ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN VISITOINTI LAADUN TAKEENA. Prof. An6 Mäki;e HUS ja HY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN VISITOINTI LAADUN TAKEENA. Prof. An6 Mäki;e HUS ja HY 23.4.2013"

Transkriptio

1 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN VISITOINTI LAADUN TAKEENA Prof. An6 Mäki;e HUS ja HY

2 Erikoislääkäriasetus 678/1998 (nyk. asetus 420/2012, joka astui voimaan ) Korostaa aiempaa enemmän koulutuksen toimivuuden kehiyämistä ja jatkuvaa arvioin;a Koulutusta antavien yksiköiden ja koulutusprosessin arvioin; (eikä pelkästään evl:n arvioin;) EVO koulutusta antaville yksiköille ja tähän liiyyvä arvioin;

3 Puolijoki & Tuulonen 2007 Selvitys erikoislääkärikoulutuksen nyky;lasta opetus- ja peruspalveluministerille Koulutuksen laadunarvioin;a on lisäyävä

4 EUROOPPALAISTA TAUSTAA Toimivaltaiset viranomaiset erilaisia Terveysministeriöt (Ruotsi, Tanska) Yliopistot (Suomi, Italia) Kansalliset lääkäriliitot (Norja, Saksa, Portugali) Amma;lliset toimielimet (Englan;, Irlan;)

5 EU Direk;ivi 2005/36 amma6pätevyyden tunnustamisesta säätelee el- koulutusta EU:ssa Laadun arvioinnissa vaihtelevia menetelmiä arvioin;käynnit lokikirjojen monitoroin; vastuukoulutuksen arvioin; kirjallinen erikoislääkärikuulustelu (Suomi, Itävalta, Saksa, Kreikka, Italia, Portugali, Englan;)

6 UEMS Euroopan erikoislääkäriliiyo PerusteYu jäsenmaata 37 erikoisalakohtaista sek;ota, joissa European Boards vastaavat el- koulutuksesta Erikoislääkärikoulutuksen laadunvarmistus keskeinen toiminta- alue UNIO EUR Associa AVENU BE- 10 SO, The UEMS is the largest Eur National Medical Association committees, 1 thematic fede While the core active pa EU/EEA/Accession states, th Europe. Key activities of the UEMS in

7 VISITOINNIN TAUSTAA Erikoislääkärikoulutus laaja kokonaisuus hiomista riiyää Systemaa6nen tapa kehiyää erikoislääkärikoulutusta Yksiköiden välisistä eroista ;etoa Parhaiden toimintatapojen tunnistaminen Vahvuus- ja kehiyymisalueet => kuvaa ;lanteen (koulutusohjelmat ja järjestelmät, vertailu;etoa, suosituksia) Toimintamallin luominen TiedoYaminen Vertailu / oppiminen muut erikoisalat

8 TAUSTAA UEMS Charter on Visita;on of Training Centers PWG SPUR 1991 läh;en SLL 1995: yliopistosairaalat (keu, knk, neurol) SLL 2001 suositus auditoinnin järjestämisestä NLY Laadunarviointijärjestelmän luominen spesialistikoulutukseen

9 ONGELMIA: - perehdytys - suunnittelu - palautejärj.

10

11 ETUS Otto Helve, Matti Korppi, Erik Qvist, Jukka Rajantie ja Markku Heikinheimo Säännöllisin väliajoin ja vertailukelpoisilla vastaavien yksiköiden kanssa koulutussopimukset, joissa määritetään erikoistumiseen hyväksyttävän palvelun pituus. Koulutuksen laatuun vaikutetaan ainoastaan epäsuorasti päättämällä kuinka pitkiä jaksoja kussakin yksikössä hyväksytään erikoistumiseen. Esimertautien erikoislääkäriuksen arviointi koulutuksen arviointi Lastentautien erikoislääkäri- 64 koulutuksen arviointi Säännöllisin väliajoin ja vertailukelpoisilla mene telmillä tapahtuva erikoislääkärikoulutuksen auditointi on suositeltava keino huolehtia koulutuksen välittömästä laadunarvioinnista. Helsingin yliopiston lastentautien professorista, kahdesta kliinisestä opettajasta ja kahdesta Helsingin lastenklinikan erikoistuvien lääkäreiden edustajasta sekä ulkopuolisesta asiantuntijasta muodostuva auditointiryhmä arvioi Jorvin, mene telmillä tapahtuva erikoislääkärikoulutuksen auditointi on suositeltava keino huolehtia Hyvinkään ja Porvoon sairaaloissa annettavan koulutuksen välittömästä laadunarvioinnista. lastenlääkäriksi erikoistumiseen kuuluvan runkokoulutuksen. Auditointiryhmä totesi, että Helsingin yliopiston lastentautien professorista, kahdesta kliinisestä opettajasta ja kahdesta Helsingin lastenklinikan erikoistuvien lääkäreiden edustajasta sekä ulkopuolisesta asiantunti- ajoin ja vertailukelpoisilla htuva erikoislääkärikoulutuksuositeltava keino huolehtia jasta muodostuva auditointiryhmä arvioi Jorvin, Hyvinkään ja Porvoon sairaaloissa annettavan tömästä laadunarvioinnista. lastenlääkäriksi erikoistumiseen kuuluvan runon lastentautien professoris- Duodecim 2013;129:64 9 vastaavien kiksi yksiköiden palautteen hankkimine kanssa k ja koulutusta antavilta yksikö mukset, joissa seuraaminen määritetään ei ole systemaa eri hyväksyttävän sin väliajoin palvelun ja vertailukelpois pituus. tapahtuva erikoislääkärikoulu laatuun vaikutetaan ti olisi erinomainen ainoastaan keino huo päättämällä sen kuinka välittömästä pitkiä laadunarvioi jaksoja sikössä hyväksytään ym. 2009). erikoistumi kiksi palautteen hankkiminen k Erikoislääkärikoulutuks ja koulutusta auditointi antavilta yksiköiltä seuraaminen ei ole systemaattis Koulutuksen auditoinnin en sin väliajoin heessa ja vertailukelpoisilla kartoitetaan koulutus tapahtuva erikoislääkärikoulutuk lisuudet varmistaa sovittu Seuraavissa vaiheissa selvitetä ti olisi erinomainen annettuja suosituksia keino huoleh on p sen välittömästä maan. Koulutuksen laadunarvioinni teoreett kyseisissä koulutussairaaloissa noudatetaan erikoislääkärikoulutukseen liittyvää tutkintosuositusta, mutta koulutuksen tavoitteiden ja niiden toteutumisen seuranta oli puutteellista. Koulutuksen teoreettista sisältöä ei arvioitu. Jokaiselle sairaalalle laadittiin auditointi raportti, jonka keskeisenä osana olivat kehittämistarpeet ja ehdotukset korjaaviksi toimen piteiksi. taan ei ole kiinnitetty ri opistot tekevät keskuss vastaavien yksiköiden kanss mukset, joissa määritetään hyväksyttävän palvelun pitu laatuun vaikutetaan ainoasta päättämällä kuinka pitkiä jak sikössä hyväksytään erikoistu

12 UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS Association internationale sans but lucratif International non-profit organisation AVENUE DE LA COURONNE, 20 T BE BRUSSELS F UEMS CHARTER ON VISITATION OF TRAINING CENTERS SO, WHAT DOES THE UEMS DO FOR ME?! is the largest European Medical Organisation (EMO), with membership comprised of 35 edical Associations (NMAs), 39 Specialist Sections and Boards, 11 multi-disciplinary joint, 1 thematic federation, and an annual income budget of 1,4 million Euros. core active participation, of just under 1000 medical specialists, is from the ession states, the UEMS also has observers from the wider WHO-defined region of

13 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN KOULUTUKSEN VISITOINTI SUOMESSA ORL- yhdistyksen hallituksen päätös 2008 Tiedotus, avoimmuus, jatkuvuus UEMS:n koulutusvaa;musten mukainen Taustalla kansainvälisen harmonisoinnin tarve

14 VISITOINNIN RAKENNE Toistuva YO- sairaalat ja keskussairaalat Vapaaehtoisuus Kansallisin voimin Erikoisalan voimin 5 vuoden välein (mahd. väliauditoin;) Kirje ylilääkäreille, aikataulujen sopiminen Kustannukset koulutusyksikölle Todistus visitoinnista (yksikkö voi kommentoida)

15

16 MATERIAALI Esi;etolomake: Klinikan henkilöstö (akat., kliininen, muu) Resurssit (;lat, välineet, varustelutaso) Toimintaluvut, palvelutarjonta Tutkimustoiminta Koulutusohjelma Eval haastayelulomake Porkolio, lokikirja, työnkuvaus

17 AIKATAULU Yo- sairaala 2 pv, KS 1 pv Alkukeskustelu, klinikan esiyäytyminen Klinikan kierto KouluYajien haastayelu Erikoistuvien haastayelu Palautekeskustelu

18 KIERTO JA HAASTATTELUT Lisä;etoa paikan päällä Klinikan päivä-, vko-, kk- rytmi Erikoistuvien hyvinvoin; laiyeet, ;lat, työtaakka, tuki, osallistuvuus Klinikan henki (sisäinen ja ympäristön) Haastatellaan ylilääkärit, kouluyajalääkärit ja evl:t

19 Tieto- taito- asenne kolmion kayavuus Koulutuksen onnistumisen edellytykset Toimintatavat ja tulokset Koulutussuunnitelma, käytännön järjestelyt Kuka, milloin ja miten tutoroi, mentoroi Onko jokaiselle evl:lle nimeyy kouluyaja Korvataanko koulutustyö kouluyajalle? Perehdytys, tuki, ohjaus, vaateet Lokikirja, evaluoin;lomakkeet, porkolio

20 Toteutuvatko nyk. koulutuksen vaa;mukset? Toteutuuko koulutus käytännössä? Mihin EVO- raha käytetään? Miten tutkimus mahdollistetaan? Toimipaikan ulkopuolinen koulutus Onko työvoimaa tarpeeksi? Vahvuusalueet <> KehiYämisalueet Muutosehdotukset LOPPURAPORTTI Arvioidaan evl- koulutuksen nyky;la Yhteenveto ORL- yhdistyksen web- sivulla

21 HYÖTY KOULUTUSYKSIKÖLLE Tieto keskeisistä vahvuuksista ja heikkouksista Uudistusehdotuksia Taustatukea esim. investoin;päätöksille KehiYymisen myötä maineya vaikutus esim. työvoiman saatavuuteen Hyvin kouluteyuja lääkäreitä (!) Ser;fikaa6

22 VISITOINNIN VAIKUTTAVUUS Palaute visitoinnista Kysely koulutuksen vastuuhenkilöille: visitoin;suositusten toteuminen Kiinnostus koulutusaspekteihin lisääntyy Visitoin;järjestelmä sinänsä nostaa koulutusnäkökulmaa Benchmarking

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus 2013 2015 Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoislääkärikoulutus Yleislääketieteen erityiskoulutus

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE SISÄLLYS 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET 4 1.1 Tiedosta taidoksi 7 2 KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN 8 2.1 Koulutuksen järjestämisestä

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS MONISTE 3/2008 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS TAUSTASELVITYS Kirsti Stenvall Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3543-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3544-0

Lisätiedot

ERIKOISTUMINEN NEUROLOGIAAN ITÄ SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA

ERIKOISTUMINEN NEUROLOGIAAN ITÄ SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA ERIKOISTUMINEN NEUROLOGIAAN ITÄ SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Neurologian koulutusohjelma jakautuu runkokoulutukseen ja eriytyvään koulutukseen ja sen kokonaispituus on 6

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Finska Läkaresällskapet. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Suomen Lääkäriliitto

Finska Läkaresällskapet. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Suomen Lääkäriliitto Finska Läkaresällskapet Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Lääkäriliitto 2007 SISÄLLYS Kirjoittajat Arviointineuvoston puolesta: Taina Autti Arja Helin-Salmivaara Ulla Anttila Mari Anttolainen Hannu

Lisätiedot

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO 17:2002 KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Erikoishammaslääkärikoulutuksen työryhmä

Lisätiedot

LISÄKOULUTUSOHJELMAT OPAS

LISÄKOULUTUSOHJELMAT OPAS Terveystieteiden tiedekunta LISÄKOULUTUSOHJELMAT OPAS (voimassa 1.8.2013 lukien) Päivitys 1.7.2014 LISÄKOULUTUSOHJELMIEN VASTUUHENKILÖT AUDIOLOGIA ENSIHOITOLÄÄKETIEDE GYNEKOLOGINEN ONKOLOGIA LASTENALLERGOLOGIA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:12

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:12 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:12 Markku Sumanen, Jukka Vänskä, Teppo Heikkilä, Harri Hyppölä, Hannu Halila, Santero Kujala, Elise Kosunen, Irma Virjo, Kari Mattila LÄÄKÄRI

Lisätiedot

STUK-A174 Helmikuu 2000

STUK-A174 Helmikuu 2000 Helmikuu 2000 Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 2000 Koulutuspäivät 24. - 25.2.2000 10. - 11.4.2000 A. Servomaa, T. Parviainen (toim.) STUKin raporttisarjoissa esitetyt johtopäätökset

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:17 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen UUDISTAMISTARPEET Erikoislääkärikoulutustyöryhmän loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Yleissuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012 Taitto: Antti Tarponen, Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 FI0000034 A74 Helmikuu 2000 Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 Koulutuspäivät 24. - 25.2.2000 0. -.4.2000 A. Servomaa, T. Parviainen (toim.) / 36 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Liikuntalääketiede Suomessa

Liikuntalääketiede Suomessa Liikuntalääketiede Suomessa Timo Takala & Arja Uusitalo Liikuntalääketieteen kehittyminen, nykytilanne ja kehitysnäkymät Kerstin Ehnholm & Mirja Virtala Liikuntalääketieteen kehitys valtionhallinnon näkökulmasta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2011 2012 2012 2013 2 KOULUTUSOHJELMAT ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: professori

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Aimo Virtanen Mailis Aaltonen Arja Markus Jukka Oresto Petri Rytkönen Marja-Liisa Saarilammi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi Yliopistokirjastojen johdon seminaari 16.1.2006 Projektisuunnittelija Sirpa Moitus Korkeakoulujen arviointineuvosto www.kka.fi Lähtökohtana Bologna

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pekka Hulkko Jari-Pekka Kanniainen Annikka Nurkka Teuvo Uusitalo Heidi Westerlund Johanna Mattila Kim Östman Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään. Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki

Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään. Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki nro 1 2015 2 Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

Nuorisopsykiatrisen avohoidon. laatusuositus

Nuorisopsykiatrisen avohoidon. laatusuositus Kari Pylkkänen Nuorisopsykiatrisen avohoidon laatusuositus NALLE-projektin loppuraportti Suomen Nuorisopsykiatrinen yhdistys 2013 1 Kannen kuva-aihe Outi Heiskanen 2 Kari Pylkkänen Nuorisopsykiatrisen

Lisätiedot

Liite 2. Loppuraportti 12.4.2010 KTT Lauri Salmivalli

Liite 2. Loppuraportti 12.4.2010 KTT Lauri Salmivalli Liite 2 Liite 2. Selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluiden Euroopan unionin tasoisesta kehittämisestä sekä alan standardeista. Loppuraportti 12.4.2010 KTT Lauri Salmivalli 1 Johdanto Deloitte

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot