AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut"

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus Hakukelpoisuus Koulutusväylät Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5 Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus Vapaatavoitteiset opinnot Korkea-asteen koulutus...8 Ammattikorkeakoulu...8 Yliopisto Opintojen rahoitus Tukea oppimiseen Maahanmuuttajien koulutus, how to apply to education Sanasto Pohjois-Karjalassa aikuiskoulutusta toteuttavien oppilaitosten ja organisaatioiden yhteystiedot Linkkivinkit...14 OPPAAN TYÖSTÄMISESSÄ KÄYTETYT LÄHTEET:

3 JOHDANTO Haluatko selvittää aikuisopiskelumahdollisuudet? Millaisessa ympäristössä työskentelisit mieluiten (yksin - yhdessä, hiljainen - äänekäs jne.)? Mikä opiskelumuoto sopii sinulle parhaiten; ilta-, päivä-, verkko-, monimuoto- vai etäopiskelu, tutkintovai vapaatavoitteinen opiskelu? Onko sinun vaihdettava alaa terveydellisistä syistä tai saadaksesi töitä? AIKUISKOULUTUS Mitä osaamista ja taitoja sinulla jo on? Oletko vaihtamassa ammattia? Kaipaavatko vanhat taitosi päivittämistä? Oletko uudelleen tilanteessa, jossa haluat selvittää, mikä sinusta tulee isona? ja Mitä tulisit tekemään työksesi, jos voisit vapaasti valita? Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä koulutusta. Se voi olla: omaehtoista koulutusta henkilöstökoulutusta työvoimakoulutusta. Voit opiskella niin työssä, työn ohessa kuin omalla ajalla. Aikuiskoulutusta järjestetään mm. yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatillisissa aikuiskoulutusoppilaitoksissa ja ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa, kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa ja kesäyliopistoissa, aikuislukioissa, opintokeskuksissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja musiikkioppilaitoksissa. Aikuisten opiskelua on helpotettu poistamalla opiskelulta muodollisia esteitä ja aikaisempia opintoja voidaan lukea hyväksi. Aiemmin hankittu osaaminen (opiskelemalla, työelämässä tai harrastuksissa) lasketaan osaksi tutkintoa ja näin se voi lyhentää opiskeluaikaa ja nopeuttaa valmistumista. Aikuisopiskelu voi olla lähiopetusta, itsenäistä tai ohjattua etäopiskelua tai monimuoto-opiskelua. Lähiopiskelulla tarkoitetaan opiskelua luokassa tai ryhmä- tai seminaarityöskentelyä. Opiskelu voi tapahtua päivällä, illalla tai viikonloppuisin. Etäopiskelussa on kyse paikasta riippumattomasta opiskelusta, jossa opettaja ja opiskelija eivät tapaa toisiaan kasvokkain. Opetuksessa voidaan käyttää hyväksi tieto- ja viestintätekniikkaa. Opiskelu on mm. erilaisten tehtävien itsenäistä tekemistä ja tenttejä, mutta mahdollistaa myös opiskelun yhdessä muiden etäopiskelijoiden kanssa. Verkko-opiskelulla tarkoitetaan tietoverkon hyödyntämistä opiskelussa. Opetus voi tapahtua joko kokonaan tai osittain verkossa. Verkkoa voidaan käyttää myös muun opetuksen tukena esimerkiksi tiedon jakamisessa. 3

4 Monimuoto-opiskelulla tarkoitetaan erilaisten opetusjärjestelyjen, kuten lähiopetuksen, etäopetuksen ja itsenäisen opiskelun yhdistelmiä. Opinnot koostuvat esimerkiksi valmiiden oppimateriaalien ja kirjallisuuskuulustelujen suorittamisesta. Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät erilaiset opiskelun toteuttamistavat. 1 HAKUKELPOISUUS Toinen aste Peruskoulu tai sitä vastaava oppimäärä Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus ja hakukelpoisuus vastaavalle alalle (AMK-tutkintoon johtava koulutus): Yleisen hakukelpoisuuden antavat: lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate tutkinto opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mm. insinööri) vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat: kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto kolmea vuotta suppeammat yhdistelmäopinnot ammattitutkinto edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot Vastaavan alan hakukelpoisuuden täydentäminen yleiseksi hakukelpoisuudeksi (yksi seuraavista): suorittamalla lisäksi yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perusopetuksen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen suorittamalla lisäksi ammattitutkinnon suorittamalla lisäksi erikoisammattitutkinnon hankkimalla vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla. Lisäksi: AMK-tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen voi tulla valituksi myös vähintään 60 op koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa suorittanut henkilö. Yliopisto Yliopistokoulutukseen on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut jonkun seuraavista tutkinnoista: ylioppilastutkinto International Baccalaureate -tutkinto (IB) Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) 4

5 Reifeprüfung-tutkinto ammatillinen korkea-aste, ammatillinen opistoaste tai vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto ammattikorkeakoulututkinto ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin yliopiston edellyttämät avoimen yliopisto-opetuksen opinnot 2 KOULUTUSVÄYLÄT PERUSKOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Oppisopimuskoulutus KORKEA-ASTEEN KOULUTUS Ammattikorkeakoulu Yliopisto AIKUISKOULUTUS Näyttötutkinnot Työvoimakoulutus Vapaatavoitteiset opinnot 2.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS Aikuisten lukiokoulutus Aikuiset voivat suorittaa lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, yksittäisten oppiaineiden oppimäärän tai korottaa aikaisemmin saatuja arvosanoja. Aikuisten lukiokoulutusta järjestetään useimmiten aikuislukioissa tai lukioiden aikuislinjoilla. Lukio-opintoja voi suorittaa myös yksityisopiskelijana, etälukiossa ja eräissä kansanopistoissa. Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Näyttötutkintoihin voidaan valmentautua omaehtoisessa koulutuksessa (opetushallinnon tukemaa), oppisopimuskoulutuksena (oppisopimusviranomaisten tukemaa), työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena (työvoimaviranomaisten hankkimaa) ja henkilöstökoulutuksena (työnantajan tukemaa). 5

6 Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä (henkilökohtaistaminen). Voit valita itsellesi tarpeellisia tutkinnon osia tutkinnon perusteissa vaaditun mukaisesti. Näyttötehtävät ja -järjestelyt suunnitellaan siten, että tutkinnon voi suorittaa tutkinnon osa kerrallaan. Näyttötutkintoon voi osallistua kuka tahansa, jolla on riittävä ammattitaito tutkinnon suorittamiseksi. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Koulutuksen järjestäjät päättävät itsenäisesti hakuajoista, jotka vaihtelevat paljon. Joihinkin koulutuksiin voi hakea pitkin vuotta. Varmimmin tiedon hakuajoista saa suoraan oppilaitoksista. Ammatilliset perustutkinnot Ammatilliset perustutkinnot voi suorittaa joko näyttötutkintona tai nuorten opetussuunnitelmiin perustuvana koulutuksena. Suoritustavasta riippumatta tutkinnot vastaavat toisiaan. Kaikkien ammatillisten perustutkintojen laajuus on koulutuksena suoritettaessa 120 opintoviikkoa eli kolme vuotta. Näyttötutkintoon valmentavassa opiskelussa opiskeluaika on tavallisesti lyhyempi, koska aikaisempi osaaminen otetaan huomioon henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa laadittaessa (henkilökohtaistaminen). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto suoritetaan aina näyttötutkintona, jossa ammattitaito osoitetaan näytöin. Oppisopimuskoulutus Oppisopimus perustuu työsopimukseen tai virkasuhteeseen, jossa noudatetaan työ- ja virkasuhdeehtoja. Opiskelija hakee työnantajan tai työnantaja hakee opiskelijan/työntekijän. Yrittäjänä toimiva henkilö voi solmia ns. yrittäjän oppisopimuksen, jos toinen yrittäjä toimii hänelle mentorina. Oppisopimuksen voi solmia alkamaan milloin tahansa. Oppisopimus on pääosin työpaikalla, käytännön työtehtävissä tapahtuvaa koulutusta, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimus valmentaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai se voi olla ammatillista täydennyskoulutusta. Opiskelijalla on vastuu opinnoista (työssä oppiminen ja tietopuolinen opiskelu). Ohjaus- ja opastusvastuu on ammattinsa osaavalla työpaikkakouluttajalla. Oppisopimusaika on yksilöllinen ja jokaisella on henkilökohtainen opiskeluohjelma. Oppisopimuksessa työnantajalla on koulutusvastuu (sopivat ja monipuoliset työtehtävät, työkierto). Työnkuvan on oltava näyttötutkinnon sisältöä vastaava ja työaika vähintään 25 tuntia viikossa (tutkintoa vastaavissa työtehtävissä). Vaadittava ammattitaito osoitetaan (pääosin) työtehtävillä omalla työpaikalla. Oppisopimuskeskus maksaa tietopuoliset opinnot, näyttötutkinnon, opintososiaaliset edut tietopuolisten opintojen päiviltä sekä koulutuskorvauksen työnantajalle. Mahdollinen palkkatuki työnantajalle tulee TEtoimistosta (kun oppisopimuksen aloittaa työtön työnhakija). Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Opiskelijalta perittävä tutkintomaksu on 50,50. Rahoituksena käy myös vakuutusyhtiön tai KELAn rahoittama uudelleen kouluttaminen. 6

7 2.2 TYÖVOIMAKOULUTUS Ammatillinen työvoimakoulutus on usein tutkintotavoitteista koulutusta, jossa opiskelija voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia. Koulutus voi olla myös jatko- tai täydennyskoulutusta. Korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta voidaan hankkia kesken jääneiden opintojen loppuunsaattamiseksi. Valmentava työvoimakoulutus painottuu urasuunnitteluun ja työelämävalmiuksien kehittämiseen ja siihen sisältyy usein työssäoppimista Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensi sijassa 17 vuotta täyttäneille työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutukseen voivat tietyin edellytyksin osallistua myös muut, kuten työssä ja työvoiman ulkopuolella olevat. Kaikki haussa olevat työvoimakoulutukset löytyvät työ- ja elinkeinotoimistojen sivuilta koulutukset. Jos soveltuvaa koulutusta ei löydy työvoimakoulutustarjonnasta, TE-toimisto voi perustellusti hankkia koulutusta ns. yksittäisenä koulutuspaikkana. Työvoimakoulutuksilla ei ole yhtenäistä haku- tai aloitusajankohtaa, niihin haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Koulutushakemuksen voi jättää sähköisesti Työ- ja elinkeinohallinto hankkii työvoimakoulutuksen ammatillisilta oppilaitoksilta, korkeakouluilta tai yksityisiltä koulutuksen järjestäjiltä. Opiskelu työvoimakoulutuksessa on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta opiskelijalle maksetaan työttömyysetuutta. Korvaukseton määräaika (karenssi) ei ole voimassa koulutuksen aikana. Koulutuksesta aiheutuvien ateria-, matka- ja majoituskustannusten korvaamiseksi maksetaan ylläpitokorvausta. Työvoimakoulutuksessa oloaika kuluttaa ansio- ja peruspäivärahan 500 päivän enimmäisaikaa. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta saat TE-toimistosta työvoima- ja koulutusneuvojilta sekä osoitteesta 25 vuotta täyttäneet työnhakijat voivat suorittaa työttömyysaikanaan myös omaehtoisia opintoja. Opintojen tarkoituksenmukaisuus ja päätoimisuus arvioidaan TE-toimistossa ja kirjataan hakijan työllistymissuunnitelmaan. Opintojen ajalta hakija saa työttömyysetuuden ja ylläpitokorvauksen. Etuutta maksetaan enintään 24 kuukautta kutakin koulutuskokonaisuutta kohden. Opiskeluaika kuluttaa ansio- ja peruspäivärahan 500 päivän enimmäisaikaa. 2.3 VAPAATAVOITTEISET OPINNOT Aikuiset voivat kehittää itseään myös suorittamatta tutkintoa tai valmistumatta ammattiin. Vapaatavoitteisten eli kaikille avoimien opintojen piiriin kuuluvat kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja avoimet korkeakouluopinnot. Kansalais- ja työväenopistot järjestävät yleissivistävää koulutusta lähinnä aikuisille. Opiskelijat opiskelevat tietoja ja taitoja omien tavoitteidensa mukaan. Kansalais- ja työväenopistojen toiminnan esittely löytyy sivuilla ja yhteystiedot Kansanopistoissa järjestetään kursseja. Kansanopistoissa on myös opintolinjoja, jotka kestävät syksystä kevääseen. Kansanopistoissa voi opiskella yleissivistäviä aineita ja harrasteaineita. Myös tutkintoja voi suorittaa, esimerkiksi peruskoulututkinnon. Joissakin kansanopistoissa järjestetään ammatillista koulutusta. Lisätietoja kursseista ja linjoista 7

8 Opintokeskukset ovat valtion tukemia yksityisiä aikuisoppilaitoksia. Opintokeskukset järjestävät yleissivistäviä opintoja aikuisille ja jonkin verran ammatillista lisäkoulutusta. Puolueet, ammattijärjestöt ja sitoutumattomat kansalaisjärjestöt vastaavat opintokeskusten toiminnasta. Opintokeskusten sivuja löytyy Kesäyliopistot järjestävät avointa yliopisto-opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa sekä ammatillista täydennyskoulutusta. Lisäksi ne järjestävät kielikoulutusta, valmennuskursseja, abiturienttikursseja, erilaisia tapahtumia ja yleisötilaisuuksia. Kesäyliopistojen toiminta on ympärivuotista. Opetus on kaikille avointa. Ikärajoja tai pääsykokeita ei ole. Lisätietoja 2.4 KORKEA-ASTEEN KOULUTUS Korkea-asteen koulutusta ovat yliopistojen alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot, tieteelliset ja taiteelliset jatkotutkinnot (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot), ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Ammattikorkeakouluopiskelu Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Ammattikorkeakoulututkinto on käytännönläheinen korkeakoulututkinto. Koulutus kestää koulutusohjelmasta riippuen kokopäiväopintoina 3,5 4,5 vuotta. Koulutusta järjestetään myös aikuiskoulutuksena, jolloin opintoja voi suorittaa myös työn ohessa. Aikaisemmat opinnot ja työkokemus lyhentävät yleensä opiskeluaikaa. Opinnot sisältävät perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja, harjoittelua ja opinnäytetyön. Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa keväisin ja syksyisin. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Ylempään amk-tutkintoon voi hakeutua kun hakijalla on soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta. Opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä. Tutkinnon keskeinen osa on ammatillinen opinnäytetyö, joka toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin ylempi korkeakoulututkinto. Haku on kaksi kertaa vuodessa syksyisin ja keväisin. Ammatilliset erikoistumisopinnot Erikoistumisopinnot ovat opintopisteen laajuisia täydennyskoulutusohjelmia, joita voi suorittaa työn ohessa. Opinnoilla voi täydentää aikaisempaa tutkintoa tai laajentaa ammatillista osaamista uudelle alueelle. Erikoistumisopinnot on pääsääntöisesti suunnattu henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon. Erikoistumisopintoihin haetaan ammattikorkeakoulun erikseen ilmoittamana hakuaikana syksyisin tai keväisin. Avoin ammattikorkeakoulu Opinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoin AMK sopii kaikille itsensä ja ammatillisen osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksiin voi hakeutua ympäri vuoden. Opinnot ovat hyödynnettävissä ammattikorkeakoulututkintoon, jos henkilö myöhemmin hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi. Opinnoista saa myös lisäpisteitä haettaessa tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen. Lisätietoja 8

9 Täydennyskoulutus Ammattikorkeakouluissa järjestetään aikuiskoulutuksena yksityisten henkilöiden ammattiosaamista täydentäviä lyhytkestoisia täydennyskoulutuspäiviä jaseminaareja. Täydennyskoulutukset on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Kesken jääneet ammattikorkeakouluopinnot Kesken jääneiden ammattikorkeakouluopintojen loppuun suorittamista kannattaa tiedustella suoraan ammattikorkeakoulusta, jossa on opiskellut. Kesken jääneiden ammattikorkeakouluopintojen loppuun suorittamista järjestetään myös työllisyyskoulutuksena. Niistä saa tarkemmin tietoa työvoimatoimistoista. Yliopisto-opiskelu Yliopistojen perustutkintorakenne on kaksiportainen: alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto) ja ylempi korkeakoulututkinto (maisterin tutkinto). Lisätietoja hakemisesta yliopisto-opintoihin saat yliopistojen sähköisestä yhteishausta, jonka löydät verkosta osoitteesta sekä yliopistojen hakijapalveluista. Yliopistot järjestävät myös avointa yliopisto-opetusta ja täydennyskoulutusta. Avoin yliopisto-opiskelu Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille halukkaille. Avoimet yliopisto-opinnot ovat yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisia arvosanaopintoja, joihin kuka tahansa voi osallistua. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta suoritetut opinnot voi liittää myöhemmin osaksi korkeakoulututkintoa. Avoimen yliopiston opintojen perusteella on mahdollista siirtyä tutkinto-opiskelijaksi. Yliopistoon voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi suoritettuaan tietynmäärän opintoja avoimessa yliopistossa, useimmiten ilman valintakoetta. Väylä on avoinna tietyillä aloilla ja sen vaatimukset on syytä tarkistaa suoraan yliopistosta. Lisätietoja Ikääntyvien yliopisto Ikääntyvien yliopisto on osa avoimen yliopiston toimintaa ja sen tavoitteena on välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa sekä tarjota mahdollisuuksia yliopistolliseen opiskeluun ilman muodollisia suorituksia. Opinnot sisältävät kaikille avoimia Studia Generalia -luentosarjoja, seminaareja, opintopiirejä ja matkoja. Täydennyskoulutus Yliopiston täydennyskoulutuskeskukset järjestävät seminaareja ja lyhytkursseja, pitkäkestoista täydennyskoulutusta ja erikoistumisopintoja sekä henkilöstökoulutusta yrityksille, yhteisöille ja järjestöille. Kesken jääneet yliopisto-opinnot Kesken jääneiden yliopisto-opintojen loppuun suorittamista kannattaa tiedustella suoraan yliopistosta, jossa on opiskellut. Kesken jääneet yliopisto-opintojen loppuun suorittamista järjestetään myös työllisyyskoulutuksena. Niistä saa tarkemmin tietoa työvoimatoimistoista. 9

10 3 OPINTOJEN RAHOITUS Yleiset tuet Opintotuki kuka ja millaiseen koulutukseen tukea voi saada? Opintotukea voi saada ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen, lukion ja korkeakouluopintojen suorittamiseen. Tuen saamisen edellytyksenä on päätoiminen opiskelu (kestoltaan vähintään 8 viikkoa). Tukea voi saada myös ulkomailla opiskeluun. Opintotukea maksetaan toisen asteen opinnoissa koko päätoimisen opiskelun ajan ja korkea-asteen opinnoissa enintään 70 kk. Jos opiskelet avoimessa korkeakoulussa tai kesäyliopistossa, et voi saada opintotukea. Jos sinulla kuitenkin on tutkinnonsuoritusoikeus korkeakoulussa ja suoritat tutkintoosi kuuluvia opintoja avoimessa korkeakoulussa, voit saada opintotukea. Suomessa suoritettaviin opintoihin opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset. Kelan opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa. Lisätietoja g Opiskelijat Opiskelu työttömyysetuudella kuka ja millaiseen koulutukseen tukea voi saada? Työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta voi saada työvoimakoulutukseen ja omaehtoiseen päätoimiseen ja tarkoituksenmukaiseen opiskeluun. Etuutta voi saada kutakin opintokokonaisuutta kohden enintään 24 kuukauden ajan. Opiskeluaika kuluttaa ansio- ja peruspäivärahan 500 päivän enimmäisaikaa. Päätoimiseksi opiskeluksi katsotaan opiskelu, jonka laajuus on 3 ov/5 op kutakin opiskelukuukautta kohden. Opintojen tarkoituksenmukaisuus arvioidaan TE-toimistossa ja kirjataan hakijan työllistymissuunnitelmaan. Opinnot voivat olla päätoimista lukio- tai perusasteen koulutusta, ammatillista perus- tai täydennyskoulutusta, ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja, avointa yliopisto- tai amk-koulutusta. Yliopistotutkintoon johtavia opintoja voi opiskella työttömyysetuudella ainoastaan, jos opiskelu on ollut keskeytyneenä vähintään yhden vuoden. Hakijan on oltava 25 vuotta täyttänyt ja ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Aikuiskoulutustuki kuka ja millaiseen koulutukseen tukea voi saada? Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden (1 v) ennen tuettavan opiskelun alkua on ollut työelämässä yhteensä vähintään 5 vuotta jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi (2 kk) ei saa opiskeluun muuta tukea. Tukea myönnetään Suomessa toimivan, julkisen viranomaisen alaisen, oppilaitoksen tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Tuki on verollista ja kestoltaan enintään 18 kk. Aikuiskoulutustukeen oikeutetulla on mahdollisuus saada myös opintolainan valtiontakaus, jonka myöntää Kela. Lisätietoja 10

11 4 TUKEA OPPIMISEEN Oppimisvaikeuksiin on mahdollista löytää hyviä selviytymiskeinoja. Kenenkään ei kannata jäädä yksinongelmiensa kanssa. Oppimisen hyväksi voi tehdä paljon hyödyntämällä omia vahvuuksia ja kehittämällä tietoisesti omia työskentelytapoja. Hyviä malleja oppimiseen kannattaa etsiä ja omaksua monilta eritahoilta, esimerkiksi läheisiltä ja opiskelutovereilta sekä oppilaitosten tai työpaikkojen ammattilaisilta. Myös järjestöt, kirjastot ja opistot tarjoavat erilaisia tukimuotoja. Oppimista voi helpottaa myös asianmukaisilla apuvälineillä. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vaaliminen on tärkeää oppimisvaikeuksien yhteydessä, jotta jaksaa tehdä työtä oman oppimisen eteen. Oppimisvaikeuksien salaaminen tai peittely voi kuluttaa kohtuuttomasti ylimääräistä energiaa, mikä on pois oppimiseen käytettävistä voimavaroista. Joskus vaikeuksiin tarvitaan myös kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on yksilön työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Lisätietoja mm. ja 5 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS, How to apply to education Maahanmuuttajien koulutusta koskevissa kysymyksissä kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteys oman kunnan kouluviranomaisiin. Useissa kunnissa on nimetty henkilö koordinoimaan maahanmuuttajien koulutusasioita. Ulkomaalaisvirasto neuvoo maahanmuuttajia oleskelulupa- ja kansalaisuusasioissa. Työministeriön alaan kuuluvia maahanmuuttoasioita ovat pakolaisuus, siirtolaisuus, ulkomailla työskentely, turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja maahanmuuttajien kotoutuminen yhteiskuntaan. Kansaneläkelaitos ja KELA:n opintotukikeskus antavat tietoa opintososiaalisista seikoista. Lisätietoja koulutuksen järjestämisestä, opettajan tukipalveluista ja erilaisista maahanmuuttajien koulutukseen liittyvistä teemoista löydät mm. osoitteissa g Minne hakisin g Aikuiskoulutukseen g Maahanmuuttajien koulutus ja When you are applying for education given in a foreign language (other than Finnish or Swedish) and adult education, always check the application procedure from the educational institution. For more information 11

12 6 SANASTO Henkilökohtaistaminen Opintojen henkilökohtaistamisessa on kysymys opiskelijan äänen kuulumisesta oppimisprosessissa. Opiskelijan kokemuksilla, tavoitteilla ja hänen opiskelulle antamilla merkityksillä sekä näiden asioiden kehittymisellä on oppimisen lopputuloksessa keskeinen osuus. Opiskelun lähtökohtana on, ja sitä rajaavat, kolme tekijää: a) tutkinnon perusteet sekä opetussuunnitelman tavoitteet ja vaatimukset b) opiskelijan tavoitteet ja tämän opiskelulle antamat merkitykset sekä c) työelämän vaatimukset. Henkilökohtaistamisen ydin on opiskelijan ammattitaidon kehittymisessä. Lisätietoja Omaehtoinen koulutus Termi viittaa opintojen rahoitukseen: omaehtoiseen koulutukseen henkilö voi hakeutua omasta aloitteestaan, ja opintojen rahoitusta varten voi hakea opintotukea. (Vrt. työpaikka- ja työvoimakoulutus.) Opetussuunnitelman perusteet Opetushallituksen määräys, jossa on päätetty perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteet, opintokokonaisuudet ja niiden laajuudet, keskeiset sisällöt ja arviointi. Lisäksi se sisältää määräykset opinto-ohjauksesta, opiskelijan arvioinnista, työssäoppimisesta, erityisopetuksesta, maahanmuuttajakoulutuksesta, oppisopimuskoulutuksesta ja opetussuunnitelmasta. Opintopiste (op) Korkea-asteen koulutuksessa opintojen mitoituksen perusyksikkö, joka ilmoittaa koulutuksen laajuuden. Opintopiste on Euroopan unionin sisäisesti luotu yhtenäinen järjestelmä, jolla mitataan ja vertaillaan opintosuorituksia. Opintopiste perustuu lukuvuoden työmäärään. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos (täysipäiväiset opinnot) vastaa 60 opintopistettä. Esimerkiksi 60 opintopistettä = opintoviikkoa. Opiskelija voi tarvita kyseisin kokonaisuuden opiskeluun pidemmän tai lyhyemmän ajan henkilökohtaisen työtahtinsa mukaan. Opintoviikko (ov) Opintojen mitoituksen perusyksikkö, joka ilmoittaa koulutuksen laajuuden. Yksi opintoviikko tarkoittaa opiskelijan keskimäärin 40 tunnin työpanosta. Opiskelija voi tarvita kyseisen kokonaisuuden opiskeluun pidemmän tai lyhyemmän ajan henkilökohtaisena työtahtinsa mukaan. Opintoviikko sisältää järjestettyä opetusta ja itsenäistä opiskelua. Näyttötutkinto Yleiskäsite näyttönä, nykyisin tutkintotilaisuutena, suoritettavasta ammatillisesta tutkinnosta. Näyttötutkinnot (=aikuistutkinto, työelämän tutkinto) ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. 12

13 Tutkintotilaisuus (ns. näyttö) Tutkinnon järjestäjän organisoima ja ennalta suunniteltu tapahtumakokonaisuus, jossa tutkinnon suorittaja osoittaa ammatillisen osaamisensa määriteltyjen työtehtävien suorittamisella. Tutkintotilaisuus liittyy näyttötutkintoihin. Tutkintotilaisuus, entiseltä nimeltään näyttö, on todellisen ammattitaidon osoittamistapa ja aikuiskoulutuksessa ammattipätevyyden osa, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi ja arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkintotilaisuudet järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Aikuiset, joilla on riittävä ammattitaito, voivat osallistua tutkintotilaisuuksiin myös ilman edeltävää kouluopetusta. 7 POHJOIS-KARJALASSA AIKUISKOULUTUSTA TOTEUTTAVIEN JA TARJOAVIEN OPPILAITOSTEN JA ORGANISAATIOIDEN YHTEYSTIEDOT Ammattiopisto Luovi, Aikuiskoulutus Humanistinen ammattikorkeakoulu Joensuun toimipiste Joensuun kampus Kaislakatu 6, JOENSUU Länsikatu 15, JOENSUU p p Joensuun lyseon lukion aikuislinja Joensuun seudun kansalaisopisto Koskikatu 8, JOENSUU Lähteläntie 4, JOENSUU p p Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen yliopisto PL 111, JOENSUU Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate p Yliopistokatu 2, Aurora 2.krs, PL 111, JOENSUU p Kiteen Evankelinen Kansanopisto Lieksan kristillinen opisto Opistontie 7, KITEE Kylänlahdentie 81, KYLÄNLAHTI p p Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Joensuun toimipiste, Kaislakatu 3 Kiteen toimipiste PL 199, JOENSUU Ilmolantie 3, KITEE p p Lieksan toimipiste Outokummun toimipiste Oravatie 1, LIEKSA Karjalankatu 2, OUTOKUMPU p p

14 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Hakutoimisto Avoin AMK Tikkarinne 9, JOENSUU Tikkarinne 9, JOENSUU p p Pohjois-Karjalan Oppisopimuskeskus Pohjois-Karjalan Kesäyliopisto Rantakatu 13, PL 77, JOENSUU Tulliportinkatu 3, F-rakennus 2.krs p PL 179, JOENSUU p Pohjois-Karjalan opisto Niittylahdentie, NIITTYLAHTI Joensuun seudun työ- ja elinkeinotoimisto p Koulutusneuvonta Kauppakatu 23 A, JOENSUU p , LINKKIVINKIT Tietoa oppimisesta, ohjauksesta, aikuisten urasuunnittelusta g ammattinettiin on koottu tietoa eri ammateista ja ammattialoista. Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoja ammateista, ammattialoista ja työtehtävistä. g aikuisten urasuunnittelua g verkkopalvelu oppimisen ja kehittämisen tueksi, löytyy mm. Suomen kaikki koulut tai g tietoa opiskelusta ulkomailla g Ammatilliset näyttötutkinnot g Näyttötutkintojen perusteet g tietoa opiskelusta, koulutuksesta ja opintojen rahoituksesta ammatilliset näyttötutkinnot ja osaamisen tunnistaminen g tietoa oppimisesta ja oppimaan oppimisesta g opintojen suunnittelu g selkokielinen kerronta aikuiskoulutuksen mahdollisuuksista g oppimateriaali ja työkirja, joka auttaa aikuista oppijaa tutustumaan omiin mahdollisuuksiinsa aikuiskoulutuksessa ja työmarkkinoilla Tietoa oppilaitoksista ja koulutuksista g tänne on koottu tietokanta, jota voi selailla yliopistoittain, paikkakunnittain ja oppiaineittain tai hakujen avulla g tänne on koottu osa ammattikorkeakoulujen tarjoamasta avoimesta AMK opinnoista (pääsääntöisesti verkko-opintotarjontaa) g tietoa oppisopimustoiminnasta ja linkki oman alueesi oppisopimustoimistoon 14

15 g voit tutustua kaikkiin eri koulutusvaihtoehtoihin tässä osoitteessa g tietoa eri oppilaitoksissa järjestettävistä lyhytkursseista g oppaaseen on koottu tietoa aikuisten ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin johtavasta koulutuksesta sekä tietoa muusta aikuiskoulutuksesta g Taydennyskoulutus.fi on opetusministeriön palvelu, joka kokoaa yliopistojen täydennyskoulutustarjonnan yhteen kurssihauksi Tietoa opintojen rahoituksesta g aikuiskoulutusinfo, tietoa opintojen rahoituksesta g työttömälle ja/tai opiskelijalle g aikuiskoulutustuki g työttömyyskassojen etuudet Tukea oppimiseen g Erilaiset oppijat ry. liiton kotisivu, josta löydät monipuolisesti tietoa erilaisesta oppimisesta ja linkit alueellisiin yhdistyksiin. Joensuun seudun erilaiset oppijat osoitteessa g opas on tehty auttamaan Sinua, vammainen tai erilainen oppija, kun suunnittelet korkeakouluopintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Oppaassa on tietoa koulutukseen hakeutumisesta, erityis- ja opiskelujärjestelyistä kotimaassa ja ulkomailla sekä yhdenvertaisuudesta g Opi oppimaan.fi on verkkopalvelu aikuisten oppimisvaikeuksista Maahanmuuttajien koulutus g Minne hakisin g Aikuiskoulutukseen g Maahanmuuttajien koulutus -> tietoa maahanmuuttajien koulutuksesta g tietoa maahanmuuttajille 15

16 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osarahoittama projekti AIVO Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut toteutetaan osana Euroopan unionin rakennerahastojen Suomea koskevan Manner- Suomen ESR -ohjelmakauden Itä-Suomen suuralueosion toimenpideohjelmaa. Projekti toteutetaan pohjoiskarjalaisten aikuiskoulutusorganisaatioiden ja työ- ja elinkeinotoimiston yhteistyönä. Hallinnoijana toimii Pohjois-Karjalan Aikuisopisto. Erityisohjauksen kehittämistehtävän osaprojektista vastaa Ammattiopisto Luovi ja projektin ohjauksen koulutusohjelmat toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. AIVO-projekti edistää aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen ja oppimisen tukitoimien saatavuutta, henkilökohtaistamisen eli yksilöllisten opiskelusuunnitelmien tehostumista sekä kehittää neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden osaamista. Toiminta-alueena on Pohjois-Karjala. Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat maakunnan aikuisväestö, jolle aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ensisijaisesti kohdistetaan sekä aikuisten neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt. Lisäksi projektin toiminta hyödyntää välillisesti mm. maakunnan työ- ja elinkeinoelämää, maakunnallisia ja ylimaakunnallisia aikuiskoulutusverkostoja sekä koko maan aikuiskoulutuskenttää. gsm

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock Suomeen työhön Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille Anton Ivanov/Shutterstock te-palvelut.fi Työ- ja elinkeinoministeriö, 11/2014 Taitto: Edita Publishing Oy Paino: Edita Prima Oy

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä 2013 Sisällys Suosituksen saate... 2 1. Johdanto... 3 2. Mitä erityisohjaus

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot