaltijan/työntekijän sijainen: Henkilön hoitamat sijaisuudet:

2 1. Hallintojohtaja 2. Kehitysjohtaja 3. Sivistystoimen toimialajohtaja

3 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU Johtaa kuntaa ja kuntakonsernia uudistettavan kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseksi Johtaa kuntastrategian päivittämistä yhteistyössä elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen sekä luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation sekä kuntalaisten ja sidosryhmien kesken käytävän vuoropuhelun kautta. Johtaa talouden sopeuttamistoimenpiteiden ja - toimenpide-esitysten valmistelua ja niiden toteuttamista yhteistyössä johtoryhmän ja kunnanhallituksen sekä henkilöstön kanssa. Valtuustoseminaarit, Uso - seminaarit, kyläillat ja kuntalaistapaamiset ja kehityskeskusteluissa Kunnanhallituksen ja puheenjohtajiston sekä joryn tapaamiset ja seminaarit Kunnanjohtajan aamupuurotilaisuudet Käsittely ja seuranta joryssä ja kunnanhallituksessa sekä valtuustossa tammi - joulukuu Kunnanhallituksen työn itsearviointi Johtaa tasapainotetun talousarvion valmistelua kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn yhteistyössä toimialojen ja luottamushenkilöorganisaation kanssa. Talousarvioprosessin valmistelu talousjohtajan kanssa ja käsittely joryssä eri luottamushenkilötoimielimissä kesäkuu- marraskuu Johtaa ja koordinoi kuntauudistukseen liittyviä hankkeita Koordinointivastuu vastauksista kahdeksan kunnan kuntauudistuksen valmisteluun sekä mahdollisten muiden vaihtoehtojen tarkastelu valtuuston linjausten mukaisesti. Sote selvitysryhmän puheenjohtajuus ja sotelainsäädännön valmisteluun vaikuttaminen Valtuusto- kunnanhallitus ja johtoryhmän käsittelyt ja seminaarit tammi- joulukuu Osallistuminen metropolilain valmisteluun yhteistyössä VM:n ja ministeriöiden sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Informointi ja käsittely joryssä ja luottamushenkilöelimissä kevät kesä

4 Osallistua elinkeinopoliittisesti merkittävien hankkeiden edistämiseen ja kaupallisten palvelujen kehittämiseen Johtaa kuntakonsernin omistajanohjausta yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa Vastata kunnan edunvalvonnasta ja sidosryhmätoiminnasta maakunnan yhteistyöelimissä Johtaa hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman laadintaa yhteistyössä toimialojen ja keskusten kanssa Johtoryhmätyön ja työhyvinvoinnin kehittäminen koko kunnassa Toimiminen kehittämisvastaavana toimipaikka-alueiden, kaupallisten palveluiden sekä muiden elinkeinohankkeiden kehittämishankkeissa ja markkinoinnissa sekä ympäristötoimialan ja elinkeino- ja kuntakehityksen johdon ja elinkeinojohtajan kanssa. Osallistuminen konserniyhtiöiden ohjaukseen sekä säännöllinen yhteistyö konserniyhtiöiden johdon kanssa sekä arviot ja esitykset yhtiöiden toiminnan ja rakenteiden kehittämisestä Toiminta Kuuman ja Helsingin seudun kuntayhteistyöelimissä. Osallistuminen erilaisiin yhteistyötapaamisiin elinkeinoelämän - ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan koordinointi ja seurantajärjestelmän kehittäminen Edistää johtoryhmätyön kautta toimialoilla esimiestoimintaa, osaamista ja työhyvinvointia sekä henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista. Kaavoituksen ja maankäytön kuukausikokousten johtaminen; Viirinlaakson kehittämishankeen ryhmä Yhteistyö konserniyhtiöiden johdon kanssa; osallistuminen yhtiöiden hallituksen kokouksiin ja seminaareihin. Raportointi kokouksista ja päätöksistä valtuustolle ja kunnanhallitukselle sekä johtoryhmälle Hyvinvointikertomus valtuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa Johtoryhmän toiminnan arviointi ja koulutukset. Työhyvinvoinnin ja henkilöstöohjelman toteutumisen arviointi joryn kanssa säännöllisesti Vastata valmiussuunnittelun ja varautumisen ajan tasalla pidosta Kunnan valmiussuunnittelun johtoryhmän (vss-jory) kokoukset kaksi kertaa vuodessa, joista toisen yhteydessä pidetään lyhyt valmiusharjoitus. Vss-joryt kesä ja joulukuu

5 OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE ENSI VUODELLE 1)Strategisen johtamisen näkemyksellinen USO koulutusten hyödyntäminen kunnan strategisessa kehittäminen ohjaamisessa ja koulutuksessa Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus KEHITTÄMISTAPA, MIHIN MENNESSÄ 1) mahdollinen koulutus vuonna 2014 Henkilön allekirjoitus Päiväys Outi Mäkelä kunnanhallituksen puheenjohtaja Kimmo Behm kunnanjohtaja

6 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Asiavastuut Esimiehen nimi ja virkanimike Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: KESKUSHALLINNON TOIMIALA Hallintojohtaja Jukka Anttila Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kokemusta julkisen hallinnon kehittämisessä ja johtamisessa tai muissa vaativissa kunnallishallinnon tehtävissä Back Marja-Liisa, hallintopäällikkö Hallintopalvelut Ojala Leena, henkilöstön kehittämispäällikkö Henkilöstöpalvelut Valtonen Tuula, talousjohtaja Talouspalvelut Savander-Hämäläinen Anu, Aleksia liikelaitoksen johtaja Siikamäki Kirsti, Nurmijärven Työterveys - liikelaitoksen johtaja Lempiö Antero, Klaukkalan Jäähalli liikelaitoksen johtaja Kimmo Behm, kunnanjohtaja Keskushallinnon toimiala vastaa kunnan kokonaistaloudesta, keskushallinnon tukipalvelujen tuottamisesta sekä kunnan hallinnon kehittämistehtävistä. Toimiala vastaa liikelaitospalvelujen (Aleksia, Klaukkalan Jäähalli ja Työterveys) tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä. Keskushallinnon toimialan johtaminen. Toimivan hallinnon kehittäminen sekä kuntalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksen edistäminen. Kunnanjohtajan tukeminen kuntaorganisaation kehittämisessä. Kansainvälisten asioiden koordinointi, keskushallinnon valmiussuunnittelusta vastaaminen Viranhaltijan/työntekijän sijainen: 1. Talousjohtaja 2. Hallintopalvelujen hallintopäällikkö 3. Henkilöstön kehittämispäällikkö Toimivaltuudet: Sijaisuus kattaa kaikki hallintojohtajan tehtävät lukuun ottamatta valtuuston sihteerin tehtäviä, joissa 1. sijainen on hallintopalvelujen hallintopäällikkö ja 2. kunnansihteeri. Hallintosäännön mukaiset toimialajohtajan valtuudet

7 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU 1. Keskushallinnon toimialan johtaminen strategian suuntaisesti ja esitysten tekeminen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi Toimialan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen Talouskeskuksen yhdistämisen jälkeen - vastaan keskushallinnon talouden oikaisuohjelman/tuottavuusohjelman laadinnasta; johdollani etsitään tietotekniikan mahdollisuuksia säästää omassa toiminnassa Oma johtoryhmä ja kunnan jory arvio kevät ja syksy raportoinnin yhteydessä - johdan ja osallistun tietohallintopäällikön työn tavoitemäärittelyyn ja työn nivomiseen palvelutuotannon läpikäymiseen - johdan toimintaa niin, että henkilöstön työkuormia tasataan työssä jaksamisen turvaamiseksi: Kunnan jory helmikuu: uuden tietohallintopäällikön rooli määritellään; ja työstä arvio loppuvuonna 2014 Osa muutoksista voimaan heti. Työkuormat arvioidaan muutosten johdosta toukokuussa. 2. Kuntaorganisaation toimivuuden parantaminen Toimenpiteillä pyritään työnjaon selkeyttämiseen ja kustannustehokkuuteen - tuen poliittista johtamista johtamisjärjestelmän osana kouluttamalla valmistelijoita vaihtoehtojen tuottamiseen ja tarpeellisten vaikutusten arviointiin - työstän osaltani kunnan johtoryhmälle kokonaiskehittämisen kohteet lähivuosille - vastaan kunnan johtamisjärjestelmän kuvaamisesta johtoryhmän ja kunnanhallituksen vuoropuhelun tuloksena - laaditaan hallinnon henkilöresursseista arvio talouden oikaisuohjelman osana - toimin Uusi Kunta 2017 II-vaiheen yhteyshenkilönä ja seminaarien hyödyntäminen kunnan kehitystyössä tuomalla teemat kunnan toimielimissä keskusteltavaksi ja sopimal- Asiantuntijakoulutus kevät ja arvio syksy Kuvaus valmis huhtikuu ja arvio syksyn seminaarissa Määrittely kunnan jory:ssä päätökseen maaliskuussa, sitä ennen toimialakysely ja aikataulutus Arvio hallintoresursseista Materiaalit heti jakoon, kehityskohteista osallistujien arvio ja esilläpito kunnanhallitus/valtuusto; loppuvuonna arvio

8 la jatkokehityskohteista paikallisesta ja valtakunnallisesta USO 2 annista (kj. aamupuuro) 3. Kuntarakennepäätösten hyvä valmistelu kunnassa 4. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen vaikuttamalla keskeisiin tekijöihin Osallistun kuntarakennetta, metropolihallintoa sekä sosiaali- ja terveystointa koskevien linjausten laadintaan sovittavan roolin mukaan ja turvaan kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuudet kuntarakennetyön osalta - huolehdin kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisesta eri vaiheissa järjestämällä kommentointimahdollisuus väliraportista ja loppuraportista ennen päätöksentekoa - osallistun KUK-selvityksen Demokratiaryhmän työhön (vpj.) Toimenpiteet kohdistuvat organisaatiomuutoksen henkilöstövaikutuksiin - valvon tarpeellisten ja kiinnostavien työhaasteiden ottamista tehtäväkuviin uudessa organisaatiossa, - huolehdin esimiestuen lisäämisestä tulosyksiköiden esimiesten avulla - tulosyksiköiden määrää on lisätty - valvon, että esimiehet vähintään kerran kuussa keskustelevat jokaisen työntekijän kanssa (muutosvaihe ja esimiestuki) kommentointimahdollisuus tammikuussa väliraportista ja loppuraportista elo-syyskuu eri tavoin Aikavaraus 10 kok. ja 40 tuntia; muiden kuuleminen työn eri vaiheissa; tuloksen hyödyntäminen kunnassa arvioitava (kunnan jory ja kh). Tehdään oma kysely onnistumisesta. 5. Toimialan liikelaitosten toiminnan edistäminen Aleksia - valvon Aleksian 5 vuotta koskeva tuottavuustarkastelun laadintaa (tarkastelukausi itse vaikutettavat kulut ja kaikki kulut) - varmistan keittiöverkkosuunnitelman toteuttamisen vaiheittain (keittiörakenne, henkilöstö, investoinnit) TP 2013 jälkeen tuottavuusarvio laaditaan mennessä Tavoitteet hyväksytty mennessä ja hankin Aleksian arvion etenemisestä syksyllä

9 - toimin pj:nä ryhmässä, joka valmistelee yhteistyössä tilakeskuksen ja Aleksian kanssa kiinteistöjen hoitovastuun siirron tilakeskukseen Nurmijärven Työterveys - vastaan liikelaitoksen johtajan kanssa tulevaisuuden vaihtoehtojen vertailusta seuraavien toimintamallien osalta: a. jatketaan omana liikelaitoksena b. yhtiöitetään oma toiminta c. mennään mukaan seudulliseen kuntayhteistyöhön d. ulkoistetaan työterveys Arvio siirron onnistumisesta asiakkaiden kannalta syksy Vaihtoehdot valmisteltu mennessä; valtuuston päätös jatkosta kesäkuu-14 Klaukkalan jäähallia - tuen liikelaitosjohtajaa harjoitusjäähallin rakentamisessa käymällä kuukausittain keskustelut hänen kanssa hankkeen etenemisestä - vastaan liikelaitoksen johtajan kanssa jäähallin siirtoa liikuntapaikaksi koskevasta valmistelusta Arvio keskustelutuesta ja arvio rakennushankkeen onnistumisesta liikuntapäällikön toimesta 6. Turvallisuussuunnitelman ja valmiussuunnittelun yleisen osan päivittäminen vuoden 2014 aikana Vastaan koulutuksen järjestämisestä kolmen liikelaitoksen johtokunnille roolin kirkastamiseksi; koulutus tehdään muun luottamushenkilökoulutuksen yhteydessä kevään 2014 kuluessa. Osallistun kunnan turvallisuussuunnitelman päivittämiseen turvallisuustyöryhmän jäsenenä Vastaan valmiussuunnittelun yleisen osan päivittämisestä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Koulutus kevät-14 Keskustelu loppuvuonna johtokuntien kanssa Laadinta mennessä Laadinta mennessä

10 OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE ENSI VUODELLE KEHITTÄMISTAPA, MIHIN MENNESSÄ - Verkostojen hyödyntäminen kunnan - seminaarien hyödyntäminen kuntakohtaisessa työssä - vuoden aikana kehitystyössä - henkilöjohtamistaitojen syventäminen - johtamistaitojen päivittäminen - vuoden aikana lisäkoulutuksella - Palvelutuotannon sopeuttaminen ja tietohallinto- koulutus - tarpeen Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus Henkilön allekirjoitus Päiväys Kimmo Behm Jukka Anttila

11 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan perustehtävä: SoTeLi-toimiala (Sosiaali-Terveys-Liikunta) Sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Pentti virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnosta Ilpo Salminen (johtava ylilääkäri) Mervi Herola (perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö) Jaakko Kartano (hallintopäällikkö), viranhaltija vaihtuu vuonna 2014 Antero Lempiö (liikuntapäällikkö) Kimmo Behm (kunnanjohtaja) Sosiaali- ja terveystoimen toimiala koostuu neljästä tulosalueesta: hallinto- ja talouspalvelut, perheja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut sekä liikuntapalvelut. Tulosalueiden tehtäviä ovat: Hallinto- ja talouspalvelut Toimialan henkilöstöasioiden koordinointi Toimialan hankintojen ja investointien koordinointi. Toimialan tilojen käytön suunnittelu ja koordinointi. Talousarvion laadinta tulosalueiden kanssa, määrärahojen seuranta sekä raportointi. Toimialan taloustoimintojen ylläpitäminen, suunnittelu ja kehittäminen (laskutus, ostolaskujen käsittely, kustannuslaskenta, raportointi). Tukipalvelu-liikelaitosten (työterveys, ruokahuolto, siivous) yhteistyön koordinointi. Lautakuntatyöskentelyyn liittyvät hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- sekä sihteeritehtävät. Toimialan johdon tukitehtävät. Toimialakohtaisen tietohallinnon koordinointi. Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden-, koulujen- ja aikuissosiaalityö Perhetyö ja tukihenkilötoiminta Lastensuojelu (avohuolto, perhehoito, laitoshoito) Työllisyyspalvelut Kehitysvammaisten palvelut Vammaispalvelut

12 Toimeentulotuki Talous- ja velkaneuvonta Perheneuvola Ennalta ehkäisevän työn koordinointi Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito Avoterveydenhoito Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Lääkäritoiminnot ja erityispalvelut Apteekki Erikoissairaanhoito Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut ja järjestötoiminta Liikunnanohjaus ja tapahtumat Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: Yhteisen sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtaminen valtuuston asettamien strategian, päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveysjohtaja vastaa toimialansa: - toiminnan kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta sekä taloudesta - toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta eri toimintojen ja yhteisten asioiden valmistelun koordinoinnista (strategia, talousarvio, henkilöstösuunnitelma, johtoryhmätyöskentely) - henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä - yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa (tulosalueet, muut toimialat, oman toimialan lautakunnat, kunnan toimielimet, muut kunnat ja muut yhteistyötahot) - työllisyysasioiden koordinoinnista - johtamisesta valmiussuunnitelman mukaisesti ja toimii huoltopäällikkönä kunnan poikkeusolojen organisaatiossa. Viranhaltijan/työntekijän sijainen: - tulosaluepäälliköt (välittömät alaiset) seuraavassa järjestyksessä: johtava ylilääkäri, perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö, hallintopäällikkö, liikuntapäällikkö Henkilön hoitamat sijaisuudet: -

13 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU Toimialan strategisen johtamisen vahvistaminen; valmistautuminen sote-uudistuksen jatkotyöstämiseen Parantunut toiminnan tuottavuus Prosessijohtamisen selkeyttäminen ja tehostaminen erityisesti yhdyspintaprosessien osalta Hyvinvointi- ja terveysjohtaminen Toimii kunnan edustajana ja varapuheenjohtajana KUK soteuudistusta valmistelevassa työryhmässä. Jatkaa toimialan kokonaisvaltaisen johtamisen kehittämistä eettiseen johtamisen osa-alueisiin keskittyen. Kehittää toimialan palvelujen johtamista siten, että palvelut pystytään tuottamaan lakisääteisten määräaikojen puitteissa, myös sähköisiä palveluja lisäten. Huolehtii, että tuotteistusprosessia jatketaan toimialalla laajalla rintamalla, jotta palveluseteli voidaan ottaa tänä syksynä käyttöön suun terveydenhuollossa ja kokemusten myötä laajemminkin. Vetää kahta muutosprosessia; lasten ja perheiden palvelut sekä hankinnat siten, että toimintatapoja kehitetään aiempaa joustavammiksi ja toisaalta tehokkaammiksi. Aloittaa aikuisten hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana linkittäen ryhmän toimintaa vahvasti koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaan. Sote-selvitystyöryhmän aikataulun mukaisesti kevät-kesä Toimialalle valmistuu eettisen johtamisen ohje vuoden 2014 aikana. OVK:t lautakunnalle. Esitys lautakunnalle syksyllä Esitys lautakunnalle 2014 lopussa ja halllitukselle vuoden 2015 alussa. Jokavuotisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen; henkilöstöohjelman sisäänajo toimialan arkeen Toimii vuosittain päävastuussa kahdessa työseminaaripäivässä toimialan esimiehille, joissa käsitellään mm. talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Vastaa koulutussuunnitelmien käyttöönotosta toimialalla. Vastaa edellisen henkilöstökyselyn tuloksen perusteella hallinnonja talouspalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisestä. Tarkastelee sotelin yhteisiin tavoitteisiin nähden johtamisjärjestelmän toimivuutta. Palautekyselyt. Vuotuinen koulutuskorvaushakemus. Arvioidaan seuraavassa henkilöstökyselyssä. Soteli-jory syksyllä Palveluverkkosuunnitelma ja tuotanto-ohjelma ohjaavat tarkoituksenmukaista ja tehokasta palvelutuotantoa Muodostaa soteli-joryn kanssa esityksen ikäihmisten palveluista, palvelurakenteesta sekä kunnan omien toimintojen kehittymisen suunnasta pitkällä aikavälillä. Tuo mukanaan palavereihin sotelin selkeän näkemyksen tilaasioihin, erityisesti perhetukikeskukseen ja virastotaloon liittyen. Syksyllä lautakuntaan. Tarkistetut hankesuunnitelmat. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kuntalaisten palvelutuotantoa kehitettäessä Vastaa avustuskriteerien päivittämisestä siten, että avustuksia voidaan käyttää nykyistä monipuolisemmin erilaisiin sote- Lautakuntaan vuoden sisään..

14 asiakkaiden tapahtumiin. Jakaa tietoa kunnan sisällä ja kolmannelle sektorille työttömien työllistämisen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Vuotuinen TA-valmistelu OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE ENSI VUODELLE KEHITTÄMISTAPA, MIHIN MENNESSÄ Strategisen johtamisen vahvistaminen Voimavarojen jakaminen oikein. II OVK Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus Henkilön allekirjoitus Päiväys Kimmo Behm, kunnanjohtaja Erja Pentti, sosiaali- ja terveysjohtaja

15 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan perustehtävä: Tehtävän tarkoitus ja keskeinen sisältö: Sivistystoimen toimiala Sivistystoimenjohtaja Virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, opetushallinnon tutkinto tai keskimmäinen arvosana kouluhallinnon tutkinnossa sekä kokemusta sivistystoimen alalta Tiina Hirvonen Hallintopäällikkö, Kirsi Hyvämäki Opetuspäällikkö Kati Luostarinen Kirjastojohtaja Anu Sorvali Varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine Nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen KUUMA-TVT hankkeen projektipäällikkö Terhi Nissinen Kimmo Behm, kunnanjohtaja Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimiala mahdollistaa kuntalaisille oppimisen, sivistymisen ja elinikäisen kasvun. Sivistystoimi huolehtii Nurmijärven kunnan monipuolisista varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluista. Sivistystoimen johtaminen ja toimialan toiminnan kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti Sivistystoimenjohtaja vastaa toimialansa - toiminnan kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta sekä taloudesta - toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta - eri toimintojen ja yhteisten asioiden valmistelun koordinoinnista(strategia, talousarvio, henkilöstösuunnitelma, johtoryhmätyöskentely) - henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista - yhteistyöstä (tulosalueet, kunnan muut toi- lomake päivitetty

16 mialat, oman toimialan lautakunnat, muut kunnan toimielimet, kuntayhteistyö ja muut yhteistyötahot) - sivistystoimen toiminnassa avoimen varhaisen yhteistyön kehittämisestä - toimialan valmiussuunnittelusta Viranhaltijan/työntekijän sijainen: Tulosaluepäälliköt seuraavassa järjestyksessä: 1. opetuspäällikkö 2. hallintopäällikkö 3. varhaiskasvatuspäällikkö 4. nuorisopäällikkö 5. kirjastonjohtaja Henkilön hoitamat sijaisuudet: opetuspäällikkö 1. sijainen hallintopäällikkö 1. sijainen varhaiskasvatuspäällikkö 4.sijainen kirjastonjohtaja 4. sijainen nuorisopäällikkö 2.sijainen lomake päivitetty

17 TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU Sivistystoimen toiminnan kehittäminen kunnan strategian suuntaisesti huomioiden kunnan toiminnan painopistealueet Tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittäminen sivistystoimen toiminnassa Palveluverkkosuunnitelman vieminen käytäntöön sivistystoimen osalta Johtamisen ja yhteisöllisyyden kehittäminen toimialalla ja työhyvinvoinnin lisääminen Yhteistyön edelleen kehittäminen toimialan tulosalueiden, muiden toimialojen ja KUUMA -kuntien kesken Johtaa sivistystoimen osalta alueellisen toiminnan kehittämistä, monialaisen yhteistyön vahvistamista sekä asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Johtaa sivistystoimen pitkän aikavälin tulevaisuuden suunnittelua ja edistää tulosaluekohtaisen toiminnan pitkän aikavälin suunnitelmien tekemistä kuntastrategian suuntaisesti. Johtaa opetussuunnitelmatyön organisointia ja laatukriteerityön eteenpäinviemistä sekä hyödyntämistä tulosalueilla. Johtaa tuottavuuden ja taloudellisen toiminnan kehittämistä. Edistää seuraavien toimenpiteiden toteuttamista sivistystoimessa: tuotteistamisen eteenpäin vieminen varhaiskasvatuksessa ja nuorisopalveluissa, tuotteistamisen laajentaminen pilottina koulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluihin, palvelusetelin käyttöönottaminen varhaiskasvatuspalveluissa, määrärahan käytön seuraamisen vahvistaminen tulosyksiköissä, olemassa olevien prosessikuvausten päivittäminen. Johtaa palveluverkkosuunnitelman toimenpiteiden eteenpäin viemistä sivistystoimen osalta yhteistyössä tulosaluepäälliköiden kanssa seuraavilla toimenpiteillä: Nummenpään ja Suomiehen koulujen lakkauttamispäätöksen valmistelu, lukiotyöryhmän työskentelyn valmistelu, epäkäytännöllisistä tiloista luopumisen suunnitelma, seuraavan investointiohjelman valmistelu hyödyntäen laadittuja palveluverkkoselvityksiä Johtaa esimiestoiminnan, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä sekä henkilöstöohjelman toteuttamista. Vastaa sivistystoimen esimiesten säännöllisten tapaamisten toteuttamisesta. Johtaa sivistystoimen sekä lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän osalta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisen loppuun saattamista. Osallistuu sivistystoimen edustajana kuntatasoisen hyvinvointi- Tulosaluekohtaisten toiminnan tulevaisuussuunnitelmien valmistuminen, alueellisen ja monialaisen toiminnan määrä Sivistystoimen johtoryhmä, lautakunnat Varhaiskasvatuksen ja nuorisopalvelujen tuotteistamisen valmistuminen, työajan seurannan valmistuminen koulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluissa, päätökset palvelusetelin käyttöönottamisesta varhaiskasvatuspalveluissa Lautakunnat Sivistystoimen johtoryhmä Työryhmän raportti, valmistunut suunnitelma, investointiesitys sivistystoimen osalta Valtuuston päätökset Sivistystoimen johtoryhmä Koulutuspäivien määrä Kehityskeskustelujen määrä Esimiestapaamisten määrä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistuminen ja hyväksyminen Tulosalueiden yhteistyön tu- lomake päivitetty

18 Osallistuminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen laatimiseen suunnitelman laatimiseen. Johtaa tulosalueiden keskinäisen yhteistyön kehittämistä sekä toimialojen välisen yhteistyön edistämistä. Johtaa KUUMA-kuntien tieto- ja viestintätekniikan kehittämishankkeen koordinointia toimien hankejohtajana. Osallistuu yhteistyöhön Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Uudenmaanliiton kanssa. Osallistuu Nurmijärven kunnan edustajana sivistystoimen selvitystyöryhmän työskentelyyn. lokset: yhteiset projektit, tilojen yhteiskäyttö Hankeraportit rajoittajille Selvitystyön loppuraportti sivistystoimen osalta OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE 2014 Oman ammatillisen osaamisen vahvistaminen KEINO Sivistystoimen huippujohtajakoulutus Yksittäiset koulutuspäivät AIKATAULU OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ Tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittäminen KEINO Koulutus, sosiaalisen median käyttäminen AIKATAULU Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus Henkilön allekirjoitus Päiväys Kimmo Behm Tiina Hirvonen lomake päivitetty

19 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: Viranhaltijan/työntekijän sijainen: 1. Juha Oksanen, suunnittelupäällikkö 2. Ville Könönen, rakennuspäällikkö 3. Jukka Salminen, kunnallistekniikan päällikkö 4. Leena Vuorenpää, hallintopäällikkö Ympäristötoimiala Tekninen johtaja Ilkka Ruutu Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännön perehtyneisyys teknisen toimialan johtamiseen sekä kunnallishallintoon. Juha Oksanen, suunnittelupäällikkö Ville Könönen, rakennuspäällikkö Jukka Salminen, kunnallistekniikan päällikkö Leena Vuorenpää, hallintopäällikkö Johanna Sahlstedt, vesilaitoksen johtaja Heikki Mälkki, rakennustarkastaja Kimmo Behm, kunnanjohtaja Ympäristötoimiala vastaa kunnan ympäristön suunnittelusta (asemakaava-alueet ja infra), kehittämisestä, siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Toimiala vastaa kunnan rakennuskannan omistajatehtävistä sekä viheralueiden, katujen, verkostojen ja muun kunnallistekniikan rakentamisesta ja ylläpidosta sekä rakennusvalvonnasta, joukkoliikenteestä, vesihuollosta ja jätehuollosta. Tekninen johtaja vastaa toimialansa - toiminnan johtamisesta, kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta sekä taloudesta - toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta - eri toimintojen valmistelun koordinoinnista (strategia, talousarvio, henkilöstösuunnitelma, johtoryhmätyöskentely) - henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista - yhteistyöstä (tulosalueet, kunnan muut toimialat, oman toimialan lautakunnat, muut kunnan toimielimet, kuntayhteistyö ja muut yhteistyötahot) Henkilön hoitamat sijaisuudet:

20 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU 1. Toimiala toimii kuntastrategian mukaisesti ja tuottaa tehtävänsä mukaiset palvelut ja suoritteet: ympäristötoimialan päätehtävänä on tuottaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Yhdyskuntarakentamisessa tavoitellaan riittävää kaupunkikuvallista laatutasoa. Strateginen ja operatiivinen johtaminen: Toimialajohtaja varmistaa suurimpien hankkeiden etenemisen johtamalla niitä itse tai varmistamalla edellytykset ja resurssit erikseen nimetyille projektinjohtajille sekä seuraamalla hankkeiden etenemistä. Erityisseurannassa olevat hankkeet ovat Viirinlaakso (toteutusprojekti), Nurmijärven monitoimitalo (rakennussuunnittelu ja liiketoimintamalli) ja Kylänpää (idealähtöinen ja Viirinlaakso: projektiryhmän johtaminen; asemakaavaehdotus ja hankesopimus valmistuvat (yhteistyö: elku), kevät Nurmijärven monitoimitalo; suunnitteluryhmä, johtoryhmä, v Kylänpää, asemakaava, Toimiala toimii tuottavasti ja kehittää toimintaansa. vuorovaikutteinen kaavoitusprosessi). Kehittämistyö: Investointiprosessiin liittyvä vaikuttavuustarkastelu ja kannattavuuslaskenta selvitetään ennen seuraavan investointikierroksen käynnistymistä. Logistiikan optimointi käynnistetään ajoneuvojen ja työkoneiden GPS-seurannan kilpailutuksella ja hankinnalla. Siirrytään sähköiseen lupakäytäntöön. Siirrytään integroituun 3D-suunnitteluun tärkeimmissä kaava- ja rakennussuunnittelukohteissa. Toimialan johtoryhmä, hankintaasiakirjat, lautakuntien päätökset, v aikana. 3. Henkilökunta on motivoitunutta ja tekee hyvää yhteistyötä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja toisten yksiköiden kanssa. 4. Kunnan etua valvotaan yhdistymisselvityksessä ja muussa seutuyhteistyössä. Henkilöstöjohtaminen: Henkilöstön valmentava johtaminen otetaan teemaksi tulosaluepäälliköiden / liikelaitosjohtajan kehityskeskusteluissa, päivittäisjohtamisessa sekä toimialan johtoryhmätyöskentelyssä (huomioidaan myös avainhenkilöriski). Aleksian kiinteistöpalveluiden siirto toteutetaan hallitusti, ja samassa yhteydessä tarkistetaan toimintatapoja mm. kiinteistöhuoltoon ja talotekniikan etävalvontaan liittyen. Uuden asemakaavapäällikön myötä varmistetaan asemakaavoitusyksikön toimintatapojen kehittäminen. Edunvalvonta: Aktiivinen osallistuminen KUK-selvitykseen ja Nurmijärven edunvalvonta substanssiasioissa. Nurmijärvelle soveltuvan joukkoliikennemallin tukeminen. Kunnan edunvalvonta tulevassa jätehuollon järjestämismallissa. Kehityskeskustelut, kevät Johtoryhmätyöskentely, koko vuosi. Aleksian siirto, kevät Asemakaavoituksen henkilöjärjestelyt 01-08/2014. KUK-selvitys ja raportointi Kuumajohtokunnan ja valtionhallinnon määrittämässä aikataulussa. Joukkoliikenteen kilpailutus. Neuvottelut seudullisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa.

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Valtuusto 27.5.2015 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus I-V 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016. Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä

TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016. Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä 1 TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016 Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 6 3. KUNNAN NYKYTILA 7 4. ORGANISAATIO 7 4.1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012 1 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 1.1. Toimintamallin uudistus... 3 1.2. Edellinen hallinnonjärjestämispäätös 2004 ja muut valtuuston toimintamallia koskevat

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 Valtuusto 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2014-2016 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA... 1 YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI Talous- ja strategiapalvelu Tammikuu 2011 Hyväksytty: PAALU-hankeryhmän päätöskokous 13.1.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2011:1 ISSN 0785-0344

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpano Käyttösuunnitelma on

Lisätiedot