Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa 2003 2006"

Transkriptio

1 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja

2

3 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 3 Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa Esteetön liikennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset henkilöt suoriutuvat turvallisesti päivittäisestä liikkumisestaan. Elsa on liikenne- ja viestintäministeriön poikkihallinnollinen esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelman taustavaikuttajina ja hankkeiden osarahoittajina ovat useat eri ministeriöt, väylälaitokset sekä järjestöt. Elsa -ohjelma on toteutettu vuosina Kolmivuotisella Elsa -ohjelmalla on tuettu työtä liikennejärjestelmän esteettömyyden parantamiseksi ja nostettu aihe esille yleiseen tietoisuuteen. Tärkeä osa ohjelmaa on ollut hankkeiden toteuttaminen ja niiden tuloksista tiedottaminen. Elsa -ohjelma toteuttaa osaltaan liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiaa. Vuonna 2003 julkaistun strategian tavoitteena on, että valtion ylläpitämä liikenneinfrastruktuuri ja julkisen liikenteen palvelut ovat esteettömiä ja turvallisia kaikille. Valtionhallinto toimii yhteistyössä kuntien ja yksityisen sektorin kanssa näiden vastuulla olevien liikennejärjestelmän osien parantamiseksi. Lisätietoja Elsa-ohjelmasta: Liikenne- ja viestintäministeriö

4

5 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 5 Sisältö TIIVISTELMÄ 6 VASTUUNJAKO 7 ESIPUHE 8 1 MATKUSTAJAINFORMAATIO ENNEN MATKAA Aikataulukirja Internet-sovellukset Puhelinpalvelut 14 2 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE Sisääntulo Neuvontapisteen aulatilat Palvelupisteet, palvelutilanne 24 3 LINJA-AUTOPYSÄKIT LINJALLA Pysäkkityypit Kevyen liikenteen järjestelyt Odotustila Katokset, penkit ja roskakorit Matkustajainformaatio pysäkeillä 35 4 KESKUSTORIN LINJA-AUTOTERMINAALI 39 5 PYYNIKINTORIN LINJA-AUTOTERMINAALI 45 6 LINJA-AUTOKALUSTO Kalustotyypit Linjan 25 tyypillinen linja-auto Rampit Niiaustoiminto Matkan hinta ja maksaminen Matkustajainformaatio linja-autoissa 56 7 KULJETTAJAT JA MATKUSTAJAT 58 LIITE 1 MATKUSTAJAKYSELYN YHTEENVETO 59 LIITE 2 KARTTA: LINJAN 25 AJOREITTI 59 LIITE 3 PYSÄKKIKOHTAISET TOIMENPITEET RAHOLA JANKA 59 LIITE 4 PYSÄKKIKOHTAISET TOIMENPITEET JANKA RAHOLA 59

6 6 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on tarkasteltu Tampereen kaupungin sisäisen linja-autoliikenteen esteettömyyden nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia. Nykytilaa on arvioitu esimerkkilinjan avulla. Tarkasteltavaksi linjaksi on valittu Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linja 25 Rahola Keskustori Janka. Linjan 25 esteettömyyttä on tarkasteltu ovelta ovelle-periaatteella. Tarkastelu on sisältänyt kaikki matkan osa-alueet ennen matkaa tarvittavasta matkustajainformaatiosta kuljettajapalveluun. Tarkastelu on tehty kesä- ja talvioloissa. Selvityksessä on ollut apuna eri matkustajaryhmien edustajista muodostettu käyttäjätiimi. Käyttäjätiimin kanssa on tarkasteltu linjan 25 pysäkkejä, Keskustorin ja Pyynikintorin paikallisliikenneterminaalit, linja-autokalustoa, liikennelaitoksen matkustajainformaatiojärjestelmiä sekä liikennelaitoksen neuvontapiste Keskustorilla. Matkustajanäkökulmaa on täydentänyt internet-kysely, johon saatiin 271 vastausta. Selvityksen yhteydessä on inventoitu linjan 25 pysäkit. Esimerkkilinjan luonnetta, matkustajien käyttäytymistä ja kuljettajatyöskentelyä on tarkkailtu matkustaen linjalla. Kuljettajia on haastateltu linjan päätepysäkeillä. Lisäksi on mitattu linjan 25 tyypillisen matalalattiaisen linjaauton sisätiloja. Toimintatapojen osalta on tarkasteltu kuljettajien, kalustohankintojen ja neuvontapisteen henkilökunnan käytännön toimintaa ja aiemmin annettuja ohjeita. Esimerkkilinjasta 25 on laadittu toteuttamiseen tähtäävä toimenpideesitys. Pysäkkien esteettömyyttä parantavien toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannuksia on mahdollista tutkia parantamalla esimerkkilinjan pysäkit esitetyllä tavalla. Tampereen sisäisen liikenteen esteettömyyden parantamiseksi on esitetty mm. esteettömien kaupunginosapysäkkien toteuttamista, kuljettajien kouluttamista, matkustajien ohjeistusta, muutoksia linjaautokaluston hankintakriteereihin sekä panostusta matkustajainformaation esteettömyyteen. Selvityksen yhteydessä on parantunut molemminpuolinen tietämys sekä liikuntaesteisten tarpeista että operatiivisen toiminnan rajoitteista. Selvityksen aikana on syntynyt kontakteja vammaisjärjestöjen, kaupungin yhdyskuntapalveluiden ja liikennelaitoksen välille. Yhteistyön toivotaan jatkuvan vastedeskin. Selvityksen johtopäätöksenä on, että kaikille avointa kaupunkimaista linja-autoliikennettä on mahdollista kehittää monin tavoin entistä esteettömämmäksi.

7 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 7 VASTUUNJAKO VASTUUNJAKO Eri toimijatahot vastaavat siitä, että he omalla toiminnallaan luovat mahdollisimman hyvät puitteet esteettömään liikkumiseen. Pyrkimys esteettömyyteen tulee olla yhtenä lähtökohtana niin nykyisessä toiminnassa kuin suunniteltaessa ja toteutettaessa uutta. Ohessa on määritelty eri toimijatahojen vastuualueet esteettömän Tampereen sisäisen linja-autoliikenteen aikaansaamiseksi. Tarkemmin kehittämistoimenpiteitä on kuvattu raportin toimenpide-ehdotus - tekstilaatikoissa ja linjan 25 pysäkkien osalta liitteissä 3 ja 4. Tampereen kaupungin liikennelaitos vastaa seuraavien tekijöiden esteettömyydestä: - Matkustajainformaation kehittäminen (ennen matkaa, pysäkeillä, linja-autoissa) - Nykyisen neuvontapisteen kehittäminen (yhdessä kiinteistön omistajan kanssa) - Linja-autokaluston kehittäminen - Kuljettajien ja muun henkilökunnan kouluttaminen - Matkustajien ohjeistus - Pysäkkinimistön ja numeroinnin ylläpito Tampereen kaupungin yhdyskuntapalvelut vastaavat: - Linja-autopysäkkien kehittämisestä (ajettavuus, odotustilat, valaistus) - Pysäkeille johtavien kevyen liikenteen yhteyksien kehittämisestä - Pysäkkien, kevyen liikenteen väylien ja katujen kunnossapidosta ja talvihoidosta (poikkeuksena jalkakäytävät ja niillä olevat pysäkit, joiden kunnossapidosta vastaa ko. jalkakäytävän kohdalla oleva tontin omistaja) - Muiden kuin mainoskatospysäkkien pysäkkivarustuksen kehittämisestä ja ylläpidosta - Yleisten alueiden viherrakentamisesta (mm. oksien karsinta) - Liikenteen ohjauksesta ja viitoituksesta (mukaan lukien pysäkkien nimi- ja linjakilvet) - Suunnittelu- ja rakentamisohjeista Tampereen kaupungin tilakeskus vastaa: - Joukkoliikennejärjestelmän yhteisen neuvonta- ja palvelupisteen kehittämisestä - Keskustorin Juvenes -kioskin kehittämisestä - Keskustorin terminaalikatoksen ylläpidosta Mainoskatosyhtiö JCDecaux vastaa: - Mainoskatospysäkkien pysäkkivarustuksen kehittämisestä ja ylläpidosta

8 8 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja ESIPUHE ESIPUHE Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linjan 25 esteettömyysselvityksen ovat rahoittaneet Liikenne- ja viestintäministeriö Elsa -tutkimusja kehittämisohjelman kautta sekä Tampereen kaupungin yhdyskuntapalvelut ja Tampereen kaupungin liikennelaitos. Selvitystyötä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet: Mika Periviita Tampereen kaupungin liikennelaitos Kati Parkko Tampereen kaupungin liikennelaitos Olli Kanerva Tampereen kaupungin liikennelaitos Jukka Kyrölä Tampereen kaupunki, yhdyskuntapalvelut Katri Jokela Tampereen kaupunki, yhdyskuntapalvelut Seija Siitonen Länsi-Suomen lääninhallitus Toivo Enqvist Tampereen vammaisneuvosto Ritva Koivula Tampereen eläkeläisneuvosto Selvitykseen on osallistunut käyttäjätiimi, jossa on ollut edustus seuraavista matkustajaryhmistä: näkövammaiset, kuulovammaiset, tavallisella pyörätuolilla ja sähköpyörätuolilla kulkevat, lyhytkasvuiset, rollaattorin käyttäjät sekä itsenäisesti joukkoliikennettä käyttävät koululaiset. Käyttäjätiimissä oli mukana: Toivo Enqvist Tampereen vammaisneuvosto Sirpa Virtanen VATENK, Kynnys ry Soile Virtala Tampereen seudun näkövammaiset ry Anton Pulkkinen Liisanpuiston ja kuulovammaisten koulu Tero Jokela Liisanpuiston ja kuulovammaisten koulu Viola Haapanen Tampereen vammaisneuvosto Liisa Ruusukallio Pispan koulu Hanna Ponkala Pispan koulu Käyttäjätiimiä avustivat seuraavat henkilöt: Katri Kuikka Toivo Enqvistin avustaja Katariina Hännikäinen Sirpa Virtasen avustaja Anu Pörsti Liisanpuiston ja kuulovammaisten koulu, erityisopettaja Hanna Vainio Liisanpuiston ja kuulovammaisten koulu, koulunkäyntiavustaja Juha Launiemi Pispan koulu, koulunkäyntiavustaja Selvityksen laatimisesta Ramboll Finland Oy:ssä ovat vastanneet diplomi-insinööri Ville-Mikael Tuominen ja tekniikan ylioppilas Mervi Harju.

9 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 9 ESIPUHE Yleiset tavoitteet On arvioitu, että esteettömien palvelujen kehittäminen ja esteettömän ympäristön rakentaminen palvelevat suoraan vähintään prosenttia väestöstä. Esteettömästä joukkoliikenteestä hyötyvät muutkin kuin iäkkäät ja eri tavoin vammaiset henkilöt. Esteettömyyden parantaminen lisää joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä, alentaa sen käyttökynnystä ja nopeuttaa liikennettä. Joukkoliikenteen esteettömyyden parantamisen yleisiä tavoitteita ovat: Ehkäistä ja poistaa kansalaisten tasavertaisen liikkumisen esteitä Varautua väestön ikääntymiseen Parantaa joukkoliikenteen laatua Lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä Edistää kaikille soveltuvan elinympäristön toteutumista Parantaa liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta Tavoitteena on, että esteettömyys otetaan jatkossa aina alusta asti huomioon, kun suunnitellaan ja toteutetaan uutta tai korjataan vanhaa. Nykyisessä infrastruktuurissa ja palveluissa olevia liikkumisen esteitä poistetaan käytettävissä olevien resurssien rajoissa ja niitä uudelleen suuntaamalla. Esimerkkilinjan 25 selvityksen tavoitteet Tämän selvityksen tavoitteena on esimerkkilinjan, liikennelaitoksen linjan 25, avulla arvioida Tampereen kaupungin sisäisen linjaautoliikenteen esteettömyyden nykytilaa ja kehittämistarpeita. Samalla arvioidaan laajemmassa mittakaavassa bussijoukkoliikenteen osuutta esteettömässä liikennejärjestelmässä, eli mitä palveluja on perusteltua järjestää kaikille avoimessa linja-autoliikenteessä. Samalla arvioidaan, mikä on kunkin toimijatahon vastuu ja vaikuttamismahdollisuudet esteettömän joukkoliikenteen aikaansaamiseksi. Nykytila-analyysin perusteella laaditaan esitys toimenpiteistä havaittujen puutteiden poistamiseksi ja menetelmistä, joilla esteettömyyden huomioon ottaminen varmistetaan tulevassa toiminnassa.

10 10 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja ESIPUHE Linja 25 Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linjan 25 Rahola Keskustori Janka varrella sijaitsee mm. vanhusten palvelutalo Jankassa, Tammelan palvelukeskus, rautatieasema (mahdollinen tuleva matkakeskus), Keskustorin ja Pyynikintorin paikallis- ja lähiliikenteen terminaalit, pääkirjasto Metso, Pispan palvelukeskus Hyhkyssä ja Kotipirtin palvelutalot Raholassa, ks. liite 2. Linjan 25 kokonaispituus on 16,5 km. Linjalla on molemmat ajosuunnat yhteen laskettuna 86 pysäkkiä. Lokakuun lopulla 2004 linjalla 25 oli keskimäärin runsaat matkustajaa arkipäivässä. Kuljettajien arvion mukaan linja 25 on hyvä ajaa, myös talvella. Linjalla on kuljettajien arvion mukaan hyvä linja-autokalusto. Ajettavuuden kannalta hankalin osuus on Kaarilan alue ja siellä erityisesti Simolankatu. Talvella linjalla 25 on ongelmia lähinnä pysäkkien odotustilojen lumen poistossa. Ajoradalta aurattu lumi ehtii odotustilassa tallautua liukkaaksi ja epätasaiseksi polanteeksi ennen odotustilan auraamista. Matkustajakyselyssä useampi matkustaja toivoi reittimuutosta, jossa linjan 25 länsipääte, Raholan päätepysäkki siirrettäisiin takaisin Korvenkadulle. Nykyinen päätepysäkki sijaitsee teollisuusalueella Teerivuorenkadulla.

11 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 11 MATKUSTAJAINFORMAATIO ENNEN MATKAA 1 MATKUSTAJAINFORMAATIO ENNEN MATKAA Tavoite Matkustajainformaatio ei asetu matkan esteeksi millekään matkustajaryhmälle. Tampereen kaupungin liikennelaitoksella on monipuoliset matkustajainformaatiojärjestelmät, jotka mahdollistavat tiedon saannin eri aisteilla. Matkustajainformaatiota arvioitiin mm. käyttäjätiimin kanssa. Yleishavaintona voidaan todeta, että liikennelaitoksen erilaisia informaatiopalveluita ei tunneta riittävästi. Uusia palvelumuotoja, kuten Pysäkkimies, JOHONKI, pysäkkiaikatauluhaku ja Repa Reittiopas, voisi markkinoida kohdennetusti eri matkustajaryhmille esimerkiksi matkustajaryhmiä edustavien järjestöjen kautta. Toimenpide-ehdotus: Matkustajainformaatio yleensä Liikennelaitos laatii eri kohderyhmille suunnatut selkeät, jatkuvasti päivittyvät oppaat siitä, mistä matkustajainformaatiota saa, mitä yhteyksiä on käytettävissä, mitä palveluja on saatavilla, miten eri tilanteissa kannattaa toimia ja mahdollisesti minä aikoina suositellaan liikuttavan. Oppaat voivat olla esimerkiksi liikennelaitoksen internetsivuilta tulostettavissa. Liikennelaitos sisällyttää esteettömyystiedot matkustajainformaatioonsa.

12 12 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja MATKUSTAJAINFORMAATIO ENNEN MATKAA 1.1 Aikataulukirja Käyttäjätiimi arvioi liikennelaitoksen paperisen aikataulukirjan (voimassaolo ) käytettävyyttä. Seuraavassa on käyttäjätiimin havaintoja. Arkipäivien, lauantain ja sunnuntain aikataulut on merkitty erivärisillä raameilla. Tämä helpottaa lukemista huomattavasti. Niiden liikennelaitoksen linjojen osalta, joiden kanssa yksityisellä lähiliikenteellä on Tampereen kaupungin alueella pääosin yhtenäinen ajoreitti, on esitetty myös lähiliikenteen vuorot samassa aikataulussa. Näissä aikatauluissa lähiliikenteen lähtöaikojen päälle on painettu värineliöt. Yhdistelmäaikataulu on käyttökelpoinen, mutta esitystapa on näkövammaisille hankala. Väreistä erityisesti sininen ja vihreä erottuvat huonosti toisistaan. Aikataulukirjassa reittikuvaukset ovat pienellä kirjasinkoolla. Reittikuvauksien osalta hankaluudeksi koetaan se, että niiden käyttö edellyttää laajaa kadunnimien tuntemusta. Pysäkkien nimien käyttö voi olla jatkossa perusteltua, sillä pysäkkinimiä käytetään useissa uusissa liikennelaitoksen matkustajainformaation sovelluksissa. Aikataulukirjan kartat ovat pieniä ja osin epäselviä. Hämeenkadun pysäkit esittävässä kartassa numerot, viivat ja kadunnimet sekoittuvat, erityisesti Koskipuiston pysäkkien osalta. Vastaavasti aikataulukirjan takasivun linjakartta arvioitiin pieneksi ja sekavaksi. Matalalattiabusseja ei ole merkitty aikatauluihin. Käytännön rajoituksena on, että liikennelaitoksen linja-autoista 85 % on matalalattiaisia. Matalalattiasta autoa ei voida kalustokierrosta johtuen varmuudella taata. Tästä syystä matalalattiaisten autojen merkitsemisestä aikatauluihin on luovuttu. Toimenpide-ehdotus: Aikataulukirja Liikennelaitos tutkii mahdollisuudet seuraavaa aikataulukirjaa laadittaessa, voiko aikatauluissa eri liikennöitsijöiden vuorot erottaa toisistaan alleviivauksin, ympyröinneille tai muulla vastaavalla tavalla, joka ei edellytä värien käyttöä ja lähtöajan peittämistä.

13 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 13 MATKUSTAJAINFORMAATIO ENNEN MATKAA 1.2 Internet-sovellukset Liikennelaitoksen internetsivuilla, on tietoa aikatauluista ja lipuista, reittikartat, ajankohtaiset tiedotteet, palautteenantomahdollisuus, reittiopas sekä linja- ja pysäkkikohtaiset aikataulut. Liikennelaitoksen internetsivuja arvioitiin käyttäjätiimin kanssa. Kehittämisehdotukset koskivat ensisijaisesti sivujen ulkoasua. Liikennelaitoksen internetsivuilla on valkoinen taustaväri. Paikoin on käytetty vaalean sinistä tekstiä, joka voi heikkonäköiselle erottua huonosti vaaleasta taustasta. Pysäkkien yksilöllisesti numeroiden haku on koettu sivuilla hankalaksi. Nykyisin ne ovat NysseTulee -palvelun alla. Toimenpide-ehdotus: Liikennelaitoksen internet-sivut Aloitussivuille lisätään mahdollisuus skaalata sivuja, ohittaa sivujen väri- ja muotoiluasetukset ja mahdollisuus valita tietojen esittäminen pelkkänä tekstinä. Toteutetaan valinta, jolla valintanuolen saa tarvittaessa muutettua suurempikokoiseksi ja eriväriseksi. Linjakohtaisiin aikatauluihin lisätään tietyin välein vaalea taustaväri rivien alla lukemisen helpottamiseksi. Lisätään mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sivulle Tulosta sivun tiedot -painike. Tutkitaan mahdollisuudet toteuttaa kartta, jossa yksittäisen linjan reitti ja pysäkit näkyisivät selkeästi omalla värillä. Kartalta tiedon hakija voisi poimia esimerkiksi pysäkkinumerot reittioppaan ja pysäkkiaikataulujen käyttöön. Internetsivuja kehitettäessä kuullaan ja pyydetään käyttäjätesteihin eri matkustajaryhmien edustajia.

14 14 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja MATKUSTAJAINFORMAATIO ENNEN MATKAA 1.3 Puhelinpalvelut Puhelinneuvonta ja sen kautta saatavat palvelut saivat kiitosta käyttäjätiimiltä. Puhesynteesin käyttö on havaittu ongelmalliseksi, jos kaksi pysäkkiä sijaitsee lähekkäin. Liikennelaitoksella on seuraavanlaiset puhelinpalvelut: o Puhelinneuvonta o Henkilökohtainen puhelinneuvonta o Jonotusjärjestelmä o Matkaliput, aikataulutiedotus, löytötavarat o Hinta 0,66 + pvm o Puhelinautomaatti o Automaattinen aikataulu- ja reittineuvonta suomeksi o Avoinna 24 h/vrk o Hinta 0,44 + pvm o o Ilmoittaa 10 seuraavaksi pysäkille saapuvan vuoron tuloajan o Toimii tekstiviesteillä o Pysäkin numero löytyy pysäkkikilvestä ja liikennelaitoksen internet-sivuilta o Hinta 0,50 + pvm o WAP-puhelimilla ja PDA-laitteilla o Liikennelaitoksen internet-sivujen palvelut Linja-autojen paikantamiseen perustuvasta PARAS -järjestelmästä on tulossa uusi matkapuhelinsovellus syksyllä Liikennelaitoksen liikenteenvalvontakeskus ja korjaamo tietävät toiminnanohjausjärjestelmän kautta, onko tietty vuoro matalalattiainen. Tätä tietoa ei pystytä nykyisin tehokkaasti toimittamaan matkustajille. Toimenpide-ehdotus: Puhelinpalvelut Liikennelaitos tutkii mahdollisuudet, onko nykyisiin tietojärjestelmiin perustuen kehitettävissä puhelinpalvelu, josta matkustaja voisi tarkistaa, ajetaanko tietty vuoro matalalattiaisella linja-autolla.

15 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 15 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE 2 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE Tavoite Liikennelaitoksen neuvonnan nykyiset asiakastilat ovat mahdollisimman esteettömät kaikille käyttäjäryhmille. Havaitut esteettömyyspuutteet korjataan nykyisissä tiloissa käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Pitempiaikaisena tavoitteena on toteuttaa joukkoliikenteen neuvontaja palvelupiste lähemmäksi Keskustorin linja-autoterminaalia. Uutta tehtäessä esteettömyysnäkökulmat otetaan huomioon alusta lähtien. Liikennelaitoksen neuvontapiste sijaitsee Keskustorilla osoitteessa Aleksis Kiven katu 18. Samassa rakennuksessa on Kansaneläkelaitoksen (Kelan) toimisto. Neuvonta on toiminut nykyisissä tiloissa vuodesta 2003 lähtien. Neuvontapiste on jonkin verran syrjässä Keskustorin linja-autoterminaalista. Tarvetta on kehittää Tampereen koko joukkoliikennejärjestelmän yhteinen neuvonta- ja palvelupiste. Neuvontapisteen esteettömyyttä arvioitiin käyttäjätiimin kanssa

16 16 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE 2.1 Sisääntulo Neuvontapisteen rakennus on ulkotiloiltaan ongelmallinen. Keskustorin suunnalta on vain porrasyhteys. Portaaton yhteys edellyttää kiertämistä rakennuksen toiseen päähän. Rakennuksen julkisivussa on suuret liikennelaitoksen ja Vapaa Valinnan mainokset. Vapaa Valinnan mainoskyltit peittävät liikennelaitoksen opasteet massiivisuudellaan varsinkin ulko-ovilla, kuva 1, ja rakennuksen sisällä aulatilassa, kuva 2. Oviaukot liikennelaitoksen neuvontapisteeseen ovat kynnyksettömiä ja automaattiovin varustettuja. Tosin neuvontapisteen aamun ensimmäisen aukiolotunnin (klo 8 9) aikana luiskalla varustettu automaattinen ulko-ovi ei ole käytössä. Tällöin kulku tapahtuu tavallisesta ovesta, jossa on kaksi kynnystä (kuva 1, ovet vasemmalla). Kulku neuvontapisteelle esimerkiksi pyörätuolilla ilman avustajaa on ennen kello yhdeksää hyvin hankalaa. Kuva 1. Rakennuksen ulkoarkadi hämärtää ulko-ovia, joista on kulku liikennelaitoksen neuvontapisteeseen. Ikkunalasin takana oleva liikennelaitoksen informaatio on vaikealukuista heijasteiden vuoksi. Sisääntuloaulassa liikennelaitoksen neuvontapisteen havaitseminen leveämmän Vapaa Valinnan sisäänkäynnin rinnalta on heikkonäköisille hankalaa. Aulatilassa reitit ovat näkövammaisten

17 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 17 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE osalta opittuja. Vapaa Valinnan liukuportaista tulisi varoittaa värikontrastilla, kuva 2. Kuva 2. Aulatilassa liikennelaitoksen neuvontapisteen sisääntulo on Vapaa Valintaa vaatimattomampi. Alempaan kuvaan on luonnosteltu opasteraita, joka voisi jatkua ulko-ovelta neuvontapisteen sisälle vuoronumeroautomaatille asti.

18 18 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE Toimenpide-ehdotus: Neuvontapisteen sisääntulo Liikennelaitos neuvottelee taloyhtiön kanssa: - Rakennuksen ulkoarkadin valaistuksen parantamisesta - Automaattiovin varustetun pääoven avaamisesta jo aamukahdeksalta - Sisätuloaulan lattiaan toteutettavan opasteraidan toteuttamisesta ulko-ovelta liikennelaitoksen neuvontatiloihin - Varoitusraitojen asentamisesta Vapaa Valinnan liukuportaiden yläpäähän ja liukuportaiden porrasaskelmien reunoihin - Aulatilassa liikennelaitoksen oven korostamisesta värikontrastilla Liikennelaitoksen parantaa opasteidensa havaittavuutta rakennuksen ulko-ovilla ja sisääntuloaulassa.

19 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 19 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE 2.2 Neuvontapisteen aulatilat Neuvontapisteen sisääntulokäytävällä ja aulatilassa on paljon heijastavia lasi- ja metallipintoja, jotka vaikeuttavat näkövammaisille henkilöille tilan ja etäisyyksien hahmottamista. Lasiseinän takana Vapaa Valinnan liukuportaiden viereiselle seinällä on loisteputkivalaisimia. Nämä valaisimet ovat neuvontapisteen puolella katsekorkeudella ja aiheuttavat heikkonäköisille häikäistymistä, kuva 3. Näkövammaisille käsijohteet toimivat opasteena. Sisääntulokäytävän oikeanpuoleisella seinällä on käsijohde, joka ohjaa matkakortin lukulaiteelle ja lopuksi päin seinää. Käsijohteen päässä saisi olla mieluummin vuoronumeroautomaatti. Kuva 3. Neuvontapisteen sisääntulokäytävän ja aulatilan lasiseinä aiheuttaa ongelmia näkövammaisille tilan hahmottamisessa. Lasiseinän alinta ikkunariviä esitetään muutettavaksi kirkkaasta mattapintaiseksi. Lasiseinän takana on loisteputkivalaisimia, jotka ovat neuvontapisteen puolella katselukorkeudella. Valaisimet voivat aiheuttaa häikäistymistä heikkonäköisille.

20 20 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE Vuoronumeroautomaatti sijaitsee näkyvästi heti sisääntulon yhteydessä. Kulku automaatille edellyttää roskakorin väistämistä. Pyörätuolilla vuoronumeroautomaatille pääsee vain siirtämällä roskakoria. Automaatin napit ovat liian korkealla pyörätuolilla asioiville. Pyörätuolissa istuvan henkilön toimintaulottuvuus on mm:n korkeudella. Näkövammaisille vuoronumeroautomaatin painonapit erottuvat väritykseltään toisistaan, mutta niiden merkitys ei selviä, kuva 4. Kuva 4. Vuoronumeroautomaatti liikennelaitoksen neuvontapisteessä. Näkövammaisen on vaikea seurata vuoronumeroiden vaihtumista palvelupisteiden yläpuolisilla näytöillä. Palvelutiskien päällä olevat halogeenivalaisimet aiheuttavat häikäisyä myös pyörätuolissa istuville, sillä tarkkailupiste pyörätuolista on suhteellisen alhaalla, kuva 5.

21 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 21 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE Kuva 5. Tumma matto kunkin palvelupisteen edustalla on hyvä suuntaa antava informaatio näkövammaisille tiskien sijainnista ja lukumäärästä. Palvelupisteiden yläpuolella on häikäisyä aiheuttavia halogeenivalaisimia.

22 22 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE Neuvontapisteen aulatiloissa on vuoroaan odottaville asiakkaille kahden korkuisia tuoleja. Aulatiloissa on linja-autojen maksulaite, josta voi lukea matkakorttinsa saldon. Palautelomakkeiden täyttämistä varten on pieni kirjoitustaso. Taso on melko korkealla. Mukaan otettavat aikataulut ovat aulatilassa matalalla ja hyvin löydettävissä pyörivästä telineestä. Ruuhkatilanteissa mukaan otettavien aikataulujen hakeminen tuolirivien takaa voi olla hankalaan. Keskustorilta lähtevien linja-autojen lähtöaikoja esitetään aulatilassa sähköisellä näytöllä, joka on katosta roikkuvana melko korkealla. Vastaavasti opasteet ovat turhan korkealle. Aulatilan takaseinällä on linjakartta, jossa linjat on esitetty läpinäkyvällä heijastavalla muovikalvolla. Kartta on vaikealukuinen. Kartat ovat yleensäkin hankalia näkövammaisille. Taulukko 1. Mittoja neuvontapisteen aulatilassa. Mitattu korkeus [mm] Ohjeiden mukainen arvo [mm] Vuoronumeroautomaatti, painonapit Vuoronumeroautomaatti, paperituloste Tuoli, istuinosa matala / korkea 480 / ( (2 300 (3 Tuoli, käsinoja matala / korkea 680 / 710 istuinosa Palautelomake/matkakorttihakemusten pöytä ATK-pisteen näppäimistö ATK-pisteen näyttötaso Käsijohde ja 900 Rahastuslaite saldon tarkistamiseen lukija Rahastuslaite saldon tarkistamiseen näyttö Palvelutiskien, pöytätasojen reuna ( (5 1) Normaali istuinkorkeus 2) Sopiva korkeus henkilöille, joilla on jäykät lonkat tai polvet 3) Istuinkorkeus lyhytkasvuisille ihmisille ja pienille lapsille 4) Palvelutiskin korkeus pyörätuolikäyttäjälle 5) Palvelutiskin korkeus asioitaessa seisaaltaan Kuulokojeiden induktiosilmukka on käytössä vain neuvontapisteen yhteydessä olevan vanhusten palvelupiste Ikäpisteen puolella. T- silmukan opaste on harhaanjohtavasti sijoitettu liikennelaitoksen neuvontapisteen ja Ikäpisteen väliseen pylvääseen. Kuulokojeiden silmukasta kertova tarra on lisäksi liian korkealla. Yleisestikin käyttäjätiimiin

23 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 23 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE osallistuneiden kokemusten mukaan informaatiomateriaali kiinnitetään seinille liian korkealle, asentajan omalle katselukorkeudelle. Toimenpide-ehdotus: Neuvontapisteen aulatila Liikennelaitos korjaa nykyisen neuvontapisteen esteettömyyspuutteet (tarvittaessa yhdessä kiinteistön omistajan kanssa): Neuvontatiloihin asennetaan induktiosilmukka. Tiedote T-silmukasta asennetaan selvästi näkyviin aulatilaan. Neuvontapisteen lasiseinän alareuna pyritään muuttamaan läpinäkymättömäksi, mutta valoa läpäiseväksi, esimerkiksi hiomalla lasi mattapintaiseksi. Vuoronumeroautomaattia uusittaessa otetaan huomioon seuraavat seikat: - Painonapit ja tulosteet sijoitetaan nykyistä alemmaksi. - Painikkeisiin tai niiden viereen lisätään pistekirjoitus painikkeiden merkityksistä. - Automaattiin lisätään ääni, joka kertoo paperille tulostuneen vuoronumeron. Odotustiloihin lisätään vuoronumeroiden äänikuulutus. Puhesynteesiä varten asennetaan kaiuttimet odotustilaan. Palvelutiskien vuoronumeronäyttöjen yläpuolella olevia halogeenivalaisimia kohdennetaan toisin, poistetaan osa tai vaihdetaan valaisintyyppiä vähemmän häikäiseväksi. Matalat ja korkeat tuolit erotetaan toisistaan värierolla esimerkiksi istuinosien uudelleenpäällystämisen yhteydessä. Aulatilaan lisätään tekstiilejä pehmentämään taustahälyä. Asentajille ja kiinnittäjille ohjeistetaan seinille laitettavan informaation oikeasta asennuskorkeudesta, suositeltava keskikorkeus on 140 cm.

24 24 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE 2.3 Palvelupisteet, palvelutilanne Henkilökunnan puolella palvelutiskien välissä on seinät, jotta naapuripisteen asioinnit ja taustahäly eivät häiritse henkilökuntaa. Asiakkaiden puolella ei ole riittäviä väliseiniä. Viereisen palvelupisteen asiointi ja takaa tuleva häly voivat haitata huonokuuloisten asiointia. Palvelupisteiden pöytätasot ovat lapsille ja pyörätuolilla kulkeville turhan korkealla. Pöytätasot ovat paikoin liian kapeat kirjoittamiseen. Pöytätasojen korkeutta on perusteltu turvallisuudella. Palvelutiskeillä käsitellään paljon rahaa. Palvelutiskeille ei ole penkkejä, tämä voi haitata etenkin iäkkäiden asiointia. Käyttäjätiimin tapaamisessa korostettiin palvelutilanteesta seuraavia asioita: - Henkilökunnan tulee puhua ja ojentaa mahdollisuuksien mukaan paperit suoraan asiakkaalle, ei mahdollisesti mukana olevalle avustajalle. - Näkövammaisille ja muuten apua tarvitseville tulee tarjota lomakkeen täyttöapua. - Palvelutiskeillä tulee olla paperia ja kynä kuulovammaisten kommunikointia varten. Toimenpide-ehdotus: Neuvonnan palvelupisteet Neuvonnan tiloja seuraavan kerran uusittaessa toteutetaan yksi palvelupiste matalammalla korkeudella, korkeus mm lattiasta. Palveluhenkilökunnalle lisätään mikrofonit T-silmukan käyttöä palvelemaan. Asennetaan palvelupisteisiin asiakkaiden käytettäväksi joutsenkaulavalaisimet. Tutkitaan mahdollisuudet asentaa palvelutiskeille selkeät ja yksinkertaiset näppäimistöt, joiden myötä huonokuuloisilla olisi mahdollisuus asioida neuvonnassa myös ilman avustajaa/tulkkia. Järjestetään kouluille opettaja-oppilas vierailupäiviä neuvontapisteeseen, aiheina mm. liikennelaitoksen palvelut ja saatavilla oleva informaatio.

25 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 25 LINJA-AUTOPYSÄKIT LINJALLA 25 3 LINJA-AUTOPYSÄKIT LINJALLA 25 Tavoite Tampereella joukkoliikenneterminaaleja palvelevat pysäkit, linjojen päätepysäkit ja keskeisten kaupunginosien pääpysäkit, kaupunginosapysäkit ovat mahdollisimman esteettömiä vuonna Kaikilta liikennelaitoksen reittien pysäkeiltä poistetaan selkeät liikenneturvallisuutta vaarantavat puutteet mahdollisimman nopeasti. Linjalla 25 on yhteensä 86 pysäkkiä. Lokakuussa 2004 (viikolla 44) näistä 21 pysäkiltä nousi keskimäärin yli 100 matkustajaa arkivuorokaudessa. Yli 200 nousevaan matkustajaan arkipäivässä ylsi esimerkkilinjalla yhdeksän pysäkkiä. Linjan 25 pysäkit on inventoitu systemaattisesti yli 30 tekijän osalta. Lisäksi pysäkkejä on arvioitu käyttäjätiimin kokoontumisten yhteydessä ja matkustajakyselyssä saadussa palautteessa. Käyttäjätiimin kanssa tarkastelluilla linjan 25 esimerkkipysäkeillä esiin nousivat ongelmina kulku pysäkeille, suojateiden puute, aikatauluinformaatioiden puute sekä pysäkkialueiden epäsiisteys. Kaikkiaan Tampereen kantakaupungin alueella on arviolta linja-autopysäkkiä. Kaikkia pysäkkejä ei ole mahdollista parantaa kokonaan esteettömiksi. Tehokkain hyöty saataneen kehittämällä käytetyimpien pysäkkien esteettömyyttä. 3.1 Pysäkkityypit Yleisin pysäkkityyppi linjalla 25 on pysäkkilevennys, näistä osa on suoraan liittymästä ajettavaa mallia. Linjan päätepisteissä on kääntöpaikat. Muut pysäkit ovat ajoratapysäkkejä, joissa linja-auto pysähtyy ajokaistalle. Pysäkkityyppi määräytyy mm. kadun luonteesta ja käytettävänä olevasta tilasta. Esimerkkilinjalla on yhteensä 86 pysäkkiä: o 49 % normaali pysäkkilevennys o 7 % pysäkkilevennys, jolle ajo suoraan liittymästä o 42 % ajoratapysäkki o 2 % kääntöpaikka

Joukkoliikenteen esteettömyys, Case TKL 25. Esteetön liikkumisympäristö -koulutus, Tampere 1.2.2006

Joukkoliikenteen esteettömyys, Case TKL 25. Esteetön liikkumisympäristö -koulutus, Tampere 1.2.2006 Joukkoliikenteen esteettömyys, Case TKL 25 Esteetön liikkumisympäristö -koulutus, Tampere 1.2.2006 TKL 25 - Selvityksen tavoitteet 2 Tarkastella matkaa ovelta ovelle Matkustajainformaatio ennen matkaa,

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi Järvenpää-talo Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen www.laurea.fi Opasteet ja Ulkotilat Ulkotilat Esteetön sisäänkäynti Pysäköinti sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä 2 LI-paikkaa

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 klo 9.00 Osallistujat: Lea Kömi, avustaja/omaishoitaja Pentti Laitinen,

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Tourism Service Development Luotsi Projekti

Tourism Service Development Luotsi Projekti Tourism Service Development Luotsi Projekti Järvenpää-talon teatteri Julia Lindholm, Tina Tran, Elisa Vanajas, Tu Linh Do www.laurea.fi Sisältö Projektin esittely ja tavoitteet Tutkimustulokset 1. Markkinointi

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan esteettömyyttä sekä sen ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Esteettömyyden perusta 2. Design for all -periaate

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Yhteistyötahot SOTERA Sosiaali- ja

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 21.1.2010

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 21.1.2010 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Sipusaaren seurakuntakoti

Sipusaaren seurakuntakoti Kesäkuu 2017 Sipusaaren seurakuntakoti Käyntiosoite: Sipusaarentie 31, 11120 Riihimäki Seurakuntakoti valmistui vuonna 1970. Rakennuksen suunnittelijana oli rakennusmestari Urho Lehtonen. Seurakuntakoti

Lisätiedot

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 25.11.2008 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja esteettömyyden

Lisätiedot

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Valaistus Valaistuksen merkitys näkö- ja kuulovammaisille henkilöille Hyvä valaistus on erityisen tärkeä heikkonäköisille henkilöille. Ympäristön hahmottaminen heikon näön avulla riippuu valaistuksen voimakkuudesta

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 klo 13.00 Osallistujat: Hannu Lakka, Mäntyharjun kunta Kyllikki Komulainen,

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkki

Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkin pakolliset ominaisuustiedot on esitetty paksummalla fontilla, muut ominaisuustiedot ovat vapaaehtoisia. Pysäkillä voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013 klo 9.30 Osallistujat: Pirkko Ihanamäki, vanhusneuvosto Eeva-Liisa Luukkonen,

Lisätiedot

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-257-3

Lisätiedot

Esteettömyysopas Keskuskirkko

Esteettömyysopas Keskuskirkko Kesäkuu 2017 Esteettömyysopas Keskuskirkko Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki Kirkko on valmistunut vuonna 1905. Kirkkoa laajennettiin vuonna 1927, jolloin rakennettiin kirkon pohjoissivu

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/3 03.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/3 03.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 85 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien A. Kalle Könkkölän valtuustoaloitetta raitiovaunupysäkkien kunnostamisesta HEL 2012-004353 T 00

Lisätiedot

YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 MUISTIO 30.3.2011

YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 MUISTIO 30.3.2011 30.3.2011 YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 Osallistujat: Laina Komu (Pyöris Pyöräilynystävät ry), Paavo Haatainen (Pyöris), Kauko Kokkonen (Pyöris),

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Esteettömyysopas. Keskuskirkko. Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki

Esteettömyysopas. Keskuskirkko. Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki Kesäkuu 2013 Esteettömyysopas Keskuskirkko Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki Kirkko on valmistunut vuonna 1905. Kirkkoa laajennettiin vuonna 1927, jolloin rakennettiin kirkon pohjoissivu

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät Suunnittelualue Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Pyhäselän merkittävimmät seudulliset joukkoliikenteen reitit ja kevyen liikenteen

Lisätiedot

Vammaisneuvosto esittää, että sille annettaisiin mahdollisuus tehdä lausunnot kaikkiin suunniteltaviin rakennuksiin ja rakenteisiin.

Vammaisneuvosto esittää, että sille annettaisiin mahdollisuus tehdä lausunnot kaikkiin suunniteltaviin rakennuksiin ja rakenteisiin. KIRKKONUMMEN VAMMAISNEUVOSTO 14.5.2008 1(5) YHTEENVETO ESTEETTÖMYYSKIERROKSISTA Vammaisneuvosto kävi tutustumassa Kirkkonummen keskusta-alueen (23.5.2007), Masalan (13.9.2007) ja Veikkolan (29.5.2007)

Lisätiedot

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto r.y. Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea University of Applied Sciences 1 Sisältö Esteettömyyden

Lisätiedot

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETTÖMYYS: Perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja - asetukseen Omatoiminen asiointi, liikkuminen, harrastaminen ja osallistuminen on jokaisen oikeus Toimiva ja

Lisätiedot

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT MUISTUTUS 27.5.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT Harjukadun, Sepänkadun ja Väinönkadun pyöräilyjärjestelyjä

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi

Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi Vammaisten mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallinen kehittämisseminaari 2009 THL 29.10.2009 Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi Kirsti Pesola,

Lisätiedot

Kuva 1. Liikenneturvallisuusselvityksen kohde

Kuva 1. Liikenneturvallisuusselvityksen kohde Liikenneturvallisuusselvitys 1 (5) 25.4.2013 Vihdin kunta Jarkko Riipinen PISTEEN KIERTOLIITTYMÄN ALUE, LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS Suunnittelukohde Suunnittelukohde sijaitsee Vihdin kunnassa, Nummelan

Lisätiedot

ESTEETTA - Esteetön terminaali Tapiolaan

ESTEETTA - Esteetön terminaali Tapiolaan ESTEETTA - Esteetön terminaali Tapiolaan 6..6 Kaisa Kauhanen /9 SUUNNITTELUALUE TERMINAALI 6..6 /9 Tapiolan terminaali nykytilanne 7 käyttäjää vuorokaudessa, mikä on 7 prosenttia Espoon kaikkien pysäkkien

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Esteettömyys sisäliikuntatiloissa Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Toimii asiantuntijan vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Rakennetun

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Koulutuspäivä 24.4.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Esteettömyys terveysasemilla

Esteettömyys terveysasemilla Esteettömyys terveysasemilla opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 14.11.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja esteettömyyden

Lisätiedot

Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30.

Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30. Esteettömyyskartoitus, Kausalan torialue Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30. Kartoitustyö tehtiin käyttäjäarviona,

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE Helsinki kaikille -projekti

KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE Helsinki kaikille -projekti KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE Helsinki kaikille -projekti PERUSTASO PUISTON YLEISET VARUSTEET ERIKOISTASO Opasteet Opasteiden ääreen pääsee Opasteiden ääreen pääsee pyörätuolilla pyörätuolilla

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE Helsinki kaikille -projekti, työpaperi päivitetty 8/2009

KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE Helsinki kaikille -projekti, työpaperi päivitetty 8/2009 KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE Helsinki kaikille -projekti, työpaperi päivitetty 8/2009 PERUSTASO PUISTON YLEISET VARUSTEET ERIKOISTASO Opasteet Opasteiden ääreen pääsee Opasteiden ääreen

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 12.8.2010

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 12.8.2010 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 27.11.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAMPEREEN HÄMEENKATU HÄMEENKATU

SUOMEN PARAS TAMPEREEN HÄMEENKATU HÄMEENKATU SUOMEN PARAS TAMPEREEN KATUSUUNNITELMA NÄHTÄVILLE ENSI VIIKOLLA Nähtävillä 5.9. 19.9.2016 palvelupisteessä Frenckellissä Netissä http://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-jakatusuunnittelu/katusuunnitelmat.html

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

Pituuskaftevuus - 12 o/o

Pituuskaftevuus - 12 o/o 69 1O ORIVEDEN RYHMAKOTI 10.1 Piha-alueet 1a sisaankayn nit Rakennusten sisddnkaynnille johtavan tren kaltevuus on noin 12 % (kuva 1). Sisddnkdynnin edessa olevan pihan sivukaltevuus on noin 10-11 % (kuva

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

POLKUPYÖRÄLÄHETTI PALVELUPOLKU

POLKUPYÖRÄLÄHETTI PALVELUPOLKU POLKUPYÖRÄLÄHETTI PALVELUPOLKU Maiju Malk Heidi Nalli Mikko Hyrkkänen Lotta Blomqvist Metropolia ammattikorkeakoulu 9.9.2011 Palvelupolku perustuu Olli Anttosen, Paavo Kuukasjärven ja Ville Brandt haastatteluihin.

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 6480/10.03.02/2012. Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 8.7.015 3 4 ESTEETTÖMYYS VANTAAN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Suomen Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoituksen on toteuttanut Kynnys ry

Lisätiedot

Tampereen raitiotie,

Tampereen raitiotie, Tampereen raitiotie, yleissuunnitelma Raitiotie joukkoliikennejärjestelmän runkona Kaupunginvaltuuston iltakoulu 24.4.2013 joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Lähtökohtia vuoden 2030 joukkoliikennejärjestelmän

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 28.10.2009

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 28.10.2009 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI. Reitti Porin Validia palveluiden asumisyksiköltä uudelle uimahallille 26.2.2013

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI. Reitti Porin Validia palveluiden asumisyksiköltä uudelle uimahallille 26.2.2013 ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI Reitti Porin Validia palveluiden asumisyksiköltä uudelle uimahallille 26.2.2013 Liikennesuunnitteluinsinööri Eija Riihimäki, Porin kaupungin katu ja puistosuunnittelu 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

Esteettömyys peruskouluissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys peruskouluissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys peruskouluissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 13.12.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja esteettömyyden

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 TURVALLINEN LIIKKUMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ kysely Iisalmen kaupungin ikäihmisille 2006 Kyselyn yhteenveto 22.3.2007 Ongelma Ongelmapaikka Toimenpide Vastuutaho Ongelmakohteen

Lisätiedot