TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika keskiviikko klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Kuusela Marjatta jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Muurinen Heikki varajäsen Uusikartano Raimo varajäsen Hlavatý Jari Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Määttä Tapio Norvasuo Tuomo Rinne Heimo Sepponen Eero Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja, siht. hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Korhonen Pentti jäsen Määttänen Petra jäsen Hellstén Jorma kv:n vpj Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia lakimies, sihteeri 229 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 231 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS JA SIHTEERIN VALINTA Käsittely Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja Rauno Heikola ilmoitti, että kirkkoneuvoston sihteeri on lomalla. Hän ehdotti, että talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kutsutaan kokouksen sihteeriksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sihteeriksi kutsuttiin talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti. 232 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista ja pöydälle jaettu lisäesityslista hyväksyttiin. 233 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Kuusela ja Marika Lahti. 234 ILMOITUSASIAT 1. Pirkko Julkusen merkkipäivän huomioiminen Puheenjohtaja Rauno Heikola kertoi, että kirkkoneuvoston jäsen Pirkko Julkunen on eilen viettänyt merkkipäivää 70 vuotta sitten tapahtuneen syntymän johdosta. Heikola esitti lämpimät onnentoivotukset ja kiitokset Pirkko Julkuselle tämän pitkäaikaisen ja monipuolisen luottamusuran johdosta. Puheenjohtaja ja hallintojohtaja luovuttivat Julkuselle kauniin kukka-asetelman merkkipäivän kunniaksi. 2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä

3 tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrätä pastori, hallintotieteiden maisteri Johannes Alarannan suostumuksensa mukaisesti Maarian seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan ajaksi virkaa seuraavin virkaehtosopimuksen mukaisin palkkaeduin ja 2. kirkkojärjestyksen 6 luvun 33 :n 1 momentin nojalla määrätä hänet Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (II) virkaan lukien toistaiseksi virkaa seuraavin virkaehtosopimuksen mukaisin palkkaeduin. Vaikka ko. virka on nuorisopastorin virka Alarannan ei tarvitse esittää tuomiokapitulin nähtäväksi rikosrekisteriotettaan, koska hän on aikaisemmin sen esittänyt (ote päivätty ) ja koska työnantaja, Maarian seurakunta, ei ole siitä vaihtunut. tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja vuorotteluvapaalain nojalla myöntää pastori Sirpa Kiviniemi-Rosqvistille virkavapautta Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (II) virasta ajalle vuorotteluvapaata varten, 2. kirkkolain 6 luvun 8 a :n 6 momentin nojalla lakkauttaa (peruuttaa) pastori Juhana Markkulan virkamääräyksen Laitilan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan (viimeinen viranhoitopäivä Laitilassa) lukien hänen omasta pyynnöstään ja 3. kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori Markkula suostumuksensa mukaisesti Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (II) viransijaiseksi ajaksi Kiviniemi-Rosqvistin vuorotteluvapaasijaisena hoidettavaan virkaan kuuluvin Suomen ev.-lut. kirkon virkaehtosopimuksen mukaisin palkkaeduin. tuomiokapituli on päättänyt merkitä saaduksi pastori Päivi Nuotio-Niemen toimittaman rikosrekisteriotteen ja vahvistaa hänelle annetun virkamääräyksen tuomiokapituli on päättänyt merkitä saaduksi pastori Milla Riitta Mäkitalon toimittaman rikosrekisteriotteen ja vahvistaa hänelle annetunvirkamääräyksen tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla ja kirkon henkilöstökoulutussopimuksen mukaan myöntää kirkkoherra Jukka Järvensivulle palkallista virkavapautta Paattisten seurakunnan kirkko-

4 herran virasta ajalle Turkkiin suuntautuvaa raamattuteologista opintomatkaa varten ja 2. määrätä kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla saman seurakunnan seurakuntapastori Milla Mäkitalon oman virkansa ohella Järvensivun viransijaiseksi ko. ajaksi tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla ja kirkon henkilöstökoulutussopimuksen mukaan myöntää rovasti Heikki Mäntylälle palkallista virkavapautta Turun Henrikinseurakunnan kirkkoherran virasta ajalle Turkkiin suuntautuvaa raamattuteologista opintomatkaa varten ja 2. määrätä kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla saman seurakunnan kappalaisen, pastori Anna-Kaisa Kallion oman virkansa ohella Mäntylän viransijaiseksi ko. ajaksi tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla ja kirkon henkilöstökoulutussopimuksen mukaan myöntää rovasti Martti Hirvoselle palkallista virkavapautta Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherran virasta ajalle Turkkiin suuntautuvaa raamattuteologista 2. opintomatkaa määrätä kirkkojärjestyksen varten ja 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla saman seurakunnan kappalaisen, pastori Antero Paatereen oman virkansa ohella Hirvosen viransijaiseksi ko. ajaksi Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Pöytäkirjoja kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 2/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1 9, ajalta lakimiehen päätöspöytäkirjat nrot , ajalta Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

5 Hallintojohtajan asiat 235 VASTINEEN ANTAMINEN MARKKINAOIKEUDELLE KOSKIEN AMSLIFT OY:N VALITUSTA HENRIKINKIRKON HISSIN HANKINNASTA Henrikinkirkon laajennuksen rakennustoimikunta päätti kokouksessaan valita hissin toimittajaksi Kone Hissit Oy:n. Rakennustoimikunta hylkäsi Amslift Oy:n tarjouksen, jonka jälkeen Amslift Oy valitti asiasta markkinaoikeuteen. Amslift Oy vaati markkinaoikeutta keskeyttämään hankinnan täytäntöönpanon väliaikaisesti ja kumoamaan rakennustoimikunnan päätöksen sekä velvoittamaan rakennustoimikunnan korjaamaan menettelynsä ja tilaamaan hissin Amslift Oy:ltä. Markkinaoikeus kuitenkin hylkäsi päätöksellään Amslift Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan tilata hissin Kone Hissit Oy:ltä, jotta työmaan häiriötön jatkaminen olisi mahdollista. Riita-asian käsittely jatkuu kuitenkin markkinaoikeudessa, joka pyysi seurakuntayhtymältä vastinetta Amslift Oy:n vaatimuksista mennessä. Tähän pyyntöön saatiin jatkoaikaa niin, että vastine tulee toimittaa mennessä. Vastinepyyntö kuuluu seuraavasti: Liite Kiinteistötoimisto on antanut vastineen laadinnan asianajaja Juha-Matti Kulmalan tehtäväksi ja hän on laatinut sen seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää lähettää liitteen 2 mukaisen vastineen markkinaoikeudelle ja valtuuttaa asianajaja Juha-Matti Kulmalan lähettämään vastineen ja täydentämään sitä tai antamaan muitakin asiaan liittyviä tietoja, mikäli markkinaoikeus näin katsoo. Edelleen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja allekirjoittaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Ei muutoksenhakuoikeutta.

6 hyväksyttiin. 236 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 22 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 23 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 24 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 25 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 26 Varajäsenen nimeäminen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirkkovaltuustoon Kirkkovaltuusto nimesi kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan varajäseneksi kirkkoneuvoston jäsen Pentti Korhosen. Ilmoitus valitulle. 27 Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan valinta vuosiksi Kirkkovaltuusto päätti muuttaen kirkkovaltuuston päätöstä valita kasvatusasiain johtokuntaan seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Koponen Antti, pääsihteeri jäsenet: Grönberg Kirsti, lastentarhanopettaja Isolauri Hannu, rehtori Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja Malmi Eva, lähihoitaja, sosionomiopiskelija Vallas Kalevi, eversti

7 Varajäsenet: Kallioniemi Taisto, lehtori Pippola Matti, ylikonstaapeli Ilmoitus valituille. 28 Piikkiön talouspäällikkö Päivi Järvisen siirtäminen seurakuntayhtymän virkaan Ilmoitus Päivi Järviselle, talous- ja suunnittelujohtajalle, taloustoimistolle ja Piikkiön seurakunnalle. 29 Piikkiön seurakunnan seurakuntamestarin Marko Heimosen sijoittaminen seurakuntayhtymän virkaan Ilmoitus Marko Heimoselle, atk-päällikölle, taloustoimistolle ja Piikkiön seurakunnalle. 30 Piikkiön seurakunnan seurakuntamestari Esko Sainion sijoittaminen seurakuntayhtymän virkaan Ilmoitus Esko Sainiolle, Piikkiön seurakunnalle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 31 Kiinteistötoimiston organisaatiomuutos ja uusien virkojen perustaminen Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 32 Palvelukoordinaattorin viran perustaminen Ilmoitus diakoniakeskukselle ja taloustoimistolle. 33 Valtuutettu Ulla-Maija Vierimaan aloite Merimieskirkon työntekijäresurssien turvaamiseksi Liite Aloite annetaan johtoryhmän valmisteltavaksi. 34 Valtuutettu Seija Hemlingin aloite Poijun toiminnasta Liite Aloite annetaan johtoryhmän valmisteltavaksi.

8 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 237 YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN, YHTEISEN LÄHETYSTYÖN, KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN SEKÄ KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA Yhteinen sielunhoitotyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittyön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomusten johdosta. 2. Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt kasvatusasiain keskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 3. Yhteisen diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt diakoniakeskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 4. Yhteisen lähetystyön toimikunta on hyväksynyt yhteisen lähetystyön toimintakertomuksen vuodelta Toimikunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 5. Kiinteistölautakunta on hyväksynyt kiinteistölautakunnan sekä kiinteistö- ja hautaustoimen toimintakertomukset vuodelta Toimintakertomusten laajuuden takia niitä ei ole monistettu esityslistan liitteiksi, vaan toimintakertomukset ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Tiivistelmät kertomuksista esitetään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle aikanaan vuoden 2008 tilinpäätöskirjan alkuosassa. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat ilmoittaa kirkkoneuvoston sihteerille, jos haluavat saada koko toimintakertomukset luettavikseen paperiversioina tai sähköpostina. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi palvelevan puhelimen, perheasiainneuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon, työnohjauksen, kasvatusasiain keskuksen, diakoniakeskuksen, yhteisen lähetystyön, kiinteistö-

9 lautakunnan sekä kiinteistö- ja hautaustoimen toimintakertomukset vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 238 SOPIMUS NAANTALIN ROVASTIKUNNAN PERHENEUVONNASTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa on johtajan lisäksi kuusi perheneuvojan virkaa. Kaksi viroista on jaettu kahdelle virkaa osa-aikaisena tekevälle. Perheneuvonnan kustannukset on jaettu kaikille sopimusalueen 24 kunnan seurakunnille käytön mukaan. Suurin osa asiakkaista tulee luonnollisesti yhtymän alueelta. Perheneuvonnan tarve on jatkuva ja työntekijäresurssien lisäämisestä huolimatta jonotusajat ovat kohtalaisen pitkät. Naantalin rovastikunnan seurakunnat ovat halunneet parantaa oman alueensa asukkaiden pääsyä perheneuvontaan. Viime vuonna käynnistyneiden neuvottelujen tuloksena on sovittu, että Naantalin rovastikunnan alueelta tulevien asiakkaiden palvelusta vastaa uusi perheneuvoja, joka kuuluu hallinnollisesti Raision seurakuntaan ja johon sovelletaan Raision seurakunnan virkasääntöä. Virka on perustettu määräaikaisena saakka. Perheneuvoja tulee työskentelemään perheasiain neuvottelukeskuksen tiloissa sen työntekijätiimin jäsenenä ja noudattaa neuvottelukeskuksen vahvistettuja työtapoja ja käytäntöjä. Hänen työnjohdollisena esimiehenään toimii neuvottelukeskuksen johtaja ja hallinnollisena esimiehenään Raision kirkkoherra. Perheneuvoja ottaa vastaan pääasiassa Naantalin rovastikunnan seurakuntien alueelta tulevia asiakkaita. Tämän vastapainoksi neuvottelukeskuksen nykyiset viranhaltijat vapautuvat palvelemaan muiden seurakuntien alueelta tulevia asiakkaita. Vanhan sopimuksen mukaisesti määritellyt Raision rovastikunnan alueen käyttöä vastaavat maksut jäävät saamatta, mutta uudessa sopimuksessa määritellään tarkemmin järjestelyn taloudelliset ja toiminnalliset puitteet. Sopimus on esityslistan liitteenä: Liite Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Naantalin rovastikunnan seurakuntien perheneuvonnasta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

10 Ilmoitus Raision seurakunnalle, perheasiain neuvottelukeskukselle ja taloustoimistolle. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio selosti asiaa. Juha Nappu tiedusteli rovastikunnan maksaman korvauksen suuruutta. Hän totesi, että esityslistalla oli viitattu lisäselvitykseen, jota ei kuitenkaan ollut asiakirjojen joukossa. Todettiin, että esittelystä oli jäänyt pois Napun tarkoittama paperi. Tauno Hovi esitti asian palauttamista. Juha Nappu kannatti Hovin ehdotusta. Asia palautettiin yksimielisesti. Ei muutoksenhaluoikeutta. 239 RUOTSALAISEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTASIHTEERIN VIRAN (50 %) TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto on perustanut seurakuntasihteerin viran (50 %), jonka sijoituspaikka on Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo Aurelia. Seurakuntasihteeri kuuluu muodollisesti Eerikinkadun toimitalossa sijaitsevan seurakuntatoimiston henkilökuntaan, vaikka hän fyysisesti on Aureliassa. valitsee seurakuntasihteerit ja näin siis myös osa-aikaisen seurakuntasihteerin. Koska sihteeri kuitenkin muiden työtehtäviensä osalta kuuluu Turun ruotsalaisen seurakunnan henkilökuntaan ja palkataan tältä osin Ruotsalaisen seurakunnan talousarviovaroin, seurakuntaneuvosto valitsee sihteerin näihin tehtäviin. Seurakuntasihteerin esimiehenä toimii Ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra. Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: Liite Tekstin käännös on seuraava: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä maksaa 50 % Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntasihteerin palkasta ja seurakuntasihteeri kuuluu muodollisesti Eerikinkatu 3:n seurakuntatoimiston henkilökuntaan mutta on sijoitettu Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatoimistoon Aureliaan. Turun ruotsalainen seurakunta maksaa puolestaan 50 % seurakuntasihteerin palkasta. Seurakuntasihteerin virkaa on hoitanut kolmen vuoden ajan valt.maist. Linda Ahlsund, jolle myönnettiin ero hänen omasta pyynnöstään alkaen.

11 valtuutti Turun ruotsalaisen seurakunnan hoitamaan suuren osan uuden seurakuntasihteerin valintaan liittyvästä ilmoitus- ja valintaprosessista ja päätti, että hallintojohtaja osallistuu tähän prosessiin. Puheenjohtaja on hoitanut seuraavan ilmoituksen Åbo Underrättelserin tiistaina ilmestyneeseen numeroon. Ilmoitus on seuraava: Vi söker en hurtig F Ö R S A M L I N G S S E K R E T E R A R E Du bör vara utåtriktad och vänlig mot besökare, du bör behärska olika dataprogram, du bör vara flexibel och tåla stress. Du bör vara medlem av ev.luth. kyrkan och ha insikt i vad en församling finns till för. Förutom svenska bör du behärska finska. Du arbetar tillsammans med vårt glada arbetslag i Aurelia, vårt församlingscenter vid Auragatan 18. För tjänsten krävs merkonomexamen eller annan lämplig utbildning. Arbetstiden är 36 h 15 min /vecka. Månadslönen är euro eller mera beroende på erfarenhet. Du kan få mera uppgifter om arbetet av kyrkoherde Eero Sepponen, tel , En fritt formulerad ansökan med CV sändes till Församlingsrådet i Åbo svenska församling, Auragatan 18, ÅBO (märk "sekreterartjänsten") och ansökan bör vara framme senast måndag Hakuajan loppuun mennessä virkaa hakivat seuraavat yhdeksän henkilöä: valt.kand. Tommy Engström, valt.kand. Malin Hermansson, merkonomi Tove Peltoniemi, yo-merkonomi Monica Rusi, datanomi Ann-Christine Soittamo, hum.kand. Carola Söderlund-Lehtonen, yo-merkonomi Alexandra Wikström, vakuutussihteeri Gun Blomqvist ja fil.maist. Asta Salumäki. Kaksi viimeksi mainittua ovat toivoneet, ettei heidän nimeänsä julkisteta. (LIITTEITÄ). Hakijoista Blomqvist, Peltoniemi, Rusi, Soittamo ja Wikström kutsuttiin haastatteluun Aureliaan maanantaina 2. maaliskuuta. Haastatteluryhmään kuuluivat hallintojohtaja Hannu Kallio, seurakuntaneuvoston jäsen Ann- Sofi Hurme ja seurakunnan kirkkoherra. Haastattelijat päättivät yksimielisesti esittää merkonomi Tove Peltoniemeä virkaan. Tove Peltoniemen profiili vastaa lehti-ilmoituksessa etsittyä profiilia. Hän on muodollisesti pätevä, hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän hallitsee suomen oikein hyvin. Hänellä on kokemusta toimistotyöstä ja asiakaspalvelusta ja hän omaa sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka sopivat seurakuntasihteerille. Hänellä on erinomaiset tiedot eri atkohjelmista ja ylipäätään hyvät todistukset.

12 Seurakuntaneuvosto päättää 1) Turun ruotsalaisen seurakunnan osalta valita sihteerin erilaisiin seurakuntatyön tehtäviin sekä vastata 50 %:sta vaativuusryhmän 403 mukaisesta palkasta. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. On muutoksenhakuoikeus. 2) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sama henkilö valitaan osaaikaiseksi seurakuntasihteeriksi (50 %) Ei muutoksenhakuoikeutta. tiedoksi kaikille yhdeksälle hakijalle, seurakuntien lakimies Mia Fagerille, keskusrekisterin johtaja Jouko Rätylle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Seurakuntaneuvosto päätti 1) Turun ruotsalaisen seurakunnan osalta valita merkonomi Tove Peltoniemen sihteeriksi erilaisiin seurakuntatyön tehtäviin sekä vastata 50 %:sta vaativuusryhmän 403 mukaisesta palkasta. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. On muutoksenhakuoikeus. 2) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että merkonomi Tove Peltoniemi valitaan osa-aikaiseksi seurakuntasihteeriksi (50 %) Ei muutoksenhakuoikeutta. tiedoksi kaikille yhdeksälle hakijalle, seurakuntien lakimies Mia Fagerille, keskusrekisterin johtaja Jouko Rätylle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Hakijoiden hakupaperit ja valittavaksi ehdotetun tutkintotodistus ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa. Hakijayhteenveto on seuraava: Liite Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen merkonomi Tove Peltoniemen valinnasta 50 % työsopimussuh-

13 teiseen sihteerin toimeen seurakuntatyön tehtäviin siten, että hänen palkkansa on vaativuusryhmässä 403 positiossa 20 %, josta vastaa Ruotsalainen seurakunta. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 2) valita seurakuntasihteerin (50 %) virkaan merkonomi Tove Peltoniemen ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran palkkaus on vaativuusryhmässä 403 positiossa 20 % ja viran sijoituspaikka on Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo Aurelia. Tove Peltoniemi täyttää viran kelpoisuusehdot, hänen äidinkielensä on ruotsi ja hän hallitsee suomen kielen hyvin. Hänellä on kokemusta erilaisista toimistotehtävistä ja asiakaspalvelusta ja hän omaa seurakuntasihteerille sopivia henkilökohtaisia ominaisuuksia. Hänellä on erinomaiset tiedot eri atk-ohjelmista. Peltoniemi vastaa koulutukseltaan ja ominaisuuksiltaan lehti-ilmoituksessa haettua työntekijää. 1) ei muutoksenhakuoikeutta 2) saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Tove Peltoniemi, kaikki seurakuntasihteerin virkaa hakeneet, Eero Sepponen, Jouko Räty, Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 240 LAPSITYÖN JOHTAJA KAISA RANTALAN VIRKAVAPAUSANOMUS Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan seuraavasti: Lapsityön johtaja Kaisa Rantala anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta virkavapautta ajalle toimiakseen kirkollisten palvelujärjestöjen ja kirkkohallituksen yhteisen hankkeen Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen hankekoordinaattorina. Rantalan mukaan aikaisemmin hanke kulki työnimellä Yhdessä olemme enemmän. Anomuksen mukaan hanke on pääosin opetusministeriön rahoittama ja siten Rantalan työn jatkuvuus on riippuvainen sieltä saatavasta rahoituksesta. Virallinen rahoituspäätös on ilmoitettu annettavaksi tammikuussa Rantala pyytää, että päätös virkavapaudesta voitaisiin tehdä ehdollisena, eli mikäli opetusministeriö myöntää rahoituksen, Rantalalle myönnetään virkavapaus. Rantala ilmoittaa ymmärtävänsä anomuksen hankaluuden sijaisjärjestelyille ja toivoo, että Rantalan sijaisuutta hoitavan Jaanet Salmisen sekä hänen sijaisuuttaan hoitavan Jonna Pelkosen työsuhteen jatko pystyttäisiin hoitamaan mahdollisimman helposti sekä työn sujuvuuden että heidän henkilökohtaisen tilanteensa näkökulmasta.

14 Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeen asiaa koskeva lausunto: Kasvatusasiain keskuksen varhaiskasvatuksen parhaillaan voimassa olevat henkilöstöjärjestelyt perustuvat kirkkoneuvoston :n 378 ja ja kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeen päätöspöytäkirjaan 35/ ten mukaan lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle myönnettiin virkavapautta ajalle Yhdessä olemme enemmän projektisihteerin tehtävien hoitamista varten. Koska Rantala oli ilmoittanut projektin, rahoituksen järjestyessä, jatkuvan vielä ainakin vuoden 2009 ajan, liitettiin päätökseen optio virkavapaan jatkamisesta vuodelle Kaisa Rantalan sijaiseksi nimitettiin lapsityönohjaaja Jaanet Salminen. Hänen sijaisekseen kasvatustoimen johtaja palkkasi lapsityönohjaajan virkaa aiemmin keväällä hakeneen KM Jonna Pelkosen. Kaisa Rantala on nyt ilmoittanut tarvitsevansa kirkkoneuvoston päätöksen mukaista optiota ehdolla, että OPM:n hankerahoitus varmistuu. Rahoituksen varmistuminen on todennäköistä, mutta lopullinen varmuus tästä kuitenkin saadaan vasta vuodenvaihteen tienoilla. Mikäli rahoitus järjestyy, takaa nykyinen henkilöstöjärjestely hyvin ja ilman häiriöitä varhaiskasvatuksen yksikön toiminnan Rantalan jatketun virkavapaan aikana. Tämän johdosta esitän, että Kaisa Rantalan sijaiseksi, hänen uuden virkavapautensa ajaksi, nimitetään lapsityönohjaaja Jaanet Salminen ja hänen sijaisekseen KM Jonna Pelkonen. Kirkkoneuvosto on päättänyt myöntää lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle virkavapautta Yhdessä olemme enemmän projektisihteerin tehtävien hoitamiseksi ajalle sekä ilmoittanut päätöksessään suhtautuvansa myönteisesti projektin mukaisen virkavapauden myöhempään hoitamiseen. Koska kirkkoneuvosto on edellä mainitussa päätöksessä jo ilmaissut myönteisen kantansa Rantalan mahdolliseen virkavapauden jatkamista koskevaan anomukseen, katson, että kirkkoneuvoston tulisi myöntää Rantalalle virkavapautta ajalle Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen hankekoordinaattorin tehtävien hoitamiseksi. Katson myös, että kirkkoneuvoston päätös virkavapaudesta voitaisiin tehdä ehdollisena, eli mikäli opetusministeriö myöntää rahoituksen, Rantalalle myönnetään virkavapaus. Valmistelija: lakimies Anu Salmi Kirkkoneuvosto päättää myöntää lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle virkavapautta Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen hankekoor-

15 dinaattorin tehtävien hoitamiseksi ajalle Virkavapaus myönnetään ja se toteutuu edellyttäen, että opetusministeriö myöntää hankkeelle samalle ajalle rahoituksen. Ilmoitus Kaisa Rantalalle, kasvatustoimen johtajalle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Opetusministeriö on myöntänyt Suomen ev.lut. seurakuntien Lapsityön Keskus ry:lle valtionavustuksena euroa käytettäväksi Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeeseen. Näin ollen voidaan todeta, että kirkkoneuvoston kokouksessaan lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle myöntämän virkavapauden ehto on täyttynyt. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää 1) merkitä tiedokseen, että Opetusministeriö on myöntänyt Suomen ev.lut. seurakuntien Lapsityön Keskus ry:lle valtionavustuksena euroa käytettäväksi Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeeseen ja 2) todeta, että lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle kokouksessa myönnetyn virkavapauden ehto on täyttynyt. 1-2) ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi Kaisa Rantala, Hannu Hurme, kasvatusasiain johtokunta ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 241 LAPSITYÖN JOHTAJA KAISA RANTALAN VIRANSIJAISEN VALINTA Edelliseen asiaan liittyen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt seuraavaa: Kirkkoneuvosto päättää 1) myöntää Salmiselle virkavapautta lapsityön ohjaajan virasta ajalle lapsityön johtajan tehtävien hoitamiseksi sillä edellytyksellä, että Kaisa Rantalan virkavapaus myönnetään ja se toteutuu;

16 ) nimittää lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen lapsityön johtaja Kaisa Rantalan viransijaiseksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin (vaativuusryhmä prosentin vähennys) edellyttäen, että Kaisa Rantalan edellisessä pykälässä käsitelty virkavapaus opetusministeriön hankerahoituksen varmistuttua myönnetään ja toteutuu. Salmisen palkkauksessa on ajalla on otettava huomioon kirkkoneuvoston tekemä päätös, jonka mukaan Jaanet Salmiselle maksetaan tehtävän vaativuuden lisääntymisestä ajalta korotusta peruspalkkaan 200 euroa kuukaudessa, mikäli hänen viransijaisuuttaan jatketaan ajalle Ilmoitus Jaanet Salmiselle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto on edellisessä asiakohdassa merkinnyt tiedokseen, että Opetusministeriö on myöntänyt Suomen ev.lut. seurakuntien Lapsityön Keskus ry:lle valtionavustuksena euroa käytettäväksi Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeeseen ja todennut, että lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle kokouksessa myönnetyn virkavapauden ehto on täyttynyt. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää todeta, että lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen virkavapauden myöntämiselle ja nimittämiselle lapsityön johtajan viransijaisuuteen kirkkoneuvoston kokouksessa asetettu ehto on täyttynyt. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi Jaanet Salminen, Hannu Hurme, kasvatusasiain johtokunta ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 242 LAPSITYÖNOHJAAJA JAANET SALMISEN VIRANSIJAISEN VALINTA Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt seuraavaa:

17 Kirkkoneuvosto päättää nimittää Jonna Pelkosen lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen viransijaiseksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin (vaativuusryhmä 502, positio 20) edellyttäen, että Kaisa Rantalan ja Jaanet Salmisen edellisissä pykälissä käsitellyt virkavapaudet opetusministeriön hankerahoituksen varmistuttua myönnetään ja ne toteutuvat. Pelkosen palkkauksessa on ajalla on otettava huomioon kirkkoneuvoston tekemä päätös, jonka mukaan Jonna Pelkoselle maksetaan tehtävän vaativuuden lisääntymisestä ajalta korotusta peruspalkkaan 200 euroa kuukaudessa, mikäli hänen viransijaisuuttaan jatketaan ajalle Ilmoitus Jonna Pelkoselle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt seuraavaa: Kirkkoneuvosto päättää nimittää lapsityönohjaaja Kristiina Kesälän virkavapaa- sekä vuosilomasijaiseksi ajalle KM, LTO Johanna Pelkosen entisin palkkaeduin. Pelkosen palkkauksessa on ajalla on otettava huomioon kirkkoneuvoston tekemä päätös, jonka mukaan hänelle maksetaan tehtävän vaativuuden lisääntymisestä ajalta korotusta peruspalkkaan 200 euroa kuukaudessa Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Johanna Pelkonen, Jaanet Salminen, kasvatusasiain johtokunta, taloustoimisto ja henkilöstörekisterin pitäjä. hyväksyttiin. KM, LTO Johanna Pelkonen on ehdollisesti nimitetty lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen viransijaiseksi ajalle Tämän jälkeen Pelkonen on nimitetty lapsityönohjaaja Kristiina Kesälän viransijaiseksi ajalle Näin ollen Johanna Pelkosen osalta ehdon täyttyminen koskee ainoastaan aikaa Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää todeta, että KM, LTO Johanna Pelkosen nimittämiselle lapsityönohjaajan viransijaisuuteen kirkkoneuvoston kokouksessa

18 asetettu ehto on täyttynyt. Toteaminen koskee aikaa Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi Johanna Pelkonen, Hannu Hurme, kasvatusasiain johtokunta ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 243 VAPAAEHTOISTYÖN TOIMINNANOHJAAJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN on myöntänyt vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Anja Rätylle eron eläkkeelle siirtymisen johdosta alkaen. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää, että kirkkoneuvosto julistaa vapaaehtoistyön toiminnanjohtajan viran haettavaksi. Viran on todettu olevan tarpeellinen. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi diakoniakeskukseen sijoitetun vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan viran. Viran palkkaus on %. Samalla kirkkoneuvosto oikeuttaa diakoniajohtaja Hannu Suihkosen hoitamaan virantäyttöprosessia siten, että esitys valittavasta henkilöstä tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi Hannu Suihkonen. hyväksyttiin. 244 YHTEISKUNNALLISEN TYÖN PAPIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN on myöntänyt eron yhteiskunnallisen työn pastori Sakari Ojaselle eläkkeelle siirtymisen johdosta alkaen. Sakari Ojanen hoitaa virkaa osa-aikaisena osa-aikaeläkkeellä olon vuoksi. Yhteiskunnallisen työn pastorin viran toista puolikasta (52 %) hoitaa pastori Paula Hartman. Hartmanin viransijaisuus on määräaikainen ja jatkuu siihen asti, kunnes Sakari Ojaselle myönnetty oikeus osa-aikatyöhön päättyy. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää, että kirkkoneuvosto julistaa yhteiskunnallisen työn papin viran haettavaksi. Viran on todettu olevan tarpeellinen.

19 Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi diakoniakeskukseen sijoitetun yhteiskunnallisen työn pastorin viran. Viran palkkaus on %. Samalla kirkkoneuvosto oikeuttaa diakoniajohtaja Hannu Suihkosen hoitamaan virantäyttöprosessia siten, että esitys valittavasta henkilöstä tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi Hannu Suihkonen. hyväksyttiin. 245 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A 4 / 2009 Kirkon työmarkkinalaitoksen toimistossa on päivitetty vuosilomamuistio vastaamaan uuden vuosilomalain sekä KirVESTES määräyksiä. Uusi vuosilomamuistio 2009 on rakenteeltaan samanlainen kuin edellinen versio. Muistion mukana on myös malli säästövapaasopimuksesta sekä vuosilomajärjestyksen vahvistamisesta. Yleiskirjettä ei ole sen laajuuden takia monistettu esityslistan liitteeksi, mutta se on kokouksessa nähtävänä sihteerin asiakirjakansiossa. Yleiskirjeen sisällysluettelo on seuraava: 1. Vuosilomajärjestelmän keskeiset käsitteet 2. Vuosiloman pituus 3. Vuosiloman suunnittelu, lomajärjestyksen vahvistaminen ja loman antaminen 4. Säästövapaa 5. Vuosiloman antaminen ja kuluminen, vuosiloma-aika sekä arkipyhien vaikutus lomalaskentaan 6. Osa-aikaisen lomalaskenta, lomapalkka ja loman sijoittaminen 7. Loman siirto ja keskeyttäminen 8. Kuukausipalkkaisen lomapalkka ja lomaraha 9. Lastenohjaajien erityiskysymyksiä 10. Tuntipalkkaisten lomapalkka, lomakorvaus ja lomaraha 11. Lomakorvaus 12. Lyhyttä työaikaa tekevän oikeus vapaaseen 13. Lomataulukot 14. Tuntipalkkaisten lomapalkkataulukko Aiemmin seurakunnille painettuna lähetetyt vuosilomamuistiot on syytä hävittää. Uusin versio löytyy KiT:n Internet-sivuilta osoitteesta:

20 ja se myös lähetetään kaikille seurakunnille ja muille yksiköille kirkkoneuvoston otteen mukana. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 4 /2009. Yleiskirje lähetetään tiedoksi ja noudatettavaksi seurakunnille ja muille yksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus seurakunnille ja kaikille muille yksiköille, henkilöstösihteerille ja palkkakirjanpitäjille. hyväksyttiin. 246 ARKKIHIIPPAKUNNAN IT-ALUEEN RAKENTAMINEN Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 26 / 008 esiteltiin Kirkkohallituksen käynnistämää TYP-hanketta (työasemien yhteiset palvelut). Yleiskirje käsiteltiin yhteisessä kirkkoneuvostossa. Hankkeella pyritään mm. saattamaan kaikkien seurakuntien IT-järjestelmien tietoturva hyvälle tasolle. Kirkon yhteiset IT-hankkeet, kuten jäsentietojärjestelmä Kirjuri sekä etätyömahdollisuus, edellyttävät nykyistä hallittavampaa tietoturvaa. Suurin ongelma on pienissä seurakunnissa, joilla ei ole päätoimista ITtyöntekijää. Tämän vuoksi kirkossa on lähdetty rakentamaan koko kirkon kattavaa alueellista IT-yhteistyötä. Seurakuntia on hiippakunnassa kaikkiaan 45. Yhteistyöstä on hyvät kokemukset mm. Oulun, Kuopion ja Mikkelin hiippakunnista. Arkkihiippakunnassa on tammikuun lopulta lähtien käyty neuvotteluja alueellisen IT-yhteistyön järjestämisestä. Neuvotteluja ei nopeuttanut se seikka, että arkkihiippakunnassa ei ole aiempaa kokemusta IT-yhteistyöstä. Piispa Kari Mäkisen johdolla pidetyssä neuvottelussa päädyttiin siihen, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä lähtee vetämään koko arkkihiippakunnan IT-aluetta. Turun tuomiokapituli tulee tekemään asiasta päätöksensä kesäkuussa. Toiminta ei tule olemaan voitollista, vaan kustannukset jaetaan kaikkien seurakuntien kesken myöhemmin sovittavan jakoperusteen mukaisesti. Pyrkimyksenä on mahdollisimman suuri kustannustehokkuus koko IT-alueella. Selvittelytyöhön on käytettävissä kirkkohallituksen tuki, joka on euroa. Toiminta käynnistyy siten, että kesäkuun 2009 loppuun mennessä tehdään arkkihiippakunnan seurakunnat kattava aiesopimus yhteisestä IT-alueesta. Tämän jälkeen kaikkien seurakuntien IT-ympäristöt kartoitetaan, sekä

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.4.2009 215 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 229 263 Aika keskiviikko 8.4.2009 klo 16.00 18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 6 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 12.2.2009 1 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 12.2.2009 1 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 12.2.2009 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika tiistai 12.2.2009 klo 18.00 19.05 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari.

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari. 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Liikastentie 28 28610 Pori AIKA: TI 30.9.2014 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Jäsenet: Esa Anttila jäsen Marja Flinck jäsen Taina

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena Pitkänen Pasi, poissa, Salme Harjunen, varaj, läsnä Pyykkönen Juhani

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena Pitkänen Pasi, poissa, Salme Harjunen, varaj, läsnä Pyykkönen Juhani 2/2017-22.2.2017 Aika: ke 22.2.2017 klo 17.00-18.02 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puheenjohtaja (poistui 24) Antikainen Kirsti Huhtala

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Keskiviikko 20.10.2010 klo 18.00- Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2. krs, taloustoimiston

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, Helsinki

Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, Helsinki 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9 /2013 Aika: maanantai 4.11.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 KIRKKONEUVOSTO 24.9.2014

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 KIRKKONEUVOSTO 24.9.2014 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 Aika Keskiviikko 24.9.2014 klo 18-20.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi, poistui

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 6.6.2012 klo 18.00 18.37 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot