KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hallitus /Liite 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2014. Hallitus 20.2.2014 15/Liite 2"

Transkriptio

1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hallitus /Liite 2

2 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1. Toimintasäännön soveltaminen 1 2. Organisaatio Johtosuhteet 1 TYÖRYHMÄT JA NIIDEN TEHTÄVÄT Koulutusyhtymän johtoryhmä Konsernipalvelujen johtotiimi Keski-Pohjanmaan ammattiopiston johtotiimi Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen johtotiimi Toimialakohtaiset työryhmät Muut yhteiset tiimit ja työryhmät Opiskelijayhdistys 2 ESIMIESTOIMINTA, JOHDON JA PÄÄLLIKÖIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Konsernipalvelut Ammattiopisto Aikuiskoulutus 5

3 1 TOIMINTASÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Toimintasäännön soveltaminen 2. Organisaatio 2.1 Johtosuhteet TYÖRYHMÄT JA NIIDEN TEHTÄVÄT 2.2 Koulutusyhtymän johtoryhmä 2.3 Konsernipalvelujen johtotiimi 2.4 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston johtotiimi Tätä toimintasääntöä sovelletaan koulutusyhtymän tulosalueiden toimintaan sisältyvien tehtävien ja vastuiden määrittelyyn. Toimintasäännön ohella koulutusyhtymän toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä, joihin nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisena lainsäädäntö koulutuksen järjestämisluvat ja -sopimukset opetushallituksen määräykset ja ohjeet rahoittajien määräykset ja ohjeet perussopimus valtuuston työjärjestys tarkastussääntö hallintosääntö Koulutusyhtymän johtoryhmään kuuluvat yhtymäjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, rehtori ja aikuiskoulutusjohtaja. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella yhteistä päätöksentekoa ja koulutusyhtymän kehittämistä koskevia asioita. Koulutusyhtymän johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtymäjohtaja. Johtoryhmä toimii tulosalueiden johtotiimeillä laajennettuna kokoonpanona tarpeen mukaan. Koulutusyhtymän johtoryhmän sihteerinä toimii hallintosihteeri. Konsernipalvelujen johtotiimiin kuuluvat talous- ja hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö, laskentapäällikkö, henkilöstöpäällikkö, ja tietohallintopäällikkö. Talous- ja hallintojohtaja toimii puheenjohtajana. Konsernipalvelujen johtotiimin tehtävänä ovat konsernipalvelujen toimintojen tuloksellisuuden ja laadun kehittäminen sekä oman vastuualueensa asioiden valmistelu päätöksentekoa varten. Nuorten koulutuksen johtotiimiin kuuluvat rehtori, koulutusalojen toimialapäälliköt, yhteisten opintojen koulutuspäällikkö, opetuksen tuki- ja hallintopalvelujen edustaja sekä taloushallinnon edustaja. Rehtori toimii johtotiimin puheenjohtajana. Nuorten koulutuksen johtotiimin tehtävänä ovat nuorten koulutuksen toimintojen tuloksellisuuden ja laadun kehittäminen sekä oman vastuualueensa asioiden valmistelu päätöksentekoa varten. Johtotiimi toimii koulutuspäälliköillä laajennettuna kokoonpanona tarpeen mukaan.

4 2 2.5 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen johtotiimi 2.6 Toimialakohtaiset työryhmät 2.7 Muut yhteiset tiimit ja työryhmät Aikuiskoulutuksen johtotiimiin kuuluvat aikuiskoulutusjohtaja, aikuiskoulutuksen toimistopäällikkö, koulutusalojen aikuiskoulutuspäälliköt, kansanopistotoiminnan aikuiskoulutuspäällikkö, oppisopimuspäällikkö ja yrityspalvelupäällikkö. Aikuiskoulutusjohtaja toimii aikuiskoulutuksen johtotiimin puheenjohtajana. Aikuiskoulutuksen johtotiimin tehtävänä on aikuiskoulutuksen ja sen eri toteutusmuotojen tuloksellisuuden ja laadun kehittäminen sekä oman vastuualueensa asioiden valmistelu päätöksentekoa varten. Toimialakohtaisesti muodostetaan työryhmiä, jotka seuraavat ja ennakoivat työelämän tarpeista alakohtaisesti ja kehittävät toimintaa yhdessä työelämän kanssa. Toimialakohtaisten työryhmien tehtävänä on myös yhteisten toimintaresurssien (tilat, laitteet, koneet) ja henkilöstön yhteiskäytön edistäminen toimialakohtaisesti. Johtajan päätöksellä voidaan asettaa pysyviä tai tilapäisiä tiimejä ja työryhmiä yhteisten toimintojen kehittämiseen tai valmistelemaan päätöksentekoa. Työryhmien ja tiimien toiminnasta raportoidaan johtoryhmälle. Tulosaluekohtaisesti muodostetaan tarpeen mukaan tiimejä ja työryhmiä tulosalueen johtajan päätöksellä. Toiminnasta raportoidaan tulosalueen johtotiimille sekä johtoryhmälle. 2.8 Opiskelijayhdistys Koulutusyhtymässä toimii Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry, jossa on edustajia yhtymän eri toimipaikoista. Se toimii jäsentensä edunvalvojana koulutus- ja sosiaalipoliittisissa sekä muissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Yhdistyksen hallitukselta pyydetään kannanottoja opiskelijoita koskeviin asioihin. Opiskelijayhdistys nimeää edustajansa koulutusyhtymän ja sen yhteistyöverkostojen niihin toimielimiin, joissa sillä on edustus. ESIMIESTOIMINTA, JOHDON JA PÄÄLLIKÖIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Koulutusyhtymän johtaja johtaa yhtymäkokonaisuutta vastaa koulutusyhtymän strategisesta johtamisesta ja yhtymäkokonaisuuden kehittämisestä muut hallintosäännön mukaiset tehtävät toimii talous- ja hallintojohtajan, rehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan esimiehenä hankintasäännön mukaiset päätökset yhtymän investointihankinnoista 2.9 Konsernipalvelut Hallinto- ja talousjohtaja hallintosäännön mukaiset tehtävät hankintasäännön mukaiset päätökset yhtymän irtaimistoinvestoinneista vastaa konsernipalveluiden tulosalueesta päättää yhtymäpalveluiden käyttötaloushankinnoista hankintasäännön mukaisesti

5 Kiinteistöpäällikkö hallintosäännön mukaiset tehtävät vastaa kiinteistö- ja ruokapalveluiden tulosyksiköstä toimii yhtymän työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkönä vastaa kiinteistöpalveluihin liittyvistä myyntipalveluista vastaa konserniin kuuluvien (tytäryhtiöt) kiinteistöosakeyhtiöiden kiinteistöpäällikkyydestä päättää kiinteistöpalvelujen käyttötaloushankinnoista hankintasäännön mukaisesti valmistelee kiinteistöpalvelujen investointihankinnat vastaa kiinteistöpalvelujen tietojärjestelmien kehittämisestä yhteistyössä tietohallintopäällikön kanssa Kiinteistöpalvelut, palvelupäällikkö toimii laitoshuoltajien esimiehenä vastaa laitoshuoltoon liittyvien hankintojen kilpailuttamisesta päättää laitoshuoltoon liittyvistä käyttötaloushankinnoista hankintasäännön mukaisesti tekee yhteistyötä laitoshuollon opetuksen kanssa Ruokapalvelut, palvelupäällikkö (oto) vastaa koulutusyhtymän omina ja ostopalveluina toteutettavien opiskelijaja henkilöstöravintoloiden toiminnasta (lukuun ottamatta opetusravintola Kokkolinnaa) vastaa kokous- ja majoitustiloihin sekä ruokapalveluihin liittyvistä myyntipalveluista toimii keittiöhenkilökunnan esimiehenä vastaa ruokapalveluihin liittyvistä hankintasopimuksista ja hankintojen kilpailuttamisesta sekä tekee päätökset elintarvikehankinnoista päättää ruokapalveluiden käyttötaloushankinnoista hankintasäännön mukaisesti valmistelee ruokapalveluiden investointihankinnat tekee yhteistyötä majoitus- ja ravitsemusalan opetuksen kanssa Laskentapäällikkö (oto) toimii talouspalvelujen esimiehenä vastaa taloushallinnon ja sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen kehittämisestä vastaa talousaineiston arkistoinnista vastaa projektitoiminnan arkistoinnista vastaa irtaimistorekisteristä vastaa taloushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä yhteistyössä tietohallintopäällikön kanssa Henkilöstöpäällikkö toimii henkilöstöpalvelujen esimiehenä vastaa henkilöstöhallinnon ja sen prosessien kehittämisestä vastaa henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin edistämisen yhteisistä periaatteista sekä valmistelee näihin liittyvät asiat johtoryhmälle osallistuu rekrytointeihin valmistelee työ- ja virkaehtosopimusten soveltamiseen ja palvelusuhdeasioihin liittyvät asiat toimii KT-yhteyshenkilönä osallistuu osaamisen kehittämisen koordinointiin 3

6 4 vastaa yhteistyöstä työterveyshuoltopalvelujen kanssa vastaa henkilöstösuunnitelman ja henkilöstöraportin laatimisesta vastaa perehdyttämissuunnitelman ja ohjeiston laatimisesta vastaa henkilöstöhallinnon aineiston arkistoinnista vastaa henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä yhteistyössä tietohallintopäällikön kanssa Tietohallintopäällikkö vastaa koulutusyhtymän tietojärjestelmien ja tietohallinnon kehittämisestä toimii hallinto- ja it-palvelujen esimiehenä vastaa koulutusyhtymän raportoinnin ja tilastoinnin kehittämisestä vastaa toiminta- ja laatujärjestelmään liittyvästä dokumentoinnista vastaa kirjaamotoiminnasta vastaa koulutusyhtymän arkistotoimesta valmistelee koulutusyhtymän tietojärjestelmien hankinnat päättää it-hankinnoista hankintasäännön mukaisesti 2.10 Ammattiopisto Rehtori hallintosäännön mukaiset tehtävät toimii toimialapäälliköiden esimiehenä päättää tulosalueen hankinnoista hankintasäännön mukaisesti henkilöstön yt-toiminta Toimialapäällikkö vastaa vastuualueensa pedagogisesta kehittämisestä, operatiivisesta toiminnasta, tuloksellisuudesta, laadusta, kehittämisestä ja henkilöstön yhteistoiminnasta yhdessä rehtorin ja koulutuspäälliköiden kanssa valmistelee vastuualueensa toiminta- ja taloussuunnitelman valvoo sen toteutumista vastaa toimialansa sisäisestä valvonnasta valmistelee investointihankintasuunnitelmat ja henkilöstön käytön yhdessä aikuiskoulutuksen vastaavan toimialan päällikön kanssa päättää hankinnoista hankintasäännön puitteissa, (ostopalveluina hankittavista koulutuksista, luentopalkkioista ja konsultointipalveluista hankintaoikeutensa rajoissa,) vastaa työelämäyhteistyön järjestämisestä ja työelämän yhteistyöryhmien toiminnasta yhdessä aikuiskoulutuksen vastaavan toimialan kanssa vastaa tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien laatimisesta hyväksyy vastuualueensa koulutussopimukset (mikäli ei ole tehty yhteistä koulutussopimusta) päättää/vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä erityisopetuksen järjestelyistä yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti, päättää erityisopetusta tarvitsevista opiskelijoista sekä opintojen vapauttamisesta. vastaa pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämisestä vastaa lyhytaikaisten sijaisten palkkaamisesta (enintään 8 viikkoa) vastaa työturvallisuudesta työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti vastaa toimialueella järjestyssääntöjen noudattamisesta valmistelee/vahvistaa opiskelijoiden kirjalliset varoitukset valmistelee esitykset määräaikaisesta erottamisesta päättää määrätä opiskelijan laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämättömiä

7 5 opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn selvittämiseksi sekä esittämään tarkastuksen tai tutkimuksen perusteella laadittu lausunto, päättää määrätä opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, päättää määrätä opiskelijan esittämään nähtäväksi rikosrekisterilaissa tarkoitetun otteen rikosrekisteristä, päättää evätä opiskelijan osallistumisen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi, päättää pidättää opiskelijan oikeuden opiskeluun siihen asti, kunnes opiskelija suostuu rehtorin määräämiin terveydentilan toteamiseksi tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin tai toimittaa pyydetyn rikosrekisteriotteen nähtäväksi vastaa opiskelijoiden poissaolohakemusten käsittelystä (yli 5 pv) huolehtii tiedotustoiminnasta ja markkinoinnista sekä toimintaa koskevien selvitysten laatimisesta, vastaa vastuualueensa asiakas- ja palvelutöiden, opiskelijahuollon, kansainvälisyyden, hankkeiden, kilpailutoiminnasta ja markkinoinnin toteuttamisesta yhteistyössä koordinaatiosta vastaavan kanssa toimii esimiehenä vastuualueensa koulutuspäälliköille ja muille määritellyille henkilöille toimialapäälliköistä yksi toimii apulaisrehtorina, lisäksi kullakin koordinaatiovastuu seuraavista osa-alueista: opiskelijahuolto, erityisopetus, opintoohjaus, asuntolat, kansainvälisyys, pedagogiset hankkeet, opinto-ohjaus, markkinointi muut rehtorin määräämät tehtävät Koulutuspäällikkö (oto), tarkennettava toimipaikoittain vastaa opetuksen suunnittelusta, järjestämisestä ja toteuttamisesta koulutusaloillaan opetussuunnitelman ja taloussuunnitelman puitteissa vastaa päivittäisistä opiskelija-asioista yhdessä ryhmänohjaajien ja opettajien kanssa vastaa opiskelijoiden poissaolohakemuksista (yli 3-5 pv) osallistuu talousarvioehdotuksen laadintaan ja valvoo vastuulleen kuuluvia talousarvion mukaisia hankinnoista hankintasäännön puitteissa talouden seuranta vastaa osaltaan laatujärjestelmän mukaisesta laadusta sekä turvallisuudesta vastaa opetuksen kehittämisestä omalla vastuualueellaan yhdessä toimialapäällikön ja opetushenkilöstön kanssa toimii lähiesimiehenä vastuualueellaan järjestää lyhyet sijaisuudet (2viikkoa) huolehtii osaltaan tiedottamisesta ja markkinoinnista, muut toimialapäällikön määräämät tehtävät Perustutkintovastaava Mikäli ei ole alan (esim yksialainen) koulutuspäällikön tehtäviä valmistelee tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat yhdessä alan opettajien ja toimialapäällikön kanssa työnjakoehdotuksen tekeminen koulutuspäällikölle yhdessä opettajien kanssa (ristitaulukosta) lukujärjestyksien suunnittelu yhdessä ryhmänohjaajien kanssa hankintojen/pienhankintojen osalta tarpeiden kartoittaminen (tarkennettava nimetyt hankintavastaavat, varastonhoitajat) uusien opettajien perehdyttäminen opintoalaan

8 6 opintoalan markkinoinnin koordinointi opiston tiloissa (avoimet ovet, peruskoululaisten tutustumiskäynnit) opintoalan kokousten puheenjohtajana toimiminen (koulutuspäällikkö mahd. mukaan mukana) työelämäyhteistyö (kehittämisyhmät) muista tehtävistä sovitaan erikseen Ryhmänohjaaja vastaa opiskelijoiden tutustumisesta oppilaitokseen, opiskeluympäristöön ja toisiinsa tukee opiskelijoiden ja ryhmän vastuullisuuden sekä ryhmähengen kehittymistä perehdyttää opiskelijat opetussuunnitelmaan ja opintojen keskeisiin käsitteisiin vastaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnasta ja päivittämisestä sekä tarvittaessa HOJKS:sta seuraa poissaoloja ja opintojen edistymistä sekä puuttuu niihin laadittujen ohjeiden mukaan, tehdä yhteistyötä opettajien, opiskelijahuollon ja huoltajien kanssa, edistää opintojen loppuunsaattamista ja työllistymistä sekä ehkäisee opintojen keskeyttämistä ja eroja vastata opiskelijalistan ajantasaisuudesta. Opettaja Opetustehtävien ja muualla säädettyjen tehtävien lisäksi lehtori/päätoiminen tuntiopettaja vastaa vahvistetun työsuunnitelman mukaisen opetuksen ja ohjauksen valmistelusta, toteutuksesta ja arvioinnista ajallaan opetussuunnitelman ja muiden ohjeiden perusteita noudattaen, vastaa julkisten säädösten, koulutuksen järjestäjän antamien ohjeiden ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa työturvallisuuden ja työskentelyjärjestyksen ylläpidosta opetustilanteessa, määrää opetusta häiritsevän, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvän toisen henkeä tai terveyttä vaarantavan opiskelijan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. osallistuu oppilaitoksen kasvatustehtävän toteuttamiseen ja järjestyssääntöjen noudattamisen valvontaan opetustilanteissa, väliajoilla ja muissa koulun tilaisuuksissa, osallistuu tehtävään varatun työajan mukaisesti oppilaitoksen opetus- ja kasvatustoiminnan kehittämiseen osallistuu oppilaitoksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä oppimistulosten ja oppilaitoksen tuloksellisuuden arviointiin, ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan siten, että se vastaa opetusalan ja työelämän kehitystä, pitää päiväkirjaa annettuja ohjeita noudattaen, osallistuu opinto-ohjaukseen opetustehtävänsä yhteydessä, osallistuu markkinointiin ja opiskelijavalintaan kuuluviin tehtäviin ja työjärjestyksen laatimiseen, valvoo laitteiden ja kaluston hoitoa sekä huolehtia koneiden ja laitteiden työturvallisuudesta opetuksessa, ja erikseen määrättäessä valvoo palvelu- ja työtoiminnan tarkoituksenmukaisuutta sekä huolehtia tilaustöiden teettämisestä ja hinnoittelusta opetukselliset näkökohdat huomioon ottaen,

9 7 toimii ryhmänohjaajana ja suorittaa oppilaitoksen toimintaan kuuluvia työnjohto, valvonta ja muita ohjaustehtäviä suorittaa muut esimiesten määräämät tehtävät Aikuiskoulutus Aikuiskoulutusjohtaja aikuiskoulutuksen tulosalueen talouden ja toiminnan johtaminen myynti, markkinointi, verkostot työelämän kehittämistehtävä aikuiskoulutuksen osa-alueitten koordinoiva johtaminen hallintosäännön mukaiset tehtävät viranomaisroolin vastuut toimii esimiehenä Toimistopäällikkö vastaa tulosalueen talouden seurannasta ja informoinnista ja toimenpiteistä vastaa sopimuksista ja laskutuksista vastaa aikuiskoulutuksen tulosalueen toimisto- ja opiskelijapalveluista vastaa aikuiskoulutuksen opiskelijahallinnon kehittämisestä vastaa tulosalueen raportoinnista vastaa aikuiskoulutuksen tietojärjestelmien kehittämisestä yhteistyössä tietohallintopäällikön kanssa vastaa tulosalueen arkistotoimesta toimii tulosalueen yhteyshenkilönä kiinteistöasioissa sekä tukipalveluiden osalta konsernipalveluiden osalta päättää tulosalueen käyttötaloushankinnoista hankintasäännön mukaisesti Oppisopimuspäällikkö vastaa oppisopimuskoulutuksen tulosyksikön toiminnasta tekee yhteistyötä työelämän ja koulutusyhtymän toimintayksiköiden kanssa toimii tulosyksikön esimiehenä vastaa oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä (viranomaisvastuu) hyväksyy oppisopimukset valmistelee koulutushankintoihin liittyvät tarjouspyynnöt ja hankintasopimukset päättää koulutushankinnoista hankintasäännön mukaisesti vastaa oppisopimuskoulutuksen kehittämisestä, tuloksellisuudesta ja laadusta vastaa oppisopimuksen verkostoyhteistyöstä Yrityspalvelupäällikkö vastaa tulosalueen palvelujen myynnistä ja markkinoinnista sekä asiakashallinnasta yhdessä aikuiskoulutuspäälliköiden kanssa vastaa hankerahoitteisen toiminnan kehittämisestä toimii yrityspalvelu- ja hankehenkilöstön esimiehenä valmistelee palvelutoimintaan liittyvät tarjoukset ja sopimukset toimii yhteyshenkilönä aikuiskoulutuksen rahoittajiin

10 8 Aikuiskoulutuspäällikkö yritysyhteistyö ja toimialojen kehittäminen myynti ja markkinointi työelämän kehittämistehtävä vastaa näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmien laatimisesta omalla vastuualueellaan yhdessä vastuukouluttajien kanssa toteuttaa toimialakohtaista yhteistyötä yhdessä nuorten koulutuksen toimialapäällikön ja koulutuspäälliköiden kanssa valmistelee investointihankintapäätökset ja henkilöstön käytön yhdessä nuorten koulutuksen vastaavan toimialan kanssa toimii lähiesimiehenä omalla vastuualueellaan

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ 1. JOHDANTO... 5 1.1. LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY:N YLEISET TOIMIVALTASUHTEET... 5 1.1.1. Tehtäväkuvausten tarkoitus ja nimikkeet... 5 1.1.2. Henkilöstön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Hall 6.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos Kuopion kaupunki Toimintasääntövertailu 1 (13) Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos 1 Yleistä 2 Toimiala 3 Tehtävät Toimintasääntö perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012

SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012 SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012 Valmisteluvaiheet ja keskeiset säädökset OPM:n työryhmä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 153 Voimaan 1.1.2012 Valtuusto 7.5.2012 55 Voimaan 11.5.2012 Valtuusto 28.1.2013 28 Voimaan 1.2.2013 Valtuusto 10.6.2013 94 Voimaan 14.6.2013

Lisätiedot

Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 -

Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 - 1 Työjärjestys Voimassa 1.9.2011 - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN... 4 1.1 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta... 4 1.2 Resurssijako... 4 1.3 Osaamisen johtaminen... 5 1.4 Yhteistoiminta

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Pihtiputaan kunnanvaltuusto 16.12.2013 112 457/014/2013 PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku SOVELTAMISALA 4 2. luku HALLINNOLLINEN JAKO JA TOIMIELIMET... 4 Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden

Lisätiedot

Koulutusyhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Koulutusyhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje Koulutusyhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje Hyväksytty 19.2.2015 21 Yhtymähallitus Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio on valmisteltu yhtymähallituksessa 9.10.2014 ja yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE

HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE LIITE 3 1 (14) HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE 27.8.2009 LIITE 3 2 (14) Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO 3 3.1 Johtokunta 3 3.2 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot