TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 26/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 26/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.12.2005 607. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika keskiviikko klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Hirvonen Martti Lehikoinen Jouni Rinne Heimo Sepponen Eero Viitanen Kauko kv:n pj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku Koskinen Timo lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö atk-päällikkö, kutsuttuna Poissa Pispanen Reino kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra 593 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että kokoukseen on kutsuttu paikalle atk-päällikkö Timo Koskinen selvittämään talous- ja suunnittelujohtajan listalla olevaa toimisto-ohjelmiston valinta-asiaa.

2 Puheenjohtaja avasi kokouksen. Päätettiin, että atk-päällikkö Timo Koskisella on läsnäolo-oikeus kokouksessa. 594 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 595 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 596 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja von Schöneman ja Teija Seppänen. 597 ILMOITUSASIAT 1. Arkkipiispan joulutervehdys Turun arkkihiippakunnalle jouluna 2005 Joulutervehdys kuuluu seuraavasti: Liite Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje 2361 Kiertokirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Lääninrovastinvaaleja 2. Lääninrovastien kokous 3. Kirkkoherrojen kokous 4. Hiippakunnalliset kolehdit 2006 ja Kirkon Nuorisopäivien kolehti 5. Pastoraalitutkinto 6. Papiksi vihkimisen päivämäärät Pöytäkirjoja S kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 8/ S musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 4/

3 S työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 7/ S kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 8/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 598 OSA-AIKAELÄKKEEN MYÖNTÄMINEN [...] hyväksyttiin. 599 OSA-AIKAELÄKKEEN MYÖNTÄMINEN [...] hyväksyttiin. 600 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN VIRKAJÄRJESTELYT AVOINNA OLEVIEN VIRKOJEN TÄYTTÄMISEEN SAAKKA Kasvatusasiain johtokunta on ( 158) tehnyt seuraavan esityksen kasvatusasiain keskuksessa avoinna olevien virkojen sijaisuusjärjestelyistä: Kasvatusasiain keskuksessa auki olevien virkojen täyttämiseen kuluu useampi kuukausi. Työn häiriöttömän jatkumisen turvaamiseksi tulee nykyisiä tilapäisratkaisuja jatkaa virkojen vakinaiseen täyttämiseen asti. Tämä merkitsee sitä, että kasvatustoimen johtajan päätöksellä viransijaisina toimineiden Kaisa Rantalan (pastori Leena Vainionpään sijainen) ja Kristiina Kesälän (lapsityönohjaaja Kaisa Rantalan sijainen) sijaisuuksia jatketaan virkojen vakituiseen täyttämiseen saakka. Pastori Atte Airaksisen virkamääräys jatkuu asti, joten sen suhteen ei tässä vaiheessa tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin.

4 Kasvatusasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että 1. vt. lapsityön johtajana uuden viran perustamisesta sen täyttämiseen asti toimii virkaan kuuluvin palkkaeduin lapsityönohjaaja Kaisa Rantala ja 2. vs. lapsityönohjaajana toimii viran vakituiseen täyttämiseen asti virkaan kuuluvin palkkaeduin viran nykyinen sijainen Kristiina Kesälä. Käsittely Koska varmuudella ei voida tietää, että virkojen täytön aikataulu toteutuu suunnitellulla tavalla muutti esittelijä päätösesitystään siten, että tilapäisten työjärjestelyjen takarajaksi määritellään Mikäli uudet viranhaltijat voivat aloittaa toimissaan suunnitelmien mukaan 1.4. voi nykyinen henkilökunta perehdyttää heidät tehtäviinsä. Mikäli virkojen täyttö syystä tai toisesta viivästyy, on työn toteuttaminen joka tapauksessa varmistettu koko kevätlukukauden ajaksi. Ilmoitus. Oikaisu Ei oikaisumahdollisuutta. Kasvatusasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että 1. vt. lapsityön johtajana uuden viran perustamisesta asti toimii virkaan kuuluvin palkkaeduin lapsityönohjaaja Kaisa Rantala ja 2. vs. lapsityönohjaajana toimii asti virkaan kuuluvin palkkaeduin viran nykyinen sijainen Kristiina Kesälä. Lisäksi kasvatusasiain keskuksessa on avoinna nuorisosihteerin virka, jota hoitaa väliseksi ajaksi palkattu Jani Käsmä. Kasvatustoimen johtaja esittää, että Käsmän sijaisuutta jatkettaisiin saakka. Kn päättää, S että uutta lapsityön johtajan virkaa hoitamaan palkataan virkaan kuuluvin palkkaeduin Kaisa Rantala viran perustamisesta alkaen saakka, S että lapsityönohjaaja Kristiina Kesälän sijaisuusaikaa jatketaan virkaan kuuluvin palkkaeduin saakka ja S että Jani Käsmän sijaisuusaikaa vt. nuorisosihteerinä jatketaan virkaan kuuluvin palkkaeduin saakka. Ilmoitus Kaisa Rantalalle, Kristiina Kesälälle, Jani Käsmälle, kasvatustoimen johtajalle ja taloustoimistolle. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Kaisa Rantala on hoitanut varhaiskasvatustyön teologin viran sijaisuutta siitä lukien, kun vakinainen viranhaltija lähti virkavapaalle ja myöhemmin erosi

5 tehtävästä. Yhteinen kirkkovaltuusto lakkautti kokouksessaan varhaiskasvatustyön teologin viran alkaen ja perusti samalla lapsityön johtajan viran. Lakimies totesi virka- ja työehtosopimuksen mukaan lapsityön johtajan palkkauksen olevan soveltuvan opistoasteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon omaavalle palkkahaarukassa R24 R27. Esittelijä muutti esitystään siten, että uutta lapsityön johtajan virkaa hoitamaan palkataan viran perustamisesta alkaen saakka Kaisa Rantala palkkaluokalla R25. Muilta osin esittelijä pysyi alkuperäisessä esittelyssään. Kirkkoneuvosto päätti S S S että uutta lapsityön johtajan virkaa hoitamaan palkataan viran perustamisesta alkaen saakka Kaisa Rantala palkkaluokalla R25 että lapsityönohjaaja Kristiina Kesälän sijaisuusaikaa jatketaan virkaan kuuluvin palkkaeduin saakka ja että Jani Käsmän sijaisuusaikaa vt. nuorisosihteerinä jatketaan virkaan kuuluvin palkkaeduin saakka. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 601 VERKKOTIEDOTTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE Vuoden 2006 virkapaketin yhteydessä tiedotustoimistoon perustettiin yhden vuoden määräaikainen tiedottajan toimi, jonka erityisalana on verkkoviestintä. Tiedottajan toimenkuva ja hakukriteerit on käsitelty verkkoviestinnän ohjausryhmässä ja tiedotustoimikunnassa. Samalla on päätetty esittää kirkkoneuvostolle toimen täyttämistä varten perustettavaksi valintatyöryhmä, johon kuuluisivat verkkoviestinnän ohjausryhmän puheenjohtaja, tiedotustoimikunnan jäsen Jarkko Elo, tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Leena Winter ja tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen. Kn päättää asettaa työryhmän valmistelemaan määräaikaisen tiedottajan toimen täyttämistä ja tekemään valittavasta esityksen kirkkoneuvostolle. Työryhmään valitaan verkkoviestinnän ohjausryhmän puheenjohtaja, tiedotustoimikunnan jäsen Jarkko Elo, tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Leena Winter ja tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen. Ilmoitus työryhmään valituille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

6 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 139 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 140 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 141 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 142 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön vahvistaminen Ei toimenpiteitä. 143 Turun tunnustuksettoman hauta-alueen hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman vahvistaminen Ei toimenpiteitä. 144 Hautauksiin liittyvien maksujen vahvistaminen Ilmoitus kiinteistöjohtajalle, hautaustoimen päällikölle, taloustoimistolle ja hautatoimistolle. 145 Vuoden 2006 virkapaketti Ilmoitus keskusrekisterin johtajalle, seurakuntaneuvostoille, kasvatusasiain johtokunnalle, lähetystyön toimikunnalle, diakoniatyön johtokunnalle, tiedotustoimikunnalle, kiinteistölautakunnalle, kirkkopäiväsihteerille, taloustoimistolle ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. 146 Vuoden 2006 talousarvioehdotus Ilmoitus kaikille virastoille, toimistoille ja keskuksille taloustoimiston toimesta. 147 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tervehdykset Ei toimenpiteitä.

7 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely 145 Vuoden 2006 virkapaketti Lakimies totesi, että ilmoituksen sijasta virkapaketti alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 146 Vuoden 2006 talousarvioehdotus Puheenjohtaja totesi, että Kaarinan Poikluoman seurakuntakeskuksen rakentamisen osalta asia on saatettu kiinteistötoimistolle tiedoksi toimenpiteitä varten. Kn päätti hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena siten muutettuna, että vuoden 2006 virkapaketti (145 ) alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta.

8 HOITOVAPAA-ANOMUS [...] 604 VIRVE VÄLIMÄEN ALOITE HAUTAUSMAIDEN MUISTOPAIKASTA Kirkkovaltuutettu Virve Välimäki on tehnyt seuraavan aloitteen: Esitän, että Turun hautausmaille tehdään muistopaikat, joihin omaiset voivat laskea kynttilän muille paikkakunnille haudattujen läheistensä muistoksi. Aloite on ollut esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin asia on palautettu uuteen valmisteluun seurakuntaneuvostojen lausunnon saamiseksi asiassa. Asian esittely kirkkoneuvostossa ja päätös kokonaisuudessaan kuuluvat seuraavasti: Muisto- tai muistelupaikat ovat yleistyneet viime aikoina Suomen hautausmailla. Tällaisille paikoille voivat tuoda kynttilän ihmiset, joiden omaiset on haudattu toiselle paikkakunnalle kuin missä he itse asuvat. Muuttoliikkeen takia varsinkin etelän asutuskeskuksissa asuu paljon ihmisiä, joiden sukulaiset on haudattu muualle. Toisaalta kysymyksessä on muoti-ilmiö. Muistopaikan rakentamisen perusteluksi on eräissä seurakunnissa riittänyt, että naapuriseurakunnankin hautausmaalla on sellainen. Tavallisimmillaan muistopaikassa on matkalaukkumallinen kivi, johon on kaiverrettu kookas kullattu teksti Muualle haudattujen muistoksi. Molemmin puolin kiveä on istutettu yksi pilarituija. Kiven eteen on upotettu vielä reunakivenpätkä. Sen päälle pannaan kynttilät. Lopputuloksena on steariininsotkuinen ja mustaksi palanut aluskivi, jonka puhdistus on mahdotonta. Turun Vanhalla hautausmaalla korttelin V.5.3 länsinurkassa on Menneitten sukupolvien muistomerkki. Se on paljastettu marraskuussa 1957 ja se sijaitsee puretun kappelin paikalla. Muistomerkissä on teksti Tämän hautausmaan 150-vuotisen olemassaolon johdosta pystytettiin tämä kivi edesmenneitten polvien muistoksi. Tästä paikasta on käytännössä tullut suosittu muistopaikka ja viime vuosina siitä on myös tiedotusvälineissä tiedotettu. Paikan sijainti on keskeinen ja tilaa on riittävästi, joten soveltuvuus muistopaikaksi on erinomainen. Katariinan hautausmaalla muistelupaikka sijaitsee kirkon ja sankarihautojen välissä erittäin keskeisellä paikalla. Paikaksi valittiin hylätty, seurakunnalle palautunut hauta. Haudalla ollut kivi hiottiin etupinnaltaan ja siihen kaiverrettiin teksti Läheiseni muistoksi. Herra sinä olet meidän turvamme polvesta

9 polveen. Ps. 90:1". Hanke toteutettiin arvokasta hautausmaaympäristöä kunnioittaen ja sitä muuttamatta. Aloite tuli pastori Anne Norvasuolta. Paattisten hautausmaan muistopaikka sijaitsee sankarihautojen välittömässä läheisyydessä. Paikan muodostaa maahan upotettu kivinen risti ja nurmikko. Paattislaiset tietävät paikan ja käyttävät sitä. Maarian, Kärsämäen, Kuusiston ja Kakskerran hautausmailla sekä Maarian kirkkomaalla ei ole virallista muistopaikkaa. Tiedossa tosin on, että moni vie kynttilänsä tässä merkityksessä esimerkiksi muistolehtoon, julkisen muistomerkin juurelle tai hylätylle haudalle. Kiinteistöosasto on esittänyt, että Katariinan hautausmaan malli otettaisiin käyttöön pohdittaessa muistopaikan perustamista niille yhtymän hautausmaille, joilla sitä ei vielä ole. Toisin sanoen etsittäisiin sopiva olemassa oleva seurakunnalle palautunut hauta ja tekstitettäisiin sillä oleva muistomerkki uudestaan. Asianomaisten seurakuntien seurakuntaneuvostot ja teologit pohtisivat tekstin sisällön. Mitään aluskiveä ei asennettaisi kynttilöille, vaan ne poltettaisiin maassa. Museoasianhoitaja Riikka Kaisi kannattaa Katariinan hautausmaan mallia. Hautausmaiden opaskarttoihin, jotka ovat luettavissa ja kopioitavissa yhtymän kotisivuilta netistä, lisätään nykyisten ja tulevien muistopaikkojen opastus. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi omalta osaltaan kiinteistötoimiston esityksen muistopaikan perustamisesta kuitenkin muutettuna siten, että seurakuntaneuvostojen sijaan muistokiviin tulevan tekstin sisällöstä päättää yhtenäisyyden vuoksi kiinteistötoimisto. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Turun, Katariinan ja Paattisten muistopaikat ja päättää esittää kirkkovaltuustolle, että niille yhtymän hautausmaille, joilta vielä puuttuu muistopaikka, perustetaan sellainen valitsemalla kultakin hautausmaalta seurakunnalle palautunut hauta, jonka muistomerkki tekstitetään uudestaan. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että muistokiviin tulevan tekstin sisällöstä päättää yhtenäisyyden vuoksi kiinteistötoimisto. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Jäsen Tuukka Alhonen esitti, että asian palautetaan uuteen valmisteluun, jossa seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunto asiassa. Jari Hlavatý kannatti Alhosen esitystä.

10 Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun, jossa seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunnot asiassa. Seurakuntaneuvostojen kannanotot asiaan: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto ilmoittaa kannattavansa aloitetta muistopaikkojen tekemisestä hautausmaille. Seurakunta lisäksi painottaa, että muistopaikkoja tulisi olla kaikilla Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailla ja niiden tulisi olla selvästi merkittyjä. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto suhtautuu myönteisesti Virve Välimäen aloitteeseen. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto pitää aloitteessa esille tuotua asiaa tärkeänä. Seurakuntaneuvosto yhtyy kirkkoneuvoston esityslistassa olleeseen esitykseen niin täydennettynä, että niissä kirkoissa, joissa asianomainen seurakunta haluaa, kiinteistötoimiston toimesta ja kustannuksella lisättäisiin lähetyskynttelikön viereen tyylikäs kyltti, jossa luki suunnilleen: Tähän lähetyskynttelikköön voitte sytyttää kynttilän myös muualle haudattujen läheistenne muistoksi. Lisäksi seurakuntaneuvosto toivoo, että Kakskerran hautausmaan yhteyteen järjestetään paikka omaisten muistokynttilöille, esimerkiksi Bonsdorffin hautakappelin ovisyvennykseen. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto Virve Välimäen ja Pentti Korhosen valmistelema ja seurakuntaneuvoston hyväksymä lausunto kuuluu seuraavasti: Olemme tutkineet kolmea Maarian seurakunnan alueella olevaa hautausmaata ja esitämme, että kullekin niistä osoitetaan erillinen muille paikkakunnille haudattujen vainajien muistopaikka seuraavasti: Maarian kirkon hautausmaa Muistopaikka sopii hyvin Karjalaan jääneiden muistopaaden läheisyyteen polun toiselle puolelle pääportin välittömään läheisyyteen. Maarian keskinen hautausmaa Muistopaikka on hyvä sijoittaa kappelille johtavan polun oikealle puolelle viitisen metriä ennen kappelia ja kymmenisen metriä polulta. Alueella on iso puu ja tämän ympärillä on tyhjää tilaa tällä hetkellä. Kärsämäen hautausmaa

11 Muistopaikka sopii erittäin hyvin uurnalehdon portin edustalle polun toiselle puolelle. Alue on tasaista nurmea. Näille kaikille kolmelle paikalle sopii hyvin maassa oleva kivinen risti ja ristiin sama raamatunlause, jonka seurakuntaneuvosto nimeää. Muistopaikat varustetaan nimikilvellä ja opastetaan. Hautaustoimi määrää muistopaikkojen tarkan sijainnin. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto Församlingsrådet beslöt enhälligt att förorda initiativet. Församlingsrådet påpekar att texten vid minnesplatserna skall vara tillräckligt stor och att den även skall hinnas på svenska. Minnesplatserna skall vara estetiskt tilltalande. Suomeksi lausunto kuuluu seuraavasti: Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti kannattaa aloitetta. Seurakuntaneuvosto huomauttaa, että muistopaikoilla olevan tekstin tulee olla riittävän suurikokoista ja sen tulee olla myös ruotsin kielellä. Muistopaikkojen tulee olla esteettisesti miellyttäviä. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto yhtyy kirkkoneuvoston esitykseen. Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto toteaa, että Paattisten hautausmaille on seurakuntaneuvoston aloitteesta pystytetty muualla haudattujen muistopaikka. Muistopaikka on soittautunut tarpeelliseksi ja ollut ahkerassa käytössä. Seurakuntaneuvoston mukaan muistopaikat saattaisivat palvella muillakin hautausmailla seurakuntalaisia, joten seurakuntaneuvosto kannattaa esitystä. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto kannattaa aloitetta ja sen mukaisesti muistopaikan perustamista Kaarinan osalta Kuusiston hautausmaalle. Muistopaikan sijainnista hautausmaalla ja muistokiven tekstistä tulee neuvotella seurakunnan kanssa. Muistokiven tekstin ei seurakuntaneuvoston mielestä tarvitse olla samanlainen kaikilla yhtymän hautausmailla olevilla muistopaikoilla. Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja uudelleen , jolloin sillä on ollut käytettävissään seurakuntaneuvostojen lausunnot asiasta. Kiinteistölautakunta yhtyy kiinteistötoimiston esitykseen, joka kuuluu seuraavasti:

12 Turun hautausmaa Olemassa olevan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Menneitten sukupolvien muistomerkin teksti on kokonaisuudessaan seuraava: Tämän hautausmaan 150-vuotisen olemassaolon johdosta pystytettiin tämä kivi edesmenneitten turkulaispolvien muistoksi. Till minnet av hädangångna släktled reste Åbo församlingar stenen allhelgonadagen Suo mun asua sinun majassasi iankaikkisesti, turvautua sinun siipiesi suojaan PS 61:5 Låt mig bo i din hydda evinnerligen; under dina vingars beskärm vill jag taga min tillflykt. PS 61:5" Valtaosa Ruotsalaisen seurakunnan jäsenistä on haudattu ja haudataan edelleen Turun hautausmaahan. Siksi on erinomaista, että teksti on myös ruotsiksi. Toinen vakiintunut muistopaikka Turun hautausmaalla on anonyymi muistolehto. Sekä sen että Menneitten sukupolvien muistomerkin saavutettavuus liikuntaesteisille on hyvä. Katariinan hautausmaa Olemassa olevan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Maarian kirkkomaa Ehdotettavan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Maarian seurakuntaneuvosto on lausunut, että muistopaikka sopii hyvin Karjalaan jääneiden muistopaaden läheisyyteen polun toiselle puolelle pääportin välittömään läheisyyteen. Kiinteistötoimisto näkee kuitenkin ongelmallisena muistopaikan sijoittamisen Wäinö Aaltosen muistomerkin läheisyyteen ja esittää, että muistopaikka sijoitetaan pääportin eteläpuolelle eli kirkkomaalle tultaessa heti oikealle puolelle jäävälle muurinvierustalle. Kiinteistötoimisto

13 esittää muistomerkiksi pylväsmäistä, ilman aluskiveä maasta suoraan nousevaa graniittikiveä. Kiven neliömäisen pohjan mitat olisivat noin 40 cm x 40 cm, korkeus ei saisi ylittää muurin korkeutta. Kynttilät tuotaisiin ympäröivälle nurmikolle. Maarian hautausmaa Ehdotettavan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Maarian seurakuntaneuvosto on lausunut: Muistopaikka on hyvä sijoittaa kappelille johtavan polun oikealle puolelle viitisen metriä ennen kappelia ja kymmenen metriä polulta. Alueella on iso puu ja tämän ympärillä on tyhjää tilaa tällä hetkellä. Kiinteistötoimisto toteaa, että ison puun ympärillä oleva tyhjä tila ei ole todellista, vaan osa siitä kuuluu puun toisella puolella olevaan hautaan ja osa toisella puolella olevaan. Molemmat ovat toisin sanoen voimassa olevia hautoja, joihin voidaan haudata koska tahansa. Lähin mahdollinen paikka on samassa rivissä edellisestä paikasta hieman muuriin päin. Kiinteistötoimisto esittää, että paikalle pystytettäisiin tyyliin sopiva suorakaiteen muotoinen kivi, joka voisi olla seurakunnalle palautunut kivi uudelleen hiottuna ja tekstitettynä tai kokonaan uusi. Kynttilät tuotaisiin ympäröivälle nurmikolle. Kiinteistötoimisto esittää vielä harkittavaksi, onko Maarian hautausmaan muistopaikka lainkaan tarpeellinen, koska lähellä olevalla Maarian kirkkomaalla on muistopaikka. Kärsämäen hautausmaa Ehdotettavan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Maarian seurakuntaneuvosto on lausunut: Muistopaikka sopii erittäin hyvin uurnalehdon portin edustalle polun toiselle puolelle. Alue on tasaista nurmea. Kiinteistötoimiston mielestä muistolehdon portin edusta on kuitenkin arkkitehtonisesti ongelmallinen. Lisäksi sijainti olisi aivan muistolehdon vieressä ja muistolehto on jo sinänsä yleisesti omaisten käytössä muistopaikkana. Kiinteistötoimisto esittää, että muistopaikka perustetaan muistolehdon ja kappelin välisen nurmikentän itäreunaan käytävän varrelle suuren männyn alle. Tässä muistopaikan sijoitus ei riitele muistolehdon kanssa. Kiinteistötoi-

14 misto esittää, että tekstitettävä kivi olisi samankaltainen pylväsmäinen kivi kuin Maarian kirkkomaalla. Lisäksi paikalle asennettaisiin maahan upotettu kivinen risti kuten Paattisten hautausmaalla. Risti olisi muutaman senttimetrin ympäröivän nurmikon yläpuolella. Kynttilät asetetaan nurmikolle. Kakskerran hautausmaa Ehdotettavan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on lausunut: Seurakuntaneuvosto yhtyy kirkkoneuvoston esityslistassa olleeseen esitykseen niin täydennettynä, että niissä kirkoissa, joissa asianomainen seurakunta haluaa, kiinteistötoimiston toimesta ja kustannuksella lisättäisiin lähetyskynttelikön viereen tyylikäs kyltti, jossa lukisi suunnilleen: Tähän lähetyskynttelikköön voitte sytyttää kynttilän myös muualle haudattujen läheistenne muistoksi. Lisäksi seurakuntaneuvosto toivoo, että Kakskerran hautausmaan yhteyteen järjestetään paikka omaisten muistokynttilöille, esimerkiksi Bonsdorffin hautakappelin ovisyvennykseen. Kiinteistötoimisto ei kannata lähetyskynttelikköjen käyttöä kirkoissa muistopaikkatarkoituksiin, koska paloturvallisuus heikkenee ja nokeaminen lisääntyy. Mitä tulee Bonsdorffin hautakappelin ovisyvennyksen käyttämisestä tarkoitukseen, kiinteistötoimisto toteaa, että Bonsdorffin hautakappeli on juuri saatu kunnostettua yhtymän toimesta ja varoilla hienoon kuntoon, eikä ovisyvennyksessä saa missään tapauksessa polttaa kynttilöitä noen ja steariinijätteen vuoksi. Nyt kirkon koillisnurkkauksessa sijaitseva väliaikainen muistopaikka on vaarallinen katolta putoavan lumen ja jään vuoksi eikä sitä voi siksi käyttää talvisin. Kiinteistötoimisto esittää, että muistopaikka perustetaan hautausmaan pääportista sisään astuttaessa heti vasemmalle jäävälle tilavalle alueelle muurin viereen kuten Maarian kirkkomaalla esitetään perustettavaksi. Kuusiston hautausmaa Ehdotettavan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite

15 Kaarinan seurakuntaneuvosto kannattaa aloitetta ja sen mukaisesti muistopaikan perustamista Kaarinan osalta Kuusiston hautausmaalle. Muistopaikan sijainnista hautausmaalla ja muistokiven tekstistä tulee neuvotella seurakunnan kanssa. Muistokiven tekstin ei seurakuntaneuvoston mielestä tarvitse olla samanlainen kaikilla yhtymän hautausmailla olevilla muistopaikoilla. Kiinteistötoimisto esittää, että Kuusiston hautausmaan muistopaikka perustetaan kirkon pääsisäänkäynnin edessä olevalle nurmialueelle, missä nyt on aurinkokello ja missä lisäksi on näkyvissä avokalliota. Toteutustapa olisi sama kuin Maarian kirkkomaan ehdotuksessa. Paattisten hautausmaa Olemassa olevan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Muistopaikkojen lyhyt historia Suomessa osoittaa kiinteistötoimiston mielestä, että suurin vaara on ylisuunnittelu ja mittavat järjestelyt. Nyt esitettävät muistopaikat pyrkivät olemaan koreilemattomia ja arvokkaan ympäristön huomioon ottavia. Lisäksi ne ovat liikuntaesteisten helposti saavutettavissa. Kiinteistötoimisto on lisäksi esittänyt, että Maarian, Martin ja Kaarinan seurakuntaneuvostoilta pyydettäisiin lyhyet tekstit, jotka muistokiviin halutaan. Kiinteistötoimisto on esittänyt myös, että muistokivien väristä, pinnan käsittelystä, kirjasintyypistä ja täsmällisestä sijoittelusta päättäisi kiinteistötoimisto huomioiden seurakuntaneuvostojen toivomukset. Hallintojohtajan käsityksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista luoda sataprosenttisen yhtenäistä käytäntöä eri hautausmaille. Ei ole syytä muuttaa jo vakiintuneita muistelupaikkoja yhtenäisyyden saavuttamiseksi. Myöskään muistopaikan yhteydessä olevan tekstin ei tarvitse olla yhtenäinen. Kielikysymys voidaan ratkaista eri hautausmailla eri tavalla seurakuntaneuvostojen harkinnan mukaan. On kuitenkin syytä päättää, että muisteluteksti olisi Turun hautausmaan lisäksi kaksikielinen keskeisesti sijaitsevilla Maarian ja Katariinan kirkkomailla. Muilta osin hallintojohtaja yhtyy kiinteistötoimiston esityksiin. Kn päättää, S ettei ole syytä muuttaa jo vakiintuneita muistopaikkoja yhtenäisyyden saavuttamiseksi S että Maarian kirkkomaalle, Kärsämäen hautausmaalle, Kakskerran hautausmaalle ja Kuusiston hautausmaalle perustetaan muistopaikat S että muistokiviin tulevat tekstit pyydetään asianomaisilta seurakuntaneuvostoilta

16 S S että Maarian hautausmaalle ei perusteta muistopaikkaa, koska lähellä Maarian kirkkomaalla on muistopaikka että muistokivien tekstit ovat kaksikielisiä Turun hautausmaan lisäksi keskeisesti sijaitsevilla Maarian ja Katariinan kirkkomailla. Käytännön toteutus annetaan kiinteistötoimiston tehtäväksi yhteistyössä seurakuntaneuvostojen kanssa. Samalla merkitään valtuutettu Virve Välimäen aloite käsitellyksi. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille, kiinteistölautakunnalle, kiinteistötoimistolle ja kirkkovaltuustolle. Käsittely Jäsen Tuukka Alhonen totesi, että kivisen muistomerkin sijaan esimerkiksi rautaristi sopisi paremmin Kuusiston hautausmaalle. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen totesi, että myös Maarian hautausmaalle pitäisi perustaa muistopaikka. Hallintojohtaja muutti esitystään siten, että myös Maarian hautausmaalle perustetaan muistopaikka ja että muistokiven teksti tulee sekä suomen että ruotsin kielellä myös Kuusiston hautausmaalle. Kirkkoneuvosto päätti, S ettei ole syytä muuttaa jo vakiintuneita muistopaikkoja yhtenäisyyden saavuttamiseksi S että Maarian kirkkomaalle, Maarian hautausmaalle, Kärsämäen hautausmaalle, Kakskerran hautausmaalle ja Kuusiston hautausmaalle perustetaan muistopaikat S että muistokiviin tulevat tekstit pyydetään asianomaisilta seurakuntaneuvostoilta ja S että muistokivien tekstit ovat kaksikielisiä Turun hautausmaan lisäksi Maarian ja Katariinan kirkkomailla sekä Kuusiston hautausmaalla. Käytännön toteutus annetaan kiinteistötoimiston tehtäväksi yhteistyössä seurakuntaneuvostojen kanssa. Samalla merkitään valtuutettu Virve Välimäen aloite käsitellyksi. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille, kiinteistölautakunnalle, kiinteistötoimistolle ja kirkkovaltuustolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat

17 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Liitteessä on sairauslomaa esitetty 28 eri henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 606 TOIMISTO-OHJELMISTON VALINTA Seurakuntayhtymässä on käytössä WP-Office 2000 toimisto-ohjelmisto, johon kuuluu WP 9 -tekstinkäsittelyohjelma, Quattro Pro 9 -taulukkolaskentaohjelma sekä Corel Presentations 9 -esitysgrafiikkaohjelma. Suomenkielisen WP - ohjelman virheitä ei enää korjata, vaan korjauksia tehdään vain englanninkieliseen versioon. Tekstinkäsittelyohjelman vaihtoa on eri tasoilla odotettu jo kauan. Atk-toimikunta on selvitellyt asiaa ja perusti kokouksessaan työryhmän miettimään ohjelmiston valintaa. Atk-päällikön muistio toimisto-ohjelmiston vaihdosta, tekstinkäsittelytyöryhmän raportti , työryhmän Swot - analyysi, kaupunginhallituksen päätös vastaavasta toimisto-ohjelmien standardista sekä seurakuntayhtymän ympäristödiplomitoimikunnan lausunto ovat seuraavat: Liite Atk-toimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että ohjelmaksi valitaan MS Office. Edelleen toimikunta esittää, että se saa valtuudet toteuttaa hankkeen kilpailutus ja varsinainen hankinta. syntyi äänestyksen jälkeen luvuin 5 2. Toimikunnan jäsen Tomi Kurkilahti jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka on seuraava: Liite Asiaa on seikkaperäisesti selvitelty atk-päällikön muistiossa, jossa on myös plussattu kummankin vaihtoehtoisen ohjelman hyvät puolet.

18 Johtoryhmässä pidettiin erityisen tärkeänä, että valittava ohjelma mahdollisimman hyvin soveltuisi vanhojen olemassa olevien tiedostojen käyttöön siten, että tiedostojen avaaminen on yksinkertaista. Atk-yksikön ilmoituksen mukaan nimenomaan ehdotettu MS Office -ohjelma avaa suoraan vanhat WP-tiedostot ilman välitalletuksia ja ylimääräisiä kommervenkkejä. Näin ollen tässä suhteessa se on selkeästi parempi. Johtoryhmä oli kiinnostunut myös ratkaisun eettisyyden kriteereistä. Open Office -ohjelman kehittely perustuu vapaaehtoistyöhön eikä se ole samalla tavalla kaupallinen kuin Microsoftin MS Office -ohjelma. Eettisyydellä on monta näkökulmaa. Yleensä hyvästä työstä kannattaa maksaa. Onko oikein käyttää tuotannollisessa työssä jonkun vapaaehtoisesti tekemiä ohjelmia ilman korvauksia. Asia ei ole yksiselitteinen. Johtoryhmä puoltaa atk-toimikunnan ehdotusta. Kn päättää, että seurakuntayhtymän toimisto-ohjelmaksi valitaan MS Office. Atk-toimikunta valtuutetaan toteuttamaan hankkeen kilpailutus ja varsinainen hankinta talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Ilmoitus atk-toimikunnalle ja taloustoimistolle. Käsittely Jäsen Lars-Runar Knuts totesi, että toimisto-ohjelmiston valinta riippuu pitkälle käyttötarpeesta ja myös yhteistyöympäristöstä. Timo Koskinen kertoi, että käyttöjärjestelmä tulee olemaan käyttäjän äidinkielellä joko suomeksi tai ruotsiksi. Uuteen ohjelmistoon kouluttamista varten on suunniteltu käyttäjille kaksipäiväistä ohjelmistokoulutusta. hyväksyttiin. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 607 ERÄIDEN KESKUSREKISTERIN SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA Kirkkoneuvosto päätti poistaa tileistä eräät saatavat. Keskusrekisterillä on myös saatavia, joita ei ole virkatodistusten tai sukuselvitysten tilaajilta saatu perityksi tehostetuilla toimenpiteilläkään. Maksuntarkkailulistan mukaan näitä saatavia on yhteensä 218,01 euroa ajalta Saatavat on kirkkoneuvoston päätöksellä poistettava tileistä. Saatavaluettelo on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan. Liite

19 Kn päättää poistaa tileistä keskusrekisterin saatavia ajalta ,01 euroa liitteen 1 mukaisesti. Ilmoitus keskusrekisterille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 608 VALTIOKONTTORIN ILMOITUS MYÖNNETYN LAINAN VELKOJEN MUUTOKSESTA Valtiokonttori on ilmoittanut, että Valtion asuntorahasto on arvopaperistanut osan myöntämistään lainoista. Ne on siirretty erityisyhteisö FENNICA NO. 4 P.L.C:lle. Asuntolainoja hallinnoi edelleen Valtiokonttorin rahoitustoimiala. Valtiokonttorin ja lainansaajan välillä tapahtuvat edelleenkin kaikki yhteydenotot. Käyttöön on otettu uudet maksutilit, jotka ilmenevät seuraavasta laskusta. Kyseessä on laina, joka on myönnetty Sen saldo on ollut ,32 euroa. Kopio ilmoituksesta on lähetetty jo talouspäällikölle. Kn päättää merkitä tiedoksi Valtiokonttorin ilmoituksen lainan arvopaperistamisesta eli velkojan muutoksesta. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 609 TYÖHYVINVOINTITUTKIMUS 2006 Työhyvinvointitutkimustoimikunta on esittänyt seuraavaa: Kirkkoneuvosto asetti toimikunnan toteuttamaan ja ohjaamaan vuoden 2005 työhyvinvointitutkimusta. Tutkimukseen varattiin rahaa vuoden 2005 talousarvioon Suoritettavan tutkimuksen kysymyslomake sovittiin esitettäväksi kirkkoneuvostolle ennen tutkimuksen toteuttamista. Toimikunta on valmistellut asiaa ja valinnut käydyn tarjouskilpailun perusteella kyselyn toteuttajaksi Innolink Research Oy:n. Toimikunnan tarjouspyyntöön saatiin tarjoukset viideltä palvelun tarjoajalta: Mehiläinen, Taloustutkimus Oy, Innolink Research Oy, Manageritiimi Oy ja Turun yliopiston psykologian laitos. Alueterveyslaitos ei toimittanut tarjousta. Kaikki saadut tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä.

20 Käytännön syistä kyselytutkimus toteutetaan tammikuussa Kaikki henkilöstöön kuuluvat saavat vastata kyselyyn ja kysely järjestetään siten, että vastaajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Kyselyyn pyydetään vastauksia ensisijaisesti sähköpostin välityksellä. Muille järjestetään viisi eri vastaustilaisuutta, joista kaksi on huoltokeskuksessa ja kolme yhtymän toimitalossa. Tilaisuudet ajoittuvat tammikuun viimeiselle ja helmikuun ensimmäiselle viikolle. Innolink Research Oy:n puolelta kyselytutkimuksen päävastuullisena toteuttajana on henkilöstötutkimuspäällikkö Kari Salonen, joka on aiemmin toiminut mm. Kirkon tutkimuskeskuksen palveluksessa. Saamansa tehtäväksiannon mukaisesti työhyvinvointitoimikunta lähettää hyväksymänsä kyselylomakkeen kirkkoneuvoston tutustuttavaksi. Työhyvinvointiterveisin Työhyvinvointitoimikunta Aapo Kaisti puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Toimikuntaan kuuluvat edellä mainittujen lisäksi kappalainen Tuija Leeste, johtava diakoniatyöntekijä Helena Korhonen, diakoniajohtaja Hannu Suihkonen ja toimistosihteeri Erna Mäkelä. Ehdotettu kyselylomake on seuraava: Liite Johtoryhmä puoltaa tutkimuksen tekemistä ehdotetulla tavalla ja esittää, että huolimatta yksikköjen pienestä koosta ruotsalainen seurakunta, Paattisten seurakunta ja tiedotustoimisto tutkittaisiin kukin omana yksikkönään. Yksikköjen lukumäärä nousee siten seitsemääntoista. Tutkimus tehdään ensisijaisesti sähköpostikyselynä. Sähköpostit menevät suoraan Innolinkille. Paperilla vastaaville järjestetään yhteensä viisi eri tilaisuutta, joista kolme on toimitalossa ja kaksi huoltokeskuksessa. Niiden ajankohdassa on pyritty huomioimaan käytetyt työajat. Toimikunnan ehdotus ilmoituksesta Naakkaan on seuraava: Liite Kn merkitsee saaduksi työhyvinvointitoimikunnan ehdotuksen työhyvinvointitutkimuksen suorittamisesta ja hyväksyy omalta osaltaan käytetyn lomakkeen. Ilmoitus toimikunnalle toimenpiteitä varten.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.1.2006 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.1.2006 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 26.1.2006 klo 19.00-20.15 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Aika: Keskiviikko 31.10.2012 klo 18.00 20.05 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kappelineuvosto/hautausmaakatselmus

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kappelineuvosto/hautausmaakatselmus 1 /hautausmaakatselmus KAPPELINEUVOSTON KOKOUS/HAUTAUSMAAKATSELMUS Aika keskiviikkona klo 17.00 18.30 Paikka Virolahden hautausmaa ja Pitäjäntupa läsnä/poissa Osallistujat Koivunen Anne kappalainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Kappelineuvosto

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika torstai klo 17.00 18.30 Paikka Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa Osallistujat Koivunen Anne kappalainen, puheenjohtaja (x) Hanski Liisa kappelineuvoston

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 17.2.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 17.2.2016 klo 16.30-17.15 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16.15 alkaen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 1 1 Aika Perjantai 22.9.2017 klo 18.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Anne Ojaniittu Liisa Hosikkeen varajäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.3.2005 167 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 150 171 Aika keskiviikko 23.3.2005 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 1. päivä maaliskuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 03.01.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1 2013 Aika: Torstaina 03.01.2013 klo 17.30-18.30 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone,

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2012 Aika Paikka 28.2.2012 klo 19.00 Klo 17.30 Espoon kaupungin Kaupunkikehitysyksikön tutkimusjohtaja Teuvo Savikko kertoo seurakunnan alueesta tilastojen valossa. Klo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 15. päivä kesäkuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 15.12.2016 klo 17.15 17.21 Paikka Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Miettinen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkoneuvosto 20.4.2017 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 20.4.2017 klo 16:32 17:46 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Kirkkoneuvosto 8.12.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 8.12.2016 klo 16.30 16:41 Paikka Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot