Palomuurit. Tehtävän suorittaminen. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palomuurit. Tehtävän suorittaminen. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri"

Transkriptio

1 Tehtävän suorittaminen Työssä käytetään kahta virtuaalista Windows 7:ää. Tehtävää varten on Helgapalvelimella valmis Ghostilla tehty osion kuva. Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle. Palomuurilla voidaan myös estää pääsy ulospäin. Tätä käytetään esimerkiksi estämään verkkopelien pelaamista työaikana. Palomuuri voi olla erillinen laite tai ohjelmallinen. Usein käytetään molempia. Ohjelmallinen palomuuri yleensä suojaa vain yhtä työasemaa. Laitteistopohjainen palomuuri taas suojaa koko verkkoa. Windows ja Linux sisältävät nykyisin valmiiksi palomuuriohjelman. Lisäksi Windows:iin on saatavissa lukuisia maksuttomia tai kaupallisia tuotteita. Monet verkon laitteet, kuten ADSL-modeemit, sisältävät myös palomuurin. Palomuuri voi olla pakettitasolla tai sovellustasolla toimiva. Pakettitasolla toimiva voi olla tilaton (stateless) tai tilallinen (stateful). Pakettitason palomuuri Palomuuri tarkistaa ip-osoitteen ja portin perusteella mitä paketille tehdään. Tietojen perusteella paketti voidaan hyväksyä, hylätä tai vain tuhota. Hyväksyminen (accept) tarkoittaa, että palomuuri päästää paketin läpi ja tilallisessa palomuurissa myös kaikki seuraavaksi tulevat samaan yhteyteen kuuluvat paketit. Hylkääminen (deny) tarkoittaa, että palomuuri ei hyväksy yhteyttä. Paketin tuhoaminen (drop) tarkoittaa, että palomuuri hylkää paketin eikä lähetä mitään viestiä takaisin. Tämä tavallaan piilottaa palomuurin, koska hyökkääjän kannalta näyttää, kuin koko yhteys ei toimi. Tilaton ja tilallinen palomuuri (stateless ja stateful) Tilaton palomuuri tarkistaa jokaisen paketin erikseen. Palomuuri joutuu siksi jokaisen paketin kohdalla tarkistamaan omista säännöistään, mitä paketille tehdään. Tilallinen palomuuri tunnistaa samaan yhteyteen kuuluvat paketit. Täydellinen tarkistus tehdään vain yhteyden ensimmäiselle paketille. Seuraavista paketeista tarkistetaan vain, kuuluvatko ne samaan yhteyteen. Juhani Merilinna Sivu 1

2 Sovellustason palomuuri Palomuuri tutkii lähetettävää dataa ja päättää sen perusteella, sallitaanko yhteys. Palomuuri pystyy tekemään päätöksiä sovelluksesta riippuen. Esimerkiksi sähköpostista voidaan tutkia, tuleeko viesti sallitusta osoitteesta, sisältääkö viesti viruksia tai muuta ei-toivottua dataa. Sovellustason palomuurin ongelma on, että se vaatii paljon tehoa ja siten voi hidastaa liikennettä. Lisäksi sopivien sääntöjen luominen voi olla vaikeaa. Huomaa! Työasemissa toimivat ohjelmalliset palomuurit tunnistavat verkkoa käyttävät paikalliset ohjelmat. Siten palomuurille voidaan esimerkiksi määritellä, että Firefox saa käyttää verkkoa, mutta Internet Explorer ei. Tämä ei ole sama kuin sovellustason palomuuri, koska palomuuri ei tutki pakettien sisältöä, vaan tunnistaa vain ohjelman. Ulkoisella palomuurilla ei ole mahdollista tunnistaa ohjelmaa. Estolistat (blacklist) Internetistä on saatavissa erilaisia listoja vaarallisista tai haitallisista verkko-osoitteista. Monet palomuurit osaavat käyttää näitä listoja suodatuksessa. Listojen ongelma on, että niitä muodostetaan enemmän tai vähemmän automaattisesti. Siksi listalle voi joutua myös vääriä osoitteita. Lisäksi hakkerit muuttavat jatkuvasti osoitteitaan, jolloin listat ovat usein vanhentuneita. Säännöt ja oletuskäytäntö Palomuurin toiminta perustuu yleensä sääntöihin. Sääntöjä voisivat olla vaikka: estä kaikki verkosta /16 tulevat yhteydet. estä kaikki paikalliseen porttiin 80 tulevat yhteydet Monissa palomuureissa sääntöjen järjestyksellä on merkitystä. Ensimmäinen tilanteeseen sopiva sääntö ratkaisee, eikä muita sääntöjä edes tarkasteta. Esimerkiksi säännöt: estä kaikki verkosta /16 tulevat salli osoitteesta tulevat Onko siis osoitteesta tulevat siis sallittu vai estetty? Ensimmäinen sääntö estää ja toinen sallii! Windows:n palomuurissa sääntöjen järjestyksellä ei ole merkitystä. Linux:n palomuurissa taas järjestyksellä on merkitystä. Palomuurissa on myös oletuskäytäntö. Jos mikään sääntö ei sovi, käytetään oletuskäytäntöä. Suositeltava tapa on määritellä oletuskäytännöksi esto. Siten kaikki yhteydet ovat estetty, jos niitä ei ole erikseen sallittu. Sen jälkeen sallitaan vain tarvittava liikenne eli ns. luodaan palomuuriin aukkoja. Juhani Merilinna Sivu 2

3 Windows:n palomuuri Windows sisältää ohjelmallisen palomuurin. Tulevat yhteydet suodatetaan ip-osoitteen ja portin perusteella. Lähtevien yhteyksien suodatus Lähtevät yhteydet eli yhteydet, jossa yhteyden ottaja on jokin samassa koneessa oleva ohjelma, voidaan estää osoitteen ja portin mukaan. Lisäksi palomuuri voi estää myös jonkin paikallisen ohjelman käyttämästä verkkoa. Tällöin esto ei perustu osoitteisiin tai portteihin vaan ohjelman nimeen. Jos vain hyväksytyt ohjelmat voivat käyttää verkkoa, periaatteessa voidaan estää erilaisien haittaohjelmien toiminnan. Valitettavasti ohjelmallinen palomuuri on melko helppo kiertää. Palomuurin hallinta Windows:ssa on kaksi palomuurin hallintaohjelmaa. Helppokäyttöinen perusohjelma ja kehittynyt hallintaohjelma. Perushallintaohjelma Helppokäyttöinen liitäntä löytyy ControlPanel:sta monen mutkan kautta tai nopeammin: klikkaa Windows 7:n valikossa tai Explorerissa oikealla painikkeella Network ja valitse Properties. Avautuvassa ikkunassa klikkaa Windows Firewall. Klikkaamalla Change settings pääset muuttamaan asetuksia. Juhani Merilinna Sivu 3

4 Juhani Merilinna Sivu 4

5 Kehittyneempi hallintaohjelma Helpoin tapa käynnistää ohjelma on kirjoittaa wf.msc Windows 7:n valikon hakukenttää. Palomuurissa on asetukset kolmelle eri tilanteelle: Domain on käytössä, kun työasema on liitetty Windows-toimialueelle. Private on käytössä, kun työasema on esim. kotikäytössä. Public on käytössä, kun käytetään jotakin julkista verkko kuten nettikahviloiden verkot Kuvassa Private-profiili on aktiivinen. Klikkaamalla Inbound Rules saa listan valmiiksi määritellyistä säännöistä. Sääntöjä on paljon, mutta vain osa on käytössä. Juhani Merilinna Sivu 5

6 Huomaa, että perushallintaohjelman Exception-kohdassa määritellyt asetukset vaikuttavat näihin sääntöihin. Proxy (välityspalvelin) ja www-cache Proxy on lähinnä sovellustason palomuuri. Proxy usein sekoitetaan www-välimuistiin (www cache). Useimmat proxy-palvelimet sisältävät myös välimuistin, mutta varsinainen proxy tarkoittaa vain välityspalvelinta. Proxy:a käytettäessä työasemalla ei ole suoraa yhteyttä ulkoiseen verkkoon. Työasema ottaa yhteyden proxy:iin, joka edelleen ottaa yhteyden ulkoisessa verkossa olevaan palvelimeen. Koska proxy toimii sovellustasolla, voidaan liikennettä suodattaa myös sisällön perusteella. Proxy voi sisältää virustarkistuksen. Kattava tarkistus vaatii kuitenkin paljon konetehoa. Siksi virustarkistus jätetään yleensä työasemakohtaisille ohjelmille. Koska työasemilla ei ole suoraa yhteyttä ulkoiseen verkkoon, ne ovat tehokkaasti suojattuja ulkoisilta hyökkäyksiltä. Juhani Merilinna Sivu 6

7 WWW-cache Cache:a käytetään tallettamaan sivuja, joita käyttäjät ovat ladanneet. Siten katsottaessa samaa sivua uudelleen, sivu saadaan nopeasti välimuistista. Cache:n merkitys on vähentynyt. Useimmat www-sivut ovat dynaamisia eli niiden sisältö muuttuu jatkuvasti. Lisäksi selaimilla on oma välimuistinsa. NAT, network address translation NAT tarkoittaa, että jokin laite, yleensä palomuuri, muuttaa ip-osoitteita verkossa liikkuvissa paketeissa. Kuvassa paikallinen kone ottaa yhteyden ulkopuolella olevaan koneeseen. NAT muuttaa ip-paketissa osoitteeksi NAT:n etuja: rekisteröityjä ip-osoitteita tarvitaan vähemmän ulkopuolelta ei saa (ainakaan helpolla) yhteyttä verkon koneisiin eli tietoturva paranee. NAT:sta on eri versioita: static NAT (1to1). Jokaista paikallisverkon osoitetta vastaa yksi julkisen verkon osoite. Dynamic NAT (NtoM). Julkiseen verkkoon näkyvä osoite valitaan aina jokaista yhteyttä varten. Port NAT (pnat, Nto1). Julkisen verkon osoitteita on vain yksi. Kaikki paikallisen verkon osoitteet muutetaan siis samaksi julkiseksi osoitteeksi. NAT muuttaa yhteyksien porttiosoitteita yhteyksien erottelemiseksi. Juhani Merilinna Sivu 7

8 PortNAT Kuvassa kaksi paikallisverkon konetta luo yhteyden ulkopuoliseen koneeseen. Ulospäin näkyvä osoite on molemmissa sama. NAT erottaa koneet toisistaan portin perusteella. pnat:n etu on, että rekisteröityjä osoitteita tarvitaan vain yksi. Silti kaikki paikallisverkon koneet saavat suoran yhteyden ulos. Paikallisverkon osoitteet Paikallisverkon koneissa käytetään ns. yksityisiä, reitittämättömiä, osoitteita. Näitä ovat: alkuiset alkuiset 10. alkuiset Näitä osoitteita käytetään siis paikallisverkossa silloin, kun verkossa on käytössä NAT. Muiden osoitteiden käyttö voi aiheuttaa virhetoimintoja. NMAP NMAP on ohjelma, jolla voi mm. testata palomuurin toimintaa. Perustoiminta on skannaus, jolla selvitetään kohdekoneen avoimet portit eli portit, joissa on jokin ohjelma kuuntelemassa ja joita ei ole suojattu palomuurilla. Kuvassa on skannattu kone (ip-osoite ), jossa on Windows 7 ilman palomuuria. Ohjelmana on käytetty Zenmap:ä, joka on NMAP:n käyttöliittymä. Zenmap tunnistaa myös kohdekoneesta erilaisia tietoja, kuten käyttöjärjestelmän. Skannauksessa voi käyttää joko valmiita profiileja tai kirjoittaa Command-kentään vastaavan NMAP-komennon. Huom! Älä tutki NMAP:llä toisissa verkoissa olevia koneita. Joku voi tulkita sen hakkerihyökkäykseksi!! Juhani Merilinna Sivu 8

9 Harjoitusympäristön asennus Tarkista ensin, onko koneessa perusasetus. Helpoimmin tämän näkee siitä, että käynnistäessä näytölle tulee valikko, jossa on kaksi Windows 7 versiota (Windows 7 ja Windows 7 peruswin). Jos perusasetusta ei ole joudut asentamaan sen ensimmäiseksi. Peruspaketti on Helgan ict-jaossa hakemistossa \ghosts\peruswin. Kun koneessa on peruspaketti, voit asentaa harjoituksessa tarvittavan Windowsin. Muista valita Ghostissa partition/from image (ei disk/from image). Asennettava kuva on tiedostossa ghosts\win7vbox\win7vbox.gho. Käynnistä asennettu windows. Käytössä on kolme käyttäjätunnusta. Tässä harjoituksessa käytetään tiko-tunnusta. Tunnukset ja niiden salasanat: Admin bite tiko px6%7pk&3yfs MaUsWoSt&011 Helia07 Juhani Merilinna Sivu 9

10 Tehtävät Käynnistä Oracle VirtualBox. VirtualBoxissa on valmiiksi tehty yksi virtuaalikone. Tee siitä kopio. Kopio tehdään valikossa Kone olevalla Clone-toiminnalla. Tee täydellinen kopio, ei linkitettyä. Kopiointi kestää jonkin aikaa, joten nyt on hyvää aikaa tutustua tehtävään. Kun kopio on valmis, käynnistä se. Koska kyseessä on kopio, siinä on myös samat asetukset kuin alkuperäisessä. Muuta kopiossa ip-osoite ja koneen nimi. Ip-osoitteen on oltava samassa verkossa, joten voit muuttaa vain viimeistä numeroa. Huomaa, että virtuaalikoneet on kytketty vain sisäiseen verkkoon eli niistä ei ole yhteyttä ulos. Käytännössä virtuaalikoneet saavat yhteyden vain toisiinsa. Yleinen verkkotehtävä Huom. tätä ei voi tehdä virtuaalikoneella, koska siitä ei ole yhteyttä ulos. Etsi jokin www-sivu, joka näyttää koneesi ip-osoitteen. Eräs sopiva on Samalla sivulla on myös mahdollisuus paikantaa jokin kone ip-osoitteen perusteella. Jos voit, kokeile samaa sivua koululla ja jossakin muualla kuten kotona. Kokeile myös muuttaa selaimen proxy-asetusta. Proxy on yleensä oletuksena käytössä. Vertaa osoitetta muiden opiskelijoiden saamiin tuloksiin. Asetukset palomuurin kokeilemiseen Käynnistä VirtualBoxissa molemmat virtuaalikoneet. Työ voi tehdä myös kahdella erillisellä koneella laboratoriossa. Kahden langattomassa verkossa olevan koneen välillä ei ole suojaussyistä yhteyttä, joten niiden käyttö ei onnistu. Palomuuritehtävät Ota WinA:ssa kaikki valmiit palomuurin säännöt pois käytöstä. Helpointa on käyttää perushallintaohjelmaa ja merkata kaikki kohdat pois käytöstä Exceptions-välilehdellä. Käynnistä sen jälkeen laajempi hallintaohjelma ja määrittele perustoiminnaksi kaikki tulevat yhteydet kielletyksi. Kokeile pingata WinA:ta WinB:stä. Jos kaikki on oikein, ping:n pitäisi tulostaa Timeout eli kone ei vastaa. Lisää nyt WinA:ssa sääntö, joka sallii pingauksen. Testaa, onnistuuko pingaus nyt. Tutki, onko lähtevä (outbound) suodatus päällä. Jos on, mitä on suodatettu. Juhani Merilinna Sivu 10

11 NMAP Ota WinA:n palomuuri pois käytöstä. Käynnistä Zenmap WinB:ssä ja tutki WinA:ta käyttäen regular scan profiilia. Kuinka monta porttia on auki? Laita palomuuri takaisin päälle ja kokeile nyt Zenmap:lla. Luo WinA:ssa sääntö, joka sallii TCP portin 139. Tutki Zenmap:lla toimiiko sääntö. Oletuksena Zenmap tutkii vain TCP-portteja. UDP:n tutkiminen on vaikeampaa. Kaikkien UDP-porttien testaaminen voi kestää jopa 18 h.. Siksi kannattaa rajoittaa tutkittavien porttien määrää. Seuraava komento testaa vain portit nmap -su -p Juhani Merilinna Sivu 11

0.1 Internet-verkon perustoiminta

0.1 Internet-verkon perustoiminta 8100000 Tietotekniikan peruskurssi 1 0.1 Internet-verkon perustoiminta LAN INTERNET NIMIPALVELIN ( Nameserver, DNS) REITITIN 130.230.24.10 ressu.cc.tut.fi REITITIN REITITIN 130.230.1.22 ariel gw.cc.tut.fi

Lisätiedot

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen Teemu Kolari Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Teemu Kolari Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Norman Personal Firewall. Versio 1.4. Käyttöopas

Norman Personal Firewall. Versio 1.4. Käyttöopas Norman Personal Firewall Versio 1.4 Käyttöopas ii! Norman Personal Firewall - Käyttöopas Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa levykkeessä tai CD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja. Jos

Lisätiedot

Saunalahden Turvapaketti

Saunalahden Turvapaketti Saunalahden Turvapaketti Win 95/98/ME/NT4.0/2000/XP Käyttöopas Sisältö Tietoja tästä käyttöoppaasta...1 Ohjelmassa käytettävät kuvakkeet...1 1. Saunalahden Turvapaketti -ohjelman asentaminen...2 1.1 Ennen

Lisätiedot

Elisa Tietoturvapalvelu

Elisa Tietoturvapalvelu Elisa Tietoturvapalvelu Win 95/98/ME/NT4.0/2000/XP Käyttöopas Sisältö Tietoja tästä käyttöoppaasta...1 Ohjelmassa käytettävät kuvakkeet...1 1. Elisa Tietoturvapalvelun asentaminen...2 1.1 Ennen aloittamista...2

Lisätiedot

Käyttöopas versio 8.00

Käyttöopas versio 8.00 versio 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa CD- tai DVD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja. Jos

Lisätiedot

3 Käyttöjärjestelmän asennus ja ylläpito

3 Käyttöjärjestelmän asennus ja ylläpito 1 Palomuurit 1.1 Palomuurityypit 1.2 Mitä vastaan palomuuri suojaa 1.3 Mitä vastaan palomuuri ei suojaa 2 Virusturvasta huolehtiminen 2.1 Virus- ja haittaohjelmien leviämismekanismeja 2.2 Virusturvaohjelmiston

Lisätiedot

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network.

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network. ICT1TN002 1/18 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 ICT1TN002 Windows 7 asennusharjoitus 2.1 Labran käyttö Tässä harjoituksessa asennetaan Windows 7 käyttöjärjestelmä Pasilan labroissa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TELEWELL TW-EA510 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2443028

Käyttöoppaasi. TELEWELL TW-EA510 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2443028 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus!

TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus! TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) salausavain on oletuksena laitteen MAC osoite ilman välimerkkejä.

Lisätiedot

TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TW-EA510v3(c) & 3G/4G TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b/g/n) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) avaimen löydät laitteen pohjapuolella olevasta tarrasta.

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja

TeleWell TW-EA510 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja TeleWell TW-EA510 v3 ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja CE Kappale 1... 3 1.1 Tietoja TW-EA510 v3 ADSL2+ -modeemista... 3 1.2 Myyntipaketin

Lisätiedot

TW-EA530. ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.

TW-EA530. ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802. TW-EA530 ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) salausavain on oletuksena laitteen

Lisätiedot

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna LINUX Ylläpito ja asennus by Juhani Merilinna LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1 Sisällysluettelo Linux asennuspaketit...6 Slackware... 6 RedHAT... 6 SuSE... 6 Debian... 7 Mandrake...7 Yleistä

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2 Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista ei pidä

Lisätiedot

1 Groupwise-sähköpostiohjelma

1 Groupwise-sähköpostiohjelma Sisältö 1 Groupwise-sähköpostiohjelma... 2 1.1 Lukeminen ja lähettäminen... 3 1.2 Osoitekirja... 5 1.3 Liitetiedostot... 8 1.4 Viestien hallinta... 8 1.4.1 Viestien tuhoaminen... 8 1.4.2 Omat kansiot...

Lisätiedot

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä 24.9.2010 ArchiCAD 14 YT. - 1 Tiimin käyttö 1 Projektin jakaminen tiimiksi Tiimityön voi jakaa kahdesta paikasta projektin ollessa auki: Arkisto Uusi Jaa projekti Tiimi Projekti Jaa projekti. Sen voi tehdä

Lisätiedot

SALON KAUPAN JA TERVEYDEN GHOST 1 (16) AMMATTIOPPILAITOS NIKO LINDELL 28.2.2007 GHOST. Mikä on ghost

SALON KAUPAN JA TERVEYDEN GHOST 1 (16) AMMATTIOPPILAITOS NIKO LINDELL 28.2.2007 GHOST. Mikä on ghost SALON KAUPAN JA TERVEYDEN GHOST 1 (16) GHOST Mikä on ghost Ghost on ohjelma, joka auttaa sinua tallentamaan tärkeitä tiedostoja. Se on tehty tallentamaan koko koneesi sisällön yhteen pakettiin, josta se

Lisätiedot

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Käyttöopas (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Sisältö 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Uudet ominaisuudet... 4 1.2 Järjestelmävaatimukset...

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI TCW710 digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI HUOMIO Irrota laite pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä. HUOMIO Varmistaaksesi laitteen luotettavan toiminnan, noudata laitteen suositeltua käyttölämpötilaa.

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

TW-Wlan Reititin. Ohjekirja

TW-Wlan Reititin. Ohjekirja TW-Wlan Reititin Ohjekirja Copyright (c) TeleWell Oy 04/2011 2 SISÄLTÖ 1. LAITTEEN ESITTELY... 4 1.1. Myyntipaketin sisältö... 4 1.2. Laitteen ominaisuudet... 5 1.3. Laitevaatimukset... 5 1.4. Takapaneelin

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa ICT1TN002 1/17 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa 3 ICT1TN002 Tässä materiaalissa on todella lyhyt kuvaus lähiverkon toiminnasta. Asiat on yritetty kertoa

Lisätiedot

VMware virtuaalikoneen luonti

VMware virtuaalikoneen luonti JOHDANTO Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle, joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista

Lisätiedot

TW-EA515 (b) ADSL -reititin. Ohjekirja

TW-EA515 (b) ADSL -reititin. Ohjekirja TW-EA515 (b) ADSL -reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 06/2012 Sisällysluettelo 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. Myyntipakkauksen sisältö... 3 1.2. Laitteen ominaisuudet... 4 1.3. Laitevaatimukset...

Lisätiedot

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja Norman Virus Control for Workstations Versio 5.81 Käsikirja ii NVC for Workstations - Käsikirja Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa levykkeessä tai CD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja.

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Loppukäyttäjä

Elisa Ring 2.0 Loppukäyttäjä Elisa Ring 2.0 Loppukäyttäjä Kirjautuminen palveluun Puheposti Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelijan (agentin) ohje Sovelluspuhelimen käyttöohje (ohjelmistopuhelin) Multimobile käyttöohje Ring valikko

Lisätiedot