Harjoittelu. tekee mestarin. Opas viestintäalan harjoittelusta. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Harjoittelu. Minä! käy työstä. Sinä!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoittelu. tekee mestarin. Opas viestintäalan harjoittelusta. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Harjoittelu. Minä! käy työstä. Sinä!"

Transkriptio

1 Opas viestintäalan harjoittelusta Harjoittelu käy työstä Minä! Työkokemusta hakemassa Palkka motivoi työhön! Mikä? Sinä! Reilu peli harjoitteluun! Uusi päivitetty laitos 2009 Harjoittelu tekee mestarin 1 Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto

2 Sisältö Harjoittelijoiden moninainen joukko...s.3 Mitä harjoittelijalta vaaditaan?...s.6 Ohjaajalla on suuri vastuu...s.7 Mitä ohjaajalle maksetaan?...s.7 Mitä sopimuksia sovelletaan?...s.8 Yleisradion harjoittelusopimus...s.11 MTV Oy:n ja Subtv Oy:n työsopimus...s.14 Hyvä tietää...s.15 Journalistiliiton opiskelijajäsenyys...s.15 Mistä saa lisätietoa?...s.16 Huh? 2

3 Keitä harjoittelijat ovat? Toimituksissa harjoittelee journalismin ja viestinnän ammatteihin paljon erilaisia harjoittelijoita monista oppilaitoksista. Tämä opas on tarkoitettu toimitusten johdolle, harjoittelunohjaajille, luottamusmiehille, oppilaitoksille ja alan harjoittelijoille itselleen opiksi ja ojennukseksi. Harjoittelija opettelee työelämän keskeisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja. Hänellä ei ole vielä täysimääräistä ammattiosaamista ja opinnotkin ovat kesken. Harjoittelu voi olla työsuhteista. Tällöin harjoittelija on oikeutettu työehtosopimuksen mukaiseen vähimmäispalkkaan. Kun on kyseessä ei-työsuhteinen harjoittelu, ei palkkaa makseta, opiskelija on kirjoilla oppilaitoksessa ja saa opintotukea lukukauden kestäessä. Harjoittelijoiden moninainen joukko Yliopistot Toimitusten suurin harjoittelijaryhmä ovat yliopistojen journalistiopiskelijat. Heillä on vakiintunut ohjatun harjoittelun järjestelmä, jonka mukaan opiskelijat tulevat ensimmäiseen harjoittelupaikkaansa toukokuun alussa. Työnantaja ei useinkaan maksa palkkaa toukokuulta. Monin paikoin maksetaan kuitenkin esimerkiksi palkkioita tehdyistä jutuista. Nämä opiskelijat ovat kesätoimittajia kesäkuun alusta lukien, jolloin heille maksetaan palkkaa. Ohjaus sekä tehdyn työn ja juttujen arviointi jatkuvat myös kesän ajan. Ruotsinkielisessä lehdistössä on erilainen järjestely, joka perustuu säätiöiden jakamiin harjoittelustipendeihin. Konstsamfundet, Svenska kulturfonden ja Harry Schaumans stiftelse (vain Pohjanmaan lehdet) myöntävät 2800 euron stipendin opiskelijaa kohti. Lehdet valitsevat harjoittelijat niiden alan opiskelijoiden joukosta, jotka harjoittelupaikkoja hakevat. Stipendi on tarkoitettu korvaukseksi kahden kuukauden työharjoittelusta. Lisätietoja saa esimerkiksi Svenska social- och kommunalhögskolanista. 3

4 Ammattikorkeakoulut Medianomiopiskelijat ammattikorkeakoulujen viestintälinjoilta ovat toinen suuri ryhmä. Heidän opintonsa kestävät neljä lukuvuotta ja pakollisen harjoittelun kesto on viisi kuukautta eli 800 työtuntia (30 opintopistettä). Harjoittelun ajoittuminen vaihtelee ammattikorkeakouluittain. Usein opiskelija voi aloittaa harjoittelun toisen opiskeluvuoden jälkeen. Hän voi harjoitella yhdessä tai useammassa osassa, jopa osaaikaisesti siten, että harjoittelun kokonaiskesto täyttyy. Osa medianomiopiskelijoista harjoittelee kesällä. Ammattikorkeakoulut suosittelevat, että harjoittelijan kanssa tehdään työsopimus. Työsuhteessa oleville harjoittelijoille on maksettava alan työehtosopimuksen mukainen harjoittelijapalkka. Harjoittelija laatii harjoittelustaan raportin ja hänelle määrätään koulutusohjelman puolesta ohjaava opettaja. Ammattiopistot Perustutkintoa opiskelevat toisen asteen opiskelijat tulevat ammattiopistoista. Näillä opiskelijoilla on hyvin monia vaihtoehtoja erikoistumisalaksi. Toisen asteen opiskelijoiden harjoittelua kutsutaan työssäoppimiseksi. Harjoittelujaksot sijoittuvat lukuvuoden sisälle. Työssäoppimista kertyy yhteensä 20 opintopistettä. Kaikkea harjoittelua ei välttämättä tehdä työpaikoilla, vaan esimerkiksi erilaisina projekteina. Työssäoppimisesta ei makseta yleensä palkkaa. Lisätietoja työssäoppimisesta saa opetusministeriön ja opetushallituksen sivuilta Kansanopistot Talvikaudella kansanopistojen viestinnän ja journalismin opiskelijoita on harjoittelemassa monissa tiedotusvälineissä. Opinnot kestävät 3-9 kuukautta, useimmilla koko talvikauden. Kansanopistojen järjestämä viestintäkoulutus ei ole ammatillista vaan yleissivistävää. Monissa opistoissa voidaan opiskella myös tiedotusopin ja journalistiikan yliopistollisia arvosanoja, ja useat alan opiskelijat pyrkivät kansanopiston jälkeen joko tiede- tai ammattikorkeakouluun. Kun kansanopistojen opiskelijoita palkataan kesätyöhön, määräaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen, heillekin on maksettava alan harjoittelijapalkkaa. 4 Oppisopimukset Nuoret, jotka ovat oppisopimuskoulutuksessa, ovat työsuhteessa, ja heille maksetaan alan harjoittelijapalkka, ja työehtosopimuksen edellyttämän harjoitteluajan täytyttyä tehtävän mukainen vähimmäispalkka. Opinto- ja työjaksot limittyvät toisiinsa.

5 Peruskoulut ja lukiot Peruskoululaiset ja lukiolaiset voivat olla toimituksissa Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman mukaisesti. Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävä jakso voidaan sijoittaa kesäkuun alusta elokuun loppuun. Saman harjoittelijan kanssa voidaan sopia enintään kahdesta jaksosta vuodessa. Ohjelman suorittamisesta maksetaan palkkana 280 euroa, joka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen. Jos sovitaan kahdesta jaksosta, palkka on 560 euroa. Toimituksiin voi tulla myös 8. tai 9. luokan koululaisia tutustumaan työelämään kahden viikon tet-jaksoilla. Koululaisille kerrotaan alan työstä, ja he saattavat opetella myös joitakin journalistisia töitä. Palkkaa heille ei makseta. Työvoimatoimistot Toimituksiin voi tulla nuoria myös työvoimatoimistojen kautta työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen. Eityösuhteiseen työharjoitteluun voi osallistua alle 25-vuotias ilman ammatillista koulutusta oleva nuori, jolle maksetaan työmarkkinatukea. Työelämävalmennuksen kautta eityösuhteista työtä voi tehdä alle 25-vuotias, jolla on ammatillinen koulutus sekä yli 25-vuotias, joka kuuluu työttömyyspäivärahajärjestelmän piiriin. Työelämävalmennus voidaan rahoittaa maksamalla työntekijälle työttömyysetuutta tai työllistämistukea. 5

6 Mitä harjoittelijalta vaaditaan? Harjoittelija on toimituksessa opiskelemassa ja oppimassa ammattiin. Hän ei ole valmis ammattilainen, eikä häneltä voida vaatia ammattilaisen tuloksia. Harjoittelijalle on tehtävä selväksi, kuka on hänen työnsä ohjaaja ja kenen puoleen hän voi kääntyä kysymyksineen. Onnistunut harjoittelu on koko toimituksen asia. Harjoittelijalla on sekä oikeus että velvollisuus pyytää apua, kun työssä ilmenee kysyttävää. Harjoittelijalle ei ole hyvä antaa ainakaan alkuvaiheessa itsenäistä päävastuullista työtä. Oppilaitoksen vastuu Kullakin oppilaitoksella on harjoittelijavastaava, joka on harjoittelun valvoja ja yhdyshenkilö oppilaitoksessa. Oppilaitos vastaa tutkintoon kuuluvaa työharjoittelua tekevästä opiskelijasta. Harjoittelun valvoja on yhteydessä toimitukseen ennen harjoittelun alkua. Oppilaitos ja vastaava opettaja huolehtivat omalta osaltaan siitä, että harjoittelu vastaa sille asetettuja tavoitteita. Harjoittelijan oikeudet ja velvollisuudet Harjoittelijalla on oikeus saada työhönsä ohjausta ja työstään palautetta koko harjoittelujaksolta. Harjoittelija on velvollinen tekemään työnsä hyvin ja sitoutumaan työyhteisön sääntöihin. Harjoittelija ei ole velvollinen tekemään ylitöitä. Yleisradion harjoittelusopimus kertoo: 6 Harjoittelijaa ei yleensä käytetä itsenäiseen työskentelyyn tehtävissä, joihin liittyy normaali toimittajan tuotanto- ja lähetysvastuu. Tällaisia itsenäisiä tehtäviä harjoittelijalle voidaan antaa harjoittelukauden viimeisellä neljänneksellä.

7 Ohjaajalla on suuri vastuu Ohjaaja tutustuttaa tulokaan työyhteisöön ja talon tapoihin. Harjoittelun ensimmäiset päivät tulee varata kouluttautumiseen sekä tekniikkaan ja työtovereihin tutustumiseen. Ohjaajan on osattava ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet suoriutua eri tehtävistä. Sujuvaa työssäoppimista edesauttaa se, että ohjaaja tutustuu opiskelijaan, hänen opintoihinsa ja taustoihinsa. Harjoittelun ensimmäinen kuukausi on ratkaiseva koko harjoittelun onnistumisen kannalta. Työpaikalla nimetyn harjoitteluohjaajan on pidettävä kuitenkin koko harjoittelujakson huoli siitä, että harjoittelija ymmärtää työtehtävänsä sekä tietää oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa. Harjoittelijakyselyissä harjoittelijan saaman palautteen puute on ollut yksi harjoittelun suurimmista ongelmista. Alalla ensiaskeleitaan ottavan harjoittelijan on erittäin tärkeää saada töistään kommentteja ammattilaisten suusta. Harjoittelun lopuksi työskentelyjakson antia on hyvä arvioida pitämällä harjoittelijan kanssa palautekeskustelu. Kouluttautumalla ohjaaja parantaa omia valmiuksiaan ja pystyy kehittämään myös työpaikkaan parhaiten soveltuvia perehdyttämismenettelyjä. Ongelmat ja epäselvyydet on paras ratkaista heti niistä keskustelemalla. Ohjaajan tehtävät laatii opiskelijan harjoitteluohjelman yhdessä opiskelijan ja harjoittelua valvovan opettajan kanssa. esittelee työpaikan ja opettaa sen käytäntöihin. arvioi opiskelijan työsuorituksia ja työn tuloksia eli antaa jutuista tai ohjelmista palautetta säännöllisin väliajoin. laatii harjoittelusta loppuarvion ja kuittaa opiskelijan harjoittelupäiväkirjan. Mitä ohjaajalle maksetaan? Yleisradion ja MTV3:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksissa harjoittelunohjaajille on sovittu rahallinen korvaus. Yleisradiossa ohjauksesta päävastuun kantavalle ohjaajalle maksetaan 136,71 euroa kuukaudessa, MTV3:ssa 129 euroa yhden kuukauden ajalta. Summa nousee euroon. Koulutuksesta ja perehdyttämisestä on MTV3:ssa lisäksi muita palkkioita. Muissa yrityksissä päävastuulliselle ohjaajalle mahdollisesti maksettava korvaus sovitaan samalla kun sovitaan ohjausvastuusta. 7

8 Mitä sopimuksia sovelletaan? Kun on solmittu työsopimus Sanoma-, aikakaus- ja paikallislehdissä sekä uutis- ja kuvatoimistoissa työskenteleviin harjoittelijoihin sovelletaan Viestinnän Keskusliiton ja Suomen Journalistiliiton solmimaa työehtosopimusta. Sopimuksen vähimmäispalkkaan ilman harjoitteluaikaa on oikeutettu henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, alemman korkeakoulututkinnon pääaineena tiedotusoppi tms. tai harjoittelutehtävään soveltuvan alan ammattikorkeakoulututkinnon (medianomi). Mikäli tutkintoa ei ole, harjoitteluaika on yksi vuosi, ellei lyhyemmästä ajasta ole työsuhteen osapuolten kesken sovittu. Harjoitteluaikaa laskettaessa otetaan huomioon vähintään yhden kuukauden kestänyt yhdenjaksoinen harjoittelu. 8 Edellä mainittu yleissitova työehtosopimus määrittää harjoittelijalle maksettavan minimipalkan riippumatta siitä, onko työnantaja Viestinnän Keskusliiton jäsen.

9 Harjoittelijapalkat ovat /kk Journalistiset tehtävät: vähimmäispalkka 0-3 kk:n aikana vähimmäispalkka 4-12 kk:n aikana Toimitukselliset tukitehtävät Vähimmäispalkat journalistisissa tehtävissä, kun harjoittelu tai tutkinto on suoritettu Palkkaryhmä II a Kirjankustannusalan yrityksissä sovelletaan VKL:n ja SJL:n solmimaa kustannustoimittajien työehtosopimusta. Harjoittelijapalkkaa maksetaan kustannustoimittajan tehtävässä aloittavalle, vähäisen alan käytännön kokemuksen omaavalle henkilölle, tehtävässä vaadittavan harjaantumisen ajaksi. Harjoitteluaika voi olla enintään vuosi alk alk. Harjoittelijan palkka on /kk Yleisradiossa ja MTV3:ssa on tehty harjoittelijasopimukset, joissa on määräykset työsuhteisten harjoittelijoiden minimipalkoista. Palkkaus näissä yhtiöissä perustuu sekä työtehtävän vaativuuden arviointiin että henkilökohtaisen työsuorituksen tasoon. Sähköisissä viestimissä palkkausta nostavat lisäksi erilaiset ilta- ym. lisät. Yleisradiossa palkkaryhmiä on yhteensä 13 ja toimittajien yleisimmät palkkaryhmät ovat 8, 9 ja 10. Harjoittelijalle maksetaan vähintään 80 prosenttia harjoiteltavan tehtävän tehtäväkohtaisesta palkasta. 9

10 Uudet palkkataulukot /kk ovat alk. Vastaava harjoittelijapalkka vähintään Palkkaryhmä , ,40 Palkkaryhmä , ,60 Palkkaryhmä , ,95 MTV3:ssa toimituksellisilla ja ohjelmateknisillä on omat palkkaliitteensä Toimittajan tavallinen palkkaryhmä on 4. Harjoittelijan vähimmäispalkka on 80 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta. Harjoittelijapalkka Palkka /kk , ,00 Palkka alk , ,09 Ohjelma- ja tuotantoyhtiöt Elokuva- ja televisiotuotannon työehtosopimuksen (sopijaosapuolet: Erityispalvelujen Työnantajaliitto ja Suomen Journalistiliitto sekä Teatteri- ja Mediatyöntekijät) harjoittelijapalkka on 75 prosenttia Palkkaryhmä 1:n palkasta enintään kuuden kuukauden ajan. Harjoitteluajasta on sovittava kirjallisesti. Allekirjoittajajärjestöt suosittelevat, että käytetään enintään yhtä harjoittelijaa ammattiryhmää kohden. Palkkamääräyksiä ei sovelleta opintoihin liittyvään työharjoitteluun alk. kuukausipalkkahaarukka Harjoittelijapalkka Palkkaryhmä , ,30 /kk alk , , , , alk , , , ,10

11 Liite Yleisradio Oy:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus Harjoittelua ja työhön perehdyttämistä koskevat säännökset, voimassa asti 1. Työsuhteessa olevat harjoittelijat Harjoittelija on harjoittelijaksi työhön otettu ohjelmatyöhön perehtyvä henkilö, jonka ohjauksesta toimituksessa vastaa tähän tehtävään erityisesti määrätty henkilö. Harjoittelijaksi pyritään ottamaan ensisijaisesti valtakunnallista toimittajakoulutusta hoitavan oppilaitoksen oppilaita tai taide- ja viestintäoppilaitoksen oppilaita koulutukseen sisältyvää harjoittelua varten. Harjoitteluaika on enintään yksi vuosi. Harjoitteluaikaa määrättäessä otetaan huomioon alan aikaisempi kokemus ja alan opiskelu. 11

12 Liite Ohjelmatyötehtävät Mikäli ko. henkilö on suorittanut toimittajatutkinnon taikka muun korkeakoulu tutkinnon harjoitteluaika on enintään kuusi kuukautta. Muun työhön soveltuvan tutkinnon suorittaneen harjoitteluaika on enintään yksi vuosi. Aiemmin tapahtunut Yleisradion ohjelmatyössä toimiminen otetaan harkinnanvaraisesti huomioon harjoitteluaikaa määrättäessä. Myös muu perusteltavissa oleva aikaisempi toiminta otetaan harkinnanvaraisesti harjoitteluaikaa vähentävänä tekijänä huomioon. Harjoittelijaa ei yleensä käytetä itsenäiseen työskentelyyn tehtävissä, joihin liittyy normaali toimittajan tuotanto- ja lähetysvastuu. Tällaisia itsenäisiä tehtäviä harjoittelijalle voidaan antaa harjoittelukauden viimeisellä neljänneksellä. Kuvaussihteeritehtävät Jos henkilö on suorittanut medianomin tutkinnon tuottamisen suuntautumisvaihtoehdon mukaiset opinnot taide- ja viestintäalan oppilaitoksessa, on harjoitteluaika enintään kuusi kuukautta. Tästä ajasta vähennetään tv-yhtiössä suoritettu harjoittelu kuvaussihteeritehtävissä. Mikäli henkilö on suorittanut muun ammattiin soveltuvan medianomin tutkinnon taide- ja viestintäalan oppilaitoksessa, on harjoitteluaika enintään yhdeksän kuukautta. Toimiminen elokuva- tai tv-tuotantoyhtiön palveluksessa kuvaussihteerinä tai vastaavanlaisissa tehtävissä otetaan ko. aikoja lyhentävinä seikkoina kohtuullisessa määrin huomioon. Harjoittelu kuvaussihteerin tehtävään aloitetaan noin kolmen kuukauden ohjatulla perehdyttämisjaksolla työnopettajan tai valvovan kuvaussihteerin johdolla. Työhön perehdyttäminen Ne Yleisradion työsuhteeseen otetut ohjelmatyöntekijät, jotka eivät aikaisemmin ole työskennelleet radiossa tai televisiossa, mutta joita ei enää katsota harjoittelijoiksi, perehdytetään työhönsä työnopetuksella. Työnopetus järjestetään normaalin työajan ja palkkauksen puitteissa. 12 Harjoittelijalle maksettava palkka Harjoittelijalle maksetaan vähintään 80 % harjoiteltavan tehtävän tehtävä kohtaisesta palkasta. Tehtävä luokitetaan viimeistään yhden vuoden kuluttua harjoittelun aloittamisesta.

13 Liite 2. Harjoittelijat alan oppilaitoksista Alan oppilaitoksista tulevia harjoittelijoita Yleisradioon otettaessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Yleisradion yhtenä tehtävänä julkisen palvelun yhtiönä on edesauttaa alan opetusta Suomessa mm. tarjoamalla sopivassa määrin harjoittelupaikkoja. Oppilaitoksista tulevat harjoittelijat eivät ole työsuhteessa yhtiöön, vaan harjoittelu perustuu oppilaitoksen ja Yleisradion väliseen sopimukseen. Yhtiö varmistaa, että harjoittelijoita otetaan vain oppilaitoksista, joiden antama opetus on arvioitavissa riittävän korkeatasoiseksi ja alan tarpeita vastaavaksi. Harjoittelijan vakuutusturvan huolehtii ensi sijassa oppilaitos, mutta viimekädessä siitä huolehtii yhtiö, ja yhtiö antaa harjoittelijalle harjoittelupäiviltä ravintoedun. Harjoittelijoita otetaan toimitukseen tai osaamiskeskukseen samanaikaisesti tai vuosittain vain sellainen määrä, että heidän ohjaamisensa ei aiheuta kohtuutonta rasitusta omalle henkilökunnalle. Harjoittelijaa ei yleensä käytetä itsenäiseen työskentelyyn tehtävissä, joihin liittyy normaali toimittajan tuotanto- ja lähetysvastuu. 3. Korvaus harjoittelijan ohjauksesta Toimituksessa tai osaamiskeskuksessa nimetylle harjoittelijan ohjauksesta päävastuun kantavalle ohjaajalle maksetaan kuukausittaisena korvauksena 136,71 euroa. Ohjaukseen vain tilapäisesti osallistuvalle (alle kahden viikon kestävästä) ohjauksesta ei makseta erillistä korvausta. 13

14 Liite Määräaikainen työsopimus työharjoittelun suorittamisesta MTV Oy:n ja Subtv Oy:n ohjelmatyöntekijöitä koskeva tes, voimassa asti. Työntekijän nimi: Henkilötunnus: Henkilönumero: Kustannuspaikka: Tehtävä: Harjoittelija Työsuhteen laatu: Määräaikainen työsopimus. Harjoittelutehtävään ei sovelleta yhtiön työehtosopimuksia. Määräaikaisuuden syy: Opiskeluun liittyvän työharjoittelun suorittaminen Työsuhteen alkamispäivä: Työsuhteen päättymispäivä: Koeaika: 2 kk (kun harjoitteluaika 4 kk, muuten 1 2 työsuhteen kestosta) Palkan muodostuminen: Sopimuspalkka Palkka /kk: Kulloinkin voimassa oleva työttömyyspäivärahan perusosa Työaika: 112,5 t/3 viikkoa Vuosilomaoikeus: Lakisääteinen lomakorvaus Eläkeryhmä: TEL Muut ehdot: Oppilaitoksen kanssa tehty koulutussopimus. Liitteenä. 1. Työsuhteen alkamispäivästä lukien noudatettavan koeajan kuluessa voidaan tämä sopimus molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa. 2. Työsuhteessa noudatetaan voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi yhtiön pysyväismääräyksiä, sisäisiä ohjeita ja sääntöjä. 3. Työsuhde päättyy määräajan kuluttua umpeen. Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista toinen työnantajalle ja toinen työntekijälle. 14 Helsinki MTV OY Työntekijä

15 Hyvä tietää Oppilaitoksilla on malleja harjoittelusopimuksen solmimiseksi. Sopimus on tehtävä aina kirjallisesti. Sopimuksessa sovitaan harjoittelun kestosta, työajasta ja tehtävistä. Harjoittelija sitoutuu noudattamaan työnantajan ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä. Työsuojelussa noudatetaan alan yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Palkattomassa, tutkintoon opintopisteitä tuovassa harjoittelussa opiskelijalla on oman oppilaitoksen vakuutusturva myös harjoittelun ajalta. Jos opiskelija ja työnantaja tekevät työsopimuksen, sopimukseen merkitään myös harjoittelusta maksettava palkka. Työsuhteessa oleva opiskelija kuuluu harjoitteluaikana työnantajan vakuutuksen piiriin. Harjoittelun ajalta ansaitaan myös lomakorvausta. Työvoimahallinnon kautta työharjoittelussa ja valmennuksessa oleville työministeriö on järjestänyt ryhmävastuuvakuutuksen. Kun kyseessä on opiskeluun kuuluva palkaton harjoittelu, on tärkeää sopia opiskelijalle koituvien kulujen kuten matkakulujen ja ruokailujen korvaamisesta. Lain mukaan ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille kuuluu ruokailu. Jos työnantaja ei sitä tarjoa, sen järjestää koulu. Työstä saatava palkka vaikuttaa harjoittelijoiden opintotukeen (ns. vuosituloperiaate). Opiskelija menettää opintotuen, jos tulot ylittävät Kelan määrittämän rajan. Opiskelijajäseneksi Journalistiliittoon: Liiton opiskelijajäsenyys on tarkoitettu journalistiseen ammattiin opiskeleville. Jäseneksi voivat hakea yliopistoissa journalis- mia opiskelevat sekä ammattikorkeakouluissa medianomitutkintoon opiskelevat. Jäseneksi voi hakea, kun opiskelu on jatkunut puoli vuotta. Muissakin oppilaitoksissa ja muitakin aineita kuin journalistiikkaa tai viestintää opiskelevat voivat hakea opiskelijajäsenyyttä. Tällöin edellytetään näyttöä siitä, että hakijan tavoitteena on ryhtyä journalistiksi ja tavoite osoitetaan käytännön työkokemuksella. Usein kesätoimittajuus riittää. Lisätietoja SJL:n opiskelijajäsenyydestä löytyy erityisesti kohdasta Edunvalvonta/Nuori journalisti. Opiskelijajäsenmaksu on 4,50 euroa / kk. Opiskelijajäsen saa liiton jäsenkortin. 15 journalisti

16 Mistä saa lisätietoa? Toimituksissa lisätietoja harjoittelija-asioista saa toimitusten esimiehiltä, pääluottamusmieheltä tai hänen poissa ollessaan varaluottamusmieheltä. Liittojen verkkosivujen yhteystiedot ovat seuraavat: Viestinnän Keskusliitto (VKL) Katso kohta Työmarkkinat sekä Suomen Journalistiliitto (SJL) Katso kohta Edunvalvonta ja sen alakohta Nuori journalisti. Viestinnän Keskusliitto Lönnrotinkatu 11 A Helsinki p Suomen Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B Helsinki p Suomen Journalistiliitto ja Viestinnän Keskusliitto Graafinen ulkoasu: Studio Tita Rossi Painopaikka: Lönnberg Painot Oy, 2009

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY AMMATTILIITTO PRO RY LUONNONTIETEIDEN AKATEEMISTEN LIITTO LAL RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Kemianteollisuuden julkaisuja 2009. HARJOITTELIJAT KEMIANTEOLLISUUDESSA Opas yrityksille

Kemianteollisuuden julkaisuja 2009. HARJOITTELIJAT KEMIANTEOLLISUUDESSA Opas yrityksille Kemianteollisuuden julkaisuja 2009 HARJOITTELIJAT KEMIANTEOLLISUUDESSA Opas yrityksille Sisältö Alkusanat 3 Harjoittelijat ovat osa yrityksen henkilöstöpolitiikkaa 4 Nuoret haastavat työelämän Työelämän

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Ohjaa oppijaa Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Mitä työssäoppiminen on? Työssäoppiminen on osa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, työpaikalla tapahtuvaa

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman harjoitteluopas työnantajille

Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman harjoitteluopas työnantajille Tarvitsetko viestintäalan harjoittelijoita? Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman harjoitteluopas työnantajille Hyvä media-alan ammattilainen Sisältö Kädessäsi on Oulun seudun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) 1.1.2014 30.11.

YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) 1.1.2014 30.11. Finlands svenska författareförening rf Suomen arvostelijain liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-selostajat ry Suomen tietokirjailijat ry Palvelualojen

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkintoon kuuluva harjoittelu 2011 2012 TIEDOTE OPISKELIJOILLE 6.10.2011/PV Sisältö DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan oma opas

Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Koulunkäyntiavustajan oma opas Niin kuin aalto uittaa aallon

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 ISBN 978-952-269-111-8 (painettu) ISBN 978-952-269-112-5 (pdf) Taitto: DTPage Oy, Helsinki Kirjapaino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2014

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot