Mari Ahonen avasi kokouksen klo Ahonen toimi kokouksen puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mari Ahonen avasi kokouksen klo 9.20. Ahonen toimi kokouksen puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä."

Transkriptio

1 MUISTIO Projekti Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma Asiakas Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri ja Nurmijärven kunta Muistio nro Ohjausryhmän kokous 4 Päivämäärä ja , Uudenmaan ELY-keskus paikka Aika 09: Osallistujat Mari Ahonen, Uudenmaan ELY-keskus Janne Rautio, Uudenmaan ELY-keskus klo Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus Juha Oksanen, Nurmijärven kunta Varpu Tavaststjerna, Liikenneturva Hanna Reihe, Ramboll Finland Oy Terhi Svenns, Ramboll Finland Oy Tiedoksi Jari Vesala, Keski-Uudenmaan poliisilaitos Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy Pvm Ennen kokouksen aloittamista Janne Rautio esitteli lyhyesti Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyvät nopeusrajoituspäätökset. Päätöksiä on valmisteltu yhteensä 10, joista 9 koskien nopeusrajoituksia ja 1 koskien enimmäisnopeusrajoituksen asettamista. Päätökset tehdään viikon 33 aikana, ja kopiot päätöksistä toimitetaan Nurmijärven kuntaan ja konsultille. Kokouksen ulkopuolelta: Sovittiin sähköpostitse (Ahonen, Rautio, Reihe, Svenns), että uudet nopeusrajoituspäätökset kirjataan toimenpidetaulukkoon (myös listasta puuttuneet), mutta kustannukset ja heva-laskelmat poistetaan niiden kohdalta. Ramboll Piispanmäentie 5 PL ESPOO T F Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Mari Ahonen avasi kokouksen klo Ahonen toimi kokouksen puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä. 2. Asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistio ( ) Kokouskutsu ja asialista sekä muu kokousmateriaali oli viety projektin nettisivuille ja ohjausryhmän jäseniä tiedotettu Asialista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat Hanna Reihe esitteli edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat. 1/5 Ramboll Finland Oy Y-tunnus , ALV rek. Kotipaikka Espoo

2 Liikenneympäristön parantamissuunnitelman toimenpidelistat oli laadittu ja viimeistelty saatujen kommenttien pohjalta. Lisäksi toimenpiteiden kustannusarviot ja onnettomuusvähenemät oli laskettu. KVT-suunnitelmat oli laadittu ja niiden viimeistely oli käynnissä. Myös puuttunut nuorten toimintasuunnitelma oli saatu. Liikenneturvallisuusryhmän tapaamisia oli järjestetty edellisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen yksi. Osallistujia pidetyssä kokouksessa oli melko vähän johtuen todennäköisesti kesälomista. Terhi Svenns oli paikalla esittelemässä suunnitelman tilannetta. Tapaamisessa käytiin läpi KVT-suunnitelmat. Edellisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen oli lisäksi työstetty ja viimeistelty raporttiluonnosta ottaen huomioon kesän aikana saadut kommentit. 4. Suunnitelman tilannekatsaus ELY-keskuksen toimittamat kommentit oli otettu huomioon uusimmassa raporttiluonnoksessa ( ). Käytiin läpi avoimet kommentit, jotka olivat osittain epäselviä tai joiden perusteella ei muusta syystä johtuen ollut vielä tehty muutoksia raporttiin. Juha Oksasen kommenttien pohjalta ei ehditty tehdä muutoksia viimeisimpään raporttiluonnokseen, mutta ne otetaan huomioon seuraavassa versiossa. Keskusteltiin onnettomuuskustannuksista. Liikenneturvan Kuntatietolehdessä (vuodelta 2009) on esitetty liikenneonnettomuuksien uudet yksikkökustannukset, jotka poikkeavat erityisesti omaisuusvahinkoon johtaneen onnettomuuden kohdalla aikaisemmin käytetyistä arvoista. Sovittiin, että raporttiin lasketaan kustannukset käyttäen uusia arvoja, jotka ovat (pyöristettynä): - kuolemaan johtanut onnettomuus euroa (ollut aiemmin ) - loukkaantumiseen johtanut onnettomuus euroa (ollut aiemmin ) - omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus euroa (ollut aiemmin ). Käytiin läpi raporttiluonnos, johon liittyen keskusteltiin ja sovittiin seuraavaa: - sivu 5: muutetaan maininta liikenneturvallisuusryhmään liittyen seuraavaksi: "liikenneturvallisuusryhmä käynnistettiin uudelleen syksyllä 2009" (ryhmää ei perustettu vuonna 2009, sillä se on toiminut kunnassa jo aikaisemmin, mutta välillä ryhmän toiminta on hiipunut) - kuvat 5 ja 6: taustakartta muutetaan mustavalkoiseksi - kpl 1.2.5: lisätään maininta, jonka mukaan joukkoliikenne käsittää Nurmijärvellä vain bussiliikenteen - kpl 1.2.6: koulukuljetuksia ei esitellä tarkemmin, mikäli Pirjo Heilimo ei ehdi toimittaa kyseisiä tietoja syksyn koulukuljetusten järjestelykiireidensä vuoksi - kpl 1.2.6: Koululiituun lisätään maininta mahdollisuudesta määrittää riskiluvut myös kaduille ja yksityisteille. Korjataan epäselvä ilmaisu riskiluvun määrittämisestä eri-ikäisille oppilaille. Tien ylitysten riskilukujen laskemisesta keskustellaan syksyllä tarkemmin Juha Oksasen ja Pirjo Heilimon sekä konsultin edustajien kesken. - kuva 8: tarkistetaan riskilukujen arvot (päivitys tehdään lähiviikkojen aikana) - kpl 2.1.2: lisätään kuviin vuoden 2009 onnettomuustiedot 2/5

3 - kpl 2.3.1: lisätään maininta, jonka mukaan kunta voi halutessaan edistää B-luokan hankkeiden toteutumista - taulukko 4 poistetaan - kpl 3.3.2: lisätään kuvan 26 lisäksi kuva, jossa tavoitteet esitetään kokonaislukuina (ei 1000 asukasta kohden). Lisäksi muokataan kappaleen lopussa laatikossa olevaa tekstiä. Heva-vähenemät voisi esittää kiireellisyysluokittain, sillä kaikkien toimenpiteiden yhteen laskettu vähenemä on osittain harhaan johtava. Lisäksi muokataan tekstiä enemmän siihen suuntaan, että molemmat osiot, sekä fyysisen ympäristön parantaminen että valistus ja tiedotus, ovat tärkeitä ja toisiaan tukevia. - taulukko 6: poistetaan Sonja Heikkisen nimi taulukosta - kpl poistetaan, mutta kappaleessa esitetyt tehtävät lisätään esim. kappaleeseen kpl 4.3: kappaleeseen lisätään maankäytön ja liikenteen toimintasuunnitelmasta ensimmäisen toimenpiteen ydinasia - kpl siirretään kappaleeksi kpl 5.4 muokataan uudelleen (toimenpiteiden toteutuminen kirjataan iliituun ja sitä kautta seurataan edistymistä, U-ELY:n edustajat osallistuvat ryhmän kokouksiin tarvittaessa asiantuntijoina) Käytiin läpi liikenneympäristön toimenpidelistat. Sovittiin, että toimenpide 32 muutetaan nopeusrajoituksen 50 km/h tehostemerkinnäksi (ajoratamaalaus) Lepsämäntien ja Nummitien liittymän sekä liittymän itäpuolella olevan keskisaarekkeellisen suojatien väliin. Tienpitäjäksi merkitään ELY-keskus ja kiireellisyysluokaksi I. Käytiin KVT-suunnitelmat läpi. Sovittiin, että nuorten toimintasuunnitelman nimi muutetaan nuorten ja 2. asteen koulutuksen toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaan lisätään kaksi uutta kohtaa: turvalaitteiden käyttö ja päihteettömyys. Toimenpiteen ajoitus on jatkuvaa / tarvittaessa, ja toteuttaja-/yhteistyötahona liikenneturvallisuusryhmä sekä sivistystoimi. Lisäksi nuorten toimintasuunnitelman ensimmäinen toimenpide "Ajo harjoittelua" muutetaan "Mopokoulutukseksi" ja vastuutahoksi lisätään autokoulu. Sovittiin myös, että maininta päihteettömyydestä lisätään raportin taulukkoon 7 nuorten kohdalle. Asiasta keskustellaan lisäksi tarkemmin seuraavassa kunnan liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa. Maankäytön ja liikenteen toimintasuunnitelman ensimmäisen toimenpiteen kohdalle lisätään maininta tarkistuslistoista. 5. Seuraavat työvaiheet Raportin viimeistely Raporttiluonnosta työstetään edelleen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta ja uusin versio raporttiluonnoksesta viedään projektin nettisivuille iltapäivällä. Kommentit tähän versioon tulee toimittaa konsultille mennessä. Raportin painatus ja julkaisu Raportti julkaistaan ELY-keskuksen julkaisusarjassa, ja konsultti pyytää raportin numeron ELY-keskuksesta Reetta Harmajalta. Raportin nimeksi tulee "Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma 2010". Pienimuotoisempaa KVT-raporttia ei paineta erikseen, vaan sitä jaetaan sähköisessä muodossa. 3/5

4 Keskusteltiin raportin painatuksesta. Tarjoukset pyydettiin neljältä painofirmalta (Domus Print, Painotalo Casper, Juvenes Print ja ArtPrint). Juvenes Printiä lukuun ottamatta muilta yrityksiltä saatiin tarjoukset. ArtPrintin tarjous on todennäköisesti halvin (tarjoukseen on pyydetty vielä tarkennuksia mm. postituskulujen osalta), joten valittaneen se. Raportti sidotaan kierresidontana. Jos tämä sidontavaihtoehto ei onnistu ArtPrintillä tai nostaa kokonaiskustannuksia huomattavasti, tilataan painatus siinä tapauksessa Painotalo Casperista. Painatuksen laskut toimitetaan konsultille, joka on jo laskuttanut / laskuttaa ne tilaajilta 1., 2. ja 4. maksuerän yhteydessä. Suunnitelman esittely Käytiin läpi liikenneturvallisuussuunnitelman esittelytilaisuuden ( ) ohjelma. Ohjelma ja kutsu esittelytilaisuuteen julkaistaan ELY-keskuksen tiedottajan kautta. Sovittiin, että ohjelma on valmis viikon 37 lopussa. Liikenneturvallisuussuunnitelman lehdistötiedote valmistellaan myös samalla aikataululla ja julkaistaan niin ikään ELY-keskuksen tiedottajan kautta. Tiedotetta jaetaan myös esittelytilaisuudessa. Sovittiin, että kutsu ja tiedote sekä itse suunnitelmaraportti toimitetaan ohjausryhmän lisäksi kunnanjohtajalle kommentoitavaksi. Sovittiin, että konsultti laatii suunnitelman esittelykalvot ELY-keskuksen kalvopohjalle. Lisäksi Mari Ahonen esitteli kuntien liikenneturvallisuustilanteen esittelyyn liittyvän kalvosarjan, jota voisi hyödyntää myös Nurmijärvellä. Ahonen lupasi toimittaa kalvosarjan Nurmijärven kuntaan ja konsultille. 6. Muut asiat Sonja Heikkinen siirtyy Motiva Oy:n palvelukseen liikkumisen ohjauksen tehtäviin Mari Ahonen siirtyy liikenneturvallisuusvastaavan tehtävästä muihin tehtäviin ELY-keskuksessa. Ahonen toimii nykyisessä tehtävässään toistaiseksi siihen saakka, kunnes uusi liikenneturvallisuusvastaava on valittu ja perehdytetty tehtävään. Sovittiin, että Juha Oksanen toimittaa Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelman 2010 ELY-keskukselle (Ahonen). Kunnan liikenneturvallisuusryhmän kokoukset Seuraava kunnan liikenneturvallisuusryhmän tapaaminen pidetään Juha Oksanen pyysi, että konsultti osallistuisi kokoukseen ja esittelisi lähes painovalmiin suunnitelman sekä suunnitelman valmistumista koskevan tiedotussuunnitelman ryhmälle. Sovittiin, että Terhi Svenns osallistuu kokoukseen. Laskutus Laskutukseen liittyen todettiin, että 3. lasku oli lähtenyt, ja viimeinen lasku osoitetaan ELYkeskukselle. Painatukseen oli alun perin suunniteltu varattavan 3000 euroa, mikä todennäköisesti arviolta puolittuu. Kunta oli kuitenkin jo maksanut oman osuutensa (1500 euroa) 1. ja 2. maksuerän yhteydessä. ELY-keskuksen oli tarkoitus maksaa oma osuutensa (1500 euroa) viimeisen 4. maksuerän yhteydessä. Sovittiin, että konsultti laatii laskutuksen yhteenvedon (sekä päätyön että lisätöiden ja kulujen osalta), jonka jälkeen sovitaan, miten ELYkeskuksen osuus painokuluista kompensoidaan kunnalle (maksaako ELY-keskus esimerkiksi 4/5

5 jäljempänä mainitun kunnan liikenneturvallisuusryhmän kokouksiin osallistumista koskevan lisätyön konsultille). Lisätyöt Juha Oksanen totesi, että konsultin laatima lisätyöesitys (pvm ) kunnan liikenneturvallisuusryhmän kokouksiin osallistumisesta oli hyväksytty (kustannusarvio 518 euroa). Oksanen kuitenkin pyysi, että konsultti osallistuisi vielä yhteen liikenneturvallisuusryhmän kokoukseen, minkä kustannusarvio ei sisälly aiemmin Oksaselle toimitettuun lisätyöesitykseen. Sovittiin, että viimeisenkin liikenneturvallisuusryhmän kokouksen kustannukset ja kulut hyväksytään lisätyöksi ja konsultti saa laskuttaa ne muiden liikenneturvallisuusryhmän kokouksia koskevan lisätyölaskun yhteydessä. Toimijatyöstä ei sovittu tässä vaiheessa, mutta asia otetaan esiin tarvittaessa myöhemmin kunnan ja konsultin kesken. Valtuustoesittelyihin liittyen todettiin, että liikenneturvallisuussuunnitelma esitellään tekniselle lautakunnalle lokakuussa. Todennäköisesti muita esittelyitä ei tarvita. 7. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /5

Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä.

Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä. MUISTIO Projekti Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma Asiakas Uudenmaan ELY-keskus ja Nurmijärven kunta Muistio nro Ohjausryhmän kokous 2 Päivämäärä ja 15.02.2010, Nurmijärven kunnantalo (Keskustie

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Turku 2009 ISSN 1457-991X TIEH tieh-nro Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009.

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009. Suomen Briard ry Hallituksen kokous 1/2009 Kokous järjestetty sähköisenä kokouksena 22.2. 6.3.2009 Läsnä: Annamari Aarnio, Nina Pakkanen, Satu Vähä, Tuula Tanska, Kati Jokio, Anna Väänänen, Tiina Järveläinen,

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS Päivämäärä 31/03/2014 Laatija

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 OSA A: KUNTIEN YHTEINEN OSA HÄRMÄNMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 Kartat: Genimap Oy Karttaikkuna Oy TIEHALLINTO

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 17.8.2006 klo 9:35-11:55 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Irmeli Koskimies Ari Muhonen (puheenjohtaja)

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 MUISTIO 1(5) 31.3.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 Aika: Keskiviikkona 30.3.2011 klo 9-11.30 Paikka: Yrkeshögskolan Novia / luokkahuone B 273 Raaseporintie 9, 10600 Tammisaari

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.3.2014 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai 17.3.2014 klo (9:30) 10.20-12.20

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot