NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013"

Transkriptio

1 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä

2 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä Kvantitatiivinen tieto alunperin vain OPH:n kautta Heinä-syyskuussa haastattelukierros NAO-toteuttajien keskuudessa (10 toteuttajaa+uudenmaan TE-toimisto) Neuvottelut tilastokeskuksen kanssa elo-syyskuussa Kysely toteutettiin laajempana syys-lokakuussa vastausta, yhteensä 400+ sivua

3 Kyselyn aihepiirit 1. Miten nuorten aikuisten osaamisohjelmaa kentällä toteutetaan 2. Hakevan ja tukevan toiminnan keinot sekä ohjauspalvelut pääasiassa työllisille 3. Hakevan ja tukevan toiminnan keinot, sekä ohjauspalvelut pääasiassa työttömille tai työmarkkinoiden ulkopuolella oleville 4. Oppisopimusmuotoinen koulutus 5. Mitä opitaan koko osaamisohjelmasta (ei mukana tuloksissa )

4 1. Miten ja minkälaisella kokoonpanolla Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa oppilaitoksessanne toteutetaan? Onko osaamisohjelmalle erillistä nimettyä projektipäällikköä? On (17 vastausta) On + erillinen NAO-ohjausryhmä (8) Ei, menee muun työn ohessa (16) Erilliset NAO-opiskelijaryhmät / sekaryhmät? Yhtä paljon mainintoja, riippuu opiskelijamääristä

5 Miten ja minkälaisella kokoonpanolla Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa oppilaitoksessanne toteutetaan? On perustettu ohjausryhmä, jossa toimijoita sekä aikuiskoulutuksen että peruskoulutuksen puolelta (yksikön johtaja, koulutuspäälliköitä aikuiskoulutuksen ja peruskoulutuksen puolelta, opiskelijapalvelupäällikkö, talousjohtaja ja NAO-koordinaattorin tehtäviä hoitava henkilö). Ohjausryhmä on linjannut, että tavoitteena on vastata eri toimialojen tarpeeseen. On nimetty koordinaattori. Muina toimijoina ovat olleet alan substanssikouluttajat sekä moniammatillinen sisäinen ohjausverkosto. Omnian aikuisopistossa toteutetaan NAO-koulutuksia pääasiassa omina ryhminään. Tällöin lähes kaikki tukitoimet on koko ryhmälle suunnattuja. Se auttaa ryhmäytymistä ja sitoutumista tukiaineisiin. NAO-ohjelmaan on palkattu toukokuussa 2013 oma työvalmentaja sekä erityisopettaja. Työvalmentaja ohjaa työnhakutaidoissa sekä valmentaa opiskelijoita työelämään. Erityisopettaja tekee oppimisvalmiuskartoitukset ja koordinoi erityisopetusta. Projektiryhmä on suunnitellut ja toteuttanut sisäisen workshop-sarjan nao-ohjelmassa toimiville kouluttajille ja ohjaajille. Projektiryhmä laajennettuna markkinoinnin, seminaaritoiminnan, asiakasyhteistyön ja ohjauksen asiantuntijoilla on suunnitellut ja organisoinut erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja verkostotapaamisia Ammatillisten aineiden lisäksi koulutukseen kuuluu orientoivia ja oppimista tukevia opintojaksoja. Tällaisia ovat mm. oppimaan oppiminen, elämänhallintataidot, suomi toisena kielenä opetus, TVT-taidot, yhteiskunta- ja työelämätaidot, työnhakuvalmennus ja työelämäsertifikaatin suorittaminen. Kummiohjaajat (ohjaavat kouluttajat), suomen kielen opettajat, erityisopettajat ja muut asiantuntijat toimivat opiskelijan tukena sellaisissa tilanteissa, jotka vaativat erityisosaamista kuten esimerkiksi haastavat elämäntilanteet, oppimisvaikeudet, kommunikaatioon (suomi toisena kielenä) ja kirjalliseen tuottamiseen liittyvät kysymykset tai itsensä markkinointi työnhaussa. Ammatillinen kouluttaja voi myös konsultoida (erityis)ohjauksen asiantuntijoita näissä tilanteissa.

6 Miten valittu toimintamalli on toiminut? Päätoiminen projektipäällikkö on osoittautunut käytännössä erittäin hyväksi ratkaisuksi. Hän pystyy pitämään kaikki langat käsissään ja vastaamaan sidosryhmäsuhteista ja verkostoitumisesta ulospäin sekä toimimaan sisäisenä yhteyshenkilönä koulutuskuntayhtymässä. Projektiryhmä on toiminut aktiivisesti projektipäällikön tukena ja edesauttanut omilla vastuualueillaan osaamisohjelman onnistunutta toteutusta. Nimetyt vastuuhenkilöt oppisopimuskoulutuksessa sekä oppilaitoksissa ovat vastanneet omasta vastuualueestaan itsenäisesti, mutta hyvässä yhteistyössä projektipäällikön kanssa. On ollut tärkeää saada NAO jalkautettua koko henkilökunnan keskuuteen. Tämä on onnistunut, kun johtoa myöten kaikki ovat kokeneet asian tärkeäksi ja ihmiset ovat sitoutuneet toimintamalliin. Ohjelman toteuttaminen on vaatinut ja luonut uudenlaista sisäistä yhteistyötä esimerkiksi koulutusyksiköiden välillä sekä myynnin, markkinoinnin, ohjaajien ja kouluttajien välillä. Valittu toimintamalli on sopinut hyvin osaksi organisaatiomme normaalia toimintaa. Käytännössä toiminta on toteutunut eri tavoilla eri osastoilla riippuen osastojen työtilanteesta ja kouluttajien motivaatiosta. Toimintamalli osoittautui hyväksi ohjelman alkuun saattamisessa: hakeutumisvaiheessa ja siihen liittyvässä tiedottamisessa, markkinoinnissa ja verkostotyössä. Varsinainen koulutus ja tutkintojen suorittaminen asettavat haasteita erityisesti kouluttajille, ohjaukselle ja pedagogisille toteutustavoille. Kokemuksemme mukaan nuoret tarvitsisivat vielä enemmän henkilökohtaista ohjausta ja polutusta monet ovat olleet useita vuosia kotona tekemättä mitään. Tästä seuraa, että työelämävalmennus ja sen mukaisten oppimisvalmiuksien tuki on lähtökohta opintojen tavoitteelliselle etenemiselle. Työpaikkaohjaajat on perehdytettävä joustavaan etenemismalliin ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen. Vårt arbetssätt har fungerat relativt bra, men det är bekymmersamt att vi inte ännu har hittat de många unga vuxna som vi vet att är utan examen. Vi vet att de finns, men vi har tyvärr endast hittat några. Informationen och marknadsföringen av möjligheten att delta i kompetensprogrammet har tagit tid och först nu märker vi att folk vet vad kompetensprogrammet innebär. (maakunnallinen) Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti suunnittelemaan ja arvioimaan toimintoja ja tuloksia. Toimintaa on seurattu säännöllisesti sekä talousraportoinnin että sisältöjen toteutumisen puolella. Hyvin. Tällä hetkellä tuen ja ohjauksen tarve on suuri, sen vuoksi opinto-ohjauksen resursseja on lisätty runsaasti.

7 Mitä haasteita olette havainneet ohjelman toteuttamisessa? osalla kohderyhmään kuuluvista opiskelukunto ja motivaatio eivät ole riittäviä opiskelua varten - valmistavan koulutuksen toteutusmallin suunnittelu kohderyhmä huomioiden - yksittäisten opiskelijoiden opintojen räätälöinti, opintojen tutkinnon osien yhdistäminen (osia perustutkinnosta) ja poluttaminen Ohjelman toteuttamisessa yhdeksi haasteeksi olemme kokeneet sen, että NAO-hakijat poikkeavat monella tapaa aikuisopiston muista opiskelijoista. Erilaiset tavat, tottumukset ja tietynlainen moniongelmaisuus asettavat ammattiainekouluttajille uusia vaatimuksia. Esimerkiksi ryhmäytyminen ja ryhmänohjaajan rooli on koettu erittäin tärkeiksi NAO-ryhmissä. Työhallinnon samanaikainen organisaatiouudistus hidastanut työttömien hakeutumista. Kohderyhmään kuuluvien nuorten aikuisten löytäminen ei ole ollut helppoa. Omaehtoisesti heitä ei ole kovin paljon hakeutunut opiskelemaan. Suurin osa on tullut erilaisten hakevan toiminnan ohjaustoimenpiteiden kautta. Kohderyhmän tavoittaminen oli haasteellista erityisesti alkuvaiheessa ja on vaatinut uutta ajattelua ja uudenlaisia toimenpiteitä. Olemme miettineet, että NAO-hakijoiden kohdalla on ehkä syytä jonkin verran väljentää (ei siis alentaa) valintakriteerejä ja esim. koulutusta pidentämällä tai koulutuksen alkuvaiheen orientaatiojaksolla hankkia lisää tarvittavia valmiuksia / kokemusta. Tahoilla, jotka työskentelevät nuorten kanssa on ollut tuskin lainkaan tietoa nykyisestä aikuiskoulutusjärjestelmästä, esim. näyttötutkintojärjestelmästä. Näin ollen he eivät ole voineet suositella asiakkailleen eli nuorille aikuisille näyttöihin ja toiminnallisuuteen perustuvaa aikuiskoulutusta. Tosiasia on, että aikuiskoulutus sopii käytännöllisyytensä kautta NAO-kohderyhmäläisille hyvin.

8 Mitä haasteita olette havainneet ohjelman toteuttamisessa? - 2 Haasteena on myös koettu kaikkein eniten tukea tarvitsevien nuorten tavoittamisen vaikeus, vaikka hakevaa toimintaa on tehty kiinteässä yhteistyössä nuorisotyön, sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin kanssa. Ohjelman tärkein tavoite on mielestämme syrjäytymisen ehkäisy ja sen myötä yhteiskuntaan ja työelämään kasvaminen koulutuksen kautta. Yhteistyö esim. Te-toimiston kanssa takkuaa jonkin verran. Alunperinkään siellä ei oltu tietoisia tällaisesta mahdollisuudesta kouluttautua. Myös säädökset siitä, että te-toimisto ei voi antaa esim. kohderyhmään kuuluvien yhteystietoja, estää mm. täsmämarkkinoinnin. Opiskelijaterveydenhuollolle asettanut paineita NAO opiskelijamäärien lisääntyminen. NAO kohderyhmällä on osoittautunut olevan tarvetta myös opiskelijaterveydenhuollon palveluihin. Alussa myös asenteelliset esteet työnantajilla, tutkintotoimikunnilla ja opetushenkilöstöllä hidastivat ohjelman käynnistämistä. Yritysten halu NAO-laisten rekrytoinnissa ja tahtotila yhteiskunnallisena vaikuttajana on vaikea tämän hetkisessä taloustilanteessa. Tämä on suoraan vaikuttanut siihen, että NAO-laisille on todella vaikea löytää työelämälähtöistä tapaa kouluttautua yhteistyössä yritysten kanssa sekä jo työsuhteessa olevilla NAO-laisilla on vaikeuksia irrottautua pätevöittämään itseään tutkinnoilla ja kehittämään osaamistaan koulutuksella. Ohjausryhmässä ei ole kuluvana kautena ollut mukana Sataedun oppilashuoltotyötä koordinoivaa opiskelijapalvelupäällikköä, mikä on selkeä puute. Tämä on otettu huomioon uudessa hakemuksessa, ja seuraavalla kaudella ohjausryhmää tullaan täydentämään tältä osin. On ensiarvoisen tärkeää, että Sataedussa varmistetaan ohjaus- ja tukitoimien korkea laatu myös NAO opiskelijoiden ohjauksessa, ja opiskelijapalvelustrategiaa tullaan täydentämään tältä osin monipuolisesti. NAO-raha tuli nopeasti taloihin ja ohjelman edellyttämän yhteisen tahtotilan löytyminen on ollut haastavaa paikoin omankin talon sisällä.

9 Miten verkostoituminen eri toimijoiden kanssa ja tiedonkulku verkoston sisällä on onnistunut? Olemassa olevat verkostot, esim. Opin ovi (7) Verkostoyhteistyö takkuaa (3) Yhteistyö TE-toimiston kanssa toimii hyvin (9) TE-toimistossa ei tunneta NAO:a (6) Erityismaininnat: Urabaari, Uudenmaan TE-toimisto, Opin ovet

10 Miten verkostoituminen eri toimijoiden kanssa ja tiedonkulku verkoston sisällä on onnistunut? Myös talon sisäinen tiedottaminen on ollut erittäin tärkeää, jotta alun ennakkoluulot ja asenteet on saatu käännettyä myönteiseen suuntaan ja aktiiviseksi toiminnaksi. Uusia verkostoja on pyritty luomaan kartoittamalla opiskelijoiden tuen tarpeita (esim. mielenterveyskuntoutus) ja sitä kautta saamaan verkostot opiskelijoiden käyttöön joko kauttamme tai suoraan. Pääyhteistyökumppanimme (toinen oppilaitos) ohjaavien opettajien kanssa yhteistyö on ollut todella antoisaa ja hyvää. Olemme saaneet paljon toisiltamme ja pystyneet myös jakamaan tehtäviä ja saavuttamaan synergiaetuja esim. markkinoinnissa. Sidosryhmien ja kohderyhmän näkökulmasta esiinnymme yhdellä äänellä, eli asiakkaisiimme nähden olemme yksi NAO-organisaattori. Tiedonkulku ja verkostotoiminta on alueellamme toiminut hyvin. Olemme perustaneet Hakeva-yhteistyöryhmän, johon kuuluvat alueen etsivät nuorisotyöntekijät, Avainsäätiön työhönvalmentaja, nuorten sosiaalityöntekijä, Hämeen Te-toimiston nuorten ohjauspalveluiden asiantuntija sekä Kiipulan Ammattiopiston edustus. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti jakamaan tietoa alueen nuorten koulutustarpeista ja kehittämään toimintaa. Työnantajien kanssa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä sekä koulutusten suunnitellussa että toteuttamisessa. Te-toimistojen henkilökuntaa olisi hyvä kouluttaa tai ohjeistaa paremmin yksilöllisten ratkaisujen osalta nyt on ollut erilaisia käytänteitä eri opiskelijoiden kohdalla, sillä ratkaisut ovat harkinnanvaraisia ja riippuvaisia käsittelijästä. Ohjelman alueellisen toteutuksen suunnittelemiseksi, seuraamiseksi ja arvioimiseksi on perustettu alueellinen työryhmä, joka kokoontuu noin 1 2 kk:n välein. Koulutuksen järjestäjät (WinNova ja SataEdu) ja muut yhteistyötahot ovat nimenneet alueelliseen työryhmään henkilöt, jotka vastaavat mm. toteutuksen suunnittelusta, ohjelmasta tiedottamisesta yms. toimenpiteistä sekä yhteydenpidosta moniammatilliseen, alueelliseen yhteistyöverkostoon. OpinOvi toiminnasta tuttu alueellinen tno-verkosto auttoi lähtemään vauhdilla liikkeelle. Tätä verkostoa täydentämään on syntynyt uutta verkostoa esim. kuntien nuorisotoimesta Nuorten aikuisten osaamisohjelma on Turussa saatu hyvin kytkettyä muihin nuorisotakuutoimenpiteisiin niitä täydentävänä toimintana. Olemme muodostaneet nuorisotakuun oman ohjausryhmän, jossa on sivistystoimialan lisäksi edustettuna nuoriso- ja sosiaalitoimi sekä TE-toimisto ja ELY-keskus.

11 Mitä erityisen hyvää teillä on toiminnassanne, mistä joku toinen toteuttaja voisi ottaa oppia? Vahvuutena on yksilökeskeisesti toteutettava lähestymistapa Onnistunutta on ollut se, että toimijoita on sekä aikuiskoulutuksen että peruskoulutuksen puolelta. NAO-kohderyhmä ja osaamisohjelma nähdään yhteisenä asiana Ohjauksen toimintamalli, ohjauspalvelut ja tuki niin hakeutumisvaiheessa, tarvittavaa ammattitaitoa hankkiessa kuin tutkintoa suoritettaessa ovat onnistumisen kannalta keskeisessä roolissa ( ) Aktiivisen hakevan toiminnan ja tehostettujen tukitoimien toteuttamismalli on kehitetty ja koettu hyväksi jo aiemmissa hankkeissa ja ohjelmissa, nyt sitä on pystytty suoraan hyödyntämään NAO:ssa. Sitoutuminen toimintaan johdosta lähtien on ollut erinomaista ja esimerkillistä Tätä varten on kehitetty kouluttajafoorumi, joka kokoontuu keskimäärin kerran kuussa. Kouluttajafoorumiin osallistuvat ryhmänvetäjien ja NAO-toimijoiden lisäksi mahdollisuuksien mukaan toimialapäälliköt, aikuisopiston rehtori, aikuiskoulutusjohtaja, pedagoginen päällikkö, kehittämispäällikkö ja asiakkuuspäällikkö. Näin kouluttajien ajankohtaiset resurssi-, aikataulu tai muut kysymykset saadaan nopeasti ratkaistua. Kouluttajafoorumin esityslistalla on vuorotellen ulkopuolisia kouluttajia mm. MLL (erilaisen nuoren kohtaaminen) sekä omaa toimintaa tukevia ja ylläpitäviä asioita (aikataulut, resurssit, toimijat). Luottamukseen perustuva, joustava ja tehokas yhteistyö kahden oppilaitoksen NAO-tiimien välillä. Yhteinen tekeminen tuo myös rikkautta ja moninaisuutta kohderyhmälle tarjottavaan toimintaan. Yhteistyö estää myös päällekkäisten koulutusten tarjontaa ja lisää mahdollisuuksia laajempialaiseen koulutuspalettiin. En ole varma kuinka muut ovat toteuttaneet NAO:aa, mutta pidän meidän vahvuutenamme hyviä opiskelijahuolto/tukipalveluja ja sitä, että opettajamme ovat pääosin ammatillisia erityisopettajia

12 Mitä erityisen hyvää teillä on toiminnassanne, mistä joku toinen toteuttaja voisi ottaa oppia? -2 Yhteistyömalli etsivien nuorisotyöntekijöiden ja yksilövalmentajan kanssa on osoittautunut toimivaksi. Teoriaopetuksessa käytämme luovia opetusmenetelmiä, mm. luovaa kirjoitusta, valokuvausta, videokuvausta sekä muita toiminnallisia menetelmiä. Opetusvälineenä on mm. blogi, jota opiskelijat ja opettajat yhdessä kirjoittavat. Opetuksen lähtökohtana on opiskelijan voimaannuttaminen ja itsetunnon vahvistaminen. Opiskelijan keskeyttämistä pyritään ehkäisemään yhteisöllistä toimintaa ja ryhmäytymistä tukemalla. Työpaja-oppilaitosyhteistyö. Työpajat eivät siis sijaitse (oppilaitoksessa), vaan olemme ostaneet alueen työpajoilta tukipalvelua sellaisille Nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoituksella aloittaneille opiskelijoille, jotka tästä tukipalvelusta hyötyvät eli lähinnä työpajoilta ohjelman piiriin tulleet nuoret. Esimerkiksi nyt syksyllä 2013 eräs nuori mies tulee opiskelemaan kaksi päivää viikossa oppilaitoksessa ja tekee etätehtäviä sekä tutkinnon sisältöihin liittyviä työtehtäviä työpajalla 2 päivää viikossa. Hän saa yksilövalmennusta ja työvalmennusta työpajalla eli tuleemme ostamaan työpajalta näitä tukipalveluja opiskelijalle. Mielestäni yhteistyö etsivän nuorisotyön ja alueen työpajojen henkilöstön kanssa on muutenkin sujunut esimerkillisesti hakevan toiminnan osalta. TehoAPAJA hankkeen myötä syntyneiden hyvien käytäntöjen hyödyntäminen koulutuksen puolella: varhainen puuttuminen, säännölliset ohjauskeskustelut sekä työnhakuvalmennus. Yhteistyö TE-toimistojen kanssa. Se alkoi hyvin voimallisena sen jälkeen, kun Uudenmaan TE-toimistojen nuorten työntekijöille pidettiin koulutustilaisuus NAO-asioihin liittyen. Tämän jälkeen TE_-toimistoilta on tullut myös ideoita tarjottavista koulutuksista. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa. Opiskelijoiden ohjausta tapahtuu paljon Urabaari-verkoston sisällä. Toisaalta koulutusyhteistyötä tehdään myös kahdenvälisesti koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa eli kaksi oppilaitosta tekee toteutukset yhdessä jakaen vastuut (AEL ja Stadin aikuisopisto). Olemme kehittäneet ns. Treeni-jakson, joka on kaikille oppisopimuksen aloittaville (nuorille aikuisille) orientaatiojakso, jossa opitaan oppimaan, perehdytään tulevan työnantajan käytäntöihin yms. Toteutus on yhteistyössä Avoimen ammattiopiston kanssa.

13 Mitä erityisen hyvää teillä on toiminnassanne, mistä joku toinen toteuttaja voisi ottaa oppia? -3 (Oppilaitos) on laatinut NAO opiskelijoille kolmepäiväisen yhteisöllistävän ja opiskelijan vahvuuksia kartoittavan tukipaketin opintojen alkuun, ja sitä on testattu myynnin ammattitutkinnossa syyskuussa 2013 hyvin tuloksin. Satakuntalainen verkostoituminen on laajaa ja joustavaa, sekä toimii monella rintamalla. TAKUULLA hanke, jollaiseksi hakevan ja tukevan toiminnan operaatiot on brändätty, on yhteisesti suunniteltu ja siitä on tullut toimijoiden keskuudessa tunnettu tuotemerkki. Toimivaksi on osoittautunut myös työparityöskentely vastuuopettajien ja ohjaavien opettajien välillä ja tarkoituksena onkin mallintaa ohjauksen palvelumme myös nuorten aikuisten osaamisohjelmasta saamiemme kokemusten perusteella. Kaupungilla on olemassa monialainen viranomaistyöryhmä, jossa ovat mukana nuoriso-osasto, toinen aste, oppisopimuskoulutus, sosiaali- ja terveysvirasto, poliisi, yrittäjä järjestö sekä te-toimisto työryhmän puheenjohtajana toimii sivistystoimen johtaja. Työryhmässä on käsitelty nuorisotakuuseen kuuluvia asioita.

14 Mitä ohjelman toteuttajat haluaisivat OKM:n tekevän kokonaisuuden eteen? Markkinointi (14) Hakevan toiminnan lisäresurssit (6) Yhteistyö TEM:n ja STM:n kanssa (5) Yhteiset työseminaarit (5) Selkeitä ohjeita (4) Mitkä voisivat olla toteuttajien yhteisiä toimenpiteitä? - Yhteinen markkinointi oppilaitosten kesken (11) - Hyvien kokemusten vaihtaminen (8)

15 Mitä ohjelman toteuttajat haluaisivat OKM:n tekevän kokonaisuuden eteen? Toivotaan pohdintaa, miten OKM voisi tiedottaa tehokkaammin esim. TE-toimijoita ohjelman mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Nyt oppilaitosorganisaationa olemme tehneet tätä työtä Toivotaan yhteinen viestinnällinen ilme ja materiaalit, joita oppilaitoksen toimijat voisivat käyttää omassa markkinoinnissaan ja viestinnässä (esim. valmiit pohjat) Jo syntyneiden menestystarinoiden tuominen esille rohkaisi varmasti monia hakeutumaan koulutukseen. Kouluttajien hyvien pedagogisten ratkaisujen, menetelmien, kokemusten ja käytänteiden jakaminen eri toteuttajaoppilaitosten kesken vahvistaisi osaamista valtakunnallisesti. Orientoivat sekä elämänhallintaa ja oppimista tukevat opinnot. Erityisopetuksen ja työvalmennuspalveluiden sekä riittävän ohjauksen saatavuus koko opintojen ajan Yleisen hakevan ja muun toiminnan koordinointia. NAO-työseminaarit hyvä foorumi myös jatkossa hyvien käytäntöjen levittämiseen Valtakunnalliset projektipäällikkötapaamiset pari kertaa vuodessa voisi lisätä hyvien tai huonojen käytäntöjen leviämistä. Ohjelmassa pitäisi olla myös joustavampi mahdollisuus määrittää opiskelun tavoite, sisältö ja muoto opiskelijan lähtökohdista. Osa opiskelijoista voisi hyötyä enemmän perustutkinnon osien suorittamisesta tai työllistymisen ja osallisuuden tukemisesta kuin ammattitutkinnon suorittamisesta. Ohjelman puitteissa voitaisiin kokeilla ja pilotoida erilaisia joustavia koulutusten toteuttamistapoja, jolloin ohjelmasta voisi olla hyötyä laajemminkin. Asian tunnettuuden lisäämiseen tarvittaisiin kasvot, mikä tarkoittaa NAO:n personointia. Positiivinen esimerkki kannustaisi ja edistäisi nuorten aikuisten kiinnostusta kouluttamiseen ja itsensä kehittämiseen monin verroin enemmän kuin yksittäisen koulutuksen järjestäjän mainoslauseet ja koulutusinfot. OKM:n työseminaarit ovat toimia tapa jakaa osaamista ja toivottavasti niitä järjestetään edelleen. Myös niissä toteutettu tapa yhdistää tutkittua ja kokemustietoa on tuntunut hyvältä. Kaikki toimenpiteet ammatillisen aikuiskoulutuksen toimijoiden ohjausosaamisen lisäämiseksi ovat paikallaan.

16 Mitkä voisivat olla osaamisohjelmaa toteuttavien oppilaitosten yhteisiä toimenpiteitä koko ohjelmassa? Asiakaslähtöinen hakeutujien ohjaaminen oikeaan opinahjoon Kokemuksia ja hyviä käytänteitä voitaisiin vaihtaa, kuten tähänastisissa seminaareissa on tehtykin. Alueen toimijat voisivat verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia omissa seminaareissaan. Yhteisiä toimenpiteitä voisi olla esimerkiksi yhteisten lomakkeiden, selkokielisen työssäoppimisohjeistuksen jne. luominen. Myös yhteinen materiaalipankki voitaisiin perustaa. Hyvien käytänteiden jakamista niin hakevassa toiminnassa kuin koulutusten suunnittelussa olisi hyödyllistä edelleen jatkaa. Myös ohjelman yhteinen kehittäminen ja ratkaisujen etsiminen kohderyhmälle tyypillisiin haasteisiin (esimerkiksi yhteisissä seminaareissa) olisi edelleen tärkeää. Ohjelmassa saatuja kokemuksia ja ongelmien ratkaisuja voitaisiin hyödyntää myös laajemmin koko ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Yhteisiä toimenpiteitä voisivat olla yleisten työelämäkvalifikaatioiden varmistaminen ja tuetun oppisopimuksen toteutus. Koulutustarjonnan kehittämistyötä voitaisiin tehdä esimerkiksi alueellisesti/maakunnallisesti ja toteuttaa yhteistä rekrytointia. Alueellinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta voimme ohjata NAO-laisia kullekin henkilölle soveltuviin tutkintoihin ja niihin valmistaviin koulutuksiin. Urabaarin kaltaisia verkostoja tarvitaan jatkossakin, missä eri koulutuksen järjestäjät voivat jakaa tietojaan ja osaamistaan. Tukitoimien ja hyvien käytänteiden mallit ja kuvaukset Aktiivinen tiedottaminen omasta NAO-toiminnasta ja toimijoista muihin oppilaitoksiin päin Työkokouksiin osallistuminen ja kokemusten niin onnistumisten kuin haasteidenkin avoin jakaminen Myös vertaisoppiminen olisi tärkeää ja sitäkin voisi kehittää, myös työseminaarien ulkopuolella.

17 2. Kohderyhmä: Työlliset Tavoittamisen ongelmat tiivistetysti: Työllisten tavoittaminen on siitäkin syystä hankalampaa, että monet voivat olla tyytyväisiä tilanteeseensa, kun on töitä ja toimeentulo. 1) Koulutustarvetta ei välttämättä koeta akuutiksi. 2) Motivointi vaatii erilaisia keinoja kuin muiden kohderyhmien. 3) Lisäksi motiivi opiskeluun voi olla siirtyminen toiselle alalle, jolloin ammattitutkinto voi olla väärä tutkintotaso. 4) Nuorilla työllisillä pääsääntöinen opintojen rahoitusmuoto on opintotuki, mikä voi estää joidenkin lähtemistä koulutukseen. Aikuiskoulutustuki edellyttää sen verran työhistoriaa, että sitä ei välttämättä alle 30-vuotiailta aina löydy.

18 Kohderyhmä: Työlliset Hakevan toiminnan hyvät käytännöt: infot, esitteet, sähköiset viestintäkanavat ydintyöryhmä ja hakevan toiminnan koordinointi sekä oppilaitosyhteistyönä että omassa oppilaitoksessa olemassa olevat yhteistyö- ja asiantuntijaverkostot sekä järjestettävät tapahtumat (Yhden luukun työryhmä, koulutusalabuffetit ja muut aikuiskoulutuksen markkinointitapahtumat, ohjausverkostojen nimeämät koulutuksen järjestäjien eri alojen yhteyshenkilöt, yhteinen ohjaus- ja neuvontamateriaali ) meneillään olevien hankkeiden ja toimintojen yhteydessä tehdään tämän kohderyhmän etsivää toimintaa tutkintotilaisuuksien arviointien ja työssä oppimisen käyntien yhteydessä keskustellaan nuorten aikuisten osaamisohjelman tarjoamista mahdollisuuksista yritysten henkilöstölle Hyvä tavoittamistapa on, kun kouluttajat kiertävät valvomassa työssäoppimispaikkoja; tutustuvat työpaikkoihin, haastattelevat esimiehiä ja muita työntekijöitä. Kouluttajat motivoivat samalla työnantajia lähettämään tutkinnottomia työntekijöitä koulutukseen. He innostavat työntekijöitä kouluttautumaan ja näin vahvistamaan omaa työmarkkina-asemaa. Ehkä kaikkein tuloksellisin keino tämän kohderyhmän kohdalla on ollut nuorten oma puskaposti. Nuoren löytäessä oman polkunsa, on hän kertonut siitä eteenpäin ja pari uutta nuorta on kohta jo ottanut yhteyttä. Esimerkiksi eräästä lohjalaisesta firmasta on tullut jo neljä yhteydenottoa.

19 Olemme tunnistaneet uuden erityisryhmän: kouluttamattomat työlliset nuoret. He ovat vaarassa pudota työelämästä esim. yt-neuvottelujen (aina ensimmäisinä ennen kouluttautuneita tai vanhempia kollegoitaan) seurauksena ja ilman koulutusta he helposti tippuvat tukiverkostoista. Monella tällaisella nuorella voi olla vakava koulukammo esim. oppimisvaikeuksien tai sosiaalisten ongelmien vuoksi, ja siksi heille sopisi juuri NAO:ssa tarjolla oleva tapa saada koulutus ammattiin: henkilökohtaiset tarpeet, haasteet ja vahvuudet huomioon ottaen ja tarpeen mukaan tukeminen opinnoissa. Yhtenäinen satakuntalainen tiedotusstrategia ja materiaali kaikessa yhteiskuntatakuumarkkinoinnissa on ollut toimiva ratkaisu. Se on lisännyt yleisön tietoisuutta koulutuksenjärjestäjien syvästä yhteistyöstä ja vähentänyt alueellisen kilpailuasetelman tuntua. Yritysten tietoisuus koulutuksenjärjestäjien tarjonnasta ja työntekijöiden eri kouluttautumisvaihtoehdoista on kasvanut. Suoramarkkinointi ständin kanssa tapahtumissa on ollut tuloksellisesti kaikkein heikoin tapa toimia. Koulutustilaisuudet yrityksille ja TE-toimiston henkilöstölle ovat lisänneet kommunikaatiota ja tietoisuutta yhteiskuntatakuun mahdollisuuksista ja haasteista, sekä tuoneet ohjausryhmälle arvokasta materiaalia seuraavan kauden kehittämistyötä varten. Ilmoitusmarkkinointi on tavoittanut jonkin verran kiinnostuneita. -> Toteutamme aiempaa enemmän yrityksiin kohdistuvaa täsmämarkkinointia, joka tähtää sekä työssä olevien kouluttautumiseen, että uusien oppisopimusten syntymiseen. Aiemmin opintonsa keskeyttäneiden haravointi. Olemme saaneet tiedot keskeyttäneistä ammattiopiston tietojärjestelmistä. Yhteydenotto näihin on tapahtunut mm. Facebookin välityksellä. Tästä on hyviä kokemuksia. Järjestämme aika nopeasti työssä olevalle nuorelle hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamiskeskustelun vastuukouluttajan kanssa ja tämä yleensä motivoi hakeutumaan tutkintoa suorittamaan.

20 Kohderyhmä: Työlliset Tukevan toiminnan hyvät käytännöt: Ryhmämuotoisesti toteutettu opintojen tuki. Vertaistuki. Opintopiirit tai vastaavat, joissa tarvittaessa mukana toteuttamassa / suunnittelemassa ohjaushenkilö (opettaja, erityisopettaja, valmentaja, opinto-ohjaaja). Tarpeen mukaan räätälöidyt erityiset tukitoimet. Tehdään erityisen tuen suunnitelma kuten kaikille opiskelijoille ja huomioidaan tarvelähtöisesti tarvittavat järjestelyt. Tarjoamme elämän kevät elämänhallintakurssia. Se on ns. vapaaehtoinen kurssi, jolle pyrimme ohjaamaan erityisesti ne, joilla on esim. ongelmia rahan tai ajan hallinnassa, mielenterveys- tai päihdeongelmia jne Työssä olevien kohdalla ei ole tarvittu mitään tavallisesta toiminnasta poikkeavaa. Henkilökohtaistamiseen liittyvät toimenpiteet on tehtävä huolella. Opiskelijan voimavarojen kohdentamisessa annetun tuen on katsottu olevan tärkeää. Etenkin pääasiassa työlliset ovat monesti tottuneet elämässään tiettyyn rytmiin töissä käydessään. Edellisistä opinnoista saattaa olla jo aikaa eikä opiskelun alettua ehkä muisteta, että opiskelut kuluttavat voimavaroja toisella tapaa kuin tuttu työ. Meillä on ollut vain muutama työssä ollut NAOlainen. Heihin on käytetty pääasiassa samoja keinoja kuin työttömiin. Heidän työelämätaitonsa ovat huomattavasti paremmat kuin työttömien, joten ohjaus ja tuki on enemmän ammattiin ja työllistymiseen liittyvää. Tämän astisen kokemuksen perusteella työssäkäyvät opiskelijat ovat tarvinneet hyvin vähän mitään tukitoimia opintojensa aikana. Opiskelujen alussa tehty opiskelijan henkilökohtaistaminen, on hahmottanut opiskelijalle opintojen sisällön ja sen mitä opinnot edellyttävät. Tämä on saattanut vähentää myös tuen tarpeita työssäkäyvien osalta.

21 Panostamme tutkinnon suorittamisen ohjaamiseen, mikä tarkoittaa käytännönläheistä henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta niin pienryhmissä kuin verkossakin. Tutkinnon suorittamisen suunnittelun ohjaaminen on tärkeä osa opiskelijan ammatillista kasvua. Tukitoimilla, henkilökohtaisella ohjauksella ja asiantuntijavinkeillä hälvennämme pelkoja, epäluuloja ja vääriä käsityksiä tutkintotilaisuuksista sekä vahvistamme tutkinnon suorittamisen tärkeyttä osaamisen todentajana. CASE -esimerkki sopii hyvin tähän kohtaan: Myynnin ammattitutkintoon on Sataedussa suunniteltu erityisesti NAO tukea ajatellen yhteistyössä Satakoulutuksen kanssa koulutuspaketti Oma persoonallisuus työelämän ja ammatillisen osaamisen kompassina, joka on otettu mukaan nyt alkaneen myynnin at:n aloitussisältöihin kolmen päivän koulutuspakettina. Yhteiskuntatakuun toteutumisen yhteydessä tulisi yleisesti ottaen alkaa myös seurata sitä, miten NAO vaikuttaa metodologioiden kehittämiseen laajemminkin kaikkien koulutuksenjärjestäjien osalta. Tästä on varmasti luvassa lähitulevaisuudessa tutkimustuloksia ja sitä kautta ammatillisen koulutuksen pedagogiikka tulee jatkossa kokonaisuudessaan muuttumaan parempaan suuntaan. Tähän liittyen TAKUULLA hankkeen ohjausryhmä on tyytyväinen, että myös Sataedu profiloitua myynnin ammattitutkinnon kokeilun kautta ennakkoluulottomana koulutuksen metodologisena kehittäjänä ammattioppilaitosten joukossa. Eniten tästä hyötyvät NAO opiskelijoiden ohella meidän kaikki muutkin keskiössä olevat asiakkaamme. NAO-ohjaajien pitämät Opopäivät pitävät sisällään paitsi opiskeluun liittyviä asioita, myös elämänhallintaan, perheen ja opiskelun + työn yhteensovittamiseen, jaksamiseen ja muihin tärkeisiin asioihin liittyviä osa-alueita. Suunnittelemme monimuotokoulutuksia myös selkeästi työllisten kohderyhmän tarpeisiin, hankimme palautetta työpaikoilta heidän tuen tarpeistaan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaamisessa sekä suunnittelemme soveltuvia työvälineitä esim. tutkintojen tavoitteiden ja sisältöjen selkeyttämiseen työpaikoille.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Esityksen rakenne 1. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tavoitteet 2. Osaamisohjelman

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA OPH ja OKM työseminaari 13.6.2013 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Nuorten aikuisten osaamisohjelma Jyväskylän koulutuskuntayhtymään saatu v. 2013 1,2 m lisärahoitus 83 t

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Satakuntalaisia kokemuksia Työseminaari II, Jyväskylä 25.10.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Satakuntalaisia kokemuksia Työseminaari II, Jyväskylä 25.10.2013 Koulutusjohtaja Pauli Kamppi Nao-koordinaattori Jonna Malmivuori Nuorten aikuisten osaamisohjelma Satakuntalaisia kokemuksia Työseminaari II, Jyväskylä Alueellista yhteistyötä Alueellinen yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Projektisuunnittelija Niina Tikkanen 21.1.2014 Mikä NAO? Nuorten aikuisten osaamisohjelma osa nuorisotakuuta

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Susanna Kosonen Projektipäällikkö Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-hanke Keuda Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso OPPISOPIMUS Ennakkojaksolta valmiuksia

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Vamos via Valma! - loppuselvitystä

Vamos via Valma! - loppuselvitystä Vamos via Valma! - loppuselvitystä Hankeaika: 1.8.2015 31.12.2016 31.3.2017 Hakuryhmän nimi: Työelämälähtöisen, osaamisperusteisen, yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen uudistusten toimeenpanon

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy E N E M M Ä N O S A A M I S T A 13.1.2014 1 Hyria koulutus Oy lyhyesti Ammatti- ja aikuisopisto Hyvinkään-Riihimäen

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN 7.4.2017 Pauliina Sarhela Yhteistyökumppanit Työelämä TreduNavi-hakupalvelu:tietoa ja Yhteistyökumppanit ohjausta hakeutumisesta Tutkintoja

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot