Harjoittelu. tekee mestarin. Opas viestintäalan harjoittelusta. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Harjoittelu. Minä! käy työstä. Sinä!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoittelu. tekee mestarin. Opas viestintäalan harjoittelusta. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Harjoittelu. Minä! käy työstä. Sinä!"

Transkriptio

1 Opas viestintäalan harjoittelusta Harjoittelu käy työstä Minä! Työkokemusta hakemassa Palkka motivoi työhön! Mikä? Sinä! Reilu peli harjoitteluun! Uusi päivitetty laitos 2009 Harjoittelu tekee mestarin 1 Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto

2 Sisältö Harjoittelijoiden moninainen joukko...s.3 Mitä harjoittelijalta vaaditaan?...s.6 Ohjaajalla on suuri vastuu...s.7 Mitä ohjaajalle maksetaan?...s.7 Mitä sopimuksia sovelletaan?...s.8 Yleisradion harjoittelusopimus...s.11 MTV Oy:n ja Subtv Oy:n työsopimus...s.14 Hyvä tietää...s.15 Journalistiliiton opiskelijajäsenyys...s.15 Mistä saa lisätietoa?...s.16 Huh? 2

3 Keitä harjoittelijat ovat? Toimituksissa harjoittelee journalismin ja viestinnän ammatteihin paljon erilaisia harjoittelijoita monista oppilaitoksista. Tämä opas on tarkoitettu toimitusten johdolle, harjoittelunohjaajille, luottamusmiehille, oppilaitoksille ja alan harjoittelijoille itselleen opiksi ja ojennukseksi. Harjoittelija opettelee työelämän keskeisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja. Hänellä ei ole vielä täysimääräistä ammattiosaamista ja opinnotkin ovat kesken. Harjoittelu voi olla työsuhteista. Tällöin harjoittelija on oikeutettu työehtosopimuksen mukaiseen vähimmäispalkkaan. Kun on kyseessä ei-työsuhteinen harjoittelu, ei palkkaa makseta, opiskelija on kirjoilla oppilaitoksessa ja saa opintotukea lukukauden kestäessä. Harjoittelijoiden moninainen joukko Yliopistot Toimitusten suurin harjoittelijaryhmä ovat yliopistojen journalistiopiskelijat. Heillä on vakiintunut ohjatun harjoittelun järjestelmä, jonka mukaan opiskelijat tulevat ensimmäiseen harjoittelupaikkaansa toukokuun alussa. Työnantaja ei useinkaan maksa palkkaa toukokuulta. Monin paikoin maksetaan kuitenkin esimerkiksi palkkioita tehdyistä jutuista. Nämä opiskelijat ovat kesätoimittajia kesäkuun alusta lukien, jolloin heille maksetaan palkkaa. Ohjaus sekä tehdyn työn ja juttujen arviointi jatkuvat myös kesän ajan. Ruotsinkielisessä lehdistössä on erilainen järjestely, joka perustuu säätiöiden jakamiin harjoittelustipendeihin. Konstsamfundet, Svenska kulturfonden ja Harry Schaumans stiftelse (vain Pohjanmaan lehdet) myöntävät 2800 euron stipendin opiskelijaa kohti. Lehdet valitsevat harjoittelijat niiden alan opiskelijoiden joukosta, jotka harjoittelupaikkoja hakevat. Stipendi on tarkoitettu korvaukseksi kahden kuukauden työharjoittelusta. Lisätietoja saa esimerkiksi Svenska social- och kommunalhögskolanista. 3

4 Ammattikorkeakoulut Medianomiopiskelijat ammattikorkeakoulujen viestintälinjoilta ovat toinen suuri ryhmä. Heidän opintonsa kestävät neljä lukuvuotta ja pakollisen harjoittelun kesto on viisi kuukautta eli 800 työtuntia (30 opintopistettä). Harjoittelun ajoittuminen vaihtelee ammattikorkeakouluittain. Usein opiskelija voi aloittaa harjoittelun toisen opiskeluvuoden jälkeen. Hän voi harjoitella yhdessä tai useammassa osassa, jopa osaaikaisesti siten, että harjoittelun kokonaiskesto täyttyy. Osa medianomiopiskelijoista harjoittelee kesällä. Ammattikorkeakoulut suosittelevat, että harjoittelijan kanssa tehdään työsopimus. Työsuhteessa oleville harjoittelijoille on maksettava alan työehtosopimuksen mukainen harjoittelijapalkka. Harjoittelija laatii harjoittelustaan raportin ja hänelle määrätään koulutusohjelman puolesta ohjaava opettaja. Ammattiopistot Perustutkintoa opiskelevat toisen asteen opiskelijat tulevat ammattiopistoista. Näillä opiskelijoilla on hyvin monia vaihtoehtoja erikoistumisalaksi. Toisen asteen opiskelijoiden harjoittelua kutsutaan työssäoppimiseksi. Harjoittelujaksot sijoittuvat lukuvuoden sisälle. Työssäoppimista kertyy yhteensä 20 opintopistettä. Kaikkea harjoittelua ei välttämättä tehdä työpaikoilla, vaan esimerkiksi erilaisina projekteina. Työssäoppimisesta ei makseta yleensä palkkaa. Lisätietoja työssäoppimisesta saa opetusministeriön ja opetushallituksen sivuilta Kansanopistot Talvikaudella kansanopistojen viestinnän ja journalismin opiskelijoita on harjoittelemassa monissa tiedotusvälineissä. Opinnot kestävät 3-9 kuukautta, useimmilla koko talvikauden. Kansanopistojen järjestämä viestintäkoulutus ei ole ammatillista vaan yleissivistävää. Monissa opistoissa voidaan opiskella myös tiedotusopin ja journalistiikan yliopistollisia arvosanoja, ja useat alan opiskelijat pyrkivät kansanopiston jälkeen joko tiede- tai ammattikorkeakouluun. Kun kansanopistojen opiskelijoita palkataan kesätyöhön, määräaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen, heillekin on maksettava alan harjoittelijapalkkaa. 4 Oppisopimukset Nuoret, jotka ovat oppisopimuskoulutuksessa, ovat työsuhteessa, ja heille maksetaan alan harjoittelijapalkka, ja työehtosopimuksen edellyttämän harjoitteluajan täytyttyä tehtävän mukainen vähimmäispalkka. Opinto- ja työjaksot limittyvät toisiinsa.

5 Peruskoulut ja lukiot Peruskoululaiset ja lukiolaiset voivat olla toimituksissa Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman mukaisesti. Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävä jakso voidaan sijoittaa kesäkuun alusta elokuun loppuun. Saman harjoittelijan kanssa voidaan sopia enintään kahdesta jaksosta vuodessa. Ohjelman suorittamisesta maksetaan palkkana 280 euroa, joka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen. Jos sovitaan kahdesta jaksosta, palkka on 560 euroa. Toimituksiin voi tulla myös 8. tai 9. luokan koululaisia tutustumaan työelämään kahden viikon tet-jaksoilla. Koululaisille kerrotaan alan työstä, ja he saattavat opetella myös joitakin journalistisia töitä. Palkkaa heille ei makseta. Työvoimatoimistot Toimituksiin voi tulla nuoria myös työvoimatoimistojen kautta työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen. Eityösuhteiseen työharjoitteluun voi osallistua alle 25-vuotias ilman ammatillista koulutusta oleva nuori, jolle maksetaan työmarkkinatukea. Työelämävalmennuksen kautta eityösuhteista työtä voi tehdä alle 25-vuotias, jolla on ammatillinen koulutus sekä yli 25-vuotias, joka kuuluu työttömyyspäivärahajärjestelmän piiriin. Työelämävalmennus voidaan rahoittaa maksamalla työntekijälle työttömyysetuutta tai työllistämistukea. 5

6 Mitä harjoittelijalta vaaditaan? Harjoittelija on toimituksessa opiskelemassa ja oppimassa ammattiin. Hän ei ole valmis ammattilainen, eikä häneltä voida vaatia ammattilaisen tuloksia. Harjoittelijalle on tehtävä selväksi, kuka on hänen työnsä ohjaaja ja kenen puoleen hän voi kääntyä kysymyksineen. Onnistunut harjoittelu on koko toimituksen asia. Harjoittelijalla on sekä oikeus että velvollisuus pyytää apua, kun työssä ilmenee kysyttävää. Harjoittelijalle ei ole hyvä antaa ainakaan alkuvaiheessa itsenäistä päävastuullista työtä. Oppilaitoksen vastuu Kullakin oppilaitoksella on harjoittelijavastaava, joka on harjoittelun valvoja ja yhdyshenkilö oppilaitoksessa. Oppilaitos vastaa tutkintoon kuuluvaa työharjoittelua tekevästä opiskelijasta. Harjoittelun valvoja on yhteydessä toimitukseen ennen harjoittelun alkua. Oppilaitos ja vastaava opettaja huolehtivat omalta osaltaan siitä, että harjoittelu vastaa sille asetettuja tavoitteita. Harjoittelijan oikeudet ja velvollisuudet Harjoittelijalla on oikeus saada työhönsä ohjausta ja työstään palautetta koko harjoittelujaksolta. Harjoittelija on velvollinen tekemään työnsä hyvin ja sitoutumaan työyhteisön sääntöihin. Harjoittelija ei ole velvollinen tekemään ylitöitä. Yleisradion harjoittelusopimus kertoo: 6 Harjoittelijaa ei yleensä käytetä itsenäiseen työskentelyyn tehtävissä, joihin liittyy normaali toimittajan tuotanto- ja lähetysvastuu. Tällaisia itsenäisiä tehtäviä harjoittelijalle voidaan antaa harjoittelukauden viimeisellä neljänneksellä.

7 Ohjaajalla on suuri vastuu Ohjaaja tutustuttaa tulokaan työyhteisöön ja talon tapoihin. Harjoittelun ensimmäiset päivät tulee varata kouluttautumiseen sekä tekniikkaan ja työtovereihin tutustumiseen. Ohjaajan on osattava ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet suoriutua eri tehtävistä. Sujuvaa työssäoppimista edesauttaa se, että ohjaaja tutustuu opiskelijaan, hänen opintoihinsa ja taustoihinsa. Harjoittelun ensimmäinen kuukausi on ratkaiseva koko harjoittelun onnistumisen kannalta. Työpaikalla nimetyn harjoitteluohjaajan on pidettävä kuitenkin koko harjoittelujakson huoli siitä, että harjoittelija ymmärtää työtehtävänsä sekä tietää oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa. Harjoittelijakyselyissä harjoittelijan saaman palautteen puute on ollut yksi harjoittelun suurimmista ongelmista. Alalla ensiaskeleitaan ottavan harjoittelijan on erittäin tärkeää saada töistään kommentteja ammattilaisten suusta. Harjoittelun lopuksi työskentelyjakson antia on hyvä arvioida pitämällä harjoittelijan kanssa palautekeskustelu. Kouluttautumalla ohjaaja parantaa omia valmiuksiaan ja pystyy kehittämään myös työpaikkaan parhaiten soveltuvia perehdyttämismenettelyjä. Ongelmat ja epäselvyydet on paras ratkaista heti niistä keskustelemalla. Ohjaajan tehtävät laatii opiskelijan harjoitteluohjelman yhdessä opiskelijan ja harjoittelua valvovan opettajan kanssa. esittelee työpaikan ja opettaa sen käytäntöihin. arvioi opiskelijan työsuorituksia ja työn tuloksia eli antaa jutuista tai ohjelmista palautetta säännöllisin väliajoin. laatii harjoittelusta loppuarvion ja kuittaa opiskelijan harjoittelupäiväkirjan. Mitä ohjaajalle maksetaan? Yleisradion ja MTV3:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksissa harjoittelunohjaajille on sovittu rahallinen korvaus. Yleisradiossa ohjauksesta päävastuun kantavalle ohjaajalle maksetaan 136,71 euroa kuukaudessa, MTV3:ssa 129 euroa yhden kuukauden ajalta. Summa nousee euroon. Koulutuksesta ja perehdyttämisestä on MTV3:ssa lisäksi muita palkkioita. Muissa yrityksissä päävastuulliselle ohjaajalle mahdollisesti maksettava korvaus sovitaan samalla kun sovitaan ohjausvastuusta. 7

8 Mitä sopimuksia sovelletaan? Kun on solmittu työsopimus Sanoma-, aikakaus- ja paikallislehdissä sekä uutis- ja kuvatoimistoissa työskenteleviin harjoittelijoihin sovelletaan Viestinnän Keskusliiton ja Suomen Journalistiliiton solmimaa työehtosopimusta. Sopimuksen vähimmäispalkkaan ilman harjoitteluaikaa on oikeutettu henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, alemman korkeakoulututkinnon pääaineena tiedotusoppi tms. tai harjoittelutehtävään soveltuvan alan ammattikorkeakoulututkinnon (medianomi). Mikäli tutkintoa ei ole, harjoitteluaika on yksi vuosi, ellei lyhyemmästä ajasta ole työsuhteen osapuolten kesken sovittu. Harjoitteluaikaa laskettaessa otetaan huomioon vähintään yhden kuukauden kestänyt yhdenjaksoinen harjoittelu. 8 Edellä mainittu yleissitova työehtosopimus määrittää harjoittelijalle maksettavan minimipalkan riippumatta siitä, onko työnantaja Viestinnän Keskusliiton jäsen.

9 Harjoittelijapalkat ovat /kk Journalistiset tehtävät: vähimmäispalkka 0-3 kk:n aikana vähimmäispalkka 4-12 kk:n aikana Toimitukselliset tukitehtävät Vähimmäispalkat journalistisissa tehtävissä, kun harjoittelu tai tutkinto on suoritettu Palkkaryhmä II a Kirjankustannusalan yrityksissä sovelletaan VKL:n ja SJL:n solmimaa kustannustoimittajien työehtosopimusta. Harjoittelijapalkkaa maksetaan kustannustoimittajan tehtävässä aloittavalle, vähäisen alan käytännön kokemuksen omaavalle henkilölle, tehtävässä vaadittavan harjaantumisen ajaksi. Harjoitteluaika voi olla enintään vuosi alk alk. Harjoittelijan palkka on /kk Yleisradiossa ja MTV3:ssa on tehty harjoittelijasopimukset, joissa on määräykset työsuhteisten harjoittelijoiden minimipalkoista. Palkkaus näissä yhtiöissä perustuu sekä työtehtävän vaativuuden arviointiin että henkilökohtaisen työsuorituksen tasoon. Sähköisissä viestimissä palkkausta nostavat lisäksi erilaiset ilta- ym. lisät. Yleisradiossa palkkaryhmiä on yhteensä 13 ja toimittajien yleisimmät palkkaryhmät ovat 8, 9 ja 10. Harjoittelijalle maksetaan vähintään 80 prosenttia harjoiteltavan tehtävän tehtäväkohtaisesta palkasta. 9

10 Uudet palkkataulukot /kk ovat alk. Vastaava harjoittelijapalkka vähintään Palkkaryhmä , ,40 Palkkaryhmä , ,60 Palkkaryhmä , ,95 MTV3:ssa toimituksellisilla ja ohjelmateknisillä on omat palkkaliitteensä Toimittajan tavallinen palkkaryhmä on 4. Harjoittelijan vähimmäispalkka on 80 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta. Harjoittelijapalkka Palkka /kk , ,00 Palkka alk , ,09 Ohjelma- ja tuotantoyhtiöt Elokuva- ja televisiotuotannon työehtosopimuksen (sopijaosapuolet: Erityispalvelujen Työnantajaliitto ja Suomen Journalistiliitto sekä Teatteri- ja Mediatyöntekijät) harjoittelijapalkka on 75 prosenttia Palkkaryhmä 1:n palkasta enintään kuuden kuukauden ajan. Harjoitteluajasta on sovittava kirjallisesti. Allekirjoittajajärjestöt suosittelevat, että käytetään enintään yhtä harjoittelijaa ammattiryhmää kohden. Palkkamääräyksiä ei sovelleta opintoihin liittyvään työharjoitteluun alk. kuukausipalkkahaarukka Harjoittelijapalkka Palkkaryhmä , ,30 /kk alk , , , , alk , , , ,10

11 Liite Yleisradio Oy:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus Harjoittelua ja työhön perehdyttämistä koskevat säännökset, voimassa asti 1. Työsuhteessa olevat harjoittelijat Harjoittelija on harjoittelijaksi työhön otettu ohjelmatyöhön perehtyvä henkilö, jonka ohjauksesta toimituksessa vastaa tähän tehtävään erityisesti määrätty henkilö. Harjoittelijaksi pyritään ottamaan ensisijaisesti valtakunnallista toimittajakoulutusta hoitavan oppilaitoksen oppilaita tai taide- ja viestintäoppilaitoksen oppilaita koulutukseen sisältyvää harjoittelua varten. Harjoitteluaika on enintään yksi vuosi. Harjoitteluaikaa määrättäessä otetaan huomioon alan aikaisempi kokemus ja alan opiskelu. 11

12 Liite Ohjelmatyötehtävät Mikäli ko. henkilö on suorittanut toimittajatutkinnon taikka muun korkeakoulu tutkinnon harjoitteluaika on enintään kuusi kuukautta. Muun työhön soveltuvan tutkinnon suorittaneen harjoitteluaika on enintään yksi vuosi. Aiemmin tapahtunut Yleisradion ohjelmatyössä toimiminen otetaan harkinnanvaraisesti huomioon harjoitteluaikaa määrättäessä. Myös muu perusteltavissa oleva aikaisempi toiminta otetaan harkinnanvaraisesti harjoitteluaikaa vähentävänä tekijänä huomioon. Harjoittelijaa ei yleensä käytetä itsenäiseen työskentelyyn tehtävissä, joihin liittyy normaali toimittajan tuotanto- ja lähetysvastuu. Tällaisia itsenäisiä tehtäviä harjoittelijalle voidaan antaa harjoittelukauden viimeisellä neljänneksellä. Kuvaussihteeritehtävät Jos henkilö on suorittanut medianomin tutkinnon tuottamisen suuntautumisvaihtoehdon mukaiset opinnot taide- ja viestintäalan oppilaitoksessa, on harjoitteluaika enintään kuusi kuukautta. Tästä ajasta vähennetään tv-yhtiössä suoritettu harjoittelu kuvaussihteeritehtävissä. Mikäli henkilö on suorittanut muun ammattiin soveltuvan medianomin tutkinnon taide- ja viestintäalan oppilaitoksessa, on harjoitteluaika enintään yhdeksän kuukautta. Toimiminen elokuva- tai tv-tuotantoyhtiön palveluksessa kuvaussihteerinä tai vastaavanlaisissa tehtävissä otetaan ko. aikoja lyhentävinä seikkoina kohtuullisessa määrin huomioon. Harjoittelu kuvaussihteerin tehtävään aloitetaan noin kolmen kuukauden ohjatulla perehdyttämisjaksolla työnopettajan tai valvovan kuvaussihteerin johdolla. Työhön perehdyttäminen Ne Yleisradion työsuhteeseen otetut ohjelmatyöntekijät, jotka eivät aikaisemmin ole työskennelleet radiossa tai televisiossa, mutta joita ei enää katsota harjoittelijoiksi, perehdytetään työhönsä työnopetuksella. Työnopetus järjestetään normaalin työajan ja palkkauksen puitteissa. 12 Harjoittelijalle maksettava palkka Harjoittelijalle maksetaan vähintään 80 % harjoiteltavan tehtävän tehtävä kohtaisesta palkasta. Tehtävä luokitetaan viimeistään yhden vuoden kuluttua harjoittelun aloittamisesta.

13 Liite 2. Harjoittelijat alan oppilaitoksista Alan oppilaitoksista tulevia harjoittelijoita Yleisradioon otettaessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Yleisradion yhtenä tehtävänä julkisen palvelun yhtiönä on edesauttaa alan opetusta Suomessa mm. tarjoamalla sopivassa määrin harjoittelupaikkoja. Oppilaitoksista tulevat harjoittelijat eivät ole työsuhteessa yhtiöön, vaan harjoittelu perustuu oppilaitoksen ja Yleisradion väliseen sopimukseen. Yhtiö varmistaa, että harjoittelijoita otetaan vain oppilaitoksista, joiden antama opetus on arvioitavissa riittävän korkeatasoiseksi ja alan tarpeita vastaavaksi. Harjoittelijan vakuutusturvan huolehtii ensi sijassa oppilaitos, mutta viimekädessä siitä huolehtii yhtiö, ja yhtiö antaa harjoittelijalle harjoittelupäiviltä ravintoedun. Harjoittelijoita otetaan toimitukseen tai osaamiskeskukseen samanaikaisesti tai vuosittain vain sellainen määrä, että heidän ohjaamisensa ei aiheuta kohtuutonta rasitusta omalle henkilökunnalle. Harjoittelijaa ei yleensä käytetä itsenäiseen työskentelyyn tehtävissä, joihin liittyy normaali toimittajan tuotanto- ja lähetysvastuu. 3. Korvaus harjoittelijan ohjauksesta Toimituksessa tai osaamiskeskuksessa nimetylle harjoittelijan ohjauksesta päävastuun kantavalle ohjaajalle maksetaan kuukausittaisena korvauksena 136,71 euroa. Ohjaukseen vain tilapäisesti osallistuvalle (alle kahden viikon kestävästä) ohjauksesta ei makseta erillistä korvausta. 13

14 Liite Määräaikainen työsopimus työharjoittelun suorittamisesta MTV Oy:n ja Subtv Oy:n ohjelmatyöntekijöitä koskeva tes, voimassa asti. Työntekijän nimi: Henkilötunnus: Henkilönumero: Kustannuspaikka: Tehtävä: Harjoittelija Työsuhteen laatu: Määräaikainen työsopimus. Harjoittelutehtävään ei sovelleta yhtiön työehtosopimuksia. Määräaikaisuuden syy: Opiskeluun liittyvän työharjoittelun suorittaminen Työsuhteen alkamispäivä: Työsuhteen päättymispäivä: Koeaika: 2 kk (kun harjoitteluaika 4 kk, muuten 1 2 työsuhteen kestosta) Palkan muodostuminen: Sopimuspalkka Palkka /kk: Kulloinkin voimassa oleva työttömyyspäivärahan perusosa Työaika: 112,5 t/3 viikkoa Vuosilomaoikeus: Lakisääteinen lomakorvaus Eläkeryhmä: TEL Muut ehdot: Oppilaitoksen kanssa tehty koulutussopimus. Liitteenä. 1. Työsuhteen alkamispäivästä lukien noudatettavan koeajan kuluessa voidaan tämä sopimus molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa. 2. Työsuhteessa noudatetaan voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi yhtiön pysyväismääräyksiä, sisäisiä ohjeita ja sääntöjä. 3. Työsuhde päättyy määräajan kuluttua umpeen. Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista toinen työnantajalle ja toinen työntekijälle. 14 Helsinki MTV OY Työntekijä

15 Hyvä tietää Oppilaitoksilla on malleja harjoittelusopimuksen solmimiseksi. Sopimus on tehtävä aina kirjallisesti. Sopimuksessa sovitaan harjoittelun kestosta, työajasta ja tehtävistä. Harjoittelija sitoutuu noudattamaan työnantajan ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä. Työsuojelussa noudatetaan alan yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Palkattomassa, tutkintoon opintopisteitä tuovassa harjoittelussa opiskelijalla on oman oppilaitoksen vakuutusturva myös harjoittelun ajalta. Jos opiskelija ja työnantaja tekevät työsopimuksen, sopimukseen merkitään myös harjoittelusta maksettava palkka. Työsuhteessa oleva opiskelija kuuluu harjoitteluaikana työnantajan vakuutuksen piiriin. Harjoittelun ajalta ansaitaan myös lomakorvausta. Työvoimahallinnon kautta työharjoittelussa ja valmennuksessa oleville työministeriö on järjestänyt ryhmävastuuvakuutuksen. Kun kyseessä on opiskeluun kuuluva palkaton harjoittelu, on tärkeää sopia opiskelijalle koituvien kulujen kuten matkakulujen ja ruokailujen korvaamisesta. Lain mukaan ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille kuuluu ruokailu. Jos työnantaja ei sitä tarjoa, sen järjestää koulu. Työstä saatava palkka vaikuttaa harjoittelijoiden opintotukeen (ns. vuosituloperiaate). Opiskelija menettää opintotuen, jos tulot ylittävät Kelan määrittämän rajan. Opiskelijajäseneksi Journalistiliittoon: Liiton opiskelijajäsenyys on tarkoitettu journalistiseen ammattiin opiskeleville. Jäseneksi voivat hakea yliopistoissa journalis- mia opiskelevat sekä ammattikorkeakouluissa medianomitutkintoon opiskelevat. Jäseneksi voi hakea, kun opiskelu on jatkunut puoli vuotta. Muissakin oppilaitoksissa ja muitakin aineita kuin journalistiikkaa tai viestintää opiskelevat voivat hakea opiskelijajäsenyyttä. Tällöin edellytetään näyttöä siitä, että hakijan tavoitteena on ryhtyä journalistiksi ja tavoite osoitetaan käytännön työkokemuksella. Usein kesätoimittajuus riittää. Lisätietoja SJL:n opiskelijajäsenyydestä löytyy erityisesti kohdasta Edunvalvonta/Nuori journalisti. Opiskelijajäsenmaksu on 4,50 euroa / kk. Opiskelijajäsen saa liiton jäsenkortin. 15 journalisti

16 Mistä saa lisätietoa? Toimituksissa lisätietoja harjoittelija-asioista saa toimitusten esimiehiltä, pääluottamusmieheltä tai hänen poissa ollessaan varaluottamusmieheltä. Liittojen verkkosivujen yhteystiedot ovat seuraavat: Viestinnän Keskusliitto (VKL) Katso kohta Työmarkkinat sekä Suomen Journalistiliitto (SJL) Katso kohta Edunvalvonta ja sen alakohta Nuori journalisti. Viestinnän Keskusliitto Lönnrotinkatu 11 A Helsinki p Suomen Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B Helsinki p Suomen Journalistiliitto ja Viestinnän Keskusliitto Graafinen ulkoasu: Studio Tita Rossi Painopaikka: Lönnberg Painot Oy, 2009

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n edustajat

Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n edustajat Pöytäkirja Aika 10.2.2017 Paikka Läsnä Sähköpostitse liittojen välillä Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n edustajat Asia Sopimus Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus Kaupan liitto ja PAM haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään "Tutustu työelämään ja tienaa"

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Harjoittelusta sanottua

Harjoittelusta sanottua Harjoittelun tavoite Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon.

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa.

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa. PALKKASOPIMUS 1 Palkat 1. Työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille maksetaan palkkaa vähintään alan palkkaryhmittelyn, palkkasopimuksen ja siirtymäsäännösten mukaisesti. 2. Mikäli työntekijä

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. Nuorten kesätyö ja harjoittelu työntekijätehtävissä 2. Nuorten kesätyö ja harjoittelu toimihenkilötehtävissä 3. Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelma 4. Nuorten

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE17-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 6.6.2017

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN 2/2008 TYÖMARKKINAT 2 Ari Sipilä/Birgitta Ruuti/ar 5.2.2008 1(2) KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Erityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Sopimukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola,

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Harjoittelun koordinaattori: Tiina Kemppainen Opintojakso Kuvaus Toteutus Kandidaatin

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa Suomessa olevan henkilöstön

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut HARJOITTELUINFO 26.1.2018 URAPALVELUT HARJOITTELUINFO 31.10.2017 Urapalvelut Harjoitteluinfo/ Urapalvelut 29/01/2018 1 URAPALVELUT Asiantuntemus Palvelut Harjoittelu Urasuunnittelu Uraseuranta Työnhaku

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

4) terveyskeskuksella terveyskeskusta, jossa opiskelija suorittaa syventävän käytännön harjoittelun

4) terveyskeskuksella terveyskeskusta, jossa opiskelija suorittaa syventävän käytännön harjoittelun SYVENTÄVÄN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN PERIAATTEET Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen laitos, Itä Suomen yliopiston terveystieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen yksikkö,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta. Se on tutkintojen perusteiden

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY Jäsenkirje T4/2011 Liite 2 1 (8) Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Opiskelijat

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Opiskelijat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Opiskelijat 21.6.2017HENKILÖSTÖPALVELUT 1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus, Opiskelijat 1/2 Opiskelijoiden vakuutusturva perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Lain

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

JOPO - Työssäoppimisjakso

JOPO - Työssäoppimisjakso 2010 JOPO - Työssäoppimisjakso Oulunsalon yläaste 12.1.2010 Yhteystiedot Oulunsalon yläaste Opintie 6 90460 Oulunsalo Seppo Pasanen 050 388 6990 rehtori seppo.pasanen@oulunsalo.fi Maria Kauppinen 050 388

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2014 Tiedotustilaisuus ti 19.11.2013 klo 14.00-15.00 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Kesätyön pelisääntöjä 2012

Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä Kesätöissäkin on huomioitava työsuojeluasiat ja työehdot. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18- vuotiasta työntekijää. Työhön voidaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Työnantajan opas. Harjoittelijan palkkaaminen

Työnantajan opas. Harjoittelijan palkkaaminen Työnantajan opas Harjoittelijan palkkaaminen Mitä hyötyä harjoittelijan palkkaamisesta on? Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jonka tavoitteet

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Liiketalouden koulutusala HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Työ tekijäänsä opettaa Harjoitteluohjelman (30 opintopistettä) vaiheet: Perusharjoittelu

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot