Tietohallintoohjelma. Tampereen kaupunkiseutu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietohallintoohjelma. Tampereen kaupunkiseutu 24.2.2012"

Transkriptio

1 Tietohallintoohjelma Tampereen kaupunkiseutu Etunimi Sukunimi

2 Tietohallinto-ohjelman sisältö Taustaa Tavoitteet Laatimisprosessi Tietohallinnon Arvot Tietohallinnon Missio Tietohallinnon Visio Tietohallinto-ohjelman strategiset tavoitteet 2

3 Taustaa Tietohallinto-ohjelma on laadittu vuonna 2009 valtuustokaudelle Tämän jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia Strateginen päätös ostaa tietotekniikan tuotanto kilpailluilta markkinoilta Strateginen päätös keskittää tietohallinnon organisaatio Tampereella konsernihallintoon Strateginen päätös, että tällä keskitetyllä tietohallinnolla on myös sovituilta osin seudullista roolia Tietohallintojohtaja on vaihtunut Muutokset valtion ICT-organisoinnissa ja JulkICT:n perustaminen korostavat tarvetta kansalliseen yhteistyöhön Tietohallinto-laki tuli voimaan syksyllä 2011 Näistä syistä tietohallinto-ohjelma päätettiin päivittää vastaamaan paremmin nykyisen tilanteen vaatimuksia. 3

4 Tavoitteet tietohallinto-ohjelman laatimiselle Koko seudullisen tietohallintokokonaisuuden huomiointi Tampere, Seutu, PSHP Tavoitteiden, panostuskohteiden ja toimenpiteiden määrittely yhdessä toiminnan kanssa Olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen mahdollisimman paljon Tietohallinnon henkilöstön osallistuttaminen ja sitouttaminen koko prosessin ajan Aikaikkuna 5 vuotta 2v suunnitelmat +3v peruslinjauksia Tuloksena laajasti sisäistetty ja tuettu koko seutuun kohdistuva tietohallintoalueen kehityssuunnitelma 4

5 Tietohallinto-ohjelman laatimisprosessi 5

6 TIETOHALLINTO-OHJELMAN SISÄLTÖ 6

7 Tietohallinnon arvot Olemme luotettavia ja toimimme tavoitteellisesti Suhtaudumme asiakkaidemme tarpeisiin vakavasti Suunnittelemme mitä teemme ja teemme mitä suunnittelimme Olemme innovatiivisia Ennakkoluulottomasti pyrimme uusiin ja hyödyllisiin ratkaisuihin Kehitymme ja kehitämme Kasvatamme osaamistamme kouluttautumalla ja oppimalla muilta Kehitämme palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa Tunnemme toiminnan ja toimimme yhdessä Meillä on käsitys siitä, mitä ja miten kunnan palveluja tuotetaan Etsimme yhdessä ratkaisut ICT:n hyödyntämiseen 7

8 Tietohallinnon Missio MISSIO Mahdollistamme Tampereen kaupunkiseudun kuntien toiminnot kustannustehokkailla ja luotettavilla ICT-palveluilla. Johdamme ICT-palvelujen kehittämistä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kokonaisedun mukaisesti. 8

9 Tietohallinnon Visio Visio 2016 Kunnan toimintojen tuottavuus ja tiedon hyödyntäminen kasvavat merkittävästi käyttämällä tehokkaasti tieto- ja viestintätekniikkaa. 9

10 TIETOHALLINNON STRATEGISET TAVOITTEET JOHDETTUNA KAUPUNKISTRATEGIOISTA JA TOIMIALUEIDEN TARPEISTA 10

11 Lukuohje - Termit Strateginen painopiste Kuntien ja Seudun Kuntayhtymän strategiset painopistealueet (5 kpl) Kehitysalue Kehitysalueet jaettuna Tampereen tietohallinnon ohjausmallin mukaisesti (Kehittämis- ja Ohjausryhmät, sekä Tietohallinnon oma kehittämisalue) Hankekorit Tietohallinnon strateginen panostusalue, jossa nähdään suuria muutostarpeita ja ICTteknologian hyödyntämisen kautta mahdollisuus merkittävästi nostaa tuottavuutta ja tietopääoman käyttöä (VISIO) Tietohallinnon päämäärä Tietohallinnon päämäärä kyseisessä hankekorissa Strateginen tavoite Tietohallinnon tavoitteet, jotka ohjaavat ylätasolla hankekorin projektien ja hankkeiden määrittelyä Investointiehdotukset Suurimmat resursseja vaativat hankkeet tai tavoitteet hankekorissa. Ohjaa investointisuunnitelmaa (vrt. SAP 2012) 11

12 Lukuohje - Rakenne Strategiset painopisteet (lihavoitu) Kuntalainen ja hyvinvointi Elinvoima ja kilpailukyky Kaupunkirakenne ja ympäristö Seudullisesti kehitettävät palvelut Kehittämisalue/ Hyvinvointipalvelut Hypa (sote, opetus, kulttuuri) Hankekorin nimi Hankekori Kehittämisalue/ Asuminen ja rakentaminen (KAKE/KAUKO) Asuminen ja rakentaminen Yhteiset Kehittämisalue/ Konserni Sisäinen toiminta ja johtaminen Hallinto Kehittämisalue/ Tietohallinto Tietohallinto 12

13 Lukuohje - Mitä valinnat tarkoittavat? Hankekorit - Tärkeimmät panostuskohteet (Tuottavuus-näkökulma) Miten tietohallinnon panostusta voidaan parhaiten hyödyntää strategialähtöisiin kehityskohteisiin? Missä panostus tuottaa parhaan tuloksen? Missä panostetaan enemmän? Mitä tehdään ja mitä ei tehdä? Muut - Minimipanostus Hankekorien ulkopuolella tehdään myös asioita strategialähtöisesti tai muusta syystä Asioita jätetään myös tekemättä 13

14 Strategiset painopisteet, kehitysalueet ja hankekorit Kuntalainen ja hyvinvointi Elinvoima ja kilpailukyky Kaupunkirakenne ja ympäristö Seudullisesti kehitettävät palvelut Hypa (sote, opetus, kulttuuri) Asuminen ja rakentaminen Yhteiset Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen Kuntalaisen oma- ja etähoidon mahdollistaminen Seudulliset oppimisympäristöt (Seudullinen kasvatus ja opetus) Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Maankäytön toteutusohjelman ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittaminen Kiinteistö- ja infraomaisuuden tehokas hallinta Kuntalaisen sähköisen asioinnin ja osallistumisen kehittäminen Tiedolla johtamisen kehittäminen Sisäinen toiminta ja johtaminen Hallinto Tehokas riskienhallinta Sujuva hallinto Tietohallinto Tietohallinnon asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittäminen Kehittämisen ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurilla Valtakunnallinen tietohallintoyhteistyö Teknologian hyödyntäminen 14

15 Vuosikello Tietohallinto-ohjelman aikaikkuna on viisi vuotta, jolle ajalle se määrittää tietohallinnon painotusalueet (Hankekorit) ja päätavoitteet (Hankekorien strategiset tavoitteet). Vuosittain tehtävät toimenpiteet Tietohallinto-ohjelman sisältöä tarkastellaan ja tehdään tarvittavat muutokset esimerkiksi ympäristön muutoksien takia. Erityisesti tarkastellaan investointiehdotuksia. Tämän pohjalta tehdään pitkän tähtäimen (PTS, 2-3 vuotta) suunnittelu investoinneille. Tavoite on suunnitella ja priorisoida suurimpien investointien jakautuminen ajallisesti PTS:n ajalle. Näiden pohjalta valitaan toteutuskohteet vuosisuunnitelmaan. Toteutusta seurataan ja ohjataan hankesalkun kautta. Hankesalkun ohjaus mahdollistaa reagoinnin muutoksiin, joita ei voida ennakoida PTS tai vuosisuunnittelussa. 15

16 Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen Tietohallinnon päämäärä: Hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäratkaisut tukevat kuntalaisen oikeutta valita palveluverkosta sopivin palvelutuottaja kuntarajoista riippumatta. Muutostarpeet Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakastietojen yhteiskäyttöisyys Yhteen toimimattomat järjestelmät, asiakkaan hoidossa ja palvelussa tarvittava tieto ei ole käytettävissä hoitoon osallistuvilla Palvelurakenteen muutokset, seudullinen yhteistyö ja kuntarakenteen muutokset Kuntalaispalveluja ei ole nyt juurikaan yli kuntarajojen Strategiset tavoitteet Hyvinvointipalvelujen toimialuearkkitehtuurin määritelty Alueellinen potilastietojen käsittely Lainsäädännön vaatimusten toteuttaminen Tuetaan monituottajamallin toteuttamista Alueellinen sosiaalihuollon tietojen käsittely 16

17 Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Sähköinen lääkemääräys (eresepti) 2012 Sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) Potilas- ja sosiaalihuollon asiakastiedon alueellisen yhteiskäyttöisyyden toteuttaminen Palveluseteliprosessin sähköistäminen Orivesi-Tampere sote-yhteistoiminta-alue Suun terveydenhuollon palveluiden seudullisen toteuttamisen selvitys Sähköinen asiointi, esim. yhteiset alueelliset ajanvarauspalvelut

18 Kuntalaisen oma- ja etähoidon mahdollistaminen Tietohallinnon päämäärä: Hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäratkaisut tukevat kuntalaisen oma- ja etähoidon prosesseja, syrjäytymisen ehkäisyä ja kotona asumista. Muutostarpeet Palvelutarpeen muuttuminen väestön ikääntymisen ja eliniän pidentymisen vuoksi Kotona-asumisen edistäminen Syrjäytymisen ehkäisy Omahoidon edistäminen Asiakkaan ja omaisten mukaanottaminen tuen ja hoidon suunnitteluun ja hoitoon Ratkaisuja henkilöstöpulaan Strategiset tavoitteet Terveyden edistämistä, sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja omahoitoa tukevien sähköisten ratkaisujen kehittäminen Koti- ja palveluasumista tukevien hyvinvointi-, hoiva- ja turvateknologioiden kehittäminen Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen ja puolesta asioinnin mahdollistaminen 18

19 Kuntalaisen oma- ja etähoidon mahdollistaminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Mobiiliratkaisujen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kotihoidossa Kaste-ohjelman paikalliset toteutukset Kuntalaisen terveyden edistämistä ja omahoitoa tukevat ICT-ratkaisut esim. Terveystaltio Sähköiset asiointipalvelut Koti- ja palveluasumisen hyvinvointi-, hoiva- ja turvateknologiaratkaisut

20 Seudulliset oppimisympäristöt (Seudullinen kasvatus ja opetus) Tietohallinnon päämäärä: Opetustoimen tietojärjestelmäratkaisut tukevat seudullisen opetuksen järjestämistä ja mahdollistaa nykyaikaisen opetusteknologian tehokkaan käytön. Muutostarpeet Palvelurakenteen muuttuminen Kasvatus- ja oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen Seudulliset isäntäkuntaratkaisut Strategiset tavoitteet Seudulliset kasvatus- ja oppimisympäristöt ja oppilashallintojärjestelmät Teknologiaympäristöjen nykyaikaistaminen 20

21 Seudulliset oppimisympäristöt (Seudullinen kasvatus ja opetus) Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu 2. asteen seudullinen järjestäminen: Tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto sekä tukipalvelujen järjestäminen Oppimisympäristöjen tekninen kehittäminen: nopeat laajakaistayhteydet toimipisteisiin Kansalaisopistot: Alueellisten kansalaisopistojen yhtenäinen tiedonhallinta Varhaiskasvatus: Tietojärjestelmät vastaamaan yhteistoimintaa organisaation sisällä ja kuntien kesken Opetuksen työasemaympäristön pilvipalveluiden kehittäminen Yhteinen sähköinen seudullinen opetussuunnitelma

22 Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Joukkoliikenteen tietojärjestelmäratkaisut mahdollistavat seudullisen joukkoliikenteen toteuttamisen tehokkaasti Muutostarpeet Tarve edistää kuntalaisten seudullista liikkumista joukkoliikenteen avulla Tarve madaltaa joukkoliikenteen käyttökynnystä Asukkaat mieltävät joukkoliikenteen myönteisesti Strategiset tavoitteet Yhtenäinen seutulippu Yhtenäinen informaatiokanava Uuden liiketoiminnan mahdollistaminen avoimella tiedolla 22

23 Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Joukkoliikenteen ICT-infrastruktuurin kehittäminen Joukkoliikenteen seudullinen informaatiojärjestelmä ja tariffijärjestelmä, tavoitevuosi 2018 Joukkoliikennetietojen avaaminen nykyistä laajempaan käyttöön

24 Maankäytön toteutusohjelman ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittaminen Tietohallinnon päämäärä: Tuetaan asumisen, palveluiden ja liikenteen yhteensovittamista Muutostarpeet Ekologisuusvaatimukset Ilmastonmuutos Suunnittelijoilla hajanainen perustietoaineisto Seudullisuuden korostuminen kaupunkirakenteessa, maankäytössä ja liikenteessä Väestörakenteen muutos ja kasvu Strategiset tavoitteet Järjestelmien integraatio sisäisesti ja kansallisiin järjestelmiin Järjestelmien palvelurajapintojen kehittäminen ja käyttöönotto Tietomallipohjaisen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kehittäminen Monituottajamallia tukevat ICTratkaisut 24

25 Maankäytön toteutusohjelman ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittaminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Infra-alan tietomallipohjaisten palveluiden kehitys valtakunnallisesti (InfraTM) Rajapintojen ja standardien kehittäminen Järjestelmien tietojen sisällöllisen ja teknisen yhteensopivuuden kehittäminen - Paikkatietopohjaiset pohjakartat, kiinteistötiedot, ajantasakaava ja palautejärjestelmät. Rekisterien ja pohjakartan integrointi. - Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun ja yhteensovittamisen työkalu Hanketiedon kokoaminen ja julkaisu monituottajamallin tarpeiden mukaisesti

26 Kiinteistö- ja infraomaisuuden tehokas hallinta Tietohallinnon päämäärä: Parannetaan rakennetun ympäristön hallittavuutta Muutostarpeet Tarve parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sen seurantaa, sekä kiinteistöjen hallintaa Tarve parantaa infraomaisuuden kuntotiedon seurantaa Tarve hyödyntää omaisuustietoa tehokkaammin suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon lähtötietona Strategiset tavoitteet Keskitetyn kiinteistöjen hallinta- ja valvontajärjestelmän aikaansaaminen Maaomaisuuden hallinnan kehittäminen Infraomaisuuden kunnon seuranta uusia teknologioita käyttäen Omaisuustiedon tarjoaminen käyttöön rajapintoja hyödyntäen 26

27 Kiinteistö- ja infraomaisuuden tehokas hallinta Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Kiinteistöjen hallinta- ja valvontajärjestelmät Infraomaisuuden hallinnan uusien tiedonkeruumenetelmien ja tiedon yhteiskäyttöisyyden kehitys Yleisillä alueilla sijaitsevien infrarakenteiden (tele, sähkö, kunnallistekniikka) hallinnan ja tiedon yhteiskäyttöisyyden mahdollistaminen

28 Kuntalaisen sähköisen asioinnin ja osallistumisen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Kuntalaisille kehitetään sähköisiä palveluita, jotka tukevat palvelutuotannon tuottavuuden kasvua ja parantavat kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia Muutostarpeet Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Sähköisten palveluiden ja mobiiliteknologian kehitys asettaa uusia vaatimuksia myös kunnan sähköisille palveluille Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelutarpeet verkossa Palvelutapahtuman kustannusten hallinta Strategiset tavoitteet Kuntalaisen sähköiset palvelut toteutetaan yhdenmukaisesti ja toteutuksessa panostetaan käytettävyyteen. Asiakasprosesseja ja palautteen hallintaa yhdenmukaistetaan ja sovitetaan yhteen. Monikanavaiset asiointipalvelut Vastataan kuntalaisten tarpeeseen voida käyttää sähköisiä verkkopalveluja 28

29 Kuntalaisen sähköisen asioinnin ja osallistumisen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Kuntalaisportaali ja sen sisällön kehitys Sähköiset itsepalvelut - kehittämistoiminnan vauhdittaminen Kirjastot ja museot: toimivien ja vakaiden, seudullisten tietovarantojen tarjoaminen asiakkaille ja asiantuntijoille Sähköinen palvelukartta Asiakaspalautteen hallintaa yhdenmukaistetaan Paikkatiedon hyödyntäminen sähköisten palveluiden kehittämisessä

30 Tiedolla johtamisen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Tietoarkkitehtuurilla mahdollistetaan luotettava ja ajantasainen tieto johtamisen tukemiseen Muutostarpeet Toiminnan ohjaus vaatii luotettavaa tietoa ja raportteja (mm. terveysvaikutusten aikaansaaminen ja niiden mittaaminen) Strategiset tavoitteet Ydintiedot tunnistetaan ja hallintamalli otetaan käyttöön Kehitetään yhtenäinen näkymä ydintietoihin Raportointivälineet vastaavat toimialueiden tarpeita 30

31 Tiedolla johtamisen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Väline ydintietojen hallintaan Raportoinnin kehittäminen

32 Tehokas riskienhallinta Tietohallinnon päämäärä: Tietojen käsittelyyn ja tietotekniikkaan liittyviä riskejä tunnistetaan aktiivisesti ja riskejä minimoidaan teknisillä ja hallinnollisilla keinoilla. Muutostarpeet Yhteiskunta ja kunnan toiminnot ovat jatkuvasti entistä riippuvaisempia ICT-teknologiasta ja palveluista ja niiden toimintavarmuudesta Monituottajarakenteeseen siirtyminen korostaa riskienhallintaa Strategiset tavoitteet Riskien-, tietoturvan- ja tietosuojanhallinta on ajantasaista ja tarpeita vastaavaa Henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaosaamista parannetaan Käyttövaltuuspolitiikka luodaan ja otetaan käyttöön Monituottajamallissa kiinnitetään erityistä huomiota riskienhallintaan 32

33 Tehokas riskienhallinta Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Tietohallintoon liittyvän riskienhallinnan kehittäminen ja auditoinnit Seudulliset tietoturva- ja tietosuojapolitiikat ja koulutus 2012 Käyttövaltuuspolitiikka ja käyttövaltuuksien hallinta 2012 Tietoliikenneverkon tietoturvan kehittäminen Käyttölokien hallinnan ja valvonnan kehittäminen Sopimushallinta

34 Sujuva hallinto Tietohallinnon päämäärä: Yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri ohjaa yksinkertaistamiseen, yhteiskäyttöisyyteen ja tiedon sujuvaan liikkumiseen organisaatiorajojen yli Muutostarpeet Parantaa raportointia Hallinnollisten päällekkäisyyksien poistaminen Kuntalaisten kasvava kiinnostus valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta Strategiset tavoitteet Tehokkaasti hyödynnetty toiminnanohjausjärjestelmä Henkilöstön itsepalvelutoiminnot Ydintiedon hallinnan arkkitehtuuri Seudullinen tietotuotanto ja yhteinen tiedolla johtamisen tapa 34

35 Sujuva hallinto Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu SAP-roadmapin mukainen kehittäminen Tiedolla johtaminen, järjestelmiin viedyn tiedon hyödyntäminen nykyistä paremmin, raportit, analyysit yms Ostamisen kehittäminen Asianhallintajärjestelmän ja kokoussovelluksen kehittäminen Ryhmätyömenetelmien ja sisällönhallinnan kehittäminen Kertakirjautumisen kehittäminen

36 MITEN TIETOHALLINTO MAHDOLLISTAA ASIAT? 36

37 Tietohallinnon asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittäminen Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto haluaa olla paras tukiorganisaatio asiakas- ja henkilöstöpalautteen perusteella Muutostarpeet Tietohallinnon asiakasryhmät ja niiden tarpeet muuttuvat Tietohallinnon prosessien kehitys Tietohallinnon osaamisen kehitys Strategiset tavoitteet Tietohallinnon toiminta ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja perustuvat valtuusto- ja seutustrategiaan Tietohallinnon toiminta perustuu hyvin kuvattuun toimintamalliin ja osaamista kehitetään jatkuvasti Tietohallinnon toimintaa, tuloksia ja palvelujen laatua mitataan systemaattisesti ja läpinäkyvästi Tietoturva- ja tietosuoja ovat osa päivittäistä toimintaa 37

38 Tietohallinnon asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Osaamisen kehittäminen: asiakaspalvelu, tietohallinnon toiminta palvelujen hankkijana Järjestelmien seudullinen pääkäyttäjyys Tietohallinnon toimintamallin kehitys Hankinta- ja sopimusosaamisen kehitys

39 Kehittämisen ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurilla Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto kehittää asiakkaiden näkökulmasta oikeita asioita oikein ja tavoitteellisesti tehokkailla menetelmillä Muutostarpeet ICT-kokonaisuus on pirstaleinen ja monimutkainen ICT-palvelujen, toimialueiden ja kokonaisuuden tavoitetiloja ei ole selkeästi määritelty Hankesalkun ja projektien hallinnassa ei ole käytössä systemaattisesti tehokkaita menetelmiä Hyöty-/kustannusajattelu Strategiset tavoitteet Kokonaisarkkitehtuuri toimii johtamisen ja kehittämisen välineenä Palvelujen kehittäminen perustuu työn tuottavuuden parantamiseen kokonaishyöty huomioiden Tietotekninen ympäristö rakennetaan yhtenäiseksi 39

40 Kehittämisen ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurilla Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu Kokonaisarkkitehtuurin nykytila, tavoitetila, ohjaus kohti tavoitetilaa (toimiala/ict-palvelukohtaisesti) Avoimien rajapintojen määrittäminen ja aikaansaaminen Ydintiedon tunnistaminen Ydintiedon hallinta ja sen ratkaisut, MDM Monituottajamallin parempi tukeminen ja niitä koskevien ICT-linjausten tekeminen Hankesalkulla johtamisen ja projektimenetelmien kehitys

41 Valtakunnallinen tietohallintoyhteistyö Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto osallistuu valtakunnalliseen yhteistyöhön ja kehittää yhteiskäyttöisiä ja yhteentoimivia ICT-palveluita Muutostarpeet Kuntakohtaisista täsmäratkaisuista tulee päästä valtakunnallisiin kokonaisratkaisuihin Ei kykyä neuvotella parhaita sopimuksia yksittäisenä kuntana Omistajuuden puute valtakunnallisissa ratkaisuissa Strategiset tavoitteet Hankinnat ja toimittajien hallinta on tarkoituksenmukaista paikallisiin, seudullisiin ja valtakunnallisiin kilpailutuksiin ja sopimuksiin perustuvaa Tietohallinto on haluttu yhteistyökumppani ja aktiivinen toimija 41

42 Valtakunnallinen tietohallintoyhteistyö Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Aikataulu JulkICT-strategiaan vaikuttaminen Suurimpien kaupunkien ICT-yhteistyö Kohti Kumppanuutta SADe-hanke Yhteistyö valtakunnallisissa hankkeissa ja kilpailutuksissa

43 Teknologian hyödyntäminen Tietohallinnon päämäärä: Tietohallinto seuraa ICT-markkinoiden kehittymistä aktiivisesti ja osaa käyttää toimittajien parhaita ratkaisuja ICT-kehityksessä. Muutostarpeet Monimutkaisuus Teknologian muutosvauhti kasvaa Ekologisten arvojen korostuminen Työtapojen radikaalit muutokset Työvälineiden kuluttajistuminen Strategiset tavoitteet Henkilöstön tieto- ja viestintäteknistä osaamista kehitetään Tietohallinto mahdollistaa seudullisten palveluiden käyttämisen paikka- ja paikkakuntariippumattomasti ja tukee käyttäjien liikkuvuutta VihreäIT Uuden teknologian oikea-aikainen käyttöönotto 43

44 Teknologian hyödyntäminen Investointiehdotukset Kohteen kuvaus tai projekti Uuden teknologian ja palveluiden ymmärtäminen, konseptointi, pilotointi ja hyödyntäminen Aikataulu

45 KIITOS!

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari, 10.12.2014 Karri Vainio Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

Kunnan odotukset tilaajana

Kunnan odotukset tilaajana 22.11.2012 Kunnan odotukset tilaajana Sairaalapäivät 2012 Mikko Komulainen Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Sisältö I. Taustaa II. Ohjaus- ja palvelurakenteet III. Potilasvirtatutkimus IV.

Lisätiedot

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi 21.9.2016 21.9.2016 Strategiaprosessi Seutuyhteistyön strategiset ohjausvälineet, Sh.25.5 Strategia +10 v Kasvulle

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen Esityksen rakenne Sote-uudistuksen tavoitteet Sote-ICTn tilanne Kansallisen ja alueellisen tietohallinnon ohjaus ja järjestäminen

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri 14.10.2014 OSAPUOLET

Lisätiedot

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Työryhmien työn käynnistys 16.1.2014 klo 14 Hämeenlinna Jarkko Majava FCG konsultointi 0503252306 24.1.2014 Page 1 Selvityksen

Lisätiedot

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa Eira Isoniemi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pirjo Juvonen Ylä-Savon ICT-palvelut Oy Ylä-Savo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Sonkajärven

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN. PoSoTen tilanne ja jatkosuunnitelmat

POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN. PoSoTen tilanne ja jatkosuunnitelmat POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN PoSoTen tilanne ja jatkosuunnitelmat PoSoTe yhteiskokous 4.5.2015 Kuultiin työryhmien väliraportit ja ehdotukset jatkotoimiksi. Esittelyjen pohjalta päätettiin,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten toimintaympäristö haastaa toimintamallin uudistuksen? Tampere 2017 -seminaari 23.3.2015 Matias Ansaharju Strategiasuunnittelija Yhteinen Tampere kaupunkistrategia:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tuki - toteutussuunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tuki - toteutussuunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tuki - toteutussuunnitelma - JUHTA 10.2.2015 Tommi Oikarinen Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tuki ICT muutostukiohjelman uudelleen suunnittelu vastaamaan muuttunutta

Lisätiedot

Kansallisiin linjauksiin perustuva KA- ja hankeyhteistyö PSSHP:n alueella

Kansallisiin linjauksiin perustuva KA- ja hankeyhteistyö PSSHP:n alueella Kansallisiin linjauksiin perustuva KA- ja hankeyhteistyö PSSHP:n alueella Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa 2 11.12.2014 Itä-Suomen yliopisto Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja

Lisätiedot

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa (Alueellinen) yhteentoimivuus Länsi- ja pohj. alueen sote johtajat Pohtimolampi 13.11.2014 FM, HTT, Harri Ihalainen tietohallintojohtaja CV:stä - Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan päämäärä: Oulu on (vuonna 2020 Euroopan) älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia toiminnassaan

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN JA VAIKUTUKSET ICT- YHTEISTYÖHÖN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN JA VAIKUTUKSET ICT- YHTEISTYÖHÖN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN JA VAIKUTUKSET ICT- YHTEISTYÖHÖN POHJOIS-SUOMEN TILANNEKATSAUS JUHA KORPELAINEN HALLINTOYLILÄÄKRI, PPSHP TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN OHJAUS- RYHMÄ 20.2.2015 1. Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Yleistä Eksote kantaa järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalaisten sosiaalija terveyspalveluista kuntien osoittamalla

Lisätiedot

Uudistumisella tuottavuusloikka

Uudistumisella tuottavuusloikka Uudistumisella tuottavuusloikka Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 18.8.2016 www.alueuudistus.fi 17.8.2016 1 Miksi maakuntauudistus tarvitaan mitä tavoitellaan? Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI

KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI Pirjo Laitinen-Parkkonen Hankejohtaja, Keski-Uudenmaan kuntien sotehanke 26.4.2016 KESKI-UUDENMAAN KUNTIEN SOTE- ALUEYKSIKÖN VALMISTELU Hyvinkään,

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT strategia Valmistelun tilannekatsaus

Julkisen hallinnon ICT strategia Valmistelun tilannekatsaus Julkisen hallinnon ICT strategia 2012 2020 Valmistelun tilannekatsaus 20.9.2012 Tavoite: konkreettinen ja innostava sekä toteuttamiskelpoinen julkisen hallinnon ICT strategia Perusta: Haasteet: Hallitusohjelma

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kertausta lähtökohtiin liittyen

Kertausta lähtökohtiin liittyen Kokemuksia omavalvontasuunnitelman laatimisesta, seurannasta ja päivittämisestä Sohvi-Tellu-seminaari 2016 Lahti tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki 1 Kertausta lähtökohtiin liittyen Laki (159/2007)

Lisätiedot

Soteuudistuksen. kulmakivet ja eteneminen. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Sote -johdolle

Soteuudistuksen. kulmakivet ja eteneminen. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Sote -johdolle Soteuudistuksen kulmakivet ja eteneminen Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 14.2.2017 Sote -johdolle 1 14.2.2017 - Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Aikataulu 2016 2017 2018 2019 Soteuudistuksen ja maakuntien

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Helsingin seudun MAL suunnittelu. MAL kick off Finlandia-talo

Helsingin seudun MAL suunnittelu. MAL kick off Finlandia-talo Helsingin seudun MAL 2019 -suunnittelu MAL 2019 -kick off 15.2.2017 Finlandia-talo Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu on kehittynyt vaiheittain Maankäytön ja asumisen seudullista suunnittelua

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Vanhusneuvostojen seminaari Lahti 23.5.3016 Virva Juurikkala, erityisasiantuntija STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Kaikille yhdenvertaiset sosiaali-

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot