Mari Ahonen avasi kokouksen. Ahonen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mari Ahonen avasi kokouksen. Ahonen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä."

Transkriptio

1 MUISTIO Projekti Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma Asiakas Uudenmaan ELY-keskus ja Nurmijärven kunta Muistio nro Ohjausryhmän kokous 3 Päivämäärä ja , Uudenmaan ELY-keskus paikka Aika 12:30-15:15 Osallistujat Mari Ahonen, Uudenmaan ELY-keskus Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus Juha Oksanen, Nurmijärven kunta Varpu Tavaststjerna, Liikenneturva Hanna Reihe, Ramboll Finland Oy Terhi Svenns, Ramboll Finland Oy Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy Poissa Janne Rautio, Uudenmaan ELY-keskus Jari Vesala, Keski-Uudenmaan poliisilaitos Pvm Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Mari Ahonen avasi kokouksen. Ahonen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä. Ramboll Piispanmäentie 5 PL ESPOO 2. Asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistio ( ) Kokouskutsu ja asialista sekä muu kokousmateriaali vietiin projektin internet-sivuille ja tästä oli tiedotettu ohjausryhmän jäseniä T F Asialista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat Hanna Reihe esitteli lyhyesti edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat. Maastokäynti järjestettiin Nurmijärvellä Maastokäynnin jälkeen laadittiin liikenneympäristön parantamissuunnitelman toimenpide-ehdotukset, ja näille oli määritetty alustavat kustannusarviot ja onnettomuusvähenemät (henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemä Tarva-laskentaohjelmalla). KVT-suunnitelmat oli laadittu, ja niiden viimeistelytyö oli käynnissä. Edellisen ohjausryhmän kokoontumisen jälkeen oli järjestetty kaksi kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän kokousta pidetyssä tapaamisessa Teemu Kinnunen ohjasi KVT-työtä /6 Ramboll Finland Oy Y-tunnus , ALV rek. Kotipaikka Espoo

2 pidetyssä tapaamisessa Terhi Svenns esitteli vaaranpaikkakartoituksen tuloksia. Tuolloin sovittiin myös KVT-suunnitelmien kommentoinnista. ELY:n uusi raporttipohja (Word) saatiin konsultin käyttöön Raportin rakenteen ja sisällön työstäminen oli parhaillaan käynnissä. Sovittiin, että Mari Ahonen selvittää raportin julkaisunumeron hankkimista ELY-keskuksessa. Juha Oksanen kertoi, että Toivolan alueen liikennejärjestelyihin liittynyt asukastilaisuus pidettiin Toivolan alueen liittymäjärjestelyt toteutettaneen siten, että Koskitien liittymä muutetaan liikennevalo-ohjatuksi ja siihen yhdistetään Lehtimäentie neljänneksi haaraksi. Koivusillantien liittymässä sallitaan vain oikealle kääntyminen (Klaukkalan suuntaan mentäessä). Lisäksi Klaukkalantien länsipuolelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä (n. 0,5 km). Seuraavaksi suunnittelu etenee tiesuunnitelma-vaiheeseen. Juha Oksanen oli osallistunut myös Klaukkalan kyläiltaan , jossa hän esitteli liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Lisäksi todettiin, että "Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma 2010" työ oli viimeistelyvaiheessa. Työ valmistuu kesäkuun alkupuolella ja siinä esitetyt hankkeet ja reittitarpeet otetaan huomioon myös liikenneturvallisuussuunnitelmaa laadittaessa. 4. Suunnitelman tilannekatsaus Tarkennetut määrälliset liikenneonnettomuuksien vähenemätavoitteet Teemu Kinnunen esitteli tarkennetut määrälliset tavoitteet Nurmijärven henkilövahinkoonnettomuuksien vähentämiseen liittyen (liite 1). Tavoitteet on sidottu valtakunnallisiin vuosille 2010 ja 2025 asetettuihin tavoitteisiin. Raportissa tullaan selvittämään tarkemmin mm. tavoitteiden laskentaperiaatteita. Raportin rakenne Käytiin läpi raporttiluonnoksen rakennetta. Raporttiluonnokseen tehtiin mm. seuraavat huomiot: - Liikenneverkkoa käsittelevässä kappaleessa mainitaan maankäytön tukeutumisesta liikenneverkkoon. Kunnalla on kartta tie- ja katuverkosta, jota voidaan hyödyntää tässä yhteydessä. - Kuvien 2 ja 3 väritystä tarkistetaan ja yhtenäistetään - Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvät lähtötiedot saadaan YKR-aineistosta (kappale sekä 1.2.4). Kyseisestä aineistosta selvinnee myös pendelöinti- yms. tietoja. - Onnettomuusanalyysiosuutta tiivistetään ja siinä keskitytään henkilövahinkoonnettomuuksiin. Samoin kyselyä käsittelevää osuutta tiivistetään. - Kappale joukkoliikenne: taulukot laitetaan raportin liitteeksi. Työn valmistuttua on varmistettava, että puutteet Nurmijärven joukkoliikenteessä (aikataulut, pysäkit) menevät tiedoksi joukkoliikenneasioita suunnitteleville. Sivun 26 ensimmäisestä kappaleesta muutetaan sana merkittävämpänä sanaksi merkittävänä. 2/6

3 - Kappale ajoneuvoliikenteeseen liittyen: tässä kerrotaan mm. Klaukkalan ohikulkutien suunnittelusta sekä Kirkkotien ja Järvihaantien liittymien parantamisesta ohikulkutien myötä. - Kappale 3.2 Etelä-Suomen tavoitteisiin liittyen: lisätään maininta, että tavoitteet tullaan päivittämään vuonna 2011 virastouudistuksen takia. - Kappale 4.1.3, taulukko 6, s. 32: Taulukossa jaetaan erilleen varsinaiset ryhmän jäsenet ja sidosryhmät. - Kappale 4.1.4: toimijatyöhön lisätään kuuluvaksi myös aloitteiden käsittely sekä onnettomuustilastointi. Tähän liittyen Juha Oksanen totesi, että kunta tulee ottamaan käyttöönsä Destian Iliitu-palvelun. - Kestävään ja turvalliseen liikkumiseen liittyvä kappale 5.2 siirretään KVT-osaan. Liikenneympäristön toimenpide-ehdotukset Todettiin, että toimenpiteiden turvallisuusvaikutukset (onnettomuusvähenemät) oli laskettu Tarva-ohjelmalla. Muutamat epäselvät tapaukset käytiin läpi kokouksen jälkeen (Svenns ja Ahonen). Keskusteltiin toimenpiteiden yksikkökustannuksista, jotka oli toimitettu kokouksen ennakkoaineistona. Todettiin, että kevyen liikenteen alikulun rakentamisen kustannukset oli määritelty liian alhaisiksi ja kustannusten haarukka on noin Sovittiin, että ELYkeskuksen ja kunnan edustajat tarkistavat kustannustaulukon ja toimittavat siihen liittyvät kommentit konsultille mennessä. Keskusteltiin nopeusrajoituksen alentamisesta Nurmijärven kirkonkylässä. Ihantolan alueella nopeusrajoitus laskettiin (40 -> 30 km/h) muutama vuosi sitten, ja tämä todettiin liikenneturvallisuuden kannalta hyväksi ratkaisuksi. Sovittiin, että liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetään nopeusrajoituksen alentamista Helsingintien ja Perttulantien eteläpuolelle jäävällä alueella (40 -> 30 km/h). Myöhemmin 30 km/h-aluetta voidaan mahdollisesti laajentaa. Keskusteltiin myös taajamamerkin siirrosta Klaukkalantiellä. Taajamamerkki (nopeusrajoituksen muutos 60 -> 50 km/h) on siirretty Vantaan rajalle, mutta tämä ei ole hillinnyt ajonopeuksia riittävästi. Klaukkalantielle tullaan tämän vuoksi toteuttamaan nopeusrajoituksen tehostemerkintöjä. Käytiin läpi toimenpidelistat, joihin liittyen tehtiin seuraavat huomiot: - Raporttiin lisätään toimenpiteiden yhteyteen maininta, jossa todetaan, että kiireellisyysluokan III vaiheessa Klaukkalan ohikulkutie oletetaan valmistuneeksi. - ELY on käynnistämässä hankkeen, jossa tarkastelleen liikennevalojen valo-ohjausta kokonaisvaltaisesti useissa liittymissä. Ohjausten muutoksiin liittyvät toteutustyöt alkanevat 2-3 vuoden kuluttua. (Mm. toimenpidelistan kohteet 6-8) - Kohde nro 10 (Keskisaarekkeellinen suojatie): Lisätään maininta, että toteutetaan Laidunkaaren varteen rakennettavan kevyen liikenteen väylän jatkamisen yhteydessä (kohde nro 11). - Kohde nro 16 (Klaukkalantien ja Metsäkyläntien liittymä): Keskisaarekkeen kiireellisyysluokaksi merkitään I. Poistetaan maininnat "Seuraavan vaiheen toimenpiteet" ja "Pitkän aikavälin toimenpiteet". Näistä jälkimmäiseen kirjataan toimenpiteeksi vain kiertoliittymä (ei nelihaaraliittymä) ja sen tienpitäjäksi merkitään E + K. 3/6

4 - Kohde nro 17 (Klaukkalantien ja Koskitien liittymä): Kustannusarvioksi kirjataan Kohde nro 18 (Klaukkalantien ja Myllytien liittymä): Liikennevalojen kohtaan merkitään tienpitäjäksi K. - Kohde nro 19 (Klaukkalantien ja Lahnuksentien liittymä): Tienpitäjäksi merkitään E + K. - Kohde nro 20 (Klaukkalantien ja Seurantien liittymä): Tienpitäjäksi merkitään K. - Kohde nro 23 (Klaukkalantie, Uudenmaan leivän kohta): Tienpitäjäksi merkitään E + K. - Kohde nro 24 (Klaukkalantien ja Kirkkotien liittymä): Kiireellisyysluokaksi merkitään II. Pitkän aikavälin toimenpiteeksi kirjataan "Eritasoliittymä Järvihaantien liittymään tai kyseisen liittymän porrastaminen, ja Kirkkotien nykyisen liittymän katkaiseminen (liittymäkori)". Tienpitäjäksi merkitään keskisaarekkeellisen suojatien kohtaan E + K, ja muiden toimenpiteiden kohdalle vain K. - Kohde nro 26 (Kirkkotien, Vuorenhalitajntien ja Havumäentien liittymä): Lisätään maininta, että Kirkkotien kehittämisselvitys laaditaan kunnan toimesta. - Kohde nro 30 (Lepsämäntien ja Vaskomäentien liittymä): Toimenpiteeksi merkitään Heijastinvarret suojatiemerkkeihin ja puuttuvien suojatiemerkkien lisääminen, jotka merkitään kiireellisyysluokkaan I ja tienpitäjäksi E. Korotetun liittymäalueen uusimisesta todetaan, että se vaatii jatkosuunnittelua. Kustannusarvioksi merkitään noin ja kiireellisyysluokaksi III. - Kohde nro 31 (Lepsämäntie Lintumetsän kohdalla): Tienpitäjäksi merkitään E. - Kohde nro 32 (Lepsämäntien ja Numminiityntien liittymä): Toimenpiteeksi merkitään Kevyen liikenteen yhteyksien rakentaminen kioskille ja mahdollinen korotettu suojatie. Tienpitäjäksi merkitään K. Kustannukset arvioidaan uudelleen. - Kohde nro 33 (Rajamäentien ja Astrakanintien liittymä): Poistetaan maininta "Toteutetaan vuonna 2010" ja lisätään toimenpiteisiin mahdollinen pysäkin siirto sekä nopeusrajoituksen alentaminen Rajamäentiellä. - Kohde nro 40 (Perttulantie ja Vanha Perttulantie): Todetaan, että nykyinen yhteys suojatielle jää paikalleen, vaikka suojatie on esitetty poistettavaksi. - Kohde nro 59 (Ilvesvuoren ja Hämeenlinnantien liittymä): Kunta on aloittamassa liikenneja tilavaraussuunnitelman laatimisen kohdassa. Tienpitäjäksi merkitään E + K. Kevyen liikenteen alikulun kustannusarvioksi merkitään Sovittiin, että toimenpide-ehdotuksiin, niiden kiireellisyysluokkiin ja kustannusarvioihin liittyvät kommentit toimitetaan konsultille mennessä. Käsiteltiin muita toimenpidelistan avoimia asioita. - Sovittiin, että Kirkkotien liittymään ehdotetaan toimenpiteeksi keskisaarekkeen rakentamista suojatielle. Tähän liittyen on kuitenkin painotettava tarkemman suunnittelun tärkeyttä mm. ajourien ja muiden tärkeiden asioiden tarkistamiseksi. - Kunta esitti laatimansa alustavan suunnitelman keskisaarekkeellisen suojatien rakentamiseksi Siippoontielle vt 3:n itäiseen ramppiliittymään. Keskisaarekkeellisella suojatiellä turvattaisiin koululaisten koulumatka Siippoontiellä, ja näin voitaisiin säästää koulukuljetuskustannuksissa. ELY-keskus selvittää suojatien toteuttamismahdollisuuksia. - Kevyen liikenteen hankekorissa olevaan Röykän alikulkuun liittyen todettiin, että sen paikkaa tarkennetaan kartalla (kaavassa alikulun varaus). - Toimenpidelistoissa esitetyt maanteiden nopeusrajoitusmuutokset tarkastellaan Janne Raution kanssa. 4/6

5 KVT-työ Teemu Kinnunen esitteli kasvatus-, valistus- ja tiedotustyön tilanteen. Todettiin, että nuorten / 2. asteen opetuksen toimintasuunnitelma puuttui. Raportoinnista sovittiin, että KVTosasta tehdään varsinaisen liikenneturvallisuussuunnitelmaraportin lisäksi erillinen KVTraportti. Lisäksi sovittiin, että kestävää ja turvallista liikkumista käsittelevä kappale (5.2) siirretään KVT-osaan. Käytiin läpi hallintokuntien toimintasuunnitelmaluonnokset. Suunnitelmiin liittyen esitettiin mm. seuraavia huomioita: - Uudenmaan ELY-keskuksen kirjoitusasu yhtenäistetään (kirjoitettu eri tavoilla suunnitelmien eri kohdissa). - Kevyen liikenteen sijaan käytetään termiä kävely ja pyöräily. - Työikäiset: Eläinonnettomuuksien vähentämisen toimenpide-kohdasta poistetaan raivaukset (kuuluvat liikenneympäristön parantamissuunnitelmaan). - Työikäiset: "Auton käsittelyn osaamisen kehittäminen" tulisi muotoilla toisin tai ainakin korvata "auto" "ajoneuvolla". - Työikäiset: kohtaan kunnossapitäjät, taloyhtiöt ja tontinomistajat lisätään toiminnan tavoite sarakkeeseen liukkauden torjunta sekä työturvallisuuskoulutus, kohtaa "Liikenneväylien, liittymien ja paikoituspaikkojen riittävyys esim. kauppojen läheisyydessä" tulee harkita ja tarvittaessa muotoilla uudelleen. Sovittiin, että Teemu Kinnunen muokkaa suunnitelmia ja toimittaa ne liikenneturvallisuusryhmälle. Ryhmä käsittelee suunnitelmat seuraavassa kokouksessaan Keskusteltiin koululaisten piirustuskilpailun teoksista. Piirustukset sopisivat hyvin KVTraportin kuvitukseksi. Asia selvitetään kilpailun järjestäjiltä. 5. Seuraavat työvaiheet Seuraavina työvaiheina todettiin, että toimenpidelistojen ja KVT-suunnitelmien viimeistelyä jatketaan ja raporttia työstetään eteenpäin. Seuraava raporttiluonnos toimitetaan ohjausryhmälle kommentoitavaksi mennessä, johon toivotaan saatavan ohjausryhmän kommentit ennen kesälomia. Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään alkaen klo 9 Uudenmaan ELYkeskuksessa. Sovittiin, että liikenneturvallissuunnitelman tiedotustilaisuus järjestetään tiistaina alkaen klo 10 Nurmijärven kunnantalolla. Kunnanjohtajaa pyydetään pitämään tilaisuuden avauspuheenvuoron (Juha Oksanen varmistaa, sopiiko ajankohta kunnanjohtajalle). Konsultti toimittaa tiedotteen Uudenmaan ELY-keskuksen tiedottajalle Soile Vilolle, ja tiedote julkaistaan viikolla 38. Konsultti laatii esityksen tiedotustilaisuuden ohjelmaksi sekä tiedoteluonnoksen seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen. 5/6

6 6. Muut asiat Keskusteltiin työn kuluista. Tarjoukseen sisältyi konsultin osallistuminen kolmeen liikenneturvallisuusryhmän kokoukseen. Tämä määrä on jo kuitenkin ylittynyt työn aikana. Sovittiin, että konsultti saa laskuttaa ylimääräisten kokousten kulut kunnalta. Konsultin tulee toimittaa arvio kulujen määrästä Juha Oksaselle ja laatia tämän jälkeen lisätyöesitys. Sovittiin, että konsultti hoitaa suunnitelmaraportin painatukseen liittyvät asiat syksyllä (painotalojen kilpailutus ja raportin toimittaminen painoon). 7. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Liitteet: Liite 1. Tarkennetut liikenneturvallisuuden määrälliset tavoitteet Nurmijärvellä 6/6

Mari Ahonen avasi kokouksen klo 9.20. Ahonen toimi kokouksen puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä.

Mari Ahonen avasi kokouksen klo 9.20. Ahonen toimi kokouksen puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä. MUISTIO Projekti Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma Asiakas Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri ja Nurmijärven kunta Muistio nro Ohjausryhmän kokous 4 Päivämäärä ja 19.08.2010, Uudenmaan ELY-keskus

Lisätiedot

Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä.

Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä. MUISTIO Projekti Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma Asiakas Uudenmaan ELY-keskus ja Nurmijärven kunta Muistio nro Ohjausryhmän kokous 2 Päivämäärä ja 15.02.2010, Nurmijärven kunnantalo (Keskustie

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014)

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) MIKKO ULJAS KLAS HYTÖNEN TERHI SVENNS HANNAKAISU TURUNEN Tätä kuva käytetään valmiissa kansilehdessä RAPORTTEJA 49 2013 PIETARSAAREN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Varpaisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Varpaisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Varpaisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Varpaisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Koulutie (kuva: Jutta-Leea Kärki) Raportin valokuvat: Jutta-Leea Kärki

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiehallinto Tampere

Lisätiedot

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Turku 2009 ISSN 1457-991X TIEH tieh-nro Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Tiehallinto Akaan kaupunki Kylmäkosken kunta Urjalan kunta Valkeakosken kaupunki Kansikuva:

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA x 2010 Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma Mahdollinen alaotsikko Tekijän nimi Mahdollisen toisen tekijän nimi Helsinki 2010 Uudenmaan

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA)

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) 22 2012 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) Toteuttamisohjelma 2013 2016 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma TIEH 1000146-07 2007 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Juupajoen kunta Kurun kunta Mäntän kaupunki Oriveden kaupunki Ruoveden kunta Vilppulan

Lisätiedot

Raportteja 45 2015. Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala

Raportteja 45 2015. Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Raportteja 45 2015 Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Aluevaraussuunnitelma sito oy Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Palvelutuotannon lautakunta Aika 28.08.2014 klo 16:30-20:00 Paikka Yhdyskuntatekniikan toimiston kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Hartikainen

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 72 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä - kokeilu Espoossa ja Leppävirralla LIIKENNETURVA Aulikki Schrey 2005 Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Aulikki

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.3.2014 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai 17.3.2014 klo (9:30) 10.20-12.20

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot