TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 1. fondue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TsFondues nordique 04-08 22/04/08 9:23 Page 1. fondue"

Transkriptio

1 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 1 fondue

2 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 2 A B C Super Fondue Multi Fondues Fondue Thermo Protect D E F Fondue Ovation G H J

3 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 3 K L M N P Q R S T V U

4 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 4 S Tack för att du har valt denna apparat. Läs noggrant igenom bruksanvisningen, som är gemensam för de olika versionerna beroende på vilka tillbehör som levereras med apparaten, och spara den för framtida användning. Apparaten är endast avsedd för hemmabruk. För din säkerhet uppfyller denna produkt gällande bestämmelser och standarder (lågspänningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, material godkända för livsmedelskontakt, miljö). Vårt företag produktutvecklar kontinueligt produkterna varför det ibland kan förekomma små produktförändringar. Fasta eller flytande livsmedel som kommer i kontakt med de delarna på grillen markerade med - logon, bör inte ätas. Förebyggande av olyckor i hemmet Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit, genom en person ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller på förhand fått anvisningar angående apparatens användning. Om barn använder denna apparat måste de övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten. Temperaturen kan vara hög på de åtkomliga ytorna när apparaten är i funktion. Rör aldrig vid apparatens varma delar. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är inkopplad eller används. Om olyckan ändå är framme, skölj omedelbart brännskadan med kallt vatten och tillkalla läkare om nödvändigt. Röken vid tillagning kan innebära fara för djur som har speciellt känsliga luftvägar, som fåglar. Vi rekommenderar att fåglar hålls på behörigt avstånd från platsen för tillagning. Kapacitet Super Fondue ( A ) Olja: minimum 0,75 liter maximum 1 liter (enligt markeringarna) Buljong: från 1 liter maximum 1,5 liter Multi Fondues ( B ) Olja: minimum 1 liter maximum 1,25 liter (enligt markeringarna) Buljong: maximum 2 liter vatten med ingredienserna (en timmes drift)

5 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 5 Fondue Thermo Protect ( C ) Olja: minimum 1 liter maximum 1,25 liter (enligt markeringarna) Buljong: maximum 1,5 liter vatten med ingredienserna (en timmes drift) Fondue Ovation ( D ) Olja: minimum 1 liter maximum 1,25 liter (enligt markeringarna) Buljong: maximum 1,5 liter vatten Montering och förvärmning Innan du använder apparaten första gången: ta bort allt förpackningsmaterial, klisterlappar och tillbehör som finns inuti och utanpå apparaten. S För modellerna Super Fondue och Thermo Protect: Observera! Före den första användningen av apparaten, avlägsna mellanlägget beläget under fonduegrytan. Gör så här: 1. Ta av den övre ringen från sockeln genom att trycka in mot mitten de två spärrarna belägna under handtagen på sockeln och genom att samtidigt lyfta upp ringen. 2. Ta av fonduegrytan. Före första användningen, diska fonduegrytan (se rubriken efter användning). Häll lite olja på insidan och torka med en mjuk trasa (2). Sätt fonduegrytan (2) på apparatens bas (1) ( E ). För modellen Super Fondue: sätt på fonduegrytan, fäst därefter den övre ringen på sockeln. För modellen Thermo Protect: var noga med att placera hålen (7) på plastkåpan (5) mittemot fästena (6) på basen (1) ( F ). För modellen Fondue Ovation: var noga med att placera uppvärmningsbasen på sin plats på brickan, sätt därefter fonduegrytan ovanpå ( G ). Se till att fonduegrytan är stabilt och korrekt placerad på apparatens bas. Använd endast fonduegrytan som bifogas apparaten eller som inköpts på en auktoriserad serviceverkstad. Placera aldrig aluminiumfolie eller någon annan typ av föremål mellan fonduegrytan och elementet.

6 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 6 S För att undvika skador på fonduegrytan: Använd den endast på underlaget den är tillverkad för (t.ex. använd den inte i en ugn, på en gas- eller elspis ). Placera apparaten på en plan, stabil och värmetålig yta, där den ska användas under måltiden. Första gången apparaten används, kan en svag lukt eller en liten rökutveckling förekomma under de första minuterna. Ställ aldrig apparaten under ett väggfast skåp eller hylla eller för nära brandfarliga material som persienner, gardiner, draperier eller bonader. Viktiga råd för att göra FONDUE MED OLJA: Använd alltid ny olja. Blanda inte olika oljor. Häll aldrig vatten i olja eller annat fettämne. Tillsätt inte örter eller kryddor i oljan. Vi rekommenderar solrosolja, jordnötsolja eller vegetabilisk olja. Använd inte oljor som smaksatts med olika ingredienser (t.ex. örter). När fonduegrytan diskas, skölj noga och torka väl före nästa användning. Fyll fonduegrytan (2). När fonduegrytan fylls, var mycket noga med att följa min- och maxnivåerna som indikeras på fonduegrytans insida (mängden för varje modell anges i början på bruksanvisningen) ( H ). För fonduer med olja eller buljong, placera gaffelhållaren (3) på fonduegrytan (2) (beroende på modell) ( J ). Gaffelhållaren (3) är inte nödvändig för ostfondue, provensalsk fondue och chokladfondue (beroende på modell). För modellen Thermo Protect: värm aldrig upp produkten utan plastkåpan Thermo Protect (5) ( K ) ( L ). För modellen Fondue Ovation: värm aldrig upp produkten om den inte är placerad på träbrickan ( M) ( N ). Rulla ut sladden helt och hållet. Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med märkningen på apparatens undersida. Anslut alltid stickkontakten till ett jordat uttag. Vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder när du placerar sladden, med eller utan förlängningssladd, vid bordet så att den inte är i vägen för någon och så att ingen riskerar att snava över den.

7 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 7 Om förlängningssladd används, måste den vara försedd med jordad kontakt. Om din apparat är utrustad med en avtagbar sladd : om sladden är skadad, ska den bytas ut mot en sladd eller en specialanordning som finns disponibel hos tillverkaren eller på tillverkarens serviceverkstad. Om din apparat är utrustad med en fast sladd : om sladden skadas, skall den bytas ut av tillverkaren, dennes service agent eller likvärdigt kvalificerad person för att undvika fara. Anslut sladden till apparaten (beroende på modell), anslut därefter till ett vägguttag: kontrollampan tänds (beroende på modell). S För modellen Fondue Ovation: för in sladden under handtaget på träbrickan och var noga med att den ansluts ( P ). Lämna aldrig apparaten ansluten till vägguttaget när den inte används, utom när den förvärms. Om apparaten används mitt på bordet, se till att den är utom räckhåll för barn. För att undvika överhettning av apparaten får den aldrig placeras i ett hörn eller mot en vägg. Låt aldrig apparaten vara igång tom. Ställ in termostaten och värm upp apparaten enligt anvisningarna i receptet. Första gången apparaten används, kan en svag lukt eller en liten rökutveckling förekomma under de första minuterna. Lämna aldrig grillen obevakad när den är i bruk. Apparaten är inte avsedd att fungera med hjälp av en extern timer eller med en separat fjärrkontroll. Tillagning Efter förvärmningen är grillen klar för användning. Flytta inte apparaten när oljan är varm. Denna apparat är inte en frityrkokare. Det är således helt uteslutet att fritera pommes frites, munkar, etc. i fonduegrytan. Ställ in termostaten i önskat läge eller enligt anvisningarna i receptet. Var och en placerar sin gaffel med ingrediensen som ska tillagas i fonduegrytan. Beroende på receptet, hålls gafflarna (4) på plats av gaffelhållaren (3a) ( Q ) eller i den övre delen (3b) av plastkåpan (5) för fonduen Thermo protect ( R ). Kontrollera att livsmedel som ska användas har fått rinna av ordentligt. Om du använder frysta varor, kontrollera att de är fullständigt upptinade. Tillaga enligt anvisningarna i receptet eller enligt önskad tillagningsgrad. Placera inte köksredskap på apparatens tillagningsytor.

8 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 8 S Rör inte vid apparatens metalldelar när den är i bruk eftersom de blir mycket varma; använd handtaget och grillvantar om det behövs. Efter användningen är apparaten varm: hantera den med försiktighet (apparaten får inte flyttas med den varma oljan). Lämna aldrig grillen obevakad när den är i bruk. För att skydda non-stick beläggningen i fonduegrytan: Skrapa inte med gaffeln i fonduegrytans botten så att den repas. Skiva inte direkt i fonduegrytan. Använd helst en träspatel vid tillagning av receptet. Efter användning Ställ termostaten i läge MIN. Dra ut sladden ur vägguttaget, dra därefter ut sladden från apparaten (beroende på modell): kontrollampan släcks (beroende på modell). Låt apparaten svalna av. Efter tillagningen, ställ inte fonduegrytan på en ömtålig yta, ställ inte inte den varma fonduegrytan i vatten. Hantera inte apparaten innan den svalnat fullständigt. Ta av fonduegrytan från apparatens bas och töm den. För modellen Super Fondue: ta av den övre ringen från sockeln genom att trycka in mot mitten de två spärrarna belägna under handtagen på sockeln och genom att samtidigt lyfta upp ringen, ta därefter av fonduegrytan. För modellen Thermo protect: ta av plastkåpan (5) från basen (1) genom att trycka in de 2 fästena (6) belägna ovanför handtagen på basen (1). Ta av fonduegrytan ( S ) ( T ). Diska fonduegrytan, gaffelhållaren (beroende på modell), plastkåpan Thermo Protect (beroende på modell), gafflarna, portionsformarna och träbrickan (beroende på modell) med en svamp, varmt vatten och diskmedel. Fonduegrytan kan diskas i diskmaskin. Försiktighetsåtgärder vid rengöring av träbrickan: Varje träbricka är en unik naturlig del. Den är mer eller mindre känslig för vatten beroende på hur porös den är. En träbricka som doppas ner i vatten när den diskas kan få sprickor eller gå sönder. Diska träbrickan med en svamp, varmt vatten och diskmedel. Skölj med en fuktig svamp. Låt torka. Doppa aldrig ner och låt aldrig träbrickan ligga i blöt i vatten.

9 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 9 Diska aldrig träbrickan i diskmaskin. Använd inte en svamp med metalldelar eller skurmedel. Använd aldrig en svamp med metalldelar eller skurmedel för att inte skada tillagningsytan (t.ex. non-stick beläggning, ). Om livsmedel har bränts vid i grytan låt den ligga i blöt en stund i vatten innan du diskar den. Efter en ostfondue rekommenderar vi att du fyller grytan med vatten och låter den stå över natten innan du diskar den. Efter diskning måste fonduegrytan sköljas och torkas ordentligt innan nästa användning. Elementet ska inte rengöras. Om det är mycket smutsigt, vänta tills det svalnat helt och gnid med en torr trasa. Elementets plastbas kan rengöras med en svamp. Apparaten ska inte doppas ner i vatten. Doppa aldrig ner apparaten, manöverpanelen eller sladden i vatten. S För modellen Thermo Protect: hålen (8) belägna ovanpå kåpan används för att förvara gafflarna efter användning ( U ). För modellen Fondue Ovation: gafflarna förvaras i träbrickan ( V ). Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Var rädd om miljön! Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas. Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

10 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 10 Recept Fondues S Antalet personer och tillredningstiden anges upplysningsvis och kan variera beroende på livsmedlens storlek, mängden ingredienser och personlig smak. Ostfondue För 6 personer: 900 g ost (300 g Beaufort, 300 g Emmenthal och 300 g Gruyere), riven eller skuren i tunna skivor 5 6 dl torrt vitt vin 1 vitlöksklyfta 1 glas kirsch (valfritt) peppar och riven muskotnöt vitt bröd Skär brödet i tärningar. Gnid in insidan av grytan med vitlöksklyftan. Ställ termostaten på 5, häll det vita vinet i grytan och värm i 6 10 minuter. Tillsätt osten lite i taget samtidigt som du rör om i mönstret av en åtta tills blandningen är jämn. När osten har smält, tillsätt ett glas kirsch, peppar och den rivna muskotnöten. Under måltiden sänk termostaten till läge 3. Sätt brödet på gaffeln och doppa det i fonduen under omrörning. Servera med ett torrt vitt vin (Crépi, Apremont ). Kinesisk fondue För 6 personer: 450 g nötfilé eller ryggbiff skuren i långa smala strimlor 450 g fläskfilé i långa smala strimlor 1 l hönsbuljong 1 selleri 1 vitlöksklyfta 1/2 lök kinesiska kryddor 20 g torkad svart svamp tillbehör : Kantonris (kokt ris à la créole till vilket tillsätts en strimlad omelett på 3 ägg, några skivor kinesisk korv eller skinka, 1 lök skuren i bitar och lätt stekt i smör), svamp, tunt skurna bambuskott, sojagroddar, cornichon, syltlök Sås: sojasås Ställ termostaten på 5. Häll 1 liter hönsbuljong och 3 tsk sojasås i grytan. Tillsätt 1 vitlöksklyfta, 1/2 strimlad lök, 1 strimlad selleri, hälften av svampen skuren i strimlor, 1 tsk kinesiska kryddor och salt. Värm i 5 minuter och sänk sedan termostaten till läge 4. Låt därefter buljongen sjuda i omkring 10 minuter innan ni sätter er till bords. Sätt köttet på gaffeln, doppa det i buljongen och låt koka i omkring 1 2 minuter. Servera med torrt vitt vin, rosévin eller med kinesiskt te.

11 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 11 Recept Fondues Fondue Beef bourguignonne För 6 personer: 1 l olja 200 g nötfilé (per person) skuren i kuber om 2 cm Såser: majonnäs, rouille, bearnaise, fina örtkryddor Ställ termostaten på 5. Häll olja i grytan och värm sedan i omkring 15 minuter. Sätt en bit kött på gaffeln och doppa den i buljongen och låt koka i 1 2 minuter. S Chokladfondue För 6 personer: 500 g mörk choklad 4 dl crème fraîche 2 msk konjak (valfritt) färsk frukt skuren i bitar: päron, bananer, äpplen, persikor, aprikoser, jordgubbar, kiwis, ananas och katrinplommon Ställ termostaten på 1 och värm crême fraîche i grytan i omkring 2 minuter. Tillsätt chokladen i små bitar och låt den smälta i 10 minuter under omrörning tills blandningen är jämn. Tillsätt därefter 2 msk konjak. Under måltiden låt termostaten stå på läge 1. Sätt en eller två bitar frukt på gaffeln och doppa i chokladen. Tillbehör: brioche, pepparkakor, kakor, mandel och nötter.

12 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 12 FIN Kiitos, että ostit tämän laitteen. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ja säilytä ne käden ulottuvilla. Käyttöohjeet ovat yhteisiä eri laitteen versioille sen mukaan, mihin lisälaitteisiin laitteesi voi varustaa. Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Turvallisuutesi takia tämä tuote on kaikkien soveltuvien standardien ja vaatimusten mukainen (pienjännitedirektiivi, sähkömagneettinen yhteensopivuus, elintarvikelaatuiset materiaalit, ympäristö jne. Jos laitteessa ei ole jalkoja, aseta se vakaalle lämmönkestävälle alustalle. Ruokaa, joka on joutunut kosketukseen logolla merkittyjen osien kanssa, ei pitäisi syödä. Turvallisuusohjeet Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaanluettuna), joiden fyysiset, aistitoiminnalliset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset, eivätkä henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa sen käytöstä, paitsi siinä tapauksessa, että heillä on tilaisuus toimia turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai saatuaan edeltäkäsin tarkat ohjeet laitteen käytöstä. On huolehdittava siitä, että lapset eivät leiki laitteella. Laitteen pinnat voivat olla hyvin kuumat, kun laite on käytössä. Laitteen kuumiin osiin ei saa koskea. Kytke laite ainoastaan, kun käytät sitä. Älä käytä laitetta koskaan tyhjänä. Jos vahinko sattuu, huuhtele palovammakohtaa kylmällä vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Paistosavut voivat olla vaarallisia eläimille, joiden hengitys on erityisen herkkää, esimerkiksi linnuille. Kehotamme lintujen omistajia pitämään linnut poissa paistoalueelta. Tilavuus Super Fondue ( A ) Öljy: vähintään 0,75 litraa enintään 1 litraa (merkkien mukaisesti) Lihaliemi: 1 litraa enintään 1,5 litraa Multi Fondues ( B ) Öljy: vähintään 1 litra enintään 1,25 litraa (merkkien mukaisesti) Lihaliemi: 2 litraa vettä enintään ainesten kanssa (autonomia yksi tunti) Fondue Thermo Protect ( C ) Öljy: vähintään 1 litra enintään1,25 litraa (merkkien mukaisesti) Lihaliemi: 1,5 vettä enintään ainesten kanssa (autonomia yksi tunti)

13 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 13 Fondue Ovation ( D ) Öljy: vähintään 1 litra enintään1,25 litraa (merkkien mukaisesti) Lihaliemi: 1,5 litra vettä enintään Kokoaminen ja esilämmitys Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa : poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja varusteet niin laitteen sisältä kuin päältäkin. Super Fondu- ja Thermo Protect- mallit: Huomio! Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa on poistettava fonduekattilan alla sijaitseva välikappale. Tätä varten on toimittava seuraavalla tavalla: 1. Irrota yläkehä alustalta työntämällä alustan kädensijojen alla sijaitsevaa kahta lukkotappia keskustaa kohti, nosta samalla kehää. 2. Ota fonduekattila pois. FIN Ensimmäisellä käyttökerralla pata on pestävä (katso kappaletta käytön jälkeen). Kaada hiukan öljyä astiaan ja pyyhi pehmeällä kankaalla (2). Laita fonduekattila (2) laitteen alustalle (1) ( E ). Super Fondue-malli: aseta fonduekattila paikoilleen ja kiinnitä yläkehä paikoilleen. Thermo Protect-malli: varmista että olet asettanut muovisuojuksen (5) aukot (7) vasten alustan (1) kiinnikkeitä (1) ( F ). Fondue Ovation-malli: varmista, että lämmittävä pohja on kunnolla alustalla sille tarkoitetussa osassa, laita sitten fonduekattila sen päälle ( G ). Varmista, että fonduekattila on vakaa ja oikeassa asennossa laitteen alustalla. Käytä vain laitteen kanssa toimitettua fonduekattilaa tai valtuutetusta huoltokeskuksesta hankittua laitetta. Älä koskaan laita alumiinipaperia tai muita esineitä fonduekattila ja vastuksen väliin. Jotta fonduekattila ei vahingoittuisi: Käytä fonduekattilaa alustalla, jolle se on suunniteltu (esim.: älä laita sitä uuniin, kaasulle tai sähkölevylle ). Sijoita laite tasaiselle, tukevalle ja kuumuutta kestävälle pinnalle, paikkaan, jossa sitä käytetään aterian aikana. Vältä käyttämästä laitetta pehmeällä pinnalla kuten pyyhkeen päällä. Älä koskaan sijoita laitetta suoraan aralle pinnalle (lasipöytä, pöytäliina, maalattu pinta jne.).

14 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 14 FIN Tärkeitä neuvoja FONDUEKATTILAN ÖLJYN käyttöön: Käytä joka kerran uutta öljyä. Älä sekoita keskenään erilaisia öljyjä. Älä lisää öljyyn tai muuhun rasvaan vettä. Älä lisää öljyyn Herbes de Provence tai muita mausteita. Suosittelemme auringonkukka-, maapähkinä- tai kookosöljyä. Älä käytä lisäaineilla aromatisoituja öljyjä (esim. viinirypäleen siemenöljyä tai Herbes de Provence mausteilla maustettua öljyä). Huuhtele kattila pesun jälkeen hyvin ja kuivaa se huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä. Täytä fonduekattila (2). Täytettäessä fonduekattilan on noudatettava ehdottomasti fonduekattilan sisäpuolella ilmoitettuja maksimi- ja minimitasoja (määrät kullekin mallille on ilmoitettu käyttöohjeen alussa ( H ). Öljy- tai lihaliemifonduessa on haarukkatuki laitettava (3) fonduekattilalle (2) (mallista riippuen) ( J ). Haarukkatuki (3) ei ole tarpeen juustofonduessa, provencelaisessa lihaliemitomaattifonduessa eikä suklaafonduessa (mallista riippuen). Thermo Protect-malli: älä koskaan lämmitä tuotetta ilman muovista Thermo Protectsuojusta (5) ( K ) ( L ). Fondue Ovation-malli: älä koskaan lämmitä tuotetta, kun se ei ole puualustallaan ( M) ( N ). Ota liitosjohto täysin esiin. Varmista, että sijoitustalouden sähköistys vastaa laitteeseen merkittyjä tehon ja jännitteen arvoja. Liitä laite pistotulpalla tilaluokituksen mukaiseen pistorasiaan. Aseta johto turvalliseen paikkaani. Varmista, että johto ei haittaa ruokailijoiden liikkumista pöydän ympärillä, eikä kukaan voi kompastua siihen. Jos käytät jatkojohtoa, sen suojausluokan tulee olla sama kuin pistorasian. Jos laite on varustettu irrotettavalla johdolla : jos sähköjohto on vahingoittunut, se tulee korvata erikoisjohdolla tai -yksiköllä, joka on saatavissa valmistajalta tai tämän jälkimyyntipalvelusta. Jos laite on varustettu kiinteällä johdolla : jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on valmistajan tai valmistajan huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettava se, että vältetään vaara. Kytke johto laitteeseen (mallista riippuen), ja kytke johto sitten sähköverkkoon: merkkivalo syttyy (mallista riippuen).

15 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 15 Fondue Ovation-malli: kierrä johto puualustan kädensijan sisäpuolelta ja varmista, että se on kunnolla kytketty ( P ). Kytke laite ainoastaan, kun käytät sitä. Älä käytä laitetta koskaan tyhjänä. Jos laitetta käytetään keskellä pöytää, se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Jotta laite ei kuumene liikaa, älä sijoita sitä nurkkaan tai seinää vasten. Älä koskaan käytä laitetta tyhjänä. Säädä termostaatti ja anna laitteen esilämmitä valitun reseptin ohjeiden mukaisesti. Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa syntyä vähän käryä ja savua. Älä koskaan käytä laitetta tyhjänä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käynnistettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän avulla. FIN Grillaus Laite on käyttövalmis esilämmityksen jälkeen. Älä siirrä laitetta kun siinä on kuumaa öljyä. Tämä laite ei ole friteerauslaite. Siksi kattilassa ei missään tapauksessa saa valmistaa ranskanperunoita, munkkeja jne. Säädä termostaatti valitsemaasi asentoon tai noudata reseptin ohjeita. Kullakin aterioitsijalla on fonduekattilassa oma haarukka, johon on valmistettava ruoka on pistetty. Reseptistä riippuen haarukat (4) pidetään haarukkatuella (3a) ( Q ) tai muovisuojan (5) yläosassa (3b) Thermo protect-mallissa ( R ). Valuta vesi elintarvikkeista kunnolla ennen niiden valmistusta. Pakastettuja tuotteita käytettäessä sulata ne täysin ennen valmistusta. Anna paistua reseptin ohjeiden tai halutun paistoasteen mukaan. Älä laita valmistusvälineitä laitteen paistopinnoille. Älä kosketa laitteen kuumia metallipintoja: käytä kahvoja ja tarvittaessa uunikintaita. Ruoan valmistuksen jälkeen on laite kuuma, käsittele sitä varovasti (älä siirrä laitetta kun siinä on kuumaa öljyä). Äkä koskaan jätä toiminnassa olevaa laitetta valvomatta. Säilyttääksesi fonduekattilan pinnoitteen tarttumista hylkivät ominaisuudet: Älä hankaa haarukalla fonduekattilan pohjaa, jotta et naarmuta sitä. Älä leikkaa suoraan fonduekattilassa. Käytä mieluiten puista paistinlastaa valmistaessasi reseptiä.

16 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 16 Käytön jälkeen Laita termostaatti minimiasentoon. Irrota laitteen johto sähköverkosta ja irrota johto sitten laitteesta (mallista riippuen): merkkivalo sammuu (mallista riippuen). Anna laitteen jäähtyä. Paistamisen lopussa, älä laita pataa herkälle pinnalle, älä laita kuumaa pataa veteen. Älä käsittele laitetta, ennekuin se on jäähtynyt kokonaan. Ota fonduekattila pois laitteen alustalta ja tyhjennä se. FIN Super Fondue-malli: irrota yläkehä alustalta työntämällä alustan kädensijojen alla sijaitsevaa kahta lukkotappia keskustaa kohti, nosta samalla kehää ja ota sitten fonduekattila pois. Thermo protect-mall: irrota muovisuojus (5) alustalta (1) painamalla 2 kiinnikettä (6), jotka sijaitsevat alustan kädensijan yläpuolella (1). Ota fonduekattila pois ( S ) ( T ). Pese fonduekattila, haarukkatuki (mallista riippuen) Thermo Protect-muovisuojus (mallista riippuen), haarukat, pikkuastiat ja muovialusta (mallista riippuen) sienellä, kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Fonduekattilan voi pestä astianpesukoneessa. Varoituksia puutarjottimen puhdistamiseksi: Jokainen puutarjotin on ainutlaatuinen elementti. Sen läpäisevyys vaihtelee puun huokoisuuden mukaan, ja jos se upotetaan veteen puhdistuksen aikana, se saattaa halkeilla tai hajota. Pese puutarjotin sienellä, kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Huuhtele kostealla sienellä, kuivaa sitten. Älä koskaan upota puutarjotinta veteen tai kastele sitä. Älä koskaan laita puutarjotinta astianpesukoneeseen. Älä koskaa käytä mnetallisinetä tai hankausjauhetta. Älä koskaan käytä metallisinentä tai hankausjauhetta, jotta paistopinta ei vahingoitu (esim. tarttumista hylkivä pinnoitef, ). Jos elintarvikkeet ovat tarttuneet kiinni kattilaan, anna sen liota vedessä ennen pesua. Savoijilaisen fonduen valmistuksen jälkeen on suositeltavaa täyttää kattila vedellä ja antaa sen liota yön yli ennen pesua. Huuhtele kattila pesun jälkeen hyvin ja kuivaa ne huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä. Vastusta ei puhdisteta.

17 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 17 Jos se on erittäin likainen, anna laitteen jäähtyä kokonaan ja hankaa kuivalla kankaalla. Vastuksen muovialustan voi puhdistaa sienellä. Laitetta ei saa upottaa veteen. Älä upota laitetta, sen sähköjohtoa tai pistoketta veteen. Thermo Protect-malli: kuoren päällä olevat aukot (8) on tarkoitettu haarukoiden säilytykseen käytön jälkeen ( U ). Fondue Ovation-malli: haarukat laitetaan säilytyksen puualustan alle ( V ). Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta. Huolehtikaamme ympäristöstä! Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla. Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään. FIN

18 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 18 Fondues Recettes Ruokaohjeet Henkilömäärät ja valmistusajat ovat vain suuntaa-antavia ja voivat vaihdella ainesten määrän ja henkilökohtaisen maun mukaan. FIN Savoijilainen fondue 6:lle henkilölle : 900 g raastettua tai ohuiksi siivuiksi leikattua juustoa (300 g Beaufort-juustoa, 300 g emmental-juustoa ja 300 g comté-juustoa) 5 6 dl kuivaa valkoviiniä 1 valkosipulin kynsi 1 pieni lasillinen kirsikkaviinaa (maun mukaan) pippuria ja murskattuja muskottipähkinöitä vaaleaa leipää Paloittele leipä kuutioiksi. Sivele fonduekattila valkosipulin kynnellä. Säädä termostaatti asentoon 5, kaada valkoviini kattilaan ja lämmitä 6 10 min. Lisää juusto vähitellen ja sekoita, kunnes seos on tasalaatuista. Kun kaikki juusto on sulanut, lisää lasillinen kirsikkaviinaa, pippuri ja murskatut muskottipähkinät. Säädä termostaatti tarjoilun aikana asteittain asentoon 3. Jokainen ruokailija ottaa leipäpaloja haarukalla ja kastaa ne fonduekattilassa. Tarjoillaan kuivan valkoviinin kanssa (Crépi, Apremont ). Kiinalainen fondue 6:lle henkilölle : 450 g ohuiksi pitkiksi siivuiksi leikattua naudan sisä- tai ulkofilettä 450 g ohuiksi pitkiksi siivuiksi leikattua sianlihaleikettä 1 l kananlihalientä 1 selleri 1 valkosipulin kynsi 1/2 sipulia kiinalaista viismaustetta 20 g kuivattuja tummia sieniä (yön yli liotettuja) soijakastiketta lisäkkeet: Kantonin riisiä, sieniä, 1 pieni säilyketölkki bambuversoja, 1 säilyketölkki soijaituja, säilöttyjä kurkkuja, etikkaan säilöttu sipuli Kastike: soijakastike Säädä termostaatti asentoon 5. Kaada kattilaan 1 litra kananlihalientä ja 3 teelusikallista soijakastiketta. Lisää valkosipulin kynsi, siivuiksi leikattu sipulinpuolikas, siivuiksi leikattu selleri, puolet sienistä siivuiksi leikattuna, 1 teelusikallinen viismaustetta ja suolaa. Lämmitä 5 min, säädä sitten termostaatti asentoon 4. Ennen tarjoilua anna kiehua kevyesti noin 10 min. Jokainen ruokailija ottaa palan lihaa haarukkaan, kastaa sen liemeen ja antaa kypsyä noin 1 2 min. Lisäkkeet: Kantonin riisiä (kreolitapaan valmistettua riisiä siivuiksi leikatun kolmen munan munakkaan kanssa, pari siivua kiinalaista salamia tai kinkkua, 1 voissa ruskistettu siivutettu sipuli), sieniä, ohuiksi siivuiksi leikattuja bambuversoja, soijasalaattia, säilöttyjä kurkkuja ja etikkaan säilötty sipuli. Tarjoillaan kuivan valko- tai roséviinin tai teen kanssa.

19 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 19 Ruokaohjeet Recettes Fondues Burgundilainen fondue 6:lle henkilölle : 1 l öljyä 200 g 2 cm suuriksi kuutioiksi paloiteltua naudan sisäfilettä (yhtä henkilöä kohti) Kastike: majoneesikastike, valkosipulilla ja paprikalla maustettu oliiviöljymajoneesikastike, béarnaisekastike, yrttikastike Säädä termostaatti asentoon 5. Kaada öljy kattilaan ja lämmitä noin 15 min. Jokainen ruokailija ottaa palan lihaa haarukkaan ja kastaa sen öljyyn 1 2 minuutiksi. Suklaafondue 6:lle henkilölle : 500 g tummaa suklaata 4 dl crème fraiche 2 ruokalusikallista konjakkia (maun mukaan) tuoreita hedelmiä paloiteltuna: päärynöitä, banaaneja, omenoita, persikoita, aprikooseja, ananasta, luumuja Säädä termostaatti asentoon 1 ja anna smetanan liueta kattilassa noin 2 min. Lisää pieniksi paloiksi paloiteltu suklaa, anna sen sulaa 10 min. ja sekoita, kunnes seos on tasalaatuista, lisää sitten 2 ruokalusikallista konjakkia. Jätä termostaatti tarjoilun ajaksi asentoon 1. Jokainen ruokailija ottaa pari hedelmäpalaa haarukkaan ja kastaa ne suklaaseen. Lisäkkeet: briossit, piparkakut, leivokset, mantelit, hasselpähkinät. FIN

20 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 20 Tak fordi De har anskaffet Dem et apparat. Læs denne brugsanvisning grundigt og hav den liggende ved hånden til senere brug. Instruktionerne er fælles for de forskellige versioner alt efter hvilket tilbehør, der leveres sammen med Deres apparat. Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i en almindelig husholdning. For Deres sikkerhed er dette produkt i overensstemmelse med alle gældende standarder og direktiver (lavspændingsdirektiv, EMC direktiv, materialer egnede til madlavning, miljø, ). Vi forbeholder os ret til, til enhver tid at modificere apparatet, dets karakteristika eller komponenter i forbrugernes interesse. Faste eller flydende fødevarer, der kommer i berøring med delene markeret med - logoet, må ikke indtages. DK Undgå ulykker derhjemme Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blottet for erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. De tilgængelige overfladers temperatur kan blive meget høj, når apparatet fungerer. Rør aldrig ved de varme flader på apparatet. Tilslut aldrig apparatet, når det ikke bruges. Skulle ulykken ske, skyl straks forbrændingen med koldt, rindende vand og tilkald en læge, hvis nødvendigt. Osen fra stegning kan være farlig for dyr, der har et følsomt åndedrætssystem som f.eks. fugle. Hvis der er fugle i hjemmet, anbefales det derfor at holde dem på afstand af det sted, hvor der steges. Contenance Super Fondue ( A ) Olie: fra mindst 0,75 liter til højst 1 liter (som vist med mærkerne) Bouillon: fra 1 liter til højst 1,5 liter Multi Fondues ( B ) Olie: fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (som vist med mærkerne) Bouillon: højst 2 liter vand med ingredienserne (autonomi på en time)

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Kuva: Panu Pohjola. Kuva: Minttu Merivirta

Kuva: Panu Pohjola. Kuva: Minttu Merivirta Kuva: Panu Pohjola Kuva: Minttu Merivirta Siikasalaatti Kermaviiliä 2 dl Majoneesia 1 dl Savustettua, perattua siikaa 700 g Hienonnettua sipulia 1 dl Suolaa ja pippuria Koristeluun siianmätiä ja tilliä

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe LINSEED VALO 24 H Salaatti grillatusta halloumijuustosta ja paahdettua tyrni pellavaa 200 g Halloumijuustoa 2 Avomaankurkkua valkosipulinkynsi rypsiöljyä persiljaa ½ cantaloupe meloni Sydänsalaattia tai

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Tasty Duo Ice Cream Maker

Tasty Duo Ice Cream Maker Tasty Duo Ice Cream Maker 2 x 0,4 liter ready ice cream Ready ice cream in 20 minutes Recipes included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-23 Bruksanvisning

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Saaristolaisleipä ja jääkellarin lohi

Saaristolaisleipä ja jääkellarin lohi Saaristolaisleipä ja jääkellarin lohi Jääkellarin lohi n. 500 g lohifile 1 litra vettä 1 dl merisuolaa 1 rkl sokeria Kiehauta vesi. Lisää suola ja sokeri, sekoita kunnes ne ovat täysin liuenneet. Jäähdytä

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE

PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE Omenainen vinaigrette ja juustosalaatti Broilerin rintafileetä mangokastikkeessa Porsaan noisetit omenakermakastikkeessa Aprikoosileivokset Mangojuustokakku Kevyt Melba-jälkiruoka

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Instruction manual. DK Friturekoger 2 Brugsanvisning. NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning. SE Fritös 12 Bruksanvisning. SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas

Instruction manual. DK Friturekoger 2 Brugsanvisning. NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning. SE Fritös 12 Bruksanvisning. SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas MODEL L 70189 89 DEEP FAT FRYE YER Instruction manual DK Friturekoger 2 Brugsanvisning NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning SE Fritös 12 Bruksanvisning SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

Food Sealer Supreme. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer. Protects food against freezer burns. Suitable for both moist and dry food

Food Sealer Supreme. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer. Protects food against freezer burns. Suitable for both moist and dry food Food Sealer Supreme Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer marinate Keeps food fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Roll storage

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

CHCF100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHCF100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHCF100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use SAFETY INSTRUCTIONS EN By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA LOS MONTEROS Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA Tumma gazpacho 500 g Kumato-tomaatteja 1 valkosipulin kynsi 1 rkl valkoviinietikkaa 1 dl maalaispatongin pehmeää sisusta 1 tl suolaa 1 tl sokeria Koristeiksi

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Locktång Krølltang Kiharrin

Locktång Krølltang Kiharrin 34-7242 Locktång Krølltang Kiharrin Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Svenska 2 Norsk 5 Suomi 8 Ver. 001-200703 SVENSKA Locktång COLINE Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 104-110 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 1 CHILI SIN CARNE 4 annosta Ainesosat 1 paketti Hälsans Kök Soijarouhetta 1 purkki murskattuja tomaatteja 1 pilkottu sipuli 2 pilkottua paprikaa 1 purkki kidneypapuja

Lisätiedot

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu Väinön reseptit Kala- ja kasvisruuat Väinö Niskanen/Amiedu Sisältö Janssonin kiusaus Kirjolohikeitto Lohiperhonen Paprika-purjosipulitäyte uuniperunalle Porkkana- ja lanttulaatikot Savustettu kala Täytetyt

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 HOC620B DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

Parempia valintoja keittiössä herkullisilla Sydänmerkki-resepteillä!

Parempia valintoja keittiössä herkullisilla Sydänmerkki-resepteillä! h Parempia valintoja keittiössä herkullisilla Sydänmerkki-resepteillä! Mikä Sydänmerkki-ateria? Sydänmerkki-ateria on terveellisen ruoan merkintäjärjestelmä. Se helpottaa ruokailijaa terveellisen aterian

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Crepes Vonassiennes (Vonnasin perunaletut)

Crepes Vonassiennes (Vonnasin perunaletut) Ranskankermaiset ravunpyrstöt ( 8 annosta ) 1. Valuta 100 g kirjolohen mätiä jääkaapissa yli yön 2. Valuta 2 lasipurkillista ravunpyrstöjä (á noin 200 g) 3. Leikkaa 1 iso tai 2 keskikokoista punasipulia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Meny Menu. vinter-vår talvi-kevät 2016

Meny Menu. vinter-vår talvi-kevät 2016 Meny Menu vinter-vår talvi-kevät 2016 Välkommen till Strandis! Tack för att du ger våra kockar förtroendet att göra dig mätt. Hos oss är det viktigt att göra mat från grunden och alldeles speciellt vill

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

RG-50 4221010, 4221012. Art.nr 13040

RG-50 4221010, 4221012. Art.nr 13040 RG-50 User instructions Bruksanvisning Bedienungsanleitung Mode d emploi Instrucciones de uso I struzioni per l uso Instruções de uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Notkunarleiðbeiningar

Lisätiedot

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Ver. 001-00605 Modell/Malli: MK-1010PA Nr/Nro: 34-6588 SVENSKA Vattenkokare Art.nr: 34-6588, modell: MK-1010PA Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Maidonvaahdotin FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön.

Käyttöohjeet. Maidonvaahdotin FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön. Käyttöohjeet Maidonvaahdotin 423008 FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön. g SUOMI SUOMI g TURVAMÄÄRÄYKSET Perehdy huolellisesti

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GKNI 15720 GKNI 15730. Dokument Nummer GKNI 15720_GKNI 15730_DE/ 111-2(.100: 3)

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GKNI 15720 GKNI 15730. Dokument Nummer GKNI 15720_GKNI 15730_DE/ 111-2(.100: 3) Kjøleskap Jääkaappi Bruksanvisning Käyttöopas GKNI 15720 GKNI 15730 NO FIN 21- Dokument Nummer GKNI 15720_GKNI 15730_DE/ 111-2(.100: 3) Vennligst les denne veiledningen først! Kjære kunde, Vi håper at

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Køleskab Refrigerador SSM 1350 SSM 1350 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions

Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Køleskab Refrigerador SSM 1350 SSM 1350 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Køleskab Refrigerador SSM 1350 SSM 1350 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Läs den här bruksanvisningen först! Kära kund! Vi hoppas att produkten, som har producerats

Lisätiedot