MUISTIO KIRURGIAN RUNKOKOULUTUSYLILÄÄKÄREIDEN KOKOUKSESTA. Läsnä: Aarnio Pertti Satakunnan keskussairaala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO KIRURGIAN RUNKOKOULUTUSYLILÄÄKÄREIDEN KOKOUKSESTA. Läsnä: Aarnio Pertti Satakunnan keskussairaala"

Transkriptio

1 Ari Harjula/kmp MUISTIO KIRURGIAN RUNKOKOULUTUSYLILÄÄKÄREIDEN KOKOUKSESTA Aika: klo Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3, 5. krs Läsnä: Aarnio Pertti Satakunnan keskussairaala Braskén Peter HUS Länsi-Uudenmaan sairaala Halme Leena HYKS Jorvin ja Peijaksen sairaala Harjula Ari puheenjohtajana Helsingin yliopisto Hietaranta Antti Etelä-Karjalan keskussairaala Isotalo Taina Päijät-Hämeen keskussairaala Keränen Ulla HUS Hyvinkään sairaala Salminen Risto HUS Lohjan sairaala Vento Pälvi Kymenlaakson keskussairaala Pelkonen Kaisu-Maarit sihteerinä HYKS Operatiivinen tulosyksikkö Poissa: Arnala Ilkka Kanta-Hämeen keskussairaala Halonen Kimmo HUS Porvoon sairaala Mecklin Jukka-Pekka Keski-Suomen keskussairaala Kerkko Karjalainen Keski-Suomen keskussairaala Victorzón Mikael Vaasan keskussairaala Ari Harjula avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen aluksi Ari Harjula esitteli eri erikoisalojen erikoistumistilannetta, tutkintojen ja opiskelijoiden lukumääriä todeten, että edelleen eniten kiinnostusta on ortopedian ja traumatologian sekä plastiikkakirurgian erikoisaloille. Tutkintojen määrä on kasvanut ortopedian ja traumatologian alalla viime vuosista. Plastiikkakirurgialla on vuosittain kolme tutkintoa vuosina , ortopedian ja traumatologian alalla keskimäärin neljä tutkintoa per vuosi Vuonna 2010 ortopedian ja traumatologian tutkintoja oli 11. Muihin yliopistoihin verrattuna

2 2 Helsingin yliopistossa on kolminkertainen määrä erikoistuvia ortopedian ja traumatologian alalla ja viisinkertainen määrä plastiikkakirurgian alalla. Ortopedian ja traumatologian erikoislääkärikoulutus Töölössä on nykyisin hyvin organisoitua. Kaikkiin alalle ilmoittautuneisiin on otettu yhteyttä ja kartoitettu heidän erikoistumisvaiheensa. Samalla on sovittu alustavasti eriytyvään vaiheeseen siirtymisen ajankohta. Erikoistuvat saavat koulutusta ja pääsevät tekemään toimenpiteitä. Myös seniorit ovat tyytyväisiä koulutusjärjestelyihin. Muista yliopistoista erikoistumaan pyrkivät joutuvat odottamaan keskimäärin vuoden erikoistumispaikkaa. Ortopedian ja traumatologian sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärimääriin arvioidaan suurta kasvua vuoteen 2025 mennessä. Plastiikkakirurgialla ei pidetä varsinaista jonoa, vaan erikoistuvia otetaan viranhakujen kautta noin kolmeksi kuukaudeksi sijaisiksi klinikkaan. Koulutusvirkoja on kahdeksan, joista kaksi osastonlääkärin virkoina ja 1-2 virassa on muiden yliopistojen erikoistuvia. Plastiikkakirurgian vastuuhenkilön toiveena on, että runkokoulutettavat voisivat tehdä 3 kk:n jakson Töölön plastiikkakirurgialla, koska plastiikkakirurgian taitoja tarvitaan useilla kirurgian erikoisaloilla. Esim. haavanhoitoa tulisi painottaa koulutuksessa. Plastiikkakirurgian klinikassa tarvittaisiin virkapohja kiertäviä runkokoulutettavia varten. Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, laitettaisiinko plastiikkakirurgian jakso pakolliseksi kirurgian runkovaiheessa. Tällä hetkellä esim. Jorvin sairaalassa halukkaille järjestetään plastiikkakirurgian jakso. Gastroenterologisen kirurgian ala herätti keskustelua. Ilmoittautuneiden lukumäärään ja koulutusvirkojen määrään nähden tutkintoja on vuosittain keskimäärin vain 3.6 ( ). Tällä hetkellä jono ge-kirurgialle on vuosi. Tulijoita alalle riittää ja heidät otetaan ensin sijaisiksi klinikkaan. Klinikan ylilääkärillä on lista tulijoista. Rekrytointia verrattaessa ortopedian ja traumatologian ja plastiikkakirurgian alalle on 2-3 virkaan hakijoita lähes 20, kun taas ge-kirurgian kahteen virkaan hakijoita on 2-3. Ari Harjula esitteli lisäksi otteita Hannu Halilan Lääkärilehteen kirjoittamasta artikkelista, jossa käsiteltiin erikoislääkärikoulutuksen tulevaisuuden näkymiä. Toimenpide-ehdotuksina tuotiin esille mm. seuraavaa: - Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallista koordinaatiota on lisättävä - Työvoiman kysynnän ja tarjonnan näkymät eri erikoisaloilla tulee ottaa huomioon koulutusvirkamäärien suunnittelussa - EVO-rahoituksen käyttöä erikoislääkärikoulutuksen ohjausmekanismina tulee selvittää tarkemmin - Erikoislääkärien työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehittymistä on arvioitava paikallisesti - Arvioinnissa on otettava huomioon uuden terveydenhuoltolain ja EU:n työaikadirektiivin tuomat palvelujärjestelmän muutokset.

3 3 Erikoislääkärikoulutukseen kansallisen koordinaation tavoitteena on: - erikoisalakohtaisten tarpeiden ja koulutusmäärien vastaavuus - erikoisalan valintaa suunnittelevien nuorten lääkärien informointi - erikoisalan valinnan mahdollistaminen omien taipumusten ja aidon kiinnostuksen perusteella. Ari Harjula totesi, että kouluttajaylilääkärit varmasti tuntevat työssään erikoistuvien tilanteen, mikä ala kiinnostaa ja mille alalle tulisi kouluttaa. Erikoisalan valintaan vaikuttavat eniten alan monipuolisuus, työllisyysnäkymät, myönteiset työkokemukset alalla opiskeluaikana ja kollegojen hyvä esimerkki. Erikoislääkärikoulutuksen hallintovastuu toimii tällä hetkellä niin, että Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa koulutuksesta ja STM antaa resurssit eli EVO-rahaa koulutuksen mahdollistamiseksi. STM:n erikoislääkärikoulutustyöryhmä on työskennellyt Työryhmä on käsitellyt erikoistumiseen ja laillistuskäytäntöön liittyviä asioita. Työryhmän loppuraportti on valmisteilla ja käsittelyssä ministeritasolla. Kirurgian runkokoulutuksen haasteet Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti runkokoulutuksen haasteista. Kirurgian runkokoulutukseen kuuluu pakollisina 6 kk vatsaelinkirurgiaa 6 kk ortopediaa ja traumatologiaa 2 kk lastenkirurgiaa 2 kk sydän- ja rintaelinkirurgiaa 2 kk verisuonikirurgiaa 2 kk urologiaa yhteensä vähintään 20 kk. Vapaavalintaisina ovat plastiikkakirurgia, rintarauhaskirurgia, käsikirurgia ja suu- ja leukakirurgia, yhteensä 7 kk. Ari Harjula painotti, että runkovaihe tähtää päivystyskirurgiaan, päivystyksessä selviytymiseen. Keskusteltiin myös siitä, että päivystystoimintaan ei erikoistuva voisi osallistua siellä, missä takapäivystystä ei ole. Aluesairaaloissa on huonoin tilanne, koska kova ja pehmyt jako ei toimi tai onnistu. Vaikeasti komplisoitunutta gastroenterologista potilasta ei voi leikata muu kuin gastrokirurgi. Samoin myöskään esim. ortopedin taidot eivät riitä käsikirurgisiin toimenpiteisiin. Todettiin, että hoidotkin ovat muuttuneet ja siksi tarvitaan jatkuvasti uutta tietoa. Anatomian tuntemisen tärkeyttä tulee painottaa. Erikoistuvien anatomian tiedot ovat usein puutteelliset.

4 Keskustelua herätti myös se, että terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutoksella poistetaan lääkärien ja hammaslääkärien kaksoislaillistusmenettely lähtien. Pohdittiin, mikä vaikutus muutoksella on kirurgian kiinnostukseen. PTL-vaiheen kirurgian jakso on tähän mennessä voinut olla markkinointikeino erikoistuville. 4 Runkovaiheen tentti Runkovaiheen tentistä todettiin, että professorit ovat kiitettävästi osallistuneet tentteihin, joissa he voivat alustavasti arvioida eriytyvään vaiheeseen siirtyviä opiskelijoita. Ari Harjula totesi, että erikoistuvien tiedon taso on kohentunut. Tentissä arvioidaan tietoa, perustaitoja, anatomian tuntemusta ja asennetta. Paras ajankohta tentin suorittamiselle on, kun erikoistuva on runkovaiheen loppupuolella ja tehnyt vaaditut eri erikoisalojen jaksot. Uuden käytännön mukaan tenttiin pyydetään erikoistuvilta runkovaiheen selvitykset ja kouluttajaylilääkäreiltä lopulliset arviot erikoistuvista. Kouluttajaylilääkäreiden puheenvuoro Kouluttajaylilääkäreiden puheenvuoroista ilmeni, että erikoistuvat haluavat koulutuksen olevan hyvin strukturoitua. Yleensä erikoistuvat otetaan ensin sijaisiksi tietyksi ajaksi ja katsotaan esim. alalle sopivuutta. Joissakin sairaaloissa sijaisuutta ei lasketa koulutukseksi. HUS-alueella on yhteistyötä eri sairaaloiden kesken erikoistuvien sijoittamisessa. Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa erikoistuvalle on suunniteltu jaksoputket. Olisi hyvä, että koulutussairaaloilla olisi yhtenäiset käytännöt koulutuksen toteuttamisessa. Puheenvuoroissa keskusteltiin kirurgian sisäänpääsytentistä. Asetusten mukaan ei sisäänpääsytenttiä saisi järjestää, alalle ilmoittautuminen riittää. Teoreettisesta koulutuksesta keskusteltiin myös. Katsottiin välttämättömäksi, että teoreettista tietoa testattaisiin koulutuksen aikana muulloinkin kuin vasta runkovaiheen tentissä. Ajatuksena esitettiin, että kirurgian runkokoulutustilaisuus voisi kiertää eri yliopistoissa. Myös yleiskirurgian tekniikkakurssit, laparoskopiakurssit ja anatomian kurssit katsottiin tarpeellisiksi. Em. kurssit ovat maksullisia ja kalliita, joten niihin ei Helsingin yliopiston opiskelijoita voi pakottaa osallistumaan. Arvioinneista keskusteltiin myös. Jorvissa ja Peijaksessa on jo käytössä jaksoarvio, jonka tekevät eri jaksojen kouluttajat. Niistä kootaan sitten lopullinen arvio kouluttajan arvio lomakkeelle. Arvioinnit tulisi tehdä vähintään kerran vuodessa koulutussairaaloissa. Vastuuhenkilö pyytää arvion, kun erikoistuva tulee häntä tapaamaan ja kun erikoistuva on ilmoittautunut runkovaiheen tenttiin. Koulutus perustuu arviointeihin puolin ja toisin. Esim. viranhakuja varten runkovaiheen arviot pyydetään runkokoulutuksen vastuuhenkilöltä. Erikoistuvilla on usein käsitys, että opinto-oikeuden saatuaan heille on myös erikoistumispaikka varattuna. Opinto-oikeus ei velvoita koulutuksen antamiseen.

5 5 Seuraava kokous päätettiin pitää klo Kokoukseen pyritään saamaan kirurgian eri alojen vastuuhenkilöitä kertomaan kunkin alan erikoistumistilanteesta. Kokous päätettiin klo TIEDOKSI Dekaani Risto Renkonen Opetusdekaani Anne Pitkäranta Tulosyksikönjohtaja Reijo Haapiainen Professori Ilkka Kiviranta Professori Pauli Puolakkainen Professori Erkki Tukiainen JAKELU Kouluttajaylilääkärit

1. SELVITYKSEN TAUSTAA 7 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 9 3. SELVITYKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 10

1. SELVITYKSEN TAUSTAA 7 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 9 3. SELVITYKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 10 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SELVITYKSEN TAUSTAA 7 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 9 3. SELVITYKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 10 4. AINEISTO JA MENETELMÄT 13 Tilastoaineisto Ylilääkärikysely ja koulutusvastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Hyks-erva-erikoislääkärit 2025

Hyks-erva-erikoislääkärit 2025 Hyks-erva-erikoislääkärit 25 Erikoisalakohtainen erikoislääkäritilanne ja koulutuksen tarve Hyks erityisvastuualueella vuoteen 25 Olli Meretoja JOHTOPÄÄTÖKSET Useimpien erikoisalojen koulutusmäärät vastaavat

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä LOPPURAPORTTI 6.2.2012 Projektityöryhmä: Tiina Backman, Tuija Ikonen, Jussi

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Hospital District of Northern Savo No 71 / 2009 ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA JATKOSELVITYS EL Johanna Rellman Ohjausryhmä: johtaja Matti Lehto, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus 2013 2015 Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoislääkärikoulutus Yleislääketieteen erityiskoulutus

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Yleissuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012 Taitto: Antti Tarponen, Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Liite 2 2 (112) Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:12

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:12 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:12 Markku Sumanen, Jukka Vänskä, Teppo Heikkilä, Harri Hyppölä, Hannu Halila, Santero Kujala, Elise Kosunen, Irma Virjo, Kari Mattila LÄÄKÄRI

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:17 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen UUDISTAMISTARPEET Erikoislääkärikoulutustyöryhmän loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi

Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi Lääkäriliiton lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen siirtotyöryhmän raportista sekä luonnoksista

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

Terveydenhuollon systemaattinen laadunseuranta hukassa

Terveydenhuollon systemaattinen laadunseuranta hukassa Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje 2/2013 Terveydenhuollon systemaattinen laadunseuranta hukassa Potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirjeissä on nykyään hallituksen jäsenten tai heidän pyytämänsä

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2010

Arviointikertomus vuodelta 2010 Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Yli 180 vrk vuodeosastohoitoa jonottaneet viikoittain ja erikoisaloittain v. 2010 / lkm 3 000

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008 Koulutus ja osaaminen 1 25 1/2008 Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi! Tervetuloa

Lisätiedot

Päivä elämästä VUOSIKERTOMUS 2013

Päivä elämästä VUOSIKERTOMUS 2013 Päivä elämästä VUOSIKERTOMUS 2013 JOKA PÄIVÄ ON MAHDOLLISUUS UUTEEN ELÄMÄÄN Yhden vuorokauden aikana HUS:ssa tutkitaan, hoidetaan ja leikataan, synnytään ja kuollaan. Esimerkiksi kaikki Suomessa toteutettavat

Lisätiedot