SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2010"

Transkriptio

1 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE

2 Pääkirjoitus Ammattiliitoilla on vahva rooli keskusteltaessa työurien pidentämisestä. Liittojen tehtävä on tuoda esille se paradoksilta kuulostava asia, ettei eläkeikää nosteta nostamalla eläkeikää. Yhä harvempi jaksaa tehdä työtä yli kuusikymppiseksi. Tämän vuoksi virallisen eläkeiän nostaminen ei voi olla keskeinen toimenpide työurien pi den tämisessä. Työuria pidennetään parantamalla työhyvinvointia, jotta ihmiset jaksavat työskennellä itseään ja yhteisöään kehittäen. Työhyvinvoinnin parantaminen ei siten ole olennaista vain inhimillisestä, vaan myös kansantaloudellisesta näkökulmasta. Inhimillisyys ja pitkäjänteinen taloudellinen tuottavuus kulkevat hyvin usein käsikkäin. Kytkös näiden kahden välillä tosin unohtuu valitettavan usein. Ammattiliittojen tehtävänä on painottaa näitä asioita ja ko ros taa niiden huomioimista päätöksenteossa. Argumentointia edesauttavat tutkimustulokset, jotka osoittavat, että inhimillisyys, hyvinvointi ja tuottavuus liittyvät vahvasti toinen toisiinsa. Hyvä esimerkki siitä on pohjoismaalaisten hyvinvointiyhteiskuntien jatkuva sijoittuminen kärkisijoille kansainvälisillä kilpailukykylistoilla. Yksi askel kohti pidempiä työuria on mahdollisuus kerätä voimia ja ajatuksia vuorotteluvapaalla. Vuorotteluvapaa vakinaistettiin tänä vuonna ja käytäntö koskee tällä hetkellä myös SPECIAa. Toiminnanjohtajamme Markku Saarinen jäi vuorotteluvapaalle vuoden 2010 loppuun asti. Vuorotteluvapaan aikana minä, Simon Huldén, toimin vt. toiminnanjohtajana ja SPECIAn kehittämispäällikkönä työskentelee vastavalmistunut kasvatustieteiden maisteri Mikko Lehtonen. Hänellä on pitkä historia ammattiyhdistystoiminnan opiskelija- ja luottamustehtävissä, ja hän täyttänee paikkansa enemmän kuin hyvin. Vuoden ensimmäisessä Asiantuntijassa esitellään SPECIAn uusi hallitus. Hallituspaikkoja päätettiin lisätä kahdella viime syksyn yhdistyksen kokouksessa tarkoittaen, että SPECIAn hallituksessa on nykyään kahdeksan varsinaista jäsentä, opiskelijajäsen ja puheenjohtaja. Hallituspaikkojen lisäämisen syynä ei ole pyrkimys lisätä järjestöbyrokratiaa, vaan edistää järjestödemokratiaa. SPECIAn jäsenmäärä on viimeisten vuosien aikana kasvanut roimasti ja hallituksen tarkoitus on edustaa jäsenistöä mahdollisimman kattavasti. SPECIAn heterogeenistä jäsenistöä edustaa sen tähden moniammatillinen hallitus, johon mahdollisimman moni pystyy samaistumaan. SPECIAn rakenteen on tarkoitus olla mahdollisimman horisontaalinen ja ihmisläheinen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen jäsen voi vaikuttaa suoraan toimintaamme esittämällä toivomuksia ja ideoita suoraan kaikille SPECIAn työntekijöille ja luottamushenkilöille. Jos sinulla on kehittämiskeinoja tai terveisiä, olethan yhteydessä. Iloista vuodenalkua, Asiantuntija, ilm. v:sta 1991 Julkaisija: SPECIA ry Päätoimittaja: Simon Huldén Ulkoasu: Public Design Oy Paino: Forssan kirjapaino Oy PL 38, Forssa Painos: 6500 Specian toimisto Vt. Toiminnanjohtaja Simon Huldén Puh Kehittämispäällikkö Mikko Lehtonen Puh Faksi (09) Maistraatinportti 4 A Helsinki Specia ry:n puheenjohtaja Leena-Maija Talikka Puh Osoitteenmuutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalojen jäsensihteerit Puh Faksi (09) (toimistoaika ) Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) päivystys: ma to klo ISNN Lehti on Aikakauslehtien liiton jäsen Simon Huldén vt. toiminnanjohtaja MIKKO KÄKELÄ asiantuntija

3 Mikko Lehtonen aloittaa kehittämispäällikkönä Toiminnanjohtaja Markku Saarisen aloitettua vuorotteluvapaavuotensa, kehittämispäällikkö Simon Huldén siirtyy vt. toiminnanjohtajaksi vuodeksi Lehtonen, KM, aikuiskasvatus, on toiminut aiemmin SPECIAn hallituksen opiskelijajäsenenä ja Akavan Erityisalat ry:n opiskelijatoimikunnan puheenjohtajana. Lehtonen vastaa muun muassa SPECIAn sähköisestä viestinnästä, koulutuspolitiikasta sekä opiskelija- ja tutkimustoiminnasta. Hänet tavoitat puhelimitse tai sähköpostitse SPECIAn julkaisu 1/2010 MIKKO KÄKELÄ Jäsenuutisia SPECIA verkossa Nyt myös täysin ruotsinkielisenä Viime vuonna hiottu viestintästrategia jatkoi SPECIAn yhdistysstrategiatyötä. Verkkosivut, niiden ruotsinkielinen käännös ja luottamusmies klubi-koh taus - foorumi ovat ensimmäiset viestinnälliset uudistuksemme ja toivomme sivuston palvelevan jäsenistöämme aiempaa paremmin. Verkkosivuista toivotaan muodostuvan keskeinen jä senviestintäväylä Asiantuntija-jäsentiedotteen rinnalla. Seuraa etusivun uutisvirtaa suomalaisista työmarkkinoista. SPECIAn uutiset löydät ajankohtaista -palstalta. Olemme koonneet julkaisumme pdf-kirjastoon. Klikkaa Kuulemme mielellämme sinusta. SPECIA julkaisee Petteri Luukkaisen tutkielman Yksi tutkinto monta uraa: Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin (2010) myöhemmin keväällä. Luukkainen esittelee tuloksensa ja tulkintansa huhtikuun kasvatustieteilijäpäivässä, jonka ilmoittautumisinfo päivitetään verkkoon maalis kuus sa. Voit tutustua tutkielmaan jo ennakkoon verkkosivujemme gra - du pankissa asiantuntija 3

4 Työelämän laadullinen kehittäminen Työurat pidemmiksi työoloja parantamalla Työurien pidentäminen on välttämätöntä hyvinvointipalvelujen rahoituspohjan turvaamiseksi. Vanhuuseläkeiän nostaminen ei sovellu keinoksi, vaan ratkaisun avaimet ovat työpaikoilla, korostaa Akavan edunvalvontajoh - taja Minna Helle. Akava ja akavalaiset liitot painottavat, että työurat pitenevät vain, jos työntekijöillä on intoa jatkaa työssä, hyvä fyysinen ja henkinen terveys sekä työnantaja, joka pitää työntekijöistään kiinni. Työelämän laadulla on tärkeä merkitys yksittäisten työntekijöiden elämässä, mutta työurien pidentämisen kansantaloudellista puolta ei tule väheksyä. Työurien pidentäminen on hyvä keino parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Tällöin työntekoon kannustava veropolitiikka ja julkisten palvelujen tason säilyttäminen eivät asetu vastakkain. Työhyvinvointiin panostaminen kannattaa Vaikka työhyvinvointi ja jaksaminen mielletään usein ns. pehmeiksi asioiksi, ovat ne tosiasiassa kivenkovia asioita. Yhdessä menetetyssä työvuodessa haaskataan kolme miljardia euroa vuodessa. Viimeistään nyt kaikkien on pakko ymmärtää, että työhyvinvoinnista huolehtiminen on välttämätöntä. Vanhuuseläkkeen alaikärajan nostaminen kahdella vuodella toisi vain reilun puoli vuotta lisää työuriin. Hallituksen alkuvuodesta esittämät keinot eivät siten olisi ratkaisseet ongelmaa, toteaa Helle. 4 asiantuntija

5 Työurat pitenevät vain, jos työelämä kannustaa jatkamaan ja ikääntyneiden on mahdollista jatkaa työssä. Työuran pituus määräytyy työolojen mukaan Kolmen vuoden pidennys työuriin vuoteen 2025 mennessä on haastava tavoite. Eläkelainsäädäntö on uusittu vuonna Arvioiden mukaan eläkkeelle siirtyminen myöhentyy 1,5 vuodella vuoteen 2025 mennessä ilman uusia toimenpiteitä. Akavan esittämillä keinoilla voidaan saavuttaa puolitoista vuotta lisää. Ratkaisun avaimet ovat työpaikoilla: niiden on panostettava työhyvinvointiin, hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön sekä työura- ja työaikajoustoihin. Tärkeitä keinoja työurien pidentämiseksi ovat muun muassa työaikapankit, osa-aikatyö ja monipuoliset täydennyskoulutusmahdollisuudet sekä entistä tiiviimpi yhteistyö työterveyshuollon kanssa, kuvailee Helle. Hän katsoo, että esimerkiksi osa-aikatyön avulla voidaan helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tuoda lisää joustavuutta ja yksilöllisyyttä työuraan eri elämäntilanteissa ja ikävaiheissa. On huolehdittava siitä, että osa-aikaisuus perustuu vapaaehtoisuuteen eikä osaaikaisuuksien lisääntyminen saa vääristää työmarkkinoita. Riskinä on, että osa-aikatyö kohdistuu erityisesti naisiin ja heikentää heidän asemaansa työelämässä, hän huomauttaa. Työelämän arki kuntoon Helle muistuttaa, että työhyvinvoinnin merkitys työn tuottavuudelle ja tuloksellisuudelle sekä innovaatioiden syntymiselle on tutkittu ja tunnustettu tosiasia. Siitä huolimatta työpaikkojen nykyiset käytännöt eivät tue työssä jaksamista riittävästi, eivätkä myöskään ikääntyvien pysymistä työelämässä. Työelämän toimintamalleja on muutettava, ja työelämän arvoja on syytä pohtia. Työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta on olennaista, kohtaavatko työntekijän ja työelämän arvot. Nyt tulee hakea uusia toimintamalleja nykyisen kaikki-tai-ei-mitään asetelman rinnalle, jossa jokaisen oletetaan olevan yhtä tuottava työuransa kaikissa vaiheissa, kuvailee Helle. JOUTUISAMMIN TYÖELÄMÄÄN Opiskelijoiden joutuisa valmistuminen edellyttää vahvaa opinto- ja ammatinvalintaohjausta. Opintotuen kannustavuus on keskeistä nopean valmistumisen kannalta, samoin toimivat mahdollisuudet limittää opinnot ja työnteko. Korkeakouluopintoihin tulee sisällyttää työelämätietoutta, jotta opiskelijat saavat oikeaa tietoa työelämästä, työnkuvista ja työelämätaidoista. Parempaa työterveyshuoltoa Yhteys työterveyshuollon ja työpaikkojen välillä on monesti riittämätön. Työterveyshuolto painottuu liiaksi sairauksien hoitamiseen. Sairauslomalla oleva henkilö jää kokonaan työyhteisön ulkopuolelle eikä työhön paluuta edistäviä käytäntöjä ole olemassa. Jotta työhyvinvointia voidaan tukea tehokkaasti, yhteistyötä työpaikkojen ja työterveyshuollon välillä on tiivistettävä. Helle huomauttaa, että painotus tulisi siirtää entistä enemmän ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoon, jossa edistetään terveyttä. Henkinen työsuojelu on entistä tärkeämpää muun muassa tietopainotteisen asiantuntijatyön yleistymisen vuoksi, joten siihen on panostettava fyysisen työsuojelun rinnalla. Osaamista kehitettävä Pitkä työura edellyttää osaamisen kehittämistä ja täydentämistä, joten on luotava entistä paremmat mahdollisuudet kouluttautua työn ohella ja työttömyysjaksojen aikana. Määräaikaisten työntekijöiden kouluttautumismahdollisuudet on Helteen mukaan saatava samalle tasolle kuin vakituisten työntekijöiden. Ikäsyrjinnästä päästävä Työuria voidaan pidentää toisaalta siten, että nuoret aloittavat työelämässä nykyistä aiemmin ja että toisaalta ikääntyvät jatkavat työssä pidempään. Irtisanomiset ja lomautukset painottuvat kuitenkin nyt iäkkäisiin työntekijöihin, vaikka heillä olisi intoa ja halua sekä kykyä jatkaa työssä, huomauttaa Helle. Ikääntyneiden asema työelämän arjessa on aivan muuta kuin juhlapuheissa vakuutellaan. Sen vuoksi viimeistään nyt on aika etsiä keinoja, joilla voidaan estää ikäsyrjintä. Helle toivoo, että löydetään uudenlaisia kannusteita, jotka edistävät ikääntyvien asemaa työelämässä. Mutta jos muu ei auta, on harkittava esimerkiksi toimia, joilla lisättäisiin työnantajan vastuuta irtisanomansa ikääntyneen työntekijän työllistymisestä, Helle toteaa. Akava haastaa työnantajat keskusteluun siitä, miten ikääntyneiden asema työelämässä saadaan kuntoon ja miten ikäsyrjintä saadaan loppumaan, Helle sanoo. Ritva Siikamäki Akava asiantuntija 5

6 Jäsenkoulutus SPECIA järjesti talvisen ainejärjestökoulutuksen kasvatustieteen aine- ja opiskelijajärjestöjen hallituksille jo kuudennen kerran. Sijainniltaan ja tunnelmaltaan oiva Vanha ylioppilastalo kuunteli puheensorinaa yliopistojen alkuvuoden haasteista, kasvatustieteellisistä opinto-ohjelmista ja opiskelijajärjestöjen tavoitteista. Kasvatustieteilijöitä kuvaava kehittämis- ja kehittymisosaaminen jäsensi koulutusta. Ainejärjestökoulutuksessa keskusteltiin kasvatus - tieteilijöiden kehittämisja kehittymisosaamisesta saan kantaa akavalaisiin työmarkkinoihin ja työelämän laadullisiin kehityshaasteisiin. Päivän ja koulutuksen päätti Petteri Luukkainen, joka esitteli kasvatustieteilijöiden työelämäosaamista käsittelevän pro gradu -tutkielmansa Yksi tutkinto monta uraa: Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin. Tietotaito kehittää yhteisöä, taito ja halu kehittää itseä. Osaaminen, jota työnantajat odottavat kasvatustieteilijöiltä, ominaisuuksia, joissa olemme hyviä, todetaan esimerkiksi Petteri Luukkaisen tutkielmassa. Tämänvuotinen ainejärjestökoulutus oli perehdytys molempiin aiheisiin. Nähdään ensi vuoden koulutuksessa. Koulutuksessa keskusteltiin ainejärjestöjen hyvistä käytännöistä. 6 Ensimmäisen päivän teemaksi valittu Yhdistystoiminnan kehittäminen antoi virikkeitä oman opiskelijayhdistyksen toimintaan. Yhdistysstrategiset harjoitukset purettiin ryhmissä, jolloin sekä yliopistojen työelämäopinnoissa että ainejärjestöjen arjessa havaittiin suuriakin eroavaisuuksia. Oppi toisten kokemuksista viedään terveisinä omaan yliopistoon. Lauantain Työelämäosaaminen-aihe jakautui kolmen asiantuntijan alustukseen. Työterveyspsykologi Juha Hokkanen kuvaili uran muotoutumista ja muistutti työelämän ongelmatilanteista työhyvinvoinnin edistämiskeinoja esitellen. Akavan Erityisalat ry:n asiamies Minna Ahola otti puheenvuorosasiantuntija

7 35 opiskelijaa tutustui toinen toisiinsa kuudennessa ainejärjestökoulutuksessamme. Ainejärjestökoulutuksessa verkostoiduttiin asiantuntija 7

8 Luottamushenkilöt 2010 SPECIAn sääntömääräinen syyskokous valitsi yhdistykselle uuden hallituksen Helsingissä, Katajanokan vankilassa, vaalivaliokunnan esityksestä. Hallituksen kasvoi samanaikaisesti kahdeksanhenkiseksi vastaamaan yhä kasvavaa jäsenistöämme. Valinnassa huomioitiin muun muassa jäsenistömme tutkintojen ja työtehtävien edustavuus sekä luottamustoimintakokemus. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Leena-Maija Talikka. Valtaosa viimevuotisista hallitusjäsenistä jatkaa luottamushenkilöinä myös vuoden Hallitukseen valittiin uudet, mutta yhdistys- ja järjestötoiminnassa kokeneet, varajäsenet. SPECIAn hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ritva Partasen varapuheenjohtajaksi ja kutsui sekä opiskelijajäsenen että hänen henkilökohtaisen varajäsenensä hallitukseen. Hallitus ja toimisto järjestäytymiskokouksessaan Pasilassa. Kysyimme luottamushenkilöiltämme heidän koulutuksestaan, työnkuvastaan ja roolistaan SPECIAssa. Pyysimme heitä myös vastaamaan ajankäyttöä ja -hallintaa koskevaan kysymykseen jäsentiedotteen tämänkertaisen teeman innoittamana. Tutustumme hallituskurkistuksen lopuksi yhteen SPECIAn pitkäaikaisimmista jäsenistä Ahmed El-Ashramiin hänen kotoutumista, suomalaisuutta ja ammattiyhdistysliikettä käsittelevän omaelämäkerrallisen kirjoituksen sanoin. KYSYMYKSET: 1. Kuvaile työtehtäviäsi ja koulutus taustaasi. 2. Kerro järjestökokemuksestasi. 3. Mitä asioita haluat edistää SPECIAn luottamushenkilönä? 4. Kuinka huolehdit ajankäytöstäsi ja jaksamisestasi? MIKKO KÄKELÄ 8 asiantuntija

9 MARKKU OJALA MIKKO KÄKELÄ MIKKO KÄKELÄ Leena-Maija Talikka Ritva Partanen Vesa Rouhiainen Sirpa Lotsari LEENA-MAIJATALIKKA (hallituksen puheenjohtaja) RITVA PARTANEN (hallituksen varapuheenjohtaja) Työtehtävät ja koulutustausta? Olen työskennellyt Jyväskylässä Suvimäen Klubitalolla kohta 4 vuotta. Menin taloon projektipäälliköksi ja vastasin 3 vuotta tuetun koulutuksen hankkeesta, joka päättyi tammikuussa Tällä hetkellä vastaan Portti-hankkeesta, joka on tuetun työn hanke mielenterveyskuntoutujille. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri. Lisäksi minulla on opettajapätevyys. Olen hankkinut lisäkoulutusta muun muassa Eu-projektiosaajakoulutuksen, esiintymistaidon ja markkinoinnin, työelämätaitojen sekä vajaakuntoisten asioiden parista. Millaista järjestökokemusta sinulla on? Järjestökokemusta minulla on nuoruudesta lähtien. Myös viimeisimmät työkokemukseni ovat kolmannelta sektorilta järjestöistä. Akavan Erityisaloissa aloitin alueaktiivina Jyväskylässä keväällä 2003, josta polku on johtanut moninaisiin ay-luottamustehtäviin. Keski-Suomen aluesihteerinä aloitin keväällä 2004, josta polku johti SPECIAn hallituksen varajäseneksi ja kasvatustieteilijätyöryhmän jäseneksi vuonna Tänä vuonna aloitin toisen kauteni SPECIAn hallituksen varsinaisena jäsenenä. Minulla on myös ollut kunnia toimia yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana vuonna 2009, kuten myös alkava vuonna Hallituksen myötä olen päässyt myös edustamaan SPECIAa Akavan Erityisalojen hallitukseen jo toista kautta. Minulle sydäntä lähellä on alipalkka-asiat ja pätkätyöläisyys, koska oma työelämäni on ollut pätkästä pätkään kulkemista. Olen pohtinut, kuinka me projektityöstä toiseen kiitävät pätkätyöläiset ja vielä lyhy empiä pätkiä uurastavat korkeasti koulutetut ihmiset pääsisimme myös nauttimaan samoista eduista kuin työntekijät, jotka ovat niin sanottua vakiokalustoa työpaikoilla. Esimerkiksi vuorotteluvapaalle pääseminen on lähes mahdotonta, ja juuri vuorotteluvapaa olisi yksi oiva hengähdystauko pohtia oman työelämäpolun suuntaa tai sen vaihtamista. Työn perässä juostessa sitä ei aina ehdi tai jaksa niin syvällisesti itsellekään avata. Ajankäytön suhteen olen aina ollut tarkka jo sen takia, että puolisoni tekee paljon matkatyötä ja perheellisenä aikataulujen sovittaminen on ensiarvoisen tärkeä asia. Ajankäytön suunnittelu yhdessä on siis a ja o. Toinen tärkeä asia on muistaa se, että on kuunneltava niin itseä kuin perhettäkin ja elettävä niin, että voi olla omien ratkaisujensa kanssa sinut. Ja on muistettava olla armollinen niin itselle kuin toisillekin, sillä välillä asiat eivät mene kuten suunnittelee. Ihmissuhteet ja ystävät sekä oma perhe ykkösenä ovat olleet minul - le aina erityisen tärkeitä ja niistä saan voimaa. Se on varmaan myös pitänyt minut mukana näissä moninaisissa ay-luottamustoimissa, sillä täällä on huipputyyppejä, joiden kanssa yhteistyössä voin samalla osallistua yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin ja oppia itsekin koko ajan lisää. Meidän ehdoton voimavara on moniammatillinen porukka, joka jaksaa työskennellä yhteisten asioiden eteen. Lopuksi haluan jakaa ajatuksen, joka on minulle yksi jaksamisen kulmakivi: Kun tekee parhaansa, niin voi illalla kallistaa päänsä tyynyyn tyytyväisenä päivän työstä ja nousta aamulla taas uuteen aamuun uusin kujein. Pilkettä pitää aina olla! VESA ROUHIAINEN (hallituksen jäsen) Työtehtävät ja koulutustausta? Monenlaiset maaseutuun ja aluekehittämiseen liittyvät tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeet; FM, pääaineena suunnittelumaantiede, Helsingin yliopisto. Millaista järjestökokemusta sinulla on? Olen ollut SPECIAn hallituksen jäsen vuodesta 2007 alkaen. Akavan Erityisalat ry:ssä kuulun valtionsektorin neuvottelukuntaan, minkä lisäksi olen hallituksen vara - jäsen. Toimin myös kavan Erityisalat ry:n Etelä-Savon alueryhmän aluesihteerinä ja Akava Etelä-Savon aluetoimikunnassa. Yliopistolla työskentelevänä kaikki yliopistoihin, erityisesti erillisyksiköihin liittyvät asiat sekä yliopistoille tyypilliset pätkätyöasiat ovat mielenkiinnon kohteitani. Järjestö- ja yhdistystyö vie aika paljon vapaa-aikaa, mutta antaa myös paljon. Matkailu, erityisesti Venäjä ja Itä-Eurooppa, tuo vaihtelua arki - rutiineihin ja taas jaksaa olla mukana niin työssä kuin yhdistystoiminnassakin. Myös lukeminen ja liikunta, pyöräily, kuntosali, kuuluvat harrastuksiin. Sekä tietysti perhe ja ystävät, joiden kanssa vietetty aika lataa myös akkuja. SIRPA LOTSARI (hallituksen jäsen) Työtehtävät ja koulutustausta? Työskentelen verkkopäätoimittajana Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa, maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Olen peruskoulutukseltani taiteiden tutkija, HuK Helsingin yliopistosta, pääaineenani yleinen kirjallisuustiede. Suorittamiani pidempiä viestintäkoulutuksia ovat Viestintäpäällikön koulutusohjelma (ProCom- VPD), tiedottajan tutkinto ja media-assistentin ammattitutkinto. Ja kuriositeettina mainittakoon, että suoritin muinoin valantehneen kielenkääntäjän tutkinnon italiasta suomeen. Millaista järjestökokemusta sinulla on? Toimin aikoinani Italian opiskelijoiden yhdistyksen puheenjohtajana. Uudelleen sytyin järjestötoimintaan runsaat pari vuotta sitten, kun liityin Speciaan, ja minut valittiin hallitukseen. Meneillään on toinen hallituskauteni Speciassa, ja ensimmäisen kauden toinen vuosi AE:n valtiosektorin neuvottelu asiantuntija 9

10 MIKKO KÄKELÄ VEIKKO SOMERPURO MIKKO KÄKELÄ Maria Iho Riina Perko Risto Tolonen kunnassa, lisäksi olen varajäsenenä AE:n hallituksessa. Viime vuonna aloitin Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n puheenjohtajana. Ammattiyhdistystoimintaan minut veti haluni osallistua oikeudenmukaisen työelämän ja sitä kautta oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Tärkeitä asioita ovat oikeudenmukainen palkkataso, hyvinvointi ja tasa-arvo työpaikalla, perusteettomien määräaikaisuuksien vakinaistaminen ja luottamusmiesten työn tukeminen. Halu an edistää sitä, että työhönsä sisäisen yrittäjyyden liekillä sitoutuneet asiantuntijat tuntisivat velvollisuuksiensa lisäksi myös omat oikeutensa, ja pitäisivät niistä kiinni, myös paineiden keskellä. Siksi aloitin viime vuonna työpaikallani varaluottamusmiehenä. Saan energiaa sopivasta vipinästä, ja erilaiset asiat pitävät mielen virkeänä sekä usein täydentävät toisiaan. Heittäytyminen käsillä olevaan tehtävään ja pyrkimys läsnäoloon tässä ja nyt, ovat tapojani huolehtia ajankäytöstäni. Voimaa saan läheisistä ihmisistäni. Saan sitä myös taiteesta: luen, käyn leffassa ja teatterissa ja laulan kuorossa. Viime vuonna aloitin kuntonyrkkeilyn, joka ikävä kyllä on jäänyt. Mutta vaaleanpunaiset Everlast-hanskat odottavat... MARIA IHO (hallituksen jäsen) Työtehtävät ja koulutustausta? Olen tekninen viestijä, nimikkeellä technical writer. Kirjoitan Marioff Corporation Oy:n tuotteen, korkeapaineisen vesisumusammutusjärjestelmän teknistä dokumentaatiota joka pitää sisällään mm. datalehtiä, asennusohjeita, käyttöohjeita ja huolto-ohjeita. Olen filosofian maisteri, opiskelin Jyväskylän yliopistossa englantilaista ja romaanista filologiaa (englannin ja ranskan kieltä). Millaista järjestökokemusta sinulla on? Tosi vähän ennen SPECI- Aa! Olin JYY:n korkeakoulupoliittisessa työryhmässä mukana, kun ammattikorkeakouluhässäkkä alkoi. SPECIAn kuvioihin tulin mukaan muistaakseni 2004 ensin täydentämään hallitusta ja innostuin toiminnasta, ja sillä tiellä ollaan vieläkin. Haluan edistää kahta asiaa: Oman ammattikuntani näkyvyyttä ja ihmis - ten tietoisuutta siitä, sekä luottamusmiesten verkostoitumista yksityissektorilla yli liittorajojen. Akavalaisten yksityissektorin työntekijöiden pitäisi puhaltaa yhteen hiileen isot ja pienet liitot. Samojen asioiden kanssa töissäkin painitaan, humanistit, ekonomit juristit insinöörit. Perheeni (puoliso ja kaksi lasta) pitävät huolen siitä, että työviikko pysyy kuosissa. Olen kokenut työuupumuksen ja pidän nyt todella tarkasti huolen siitä, etten tee liikaa töitä enkä vie töitä kotiin. Harrastan astangajoogaa, luen paljon, harrastan bookcrossingia (kirjojen vapauttamista), valokuvaan, käyn elokuvissa, teen puutarhatöitä. Joogatreeni kesäaamuna ulkona puutarhassa mustarastaan laulaessa on mitä parasta rentoutumista! RIINA PERKO (hallituksen jäsen) Työtehtävät ja koulutustausta? Toimin ylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa, työsuojelun vastuualueella. Koulutukseni on liikuntatieteiden maisteri LitM ja olen aikoinaan valmistunut Jyväskylän yliopistosta. Millaista järjestökokemusta sinulla on? Olen toiminut viime vuonna SPECIAn hallituksen varajäsenenä, työhyvinvointiryhmässä ja Akavan Erityisalojen valtiosektorin neuvottelukunnassa. Syksystä 2009 olen ollut Henkilöstösopimuksien neuvottelijana valtion aluehallintouudistuksessa Aluehallintovirastoja koskien. Olen toiminut myös työpaikkani luottamusmiehenä. Haluan edistää tasapuolista ja yhdenvertaista kohtelua työelämässä ja olla vaikuttamassa jäsenistömme, osaavien ja koulutettujen specialaisten, etuisuuksien ylläpitämiseen ja kohentamiseen. Toivon myös voivani vaikuttaa työhyvinvoinnin ja työelämätietouden kehittämiseen. Järjestöltä tarvitaan hyvää ja asiantuntevaa palvelua niin työelämän ongelmatilanteisiin kuin myös laadukasta koulutusta esimerkiksi työsuhteen ehtoihin ja työssä jaksamiseen liittyen. Tärkeä, näkyvä jäsenpalvelumuoto on netistä saatava oikea ja ajantasainen tieto. Sivuston uudistamiseen on keskitytty viime vuonna lujasti erityisesti toimistomme taholta. Palveluihin on tulossa uusia avauksia viime vuoden työn tuloksena. Uusi luottamusmiesfoorumi, "Luottamusmiesklubi", ideoitiin kolmen luottamusmiestehtävässä toimivan hallituksen jäsenen kesken viime syksyn seminaarissa. Klubin tarkoituksena on olla luottamuksellinen tiedonvaihto- ja oppimispaikka sekä tuen saamisen foorumi luottamustehtävässä toimiville. Odotan innolla, että pääsemme myös tässä asiassa aloittamaan käytännössä toiminnan. Äitiys ja virkatyö tekevät arki- ja vapaa-ajan käytön helpoksi. Näiden kahden roolin kupeeseen yksittäisen kokouksen mahduttaminen voi olla joskus vaikeaa. Silloin kallisarvoinen lähipiirini auttaa. Olen tehokas ajankäyttäjä, kun motivaationi on kohdallaan, ja tässä harrastuksessa ei motivaatiota puutu. Jaksamiseni perustuu tasapainoon kodin, työn ja harrastuksien välillä. Rentoudun ja virkistyn mm. suksien päällä rinteessä, moottoripyörälenkillä tai golfkentällä. RISTO TOLONEN (hallituksen jäsen) Työtehtävät ja koulutustausta? Teen töitä yksityisellä sosiaalipalvelualalla toiminnanjohtajana Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:ssä. Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Åbo Akademista. Millaista järjestökokemusta sinulla on? Toimin AE:n ja SPECIAn lisäksi Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton piirissä. Tärkein kiinnostukseni kohde on edunvalvonnan tehostaminen hajanaisella jäsenkentällämme. Järjestöalan edunvalvonnan tukeminen YTN:ssä innostaa erityisesti. 10 asiantuntija

11 MIKKO KÄKELÄ MIKKO KÄKELÄ MIKKO KÄKELÄ MIKKO KÄKELÄ Sara Miettunen Satu-Marjo Alahautala Juhana Harju Anna-Liisa Holopainen Keskityn kulloisenkiin tekemiseeni täysillä enkä ota itseäni liian vakavasti. SARA MIETTUNEN (hallituksen opiskelijajäsen) Työtehtävät ja koulutustausta? Opiskelija, koulutukseltani Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena Suomen ja Pohjoismaiden historia. Työkokemusta niin asiakaspalvelusta kuin hallinnostakin. Tulevaisuuden työtehtävät ovat vielä auki, mutta uskoisin ja toivoisin valmistuttuani löytäväni paikkani hallintotehtävistä tai järjestösektorilta joko Suomesta tai muualta Euroopasta. Millaista järjestökokemusta sinulla on? Olen toiminut HYY:ssä (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta) monenlaisissa tehtävissä niin aine- ja tiedekunta- kuin harraste- ja poliittisissa järjestöissäkin, ja olen nyt ensimmäistä kautta HYYn edustajistossa. Olen Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikunnassa ja SPECIAn hallituksessa toista vuotta. Opiskelijoiden työelämätietous tuntuu varsinkin humanisteilla olevan toisinaan hieman retuperällä, ja uskon, että aktiivisella "herättelyllä" saamme opiskelijatkin mukaan liiton toimintaan sekä tiedostamaan omat oikeutensa työelämässä, oli kyse sitten harjoittelusta, kesätyöstä tai pätkätyöstä. SPECIAlla on toimivaa ja tuloksekasta yhteistyötä käyttäytymistieteilijöiden kanssa, ja toivoisin saavani samanlaista toimintaa myös humanistiopiskelijoille. Järjestötoiminta on kaksipiippuinen juttu, nimittäin vaikka järjestöhommat tuottavat työtä, niiden kautta olen myös löytänyt ihania ihmisiä ympärilleni tukiverkoksi. Hyvässä porukassa toimiminen on aina ilo, ja siitä saa voimaa ja uskoa siihen, että on oikealla asialla. Vapaa-ajallani pyrin liikkumaan ja rentoutumaan, ja yritän pitää ainakin yhden täysin vapaan päivän viikossa, mikä ei tosin opintoja, töitä ja järjestöpuuhastelua yhdistellessä aina onnistu. SATU-MARJO ALAHAUTALA (hallituksen jäsen) Työtehtävät ja koulutustausta? Olen kasvatustieteen maisteri ja jatko-opiskelijana Jyväskylän yliopistossa viestintätieteiden laitoksella, puheopissa. Työskentelen tällä hetkellä koulutussuunnittelijana väikkärityön ohessa. Työtehtäviini kuuluu koulutusten kokonaisvaltaista suunnittelua, viestintää ja markkinointia. Millaista järjestökokemusta sinulla on? Olen ensimmäistä kautta SPECIAn hallituksessa. Humanististen ja kasvatustieteellisten alojen naisten palkkausta ja työhyvinvointia. Työni ja väitöskirjani liittyvät kuntiin ja kunnat ovatkin lähellä sydäntäni muutenkin. Haluaisin vaikuttaa kunnan työuriin ja työtyytyväisyyteen, etenkin naisilla. Perheen tuki, ystävät ja harrastukset auttavat jaksamaan. Käyn ratsastamassa ja rentoudun mökillä, teen käsitöitä ja vietän laatuaikaa perheen ja ystävien kanssa. JUHANA HARJU (hallituksen varajäsen) Työtehtävät ja koulutustausta? Toimin koulutuspoliittisena sihteerinä, työnkuvaani kuuluvat koulutuspolitiikan asiantuntijatehtävät, edunvalvonta ja yhteydenpito sidosryhmiin. Koulutukseltani olen FM, Turun yliopistosta pääaineenani opiskelin yleistä kirjallisuustiedettä. Millaista järjestökokemusta sinulla on? Järjestötuntemustani kuvaa kokemukseni luottamushenkilönä muun muassa seuraavissa järjestöissä: Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus ja edustajisto, Turun demarinuorten puheenjohtajuus ja Koulutusalan sosiaalidemokraattisen yhdistyksen varapuheenjohtajuus. Olen myös kuulunut Turun sanataideyhdistys Krattin hallitukseen. Myös humanistin ja kasvatustieteilijän tulee pitää oikeuksistaan kiinni. Itsearvostusta tulee tukea, sillä osaaminen voi olla korkealla tasolla, mutta palkkaa ja muuta arvostusta ei osata vaatia. Tulee selkiyttää ammattikuvia ja urapolkuja Miten jäsentemme työura muotoutuu, mitkä ovat ongelmapaikat ja miten niistä päästään eteenpäin? Heterogeeninen jäsenistö asettaa edunvalvonnalle suuria vaatimuksia, mutta kovalla työllä varmasti saadaan edistettyä kaikkia jäseniä hyödyttäviä asioita. Aikatauluttamalla ja varaamalla aikaa myös siihen, ettei tee mitään. Käyn usein kuntosalilla, koska sieltä saa energiaa ja myös hetken olla ihan yksikseen omien ajatustensa kanssa. En sen sijaan ole huolissani siitä, että läppäri ja sähköpostin lukemisen mahdollistava kännykkä tuovat työt kotiin. Joskus on helpointa itsellekin hoitaa homma pois alta vaikka sohvalla istuen ja sen jälkeen siirtyä vapaalle. Tehdyt tunnit tietysti merkitään ylös, jos töitä on tehty! ANNA-LIISA HOLOPAINEN (hallituksen varajäsen) Työtehtävät ja koulutustausta? Olen töissä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa: Työskentelen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueella. Työtehtävät liittyvät työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintaan ja koulutuksen laadunvarmistamiseen. Olen valmistunut vuonna 1988 Oulun yliopistosta filosofian maisteriksi. Pääaineenani on ollut suunnittelumaantiede, minkä lisäksi olen opiskellut sosiologiaa, kansantaloutta ja tilastotiedettä. Millaista järjestökokemusta sinulla on? Järjestökokemus on alkuvaiheessa. Olen nyt ensimmäistä kautta aktiivisena toimijana. Toki rivijäsenenä olen ollut kauan. Olen toiminut työpaikallani JUKOn luottamusmiehenä, yhteistyöelimessä, kuten YT komitea, pitkäaikaisena asiantuntija 11

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt KASVATUSTIETEILIJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Työeläkepäivä 14.11.2012, Seminaari 2 Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Eila Tuominen Vanhuuseläkkeelle siirtyminen yleistynyt v. 2000 2011 Vuonna 2000 kolmasosa

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN OPISKELIJAELÄMÄÄ UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY Onnittelut opiskelupaikasta! Aloittavien opiskelijoiden infossa kannattaa käväistä Opiskelun ei

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry.

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Lähtökohdat Esitelmä perustuu tutkimukseen Ekholm E, Teittinen A. Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen?

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Pirkko-Liisa Vesterinen Paikallisjohtaja, dosentti Management Institute of Finland, MIF Itsetuntemus lähtökohtana Vastaa itsellesi Kuka minä olen itselleni?

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä?

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos HAKU HANKKEEN SEMINAARI Helsinki 26.5.2010 Ahtelan työelämäryhmän eväät Tausta

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Mikä on sukupolvi? Eri asia kuin ikä Yhteiset muistot

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! KOKOUSKUTSU 28.3.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! Aika: 19.4.2008 klo 11.00 Paikka: Holiday Club Tampereen Kylpylä Sarka-kokoustila Lapinniemenranta 12, Tampere Valtakirjojen tarkastus

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Specia Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA

JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA Olen Vantaan yrittäjänaisten uusi puheenjohtaja Anne Nurminen. Olen paljasjalkainen vantaalainen ja työskentelen oppimisen, arvioinnin ja monikielisyyden kentällä.

Lisätiedot

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Johanna Ollila ja Mikko Vähätalo Pedamessut 22.5.2012 Turun yliopisto & Åbo Akademi Get a Life -hanke Tuottaa korkeakouluopiskelijoille

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämä on täällä jo tänään

Tulevaisuuden työelämä on täällä jo tänään Tulevaisuuden työelämä on täällä jo tänään Aki Ahlroth, Siili Solutions Oyj TEK - 20.5.2015 01 Siili Historia ja henkilöstö 13 153 365 Osaajiemme työkokemus Osaajiemme lisäys v. 2014 Työntekijämäärä Maaliskuu

Lisätiedot

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja, STTK 7.5.2015 Vastaajat Henkilöstön edustaja -barometriin vastasi 1 941 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Puolet kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Kertausta aivovammojen oireista

Kertausta aivovammojen oireista Toiminta takkuaa, auttaako terapia? Toimintaterapeutti Kari Löytönen 16.4.2013 Kertausta aivovammojen oireista (Tenovuon, Raukolan ja Ketolan luennot) Aivovamman tyypillinen oirekokonaisuus Poikkeava väsyvyys,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

oppimateriaali maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 hyvä yhteyshenkilö,

oppimateriaali maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 hyvä yhteyshenkilö, maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 oppimateriaali oppimateriaali sisältää kysymykset oppilaille tai opettajalle ideoinnin tueksi. hyvä yhteyshenkilö, Ohessa Maailman Kuvalehti Kumppaniin liittyviä

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto -strategia Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto Helsinki 28.5.2013 30.5.2013 Strategian tavoite Hallitusohjelma:

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot