Harjoittelu. tekee mestarin. Opas viestintäalan harjoittelusta. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Harjoittelu. Minä! käy työstä. Sinä!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoittelu. tekee mestarin. Opas viestintäalan harjoittelusta. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Harjoittelu. Minä! käy työstä. Sinä!"

Transkriptio

1 Opas viestintäalan harjoittelusta Harjoittelu käy työstä Minä! Työkokemusta hakemassa Palkka motivoi työhön! Mikä? Sinä! Reilu peli harjoitteluun! Uusi päivitetty laitos 2009 Harjoittelu tekee mestarin 1 Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto

2 Sisältö Harjoittelijoiden moninainen joukko...s.3 Mitä harjoittelijalta vaaditaan?...s.6 Ohjaajalla on suuri vastuu...s.7 Mitä ohjaajalle maksetaan?...s.7 Mitä sopimuksia sovelletaan?...s.8 Yleisradion harjoittelusopimus...s.11 MTV Oy:n ja Subtv Oy:n työsopimus...s.14 Hyvä tietää...s.15 Journalistiliiton opiskelijajäsenyys...s.15 Mistä saa lisätietoa?...s.16 Huh? 2

3 Keitä harjoittelijat ovat? Toimituksissa harjoittelee journalismin ja viestinnän ammatteihin paljon erilaisia harjoittelijoita monista oppilaitoksista. Tämä opas on tarkoitettu toimitusten johdolle, harjoittelunohjaajille, luottamusmiehille, oppilaitoksille ja alan harjoittelijoille itselleen opiksi ja ojennukseksi. Harjoittelija opettelee työelämän keskeisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja. Hänellä ei ole vielä täysimääräistä ammattiosaamista ja opinnotkin ovat kesken. Harjoittelu voi olla työsuhteista. Tällöin harjoittelija on oikeutettu työehtosopimuksen mukaiseen vähimmäispalkkaan. Kun on kyseessä ei-työsuhteinen harjoittelu, ei palkkaa makseta, opiskelija on kirjoilla oppilaitoksessa ja saa opintotukea lukukauden kestäessä. Harjoittelijoiden moninainen joukko Yliopistot Toimitusten suurin harjoittelijaryhmä ovat yliopistojen journalistiopiskelijat. Heillä on vakiintunut ohjatun harjoittelun järjestelmä, jonka mukaan opiskelijat tulevat ensimmäiseen harjoittelupaikkaansa toukokuun alussa. Työnantaja ei useinkaan maksa palkkaa toukokuulta. Monin paikoin maksetaan kuitenkin esimerkiksi palkkioita tehdyistä jutuista. Nämä opiskelijat ovat kesätoimittajia kesäkuun alusta lukien, jolloin heille maksetaan palkkaa. Ohjaus sekä tehdyn työn ja juttujen arviointi jatkuvat myös kesän ajan. Ruotsinkielisessä lehdistössä on erilainen järjestely, joka perustuu säätiöiden jakamiin harjoittelustipendeihin. Konstsamfundet, Svenska kulturfonden ja Harry Schaumans stiftelse (vain Pohjanmaan lehdet) myöntävät 2800 euron stipendin opiskelijaa kohti. Lehdet valitsevat harjoittelijat niiden alan opiskelijoiden joukosta, jotka harjoittelupaikkoja hakevat. Stipendi on tarkoitettu korvaukseksi kahden kuukauden työharjoittelusta. Lisätietoja saa esimerkiksi Svenska social- och kommunalhögskolanista. 3

4 Ammattikorkeakoulut Medianomiopiskelijat ammattikorkeakoulujen viestintälinjoilta ovat toinen suuri ryhmä. Heidän opintonsa kestävät neljä lukuvuotta ja pakollisen harjoittelun kesto on viisi kuukautta eli 800 työtuntia (30 opintopistettä). Harjoittelun ajoittuminen vaihtelee ammattikorkeakouluittain. Usein opiskelija voi aloittaa harjoittelun toisen opiskeluvuoden jälkeen. Hän voi harjoitella yhdessä tai useammassa osassa, jopa osaaikaisesti siten, että harjoittelun kokonaiskesto täyttyy. Osa medianomiopiskelijoista harjoittelee kesällä. Ammattikorkeakoulut suosittelevat, että harjoittelijan kanssa tehdään työsopimus. Työsuhteessa oleville harjoittelijoille on maksettava alan työehtosopimuksen mukainen harjoittelijapalkka. Harjoittelija laatii harjoittelustaan raportin ja hänelle määrätään koulutusohjelman puolesta ohjaava opettaja. Ammattiopistot Perustutkintoa opiskelevat toisen asteen opiskelijat tulevat ammattiopistoista. Näillä opiskelijoilla on hyvin monia vaihtoehtoja erikoistumisalaksi. Toisen asteen opiskelijoiden harjoittelua kutsutaan työssäoppimiseksi. Harjoittelujaksot sijoittuvat lukuvuoden sisälle. Työssäoppimista kertyy yhteensä 20 opintopistettä. Kaikkea harjoittelua ei välttämättä tehdä työpaikoilla, vaan esimerkiksi erilaisina projekteina. Työssäoppimisesta ei makseta yleensä palkkaa. Lisätietoja työssäoppimisesta saa opetusministeriön ja opetushallituksen sivuilta Kansanopistot Talvikaudella kansanopistojen viestinnän ja journalismin opiskelijoita on harjoittelemassa monissa tiedotusvälineissä. Opinnot kestävät 3-9 kuukautta, useimmilla koko talvikauden. Kansanopistojen järjestämä viestintäkoulutus ei ole ammatillista vaan yleissivistävää. Monissa opistoissa voidaan opiskella myös tiedotusopin ja journalistiikan yliopistollisia arvosanoja, ja useat alan opiskelijat pyrkivät kansanopiston jälkeen joko tiede- tai ammattikorkeakouluun. Kun kansanopistojen opiskelijoita palkataan kesätyöhön, määräaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen, heillekin on maksettava alan harjoittelijapalkkaa. 4 Oppisopimukset Nuoret, jotka ovat oppisopimuskoulutuksessa, ovat työsuhteessa, ja heille maksetaan alan harjoittelijapalkka, ja työehtosopimuksen edellyttämän harjoitteluajan täytyttyä tehtävän mukainen vähimmäispalkka. Opinto- ja työjaksot limittyvät toisiinsa.

5 Peruskoulut ja lukiot Peruskoululaiset ja lukiolaiset voivat olla toimituksissa Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman mukaisesti. Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävä jakso voidaan sijoittaa kesäkuun alusta elokuun loppuun. Saman harjoittelijan kanssa voidaan sopia enintään kahdesta jaksosta vuodessa. Ohjelman suorittamisesta maksetaan palkkana 280 euroa, joka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen. Jos sovitaan kahdesta jaksosta, palkka on 560 euroa. Toimituksiin voi tulla myös 8. tai 9. luokan koululaisia tutustumaan työelämään kahden viikon tet-jaksoilla. Koululaisille kerrotaan alan työstä, ja he saattavat opetella myös joitakin journalistisia töitä. Palkkaa heille ei makseta. Työvoimatoimistot Toimituksiin voi tulla nuoria myös työvoimatoimistojen kautta työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen. Eityösuhteiseen työharjoitteluun voi osallistua alle 25-vuotias ilman ammatillista koulutusta oleva nuori, jolle maksetaan työmarkkinatukea. Työelämävalmennuksen kautta eityösuhteista työtä voi tehdä alle 25-vuotias, jolla on ammatillinen koulutus sekä yli 25-vuotias, joka kuuluu työttömyyspäivärahajärjestelmän piiriin. Työelämävalmennus voidaan rahoittaa maksamalla työntekijälle työttömyysetuutta tai työllistämistukea. 5

6 Mitä harjoittelijalta vaaditaan? Harjoittelija on toimituksessa opiskelemassa ja oppimassa ammattiin. Hän ei ole valmis ammattilainen, eikä häneltä voida vaatia ammattilaisen tuloksia. Harjoittelijalle on tehtävä selväksi, kuka on hänen työnsä ohjaaja ja kenen puoleen hän voi kääntyä kysymyksineen. Onnistunut harjoittelu on koko toimituksen asia. Harjoittelijalla on sekä oikeus että velvollisuus pyytää apua, kun työssä ilmenee kysyttävää. Harjoittelijalle ei ole hyvä antaa ainakaan alkuvaiheessa itsenäistä päävastuullista työtä. Oppilaitoksen vastuu Kullakin oppilaitoksella on harjoittelijavastaava, joka on harjoittelun valvoja ja yhdyshenkilö oppilaitoksessa. Oppilaitos vastaa tutkintoon kuuluvaa työharjoittelua tekevästä opiskelijasta. Harjoittelun valvoja on yhteydessä toimitukseen ennen harjoittelun alkua. Oppilaitos ja vastaava opettaja huolehtivat omalta osaltaan siitä, että harjoittelu vastaa sille asetettuja tavoitteita. Harjoittelijan oikeudet ja velvollisuudet Harjoittelijalla on oikeus saada työhönsä ohjausta ja työstään palautetta koko harjoittelujaksolta. Harjoittelija on velvollinen tekemään työnsä hyvin ja sitoutumaan työyhteisön sääntöihin. Harjoittelija ei ole velvollinen tekemään ylitöitä. Yleisradion harjoittelusopimus kertoo: 6 Harjoittelijaa ei yleensä käytetä itsenäiseen työskentelyyn tehtävissä, joihin liittyy normaali toimittajan tuotanto- ja lähetysvastuu. Tällaisia itsenäisiä tehtäviä harjoittelijalle voidaan antaa harjoittelukauden viimeisellä neljänneksellä.

7 Ohjaajalla on suuri vastuu Ohjaaja tutustuttaa tulokaan työyhteisöön ja talon tapoihin. Harjoittelun ensimmäiset päivät tulee varata kouluttautumiseen sekä tekniikkaan ja työtovereihin tutustumiseen. Ohjaajan on osattava ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet suoriutua eri tehtävistä. Sujuvaa työssäoppimista edesauttaa se, että ohjaaja tutustuu opiskelijaan, hänen opintoihinsa ja taustoihinsa. Harjoittelun ensimmäinen kuukausi on ratkaiseva koko harjoittelun onnistumisen kannalta. Työpaikalla nimetyn harjoitteluohjaajan on pidettävä kuitenkin koko harjoittelujakson huoli siitä, että harjoittelija ymmärtää työtehtävänsä sekä tietää oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa. Harjoittelijakyselyissä harjoittelijan saaman palautteen puute on ollut yksi harjoittelun suurimmista ongelmista. Alalla ensiaskeleitaan ottavan harjoittelijan on erittäin tärkeää saada töistään kommentteja ammattilaisten suusta. Harjoittelun lopuksi työskentelyjakson antia on hyvä arvioida pitämällä harjoittelijan kanssa palautekeskustelu. Kouluttautumalla ohjaaja parantaa omia valmiuksiaan ja pystyy kehittämään myös työpaikkaan parhaiten soveltuvia perehdyttämismenettelyjä. Ongelmat ja epäselvyydet on paras ratkaista heti niistä keskustelemalla. Ohjaajan tehtävät laatii opiskelijan harjoitteluohjelman yhdessä opiskelijan ja harjoittelua valvovan opettajan kanssa. esittelee työpaikan ja opettaa sen käytäntöihin. arvioi opiskelijan työsuorituksia ja työn tuloksia eli antaa jutuista tai ohjelmista palautetta säännöllisin väliajoin. laatii harjoittelusta loppuarvion ja kuittaa opiskelijan harjoittelupäiväkirjan. Mitä ohjaajalle maksetaan? Yleisradion ja MTV3:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksissa harjoittelunohjaajille on sovittu rahallinen korvaus. Yleisradiossa ohjauksesta päävastuun kantavalle ohjaajalle maksetaan 136,71 euroa kuukaudessa, MTV3:ssa 129 euroa yhden kuukauden ajalta. Summa nousee euroon. Koulutuksesta ja perehdyttämisestä on MTV3:ssa lisäksi muita palkkioita. Muissa yrityksissä päävastuulliselle ohjaajalle mahdollisesti maksettava korvaus sovitaan samalla kun sovitaan ohjausvastuusta. 7

8 Mitä sopimuksia sovelletaan? Kun on solmittu työsopimus Sanoma-, aikakaus- ja paikallislehdissä sekä uutis- ja kuvatoimistoissa työskenteleviin harjoittelijoihin sovelletaan Viestinnän Keskusliiton ja Suomen Journalistiliiton solmimaa työehtosopimusta. Sopimuksen vähimmäispalkkaan ilman harjoitteluaikaa on oikeutettu henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, alemman korkeakoulututkinnon pääaineena tiedotusoppi tms. tai harjoittelutehtävään soveltuvan alan ammattikorkeakoulututkinnon (medianomi). Mikäli tutkintoa ei ole, harjoitteluaika on yksi vuosi, ellei lyhyemmästä ajasta ole työsuhteen osapuolten kesken sovittu. Harjoitteluaikaa laskettaessa otetaan huomioon vähintään yhden kuukauden kestänyt yhdenjaksoinen harjoittelu. 8 Edellä mainittu yleissitova työehtosopimus määrittää harjoittelijalle maksettavan minimipalkan riippumatta siitä, onko työnantaja Viestinnän Keskusliiton jäsen.

9 Harjoittelijapalkat ovat /kk Journalistiset tehtävät: vähimmäispalkka 0-3 kk:n aikana vähimmäispalkka 4-12 kk:n aikana Toimitukselliset tukitehtävät Vähimmäispalkat journalistisissa tehtävissä, kun harjoittelu tai tutkinto on suoritettu Palkkaryhmä II a Kirjankustannusalan yrityksissä sovelletaan VKL:n ja SJL:n solmimaa kustannustoimittajien työehtosopimusta. Harjoittelijapalkkaa maksetaan kustannustoimittajan tehtävässä aloittavalle, vähäisen alan käytännön kokemuksen omaavalle henkilölle, tehtävässä vaadittavan harjaantumisen ajaksi. Harjoitteluaika voi olla enintään vuosi alk alk. Harjoittelijan palkka on /kk Yleisradiossa ja MTV3:ssa on tehty harjoittelijasopimukset, joissa on määräykset työsuhteisten harjoittelijoiden minimipalkoista. Palkkaus näissä yhtiöissä perustuu sekä työtehtävän vaativuuden arviointiin että henkilökohtaisen työsuorituksen tasoon. Sähköisissä viestimissä palkkausta nostavat lisäksi erilaiset ilta- ym. lisät. Yleisradiossa palkkaryhmiä on yhteensä 13 ja toimittajien yleisimmät palkkaryhmät ovat 8, 9 ja 10. Harjoittelijalle maksetaan vähintään 80 prosenttia harjoiteltavan tehtävän tehtäväkohtaisesta palkasta. 9

10 Uudet palkkataulukot /kk ovat alk. Vastaava harjoittelijapalkka vähintään Palkkaryhmä , ,40 Palkkaryhmä , ,60 Palkkaryhmä , ,95 MTV3:ssa toimituksellisilla ja ohjelmateknisillä on omat palkkaliitteensä Toimittajan tavallinen palkkaryhmä on 4. Harjoittelijan vähimmäispalkka on 80 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta. Harjoittelijapalkka Palkka /kk , ,00 Palkka alk , ,09 Ohjelma- ja tuotantoyhtiöt Elokuva- ja televisiotuotannon työehtosopimuksen (sopijaosapuolet: Erityispalvelujen Työnantajaliitto ja Suomen Journalistiliitto sekä Teatteri- ja Mediatyöntekijät) harjoittelijapalkka on 75 prosenttia Palkkaryhmä 1:n palkasta enintään kuuden kuukauden ajan. Harjoitteluajasta on sovittava kirjallisesti. Allekirjoittajajärjestöt suosittelevat, että käytetään enintään yhtä harjoittelijaa ammattiryhmää kohden. Palkkamääräyksiä ei sovelleta opintoihin liittyvään työharjoitteluun alk. kuukausipalkkahaarukka Harjoittelijapalkka Palkkaryhmä , ,30 /kk alk , , , , alk , , , ,10

11 Liite Yleisradio Oy:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus Harjoittelua ja työhön perehdyttämistä koskevat säännökset, voimassa asti 1. Työsuhteessa olevat harjoittelijat Harjoittelija on harjoittelijaksi työhön otettu ohjelmatyöhön perehtyvä henkilö, jonka ohjauksesta toimituksessa vastaa tähän tehtävään erityisesti määrätty henkilö. Harjoittelijaksi pyritään ottamaan ensisijaisesti valtakunnallista toimittajakoulutusta hoitavan oppilaitoksen oppilaita tai taide- ja viestintäoppilaitoksen oppilaita koulutukseen sisältyvää harjoittelua varten. Harjoitteluaika on enintään yksi vuosi. Harjoitteluaikaa määrättäessä otetaan huomioon alan aikaisempi kokemus ja alan opiskelu. 11

12 Liite Ohjelmatyötehtävät Mikäli ko. henkilö on suorittanut toimittajatutkinnon taikka muun korkeakoulu tutkinnon harjoitteluaika on enintään kuusi kuukautta. Muun työhön soveltuvan tutkinnon suorittaneen harjoitteluaika on enintään yksi vuosi. Aiemmin tapahtunut Yleisradion ohjelmatyössä toimiminen otetaan harkinnanvaraisesti huomioon harjoitteluaikaa määrättäessä. Myös muu perusteltavissa oleva aikaisempi toiminta otetaan harkinnanvaraisesti harjoitteluaikaa vähentävänä tekijänä huomioon. Harjoittelijaa ei yleensä käytetä itsenäiseen työskentelyyn tehtävissä, joihin liittyy normaali toimittajan tuotanto- ja lähetysvastuu. Tällaisia itsenäisiä tehtäviä harjoittelijalle voidaan antaa harjoittelukauden viimeisellä neljänneksellä. Kuvaussihteeritehtävät Jos henkilö on suorittanut medianomin tutkinnon tuottamisen suuntautumisvaihtoehdon mukaiset opinnot taide- ja viestintäalan oppilaitoksessa, on harjoitteluaika enintään kuusi kuukautta. Tästä ajasta vähennetään tv-yhtiössä suoritettu harjoittelu kuvaussihteeritehtävissä. Mikäli henkilö on suorittanut muun ammattiin soveltuvan medianomin tutkinnon taide- ja viestintäalan oppilaitoksessa, on harjoitteluaika enintään yhdeksän kuukautta. Toimiminen elokuva- tai tv-tuotantoyhtiön palveluksessa kuvaussihteerinä tai vastaavanlaisissa tehtävissä otetaan ko. aikoja lyhentävinä seikkoina kohtuullisessa määrin huomioon. Harjoittelu kuvaussihteerin tehtävään aloitetaan noin kolmen kuukauden ohjatulla perehdyttämisjaksolla työnopettajan tai valvovan kuvaussihteerin johdolla. Työhön perehdyttäminen Ne Yleisradion työsuhteeseen otetut ohjelmatyöntekijät, jotka eivät aikaisemmin ole työskennelleet radiossa tai televisiossa, mutta joita ei enää katsota harjoittelijoiksi, perehdytetään työhönsä työnopetuksella. Työnopetus järjestetään normaalin työajan ja palkkauksen puitteissa. 12 Harjoittelijalle maksettava palkka Harjoittelijalle maksetaan vähintään 80 % harjoiteltavan tehtävän tehtävä kohtaisesta palkasta. Tehtävä luokitetaan viimeistään yhden vuoden kuluttua harjoittelun aloittamisesta.

13 Liite 2. Harjoittelijat alan oppilaitoksista Alan oppilaitoksista tulevia harjoittelijoita Yleisradioon otettaessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Yleisradion yhtenä tehtävänä julkisen palvelun yhtiönä on edesauttaa alan opetusta Suomessa mm. tarjoamalla sopivassa määrin harjoittelupaikkoja. Oppilaitoksista tulevat harjoittelijat eivät ole työsuhteessa yhtiöön, vaan harjoittelu perustuu oppilaitoksen ja Yleisradion väliseen sopimukseen. Yhtiö varmistaa, että harjoittelijoita otetaan vain oppilaitoksista, joiden antama opetus on arvioitavissa riittävän korkeatasoiseksi ja alan tarpeita vastaavaksi. Harjoittelijan vakuutusturvan huolehtii ensi sijassa oppilaitos, mutta viimekädessä siitä huolehtii yhtiö, ja yhtiö antaa harjoittelijalle harjoittelupäiviltä ravintoedun. Harjoittelijoita otetaan toimitukseen tai osaamiskeskukseen samanaikaisesti tai vuosittain vain sellainen määrä, että heidän ohjaamisensa ei aiheuta kohtuutonta rasitusta omalle henkilökunnalle. Harjoittelijaa ei yleensä käytetä itsenäiseen työskentelyyn tehtävissä, joihin liittyy normaali toimittajan tuotanto- ja lähetysvastuu. 3. Korvaus harjoittelijan ohjauksesta Toimituksessa tai osaamiskeskuksessa nimetylle harjoittelijan ohjauksesta päävastuun kantavalle ohjaajalle maksetaan kuukausittaisena korvauksena 136,71 euroa. Ohjaukseen vain tilapäisesti osallistuvalle (alle kahden viikon kestävästä) ohjauksesta ei makseta erillistä korvausta. 13

14 Liite Määräaikainen työsopimus työharjoittelun suorittamisesta MTV Oy:n ja Subtv Oy:n ohjelmatyöntekijöitä koskeva tes, voimassa asti. Työntekijän nimi: Henkilötunnus: Henkilönumero: Kustannuspaikka: Tehtävä: Harjoittelija Työsuhteen laatu: Määräaikainen työsopimus. Harjoittelutehtävään ei sovelleta yhtiön työehtosopimuksia. Määräaikaisuuden syy: Opiskeluun liittyvän työharjoittelun suorittaminen Työsuhteen alkamispäivä: Työsuhteen päättymispäivä: Koeaika: 2 kk (kun harjoitteluaika 4 kk, muuten 1 2 työsuhteen kestosta) Palkan muodostuminen: Sopimuspalkka Palkka /kk: Kulloinkin voimassa oleva työttömyyspäivärahan perusosa Työaika: 112,5 t/3 viikkoa Vuosilomaoikeus: Lakisääteinen lomakorvaus Eläkeryhmä: TEL Muut ehdot: Oppilaitoksen kanssa tehty koulutussopimus. Liitteenä. 1. Työsuhteen alkamispäivästä lukien noudatettavan koeajan kuluessa voidaan tämä sopimus molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa. 2. Työsuhteessa noudatetaan voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi yhtiön pysyväismääräyksiä, sisäisiä ohjeita ja sääntöjä. 3. Työsuhde päättyy määräajan kuluttua umpeen. Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista toinen työnantajalle ja toinen työntekijälle. 14 Helsinki MTV OY Työntekijä

15 Hyvä tietää Oppilaitoksilla on malleja harjoittelusopimuksen solmimiseksi. Sopimus on tehtävä aina kirjallisesti. Sopimuksessa sovitaan harjoittelun kestosta, työajasta ja tehtävistä. Harjoittelija sitoutuu noudattamaan työnantajan ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä. Työsuojelussa noudatetaan alan yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Palkattomassa, tutkintoon opintopisteitä tuovassa harjoittelussa opiskelijalla on oman oppilaitoksen vakuutusturva myös harjoittelun ajalta. Jos opiskelija ja työnantaja tekevät työsopimuksen, sopimukseen merkitään myös harjoittelusta maksettava palkka. Työsuhteessa oleva opiskelija kuuluu harjoitteluaikana työnantajan vakuutuksen piiriin. Harjoittelun ajalta ansaitaan myös lomakorvausta. Työvoimahallinnon kautta työharjoittelussa ja valmennuksessa oleville työministeriö on järjestänyt ryhmävastuuvakuutuksen. Kun kyseessä on opiskeluun kuuluva palkaton harjoittelu, on tärkeää sopia opiskelijalle koituvien kulujen kuten matkakulujen ja ruokailujen korvaamisesta. Lain mukaan ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille kuuluu ruokailu. Jos työnantaja ei sitä tarjoa, sen järjestää koulu. Työstä saatava palkka vaikuttaa harjoittelijoiden opintotukeen (ns. vuosituloperiaate). Opiskelija menettää opintotuen, jos tulot ylittävät Kelan määrittämän rajan. Opiskelijajäseneksi Journalistiliittoon: Liiton opiskelijajäsenyys on tarkoitettu journalistiseen ammattiin opiskeleville. Jäseneksi voivat hakea yliopistoissa journalis- mia opiskelevat sekä ammattikorkeakouluissa medianomitutkintoon opiskelevat. Jäseneksi voi hakea, kun opiskelu on jatkunut puoli vuotta. Muissakin oppilaitoksissa ja muitakin aineita kuin journalistiikkaa tai viestintää opiskelevat voivat hakea opiskelijajäsenyyttä. Tällöin edellytetään näyttöä siitä, että hakijan tavoitteena on ryhtyä journalistiksi ja tavoite osoitetaan käytännön työkokemuksella. Usein kesätoimittajuus riittää. Lisätietoja SJL:n opiskelijajäsenyydestä löytyy erityisesti kohdasta Edunvalvonta/Nuori journalisti. Opiskelijajäsenmaksu on 4,50 euroa / kk. Opiskelijajäsen saa liiton jäsenkortin. 15 journalisti

16 Mistä saa lisätietoa? Toimituksissa lisätietoja harjoittelija-asioista saa toimitusten esimiehiltä, pääluottamusmieheltä tai hänen poissa ollessaan varaluottamusmieheltä. Liittojen verkkosivujen yhteystiedot ovat seuraavat: Viestinnän Keskusliitto (VKL) Katso kohta Työmarkkinat sekä Suomen Journalistiliitto (SJL) Katso kohta Edunvalvonta ja sen alakohta Nuori journalisti. Viestinnän Keskusliitto Lönnrotinkatu 11 A Helsinki p Suomen Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B Helsinki p Suomen Journalistiliitto ja Viestinnän Keskusliitto Graafinen ulkoasu: Studio Tita Rossi Painopaikka: Lönnberg Painot Oy, 2009

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus Kaupan liitto ja PAM haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään "Tutustu työelämään ja tienaa"

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. Nuorten kesätyö ja harjoittelu työntekijätehtävissä 2. Nuorten kesätyö ja harjoittelu toimihenkilötehtävissä 3. Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelma 4. Nuorten

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE16-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 2.6.2016

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija

European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta.

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013).

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013). 1528/12.02.02.00/2015 1 (6) YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen ( 1027/12.01/2013). Päätän yliopiston

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla

SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla Liite 1 SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla Järjestettävä työssäoppimisjakso on osa Ura Inno Lab /X71 koulutuskokonaisuutta, jonka järjestää Oulun yliopiston Koulutus ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN Osaamistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa psykologin työssä vaadittavia työtapoja ja menetelmiä jollakin psykologian sovellusalueella. Hän pystyy

Lisätiedot