Tarjouspyyntö # RRTG2012/01. Määräaika pe klo mennessä SUORADIGITAALINEN MAMMOGRAFIAKUVAUSLAITTEISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö # RRTG2012/01. Määräaika pe 03. 08. 2012 klo 15.00 mennessä SUORADIGITAALINEN MAMMOGRAFIAKUVAUSLAITTEISTO"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö # RRTG2012/01 Määräaika pe klo mennessä SUORADIGITAALINEN MAMMOGRAFIAKUVAUSLAITTEISTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjousta HILMAilmoituskanavassa julkaistun ennakkoilmoituksen ( ), ja varsinaisen hankintailmoituksen (kesäkuu 2012)sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesta Raahen sairaalaan sijoitettavasta suoradigitaalisesta mammografiakuvauslaitteistosta stereotaktisella biopsialaitteistolla oheislaitteineen ja ohjelmistoineen. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta ylittää EU-kynnysarvon. Hankinnasta on julkaistu EU-ennakkoilmoitus. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pidättää itselleen myös oikeuden jakaa hankinta osiin. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjousten käsittely Tarjousajan päättymisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten avaus ja laaditaan avauspöytäkirja. Myöhästyneenä saapuneet tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Muussa tapauksessa tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Määräajassa saapuneet tarjoukset käsitellään seuraavasti:

2 a) Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen b) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen c) Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset käsitellään siten, että ensin jokainen tarjous arvioidaan tarjouspyynnössä mainittuihin valintaperusteisiin nähden. Sen jälkeen tarjouksia vertaillaan keskenään. d) Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen e) Hankintasopimusten solmiminen Tarjoajan kelpoisuuden toteaminen Tarjouksessa ja kaikissa kaupan asiakirjoissa on oltava lain edellyttämät oikeudellisesti velvoittavat tiedot: yhtiön virallinen nimi, kotipaikka, osoite ja Y-tunnus. Jos tiedot eivät ilmene tarjouslomakkeelta, ne on ilmoitettava liitteenä olevalla lomakkeella Oikeudellisesti velvoittavat tiedot. Mikäli toimittajalla on sijoittautumismaassaan suorittamatta maan lainsäädännön mukaisia sosiaaliturvamaksuja tai veroja, hankintayksiköllä on velvollisuus pidättäytyä hankintayhteistyöstä. Tarjous toimitettava osoitteella Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Kirjaamo PL RAAHE Käyntiosoite: Rantakatu 2-4, Raahe Tarjouksen tulee olla perillä kuntayhtymän kirjaamossa määräaikaan pe klo mennessä allekirjoitettuna paperilla kahtena kappaleena ja lisäksi sähköisenä CD/DVD-levyllä tai USB-tikulla suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty tämän tarjouspyynnön tunnus Suoradigitaalinen mammografiakuvauslaitteisto, RRTG2012/01. Tarjoukseen liitettävä Esitteet (yhtenä kappaleena), tekniset ominaisuudet ja arvot yksityiskohtaisesti tarjouksen liitteenä olevan erittelypyynnön mukaisesti (Excel-taulukko paperilla ja sähköisenä). Huomaa Exceltaulukkojen eri välilehtien huolellinen täyttö (yht. 5 välilehteä).

3 Hintaan sisältyy Käyttöohjeet (suomenkielinen 2 kpl) ja paikallisen ylläpidon tarvitsemat tekniset ja tietotekniset ohjeet. Tarjouksessa ilmoitettava: Laitteen ja ohjelmiston käyttötarkoitus. EU-direktiivin numero, jonka perusteella CE-merkintä on tehty. Käyttökoulutus Huoltokoulutus Käyttökoulutuksen laajuus päivinä sisältyen laitteen ja ohjelmiston hintaan. Edellytämme kaikkien rtg-hoitajien kouluttamista laitteen potilaskäyttöön. Koulutuksen pitopaikka, kesto, laatu ja kouluttajataho yksilöitävä. Paikallinen koulutus on toteutettava suomenkielellä. Hintaan sisällytettävä yhdelle röntgenhoitajalle ja yhdelle röntgenlääkärille (pääkäyttäjät) kansainvälisen tason koulutus (Euroopan radiologikongressi ECR 2013 tai ECR 2014) digitaalisiin mammografiajärjestelmiin ja erityissovelluksiin. Huoltokoulutuksen hinta, laatu ja laajuus. Edellytämme paikallisen ylläpidon perehdyttämistä (tietotekniikka, tekniikka) mahdollisiin soveltuviin paikallisiin huolto/ylläpitotehtäviin. Huolto ja huoltosopimus Laitteistolle vaaditaan huoltopiste Suomessa. Huoltopalvelujen saatavuus ja veloitusperusteet sekä huoltosopimuksen ehdot ja hinta takuuajan jälkeen: 1. määräaikaishuolto, 2. määräaikaishuolto ja 3. vikahuolto ilman varaosia/kaiken kattava huoltohinta? Kuuluvatko laadunvarmistusmittaukset määräaikaishuoltoonne? Huolto- ja vikakäynneistä on aina annettava asiakkaalle mittaukset, tehdyt toimenpiteet ja yhteenvedon sisältävä kirjallinen suomenkielinen raportti. Raportista on toimitettava malli/pohja tarjousasiakirjojen mukana! Takuuaika ja ehdot Takuuaika. Tarjoukset pyydetään yhden (1) vuoden takuulla perusvertailuhintana, ensimmäinen vuosi ilman määräaikaishuoltoja. Mahdolliset poikkeukset normaaleista takuuehdoista, takuuseen sisältyvät huoltotyöt, röntgenputken ja detektorin takuuaika ja määrittelyperusteet, takuuaikainen huoltovarmuus. Vanhan laitteiston purku Tarjouksen tulee sisältää eriteltynä vanhan laitteiston purku ja poiskuljetus. Laitteiden sijoitussuunnitelma Pohjakuva sijoitussuunnitelmaa varten on saatavilla sähköisesti kuntayhtymän teknisistä palveluista.

4 Laitteiden asennustiedot: asennusaika? huonetilavaatimukset (kosteus, lämpö, lämpötilagradientti)? yksiköiden liityntätehovaatimukset, lämmöntuotto, mitat ja painot sekä muut rakennesuunnittelussa tarvittavat tiedot? asennuksen yhteydessä on suoritettava STUK tiedottaa -oppaan 2/2008 mukaiset säteily- ja kuvanlaatumittaukset, joita käytetään laitteen vakioisuusmittausten referenssinä laadunvarmistuksessa. Toimitusaika Referenssiluettelo Ilmoitettava tarjouksessa täsmällisesti viikkoina. Laite on tarkoitus ottaa käyttöön vielä vuoden 2012 puolella. Ilmoitettava referenssit, erityisesti kotimaiset ja pohjoismaiset. Toimittajalla on oltava kokemusta vastaavanlaisen suoradigitaalisen mammografialaitteiston ja siihen liittyvän stereotaktisen biopsialaitteiston toimittamisesta EU-alueella. Hinnat Valuuttasidonnaisuus Maksuehdot Vakuudet Toimitusehdot Euroina kiinteinä arvonlisäverottomina nettohintoina, verokanta ilmoitettava. Perusvertailuhintana käytetään 1 vuoden takuun sisältävää hintaa, ks kohta takuu yllä. Pisteytys lasketaan kuitenkin valittavan vertailukelpoisen peruskokonaisuuden elinkaarihinnalle ilman tomosynteesi-lisäoptiota sisältäen huollon ja palvelut. Mikäli laitteistossa / ohjelmistossa moduleita tai optioita, niiden hinnoittelu ilmoitettava selkeästi. Hinnoittelussa ilmoitettava, mikä on hinnan kiinteä osuus ja mikä on muuttuva, asennustyöstä riippuva osuus. Hinnat on ilmoitettava kiinteinä hintoina. 30 päivää netto hyväksytystä säteilyturvallisuusohjeita noudattavasta vastaanottotarkastuksesta. Mahdollinen viivästyskorko enintään voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron mukainen. Myyjältä vaaditaan takuuajan vakuus, joka on 10 % hankinnan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vakuudeksi hyväksytään pankki- tai vakuutuslaitoksen antama vakuus. Vakuuden voimassaoloaika on kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen. Paikoilleen täydelliseen käyttökuntoon asennettuna ja testattuna sisältäen DICOM-verkotus ja yhteydet tietojärjestelmiimme (mm. työlistatoiminnot ja arkistoiminen). Toimittaja toimittaa ja esitäyttää STUK lupahakemuksen liitteineen. Toimitus- ja laskutuslisiä emme hyväksy. Seisontakorvaus Pyydämme ilmoittamaan takuuaikaisen huoltovarmuutenne vahvistamalla seisontakorvauksen, joka suoritetaan, mikäli laite on pois käytöstä teknisen vian takia muutoin kuin sovittujen huoltoseisokkien tai vastaavien ajan. Vahvistuksessa (ks pakottavat vaatimukset-täytettävä

5 taulukko) pyydämme käyttämään oheisia aikaraameja: Sanktio toistuvasta järjestelmän takuuaikaisesta vikatilanteesta, joka käytännössä estää kuvaustoiminnan. Sanktion suuruus on 200 /tunti sen jälkeen, kun vuositasolla vikatuntien kumuloitunut määrä ylittää 80 tuntia. Vikatunnit lasketaan arkipäiviltä klo 8-16 väliseltä ajalta alkaen vikailmoituksesta laitetoimittajalle. Sanktiota voidaan kohtuullistaa, jos vika ei estä potilaskuvausta kokonaan, vaan pitkäaikaisesti jotain pienempää osajärjestelmää. Sanktio on enintään ,00. Vikailmoitus pitää pystyä tekemään vähintään arkipäivisin klo Edellä mainitut kaupalliset ehdot käsitellään tarjousvertailussa parhaimpina ehtoina, joihin mahdollisia poikkeamia verrataan. Muut ehdot Tarjous on oltava voimassa 6 kk. Ostajalla on oikeus jakaa hankinta osiin tai hylätä kaikki tarjoukset. Muutoin noudatamme voimassa olevia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009) sekä: JIT 2007 ja JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot ja soveltuvat erityisehdot esim. valmisohjelmistot, sovellukset, palvelut, laitehankinnat (http://www.jhssuositukset.fi/suomi/jhs166) Jätelain vaatimukset otettava huomioon (jätelaki 1072, , 4 pykälä). Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden avulla. Vertailun soveltuvuudesta, käyttömukavuudesta, sekä ohjelmiston monipuolisuudesta tekee röntgenosaston henkilökunta. Tarjoajaa pyydetään varmistumaan siitä, että kaikkiin vertailuperusteisiin liittyen on toimitettu riittävä määrä asiakirjoja ja tietoja, joiden perusteella tilaaja voi saada riittävän selkeän kuvan vertailun pohjaksi. Erityisesti pyydetyt liitetaulukot tulee täyttää huolellisesti ja pyydetyt malliraportit toimittaa. Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, perusteet on yksilöity tuoteluettelossa ja pisteytysliitteessä.

6 Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi seuraavasti: Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, hinnat ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Yleisesti julkiseksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Tarvittaessa asiakirjat ovat kirjallisesta pyynnöstä erikseen sovittavana ajankohtana nähtävissä Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän taloustoimistossa. Salassa pidettävät asiakirjat eivät tule koskaan julkisiksi. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot mahdollisuuksien mukaan muusta aineistosta tarjouksessaan. Hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 ). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Lisätietoja/Tarjoukseen liittyvät kysymykset Tarjoukseen liittyvät kysymykset pyydetään esittämään sähköpostilla osoitteeseen. Sähköpostin viitteenä aihe-kentässä on käytettävä tarjouspyynnön numeroa RRTG2012/01. Kysymykset on esitettävä pe mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset tarkennukset, muutokset ja kysymykset vastauksineen ovat noudettavissa kuntayhtymän internet-sivuilta viimeistään Tarjouspyyntöön liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat ja suunnitelmat on talletettu ko. Internet-sivuille. Tarvittaessa tarjouspyynnön lisäliitteiden (kuten rakennuspiirustukset) sähköisten versioitten toimitusta varten teitä pyydetään ottamaan yhteyttä kiinteistöpäällikkö Pekka Kastelliin tai huoltomestari Esko Ukuraan Otsikkoon merkintä Suoradigitaalinen mamografialaite liitteet ja tarjouspyynnön numero RRTG2012/01 Ylilääkäri Jarmo Reponen

7 Liitteet: 1. tuoteluettelo 2. oikeudellisesti velvoittavat tiedot 3. pisteytyksen perusteet 4. tilojen pohjapiirros (erillinen tiedosto) 5. Tarjoustaulukko (EXCEL-vertailupohja erillisenä tiedostona (5 välilehteä!) täytettäväksi)

8 Liite 1 tarjouspyyntöön, 2 sivua TUOTELUETTELO Tuote Määrä Hintayksikkö Suoradigitaalinen mammografiakuvauslaitteisto 1 kpl stereotaktisella biopsialaitteistolla oheislaitteineen, ohjelmistoineen ja liitäntöineen. Toiminnallinen vaatimusmäärittely, yleistä: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on hankkimassa rintasyöpäseulontaan ja kliiniseen mammografiaan tarkoitettua taulukuvailmaisimella varustettua (suoradigitaalista) mammografiakuvauslaitteistoa varustettuna stereotaktisella biopsialaitteistolla Raahen sairaalan röntgenosastolle. Laitteistolla kuvataan sekä potilaita että mammopreparaatteja. 1. Samoin tarjouksessa voi tarjota optiona muita huonearkkitehtuuriimme tarvittavia välineitä (esim. sädesuojaseinä, monitori/työasemateline). 2. Erillisenä lisäoptiona laitteeseen pyydetään tarjousta myös tomosynteesitoiminnosta. Tarjousten pisteytys ja käytettävyysarvio tehdään kuitenkin vertailukelpoisen kokoonpanon mukaan, sisältäen peruslaitteen ja stereotaktisen biopsialaitteiston. Lisäoptiota 2. (tomosynteesi) ei huomioida käytettävyysarvioissa eikä vertailupisteytyksessä ja sen hankintaa arvioidaan vasta peruslaitteen ja stereotaksiatoiminnon valinnan jälkeen. Arvioinnissa erityishuomio on kuvausergonomialla ja nopeudella. Laitteistolla korvataan luvulla hankittu Alfa RT kuvauslaitteisto, jota on päivitetty Agfan CR-kuvalevy-yksiköllä. Raahen sairaala toimii alueellaan sekä sairaalan että alueen terveyskeskusten kuvausyksikkönä. Kuvauksia on vuodessa noin , joista mammografiaseulontoja n ja kliinisiä mammografioita n 500. Raahen sairaalassa on filmitön ja paperiton tuotantoympäristö (Agfan IMPAX 6.4 arkistojärjestelmä, Agfan Impax 6.4 työasemat ja TietoEnatorin Effica 4.1- potilaskertomusjärjestelmä ja Effica-RIS 2.0 ja Agfan Impax Web kuvajakelu integroituna, mammografiaseulonnan osalta Commit;MIS ja Agfan Impax integroituna), joten tarjouksessa tulee olla sisällytettynä tarvittavat DICOM-standardin mukaiset toiminnot, sekä toiminnalliset integraatiot käyttämiimme e.m. perusjärjestelmiin. Edellytys on, että laitteella voidaan toimia pelkästään digitaalisen tuotantoketjun (workflow) varassa. Laitteiston ohjelmistoineen on toimittava moitteetta jo olemassa olevan laite/ohjelmistokannan kanssa. Hankkeen alustava toteutusaikataulu loppuvuosi 2012 aikana, käyttöön otettuna ennen vuodenvaihdetta. Hankintaan liittyviä ehtoja:

9 Tilaaja päättää lopullisen laitekokoonpanon tarjouksen perusteella. Tarjoukset voidaan osittaa ja kokonaankin hylätä, mikäli sopivaa laiteratkaisua ei löydy. Tarjotun kokonaisuuden edellytetään muodostavan toimivan kokonaisuuden sekä sisältävän kaikki normaaliin käyttöön tarvittavat ohjaimet ja varusteet, vaikka niitä ei olisi tarjouksessa erikseen mainittukaan. Mahdolliset lisätarvikkeet ja kulutustarvikkeet hinnoitellaan erikseen. Laitteistolla tulee voida kuvata: - kaikki seulontamammografiat ja niiden täydentävät suurennoskuvaukset -kaikki kliiniset mammografiat ja niiden täydentävät suurennoskuvaukset -stereotaktiset rinnan näytteenotot ja merkkaukset -mammopreparaatit Optiona ja erikseen hinnoiteltuna tulee tarjota mahdollisuutta kuvata: -rinnan tomosynteesikuvaukset Laitteelle vaaditaan huoltopiste Suomessa. Hankintaan sisältyy laitteiden asennus, tilojen esiasennussuunnittelu ja STUK-lupa-anomuksen esitäyttö siihen liittyvine piirustuksineen. Hankintaan sisältyy myös laitteiston vaatimiin rakenne-, sähkö- ja LVIS-töihin tarvittavat piirustukset ja työselosteet. Laitteiston tulee olla CE-hyväksytty MDD:n mukaisesti. Vastaanotettavan ja tarjotun laitteiston on oltava säteilyn lääketieteellistä käyttöä koskevan asetuksen (nro 423) mukainen ja vastaanottotarkistus suoritetaan voimassaolevia säteilyturvallisuusohjeita (ST-ohjeet) noudattaen. Järjestelmän tulee toimia saumattomasti osa tuotantoketjuamme ja tiedon laitteiston ja järjestelmäkokonaisuutemme välillä tulee siirtyä ilman ylimääräisiä kirjauksia. Laitteiston tulee tarjota säteilyn käytön valvontaan tarvittavat tiedot. Kuvien sävyala tulee sovittaa nykyiseen Impax-katselujärjestelmäämme. DICOM-toiminnoista on toimitettava yhteensopivuusvakuutus (Conformance Statement). Samoin on ilmoitettava, mitä IHE (Integrated Healthcare Enterprise) toimintoja/profiileja tietojärjestelmiin liitettäessä ohjelmisto mahdollisesti tukee. Ennen tarjouksen jättämistä edellytämme, että toimittajan edustaja on tutustunut tekniseen ja toiminnalliseen ympäristöömme voidakseen tehdä tarkan kuvauksen. Integraatiovaatimukset PACS:n, RIS:n ja MIS:n osalta on syytä käydä tarvittaessa erikseen asiantuntijoittemme kanssa läpi. Avustamme tarvittaessa yhteydenotoissa muihin tietojärjestelmätoimittajiimme, mutta edellytämme, että neuvottelut puhtaasti teknisistä ratkaisuista käydään sitten suoraan toimittajien kesken, ja tulokset ovat kirjattuina tarjouspyyntöönne. Huomatkaa, että yksityiskohtaisista ominaisuuksista pyydetään täyttämään erillinen 5- sivuinen/taulukkoinen EXCEL-liite (Pakottavat vaatimukset, Optiot, Vertailtavat ominaisuudet, Tekniset ominaisuudet, Hinnat).

10 Liite 2 oikeudellisesti velvoittavat tiedot Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan ja kaikissa kaupan asiakirjoissa lain edellyttämät oikeudellisesti velvoittavat tiedot. Yhtiön tai vastaavan virallinen nimi: Osoite: Kotipaikka: Y-tunnus: TAI maininta ammatti- tai elinkeinorekisteristä, johon toimittajan on sijoittautumismaassaan merkitty Pyydetään palauttamaan täytettynä tarjouksen mukana, mikäli edellä mainitut tiedot eivät käy ilmi tarjouksesta.

11 Liite 3, Pisteytyksen perusteet Valintaperusteet: Kokonaistaloudellisesti edullisin liitteen mukaista pisteytystä käyttäen seuraavin painotuksin 1. Hinta ja ylläpitokustannukset (elinkaarihinta) 40 % /40 pistettä) 2. Käyttöominaisuudet 30 % /30 pistettä 3. Kuvanlaatu ja Tekniset ominaisuudet 20 % /20 pistettä 4. Koulutus 5 % / 5 pistettä 5. Ylläpito ja tekninen tuki 5 % / 5 pistettä Laitteiston elinkaarihinta lasketaan kuudelle vuodelle huomioiden: - laitteiston hankintahinta, - huoltokustannukset 6 vuoden ajalta ylläpitohuoltosopimuksen mukaan. Elinkaaripisteet lasketaan siten, että halvin tarjous saa 40 pistettä ja muut tarjoukset kaavalla halvin/verrattava*40. Käyttöominaisuuksien pisteet kertyvät seuraavista: perusteena helppo ja sujuva käyttö (5p), sekä ergonominen potilastyö tutkimuksissa sekä (10 p) käyttöliittymän helppokäyttöisyys ja ergonomisuus (10 p) ja stereotaksialaitteen helppokäyttöisyys (5p) Käyttöominaisuuksien pisteet lasketaan siten, että alakohtien pisteet lasketaan yhteen. eniten pisteitä saanut saa vertailuarvon 30 ja seuraavat suhteutetaan kaavalla saatu pistemäärä/eniten pisteitä saanut *30. Kuvanlaadun ja teknisten ominaisuuksien pisteet kertyvät seuraavista: Tekninen kuvanlaatu (10p) ja Kuvanlaatu kliinisessä työssä asiantuntijoiden arvioimana eri tutkimuksissa sisältäen laadunvalvonnan ratkaisut (10 p) Kuvanlaadun ja teknisten ominaisuuksien pisteet lasketaan siten, että alakohtien pisteet lasketaan yhteen. eniten pisteitä saanut saa vertailuarvon 20 ja seuraavat suhteutetaan kaavalla saatu pistemäärä/eniten pisteitä saanut *20. Koulutuksen pisteet kertyvät seuraavasti: Käyttökoulutus Huoltokoulutus Ylläpidon ja teknisen tuen pisteet kertyvät seuraavista: huoltopalveluiden saatavuus, tekninen tuki ja kustannustaso Vikahuollon vasteaika Täystakuu (vähintään yksi (1) vuosi) Laadunvalvontavälineet Laitteen varaosien saatavuustakuu Koulutuksen ja samoin Ylläpidon ja teknisen tuen pisteet lasketaan kumpikin siten, että alakohtien pisteet lasketaan yhteen. eniten pisteitä saanut saa vertailuarvon 5 ja seuraavat suhteutetaan kaavalla saatu pistemäärä/eniten pisteitä saanut *5.

12 Liite 4 Tilojen pohjapiirros, PDF ja CAD-tiedostot saatavissa teknisistä palveluista tai erillisenä tiedostona, ks yhteystiedot tarjouspyynnöstä Liite 5 EXCEL-tarjoustaulukko välilehtineen, erillinen tiedosto.

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Postiosoite Katuosoite Puhelin 020 632 2200 www.aanekoski.fi Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax 020 632 2205 etunimi.sukunimi@aanekoski.

Postiosoite Katuosoite Puhelin 020 632 2200 www.aanekoski.fi Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax 020 632 2205 etunimi.sukunimi@aanekoski. Perusturvalautakunta 29.9.2010 liite nro 1 1 (7) 3.6.2010 Perusturva Perusturva TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Äänekosken kaupungin perusturva pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Röntgenlaitteet Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS TARJOUSPYYNTÖ 20.12.2013 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS Tarjouspyynnössä kuvatut terapiapalvelut ovat terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta ja veteraanikuntoutusta.

Lisätiedot

Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA

Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tarjouspyyntö 2 Liite 1, Tarjouslomake 5 Liite 2, Tarjottavien kopiokoneiden luokitus ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371

Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371 Hankintayksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Toimintayksikkö TUSO/TUVE Yhteyshenkilö Nimi Ilkka Miettinen Puhelinnumero 029-524 6371 Sähköpostiosoite ilkka.miettinen@thl.fi Hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot