Ohjeita Origin-harjoitukseen. 4. Tee pienimmän neliösumman sovitus pistejoukkoon. 7. Vastaa selkeästi tehtävänannossa annettuihin kysymyksiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita Origin-harjoitukseen. 4. Tee pienimmän neliösumman sovitus pistejoukkoon. 7. Vastaa selkeästi tehtävänannossa annettuihin kysymyksiin."

Transkriptio

1 Matematiikkaa kemisteille 2011 Ohjeita Origin-harjoitukseen 1 Tavoite Tässä harjoituksessa on tarkoitus tutustua kemian opinnoissa tarvittaviin tietokoneohjelmiin ja opetella raporteissa ja työselostuksissa tarvittavia tekstinkäsittelytaitoja. Tehtävissä 1-6 tutustustaan kuvaajien piirtämiseen ja mittausdatan analysointiin Microcal Origin -ohjelmalla. Tehtävissä 7-9 harjoitellaan molekyylikaavojen piirtämistä, teksinkäsittelytaitoja ja tietokonealgebraohjelmistojen käyttämistä. 2 Työn suoritus 2.1 Suoran sovitus Tutustu tehtävänantoon ja mieti mitä tehtävässä on tarkoitus laskea. Tehtävissä 1-6 on tarkoitus käyttää pienimmän neliösumman sovitusta ellei erikseen toisin mainita. Suoran sovitusta vaativissa tehtävissä toimi seuraavasti. 1. Suoran yhtälö on y = a + bx, jossa a on vakiotermi ja b kulmakerroin. Mieti mikä on x ja mikä y tehtävän tapauksessa. Jos tarkastelemasi yhtälö ei ole suoran yhtälön muodossa, mieti miten voisit saattaa sen suoran yhtälön muotoon. 2. Kirjoita (Microcal Origin -ohjelman) taulukkoon annetut arvot ja laske niistä x ja y, jos tarpeen. 3. Piirrä y x:n funktiona ja varmista, että pisteet asettuvat suoralle. 4. Tee pienimmän neliösumman sovitus pistejoukkoon. 5. Muista liittää mukaan myös tiedot sovituksesta, kuten virjerajat ja vakiotermin ja kulmakertoimen arvot. Nimeä myös kuva sekä akselit yksiköineen. 6. Kirjoita kuvaan tietokoneella oma nimesi. 7. Vastaa selkeästi tehtävänannossa annettuihin kysymyksiin. 2.2 Microcal Origin -ohjelman käyttö Suoran sovittaminen Microcal Origin -ohjelmalla 1. Avaa Origin. 2. Kirjoita tehtävässä annetut arvot sarakkeisiin ja muuta tarvittaessa sarakkeiden arvot haluttuun muotoon. 3. Aktivoi sarakkeet klikkaamalla niitä. Pitämällä SHIFT-näppäintä pohjassa voit valita useampia sarakkeita. 4. Piirrä mittauspisteet kuvaajaan valitsemalla Plot Scatter. Graph-ikkuna aukeaa. 5. Sovita suora mittauspisteisiin valitsemalla Analysis Fit linear. Graph-ikkunaan ilmestyy sovitus ja oikeassa alakulmassa olveaan kenttään tulevat sovituksen parametrit. 6. Kopioi sovituksen parametrit tulosikkunasta ja liitä ne kuvaajaan (Ctrl+C & Ctrl+V). Tarvittaessa voit muokata tekstiruudun kokoa, fonttikokoa, tekstin sisältöä jne. 1

2 2.2.2 Sarakkeiden nimien ja arvojen muuttaminen 1. Aktivoi sarake kaksoisklikkaamalla otsikkokenttää. 2. Colum Label -kentässä voit antaa sarakkeelle esim. muuttujan nimen. 3. Plot Designation -listasta voit valita, onko kyseessä X- vai Y-arvoja. 4. Lisää uusi sarake: Column Add new column. 5. Sarakkeen arvojen muuttaminen: Aktivoi uusi sarake. Valitste Colum Set column values ˆ Tyhjään ruutuun, jonka yläpuolella lukee Col(X)=:, voit kirjoittaa kaavan, jonka mukaan sarakkeen arvot täytetään. ˆ Esim. jos haluat, että uusi sarake täytetään sarakkeen A lukuarvojen logaritmeilla, kirjoita tyhjään ruutuun log(col(a)). ˆ Sarakkeiden A ja B summa: col(a)+col(b). ˆ Jos haluat määritellä rivit, joita toimenpide koskee, voit määrittää sen kentissä For row (i) to. ˆ Hyväksy painamalla OK X:n ja Y:n valitseminen Aktivoi sarake ja valitse Column Set as Y, jos haluat sarakkeen olevan Y-arvoja. Vastaavasti voit määrittää sarakkeen arvojen olevan X-arvoja Tiedoston tuonti 1. Lataa spektri.dat-tiedosto kurssin kotisivuilta tietokoneelle. 2. Tuo tiedosto Originiin: File Import Simple single ASCII. 3. Ensimmäinen sarake sisältää aaltoluvut ja toinen intensiteetin. Piirrä intensiteetti aaltoluvun funktiona: Plot Scatter. 4. Etsi piikin aaltoluku: valitse Tools Pick peaks. Hyväksy oletusarvot ja paina Find peaks. Laske haluttu aallonpituus tuntemallasi kaavalla Epälineaarinen sovitus 1. Piirrä mittauspisteet kuten yllä. 2. Valitse Analysis Non-linear curve t Advanced tting tool. 3. Valitse sovitusohjelman valikosta Function New. 4. Anna funktiolle nimi ja valitse parametrien määrä. 5. Määritä mikä on riippumaton muuttuja, esim. x ja mikä riippuva muuttuja, esim. y. 6. Kirjoita funktio isoon kenttään. Paina Save, jolloin funktio tallentuu ja on käytettävissäsi. Huom! Ruutu Use Origin C on oltava tyhjä. 7. Valitse Function Select ja valitse luettelosta tekemäsi funktio. Se on valikossa antamallasi nimellä, mahdollisesti viimeisenä. 8. Valitse Action Fit. Anna parametreille jokin alkuarvaus. Paina 100 iter. Näet Graph-ikkunasta miten hyvin funktio sopii mittauspisteisiin. Voit painaa 100 iter toistamiseen halutessasi. Kun parametrien arvot eivät enää muutu lisäiteraatioista, paina Done. 9. Graph-ikkunaan ilmestyvät sovituksen arvot. Jos eivät, niin voit poimia ne tulosikkunasta. 2

3 2.2.6 Kuvaajan ulkoasu Kaksoisklikkaa akselin nimeä, jolloin kursori ilmestyy kenttään. Kirjoita akselin nimi, suureet sekä akselin arvojen yksiköt, esim Paine p/mpa. Työkaluriviltä voit määritellä muotoilun ja lisätä esim. kreikkalaisia kirjaimia sekä ylä- ja alaindeksejä. Voit halutessasi muokata akseleiden asetuksia klikkaamalla akselia. Esimerkiksi Tick-labels -välilehdellä voit muuttaa numeroarvojen fonttia. Voit lisätä kuvaajaan tekstiä painamalla T-painiketta vasemmassa laidassa olevassa työkalurivissä. Paina tämän jälkeen jotakin kohtaa kuvassa. Kohtaan ilmestyneeseen tekstilaatikkoon voit kirjoittaa esim. kuvaajan nimen tai oman nimesi Tulostus ja tallennus Valitse valikosta File Export page, niin voit tallentaa kuvasi. Voit myös tulostaa kuvan suoraan valitsemalla File Print. Voit tallentaa projektisi myöhempää työskentelyä varten valitsemalla File Save project As Lisätietoja Microcal Origin -ohjelman voit ladata ohjelmistojakelusta osoitteesta Ohjelman kotisivuilta (http://www.originlab.com) voit myös ladata laajan käyttöoppaan. Ohjelman sisäänrakennettuja ohjeita pääset käyttämään Help-valikosta. 2.3 Kaavojen kirjoittaminen tietokoneella OpenOce/StarOce Tämä esimerkki on tehty OpenOcen kaavaeditorilla. OpenOce on vapaa ohjelmisto, joka sisältää MS Ocen keskeiset toiminnot. OpenOcen kaupallinen versio on nimeltään StarOce, ja sen saa esim yliopiston ohjelmistojakelusta (www.helsinki./atk/ohjelmajakelu). Samasta paikasta löytyy myös esim. Origin-ohjelma ja muita hyödyllisiä ohjelmia, kuten F-Securen virustorjuntapaketit. OpenOce löytyy myös mikroluokkien tietokoneilta. ˆ Valitse valikosta Insert Object Formula. Voit kirjoittaa kaavan joko kommennoilla tai klikkaamalla kaavaeditorin symboleita. Kirjoittamisen nopeudesta on etua esim. Wordiin nähden. ˆ Esimerkin tekstiversio, eli se mitä kaavaeditoriin on kirjoitettu on: hat H %psi_{omanimi}=-{hbar^2}over{"over"} {partial %phi}over{partial "muuttuja" } = jatka_{sitten}^{"itse"} ˆ Kuten näet, kreikkalaiset merkit saat kirjoittamalla esim %rho. ˆ Monilla merkeillä on oma nimensä, esim h-viiva, jonka saat komennolla hbar. ˆ Huomaa myös ero tekstissä, jos kirjoitat tekstiä lainausmerkeillä tai ilman. Matemaattiset symbolit ja muuttujat kirjoittaisit useimmiten ilman lainausmerkkejä, kun taas sanoja tai yksiköitä on loogista kirjoittaa lainausmerkeillä niin että ne näkyvät ei-kursiivisena. 3

4 2.3.2 MS Oce ˆ Valikosta Insert Object Microsoft Equation 3.0. ˆ Kaavaeditori toimii klikkaa tarvittu olio ja täytä tyhjät kentät -periaatteella. ˆ Parhaiten opit kokeilemalla itse - editori on hyvin intuitiivinen LA T EX LATEX on ylivertainen monessa suhteessa tavallisiin tekstinkäsittelyohjelmiin. Sen opetteleminen vie jonkin verran aikaa, ja saattaa olla jopa turhauttavaa. Opittuasi LATEXin perusteet, saat kuitenkin suhteellisen helposti näyttäviä dokumentteja. LATEX on monella tavalla älykäs: Se huolehtii sisällysluettelosta, lukujen numeroinnista, sivunumeroinnista, ristiviitteistä, kuvien ja taulukoiden numeroinnista, lähdeluettelosta, viitteiden numeroinnista jne. Se sijoittaa halutessasi kuvia ja taulukoita itsenäisesti, ja onnistuu usein suhteellisen hyvin. LATEX huolehtii tavutuksesta kun sana ei mahdu riville sen sijaan, että jättäisi suuremmat välit sanojen väliin, kuten esim. Word. Se huolehtii ulkoasusta, kunhan määrittelet mikä on otsikko, missä alkaa uusi luku, mikä on luvun alaluku jne. LATEXilla voit muokata dokumentistasi juuri sen näköisen kuin haluat, vaikka tämä saattaa olla hyvin työlästäkin erikoisimpien dokumenttien kohdalla. Tosin, kun kerran olet luonut tyylin voit käyttää sitä suoraan jatkossa. LATEXilla tuotat helposti myös suoraan pdf-muotoisia dokumentteja. Kuten tässä harjoituksessa havaitaan, ovat monipuoliset kaavaominaisuudet jo itsessäänkin riittävän hyvä syy opetella LATEXia. LATEX muistuttaa hieman HTML-koodausta. Jos olet joskus katsonut HTML-sivun lähdekoodia (View Source selaimessa) niin saatat havaita, että löydät yhtäläisyyksiä käytettyjen komentojen ja syntyneen muotoilun välillä. Tässä harjoituksessa voit käyttää valmista LATEX-pohjaa kurssin kotisivuilta. Avaa LATEX-pohja ja katso sitä hetken. Mitä huomaat? ˆ Dokumentti kirjoitetaan tekstieditorilla ja tiedoston nimeksi annetaan nimi.tex. ˆ Ensimmäinen rivi määrittelee dokumenttisi tyylin, esim. artikkeli tai kirje. \documentclass[12pt, a4paper]{article} ˆ Seuraavilla riveillä määritellään käytettävät ulkoiset paketit. Nämä tuovat lisäominaisuuksia, ja ne löytyvät useimmiten valmiina koneella olevasta LATEX- paketista. Pääset aika pitkälle jollain standardikokoelmalla, kuten esim. sillä, jonka löydät LATEX-pohjasta. \usepackage[latin1]{inputenc} \usepackage[dvips]{color} \usepackage{multicol} jne. ˆ Itse dokumentin sisältö tulee komentojen \begin{document} ja \end{document} väliin. ˆ Löydät kaavamallin LATEX-pohjasta. $$ \hat{h}\psi=-\frac{\hbar}{2m} \frac{\partial ^2 \psi}{\partial x^2} +V(x)\psi=E\psi \,. $$ ˆ Kaava on oltava merkkien $ ja $ välissä (samalla rivillä tekstin kanssa) tai $$ ja $$ välissä (erikseen tekstistä omalla rivillä). ˆ Komennot muistuttavat esim. OpenOcen kaavaeditoria. ˆ Kaikki komennot ovat muotoa \komento. ˆ Jakolasku: \frac{osoittaja}{nimittäjä} ˆ Kreikkalaiset aakkoset ja muut erikoissymbolit: \alpha, \beta, \gamma ˆ Useimmiten merkit, joita komento koskee ovat siis hakasulkeiden, {}, välissä. ˆ Esim. \it{kursiivi} antaa tulokseksi kursiivi. 4

5 ˆ Jos haluat, että yhtälö on numeroitu, sinun tulee antaa komento \begin{equation}, jonka jälkeen kirjoitat yhtälön, jonka lopetat komennolla \end{equation}. Tällöin ei ole tarpeen käyttää $$ -merkkejä. ˆ Oiva apu LATEXin käyttöön on esimerkiksi LATEX komentoja kahdella sivulla esittelevä LATEX Cheat Sheet, jonka löydät tästä: ˆ Hyvän LATEX-oppaan löydät täältä: ˆ Hakemalla verkosta sopivilla hakusanoilla (kokeile vaikka: latex introduction) löytää paljon helppolukuista materiaalia. Parhaiten opit itse kokeilemalla! Hulvatonta! Mutta miten saan lopputuloksen näkyviin? ˆ LATEX-dokumenttien saaminen näkyviin vaatii LATEX-kääntäjän ˆ Voit käyttää verkossa olevaa kääntäjää, jos koneellesi ei ole asennettu LATEX-kääntäjää Mene osoitteeseen Kirjoita haluamasi yhtälö input-ikkunaan Muista, että sinun on ensin kopioitava alkulöpinät mallitiedostosta \begin{document}-riviä myöten input-ikkunaan, sekä lopuksi sinun on kirjoitettava \end{document}-rivi. Paina Submit, ja hetken kuluttua avautuu pdf-tiedosto, jonka loit. ˆ Emme tässä mene sen syvemmin LATEX-komentojen hienouksiin. On olemassa ohjelmia, joilla voit käntää napin painalluksella, ja joissa on erilaisia komentovalikkoja, joten komentoja ei tarvitse välttämättä edes itse opetella. ˆ Mikroluokissa on olemassa TexMaker-ohjelma, jonka saat myös ladattua ilmaiseksi verkosta. Se on editori, mutta ei sisällä itse kääntäjää. Esimerkiksi Miktex-ohjelman saa verkosta myös Windows-ympäristöön (http://www.miktex.org/). ˆ Unix-ympäristöissä (siis esim. Linuxeissa) on yleensä asennettu koko LATEX-ympäristö valmiiksi, jolloin käännät dokumentin yleensä seuraavanlaisella komentosarjalla komentorivillä, (olettaen että dokumentin nimi on document.tex): latex document ˆ Komento tuottaa tiedoston document.dvi. Sitä voi katsella esim. ohjelmalla xdvi: anna komento xdvi document.dvi ˆ Voit luoda PostScript- tai Pdf-tiedoston komennoilla dvips document ps2pdf document ˆ Voit luoda pdf-tiedostoja suoraan yhdellä askeleella komennolla pdflatex document ˆ Kuvien yms. lisäämisen opit esim. yllä mainituilta nettisivuilta. ˆ Harjoittelu tekee mestarin! 5

6 2.4 Tietokonealgebraohjelmistot Tässä Origin-harjoituksessa et tarvitse tietokonealgebraohjelmistoja, joten tämä kappale sisältää ylimääräistä tietoa. Tietokonealgebraohjelmistojen käyttöön kannattaa kuitenkin tutustua tulevaisuutta ajatellen, sillä ne helpottavat monimutkaisia laskuja huomattavasti. Nykyisin on saatavilla useita ammattitason symbolisen laskennan ohjelmistoja, joilla käytännön tieteellinen laskeminen helpottuu. Symbolisuus tässä yhteydessä tarkoittaa, että ohjelmalla voi laskea muitakin kuin numeerisia laskutoimituksia. Esimerkiksi voit laskea vaikkapa annetun funktion integraalifunktion tai sieventää monimutkaisen algebrallisen esityksen. Markkinoilla on useita kaupallisia ohjelmistoja, kuten Mathematica ja Maple, joka on asennettu osaan mikroluokkien koneista. Maxima on ilmainen symbolisen laskennan ohjelma, joka suoriutuu hyvin useimmista tehtävistä. Voit ladata sen osoitteesta Seuraavat lyhyet ohjeet koskevat Maple-ohjelmaa. Niiden avulla pääset alkuun symbolisen laskennan ohjelmien käytössä. ˆ Maplessa lähes kaikki komennot kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella ja viimeinen merkki on ; ˆ Apua saat komennolla help(aihe); Esimerkiksi ohjeita kuvaajien piirtämiseen saat komennolla help(plot); ˆ Funktio f(x) = x määritellään komennolla f:=x->x^2+2; ˆ Kuvaajan voit piirtää komennolla plot(f(x),x=alkupiste..loppupiste,title=otsikko); ˆ Yhtälön voi ratkaista komennolla solve(yhtälö,muuttuja); ˆ Komennot minimin ja maksimin löytämiseksi ovat minimize(argumentit) ja maximize(argumentit). Etsi ohjeet niiden käyttämiseen help-komennolla. Saatat tarvita sopivaa alkuarvausta paikallisten ääriarvojen löytämisessä. ˆ Integraalin voit laskea komennolla int. ˆ Halutessasi voit miettiä, miten voit hyödyntää kurssilla oppimiasi dierentiaalilaskennan keinoja ääriarvojen laskemisessa. 6

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ Alkuperäinen versio: Heidi Parviainen ja Outi Virtanen - 2002 Päivitys: Jussi Helaakoski ja Antti Vanhanen - 2005 Päivitys: Anna

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

ATK II - Numeerinen mallintaminen (763315A), kevät 2015

ATK II - Numeerinen mallintaminen (763315A), kevät 2015 ATK II - Numeerinen mallintaminen (763315A), kevät 2015 H. Vanhamäki 31. joulukuuta 2014 Tiivistelmä Ensimmäisellä luennolla esitellään kurssin suuntaviivat ja tutustutaan LATEX-dokumenttien tekemiseen

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot

Esimerkkejä L A TEXin käytöstä laboratoriotyöselostusten kirjoittamiseen

Esimerkkejä L A TEXin käytöstä laboratoriotyöselostusten kirjoittamiseen Esimerkkejä L A TEXin käytöstä laboratoriotyöselostusten kirjoittamiseen Jyväskylä yliopisto Fysiikan laitos Aaro Eloranta 10. toukokuuta 2010 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Esimerkkejä 2 2.1 Motivaatioksi...........................

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra- opas 3.2 Viimeksi muokattu: 16. helmikuuta 24, 2011 Tekijät Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Lisätiedot

Tuomas A. Rajala. Versio: 9. syyskuuta 2011. Tämän dokumentin tarkoitus on toimia lyhyenä interaktiivisena esittelynä R-ympäristön

Tuomas A. Rajala. Versio: 9. syyskuuta 2011. Tämän dokumentin tarkoitus on toimia lyhyenä interaktiivisena esittelynä R-ympäristön Pikakurssi R-ympäristön käyttöön Tuomas A. Rajala Versio: 9. syyskuuta 2011 Tämän dokumentin tarkoitus on toimia lyhyenä interaktiivisena esittelynä R-ympäristön käyttöön. Se on suunniteltu rungoksi Jyväskylän

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ

Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen 2010 Koulutus Käyttöoikeustiedot Excel 2007 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

OpenOffice.org 2.0. toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia. Taulukkolaskenta. Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti

OpenOffice.org 2.0. toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia. Taulukkolaskenta. Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia Taulukkolaskenta Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti Sisällysluettelo Alkusanat...4 Ohje-toiminto ja vihjeet...5 Ohje-toiminto...5 Vihjetekstit...5

Lisätiedot

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 OPPIMATERIAALIT, OHJELMISTOT JA OPISKELUN ETENEMINEN... 2 OPISKELUOPAS... 3 VERKKOMATERIAALIT JA MUU MATERIAALI... 3 KÄYTETYT OHJELMISTOT... 3 SUORITUSTAPA... 4 OPISKELUTAPA...

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille

Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille 1 Ohjeet v.1.0 / 28.3.2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto lue tämä ensin...3 1.1. Pikaohjeet osaaville...4 2. Sivuston esittelykierros...5 3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006 Jussi Kasurinen ISBN 952-214-286-7 ISSN 1459-3092

PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006 Jussi Kasurinen ISBN 952-214-286-7 ISSN 1459-3092 PYTHON - OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006 Jussi Kasurinen ISBN 952-214-286-7 ISSN 1459-3092 7 PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1 Jussi Kasurinen Käsikirjat 7 Manuals 7 PYTHON

Lisätiedot