MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 1/2015 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 1/2015 Kirkkoneuvosto 10.02.2015"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO Kokous 1/2015 Aika Tiistai klo Paikka Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja x Ari Hartonen x Kristiina Häkkänen x Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja x Matti Kemppainen x Eveliina Mäenpää x Inga Nikander x Matti Nykänen x Liisa Torniainen x Varajäsenet Muut läsnä olleet 1 Kokouksen avaus Jaana Partio, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sari Lantta, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Risto Jaakola, talouspäällikkö Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olisivat Ari Hartonen ja Kristiina Häkkänen. Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja pidetään nähtävillä taloustoimistossa Valittiin tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Hartonen ja Kristiina Häkkänen ja päätettiin nähtävillä olo esityksen mukaan. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta.

2 4 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset :t 6-10 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja ne voidaan panna täytäntöön, vaikkakaan valitusaika ei ole vielä päättynyt. Kirkkoneuvosto päättää panna täytäntöön kirkkovaltuuston kokouksen päätökset 6-10 :t / Päätettiin esityksen mukaisesti. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta.

3 5 Työryhmien valinta Seurakunnassa on kirkkovaltuuston päätöksellä luovuttu johtokunnista vuosien 2010 ja 2011 vaihteessa, ja päätetty että johtokuntien sijaan kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen työalojen avuksi vähintään nelijäsenisiä työryhmiä. Työryhmät toimivat yhdessä viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa ja heidän apunaan, suunnittelevat, kehittävät ja tekevät seurakuntatyötä. Työryhmillä ei ole hallinnollista päätösvaltaa. Kokouksista laaditaan muistiot tiedoksi kirkkoneuvostolle, ja kokouksista maksetaan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää valita tarpeelliseksi katsomansa työryhmät vuosille Kirkkoneuvosto päätti perustaa seuraavat työryhmät ja valitsi jäsenet työryhmiin seuraavasti: Yleisen seurakuntatyön ja musiikin työryhmä: Varsinaiset jäsenet: Hytönen Minna, Löyskä Jan-Erik, Ruuth Marjo, Noren Tarmo, Relander Sinikka, Lyytikäinen Susanne, Kuoksa Timo, sekä Varajäsenet: Karjalainen Panu, Kaarina Havia ja Kivijärvi Anitta Kirkkoneuvoston edustaja: Inga Nikander Varhaiskasvatuksen työryhmä: Varsinaiset jäsenet: Hällback Kimmo, Nurminen Sari, Hall Eveliina, Kohonen Matti ja Hämäläinen Birgitta, sekä Varajäsenet: Jukola Heta ja Niemelä Oula Kirkkoneuvoston edustaja: Nykänen Matti Nuorisotyön työryhmä: Varsinaiset Jäsenet: Putkinen Teemu, Honkanen Tytti, Pekkanen Aki, Haajanen Heidi ja Huovinen Markku, sekä Varajäsenet: Leikkonen Tuula ja Kämppi Henna Kirkkoneuvoston edustaja: Mäenpää Eveliina Diakoniatyön työryhmä: Varsinaiset jäsenet: Karjalainen Erkki, Lehtonen Jukka, Pilssari Riitta, Torniainen Liisa (kn) ja Parkkinen Teuvo, sekä Varajäsenet: Lindroos Tuula ja Mäkilä Piia

4 Kansainvälisen vastuun työryhmä: Varsinaiset jäsenet: Saalasti Aili, Romppanen Sulo, Väätäinen Aaro, Putkinen Iina ja Penttinen Sari, sekä Varajäsenet: Haapamäki Pekka ja Kettunen Anu Kirkkoneuvoston edustaja: Kemppainen Matti Työryhmät valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Työryhmät kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa. Työryhmiä kehoitetaan työalojen väliseen yhteistyöhön ja verkostoitumaan sekä ammatillisesti että sidosryhmittäin.

5 6 Seurakunnan edustaja ja varaedustaja Mäntyharjun vammaisneuvostoon Mäntyharjun vammaisjärjestöjen yleinen kokous on valinnut keskuudestaan uudet vammaisneuvoston jäsenet ja esittää, että Mäntyharjun kunta, seurakunta ja terveyskeskus nimeävät lisäksi edustajansa vammaisneuvostoon vuosille Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajan ja varaedustajan Mäntyharjun vammaisneuvostoon vuosille Päätettiin nimetä seurakunnan edustajaksi Mäntyharjun vammaisneuvostoon Minna Pennanen ja varalle Taava Kousa.

6 7 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2015 Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 sekä toiminta ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvion toteuttamiseksi kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet oheisen liitteen mukaisesti. Liite sisältää myös hankintaohjeen ja sisäisen valvonnan ohjeen. Hyväksyttiin talousarvion täytäntöönpano-ohjeet muilta osin esityksen mukaisesti, mutta lisättiin siihen diakonian avustusten myöntämisvaltuudet ja lähetysjärjestöjen talousarviomäärärahojen jakoa koskevilta osin siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 8 Kukkatarjoukset Seurakuntapuutarhuri on pyytänyt kukkatarjoukset sankarinhautojen ja hoitohautojen kukista kesäksi 2015 viideltä eri puutarhalta. Tarjouspyynnössä on huomioitu kirkkoneuvoston viime elokuussa tekemän hautausmaakatselmuksen näkemykset. Määräaikaan mennessä on saatu vain yksi tarjous. Kirkkoneuvosto päättää hankkia kukat tarjouksen mukaisesti Reetantarha Oy:ltä. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Päätökseen voi lisäksi hakea muutosta markkinaoikeudelta.

7 9 Sopimus siivouspalveluista Talvisaikaan ei tarvita kahta kokoaikaista emäntää/siivoojaa. Kaarina Väänäsen työsuhde päättyi joulukuun loppuun, ja hän ei halua jatkaa osa-aikaisena (n 2-4 h/pv), eikä sellaista henkilöä ole saatu kohtuudella palkattua. Tämän vuoksi on pyydetty tarjoukset ISS Palvelut Oy:ltä ja SOL Oy:ltä. SOL Oy:n tarjous tarvittavalla palvelusisällöllä oli 1406,75 euroa + alv, ja Iss Oy:n vastaava tarjous oli 1125 euroa + alv. Arvonlisävero voidaan vähentää ulkopuoliseen toimintaan kohdistuvilta osin (salin siivous). Tarjoukset sisältävät palvelukuvauksen mukaiset työt, sekä roska- ja bioskapussit, pesuaineet, siivousvälineet ja -koneet tarjoajalta. Talouspäällikkö on viranhaltijapäätöksellä hyväksynyt sopimuksen ISS Palvelut Oy:n kanssa alkavaksi tarpeiden mukaisesti , kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä palvelusopimuksen ISS Palvelut Oy:n kanssa toistaiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Päätökseen voi lisäksi hakea muutosta markkinaoikeudelta.

8 10 Sopimus pesulapalveluista Pesulapalvelut kilpailutettiin viimeksi noin kolme vuotta sitten, edellisen palveluntarjoajan lopetettua toimintansa. Tällöin hyväksyttiin Mikkelin pesula Oy:n tarjous, minkä mukaan ko. pesula on hoitanut tarvitsemamme pesulapalvelut kiitettävästi. Kirjallista sopimusta ei ole palvelujen osalta laadittu. Viime vuoden lopulta alkaen pesula on alkanut yhtenäistää toimintatapoja kaikkien asiakkaidensa kanssa, sekä päivittää yhteyshenkilöt ja samalla myös laaditaan kirjalliset sopimukset. Ohessa liitteenä sopimusehdotus hinnastoineen. Kirkkoneuvosto hyväksyy pesulapalvelusopimuksen Mikkelin pesula Oy:n kanssa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Päätökseen voi lisäksi hakea muutosta markkinaoikeudelta.

9 11 Työterveyshuollon palvelujen kilpailutus Seurakunnan työterveyshuollon palvelut on toistaiseksi ostettu Etelä- Savon Työterveydeltä, mikä toimi omana terveydenhuollon yksikkönään viime vuoden loppuun asti. Tämän vuoden alusta alkaen ko yksikkö on yhtiöitetty Etelä-Savon Työterveys Oy:ksi. Yhtiöittämisen jälkeen ei ole vielä laadittu uutta sopimusta työterveyspalvelujen ostamisesta. Aikaisempaan palveluun ei ole oltu kaikilta osin täysin tyytyväisiä, ja siksi työterveyspalvelujen kilpailutus oli jo viime vuoden toimintasuunnitelmassa, mutta kilpailutusta ei viime vuonna kumminkaan vielä tehty. Nyt Etelä-Savon Työterveys Oy on lähettänyt sopimusehdotuksen hinnastoineen. Lisäsi on pyydetty tarjoukset Mikkelin seudulla vastaavia palveluja tarjoavilta Ikioma-työterveyshuollolta ja Terveystalon (ent. Marksin työterveys) työterveyshuollolta. Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan työterveyspalvelujen hankinnasta. Todettiin, että tänään ovat Suomen Terveystalo Oy ja Lääkärikeskus Ikioma käyneet esittelemässä toimintaansa ja työterveyshuollon palvelujaan johtoryhmälle ja työsuojelun varavaltuutetulle. Samoin edellä mainitut yritykset ovat toimittaneet sähköpostitse tarjouksena hinnastonsa erilaisista palveluista. Todettiin, että tärkeimmistä hinnoista laaditaan yhteenveto, ja annetaan työntekijöille aikaa kertoa näkemyksensä palvelujen hankinnan suhteen, ja päätetään asiasta, kun tarkennukset palvelujen saatavuuteen selviävät. Päätökseen voi lisäksi hakea muutosta markkinaoikeudelta.

10 12 Puukauppatarjoukset Metsänhoitoyhdistys on pyytänyt tarjoukset ja reilun 3000 kuution hakkukertymän osalta. Hakkukohteet sijaitsevat Pappilan palstalla, Oravakierroksen varrella, ja ovat pääosin kesäkorjuukelpoisia. Kohteet ovat pääosin (yli 90 %) harvennuskohteita (32,5 ha), ja lisäksi siihen liitty noin 2,5 ha:n avohakkuu. Tarjoukset saadaan kokoukseen mennessä, ja yhteenveto tarjouksista jaetaan viimeistään kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää metsänhoitoyhdistyksen esityksen ja tarjousten mukaisesti puutavaran myynnistä. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä puukauppa Stora Enso Oy:lle tarjouksen mukaisesti. Päätökseen voi lisäksi hakea muutosta markkinaoikeudelta.

11 13 Sopimus nuorisotilan vuokraamisesta kunnalle Kunnan sosiaalitoimen edustajien Tuija Haataisen ja Tiina Pölläsen kanssa on neuvoteltu seurakuntakeskuksen nuorisotilan vuokraamisesta perjantaisin aamupäivällä (klo 8 13) kunnan järjestämää perhekahvilaa varten. Alustavasti myös keskusteltiin, että tilakorvaus / vuokra voisi olla noin 200 euroa kuukaudessa. (n 50 euroa per kerta). Kirkkoneuvosto päättää vuokrata kunnalle nuorisotilan perhekahvilatoimintaa varten perjantaisin aamupäivällä (klo 8-13), 200 euron kuukausivuokralla. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nuorisotilan vuokraaminen esityksen mukaisesti.

12 14 Yhteistyöneuvottelut Pertunmaan seurakunnan kanssa Pertunmaan seurakunnan kanssa neuvoteltiin noin kolme-neljä vuotta sitten erilaisista yhteistyöhankkeista ja myös yhdistymisestä. Tuolloin noin kaksi vuotta sitten neuvottelut päättyivät, kun Pertunmaan seurakunta ei ollut halukas jatkamaan. Siitä asti Pertunmaan seurakuntaa ovat johtaneet määräaikaiset vt kirkkoherrat, ja seurakunnan taloudellinen tilannekin on ollut haastava. Nyt on tuomiokapitulin aloitteesta sovittu jälleen molempien seurakuntien johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisten neuvottelujen aloittamisesta, missä kartoitettaisiin tilannetta ja mahdollisuuksia yhteistyön syventämisestä. Ensimmäinen tapaaminen on sovittu helmikuun 18. päivälle. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja evästää johtoryhmää neuvotteluihin. Keskusteltiin yhteistyön mahdollisuuksista ja eväistä yhteistyöneuvotteluihin.

13 15 Hinnantarkistukset Seurakuntasalin ja kahvion käytössä on siirrytty käytäntöön, että niitä vuokrataan aina yhdessä. Toimintasuunnitelman mukana olevassa hinnastossa molemmat on hinnoiteltu erikseen ja siksi on ollut epäselvyyksiä, miten missäkin tapauksessa asiakkaita laskutetaan. Tätä varten on mietitty uutta ja selkeämpää tapaa laskuttaa ko. tilojen käytöstä. Toinen asia, mikä laskutushinnastosta jäi toimintasuunnitelmaa tehdessä puuttumaan, on veloitus/hinta haudan hallinta-ajan jatkamisesta. Tästä kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen vuona Päätös vaatii myös hieman soveltamisohjetta. Tältä osin on konsultoitu myös maankäyttöpäällikkö Harri Paloa kirkkohallituksesta, sekä hautaustoimen ohjelmatoimittajaa/ylläpitäjää Rauhala Oy:tä. Kirkkoneuvosto päättää täydentää ja muuttaa hinnastoja seuraavasti: 1. Seurakuntasalin ja kahvion käyttö - koko tila (Sali ja kahvio) 200 (sis. liinat) - kahvio tai sali, yli 20 hlöä, 160 (sis. liinat) - kahvio tai sali, alle 20 hlöä 120 (sis. liinat) 2. Haudan hallinta-ajan jatkaminen - silloin kun hallinta-aikaa jatketaan muulloin kuin hautauksen yhteydessä, hinta on 200 / 25 vuotta, eli 8 / vuosi. Jos hauta (kirjanpidollisesti) käsittää useampia hautapaikkoja, voidaan tällöin hallinta-aikaa jatkaa joko kaikkien hautapaikkojen osalta tai omaisten niin halutessa vain yhden paikan osalta. Tällöin kirjanpidossa useampipaikkainen hauta tulee jakaa useammaksi haudaksi. - silloin kun haudan hallinta-aikaa jatketaan hautauksen yhteydessä, veloitetaan haudattavan vainajan omaisilta ajan mukainen osuus x/25 vuotta hautasijamaksusta (hinnaston mukaan 100 ) Tässä tapauksessa vainajan omaisilta veloitetaan pääsääntöisesti vain kyseisen vainajan hautapaikan osalta. Tällöin on myös hautakirjanpidossa monipaikkainen hauta jaettava useammaksi haudaksi. Hautauksen yhteydessä on perusteltua veloittaa useammasta hautapaikasta vain jos omaiset niin haluavat ja jos tiedetään että esim. puoliso haluaa tulla haudatuksi vainajan viereen. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä tarkistukset esityksen mukaisesti.

14 16 Kappelin luona olevan muualle haudattujen muistomerkin uusiminen Viime elokuussa kirkkoneuvosto totesi, että uudella hautausmaalla muualle haudattujen muistomerkki tulisi uusia. Silloin sovittiinkin jo miten muistomerkin ympäristöä uudistetaan mm. istutuksin. Itse muistomerkin uusiminen jäi mietittäväksi. Asiaa on hieman ideoitu, ja niistä tarkemmin kokouksessa. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee ja tarvittaessa päättää muistomerkin uusimisen toteutustavasta. Päätettiin uudistaa muistomerkki uusiminen luonnonkivestä, sora-aluetta laajentaen ja kynttilä/kukkalaiteteline ympärille, sora-alueen nurmikon puolelle istutuksina esim. pallotuijat. 17 Strategiatyöskentelyn aloittaminen Mäntyharjun seurakunnan strategia 2015 on jatkamisen/uudistamisen tarpeessa. Strategiassa tulee tarkastella seurakunnan toiminnan erilaisia tulevaisuuden suuntaviivoja ja toimintamahdollisuuksia perinteistä toimintasuunnittelua pidemmällä tähtäimellä. Kirkkoherran esitys: Kevään aikana käynnistetään strategiatyöskentely, tavoitteena saada uusi strategia kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Kirkkoneuvosto päättää tarkemmasta aikataulusta. Päätettiin aloittaa strategiatyöskentely 7. maaliskuuta lauantaina klo Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta.

15 18 Luottamushenkilökoulutukset Seurakunnan kirkkovaltuusto uudistui merkittävästi ja samoin kirkkoneuvostoon tuli useita uusia jäseniä. Luottamushenkilökoulutus aloitettiin sunnuntaina uusien valtuutettujen tehtävään siunaamisella ja jumalanpalveluksen jälkeen parin tunnin tutustumiskoulutuksella. Koulutusta on tarkoitus jatkaa kevään aikana ainakin yhdellä koulutustilaisuudella ja lisäksi erialisilla tietoiskuilla kokousten yhteydessä. Kirkkoherran esitys: Seuraava luottamushenkilöiden koulutustilaisuus järjestetään torstaina 9. huhtikuuta klo Lisäksi johtaville luottamushenkilöille järjestään koulutausta tuomiokapituli lauantaina 14. helmikuuta. Mahdollisista muista koulutuksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Päätettiin esityksen mukaisesti. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta.

16 19 Tiedotusasiat Ehdotus: Kirkkoneuvosto toteaa tiedoksi: - lääninrovastin päätös rovastikuntaneuvoston ja rahaston sekä työryhmien lakkauttamisesta, sekä uudesta rovastikunnallisen työn toimintamallista - kirkkoneuvoston ohjesääntö - viranhaltijapäätökset khra 1-8/2015 ja tal.p. 1-2/ alustavaa tietoa tilinpäätöksestä - kokousaikataulua - kirkkoneuvosto luottamushnekilökoulutus kirkkoneuvosto kirkkoneuvosto kirkkovaltuusto kirkkoneuvsoto tuomiokapitulin päätökset kappalaisen ja seurakuntapastorin osittaisten 40 prosentin virkavapauksien myöntäminen ajalle Todettiin tiedoksi. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta. 20 Muut Asiat Kirkkoherran esitys: Diakoni Taava Kousa on anonut palkatonta virkavapautta ajalle Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä virkavapauden esityksen mukaisesti. Päätettiin esityksen mukaisesti.

17 21 Sähkötarjoukset Yrittäjien Sähkönhankinta Oy on suorittanut toimeksiannostamme Sähköenergian tarpeemme kilpailutuksen kahden, kolmen ja neljän vuoden vaihtoehdoilla oheisen tarjousyhteenvedon mukaisesti. Seurakunta päättää hyväksyä halvimman tarjouksen tehneen Oy Elkraft Finland Ab:n tarjouksen 48 kuukauden vaihtoehdon mukaisesti. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä tarjous esityksen mukaisesti. Päätökseen voi lisäksi hakea muutosta markkinaoikeudelta. 22 Valitusosoitus Puheenjohtaja antaa seuraavan valitusosoituksen: Pykälien 1-4, ja osalta ei voi tehdä valitusta, koska asia koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälien 5-16 osalta voidaan tehdä kirkkoneuvostolle oikaisuvaatimus. Pykälän 8 12 ja 21 osalta voi lisäksi hakea muutosta markkinaoikeudelta. Valitusosoitus annettiin. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta.

18 23 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Mäntyharju Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Sihteeri Risto Jaakola Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Mäntyharju Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla ajalla. / - / 2015 Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 2/2015 Kirkkoneuvosto 4.3.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 2/2015 Kirkkoneuvosto 4.3.2015 KIRKKONEUVOSTO Kokous 2/2015 Aika Keskiviikko 4.3.2015 klo 17.30 20.55 Paikka Lankaniemi Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2009 klo 17.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone,,

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 09.02.2015 klo 18.30 20.20 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA 4-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA 4-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA 4-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 27.4.2011 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198

Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198 Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 21.11.2013 klo 18.00 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija varajäsen Hägglund-Viljanen Pia

Lisätiedot

Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä VIITASAAREN SEURAKUNTA Pöytäkirja 3 / 2015 Aika19.3.2015 KLO 17.00-19.30 Paikka: Srk-talo Läsnä Antti Hiltunen kirkkoherra, puheenjohtaja Hämäläinen Tuulikki jäsen Kananen Mauri jäsen Kotilainen Jari-Pekka,

Lisätiedot

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra ESITYSLISTA 1/2010 1 (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2015 Kirkkoneuvosto 27.1.2015 1. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2015 Kirkkoneuvosto 27.1.2015 1. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015. 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2015 KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Viljo Honkanen Markku Huttunen Jukka Koivusalo Pertti

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 19.00 Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2008 ======================== 26 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 27 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 s. 5 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 12.5.2015 klo 17.15 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 136 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 6/ 22.5.2012/ 66 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6/ 2012 Aika Tiistai 22.5.2012 klo 18.00 21.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot