TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika keskiviikko klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Jarvansalo Matti varajäsen Långbacka Hedvig varajäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Fager Mia Hallia Jouko Hurme Hannu Kaisti Aapo Kosola Seppo Soini Pekka kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja hallintojohtaja Poissa Knuts Lars-Runar jäsen Winter Leena jäsen Viitanen Kauko kirkkoherra 150 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi.

2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 152 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuukka Alhonen ja Jari Hlavatý. 153 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja S atk-toimikunnan pöytäkirja nro 2/ S kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 2/ S kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja nro 2/ S työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 2. Ruokalan käyttösopimus Sopimus kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston ylimääräiset kokoukset Merkitään tiedoksi ylimääräiset kokoukset, yhteinen kirkkoneuvosto klo ja yhteinen kirkkovaltuusto klo Ylimääräisillä kokouksilla varaudutaan uuden hallintojohtajan vaalia varten. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin.

3 Hallintojohtajan esittelemät asiat 154 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 34 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 35 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 36 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 37 Ilmoitusasioita Ei toimenpiteitä. 38 Kunstenniemen leirikirkon rakentaminen Ilmoitus kiinteistölautakunnalle, työympäristötoimikunnalle, kasvatusasiain johtokunnalle, kirkkoherrainkokoukselle ja taloustoimistolle. 39 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloussäännön hyväksyminen Ilmoitus seurakuntaneuvostoille, kiinteistölautakunnalle, johtokunnille, talous- ja suunnittelujohtajalle, lakimiehelle, kielenkääntäjälle, kirjaajalle ja taloustoimistolle. 40 Kiinteistölautakunnan; kiinteistötoimiston ja kuvataidetoimikunnan toimintakertomukset vuodelta 2004 Ei toimenpiteitä. 41 Keskustelu talouden tulevista suuntaviivoista ja yhtymän strategiasta Tiedoksi taloustoimistolle. 42 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä.

4 Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. hyväksyttiin. 155 KARI J. KAULON OIKAISUVAATIMUS, JOKA KOSKEE HAUDAN 1U IKUISTA HOITOA Oikaisuvaatimuksen tekijä Kari J. Kaulo Niinijoensuuntie 45, Alastaro, jota oikaisuvaatimus koskee , hauta 1U on seuraava: Kirkkoneuvosto päätti, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautojen ainaishoitosopimukset, joista viimeiset on tehty vuonna 1961, lakkautetaan ja niiden tilalle 1) seurakuntayhtymä osoittaa hautainhoitorahaston nykykäytännön mukaan laskettavat hoitovarat 25 vuoden ajaksi lukien nykyisin voimassa olevien hoitotalletusten ehdoin. Näistä varoista muodostetaan erillinen rahasto, jonka mahdollinen ylijäämä käytetään kulttuurihistoriallisesti merkittävien hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta; 2. tämän vaihtoehtona haudan haltijalle, joka osoittaa siihen oikeutensa, palautetaan aikanaan talletettu pääoman rahanarvotaulukon mukaisena nykyarvona viimeistään kuitenkin Samalla koko hoito lakkaa välittömästi. pannaan heti täytäntöön mahdollisesta valituksesta huolimatta. Oikaisuvaatimus Vaadin kyseisen sopimuksen päättymistä koskevan päätöksen välitöntä purkamista ja edellytän, että kyseinen sopimus pysyy voimassa alkuperäisin ehdoin. Perustelut Viitaten oheiseen kuulutukseen, josta sain tiedon totean, että länsimaisen oikeuskäsityksen mukaan sopimuksia ei voi purkaa yksipuolisesti, ellei ko. klausuulia sopimuksessa ole. Kyseisestä ainaishoitosopimuksesta ei tällaista ehtoa löydy, vaan se on voimassa niin kauan kuin p.o. aluetta hautausmaana käytetään. Kyseessä on isovanhempieni hauta, jonka isoäitini on

5 aikanaan lunastanut siinä uskossa, että ev.lut. srk:n kanssa tehty sopimus pitää! Kari J. Kaulolle on lähetetty lisäselvityspyyntö, joka kuuluu seuraavasti: Liite Hän ei ole kohtuullisessa ajassa siihen vastannut. Käsittely Kirkkoneuvoston asiaa koskeva päätös ja päätöksen liitteistä tehty erillinen asiakirja-akti ovat olleet esillä oikaisuvaatimusta kirkkoneuvostossa käsiteltäessä. Asiakirjoihin on liitetty tuloste hautatiedoista ja talletuksesta sekä päätöksen kuulutusta koskevat tiedot. Kirkkoneuvoston päätös on kuulutettu Virallisessa lehdessä , samoin Turun Sanomissa ja Turkulaisessa. Åbo Underrättelserissä päätös on kuulutettu Haudalle kuulutus on laitettu Nämä asiakirjat on liitetty tähän: Liitteet 1-7 (nähtävinä kirkkoneuvoston kokouksessa) Oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään liitteenä on kuulutus Oikaisuvaatimukseen varattu 14 päivän määräaika on kulunut umpeen, joten oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta. Siltä varalta että asia käsiteltäisiin totean seuraavaa: 1) tehdyssä haudanhoitotalletuksessa todetaan nimenomaisesti, että hauta hoidetaan pääoman tuottamalla korolla. Kun korko ei riitä hoitoon, on perusteet haudanhoitosopimuksen hoitovelvollisuuden peruuttamiseen olemassa. 2) kirkkoneuvosto on kahdella eri tutkimuksella, jotka sisältyvät kirkkoneuvoston päätökseen osoittanut, mihin rahaston omaisuus on vuosien kuluessa mennyt. Tärkeimmät syyt ovat alunperin liian pieni talletus ja voimakas inflaatio. 3) talletusvarojen loputtua ikuinen haudanhoitosopimus on voitu lakkauttaa (KHO /1932). Verovaroja ei haudan hoitoon pääsääntöisesti ole saanut käyttää KL 15:1, (KHO 1979 II 158) ja vuoden 1948 kirkkolakikomitean kirkolliskokoukselle 1953 antama mietintö nro 1. Kirkkolaki 24:11 3 mom., KL 349 (635/64), KL 15:1, KL 17:3, 4, 5 ja 6, KL 26:7.

6 Asian esitteli hallintojohtaja Pekka Soini. jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen määräajan jälkeen tehtynä. Ilmoitus oikaisuvaatimuksen tekijälle. Saa hakea muutosta valituksella. hyväksyttiin. 156 LAUSUNNON ANTAMINEN SARI AIRON VALITUKSESTA, JOKA KOHDISTUU YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSEEN Turun hallinto-oikeus on lähetteellään /05/2399 pyytänyt selitystä seuraavasti: Hallinto-oikeus varaa vastaanottajalle tilaisuuden antaa selitys asiassa. Hallinto-oikeus pyytää liittämään asiakirjoihin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen nro 496. Lisäksi hallinto-oikeus pyytää ilmoittamaan asiasta tarvittaessa lisätietoja antavan henkilön nimen ja yhteystiedot. Asian valmistelusta hallinto-oikeudessa vastaa Seija Kaijanen. Kaikki tämän lähetteen liitteet sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään Filosofian maisteri Sari Airo on esittänyt Turun hallinto-oikeudelle seuraavaa: Liite Seurakuntayhtymän postikirjan mukaan Sari Airolle on lähetetty päätösote valitusosoituksineen ja valitus on saapunut hallinto-oikeuteen , joten valitukselle säädetty määräaika on kulunut umpeen. Valitus on myöhään tehtynä jätettävä tutkimatta. Siltä varalta, että asia tutkittaisiin yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että asian oikeudellinen puoli ja ratkaisun perusteet on käsitelty päätöksessä Mitä tulee nyt esitettyihin perusteisiin, niin erityisesti kauppatieteiden tohtori Veijo Riistaman asiantuntijalausuntoa on pidettävä luotettavana. Sen epäluotettavuudesta ei ole esitetty mitään näyttöä.

7 Arvosteluun, joka kohdistuu hautainhoitorahastoon ja sen yhteen osaan kiinteistöön on todettava, että sitä on valvonut ja valvoo vuosittain kirkkovaltuuston asettamat tilintarkastajat, joiden tarkastustyötä ei ole saatettu epäilyksen alaiseksi. Tilejä on pidettävä luotettavina ja niiden hoitoa säännösten mukaisena ellei muuta näytetä. Valittaja ei ole esittänyt mitään näyttöä hautainhoitorahaston toiminnan lainvastaisuudesta tai epäluotettavuudesta. päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle yllä esitetyn lausunnon. hyväksyttiin. 157 KUUROJEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN NINA TULOSEN HOITOVAPAA-ANOMUS JA SIJAISEN NIMEÄMINEN Kuurojen diakoniatyöntekijä Nina Tulonen on esittänyt seuraavaa: Pyydän perhesyistä hoitovapaata ajalle Hoitovapaa on palkaton. Diakoniatyön johtokunta on :n 20 kohdalla käsitellyt asiaa seuraavasti: Kuurojen diakonissa Nina Tulosen äitiysloma päättyy ja hän pitää jäljellä olevan vuosilomansa Hoitovapaata hän anoo ajalle Liite 1 20 Nina Tulosen äitiyslomasijaisena on toiminut diakoni Hanna Boateng. Hänet on nimetty tehtävään saakka. Hän on halukas jatkamaan Nina Tulosen sijaisena myös Nina Tulosen vuosilomien ja hoitovapaan ajan. Nina Tulosen vuosilomien ajaksi on järkevää palkata sijainen, koska toinen kuurojen diakoniatyöntekijä Marja-Leena Lehtonen on silloin myös lomalla. esitys: 1. Yhteisen diakoniatyön johtokunta puoltaa Nina Tulosen hoitovapaa-anomusta. 2. Yhteisen diakoniatyön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se nimeää diakoni Hanna Boatengin toimimaan Nina Tulosen hoitovapaan ja vuosilomien sijaisena

8 : Esityksen mukainen. Kn päättää myöntää kuurojen diakoniatyöntekijä Nina Tuloselle palkatonta hoitovapaata ajalle Samalla kn päättää nimetä diakoni Hanna Boatengin Nina Tulosen hoitovapaan ja vuosiloman sijaiseksi ajaksi entisin palkkaeduin. Ilmoitus Tuloselle, Boatengille, diakoniajohtajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 158 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSENEN EINE PULJU-HELISTÖN VAALIKELPOISUUDEN MENETYS Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston varajäsen Eine Pulju-Helistö on ilmoittanut muuttaneensa pois Henrikinseurakunnan alueelta, jonka vuoksi hän ei enää voi hoitaa seurakuntaneuvoston varajäsenen tehtäviä. Tieto on tarkistettu väestörekisteristä. Hän on muuttanut Rovaniemelle Samalla Eine Pulju-Helistö on menettänyt oikeutensa toimia kirkkovaltuuston jäsenenä. Kn esittää kv:lle, että se toteaa Henrikinseurakunnan kirkkovaltuuston IV listan toisen varajäsenen Eine Pulju-Helistön menettäneen vaalikelpoisuutensa toimia kirkkovaltuuston jäsenenä. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 159 TIEDOTTAJA KYLLIKKI KRAPINOJAN ILMOITUS Kyllikki Krapinoja on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon kunnioittaen eroa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedottajan virasta tultuani nimitetyksi seurakuntayhtymän retriittiohjaajan virkaan. Kn myöntää tiedottaja Kyllikki Krapinojalle eron tiedottajan virasta alkaen hänen tultuaan nimetyksi seurakuntayhtymän retriittiohjaajan virkaan.

9 Ilmoitus taloustoimistolle, tiedotuspäällikölle ja Heikki Palmulle. hyväksyttiin. 160 ARNO HEINOSEN VIRKAVAPAA-ANOMUS SVTL ry:n pääluottamusmies Arno Heinonen anoo palkallista virkavapautta ulkomaille suuntautuvaan matkaan SVTL:n luottamusmiesten täydennyskurssille osallistumista varten. Kurssi on Kirkon sopimusvaltuuskunnan hyväksymä ja se pidetään Palmsen kartanossa Virossa. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen puoltaa Heinosen anomusta. Myönnetään pääluottamusmies Arno Heinoselle palkallista virkavapautta SVTL:n luottamusmiesten täydennyskurssille osallistumista varten hyväksyttiin. 161 LEENA SAIRASEN OPINTOVAPAA-ANOMUS Seurakuntasihteeri Leena Sairanen anoo opintovapaata yhden työpäivän viikossa yhteensä enintään 30 opintovapaapäivää opiskellakseen Turun Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksessa Koulutusohjelma on Kehity assistentin työssäsi ja opetus tapahtuu monimuoto-opiskeluna siten, että lähiopetusta on kerran viikossa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Koulutus on suunnattu yksityisen tai julkisen sektorin erilaisissa sihteerin tehtävissä toimiville. Myönnetään seurakuntasihteeri Leena Sairaselle palkatonta opintovapaata yksi työpäivä viikossa, yhteensä enintään 30 opintovapaapäivää, Turun Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuslaitoksessa koulutusohjelmassa Kehity assistentin työssäsi ajalle Kirkkoherra Heikki Mäntylä ja keskusrekisterin johtaja Jouko Räty puoltavat anomusta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

10 Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 162 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Kn päättää myöntää sairauslomat ja perhevapaat edellä mainitun esityksen mukaan. hyväksyttiin. 163 KIRSIMARI POHJANHEIMON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Henrikinseurakunnan seurakuntapastori Kirsimari Pohjanheimo on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Virkapaikaksi on ehdotettu virastoa Eerikinkatu 3:ssa. Kirkkoherra Heikki Mäntylä on puoltanut anomusta. Pohjanheimo asuu yhtymän ulkopuolella, joten hänen laskutusoikeutensa voi alkaa yhtymän rajalta eli Kirjalansalmen sillalta. Kn päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Kirsimari Pohjanheimolle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkamatkalaskutuksen avauspisteeksi määrätään seurakuntayhtymän raja, Kirjalansalmen silta. Virkapaikaksi määrätään virasto Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus anojalle, kirkkoherra Mäntylälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 164 HAUTAINHOITORAHASTON VAROJEN OSAN MÄÄRÄÄMINEN AINAISHOITOJA VARTEN Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2004 aikana useaan otteeseen ainaishoitojen lopettamisasiaa. Tärkein päätös tehtiin :n 277 kohdalla. kuuluu seuraavasti: Kirkkoneuvosto päätti, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautojen ainaishoitosopimukset, joista viimeiset on tehty vuonna 1961, lakkautetaan ja niiden tilalle 1. seurakuntayhtymä osoittaa hautainhoitorahastosta nykykäytännön mukaan laskettavat hoitovarat 25 vuoden ajaksi lukien nykyisin voimassa

11 olevien hoitotalletusten ehdoin. Näistä varoista muodostetaan erillinen rahasto, jonka mahdollinen ylijäämä käytetään kulttuurihistoriallisesti merkittävien hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta. 2. Tämän vaihtoehtona haudan haltijalle, joka osoittaa siihen oikeutensa, palautetaan aikanaan talletettu pääoma rahanarvotaulukon mukaisena nykyarvona viimeistään kuitenkin Samalla hoito lakkaa välittömästi. Eräät omaiset, joita päätös on koskenut, ovat valittaneet Turun hallintooikeudelle kirkkoneuvoston päätöksestä, mutta ensimmäistäkään valitusratkaisua ei ole vielä saatu. Nyt pitäisi päättää, kuinka suuri osa hautainhoitorahastosta osoitetaan niiden hautojen 25 vuoden hoitoa varten, joita kirkkoneuvoston päätös koskee. Näitä hautoja oli yhteensä kappaletta. Vain 15 haudan osalta on pyydetty rahakorvausta hoidon päättymisen johdosta. Tavanomainen ainaishoito on koskenut hautaa, jossa on kaksi rinnakkaista hautapaikkaa. Hoitoon on kuulunut tavanomaisesti myös muistokivi ja yhden tai kahden kukan kesäistutus. Nykyisillä hinnoilla tällaisen haudan hoidon veloitus on euroa 25 vuoden hoidosta haudan osalta veloitus olisi siten euroa. Toistaiseksi suurin euromääräinen takaisinmaksu on ollut euroa. Tämän mukaisesti laskettuna haudan rahakorvaukset olisivat yhteensä euroa. Edellä olevan mukaisesti hautainhoitorahaston sisäisen uuden rahaston pääoman tulisi olla vähintään euroa ja täysin riittäväksi on katsottava euroa. Tähän laskelmaan ovat päätyneet talouspäällikkö, talousja suunnittelujohtaja ja hallintojohtaja yhteisessä neuvonpidossa. Tällä hetkellä on hautainhoitorahaston taseen vastattavaa puolella muun oman pääoman osastossa hautainhoitositoumusten pääomat. Tilillä 82071, ainaisten hoitositoumusten pääomat on varoja valmistumassa olevan tilinpäätöksen mukaan euroa. Tämä voidaan siirtää uudelle tilille ja nimetä se ikuisten hoitojen rahastoksi. Tälle tilille tulisi siirtää euroa tililtä 82073, vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomat, jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Uuden tilin saldo vastaa sitä, mitä viime keväänä laskettiin tarvittavaksi pääomaksi. Siirto tehdään siten, että uusi saldo on jo vuodelta 2004 laadittavassa tilinpäätöksessä. Uutta ikuisten hoitojen rahastoa tullaan käyttämään myöhemmin laadittavien hoitolaskelmien mukaisesti. Kuluvan vuoden osalta voidaan käyttää euroa laskennallisten kulujen määränä, mikä vastaa yhtä 25-osaa koko pääomasta. Mikäli rahastossa on varoja vielä 25 vuoden hoitojakson päätyttyä,

12 käytetään mahdollinen ylijäämä kulttuurihistoriallisesti merkittävien hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta. Johtoryhmä puoltaa talous- ja suunnittelujohtajan ehdotusta. Kn päättää, että hautainhoitorahaston taseen tililtä 82071, ainaisten hoitositoumusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. Tälle tilille siirretään euroa tililtä 82073, vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomat, jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Kuluvan vuoden ikuisten hoitojen veloitussummaksi vahvistetaan euroa. Ilmoitus hautaustoimen päällikölle ja talouspäällikölle toimenpiteitä varten. hyväksyttiin. 165 KIRKKOHERRA MARTTI HIRVOSEN VIRKAPAIKAN MUUTOS Kirkkoherra Martti Hirvonen asuu Varissuolla. Hänen virkapaikkansa on matkalaskutuksessa ollut Varissuon kirkko. Nyt siihen tulisi tehdä muutos, koska hänen tosiasiallinen virkapaikkansa kirkkoherran virassa on Eerikinkatu 3, jossa myös hänen työhuoneensa sijaitsee. Kn päättää, että kirkkoherra Martti Hirvosen uudeksi virkapaikaksi vahvistetaan virasto osoitteessa Eerikinkatu 1-3. Muutos astuu voimaan , jolloin hän on ryhtynyt hoitamaan kirkkoherran virkaa. Ilmoitus Martti Hirvoselle, seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 166 ATK-TOIMIKUNNAN ESITYS VERKKOLASKUTOIMIKUNNAN NIMEÄMISESTÄ Atk-toimikunta on käsitellyt otsikkoasiaa kokouksessaan :n 4 kohdalla seuraavasti: Päätettiin ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle verkkolaskutoimikunnan perustamista. Toimikunnan tehtävänä olisi kartoittaa nykyisen ostolaskujen käsittelyprosessin haitat ja hyödyt, selvittää sähköisen ostolaskukierrätyksen käyttökelpoisuutta sekä tehdä mahdollinen käyttöönottosuunnitelma. Toimikunnan kokoonpanoksi ehdotetaan seuraavaa (roolit sulkeissa):

13 Irma Hokka (taloushallinto), Anneli Lindgren (ostolaskujen esikirjaus), Marita Vikman (laskujen kirjaus), Heikki Mäntylä (seurakunnat), Helena Korhonen (diakoniatyö), Arno Heinonen (nuorisotyö), Samuli Kallio (leirikeskukset), Seppo Kosola (kiinteistötoimi) ja Timo Koskinen (tietohallinto). Esitetään lisäksi että kirkkoneuvosto oikeuttaisi toimikunnan palkkaamaan projektisihteerin enintään 6 kuukauden ajaksi. Kirjanpitoyksikössä tapahtuu kaiken aikaa muutoksia. Parhaillaan sovelletaan käytäntöön kustannusten vyöryttämistä sen lisäksi, että viime vuoden tilinpäätökset ja niihin kuuluva konsernitilinpäätös ovat työn alla. Verkkolaskutuksen selvittäminen kokonaisuudessaan toimikuntatyön muodossa on perusteltua. Asiaan liittyy monenlaisia rutiinisuorituksia alkaen laskujen avaamiseen kirjekuorista, tarkastus ja hyväksymismerkintöjen tekemistä päätyen laskujen maksatukseen, arkistointiin ja maksatusluetteloiden tekemiseen. Kysymys projektisihteerin palkkaamisesta tai vastaavan avun hankkimisesta palvelu ostamalla on syytä ratkaista erikseen sen jälkeen, kun toimikunta on asiaan paneutunut ja sitä tarkemmin selvitellyt. Toimikunnan kokoonkutsujaksi nimettäneen talouspäällikkö Irma Hokka. Kn päättää nimetä toimikunnan valmistelemaan verkkolaskutuksen käyttöönottoa. Toimikunnan tehtävänä on kartoittaa nykyisen ostolaskuprosessin haitat ja hyödyt, selvittää sähköisen ostolaskukierrätyksen käyttökelpoisuus ja tehdä tarvittava käyttöönottosuunnitelma. Toimikuntaan nimetään Irma Hokka, Anneli Lindgren, Marita Vikman, Heikki Mäntylä, Helena Korhonen, Arno Heinonen, Samuli Kallio, Seppo Kosola ja Timo Koskinen. Toimikunnan kokoonkutsujaksi nimetään Irma Hokka. Kysymys mahdollisen projektisihteerin palkkaamisesta on tuotava erikseen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi toimikunnan tekemän perusselvityksen pohjalta. Ilmoitus toimikuntaan valittaville ja talous- ja suunnittelujohtajalle. hyväksyttiin. 167 JOHANNA ERKKILÄN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS

14 Kaarinan seurakunnan nuorisotyönohjaajan sijainen Johanna Erkkilä on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Virkapaikaksi on ehdotettu Kaarinan kirkkoa. Kirkkoherra Pirjo Vahtola on puoltanut anomusta. Kn päättää oikeuttaa Johanna Erkkilän laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Erkkilän virkapaikaksi vahvistetaan Kaarinan kirkko. Ilmoitus anojalle, kirkkoherra Vahtolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 168 TURUN HAUTAUSMAAN KORTTELIN U.11.9 KAAVAN JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS Tuomiokapituli vahvisti Turun hautausmaan kerta-arkkuhautakorttelin U.11.9 muutetun hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman. Käytännön töihin ryhdyttiin heti. Entiset muistomerkit poistettiin ja halukkaille annettiin lupa lunastaa S-hauta rivistä 1 ja siirtää muistomerkki sinne. Uurnahautaukset aloitettiin suku-uurnarivissä 3. Jäljelle jäänyt arkkuhauta-alue kaavoitettiin K- haudoiksi. Korttelin sijainti Turun hautausmaalla on seuraava: Liite Tuomiokapitulin 1998 vahvistama kaava on seuraava: Liite Arkkuhautauksia ei kortteliin kuitenkaan aloitettu, koska uuden hautaustoimilain tuomat muutokset alkoivat jo olla tiedossa. Useimmat seurakunnat luopuivat kertahaudoista (K-haudoista) jo nykyisen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen astuessa voimaan. K-hauta on luovutettu seurakunnan jäsenille ilmaiseksi ja siihen on sisältynyt ilmainen 20 vuoden nurmenhoito. Mikäli käytäntöä olisi haluttu jatkaa, olisi K-hauta pitänyt voimaan astuneen hautaustoimilain hengen mukaisesti luovuttaa ilmaiseksi myös niille turkulaisille ja kaarinalaisille, jotka eivät kuollessaan olleet seurakunnan jäseniä. Maksujen samantasaisuuden periaatteen vuoksi myös ilmaisuus olisi kuulunut kaikille, joilla on lakiin perustuva oikeus tulla haudatuksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmaihin. Jaosta K-hautoihin ja S-hautoi-

15 hin päätettiin luopua vuoden 2004 alusta lukien. Nyt luovutetaan vain hautoja. Luovutusehdot ovat käytännössä samat kuin entisillä S-haudoilla. Edellä kerrotusta johtuen U.11.9 korttelin K-hautakaava on muutettava. Kartoittaja Terttu Juonolainen on laatinut alueelle uuden päivätyn kaavan ja käyttösuunnitelman, joka on seuraava: Liite Kaavaa on väljennetty. Aikaisemmassa suunnitelmassa alueella oli S-arkkuhautoja 185 kpl, S-uurnahautoja 80 kpl ja K-arkkuhautoja 450 kpl. Uudessa suunnitelmassa alueella on 564 arkkuhautaa ja 40 uurnahautaa. Kysymyksessä on hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muutos, jonka tuomiokapituli vahvistaa KJ 17:5 mukaisesti. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti puoltaa Turun hautausmaan korttelin U.11.9 kaavan ja käyttösuunnitelman muuttamista edellä esitetysti. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun hautausmaan korttelin U.11.9 kaavan ja käyttösuunnitelman muuttamisen edellä esitetyn mukaisesti ja esittää asian edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi. hyväksyttiin. 169 VIRVE VÄLIMÄEN ALOITE MUISTOPAIKASTA HAUTAUSMAILLE Kirkkovaltuutettu Virve Välimäki on tehnyt seuraavan aloitteen: Esitän, että Turun hautausmaille tehdään muistopaikat, joihin omaiset voivat laskea kynttilän muille paikkakunnille haudattujen läheistensä muistoksi. Muisto- tai muistelupaikat ovat yleistyneet viime aikoina Suomen hautausmailla. Tällaisille paikoille voivat tuoda kynttilän ihmiset, joiden omaiset on haudattu toiselle paikkakunnalle kuin missä he itse asuvat. Muuttoliikkeen takia varsinkin etelän asutuskeskuksissa asuu paljon ihmisiä, joiden sukulaiset on haudattu muualle. Toisaalta kysymyksessä on muoti-ilmiö. Muistopaikan rakentamisen perusteluksi on eräissä seurakunnissa riittänyt, että naapuriseurakunnankin hautausmaalla on sellainen. Tavallisimmillaan muistopaikassa on matkalaukkumallinen kivi, johon on kaiverrettu kookas kullattu teksti Muualle haudattujen muistoksi. Molemmin puolin kiveä on istutettu yksi pilarituija. Kiven eteen on upotettu vielä

16 reunakivenpätkä. Sen päälle pannaan kynttilät. Lopputuloksena on steariininsotkuinen ja mustaksi palanut aluskivi, jonka puhdistus on mahdotonta. Turun Vanhalla hautausmaalla korttelin V.5.3 länsinurkassa on Menneitten sukupolvien muistomerkki. Se on paljastettu marraskuussa 1957 ja se sijaitsee puretun kappelin paikalla. Muistomerkissä on teksti Tämän hautausmaan 150-vuotisen olemassaolon johdosta pystytettiin tämä kivi edesmenneitten polvien muistoksi. Tästä paikasta on käytännössä tullut suosittu muistopaikka ja viime vuosina siitä on myös tiedotusvälineissä tiedotettu. Paikan sijainti on keskeinen ja tilaa on riittävästi, joten soveltuvuus muistopaikaksi on erinomainen. Katariinan hautausmaalla muistelupaikka sijaitsee kirkon ja sankarihautojen välissä erittäin keskeisellä paikalla. Paikaksi valittiin hylätty, seurakunnalle palautunut hauta. Haudalla ollut kivi hiottiin etupinnaltaan ja siihen kaiverrettiin teksti Läheiseni muistoksi. Herra sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ps. 90:1". Hanke toteutettiin arvokasta hautausmaaympäristöä kunnioittaen ja sitä muuttamatta. Aloite tuli pastori Anne Norvasuolta. Paattisten hautausmaan muistopaikka sijaitsee sankarihautojen välittömässä läheisyydessä. Paikan muodostaa maahan upotettu kivinen risti ja nurmikko. Paattislaiset tietävät paikan ja käyttävät sitä. Maarian, Kärsämäen, Kuusiston ja Kakskerran hautausmailla sekä Maarian kirkkomaalla ei ole virallista muistopaikkaa. Tiedossa tosin on, että moni vie kynttilänsä tässä merkityksessä esimerkiksi muistolehtoon, julkisen muistomerkin juurelle tai hylätylle haudalle. Kiinteistöosasto on esittänyt, että Katariinan hautausmaan malli otettaisiin käyttöön pohdittaessa muistopaikan perustamista niille yhtymän hautausmaille, joilla sitä ei vielä ole. Toisin sanoen etsittäisiin sopiva olemassa oleva seurakunnalle palautunut hauta ja tekstitettäisiin sillä oleva muistomerkki uudestaan. Asianomaisten seurakuntien seurakuntaneuvostot ja teologit pohtisivat tekstin sisällön. Mitään aluskiveä ei asennettaisi kynttilöille, vaan ne poltettaisiin maassa. Museoasianhoitaja Riikka Kaisi kannattaa Katariinan hautausmaan mallia. Hautausmaiden opaskarttoihin, jotka ovat luettavissa ja kopioitavissa yhtymän kotisivuilta netistä, lisätään nykyisten ja tulevien muistopaikkojen opastus. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi omalta osaltaan kiinteistötoimiston esityksen muistopaikan perustamisesta kuitenkin muutettuna siten, että seurakuntaneuvostojen sijaan muistokiviin tulevan tekstin sisällöstä päättää yhtenäisyyden vuoksi kiinteistötoimisto.

17 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Turun, Katariinan ja Paattisten muistopaikat ja päättää esittää kirkkovaltuustolle, että niille yhtymän hautausmaille, joilta vielä puuttuu muistopaikka, perustetaan sellainen valitsemalla kultakin hautausmaalta seurakunnalle palautunut hauta, jonka muistomerkki tekstitetään uudestaan. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että muistokiviin tulevan tekstin sisällöstä päättää yhtenäisyyden vuoksi kiinteistötoimisto. Käsittely Jäsen Tuukka Alhonen esitti, että asian palautetaan uuteen valmisteluun, jossa seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunto asiassa. Jari Hlavatý kannatti Alhosen esitystä. Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun, jossa seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunnot asiassa. 170 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KUNSTENNIEMEN LEIRIKIRKON RAKENTAMISEEN Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan Kunstenniemen leirikirkon suunnitelmat ja rakentamisen sekä myönsi hankkeelle tarvittavat määrärahat euroa vuodelle Kuten kokouksessa todettiin, perustuivat leirikirkon rakennuskustannukset kustannusarvioon, joka oli tehty vuodenvaihteessa. Tarjoukset urakoitsijoilta saatiin vasta Kustannusarvion mukaan määrärahaa olisi tarvittu vuodelle euroa. Saatujen urakkatarjousten mukaan leirikirkon rakentamiseksi tarvitaan kuitenkin euroa eli lisämäärärahan tarve on euroa. Kustannusarvioon verrattuna rakennusurakka ylittyi reilusti ja LVIS-urakat taas hieman alittuivat. Syynä kustannusten nousuun on voimakas rakentamispaineen kasvu Turun talousalueella ja se näkyi mm. siinä, että jotkut yrityksistä, jotka alunperin halusivat laskea urakkakohteen, eivät jättäneet edes tarjousta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Kunstenniemen leirikirkon rakentamiselle lisämäärärahaa euroa vuodelle 2005 tilille eli yhteensä määrärahaa euroa vuodelle hyväksyttiin.

18 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Tuukka Alhonen Jari Hlavatý Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.11.2004 474 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 455 472. Aika torstai 11.11.2004 klo 16.00 17.15. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2006 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2006 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.6.2006 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 301-318 Aika torstai 1.6.2006 klo 16.00-16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.4.2008 163 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 180 205 Aika torstai 3.4.2008 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Korhonen

Lisätiedot