2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS Johtoryhmä YT-ryhmä xx.x.2014 Hallitus Tarkastuslautakunta xx.x.2014 Valtuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN DIREKTÖRENS ÖVERSIKT FÖR ÅR KOULUTUSYHTYMÄN RAKENNE JA YLEINEN TILANNE Jäsenkunnat Opiskelijamäärän kehitys Valtuusto Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat Hallitus Johtokunnat YT-elin ja työsuojelu Ammattiosaamisen toimikunta Opiskeluoikeuden toimikunta Johtoryhmä Opiskelijayhdistys Henkilöstömäärän kehitys TILIKAUDEN 2013 TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA KOULUTUSYHTYMÄN TALOUDELLINEN ASEMA Koulutusyhtymän tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Koulutusyhtymän tase ja sen tunnusluvut Koulutusyhtymän konsernitase ja olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Koulutusyhtymän kokonaistulot ja menot vuonna Koulutusyhtymän sisäisen valvonnan järjestäminen TALOUSARVION 2013 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Yhteisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan 2013 toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu KEHITTÄMISPROSESSIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Johtaminen ja tukipalvelut prosessi Nuorten koulutuspalvelut -prosessi (NuKo-tiimi) Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut -prosessi (TYKE) TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN Yhtymän hallinto ja yhteiset palvelut Yhtymäpalvelut Kiinteistöpalvelut Oppisopimuspalvelut RegiOnline IT-palvelut Kokkolan ammattiopistot Kokkolan ammattiopisto Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Keski-Pohjanmaan aikuisopisto HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMISTA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET KOULUTUSYHTYMÄN MENOIHIN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Perussopimus, opiskelijamääräkeskiarvot kunnittain ja opistoittain Perussopimus, jäsenkuntien maksuosuudet Perussopimus, jäsenkuntien osuudet peruspääomasta Peruspääoma, jäsenkuntien ääniosuudet ja äänimäärä valtuustokaudella TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3 1 JOHDON KATSAUS VUOTEEN 2013 Keväällä 2013 käynnistynyt uusi valtuustokausi ajoittuu ammatillisen koulutuksen historiassa runsaasti muutoksia sisältävään vaiheeseen. Vuonna 2013 kaikkien ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien järjestämisluvat olivat tarkastelussa ammatillisen koulutuksen alueellisen ja alakohtaisen uudelleensuuntaamisen vuoksi. Lisäksi nuorisotakuu astui voimaan, yhteishaku uudistui ja vuoden lopussa valtioneuvosto valmisteli rakennepoliittista pakettia, jolla tulee olemaan merkittävä vaikutus ammatillisen koulutuksen rahoitukseen ja rakenteeseen tulevina vuosina. Alueemme elinkeinoelämässä ja taloudessa elettiin kuitenkin varovaisen odottavissa tunnelmissa loppuvuodesta Euroalueen kriisi oli ohittanut pahimman vaiheensa ja maailmantalous osoitti pieniä elpymisen merkkejä. Näillä on suuri merkitys vientiriippuvaisen toimialueemme elinkeinoelämään. Keski-Pohjanmaan alueella pitkään jatkuneen taantuman heijastusvaikutukset jäivät onneksi edelleenkin muuta maata selvästi pienemmiksi. Vuoden 2013 aikana Suomen julkinen talous ajautui syvään kriisiin, jota ei enää nopeakaan talouskasvu pysty oikaisemaan. Edessä on todennäköisesti rakenteellisia uudistuksia, joilla pyritään kuromaan umpeen valtion talouden kestävyysvajetta. Myös jäsenkuntiemme talous on haastavassa tilanteessa. Alueen työllisyystilanne oli vuoden 2013 lopussa edelleen Suomen parhaimmistoa, vaikka työttömyysaste kohosikin selvästi vuoden aikana. Keski-Pohjanmaan maakunnan työttömyysaste oli joulukuun 2013 lopussa 10,0 %, Kokkolan seutukunnan 10,4 %, Kaustisen seutukunnan 8,5 % ja Pietarsaaren seutukunnan 7,0 %. Koko maan työttömyysaste oli samana ajankohtana 12,6 %. Keski-Pohjanmaan maakunnan työttömyysaste kasvoi vuoden 2013 aikana 0,9 %-yksikköä, Pietarsaaren seutukunnan 1,0 %-yksikköä ja koko maan 1,9%- yksikköä. Koko maan työttömyysaste kasvoi siis kaksinkertaisella nopeudella v Myös nuorten työttömien määrä kasvoi selvästi vuoden 2013 aikana. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä Keski- Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 526 (lisäystä ed. vuoteen 21,8 %) ja Pietarsaaren seutukunnassa 220 (lisäystä ed. vuoteen 37,5 %). Koko maan nuorten työttömien määrä kasvoi vuoden 2013 aikana 26,9 %. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvat uudistettiin vuonna Keski-Pohjanmaan ammatillista peruskoulutusta uhkasi opiskelijamäärän väheneminen jopa 26,5 %:lla. Neuvottelujen ja perustelujen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriön antaman päätöksen mukaan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän järjestämisluvan opiskelijamäärä pienenee 100 paikalla vuonna 2015 ja 116 paikalla vuonna 2016 eli vähenemä on 7,9 % vuoteen 2016 mennessä. Opiskelijapaikkojen vähenemisen ja yksikköhintojen laskun arvioidaan aiheuttavan toimintatuottojen tason pysyvän alenemisen noin 5 milj. eurolla vuoteen 2016 mennessä, joten myös toimintakuluja on saatava pienennettyä merkittävästi. Tällä perusteella käynnistettiin YTneuvottelut ja toteutettiin toimenpiteitä, joilla tavoiteltiin säästöjä myös henkilöstökustannusten vähentämisen kautta. Ammatillisen koulutuksen vetovoima hiipui hieman vuonna Sama suuntaus oli usealla koulutuksen järjestäjällä lähialueella. Yhtenä syynä on nuorisoikäluokkien tilapäinen lasku. Ammatillisen peruskoulutuksen painotettu kokonaisopiskelijamäärä vuonna 2013 oli 2746 opiskelijaa, eli täsmälleen järjestämisluvan mukainen. KPEDU:ssa ensisijaisten hakijoiden määrä oli 1,47 aloituspaikkaa kohti, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta paras verrattuna lähialueen muihin koulutuksen järjestäjiin. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa opiskelijamäärä kasvoi edellisvuodesta. Oppisopimuksen peruskoulutuksessa opiskelijamäärä pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Oppisopimuksen lisäkoulutuksen paikkakiintiö väheni 430:stä 324:ään. Vapaassa sivistystyössä opiskelijaviikkoja tuotettiin 8537, mikä on hiukan viime vuotta vähemmän. Vuoden 2013 alusta voimaantulleeseen nuorisotakuuseen sisältyvän koulutustakuun osalta tarkastelussa oli erityisesti suoraan peruskoulusta tulevien ja vailla toisen asteen ammatillista koulutusta olevien koulutukseen pääsyn tukeminen. Keski-Pohjanmaalla suoraan peruskoulusta tulevien osuus ammatillisen peruskoulutuksen aloittavista oli maan keskiarvoa korkeammalla tasolla. Nuorisotakuun tavoitteiden edistämiseksi koulutusyhtymä oli mukana nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisissa hankkeissa sekä oppisopimustoiminnassa että oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Osallistujamäärä tämän ohjelman mukaisiin koulutuksiin jäi pieneksi, mutta ohjelma jatkuu vuoden 2014 puolella. 1

4 Tulosrahoituksessa vuonna 2013 koulutusyhtymä oli sijalla 20. suurten järjestäjien joukossa, ja tulosrahoitusta saatiin noin 1,1 m. Vuoden 2013 toimintatuotot olivat 47,7 m, mikä on noin 0,7 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Toimintatuotot olivat kuitenkin 1,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa oli asetettu tavoitteeksi. Toimintatuottoja kasvattivat mm. saatu tulosrahoitus sekä aikuiskoulutuksen oletettua parempi toteutuminen. Työvoimakoulutuksen ja koulutuspalvelujen myynti kasvoi noin 0,8 milj. euroa vuoteen 2012 verrattuna, mikä myös oli yli budjetoidun tavoitteen. Talouden sopeuttaminen jatkui toimintatuottojen kasvun hidastumisen ja merkittävien rakennusinvestointien aiheuttamien menojen vuoksi. Sopeuttamisessa onnistuttiin sangen hyvin. Kaikkiaan toimintakulut laskivat noin 1,5 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattaessa. Tästä henkilöstökulujen osuus oli 1,1 milj.euroa. Talousarvioissa tilikauden tulokseksi asetettiin euroa, ylijäämätavoitteeksi euroa ja vuosikatteeksi Tilikauden 2013 tulokseksi muodostui euroa, tilikauden ylijäämä oli ja vuosikate euroa, joka riittää noin 2,8 milj. euron poistoihin. Talouden tulos koko yhtymän näkökulmasta oli talousarvion tavoitteeseen verrattuna erinomainen. Kokkolan ammatillisissa opistoissa ja aikuisopistossa tulos oli merkittävästi positiivinen. Maaseutuopisto ei saavuttanut talousarvion tavoitteita. Yhtymän taseen loppusumma vuoden 2013 lopussa oli euroa. Oma pääoma oli 22,8 m. Yhtymän omavaraisuusaste oli 44,79 %, mikä on laskenut viimevuotisesta (59%). Vuoden 2013 investoinnit toteutuivat hyväksytyn talousarvion mukaisesti hieman suunniteltua pienempinä, yhteensä 7,4 m. Vuoden 2013 merkittävin investointi oli Ammattikampuksen 2. vaihe. Perhon riistateurastamo valmistui. Vuoden 2013 puolella käynnistettiin parturi-kampaamo-opetustilojen suunnittelu Terveystien tiloihin. Uutta talousarviolainaa otettiin 7 m ja yhtymän kokonaislainamäärä nousi 16 miljoonaan euroon. Kampushallin rakentamiseen saatiin siihen haettu valtionavustus ja rakentaminen käynnistyi Kiinteistö Oy Kokkolan Kampuksen toimesta. Kokkolan kauppaopiston kiinteistö siirtyi Kokkolan kaupungin omistukseen vuoden 2013 alusta lähtien. Kauppasumma, euroa, vähennettiin Kokkolan kaupungin peruspääomasta. Vuoden 2013 aikana suunniteltiin organisaatio- ja johtamisjärjestelmän uudistus, jonka yhtymävaltuusto vahvisti astumaan voimaan vuoden 2014 alusta. Samalla vahvistettiin hallintosääntö uutta organisaatiota varten. Organisaatiouudistuksessa nuorten ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus koottiin omiksi tulosalueikseen, jotka saivat nimet Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus. Aikaisempi kuuden opiston rakenne purettiin. Yhteiset tuki- ja hallintopalvelut nimettiin uudelleen konsernipalveluiksi. Uuden johtamisjärjestelmän mukaiset rekrytoinnit toteutettiin sisäisenä hakuna pääosin vuoden 2013 puolella. Opetustoiminnan kehittämisessä keskeisiä painoalueita olivat läpäisyn tehostaminen, opintojen valinnaisuuden ja joustavuuden kehittäminen sekä työelämäyhteistyön kehittäminen. Kansainvälinen toiminta jatkui aktiivisena. CIMO:n tilastojen mukaan Ammatillisen koulutuksen opiskelijaliikkuvuudessa selvästi aktiivisin maakunta oli Keski-Pohjanmaa. Osakkuusyhtiöiden osalta merkittävä asia oli Centria ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksen valmistelu ja valtioneuvoston myönteinen päätös toistaiseksi voimassa olevan toimiluvan saamisesta Alkaneen toimintavuoden 2014 suuria haasteita ovat päätöksenteko koulutustarjonnan kohdentamisessa tuleviin supistuviin opiskelijamääriin sekä talouden tasapainottaminen toimintaresurssien edelleen niukentuessa. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmän uudistuminen tuo henkilöstölle uuteen sopeutumisen haasteita, mutta se luo myös uusia mahdollisuuksia. Vuoden 2013 positiivinen taloudellinen tulos ja uudet rakenteet luovat hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle tästä eteenpäin. Kiitokset vuodesta 2013 opiskelijoillemme, henkilöstölle, luottamushenkilöstölle sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme. Kokkolassa Liisa Sadeharju, johtaja 2

5 1 LEDNINGENS ÖVERSIKT FÖR ÅR 2012 I slutet av år 2012 rådde fortfarande osäkerhet i regionens näringsliv och ekonomi. Krisen i eurozonen hade ännu inte visat tecken på att stabilisera sig. Också USA:s skuldkris och den långsammare tillväxten i Kina skapade mera osäkerhetsfaktorer i världsekonomin och därigenom i det exportberoende Finland och i näringslivet i vårt verksamhetsområde. I Mellersta Österbotten var återverkningarna lyckligtvis alltjämt mindre än i övriga landet. Konjunkturläget kunde i slutet av året enligt Österbottens närings-, trafik och miljöcentrals regionalekonomiska översikt beskrivas som en period av försiktig förväntan och långsam tillväxt. Sysselsättningsläget i området var i slutet av 2012 fortfarande bland de bästa i Finland, trots att arbetslösheten ökade något under året. I slutet av november 2012 var arbetslösheten i Mellersta Österbottens landskap 8,1 %, i Karleby ekonomiska region 8,5 %, i Kaustby ekonomiska region 6,6 % och i Jakobstads ekonomiska region 5,3 %. Arbetslösheten i hela landet var vid samma tidpunkt 9,7 %. Även ungdomsarbetslösheten ökade något under år I Mellersta Österbottens landskap var under 25-åriga antalet arbetslösa den 30 november 2011 sammanlagt 378 (föregående år 333), vilket är 15,0 % av alla arbetslösa. De ungas andel av alla arbetslösa i hela landet uppgick till 12,0 %. Ungdomsarbetslösheten i landskapet är således fortfarande något högre än i övriga landet. Det grundläggande arbetet med kommunstrukturreformen som ingår i regeringsprogrammet var i sitt aktiva skede år Hörandet av kommunerna som ingår i fasen för kommunkartan, ordnades för Mellersta Österbottens del i Kaustby den 22 februari I slutet av året skickades till kommunerna och samkommunerna begäran om utlåtande om utkastet till kommunstrukturlag. I utlåtandena från utbildningssamkommunen informerades om att den nuvarande samarbetsmodellen som grundar sig på samarbete i närområdet fungerar väldigt väl i vårt område. Yrkesutbildningen var fortsatt attraktiv år Det viktade totala antalet studerande inom grundläggande yrkesutbildning 2012 var 2 782, vilket överskred utbildningstillståndet med 56 studerande. I slutet av året beviljade Undervisnings- och kulturministeriet 42 tidsbegränsade tilläggsplatser för 2012 och det överskridande antalet studerande sjönk därmed till 14. Inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen höll sig antalet studerande på samma goda nivå som året innan. För den frivilliga yrkesinriktade tilläggsutbildningen beviljades i slutet av året en oväntad tilläggsfinansiering på euro för år Antalet studerande i läroavtal i grundläggande utbildning minskade något på grund av det allmänna ekonomiska läget, då arbetsgivarna i osäkra tider inte vågar förbinda sig till långa avtal. Gällande tilläggsutbildning genom läroavtal inkom i juni förhandsuppgifter om en minskning av antalet kvotplatser år Ett utlåtande om förslaget inlämnades och situationen förbättrades. Finansieringen av folkhögskoleverksamhet inom fritt bildningsarbete minskade med 12 % jämfört med året innan, men antalet studieveckor var nästan det samma som tidigare, dvs För den resultatfinansieringens del låg utbildningskommunen 2012 på 16:e plats bland de stora anordnarna och finansieringen uppgick till cirka 1,3 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna 2012 var 48,8 miljoner euro med en tillväxt från föregående år på endast 0,6 %. Den ekonomiska anpassningen stärktes under år 2012 på grund av den långsammare ökningen av verksamhetsintäkterna och ökningen av utgifterna som orsakades av de betydande byggnadsinvesteringarna. Anpassningen lyckades synnerligen väl. Verksamhetskostnaderna minskade tack vare den strama kostnadsdisciplinen med 1,2 % men personalkostnaderna ökade med 3,7 % jämfört med året innan. Enligt budgeten var resultatmålet för räkenskapsperioden euro, överskottsmålet euro och årsbidraget 3,5 miljoner euro. Resultatet för räkenskapsperioden 2012 uppgick till euro, vilket betyder att det inte var speciellt långt till resultatmålet. Gällande samkommunens institut och verksamhetsområden översteg de ekonomiska resultaten budgetmålen. Räkenskapsperiodens överskott blev euro. Årsbidraget var 3,3 miljoner euro, vilket täcker avskrivningarna på 2,6 miljoner euro. Slutsumman i samkommunens balansräkning var euro. Eget kapital var 21,3 miljoner euro. Samkommunens soliditetsgrad var 59 %, vilket är en minskning jämfört med fjolåret (67 %). Av byggnadsinvesteringarna färdigställdes yrkescampus första fas ( euro) och vuxeninstitutets mediecenter Lime ( euro) i slutet av året och byggandet av Perho viltslakteri var på god väg. Nettoinvesteringarna var 7,7 miljoner euro, medan de ett år tidigare var 4,5 miljoner euro. Investeringsprogrammet 3

6 hade fokus även på planeringen av nybyggnation, där de viktigaste objekten var andra fasen av Torkinmäki yrkescampusprojekt i Karleby och Campushallen. För små grundrenoveringsobjekt användes euro och för anskaffning av lösa inventarier sammanlagt euro. Nytt lån på 6 miljoner euro upptogs. Budgetlånens summa var sammanlagt 11,1 miljoner euro. Karleby handelsinstitut övergick i Karleby stads ägo från och med ingången av år Köpesumman på euro drogs av från Karleby stads grundkapital. De operativa målen uppnåddes huvudsakligen enligt planerna. Analysen av utbildningsbehov och utbildningsutbud genomfördes bl.a. som självutvärdering av instituten. Utbildningens kvalitet utvecklades i linje med de landsomfattande målen genom flera nätverksprojekt. Undervisningspersonalen utbildades bl.a. i identifiering av den studerandes kunnande och i erkännande av tidigare förvärvad kompetens och i genomförande av dessa, vilka är föremål för utveckling även i projektet Väylä och i donationsprofessurernas pedagogiska forskning. Säkerheten främjades bl.a. genom användning av elektroniskt säkerhetssystem och införlivande av säkerhetstänkandet i planeringen av nybyggnation. Programmet för hållbar utveckling genomfördes i enheterna och gemensamt på olika sätt. I landsbygdsinstitutets enhet i Kannus genomfördes en auditering av hållbar utveckling av stiftelsen OKKA och enheten beviljades certifikat. Användningen av datateknik och -system effektiverades bl.a. genom övergång till E-mötespraxis vid styrelsens och ledningsgruppens möten. I personalprocesserna togs tjänsten Kuntarekry och systemet ElbitSkills i bruk. Chefsutbildningarna fortsatte. SAKU rf:s sommartävlingar ordnades i Karleby i början av september och arrangemangen och programmet lovordades. Inom det regionala utbildnings- och utvecklingssamarbetet arbetade man aktivt, bl.a. undertecknades Botnia-samarbetsavtalet, man deltog i MeriPohjolas utbildningsprogram och även samarbetet inom andra stadiets utbildning fortsatte aktivt. Utbildningssamkommunen förband sig till finansieringen av universitetscenter Chydenius professur i företagsekonomi. Målen att förnya utbildningssamkommunens organisations- och ledningssystem samt förvaltningsstadga flyttades till år 2013 bl.a. på grund av bytet av samkommundirektör. Under året fick man också nya rektorer till Karleby social- och hälsovårdsinstitut och till Mellersta Österbottens Institut, som bytte namn i början av året. Som ny grundläggande examen inleddes grundexamen inom säkerhetsbranschen vid Karleby yrkesinstitut. Under år 2012 inleddes förberedelserna inför Undervisnings- och kulturministeriets plan att inom de närmaste åren omfördela den yrkesinriktade utbildningen enligt bransch- och regionspecifik utveckling samt befolkningsutveckling. I november gav UKM landskapsspecifika förslag till fördelningen av yrkesinriktad grundutbildning. Förslaget innebar för Mellersta Österbottens del en nedskärning på 26,5 % jämfört med det nuvarande antalet studieplatser, vilket var den proportionellt sett största nedskärningen i landet. Utbildningssamkommunen gav sitt genmäle vid årsskiftet. Våren 2013 inväntar vi beslut om i vilken omfattning vi kan svara mot regionens behov av yrkesinriktad utbildning under de kommande åren. Finansieringen av den frivilliga yrkesinriktade tilläggsutbildningen och antalet platser i tilläggsutbildning genom läroavtal minskas redan år För den yrkesinriktade grundutbildningens del hänförs nedskärningskraven till åren Speciellt under den senare delen av 2012 gick en betydande del av tiden åt till omsorg och planering inför framtiden samt till att utarbeta motiveringar till de egna verksamhetsvolymerna som svar på UKM:s förslag. Behoven i anslutning till utbildningsutbud, befolkningsutveckling och regionens näringsliv analyserades aktivt. Inför genmälet till UKM inlämnades ett stort antal utlåtanden från regionens näringsliv och intressentgrupper. Oron över tillgången till yrkesutbildad arbetskraft var gemensam. Det förestående verksamhetsåret 2013 är ännu mera utmanande beträffande ekonomi och verksamhet. Beslut kommer att fattas om nedskärningsplanerna inom den yrkesinriktade grundutbildningen, och de kommande åren kommer att planeras enligt dessa. Utbildningsgarantin träder i kraft från och med ingången av år För den fick vi 20 tilläggsplatser i juni Kommunstrukturen ska utredas och diskussionen om statsandelar har inletts inför följande regeringsprogram. Utbildningssamkommunens organisations- och ledningssystem ska enligt målen förnyas från och med början av år Betydande nedskärningar väntas inom alla finansieringsmodeller för vuxenutbildningen. Speciell fokus bör läggas vid verksamhetens effektivitet och ekonomiska resultat samt vid samarbetet mellan instituten och med olika regionaktörer och samtidigt säkerställa verksamhetens kvalitativa utveckling. Ett varmt tack för år 2012 till våra studerande, vår personal, de förtroendevalda och våra samarbetspartner inom arbetslivet. Karleby Liisa Sadeharju, direktör 4

7 2 KOULUTUSYHTYMÄN RAKENNE JA YLEINEN TILANNE 2.1 Jäsenkunnat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymään kuuluu 11 varsinaista jäsenkuntaa ja 3 sopimuskuntaa. Jäsenkuntien alueella asui vuoden 2013 lopussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä asukasta. Jäsenkuntien asukasluku, omistusosuus koulutusyhtymästä ja opiskelijamäärät kolmen vuoden keskiarvona ovat: Jäsenkunta Asukasmäärä (arvio) Opiskelijat Peruspääoma Omistus-% kasvu , ka , Halsua , ,82 2,38 Kalajoki , ,30 3,08 Kannus , ,24 7,00 Kaustinen , ,47 7,84 Kokkola , ,25 49,08 Lestijärvi , ,03 0,80 Perho , ,24 4,37 Pietarsaari , ,55 13,67 Sievi , ,13 1,36 Toholampi , ,36 4,53 Veteli , ,00 4,64 Sopimuskunnat: Kruunupyy , ,26 0,31 Vöyri , ,26 0,31 Pedersöre , ,52 0,63 Yhteensä , ,84 100,0 2.2 Opiskelijamäärän kehitys Yhtymän oppilaitoksissa opiskeli vuonna 2013 keskimäärin yksikköhinnalla rahoitettavaa opiskelijaa tutkintotavoitteisissa sekä valmistavissa koulutuksissa (tammi- ja syyskuun painotettu keskiarvo). Eniten opiskelijoita oli Kokkolan ammattiopistossa ja pienin opiskelijamäärän mukaan oli Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kaustisen yksikkö. Kun mukaan lasketaan myös aikuiskoulutuksen opiskelijat, niin vuosiopiskelijoiden kokonaismäärä oli noin opiskelijaa. Näitä opiskelijamääriä ei voi mitata samalla tavalla kuin muiden, koska kurssien kesto ja sopimusten määrä vaihtelee. Perustutkinto-opiskelijat yksiköittäin vuosina (painotettu ka/vuosi): Tavoite Toteutunut Oppilaitos Kokkolan ammattiopisto 1 050, , ,2 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 416,9 429, ,8 Kokkolan kauppaopisto 439,2 435, ,2 Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto yht. 565,8 559, ,8 Kannuksen toimipaikka 235,5 246, ,8 Kaustisen toimipaikka 77,1 76, ,1 Perhon toimipaikka 153,7 145, ,4 Toholammin toimipaikka 99,6 91, ,2 Keski-Pohjanmaan Opisto 113,8 109, ,1 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 175,1 177, ,5 YHTEENSÄ 2 761, , ,1 5

8 Perustutkinto-opiskelijoista kaksoistutkintoa suorittavia opiskelijoita on ollut seuraavasti: Oppilaitos Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Kokkolan ammattiopisto 78,7 94,3 109,8 105,8 103,7 Tekniikan ala 51,8 58,5 62,8 64,4 63,9 Majoitus-, ravitsemis- ja talousala 26,9 35,8 47,0 41,4 39,8 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 69,9 73,0 71,7 71,0 69,9 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 69,9 73,0 71,7 71,0 69,9 Kokkolan kauppaopisto 120,9 122,3 112,5 120,8 117,2 Yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden ja hallinnon ala 96,0 96,5 89,2 94,7 89,8 Luonnontieteiden ala 22,3 21,8 19,0 19,8 20,6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2,7 4,0 4,3 6,3 6,8 Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto yht. 56,7 60,9 68,7 71,1 72,9 Kannuksen toimipaikka, luonnonvara- ja ympäristöala 33,6 31,3 29,3 29,6 31,8 Kaustisen toimipaikka, luonnonvara- ja ympäristöala 4,4 4,3 8,1 11,3 11,2 Perhon toimipaikka, luonnonvara- ja ympäristöala 16,3 23,4 29,3 29,1 30,0 Toholammin toimipaikka, kulttuuriala 2,4 2,0 2,0 1,2 0,0 Keski-Pohjanmaan Opisto 10,0 9,5 11,6 5,7 1,4 Humanistinen ja kasvatusala 3,2 1,0 1,4 1,2 0,4 Kulttuuriala 6,8 8,5 10,2 4,5 1,0 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 336,2 360,0 374,3 374,4 365,1 Muita opiskelijoita on ollut seuraavasti: Muut kuin yksikköhintaopiskelijat Ammatillisen lisäkoulutuksen VOS, opiskelijatyövuotta Oppisopimuskoulutus, perustutkinnot, opiskelijaa Oppisopimuskoulutus, lisäkoulutuskiintiö Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot Työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivät Muu, opiskelijatyöpäivinä* * mm. hankkeisiin liittyvät koulutukset, suorat yrityskoulutukset jne. 6

9 2.3 Valtuusto Koulutusyhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää 47-jäseninen valtuusto, joka koostuu jäsenkuntien valtuustojen valitsemista edustajista. Vuonna 2013 valtuusto kokoontui neljä kertaa. Valtuusto päätti yhteensä 42 asiasta. Valtuuston puheenjohtajisto Hylkilä Marja. pj. Märsylä Raimo, I vpj. Kuusniemi Hannu, II vpj. Sillanpää Timo, III vpj. Jäsenkuntien edustajat HALSUA Hotakainen Tapani Simpanen Taina KALAJOKI Ainali Jarmo Nivala Juha Pahkala Eija KANNUS Karppi Sonja Kivioja Janne Märsylä Raimo Niemonen Aila KAUSTINEN Heikkinen Pentti Salo Pirkko Uusivirta Sanna Varila Tero KOKKOLA Henriksén Carl-Göran Hukari Veijo Kautto Marko Kuusniemi Hannu Lauri Marja-Terttu Orjala Tapani Orjala Simo Pikkarainen-Haapasaari Jaana Sillanpää Timo Tofferi Petri LESTIJÄRVI Haasiomäki Osmo Salo Jaana PERHO Hietaniemi Antti Kirvesmäki Sarita Sahipakka Markku PIETARSAARI Ittonen Jarmo Lehtonen Ahti Silvennoinen Pentti Sundqvist Carola Teerikangas Anni SIEVI Koskela Marko Rahkonen Pirjo TOHOLAMPI Hylkilä Marja Isosaari Jouko Linnarinne Elisa VETELI Haapalehto Raimo Huusko Mari Savolainen Veijo Sopimuskuntien edustajat KRUUNUPYY Lerbacka Markus Saajoranta Pekka VÖYRI Forslund Tom Näsman Lisbeth PEDERSÖRE Björklund Ritva Sundqvist Rolf 2.4 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat Tarkastuslautakunnan jäseninä ovat toimineet Marko Kautto (pj.) Kokkolasta, Carl-Göran Henriksén (vpj.) Kokkolasta, Elsi Hautaniemi Kokkolasta, Veijo Savolainen Vetelistä ja Pirjo Rahkonen Sievistä. Koulutusyhtymän vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, Asko Vanhatupa BDO Audiator Oy:stä. 7

10 2.5 Hallitus Koulutusyhtymän 11-jäsenisen hallituksen tehtävänä on vastata käytännön päätöksenteosta ja koordinoinnista sekä valtuuston käsittelemien asioiden täytäntöönpanosta. Hallitus kokoontui 15 kertaa vuonna 2013 ja päätettävänä oli yhteensä 161 asiaa. Varsinaiset jäsenet 2013 Timo Virolainen, puheenjohtaja (Kokkola) Kari Urpilainen, varapuheenjohtaja (Kokkola) Anne Jokela (Kokkola) Jouni Koskinen (Kaustinen) Leila Lehtinen (Kannus) Silja Mikkola (Kannus) May Nyman (Pietarsaari) Jarmo Rasmus (Kokkola) Juha Reini (Kokkola) saakka Pekka Nurmi (Kokkola) alkaen Pentti Silvennoinen (Pietarsaari) Marlén Timonen (Kokkola) Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Autio (Sievi) Esa Kant (Kokkola) Juha Nivala (Kalajoki) Sarita Kirvesmäki (Perho) Aila Niemonen (Kannus) Maarit Hotakainen (Halsua) Vesa Suvanto (Pietarsaari) Teija Muuraiskangas (Kokkola) Sirkka Juusela-Pekkarinen (Kannus) Raimo Haapalehto (Veteli) Kajsa Kouvo (Kokkola) Esittelijät Liisa Sadeharju, johtaja Jukka Penttinen, vs. koulutusjohtaja Minna Kallioinen, vs. talouspäällikkö Pöytäkirjanpitäjä Eija Nylund, hallintosihteeri 2.6 Johtokunnat Vuonna 2013 koulutusyhtymässä on toiminut kaksi johtokuntaa. Ammattiopetuksen johtokunta toimii ammattiopiston, kauppaopiston, sosiaali- ja terveysalan opiston ja kulttuuriopiston johtokuntana ja maaseutuopetuksen johtokunta maaseutuopiston ja sen yksiköiden johtokuntana. Hallitus toimii aikuisopiston johtokuntana. Johtokuntien varsinaiset jäsenet vuonna 2013: Ammattiopetuksen johtokunta: Pekka Puolimatka pj. (Kokkola) Tapani Orjala, vpj. (Kokkola) Joakin Honga (Kokkola) Heidi Kuikka (Kokkola) Annika Ojatalo (Kokkola) Annika Timonen (Kaustinen) Elina Toivonen (Kokkola) Matti Uusitalo (Kokkola) Tero Varila (Kaustinen) Marlén Timonen (hallituksen edustaja) Dieter Heiermann (opettajien edustaja) Sanna Siirilä-Hyyppä (muun henkilökunnan edustaja) Miika Töyräskoski (opiskelijoiden edustaja) Esittelijät: Sirkku Purontaus, rehtori Kaija Kähäri-Wiik, rehtori Tarja Halkosaari, rehtori ( saakka) Pirjo Koski, vs. rehtori ( alkaen) Marjo-Riitta Ventola Sihteeri: Kaija Pikkarainen, koulutussihteeri Maaseutuopetuksen johtokunta: Mika Kellokoski, pj. (Perho) Mikko Tamminen, vpj. (Perho) Tero Ihamäki (Kokkola) Tanja Kaustinen (Kaustinen) Janne Kivioja (Kannus) Markku Kuutti (Kokkola) Tanja Linnarinne (Kokkola) Linda Otsing (Lestijärvi) Leila Pihlajamaa (Toholampi) Jouni Koskinen (hallituksen edustaja) Vesa Peltokangas (opettajien edustaja) Suvi Lempiälä (muun henkilökunnan edustaja) Esittelijä: Jarmo Matintalo, rehtori Sihteeri: Liisa Takalo, taloussihteeri Kokouksissa on paikalla myös yksikönjohtajat ja aikuiskoulutuspäällikkö. 8

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Johtoryhmä 14.2.2013 YT-ryhmä 21.2.2013 Hallitus 21.2.2013 Tarkastuslautakunta 26.2.2013 Valtuusto 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012... 2

Lisätiedot

2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS Johtoryhmä 18.2.2015 Hallitus 5.3.2015 Tarkastuslautakunta 7.4.2015 YT-ryhmä 15.4.2015 Valtuusto 15.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDON KATSAUS VUOTEEN 2014... 2 LEDNINGENS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Johtoryhmä 15.2.2012 YT-ryhmä 23.2.2012 Hallitus 23.2.2012 Tarkastuslautakunta 23.2.2012 Valtuusto 2.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2011... 1

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 KAM TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 TASEKIRJA VUODELTA 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-31.12.2011... 3 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 7 2.1 TILIKAUDEN

Lisätiedot

Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010. Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto

Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010. Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus...

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Ikaalisten kaupunki TOIMINTAKERTOMUS

Ikaalisten kaupunki TOIMINTAKERTOMUS Ikaalisten kaupunki TOIMINTAKERTOMUS 214 Ikaalisten kaupunki TP 214 1 Toimintakertomus 214 hyväksytty hallituksessa 3.3.215 valtuustossa 1.6.215 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus ja yleiskatsaus

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot