Tietohallintoohjelma. Tampereen kaupunkiseutu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietohallintoohjelma. Tampereen kaupunkiseutu 24.2.2012"

Transkriptio

1 Tietohallintoohjelma Tampereen kaupunkiseutu Etunimi Sukunimi

2 Tietohallinto-ohjelman sisältö Taustaa Tavoitteet Laatimisprosessi Tietohallinnon Arvot Tietohallinnon Missio Tietohallinnon Visio Tietohallinto-ohjelman strategiset tavoitteet 2

3 Taustaa Tietohallinto-ohjelma on laadittu vuonna 2009 valtuustokaudelle Tämän jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia Strateginen päätös ostaa tietotekniikan tuotanto kilpailluilta markkinoilta Strateginen päätös keskittää tietohallinnon organisaatio Tampereella konsernihallintoon Strateginen päätös, että tällä keskitetyllä tietohallinnolla on myös sovituilta osin seudullista roolia Tietohallintojohtaja on vaihtunut Muutokset valtion ICT-organisoinnissa ja JulkICT:n perustaminen korostavat tarvetta kansalliseen yhteistyöhön Tietohallinto-laki tuli voimaan syksyllä 2011 Näistä syistä tietohallinto-ohjelma päätettiin päivittää vastaamaan paremmin nykyisen tilanteen vaatimuksia. 3

4 Tavoitteet tietohallinto-ohjelman laatimiselle Koko seudullisen tietohallintokokonaisuuden huomiointi Tampere, Seutu, PSHP Tavoitteiden, panostuskohteiden ja toimenpiteiden määrittely yhdessä toiminnan kanssa Olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen mahdollisimman paljon Tietohallinnon henkilöstön osallistuttaminen ja sitouttaminen koko prosessin ajan Aikaikkuna 5 vuotta 2v suunnitelmat +3v peruslinjauksia Tuloksena laajasti sisäistetty ja tuettu koko seutuun kohdistuva tietohallintoalueen kehityssuunnitelma 4

5 Tietohallinto-ohjelman laatimisprosessi 5

6 TIETOHALLINTO-OHJELMAN SISÄLTÖ 6

7 Tietohallinnon arvot Olemme luotettavia ja toimimme tavoitteellisesti Suhtaudumme asiakkaidemme tarpeisiin vakavasti Suunnittelemme mitä teemme ja teemme mitä suunnittelimme Olemme innovatiivisia Ennakkoluulottomasti pyrimme uusiin ja hyödyllisiin ratkaisuihin Kehitymme ja kehitämme Kasvatamme osaamistamme kouluttautumalla ja oppimalla muilta Kehitämme palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa Tunnemme toiminnan ja toimimme yhdessä Meillä on käsitys siitä, mitä ja miten kunnan palveluja tuotetaan Etsimme yhdessä ratkaisut ICT:n hyödyntämiseen 7

8 Tietohallinnon Missio MISSIO Mahdollistamme Tampereen kaupunkiseudun kuntien toiminnot kustannustehokkailla ja luotettavilla ICT-palveluilla. Johdamme ICT-palvelujen kehittämistä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kokonaisedun mukaisesti. 8

9 Tietohallinnon Visio Visio 2016 Kunnan toimintojen tuottavuus ja tiedon hyödyntäminen kasvavat merkittävästi käyttämällä tehokkaasti tieto- ja viestintätekniikkaa. 9

10 TIETOHALLINNON STRATEGISET TAVOITTEET JOHDETTUNA KAUPUNKISTRATEGIOISTA JA TOIMIALUEIDEN TARPEISTA 10

11 Lukuohje - Termit Strateginen painopiste Kuntien ja Seudun Kuntayhtymän strategiset painopistealueet (5 kpl) Kehitysalue Kehitysalueet jaettuna Tampereen tietohallinnon ohjausmallin mukaisesti (Kehittämis- ja Ohjausryhmät, sekä Tietohallinnon oma kehittämisalue) Hankekorit Tietohallinnon strateginen panostusalue, jossa nähdään suuria muutostarpeita ja ICTteknologian hyödyntämisen kautta mahdollisuus merkittävästi nostaa tuottavuutta ja tietopääoman käyttöä (VISIO) Tietohallinnon päämäärä Tietohallinnon päämäärä kyseisessä hankekorissa Strateginen tavoite Tietohallinnon tavoitteet, jotka ohjaavat ylätasolla hankekorin projektien ja hankkeiden määrittelyä Investointiehdotukset Suurimmat resursseja vaativat hankkeet tai tavoitteet hankekorissa. Ohjaa investointisuunnitelmaa (vrt. SAP 2012) 11

12 Lukuohje - Rakenne Strategiset painopisteet (lihavoitu) Kuntalainen ja hyvinvointi Elinvoima ja kilpailukyky Kaupunkirakenne ja ympäristö Seudullisesti kehitettävät palvelut Kehittämisalue/ Hyvinvointipalvelut Hypa (sote, opetus, kulttuuri) Hankekorin nimi Hankekori Kehittämisalue/ Asuminen ja rakentaminen (KAKE/KAUKO) Asuminen ja rakentaminen Yhteiset Kehittämisalue/ Konserni Sisäinen toiminta ja johtaminen Hallinto Kehittämisalue/ Tietohallinto Tietohallinto 12

13 Lukuohje - Mitä valinnat tarkoittavat? Hankekorit - Tärkeimmät panostuskohteet (Tuottavuus-näkökulma) Miten tietohallinnon panostusta voidaan parhaiten hyödyntää strategialähtöisiin kehityskohteisiin? Missä panostus tuottaa parhaan tuloksen? Missä panostetaan enemmän? Mitä tehdään ja mitä ei tehdä? Muut - Minimipanostus Hankekorien ulkopuolella tehdään myös asioita strategialähtöisesti tai muusta syystä Asioita jätetään myös tekemättä 13

14 Strategiset painopisteet, kehitysalueet ja hankekorit Kuntalainen ja hyvinvointi Elinvoima ja kilpailukyky Kaupunkirakenne ja ympäristö Seudullisesti kehitettävät palvelut Hypa (sote, opetus, kulttuuri) Asuminen ja rakentaminen Yhteiset Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen Kuntalaisen oma- ja etähoidon mahdollistaminen Seudulliset oppimisympäristöt (Seudullinen kasvatus ja opetus) Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Maankäytön toteutusohjelman ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittaminen Kiinteistö- ja infraomaisuuden tehokas hallinta Kuntalaisen sähköisen asioinnin ja osallistumisen kehittäminen Tiedolla johtamisen kehittäminen Sisäinen toiminta ja johtaminen Hallinto Tehokas riskienhallinta Sujuva hallinto Tietohallinto Tietohallinnon asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittäminen Kehittämisen ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurilla Valtakunnallinen tietohallintoyhteistyö Teknologian hyödyntäminen 14

15 Vuosikello Tietohallinto-ohjelman aikaikkuna on viisi vuotta, jolle ajalle se määrittää tietohallinnon painotusalueet (Hankekorit) ja päätavoitteet (Hankekorien strategiset tavoitteet). Vuosittain tehtävät toimenpiteet Tietohallinto-ohjelman sisältöä tarkastellaan ja tehdään tarvittavat muutokset esimerkiksi ympäristön muutoksien takia. Erityisesti tarkastellaan investointiehdotuksia. Tämän pohjalta tehdään pitkän tähtäimen (PTS, 2-3 vuotta) suunnittelu investoinneille. Tavoite on suunnitella ja priorisoida suurimpien investointien jakautuminen ajallisesti PTS:n ajalle. Näiden pohjalta valitaan toteutuskohteet vuosisuunnitelmaan. Toteutusta seurataan ja ohjataan hankesalkun kautta. Hankesalkun ohjaus mahdollistaa reagoinnin muutoksiin, joita ei voida ennakoida PTS tai vuosisuunnittelussa. 15

16 Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen Tietohallinnon päämäärä: Hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäratkaisut tukevat kuntalaisen oikeutta valita palveluverkosta sopivin palvelutuottaja kuntarajoista riippumatta. Muutostarpeet Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakastietojen yhteiskäyttöisyys Yhteen toimimattomat järjestelmät, asiakkaan hoidossa ja palvelussa tarvittava tieto ei ole käytettävissä hoitoon osallistuvilla Palvelurakenteen muutokset, seudullinen yhteistyö ja kuntarakenteen muutokset Kuntalaispalveluja ei ole nyt juurikaan yli kuntarajojen Strategiset tavoitteet Hyvinvointipalvelujen toimialuearkkitehtuurin määritelty Alueellinen potilastietojen käsittely Lainsäädännön vaatimusten toteuttaminen Tuetaan monituottajamallin toteuttamista Alueellinen sosiaalihuollon tietojen käsittely 16

17 Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Sähköinen lääkemääräys (eresepti) 2012 Sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) Potilas- ja sosiaalihuollon asiakastiedon alueellisen yhteiskäyttöisyyden toteuttaminen Palveluseteliprosessin sähköistäminen Orivesi-Tampere sote-yhteistoiminta-alue Suun terveydenhuollon palveluiden seudullisen toteuttamisen selvitys Sähköinen asiointi, esim. yhteiset alueelliset ajanvarauspalvelut

18 Kuntalaisen oma- ja etähoidon mahdollistaminen Tietohallinnon päämäärä: Hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäratkaisut tukevat kuntalaisen oma- ja etähoidon prosesseja, syrjäytymisen ehkäisyä ja kotona asumista. Muutostarpeet Palvelutarpeen muuttuminen väestön ikääntymisen ja eliniän pidentymisen vuoksi Kotona-asumisen edistäminen Syrjäytymisen ehkäisy Omahoidon edistäminen Asiakkaan ja omaisten mukaanottaminen tuen ja hoidon suunnitteluun ja hoitoon Ratkaisuja henkilöstöpulaan Strategiset tavoitteet Terveyden edistämistä, sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja omahoitoa tukevien sähköisten ratkaisujen kehittäminen Koti- ja palveluasumista tukevien hyvinvointi-, hoiva- ja turvateknologioiden kehittäminen Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen ja puolesta asioinnin mahdollistaminen 18

19 Kuntalaisen oma- ja etähoidon mahdollistaminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Mobiiliratkaisujen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kotihoidossa Kaste-ohjelman paikalliset toteutukset Kuntalaisen terveyden edistämistä ja omahoitoa tukevat ICT-ratkaisut esim. Terveystaltio Sähköiset asiointipalvelut Koti- ja palveluasumisen hyvinvointi-, hoiva- ja turvateknologiaratkaisut

20 Seudulliset oppimisympäristöt (Seudullinen kasvatus ja opetus) Tietohallinnon päämäärä: Opetustoimen tietojärjestelmäratkaisut tukevat seudullisen opetuksen järjestämistä ja mahdollistaa nykyaikaisen opetusteknologian tehokkaan käytön. Muutostarpeet Palvelurakenteen muuttuminen Kasvatus- ja oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen Seudulliset isäntäkuntaratkaisut Strategiset tavoitteet Seudulliset kasvatus- ja oppimisympäristöt ja oppilashallintojärjestelmät Teknologiaympäristöjen nykyaikaistaminen 20

21 Seudulliset oppimisympäristöt (Seudullinen kasvatus ja opetus) Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu 2. asteen seudullinen järjestäminen: Tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto sekä tukipalvelujen järjestäminen Oppimisympäristöjen tekninen kehittäminen: nopeat laajakaistayhteydet toimipisteisiin Kansalaisopistot: Alueellisten kansalaisopistojen yhtenäinen tiedonhallinta Varhaiskasvatus: Tietojärjestelmät vastaamaan yhteistoimintaa organisaation sisällä ja kuntien kesken Opetuksen työasemaympäristön pilvipalveluiden kehittäminen Yhteinen sähköinen seudullinen opetussuunnitelma

22 Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Joukkoliikenteen tietojärjestelmäratkaisut mahdollistavat seudullisen joukkoliikenteen toteuttamisen tehokkaasti Muutostarpeet Tarve edistää kuntalaisten seudullista liikkumista joukkoliikenteen avulla Tarve madaltaa joukkoliikenteen käyttökynnystä Asukkaat mieltävät joukkoliikenteen myönteisesti Strategiset tavoitteet Yhtenäinen seutulippu Yhtenäinen informaatiokanava Uuden liiketoiminnan mahdollistaminen avoimella tiedolla 22

23 Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Joukkoliikenteen ICT-infrastruktuurin kehittäminen Joukkoliikenteen seudullinen informaatiojärjestelmä ja tariffijärjestelmä, tavoitevuosi 2018 Joukkoliikennetietojen avaaminen nykyistä laajempaan käyttöön

24 Maankäytön toteutusohjelman ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittaminen Tietohallinnon päämäärä: Tuetaan asumisen, palveluiden ja liikenteen yhteensovittamista Muutostarpeet Ekologisuusvaatimukset Ilmastonmuutos Suunnittelijoilla hajanainen perustietoaineisto Seudullisuuden korostuminen kaupunkirakenteessa, maankäytössä ja liikenteessä Väestörakenteen muutos ja kasvu Strategiset tavoitteet Järjestelmien integraatio sisäisesti ja kansallisiin järjestelmiin Järjestelmien palvelurajapintojen kehittäminen ja käyttöönotto Tietomallipohjaisen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kehittäminen Monituottajamallia tukevat ICTratkaisut 24

25 Maankäytön toteutusohjelman ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittaminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Infra-alan tietomallipohjaisten palveluiden kehitys valtakunnallisesti (InfraTM) Rajapintojen ja standardien kehittäminen Järjestelmien tietojen sisällöllisen ja teknisen yhteensopivuuden kehittäminen - Paikkatietopohjaiset pohjakartat, kiinteistötiedot, ajantasakaava ja palautejärjestelmät. Rekisterien ja pohjakartan integrointi. - Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun ja yhteensovittamisen työkalu Hanketiedon kokoaminen ja julkaisu monituottajamallin tarpeiden mukaisesti

26 Kiinteistö- ja infraomaisuuden tehokas hallinta Tietohallinnon päämäärä: Parannetaan rakennetun ympäristön hallittavuutta Muutostarpeet Tarve parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sen seurantaa, sekä kiinteistöjen hallintaa Tarve parantaa infraomaisuuden kuntotiedon seurantaa Tarve hyödyntää omaisuustietoa tehokkaammin suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon lähtötietona Strategiset tavoitteet Keskitetyn kiinteistöjen hallinta- ja valvontajärjestelmän aikaansaaminen Maaomaisuuden hallinnan kehittäminen Infraomaisuuden kunnon seuranta uusia teknologioita käyttäen Omaisuustiedon tarjoaminen käyttöön rajapintoja hyödyntäen 26

27 Kiinteistö- ja infraomaisuuden tehokas hallinta Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Kiinteistöjen hallinta- ja valvontajärjestelmät Infraomaisuuden hallinnan uusien tiedonkeruumenetelmien ja tiedon yhteiskäyttöisyyden kehitys Yleisillä alueilla sijaitsevien infrarakenteiden (tele, sähkö, kunnallistekniikka) hallinnan ja tiedon yhteiskäyttöisyyden mahdollistaminen

28 Kuntalaisen sähköisen asioinnin ja osallistumisen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Kuntalaisille kehitetään sähköisiä palveluita, jotka tukevat palvelutuotannon tuottavuuden kasvua ja parantavat kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia Muutostarpeet Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Sähköisten palveluiden ja mobiiliteknologian kehitys asettaa uusia vaatimuksia myös kunnan sähköisille palveluille Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelutarpeet verkossa Palvelutapahtuman kustannusten hallinta Strategiset tavoitteet Kuntalaisen sähköiset palvelut toteutetaan yhdenmukaisesti ja toteutuksessa panostetaan käytettävyyteen. Asiakasprosesseja ja palautteen hallintaa yhdenmukaistetaan ja sovitetaan yhteen. Monikanavaiset asiointipalvelut Vastataan kuntalaisten tarpeeseen voida käyttää sähköisiä verkkopalveluja 28

29 Kuntalaisen sähköisen asioinnin ja osallistumisen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Kuntalaisportaali ja sen sisällön kehitys Sähköiset itsepalvelut - kehittämistoiminnan vauhdittaminen Kirjastot ja museot: toimivien ja vakaiden, seudullisten tietovarantojen tarjoaminen asiakkaille ja asiantuntijoille Sähköinen palvelukartta Asiakaspalautteen hallintaa yhdenmukaistetaan Paikkatiedon hyödyntäminen sähköisten palveluiden kehittämisessä

30 Tiedolla johtamisen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Tietoarkkitehtuurilla mahdollistetaan luotettava ja ajantasainen tieto johtamisen tukemiseen Muutostarpeet Toiminnan ohjaus vaatii luotettavaa tietoa ja raportteja (mm. terveysvaikutusten aikaansaaminen ja niiden mittaaminen) Strategiset tavoitteet Ydintiedot tunnistetaan ja hallintamalli otetaan käyttöön Kehitetään yhtenäinen näkymä ydintietoihin Raportointivälineet vastaavat toimialueiden tarpeita 30

31 Tiedolla johtamisen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Väline ydintietojen hallintaan Raportoinnin kehittäminen

32 Tehokas riskienhallinta Tietohallinnon päämäärä: Tietojen käsittelyyn ja tietotekniikkaan liittyviä riskejä tunnistetaan aktiivisesti ja riskejä minimoidaan teknisillä ja hallinnollisilla keinoilla. Muutostarpeet Yhteiskunta ja kunnan toiminnot ovat jatkuvasti entistä riippuvaisempia ICT-teknologiasta ja palveluista ja niiden toimintavarmuudesta Monituottajarakenteeseen siirtyminen korostaa riskienhallintaa Strategiset tavoitteet Riskien-, tietoturvan- ja tietosuojanhallinta on ajantasaista ja tarpeita vastaavaa Henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaosaamista parannetaan Käyttövaltuuspolitiikka luodaan ja otetaan käyttöön Monituottajamallissa kiinnitetään erityistä huomiota riskienhallintaan 32

33 Tehokas riskienhallinta Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Tietohallintoon liittyvän riskienhallinnan kehittäminen ja auditoinnit Seudulliset tietoturva- ja tietosuojapolitiikat ja koulutus 2012 Käyttövaltuuspolitiikka ja käyttövaltuuksien hallinta 2012 Tietoliikenneverkon tietoturvan kehittäminen Käyttölokien hallinnan ja valvonnan kehittäminen Sopimushallinta

34 Sujuva hallinto Tietohallinnon päämäärä: Yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri ohjaa yksinkertaistamiseen, yhteiskäyttöisyyteen ja tiedon sujuvaan liikkumiseen organisaatiorajojen yli Muutostarpeet Parantaa raportointia Hallinnollisten päällekkäisyyksien poistaminen Kuntalaisten kasvava kiinnostus valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta Strategiset tavoitteet Tehokkaasti hyödynnetty toiminnanohjausjärjestelmä Henkilöstön itsepalvelutoiminnot Ydintiedon hallinnan arkkitehtuuri Seudullinen tietotuotanto ja yhteinen tiedolla johtamisen tapa 34

35 Sujuva hallinto Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu SAP-roadmapin mukainen kehittäminen Tiedolla johtaminen, järjestelmiin viedyn tiedon hyödyntäminen nykyistä paremmin, raportit, analyysit yms Ostamisen kehittäminen Asianhallintajärjestelmän ja kokoussovelluksen kehittäminen Ryhmätyömenetelmien ja sisällönhallinnan kehittäminen Kertakirjautumisen kehittäminen

36 MITEN TIETOHALLINTO MAHDOLLISTAA ASIAT? 36

37 Tietohallinnon asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto haluaa olla paras tukiorganisaatio asiakas- ja henkilöstöpalautteen perusteella Muutostarpeet Tietohallinnon asiakasryhmät ja niiden tarpeet muuttuvat Tietohallinnon prosessien kehitys Tietohallinnon osaamisen kehitys Strategiset tavoitteet Tietohallinnon toiminta ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja perustuvat valtuusto- ja seutustrategiaan Tietohallinnon toiminta perustuu hyvin kuvattuun toimintamalliin ja osaamista kehitetään jatkuvasti Tietohallinnon toimintaa, tuloksia ja palvelujen laatua mitataan systemaattisesti ja läpinäkyvästi Tietoturva- ja tietosuoja ovat osa päivittäistä toimintaa 37

38 Tietohallinnon asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Osaamisen kehittäminen: asiakaspalvelu, tietohallinnon toiminta palvelujen hankkijana Järjestelmien seudullinen pääkäyttäjyys Tietohallinnon toimintamallin kehitys Hankinta- ja sopimusosaamisen kehitys

39 Kehittämisen ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurilla Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto kehittää asiakkaiden näkökulmasta oikeita asioita oikein ja tavoitteellisesti tehokkailla menetelmillä Muutostarpeet ICT-kokonaisuus on pirstaleinen ja monimutkainen ICT-palvelujen, toimialueiden ja kokonaisuuden tavoitetiloja ei ole selkeästi määritelty Hankesalkun ja projektien hallinnassa ei ole käytössä systemaattisesti tehokkaita menetelmiä Hyöty-/kustannusajattelu Strategiset tavoitteet Kokonaisarkkitehtuuri toimii johtamisen ja kehittämisen välineenä Palvelujen kehittäminen perustuu työn tuottavuuden parantamiseen kokonaishyöty huomioiden Tietotekninen ympäristö rakennetaan yhtenäiseksi 39

40 Kehittämisen ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurilla Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Kokonaisarkkitehtuurin nykytila, tavoitetila, ohjaus kohti tavoitetilaa (toimiala/ict-palvelukohtaisesti) Avoimien rajapintojen määrittäminen ja aikaansaaminen Ydintiedon tunnistaminen Ydintiedon hallinta ja sen ratkaisut, MDM Monituottajamallin parempi tukeminen ja niitä koskevien ICT-linjausten tekeminen Hankesalkulla johtamisen ja projektimenetelmien kehitys

41 Valtakunnallinen tietohallintoyhteistyö Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto osallistuu valtakunnalliseen yhteistyöhön ja kehittää yhteiskäyttöisiä ja yhteentoimivia ICT-palveluita Muutostarpeet Kuntakohtaisista täsmäratkaisuista tulee päästä valtakunnallisiin kokonaisratkaisuihin Ei kykyä neuvotella parhaita sopimuksia yksittäisenä kuntana Omistajuuden puute valtakunnallisissa ratkaisuissa Strategiset tavoitteet Hankinnat ja toimittajien hallinta on tarkoituksenmukaista paikallisiin, seudullisiin ja valtakunnallisiin kilpailutuksiin ja sopimuksiin perustuvaa Tietohallinto on haluttu yhteistyökumppani ja aktiivinen toimija 41

42 Valtakunnallinen tietohallintoyhteistyö Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu JulkICT-strategiaan vaikuttaminen Suurimpien kaupunkien ICT-yhteistyö Kohti Kumppanuutta SADe-hanke Yhteistyö valtakunnallisissa hankkeissa ja kilpailutuksissa

43 Teknologian hyödyntäminen Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto seuraa ICT-markkinoiden kehittymistä aktiivisesti ja osaa käyttää toimittajien parhaita ratkaisuja ICT-kehityksessä. Muutostarpeet Monimutkaisuus Teknologian muutosvauhti kasvaa Ekologisten arvojen korostuminen Työtapojen radikaalit muutokset Työvälineiden kuluttajistuminen Strategiset tavoitteet Henkilöstön tieto- ja viestintäteknistä osaamista kehitetään Tietohallinto mahdollistaa seudullisten palveluiden käyttämisen paikka- ja paikkakuntariippumattomasti ja tukee käyttäjien liikkuvuutta VihreäIT Uuden teknologian oikea-aikainen käyttöönotto 43

44 Teknologian hyödyntäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Uuden teknologian ja palveluiden ymmärtäminen, konseptointi, pilotointi ja hyödyntäminen Aikataulu

45 KIITOS!

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari, 10.12.2014 Karri Vainio Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset

Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset sote-palvelut Uudistetaan organisaatioita ja vastuunjakoa (järjestämislaki) Uudistetaan monikanavaista rahoitusjärjestelmää X Uudistetaan palvelurakenteita, palveluiden

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä

Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä 19.9.2017 Johanna Andersson ja Jani Lavonen Kansallisten ja alueellisten palveluiden yhdistäminen Sähköinen asiointi Toimipaikan valinta Ajanvaraus

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu?

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu? Opetuksen ict -palveluverkko Seudullinen ratkaisu? 1 Opetustoimialan visio Seudullisessa tieto- ja viestintätekniikan peruskäytön suunnitelmassa ( v. 2012) linjataan seudullisesta tavoitetilasta seuraavaa:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju,

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju, Kiila-viitearkkitehtuuri Jani Harju, 8.4.2015 Käytetty arkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalliksi valittiin Kartturi-malli Jatkokehitetty JHS-179:stä Kartturi-mallia on käytetty mm. VAKAVA:ssa sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi 21.9.2016 21.9.2016 Strategiaprosessi Seutuyhteistyön strategiset ohjausvälineet, Sh.25.5 Strategia +10 v Kasvulle

Lisätiedot

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Jari Uotila Johtava konsultti, Uudet liiketoiminnot Istekki

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudenmaan Maakuntaparlamentti 23. 24.11.2017 Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Kuntien nykyisten tehtävien muuttuminen maakunta-

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Sosiaalihuollon rakenteisten asiakastietojen hyödyntämismahdollisuudet tietojohtamisen näkökulmasta

Sosiaalihuollon rakenteisten asiakastietojen hyödyntämismahdollisuudet tietojohtamisen näkökulmasta Sosiaalihuollon rakenteisten asiakastietojen hyödyntämismahdollisuudet tietojohtamisen näkökulmasta Jaakko Penttinen/ Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Sosiaalityön tutkimuksen päivät 17.2.2017 Tiedolla

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena anne.kallio@stm.fi Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Hankeidean esittely Kaste aluejohtoryhmälle Juhani Heikka, Oulun kaupunki // Kehittämisen palvelualue // Tietohallinto

Hankeidean esittely Kaste aluejohtoryhmälle Juhani Heikka, Oulun kaupunki // Kehittämisen palvelualue // Tietohallinto Pohjoisen sote-alueen ICTkehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri Hankeidean esittely Kaste aluejohtoryhmälle 8.4.2014 ICT- ja toiminnan kehittämishankkeet AVAUS Hyvinvointipalveluiden uudistaminen Palvelutarjotin,

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Tietohallinnon rooli

Tietohallinnon rooli Tietohallinnon rooli HaHe/Tietohallinto Tietohallintojohtaja Teppo Sulonen 1 Toiminta ajatus Mihin tietohallintoa tarvitaan, mitä varten tietohallinto on olemassa? Tietohallinnon tehtävänä on mahdollistaa

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Kunnan odotukset tilaajana

Kunnan odotukset tilaajana 22.11.2012 Kunnan odotukset tilaajana Sairaalapäivät 2012 Mikko Komulainen Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Sisältö I. Taustaa II. Ohjaus- ja palvelurakenteet III. Potilasvirtatutkimus IV.

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen Esityksen rakenne Sote-uudistuksen tavoitteet Sote-ICTn tilanne Kansallisen ja alueellisen tietohallinnon ohjaus ja järjestäminen

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen HYTE, TKI, YTA, Ympäristöpoliittinen, Kiinteistö ja arviointi - valmistelua jatkavat 1. vaiheen työryhmät Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12. DIMENTEQ OY ÖRNINKATU 15 24100 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.2011

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Tulevaisuuden kunnan digitalisointi 2018-2019 -projekti Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Lähtöasetelma: kuntien tietohallinnon ruuhkavuodet Kuntien tietohallinnon resurssit vähenevät samaan aikaan kun

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tarinasta toimintaan. Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja Kuntaliitto 4.12.2012

Tarinasta toimintaan. Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja Kuntaliitto 4.12.2012 Tarinasta toimintaan Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja Kuntaliitto 4.12.2012 1 Tulevaisuus Kaupungin haasteita Asiakkaisiin liittyviä haasteita Väestön rakennemuutoksen vaikutukset palvelutarpeisiin

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET ONION ONION-HANKKEEN TAVOITTEET Avoin, modulaarinen arkkitehtuuri tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemille Nykytilan kartoitus ja kehitystarpeiden selvitys Strategiset vaatimukset täyttävän

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Kansallisiin linjauksiin perustuva KA- ja hankeyhteistyö PSSHP:n alueella

Kansallisiin linjauksiin perustuva KA- ja hankeyhteistyö PSSHP:n alueella Kansallisiin linjauksiin perustuva KA- ja hankeyhteistyö PSSHP:n alueella Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa 2 11.12.2014 Itä-Suomen yliopisto Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 2014. Alueellista tietohallintoyhteistyötä. Pohjois-Suomesta

Kuntamarkkinat 2014. Alueellista tietohallintoyhteistyötä. Pohjois-Suomesta Kuntamarkkinat 2014 Alueellista tietohallintoyhteistyötä Pohjois-Suomesta TAUSTAA Kansallinen VAKAVA-projekti ja VAKAVA:n tietohallintoyhteistyöprojekti Tietohallintotyön johtaminen ja organisointi OYS-ervan

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa (Alueellinen) yhteentoimivuus Länsi- ja pohj. alueen sote johtajat Pohtimolampi 13.11.2014 FM, HTT, Harri Ihalainen tietohallintojohtaja CV:stä - Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Lapin sotetuotantoalue. Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Tapio Kekki

Työsuunnitelma. Lapin sotetuotantoalue. Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Tapio Kekki Työsuunnitelma Lapin sotetuotantoalue Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti Tapio Kekki Työsuunnitelma Lapin sote-tuotantoalue Keskeiset periaatteet - Sosiaali- terveydenhuollon

Lisätiedot

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. Aki Pihlaja Projektipäällikkö

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. Aki Pihlaja Projektipäällikkö KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti Aki Pihlaja Projektipäällikkö KUJA2-projekti pähkinänkuoressa Omistaja: Suomen Kuntaliitto ry Rahoittaja: Huoltovarmuuskeskus Toteutus: 4/2017-3/2019

Lisätiedot

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo G4-arkkitehtuuriryhmä Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet Juha Rannanheimo Neljän yliopistosairaanhoitopiirin yhteisen kehitystyön tavoitteet VSSHP, PSHP, PSSHP ja

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot