TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 26/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 26/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.12.2005 607. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika keskiviikko klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Hirvonen Martti Lehikoinen Jouni Rinne Heimo Sepponen Eero Viitanen Kauko kv:n pj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku Koskinen Timo lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö atk-päällikkö, kutsuttuna Poissa Pispanen Reino kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra 593 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että kokoukseen on kutsuttu paikalle atk-päällikkö Timo Koskinen selvittämään talous- ja suunnittelujohtajan listalla olevaa toimisto-ohjelmiston valinta-asiaa.

2 Puheenjohtaja avasi kokouksen. Päätettiin, että atk-päällikkö Timo Koskisella on läsnäolo-oikeus kokouksessa. 594 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 595 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 596 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja von Schöneman ja Teija Seppänen. 597 ILMOITUSASIAT 1. Arkkipiispan joulutervehdys Turun arkkihiippakunnalle jouluna 2005 Joulutervehdys kuuluu seuraavasti: Liite Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje 2361 Kiertokirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Lääninrovastinvaaleja 2. Lääninrovastien kokous 3. Kirkkoherrojen kokous 4. Hiippakunnalliset kolehdit 2006 ja Kirkon Nuorisopäivien kolehti 5. Pastoraalitutkinto 6. Papiksi vihkimisen päivämäärät Pöytäkirjoja S kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 8/ S musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 4/

3 S työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 7/ S kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 8/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 598 OSA-AIKAELÄKKEEN MYÖNTÄMINEN [...] hyväksyttiin. 599 OSA-AIKAELÄKKEEN MYÖNTÄMINEN [...] hyväksyttiin. 600 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN VIRKAJÄRJESTELYT AVOINNA OLEVIEN VIRKOJEN TÄYTTÄMISEEN SAAKKA Kasvatusasiain johtokunta on ( 158) tehnyt seuraavan esityksen kasvatusasiain keskuksessa avoinna olevien virkojen sijaisuusjärjestelyistä: Kasvatusasiain keskuksessa auki olevien virkojen täyttämiseen kuluu useampi kuukausi. Työn häiriöttömän jatkumisen turvaamiseksi tulee nykyisiä tilapäisratkaisuja jatkaa virkojen vakinaiseen täyttämiseen asti. Tämä merkitsee sitä, että kasvatustoimen johtajan päätöksellä viransijaisina toimineiden Kaisa Rantalan (pastori Leena Vainionpään sijainen) ja Kristiina Kesälän (lapsityönohjaaja Kaisa Rantalan sijainen) sijaisuuksia jatketaan virkojen vakituiseen täyttämiseen saakka. Pastori Atte Airaksisen virkamääräys jatkuu asti, joten sen suhteen ei tässä vaiheessa tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin.

4 Kasvatusasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että 1. vt. lapsityön johtajana uuden viran perustamisesta sen täyttämiseen asti toimii virkaan kuuluvin palkkaeduin lapsityönohjaaja Kaisa Rantala ja 2. vs. lapsityönohjaajana toimii viran vakituiseen täyttämiseen asti virkaan kuuluvin palkkaeduin viran nykyinen sijainen Kristiina Kesälä. Käsittely Koska varmuudella ei voida tietää, että virkojen täytön aikataulu toteutuu suunnitellulla tavalla muutti esittelijä päätösesitystään siten, että tilapäisten työjärjestelyjen takarajaksi määritellään Mikäli uudet viranhaltijat voivat aloittaa toimissaan suunnitelmien mukaan 1.4. voi nykyinen henkilökunta perehdyttää heidät tehtäviinsä. Mikäli virkojen täyttö syystä tai toisesta viivästyy, on työn toteuttaminen joka tapauksessa varmistettu koko kevätlukukauden ajaksi. Ilmoitus. Oikaisu Ei oikaisumahdollisuutta. Kasvatusasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että 1. vt. lapsityön johtajana uuden viran perustamisesta asti toimii virkaan kuuluvin palkkaeduin lapsityönohjaaja Kaisa Rantala ja 2. vs. lapsityönohjaajana toimii asti virkaan kuuluvin palkkaeduin viran nykyinen sijainen Kristiina Kesälä. Lisäksi kasvatusasiain keskuksessa on avoinna nuorisosihteerin virka, jota hoitaa väliseksi ajaksi palkattu Jani Käsmä. Kasvatustoimen johtaja esittää, että Käsmän sijaisuutta jatkettaisiin saakka. Kn päättää, S että uutta lapsityön johtajan virkaa hoitamaan palkataan virkaan kuuluvin palkkaeduin Kaisa Rantala viran perustamisesta alkaen saakka, S että lapsityönohjaaja Kristiina Kesälän sijaisuusaikaa jatketaan virkaan kuuluvin palkkaeduin saakka ja S että Jani Käsmän sijaisuusaikaa vt. nuorisosihteerinä jatketaan virkaan kuuluvin palkkaeduin saakka. Ilmoitus Kaisa Rantalalle, Kristiina Kesälälle, Jani Käsmälle, kasvatustoimen johtajalle ja taloustoimistolle. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Kaisa Rantala on hoitanut varhaiskasvatustyön teologin viran sijaisuutta siitä lukien, kun vakinainen viranhaltija lähti virkavapaalle ja myöhemmin erosi

5 tehtävästä. Yhteinen kirkkovaltuusto lakkautti kokouksessaan varhaiskasvatustyön teologin viran alkaen ja perusti samalla lapsityön johtajan viran. Lakimies totesi virka- ja työehtosopimuksen mukaan lapsityön johtajan palkkauksen olevan soveltuvan opistoasteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon omaavalle palkkahaarukassa R24 R27. Esittelijä muutti esitystään siten, että uutta lapsityön johtajan virkaa hoitamaan palkataan viran perustamisesta alkaen saakka Kaisa Rantala palkkaluokalla R25. Muilta osin esittelijä pysyi alkuperäisessä esittelyssään. Kirkkoneuvosto päätti S S S että uutta lapsityön johtajan virkaa hoitamaan palkataan viran perustamisesta alkaen saakka Kaisa Rantala palkkaluokalla R25 että lapsityönohjaaja Kristiina Kesälän sijaisuusaikaa jatketaan virkaan kuuluvin palkkaeduin saakka ja että Jani Käsmän sijaisuusaikaa vt. nuorisosihteerinä jatketaan virkaan kuuluvin palkkaeduin saakka. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 601 VERKKOTIEDOTTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE Vuoden 2006 virkapaketin yhteydessä tiedotustoimistoon perustettiin yhden vuoden määräaikainen tiedottajan toimi, jonka erityisalana on verkkoviestintä. Tiedottajan toimenkuva ja hakukriteerit on käsitelty verkkoviestinnän ohjausryhmässä ja tiedotustoimikunnassa. Samalla on päätetty esittää kirkkoneuvostolle toimen täyttämistä varten perustettavaksi valintatyöryhmä, johon kuuluisivat verkkoviestinnän ohjausryhmän puheenjohtaja, tiedotustoimikunnan jäsen Jarkko Elo, tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Leena Winter ja tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen. Kn päättää asettaa työryhmän valmistelemaan määräaikaisen tiedottajan toimen täyttämistä ja tekemään valittavasta esityksen kirkkoneuvostolle. Työryhmään valitaan verkkoviestinnän ohjausryhmän puheenjohtaja, tiedotustoimikunnan jäsen Jarkko Elo, tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Leena Winter ja tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen. Ilmoitus työryhmään valituille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

6 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 139 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 140 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 141 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 142 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön vahvistaminen Ei toimenpiteitä. 143 Turun tunnustuksettoman hauta-alueen hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman vahvistaminen Ei toimenpiteitä. 144 Hautauksiin liittyvien maksujen vahvistaminen Ilmoitus kiinteistöjohtajalle, hautaustoimen päällikölle, taloustoimistolle ja hautatoimistolle. 145 Vuoden 2006 virkapaketti Ilmoitus keskusrekisterin johtajalle, seurakuntaneuvostoille, kasvatusasiain johtokunnalle, lähetystyön toimikunnalle, diakoniatyön johtokunnalle, tiedotustoimikunnalle, kiinteistölautakunnalle, kirkkopäiväsihteerille, taloustoimistolle ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. 146 Vuoden 2006 talousarvioehdotus Ilmoitus kaikille virastoille, toimistoille ja keskuksille taloustoimiston toimesta. 147 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tervehdykset Ei toimenpiteitä.

7 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely 145 Vuoden 2006 virkapaketti Lakimies totesi, että ilmoituksen sijasta virkapaketti alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 146 Vuoden 2006 talousarvioehdotus Puheenjohtaja totesi, että Kaarinan Poikluoman seurakuntakeskuksen rakentamisen osalta asia on saatettu kiinteistötoimistolle tiedoksi toimenpiteitä varten. Kn päätti hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena siten muutettuna, että vuoden 2006 virkapaketti (145 ) alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta.

8 HOITOVAPAA-ANOMUS [...] 604 VIRVE VÄLIMÄEN ALOITE HAUTAUSMAIDEN MUISTOPAIKASTA Kirkkovaltuutettu Virve Välimäki on tehnyt seuraavan aloitteen: Esitän, että Turun hautausmaille tehdään muistopaikat, joihin omaiset voivat laskea kynttilän muille paikkakunnille haudattujen läheistensä muistoksi. Aloite on ollut esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin asia on palautettu uuteen valmisteluun seurakuntaneuvostojen lausunnon saamiseksi asiassa. Asian esittely kirkkoneuvostossa ja päätös kokonaisuudessaan kuuluvat seuraavasti: Muisto- tai muistelupaikat ovat yleistyneet viime aikoina Suomen hautausmailla. Tällaisille paikoille voivat tuoda kynttilän ihmiset, joiden omaiset on haudattu toiselle paikkakunnalle kuin missä he itse asuvat. Muuttoliikkeen takia varsinkin etelän asutuskeskuksissa asuu paljon ihmisiä, joiden sukulaiset on haudattu muualle. Toisaalta kysymyksessä on muoti-ilmiö. Muistopaikan rakentamisen perusteluksi on eräissä seurakunnissa riittänyt, että naapuriseurakunnankin hautausmaalla on sellainen. Tavallisimmillaan muistopaikassa on matkalaukkumallinen kivi, johon on kaiverrettu kookas kullattu teksti Muualle haudattujen muistoksi. Molemmin puolin kiveä on istutettu yksi pilarituija. Kiven eteen on upotettu vielä reunakivenpätkä. Sen päälle pannaan kynttilät. Lopputuloksena on steariininsotkuinen ja mustaksi palanut aluskivi, jonka puhdistus on mahdotonta. Turun Vanhalla hautausmaalla korttelin V.5.3 länsinurkassa on Menneitten sukupolvien muistomerkki. Se on paljastettu marraskuussa 1957 ja se sijaitsee puretun kappelin paikalla. Muistomerkissä on teksti Tämän hautausmaan 150-vuotisen olemassaolon johdosta pystytettiin tämä kivi edesmenneitten polvien muistoksi. Tästä paikasta on käytännössä tullut suosittu muistopaikka ja viime vuosina siitä on myös tiedotusvälineissä tiedotettu. Paikan sijainti on keskeinen ja tilaa on riittävästi, joten soveltuvuus muistopaikaksi on erinomainen. Katariinan hautausmaalla muistelupaikka sijaitsee kirkon ja sankarihautojen välissä erittäin keskeisellä paikalla. Paikaksi valittiin hylätty, seurakunnalle palautunut hauta. Haudalla ollut kivi hiottiin etupinnaltaan ja siihen kaiverrettiin teksti Läheiseni muistoksi. Herra sinä olet meidän turvamme polvesta

9 polveen. Ps. 90:1". Hanke toteutettiin arvokasta hautausmaaympäristöä kunnioittaen ja sitä muuttamatta. Aloite tuli pastori Anne Norvasuolta. Paattisten hautausmaan muistopaikka sijaitsee sankarihautojen välittömässä läheisyydessä. Paikan muodostaa maahan upotettu kivinen risti ja nurmikko. Paattislaiset tietävät paikan ja käyttävät sitä. Maarian, Kärsämäen, Kuusiston ja Kakskerran hautausmailla sekä Maarian kirkkomaalla ei ole virallista muistopaikkaa. Tiedossa tosin on, että moni vie kynttilänsä tässä merkityksessä esimerkiksi muistolehtoon, julkisen muistomerkin juurelle tai hylätylle haudalle. Kiinteistöosasto on esittänyt, että Katariinan hautausmaan malli otettaisiin käyttöön pohdittaessa muistopaikan perustamista niille yhtymän hautausmaille, joilla sitä ei vielä ole. Toisin sanoen etsittäisiin sopiva olemassa oleva seurakunnalle palautunut hauta ja tekstitettäisiin sillä oleva muistomerkki uudestaan. Asianomaisten seurakuntien seurakuntaneuvostot ja teologit pohtisivat tekstin sisällön. Mitään aluskiveä ei asennettaisi kynttilöille, vaan ne poltettaisiin maassa. Museoasianhoitaja Riikka Kaisi kannattaa Katariinan hautausmaan mallia. Hautausmaiden opaskarttoihin, jotka ovat luettavissa ja kopioitavissa yhtymän kotisivuilta netistä, lisätään nykyisten ja tulevien muistopaikkojen opastus. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi omalta osaltaan kiinteistötoimiston esityksen muistopaikan perustamisesta kuitenkin muutettuna siten, että seurakuntaneuvostojen sijaan muistokiviin tulevan tekstin sisällöstä päättää yhtenäisyyden vuoksi kiinteistötoimisto. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Turun, Katariinan ja Paattisten muistopaikat ja päättää esittää kirkkovaltuustolle, että niille yhtymän hautausmaille, joilta vielä puuttuu muistopaikka, perustetaan sellainen valitsemalla kultakin hautausmaalta seurakunnalle palautunut hauta, jonka muistomerkki tekstitetään uudestaan. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että muistokiviin tulevan tekstin sisällöstä päättää yhtenäisyyden vuoksi kiinteistötoimisto. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Jäsen Tuukka Alhonen esitti, että asian palautetaan uuteen valmisteluun, jossa seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunto asiassa. Jari Hlavatý kannatti Alhosen esitystä.

10 Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun, jossa seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunnot asiassa. Seurakuntaneuvostojen kannanotot asiaan: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto ilmoittaa kannattavansa aloitetta muistopaikkojen tekemisestä hautausmaille. Seurakunta lisäksi painottaa, että muistopaikkoja tulisi olla kaikilla Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailla ja niiden tulisi olla selvästi merkittyjä. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto suhtautuu myönteisesti Virve Välimäen aloitteeseen. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto pitää aloitteessa esille tuotua asiaa tärkeänä. Seurakuntaneuvosto yhtyy kirkkoneuvoston esityslistassa olleeseen esitykseen niin täydennettynä, että niissä kirkoissa, joissa asianomainen seurakunta haluaa, kiinteistötoimiston toimesta ja kustannuksella lisättäisiin lähetyskynttelikön viereen tyylikäs kyltti, jossa luki suunnilleen: Tähän lähetyskynttelikköön voitte sytyttää kynttilän myös muualle haudattujen läheistenne muistoksi. Lisäksi seurakuntaneuvosto toivoo, että Kakskerran hautausmaan yhteyteen järjestetään paikka omaisten muistokynttilöille, esimerkiksi Bonsdorffin hautakappelin ovisyvennykseen. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto Virve Välimäen ja Pentti Korhosen valmistelema ja seurakuntaneuvoston hyväksymä lausunto kuuluu seuraavasti: Olemme tutkineet kolmea Maarian seurakunnan alueella olevaa hautausmaata ja esitämme, että kullekin niistä osoitetaan erillinen muille paikkakunnille haudattujen vainajien muistopaikka seuraavasti: Maarian kirkon hautausmaa Muistopaikka sopii hyvin Karjalaan jääneiden muistopaaden läheisyyteen polun toiselle puolelle pääportin välittömään läheisyyteen. Maarian keskinen hautausmaa Muistopaikka on hyvä sijoittaa kappelille johtavan polun oikealle puolelle viitisen metriä ennen kappelia ja kymmenisen metriä polulta. Alueella on iso puu ja tämän ympärillä on tyhjää tilaa tällä hetkellä. Kärsämäen hautausmaa

11 Muistopaikka sopii erittäin hyvin uurnalehdon portin edustalle polun toiselle puolelle. Alue on tasaista nurmea. Näille kaikille kolmelle paikalle sopii hyvin maassa oleva kivinen risti ja ristiin sama raamatunlause, jonka seurakuntaneuvosto nimeää. Muistopaikat varustetaan nimikilvellä ja opastetaan. Hautaustoimi määrää muistopaikkojen tarkan sijainnin. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto Församlingsrådet beslöt enhälligt att förorda initiativet. Församlingsrådet påpekar att texten vid minnesplatserna skall vara tillräckligt stor och att den även skall hinnas på svenska. Minnesplatserna skall vara estetiskt tilltalande. Suomeksi lausunto kuuluu seuraavasti: Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti kannattaa aloitetta. Seurakuntaneuvosto huomauttaa, että muistopaikoilla olevan tekstin tulee olla riittävän suurikokoista ja sen tulee olla myös ruotsin kielellä. Muistopaikkojen tulee olla esteettisesti miellyttäviä. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto yhtyy kirkkoneuvoston esitykseen. Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto toteaa, että Paattisten hautausmaille on seurakuntaneuvoston aloitteesta pystytetty muualla haudattujen muistopaikka. Muistopaikka on soittautunut tarpeelliseksi ja ollut ahkerassa käytössä. Seurakuntaneuvoston mukaan muistopaikat saattaisivat palvella muillakin hautausmailla seurakuntalaisia, joten seurakuntaneuvosto kannattaa esitystä. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto kannattaa aloitetta ja sen mukaisesti muistopaikan perustamista Kaarinan osalta Kuusiston hautausmaalle. Muistopaikan sijainnista hautausmaalla ja muistokiven tekstistä tulee neuvotella seurakunnan kanssa. Muistokiven tekstin ei seurakuntaneuvoston mielestä tarvitse olla samanlainen kaikilla yhtymän hautausmailla olevilla muistopaikoilla. Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja uudelleen , jolloin sillä on ollut käytettävissään seurakuntaneuvostojen lausunnot asiasta. Kiinteistölautakunta yhtyy kiinteistötoimiston esitykseen, joka kuuluu seuraavasti:

12 Turun hautausmaa Olemassa olevan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Menneitten sukupolvien muistomerkin teksti on kokonaisuudessaan seuraava: Tämän hautausmaan 150-vuotisen olemassaolon johdosta pystytettiin tämä kivi edesmenneitten turkulaispolvien muistoksi. Till minnet av hädangångna släktled reste Åbo församlingar stenen allhelgonadagen Suo mun asua sinun majassasi iankaikkisesti, turvautua sinun siipiesi suojaan PS 61:5 Låt mig bo i din hydda evinnerligen; under dina vingars beskärm vill jag taga min tillflykt. PS 61:5" Valtaosa Ruotsalaisen seurakunnan jäsenistä on haudattu ja haudataan edelleen Turun hautausmaahan. Siksi on erinomaista, että teksti on myös ruotsiksi. Toinen vakiintunut muistopaikka Turun hautausmaalla on anonyymi muistolehto. Sekä sen että Menneitten sukupolvien muistomerkin saavutettavuus liikuntaesteisille on hyvä. Katariinan hautausmaa Olemassa olevan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Maarian kirkkomaa Ehdotettavan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Maarian seurakuntaneuvosto on lausunut, että muistopaikka sopii hyvin Karjalaan jääneiden muistopaaden läheisyyteen polun toiselle puolelle pääportin välittömään läheisyyteen. Kiinteistötoimisto näkee kuitenkin ongelmallisena muistopaikan sijoittamisen Wäinö Aaltosen muistomerkin läheisyyteen ja esittää, että muistopaikka sijoitetaan pääportin eteläpuolelle eli kirkkomaalle tultaessa heti oikealle puolelle jäävälle muurinvierustalle. Kiinteistötoimisto

13 esittää muistomerkiksi pylväsmäistä, ilman aluskiveä maasta suoraan nousevaa graniittikiveä. Kiven neliömäisen pohjan mitat olisivat noin 40 cm x 40 cm, korkeus ei saisi ylittää muurin korkeutta. Kynttilät tuotaisiin ympäröivälle nurmikolle. Maarian hautausmaa Ehdotettavan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Maarian seurakuntaneuvosto on lausunut: Muistopaikka on hyvä sijoittaa kappelille johtavan polun oikealle puolelle viitisen metriä ennen kappelia ja kymmenen metriä polulta. Alueella on iso puu ja tämän ympärillä on tyhjää tilaa tällä hetkellä. Kiinteistötoimisto toteaa, että ison puun ympärillä oleva tyhjä tila ei ole todellista, vaan osa siitä kuuluu puun toisella puolella olevaan hautaan ja osa toisella puolella olevaan. Molemmat ovat toisin sanoen voimassa olevia hautoja, joihin voidaan haudata koska tahansa. Lähin mahdollinen paikka on samassa rivissä edellisestä paikasta hieman muuriin päin. Kiinteistötoimisto esittää, että paikalle pystytettäisiin tyyliin sopiva suorakaiteen muotoinen kivi, joka voisi olla seurakunnalle palautunut kivi uudelleen hiottuna ja tekstitettynä tai kokonaan uusi. Kynttilät tuotaisiin ympäröivälle nurmikolle. Kiinteistötoimisto esittää vielä harkittavaksi, onko Maarian hautausmaan muistopaikka lainkaan tarpeellinen, koska lähellä olevalla Maarian kirkkomaalla on muistopaikka. Kärsämäen hautausmaa Ehdotettavan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Maarian seurakuntaneuvosto on lausunut: Muistopaikka sopii erittäin hyvin uurnalehdon portin edustalle polun toiselle puolelle. Alue on tasaista nurmea. Kiinteistötoimiston mielestä muistolehdon portin edusta on kuitenkin arkkitehtonisesti ongelmallinen. Lisäksi sijainti olisi aivan muistolehdon vieressä ja muistolehto on jo sinänsä yleisesti omaisten käytössä muistopaikkana. Kiinteistötoimisto esittää, että muistopaikka perustetaan muistolehdon ja kappelin välisen nurmikentän itäreunaan käytävän varrelle suuren männyn alle. Tässä muistopaikan sijoitus ei riitele muistolehdon kanssa. Kiinteistötoi-

14 misto esittää, että tekstitettävä kivi olisi samankaltainen pylväsmäinen kivi kuin Maarian kirkkomaalla. Lisäksi paikalle asennettaisiin maahan upotettu kivinen risti kuten Paattisten hautausmaalla. Risti olisi muutaman senttimetrin ympäröivän nurmikon yläpuolella. Kynttilät asetetaan nurmikolle. Kakskerran hautausmaa Ehdotettavan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on lausunut: Seurakuntaneuvosto yhtyy kirkkoneuvoston esityslistassa olleeseen esitykseen niin täydennettynä, että niissä kirkoissa, joissa asianomainen seurakunta haluaa, kiinteistötoimiston toimesta ja kustannuksella lisättäisiin lähetyskynttelikön viereen tyylikäs kyltti, jossa lukisi suunnilleen: Tähän lähetyskynttelikköön voitte sytyttää kynttilän myös muualle haudattujen läheistenne muistoksi. Lisäksi seurakuntaneuvosto toivoo, että Kakskerran hautausmaan yhteyteen järjestetään paikka omaisten muistokynttilöille, esimerkiksi Bonsdorffin hautakappelin ovisyvennykseen. Kiinteistötoimisto ei kannata lähetyskynttelikköjen käyttöä kirkoissa muistopaikkatarkoituksiin, koska paloturvallisuus heikkenee ja nokeaminen lisääntyy. Mitä tulee Bonsdorffin hautakappelin ovisyvennyksen käyttämisestä tarkoitukseen, kiinteistötoimisto toteaa, että Bonsdorffin hautakappeli on juuri saatu kunnostettua yhtymän toimesta ja varoilla hienoon kuntoon, eikä ovisyvennyksessä saa missään tapauksessa polttaa kynttilöitä noen ja steariinijätteen vuoksi. Nyt kirkon koillisnurkkauksessa sijaitseva väliaikainen muistopaikka on vaarallinen katolta putoavan lumen ja jään vuoksi eikä sitä voi siksi käyttää talvisin. Kiinteistötoimisto esittää, että muistopaikka perustetaan hautausmaan pääportista sisään astuttaessa heti vasemmalle jäävälle tilavalle alueelle muurin viereen kuten Maarian kirkkomaalla esitetään perustettavaksi. Kuusiston hautausmaa Ehdotettavan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite

15 Kaarinan seurakuntaneuvosto kannattaa aloitetta ja sen mukaisesti muistopaikan perustamista Kaarinan osalta Kuusiston hautausmaalle. Muistopaikan sijainnista hautausmaalla ja muistokiven tekstistä tulee neuvotella seurakunnan kanssa. Muistokiven tekstin ei seurakuntaneuvoston mielestä tarvitse olla samanlainen kaikilla yhtymän hautausmailla olevilla muistopaikoilla. Kiinteistötoimisto esittää, että Kuusiston hautausmaan muistopaikka perustetaan kirkon pääsisäänkäynnin edessä olevalle nurmialueelle, missä nyt on aurinkokello ja missä lisäksi on näkyvissä avokalliota. Toteutustapa olisi sama kuin Maarian kirkkomaan ehdotuksessa. Paattisten hautausmaa Olemassa olevan muistopaikan sijainti on seuraava: Liite Muistopaikkojen lyhyt historia Suomessa osoittaa kiinteistötoimiston mielestä, että suurin vaara on ylisuunnittelu ja mittavat järjestelyt. Nyt esitettävät muistopaikat pyrkivät olemaan koreilemattomia ja arvokkaan ympäristön huomioon ottavia. Lisäksi ne ovat liikuntaesteisten helposti saavutettavissa. Kiinteistötoimisto on lisäksi esittänyt, että Maarian, Martin ja Kaarinan seurakuntaneuvostoilta pyydettäisiin lyhyet tekstit, jotka muistokiviin halutaan. Kiinteistötoimisto on esittänyt myös, että muistokivien väristä, pinnan käsittelystä, kirjasintyypistä ja täsmällisestä sijoittelusta päättäisi kiinteistötoimisto huomioiden seurakuntaneuvostojen toivomukset. Hallintojohtajan käsityksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista luoda sataprosenttisen yhtenäistä käytäntöä eri hautausmaille. Ei ole syytä muuttaa jo vakiintuneita muistelupaikkoja yhtenäisyyden saavuttamiseksi. Myöskään muistopaikan yhteydessä olevan tekstin ei tarvitse olla yhtenäinen. Kielikysymys voidaan ratkaista eri hautausmailla eri tavalla seurakuntaneuvostojen harkinnan mukaan. On kuitenkin syytä päättää, että muisteluteksti olisi Turun hautausmaan lisäksi kaksikielinen keskeisesti sijaitsevilla Maarian ja Katariinan kirkkomailla. Muilta osin hallintojohtaja yhtyy kiinteistötoimiston esityksiin. Kn päättää, S ettei ole syytä muuttaa jo vakiintuneita muistopaikkoja yhtenäisyyden saavuttamiseksi S että Maarian kirkkomaalle, Kärsämäen hautausmaalle, Kakskerran hautausmaalle ja Kuusiston hautausmaalle perustetaan muistopaikat S että muistokiviin tulevat tekstit pyydetään asianomaisilta seurakuntaneuvostoilta

16 S S että Maarian hautausmaalle ei perusteta muistopaikkaa, koska lähellä Maarian kirkkomaalla on muistopaikka että muistokivien tekstit ovat kaksikielisiä Turun hautausmaan lisäksi keskeisesti sijaitsevilla Maarian ja Katariinan kirkkomailla. Käytännön toteutus annetaan kiinteistötoimiston tehtäväksi yhteistyössä seurakuntaneuvostojen kanssa. Samalla merkitään valtuutettu Virve Välimäen aloite käsitellyksi. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille, kiinteistölautakunnalle, kiinteistötoimistolle ja kirkkovaltuustolle. Käsittely Jäsen Tuukka Alhonen totesi, että kivisen muistomerkin sijaan esimerkiksi rautaristi sopisi paremmin Kuusiston hautausmaalle. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen totesi, että myös Maarian hautausmaalle pitäisi perustaa muistopaikka. Hallintojohtaja muutti esitystään siten, että myös Maarian hautausmaalle perustetaan muistopaikka ja että muistokiven teksti tulee sekä suomen että ruotsin kielellä myös Kuusiston hautausmaalle. Kirkkoneuvosto päätti, S ettei ole syytä muuttaa jo vakiintuneita muistopaikkoja yhtenäisyyden saavuttamiseksi S että Maarian kirkkomaalle, Maarian hautausmaalle, Kärsämäen hautausmaalle, Kakskerran hautausmaalle ja Kuusiston hautausmaalle perustetaan muistopaikat S että muistokiviin tulevat tekstit pyydetään asianomaisilta seurakuntaneuvostoilta ja S että muistokivien tekstit ovat kaksikielisiä Turun hautausmaan lisäksi Maarian ja Katariinan kirkkomailla sekä Kuusiston hautausmaalla. Käytännön toteutus annetaan kiinteistötoimiston tehtäväksi yhteistyössä seurakuntaneuvostojen kanssa. Samalla merkitään valtuutettu Virve Välimäen aloite käsitellyksi. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille, kiinteistölautakunnalle, kiinteistötoimistolle ja kirkkovaltuustolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat

17 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Liitteessä on sairauslomaa esitetty 28 eri henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 606 TOIMISTO-OHJELMISTON VALINTA Seurakuntayhtymässä on käytössä WP-Office 2000 toimisto-ohjelmisto, johon kuuluu WP 9 -tekstinkäsittelyohjelma, Quattro Pro 9 -taulukkolaskentaohjelma sekä Corel Presentations 9 -esitysgrafiikkaohjelma. Suomenkielisen WP - ohjelman virheitä ei enää korjata, vaan korjauksia tehdään vain englanninkieliseen versioon. Tekstinkäsittelyohjelman vaihtoa on eri tasoilla odotettu jo kauan. Atk-toimikunta on selvitellyt asiaa ja perusti kokouksessaan työryhmän miettimään ohjelmiston valintaa. Atk-päällikön muistio toimisto-ohjelmiston vaihdosta, tekstinkäsittelytyöryhmän raportti , työryhmän Swot - analyysi, kaupunginhallituksen päätös vastaavasta toimisto-ohjelmien standardista sekä seurakuntayhtymän ympäristödiplomitoimikunnan lausunto ovat seuraavat: Liite Atk-toimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että ohjelmaksi valitaan MS Office. Edelleen toimikunta esittää, että se saa valtuudet toteuttaa hankkeen kilpailutus ja varsinainen hankinta. syntyi äänestyksen jälkeen luvuin 5 2. Toimikunnan jäsen Tomi Kurkilahti jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka on seuraava: Liite Asiaa on seikkaperäisesti selvitelty atk-päällikön muistiossa, jossa on myös plussattu kummankin vaihtoehtoisen ohjelman hyvät puolet.

18 Johtoryhmässä pidettiin erityisen tärkeänä, että valittava ohjelma mahdollisimman hyvin soveltuisi vanhojen olemassa olevien tiedostojen käyttöön siten, että tiedostojen avaaminen on yksinkertaista. Atk-yksikön ilmoituksen mukaan nimenomaan ehdotettu MS Office -ohjelma avaa suoraan vanhat WP-tiedostot ilman välitalletuksia ja ylimääräisiä kommervenkkejä. Näin ollen tässä suhteessa se on selkeästi parempi. Johtoryhmä oli kiinnostunut myös ratkaisun eettisyyden kriteereistä. Open Office -ohjelman kehittely perustuu vapaaehtoistyöhön eikä se ole samalla tavalla kaupallinen kuin Microsoftin MS Office -ohjelma. Eettisyydellä on monta näkökulmaa. Yleensä hyvästä työstä kannattaa maksaa. Onko oikein käyttää tuotannollisessa työssä jonkun vapaaehtoisesti tekemiä ohjelmia ilman korvauksia. Asia ei ole yksiselitteinen. Johtoryhmä puoltaa atk-toimikunnan ehdotusta. Kn päättää, että seurakuntayhtymän toimisto-ohjelmaksi valitaan MS Office. Atk-toimikunta valtuutetaan toteuttamaan hankkeen kilpailutus ja varsinainen hankinta talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Ilmoitus atk-toimikunnalle ja taloustoimistolle. Käsittely Jäsen Lars-Runar Knuts totesi, että toimisto-ohjelmiston valinta riippuu pitkälle käyttötarpeesta ja myös yhteistyöympäristöstä. Timo Koskinen kertoi, että käyttöjärjestelmä tulee olemaan käyttäjän äidinkielellä joko suomeksi tai ruotsiksi. Uuteen ohjelmistoon kouluttamista varten on suunniteltu käyttäjille kaksipäiväistä ohjelmistokoulutusta. hyväksyttiin. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 607 ERÄIDEN KESKUSREKISTERIN SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA Kirkkoneuvosto päätti poistaa tileistä eräät saatavat. Keskusrekisterillä on myös saatavia, joita ei ole virkatodistusten tai sukuselvitysten tilaajilta saatu perityksi tehostetuilla toimenpiteilläkään. Maksuntarkkailulistan mukaan näitä saatavia on yhteensä 218,01 euroa ajalta Saatavat on kirkkoneuvoston päätöksellä poistettava tileistä. Saatavaluettelo on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan. Liite

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.3.2005 167 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 150 171 Aika keskiviikko 23.3.2005 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.4.2009 215 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 229 263 Aika keskiviikko 8.4.2009 klo 16.00 18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2005 438. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2005 438. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.9.2005 438 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 440 462 Aika torstai 29.9.2005 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.4.2008 163 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 180 205 Aika torstai 3.4.2008 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2006 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2006 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.6.2006 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 301-318 Aika torstai 1.6.2006 klo 16.00-16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.11.2004 474 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 455 472. Aika torstai 11.11.2004 klo 16.00 17.15. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot