Paloriski-ilmoitus: Ilmeisen paloriskin määrittely, ilmoitusvelvolliset, ilmoitusmenettely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paloriski-ilmoitus: Ilmeisen paloriskin määrittely, ilmoitusvelvolliset, ilmoitusmenettely"

Transkriptio

1 Paloriski-ilmoitus: Ilmeisen paloriskin määrittely, ilmoitusvelvolliset, ilmoitusmenettely

2 Miten määritellä paloriski? Ilmeisen paloriskin määrittely tilastojen valossa Toimintakyvyltään alentunut, tupakoiva, vuotias mies, joka asuu yksin pientalossa IV-riskialueella, talossa jossa ei ole palovaroitinta

3 Tilastoista (Pelastusopisto ) Palokuolemien syntyminen Tupakointi, tuhopoltto, huolimaton tulen käsittely, Ruuanvalmistus, laitteen väärä käyttö, muu syy noin 60 tapausta Päihteiden vaikutus noin 60 tapausta Alentunut havainto- / toimintakyky noin 60 tapausta Palovaroittimen puuttuminen noin 55 tapausta

4 Palokuorman yhteys tapahtuneisiin tulipaloihin tilastoissa On syytä unohtaa palokuorma asunnossa Vaan aloittaa arvioimaan asukkaan liikkumisen, ensihoidon työtehtävien, kotihoidon hoitotyön suorittamisen esteitä asunnoissa Tilastojen valossa tavanomaista pienempi tavaroiden / materiaalin säilytys asunnoissa vaikutti noin 15 % tapahtuneiden tulipalojen määrään suhteessa tavanomaiseen.

5 Ilmeinen palonvaara tai muu onnettomuusriski Asunnossa liikkuminen on estynyt asuntoon kertyneen tavaran vuoksi (poikkeuksellinen siivottomuus, lattiaa ei näkyvissä, lattialla jätteitä, sanomalehtiä, muuta irtainta ym.) Asuntoon ja/tai sen välittömään ympäristöön on kertynyt huomattava määrä jätettä tai irtaimistoa ja on vaara, että palo voi syttyä ja levitä poikkeuksellisen nopeasti Liedellä tai tulisijan välittömässä läheisyydessä säilytetään palamiskelpoista tavaraa Henkilöllä on toistuvia läheltä piti -tilanteita tai palonalkuja liittyen ruuanlaittoon (ruoka unohtuu kuumalle liedelle tms.)

6 Henkilö on aiheuttanut omalla toiminnallaan (esim. sairaudesta tai päihteiden käytöstä johtuen) vaaraa itselleen tai muille (syttymiä, palonalkuja) Henkilön oma toimintakyky on rajoittunut ja hänellä on siitä johtuen haasteita havaita alkava tulipalo, reagoida siihen tai poistua tulipalosta itsenäisesti (tai asuinkumppanin auttamana) Sängyssä, sohvalla tai lattialla on savukkeen tippumisesta aiheutuneita reikiä tai hiiltymiä Sauna on täynnä tavaraa tai kiukaan välittömässä läheisyydessä on tavaraa Epäilyttäviä sähkö- tai kaasuvirityksiä Henkilöitä asuu tai majoittuu muussa kuin asumiseen tai majoittumiseen tarkoitetussa tilassa Asunto toimii varastona

7

8 Ilmoitusvelvollisuuden piiriin eivät kuulu Epäsiistit asunnot (likaisuus ja epäjärjestys, joka on korjattavissa perussiivouksella) Kirjojen tms. keräilijät (keräiltävät tavarat ovat hyllyissä tai kaapeissa, eivät lattialla estämässä kulkemista asunnossa) Sisällä tupakoivien asunnot, jos ei selviä palon jälkiä Asunnossa paljon huonekaluja, vaatteita, muuta tavaraa järjestyksessä

9 Paloriski-ilmoituksen velvollisuus PelL 379/ Viranomaisista ja kunnan palveluksessa olevat - kotihoidon työntekijät - sosiaalityöntekijät - ensihoitajat - terveydensuojeluviranomaiset - poliisit Julkisyhteisöjen palveluksissa olevat - seurakuntien diakoniatyön tekijät - SPR:n työntekijät

10 Hoitolaitosten ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivat toiminnanharjoittajat - PelL 3 luvussa on säädetty toiminnanharjoittajan, rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuuksia huolehtia itsenäisesti rakennusten palo- ja poistumisturvallisuudesta, rakennuksen uloskäytävistä, laitteiden kunnossapidosta, omatoimisesta varautumisesta, pelastussuunnitelmista tai muistakaan toiminnanharjoittajalle, rakennuksen omistajalle ja haltijalle säädetyistä velvoitteista. ilmoitusvelvollisuus ei vähennä vastuuta - Yleensä jo ennestään valmiit yhteistyökuviot, koska kohteet ovat jo pelastusviranomaisilla tiedossa ja kuuluvat säännöllisen valvonnan piiriin.

11 Ilmoittamista ja sen käsittelyä ohjaavaa Henkilötietolaki 523/1999 1, 5, 7, 11, 12 Perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä henkilötunnus, terveys, etninen alkuperä, sosiaalihuollon tarve Henkilötietojen käsittely laillisesti ja huolellisesti Käyttötarkoitussidonnaisuus Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on pääsääntöisesti kielletty, sallittu vain laissa määritellysti 12 : tietojen käsittelyä, josta säädetään laissa tai joka johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä Julkisuuslaki 621/ Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat: 25) asiakirjat, joissa sosiaalihuollon asiakkaasta, henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta, hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta 32) asiakirjat, joissa henkilön poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämästä, elintavoista, vapaaajan harrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista

12 Ilmoitusmenettely Ilmoituksen voi tehdä Puhelimitse, suojaa tiedot Kirjepostilla, hidasta, mutta suojaa tiedot, vaatii uuden yhteydenoton ilmoittajaan Henkilökohtaisella käynti, helppo selvittää asioita ilmoituksen kohteesta turvallisesti Sähköisellä lomakkeella, suojaa tiedot, nopeaa, vaatii kuitenkin yhteydenoton ilmoittajaan Tulevaisuudessa mahdollista

13