KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 PERUSSOPIMUS KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala 2007

2

3 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄ JA SEN TEHTÄVÄT NIMI JA KOTIPAIKKA JÄSENKUNNAT TEHTÄVÄT JA TOIMIALA...1 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO...2 YHTYMÄKOKOUS JÄSENKUNTIEN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAT ÄÄNIVALLAN PERUSTEET KOKOUKSET YHTYMÄKOKOUKSEN TEHTÄVÄT PÄÄTÖSVALTAISUUS JÄSENKUNTIEN YHTYMÄKOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT KOKOUSKUTSU...4 HALLITUS KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI JÄSENTEN VALINTA HALLITUKSEN TEHTÄVÄT...5 LAUTAKUNNAT LAUTAKUNNAT...5 JÄSENKUNTIEN OSUUDET KUNTAYHTYMÄN VAROISTA JA VELOISTA PERUSPÄÄOMA JA SEN KORKO JÄSENKUNTIEN OSUUDET JA VASTUU...6 TALOUS TOIMINNAN RAHOITUS PÄÄOMAMENOT TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA PALVELUIDEN HINNOITTELU...6 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS KUNTAYHTYMÄN LAAJENTAMINEN JÄSENKUNNAN EROAMINEN...7 KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS LOPPUSELVITYS...6 VOIMAANTULO SOPIMUKSEN VOIMAANTULO...8

4 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimus KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄ JA SEN TEHTÄVÄT 1. Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä. Kuntayhtymän kotipaikka on Kajaanin kaupunki. 2. Jäsenkunnat 3. Tehtävät ja toimiala Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala. Kuntayhtymän tehtävänä on huolehtia jäsenkuntien puolesta jätelaissa kunnan tehtäväksi säädetyn jätehuollon järjestämisestä. Tässä tarkoituksessa kuntayhtymä 1) Huolehtii jätelain mukaisesti kunnalle kuuluvasta jätteen keräyksen järjestämisestä. Jätejakeiden kiinteistökohtaisessa keräilyssä säilytetään kuntayhtymän toimialueella sopimusperusteinen keräilykuljetus kymmenen (10) vuotta kuntayhtymän muodostamisesta eteenpäin. Kuntayhtymä voi täydentää eri jätejakeiden keräilyä omilla järjestelmillään; 2) huolehtii jätelain mukaisesti kunnalle kuuluvasta jätteen kuljetuksen järjestämisestä. Kuljetuksissa pyritään ensisijaisesti sitoumuksiin jo toimivien sopimusten puitteissa. Siirtokuormakuljetuksien maksut peritään siirtokuormausasemien käyttäjiltä; 3) huolehtii jätelain mukaisesti kunnalle kuuluvasta jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn sekä kunnalle kuuluvan ongelmajätehuollon järjestämisestä; 4) hyväksyy kuntayhtymän toimialueella sovellettavat jätehuoltomääräykset; 5) hyväksyy kuntayhtymän toimialueella sovellettavan jätemaksutaksan sekä määrää ja maksuun panee jätemaksut. Jätemaksutaksat tasataan käyttäjien kesken tämän sopimuksen määräysten ja periaatteiden mukaisesti;

5 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimus KUNTAYHTYMÄN HALLINTO YHTYMÄKOKOUS 6) käyttää jätelaissa kunnalle säädettyä toimivaltaa muissa jätehuoltoon kuuluvissa viranomaistehtävissä; 7) huolehtii kunnallisen jätehuollon suunnittelusta ja kehittämisestä sekä 8) huolehtii jätelain täytäntöönpanoon liittyvistä muista kohdissa 1 5 mainittuihin velvollisuuksiin liittyvistä tehtävistä. Kuntayhtymä voi ottaa hoitaakseen muitakin jäsenkuntien yhtymälle antamia ympäristöhuollon tehtäviä yhtymäkokouksen yksimielisellä päätöksellä ja sen asettamilla ehdoilla, jotka voivat koskea muun muassa tehtävien hoidon rahoitusta, Kuntayhtymä ei kuitenkaan huolehdi kuntien vanhojen kaatopaikkojen sulkemisesta ja jälkihoidosta, eikä myöskään puhdistamolietteiden ja ylijäämämaiden käsittelystä. Kuntayhtymän käyttöön jäävistä kaatopaikoista laaditaan selvitykset, joiden perusteella käytöstä poiston vastuut ja muut mahdolliset vastuut jaetaan kuntayhtymän ja aikaisemman toiminnanharjoittajan kesken. Kuntayhtymä tekee vuokrasopimukset tarvitsemiensa käsittelyalueiden käytöstä. Kuntien huolehdittavaksi jää edelleen kunnan ympäristölupaviranomaiselle kuuluvat jätehuollon valvontatehtävät. Näitä ovat lupatehtävät jäteluvissa ja muu valvonta. Kuntayhtymän toiminta järjestetään itsekannattavuuden periaatteen mukaan niin, että yhtymä varautuu maksutuloilla kattamaan toiminnan kaikki kulut. Kuntayhtymän tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. 4. Jäsenkuntien yhtymäkokousedustajat Kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja. 5. Äänivallan perusteet Äänivallan perusteena ovat osakaskuntien osuudet yhtymän varoihin. Osuudet on määritelty 15 :ssä.

6 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimus Kokoukset 7. Yhtymäkokouksen tehtävät Yhtymäkokous on pidettävä kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja marraskuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään tilinpäätökseen liittyvät asiat ja syyskokouksessa tulevan vuoden talous ja muita asioita. Yhtymähallitus voi tarvittaessa kutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle. Yhtymäkokouksen tehtävänä on 1) Hyväksyä jokaista varainhoitovuotta varten talousarvio ja sen hyväksymisen yhteydessä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma, hyväksyessään tilinpäätöksen päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille, toiminta-alueelle jätehuoltosuunnitelma, kuntayhtymän hallintosäännön, virkasäännön ja muut kuin edellä mainitut johtosäännöt. suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet 2) Päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä. 3) Valita kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, tarkastuslautakunta toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten sekä määrätä sen puheenjohtaja valita tarkastuslautakunnan esityksen perusteella yksi tai useampi tilintarkastaja; joka voi olla luonnollinen henkilö tai yhteisö 4) Vahvistaa yhtymäkokouksen työjärjestys ja tilintarkastussääntö

7 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimus Päätösvaltaisuus Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenkuntien yhtymäkokousedustajista on paikalla. 9. Jäsenkuntien yhtymäkokoukselle esittämät asiat 10. Kokouskutsu HALLITUS Jäsenkunnan on oikeus saada asia yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Vaatimus on esitettävä kuntayhtymän hallitukselle kirjallisesti. Asia on käsiteltävä ensimmäisessä yhtymäkokouksessa, jonka kokouskutsuun käsiteltäväksi vaadittu asia ehditään ottaa. Kokouskutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään neljä viikkoa ennen kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille. 11. Kokoonpano ja toimikausi Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 12. Jäsenten valinta Hallituksen jäsenet valitaan jäsenkuntien ehdotuksesta seuraavasti: Hallituksen jäsenet valitaan jäsenkuntien ehdotuksesta seuraavasti: Kajaanin kaupungista valitaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille kaksi (2) varajäsentä. Sotkamon kunnasta valitaan yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Kuhmon kaupungista valitaan yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen, Suomussalmen kunnasta valitaan yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen, Hyrynsalmen, Puolangan ja Ristijärven kunnista valitaan yksi yhteinen (1) varsinainen jäsen ja hänelle yksi (1) henkilökohtainen varajäsen, Paltamon ja Vaalan kunnista yksi yhteinen (1) varsinainen jäsen ja hänelle yksi (1) henkilökohtainen varajäsen. Hyrynsalmen, Puolangan ja Ristijärven välillä varsinainen hallituspaikka kiertää kunnittain hallituskausittain. Vastaavalla tavalla menetellään Paltamon ja Vaalan osalta.

8 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimus Hallituksen tehtävät LAUTAKUNNAT Hallitus vastaa kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta, valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta päättää hallitus. Hallitus delegoi päätösvaltaansa tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla voimassaolevat säädökset huomioiden. Kuntayhtymän hallitus laatii kuntayhtymäsopimuksen muutosehdotukset jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi. 14. Lautakunnat Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka jäsenmäärä on neljä (4). Tarkastuslautakunnan toimikausi on neljä (4) vuotta alkaen kunnallisvaalikaudesta Kuntayhtymällä voi olla muitakin lautakuntia, jos yhtymäkokous niin päättää. JÄSENKUNTIEN OSUUDET KUNTAYHTYMÄN VAROISTA JA VELOISTA 15. Peruspääoma ja sen korko Peruspääomaksi muodostetaan kahdeksansataayhdeksänkymmentäkuusituhattaviisisataaviisikymmentäseitsemän ( ) euroa, joka jakaantuu kuntien kesken seuraavalla tavalla: % Kajaani 42, Kuhmo 12, Suomussalmi 12, Sotkamo 12, Paltamo 4, Vaala 4, Puolanka 4, Hyrynsalmi 3, Ristijärvi 2, , Kuntayhtymä suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille kahdentoista kuukauden euriborkorkoa vastaavan koron, kuitenkin enintään 10 %.

9 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimus Mahdollisten uusien jäsenkuntien aiheuttamista muutoksista ja peruspääomasijoituksista samoin kuin tämän perussopimuksen muutoksista sopivat kuntayhtymä ja jäsenkunnat keskenään 22 :ssä selostetulla tavalla. 16. Jäsenkuntien osuudet ja vastuu TALOUS Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa. Kuntayhtymän on pidettävä rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista. 17. Toiminnan rahoitus Kuntayhtymä kattaa menonsa tuloillaan. Kuntayhtymä varautuu rahoittamaan tuloillaan ympäristöhuollon investointeja. Siirtokuormauskuljetusten kustannukset rahoitetaan siirtokuormausasemien käyttäjiltä perittävillä maksuilla. 18. Pääomamenot 19. Talousarvio ja suunnitelma 20. Palveluiden hinnoittelu Tavoitteena on, että kuntayhtymä rahoittaa investoinnit kyseessä olevaa investointia käyttäviltä käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Kuntayhtymä voi hankkia rahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, jäsenkunnan oman pääoman ehtoisena sijoituksena tai lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnasta. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain. Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan ja palvelujen käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Palveluiden hinnoittelun perustana on jätelain mukaan määräytyvä omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät

10 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimus kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Palveluiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymäkokous talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan välittömästi päätösten tultua lainvoimaisiksi. HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 21. Hallinnon ja talouden tarkastus Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa (365/95) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. KUNTAYHTYMÄN LAAJENTAMINEN / KUNTAYHTYMÄSTÄ EROAMINEN 22. Kuntayhtymän laajentaminen ja muu perussopimuksen muutos 23. Jäsenkunnan eroaminen Kuntayhtymää voidaan laajentaa kuntalain 79 mukaisesti eli mahdollisten uusien jäsenkuntien aiheuttamista muutoksista ja peruspääomasijoituksista samoin kuin tämän perussopimuksen muutoksista sopivat kuntayhtymä ja uudet jäsenkunnat keskenään. Laajentaminen ja muu perussopimuksen muutos edellyttää sekä kuntayhtymän että sen jäsenkuntien hyväksyntää. Yhtymähallitus tekee jäsenkuntien valtuustoille kuntayhtymäsopimuksen muutosehdotukset. Jäsenkuntien katsotaan hyväksyneen perussopimuksen muutoksen, kun vähintään 2/3 nykyisistä jäsenkunnista, joiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien asukasluvusta, on kannattanut muutosehdotusta. Jos jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, on kuntayhtymän suoritettava kunnalle korvausta eroavan kunnan osuudesta kuntayhtymän varoihin. Korvauksen tulee olla vähintään 40 ja enintään 80 prosenttia kunnan osuudesta kuntayhtymän varoista vähennettynä varojen hankintaan otettujen velkojen ja

11 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimus saatujen valtionosuuksien suhteellisella määrällä. Lunastushinnasta päättää yhtymäkokous. Jos kuntayhtymän varat ovat 1 momentissa tarkoitettuja vähennettäviä määriä pienemmät, kuntayhtymästä eroavan kunnan on suoritettava kuntayhtymälle erotuksesta kunnan osuutta vastaava korvaus. Korvaus on suoritettava siihen ajankohtaan mennessä, kun eroavan kunnan oikeudet ja velvollisuudet 4 momentin mukaan lakkaavat. Eroavan kunnan oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat seuraavan kalenterivuoden lopussa siitä, kun jäsenkunta on ilmoittanut eroamisesta, jollei yhtymäkokouksen yksimielisellä suostumuksella toisin sovita. Kuntayhtymän jätteidenkäsittely- tai hyödyntämispaikkoihin tekemien investointien poistamatta jäänyt osa sekä jäljellä olevan vuokraoikeuden arvo voidaan periä investoinnin kohdekunnalta takaisin kunnan erotessa kuntayhtymästä, ellei eronnut kunta samalla määrää, että jätteet on edelleen toimitettava samalle kuntayhtymän käsittely- tai hyödyntämispaikalle. Eroava kunta saa lunastaa jätteidenkäsittelypaikan vuokraoikeuksineen sen käyvällä arvolla. KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS 24. Loppuselvitys Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymäkokous päättää loppuselvityksestä, josta hallitus huolehtii. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden 15 :ssä tarkoitettujen osuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen osuuksien suhteessa. VOIMAANTULO 25. Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus tulee voimaan, kun jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet sen ja se on allekirjoitettu. Tässä sopimuksessa tarkoitetut tehtävät siirtyvät kuntayhtymälle alkaen.

12 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimus Kuntayhtymä voi sopimuksen voimaantulosta alkaen tehdä toiminnan käynnistämisen edellyttämiä hallinnollisia päätöksiä. Tämän sopimuksen määräykset sitovat kutakin sopijapuolta sopimuksen voimassaoloajan edellyttäen, että sopijapuoli on kuntayhtymän osakas. Tätä sopimusta on laadittu kymmenen (10) samansisältöistä kappaletta. Kajaanissa marraskuun 24. päivänä Alle kaikkien kaupunkien ja kuntien allekirjoitukset Allekirjoitukset: Hyrynsalmi ja Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka

13 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimus Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Alkuperäistä 2001 laadittua perussopimusta on muutettu seuraavasti: Kuhmon ja Suomussalmen kuntayhtymään liittymisen vuoksi Kajaanin ja Vuolijoen kuntaliitoksen vuoksi

Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus

Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus 1. Luku Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Luonnos 1.9.2014 Luonnos 28.10.2014

PERUSSOPIMUS. Luonnos 1.9.2014 Luonnos 28.10.2014 Luonnos 1.9.2014 Luonnos 28.10.2014 1 KUNTAYHTYMÄ... 4 1 Nimi ja kotipaikka... 4 2 Jäsenkunnat... 4 3 Tehtävät... 4 (4 Tehtävien toteuttaminen... 4) 4 Peruspääoma... 4 5 Jäsenkuntien osuudet... 5 2 YHTYMÄKOKOUS...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ohjausryhmän käsittelemä 24.8.2015 POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

9G 1 13 HYVÄ ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTA

9G 1 13 HYVÄ ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTA r LIPERIN KUNTA Tuustaipaleentie 720, 52740 Tuustaipale Puhelin (vaihde): 020 703 2900, päivystys 020 703 2914 www.tuustaipale.fi utaaritunnus 9G 1 13 11.4.2013 HYVÄ ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä.

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä. 1 (7) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Perussopimus A. Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6 1 PERUSSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 2 1 Nimi ja kotipaikka 2 2 Tehtävät 2 3 Jäsenkunnat 3 4 Jäsenkunnan ottaminen ja ero 3 5 Jäsenkuntien osuudet ja vastuut 4 6 Peruspääoman

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUS 2010

KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUS 2010 KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUS 2010 1 KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUS 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 4 2 Jäsenkunnat 4 3 Toiminta-ajatus ja kuntayhtymän tehtävät

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 (11) Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Akseli ja sen kotipaikka on Maskun kunta. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

P O H J O I S S A V O N L I I T O N PE R U S S O P I M U S

P O H J O I S S A V O N L I I T O N PE R U S S O P I M U S 34/01.01.01.00/2010 P O H J O I S S A V O N L I I T O N PE R U S S O P I M U S Voimassa 1.11.2010 alkaen. 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Toiminta ajatus ja tehtävät 3 Jäsenkunnat Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 1 (8) Eteva kuntayhtymä Voimassa 1.5.2014 alkaen PERUSSOPIMUS 1 Luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopaivä 1.1.2015. 1 luku KUNTAYHTYMÄ. Nimi ja kotipaikka

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopaivä 1.1.2015. 1 luku KUNTAYHTYMÄ. Nimi ja kotipaikka ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopaivä 1.1.2015 1 luku KUNTAYHTYMÄ Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja sen koti paikka

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. ITÄ-SUOMEN PÄ1I-IDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Tuustaipaleen kuntouturniskeskus. Tuustaipaleentie 720 52740 TUUSTAIPALE. Puh.

PERUSSOPIMUS. ITÄ-SUOMEN PÄ1I-IDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Tuustaipaleen kuntouturniskeskus. Tuustaipaleentie 720 52740 TUUSTAIPALE. Puh. Tuustaipaleentie 720 Fax 020 703 2935 Puh. 020 703 2900 52740 TUUSTAIPALE Voimaantulopäivä 1.1.1997 PERUSSOPIMUS ITÄ-SUOMEN PÄIIIDEHUOLLON KUNTAVIITYMÄ ITÄ-SUOMEN PÄ1I-IDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Tuustaipaleen

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS MUUTOSTARPEET Liite 1 Nykyinen ja muutos

PERUSSOPIMUS MUUTOSTARPEET Liite 1 Nykyinen ja muutos 1. LUKU SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Itä-Savon sairaanhoito piirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Sa vonlinnan kaupun ki. 2 Tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka LUONNOS vers. 26.5.2011/al KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS I luku Yleiset määräykset 1 Nimi ja kotipaikka Kainuun maakunta-kuntayhtymä (jatkossa Maakunta) toimii Kainuun hallintokokeilulain (343/2003),

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelma

Toimeenpanosuunnitelma Maarit Sihvonen Toimeenpanosuunnitelma Askainen, Lemu, Masku, Mynämäki, Nousiainen & Vahto 2 Sisältö Maarit Sihvonen 1 Sisältö 2 Johdanto 3 1 Yhteistoiminta-alueen kunnat ja väestöpohja 4-6 2. Kunnan selvitys

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (11) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

Hallintosääntö 1 (11) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Hallintosääntö 1 (11) Yhtiökokouksen hyväksymä 15.11.2013 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 15. marraskuuta 2013 I luku Soveltamisala 1 Soveltamisala

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat.

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat. Kulttuuriosuuskunta Bertta Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Kulttuuriosuuskunta Bertta ja sen kotipaikka on Kotka. Osuuskunnan tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Koikkalan Kyläosuuskunnan säännöt

Koikkalan Kyläosuuskunnan säännöt Perustamiskirjan LIITE B, sivu 1(5) Koikkalan Kyläosuuskunnan säännöt YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Osuuskunnan toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Koikkalan Kyläosuuskunta. Näissä säännöissä Koikkalan

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot