Tietohallintoohjelma. Tampereen kaupunkiseutu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietohallintoohjelma. Tampereen kaupunkiseutu 24.2.2012"

Transkriptio

1 Tietohallintoohjelma Tampereen kaupunkiseutu Etunimi Sukunimi

2 Tietohallinto-ohjelman sisältö Taustaa Tavoitteet Laatimisprosessi Tietohallinnon Arvot Tietohallinnon Missio Tietohallinnon Visio Tietohallinto-ohjelman strategiset tavoitteet 2

3 Taustaa Tietohallinto-ohjelma on laadittu vuonna 2009 valtuustokaudelle Tämän jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia Strateginen päätös ostaa tietotekniikan tuotanto kilpailluilta markkinoilta Strateginen päätös keskittää tietohallinnon organisaatio Tampereella konsernihallintoon Strateginen päätös, että tällä keskitetyllä tietohallinnolla on myös sovituilta osin seudullista roolia Tietohallintojohtaja on vaihtunut Muutokset valtion ICT-organisoinnissa ja JulkICT:n perustaminen korostavat tarvetta kansalliseen yhteistyöhön Tietohallinto-laki tuli voimaan syksyllä 2011 Näistä syistä tietohallinto-ohjelma päätettiin päivittää vastaamaan paremmin nykyisen tilanteen vaatimuksia. 3

4 Tavoitteet tietohallinto-ohjelman laatimiselle Koko seudullisen tietohallintokokonaisuuden huomiointi Tampere, Seutu, PSHP Tavoitteiden, panostuskohteiden ja toimenpiteiden määrittely yhdessä toiminnan kanssa Olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen mahdollisimman paljon Tietohallinnon henkilöstön osallistuttaminen ja sitouttaminen koko prosessin ajan Aikaikkuna 5 vuotta 2v suunnitelmat +3v peruslinjauksia Tuloksena laajasti sisäistetty ja tuettu koko seutuun kohdistuva tietohallintoalueen kehityssuunnitelma 4

5 Tietohallinto-ohjelman laatimisprosessi 5

6 TIETOHALLINTO-OHJELMAN SISÄLTÖ 6

7 Tietohallinnon arvot Olemme luotettavia ja toimimme tavoitteellisesti Suhtaudumme asiakkaidemme tarpeisiin vakavasti Suunnittelemme mitä teemme ja teemme mitä suunnittelimme Olemme innovatiivisia Ennakkoluulottomasti pyrimme uusiin ja hyödyllisiin ratkaisuihin Kehitymme ja kehitämme Kasvatamme osaamistamme kouluttautumalla ja oppimalla muilta Kehitämme palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa Tunnemme toiminnan ja toimimme yhdessä Meillä on käsitys siitä, mitä ja miten kunnan palveluja tuotetaan Etsimme yhdessä ratkaisut ICT:n hyödyntämiseen 7

8 Tietohallinnon Missio MISSIO Mahdollistamme Tampereen kaupunkiseudun kuntien toiminnot kustannustehokkailla ja luotettavilla ICT-palveluilla. Johdamme ICT-palvelujen kehittämistä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kokonaisedun mukaisesti. 8

9 Tietohallinnon Visio Visio 2016 Kunnan toimintojen tuottavuus ja tiedon hyödyntäminen kasvavat merkittävästi käyttämällä tehokkaasti tieto- ja viestintätekniikkaa. 9

10 TIETOHALLINNON STRATEGISET TAVOITTEET JOHDETTUNA KAUPUNKISTRATEGIOISTA JA TOIMIALUEIDEN TARPEISTA 10

11 Lukuohje - Termit Strateginen painopiste Kuntien ja Seudun Kuntayhtymän strategiset painopistealueet (5 kpl) Kehitysalue Kehitysalueet jaettuna Tampereen tietohallinnon ohjausmallin mukaisesti (Kehittämis- ja Ohjausryhmät, sekä Tietohallinnon oma kehittämisalue) Hankekorit Tietohallinnon strateginen panostusalue, jossa nähdään suuria muutostarpeita ja ICTteknologian hyödyntämisen kautta mahdollisuus merkittävästi nostaa tuottavuutta ja tietopääoman käyttöä (VISIO) Tietohallinnon päämäärä Tietohallinnon päämäärä kyseisessä hankekorissa Strateginen tavoite Tietohallinnon tavoitteet, jotka ohjaavat ylätasolla hankekorin projektien ja hankkeiden määrittelyä Investointiehdotukset Suurimmat resursseja vaativat hankkeet tai tavoitteet hankekorissa. Ohjaa investointisuunnitelmaa (vrt. SAP 2012) 11

12 Lukuohje - Rakenne Strategiset painopisteet (lihavoitu) Kuntalainen ja hyvinvointi Elinvoima ja kilpailukyky Kaupunkirakenne ja ympäristö Seudullisesti kehitettävät palvelut Kehittämisalue/ Hyvinvointipalvelut Hypa (sote, opetus, kulttuuri) Hankekorin nimi Hankekori Kehittämisalue/ Asuminen ja rakentaminen (KAKE/KAUKO) Asuminen ja rakentaminen Yhteiset Kehittämisalue/ Konserni Sisäinen toiminta ja johtaminen Hallinto Kehittämisalue/ Tietohallinto Tietohallinto 12

13 Lukuohje - Mitä valinnat tarkoittavat? Hankekorit - Tärkeimmät panostuskohteet (Tuottavuus-näkökulma) Miten tietohallinnon panostusta voidaan parhaiten hyödyntää strategialähtöisiin kehityskohteisiin? Missä panostus tuottaa parhaan tuloksen? Missä panostetaan enemmän? Mitä tehdään ja mitä ei tehdä? Muut - Minimipanostus Hankekorien ulkopuolella tehdään myös asioita strategialähtöisesti tai muusta syystä Asioita jätetään myös tekemättä 13

14 Strategiset painopisteet, kehitysalueet ja hankekorit Kuntalainen ja hyvinvointi Elinvoima ja kilpailukyky Kaupunkirakenne ja ympäristö Seudullisesti kehitettävät palvelut Hypa (sote, opetus, kulttuuri) Asuminen ja rakentaminen Yhteiset Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen Kuntalaisen oma- ja etähoidon mahdollistaminen Seudulliset oppimisympäristöt (Seudullinen kasvatus ja opetus) Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Maankäytön toteutusohjelman ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittaminen Kiinteistö- ja infraomaisuuden tehokas hallinta Kuntalaisen sähköisen asioinnin ja osallistumisen kehittäminen Tiedolla johtamisen kehittäminen Sisäinen toiminta ja johtaminen Hallinto Tehokas riskienhallinta Sujuva hallinto Tietohallinto Tietohallinnon asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittäminen Kehittämisen ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurilla Valtakunnallinen tietohallintoyhteistyö Teknologian hyödyntäminen 14

15 Vuosikello Tietohallinto-ohjelman aikaikkuna on viisi vuotta, jolle ajalle se määrittää tietohallinnon painotusalueet (Hankekorit) ja päätavoitteet (Hankekorien strategiset tavoitteet). Vuosittain tehtävät toimenpiteet Tietohallinto-ohjelman sisältöä tarkastellaan ja tehdään tarvittavat muutokset esimerkiksi ympäristön muutoksien takia. Erityisesti tarkastellaan investointiehdotuksia. Tämän pohjalta tehdään pitkän tähtäimen (PTS, 2-3 vuotta) suunnittelu investoinneille. Tavoite on suunnitella ja priorisoida suurimpien investointien jakautuminen ajallisesti PTS:n ajalle. Näiden pohjalta valitaan toteutuskohteet vuosisuunnitelmaan. Toteutusta seurataan ja ohjataan hankesalkun kautta. Hankesalkun ohjaus mahdollistaa reagoinnin muutoksiin, joita ei voida ennakoida PTS tai vuosisuunnittelussa. 15

16 Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen Tietohallinnon päämäärä: Hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäratkaisut tukevat kuntalaisen oikeutta valita palveluverkosta sopivin palvelutuottaja kuntarajoista riippumatta. Muutostarpeet Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakastietojen yhteiskäyttöisyys Yhteen toimimattomat järjestelmät, asiakkaan hoidossa ja palvelussa tarvittava tieto ei ole käytettävissä hoitoon osallistuvilla Palvelurakenteen muutokset, seudullinen yhteistyö ja kuntarakenteen muutokset Kuntalaispalveluja ei ole nyt juurikaan yli kuntarajojen Strategiset tavoitteet Hyvinvointipalvelujen toimialuearkkitehtuurin määritelty Alueellinen potilastietojen käsittely Lainsäädännön vaatimusten toteuttaminen Tuetaan monituottajamallin toteuttamista Alueellinen sosiaalihuollon tietojen käsittely 16

17 Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Sähköinen lääkemääräys (eresepti) 2012 Sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) Potilas- ja sosiaalihuollon asiakastiedon alueellisen yhteiskäyttöisyyden toteuttaminen Palveluseteliprosessin sähköistäminen Orivesi-Tampere sote-yhteistoiminta-alue Suun terveydenhuollon palveluiden seudullisen toteuttamisen selvitys Sähköinen asiointi, esim. yhteiset alueelliset ajanvarauspalvelut

18 Kuntalaisen oma- ja etähoidon mahdollistaminen Tietohallinnon päämäärä: Hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäratkaisut tukevat kuntalaisen oma- ja etähoidon prosesseja, syrjäytymisen ehkäisyä ja kotona asumista. Muutostarpeet Palvelutarpeen muuttuminen väestön ikääntymisen ja eliniän pidentymisen vuoksi Kotona-asumisen edistäminen Syrjäytymisen ehkäisy Omahoidon edistäminen Asiakkaan ja omaisten mukaanottaminen tuen ja hoidon suunnitteluun ja hoitoon Ratkaisuja henkilöstöpulaan Strategiset tavoitteet Terveyden edistämistä, sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja omahoitoa tukevien sähköisten ratkaisujen kehittäminen Koti- ja palveluasumista tukevien hyvinvointi-, hoiva- ja turvateknologioiden kehittäminen Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen ja puolesta asioinnin mahdollistaminen 18

19 Kuntalaisen oma- ja etähoidon mahdollistaminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Mobiiliratkaisujen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kotihoidossa Kaste-ohjelman paikalliset toteutukset Kuntalaisen terveyden edistämistä ja omahoitoa tukevat ICT-ratkaisut esim. Terveystaltio Sähköiset asiointipalvelut Koti- ja palveluasumisen hyvinvointi-, hoiva- ja turvateknologiaratkaisut

20 Seudulliset oppimisympäristöt (Seudullinen kasvatus ja opetus) Tietohallinnon päämäärä: Opetustoimen tietojärjestelmäratkaisut tukevat seudullisen opetuksen järjestämistä ja mahdollistaa nykyaikaisen opetusteknologian tehokkaan käytön. Muutostarpeet Palvelurakenteen muuttuminen Kasvatus- ja oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen Seudulliset isäntäkuntaratkaisut Strategiset tavoitteet Seudulliset kasvatus- ja oppimisympäristöt ja oppilashallintojärjestelmät Teknologiaympäristöjen nykyaikaistaminen 20

21 Seudulliset oppimisympäristöt (Seudullinen kasvatus ja opetus) Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu 2. asteen seudullinen järjestäminen: Tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto sekä tukipalvelujen järjestäminen Oppimisympäristöjen tekninen kehittäminen: nopeat laajakaistayhteydet toimipisteisiin Kansalaisopistot: Alueellisten kansalaisopistojen yhtenäinen tiedonhallinta Varhaiskasvatus: Tietojärjestelmät vastaamaan yhteistoimintaa organisaation sisällä ja kuntien kesken Opetuksen työasemaympäristön pilvipalveluiden kehittäminen Yhteinen sähköinen seudullinen opetussuunnitelma

22 Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Joukkoliikenteen tietojärjestelmäratkaisut mahdollistavat seudullisen joukkoliikenteen toteuttamisen tehokkaasti Muutostarpeet Tarve edistää kuntalaisten seudullista liikkumista joukkoliikenteen avulla Tarve madaltaa joukkoliikenteen käyttökynnystä Asukkaat mieltävät joukkoliikenteen myönteisesti Strategiset tavoitteet Yhtenäinen seutulippu Yhtenäinen informaatiokanava Uuden liiketoiminnan mahdollistaminen avoimella tiedolla 22

23 Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Joukkoliikenteen ICT-infrastruktuurin kehittäminen Joukkoliikenteen seudullinen informaatiojärjestelmä ja tariffijärjestelmä, tavoitevuosi 2018 Joukkoliikennetietojen avaaminen nykyistä laajempaan käyttöön

24 Maankäytön toteutusohjelman ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittaminen Tietohallinnon päämäärä: Tuetaan asumisen, palveluiden ja liikenteen yhteensovittamista Muutostarpeet Ekologisuusvaatimukset Ilmastonmuutos Suunnittelijoilla hajanainen perustietoaineisto Seudullisuuden korostuminen kaupunkirakenteessa, maankäytössä ja liikenteessä Väestörakenteen muutos ja kasvu Strategiset tavoitteet Järjestelmien integraatio sisäisesti ja kansallisiin järjestelmiin Järjestelmien palvelurajapintojen kehittäminen ja käyttöönotto Tietomallipohjaisen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kehittäminen Monituottajamallia tukevat ICTratkaisut 24

25 Maankäytön toteutusohjelman ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittaminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Infra-alan tietomallipohjaisten palveluiden kehitys valtakunnallisesti (InfraTM) Rajapintojen ja standardien kehittäminen Järjestelmien tietojen sisällöllisen ja teknisen yhteensopivuuden kehittäminen - Paikkatietopohjaiset pohjakartat, kiinteistötiedot, ajantasakaava ja palautejärjestelmät. Rekisterien ja pohjakartan integrointi. - Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun ja yhteensovittamisen työkalu Hanketiedon kokoaminen ja julkaisu monituottajamallin tarpeiden mukaisesti

26 Kiinteistö- ja infraomaisuuden tehokas hallinta Tietohallinnon päämäärä: Parannetaan rakennetun ympäristön hallittavuutta Muutostarpeet Tarve parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sen seurantaa, sekä kiinteistöjen hallintaa Tarve parantaa infraomaisuuden kuntotiedon seurantaa Tarve hyödyntää omaisuustietoa tehokkaammin suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon lähtötietona Strategiset tavoitteet Keskitetyn kiinteistöjen hallinta- ja valvontajärjestelmän aikaansaaminen Maaomaisuuden hallinnan kehittäminen Infraomaisuuden kunnon seuranta uusia teknologioita käyttäen Omaisuustiedon tarjoaminen käyttöön rajapintoja hyödyntäen 26

27 Kiinteistö- ja infraomaisuuden tehokas hallinta Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Kiinteistöjen hallinta- ja valvontajärjestelmät Infraomaisuuden hallinnan uusien tiedonkeruumenetelmien ja tiedon yhteiskäyttöisyyden kehitys Yleisillä alueilla sijaitsevien infrarakenteiden (tele, sähkö, kunnallistekniikka) hallinnan ja tiedon yhteiskäyttöisyyden mahdollistaminen

28 Kuntalaisen sähköisen asioinnin ja osallistumisen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Kuntalaisille kehitetään sähköisiä palveluita, jotka tukevat palvelutuotannon tuottavuuden kasvua ja parantavat kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia Muutostarpeet Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Sähköisten palveluiden ja mobiiliteknologian kehitys asettaa uusia vaatimuksia myös kunnan sähköisille palveluille Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelutarpeet verkossa Palvelutapahtuman kustannusten hallinta Strategiset tavoitteet Kuntalaisen sähköiset palvelut toteutetaan yhdenmukaisesti ja toteutuksessa panostetaan käytettävyyteen. Asiakasprosesseja ja palautteen hallintaa yhdenmukaistetaan ja sovitetaan yhteen. Monikanavaiset asiointipalvelut Vastataan kuntalaisten tarpeeseen voida käyttää sähköisiä verkkopalveluja 28

29 Kuntalaisen sähköisen asioinnin ja osallistumisen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Kuntalaisportaali ja sen sisällön kehitys Sähköiset itsepalvelut - kehittämistoiminnan vauhdittaminen Kirjastot ja museot: toimivien ja vakaiden, seudullisten tietovarantojen tarjoaminen asiakkaille ja asiantuntijoille Sähköinen palvelukartta Asiakaspalautteen hallintaa yhdenmukaistetaan Paikkatiedon hyödyntäminen sähköisten palveluiden kehittämisessä

30 Tiedolla johtamisen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Tietoarkkitehtuurilla mahdollistetaan luotettava ja ajantasainen tieto johtamisen tukemiseen Muutostarpeet Toiminnan ohjaus vaatii luotettavaa tietoa ja raportteja (mm. terveysvaikutusten aikaansaaminen ja niiden mittaaminen) Strategiset tavoitteet Ydintiedot tunnistetaan ja hallintamalli otetaan käyttöön Kehitetään yhtenäinen näkymä ydintietoihin Raportointivälineet vastaavat toimialueiden tarpeita 30

31 Tiedolla johtamisen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Väline ydintietojen hallintaan Raportoinnin kehittäminen

32 Tehokas riskienhallinta Tietohallinnon päämäärä: Tietojen käsittelyyn ja tietotekniikkaan liittyviä riskejä tunnistetaan aktiivisesti ja riskejä minimoidaan teknisillä ja hallinnollisilla keinoilla. Muutostarpeet Yhteiskunta ja kunnan toiminnot ovat jatkuvasti entistä riippuvaisempia ICT-teknologiasta ja palveluista ja niiden toimintavarmuudesta Monituottajarakenteeseen siirtyminen korostaa riskienhallintaa Strategiset tavoitteet Riskien-, tietoturvan- ja tietosuojanhallinta on ajantasaista ja tarpeita vastaavaa Henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaosaamista parannetaan Käyttövaltuuspolitiikka luodaan ja otetaan käyttöön Monituottajamallissa kiinnitetään erityistä huomiota riskienhallintaan 32

33 Tehokas riskienhallinta Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Tietohallintoon liittyvän riskienhallinnan kehittäminen ja auditoinnit Seudulliset tietoturva- ja tietosuojapolitiikat ja koulutus 2012 Käyttövaltuuspolitiikka ja käyttövaltuuksien hallinta 2012 Tietoliikenneverkon tietoturvan kehittäminen Käyttölokien hallinnan ja valvonnan kehittäminen Sopimushallinta

34 Sujuva hallinto Tietohallinnon päämäärä: Yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri ohjaa yksinkertaistamiseen, yhteiskäyttöisyyteen ja tiedon sujuvaan liikkumiseen organisaatiorajojen yli Muutostarpeet Parantaa raportointia Hallinnollisten päällekkäisyyksien poistaminen Kuntalaisten kasvava kiinnostus valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta Strategiset tavoitteet Tehokkaasti hyödynnetty toiminnanohjausjärjestelmä Henkilöstön itsepalvelutoiminnot Ydintiedon hallinnan arkkitehtuuri Seudullinen tietotuotanto ja yhteinen tiedolla johtamisen tapa 34

35 Sujuva hallinto Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu SAP-roadmapin mukainen kehittäminen Tiedolla johtaminen, järjestelmiin viedyn tiedon hyödyntäminen nykyistä paremmin, raportit, analyysit yms Ostamisen kehittäminen Asianhallintajärjestelmän ja kokoussovelluksen kehittäminen Ryhmätyömenetelmien ja sisällönhallinnan kehittäminen Kertakirjautumisen kehittäminen

36 MITEN TIETOHALLINTO MAHDOLLISTAA ASIAT? 36

37 Tietohallinnon asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto haluaa olla paras tukiorganisaatio asiakas- ja henkilöstöpalautteen perusteella Muutostarpeet Tietohallinnon asiakasryhmät ja niiden tarpeet muuttuvat Tietohallinnon prosessien kehitys Tietohallinnon osaamisen kehitys Strategiset tavoitteet Tietohallinnon toiminta ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja perustuvat valtuusto- ja seutustrategiaan Tietohallinnon toiminta perustuu hyvin kuvattuun toimintamalliin ja osaamista kehitetään jatkuvasti Tietohallinnon toimintaa, tuloksia ja palvelujen laatua mitataan systemaattisesti ja läpinäkyvästi Tietoturva- ja tietosuoja ovat osa päivittäistä toimintaa 37

38 Tietohallinnon asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Osaamisen kehittäminen: asiakaspalvelu, tietohallinnon toiminta palvelujen hankkijana Järjestelmien seudullinen pääkäyttäjyys Tietohallinnon toimintamallin kehitys Hankinta- ja sopimusosaamisen kehitys

39 Kehittämisen ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurilla Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto kehittää asiakkaiden näkökulmasta oikeita asioita oikein ja tavoitteellisesti tehokkailla menetelmillä Muutostarpeet ICT-kokonaisuus on pirstaleinen ja monimutkainen ICT-palvelujen, toimialueiden ja kokonaisuuden tavoitetiloja ei ole selkeästi määritelty Hankesalkun ja projektien hallinnassa ei ole käytössä systemaattisesti tehokkaita menetelmiä Hyöty-/kustannusajattelu Strategiset tavoitteet Kokonaisarkkitehtuuri toimii johtamisen ja kehittämisen välineenä Palvelujen kehittäminen perustuu työn tuottavuuden parantamiseen kokonaishyöty huomioiden Tietotekninen ympäristö rakennetaan yhtenäiseksi 39

40 Kehittämisen ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurilla Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Kokonaisarkkitehtuurin nykytila, tavoitetila, ohjaus kohti tavoitetilaa (toimiala/ict-palvelukohtaisesti) Avoimien rajapintojen määrittäminen ja aikaansaaminen Ydintiedon tunnistaminen Ydintiedon hallinta ja sen ratkaisut, MDM Monituottajamallin parempi tukeminen ja niitä koskevien ICT-linjausten tekeminen Hankesalkulla johtamisen ja projektimenetelmien kehitys

41 Valtakunnallinen tietohallintoyhteistyö Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto osallistuu valtakunnalliseen yhteistyöhön ja kehittää yhteiskäyttöisiä ja yhteentoimivia ICT-palveluita Muutostarpeet Kuntakohtaisista täsmäratkaisuista tulee päästä valtakunnallisiin kokonaisratkaisuihin Ei kykyä neuvotella parhaita sopimuksia yksittäisenä kuntana Omistajuuden puute valtakunnallisissa ratkaisuissa Strategiset tavoitteet Hankinnat ja toimittajien hallinta on tarkoituksenmukaista paikallisiin, seudullisiin ja valtakunnallisiin kilpailutuksiin ja sopimuksiin perustuvaa Tietohallinto on haluttu yhteistyökumppani ja aktiivinen toimija 41

42 Valtakunnallinen tietohallintoyhteistyö Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu JulkICT-strategiaan vaikuttaminen Suurimpien kaupunkien ICT-yhteistyö Kohti Kumppanuutta SADe-hanke Yhteistyö valtakunnallisissa hankkeissa ja kilpailutuksissa

43 Teknologian hyödyntäminen Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto seuraa ICT-markkinoiden kehittymistä aktiivisesti ja osaa käyttää toimittajien parhaita ratkaisuja ICT-kehityksessä. Muutostarpeet Monimutkaisuus Teknologian muutosvauhti kasvaa Ekologisten arvojen korostuminen Työtapojen radikaalit muutokset Työvälineiden kuluttajistuminen Strategiset tavoitteet Henkilöstön tieto- ja viestintäteknistä osaamista kehitetään Tietohallinto mahdollistaa seudullisten palveluiden käyttämisen paikka- ja paikkakuntariippumattomasti ja tukee käyttäjien liikkuvuutta VihreäIT Uuden teknologian oikea-aikainen käyttöönotto 43

44 Teknologian hyödyntäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Uuden teknologian ja palveluiden ymmärtäminen, konseptointi, pilotointi ja hyödyntäminen Aikataulu

45 KIITOS!

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu?

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu? Opetuksen ict -palveluverkko Seudullinen ratkaisu? 1 Opetustoimialan visio Seudullisessa tieto- ja viestintätekniikan peruskäytön suunnitelmassa ( v. 2012) linjataan seudullisesta tavoitetilasta seuraavaa:

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Tietohallinnon rooli

Tietohallinnon rooli Tietohallinnon rooli HaHe/Tietohallinto Tietohallintojohtaja Teppo Sulonen 1 Toiminta ajatus Mihin tietohallintoa tarvitaan, mitä varten tietohallinto on olemassa? Tietohallinnon tehtävänä on mahdollistaa

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12. DIMENTEQ OY ÖRNINKATU 15 24100 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.2011

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Tarinasta toimintaan. Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja Kuntaliitto 4.12.2012

Tarinasta toimintaan. Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja Kuntaliitto 4.12.2012 Tarinasta toimintaan Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja Kuntaliitto 4.12.2012 1 Tulevaisuus Kaupungin haasteita Asiakkaisiin liittyviä haasteita Väestön rakennemuutoksen vaikutukset palvelutarpeisiin

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen Esityksen rakenne Sote-uudistuksen tavoitteet Sote-ICTn tilanne Kansallisen ja alueellisen tietohallinnon ohjaus ja järjestäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Strategiatyön vaiheet 1. Kartoitus 2. Visiointi 3. Priorisointi 4. Toimenpiteistä ja vastuista sopiminen 5.

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa Eira Isoniemi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pirjo Juvonen Ylä-Savon ICT-palvelut Oy Ylä-Savo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Sonkajärven

Lisätiedot

Kansallisiin linjauksiin perustuva KA- ja hankeyhteistyö PSSHP:n alueella

Kansallisiin linjauksiin perustuva KA- ja hankeyhteistyö PSSHP:n alueella Kansallisiin linjauksiin perustuva KA- ja hankeyhteistyö PSSHP:n alueella Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa 2 11.12.2014 Itä-Suomen yliopisto Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 2014. Alueellista tietohallintoyhteistyötä. Pohjois-Suomesta

Kuntamarkkinat 2014. Alueellista tietohallintoyhteistyötä. Pohjois-Suomesta Kuntamarkkinat 2014 Alueellista tietohallintoyhteistyötä Pohjois-Suomesta TAUSTAA Kansallinen VAKAVA-projekti ja VAKAVA:n tietohallintoyhteistyöprojekti Tietohallintotyön johtaminen ja organisointi OYS-ervan

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tuki - toteutussuunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tuki - toteutussuunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tuki - toteutussuunnitelma - JUHTA 10.2.2015 Tommi Oikarinen Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tuki ICT muutostukiohjelman uudelleen suunnittelu vastaamaan muuttunutta

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS Järvenpää 25.4.2006 Projektipäällikkö Jarmo Kärki Tikesos-hanke Sosiaalialan tietoteknologiahanke tukee sosiaalialan omista tarpeista lähtevää tietoteknologian

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti Johanna Andersson / 19.5.2014 / Jyväskylä / SOTETITE Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn 17. tutkimuspäivät Hankkeen

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT strategia Valmistelun tilannekatsaus

Julkisen hallinnon ICT strategia Valmistelun tilannekatsaus Julkisen hallinnon ICT strategia 2012 2020 Valmistelun tilannekatsaus 20.9.2012 Tavoite: konkreettinen ja innostava sekä toteuttamiskelpoinen julkisen hallinnon ICT strategia Perusta: Haasteet: Hallitusohjelma

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan päämäärä: Oulu on (vuonna 2020 Euroopan) älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia toiminnassaan

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa (Alueellinen) yhteentoimivuus Länsi- ja pohj. alueen sote johtajat Pohtimolampi 13.11.2014 FM, HTT, Harri Ihalainen tietohallintojohtaja CV:stä - Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot