KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTI OSANA MAAKUNTASTRATEGIOITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTI OSANA MAAKUNTASTRATEGIOITA"

Transkriptio

1 KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTI OSANA MAAKUNTASTRATEGIOITA VARSINAIS-SUOMI ENNAKOI JA INNOVOI SEMINAARI , TURKU KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH, VTT RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

2 MISTÄ PUHUMME KUN PUHUMME KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINNISTA? Valtioneuvoston ennakointiverkosto: Ennakointi on.. järjestelmällinen ja osallistava prosessi, jossa kerätään, arvioidaan ja analysoidaan tietoa sekä laaditaan perusteltuja kuvia ja visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta. Tulevaisuuden ennakoinnilla pyritään parantamaan päätöksenteon tietopohjaa. Siikaniemi, Saikkonen & Härkönen puolestaan näkevät ennakoinnin seuraavasti: Kyky luoda ja ylläpitää käyttökelpoisia tulevaisuudenkuvia ja käyttää niistä nousevia oivalluksia ja ymmärtämystä organisaatiota hyödyttävällä tavalla.

3 LINKKI MAAKUNTASTRATEGIOISSA? Ennakointi liitetään perinteisesti alueellisten trendien mallinnukseen ja simulointiin, joissa lähtökohtana on pääosin määrällinen tietopohja. Ennakoinnin kohteiden monimuotoisuus ja muuttujien suuri määrä edellyttävät usein myös laadullisia menetelmiä ja työkaluja. Maakuntaohjelmien laadinnassa tulee hyödyntää maakunnan liiton ja muiden tahojen tekemää ennakointi- ja riskianalyysityötä alueen kehittämismahdollisuuksista sekä nykyisten ohjelmien arviointitutkimusten keskeisiä havaintoja sekä kehittämisehdotuksia.

4 MAAKUNTAOHJELMAN ARVIOINTI Maakunnan liitolle on jo vakiintunut rooli alueellisen ennakoinnin toimintamallin koordinaattorina, joka on sille varsin sopiva:, joskin sen tulee tehdä tätä läheisessä vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden (seudulliset kehittämisyhtiöt, oppilaitokset ja kuntayhtymät, yliopistot ja tutkimuslaitokset). Ennakoivalla maakuntaohjelmatyöllä on parhaimmillaan onnistuttu hidastamaan rakennemuutosten äkillisyyttä ja jyrkkyyttä, mutta samalla ohjelmatyöllä ei ole riittävästi onnistuttu nopeiden korjausliikkeiden tekemisessä ja mahdollistamisessa. Suunnitteluun toivotaan enemmän reagointivalmiutta.

5 MAAKUNNALLINEN KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTI Miten? Määrällistä tietoa kerätään runsaasti, laadullista sattumanvaraisemmin Kenen toimesta? Maakunnan liitto koordinoi, koulutuksen ennakoinnissa moninaisia toimijoita verkostossa usein hankepohjaista, jossa mukana ELY-keskus, oppilaitokset, yrittäjät jne. Tiivis vuoropuhelu joka 4. vuosi toteutettavaan valtakunnalliseen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman päivitysprosessiin (KESU-prosessi) Miksi? Miten jatkossa? kunta-alan eläkepoistuma: koko Suomessa hlöä (63,2%), vastaavat luvut Varsinais- Suomessa (61,4%). Työnkuvat muuttuvat, uusi sukupolvi odottaa eri asioita

6 MITEN TYÖNANTAJA HUOMIOI SEKÄ SUKUPOLVI Z:N ETTÄ HARMAAT PANTTERIT? h Lähde: TAT 2012: Nuoret ja työelämä: kaksi eri maailmaa?

7 KUNTAKYSELYN TULOKSIA 2012: Teemat, joihin ennakointitietoa tänään kerätään Hyvinvoinnin edistäminen Kunnan vetovoimaisuus Osaavan työvoiman saatavuus ja tulevaisuuden palvelutarpeet Missä hyödynnetään? Missä tarvittaisiin ennakointitietoa? Palvelujen suunnittelussa Taloussuunnittelussa Henkilöstösuunnittelussa Palvelujen tuottavuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden arviointi Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Osaavan työvoiman saatavuus Lähde: Kuntatyönantajien osaamisen ennakointi kysely, lokakuu 2012

8 SUURIMMAT ESTEET ENNAKOINTITIEDON HYÖDYNTÄMISELLE? Ennakoinnin organisoimattomuus Johtajuuden heikkous Poliittinen päätöksenteko ja liiallinen toimialalähtöisyys Lähde: Kuntatyönantajat 2012

9 KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTI JA MAAKUNTASTRATEGIAT Paljolti määrällistä tietoa ja peräpeiliin katsomista: koulutustarvelaskelmat, väestönkehitys ja työvoiman tarve. Mitä vaihtoehtoja? Tulisiko koulutuksen ennakoinnista siirtyäkin vahvemmin osaamisen ennakointiin laajempi, hankalammin hallittava, mutta samalla todellisuuden tarpeita paremmin vastaava prosessi?

10 MILLAISTA OSAAMISTA TARVITAAN? Kokeilevan ja yhteisöistä kumpuavien ideoiden tunnistaminen ja jalostaminen sekä tulevaisuuden toimijoiden aktivointi Ihanne olisi, että jokin lautakunta tai johtokunta osaisi antaa suuntia yksikön johdolle ja sparrata toiminnan johtamisessa PALVELUPROSESSIEN JOHTAMINEN: Uudet osaamistarpeet liittyvät monimutkaisten ja monitoimijaisten prosessien hallintaan Sen ymmärrystä, että hierarkioiden ja verkostojen ja markkinoiden rajapinnoilla tapahtuvat katkokset, väärinymmärrykset ja ongelmat johtuvatkin erilaisista vuorovaikutuksen logiikoista Elinkeinotoiminnasta elinvoimatoimintaan, Eri lähteistä kumpuavan ymmärryksen yhdistäminen näkemykseksi siitä, millainen on hyvä, turvallinen, vetovoimainen arjen ympäristö Lähde: Kuntatyönantajat 2012

11 MILLAISTA OSAAMISTA TARVITAAN? Armeijan johtamistyyli, jossa alaiset ovat ylioppilaspoikia, ei toimi asiantuntijaorganisaatiossa. Taitoa irrottautua menneestä. Kykyä innostaa ja kannustaa työntekijöitä JOHTAMISOSAAMINEN: Johtamista tulee nykyaikaistaa Uudenlainen strategiaosaaminen, valmentava johtaminen Alue- ja elinkeinokehittäminen tapahtuu entistä enemmän verkostoissa. Kuntien tulee olla aktiivinen näiden verkostojen rakentaja ja niiden hyödyntäjä Lähde: Kuntatyönantajat 2012

12 MAAKUNNALLISEN ENNAKOINNIN TIETOTARPEET JA AUKKOPAIKAT? MIHIN USKOO TULEVAISUUDEN SUKUPOLVI Z? TALOUS-POLITIIKAN TULEVAT PARADIGMAT? ENNAKOIDAANKO KOKO TULEVAISUUTTA VAI SUUNNITTELUN KOHDETTA? ENNAKOINTI LIGHT POP UP EDUCATION? POLITIIKKA JA ARVOT VS. TRENDIT SUPPEUS VS. LAAJUUS VALINNAT VS. MEGA- TRENDIT LYHYT VS. PITKÄ AIKAJÄNNE MIHIN VOIMME VAIKUTTAA? EPÄJATKUVUUDET (MUSTAT JOUTSENET, SKENAARIOT) VAALIKAUSI, OHJELMAKAUSI, KOULUTUSSYKLIT

13 MAAKUNTASTRATEGIA 2.0.? ÄLYKÄS JA ENNAKOIVA MAAKUNTASUUNNITTELU 1. Luotaa keskeytyksettä käynnissä ja syntymässä olevia (erityisesti globaaleja) kehityskulkuja ja tulkitsee niitä alueen potentiaalisten menestysedellytysten kannalta, ohjelmasykleistä ja vaalikausista riippumatta. 2. Korjausliikkeet ja pienet asteittaiset muutokset ovat sekä mahdollisia että toivottavia. 3. Tunnistaa eri kehityskulkuja ja niiden seurauksia yksilöiden, organisaatioiden, yhteisöjen ja liiketoiminta-alueiden kannalta, eikä lukitu etukäteen määrättyihin näkökulmiin tai yhden tavoitemaailman, kehityskuvan tai -ideaalin edistämiseen. 4. Hyödyntää eri tahojen näkemyksiä tulevaisuuden mahdollisuuksista muun muassa yhteiskehittelyn ajatusten ja käytännön menetelmien pohjalta. 5. Suunnittelun käytännöillä ja menetelmillä etsii reittejä myönteisinä näyttäytyviin tulevaisuuksiin, tunnistaa potentiaaleja ja toimijoille yhteisen tekemisen kohteita; hahmotelee toimenpiteitä ja kokeiluja, joilla voi menestyä erilaisissakin tulevaisuuden maailmoissa. 6. Tekee tulevaisuutta ja kytkeytyy päätöksentekoprosesseihin, aktivoi eri ohjelmatyössä mukana olevia tahoja toimimaan konkreettisesti haluttujen kehityskulkujen vahvistamiseksi ja ei-toivottujen torjumiseksi.

14 Kiitos ja antoisaa ennakointia! Kaisa Lähteenmäki-Smith

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä

Lisätiedot

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Laura Pouru projektikoordinaattori Niukkenevat resurssit ja priorisoinnin tarpeet Palvelutuotannon monimuotoistuminen

Lisätiedot

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari 1 Keski-Suomi ENNAKOI Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia Seija Kiiskilä & Anu Huotari 4 Esipuhe Keski-Suomi ennakoi-hanke Hankeaika 1.7.2011-31.8.2013 Rahoitus 250 000 Keski-Suomen liitto 90

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Alueellinen ennakointi maakunnissa

Alueellinen ennakointi maakunnissa Alueellinen ennakointi maakunnissa Ennakoinnin nykytila Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa EMMA-HANKE 2013 Hanna Kivimäki Sisällys 1 ENNAKOINTIKÄYTÄNTÖJEN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 213 216 PROJEKTISUUNNITELMA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHAKEMUKSEN LIITE 2 13.4.212 Hankkeen yhteyshenkilö Johanna Vainio

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Uuden sukupolven Kuntaliitto 2020 -strategia

Uuden sukupolven Kuntaliitto 2020 -strategia Uuden sukupolven Kuntaliitto 2020 -strategia Tarkistus vuosille 2015 2016 Muutostuki uudistaa Kuntien tehtäväkenttä ja rooli palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa ovat muutoksessa. Tällä strategiakaudella

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS

TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö JOHTAJAN KATSAUS 4 TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS LYHYESTI 6 TIETEIDENVÄLISYYS KOROSTUU TUTKIMUKSESSA 8 Ennakointitutkimus 8 Kulttuuritutkimus 12

Lisätiedot

Jonne Alasuvanto. Pro gradu -tutkielma. Hallintotiede

Jonne Alasuvanto. Pro gradu -tutkielma. Hallintotiede Jonne Alasuvanto ENNAKOIVA ARVIOINTIPROSESSI TOIMENPI- DEOHJELMAN IMPLEMENTAATION TUKENA CASE YLIVIESKAN LIIKUNTATOIMI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pääkaupunkiseudun pilotti Osaamisen johtaminen osana julkisrahoitteisten organisaatioiden strategiatyötä Helsingin kaupungin rakennus- ja kiinteistöklusterin ennakointimalli

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Pirkanmaan liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Päivämäärä

Lisätiedot

Timo Nurmi. Kuntien arvoperheet

Timo Nurmi. Kuntien arvoperheet Kuntien arvoperheet Timo Nurmi Kuntien arvoperheet KUNTIEN ARVOPERHEET Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 47 Pole-Kuntatieto Oy ja Timo Nurmi Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2005 ISBN

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 2015 HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA HYVINVOINTIA LIIKKEELLÄ! HANKKEEN LOPPURAPORTTI HEIDI FREUNDLICH LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU OY SOSIAALI- JA TERVEYSALA SISÄLLYS Johdanto... 3 Tunnista tarve...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sivu

Lisätiedot

IHMINEN KEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ. Näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen

IHMINEN KEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ. Näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen IHMINEN KEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen Esipuhe Pumppu hanke: kansalaislähtöisyyttä, monituottajuutta ja palvelurakenteiden

Lisätiedot

ENNAKOIVAN TYÖOTTEEN KOULUTUS 9.5.2014 Kainuun liitto. Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.ffrc.utu.fi leena.jokinen@utu.

ENNAKOIVAN TYÖOTTEEN KOULUTUS 9.5.2014 Kainuun liitto. Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.ffrc.utu.fi leena.jokinen@utu. ENNAKOIVAN TYÖOTTEEN KOULUTUS 9.5.2014 Kainuun liitto Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.ffrc.utu.fi leena.jokinen@utu.fi Tavoitteita Ennakointityö ja sen soveltaminen organisaatiossa Ennakoinnin

Lisätiedot

SEUTUKIERROS: KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA KESKI-SUOMEN LIITON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2013 2014

SEUTUKIERROS: KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA KESKI-SUOMEN LIITON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2013 2014 MUISTIO SEUTUKIERROS: KESKI-SUOMEN ELYN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 JA KESKI-SUOMEN LIITON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2013 2014 Jyväskylän seutu, keskiviikkona 2.10.2012 klo 9.00, Keski-Suomen

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot