TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Korhonen Pentti jäsen Kuusela Marjatta jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Muurinen Heikki varajäsen Hlavatý Jari Bäckman Eero Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Hovi Tauno jäsen Määttänen Petra jäsen Hellstén Jorma kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Fager Mia lakimies, sihteeri Kaisti Aapo talous- ja suunnittelujohtaja 270 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 272 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS JA SIHTEERIN VALINTA Käsittely Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja Heimo Rinne ilmoitti, että kirkkoneuvoston sihteeri Mia Fager on estynyt kirkolliskokouksen takia. Puheenjohtaja ehdotti, että hallintojohtaja Hannu Kallio kutsutaan kokouksen sihteeriksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Sihteeriksi kutsuttiin hallintojohtaja Hannu Kallio. 273 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin, mutta :n 286 kohdalla käsiteltävä asia poistettiin listalta. 274 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Korhonen ja Juha Nappu. 275 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 3/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

3 hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 276 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 16 / 2010 Laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista tuli voimaan Seurakuntien kannalta uusi laki on sisällöltään hyvin samansisältöinen kuin kumottu väestökirjalaki. Uudessa laissa on kuitenkin eräitä säännöksiä, jotka tuovat muutoksia aikaisempaan käytäntöön. Nämä muutokset liittyvät tietojen luovutuksen kirjaamiseen, kirkonkirjatietojen julkiseksi tulemiseen, ottolapsisuhdetta koskevien tietojen luovuttamiseen ja muutoksenhakuun kirkonkirjojen tietojen luovuttamista koskevaan päätökseen. Kirkkoverkon intrassa on Kirkkohallituksen hallintopäällikön Mikko Tähkäsen muistio, jossa on selvitetty tarkemmin näitä neljää muuttunutta asiakohtaa, jotka on tarpeen ottaa huomioon kirkonkirjojenpidossa. Intrassa on myös seurakuntien käyttöön laadittu lomake, jota on mahdollista käyttää tietojen luovutusta koskevien tietojen kirjaamisessa. Muistio ja lomakemalli löytyvät intrasta kohdasta Seurakuntien hallinto ja talous, linkki Kirkonkirjat ja kirkkoherranviraston hoito. Merkitään yleiskirje nro 16/2010 saaduksi. Ilmoitus keskusrekisterin johtajalle. hyväksyttiin. 277 YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Yhteistoiminnan ja työsuojelun toimintaohjelma vuoksiksi hyväksyttiin kirkkoneuvoston kokouksessa :ssä 220. Pykälän liitteenä oli oikea työympäristötoimikunnan, nykyisen yhteistyötoimikunnan, hyväksymä toimintaohjelma vuosille Valitettavasti asian esittelytekstissä oli virhe, tekstissä oli edellisen toimintaohjelman toimenpidelista. Virhe tulee korjata ja lähettää korjattu päätösote ja toimintaohjelma kaikille yksiköille.

4 Yhteistyötoimikunnan tälle toimintaohjelmajaksolle esittämät käytännön toimenpiteet ovat seuraavat: työhyvinvointitutkimuksen toteuttaminen sairauspoissaolotilastojen seuraaminen. Samalla toteutetaan varhaisen puuttuminen periaatetta ja selvitetään poissaolot, jotka johtuvat häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta luodaan myönteistä ilmapiiriä työsuojelua kohtaan, toimikunnan jäsenet näyttävät itse hyvää esimerkkiä, esim. pyöräilykypärien, turvavälineiden ja heijastimien käytössä vahvistetaan yhteistoimintaorganisaation välityksellä informaation kulkua toteutetaan valvonta siitä, että kussakin yksikössä käsitellään vuosittain suositus Hyvän kohtelun edistämisestä työpaikalla sekä menettelytapaohjeet epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi työsuojelun teemapäivän järjestäminen tasa-arvotyöryhmän raportin valvonta työsuojeluvaltuutettujen esittely ja osallistuminen yksiköiden työpaikkakokouksiin Työympäristötoimikunta päättää itse seurata toimintaohjelman täytäntöönpanoa. Toimintaohjelma on liitteenä: Liite Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa yhteistyön ja työsuojelun toimintaohjelman vuosille liitteen 1 mukaisena. Siltä osin, kun toimenpiteet edellyttävät vielä kirkkoneuvoston päätöstä, ne käsitellään omina asioinaan esimerkiksi budjetin valmistelun yhteydessä. Ilmoitus yhteistyötoimikunnalle ja kaikille yksiköille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus yhteistyötoimikunnalle. hyväksyttiin. 278 LÄHETYSKANNATUS VUONNA 2009 Yhteinen lähetyssihteeri Eeva-Liisa Valkonen on lähettänyt kirkkoneuvostolle tiedoksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueen lähetyskannatustilastot vuodelta 2009:

5 Liitteet Kirkkoneuvosto merkitsee tilastot tiedokseen. hyväksyttiin. 279 LAPSITYÖN JOHTAJA KAISA RANTALAN VIRKAVAPAUSANOMUS Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt myöntää lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle virkavapautta Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen hankekoordinaattorin tehtävien hoitamiseksi ajalle , edellyttäen, että opetusministeriö myöntää hankkeelle samalle ajalle rahoituksen. Opetusministeriö on myöntänyt Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK ry:lle valtionavustuksena euroa käytettäväksi Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen kustannuksiin. Näin ollen voidaan todeta, että kirkkoneuvoston kokouksessaan lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle myöntämän virkavapauden ehto on täyttynyt. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää 1) merkitä tiedokseen, että Opetusministeriö on myöntänyt Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK ry:lle valtionavustuksena euroa käytettäväksi Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen kustannuksiin ja 2) todeta, että lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle kokouksessa myönnetyn virkavapauden edellytys on täyttynyt. 1-2) ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi Kaisa Rantala, Hannu Hurme, kasvatusasiain johtokunta ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 280 LAPSITYÖN JOHTAJA KAISA RANTALAN VIRANSIJAISEN VALINTA Edelliseen asiakohtaan liittyen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt myöntää

6 ) lapsityönohjaaja Jaanet Salmiselle virkavapautta lapsityön ohjaajan virasta ajalle lapsityön johtajan tehtävien hoitamiseksi sillä edellytyksellä, että Kaisa Rantalan virkavapaus myönnetään ja se toteutuu; 2) nimittää lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen lapsityön johtaja Kaisa Rantalan viransijaiseksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin (vaativuusryhmä %, koska ei tee kaikkia viran tehtäviä) edellyttäen, että Kaisa Rantalan edellisessä pykälässä käsitelty virkavapaus opetusministeriön hankerahoituksen varmistuttua vahvistetaan. Opetusministeriö on myöntänyt Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK ry:lle valtionavustuksena euroa käytettäväksi Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen kustannuksiin ja Kaisa Rantalan virkavapaa on vahvistettu. Näin ollen voidaan todeta, että kirkkoneuvoston kokouksessaan lapsityön johtaja Jaanet Salmiselle myöntämän virkavapauden ja sijaiseksi nimittämisen ehto on täyttynyt. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää todeta, että lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen virkavapauden myöntämiselle ja nimittämiselle lapsityön johtajan viransijaisuuteen kirkkoneuvoston kokouksessa asetettu edellytys on täyttynyt. Tiedoksi Jaanet Salminen, Hannu Hurme, kasvatusasiain johtokunta ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 281 LAPSITYÖNOHJAAJA JAANET SALMISEN VIRANSIJAISEN VALINTA Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt nimittää KM Jonna Kesäläisen lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen viransijaiseksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin edellyttäen, että Kaisa Rantalan ja Jaanet Salmisen edellisissä pykälissä käsitellyt virkavapaudet opetusministeriön hankerahoituksen varmistuttua myönnetään ja ne toteutuvat. Opetusministeriö on myöntänyt Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK ry:lle valtionavustuksena euroa käytettäväksi Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen kustannuksiin ja Kaisa Rantalan virkavapaa sekä Jaanet Salmisen virkavapaa ja sijaisuuteen nimittäminen ovat vahvistettu. Näin ollen voidaan todeta, että kirkkoneuvoston

7 kokouksessaan Jonna Kesäläisen viransijaiseksi nimittämiselle asettama edellytys on täyttynyt. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää todeta, että KM Jonna Kesäläisen nimittämiselle lapsityönohjaajan viransijaisuuteen kirkkoneuvoston kokouksessa asetettu edellytys on täyttynyt. Tiedoksi Jonna Kesäläinen, Hannu Hurme, kasvatusasiain johtokunta ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 282 VERKKOTIEDOTTAJAN VALINTA Kirkkoneuvosto julisti kokouksessaan tiedotustoimiston verkkotiedottajan viran avoimeksi siten, että tiedotuspäällikkö Paula Heino valtuutettiin hoitamaan viran täyttöprosessi niin, että esitys valittavasta henkilöstä tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Viran hakuilmoitus oli seuraava: Liite Hakuilmoitus ilmestyi Turun Sanomissa , Kotimaa-lehdessä ja oli esillä myös netin Oikotie-palvelussa ja seurakuntayhtymän omilla nettisivuilla. Verkkotiedottajan rekrytointi aloitettiin välittömästi. Seurakuntayhtymällä on laajat verkkosivut ja ne vaativat jatkuvaa huolenpitoa ja kehittämistä. Verkkotiedottajan ohjausta kysytään päivittäin. Meneillään oleva vuosi on seurakuntavaalien vuosi ja omat haasteensa tuovat myös Nimeltä kutsuttu - seurakuntatapahtuma, elo-syyskuun vaihteessa avattava vapaaehtoisten rekrytointipalvelu sekä lokakuussa Turussa pidettävä Kulttuurifoorumi ja vielä valmisteilla oleva kulttuuripääkaupunkivuosi. Määräaikaan mennessä virkaa haki 40 henkilöä. Hakijoista 6 ei täyttänyt asetettua kelpoisuusvaatimusta. Hakijayhteenveto on seuraava: Liite Heistä tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Leena Winter, tiedottaja Mervi Sipilä-Koski, tiedottaja Minna Vesanto ja tiedotuspäällikkö Paula Heino va-

8 litsivat haastatteluun viisi hakijaa, KTM Heli Aallon, YTM Katja Laihon, VTM Henna Räsäsen, FM Marjatta Sihvosen ja medianomi Juho Niemelän. haastatteluun. Haastattelut pidettiin perjantaina ja maanantaina Haastattelijoina olivat Leena Winter, Mervi Sipilä-Koski, Paula Heino sekä verkkoviestinnän ohjausryhmän jäsenistä perjantaina tietohallintopäällikkö Timo Koskinen ja maanantaina Koskisen ollessa estynyt viestintäpäällikkö Maarit Dietrich. Kaikille esitettiin samat kysymykset. Ohjenuorana hakijoiden karsintaan olivat rekrytointi-ilmoituksessa määritellyt kriteerit. Kaikilla haastatelluilla hakijoilla on arvokasta kokemusta tiedottajan työstä ja valmiudet toimia myös verkkoviestinnän kouluttajana. He ovat kaikki olleet mukana suunnittelemassa verkkoviestintää ja tuottaneet verkkoon sisältöjä, mutta teknisen osaamisen taso vaihteli. Haastateltavilta pyydettiin linkit sellaisille sivustoille, joiden tekemisessä he ovat olleet mukana. Haastattelun yhteydessä näitä sivustoja käytiin läpi ja saatiin myös haastateltavien kommentteja siitä, mitä mieltä he ovat seurakuntayhtymän verkkosivuista. Haastatteluryhmä päätyi perusteellisen harkinnan jälkeen ehdottamaan tiedotustoimikunnalle uudeksi verkkotiedottajaksi viran hakukriteerit täyttävää medianomi Juho Niemelää. Juho Niemelä erottui haastateltujen joukosta verkkoviestinnän kokonaisvaltaisella osaamisella: hän pystyy myös rakentamaan verkkosivuja itse ja on luontevasti läsnä sosiaalisessa mediassa. Niemelä omaa hyvät sosiaaliset taidot, paineensietokyvyn ja on palvelualtis. Hän oli haastatelluista ainoa, jolla on vahva seurakunnan toiminnan tuntemus. Koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella hän pystyy tarvittaessa heti toimimaan tiedotustoimiston muiden tiedottajien sijaisena. Tiedotustoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan Se perehtyi hakijoihin hakupapereiden, hakijoista tehdyn yhteenvedon ja haastatteluryhmän yhteenvedon sekä puheenjohtajan suullisen selvityksen perusteella. Tiedotustoimikunta päätti yksimielisesti esittää medianomi Juho Niemelää valittavaksi verkkotiedottajaksi. Tiedotustoimikunnan esitys toimitetaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Valmistelijat: tiedotuspäällikkö Paula Heino ja lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää valita medianomi Juho Niemelän verkkotiedottajan virkaan ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan. Viran palkkaus on % vaativuusryhmän välyksestä. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

9 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Juho Niemelä, hakijat, Paula Heino, tiedotustoimikunta, henkilöstörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. Käsittely Hallintojohtaja täydensi esittelyä siten, että Niemelä valitaan virkaan alkaen. Kirkkoneuvosto päätti valita medianomi Juho Niemelän verkkotiedottajan virkaan alkaen ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan. Viran palkkaus on % vaativuusryhmän välyksestä. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Juho Niemelä, hakijat, Paula Heino, tiedotustoimikunta, henkilöstörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. 283 TOIMISTOSIHTEERI TUIRE KANERVAN ANOMUS VUOROTTELUVAPAAN PIDENTÄMI- SESTÄ Kirkkoneuvosto on kokouksessaan myöntänyt keskusrekisterin toimistosihteeri Tuire Kanervalle vuorotteluvapaata ajalle Nyt Tuire Kanerva anoo myönnetyn vuorotteluvapaan pidentämistä kahdella kuukaudella Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava viimeistään kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä. Pidentämisestä on kysymys silloin, kun esim. kolmen kuukauden pituiseksi sovittu vuorotteluvapaa sovitaan pidennettäväksi viiteen kuukauteen ilman päivänkään katkoa. Vuorotteluvapaata pidennettäessä TE-toimistoon on toimitettava vastaavat selvitykset kuin vuorotteluvapaata ensi kerran myönnettäessä. Vuorotteluvapaasijaiseksi palkattavaa henkilöä ei tarvitse palkata vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tehtäviin. Riittää, että hänet palkataan saman työnantajan palvelukseen ja vähintään vuorotteluvapaalle siirtyvän työntekijän säännöllisen työajan pituiseen tehtävään. Tuire Kanerva täyttää pidennetyn vuorotteluvapaan myöntämiselle asetetut ehdot. Vs. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen puoltaa Tuire Kanervan anomusta.

10 Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää myöntää keskusrekisterin toimistosihteeri Tuire Kanervalle virkavapaata --- ajalle edellytyksellä, että seurakuntayhtymän palvelukseen palkataan samaksi ajanjaksoksi sopiva työtön työnhakija. Tiedoksi Tuire Kanerva, Kauko Viitanen, henkilöstörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 284 OIKAISUVAATIMUS (salassa pidettävä asia) 285 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MARJO HURMEEN HOITOVAPAA-ANOMUS (salassa pidettävä asia) 286 OIKAISUVAATIMUS (salassa pidettävä asia) Talous- ja suunnittelujohtajan asiat esitteli talouspäällikkö Irma Hokka 287 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 287, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 54 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

11 VUOSILOMAT Taloustoimistossa on laadittu yhdistelmälista vuoden 2010 vuosilomista. Se kuuluu seuraavasti: Liite Vuosilomalistat on taltioitu osastokohtaisesti Excel-taulukon muodossa tiedostoon, jonka tunnus on T:Avoin/Lomat. Tähän tiedostoon on täydennettävä myös ne lomat, jotka tulevat pidettäviksi lomakauden jälkeen eli Kunkin seurakunnan tai osaston tulee määrätä henkilö, joka voi tehdä päivityksiä lomalistaan asianomaisen osaston esimiehen antaman päätöksen mukaan. Lomalistat päivitetään siten osastokohtaisesti eikä sitä tehdä keskitetysti taloustoimiston palkanlaskennassa. Seurakuntaneuvostot vahvistavat lomat omien viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta. Pappien ja kanttorien lomat vahvistaa asianomainen tuomiokapituli. Päivitysten perusteella taloustoimistossa voidaan myöhemmin laskea, että lomaa on myönnetty kullekin henkilölle oikea määrä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lomakauteen ajoittuvat vuoden 2010 vuosilomat vuosilomalistan mukaisesti ja merkitsee samalla tiedoksi vuosilomat niiden henkilöiden osalta, joiden vuosilomista päätöksen tekee tuomiokapituli tai seurakuntaneuvostot. Kirkkoneuvosto kehottaa kutakin osastoa nimeämään henkilön, joka voi osaston esimiehen päätösten perusteella päivittää vuosilomalistaa lomakauden jälkeen pidettävien lomien osalta. Kaikki tehdyt lomapäätökset on kirjattava lomalistaan. Tarvittaessa taloustoimiston palkanlaskenta antaa ohjeita listan päivityksestä. Ilmoitus kaikille yksiköille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 289 ERÄIDEN TALOUSARVIOSSA OLEVIEN MÄÄRÄRAHOJEN MAKSAMINEN Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla määrärahaa euroa katulähetystyötä varten. Kustannuspaikalla on määrärahaa euroa tuomasmessuja varten. Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry on lähettänyt katsauksen liiton toiminnasta vuodelta Siihen on liitetty vuoden 2009 tuloslaskelma ja ta-

12 se. Toiminnanjohtaja Lännenpää on pyytänyt, että kuluvan vuoden avustus maksetaan yhdistyksen tilille. Turun Katulähetys ry on lähettänyt vuosikertomuksensa vuodelta 2009, Nuutinkodin toimintakertomuksen ja tuloslaskelmansa ja taseen vuodelta Ne on käsitelty yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistys on pyytänyt avustuksen maksamista. Avustus on käytetty lähinnä diakoniatyöhön ja päiväkeskuksen ylläpitoon. Ruokajakelua on jatkettu kolmena päivänä viikossa koko vuoden. Yhdistyksen elintarvikehankinta on ollut aktiivista ja avustuksia on haettu kahdeksalta liikkeenharjoittajalta ja viideltä koululta. Katulähetyksen hoitokotitoiminta pohjautuu Turun kaupungin kanssa solmittuun ostopalvelusopimukseen eikä seurakuntayhtymän avustus kohdistu lainkaan tähän työhön. Suomen Liikemiesten Lähetysliiton avustuspyyntö ja katsaus toiminnasta ovat seuraavat: Liite Turun Katulähetyksen vuosikertomus ja Nuutinkodin toimintakertomus ovat seuraavat: Liite Tuloslaskelmat ja taseet ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva määräraha tuomasmessutoimintaan euroa maksetaan Suomen Liikemiesten Lähetysliitolle kustannuspaikalta Turun Katulähetys ry:lle maksetaan euroa katulähetystyöhön kustannuspaikalta Ilmoitus Mikko Lännenpäälle ja Jukka Silvolalle sekä taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 290 SUVITUULI MESSIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Katariinanseurakunnan diakoniatyön työharjoittelija Suvituuli Messi on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Varissuon kirkkoa osoitteessa Kousankatu 6. Kirkkoherra Martti Hirvonen puoltaa anomusta.

13 Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Suvituuli Messille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Messin virkapaikaksi määrätään Varissuon Kirkko osoitteessa Kousankatu 6. Messin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Suvituuli Messille, Martti Hirvoselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Asia pantiin pöydälle. 291 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVIEN PAIKALLISSEURAKUNTIEN SÄÄSTÖT JA YLITYKSET Kirjanpitäjä Marita Vikman on laatinut selvityksen paikallisseurakuntien määrärahojen toteutumista vuonna Taulukko on seuraava: Liite Taulukon alin sarake ilmaisee, onko seurakunnalle syntynyt ylijäämää vai alijäämää. Esimerkiksi Mikaelin ylitys on 3.002,15 euroa ja Martin säästö ,82 euroa. Nämä summat löytyvät allekirjoitetun tilinpäätöksen sivulta 72 budjetoidun ja toteutuneen talousarvion poikkeama-sarakkeesta. Kaikkien muiden seurakuntien poikkeama-sarake täsmää nyt laaditun taulukon kanssa, mutta Tuomiokirkkoseurakunnan osalta summa erottaa. Tilinpäätöksen mukaan Tuomiokirkkoseurakunnan säästö olisi 707,67 euroa, mutta taulukon mukaan se on 5.803,67 euroa. Tämä johtuu siitä, että diakoniatyöntekijä Hanna Saarelle maksetun Kiel-eläkkeen omavastuu on katettu seurakuntayhtymän omasta eläkerahastosta eikä se näin ollen jää seurakunnan itse maksettavaksi. Omavastuuosuus oli euroa aiheutuen työkyvyttömyyseläkkeestä. Marita Vikman on tehnyt talousarviomuutoksia varten vastaavan selvityksen paikallisseurakuntien säästöistä tai ylityksistä. Talousarviomuutokset esitetään kirkkovaltuustolle. Niiden perusteella määrärahalisäykset ovat yhteensä euroa. Liite Nykyisen rahanjakomallin periaatteena on, että edellisenä vuonna syntyneet säästöt ja ylitykset käsitellään seuraavan vuoden talousarvion muutoksena. Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösvallassa on, käytetäänkö siirtyvät säästöt palkkauksiin vai toimintamenoihin. Määrärahamuutokset

14 tehdään budjetointikustannuspaikkojen asianomaisille tileille. Seurakuntaneuvostojen tulee tehdä talousarviomuutosten pohjalta uusi määrärahojen käyttösuunnitelma ja toimittaa se taloustoimiston kirjanpitoon syyskuun loppuun mennessä. Tällöin määrärahojen käyttötarkoitus voidaan kirjata asianomaisille kustannuspaikoille. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen paikallisseurakuntien määrärahojen toteutumista vuodelta 2009 liitteen 1 mukaisesti. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee liitteen 2 mukaiset määrärahojen säästömuutokset tai ylitysmuutokset vuoden 2010 talousarvioon. Muutosten yhteismäärä on euroa. Käsittely Talouspäällikkö Irma Hokka muutti esittelyä siten, että termien säästömuutokset ja ylitysmuutokset tilalla käytetään termejä lisäykset ja vähennykset. Kirkkoneuvosto merkitsi saaduksi selvityksen paikallisseurakuntien määrärahojen toteutumista vuodelta 2009 liitteen 1 mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee liitteen 2 mukaiset määrärahojen lisäykset tai vähennykset vuoden 2010 talousarvioon. Muutosten yhteismäärä on euroa. Kiinteistöjohtajan asiat 292 OMAKOTITONTIN VUOKRAAMINEN KAARINAN EMPOSTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on kaksi omakotitonttia Kaarinan Empossa Kunnantien varrella. Visapelto -niminen tontti, pinta-ala m², vuokrattiin alkuvuonna --- heidän tarjouksensa perusteella, joka oli euroa vuodessa. Toisesta tontista --- ovat jättäneet euron vuosivuokratarjouksen. Tontilla voimassa oleva asemakaava on kaavamerkinnältään AO1 eli erillispientalojen korttelialue. Tontin kiinteistötunnus on ja nimi Visaniitty. Tontin koko on m² ja rakennusoikeus on 313 m². Karttaliite kuuluu seuraavasti:

15 Liite Tontin vuokratarjousta voidaan pitää kohtuullisena, koska tontti sijaitsee Empon- ja Kunnantien risteyksessä ja kaavassa siihen on määrätty istutusvelvoite Empontien varteen. Kirkkoneuvosto päättää omalta osalta hyväksyä Kaarinan Emposta osoitteessa Kunnantie 14, sijaitsevan omakotitontin (kiinteistötunnus ) vuokraamisen vuodeksi euron vuosivuokralla ja lähettää asian kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tontin vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja tarkistus on kerran vuodessa. Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Ilmoitus: Antti ja Henna Helle ja kiinteistötoimisto. hyväksyttiin. 293 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne puheenjohtaja Hannu Kallio sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa

16 Pentti Korhonen Juha Nappu Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot