1. Hallintojohtaja 2. Kehitysjohtaja 3. Sivistystoimen toimialajohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Hallintojohtaja 2. Kehitysjohtaja 3. Sivistystoimen toimialajohtaja"

Transkriptio

1 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: Keskushallinto/Ylin päätöksenteko Kunnanjohtaja Kimmo Behm Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta. Hallintojohtaja Jukka Anttila Sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen Sosiaali ja terveysjohtaja Erja Pentti Tekninen johtaja Ilkka Ruutu Kehitysjohtaja Aarno Kononen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä Kunnan ylimmän päätöksenteon osana vastakunnan kokonaisvaltaisesta johtamisesta kuntalain ja valtuuston sekä hallituksen hyväksymän kuntastrategian ja johtosääntöjen sekä päätösten mukaisesti Kuntalain 24 :n mukaisesti kunnanhallituksen alaisena 1. johtaa kunnan strategista kehittämistä sekä vastaa kunnanhallituksen kanssa kuntakonsernin ohjauksesta 2. vastaa kunnan ylimpänä viranhaltijana valtuuston ja kunnanhallituksen tavoitteiden ja päätösten toteuttamisesta 3. vastaa siitä, että koko kunnan toiminta on taloudellisesti ja tehokkaasti hoidettu 4. johtaa kunnan hallintoa ja henkilöstöorganisaatioita 5. vastaa koko kunnan ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta 6. johtaa kunnan valmiussuunnittelua 7. edustaa tai määrää kunnan muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, jollei kunnanhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä. Viranhaltijan/työntekijän sijainen: Henkilön hoitamat sijaisuudet:

2 1. Hallintojohtaja 2. Kehitysjohtaja 3. Sivistystoimen toimialajohtaja

3 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU Johtaa kuntaa ja kuntakonsernia uudistettavan kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseksi Johtaa kuntastrategian päivittämistä yhteistyössä elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen sekä luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation sekä kuntalaisten ja sidosryhmien kesken käytävän vuoropuhelun kautta. Johtaa talouden sopeuttamistoimenpiteiden ja - toimenpide-esitysten valmistelua ja niiden toteuttamista yhteistyössä johtoryhmän ja kunnanhallituksen sekä henkilöstön kanssa. Valtuustoseminaarit, Uso - seminaarit, kyläillat ja kuntalaistapaamiset ja kehityskeskusteluissa Kunnanhallituksen ja puheenjohtajiston sekä joryn tapaamiset ja seminaarit Kunnanjohtajan aamupuurotilaisuudet Käsittely ja seuranta joryssä ja kunnanhallituksessa sekä valtuustossa tammi - joulukuu Kunnanhallituksen työn itsearviointi Johtaa tasapainotetun talousarvion valmistelua kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn yhteistyössä toimialojen ja luottamushenkilöorganisaation kanssa. Talousarvioprosessin valmistelu talousjohtajan kanssa ja käsittely joryssä eri luottamushenkilötoimielimissä kesäkuu- marraskuu Johtaa ja koordinoi kuntauudistukseen liittyviä hankkeita Koordinointivastuu vastauksista kahdeksan kunnan kuntauudistuksen valmisteluun sekä mahdollisten muiden vaihtoehtojen tarkastelu valtuuston linjausten mukaisesti. Sote selvitysryhmän puheenjohtajuus ja sotelainsäädännön valmisteluun vaikuttaminen Valtuusto- kunnanhallitus ja johtoryhmän käsittelyt ja seminaarit tammi- joulukuu Osallistuminen metropolilain valmisteluun yhteistyössä VM:n ja ministeriöiden sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Informointi ja käsittely joryssä ja luottamushenkilöelimissä kevät kesä

4 Osallistua elinkeinopoliittisesti merkittävien hankkeiden edistämiseen ja kaupallisten palvelujen kehittämiseen Johtaa kuntakonsernin omistajanohjausta yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa Vastata kunnan edunvalvonnasta ja sidosryhmätoiminnasta maakunnan yhteistyöelimissä Johtaa hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman laadintaa yhteistyössä toimialojen ja keskusten kanssa Johtoryhmätyön ja työhyvinvoinnin kehittäminen koko kunnassa Toimiminen kehittämisvastaavana toimipaikka-alueiden, kaupallisten palveluiden sekä muiden elinkeinohankkeiden kehittämishankkeissa ja markkinoinnissa sekä ympäristötoimialan ja elinkeino- ja kuntakehityksen johdon ja elinkeinojohtajan kanssa. Osallistuminen konserniyhtiöiden ohjaukseen sekä säännöllinen yhteistyö konserniyhtiöiden johdon kanssa sekä arviot ja esitykset yhtiöiden toiminnan ja rakenteiden kehittämisestä Toiminta Kuuman ja Helsingin seudun kuntayhteistyöelimissä. Osallistuminen erilaisiin yhteistyötapaamisiin elinkeinoelämän - ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan koordinointi ja seurantajärjestelmän kehittäminen Edistää johtoryhmätyön kautta toimialoilla esimiestoimintaa, osaamista ja työhyvinvointia sekä henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista. Kaavoituksen ja maankäytön kuukausikokousten johtaminen; Viirinlaakson kehittämishankeen ryhmä Yhteistyö konserniyhtiöiden johdon kanssa; osallistuminen yhtiöiden hallituksen kokouksiin ja seminaareihin. Raportointi kokouksista ja päätöksistä valtuustolle ja kunnanhallitukselle sekä johtoryhmälle Hyvinvointikertomus valtuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa Johtoryhmän toiminnan arviointi ja koulutukset. Työhyvinvoinnin ja henkilöstöohjelman toteutumisen arviointi joryn kanssa säännöllisesti Vastata valmiussuunnittelun ja varautumisen ajan tasalla pidosta Kunnan valmiussuunnittelun johtoryhmän (vss-jory) kokoukset kaksi kertaa vuodessa, joista toisen yhteydessä pidetään lyhyt valmiusharjoitus. Vss-joryt kesä ja joulukuu

5 OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE ENSI VUODELLE 1)Strategisen johtamisen näkemyksellinen USO koulutusten hyödyntäminen kunnan strategisessa kehittäminen ohjaamisessa ja koulutuksessa Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus KEHITTÄMISTAPA, MIHIN MENNESSÄ 1) mahdollinen koulutus vuonna 2014 Henkilön allekirjoitus Päiväys Outi Mäkelä kunnanhallituksen puheenjohtaja Kimmo Behm kunnanjohtaja

6 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Asiavastuut Esimiehen nimi ja virkanimike Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: KESKUSHALLINNON TOIMIALA Hallintojohtaja Jukka Anttila Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kokemusta julkisen hallinnon kehittämisessä ja johtamisessa tai muissa vaativissa kunnallishallinnon tehtävissä Back Marja-Liisa, hallintopäällikkö Hallintopalvelut Ojala Leena, henkilöstön kehittämispäällikkö Henkilöstöpalvelut Valtonen Tuula, talousjohtaja Talouspalvelut Savander-Hämäläinen Anu, Aleksia liikelaitoksen johtaja Siikamäki Kirsti, Nurmijärven Työterveys - liikelaitoksen johtaja Lempiö Antero, Klaukkalan Jäähalli liikelaitoksen johtaja Kimmo Behm, kunnanjohtaja Keskushallinnon toimiala vastaa kunnan kokonaistaloudesta, keskushallinnon tukipalvelujen tuottamisesta sekä kunnan hallinnon kehittämistehtävistä. Toimiala vastaa liikelaitospalvelujen (Aleksia, Klaukkalan Jäähalli ja Työterveys) tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä. Keskushallinnon toimialan johtaminen. Toimivan hallinnon kehittäminen sekä kuntalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksen edistäminen. Kunnanjohtajan tukeminen kuntaorganisaation kehittämisessä. Kansainvälisten asioiden koordinointi, keskushallinnon valmiussuunnittelusta vastaaminen Viranhaltijan/työntekijän sijainen: 1. Talousjohtaja 2. Hallintopalvelujen hallintopäällikkö 3. Henkilöstön kehittämispäällikkö Toimivaltuudet: Sijaisuus kattaa kaikki hallintojohtajan tehtävät lukuun ottamatta valtuuston sihteerin tehtäviä, joissa 1. sijainen on hallintopalvelujen hallintopäällikkö ja 2. kunnansihteeri. Hallintosäännön mukaiset toimialajohtajan valtuudet

7 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU 1. Keskushallinnon toimialan johtaminen strategian suuntaisesti ja esitysten tekeminen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi Toimialan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen Talouskeskuksen yhdistämisen jälkeen - vastaan keskushallinnon talouden oikaisuohjelman/tuottavuusohjelman laadinnasta; johdollani etsitään tietotekniikan mahdollisuuksia säästää omassa toiminnassa Oma johtoryhmä ja kunnan jory arvio kevät ja syksy raportoinnin yhteydessä - johdan ja osallistun tietohallintopäällikön työn tavoitemäärittelyyn ja työn nivomiseen palvelutuotannon läpikäymiseen - johdan toimintaa niin, että henkilöstön työkuormia tasataan työssä jaksamisen turvaamiseksi: Kunnan jory helmikuu: uuden tietohallintopäällikön rooli määritellään; ja työstä arvio loppuvuonna 2014 Osa muutoksista voimaan heti. Työkuormat arvioidaan muutosten johdosta toukokuussa. 2. Kuntaorganisaation toimivuuden parantaminen Toimenpiteillä pyritään työnjaon selkeyttämiseen ja kustannustehokkuuteen - tuen poliittista johtamista johtamisjärjestelmän osana kouluttamalla valmistelijoita vaihtoehtojen tuottamiseen ja tarpeellisten vaikutusten arviointiin - työstän osaltani kunnan johtoryhmälle kokonaiskehittämisen kohteet lähivuosille - vastaan kunnan johtamisjärjestelmän kuvaamisesta johtoryhmän ja kunnanhallituksen vuoropuhelun tuloksena - laaditaan hallinnon henkilöresursseista arvio talouden oikaisuohjelman osana - toimin Uusi Kunta 2017 II-vaiheen yhteyshenkilönä ja seminaarien hyödyntäminen kunnan kehitystyössä tuomalla teemat kunnan toimielimissä keskusteltavaksi ja sopimal- Asiantuntijakoulutus kevät ja arvio syksy Kuvaus valmis huhtikuu ja arvio syksyn seminaarissa Määrittely kunnan jory:ssä päätökseen maaliskuussa, sitä ennen toimialakysely ja aikataulutus Arvio hallintoresursseista Materiaalit heti jakoon, kehityskohteista osallistujien arvio ja esilläpito kunnanhallitus/valtuusto; loppuvuonna arvio

8 la jatkokehityskohteista paikallisesta ja valtakunnallisesta USO 2 annista (kj. aamupuuro) 3. Kuntarakennepäätösten hyvä valmistelu kunnassa 4. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen vaikuttamalla keskeisiin tekijöihin Osallistun kuntarakennetta, metropolihallintoa sekä sosiaali- ja terveystointa koskevien linjausten laadintaan sovittavan roolin mukaan ja turvaan kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuudet kuntarakennetyön osalta - huolehdin kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisesta eri vaiheissa järjestämällä kommentointimahdollisuus väliraportista ja loppuraportista ennen päätöksentekoa - osallistun KUK-selvityksen Demokratiaryhmän työhön (vpj.) Toimenpiteet kohdistuvat organisaatiomuutoksen henkilöstövaikutuksiin - valvon tarpeellisten ja kiinnostavien työhaasteiden ottamista tehtäväkuviin uudessa organisaatiossa, - huolehdin esimiestuen lisäämisestä tulosyksiköiden esimiesten avulla - tulosyksiköiden määrää on lisätty - valvon, että esimiehet vähintään kerran kuussa keskustelevat jokaisen työntekijän kanssa (muutosvaihe ja esimiestuki) kommentointimahdollisuus tammikuussa väliraportista ja loppuraportista elo-syyskuu eri tavoin Aikavaraus 10 kok. ja 40 tuntia; muiden kuuleminen työn eri vaiheissa; tuloksen hyödyntäminen kunnassa arvioitava (kunnan jory ja kh). Tehdään oma kysely onnistumisesta. 5. Toimialan liikelaitosten toiminnan edistäminen Aleksia - valvon Aleksian 5 vuotta koskeva tuottavuustarkastelun laadintaa (tarkastelukausi itse vaikutettavat kulut ja kaikki kulut) - varmistan keittiöverkkosuunnitelman toteuttamisen vaiheittain (keittiörakenne, henkilöstö, investoinnit) TP 2013 jälkeen tuottavuusarvio laaditaan mennessä Tavoitteet hyväksytty mennessä ja hankin Aleksian arvion etenemisestä syksyllä

9 - toimin pj:nä ryhmässä, joka valmistelee yhteistyössä tilakeskuksen ja Aleksian kanssa kiinteistöjen hoitovastuun siirron tilakeskukseen Nurmijärven Työterveys - vastaan liikelaitoksen johtajan kanssa tulevaisuuden vaihtoehtojen vertailusta seuraavien toimintamallien osalta: a. jatketaan omana liikelaitoksena b. yhtiöitetään oma toiminta c. mennään mukaan seudulliseen kuntayhteistyöhön d. ulkoistetaan työterveys Arvio siirron onnistumisesta asiakkaiden kannalta syksy Vaihtoehdot valmisteltu mennessä; valtuuston päätös jatkosta kesäkuu-14 Klaukkalan jäähallia - tuen liikelaitosjohtajaa harjoitusjäähallin rakentamisessa käymällä kuukausittain keskustelut hänen kanssa hankkeen etenemisestä - vastaan liikelaitoksen johtajan kanssa jäähallin siirtoa liikuntapaikaksi koskevasta valmistelusta Arvio keskustelutuesta ja arvio rakennushankkeen onnistumisesta liikuntapäällikön toimesta 6. Turvallisuussuunnitelman ja valmiussuunnittelun yleisen osan päivittäminen vuoden 2014 aikana Vastaan koulutuksen järjestämisestä kolmen liikelaitoksen johtokunnille roolin kirkastamiseksi; koulutus tehdään muun luottamushenkilökoulutuksen yhteydessä kevään 2014 kuluessa. Osallistun kunnan turvallisuussuunnitelman päivittämiseen turvallisuustyöryhmän jäsenenä Vastaan valmiussuunnittelun yleisen osan päivittämisestä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Koulutus kevät-14 Keskustelu loppuvuonna johtokuntien kanssa Laadinta mennessä Laadinta mennessä

10 OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE ENSI VUODELLE KEHITTÄMISTAPA, MIHIN MENNESSÄ - Verkostojen hyödyntäminen kunnan - seminaarien hyödyntäminen kuntakohtaisessa työssä - vuoden aikana kehitystyössä - henkilöjohtamistaitojen syventäminen - johtamistaitojen päivittäminen - vuoden aikana lisäkoulutuksella - Palvelutuotannon sopeuttaminen ja tietohallinto- koulutus - tarpeen Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus Henkilön allekirjoitus Päiväys Kimmo Behm Jukka Anttila

11 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan perustehtävä: SoTeLi-toimiala (Sosiaali-Terveys-Liikunta) Sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Pentti virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnosta Ilpo Salminen (johtava ylilääkäri) Mervi Herola (perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö) Jaakko Kartano (hallintopäällikkö), viranhaltija vaihtuu vuonna 2014 Antero Lempiö (liikuntapäällikkö) Kimmo Behm (kunnanjohtaja) Sosiaali- ja terveystoimen toimiala koostuu neljästä tulosalueesta: hallinto- ja talouspalvelut, perheja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut sekä liikuntapalvelut. Tulosalueiden tehtäviä ovat: Hallinto- ja talouspalvelut Toimialan henkilöstöasioiden koordinointi Toimialan hankintojen ja investointien koordinointi. Toimialan tilojen käytön suunnittelu ja koordinointi. Talousarvion laadinta tulosalueiden kanssa, määrärahojen seuranta sekä raportointi. Toimialan taloustoimintojen ylläpitäminen, suunnittelu ja kehittäminen (laskutus, ostolaskujen käsittely, kustannuslaskenta, raportointi). Tukipalvelu-liikelaitosten (työterveys, ruokahuolto, siivous) yhteistyön koordinointi. Lautakuntatyöskentelyyn liittyvät hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- sekä sihteeritehtävät. Toimialan johdon tukitehtävät. Toimialakohtaisen tietohallinnon koordinointi. Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden-, koulujen- ja aikuissosiaalityö Perhetyö ja tukihenkilötoiminta Lastensuojelu (avohuolto, perhehoito, laitoshoito) Työllisyyspalvelut Kehitysvammaisten palvelut Vammaispalvelut

12 Toimeentulotuki Talous- ja velkaneuvonta Perheneuvola Ennalta ehkäisevän työn koordinointi Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito Avoterveydenhoito Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Lääkäritoiminnot ja erityispalvelut Apteekki Erikoissairaanhoito Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut ja järjestötoiminta Liikunnanohjaus ja tapahtumat Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: Yhteisen sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtaminen valtuuston asettamien strategian, päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveysjohtaja vastaa toimialansa: - toiminnan kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta sekä taloudesta - toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta eri toimintojen ja yhteisten asioiden valmistelun koordinoinnista (strategia, talousarvio, henkilöstösuunnitelma, johtoryhmätyöskentely) - henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä - yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa (tulosalueet, muut toimialat, oman toimialan lautakunnat, kunnan toimielimet, muut kunnat ja muut yhteistyötahot) - työllisyysasioiden koordinoinnista - johtamisesta valmiussuunnitelman mukaisesti ja toimii huoltopäällikkönä kunnan poikkeusolojen organisaatiossa. Viranhaltijan/työntekijän sijainen: - tulosaluepäälliköt (välittömät alaiset) seuraavassa järjestyksessä: johtava ylilääkäri, perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö, hallintopäällikkö, liikuntapäällikkö Henkilön hoitamat sijaisuudet: -

13 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU Toimialan strategisen johtamisen vahvistaminen; valmistautuminen sote-uudistuksen jatkotyöstämiseen Parantunut toiminnan tuottavuus Prosessijohtamisen selkeyttäminen ja tehostaminen erityisesti yhdyspintaprosessien osalta Hyvinvointi- ja terveysjohtaminen Toimii kunnan edustajana ja varapuheenjohtajana KUK soteuudistusta valmistelevassa työryhmässä. Jatkaa toimialan kokonaisvaltaisen johtamisen kehittämistä eettiseen johtamisen osa-alueisiin keskittyen. Kehittää toimialan palvelujen johtamista siten, että palvelut pystytään tuottamaan lakisääteisten määräaikojen puitteissa, myös sähköisiä palveluja lisäten. Huolehtii, että tuotteistusprosessia jatketaan toimialalla laajalla rintamalla, jotta palveluseteli voidaan ottaa tänä syksynä käyttöön suun terveydenhuollossa ja kokemusten myötä laajemminkin. Vetää kahta muutosprosessia; lasten ja perheiden palvelut sekä hankinnat siten, että toimintatapoja kehitetään aiempaa joustavammiksi ja toisaalta tehokkaammiksi. Aloittaa aikuisten hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana linkittäen ryhmän toimintaa vahvasti koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaan. Sote-selvitystyöryhmän aikataulun mukaisesti kevät-kesä Toimialalle valmistuu eettisen johtamisen ohje vuoden 2014 aikana. OVK:t lautakunnalle. Esitys lautakunnalle syksyllä Esitys lautakunnalle 2014 lopussa ja halllitukselle vuoden 2015 alussa. Jokavuotisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen; henkilöstöohjelman sisäänajo toimialan arkeen Toimii vuosittain päävastuussa kahdessa työseminaaripäivässä toimialan esimiehille, joissa käsitellään mm. talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Vastaa koulutussuunnitelmien käyttöönotosta toimialalla. Vastaa edellisen henkilöstökyselyn tuloksen perusteella hallinnonja talouspalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisestä. Tarkastelee sotelin yhteisiin tavoitteisiin nähden johtamisjärjestelmän toimivuutta. Palautekyselyt. Vuotuinen koulutuskorvaushakemus. Arvioidaan seuraavassa henkilöstökyselyssä. Soteli-jory syksyllä Palveluverkkosuunnitelma ja tuotanto-ohjelma ohjaavat tarkoituksenmukaista ja tehokasta palvelutuotantoa Muodostaa soteli-joryn kanssa esityksen ikäihmisten palveluista, palvelurakenteesta sekä kunnan omien toimintojen kehittymisen suunnasta pitkällä aikavälillä. Tuo mukanaan palavereihin sotelin selkeän näkemyksen tilaasioihin, erityisesti perhetukikeskukseen ja virastotaloon liittyen. Syksyllä lautakuntaan. Tarkistetut hankesuunnitelmat. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kuntalaisten palvelutuotantoa kehitettäessä Vastaa avustuskriteerien päivittämisestä siten, että avustuksia voidaan käyttää nykyistä monipuolisemmin erilaisiin sote- Lautakuntaan vuoden sisään..

14 asiakkaiden tapahtumiin. Jakaa tietoa kunnan sisällä ja kolmannelle sektorille työttömien työllistämisen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Vuotuinen TA-valmistelu OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE ENSI VUODELLE KEHITTÄMISTAPA, MIHIN MENNESSÄ Strategisen johtamisen vahvistaminen Voimavarojen jakaminen oikein. II OVK Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus Henkilön allekirjoitus Päiväys Kimmo Behm, kunnanjohtaja Erja Pentti, sosiaali- ja terveysjohtaja

15 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan perustehtävä: Tehtävän tarkoitus ja keskeinen sisältö: Sivistystoimen toimiala Sivistystoimenjohtaja Virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, opetushallinnon tutkinto tai keskimmäinen arvosana kouluhallinnon tutkinnossa sekä kokemusta sivistystoimen alalta Tiina Hirvonen Hallintopäällikkö, Kirsi Hyvämäki Opetuspäällikkö Kati Luostarinen Kirjastojohtaja Anu Sorvali Varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine Nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen KUUMA-TVT hankkeen projektipäällikkö Terhi Nissinen Kimmo Behm, kunnanjohtaja Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimiala mahdollistaa kuntalaisille oppimisen, sivistymisen ja elinikäisen kasvun. Sivistystoimi huolehtii Nurmijärven kunnan monipuolisista varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluista. Sivistystoimen johtaminen ja toimialan toiminnan kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti Sivistystoimenjohtaja vastaa toimialansa - toiminnan kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta sekä taloudesta - toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta - eri toimintojen ja yhteisten asioiden valmistelun koordinoinnista(strategia, talousarvio, henkilöstösuunnitelma, johtoryhmätyöskentely) - henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista - yhteistyöstä (tulosalueet, kunnan muut toi- lomake päivitetty

16 mialat, oman toimialan lautakunnat, muut kunnan toimielimet, kuntayhteistyö ja muut yhteistyötahot) - sivistystoimen toiminnassa avoimen varhaisen yhteistyön kehittämisestä - toimialan valmiussuunnittelusta Viranhaltijan/työntekijän sijainen: Tulosaluepäälliköt seuraavassa järjestyksessä: 1. opetuspäällikkö 2. hallintopäällikkö 3. varhaiskasvatuspäällikkö 4. nuorisopäällikkö 5. kirjastonjohtaja Henkilön hoitamat sijaisuudet: opetuspäällikkö 1. sijainen hallintopäällikkö 1. sijainen varhaiskasvatuspäällikkö 4.sijainen kirjastonjohtaja 4. sijainen nuorisopäällikkö 2.sijainen lomake päivitetty

17 TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU Sivistystoimen toiminnan kehittäminen kunnan strategian suuntaisesti huomioiden kunnan toiminnan painopistealueet Tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittäminen sivistystoimen toiminnassa Palveluverkkosuunnitelman vieminen käytäntöön sivistystoimen osalta Johtamisen ja yhteisöllisyyden kehittäminen toimialalla ja työhyvinvoinnin lisääminen Yhteistyön edelleen kehittäminen toimialan tulosalueiden, muiden toimialojen ja KUUMA -kuntien kesken Johtaa sivistystoimen osalta alueellisen toiminnan kehittämistä, monialaisen yhteistyön vahvistamista sekä asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Johtaa sivistystoimen pitkän aikavälin tulevaisuuden suunnittelua ja edistää tulosaluekohtaisen toiminnan pitkän aikavälin suunnitelmien tekemistä kuntastrategian suuntaisesti. Johtaa opetussuunnitelmatyön organisointia ja laatukriteerityön eteenpäinviemistä sekä hyödyntämistä tulosalueilla. Johtaa tuottavuuden ja taloudellisen toiminnan kehittämistä. Edistää seuraavien toimenpiteiden toteuttamista sivistystoimessa: tuotteistamisen eteenpäin vieminen varhaiskasvatuksessa ja nuorisopalveluissa, tuotteistamisen laajentaminen pilottina koulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluihin, palvelusetelin käyttöönottaminen varhaiskasvatuspalveluissa, määrärahan käytön seuraamisen vahvistaminen tulosyksiköissä, olemassa olevien prosessikuvausten päivittäminen. Johtaa palveluverkkosuunnitelman toimenpiteiden eteenpäin viemistä sivistystoimen osalta yhteistyössä tulosaluepäälliköiden kanssa seuraavilla toimenpiteillä: Nummenpään ja Suomiehen koulujen lakkauttamispäätöksen valmistelu, lukiotyöryhmän työskentelyn valmistelu, epäkäytännöllisistä tiloista luopumisen suunnitelma, seuraavan investointiohjelman valmistelu hyödyntäen laadittuja palveluverkkoselvityksiä Johtaa esimiestoiminnan, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä sekä henkilöstöohjelman toteuttamista. Vastaa sivistystoimen esimiesten säännöllisten tapaamisten toteuttamisesta. Johtaa sivistystoimen sekä lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän osalta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisen loppuun saattamista. Osallistuu sivistystoimen edustajana kuntatasoisen hyvinvointi- Tulosaluekohtaisten toiminnan tulevaisuussuunnitelmien valmistuminen, alueellisen ja monialaisen toiminnan määrä Sivistystoimen johtoryhmä, lautakunnat Varhaiskasvatuksen ja nuorisopalvelujen tuotteistamisen valmistuminen, työajan seurannan valmistuminen koulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluissa, päätökset palvelusetelin käyttöönottamisesta varhaiskasvatuspalveluissa Lautakunnat Sivistystoimen johtoryhmä Työryhmän raportti, valmistunut suunnitelma, investointiesitys sivistystoimen osalta Valtuuston päätökset Sivistystoimen johtoryhmä Koulutuspäivien määrä Kehityskeskustelujen määrä Esimiestapaamisten määrä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistuminen ja hyväksyminen Tulosalueiden yhteistyön tu- lomake päivitetty

18 Osallistuminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen laatimiseen suunnitelman laatimiseen. Johtaa tulosalueiden keskinäisen yhteistyön kehittämistä sekä toimialojen välisen yhteistyön edistämistä. Johtaa KUUMA-kuntien tieto- ja viestintätekniikan kehittämishankkeen koordinointia toimien hankejohtajana. Osallistuu yhteistyöhön Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Uudenmaanliiton kanssa. Osallistuu Nurmijärven kunnan edustajana sivistystoimen selvitystyöryhmän työskentelyyn. lokset: yhteiset projektit, tilojen yhteiskäyttö Hankeraportit rajoittajille Selvitystyön loppuraportti sivistystoimen osalta OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISEN KEHITTÄMISTAVOITE 2014 Oman ammatillisen osaamisen vahvistaminen KEINO Sivistystoimen huippujohtajakoulutus Yksittäiset koulutuspäivät AIKATAULU OSAAMISTARVE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ Tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittäminen KEINO Koulutus, sosiaalisen median käyttäminen AIKATAULU Hyväksyminen: Kunnanhallitus Esimiehen allekirjoitus Henkilön allekirjoitus Päiväys Kimmo Behm Tiina Hirvonen lomake päivitetty

19 TEHTÄVÄKUVA 2014 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus/avaintehtävät: Viranhaltijan/työntekijän sijainen: 1. Juha Oksanen, suunnittelupäällikkö 2. Ville Könönen, rakennuspäällikkö 3. Jukka Salminen, kunnallistekniikan päällikkö 4. Leena Vuorenpää, hallintopäällikkö Ympäristötoimiala Tekninen johtaja Ilkka Ruutu Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännön perehtyneisyys teknisen toimialan johtamiseen sekä kunnallishallintoon. Juha Oksanen, suunnittelupäällikkö Ville Könönen, rakennuspäällikkö Jukka Salminen, kunnallistekniikan päällikkö Leena Vuorenpää, hallintopäällikkö Johanna Sahlstedt, vesilaitoksen johtaja Heikki Mälkki, rakennustarkastaja Kimmo Behm, kunnanjohtaja Ympäristötoimiala vastaa kunnan ympäristön suunnittelusta (asemakaava-alueet ja infra), kehittämisestä, siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Toimiala vastaa kunnan rakennuskannan omistajatehtävistä sekä viheralueiden, katujen, verkostojen ja muun kunnallistekniikan rakentamisesta ja ylläpidosta sekä rakennusvalvonnasta, joukkoliikenteestä, vesihuollosta ja jätehuollosta. Tekninen johtaja vastaa toimialansa - toiminnan johtamisesta, kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta sekä taloudesta - toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta - eri toimintojen valmistelun koordinoinnista (strategia, talousarvio, henkilöstösuunnitelma, johtoryhmätyöskentely) - henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista - yhteistyöstä (tulosalueet, kunnan muut toimialat, oman toimialan lautakunnat, muut kunnan toimielimet, kuntayhteistyö ja muut yhteistyötahot) Henkilön hoitamat sijaisuudet:

20 TAVOITEOSA TAVOITTEET KAUDELLE 2014 TAVOITTEET TOIMENPITEET SEURANTA, AIKATAULU 1. Toimiala toimii kuntastrategian mukaisesti ja tuottaa tehtävänsä mukaiset palvelut ja suoritteet: ympäristötoimialan päätehtävänä on tuottaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Yhdyskuntarakentamisessa tavoitellaan riittävää kaupunkikuvallista laatutasoa. Strateginen ja operatiivinen johtaminen: Toimialajohtaja varmistaa suurimpien hankkeiden etenemisen johtamalla niitä itse tai varmistamalla edellytykset ja resurssit erikseen nimetyille projektinjohtajille sekä seuraamalla hankkeiden etenemistä. Erityisseurannassa olevat hankkeet ovat Viirinlaakso (toteutusprojekti), Nurmijärven monitoimitalo (rakennussuunnittelu ja liiketoimintamalli) ja Kylänpää (idealähtöinen ja Viirinlaakso: projektiryhmän johtaminen; asemakaavaehdotus ja hankesopimus valmistuvat (yhteistyö: elku), kevät Nurmijärven monitoimitalo; suunnitteluryhmä, johtoryhmä, v Kylänpää, asemakaava, Toimiala toimii tuottavasti ja kehittää toimintaansa. vuorovaikutteinen kaavoitusprosessi). Kehittämistyö: Investointiprosessiin liittyvä vaikuttavuustarkastelu ja kannattavuuslaskenta selvitetään ennen seuraavan investointikierroksen käynnistymistä. Logistiikan optimointi käynnistetään ajoneuvojen ja työkoneiden GPS-seurannan kilpailutuksella ja hankinnalla. Siirrytään sähköiseen lupakäytäntöön. Siirrytään integroituun 3D-suunnitteluun tärkeimmissä kaava- ja rakennussuunnittelukohteissa. Toimialan johtoryhmä, hankintaasiakirjat, lautakuntien päätökset, v aikana. 3. Henkilökunta on motivoitunutta ja tekee hyvää yhteistyötä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja toisten yksiköiden kanssa. 4. Kunnan etua valvotaan yhdistymisselvityksessä ja muussa seutuyhteistyössä. Henkilöstöjohtaminen: Henkilöstön valmentava johtaminen otetaan teemaksi tulosaluepäälliköiden / liikelaitosjohtajan kehityskeskusteluissa, päivittäisjohtamisessa sekä toimialan johtoryhmätyöskentelyssä (huomioidaan myös avainhenkilöriski). Aleksian kiinteistöpalveluiden siirto toteutetaan hallitusti, ja samassa yhteydessä tarkistetaan toimintatapoja mm. kiinteistöhuoltoon ja talotekniikan etävalvontaan liittyen. Uuden asemakaavapäällikön myötä varmistetaan asemakaavoitusyksikön toimintatapojen kehittäminen. Edunvalvonta: Aktiivinen osallistuminen KUK-selvitykseen ja Nurmijärven edunvalvonta substanssiasioissa. Nurmijärvelle soveltuvan joukkoliikennemallin tukeminen. Kunnan edunvalvonta tulevassa jätehuollon järjestämismallissa. Kehityskeskustelut, kevät Johtoryhmätyöskentely, koko vuosi. Aleksian siirto, kevät Asemakaavoituksen henkilöjärjestelyt 01-08/2014. KUK-selvitys ja raportointi Kuumajohtokunnan ja valtionhallinnon määrittämässä aikataulussa. Joukkoliikenteen kilpailutus. Neuvottelut seudullisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa.

TEHTÄVÄKUVA 2016. Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta.

TEHTÄVÄKUVA 2016. Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta. TEHTÄVÄKUVA 2016 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta 1 Toimintaperiaate Osa kunnan keskeisistä

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen N U R M I J Ä R V I Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta Toimintaperiaate

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat:

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat: NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS 18 Sosiaali - ja terveysjohtaja 12.10.2015 Asia n toimintayksiköiden tarkentaminen Selostus Sosiaali - ja terveysjohtaja on päätöksellään 3115.1.2014 tarkentanut toimialan tulosyksiköiden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu www.mustasaari.fi Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma 2011 2015 Tavoitteena laatu Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2010 Kunnan visio Mustasaari vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista HYVINVOINTIKERTOMUS kuntajohtamisen työväline, joka tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkemistä toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin, 225 kuntaa käyttää auttaa tarkastelemaan hyvinvointia

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittinen johtaminen Ohjausryhmän 13.12.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 18.12.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma Malli perustuu UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities-malliin Suomen versio kehitetty Hämeenlinnan kaupungin kanssa pilottiprojektissa 2012-2013 v.

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat 15.12.2016 Työpajassa 30.11. tunnistettiin maakuntaan siirtyvien tehtäväkokonaisuuksien toiminnallisia yhteyksiä. Tuloksena syntyvä visualisointi toimitetaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 187 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 1.9.2003 145 Voimaan 7.10.2003 Valtuusto 15.10.2007 127 Voimaan 16.10.2007 Valtuusto 21.3.2011

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kansalaisen hyvinvointi (tieto)

Kansalaisen hyvinvointi (tieto) Kansalaisen hyvinvointi (tieto) terveyspalveluiden toiminnan ohjaajana -case sähköinen hyvinvointikertomus 1 Kunnan toiminnan kolmikanta HYVINVOINTI ELINVOIMA KUNNAN PALVELUT 30.5.2013 etunimi sukunimi

Lisätiedot

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö Kalataloushallinnon strategia Toiminta-ajatus Strategiset päämäärät Kalataloushallinto turvaa kalakantojen elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot