VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS Parikkalan Valo Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011. Parikkalan Valo Oy"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Yrityshallinto 5 Organisaatio 7 Henkilöstö ja koulutus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 12 Energialiiketoiminta 23 Verkkoliiketoiminta 25 YHTEYSTIEDOT Parikkalantie PARIKKALA Puhelin (05) Fax (05) Vuosikertomus ei ole osa yhtiön virallista, tilintarkastettua tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET kv =kilovoltti =1 000 volttia MW =megawatti =1 000 kilowattia = wattia MWh =megawattitunti =1 000 kilowattituntia = wattituntia GWh =gigawattitunti =1 000 megawattituntia k =kilo =1 000 M =mega = G =giga = Kansikuva: Hannu Ahokas Taitto: Helena Hämäläinen Painopaikka: PunaMusta Oy Hallitus 2011

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Maassamme sähköä käytettiin 84,4 terawattituntia, jossa on 3,8 prosenttia vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Alkuvuodesta kulutus kasvoi kylmistä sääolosuhteista johtuen ja myös teollisuuden suotuisista suhdannenäkymistä. Vuoden loppupuoliskolla eurokriisi ja synkät talousnäkymät alensivat teollisuuden kulutusta. Loppuvuoden lauha sää vaikutti myös olennaisesti sähkön kulutuksen laskuun. Sähkön markkinahinta oli myös kaksijakoinen. Alkuvuoden kylmät säät nostivat Suomen aluehinnan noin 7 snt:iin/kwh ja loppuvuoden lauhat säät ja hyvä vesitilanne painoivat hinnan lähes puoleen alkuvuoden tasosta. Sähkön tuonti oli noin 16 prosenttia kulutuksesta ja kasvoi 32 prosenttia. Suomen omassa tuotannossa merkittävimmät tuotantomuodot olivat sähkön ja lämmön yhteistuotanto, ydinvoima ja vesivoima. Näiden osuus koko maan kulutuksesta on yli 70 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli ainoastaan 0,6 prosenttia. Yhtiömme toimintavuosi oli taloudellisesti varsin tyydyttävä. Pääsimme taloudellisesti budjetin mukaisiin tavoitteisiin sekä toiminnalliset päätavoitteemme toteutuivat. Tulokseen vaikutti positiivisesti edullinen sähkön hankintahinta. Sen sijaan sähkön hankinnan ja siirron määrät alenivat huomattavasti edellisvuoteen nähden. Sähkönhankinta aleni 10 prosenttia johtuen vuoden lopun ennätyslämpimästä säästä. Joulukuun sähkön hankinta aleni yli kolmanneksen edellisvuoden joulukuusta. Sähkön myyntihinta yhtiömme alueella oli alle maan keskihinnan ja asiakaspysyvyys säilyi edelleen hyvänä. Verkostoliiketoiminnassa panostimme edelleen voimakkaasti sähkönlaatuun ja toimintavarmuuteen. Energialiiketoiminnan kannattavuus hyvä Energialiiketoimintamme liikevaihto oli 4,2 milj. euroa, jossa edellisvuoteen laskua oli 7,6 prosenttia. Energian hankinta aleni 10 prosenttia ja sähkön hankintakustannukset laskivat yli 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sähkön myyntihintoja korotettiin vuoden alussa 4,0 prosenttia. Sähkön hankintahinnan aleneminen johtui Kanteleen Voima Oy:n hyvästä käyttöasteesta alkuvuonna. Lisäksi onnistuneet hinnanvarmistukset alensivat hankintahintaa. Loppuvuotta rasittivat sähkön hankintamäärän aleneminen ja edullinen markkinahinta laski myös Kanteleen Voima Oy:n käyntiastetta. Yhtiömme toimitustuotteiden hinnat ovat maan keskihintaa halvempia. Asiakasuskollisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla ja kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa Energialiiketoiminnan liikevoitto oli ,30 euroa. Liiketoiminnan tuloksen kehittymiseen vaikutti kustannusten hallinnan lisäksi onnistunut sähkönhankinta ja voimantuotannon hyvä käyntiaste. Verkkoliiketoiminnan investoinnit kasvoivat Verkkoliiketoimintamme liikevaihto oli 4,5 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 33,9 prosenttia. Verkkoliiketoiminnan liikevoitto oli ,48 euroa. Liikevaihdon ja liikevoiton voimakas kasvu johtuu siitä, että vuoden 2010 liikevaihtoa alensivat lähes 1,0 miljoonan vakiokorvaukset Asta- ja Veera -myrskyistä. Verkostorakentamisen ja perusparannuksen investoinnit vuoden aikana olivat 1,0 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin keskijännitejohtojen uusintaan ja siirtoon teiden varsille sekä pienjännitejohtojen kaapelointiin. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 46 prosenttia. Kaukoluettaviin mittareihin investoitiin noin 0,5 milj. euroa ja niiden kokonaismäärä vuoden vaihteessa oli 5587 kappaletta eli noin 55 prosenttia käyttöpaikoista. POSITIIVISTA ENERGIAA 3

4 Verkkoliiketoiminta ei päässyt budjetoituun tulokseen ja siihen vaikuttivat loppuvuoden Tapanin ja Hannun päivän myrskyjen kustannukset sekä siirron määrän voimakas aleneminen. Taloudellinen tulos Yhtiömme kokonaisliikevaihto oli 8,7 milj. euroa, jossa kasvua oli 10 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yhtiömme liikevoitto oli ,42 euroa ja tilikauden voitto oli ,88 euroa. Yhtiön tulos oli varsin tyydyttävä ja saavutimme budjetin mukaiset tavoitteet. Sähkönmyyntitoiminta ylitti selvästi budjetin mukaiset tavoitteet. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi hieman taloudellisista tavoitteista. Sijoitustoiminnassa vuosi oli haasteellinen. Alkuvuoden orastava nousu päätyi loppuvuonna synkkien taloudellisten näkymien vuoksi laskuun. Sijoitustoiminnassa jouduimme kirjaamaan arvonalennuksia ,63 euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat 1,7 milj. euroa. Yhtiön rahoitus ja maksuvalmius säilyi edelleen hyvällä tasolla. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön toimintaa kehitämme edelleen arvojemme mukaisesti paikallisena, luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan seutukunnan kehittymiseen. Tarjoamme kilpailukykyisiä energiapalveluja, investoimme sähkön laatuun ja toimintavarmuuteen. Henkilöstön osaaminen, toiminnan tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat myös keskeisiä kehittämisalueita. Tulokseen tulevat lähivuosina vaikuttamaan kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Myös kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka vuoksi asiakassuhteiden hoito ja pysyvyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Sähkönhintaan tulevat aiheuttamaan korotuspaineita päästöoikeudet, verojen korotukset ja uusiutuvien energiamuotojen haasteelliset lisäämistavoitteet. Verkkoliiketoiminnassa sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen päätavoitteitamme. Sähköntoimitusvarmuuden parantamiseen on työ- ja elinkeinoministeriö valmistelemassa lainsäädännöllisiä muutoksia. Uudet vaatimukset tulevat vaikuttamaan suunnittelu- ja rakentamisstrategiaan. Tulevien vuosien investoinnit sähköverkon maakaapelointiin tulevat nousemaan huomattavasti ja väistämättä vaikuttavat verkkopalvelujen hinnoitteluun. Etäluettavien mittareiden lisääminen etenee pitkäntähtäyksen kehittämissuunnitelman pohjalta. Vaihdamme kaikkien asiakkaidemme mittarit kaukoluettaviksi vuoteen 2015 mennessä. Osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Lisäksi panostamme uusiutuvaan energiaan ja olemme mukana SV Vesivoima Oy:ssä ja myös tuulivoimaprojekteissa. Suomen Voimatieto Oy:n osakkaana panostamme tietojärjestelmien kehittämiseen. Paikallisvoima ry:ssä olemme mukana vaikuttamassa pienten ja keskisuurten yhtiöiden edunvalvontaan ja yhteistyön lisäämiseen. Yhteistyöverkostojen avulla tulemme edelleen kehittämään toimintaamme sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Uskomme, että yhteistyön kautta saamme merkittäviä etuja liiketoimintojemme kehittämiseen. Esitän parhaat kiitokseni yhtiön hallinnolle, henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna Arto Tiainen toimitusjohtaja 4

5 YRITYSHALLINTO YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa Kokouksessa edustettu osakemäärä oli eli 23,5 % osuus osakkeista ja äänimäärä eli 21,9 % äänistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sakari Paakkinen ja sihteerinä Tuula Suomalainen. OMISTUSSUHTEET Yksityiset 72 % Kunnat 17 % Hallintoneuvostoon valittiin uudelleen erovuorossa olleet: Martti Airas Parikkalasta, Taavetti Tuunanen Punkaharjulta ja Seppo Varis Parikkalasta. Erovuorossa olleen Raimo Muhosen tilalle valittiin Katja Silvennoinen Punkaharjulta, Pekka Nousiaisen tilalle valittiin Sami Sulkko Punkaharjulta, Hannu Räihän tilalle valittiin Jani Terävä Rautjärveltä, Veikko Sinkkosen tilalle valittiin Sami Sinkkonen Parikkalasta ja Kari Pekosen tilalle Tommi Tervonen Parikkalasta. Yritykset ja yhteisöt 11 % Omistajat/kpl Osakeomistus -% Kunnat 4 17 Yritykset ja yhteisöt Yksityiset TILINTARKASTAJAT Varsinaiset tilintarkastajat: JÄSENYYDET ERI YHTIÖISSÄ Energiateollisuus ry Parikkalan yrittäjät ry Rautjärven yrittäjät ry Sähköenergialiitto ry Sähkötarkastusyhdistys ry Etelä-Karjalan Kauppakamari Veronmaksajain keskusliitto ry Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Tuomi KHT Alpo Kosunen HTM, JHTT Parikkala POSITIIVISTA ENERGIAA 5

6 HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTOON OVAT KUULUNEET Paula Neuvonen Parikkala sos.tt/maatal.yrittäjä 2009-(2012) puheenjohtaja Sami Sulkko Punkaharju kunnanjohtaja 2011-(2013) varapuheenjohtaja Matti Kaskinen Parikkala insinööri 1983-(2013) Pirkka Laamanen Parikkala tietoliikenneasentaja 2003-(2012) Sami Sinkkonen Parikkala yrittäjä 2011-(2014) Tommi Tervonen Parikkala yrittäjä 2011-(2013) Martti Airas Ruokolahti asennuspäällikkö 1999-(2014) Kari Laukkanen Punkaharju 2010-(2013) Jani Terävä Rautjärvi insinööri 2011-(2014) Harri Anttila Rautjärvi kunnanjohtaja 2008-(2013) Juha Anttonen Parikkala maanviljelijä 2004-(2013) Risto Luukkonen Rautjärvi maanviljelijä 2000-(2012) Kyösti Niiranen Parikkala rakennusinsinööri 2007-(2013) Janne Tirronen Punkaharju toimitusjohtaja 2003-(2012) Taavetti Tuunanen Punkaharju liikennöitsijä 1990-(2014) Pentti Hannonen Parikkala pankinjohtaja 1987-(2012) Katja Silvennoinen Punkaharju 2011-(2014) Seppo Varis Parikkala verkostoasentaja 1996-(2014) Tapani Hämäläinen Rautjärvi maanviljelijä 2010-(2013) Unto Silvennoinen Parikkala talousjohtaja 2004-(2012) Miia Vilska Parikkala metsätalousinsinööri 2007-(2012) Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Sami Sulkko ja Harri Anttila erosivat hallintoneuvostosta HALLITUS Ari Berg puheenjohtaja toiminnanjohtaja Parikkala 2004-(2014) Jouni Heltimoinen toimitusjohtaja Parikkala 2006-(2012) Matti Hämäläinen metsätaloustarkastaja Rautjärvi 1995-(2012) Kari Pekonen maaseutuyrittäjä Parikkala 2010-(2013) Pasi Pulkkinen metsätalousyrittäjä Punkaharju 2011-(2014) Hallitus kokoontui tilivuoden aikana 13 kertaa hallintoneuvosto valitsi Pasi Pulkkisen Punkaharjulta erovuoressa olleen Juhani Seppäsen tilalle hallitukseen. 6

7 PARIKKALAN VALO OY YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO 21 jäsentä pj Paula Neuvonen TILINTARKASTAJAT Heikki Tuomi Alpo Kosunen HALLITUS 5 jäsentä pj Ari Berg TOIMITUSJOHTAJA Arto Tiainen SÄHKÖKAUPPA Arto Tiainen oto TALOUSHALLINTO Tuula Suomalainen VERKKOPALVELU Olli Mattila SÄHKÖNHANKINTA Martti Kauppinen SÄHKÖNMYYNTI JA MARKKINOINTI Martti Kauppinen TALOUSHALLINTO Eeva Pajari-Immonen Sanna Hallikainen Auli Soikkeli ASIAKASPALVELU Sähkölaskutus Kirsi Kurri Tiina Neuvonen Leena Paajanen Liittymänmyynti Ritva Reinikainen Anne Varis VERKONKÄYTTÖ Verkonkäyttö ja taseselvitys Olli Mattila VERKONRAKENNUS JA KUNNOSSAPITO Pekka Suomalainen 12 asentajaa SUUNNITTELU Atk-, tietoliikennekehitysprojektit Hannu Ahokas Dokumentointi Helena Hämäläinen Maastosuunnittelu 3 asentajaa MATERIAALIHALLINTO MITTAROINTI JA KALUSTO Pasi Kaskinen 2 asentajaa POSITIIVISTA ENERGIAA 7

8 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS HENKILÖSTÖ Yhtiömme henkilöstön lukumäärä vuoden 2011 lopussa oli 32. Toimihenkilöitä oli 16 ja työntekijöitä 16. Henkilöstön keski-ikä oli 42,8 vuotta. KOULUTUS Koulutustoiminta oli ammatillisia aiheita koskevien tilaisuuksia. Erilaisia ulkoisia ja sisäisiä koulutustilaisuuksia oli 30 kpl ja niistä kertyi yhteensä 145 koulutuspäivää. TYÖSUOJELU JA TYKY -TOIMINTA Työsuojelupäällikkönä toimi Olli Mattila ja muina jäseninä ovat toimihenkilöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu Helena Hämäläinen ja asentajien valitsemat työsuojeluvaltuutetut Esko Heinonen ja Veijo Makkonen. Työsuojelutoimikunta kokoontui 2 kertaa. Vuoden aikana tapahtui yksi vakuutusyhtiölle ilmoitettu työtapaturma ja 4 raportoitua läheltä piti -tilannetta. Työtapaturmassa asentaja otti kiinni maan pinnalla olevasta jännitteisestä kaapelista ja sai sähköiskun. Lääkärikäynnin jälkeen hän oli iltapäivän pois töistä. Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueen tarkastaja Raimo Manninen piti ENERGIA hankkeeseen liittyvän työsuojelutarkastuksen Hanke painottuu tapaturmien torjuntaan energiahuollon toimialoilla. Tarkastukseen liittyen käytiin Oravaniemen linjanrakennustyömaalla, jossa oli myös aliurakoitsijana Monikoneet Konnu Ky. Tarkastuksessa havaittiin muutama poikkeama, jotka on korjattu. Kevään työkyky-päivät pidettiin Joensuun Kuntokeitaassa pelaillen erilaisia pelejä ja syksyllä oli vuorossa kävely tai pyöräily Lomahovin kodalle, jossa pelattiin mm. norsupalloa. Työhyvinvointi työryhmä jatkoi toimintaansa kokoontumalla 2 kertaa. TYÖTERVEYSHUOLTO Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kanssa tehtiin uusi sopimus kokonaisvaltaisista (KL 2) työterveyshuoltopalveluista ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin ajalle Toimintasuunnitelman mukaiset henkilöstön työterveystarkastukset tehtiin ajallaan. Työnantajan tarjoaman influenssarokotuksen otti edelleenkin vain muutama työntekijä. Työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden olivat 91 euroa, mikä on alle puolet maan keskiarvosta. TIIMIT JA LAATUJÄRJESTELMÄ Tiimien pääasiallisena tarkoituksena on kehittää talon sisäistä toimintaa eteenpäin. Kehitystä tapahtui paljon tiimien ulkopuolisissa työryhmissä. Tiimien tavoitteet saatiin kuitenkin täytettyä suunnitelmien mukaisesti. Muutoksia kokoonpanoihin tai vetäjiin ei tapahtunut. Tiimit: Käyttö- ja kunnossapito Olli Mattila Suunnittelu Hannu Ahokas Rakennus Pekka Suomalainen Myynti Martti Kauppinen Mittarointi Pasi Kaskinen Tietojärjestelmä/ATK Hannu Ahokas Henkilökunta juhlimassa yhtiön 75 -vuotispäivää. 8

9 TYKY -päivänä pelattiin norsupalloa Argusjärven rannalla. CAB-tiimi Talous Johto Tiina Neuvonen Tuula Suomalainen Arto Tiainen Tiimien toimintaa seurattiin vuoden mittaan viidesti ns. seurantapalavereissa. Laatujärjestelmän kehittämistä ja nykyaikaistamista tiedon saannin helpottamiseksi suunniteltiin ja testattiin. LUOTTAMUSHENKILÖT VAPAA-AJAN TOIMINTA Vuoden 2011 kevään huhtikuussa matkustimme Tallinnaan 24 valolaisen voimin. Edellisenä vuonna kesäretki jäi myrskyjen vuoksi tekemättä, joten nyt otettiin vahinkoa takaisin ja tutustuttiin vanhaan kaupunkiin oppaan avulla, sekä maan pinnalla että maan alla. Maaliskuussa järjestettiin pilkkikilpailut, joista kiertopalkinnon kaappinsa sai Pekka Suomalainen. Toukokuussa oli saunaillan vuoro ja pikkujouluja juhlittiin Savonlinnasalissa Jaakko Teppo goes to Mallorca- musikaalin merkeissä. Sähköliiton pääluottamusmies: Anssi Rita Toimihenkilöiden luottamusmiehet: Tuotanto Helena Hämäläinen Taloushallinto Ritva Reinikainen Opastetulla kävelyretkellä Talinnassa tutustuttiin vanhaan kaupunkiin ja sen maanalaisiin käytäviin. TARKASTUSTOIMI Vuonna 2010 käyttöönotetun sähköverkoston varmennustarkastuksen suoritti valtuutettu tarkastaja Pertti Kukkonen Elspecta Oy:stä. POSITIIVISTA ENERGIAA 9

10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA :n sähkön hankinta, verkostohäviöt ja oma käyttö mukaan lukien oli 88 GWh. Sähkön hankintamäärä aleni noin 10 prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrän alenemiseen vaikuttivat olennaisesti marras- ja joulukuun poikkeuksellisen lämpimät säät. Sähkön hankinnan osalta markkinahinta oli kolmetoista prosenttia edellisen vuoden tasoa alhaisempi. Kanteleen Voima Oy:n käyntiaste oli alkuvuodesta korkea, mutta vuoden lopulla sähkön markkinahinnan aleneminen laski merkittävästi käyntiastetta. Energialiiketoiminnan tulos ylitti budjetoidun tuloksen ja verkkoliiketoiminnan liikevoitto jäi alle budjetoidun tuloksen. Verkkoliiketoiminnan osalta kustannuksia nostivat Tapanin ja Hannun päivän myrskyjen kustannukset. Koko yhtiön tilikauden tulosparannus oli yli 0,4 milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Sähkönmyynnissä energian hintoja korotettiin neljä prosenttia ja edelleen yhtiömme sähkön hinta säilyi varsin kilpailukykyisenä. Kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 4145 kpl ja kanta-asiakasalennus säilyi kuudessa prosentissa. Verkkopalvelumaksuja korotettiin alkaen keskimäärin yhdeksällä prosentilla. Verkkoon liitettyjä käyttöpaikkoja vuoden lopussa oli kpl. Kokonaisinvestointimme olivat 1,5 milj. euroa, josta kaukoluettavien mittareiden osuus oli 0,5 milj. euroa. Maakaapelointiin ja muuntamoiden rakentamiseen investoitiin n.1,0 milj.euroa. Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta yhtiö on mukana SV Vesivoima Oy:ssä, jonka tavoitteena on hankkia osakkailleen päästötöntä vesi- ja tuulivoimatuotantoa. Taloushallinnon organisaatiota muutettiin alkaen. Hallinto- ja taloustoiminnot, laskutustoiminnot ja liittymän myynnin assistenttipalvelut yhdistettiin yhdeksi asiakas- ja hallintopalvelut osastoksi. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Vuoden 2012 alussa korotimme sähkön myynti- ja verkkopalveluhintoja keskimäärin viisi prosenttia. Vuosikymmeniin pahimmat tykkylumihäiriöt nostivat verkkopalvelun kustannuksia alkuvuoden osalta. Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVAS- TA KEHITYKSESTÄ Yhtiön tuloskehitykseen tulee lähivuosina vaikuttamaan eniten sähkön markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Ennustettavuutta vaikeuttaa sähkön markkinahinnan vaihtelu, tehdyt termiinisopimukset sekä lisääntyvä kilpailu myyntiasiakkaista. Omien tuotanto-osuuksien avulla pyrimme vähentämään riippuvuutta markkinahinnan muutoksista. Kaakon Energia Oy:n kautta olemme mukana useissa yhteisprojekteissa, joissa tavoitteena on hankkia lisää päästötöntä ja uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia. Vaatimukset käyttövarmuuden parantamiseen ja häiriöaikojen lyhentämiseen tulevat entisestään tiukkenemaan. Maakaapeloinnin osuus tulee lisääntymään ja investointeja joudutaan aikaistamaan. Investointien määrä sähköverkkoon tulee kasvamaan lähivuosina ja se tulee vaikuttamaan myös verkkopalvelun hinnoitteluun. Sähköverkon rakentamisstrategiaa tulemme uusien vaatimusten mukaisesti tarkentamaan. Peruskorjaustyön tulemme kohdistamaan varsinkin keskijänniteverkkoon. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEIS- TÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMI- SEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Yhtiön kannalta merkittävimmät riskit ovat sähkön hankinnan hintariskit sekä luonnonilmiöihin liittyvät sähköverkon materiaali- ja keskeytysriskit. Sähköturvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyy myös merkittäviä riskejä. Poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamien sähköverkon vikojen vaikutuksia pyrimme lieventämään käyttämällä pienjänniteverkostossa maakaapelointia, siirtämällä keskijänniteverkkoa teiden varsille ja maakaapelointia lisäämällä. Säännöllisillä kuntotarkastuksilla ja huolto-ohjelmalla pyrimme estämään verkoston pääkomponenttien yllättäviä rikkoutumisia. Yhtiö ostaa merkittävän osan sähköntarpeestaan Kaakon Energian osakkuussähkönä Haapaveden turvevoimalaitokselta, jonka omistaa Kanteleen Voima Oy. Kanteleen Voima Oy:n tuotanto on hyvin riippuvainen turpeen saatavuudesta ja markkinahintojen kehityksestä. Pörssisähkön hintariskeihin on varauduttu siten, että suojauskaupat on tehty käytettävissä olevilla johdannaistuotteilla hallituksen hyväksymien riskinhallintaperiaatteiden mukaisesti. Parikkalan Valolla on muiden riskien osalta hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty vakuuttamisen periaatteet materiaali- ja keskeytysvahinkojen osalta. Toiminnan riskikartoitukset ja vakuutuspolitiikka päivitetään kolmen vuoden välein. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Yhtiön liikevaihto kasvoi 10 prosenttia vuonna 2011 ollen euroa ( ). Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan liikevaihto oli euroa ( ) ja sähköverkkotoiminnan liikevaihto euroa ( ). Sähkön hankinta pieneni 10 prosenttia. Siirron hankinta väheni 8,7 prosenttia. Sähkön siirtohintoja korotettiin keskimäärin 9 prosenttia. Sähkön onnistunut hankinta nosti yrityksen liiketoiminnan tuloksen voitolliseksi. Verkkopalvelun tulosta rasittivat Hannu -myrskyn aiheuttamat korjauskustannukset sekä niistä maksettavat vakiokorvaukset. Energialiiketoiminnan liikevoitto oli euroa ( euroa). Verkkopalvelun liikevoitto oli euroa ( euroa). Koko yrityksen liikevoitto oli euroa ( euroa). Sijoitustoiminnassa tehtiin arvonalennuksia ja sijoitustoiminnan nettotuotot olivat ,46 euroa ( euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli euroa ( euroa). Vuoden aineelliset kokonaisinvestoinnit olivat n.1,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Valtaosa investoinneista kohdistui sähköverkon perusparannuksiin. 10

11 TUNNUSLUVUT LIIKKETOIMINNASTA SEKÄ TALOUDELLISTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Liikevaihto EUR Liikevaihdon muutos % 10,0-3,6 16,9 Liikevoitto EUR Liikevoitto % 14,8 4,4 4,6 Oman pääoman tuottoaste % 10,5 6,6 8,9 Omavaraisuusaste % 39,8 39,8 39,6 HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli keskimäärin vuoden aikana 32 (31), toimihenkilöitä oli 16 kpl, työntekijöitä 16 kpl. Naisia 10 kpl ja miehiä 22 kpl. Keskeiset henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Henkilöstö keskimäärin Vakituisia Määräaikaisia Tilikauden palkat , , ,94 YMPÄRISTÖTEKIJÄT :n lähtökohtana suhteessa ympäristöön on tuntea toimintansa ympäristövaikutukset sekä pyrkiä toimenpiteillään vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormaa. Yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa. Suurin osa sähköstä hankitaan omistusyhteisyritys Kaakon Energian kautta, joten sähköturvallisuus- ja ympäristöriskit liittyvät jakelutoimintaan. Yhtiö on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan v Tavoitteena on tehostaa sekä omaa että asiakkaiden energiankäyttöä. Oman energiankäytön tavoitteena on 5 %:n tehostaminen verrattuna vuoden 2005 tasoon. Ohjelmaan liittyen on mm. annettu asiakasneuvontaa, selvitetty verkostohäviöitä, järkeistetty ajoneuvojen ja työkalujen käyttöä, otettu verkonrakentamisessa ympäristönäkökohdat huomioon ja seurattu toimitilojen energiankäyttöä. Yhtiö on myös osallistunut Parikkalan kunnan työryhmään sen osallistuessa valtakunnalliseen HINKU hiilineutraali kunta -kampanjaan. Yhtiöllä on verkossaan vanhoja CCA -kyllästettyjä puupylväitä vielä noin kpl. Käytöstä poistettavat pylväät käsitellään jätelain ja voimassa olevien määräysten mukaisesti. OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI TILIKAUDELTA Hallitus esittää, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeelle 1,20 /osake ja S-sarjan osakkeelle 0,80 /osake. Tilikauden voitto ,88 siirretään käyttörahastoon. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja niitä koskevat pääasialliset määräykset. Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakelajeittain 2011 (kpl) 2010 (kpl) A-osakkeet (1 ääni/osake) S-osakkeet (20 ääntä/osake) Yhteensä A- ja S- sarjan osakkeet eroavat toisistaan seuraavalla tavalla: Yhtiöjärjestys: 3 Jokainen A -sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen ja S-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. A -osakkeilla on etuoikeus kummankin sarjan osakkeiden merkintään omistusten suhteessa ja S -osakkeilla vain S -sarjan osakkeiden merkintään. A -sarjan osakkeilla on oikeus ensiksi saada yhtiön vuosivoitosta osinkoa enintään kymmenen (10) prosenttia, minkä jälkeen sekä A -sarjan että S -sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. 11 Yhtiön lunastusoikeus Jos A -sarjan osake tahdotaan siirtää toiselle henkilölle, yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, jolla on oikeus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus siirtoaikomuksesta tuli hallitukselle, yhtiön puolesta yhtiölle lunastaa A -sarjan osake viimeisen tilinpäätöksen osoittamasta arvosta osakepääomaa vähentämättä säästyneillä voittovaroilla. Ellei hallitus tahdo lunastaa osaketta yhtiölle, on siirto merkittävä osakeluetteloon. Samoin yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa sille tehdystä tarjouksesta uudelle omistajalle siirtyvän S -sarjan osakkeen. 16 Osakkeen lunastusoikeus Jos S -sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeen omistajille ensisijaisesti sekä yhtiöllä toissijaisesti on oikeus lunastaa osake. 17 Suostumuslauseke Yhtiön S -sarjan osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. LÄHIPIIRIIN KUULUVILLE ANNETUT RAHALAINAT JA VAS- TUUT Osakkuusyhtiö Kaakon Energia Oy:lle ja SV vesivoima Oy:lle myönnetyt lainat ja vastuut: Vakuustalletukset ,69 Pääomalainat ,82 Muut vastuusitoumukset ,00 Vakuudet liittyvät sähkön hankintaan Mankala -periaatteella toimivan Kaakon Energia Oy:n kautta. Pääomalainalla ei ole vakuutta ja laina on koroton. POSITIIVISTA ENERGIAA 11

12 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoaluekorvaukset , ,22 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,96 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,43 Rakennukset ja rakennelmat , Siirto- ja jakeluverkosto , ,28 Koneet ja kalusto , ,50 Muut ain.hyödykkeet 4 945, ,89 Enn.maksut ja keskener.hank , , , ,52 Sijoitukset: Osuudet omistusyht.yr , ,71 Saamiset omistusyht.yr , ,46 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,53 Saamiset: Pitkäaikaiset: Myyntisaamiset Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset , ,18 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,69 Muut saamiset Siirtosaamiset , , , ,68 Rahoitusarvopaperit: Muut arvopaperit , ,07 Rahat ja pankkisaamiset , ,04 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 PÄÄOMAN TUOTTOASTE % , % OMARAHOITUSASTE 128 OMAVARAISUUSASTE % ,1 12

13 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 Käyttörahasto , , , ,79 Tilikauden voitto/tappio , ,89 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,90 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut , ,76 Lyhytaikainen: Ennakot , ,01 Ostovelat , ,57 Velat omistusyhteysyrityksille ,35 Muut lyhytaikaiset velat , ,27 Siirtovelat , , , ,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 INVESTOINTIEN OMARAHOITUSASTE 1000 INVESTOINNIT OMARAHOITUS LIIKEVOITTO MAKSUVALMIUS % , , POSITIIVISTA ENERGIAA 13

14 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,20 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot , ,75 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,73 Varastojen muutos , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,48 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,01 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,11 Muut henkilösivukulut , , , ,41 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,65 Arvonalennukset pysyvistä vastaavista ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,94 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot osuuks.omistusyhteysyr. Tuotot muista pysyvien vast.sij , ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,31 Arvonal.vaiht.vast.arvopap , ,87 Korkokulut ja muut rah.kulut -6, , , ,23 VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,42 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis(-) tai väh(+) , ,17 Tuloverot , ,36 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,89 14

15 RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Vaihto-om.lis(-),väh(+) Saamisten.lis(-),väh(+) Lyhytaik.korot.velkojen lis(+),väh(-) Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien jälkeen Välittömät verot Rahoitusarvopapereitten muutos(netto) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin(-) Investoinnit muihin sijoituksiin (-) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) Rahoituksen rahavirta Korottomien liittymismaksujen muutos (netto) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat Rahavarojen muutos RAHAVARAT Rahoitusarvopaperit POSITIIVISTA ENERGIAA 15

16 OTTEITA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA 2011 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Maaalueisiin ja rakennuksiin sisältyy yhteensä ,22 euron arvonkorotukset. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Asuin- ja hallintorakennukset Muut rakennukset Rakennelmat Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta 40 vuotta 25 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 5-10 vuotta Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Valmistus omaan käyttöön v v Aineet ja tarvikkeet , ,10 Palkat henkilösivukuluineen , ,87 Ulkopuoliset palvelut , ,44 Muut liiketoiminnan kulut , ,31 YHTEENSÄ , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 411,02 502,61 Vakuutuskorvaukset , ,82 Muut , ,32 YHTEENSÄ , ,75 Henkilöstöä ja toimielinten jäsenyyttä koskevat liitetiedot Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ Toimielinten palkat ja palkkiot Hallitus , ,00 Hallintoneuvosto 4 190, ,00 YHTEENSÄ , ,00 16

17 Sijoitukset Osakkeet omistusyhteysyritys Osakkeet muut Saamiset omistusyhteysyritys Hankintameno , ,46 Lisäykset ,41 0,00 0,00 Vähennykset Siirrot erien väl Hankintameno , , ,46 Kirjanpitoarvo , ,46 Osakkeet ja osuudet Omistusyhteysyritykset omistusosuus % oma pääoma kirjanpitoarvo Kaakon Voima Oy, Imatra 20 % 8 515, ,76 Kaakon Energia Oy, Imatra 26,80 % , ,36 Muut osakkeet ja osuudet ,85 Muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy kiinteistöjen liittymismaksuja 6.812,92 euroa (6.812,92 euroa v. 2010). Saamisten erittely v v Siirtosaamiset Rahoitus- ja korkotulot pitkäaik. saamisista 0, ,14 Mittarisähkö ja tasoituslaskut ,11 Tuloverot 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ,11 Muut siirtosaamiset , ,56 YHTEENSÄ , ,81 Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo , ,18 Kirjanpitoarvo , ,07 Erotus , ,11 Oma pääoma ja sen muutokset Osakepääoma 1.1. A -sarjan osakkeet kpl/ 1 ääni/os , ,84 S -sarjan osakkeet kpl /20 ääntä/os , ,72 Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 + voittovarat Vararahasto , ,30 Muu oma pääoma Käyttörahasto , ,07 + voittovarat , ,18 Käyttörahasto , ,25 TILIKAUDEN VOITTO , ,89 Oma pääoma yhteensä , ,68 Voitonjakokelpoiset varat , ,14 POSITIIVISTA ENERGIAA 17

18 Lyhytaikainen vieras pääoma v v Siirtovelkoihin sisältyvät merkittävät erät Laskennalliset henkilöstökulujaksotukset tulospalkkoineen , ,27 Muut siirtovelat , ,61 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ , ,88 MUUT LIITETIEDOT Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset:kaakon Energian puolesta johdannaissopimusten, luotoll.shekkitilin, pankkitakauksen vak. ja SV Vesivoiman pankkitak. vak , Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, sähkökaupan ja tasesähkön vakuudet , KTM:N PÄÄTÖKSEN MUKAISET SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYN TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT: Yhteiset kulu- ja tase-erät on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan käyttäen samoja jakoperusteita kuin edellisellä tilikaudella. Suunnitelmanmukaisten poistojen laskentaperusteet poistoryhmittäin. Poistot on jaettu samassa suhteessa kuin vastaava käyttöomaisuus. Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta samoin laskentaperustein kuin koko yrityksen taseessa. v v Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Verkkotoiminnan investoinnit: Aineettomat hyödykkeet , ,35 Aineelliset hyödykkeet Siirto- ja jakeluverkosto , ,72 Koneet ja kalusto , ,84 YHTEENSÄ , ,91 Sijoitetun pääoman tuotto % 5,8-3,9 Sijoitetun pääoman tuotto % = 100*(Tulos ennen sat. eriä + korko- ja muut rahoituskulut) taseen loppusumma-korottomat velat+verkkovastuut 18

19 SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA LIIKEVAIHTO , , , , , , ,52 Valmistus omaan käyttöön (+) , , ,56 Liiketoiminnan muut tuotot , ,67 0, , ,04 511, ,54 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , , , ,00 Muut ostot tilikauden aikana , , , , , , ,61 Varaston lisäys(-) / vähennys(+) , , ,86 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut , , ,93 Muut ulkop.palv , , , ,68 298, ,96 59, , , , , , , ,36 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , , , ,05 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , , , , ,61 Muut henkilösivukulut , , , , , , , , , ,63 939, , , ,53 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunn muk poistot liikearvosta Suunn.mukaiset poistot sähköverkosta , , ,70 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , ,59 999, , ,83 Arvonalentumiset , , , , ,59-999, , , ,28 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,36 0,00 14, ,25 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Muut liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , , , , , , ,03 LIIKEVOITTO(-TAPPIO) , , , , , , ,42 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot os.om.yht.yr Tuotot muista pys.vast.sij , , ,00 Muut korko-ja rah.tuotot , , , , , , ,51 Arvonalentumiset , , , , ,36-556, ,63 Muut rahoituskulut -4, , , ,52-1, , , ,33-0,17-675,92-298, ,38-6, ,46 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISERIÄ , , , , , , ,96 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , , , , , , ,96 JA VEROJA Poistoeron lis (-) tai väh (+) liikearvosta Poistoeron lis (-) tai väh (+) sähköverkosta , , ,91 Poistoeron lis (-) tai väh (+) muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 4 693, , , ,50 560,85 693, ,02 Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (+) , , , ,50 560,85 693, ,89 Välittömät verot ,12 0, , , ,53-355, ,19 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , , , ,88 KOKO YRITYS SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA VASTAAVAA A.Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , , ,55 Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 0, , , ,13 Ennakkomaksut , , , , ,68 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , , ,46 Muut aineelliset hyödykkeet , , , , , , ,14 Ennakkomaksut ja keskener.hank , , , , , , , , , ,89 Sijoitukset , , , , , , ,43 B.Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , , ,67 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhyaikaiset saamiset , , , , , , , , , , , , , ,80 Rahoitusarvopaperit , , , , , , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , ,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , ,82 VASTATTAVAA A.Oma pääoma Osakepääoma , , , , ,56 Ylikurssirahasto , , , , ,68 Muut rahastot , , , , , , ,44 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , , , , , , , , , ,56 B.Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , , , , , , ,79 C.Pakolliset varaukset D.Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Palautettavat liittymismaksut , , ,64 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaik.korollinen vieras pääoma Lyhytaik.koroton vieras pääoma , , , , , , ,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , KOKO YRITYS POSITIIVISTA ENERGIAA 19

20 HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 20

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Vuosikertomus V 2012

Vuosikertomus V 2012 Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus ei ole osa yhtiön virallista, tilintarkastettua tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Yrityshallinto 5 Organisaatio 7 Henkilöstö

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot