TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika keskiviikko klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Kuusela Marjatta jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Muurinen Heikki varajäsen Uusikartano Raimo varajäsen Hlavatý Jari Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Määttä Tapio Norvasuo Tuomo Rinne Heimo Sepponen Eero Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja, siht. hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Korhonen Pentti jäsen Määttänen Petra jäsen Hellstén Jorma kv:n vpj Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia lakimies, sihteeri 229 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 231 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS JA SIHTEERIN VALINTA Käsittely Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja Rauno Heikola ilmoitti, että kirkkoneuvoston sihteeri on lomalla. Hän ehdotti, että talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kutsutaan kokouksen sihteeriksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sihteeriksi kutsuttiin talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti. 232 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista ja pöydälle jaettu lisäesityslista hyväksyttiin. 233 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Kuusela ja Marika Lahti. 234 ILMOITUSASIAT 1. Pirkko Julkusen merkkipäivän huomioiminen Puheenjohtaja Rauno Heikola kertoi, että kirkkoneuvoston jäsen Pirkko Julkunen on eilen viettänyt merkkipäivää 70 vuotta sitten tapahtuneen syntymän johdosta. Heikola esitti lämpimät onnentoivotukset ja kiitokset Pirkko Julkuselle tämän pitkäaikaisen ja monipuolisen luottamusuran johdosta. Puheenjohtaja ja hallintojohtaja luovuttivat Julkuselle kauniin kukka-asetelman merkkipäivän kunniaksi. 2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä

3 tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrätä pastori, hallintotieteiden maisteri Johannes Alarannan suostumuksensa mukaisesti Maarian seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan ajaksi virkaa seuraavin virkaehtosopimuksen mukaisin palkkaeduin ja 2. kirkkojärjestyksen 6 luvun 33 :n 1 momentin nojalla määrätä hänet Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (II) virkaan lukien toistaiseksi virkaa seuraavin virkaehtosopimuksen mukaisin palkkaeduin. Vaikka ko. virka on nuorisopastorin virka Alarannan ei tarvitse esittää tuomiokapitulin nähtäväksi rikosrekisteriotettaan, koska hän on aikaisemmin sen esittänyt (ote päivätty ) ja koska työnantaja, Maarian seurakunta, ei ole siitä vaihtunut. tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja vuorotteluvapaalain nojalla myöntää pastori Sirpa Kiviniemi-Rosqvistille virkavapautta Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (II) virasta ajalle vuorotteluvapaata varten, 2. kirkkolain 6 luvun 8 a :n 6 momentin nojalla lakkauttaa (peruuttaa) pastori Juhana Markkulan virkamääräyksen Laitilan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan (viimeinen viranhoitopäivä Laitilassa) lukien hänen omasta pyynnöstään ja 3. kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori Markkula suostumuksensa mukaisesti Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (II) viransijaiseksi ajaksi Kiviniemi-Rosqvistin vuorotteluvapaasijaisena hoidettavaan virkaan kuuluvin Suomen ev.-lut. kirkon virkaehtosopimuksen mukaisin palkkaeduin. tuomiokapituli on päättänyt merkitä saaduksi pastori Päivi Nuotio-Niemen toimittaman rikosrekisteriotteen ja vahvistaa hänelle annetun virkamääräyksen tuomiokapituli on päättänyt merkitä saaduksi pastori Milla Riitta Mäkitalon toimittaman rikosrekisteriotteen ja vahvistaa hänelle annetunvirkamääräyksen tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla ja kirkon henkilöstökoulutussopimuksen mukaan myöntää kirkkoherra Jukka Järvensivulle palkallista virkavapautta Paattisten seurakunnan kirkko-

4 herran virasta ajalle Turkkiin suuntautuvaa raamattuteologista opintomatkaa varten ja 2. määrätä kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla saman seurakunnan seurakuntapastori Milla Mäkitalon oman virkansa ohella Järvensivun viransijaiseksi ko. ajaksi tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla ja kirkon henkilöstökoulutussopimuksen mukaan myöntää rovasti Heikki Mäntylälle palkallista virkavapautta Turun Henrikinseurakunnan kirkkoherran virasta ajalle Turkkiin suuntautuvaa raamattuteologista opintomatkaa varten ja 2. määrätä kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla saman seurakunnan kappalaisen, pastori Anna-Kaisa Kallion oman virkansa ohella Mäntylän viransijaiseksi ko. ajaksi tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla ja kirkon henkilöstökoulutussopimuksen mukaan myöntää rovasti Martti Hirvoselle palkallista virkavapautta Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherran virasta ajalle Turkkiin suuntautuvaa raamattuteologista 2. opintomatkaa määrätä kirkkojärjestyksen varten ja 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla saman seurakunnan kappalaisen, pastori Antero Paatereen oman virkansa ohella Hirvosen viransijaiseksi ko. ajaksi Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Pöytäkirjoja kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 2/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1 9, ajalta lakimiehen päätöspöytäkirjat nrot , ajalta Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

5 Hallintojohtajan asiat 235 VASTINEEN ANTAMINEN MARKKINAOIKEUDELLE KOSKIEN AMSLIFT OY:N VALITUSTA HENRIKINKIRKON HISSIN HANKINNASTA Henrikinkirkon laajennuksen rakennustoimikunta päätti kokouksessaan valita hissin toimittajaksi Kone Hissit Oy:n. Rakennustoimikunta hylkäsi Amslift Oy:n tarjouksen, jonka jälkeen Amslift Oy valitti asiasta markkinaoikeuteen. Amslift Oy vaati markkinaoikeutta keskeyttämään hankinnan täytäntöönpanon väliaikaisesti ja kumoamaan rakennustoimikunnan päätöksen sekä velvoittamaan rakennustoimikunnan korjaamaan menettelynsä ja tilaamaan hissin Amslift Oy:ltä. Markkinaoikeus kuitenkin hylkäsi päätöksellään Amslift Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan tilata hissin Kone Hissit Oy:ltä, jotta työmaan häiriötön jatkaminen olisi mahdollista. Riita-asian käsittely jatkuu kuitenkin markkinaoikeudessa, joka pyysi seurakuntayhtymältä vastinetta Amslift Oy:n vaatimuksista mennessä. Tähän pyyntöön saatiin jatkoaikaa niin, että vastine tulee toimittaa mennessä. Vastinepyyntö kuuluu seuraavasti: Liite Kiinteistötoimisto on antanut vastineen laadinnan asianajaja Juha-Matti Kulmalan tehtäväksi ja hän on laatinut sen seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää lähettää liitteen 2 mukaisen vastineen markkinaoikeudelle ja valtuuttaa asianajaja Juha-Matti Kulmalan lähettämään vastineen ja täydentämään sitä tai antamaan muitakin asiaan liittyviä tietoja, mikäli markkinaoikeus näin katsoo. Edelleen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja allekirjoittaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Ei muutoksenhakuoikeutta.

6 hyväksyttiin. 236 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 22 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 23 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 24 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 25 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 26 Varajäsenen nimeäminen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirkkovaltuustoon Kirkkovaltuusto nimesi kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan varajäseneksi kirkkoneuvoston jäsen Pentti Korhosen. Ilmoitus valitulle. 27 Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan valinta vuosiksi Kirkkovaltuusto päätti muuttaen kirkkovaltuuston päätöstä valita kasvatusasiain johtokuntaan seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Koponen Antti, pääsihteeri jäsenet: Grönberg Kirsti, lastentarhanopettaja Isolauri Hannu, rehtori Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja Malmi Eva, lähihoitaja, sosionomiopiskelija Vallas Kalevi, eversti

7 Varajäsenet: Kallioniemi Taisto, lehtori Pippola Matti, ylikonstaapeli Ilmoitus valituille. 28 Piikkiön talouspäällikkö Päivi Järvisen siirtäminen seurakuntayhtymän virkaan Ilmoitus Päivi Järviselle, talous- ja suunnittelujohtajalle, taloustoimistolle ja Piikkiön seurakunnalle. 29 Piikkiön seurakunnan seurakuntamestarin Marko Heimosen sijoittaminen seurakuntayhtymän virkaan Ilmoitus Marko Heimoselle, atk-päällikölle, taloustoimistolle ja Piikkiön seurakunnalle. 30 Piikkiön seurakunnan seurakuntamestari Esko Sainion sijoittaminen seurakuntayhtymän virkaan Ilmoitus Esko Sainiolle, Piikkiön seurakunnalle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 31 Kiinteistötoimiston organisaatiomuutos ja uusien virkojen perustaminen Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 32 Palvelukoordinaattorin viran perustaminen Ilmoitus diakoniakeskukselle ja taloustoimistolle. 33 Valtuutettu Ulla-Maija Vierimaan aloite Merimieskirkon työntekijäresurssien turvaamiseksi Liite Aloite annetaan johtoryhmän valmisteltavaksi. 34 Valtuutettu Seija Hemlingin aloite Poijun toiminnasta Liite Aloite annetaan johtoryhmän valmisteltavaksi.

8 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 237 YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN, YHTEISEN LÄHETYSTYÖN, KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN SEKÄ KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA Yhteinen sielunhoitotyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittyön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomusten johdosta. 2. Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt kasvatusasiain keskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 3. Yhteisen diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt diakoniakeskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 4. Yhteisen lähetystyön toimikunta on hyväksynyt yhteisen lähetystyön toimintakertomuksen vuodelta Toimikunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 5. Kiinteistölautakunta on hyväksynyt kiinteistölautakunnan sekä kiinteistö- ja hautaustoimen toimintakertomukset vuodelta Toimintakertomusten laajuuden takia niitä ei ole monistettu esityslistan liitteiksi, vaan toimintakertomukset ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Tiivistelmät kertomuksista esitetään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle aikanaan vuoden 2008 tilinpäätöskirjan alkuosassa. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat ilmoittaa kirkkoneuvoston sihteerille, jos haluavat saada koko toimintakertomukset luettavikseen paperiversioina tai sähköpostina. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi palvelevan puhelimen, perheasiainneuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon, työnohjauksen, kasvatusasiain keskuksen, diakoniakeskuksen, yhteisen lähetystyön, kiinteistö-

9 lautakunnan sekä kiinteistö- ja hautaustoimen toimintakertomukset vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 238 SOPIMUS NAANTALIN ROVASTIKUNNAN PERHENEUVONNASTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa on johtajan lisäksi kuusi perheneuvojan virkaa. Kaksi viroista on jaettu kahdelle virkaa osa-aikaisena tekevälle. Perheneuvonnan kustannukset on jaettu kaikille sopimusalueen 24 kunnan seurakunnille käytön mukaan. Suurin osa asiakkaista tulee luonnollisesti yhtymän alueelta. Perheneuvonnan tarve on jatkuva ja työntekijäresurssien lisäämisestä huolimatta jonotusajat ovat kohtalaisen pitkät. Naantalin rovastikunnan seurakunnat ovat halunneet parantaa oman alueensa asukkaiden pääsyä perheneuvontaan. Viime vuonna käynnistyneiden neuvottelujen tuloksena on sovittu, että Naantalin rovastikunnan alueelta tulevien asiakkaiden palvelusta vastaa uusi perheneuvoja, joka kuuluu hallinnollisesti Raision seurakuntaan ja johon sovelletaan Raision seurakunnan virkasääntöä. Virka on perustettu määräaikaisena saakka. Perheneuvoja tulee työskentelemään perheasiain neuvottelukeskuksen tiloissa sen työntekijätiimin jäsenenä ja noudattaa neuvottelukeskuksen vahvistettuja työtapoja ja käytäntöjä. Hänen työnjohdollisena esimiehenään toimii neuvottelukeskuksen johtaja ja hallinnollisena esimiehenään Raision kirkkoherra. Perheneuvoja ottaa vastaan pääasiassa Naantalin rovastikunnan seurakuntien alueelta tulevia asiakkaita. Tämän vastapainoksi neuvottelukeskuksen nykyiset viranhaltijat vapautuvat palvelemaan muiden seurakuntien alueelta tulevia asiakkaita. Vanhan sopimuksen mukaisesti määritellyt Raision rovastikunnan alueen käyttöä vastaavat maksut jäävät saamatta, mutta uudessa sopimuksessa määritellään tarkemmin järjestelyn taloudelliset ja toiminnalliset puitteet. Sopimus on esityslistan liitteenä: Liite Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Naantalin rovastikunnan seurakuntien perheneuvonnasta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

10 Ilmoitus Raision seurakunnalle, perheasiain neuvottelukeskukselle ja taloustoimistolle. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio selosti asiaa. Juha Nappu tiedusteli rovastikunnan maksaman korvauksen suuruutta. Hän totesi, että esityslistalla oli viitattu lisäselvitykseen, jota ei kuitenkaan ollut asiakirjojen joukossa. Todettiin, että esittelystä oli jäänyt pois Napun tarkoittama paperi. Tauno Hovi esitti asian palauttamista. Juha Nappu kannatti Hovin ehdotusta. Asia palautettiin yksimielisesti. Ei muutoksenhaluoikeutta. 239 RUOTSALAISEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTASIHTEERIN VIRAN (50 %) TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto on perustanut seurakuntasihteerin viran (50 %), jonka sijoituspaikka on Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo Aurelia. Seurakuntasihteeri kuuluu muodollisesti Eerikinkadun toimitalossa sijaitsevan seurakuntatoimiston henkilökuntaan, vaikka hän fyysisesti on Aureliassa. valitsee seurakuntasihteerit ja näin siis myös osa-aikaisen seurakuntasihteerin. Koska sihteeri kuitenkin muiden työtehtäviensä osalta kuuluu Turun ruotsalaisen seurakunnan henkilökuntaan ja palkataan tältä osin Ruotsalaisen seurakunnan talousarviovaroin, seurakuntaneuvosto valitsee sihteerin näihin tehtäviin. Seurakuntasihteerin esimiehenä toimii Ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra. Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: Liite Tekstin käännös on seuraava: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä maksaa 50 % Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntasihteerin palkasta ja seurakuntasihteeri kuuluu muodollisesti Eerikinkatu 3:n seurakuntatoimiston henkilökuntaan mutta on sijoitettu Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatoimistoon Aureliaan. Turun ruotsalainen seurakunta maksaa puolestaan 50 % seurakuntasihteerin palkasta. Seurakuntasihteerin virkaa on hoitanut kolmen vuoden ajan valt.maist. Linda Ahlsund, jolle myönnettiin ero hänen omasta pyynnöstään alkaen.

11 valtuutti Turun ruotsalaisen seurakunnan hoitamaan suuren osan uuden seurakuntasihteerin valintaan liittyvästä ilmoitus- ja valintaprosessista ja päätti, että hallintojohtaja osallistuu tähän prosessiin. Puheenjohtaja on hoitanut seuraavan ilmoituksen Åbo Underrättelserin tiistaina ilmestyneeseen numeroon. Ilmoitus on seuraava: Vi söker en hurtig F Ö R S A M L I N G S S E K R E T E R A R E Du bör vara utåtriktad och vänlig mot besökare, du bör behärska olika dataprogram, du bör vara flexibel och tåla stress. Du bör vara medlem av ev.luth. kyrkan och ha insikt i vad en församling finns till för. Förutom svenska bör du behärska finska. Du arbetar tillsammans med vårt glada arbetslag i Aurelia, vårt församlingscenter vid Auragatan 18. För tjänsten krävs merkonomexamen eller annan lämplig utbildning. Arbetstiden är 36 h 15 min /vecka. Månadslönen är euro eller mera beroende på erfarenhet. Du kan få mera uppgifter om arbetet av kyrkoherde Eero Sepponen, tel , En fritt formulerad ansökan med CV sändes till Församlingsrådet i Åbo svenska församling, Auragatan 18, ÅBO (märk "sekreterartjänsten") och ansökan bör vara framme senast måndag Hakuajan loppuun mennessä virkaa hakivat seuraavat yhdeksän henkilöä: valt.kand. Tommy Engström, valt.kand. Malin Hermansson, merkonomi Tove Peltoniemi, yo-merkonomi Monica Rusi, datanomi Ann-Christine Soittamo, hum.kand. Carola Söderlund-Lehtonen, yo-merkonomi Alexandra Wikström, vakuutussihteeri Gun Blomqvist ja fil.maist. Asta Salumäki. Kaksi viimeksi mainittua ovat toivoneet, ettei heidän nimeänsä julkisteta. (LIITTEITÄ). Hakijoista Blomqvist, Peltoniemi, Rusi, Soittamo ja Wikström kutsuttiin haastatteluun Aureliaan maanantaina 2. maaliskuuta. Haastatteluryhmään kuuluivat hallintojohtaja Hannu Kallio, seurakuntaneuvoston jäsen Ann- Sofi Hurme ja seurakunnan kirkkoherra. Haastattelijat päättivät yksimielisesti esittää merkonomi Tove Peltoniemeä virkaan. Tove Peltoniemen profiili vastaa lehti-ilmoituksessa etsittyä profiilia. Hän on muodollisesti pätevä, hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän hallitsee suomen oikein hyvin. Hänellä on kokemusta toimistotyöstä ja asiakaspalvelusta ja hän omaa sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka sopivat seurakuntasihteerille. Hänellä on erinomaiset tiedot eri atkohjelmista ja ylipäätään hyvät todistukset.

12 Seurakuntaneuvosto päättää 1) Turun ruotsalaisen seurakunnan osalta valita sihteerin erilaisiin seurakuntatyön tehtäviin sekä vastata 50 %:sta vaativuusryhmän 403 mukaisesta palkasta. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. On muutoksenhakuoikeus. 2) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sama henkilö valitaan osaaikaiseksi seurakuntasihteeriksi (50 %) Ei muutoksenhakuoikeutta. tiedoksi kaikille yhdeksälle hakijalle, seurakuntien lakimies Mia Fagerille, keskusrekisterin johtaja Jouko Rätylle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Seurakuntaneuvosto päätti 1) Turun ruotsalaisen seurakunnan osalta valita merkonomi Tove Peltoniemen sihteeriksi erilaisiin seurakuntatyön tehtäviin sekä vastata 50 %:sta vaativuusryhmän 403 mukaisesta palkasta. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. On muutoksenhakuoikeus. 2) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että merkonomi Tove Peltoniemi valitaan osa-aikaiseksi seurakuntasihteeriksi (50 %) Ei muutoksenhakuoikeutta. tiedoksi kaikille yhdeksälle hakijalle, seurakuntien lakimies Mia Fagerille, keskusrekisterin johtaja Jouko Rätylle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Hakijoiden hakupaperit ja valittavaksi ehdotetun tutkintotodistus ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa. Hakijayhteenveto on seuraava: Liite Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen merkonomi Tove Peltoniemen valinnasta 50 % työsopimussuh-

13 teiseen sihteerin toimeen seurakuntatyön tehtäviin siten, että hänen palkkansa on vaativuusryhmässä 403 positiossa 20 %, josta vastaa Ruotsalainen seurakunta. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 2) valita seurakuntasihteerin (50 %) virkaan merkonomi Tove Peltoniemen ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran palkkaus on vaativuusryhmässä 403 positiossa 20 % ja viran sijoituspaikka on Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo Aurelia. Tove Peltoniemi täyttää viran kelpoisuusehdot, hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän hallitsee suomen kielen hyvin. Hänellä on kokemusta erilaisista toimistotehtävistä ja asiakaspalvelusta ja hän omaa seurakuntasihteerille sopivia henkilökohtaisia ominaisuuksia. Hänellä on erinomaiset tiedot eri atk-ohjelmista. Peltoniemi vastaa koulutukseltaan ja ominaisuuksiltaan lehti-ilmoituksessa haettua työntekijää. 1) ei muutoksenhakuoikeutta 2) saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Tove Peltoniemi, kaikki seurakuntasihteerin virkaa hakeneet, Eero Sepponen, Jouko Räty, Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 240 LAPSITYÖN JOHTAJA KAISA RANTALAN VIRKAVAPAUSANOMUS Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan seuraavasti: Lapsityön johtaja Kaisa Rantala anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta virkavapautta ajalle toimiakseen kirkollisten palvelujärjestöjen ja kirkkohallituksen yhteisen hankkeen Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen hankekoordinaattorina. Rantalan mukaan aikaisemmin hanke kulki työnimellä Yhdessä olemme enemmän. Anomuksen mukaan hanke on pääosin opetusministeriön rahoittama ja siten Rantalan työn jatkuvuus on riippuvainen sieltä saatavasta rahoituksesta. Virallinen rahoituspäätös on ilmoitettu annettavaksi tammikuussa Rantala pyytää, että päätös virkavapaudesta voitaisiin tehdä ehdollisena, eli mikäli opetusministeriö myöntää rahoituksen, Rantalalle myönnetään virkavapaus. Rantala ilmoittaa ymmärtävänsä anomuksen hankaluuden sijaisjärjestelyille ja toivoo, että Rantalan sijaisuutta hoitavan Jaanet Salmisen sekä hänen sijaisuuttaan hoitavan Jonna Pelkosen työsuhteen jatko pystyttäisiin hoitamaan mahdollisimman helposti sekä työn sujuvuuden että heidän henkilökohtaisen tilanteensa näkökulmasta.

14 Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeen asiaa koskeva lausunto: Kasvatusasiain keskuksen varhaiskasvatuksen parhaillaan voimassa olevat henkilöstöjärjestelyt perustuvat kirkkoneuvoston :n 378 ja ja kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeen päätöspöytäkirjaan 35/ ten mukaan lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle myönnettiin virkavapautta ajalle Yhdessä olemme enemmän projektisihteerin tehtävien hoitamista varten. Koska Rantala oli ilmoittanut projektin, rahoituksen järjestyessä, jatkuvan vielä ainakin vuoden 2009 ajan, liitettiin päätökseen optio virkavapaan jatkamisesta vuodelle Kaisa Rantalan sijaiseksi nimitettiin lapsityönohjaaja Jaanet Salminen. Hänen sijaisekseen kasvatustoimen johtaja palkkasi lapsityönohjaajan virkaa aiemmin keväällä hakeneen KM Jonna Pelkosen. Kaisa Rantala on nyt ilmoittanut tarvitsevansa kirkkoneuvoston päätöksen mukaista optiota ehdolla, että OPM:n hankerahoitus varmistuu. Rahoituksen varmistuminen on todennäköistä, mutta lopullinen varmuus tästä kuitenkin saadaan vasta vuodenvaihteen tienoilla. Mikäli rahoitus järjestyy, takaa nykyinen henkilöstöjärjestely hyvin ja ilman häiriöitä varhaiskasvatuksen yksikön toiminnan Rantalan jatketun virkavapaan aikana. Tämän johdosta esitän, että Kaisa Rantalan sijaiseksi, hänen uuden virkavapautensa ajaksi, nimitetään lapsityönohjaaja Jaanet Salminen ja hänen sijaisekseen KM Jonna Pelkonen. Kirkkoneuvosto on päättänyt myöntää lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle virkavapautta Yhdessä olemme enemmän projektisihteerin tehtävien hoitamiseksi ajalle sekä ilmoittanut päätöksessään suhtautuvansa myönteisesti projektin mukaisen virkavapauden myöhempään hoitamiseen. Koska kirkkoneuvosto on edellä mainitussa päätöksessä jo ilmaissut myönteisen kantansa Rantalan mahdolliseen virkavapauden jatkamista koskevaan anomukseen, katson, että kirkkoneuvoston tulisi myöntää Rantalalle virkavapautta ajalle Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen hankekoordinaattorin tehtävien hoitamiseksi. Katson myös, että kirkkoneuvoston päätös virkavapaudesta voitaisiin tehdä ehdollisena, eli mikäli opetusministeriö myöntää rahoituksen, Rantalalle myönnetään virkavapaus. Valmistelija: lakimies Anu Salmi Kirkkoneuvosto päättää myöntää lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle virkavapautta Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen hankekoor-

15 dinaattorin tehtävien hoitamiseksi ajalle Virkavapaus myönnetään ja se toteutuu edellyttäen, että opetusministeriö myöntää hankkeelle samalle ajalle rahoituksen. Ilmoitus Kaisa Rantalalle, kasvatustoimen johtajalle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Opetusministeriö on myöntänyt Suomen ev.lut. seurakuntien Lapsityön Keskus ry:lle valtionavustuksena euroa käytettäväksi Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeeseen. Näin ollen voidaan todeta, että kirkkoneuvoston kokouksessaan lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle myöntämän virkavapauden ehto on täyttynyt. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää 1) merkitä tiedokseen, että Opetusministeriö on myöntänyt Suomen ev.lut. seurakuntien Lapsityön Keskus ry:lle valtionavustuksena euroa käytettäväksi Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeeseen ja 2) todeta, että lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle kokouksessa myönnetyn virkavapauden ehto on täyttynyt. 1-2) ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi Kaisa Rantala, Hannu Hurme, kasvatusasiain johtokunta ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 241 LAPSITYÖN JOHTAJA KAISA RANTALAN VIRANSIJAISEN VALINTA Edelliseen asiaan liittyen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt seuraavaa: Kirkkoneuvosto päättää 1) myöntää Salmiselle virkavapautta lapsityön ohjaajan virasta ajalle lapsityön johtajan tehtävien hoitamiseksi sillä edellytyksellä, että Kaisa Rantalan virkavapaus myönnetään ja se toteutuu;

16 ) nimittää lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen lapsityön johtaja Kaisa Rantalan viransijaiseksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin (vaativuusryhmä prosentin vähennys) edellyttäen, että Kaisa Rantalan edellisessä pykälässä käsitelty virkavapaus opetusministeriön hankerahoituksen varmistuttua myönnetään ja toteutuu. Salmisen palkkauksessa on ajalla on otettava huomioon kirkkoneuvoston tekemä päätös, jonka mukaan Jaanet Salmiselle maksetaan tehtävän vaativuuden lisääntymisestä ajalta korotusta peruspalkkaan 200 euroa kuukaudessa, mikäli hänen viransijaisuuttaan jatketaan ajalle Ilmoitus Jaanet Salmiselle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto on edellisessä asiakohdassa merkinnyt tiedokseen, että Opetusministeriö on myöntänyt Suomen ev.lut. seurakuntien Lapsityön Keskus ry:lle valtionavustuksena euroa käytettäväksi Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeeseen ja todennut, että lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle kokouksessa myönnetyn virkavapauden ehto on täyttynyt. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää todeta, että lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen virkavapauden myöntämiselle ja nimittämiselle lapsityön johtajan viransijaisuuteen kirkkoneuvoston kokouksessa asetettu ehto on täyttynyt. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi Jaanet Salminen, Hannu Hurme, kasvatusasiain johtokunta ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 242 LAPSITYÖNOHJAAJA JAANET SALMISEN VIRANSIJAISEN VALINTA Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt seuraavaa:

17 Kirkkoneuvosto päättää nimittää Jonna Pelkosen lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen viransijaiseksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin (vaativuusryhmä 502, positio 20) edellyttäen, että Kaisa Rantalan ja Jaanet Salmisen edellisissä pykälissä käsitellyt virkavapaudet opetusministeriön hankerahoituksen varmistuttua myönnetään ja ne toteutuvat. Pelkosen palkkauksessa on ajalla on otettava huomioon kirkkoneuvoston tekemä päätös, jonka mukaan Jonna Pelkoselle maksetaan tehtävän vaativuuden lisääntymisestä ajalta korotusta peruspalkkaan 200 euroa kuukaudessa, mikäli hänen viransijaisuuttaan jatketaan ajalle Ilmoitus Jonna Pelkoselle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt seuraavaa: Kirkkoneuvosto päättää nimittää lapsityönohjaaja Kristiina Kesälän virkavapaa- sekä vuosilomasijaiseksi ajalle KM, LTO Johanna Pelkosen entisin palkkaeduin. Pelkosen palkkauksessa on ajalla on otettava huomioon kirkkoneuvoston tekemä päätös, jonka mukaan hänelle maksetaan tehtävän vaativuuden lisääntymisestä ajalta korotusta peruspalkkaan 200 euroa kuukaudessa Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Johanna Pelkonen, Jaanet Salminen, kasvatusasiain johtokunta, taloustoimisto ja henkilöstörekisterin pitäjä. hyväksyttiin. KM, LTO Johanna Pelkonen on ehdollisesti nimitetty lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen viransijaiseksi ajalle Tämän jälkeen Pelkonen on nimitetty lapsityönohjaaja Kristiina Kesälän viransijaiseksi ajalle Näin ollen Johanna Pelkosen osalta ehdon täyttyminen koskee ainoastaan aikaa Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää todeta, että KM, LTO Johanna Pelkosen nimittämiselle lapsityönohjaajan viransijaisuuteen kirkkoneuvoston kokouksessa

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.12.2010 582 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 611 655. Aika torstai 15.12.2010 klo16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.3.2005 167 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 150 171 Aika keskiviikko 23.3.2005 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 17.9.2009 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 467-492 Aika torstai 17.9.2009 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.4.2008 163 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 180 205 Aika torstai 3.4.2008 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot