KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika Maanantai klo Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen poissa Matti Jantunen jäsen poissa Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen läsnä Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen läsnä :t Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Eero Koivisto Jantusen varajäsen poissa Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä :t Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä :t Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö poissa Ulla Remes tiedottaja läsnä Arja Keränen vs. henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Raija Luomanperä vs.hallintosihteeri läsnä Muut kutsuttu Raimo Hakkarainen joht. oppilaitosteologi läsnä :t Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.

2 2 Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 92 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Juutinen ja Upi Heinonen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 93 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ilmoitusasioissa: - Viestintäyksikön työsuojelutarkastus - Syksyn kirkkoneuvoston kokousaikataulu - Kesän 2013 hautausmaakävelyt - Keskustelua autopaikkavelvoitteesta 94 TOIMINTAYKSIKÖITTEN SÄÄSTÖSUUNNITELMAT VUOSILLE Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää seurakuntaneuvostoilta ja yhteisiltä työaloilta ehdotukset niiden säästösuunnitelmiksi vuosille Säästösuunnitelmien laadinta perustuu arvioon seurakuntayhtymän talouden kehityksestä ja tiedossa olevista investointitarpeista. vastaavalla ajanjaksolla. Seurakuntayhtymän talous on viime vuosien aikana kehittynyt positiivisesti. Talouden suotuisaan kehittymiseen on vaikuttanut merkittävällä tavalla se, että välttämättömien peruskorjausinvestointien toteuttamista on lykätty. Käytännössä seurakuntayhtymässä on kyetty kattamaan vuotuiset käyttötalousmenot mutta investointien toteuttamista on jouduttu lykkäämään, koska investointeja ei ole kyetty rahoittamaan. Tämä on johtanut siihen, että seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä yli 20 miljoonan euron peruskorjausvelka. Hyväksyessään vuoden 2012 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että merkittävien, yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään lukuun ottamatta krematorion laajennusta, kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakuntarakenteeseen Kuopiossa tulevaisuudessa pyritään. Tämä on estänyt kaikkien suurempien investointien aloittamisen vuonna Tilanne ei voi jatkua kovin pitkään näin. Investointeja on päästävä toteuttamaan. Tarkoituksena on, että vuoden 2013 aikana käynnistettäisiin Tuusniemen seurakuntatalon peruskorjaus ja Alavan kirkon peruskorjaus karsitun version mukaisena. Sen sijaan vuonna 2013 aloitettavaksi suunniteltu Vehmasmäen kappelin peruskorjauksesta päättäminen on siirretty

3 3 vuodelle Näiden ja muiden tiedossa olevien investointien rahoittaminen ei ole mahdollista ilman tuntuvia, arviolta neljän miljoonan euron leikkauksia olemassa oleviin toimintakuluihin. Esityslistan liitteenä 1 on kaksi vaihtoehtoista laskelmaa tarvittavista säästöistä. Hallinnon menoissa on arvioitu kertyvän n euron säästöt/vuosi siinä vaiheessa, kun kirjanpito ja palkanlaskenta ovat siirtyneet kirkon palvelukeskuksen hoidettaviksi ja rutiinit saadaan toimimaan. Sama koskee myös keskusrekisteriä, jossa henkilöstöä on mahdollista vähentää vasta, kun kirjuri toimii ja kirkonkirjat ja perhelehdet on digitoitu. Hautatoimessa ei ole mahdollista tehdä merkittäviä säästöjä. Kiinteistötoimen säästöt puolestaan ovat sidoksissa siihen, ovatko toimintayksiköt valmiita luopumaan kiinteistöistään. Näin ollen leikkausten tekeminen joudutaan toteuttamaan lähinnä seurakunnallisen toiminnan ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien pääluokissa. Kullekin toimintayksikölle on kohdistettu säästövelvoite vuosille Säästövelvoite on kohdistettu jäsenmäärien mukaisessa suhteessa seurakunnille ja yhteisille työaloille niiden toimintakulujen mukaisessa suhteessa. Yhteenveto säästövelvoitteesta on esityslistan liitteenä 2. Toimintayksiköt ovat laatineet omat säästösuunnitelmansa. Säästösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä 3 Laaditut säästösuunnitelmat eivät ole yhteismitallisia. Osa suunnitelmista on aikataulutettu osa taas ei. Jotkin toimintayksiköt ovat ottaneet säästöikseen eriä, jotka eivät sinne kuulu. Tällaisia ovat mm. kiinteistöistä saadut myyntitulot, poistot ja menosäästöt, jotka on jo huomioitu.. Säästösuunnitelmia ei varsinaisesti tarvitse tässä vaiheessa hyväksyä. Ne ovat luonteeltaan eri toimintayksiköitten omia suunnitelmia menojen leikkaamiseksi, mikäli taloudellinen tilanne niin edellyttää. Talouden positiivinen kehitys päättyi vuonna Vuonna 2012 seurakuntayhtymän verotulot kääntyivät laskuun. Vaikka konkreettinen syy verotulojen laskuun oli yhteisöveron tuoton romahtaminen, taustalla oleva todellinen uhka on kirkollisverotulojen kasvun hiipuminen kirkosta eroamisen tähden. Todennäköisesti säästösuunnitelmat joudutaan kaivamaan esille jo vuoden 2014 talousarviota ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Säästösuunnitelmat voitaisiin tässä vaiheessa merkitä tiedoksi. Hallintojohtaja ehdottaa, - että seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien säästösuunnitelmat merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan esitys hyväksyttiin.

4 4 95 NUORISOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntayhtymän henkilöstöstrategiaan liittyen, että nuorisosihteerin virka lakkautettaisiin lukien. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kuitenkin , että virkaa ei lakkauteta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi nuorisosihteerin viran tarkistetun johtosäännön ja päätti julistaa nuorisosihteerin viran haettavaksi. Nuorisosihteerin virkaa haki määräaikaan mennessä kymmenen henkilöä. Yhteenveto virkaa hakeneista on esityslistan liitteenä 4. Hakijoista viisi kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut järjestettiin Haastattelijoina olivat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelainen, yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnan puheenjohtaja professori Juha Hämäläinen, vs. henkilöstöpäällikkö Arja Keränen ja johtava oppilaitosteologi Raimo Hakkarainen. Haastatteluja seurasivat myös johtokunnan viranhaltijaedustajat nuorisotyönohjaaja Jarkko Voutilainen ja nuorisopastori Petteri Hämäläinen. Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä päätti selvittää mahdollisuutta kartoittaa ulkopuolisen asiantuntijan avulla haastateltujen soveltuvuutta nuorisosihteerin virkaan. Soveltuvuuden arviointi päätettiin toteuttaa kuopiolaisen psykologitoimisto Kallion kanssa. Soveltuvuuden arviointi järjestettiin Siihen osallistui neljä haastatelluista: Marjukka Borgman, Niklas Grönholm, Hanna Ikonen ja Paula Paavilainen. Soveltuvuuden arviointiin kuului kolme osaa: yhteinen ryhmätehtävä, kirjalliset tehtävät ja henkilökohtainen haastattelu. Soveltuvuuden arvioinnin kriteereinä olivat nuorisosihteerin viran johtosääntö ja hakuilmoituksessa ilmoitetut valintakriteerit. Viran johtosäännön kohdalla painotettiin johtosäännön tarkistuksessa korjattua 1. tehtävää: Nuorisosihteerin tehtävänä on suunnitella, koordinoida, kehittää ja toteuttaa Kuopion ev.lut. seurakuntien yhdessä tehtävää nuorisotyötä yhteistoiminnassa paikallisseurakuntien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Hakuilmoituksessa valintakriteerit ilmoitettiin seuraavasti: Virkaan valittavalta edellytämme hyvää seurakunnallisen nuorisotyön kokemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä. Nuorisosihteerin viran haasteellisuuden ja moniulotteisuuden vuoksi keskeisinä arviointikriteereinä pidettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Psykologi Pauli Kallio kirjoitti jokaisesta haastatellusta henkilökohtaisen arvioinnin ja haastatellut saivat tutustua omaan arviointiinsa. Psykologi Kallio luovutti kirjalliset soveltuvuuden arvioinnit haastatteluryhmälle Haastatteluryhmän jäsenet saivat näin tutustua soveltuvuuden arvioinnin tuloksiin. Haastatteluryhmän ja psykologi Pauli Kallion yhteinen tapaaminen järjestettiin Haastatteluryhmästä paikalla olivat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelainen, johtokunnan puheenjohtaja professori Juha Hämäläinen, johtava oppilaitosteologi Raimo Hakkarainen ja johtokunnan viranhaltijajäsen Jarkko Voutilainen. Tapaamisessa psykologi Kallio esitteli suullisesti soveltuvuuden arvioinnin tulokset ja keskuste-

5 5 lussa arvioitiin monipuolisesti hakijoiden soveltuvuutta nuorisosihteerin viran tehtäviin. Tämän jälkeen haastatteluryhmä muodosti hakijoista kokonaisarvion, jossa otettiin huomioon kolme osa-aluetta: koulutus, työkokemus ja soveltuvuus nuorisosihteerin viran tehtäviin. Haastatteluryhmän esitys johtokunnalle perustui hakijoiden koulutukseen, työkokemukseen, haastatteluryhmän omaan haastatteluun , psykologi Pauli Kallion kirjallisiin soveltuvuuden arviointeihin ja haastatteluryhmän käymään arviointikeskusteluun psykologi Kallion kanssa. Haastatteluryhmä päätti esittää yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnalle, että virkaan valittaisiin Hanna Ikonen. Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että nuorisosihteerin virkaan valittaisiin nuorisotyönohjaaja sosionomi Hanna Ikonen. Lisäksi johtokunta esittää, että mikäli Hanna Ikonen kieltäytyy ottamasta vastaan nuorisosihteerin virkaa asia palautettaisiin johtokunnalle uuden esityksen tekemistä varten. Varalle johtokunta ei esittänyt valitettavaksi ketään. Nuorisosihteerin viran nykyinen hoitaja nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgman on hoitanut nuorisosihteerin virkaa lukien ensin viransijaisena ja lukien määräaikaisessa toistuvasti jatketussa virkasuhteessa. Kaiken kaikkiaan Marjukka Borgman on hoitanut nuorisosihteerin virkaa yhtäjaksoisesti yli seitsemän vuotta. Nuorisosihteerin virkaa hän on hoitanut ansiokkaasti ja kehittänyt merkittävällä tavalla yhteistä nuorisotyötä ja seurakuntien välistä yhteistyötä. Hallintojohtajan käsityksen mukaan Marjukka Borgman on nuorisosihteerin viran hakijoista selkeästi pätevin ja hänen ohittamisensa valinnassa ei ole perusteltua. Lisäksi Marjukka Borgmanin virkasuhdetta on jatkettu määräaikaisesti yhteensä kuusi kertaa ilman laillista perustetta. Tämä tarkoittaa sitä, että nuorisosihteerin virkasuhde on muuttunut toistaiseksi virkasuhteeksi. Kirkkolain 6 luvun 8 b :n mukaan virkasuhde lakkaa ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa kun määräaika, joksi hänet on otettu, on kulunut loppuun, edellyttäen kuitenkin, että virkamääräys on sen antamisaikana ollut työsopimuslaissa säädetyllä tavalla määräaikainen..työsopimuslain 1 luvun 3 :n 2 momentin mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä perustellusta syystä ole tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Jos viranhaltija on otettu määräajaksi virkasuhteeseen ilman laissa tarkoitettuja perusteita, hänen virkasuhteensa päättämisessä on noudatettava, mitä toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen päättämisestä on säädetty tai määrätty. Marjukka Borgmanin tapauksessa virkasuhteen päättäminen on mahdollista vain irtisanomisen kautta. Irtisanomiseen ei kuitenkaan ole olemassa kirkkolain 6 luvun 8 a :n mukaista perustetta. Hallintojohtaja käsityksen mukaan, mikäli virkaan valitaan joku muu henkilö kuin tällä hetkellä virkaa hoitava Marjukka Borgman, on erittäin todennäköistä, että päätös on laiton ja kumoutuu valituksella.

6 6 Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että nuorisosihteerin virkaan valitaan nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgman ja 2. että hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle valitaan nuorisotyönohjaaja- sosionomi Hanna Ikonen. Keskustelun aikana Mauri Pesonen teki ehdotuksen, että virkaan valitaan Hanna Ikonen. Puheenjohtaja teki ehdotuksen, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Puheenjohtaja muistutti, että äänestää voi kaikkia virkaa hakeneita. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa Marjukka Borgman sai 4 ääntä ja Hanna Ikonen 7 ääntä. Nuorisosihteerin virkaan valittiin nuorisotyönohjaaja-sosionomi Hanna Ikonen äänin 7-4 ja varalle valittiin Marjukka Borgman. Hallintojohtaja jätti liitteen mukaisen eriävän mielipiteen. 96 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2013 TALOUSARVIOON MÄÄRÄAIKAISEN TOIMISTOSIHTEERIN PALKKAAMISEEN HALLINTOVIRASTOON Kirkolliskokous teki toukokuussa 2010 periaatepäätöksen kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen HeTan perustamisesta.. Palvelukeskus nimettiin myöhemmin KIPA:ksi. Samassa yhteydessä kirkolliskokous hyväksyi myös kirkkolain muutokset, jotka mahdollistavat palvelukeskuksen perustamisen ja kirjanpidon ja palkanlaskennan järjestämisvastuun siirtämisen seurakunnilta kirkkohallituksen tehtäväksi. Lainmuutoksen jälkeen kaikki seurakunnat ovat velvollisia ostamaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut palvelukeskukselta. Kirkkohallituksen täysistunto teki päätöksen palvelukeskuksen sijoituspaikkakunnista. Palvelukeskuksen pääkonttori päätettiin sijoittaa Ouluun. Muut toimipisteet tulevat Lahteen, Kuopion ja Porvooseen, johon on tarkoitus sijoittaa ruotsinkielisten seurakuntien palvelut.. Kirkon palvelukeskus KIPA aloitti toimintansa Palvelukeskus tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan asiantuntijapalveluja seurakuntayhtymille, seurakunnille hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Palvelukeskuksen aloittaessa toimintansa syyskuun alusta 2012 sen asiakkaina aloitti 13 seurakuntataloutta. Vuoden 2013 aikana asiakkaiden määrä lisääntyy 40 seurakuntataloudella. Palvelukeskuksen perustamista valmisteltaessa kirkkohallitus selvitti valtakunnallisesti, milloin seurakuntataloudet haluavat siirtyä palvelukeskuksen asiakkaiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirk-

7 7 koneuvosto päätti ilmoittaa kirkkohallitukselle, että seurakuntayhtymä siirtyy palvelukeskuksen asiakkaaksi, kun palvelukeskuksen toimipiste aloittaa toimintansa Kuopiossa. Toimipisteiden perustamisaikataulua on nopeutettu ja tiedossa on, että Kuopion toimipiste aloittaa toimintansa vuonna Tästä johtuen yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että Kuopion seurakuntayhtymä siirtyy palvelukeskuksen asiakkaaksi Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen valmistelut on aloitettu. Aloitustilaisuus pidettiin Oulussa. Siirtymisen valmisteluun on nimetty yhteyshenkilöt ja heidän varahenkilönsä seurakuntayhtymässä sekä taloushallinnon että palkkahallinnon osalta. Lisäksi on erikseen nimetty projektivastuuhenkikö ja hänen varahenkilönsä. Siirtymiseen liittyvät koulutukset alkavat toukokuussa ja jatkuvat koko loppuvuoden. Koulutuksia järjestetään sekä Oulussa, että ns. etäkoulutuksena Kuopiossa. Siirtyminen palvelukeskuksen asiakkaaksi vaatii erittäin paljon valmistelevaa työtä varsin tiukkojen aikataulujen puitteissa. Onnistuneen siirtymisen takaamiseksi hallintovirastoon on välttämätöntä saada määräaikaisesti lisätyövoimaa. Erityisesti tämä koskee palkanlaskentaa. Molemmat palkanlaskijat osallistuvat koulutuksiin ja heidän velvollisuutenaan on kouluttaa myös seurakuntayhtymän henkilökunta uuteen järjestelmään. Samaan aikaan myös normaalit palkanlaskennan tehtävät on edelleen hoidettava. Hallintovirastoon voitaisiin palkata määräaikainen toimistosihteeri toukokuun alusta vuoden loppuun. Määräaikaisen työvoiman palkkaamiseen ei ole varauduttu vuoden 2013 talousarviossa. Tämä edellyttää lisämäärärahan saamista tarkoitukseen. Mikäli hallintovirastoon palkataan määräaikainen toimistosihteeri väliseksi ajaksi, tarvitaan tarkoitukseen euron lisämääräraha. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto kokoontuu Yhteinen kirkkoneuvosto voisi kuitenkin oikeuttaa hallintoviraston palkkaamaan määräaikaisen toimistosihteerin jo lukien. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan 1500 taloushallinto myönnetään euron lisämääräraha määräaikaisen toimistosihteerin palkkaamiseen ja 2. että kirkkoneuvosto oikeuttaa hallintoviraston palkkaamaan määräaikaisen toimistosihteerin jo lukien. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 97 HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hallintoviraston henkilöstöjärjestelyistä henkilöstöpäällikkö Raili Pursiaisen jäätyä virkavapaalle henki-

8 8 löstöpäällikön virasta väliseksi ajaksi siirtyäkseen hoitamaan Järvi-Kuopion kappalaisen viransijaisuutta. Henkilöstöpäällikön viransijaisuutta on hoitanut hallintosihteeri Arja Keränen. Hallintosihteerin viransijaisuutta on vastaavana aikana hoitanut Tuomiokirkkoseurakunnan toimistosihteeri Raija Luomanperä. Myös toimistosihteerillä on ollut sijainen. Raili Pursiaisen virkavapautta on jatkettu saakka. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti määrätä Raili Pursiaisen virkavapauden ajaksi henkilöstöpäällikön viransijaiseksi Arja Keräsen ja hallintosihteerin sijaiseksi Raija Luomanperän. Järvi- Kuopion seurakuntaneuvosto valitsi Raili Pursiaisen Järvi- Kuopion seurakunnan V kappalaisen virkaan.. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli valinta saa lainvoiman Raili Pursiainen ei palaa henkilöstöpäällikön virkaan. Henkilöstöpäällikön virka on välttämätöntä täyttää. Yhteinen kirkkoneuvosto voisi jo tässä vaiheessa tehdä päätöksen, että henkilöstöpäällikön voidaan julistaa haettavaksi, kun valintapäätös on saanut lainvoiman. Hallintojohtaja ehdottaa, - että henkilöstöpäällikön virka julistetaan haettavaksi välittömästi, kun Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös V kappalaisen viran täyttämisestä on saanut lainvoiman. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 98 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN KANTTORIN VIRAN SIJAISUUDEN HOITAMINEN TALVIKKI ATTILA-PEKOSEN VIRAN HOITAMINEN VIRKAVAPAUDEN AIKANA Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto myönsi kanttori Talvikki Attila-Pekoselle hoitovapaata väliseksi ja valitsi hänen sijaisekseen Taru Parviaisen virkavapauden ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto oli 2011 antanut luvan täyttää kanttorin viransijaisuus. Talvikki Attila-Pekonen on anonut palkatonta virkavapaata Järvi-Kuopion kanttorin virasta ajalle toisen viran hoitamista varten. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti peruuttaa aikaisemman päätöksensä palkattomasta virkavapaudesta hoitovapaata varten ja päätti samalla myöntää Attila- Pekoselle palkatonta virkavapautta toisen viran hoitamista varten väliseksi ajaksi edellyttäen, että yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan sijaisen ottamiseen kanttorin virkaan. Seurakuntaneuvosto päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa kanttorin viransijaisuuden täyttämiseen. Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt, että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään kanttorin viransijaisuus väliseksi ajaksi.

9 9 Talvikki Attila-Pekonen on anonut lisää palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi toisen viran hoitamista varten. Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti myöntää virkavapautta edellyttäen, että yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan viransijaisen palkkaamiseen virkavapauden ajaksi. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan palkkaamaan sijainen kanttori Talvikki Attila-Pekoselle väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 99 SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON POHJOIS-SAVON PIIRI RY:N ANOMUS Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon piiri ry on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 5 olevan kirjelmän, jossa se anoo euron avustusta Kuopiossa pidettävän sotiemme veteraanien ja reserviläisten yhteisen kirkkopyhätapahtuman järjestelykuluihin. Kuopiossa järjestettävään kirkkopyhään sisältyy messu Tuomiokirkossa, ortodoksinen liturgia Pyhän Nikolaoksen katedraalissa sekä lounastarjoilut Alavan seurakuntasalissa ja Keskusseurakuntatalolla. Tapahtuma päättyy yhteiseen päiväjuhlaan Tuomiokirkossa. Arvion mukaan tilaisuuteen osallistuu n. 450 veteraania saattajineen. Maakunnallisten kirkkopyhien järjestämistä tuetaan veteraaniliittojen yhteisen hengellisen toimikunnan varoista. Toimikunta maksaa mm. ateriatarjoiluista järjestäjille 10 euroa/ateria ja kuljetuksista 6 euroa/henkilö. Tilaisuudet ovat osanottajille maksuttomia. Aikaisempina vuosina valtakunnallisen toimikunnan tuki on riittänyt kustannusten kattamiseen eikä paikallisille piireille ole jäänyt kuluja katettaviksi. Vuonna 2013 Kuopion kirkkopyhästä on arveltu tulevan tappiota aterioiden osalta 2 euroa/ruokailija sekä 650 euroa esiintymispalkkioita. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että Sotainvalidien Pohjois-Savon piiri ry:lle myönnetään euron avustus Kuopiossa järjestettävän kirkkopyhän kuluihin ja 2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

10 VÄESTÖ USKONNOLLISEN YHDYSKUNNAN MUKAAN KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYH- TYMÄN ALUEELLA Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa vuoden 2012 jäsentilastojen käsittelyn yhteydessä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet pyysivät vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkista hankkimaan tilastotietoja myös muiden rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmääristä. Tilastokeskus kokoaa vuosittain tiedot rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmääristä osana väestörakennetilastoa. Vuoden 2012 osalta tämä tilasto valmistui Liitteeseen 6 on koottu tilastokeskuksen väestörakennetilastoista tiedot uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien henkilöiden lukumääristä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän alueella vuosina Tiedot on esitetty ensin kuntakohtaisesti ja sitten yhteenlaskettuna koko seurakuntayhtymän alueelta. Tiedoista on laskettu myös uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien osuudet kokonaisväestöstä. Kuopioon liittyneet Vehmersalmi, Karttula ja Nilsiä on laskettu mukaan Kuopion lukuihin koko tarkasteluajanjaksolta. Mikäli johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan on kuulunut alle 10 jäsentä, jäsenten lukumäärää ei ole esitetty tilastossa lainkaan yksityisyydensuojan vuoksi. vt. Rekisterinjohtaja ehdottaa, - että tilastot merkitään tiedoksi Tilastot merkittiin tiedoksi. 101 ILMOITUSASIAT Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat VIESTINTÄYKSIKÖN TYÖSUOJELUTARKASTUS Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntien viestintäyksikössä on tehty työsuojelutarkastus yhteensä viiden työntekijän ja avustajan ilmoitettua epäasiallisesta kohtelusta, jota he ovat kokeneet esimiehensä taholta. Työnantaja pyysi viime syksynä Aluevalvontavirasto AVIA selvittämään tilannetta ja AVI on velvoittanut työnantajaa välittömiin toimenpiteisiin. Asiassa pyritään hallintojohtaja Timo Korhosen mukaan ratkaisuun vapaaehtoisuuden pohjalta. Ulla Remes poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi Annettiin kirkkoneuvoston kokousaikataulu tiedoksi Jaettiin tiedoksi hautausmaa kävelyt kesällä 2013 esite.

11 Keskusteltiin Keskusseurakuntatalon autopaikkavelvoitteesta. 102 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Raija Luomanperä sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Heikki Juutinen Upi Heinonen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 16.30 17.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 26.5.2014 klo 16.30 17.10 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika tiistai 14.4.2015 klo 16.30-17.58 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot