Tietohallintoohjelma. Tampereen kaupunkiseutu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietohallintoohjelma. Tampereen kaupunkiseutu 24.2.2012"

Transkriptio

1 Tietohallintoohjelma Tampereen kaupunkiseutu Etunimi Sukunimi

2 Tietohallinto-ohjelman sisältö Taustaa Tavoitteet Laatimisprosessi Tietohallinnon Arvot Tietohallinnon Missio Tietohallinnon Visio Tietohallinto-ohjelman strategiset tavoitteet 2

3 Taustaa Tietohallinto-ohjelma on laadittu vuonna 2009 valtuustokaudelle Tämän jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia Strateginen päätös ostaa tietotekniikan tuotanto kilpailluilta markkinoilta Strateginen päätös keskittää tietohallinnon organisaatio Tampereella konsernihallintoon Strateginen päätös, että tällä keskitetyllä tietohallinnolla on myös sovituilta osin seudullista roolia Tietohallintojohtaja on vaihtunut Muutokset valtion ICT-organisoinnissa ja JulkICT:n perustaminen korostavat tarvetta kansalliseen yhteistyöhön Tietohallinto-laki tuli voimaan syksyllä 2011 Näistä syistä tietohallinto-ohjelma päätettiin päivittää vastaamaan paremmin nykyisen tilanteen vaatimuksia. 3

4 Tavoitteet tietohallinto-ohjelman laatimiselle Koko seudullisen tietohallintokokonaisuuden huomiointi Tampere, Seutu, PSHP Tavoitteiden, panostuskohteiden ja toimenpiteiden määrittely yhdessä toiminnan kanssa Olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen mahdollisimman paljon Tietohallinnon henkilöstön osallistuttaminen ja sitouttaminen koko prosessin ajan Aikaikkuna 5 vuotta 2v suunnitelmat +3v peruslinjauksia Tuloksena laajasti sisäistetty ja tuettu koko seutuun kohdistuva tietohallintoalueen kehityssuunnitelma 4

5 Tietohallinto-ohjelman laatimisprosessi 5

6 TIETOHALLINTO-OHJELMAN SISÄLTÖ 6

7 Tietohallinnon arvot Olemme luotettavia ja toimimme tavoitteellisesti Suhtaudumme asiakkaidemme tarpeisiin vakavasti Suunnittelemme mitä teemme ja teemme mitä suunnittelimme Olemme innovatiivisia Ennakkoluulottomasti pyrimme uusiin ja hyödyllisiin ratkaisuihin Kehitymme ja kehitämme Kasvatamme osaamistamme kouluttautumalla ja oppimalla muilta Kehitämme palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa Tunnemme toiminnan ja toimimme yhdessä Meillä on käsitys siitä, mitä ja miten kunnan palveluja tuotetaan Etsimme yhdessä ratkaisut ICT:n hyödyntämiseen 7

8 Tietohallinnon Missio MISSIO Mahdollistamme Tampereen kaupunkiseudun kuntien toiminnot kustannustehokkailla ja luotettavilla ICT-palveluilla. Johdamme ICT-palvelujen kehittämistä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kokonaisedun mukaisesti. 8

9 Tietohallinnon Visio Visio 2016 Kunnan toimintojen tuottavuus ja tiedon hyödyntäminen kasvavat merkittävästi käyttämällä tehokkaasti tieto- ja viestintätekniikkaa. 9

10 TIETOHALLINNON STRATEGISET TAVOITTEET JOHDETTUNA KAUPUNKISTRATEGIOISTA JA TOIMIALUEIDEN TARPEISTA 10

11 Lukuohje - Termit Strateginen painopiste Kuntien ja Seudun Kuntayhtymän strategiset painopistealueet (5 kpl) Kehitysalue Kehitysalueet jaettuna Tampereen tietohallinnon ohjausmallin mukaisesti (Kehittämis- ja Ohjausryhmät, sekä Tietohallinnon oma kehittämisalue) Hankekorit Tietohallinnon strateginen panostusalue, jossa nähdään suuria muutostarpeita ja ICTteknologian hyödyntämisen kautta mahdollisuus merkittävästi nostaa tuottavuutta ja tietopääoman käyttöä (VISIO) Tietohallinnon päämäärä Tietohallinnon päämäärä kyseisessä hankekorissa Strateginen tavoite Tietohallinnon tavoitteet, jotka ohjaavat ylätasolla hankekorin projektien ja hankkeiden määrittelyä Investointiehdotukset Suurimmat resursseja vaativat hankkeet tai tavoitteet hankekorissa. Ohjaa investointisuunnitelmaa (vrt. SAP 2012) 11

12 Lukuohje - Rakenne Strategiset painopisteet (lihavoitu) Kuntalainen ja hyvinvointi Elinvoima ja kilpailukyky Kaupunkirakenne ja ympäristö Seudullisesti kehitettävät palvelut Kehittämisalue/ Hyvinvointipalvelut Hypa (sote, opetus, kulttuuri) Hankekorin nimi Hankekori Kehittämisalue/ Asuminen ja rakentaminen (KAKE/KAUKO) Asuminen ja rakentaminen Yhteiset Kehittämisalue/ Konserni Sisäinen toiminta ja johtaminen Hallinto Kehittämisalue/ Tietohallinto Tietohallinto 12

13 Lukuohje - Mitä valinnat tarkoittavat? Hankekorit - Tärkeimmät panostuskohteet (Tuottavuus-näkökulma) Miten tietohallinnon panostusta voidaan parhaiten hyödyntää strategialähtöisiin kehityskohteisiin? Missä panostus tuottaa parhaan tuloksen? Missä panostetaan enemmän? Mitä tehdään ja mitä ei tehdä? Muut - Minimipanostus Hankekorien ulkopuolella tehdään myös asioita strategialähtöisesti tai muusta syystä Asioita jätetään myös tekemättä 13

14 Strategiset painopisteet, kehitysalueet ja hankekorit Kuntalainen ja hyvinvointi Elinvoima ja kilpailukyky Kaupunkirakenne ja ympäristö Seudullisesti kehitettävät palvelut Hypa (sote, opetus, kulttuuri) Asuminen ja rakentaminen Yhteiset Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen Kuntalaisen oma- ja etähoidon mahdollistaminen Seudulliset oppimisympäristöt (Seudullinen kasvatus ja opetus) Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Maankäytön toteutusohjelman ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittaminen Kiinteistö- ja infraomaisuuden tehokas hallinta Kuntalaisen sähköisen asioinnin ja osallistumisen kehittäminen Tiedolla johtamisen kehittäminen Sisäinen toiminta ja johtaminen Hallinto Tehokas riskienhallinta Sujuva hallinto Tietohallinto Tietohallinnon asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittäminen Kehittämisen ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurilla Valtakunnallinen tietohallintoyhteistyö Teknologian hyödyntäminen 14

15 Vuosikello Tietohallinto-ohjelman aikaikkuna on viisi vuotta, jolle ajalle se määrittää tietohallinnon painotusalueet (Hankekorit) ja päätavoitteet (Hankekorien strategiset tavoitteet). Vuosittain tehtävät toimenpiteet Tietohallinto-ohjelman sisältöä tarkastellaan ja tehdään tarvittavat muutokset esimerkiksi ympäristön muutoksien takia. Erityisesti tarkastellaan investointiehdotuksia. Tämän pohjalta tehdään pitkän tähtäimen (PTS, 2-3 vuotta) suunnittelu investoinneille. Tavoite on suunnitella ja priorisoida suurimpien investointien jakautuminen ajallisesti PTS:n ajalle. Näiden pohjalta valitaan toteutuskohteet vuosisuunnitelmaan. Toteutusta seurataan ja ohjataan hankesalkun kautta. Hankesalkun ohjaus mahdollistaa reagoinnin muutoksiin, joita ei voida ennakoida PTS tai vuosisuunnittelussa. 15

16 Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen Tietohallinnon päämäärä: Hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäratkaisut tukevat kuntalaisen oikeutta valita palveluverkosta sopivin palvelutuottaja kuntarajoista riippumatta. Muutostarpeet Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakastietojen yhteiskäyttöisyys Yhteen toimimattomat järjestelmät, asiakkaan hoidossa ja palvelussa tarvittava tieto ei ole käytettävissä hoitoon osallistuvilla Palvelurakenteen muutokset, seudullinen yhteistyö ja kuntarakenteen muutokset Kuntalaispalveluja ei ole nyt juurikaan yli kuntarajojen Strategiset tavoitteet Hyvinvointipalvelujen toimialuearkkitehtuurin määritelty Alueellinen potilastietojen käsittely Lainsäädännön vaatimusten toteuttaminen Tuetaan monituottajamallin toteuttamista Alueellinen sosiaalihuollon tietojen käsittely 16

17 Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Sähköinen lääkemääräys (eresepti) 2012 Sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) Potilas- ja sosiaalihuollon asiakastiedon alueellisen yhteiskäyttöisyyden toteuttaminen Palveluseteliprosessin sähköistäminen Orivesi-Tampere sote-yhteistoiminta-alue Suun terveydenhuollon palveluiden seudullisen toteuttamisen selvitys Sähköinen asiointi, esim. yhteiset alueelliset ajanvarauspalvelut

18 Kuntalaisen oma- ja etähoidon mahdollistaminen Tietohallinnon päämäärä: Hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäratkaisut tukevat kuntalaisen oma- ja etähoidon prosesseja, syrjäytymisen ehkäisyä ja kotona asumista. Muutostarpeet Palvelutarpeen muuttuminen väestön ikääntymisen ja eliniän pidentymisen vuoksi Kotona-asumisen edistäminen Syrjäytymisen ehkäisy Omahoidon edistäminen Asiakkaan ja omaisten mukaanottaminen tuen ja hoidon suunnitteluun ja hoitoon Ratkaisuja henkilöstöpulaan Strategiset tavoitteet Terveyden edistämistä, sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja omahoitoa tukevien sähköisten ratkaisujen kehittäminen Koti- ja palveluasumista tukevien hyvinvointi-, hoiva- ja turvateknologioiden kehittäminen Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen ja puolesta asioinnin mahdollistaminen 18

19 Kuntalaisen oma- ja etähoidon mahdollistaminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Mobiiliratkaisujen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kotihoidossa Kaste-ohjelman paikalliset toteutukset Kuntalaisen terveyden edistämistä ja omahoitoa tukevat ICT-ratkaisut esim. Terveystaltio Sähköiset asiointipalvelut Koti- ja palveluasumisen hyvinvointi-, hoiva- ja turvateknologiaratkaisut

20 Seudulliset oppimisympäristöt (Seudullinen kasvatus ja opetus) Tietohallinnon päämäärä: Opetustoimen tietojärjestelmäratkaisut tukevat seudullisen opetuksen järjestämistä ja mahdollistaa nykyaikaisen opetusteknologian tehokkaan käytön. Muutostarpeet Palvelurakenteen muuttuminen Kasvatus- ja oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen Seudulliset isäntäkuntaratkaisut Strategiset tavoitteet Seudulliset kasvatus- ja oppimisympäristöt ja oppilashallintojärjestelmät Teknologiaympäristöjen nykyaikaistaminen 20

21 Seudulliset oppimisympäristöt (Seudullinen kasvatus ja opetus) Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu 2. asteen seudullinen järjestäminen: Tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto sekä tukipalvelujen järjestäminen Oppimisympäristöjen tekninen kehittäminen: nopeat laajakaistayhteydet toimipisteisiin Kansalaisopistot: Alueellisten kansalaisopistojen yhtenäinen tiedonhallinta Varhaiskasvatus: Tietojärjestelmät vastaamaan yhteistoimintaa organisaation sisällä ja kuntien kesken Opetuksen työasemaympäristön pilvipalveluiden kehittäminen Yhteinen sähköinen seudullinen opetussuunnitelma

22 Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Joukkoliikenteen tietojärjestelmäratkaisut mahdollistavat seudullisen joukkoliikenteen toteuttamisen tehokkaasti Muutostarpeet Tarve edistää kuntalaisten seudullista liikkumista joukkoliikenteen avulla Tarve madaltaa joukkoliikenteen käyttökynnystä Asukkaat mieltävät joukkoliikenteen myönteisesti Strategiset tavoitteet Yhtenäinen seutulippu Yhtenäinen informaatiokanava Uuden liiketoiminnan mahdollistaminen avoimella tiedolla 22

23 Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Joukkoliikenteen ICT-infrastruktuurin kehittäminen Joukkoliikenteen seudullinen informaatiojärjestelmä ja tariffijärjestelmä, tavoitevuosi 2018 Joukkoliikennetietojen avaaminen nykyistä laajempaan käyttöön

24 Maankäytön toteutusohjelman ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittaminen Tietohallinnon päämäärä: Tuetaan asumisen, palveluiden ja liikenteen yhteensovittamista Muutostarpeet Ekologisuusvaatimukset Ilmastonmuutos Suunnittelijoilla hajanainen perustietoaineisto Seudullisuuden korostuminen kaupunkirakenteessa, maankäytössä ja liikenteessä Väestörakenteen muutos ja kasvu Strategiset tavoitteet Järjestelmien integraatio sisäisesti ja kansallisiin järjestelmiin Järjestelmien palvelurajapintojen kehittäminen ja käyttöönotto Tietomallipohjaisen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kehittäminen Monituottajamallia tukevat ICTratkaisut 24

25 Maankäytön toteutusohjelman ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittaminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Infra-alan tietomallipohjaisten palveluiden kehitys valtakunnallisesti (InfraTM) Rajapintojen ja standardien kehittäminen Järjestelmien tietojen sisällöllisen ja teknisen yhteensopivuuden kehittäminen - Paikkatietopohjaiset pohjakartat, kiinteistötiedot, ajantasakaava ja palautejärjestelmät. Rekisterien ja pohjakartan integrointi. - Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun ja yhteensovittamisen työkalu Hanketiedon kokoaminen ja julkaisu monituottajamallin tarpeiden mukaisesti

26 Kiinteistö- ja infraomaisuuden tehokas hallinta Tietohallinnon päämäärä: Parannetaan rakennetun ympäristön hallittavuutta Muutostarpeet Tarve parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sen seurantaa, sekä kiinteistöjen hallintaa Tarve parantaa infraomaisuuden kuntotiedon seurantaa Tarve hyödyntää omaisuustietoa tehokkaammin suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon lähtötietona Strategiset tavoitteet Keskitetyn kiinteistöjen hallinta- ja valvontajärjestelmän aikaansaaminen Maaomaisuuden hallinnan kehittäminen Infraomaisuuden kunnon seuranta uusia teknologioita käyttäen Omaisuustiedon tarjoaminen käyttöön rajapintoja hyödyntäen 26

27 Kiinteistö- ja infraomaisuuden tehokas hallinta Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Kiinteistöjen hallinta- ja valvontajärjestelmät Infraomaisuuden hallinnan uusien tiedonkeruumenetelmien ja tiedon yhteiskäyttöisyyden kehitys Yleisillä alueilla sijaitsevien infrarakenteiden (tele, sähkö, kunnallistekniikka) hallinnan ja tiedon yhteiskäyttöisyyden mahdollistaminen

28 Kuntalaisen sähköisen asioinnin ja osallistumisen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Kuntalaisille kehitetään sähköisiä palveluita, jotka tukevat palvelutuotannon tuottavuuden kasvua ja parantavat kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia Muutostarpeet Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Sähköisten palveluiden ja mobiiliteknologian kehitys asettaa uusia vaatimuksia myös kunnan sähköisille palveluille Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelutarpeet verkossa Palvelutapahtuman kustannusten hallinta Strategiset tavoitteet Kuntalaisen sähköiset palvelut toteutetaan yhdenmukaisesti ja toteutuksessa panostetaan käytettävyyteen. Asiakasprosesseja ja palautteen hallintaa yhdenmukaistetaan ja sovitetaan yhteen. Monikanavaiset asiointipalvelut Vastataan kuntalaisten tarpeeseen voida käyttää sähköisiä verkkopalveluja 28

29 Kuntalaisen sähköisen asioinnin ja osallistumisen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Kuntalaisportaali ja sen sisällön kehitys Sähköiset itsepalvelut - kehittämistoiminnan vauhdittaminen Kirjastot ja museot: toimivien ja vakaiden, seudullisten tietovarantojen tarjoaminen asiakkaille ja asiantuntijoille Sähköinen palvelukartta Asiakaspalautteen hallintaa yhdenmukaistetaan Paikkatiedon hyödyntäminen sähköisten palveluiden kehittämisessä

30 Tiedolla johtamisen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Tietoarkkitehtuurilla mahdollistetaan luotettava ja ajantasainen tieto johtamisen tukemiseen Muutostarpeet Toiminnan ohjaus vaatii luotettavaa tietoa ja raportteja (mm. terveysvaikutusten aikaansaaminen ja niiden mittaaminen) Strategiset tavoitteet Ydintiedot tunnistetaan ja hallintamalli otetaan käyttöön Kehitetään yhtenäinen näkymä ydintietoihin Raportointivälineet vastaavat toimialueiden tarpeita 30

31 Tiedolla johtamisen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Väline ydintietojen hallintaan Raportoinnin kehittäminen

32 Tehokas riskienhallinta Tietohallinnon päämäärä: Tietojen käsittelyyn ja tietotekniikkaan liittyviä riskejä tunnistetaan aktiivisesti ja riskejä minimoidaan teknisillä ja hallinnollisilla keinoilla. Muutostarpeet Yhteiskunta ja kunnan toiminnot ovat jatkuvasti entistä riippuvaisempia ICT-teknologiasta ja palveluista ja niiden toimintavarmuudesta Monituottajarakenteeseen siirtyminen korostaa riskienhallintaa Strategiset tavoitteet Riskien-, tietoturvan- ja tietosuojanhallinta on ajantasaista ja tarpeita vastaavaa Henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaosaamista parannetaan Käyttövaltuuspolitiikka luodaan ja otetaan käyttöön Monituottajamallissa kiinnitetään erityistä huomiota riskienhallintaan 32

33 Tehokas riskienhallinta Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Tietohallintoon liittyvän riskienhallinnan kehittäminen ja auditoinnit Seudulliset tietoturva- ja tietosuojapolitiikat ja koulutus 2012 Käyttövaltuuspolitiikka ja käyttövaltuuksien hallinta 2012 Tietoliikenneverkon tietoturvan kehittäminen Käyttölokien hallinnan ja valvonnan kehittäminen Sopimushallinta

34 Sujuva hallinto Tietohallinnon päämäärä: Yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri ohjaa yksinkertaistamiseen, yhteiskäyttöisyyteen ja tiedon sujuvaan liikkumiseen organisaatiorajojen yli Muutostarpeet Parantaa raportointia Hallinnollisten päällekkäisyyksien poistaminen Kuntalaisten kasvava kiinnostus valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta Strategiset tavoitteet Tehokkaasti hyödynnetty toiminnanohjausjärjestelmä Henkilöstön itsepalvelutoiminnot Ydintiedon hallinnan arkkitehtuuri Seudullinen tietotuotanto ja yhteinen tiedolla johtamisen tapa 34

35 Sujuva hallinto Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu SAP-roadmapin mukainen kehittäminen Tiedolla johtaminen, järjestelmiin viedyn tiedon hyödyntäminen nykyistä paremmin, raportit, analyysit yms Ostamisen kehittäminen Asianhallintajärjestelmän ja kokoussovelluksen kehittäminen Ryhmätyömenetelmien ja sisällönhallinnan kehittäminen Kertakirjautumisen kehittäminen

36 MITEN TIETOHALLINTO MAHDOLLISTAA ASIAT? 36

37 Tietohallinnon asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto haluaa olla paras tukiorganisaatio asiakas- ja henkilöstöpalautteen perusteella Muutostarpeet Tietohallinnon asiakasryhmät ja niiden tarpeet muuttuvat Tietohallinnon prosessien kehitys Tietohallinnon osaamisen kehitys Strategiset tavoitteet Tietohallinnon toiminta ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja perustuvat valtuusto- ja seutustrategiaan Tietohallinnon toiminta perustuu hyvin kuvattuun toimintamalliin ja osaamista kehitetään jatkuvasti Tietohallinnon toimintaa, tuloksia ja palvelujen laatua mitataan systemaattisesti ja läpinäkyvästi Tietoturva- ja tietosuoja ovat osa päivittäistä toimintaa 37

38 Tietohallinnon asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Osaamisen kehittäminen: asiakaspalvelu, tietohallinnon toiminta palvelujen hankkijana Järjestelmien seudullinen pääkäyttäjyys Tietohallinnon toimintamallin kehitys Hankinta- ja sopimusosaamisen kehitys

39 Kehittämisen ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurilla Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto kehittää asiakkaiden näkökulmasta oikeita asioita oikein ja tavoitteellisesti tehokkailla menetelmillä Muutostarpeet ICT-kokonaisuus on pirstaleinen ja monimutkainen ICT-palvelujen, toimialueiden ja kokonaisuuden tavoitetiloja ei ole selkeästi määritelty Hankesalkun ja projektien hallinnassa ei ole käytössä systemaattisesti tehokkaita menetelmiä Hyöty-/kustannusajattelu Strategiset tavoitteet Kokonaisarkkitehtuuri toimii johtamisen ja kehittämisen välineenä Palvelujen kehittäminen perustuu työn tuottavuuden parantamiseen kokonaishyöty huomioiden Tietotekninen ympäristö rakennetaan yhtenäiseksi 39

40 Kehittämisen ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurilla Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Kokonaisarkkitehtuurin nykytila, tavoitetila, ohjaus kohti tavoitetilaa (toimiala/ict-palvelukohtaisesti) Avoimien rajapintojen määrittäminen ja aikaansaaminen Ydintiedon tunnistaminen Ydintiedon hallinta ja sen ratkaisut, MDM Monituottajamallin parempi tukeminen ja niitä koskevien ICT-linjausten tekeminen Hankesalkulla johtamisen ja projektimenetelmien kehitys

41 Valtakunnallinen tietohallintoyhteistyö Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto osallistuu valtakunnalliseen yhteistyöhön ja kehittää yhteiskäyttöisiä ja yhteentoimivia ICT-palveluita Muutostarpeet Kuntakohtaisista täsmäratkaisuista tulee päästä valtakunnallisiin kokonaisratkaisuihin Ei kykyä neuvotella parhaita sopimuksia yksittäisenä kuntana Omistajuuden puute valtakunnallisissa ratkaisuissa Strategiset tavoitteet Hankinnat ja toimittajien hallinta on tarkoituksenmukaista paikallisiin, seudullisiin ja valtakunnallisiin kilpailutuksiin ja sopimuksiin perustuvaa Tietohallinto on haluttu yhteistyökumppani ja aktiivinen toimija 41

42 Valtakunnallinen tietohallintoyhteistyö Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu JulkICT-strategiaan vaikuttaminen Suurimpien kaupunkien ICT-yhteistyö Kohti Kumppanuutta SADe-hanke Yhteistyö valtakunnallisissa hankkeissa ja kilpailutuksissa

43 Teknologian hyödyntäminen Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto seuraa ICT-markkinoiden kehittymistä aktiivisesti ja osaa käyttää toimittajien parhaita ratkaisuja ICT-kehityksessä. Muutostarpeet Monimutkaisuus Teknologian muutosvauhti kasvaa Ekologisten arvojen korostuminen Työtapojen radikaalit muutokset Työvälineiden kuluttajistuminen Strategiset tavoitteet Henkilöstön tieto- ja viestintäteknistä osaamista kehitetään Tietohallinto mahdollistaa seudullisten palveluiden käyttämisen paikka- ja paikkakuntariippumattomasti ja tukee käyttäjien liikkuvuutta VihreäIT Uuden teknologian oikea-aikainen käyttöönotto 43

44 Teknologian hyödyntäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Uuden teknologian ja palveluiden ymmärtäminen, konseptointi, pilotointi ja hyödyntäminen Aikataulu

45 KIITOS!

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki 2(16) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat... 4 3. Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä... 5 4. Ohjelmakauden

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015 2015 2017 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTEKNIIKKAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1. EDELLISEN OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013 KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013 Keski-Suomen maakunnallisen ICT-strategian 2011 toteutuma-analyysi ja tulevaisuuden kehittämislinjaukset Kirjoittaja: Martti Lehto, Jyväskylän yliopisto Julkaisija:

Lisätiedot

Tietohallintostrategia 2012-2015

Tietohallintostrategia 2012-2015 Tietohallintostrategia 2012-2015 KV hyväksynyt xx.xx.2012 KV godkänt xx.xx.2012 2 Sisältö 1. Strategian tausta... 3 2. Tietohallintostrategian yleiset painopistealueet... 4 2.1 Painopistealue 1: Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VERSIO 2.0 8.4.2010 VERSIOHISTORIA: Dokumentin tiedot Hankkeen nimi: KPK-kuntaneuvottelut ja yhtiöiden

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010

Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010 Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010 Tilaisuuden agenda Aika 9.00 9.15 9.15 9.45 9.45 10.10 10.10 10.20 10.20 10.40 10.40 11.00 Aihe Tilaisuuden avaus ja kuntien

Lisätiedot

KAARINAN TIETOHALLINTOSTRATEGIA

KAARINAN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 1 (26) KAARINAN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2011 2016 Versio 1.01 26.9.2011 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä...3 2 Johdanto...4 2.1 Tausta, tavoitteet ja merkitys...4 2.2 Tietohallintostrategia ja Kaarinan

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

WWW-osoite www.hel.fi/ Virallinen sähköpostiosoite helsinki.kirjaamo@hel.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta HELSINKI. Diaari 114/31/2015

WWW-osoite www.hel.fi/ Virallinen sähköpostiosoite helsinki.kirjaamo@hel.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta HELSINKI. Diaari 114/31/2015 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 0201256-6 Yrityksen

Lisätiedot

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014 ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa 24.10.2014 Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi

Lisätiedot

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma 01.12.2011 Esiselvitysraportti Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon -palvelukokonaisuus Esiselvitysraportti 2(70) Versiohistoria

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot