Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa STEP-hanke Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Tarja Ojala, DI, KM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa STEP-hanke Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Tarja Ojala, DI, KM"

Transkriptio

1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa STEP-hanke Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Tarja Ojala, DI, KM STEP-hanke

2 STEP-hanke VAIHE: STEP-HANKE Pilottikysely pääkaupunkiseudulla Sosiaali- ja terveystoimen toimijoille tehty kysely koko maassa Pelastuslaitosten edustajille tehty kysely koko maassa Ongelmien kartoitus ja raportointi Koulutusaineisto VAIHE: STEP II Haastattelututkimus palveluasuminen ja kotipalvelu Kyselyt sosiaali- ja terveystoimelle ja pelastustoimelle Raportointi ja koulutusaineiston täydentäminen THL STEP-hanke

3 STEP keskeisiä tuloksia Tiedon ja osaamisen tarve tunnistetaan Huolena Kiire ja resurssien niukkuus Turvallisuus suurten laitosten ulkopuolisissa palveluissa Poistumisturvallisuusselvitykset Tiedonkulun ongelmat Seurantajärjestelmät 40 + Pelastuslaitoksilla ei aina tietoa asukkaista / kunnosta Konkreettiset vaikutusmahdollisuudet? à Koulutukselle ja koulutusaineistolle tilaus STEP-hanke

4 Kaksi merkittävää ongelmakenttää 1. Kotiin annettavat palvelut ja tukiasuntotoiminta Henkilöstön osaaminen Puuttuminen vs. asiakkaan itsemääräämisoikeus Menetelmät ja hyvät käytännöt à STEP II Isot asumisyksiköt, mm. kerrostalot, joissa asukas asuu vuokrasopimuksen perusteella, mutta on todellisuudessa erityistä tukea tarvitseva Pelastuslaki 2011 ei tavoita à Toimenpiteet? STEP-hanke

5 STEP-hanke Koulutusaineisto STEP-hanke

6 Koulutusaineisto Aineisto on tarkoitettu koko sosiaali- ja terveystoimen palveluketjulle: tilaajalle, palvelun tuottajalle, henkilöstölle, asiakkaalle / potilaalle ja tämän omaisille, sekä kouluttajille Sisältö on moniammatillisen yhteistyön tuotos, THL kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita asiantuntijakommenteista! STEP-hanke

7 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet ja suojeltavat arvot à siirry 2. Turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö à 3. Onnettomuuksista oppiminen ja tapausesimerkkejä hoitolaitospaloista à 4. Tilastotietoa à 5. Paloturvallisuus riskienhallinnan osana à 6. Sähköpalot, tekstiilien paloturvallisuus, kemikaalit paloissa à 7. Paloturvallisuuden hyvät käytännöt à 8. Lähdeluettelo ja yhteystiedot à STEP-hanke

8 1. Johdanto: Paloturvallisuus kokonaisturvallisuuden osana Asiakas- ja potilasturvallisuus Henkilöturvallisuus Työturvallisuus Rikosturvallisuus Tietoturvallisuus Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus Tuotannon ja toiminnan turvallisuus Pelastustoiminta Ympäristöturvallisuus Varautuminen ja valmiussuunnittelu P A L O T U R V A L L I S U U S STEP-hanke

9 2. Lainsäädäntö, neljä näkökulmaa Terveydenhuoltolaki 1326/2010 à STM:n asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta 341/2011 à Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (Vanhuspalvelulaki) 980/2012 à Pelastuslaki 379/2011 à Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 à Vn asetus poistumisturvallisuusselvityksestä 292/2014 à Työturvallisuuslaki 738/2002 à Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999 à STEP-hanke

10 3. Onnettomuuksista oppiminen Aineistossa on viisi esimerkkitapausta tulipaloista, jotka kaikki ovat sattuneet tyypillisessä sosiaali- tai terveystoimen toimintaympäristössä. Vastaavat palot ovat mahdollisia myös muissa laitoksissa. Iso terveydenhuollon yksikkö Evakuointiin johtanut sairaalapalo à Potilaan sytyttämä sairaalapalo à Liikuntarajoitteisten henkilöiden asuminen Asuntopalo eläkeläisten asuinkerrostalossa à Päihdeongelmaisten henkilöiden asuminen Asumiskäyttöön muutetun koulurakennuksen palo à Tukiasuntona käytetyn rintamamiestalon palo à STEP-hanke

11 Kuva: Pirkanmaan pelastuslaitos

12 4. Tilastotietoa: Pronto-tiedot vuosilta * Hoitolaitospalot laitostyypin mukaan Laitostyyppi Yht. ka / vuosi % Vanhainkoti Muu huoltolaitosrakennus Terveyskeskus Muu sairaala Lasten päiväkoti Muu terveydenhuoltorakennus Keskussairaala Muualla luokittelematon sosiaalitoimen rakennus Terveydenhuollon erityislaitos Vankila Kehitysvammaisten hoitolaitos Lasten- tai koulukoti Yhteensä STEP-hanke

13 Menetykset hoitolaitospaloissa Keskimäärin yksi palokuolema ja n. 25 loukkaantunutta / vuosi (tilastoitu keskiarvo, Pronto-tiedot vuosilta ) Merkittävät taloudelliset menetykset tulipaloissa loukkaantuneiden hoitokulut palojen aiheuttamat toiminnan keskeytykset ja aineelliset menetykset Kirjattujen seurausten ulkopuolelle jäävät Sairauspoissaolot, potilasvahingot, ympäristövahingot ja muut välilliset vahingot Laitosten toiminnan häiriöt, keskeytyksen vaikutukset ja kulut Turvallisuudentunteen alentuminen Laitosten ulkopuoliset tapaukset! STEP-hanke

14 Sten 2013: Hoitolaitospalojen ulkopuolisia tietoja v. 2012* Laitostilaston ulkopuolelle jääneet Asuntotyyppi Palokuolemat Vakavat loukkaantumiset Rivitalo 2 0 Luhtitalo 1 0 Kerrostalo 2 1 Pientalo 1 2 Muu 0 1 Yhteensä 6 4 Kaikissa 6 kuolemantapauksessa tulipalo syttyi olohuoneesta STEP-hanke

15 5. Paloriskien arviointi ja -hallinta Riskienhallinnan yleisesti käytetty malli on kaksiulotteinen. Riski on tapahtuman todennäköisyys x seurausten vakavuus Tulipaloissa on otettava huomioon myös palon kehittymisen nopeus* STEP-hanke

16 Paloriski on suurentunut, jos asiakkaan / potilaan toimintakyky on alentunut, iän, sairauden, vamman, lääkityksen tai esim. päihteiden käytön vuoksi tiloissa on potentiaalisia syttymislähteitä (tulentekovälineet, sähkölaitteet, kemikaalit) tilojen paloturvallisuus on heikko (rakennustekniset ratkaisut) tiloissa on helposti syttyviä materiaaleja tai kemikaaleja Koska palojen kehittyminen voi olla hyvin nopeaa ja vaikutukset laajat, turvallisuus perustuu ennakointiin, riskien arviointiin, riskien tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja varautumiseen STEP-hanke

17 Laitospalot Pronto-tietokanta Sähköpalojen aiheuttajia KONE TAI LAITE Ka. / vuosi % Liesi, uuni tai mikroaaltouuni* Valaisin Muu kone tai laite 12 8 Sähköverkoston jakokeskus, muu osa, pistorasia tai painike 11 8 Astian- tai pyykinpesukone 5 3 Muut sähkölaitteet* Yhteensä *Sis. Myös laitteen virheellinen käyttö. ** Ilmastointilaite, kiuas, kylmälaite, kahvin- tai vedenkeitin, pyykinkuivauskone, lämmityslaite, atk-laite, televisio, muut kodinkoneet, sähköjohdot, kaapeloinnit mm STEP-hanke

18 Esimerkki sähköpalosta Kuva Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos STEP-hanke

19 Palon aiheutti rollaattorin kahva Kuva Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos STEP-hanke

20 6.2 Tekstiilien paloturvallisuus Helposti syttyvät, palavat tai sulavat tekstiilimateriaalit Luonnostaan paloturvalliset tekstiilimateriaalit Palosuojatut tekstiilit Tekstiilien palo-ominaisuudet pitää tiedostaa Valinnalla voidaan vaikuttaa paloturvallisuuteen STEP-hanke

21 Tavanomaisten tekstiiliraaka-aineiden palo-ominaisuuksia Raaka-aine Syttyminen Palamisnopeus ja sulaminen Puuvilla, pellava, modaali, viskoosi Ohuena helposti syttyviä Polyamidi Syttyvä Sulaa Palaa herkästi, kytee, ei sula Polyesteri Syttyvä* Sulaa, räiskyy Polyakryyli Herkästi syttyvä Palaa voimakkaasti, sulaa, räiskyy Modakryyli Klorokuidut Villa, silkki, nahka, untuvat, höyhenet Lasikuidut Vaikeasti syttyvä Ei sula Vaikeasti syttyviä Itsestään sammuvia Vaikeasti syttyviä Eivät syty Itsestään sammuvia STEP-hanke

22 Palokuorma Pohdinnan paikka Pohdi kuvan tapausesimerkin kautta asunnon, asukkaan ja hänen naapuriensa paloturvallisuutta Entä kotipalvelun henkilöstön ja pelastajien työturvallisuus palon sattuessa? Pohdi mitä teet. Kuva: Pirkanmaan pelastuslaitos STEP-hanke

23 6.3 Kemikaalit paloissa Katso purkkien merkinnät! Palavat nesteet, kuten käsidesi Ponnekaasupakkaukset, kuten hiuskiinne, deodorantit ja ilmanraikasteet! Kaasut! STEP-hanke

24 Kemikaalitietoa on valmiina Käyttöturvallisuustiedotteet (valmistaja / myyjä / lähettäjä) KETU-rekisteri, Kemikaali- ja turvallisuusvirasto Tukes à Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet -turvallisuusohjeet eli OVA-ohjeet, Työterveyslaitos TTL à Kansainväliset kemikaalikortit, TTL à Kemikaalivihi (TTL) à TOKEVA 2012, Pelastusopisto à STEP-hanke

25 7. Hyvät käytännöt Määrätietoisella turvallisuusjohtamisella Lainsäädännön mukaisella, turvallisuushakuisella ja vastuullisella toiminnalla ja yhteistyöllä Toiminnan hyvällä suunnittelulla Vaaratilanteiden analysoinnilla ja jatkuvalla parantamisella Syttymismahdollisuuksien ja palokuorman minimoinnilla Varautumisella Rakenteellisilla ratkaisuilla Teknisillä ja toimintaan liittyvillä ratkaisuilla Koulutuksella STEP-hanke

26 Roolit Turvallisuus on yhteinen asia. Sen varmistamiseksi tarvitaan jokaisen osapuolen - tilaajan, palvelun tuottajan, kiinteistön omistajan / haltijan, työntekijän ja asiakkaan / potilaan - omaa toimintaa ja kitkatonta yhteistyötä Roolista riippumatta pitää muistaa sekä työturvallisuuslain että pelastuslain asettama ilmoitusvelvollisuus JOS huomaat vakavan vaaran, muista että ilmoitusvelvollisuus ohittaa vaitiolovelvollisuuden! STEP-hanke

27 Pohdi lieden turvallisuutta Kuvat: Tarja Ojala STEP-hanke

28 Pohdittavaksi Pohdinnan paikka STEP-hanke

29 8. Yhteystiedot ja palaute Hankkeen verkkosivut à Tai thl.fi à STEP-hanke à Koulutusaineisto Voit kopioida aineiston maksutta käyttöösi! Palaute ja kehitysehdotukset à STEP-hanke

30 STEP-hankkeen rahoitus STEP-hanke

Paloturvallisuuden hyvät käytännöt

Paloturvallisuuden hyvät käytännöt 7 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Paloturvallisuuden hyvät käytännöt / 26.6.2015 THL STEP-hanke 2014 1 Osan tavoite ja sisältö Tarjota muistilista hyvistä

Lisätiedot

Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä. Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa

Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä. Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa Esitykseni taustamateriaali Julkaisu: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu.

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon. PÄÄTÖS 24.03.2010 Dnro OKV/8/50/2008 1/11 ASIA Tukiasunnon paloturvallisuus ASIAN VIREILLETULO Espoon kaupungissa tapahtui 27.3.2008 kaupungin omistuksessa olevan rintamiestalon tulipalo, jossa menehtyi

Lisätiedot

Tiivistelmä HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET. Paloriskien hallinnan tarpeet

Tiivistelmä HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET. Paloriskien hallinnan tarpeet YRITYSTEN PALORISKIEN JA PELASTUSTOIMINNAN HALLINTA OSAKSI PK-RH RISKIENHALLINTAVÄLINEISTÖÄ Marinka Lanne VTT Tuotteet ja tuotanto Tekniikankatu 1/PL 1306, 33101 Tampere Tiivistelmä Hankkeessa kehitettyjen

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN MEN PALVELUTASO 2014-2017 PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014-2017 Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain osoittaa että teksti on valkoista. 1 PIRKANMAAN PELASTUSTOI Pirkanmaa pelastustoimen

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Khall 24.3.2014, 73 Kvalt 7.4.2014 Sisällysluettelo Kertomuksen

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen

Erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen Erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen Selvityksiä 2007:25 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:25 Erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Koulutus. Ammattikirjat

Koulutus. Ammattikirjat Koulutus 2013 Ammattikirjat SPEKin järjestämä turvallisuuskoulutus 2013 Helmikuu Turvallinen kiinteistö paloturvallisuus, ylläpito ja velvoitteet 12.2. Helsinki Paloilmoittimen hoitajakurssi 21.2. Mikkeli

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58 Luonnos 6.6.2013 2/58 SISÄLLYSLUETTELO: OSA 1 PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTEITA... 4 1 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1 Pelastuslaki (379/2011)... 5 1.2 Muu lainsäädäntö... 5 1.3

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Potilasturvallisuustyön lähtökohdat... 1 2. Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt... 3 3. Potilasturvallisuusstrategian

Lisätiedot

ST Palvelu Oy 29.8.2014

ST Palvelu Oy 29.8.2014 PELASTUSSUUNNITELMA Pirkan Opiskelija asunnot Oy/Pirkka 7, A talo ST Palvelu Oy 29.8.2014 PELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3 2. Kauhava toimintaympäristönä...4 3. Turvallisuussuunnitelman toteutus...4 4. Toimintaympäristön analyysi ja nykytilanteen

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Logistiikkakeskukset ovat tavara-, liikenne-, tieto- ja rahavirtojen solmupisteitä, rajapintoja. Tämä luo työja yritysturvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 Turvallisuussuunnitelma käsitelty Kunnanhallitus 10.02.2014 Kunnanvaltuusto 19.02.2014 Sisällys... 1 1 JOHDANTO... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot