VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS Parikkalan Valo Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011. Parikkalan Valo Oy"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Yrityshallinto 5 Organisaatio 7 Henkilöstö ja koulutus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 12 Energialiiketoiminta 23 Verkkoliiketoiminta 25 YHTEYSTIEDOT Parikkalantie PARIKKALA Puhelin (05) Fax (05) Vuosikertomus ei ole osa yhtiön virallista, tilintarkastettua tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET kv =kilovoltti =1 000 volttia MW =megawatti =1 000 kilowattia = wattia MWh =megawattitunti =1 000 kilowattituntia = wattituntia GWh =gigawattitunti =1 000 megawattituntia k =kilo =1 000 M =mega = G =giga = Kansikuva: Hannu Ahokas Taitto: Helena Hämäläinen Painopaikka: PunaMusta Oy Hallitus 2011

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Maassamme sähköä käytettiin 84,4 terawattituntia, jossa on 3,8 prosenttia vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Alkuvuodesta kulutus kasvoi kylmistä sääolosuhteista johtuen ja myös teollisuuden suotuisista suhdannenäkymistä. Vuoden loppupuoliskolla eurokriisi ja synkät talousnäkymät alensivat teollisuuden kulutusta. Loppuvuoden lauha sää vaikutti myös olennaisesti sähkön kulutuksen laskuun. Sähkön markkinahinta oli myös kaksijakoinen. Alkuvuoden kylmät säät nostivat Suomen aluehinnan noin 7 snt:iin/kwh ja loppuvuoden lauhat säät ja hyvä vesitilanne painoivat hinnan lähes puoleen alkuvuoden tasosta. Sähkön tuonti oli noin 16 prosenttia kulutuksesta ja kasvoi 32 prosenttia. Suomen omassa tuotannossa merkittävimmät tuotantomuodot olivat sähkön ja lämmön yhteistuotanto, ydinvoima ja vesivoima. Näiden osuus koko maan kulutuksesta on yli 70 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli ainoastaan 0,6 prosenttia. Yhtiömme toimintavuosi oli taloudellisesti varsin tyydyttävä. Pääsimme taloudellisesti budjetin mukaisiin tavoitteisiin sekä toiminnalliset päätavoitteemme toteutuivat. Tulokseen vaikutti positiivisesti edullinen sähkön hankintahinta. Sen sijaan sähkön hankinnan ja siirron määrät alenivat huomattavasti edellisvuoteen nähden. Sähkönhankinta aleni 10 prosenttia johtuen vuoden lopun ennätyslämpimästä säästä. Joulukuun sähkön hankinta aleni yli kolmanneksen edellisvuoden joulukuusta. Sähkön myyntihinta yhtiömme alueella oli alle maan keskihinnan ja asiakaspysyvyys säilyi edelleen hyvänä. Verkostoliiketoiminnassa panostimme edelleen voimakkaasti sähkönlaatuun ja toimintavarmuuteen. Energialiiketoiminnan kannattavuus hyvä Energialiiketoimintamme liikevaihto oli 4,2 milj. euroa, jossa edellisvuoteen laskua oli 7,6 prosenttia. Energian hankinta aleni 10 prosenttia ja sähkön hankintakustannukset laskivat yli 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sähkön myyntihintoja korotettiin vuoden alussa 4,0 prosenttia. Sähkön hankintahinnan aleneminen johtui Kanteleen Voima Oy:n hyvästä käyttöasteesta alkuvuonna. Lisäksi onnistuneet hinnanvarmistukset alensivat hankintahintaa. Loppuvuotta rasittivat sähkön hankintamäärän aleneminen ja edullinen markkinahinta laski myös Kanteleen Voima Oy:n käyntiastetta. Yhtiömme toimitustuotteiden hinnat ovat maan keskihintaa halvempia. Asiakasuskollisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla ja kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa Energialiiketoiminnan liikevoitto oli ,30 euroa. Liiketoiminnan tuloksen kehittymiseen vaikutti kustannusten hallinnan lisäksi onnistunut sähkönhankinta ja voimantuotannon hyvä käyntiaste. Verkkoliiketoiminnan investoinnit kasvoivat Verkkoliiketoimintamme liikevaihto oli 4,5 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 33,9 prosenttia. Verkkoliiketoiminnan liikevoitto oli ,48 euroa. Liikevaihdon ja liikevoiton voimakas kasvu johtuu siitä, että vuoden 2010 liikevaihtoa alensivat lähes 1,0 miljoonan vakiokorvaukset Asta- ja Veera -myrskyistä. Verkostorakentamisen ja perusparannuksen investoinnit vuoden aikana olivat 1,0 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin keskijännitejohtojen uusintaan ja siirtoon teiden varsille sekä pienjännitejohtojen kaapelointiin. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 46 prosenttia. Kaukoluettaviin mittareihin investoitiin noin 0,5 milj. euroa ja niiden kokonaismäärä vuoden vaihteessa oli 5587 kappaletta eli noin 55 prosenttia käyttöpaikoista. POSITIIVISTA ENERGIAA 3

4 Verkkoliiketoiminta ei päässyt budjetoituun tulokseen ja siihen vaikuttivat loppuvuoden Tapanin ja Hannun päivän myrskyjen kustannukset sekä siirron määrän voimakas aleneminen. Taloudellinen tulos Yhtiömme kokonaisliikevaihto oli 8,7 milj. euroa, jossa kasvua oli 10 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yhtiömme liikevoitto oli ,42 euroa ja tilikauden voitto oli ,88 euroa. Yhtiön tulos oli varsin tyydyttävä ja saavutimme budjetin mukaiset tavoitteet. Sähkönmyyntitoiminta ylitti selvästi budjetin mukaiset tavoitteet. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi hieman taloudellisista tavoitteista. Sijoitustoiminnassa vuosi oli haasteellinen. Alkuvuoden orastava nousu päätyi loppuvuonna synkkien taloudellisten näkymien vuoksi laskuun. Sijoitustoiminnassa jouduimme kirjaamaan arvonalennuksia ,63 euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat 1,7 milj. euroa. Yhtiön rahoitus ja maksuvalmius säilyi edelleen hyvällä tasolla. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön toimintaa kehitämme edelleen arvojemme mukaisesti paikallisena, luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan seutukunnan kehittymiseen. Tarjoamme kilpailukykyisiä energiapalveluja, investoimme sähkön laatuun ja toimintavarmuuteen. Henkilöstön osaaminen, toiminnan tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat myös keskeisiä kehittämisalueita. Tulokseen tulevat lähivuosina vaikuttamaan kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Myös kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka vuoksi asiakassuhteiden hoito ja pysyvyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Sähkönhintaan tulevat aiheuttamaan korotuspaineita päästöoikeudet, verojen korotukset ja uusiutuvien energiamuotojen haasteelliset lisäämistavoitteet. Verkkoliiketoiminnassa sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen päätavoitteitamme. Sähköntoimitusvarmuuden parantamiseen on työ- ja elinkeinoministeriö valmistelemassa lainsäädännöllisiä muutoksia. Uudet vaatimukset tulevat vaikuttamaan suunnittelu- ja rakentamisstrategiaan. Tulevien vuosien investoinnit sähköverkon maakaapelointiin tulevat nousemaan huomattavasti ja väistämättä vaikuttavat verkkopalvelujen hinnoitteluun. Etäluettavien mittareiden lisääminen etenee pitkäntähtäyksen kehittämissuunnitelman pohjalta. Vaihdamme kaikkien asiakkaidemme mittarit kaukoluettaviksi vuoteen 2015 mennessä. Osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Lisäksi panostamme uusiutuvaan energiaan ja olemme mukana SV Vesivoima Oy:ssä ja myös tuulivoimaprojekteissa. Suomen Voimatieto Oy:n osakkaana panostamme tietojärjestelmien kehittämiseen. Paikallisvoima ry:ssä olemme mukana vaikuttamassa pienten ja keskisuurten yhtiöiden edunvalvontaan ja yhteistyön lisäämiseen. Yhteistyöverkostojen avulla tulemme edelleen kehittämään toimintaamme sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Uskomme, että yhteistyön kautta saamme merkittäviä etuja liiketoimintojemme kehittämiseen. Esitän parhaat kiitokseni yhtiön hallinnolle, henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna Arto Tiainen toimitusjohtaja 4

5 YRITYSHALLINTO YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa Kokouksessa edustettu osakemäärä oli eli 23,5 % osuus osakkeista ja äänimäärä eli 21,9 % äänistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sakari Paakkinen ja sihteerinä Tuula Suomalainen. OMISTUSSUHTEET Yksityiset 72 % Kunnat 17 % Hallintoneuvostoon valittiin uudelleen erovuorossa olleet: Martti Airas Parikkalasta, Taavetti Tuunanen Punkaharjulta ja Seppo Varis Parikkalasta. Erovuorossa olleen Raimo Muhosen tilalle valittiin Katja Silvennoinen Punkaharjulta, Pekka Nousiaisen tilalle valittiin Sami Sulkko Punkaharjulta, Hannu Räihän tilalle valittiin Jani Terävä Rautjärveltä, Veikko Sinkkosen tilalle valittiin Sami Sinkkonen Parikkalasta ja Kari Pekosen tilalle Tommi Tervonen Parikkalasta. Yritykset ja yhteisöt 11 % Omistajat/kpl Osakeomistus -% Kunnat 4 17 Yritykset ja yhteisöt Yksityiset TILINTARKASTAJAT Varsinaiset tilintarkastajat: JÄSENYYDET ERI YHTIÖISSÄ Energiateollisuus ry Parikkalan yrittäjät ry Rautjärven yrittäjät ry Sähköenergialiitto ry Sähkötarkastusyhdistys ry Etelä-Karjalan Kauppakamari Veronmaksajain keskusliitto ry Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Tuomi KHT Alpo Kosunen HTM, JHTT Parikkala POSITIIVISTA ENERGIAA 5

6 HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTOON OVAT KUULUNEET Paula Neuvonen Parikkala sos.tt/maatal.yrittäjä 2009-(2012) puheenjohtaja Sami Sulkko Punkaharju kunnanjohtaja 2011-(2013) varapuheenjohtaja Matti Kaskinen Parikkala insinööri 1983-(2013) Pirkka Laamanen Parikkala tietoliikenneasentaja 2003-(2012) Sami Sinkkonen Parikkala yrittäjä 2011-(2014) Tommi Tervonen Parikkala yrittäjä 2011-(2013) Martti Airas Ruokolahti asennuspäällikkö 1999-(2014) Kari Laukkanen Punkaharju 2010-(2013) Jani Terävä Rautjärvi insinööri 2011-(2014) Harri Anttila Rautjärvi kunnanjohtaja 2008-(2013) Juha Anttonen Parikkala maanviljelijä 2004-(2013) Risto Luukkonen Rautjärvi maanviljelijä 2000-(2012) Kyösti Niiranen Parikkala rakennusinsinööri 2007-(2013) Janne Tirronen Punkaharju toimitusjohtaja 2003-(2012) Taavetti Tuunanen Punkaharju liikennöitsijä 1990-(2014) Pentti Hannonen Parikkala pankinjohtaja 1987-(2012) Katja Silvennoinen Punkaharju 2011-(2014) Seppo Varis Parikkala verkostoasentaja 1996-(2014) Tapani Hämäläinen Rautjärvi maanviljelijä 2010-(2013) Unto Silvennoinen Parikkala talousjohtaja 2004-(2012) Miia Vilska Parikkala metsätalousinsinööri 2007-(2012) Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Sami Sulkko ja Harri Anttila erosivat hallintoneuvostosta HALLITUS Ari Berg puheenjohtaja toiminnanjohtaja Parikkala 2004-(2014) Jouni Heltimoinen toimitusjohtaja Parikkala 2006-(2012) Matti Hämäläinen metsätaloustarkastaja Rautjärvi 1995-(2012) Kari Pekonen maaseutuyrittäjä Parikkala 2010-(2013) Pasi Pulkkinen metsätalousyrittäjä Punkaharju 2011-(2014) Hallitus kokoontui tilivuoden aikana 13 kertaa hallintoneuvosto valitsi Pasi Pulkkisen Punkaharjulta erovuoressa olleen Juhani Seppäsen tilalle hallitukseen. 6

7 PARIKKALAN VALO OY YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO 21 jäsentä pj Paula Neuvonen TILINTARKASTAJAT Heikki Tuomi Alpo Kosunen HALLITUS 5 jäsentä pj Ari Berg TOIMITUSJOHTAJA Arto Tiainen SÄHKÖKAUPPA Arto Tiainen oto TALOUSHALLINTO Tuula Suomalainen VERKKOPALVELU Olli Mattila SÄHKÖNHANKINTA Martti Kauppinen SÄHKÖNMYYNTI JA MARKKINOINTI Martti Kauppinen TALOUSHALLINTO Eeva Pajari-Immonen Sanna Hallikainen Auli Soikkeli ASIAKASPALVELU Sähkölaskutus Kirsi Kurri Tiina Neuvonen Leena Paajanen Liittymänmyynti Ritva Reinikainen Anne Varis VERKONKÄYTTÖ Verkonkäyttö ja taseselvitys Olli Mattila VERKONRAKENNUS JA KUNNOSSAPITO Pekka Suomalainen 12 asentajaa SUUNNITTELU Atk-, tietoliikennekehitysprojektit Hannu Ahokas Dokumentointi Helena Hämäläinen Maastosuunnittelu 3 asentajaa MATERIAALIHALLINTO MITTAROINTI JA KALUSTO Pasi Kaskinen 2 asentajaa POSITIIVISTA ENERGIAA 7

8 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS HENKILÖSTÖ Yhtiömme henkilöstön lukumäärä vuoden 2011 lopussa oli 32. Toimihenkilöitä oli 16 ja työntekijöitä 16. Henkilöstön keski-ikä oli 42,8 vuotta. KOULUTUS Koulutustoiminta oli ammatillisia aiheita koskevien tilaisuuksia. Erilaisia ulkoisia ja sisäisiä koulutustilaisuuksia oli 30 kpl ja niistä kertyi yhteensä 145 koulutuspäivää. TYÖSUOJELU JA TYKY -TOIMINTA Työsuojelupäällikkönä toimi Olli Mattila ja muina jäseninä ovat toimihenkilöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu Helena Hämäläinen ja asentajien valitsemat työsuojeluvaltuutetut Esko Heinonen ja Veijo Makkonen. Työsuojelutoimikunta kokoontui 2 kertaa. Vuoden aikana tapahtui yksi vakuutusyhtiölle ilmoitettu työtapaturma ja 4 raportoitua läheltä piti -tilannetta. Työtapaturmassa asentaja otti kiinni maan pinnalla olevasta jännitteisestä kaapelista ja sai sähköiskun. Lääkärikäynnin jälkeen hän oli iltapäivän pois töistä. Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueen tarkastaja Raimo Manninen piti ENERGIA hankkeeseen liittyvän työsuojelutarkastuksen Hanke painottuu tapaturmien torjuntaan energiahuollon toimialoilla. Tarkastukseen liittyen käytiin Oravaniemen linjanrakennustyömaalla, jossa oli myös aliurakoitsijana Monikoneet Konnu Ky. Tarkastuksessa havaittiin muutama poikkeama, jotka on korjattu. Kevään työkyky-päivät pidettiin Joensuun Kuntokeitaassa pelaillen erilaisia pelejä ja syksyllä oli vuorossa kävely tai pyöräily Lomahovin kodalle, jossa pelattiin mm. norsupalloa. Työhyvinvointi työryhmä jatkoi toimintaansa kokoontumalla 2 kertaa. TYÖTERVEYSHUOLTO Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kanssa tehtiin uusi sopimus kokonaisvaltaisista (KL 2) työterveyshuoltopalveluista ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin ajalle Toimintasuunnitelman mukaiset henkilöstön työterveystarkastukset tehtiin ajallaan. Työnantajan tarjoaman influenssarokotuksen otti edelleenkin vain muutama työntekijä. Työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden olivat 91 euroa, mikä on alle puolet maan keskiarvosta. TIIMIT JA LAATUJÄRJESTELMÄ Tiimien pääasiallisena tarkoituksena on kehittää talon sisäistä toimintaa eteenpäin. Kehitystä tapahtui paljon tiimien ulkopuolisissa työryhmissä. Tiimien tavoitteet saatiin kuitenkin täytettyä suunnitelmien mukaisesti. Muutoksia kokoonpanoihin tai vetäjiin ei tapahtunut. Tiimit: Käyttö- ja kunnossapito Olli Mattila Suunnittelu Hannu Ahokas Rakennus Pekka Suomalainen Myynti Martti Kauppinen Mittarointi Pasi Kaskinen Tietojärjestelmä/ATK Hannu Ahokas Henkilökunta juhlimassa yhtiön 75 -vuotispäivää. 8

9 TYKY -päivänä pelattiin norsupalloa Argusjärven rannalla. CAB-tiimi Talous Johto Tiina Neuvonen Tuula Suomalainen Arto Tiainen Tiimien toimintaa seurattiin vuoden mittaan viidesti ns. seurantapalavereissa. Laatujärjestelmän kehittämistä ja nykyaikaistamista tiedon saannin helpottamiseksi suunniteltiin ja testattiin. LUOTTAMUSHENKILÖT VAPAA-AJAN TOIMINTA Vuoden 2011 kevään huhtikuussa matkustimme Tallinnaan 24 valolaisen voimin. Edellisenä vuonna kesäretki jäi myrskyjen vuoksi tekemättä, joten nyt otettiin vahinkoa takaisin ja tutustuttiin vanhaan kaupunkiin oppaan avulla, sekä maan pinnalla että maan alla. Maaliskuussa järjestettiin pilkkikilpailut, joista kiertopalkinnon kaappinsa sai Pekka Suomalainen. Toukokuussa oli saunaillan vuoro ja pikkujouluja juhlittiin Savonlinnasalissa Jaakko Teppo goes to Mallorca- musikaalin merkeissä. Sähköliiton pääluottamusmies: Anssi Rita Toimihenkilöiden luottamusmiehet: Tuotanto Helena Hämäläinen Taloushallinto Ritva Reinikainen Opastetulla kävelyretkellä Talinnassa tutustuttiin vanhaan kaupunkiin ja sen maanalaisiin käytäviin. TARKASTUSTOIMI Vuonna 2010 käyttöönotetun sähköverkoston varmennustarkastuksen suoritti valtuutettu tarkastaja Pertti Kukkonen Elspecta Oy:stä. POSITIIVISTA ENERGIAA 9

10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA :n sähkön hankinta, verkostohäviöt ja oma käyttö mukaan lukien oli 88 GWh. Sähkön hankintamäärä aleni noin 10 prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrän alenemiseen vaikuttivat olennaisesti marras- ja joulukuun poikkeuksellisen lämpimät säät. Sähkön hankinnan osalta markkinahinta oli kolmetoista prosenttia edellisen vuoden tasoa alhaisempi. Kanteleen Voima Oy:n käyntiaste oli alkuvuodesta korkea, mutta vuoden lopulla sähkön markkinahinnan aleneminen laski merkittävästi käyntiastetta. Energialiiketoiminnan tulos ylitti budjetoidun tuloksen ja verkkoliiketoiminnan liikevoitto jäi alle budjetoidun tuloksen. Verkkoliiketoiminnan osalta kustannuksia nostivat Tapanin ja Hannun päivän myrskyjen kustannukset. Koko yhtiön tilikauden tulosparannus oli yli 0,4 milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Sähkönmyynnissä energian hintoja korotettiin neljä prosenttia ja edelleen yhtiömme sähkön hinta säilyi varsin kilpailukykyisenä. Kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 4145 kpl ja kanta-asiakasalennus säilyi kuudessa prosentissa. Verkkopalvelumaksuja korotettiin alkaen keskimäärin yhdeksällä prosentilla. Verkkoon liitettyjä käyttöpaikkoja vuoden lopussa oli kpl. Kokonaisinvestointimme olivat 1,5 milj. euroa, josta kaukoluettavien mittareiden osuus oli 0,5 milj. euroa. Maakaapelointiin ja muuntamoiden rakentamiseen investoitiin n.1,0 milj.euroa. Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta yhtiö on mukana SV Vesivoima Oy:ssä, jonka tavoitteena on hankkia osakkailleen päästötöntä vesi- ja tuulivoimatuotantoa. Taloushallinnon organisaatiota muutettiin alkaen. Hallinto- ja taloustoiminnot, laskutustoiminnot ja liittymän myynnin assistenttipalvelut yhdistettiin yhdeksi asiakas- ja hallintopalvelut osastoksi. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Vuoden 2012 alussa korotimme sähkön myynti- ja verkkopalveluhintoja keskimäärin viisi prosenttia. Vuosikymmeniin pahimmat tykkylumihäiriöt nostivat verkkopalvelun kustannuksia alkuvuoden osalta. Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVAS- TA KEHITYKSESTÄ Yhtiön tuloskehitykseen tulee lähivuosina vaikuttamaan eniten sähkön markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Ennustettavuutta vaikeuttaa sähkön markkinahinnan vaihtelu, tehdyt termiinisopimukset sekä lisääntyvä kilpailu myyntiasiakkaista. Omien tuotanto-osuuksien avulla pyrimme vähentämään riippuvuutta markkinahinnan muutoksista. Kaakon Energia Oy:n kautta olemme mukana useissa yhteisprojekteissa, joissa tavoitteena on hankkia lisää päästötöntä ja uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia. Vaatimukset käyttövarmuuden parantamiseen ja häiriöaikojen lyhentämiseen tulevat entisestään tiukkenemaan. Maakaapeloinnin osuus tulee lisääntymään ja investointeja joudutaan aikaistamaan. Investointien määrä sähköverkkoon tulee kasvamaan lähivuosina ja se tulee vaikuttamaan myös verkkopalvelun hinnoitteluun. Sähköverkon rakentamisstrategiaa tulemme uusien vaatimusten mukaisesti tarkentamaan. Peruskorjaustyön tulemme kohdistamaan varsinkin keskijänniteverkkoon. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEIS- TÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMI- SEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Yhtiön kannalta merkittävimmät riskit ovat sähkön hankinnan hintariskit sekä luonnonilmiöihin liittyvät sähköverkon materiaali- ja keskeytysriskit. Sähköturvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyy myös merkittäviä riskejä. Poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamien sähköverkon vikojen vaikutuksia pyrimme lieventämään käyttämällä pienjänniteverkostossa maakaapelointia, siirtämällä keskijänniteverkkoa teiden varsille ja maakaapelointia lisäämällä. Säännöllisillä kuntotarkastuksilla ja huolto-ohjelmalla pyrimme estämään verkoston pääkomponenttien yllättäviä rikkoutumisia. Yhtiö ostaa merkittävän osan sähköntarpeestaan Kaakon Energian osakkuussähkönä Haapaveden turvevoimalaitokselta, jonka omistaa Kanteleen Voima Oy. Kanteleen Voima Oy:n tuotanto on hyvin riippuvainen turpeen saatavuudesta ja markkinahintojen kehityksestä. Pörssisähkön hintariskeihin on varauduttu siten, että suojauskaupat on tehty käytettävissä olevilla johdannaistuotteilla hallituksen hyväksymien riskinhallintaperiaatteiden mukaisesti. Parikkalan Valolla on muiden riskien osalta hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty vakuuttamisen periaatteet materiaali- ja keskeytysvahinkojen osalta. Toiminnan riskikartoitukset ja vakuutuspolitiikka päivitetään kolmen vuoden välein. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Yhtiön liikevaihto kasvoi 10 prosenttia vuonna 2011 ollen euroa ( ). Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan liikevaihto oli euroa ( ) ja sähköverkkotoiminnan liikevaihto euroa ( ). Sähkön hankinta pieneni 10 prosenttia. Siirron hankinta väheni 8,7 prosenttia. Sähkön siirtohintoja korotettiin keskimäärin 9 prosenttia. Sähkön onnistunut hankinta nosti yrityksen liiketoiminnan tuloksen voitolliseksi. Verkkopalvelun tulosta rasittivat Hannu -myrskyn aiheuttamat korjauskustannukset sekä niistä maksettavat vakiokorvaukset. Energialiiketoiminnan liikevoitto oli euroa ( euroa). Verkkopalvelun liikevoitto oli euroa ( euroa). Koko yrityksen liikevoitto oli euroa ( euroa). Sijoitustoiminnassa tehtiin arvonalennuksia ja sijoitustoiminnan nettotuotot olivat ,46 euroa ( euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli euroa ( euroa). Vuoden aineelliset kokonaisinvestoinnit olivat n.1,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Valtaosa investoinneista kohdistui sähköverkon perusparannuksiin. 10

11 TUNNUSLUVUT LIIKKETOIMINNASTA SEKÄ TALOUDELLISTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Liikevaihto EUR Liikevaihdon muutos % 10,0-3,6 16,9 Liikevoitto EUR Liikevoitto % 14,8 4,4 4,6 Oman pääoman tuottoaste % 10,5 6,6 8,9 Omavaraisuusaste % 39,8 39,8 39,6 HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli keskimäärin vuoden aikana 32 (31), toimihenkilöitä oli 16 kpl, työntekijöitä 16 kpl. Naisia 10 kpl ja miehiä 22 kpl. Keskeiset henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Henkilöstö keskimäärin Vakituisia Määräaikaisia Tilikauden palkat , , ,94 YMPÄRISTÖTEKIJÄT :n lähtökohtana suhteessa ympäristöön on tuntea toimintansa ympäristövaikutukset sekä pyrkiä toimenpiteillään vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormaa. Yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa. Suurin osa sähköstä hankitaan omistusyhteisyritys Kaakon Energian kautta, joten sähköturvallisuus- ja ympäristöriskit liittyvät jakelutoimintaan. Yhtiö on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan v Tavoitteena on tehostaa sekä omaa että asiakkaiden energiankäyttöä. Oman energiankäytön tavoitteena on 5 %:n tehostaminen verrattuna vuoden 2005 tasoon. Ohjelmaan liittyen on mm. annettu asiakasneuvontaa, selvitetty verkostohäviöitä, järkeistetty ajoneuvojen ja työkalujen käyttöä, otettu verkonrakentamisessa ympäristönäkökohdat huomioon ja seurattu toimitilojen energiankäyttöä. Yhtiö on myös osallistunut Parikkalan kunnan työryhmään sen osallistuessa valtakunnalliseen HINKU hiilineutraali kunta -kampanjaan. Yhtiöllä on verkossaan vanhoja CCA -kyllästettyjä puupylväitä vielä noin kpl. Käytöstä poistettavat pylväät käsitellään jätelain ja voimassa olevien määräysten mukaisesti. OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI TILIKAUDELTA Hallitus esittää, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeelle 1,20 /osake ja S-sarjan osakkeelle 0,80 /osake. Tilikauden voitto ,88 siirretään käyttörahastoon. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja niitä koskevat pääasialliset määräykset. Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakelajeittain 2011 (kpl) 2010 (kpl) A-osakkeet (1 ääni/osake) S-osakkeet (20 ääntä/osake) Yhteensä A- ja S- sarjan osakkeet eroavat toisistaan seuraavalla tavalla: Yhtiöjärjestys: 3 Jokainen A -sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen ja S-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. A -osakkeilla on etuoikeus kummankin sarjan osakkeiden merkintään omistusten suhteessa ja S -osakkeilla vain S -sarjan osakkeiden merkintään. A -sarjan osakkeilla on oikeus ensiksi saada yhtiön vuosivoitosta osinkoa enintään kymmenen (10) prosenttia, minkä jälkeen sekä A -sarjan että S -sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. 11 Yhtiön lunastusoikeus Jos A -sarjan osake tahdotaan siirtää toiselle henkilölle, yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, jolla on oikeus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus siirtoaikomuksesta tuli hallitukselle, yhtiön puolesta yhtiölle lunastaa A -sarjan osake viimeisen tilinpäätöksen osoittamasta arvosta osakepääomaa vähentämättä säästyneillä voittovaroilla. Ellei hallitus tahdo lunastaa osaketta yhtiölle, on siirto merkittävä osakeluetteloon. Samoin yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa sille tehdystä tarjouksesta uudelle omistajalle siirtyvän S -sarjan osakkeen. 16 Osakkeen lunastusoikeus Jos S -sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeen omistajille ensisijaisesti sekä yhtiöllä toissijaisesti on oikeus lunastaa osake. 17 Suostumuslauseke Yhtiön S -sarjan osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. LÄHIPIIRIIN KUULUVILLE ANNETUT RAHALAINAT JA VAS- TUUT Osakkuusyhtiö Kaakon Energia Oy:lle ja SV vesivoima Oy:lle myönnetyt lainat ja vastuut: Vakuustalletukset ,69 Pääomalainat ,82 Muut vastuusitoumukset ,00 Vakuudet liittyvät sähkön hankintaan Mankala -periaatteella toimivan Kaakon Energia Oy:n kautta. Pääomalainalla ei ole vakuutta ja laina on koroton. POSITIIVISTA ENERGIAA 11

12 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoaluekorvaukset , ,22 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,96 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,43 Rakennukset ja rakennelmat , Siirto- ja jakeluverkosto , ,28 Koneet ja kalusto , ,50 Muut ain.hyödykkeet 4 945, ,89 Enn.maksut ja keskener.hank , , , ,52 Sijoitukset: Osuudet omistusyht.yr , ,71 Saamiset omistusyht.yr , ,46 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,53 Saamiset: Pitkäaikaiset: Myyntisaamiset Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset , ,18 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,69 Muut saamiset Siirtosaamiset , , , ,68 Rahoitusarvopaperit: Muut arvopaperit , ,07 Rahat ja pankkisaamiset , ,04 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 PÄÄOMAN TUOTTOASTE % , % OMARAHOITUSASTE 128 OMAVARAISUUSASTE % ,1 12

13 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 Käyttörahasto , , , ,79 Tilikauden voitto/tappio , ,89 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,90 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut , ,76 Lyhytaikainen: Ennakot , ,01 Ostovelat , ,57 Velat omistusyhteysyrityksille ,35 Muut lyhytaikaiset velat , ,27 Siirtovelat , , , ,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 INVESTOINTIEN OMARAHOITUSASTE 1000 INVESTOINNIT OMARAHOITUS LIIKEVOITTO MAKSUVALMIUS % , , POSITIIVISTA ENERGIAA 13

14 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,20 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot , ,75 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,73 Varastojen muutos , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,48 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,01 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,11 Muut henkilösivukulut , , , ,41 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,65 Arvonalennukset pysyvistä vastaavista ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,94 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot osuuks.omistusyhteysyr. Tuotot muista pysyvien vast.sij , ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,31 Arvonal.vaiht.vast.arvopap , ,87 Korkokulut ja muut rah.kulut -6, , , ,23 VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,42 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis(-) tai väh(+) , ,17 Tuloverot , ,36 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,89 14

15 RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Vaihto-om.lis(-),väh(+) Saamisten.lis(-),väh(+) Lyhytaik.korot.velkojen lis(+),väh(-) Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien jälkeen Välittömät verot Rahoitusarvopapereitten muutos(netto) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin(-) Investoinnit muihin sijoituksiin (-) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) Rahoituksen rahavirta Korottomien liittymismaksujen muutos (netto) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat Rahavarojen muutos RAHAVARAT Rahoitusarvopaperit POSITIIVISTA ENERGIAA 15

16 OTTEITA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA 2011 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Maaalueisiin ja rakennuksiin sisältyy yhteensä ,22 euron arvonkorotukset. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Asuin- ja hallintorakennukset Muut rakennukset Rakennelmat Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta 40 vuotta 25 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 5-10 vuotta Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Valmistus omaan käyttöön v v Aineet ja tarvikkeet , ,10 Palkat henkilösivukuluineen , ,87 Ulkopuoliset palvelut , ,44 Muut liiketoiminnan kulut , ,31 YHTEENSÄ , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 411,02 502,61 Vakuutuskorvaukset , ,82 Muut , ,32 YHTEENSÄ , ,75 Henkilöstöä ja toimielinten jäsenyyttä koskevat liitetiedot Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ Toimielinten palkat ja palkkiot Hallitus , ,00 Hallintoneuvosto 4 190, ,00 YHTEENSÄ , ,00 16

17 Sijoitukset Osakkeet omistusyhteysyritys Osakkeet muut Saamiset omistusyhteysyritys Hankintameno , ,46 Lisäykset ,41 0,00 0,00 Vähennykset Siirrot erien väl Hankintameno , , ,46 Kirjanpitoarvo , ,46 Osakkeet ja osuudet Omistusyhteysyritykset omistusosuus % oma pääoma kirjanpitoarvo Kaakon Voima Oy, Imatra 20 % 8 515, ,76 Kaakon Energia Oy, Imatra 26,80 % , ,36 Muut osakkeet ja osuudet ,85 Muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy kiinteistöjen liittymismaksuja 6.812,92 euroa (6.812,92 euroa v. 2010). Saamisten erittely v v Siirtosaamiset Rahoitus- ja korkotulot pitkäaik. saamisista 0, ,14 Mittarisähkö ja tasoituslaskut ,11 Tuloverot 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ,11 Muut siirtosaamiset , ,56 YHTEENSÄ , ,81 Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo , ,18 Kirjanpitoarvo , ,07 Erotus , ,11 Oma pääoma ja sen muutokset Osakepääoma 1.1. A -sarjan osakkeet kpl/ 1 ääni/os , ,84 S -sarjan osakkeet kpl /20 ääntä/os , ,72 Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 + voittovarat Vararahasto , ,30 Muu oma pääoma Käyttörahasto , ,07 + voittovarat , ,18 Käyttörahasto , ,25 TILIKAUDEN VOITTO , ,89 Oma pääoma yhteensä , ,68 Voitonjakokelpoiset varat , ,14 POSITIIVISTA ENERGIAA 17

18 Lyhytaikainen vieras pääoma v v Siirtovelkoihin sisältyvät merkittävät erät Laskennalliset henkilöstökulujaksotukset tulospalkkoineen , ,27 Muut siirtovelat , ,61 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ , ,88 MUUT LIITETIEDOT Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset:kaakon Energian puolesta johdannaissopimusten, luotoll.shekkitilin, pankkitakauksen vak. ja SV Vesivoiman pankkitak. vak , Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, sähkökaupan ja tasesähkön vakuudet , KTM:N PÄÄTÖKSEN MUKAISET SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYN TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT: Yhteiset kulu- ja tase-erät on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan käyttäen samoja jakoperusteita kuin edellisellä tilikaudella. Suunnitelmanmukaisten poistojen laskentaperusteet poistoryhmittäin. Poistot on jaettu samassa suhteessa kuin vastaava käyttöomaisuus. Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta samoin laskentaperustein kuin koko yrityksen taseessa. v v Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Verkkotoiminnan investoinnit: Aineettomat hyödykkeet , ,35 Aineelliset hyödykkeet Siirto- ja jakeluverkosto , ,72 Koneet ja kalusto , ,84 YHTEENSÄ , ,91 Sijoitetun pääoman tuotto % 5,8-3,9 Sijoitetun pääoman tuotto % = 100*(Tulos ennen sat. eriä + korko- ja muut rahoituskulut) taseen loppusumma-korottomat velat+verkkovastuut 18

19 SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA LIIKEVAIHTO , , , , , , ,52 Valmistus omaan käyttöön (+) , , ,56 Liiketoiminnan muut tuotot , ,67 0, , ,04 511, ,54 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , , , ,00 Muut ostot tilikauden aikana , , , , , , ,61 Varaston lisäys(-) / vähennys(+) , , ,86 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut , , ,93 Muut ulkop.palv , , , ,68 298, ,96 59, , , , , , , ,36 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , , , ,05 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , , , , ,61 Muut henkilösivukulut , , , , , , , , , ,63 939, , , ,53 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunn muk poistot liikearvosta Suunn.mukaiset poistot sähköverkosta , , ,70 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , ,59 999, , ,83 Arvonalentumiset , , , , ,59-999, , , ,28 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,36 0,00 14, ,25 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Muut liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , , , , , , ,03 LIIKEVOITTO(-TAPPIO) , , , , , , ,42 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot os.om.yht.yr Tuotot muista pys.vast.sij , , ,00 Muut korko-ja rah.tuotot , , , , , , ,51 Arvonalentumiset , , , , ,36-556, ,63 Muut rahoituskulut -4, , , ,52-1, , , ,33-0,17-675,92-298, ,38-6, ,46 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISERIÄ , , , , , , ,96 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , , , , , , ,96 JA VEROJA Poistoeron lis (-) tai väh (+) liikearvosta Poistoeron lis (-) tai väh (+) sähköverkosta , , ,91 Poistoeron lis (-) tai väh (+) muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 4 693, , , ,50 560,85 693, ,02 Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (+) , , , ,50 560,85 693, ,89 Välittömät verot ,12 0, , , ,53-355, ,19 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , , , ,88 KOKO YRITYS SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA VASTAAVAA A.Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , , ,55 Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 0, , , ,13 Ennakkomaksut , , , , ,68 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , , ,46 Muut aineelliset hyödykkeet , , , , , , ,14 Ennakkomaksut ja keskener.hank , , , , , , , , , ,89 Sijoitukset , , , , , , ,43 B.Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , , ,67 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhyaikaiset saamiset , , , , , , , , , , , , , ,80 Rahoitusarvopaperit , , , , , , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , ,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , ,82 VASTATTAVAA A.Oma pääoma Osakepääoma , , , , ,56 Ylikurssirahasto , , , , ,68 Muut rahastot , , , , , , ,44 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , , , , , , , , , ,56 B.Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , , , , , , ,79 C.Pakolliset varaukset D.Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Palautettavat liittymismaksut , , ,64 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaik.korollinen vieras pääoma Lyhytaik.koroton vieras pääoma , , , , , , ,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , KOKO YRITYS POSITIIVISTA ENERGIAA 19

20 HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 20

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus.. 4 Yrityshallinto. 6 Hallinto.. 7 Verkkotoiminta.. 9 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus 10 Tuloslaskelma.. 11 Tase. 12 Rahoituslaskelma..

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia Vuosikertomus 211 Vuosikertomus 211 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki 2009 VUOSIKERTOMUS Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW 1 000 kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2013 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2013 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 213 Vuosikertomus 213 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2011 oli ESP:lle kuituinvestointien vuosi. Kuitua rakennettiin ns. kuitu 2015 hankkeen mukaisesti haja-asutusalueille Kämmäkän,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot