TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 1. fondue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TsFondues nordique 04-08 22/04/08 9:23 Page 1. fondue"

Transkriptio

1 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 1 fondue

2 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 2 A B C Super Fondue Multi Fondues Fondue Thermo Protect D E F Fondue Ovation G H J

3 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 3 K L M N P Q R S T V U

4 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 4 S Tack för att du har valt denna apparat. Läs noggrant igenom bruksanvisningen, som är gemensam för de olika versionerna beroende på vilka tillbehör som levereras med apparaten, och spara den för framtida användning. Apparaten är endast avsedd för hemmabruk. För din säkerhet uppfyller denna produkt gällande bestämmelser och standarder (lågspänningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, material godkända för livsmedelskontakt, miljö). Vårt företag produktutvecklar kontinueligt produkterna varför det ibland kan förekomma små produktförändringar. Fasta eller flytande livsmedel som kommer i kontakt med de delarna på grillen markerade med - logon, bör inte ätas. Förebyggande av olyckor i hemmet Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit, genom en person ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller på förhand fått anvisningar angående apparatens användning. Om barn använder denna apparat måste de övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten. Temperaturen kan vara hög på de åtkomliga ytorna när apparaten är i funktion. Rör aldrig vid apparatens varma delar. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är inkopplad eller används. Om olyckan ändå är framme, skölj omedelbart brännskadan med kallt vatten och tillkalla läkare om nödvändigt. Röken vid tillagning kan innebära fara för djur som har speciellt känsliga luftvägar, som fåglar. Vi rekommenderar att fåglar hålls på behörigt avstånd från platsen för tillagning. Kapacitet Super Fondue ( A ) Olja: minimum 0,75 liter maximum 1 liter (enligt markeringarna) Buljong: från 1 liter maximum 1,5 liter Multi Fondues ( B ) Olja: minimum 1 liter maximum 1,25 liter (enligt markeringarna) Buljong: maximum 2 liter vatten med ingredienserna (en timmes drift)

5 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 5 Fondue Thermo Protect ( C ) Olja: minimum 1 liter maximum 1,25 liter (enligt markeringarna) Buljong: maximum 1,5 liter vatten med ingredienserna (en timmes drift) Fondue Ovation ( D ) Olja: minimum 1 liter maximum 1,25 liter (enligt markeringarna) Buljong: maximum 1,5 liter vatten Montering och förvärmning Innan du använder apparaten första gången: ta bort allt förpackningsmaterial, klisterlappar och tillbehör som finns inuti och utanpå apparaten. S För modellerna Super Fondue och Thermo Protect: Observera! Före den första användningen av apparaten, avlägsna mellanlägget beläget under fonduegrytan. Gör så här: 1. Ta av den övre ringen från sockeln genom att trycka in mot mitten de två spärrarna belägna under handtagen på sockeln och genom att samtidigt lyfta upp ringen. 2. Ta av fonduegrytan. Före första användningen, diska fonduegrytan (se rubriken efter användning). Häll lite olja på insidan och torka med en mjuk trasa (2). Sätt fonduegrytan (2) på apparatens bas (1) ( E ). För modellen Super Fondue: sätt på fonduegrytan, fäst därefter den övre ringen på sockeln. För modellen Thermo Protect: var noga med att placera hålen (7) på plastkåpan (5) mittemot fästena (6) på basen (1) ( F ). För modellen Fondue Ovation: var noga med att placera uppvärmningsbasen på sin plats på brickan, sätt därefter fonduegrytan ovanpå ( G ). Se till att fonduegrytan är stabilt och korrekt placerad på apparatens bas. Använd endast fonduegrytan som bifogas apparaten eller som inköpts på en auktoriserad serviceverkstad. Placera aldrig aluminiumfolie eller någon annan typ av föremål mellan fonduegrytan och elementet.

6 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 6 S För att undvika skador på fonduegrytan: Använd den endast på underlaget den är tillverkad för (t.ex. använd den inte i en ugn, på en gas- eller elspis ). Placera apparaten på en plan, stabil och värmetålig yta, där den ska användas under måltiden. Första gången apparaten används, kan en svag lukt eller en liten rökutveckling förekomma under de första minuterna. Ställ aldrig apparaten under ett väggfast skåp eller hylla eller för nära brandfarliga material som persienner, gardiner, draperier eller bonader. Viktiga råd för att göra FONDUE MED OLJA: Använd alltid ny olja. Blanda inte olika oljor. Häll aldrig vatten i olja eller annat fettämne. Tillsätt inte örter eller kryddor i oljan. Vi rekommenderar solrosolja, jordnötsolja eller vegetabilisk olja. Använd inte oljor som smaksatts med olika ingredienser (t.ex. örter). När fonduegrytan diskas, skölj noga och torka väl före nästa användning. Fyll fonduegrytan (2). När fonduegrytan fylls, var mycket noga med att följa min- och maxnivåerna som indikeras på fonduegrytans insida (mängden för varje modell anges i början på bruksanvisningen) ( H ). För fonduer med olja eller buljong, placera gaffelhållaren (3) på fonduegrytan (2) (beroende på modell) ( J ). Gaffelhållaren (3) är inte nödvändig för ostfondue, provensalsk fondue och chokladfondue (beroende på modell). För modellen Thermo Protect: värm aldrig upp produkten utan plastkåpan Thermo Protect (5) ( K ) ( L ). För modellen Fondue Ovation: värm aldrig upp produkten om den inte är placerad på träbrickan ( M) ( N ). Rulla ut sladden helt och hållet. Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med märkningen på apparatens undersida. Anslut alltid stickkontakten till ett jordat uttag. Vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder när du placerar sladden, med eller utan förlängningssladd, vid bordet så att den inte är i vägen för någon och så att ingen riskerar att snava över den.

7 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 7 Om förlängningssladd används, måste den vara försedd med jordad kontakt. Om din apparat är utrustad med en avtagbar sladd : om sladden är skadad, ska den bytas ut mot en sladd eller en specialanordning som finns disponibel hos tillverkaren eller på tillverkarens serviceverkstad. Om din apparat är utrustad med en fast sladd : om sladden skadas, skall den bytas ut av tillverkaren, dennes service agent eller likvärdigt kvalificerad person för att undvika fara. Anslut sladden till apparaten (beroende på modell), anslut därefter till ett vägguttag: kontrollampan tänds (beroende på modell). S För modellen Fondue Ovation: för in sladden under handtaget på träbrickan och var noga med att den ansluts ( P ). Lämna aldrig apparaten ansluten till vägguttaget när den inte används, utom när den förvärms. Om apparaten används mitt på bordet, se till att den är utom räckhåll för barn. För att undvika överhettning av apparaten får den aldrig placeras i ett hörn eller mot en vägg. Låt aldrig apparaten vara igång tom. Ställ in termostaten och värm upp apparaten enligt anvisningarna i receptet. Första gången apparaten används, kan en svag lukt eller en liten rökutveckling förekomma under de första minuterna. Lämna aldrig grillen obevakad när den är i bruk. Apparaten är inte avsedd att fungera med hjälp av en extern timer eller med en separat fjärrkontroll. Tillagning Efter förvärmningen är grillen klar för användning. Flytta inte apparaten när oljan är varm. Denna apparat är inte en frityrkokare. Det är således helt uteslutet att fritera pommes frites, munkar, etc. i fonduegrytan. Ställ in termostaten i önskat läge eller enligt anvisningarna i receptet. Var och en placerar sin gaffel med ingrediensen som ska tillagas i fonduegrytan. Beroende på receptet, hålls gafflarna (4) på plats av gaffelhållaren (3a) ( Q ) eller i den övre delen (3b) av plastkåpan (5) för fonduen Thermo protect ( R ). Kontrollera att livsmedel som ska användas har fått rinna av ordentligt. Om du använder frysta varor, kontrollera att de är fullständigt upptinade. Tillaga enligt anvisningarna i receptet eller enligt önskad tillagningsgrad. Placera inte köksredskap på apparatens tillagningsytor.

8 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 8 S Rör inte vid apparatens metalldelar när den är i bruk eftersom de blir mycket varma; använd handtaget och grillvantar om det behövs. Efter användningen är apparaten varm: hantera den med försiktighet (apparaten får inte flyttas med den varma oljan). Lämna aldrig grillen obevakad när den är i bruk. För att skydda non-stick beläggningen i fonduegrytan: Skrapa inte med gaffeln i fonduegrytans botten så att den repas. Skiva inte direkt i fonduegrytan. Använd helst en träspatel vid tillagning av receptet. Efter användning Ställ termostaten i läge MIN. Dra ut sladden ur vägguttaget, dra därefter ut sladden från apparaten (beroende på modell): kontrollampan släcks (beroende på modell). Låt apparaten svalna av. Efter tillagningen, ställ inte fonduegrytan på en ömtålig yta, ställ inte inte den varma fonduegrytan i vatten. Hantera inte apparaten innan den svalnat fullständigt. Ta av fonduegrytan från apparatens bas och töm den. För modellen Super Fondue: ta av den övre ringen från sockeln genom att trycka in mot mitten de två spärrarna belägna under handtagen på sockeln och genom att samtidigt lyfta upp ringen, ta därefter av fonduegrytan. För modellen Thermo protect: ta av plastkåpan (5) från basen (1) genom att trycka in de 2 fästena (6) belägna ovanför handtagen på basen (1). Ta av fonduegrytan ( S ) ( T ). Diska fonduegrytan, gaffelhållaren (beroende på modell), plastkåpan Thermo Protect (beroende på modell), gafflarna, portionsformarna och träbrickan (beroende på modell) med en svamp, varmt vatten och diskmedel. Fonduegrytan kan diskas i diskmaskin. Försiktighetsåtgärder vid rengöring av träbrickan: Varje träbricka är en unik naturlig del. Den är mer eller mindre känslig för vatten beroende på hur porös den är. En träbricka som doppas ner i vatten när den diskas kan få sprickor eller gå sönder. Diska träbrickan med en svamp, varmt vatten och diskmedel. Skölj med en fuktig svamp. Låt torka. Doppa aldrig ner och låt aldrig träbrickan ligga i blöt i vatten.

9 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 9 Diska aldrig träbrickan i diskmaskin. Använd inte en svamp med metalldelar eller skurmedel. Använd aldrig en svamp med metalldelar eller skurmedel för att inte skada tillagningsytan (t.ex. non-stick beläggning, ). Om livsmedel har bränts vid i grytan låt den ligga i blöt en stund i vatten innan du diskar den. Efter en ostfondue rekommenderar vi att du fyller grytan med vatten och låter den stå över natten innan du diskar den. Efter diskning måste fonduegrytan sköljas och torkas ordentligt innan nästa användning. Elementet ska inte rengöras. Om det är mycket smutsigt, vänta tills det svalnat helt och gnid med en torr trasa. Elementets plastbas kan rengöras med en svamp. Apparaten ska inte doppas ner i vatten. Doppa aldrig ner apparaten, manöverpanelen eller sladden i vatten. S För modellen Thermo Protect: hålen (8) belägna ovanpå kåpan används för att förvara gafflarna efter användning ( U ). För modellen Fondue Ovation: gafflarna förvaras i träbrickan ( V ). Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Var rädd om miljön! Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas. Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

10 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 10 Recept Fondues S Antalet personer och tillredningstiden anges upplysningsvis och kan variera beroende på livsmedlens storlek, mängden ingredienser och personlig smak. Ostfondue För 6 personer: 900 g ost (300 g Beaufort, 300 g Emmenthal och 300 g Gruyere), riven eller skuren i tunna skivor 5 6 dl torrt vitt vin 1 vitlöksklyfta 1 glas kirsch (valfritt) peppar och riven muskotnöt vitt bröd Skär brödet i tärningar. Gnid in insidan av grytan med vitlöksklyftan. Ställ termostaten på 5, häll det vita vinet i grytan och värm i 6 10 minuter. Tillsätt osten lite i taget samtidigt som du rör om i mönstret av en åtta tills blandningen är jämn. När osten har smält, tillsätt ett glas kirsch, peppar och den rivna muskotnöten. Under måltiden sänk termostaten till läge 3. Sätt brödet på gaffeln och doppa det i fonduen under omrörning. Servera med ett torrt vitt vin (Crépi, Apremont ). Kinesisk fondue För 6 personer: 450 g nötfilé eller ryggbiff skuren i långa smala strimlor 450 g fläskfilé i långa smala strimlor 1 l hönsbuljong 1 selleri 1 vitlöksklyfta 1/2 lök kinesiska kryddor 20 g torkad svart svamp tillbehör : Kantonris (kokt ris à la créole till vilket tillsätts en strimlad omelett på 3 ägg, några skivor kinesisk korv eller skinka, 1 lök skuren i bitar och lätt stekt i smör), svamp, tunt skurna bambuskott, sojagroddar, cornichon, syltlök Sås: sojasås Ställ termostaten på 5. Häll 1 liter hönsbuljong och 3 tsk sojasås i grytan. Tillsätt 1 vitlöksklyfta, 1/2 strimlad lök, 1 strimlad selleri, hälften av svampen skuren i strimlor, 1 tsk kinesiska kryddor och salt. Värm i 5 minuter och sänk sedan termostaten till läge 4. Låt därefter buljongen sjuda i omkring 10 minuter innan ni sätter er till bords. Sätt köttet på gaffeln, doppa det i buljongen och låt koka i omkring 1 2 minuter. Servera med torrt vitt vin, rosévin eller med kinesiskt te.

11 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 11 Recept Fondues Fondue Beef bourguignonne För 6 personer: 1 l olja 200 g nötfilé (per person) skuren i kuber om 2 cm Såser: majonnäs, rouille, bearnaise, fina örtkryddor Ställ termostaten på 5. Häll olja i grytan och värm sedan i omkring 15 minuter. Sätt en bit kött på gaffeln och doppa den i buljongen och låt koka i 1 2 minuter. S Chokladfondue För 6 personer: 500 g mörk choklad 4 dl crème fraîche 2 msk konjak (valfritt) färsk frukt skuren i bitar: päron, bananer, äpplen, persikor, aprikoser, jordgubbar, kiwis, ananas och katrinplommon Ställ termostaten på 1 och värm crême fraîche i grytan i omkring 2 minuter. Tillsätt chokladen i små bitar och låt den smälta i 10 minuter under omrörning tills blandningen är jämn. Tillsätt därefter 2 msk konjak. Under måltiden låt termostaten stå på läge 1. Sätt en eller två bitar frukt på gaffeln och doppa i chokladen. Tillbehör: brioche, pepparkakor, kakor, mandel och nötter.

12 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 12 FIN Kiitos, että ostit tämän laitteen. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ja säilytä ne käden ulottuvilla. Käyttöohjeet ovat yhteisiä eri laitteen versioille sen mukaan, mihin lisälaitteisiin laitteesi voi varustaa. Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Turvallisuutesi takia tämä tuote on kaikkien soveltuvien standardien ja vaatimusten mukainen (pienjännitedirektiivi, sähkömagneettinen yhteensopivuus, elintarvikelaatuiset materiaalit, ympäristö jne. Jos laitteessa ei ole jalkoja, aseta se vakaalle lämmönkestävälle alustalle. Ruokaa, joka on joutunut kosketukseen logolla merkittyjen osien kanssa, ei pitäisi syödä. Turvallisuusohjeet Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaanluettuna), joiden fyysiset, aistitoiminnalliset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset, eivätkä henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa sen käytöstä, paitsi siinä tapauksessa, että heillä on tilaisuus toimia turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai saatuaan edeltäkäsin tarkat ohjeet laitteen käytöstä. On huolehdittava siitä, että lapset eivät leiki laitteella. Laitteen pinnat voivat olla hyvin kuumat, kun laite on käytössä. Laitteen kuumiin osiin ei saa koskea. Kytke laite ainoastaan, kun käytät sitä. Älä käytä laitetta koskaan tyhjänä. Jos vahinko sattuu, huuhtele palovammakohtaa kylmällä vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Paistosavut voivat olla vaarallisia eläimille, joiden hengitys on erityisen herkkää, esimerkiksi linnuille. Kehotamme lintujen omistajia pitämään linnut poissa paistoalueelta. Tilavuus Super Fondue ( A ) Öljy: vähintään 0,75 litraa enintään 1 litraa (merkkien mukaisesti) Lihaliemi: 1 litraa enintään 1,5 litraa Multi Fondues ( B ) Öljy: vähintään 1 litra enintään 1,25 litraa (merkkien mukaisesti) Lihaliemi: 2 litraa vettä enintään ainesten kanssa (autonomia yksi tunti) Fondue Thermo Protect ( C ) Öljy: vähintään 1 litra enintään1,25 litraa (merkkien mukaisesti) Lihaliemi: 1,5 vettä enintään ainesten kanssa (autonomia yksi tunti)

13 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 13 Fondue Ovation ( D ) Öljy: vähintään 1 litra enintään1,25 litraa (merkkien mukaisesti) Lihaliemi: 1,5 litra vettä enintään Kokoaminen ja esilämmitys Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa : poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja varusteet niin laitteen sisältä kuin päältäkin. Super Fondu- ja Thermo Protect- mallit: Huomio! Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa on poistettava fonduekattilan alla sijaitseva välikappale. Tätä varten on toimittava seuraavalla tavalla: 1. Irrota yläkehä alustalta työntämällä alustan kädensijojen alla sijaitsevaa kahta lukkotappia keskustaa kohti, nosta samalla kehää. 2. Ota fonduekattila pois. FIN Ensimmäisellä käyttökerralla pata on pestävä (katso kappaletta käytön jälkeen). Kaada hiukan öljyä astiaan ja pyyhi pehmeällä kankaalla (2). Laita fonduekattila (2) laitteen alustalle (1) ( E ). Super Fondue-malli: aseta fonduekattila paikoilleen ja kiinnitä yläkehä paikoilleen. Thermo Protect-malli: varmista että olet asettanut muovisuojuksen (5) aukot (7) vasten alustan (1) kiinnikkeitä (1) ( F ). Fondue Ovation-malli: varmista, että lämmittävä pohja on kunnolla alustalla sille tarkoitetussa osassa, laita sitten fonduekattila sen päälle ( G ). Varmista, että fonduekattila on vakaa ja oikeassa asennossa laitteen alustalla. Käytä vain laitteen kanssa toimitettua fonduekattilaa tai valtuutetusta huoltokeskuksesta hankittua laitetta. Älä koskaan laita alumiinipaperia tai muita esineitä fonduekattila ja vastuksen väliin. Jotta fonduekattila ei vahingoittuisi: Käytä fonduekattilaa alustalla, jolle se on suunniteltu (esim.: älä laita sitä uuniin, kaasulle tai sähkölevylle ). Sijoita laite tasaiselle, tukevalle ja kuumuutta kestävälle pinnalle, paikkaan, jossa sitä käytetään aterian aikana. Vältä käyttämästä laitetta pehmeällä pinnalla kuten pyyhkeen päällä. Älä koskaan sijoita laitetta suoraan aralle pinnalle (lasipöytä, pöytäliina, maalattu pinta jne.).

14 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 14 FIN Tärkeitä neuvoja FONDUEKATTILAN ÖLJYN käyttöön: Käytä joka kerran uutta öljyä. Älä sekoita keskenään erilaisia öljyjä. Älä lisää öljyyn tai muuhun rasvaan vettä. Älä lisää öljyyn Herbes de Provence tai muita mausteita. Suosittelemme auringonkukka-, maapähkinä- tai kookosöljyä. Älä käytä lisäaineilla aromatisoituja öljyjä (esim. viinirypäleen siemenöljyä tai Herbes de Provence mausteilla maustettua öljyä). Huuhtele kattila pesun jälkeen hyvin ja kuivaa se huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä. Täytä fonduekattila (2). Täytettäessä fonduekattilan on noudatettava ehdottomasti fonduekattilan sisäpuolella ilmoitettuja maksimi- ja minimitasoja (määrät kullekin mallille on ilmoitettu käyttöohjeen alussa ( H ). Öljy- tai lihaliemifonduessa on haarukkatuki laitettava (3) fonduekattilalle (2) (mallista riippuen) ( J ). Haarukkatuki (3) ei ole tarpeen juustofonduessa, provencelaisessa lihaliemitomaattifonduessa eikä suklaafonduessa (mallista riippuen). Thermo Protect-malli: älä koskaan lämmitä tuotetta ilman muovista Thermo Protectsuojusta (5) ( K ) ( L ). Fondue Ovation-malli: älä koskaan lämmitä tuotetta, kun se ei ole puualustallaan ( M) ( N ). Ota liitosjohto täysin esiin. Varmista, että sijoitustalouden sähköistys vastaa laitteeseen merkittyjä tehon ja jännitteen arvoja. Liitä laite pistotulpalla tilaluokituksen mukaiseen pistorasiaan. Aseta johto turvalliseen paikkaani. Varmista, että johto ei haittaa ruokailijoiden liikkumista pöydän ympärillä, eikä kukaan voi kompastua siihen. Jos käytät jatkojohtoa, sen suojausluokan tulee olla sama kuin pistorasian. Jos laite on varustettu irrotettavalla johdolla : jos sähköjohto on vahingoittunut, se tulee korvata erikoisjohdolla tai -yksiköllä, joka on saatavissa valmistajalta tai tämän jälkimyyntipalvelusta. Jos laite on varustettu kiinteällä johdolla : jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on valmistajan tai valmistajan huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettava se, että vältetään vaara. Kytke johto laitteeseen (mallista riippuen), ja kytke johto sitten sähköverkkoon: merkkivalo syttyy (mallista riippuen).

15 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 15 Fondue Ovation-malli: kierrä johto puualustan kädensijan sisäpuolelta ja varmista, että se on kunnolla kytketty ( P ). Kytke laite ainoastaan, kun käytät sitä. Älä käytä laitetta koskaan tyhjänä. Jos laitetta käytetään keskellä pöytää, se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Jotta laite ei kuumene liikaa, älä sijoita sitä nurkkaan tai seinää vasten. Älä koskaan käytä laitetta tyhjänä. Säädä termostaatti ja anna laitteen esilämmitä valitun reseptin ohjeiden mukaisesti. Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa syntyä vähän käryä ja savua. Älä koskaan käytä laitetta tyhjänä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käynnistettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän avulla. FIN Grillaus Laite on käyttövalmis esilämmityksen jälkeen. Älä siirrä laitetta kun siinä on kuumaa öljyä. Tämä laite ei ole friteerauslaite. Siksi kattilassa ei missään tapauksessa saa valmistaa ranskanperunoita, munkkeja jne. Säädä termostaatti valitsemaasi asentoon tai noudata reseptin ohjeita. Kullakin aterioitsijalla on fonduekattilassa oma haarukka, johon on valmistettava ruoka on pistetty. Reseptistä riippuen haarukat (4) pidetään haarukkatuella (3a) ( Q ) tai muovisuojan (5) yläosassa (3b) Thermo protect-mallissa ( R ). Valuta vesi elintarvikkeista kunnolla ennen niiden valmistusta. Pakastettuja tuotteita käytettäessä sulata ne täysin ennen valmistusta. Anna paistua reseptin ohjeiden tai halutun paistoasteen mukaan. Älä laita valmistusvälineitä laitteen paistopinnoille. Älä kosketa laitteen kuumia metallipintoja: käytä kahvoja ja tarvittaessa uunikintaita. Ruoan valmistuksen jälkeen on laite kuuma, käsittele sitä varovasti (älä siirrä laitetta kun siinä on kuumaa öljyä). Äkä koskaan jätä toiminnassa olevaa laitetta valvomatta. Säilyttääksesi fonduekattilan pinnoitteen tarttumista hylkivät ominaisuudet: Älä hankaa haarukalla fonduekattilan pohjaa, jotta et naarmuta sitä. Älä leikkaa suoraan fonduekattilassa. Käytä mieluiten puista paistinlastaa valmistaessasi reseptiä.

16 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 16 Käytön jälkeen Laita termostaatti minimiasentoon. Irrota laitteen johto sähköverkosta ja irrota johto sitten laitteesta (mallista riippuen): merkkivalo sammuu (mallista riippuen). Anna laitteen jäähtyä. Paistamisen lopussa, älä laita pataa herkälle pinnalle, älä laita kuumaa pataa veteen. Älä käsittele laitetta, ennekuin se on jäähtynyt kokonaan. Ota fonduekattila pois laitteen alustalta ja tyhjennä se. FIN Super Fondue-malli: irrota yläkehä alustalta työntämällä alustan kädensijojen alla sijaitsevaa kahta lukkotappia keskustaa kohti, nosta samalla kehää ja ota sitten fonduekattila pois. Thermo protect-mall: irrota muovisuojus (5) alustalta (1) painamalla 2 kiinnikettä (6), jotka sijaitsevat alustan kädensijan yläpuolella (1). Ota fonduekattila pois ( S ) ( T ). Pese fonduekattila, haarukkatuki (mallista riippuen) Thermo Protect-muovisuojus (mallista riippuen), haarukat, pikkuastiat ja muovialusta (mallista riippuen) sienellä, kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Fonduekattilan voi pestä astianpesukoneessa. Varoituksia puutarjottimen puhdistamiseksi: Jokainen puutarjotin on ainutlaatuinen elementti. Sen läpäisevyys vaihtelee puun huokoisuuden mukaan, ja jos se upotetaan veteen puhdistuksen aikana, se saattaa halkeilla tai hajota. Pese puutarjotin sienellä, kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Huuhtele kostealla sienellä, kuivaa sitten. Älä koskaan upota puutarjotinta veteen tai kastele sitä. Älä koskaan laita puutarjotinta astianpesukoneeseen. Älä koskaa käytä mnetallisinetä tai hankausjauhetta. Älä koskaan käytä metallisinentä tai hankausjauhetta, jotta paistopinta ei vahingoitu (esim. tarttumista hylkivä pinnoitef, ). Jos elintarvikkeet ovat tarttuneet kiinni kattilaan, anna sen liota vedessä ennen pesua. Savoijilaisen fonduen valmistuksen jälkeen on suositeltavaa täyttää kattila vedellä ja antaa sen liota yön yli ennen pesua. Huuhtele kattila pesun jälkeen hyvin ja kuivaa ne huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä. Vastusta ei puhdisteta.

17 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 17 Jos se on erittäin likainen, anna laitteen jäähtyä kokonaan ja hankaa kuivalla kankaalla. Vastuksen muovialustan voi puhdistaa sienellä. Laitetta ei saa upottaa veteen. Älä upota laitetta, sen sähköjohtoa tai pistoketta veteen. Thermo Protect-malli: kuoren päällä olevat aukot (8) on tarkoitettu haarukoiden säilytykseen käytön jälkeen ( U ). Fondue Ovation-malli: haarukat laitetaan säilytyksen puualustan alle ( V ). Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta. Huolehtikaamme ympäristöstä! Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla. Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään. FIN

18 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 18 Fondues Recettes Ruokaohjeet Henkilömäärät ja valmistusajat ovat vain suuntaa-antavia ja voivat vaihdella ainesten määrän ja henkilökohtaisen maun mukaan. FIN Savoijilainen fondue 6:lle henkilölle : 900 g raastettua tai ohuiksi siivuiksi leikattua juustoa (300 g Beaufort-juustoa, 300 g emmental-juustoa ja 300 g comté-juustoa) 5 6 dl kuivaa valkoviiniä 1 valkosipulin kynsi 1 pieni lasillinen kirsikkaviinaa (maun mukaan) pippuria ja murskattuja muskottipähkinöitä vaaleaa leipää Paloittele leipä kuutioiksi. Sivele fonduekattila valkosipulin kynnellä. Säädä termostaatti asentoon 5, kaada valkoviini kattilaan ja lämmitä 6 10 min. Lisää juusto vähitellen ja sekoita, kunnes seos on tasalaatuista. Kun kaikki juusto on sulanut, lisää lasillinen kirsikkaviinaa, pippuri ja murskatut muskottipähkinät. Säädä termostaatti tarjoilun aikana asteittain asentoon 3. Jokainen ruokailija ottaa leipäpaloja haarukalla ja kastaa ne fonduekattilassa. Tarjoillaan kuivan valkoviinin kanssa (Crépi, Apremont ). Kiinalainen fondue 6:lle henkilölle : 450 g ohuiksi pitkiksi siivuiksi leikattua naudan sisä- tai ulkofilettä 450 g ohuiksi pitkiksi siivuiksi leikattua sianlihaleikettä 1 l kananlihalientä 1 selleri 1 valkosipulin kynsi 1/2 sipulia kiinalaista viismaustetta 20 g kuivattuja tummia sieniä (yön yli liotettuja) soijakastiketta lisäkkeet: Kantonin riisiä, sieniä, 1 pieni säilyketölkki bambuversoja, 1 säilyketölkki soijaituja, säilöttyjä kurkkuja, etikkaan säilöttu sipuli Kastike: soijakastike Säädä termostaatti asentoon 5. Kaada kattilaan 1 litra kananlihalientä ja 3 teelusikallista soijakastiketta. Lisää valkosipulin kynsi, siivuiksi leikattu sipulinpuolikas, siivuiksi leikattu selleri, puolet sienistä siivuiksi leikattuna, 1 teelusikallinen viismaustetta ja suolaa. Lämmitä 5 min, säädä sitten termostaatti asentoon 4. Ennen tarjoilua anna kiehua kevyesti noin 10 min. Jokainen ruokailija ottaa palan lihaa haarukkaan, kastaa sen liemeen ja antaa kypsyä noin 1 2 min. Lisäkkeet: Kantonin riisiä (kreolitapaan valmistettua riisiä siivuiksi leikatun kolmen munan munakkaan kanssa, pari siivua kiinalaista salamia tai kinkkua, 1 voissa ruskistettu siivutettu sipuli), sieniä, ohuiksi siivuiksi leikattuja bambuversoja, soijasalaattia, säilöttyjä kurkkuja ja etikkaan säilötty sipuli. Tarjoillaan kuivan valko- tai roséviinin tai teen kanssa.

19 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 19 Ruokaohjeet Recettes Fondues Burgundilainen fondue 6:lle henkilölle : 1 l öljyä 200 g 2 cm suuriksi kuutioiksi paloiteltua naudan sisäfilettä (yhtä henkilöä kohti) Kastike: majoneesikastike, valkosipulilla ja paprikalla maustettu oliiviöljymajoneesikastike, béarnaisekastike, yrttikastike Säädä termostaatti asentoon 5. Kaada öljy kattilaan ja lämmitä noin 15 min. Jokainen ruokailija ottaa palan lihaa haarukkaan ja kastaa sen öljyyn 1 2 minuutiksi. Suklaafondue 6:lle henkilölle : 500 g tummaa suklaata 4 dl crème fraiche 2 ruokalusikallista konjakkia (maun mukaan) tuoreita hedelmiä paloiteltuna: päärynöitä, banaaneja, omenoita, persikoita, aprikooseja, ananasta, luumuja Säädä termostaatti asentoon 1 ja anna smetanan liueta kattilassa noin 2 min. Lisää pieniksi paloiksi paloiteltu suklaa, anna sen sulaa 10 min. ja sekoita, kunnes seos on tasalaatuista, lisää sitten 2 ruokalusikallista konjakkia. Jätä termostaatti tarjoilun ajaksi asentoon 1. Jokainen ruokailija ottaa pari hedelmäpalaa haarukkaan ja kastaa ne suklaaseen. Lisäkkeet: briossit, piparkakut, leivokset, mantelit, hasselpähkinät. FIN

20 TsFondues nordique /04/08 9:23 Page 20 Tak fordi De har anskaffet Dem et apparat. Læs denne brugsanvisning grundigt og hav den liggende ved hånden til senere brug. Instruktionerne er fælles for de forskellige versioner alt efter hvilket tilbehør, der leveres sammen med Deres apparat. Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i en almindelig husholdning. For Deres sikkerhed er dette produkt i overensstemmelse med alle gældende standarder og direktiver (lavspændingsdirektiv, EMC direktiv, materialer egnede til madlavning, miljø, ). Vi forbeholder os ret til, til enhver tid at modificere apparatet, dets karakteristika eller komponenter i forbrugernes interesse. Faste eller flydende fødevarer, der kommer i berøring med delene markeret med - logoet, må ikke indtages. DK Undgå ulykker derhjemme Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blottet for erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. De tilgængelige overfladers temperatur kan blive meget høj, når apparatet fungerer. Rør aldrig ved de varme flader på apparatet. Tilslut aldrig apparatet, når det ikke bruges. Skulle ulykken ske, skyl straks forbrændingen med koldt, rindende vand og tilkald en læge, hvis nødvendigt. Osen fra stegning kan være farlig for dyr, der har et følsomt åndedrætssystem som f.eks. fugle. Hvis der er fugle i hjemmet, anbefales det derfor at holde dem på afstand af det sted, hvor der steges. Contenance Super Fondue ( A ) Olie: fra mindst 0,75 liter til højst 1 liter (som vist med mærkerne) Bouillon: fra 1 liter til højst 1,5 liter Multi Fondues ( B ) Olie: fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (som vist med mærkerne) Bouillon: højst 2 liter vand med ingredienserne (autonomi på en time)

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Up to 1.5 L ready ice cream Timer > 30 minutes Recipe included 2 inner bowls included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning

Lisätiedot

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing //

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing // Kitchen quickprep 500 // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable stainless steel shaft // Jar // Knives for ice crushing // 500 watt DC motor // Type 7701 7701_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013

Lisätiedot

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning //

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Kitchen king size waffle // waffle iron // Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6972 6972_UL_UVN_041113.indd 1 11/4/2013

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Food Sealer Prestige Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Anti-Crush

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

Kitchen. meat grinder // for kitchen machines types 6681 and 6682 // Type 7601. 3 discs for meat grinding // Sausage filler set //

Kitchen. meat grinder // for kitchen machines types 6681 and 6682 // Type 7601. 3 discs for meat grinding // Sausage filler set // Kitchen meat grinder // for kitchen machines types 6681 and 6682 // 3 discs for meat grinding // Sausage filler set // Kebbe maker set // Wear resistant knife // Food tray // Type 7601 Brugsanvisning dansk...side

Lisätiedot

Gaskogesektion Kaasukeittotaso Gasskokesone Gashäll

Gaskogesektion Kaasukeittotaso Gasskokesone Gashäll Gaskogesektion Kaasukeittotaso Gasskokesone Gashäll [da] Brugsanvisning...4 [fi] Käyttöohje...10 [no] Bruksveiledning... 16 [sv] Bruksanvisning... 22 2 1 Rist 2 Betjeningsknapper 3 Ekstra brænder på op

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 4770_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 9:58:41 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-9

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Kitchen. taste master // Type 4770. oven thermometer // +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // Type 4770. oven thermometer // +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 Brugsanvisning - dansk... side 3-8 Bruksanvisning - svenska... sida 9-14 Bruksanvisning

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg

Lisätiedot

PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18. [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning...

PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18. [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning... PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18 [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning... 48 PIB...N... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Fryser Pakastin Fryser Frysskåp EUF29520W EUF29520X EUF29530W EUF29530X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router M 8V2 M 8SA2 M8V2 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot