Medical Humanities verkkoresurssit ja opiskelijoiden asennoituminen verkkoopetukseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Medical Humanities verkkoresurssit ja opiskelijoiden asennoituminen verkkoopetukseen"

Transkriptio

1 Asklepios V Projektityö/ Raportti Jenni Meriläinen, Medical Humanities verkkoresurssit ja opiskelijoiden asennoituminen verkkoopetukseen Asklepios-opintojen projektityöni lähti liikkeelle kiinnostuksesta Medical Humanities aiheesta löytyviä verkkoresursseja ja niiden mahdollista opetuskäyttöä kohtaan. Asklepios-kokonaisuuden www-sivuilla (http://asklepios.utu.fi/) löytyy muutamia aiheeseen liittyviä linkkejä. Projektityöni koostuu kahdesta osasta: Ensimmäinen osa käsittelee sitä, millaisia Medical Humanities aiheeseen liittyviä ja mahdollisesti Asklepios-opetuksessa hyödynnettäviä resursseja internetistä löytyy. Toinen osa taas käsittelee Asklepios-kurssille osallistuneiden opiskelijoiden asenteita verkko-opetukseen ja sitä, miten he ovat hyödyntäneet www-resursseja Asklepiosopinnoissaan. Selvittääkseni opiskelijoiden asenteita teetin Asklepios-kurssin opiskelijoilla kyselyn (Liite 1). Medical Humanities opintokokonaisuuksia on erityisesti USA:ssa ja Britanniassa ja joissakin ohjelmissa on mahdollista jopa suorittaa aiheesta tohtorintutkinto. Kartoitin Medical Humanities aiheeseen liittyviä sivustoja ja tietokantoja, joiden taustalla on yleensä opintokokonaisuus. Tarkoitukseni on selvittää, millaisia Medical Humanities aiheeseen liittyviä resursseja opintokokonaisuuksien www-sivuilta löytyy ja millaisille kohderyhmille ne on suunnattu. Miten näitä www-sivustoja voisi hyödyntää Asklepios-kokonaisuuden opetuksessa? Analysoin näitä kysymyksiä muutaman esimerkkitapauksen kautta. 1. Medical Humanities opintokokonaisuuksiin liittyvät verkkoresurssit Internetistä löytyy Medical Humanities opintokokonaisuuksien sivustoja ja niihin liittyen esimerkiksi tieto- ja kuva-arkistoja. Medical Humanities aihetta käsitteleviä nettisivustoista olen valinnut muutamia esimerkkisivustoja, New York Universityn ylläpitämän verkkosivuston, University College London n ylläpitämän tietokannan sekä kanadalaisen University of Manitoban 1

2 Medical Humanities Program n sivut ja opiskelijoiden toimittaman verkkolehden, jota julkaisee the Department of Medical Education at the University of Illinois College of Medicine. Näiden sivustojen lisäksi on luonnollisesti useita muita vastaavia kokonaisuuksia. Olen valinnut nämä esimerkit, koska ne edustavat useamman eri maan Medical Humanities kokonaisuuksia ja kaikkiin niihin liittyy mahdollisesti Asklepios-opetuksessa hyödynnettäviä resursseja. Yksi keskeisimpiä aiheeseen liittyvistä verkkosivustoista on New York University School of Medicine n ylläpitämät verkkoresurssit (http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/medhum.html) ja erityisesti Literature, Arts and Medicine Database (http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/lit-meddb/index.html). Tämä tietokanta on syntynyt useiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Tietokanta sisältää kuvauksia ja arviointeja koskien medical humanities -aiheeseen liittyvää taidetta, kirjallisuutta ja esittäviä taiteita. Hakuvaihtoehtoina on mm. vapaasanahaku, tekijähaku, otsikko, tyylilaji ja aikakausi. Tietokannassa on runsaasti sisäisiä linkkejä, joiden kautta pystyy hakemaan vaivattomasti lisätietoja. Tietokantaan sisältyy tekstien lisäksi myös kuva- ja audiotiedostoja. Hyvät ja kattavat hakuvaihtoehdot ovat tämän tietokannan hyvä puoli, samoin tietokannan monipuolisuus ja laajuus. Tämä tosin myös asettaa käyttäjälle vaatimuksia, koska tiedonpaljouteen on helppo eksyä. Toimittajien tarkoituksena on ollut koota tietoa Medical Humanities aiheen opettamisen kannalta käyttökelpoisista teoksista yhteen tietokantaan. Teoksia myös esitellään opetustarkoituksia silmälläpitäen. Tietokanta soveltuu hyvin aihetta koskevien hakujen lähtökohdaksi ja tietopankiksi niin opettajille kuin opiskelijoillekin. NYU:n ilmeisen kattavaan tietokantaan onkin viitattu useimmilla muilla Medical Humanities nettisivustoilla. Lisäksi NYU School of Medicine julkaisee medical humanities aiheeseen liittyvää sähköpostilistaa, jonka keskusteluja on mahdollista lukea, vaikka ei itse kuuluisi listalle. NYU myös ylläpitää tietokantaa Medical Humanities asiantuntijoista, jotka on listattu maanosan mukaan. Lisäksi sivustoon kuuluu tietokanta opintokokonaisuuksista, joista voi hakea tietoa instituution, aiheen ja vapaasanahaun avulla. Molemmat viimeksi mainitut tietokannat kuitenkin keskittyvät lähinnä pohjoisamerikkalaisiin asiantuntijoihin ja instituutioihin. Medical Humanities Resource Database, University College London (http://www.mhrd.ucl.ac.uk/) on tarkoitettu resurssiksi kaikille taiteiden ja humanismin käytöstä lääketieteen tutkimuksessa ja koulutuksessa kiinnostuneille. Tietokannan taustalla olevat instituutiot ovat v perustettu The Centre of Medical Humanities ja The UCL Centre for Health Informatics and Multiprofessional Education. Tietokanta on tekijöiden mukaan saanut inspiraationsa NYU:n tietokannasta. 2

3 Tietokannassa on kaksi osaa: opintokokonaisuuksien tietokanta ja resurssitietokanta. Resurssitietokannasta voi etsiä tekijän, otsikon ja avainsanojen avulla lyhyitä kuvauksia valikoiduista teoksista, mm. kirjallisuudesta ja elokuvista. Idea siis on sama kuin NYU:n tietokannassa, mutta brittiläinen tietokanta ei ole yhtä monipuolinen. Opintokokonaisuuksien tietokannasta voi hakea kursseja Brintannian eri yliopistoissa järjestettävistä medical humanities kursseista. Hakuja voi tehdä hakusanan, otsikon, tason (undergraduate, postgraduate, continuing professional development) ja kohdeyleisön mukaan. Vaihtoehtoisina kohdeyleisöinä ovat lääkärit, sairaanhoitajat, lääketieteen opiskelijat ja moniammatilliset asiantuntijat. Muille kuin lääketieteen opiskelijoille suunnattuja kursseja löytyy vain vähän. Ilmeisesti tietokantakin on suunnattu pääasiassa lääketieteen opiskelijoille, mutta toisaalta muille ryhmille on epäilemättä vähän aihepiiriin liittyvää koulutusta. Body Electric on University of Illinois n opiskelijoiden toimittama verkkojulkaisu (http://www.uic.edu/com/mcme/body/main.htm). Se poikkeaa edellä esitellyistä tietokannoista, koska siinä julkaistaan lääketieteen opiskelijoiden sekä collegen ja yhteistyöinstituutioiden henkilökunnan itse tuottamia tekstejä, runoja, valokuvia ja taidetta. Lehteä on julkaistu vuodesta 1984 alkaen ja sen arkistot löytyvät internetistä. Body Electric julkaisulle löytyisi hyvinkin monipuolisia käyttömahdollisuuksia Asklepios-opetuksessa. Se voisi toimia seminaarien ja kurssitöiden lähteenä sekä vastaavantyyppisten omien julkaisujen tai kokoelmien innoittajana. Body Electric julkaisu liittyy yliopiston Medical Humanities ohjelmaan (http://www.uic.edu/com/mcme/humanities.htm). Medical Humanities -opetus terveystieteiden keskukselle on University of Illinois ssa alkanut jo vuonna Nykyinen ohjelma tarjoaa opetusta lääketieteen opiskelijoille neljän ensimmäisen opiskeluvuoden ajan kliinisen opetuksen yhteydessä. Medical Humanities Program (MPH) järjestää lyhyitä kursseja esimerkiksi vaihtoehtolääkinnästä ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta. Lisäksi ohjelman puitteissa järjestetään koko yliopistoyhteisölle avoimia kursseja kliinisen etiikan ja lääketieteen historian kaltaisista aiheista. Tämä ohjelma siis pyrkii suuntaamaan opetustaan myös lääketieteellisen tiedekunnan ulkopuolelle, vaikka pääpaino onkin lääketieteilijöiden opetuksessa. Kanadalaisen University of Manitoban Medical Humanities Program (http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/medical_humanities/) tarjoaa opetusta sekä kandivaiheen lääketieteen opiskelijoille että muille opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lääketieteen 3

4 opiskelijoille on tarjolla kursseja kliinisestä etiikasta, lääketieteen historiasta, inhimillisistä arvoista, oikeustieteestä, vaihtoehtolääkinnästä ja lievittävästä hoidosta. Muille on tarjolla vain kolme ensin mainittua kokonaisuutta. Tämän opintokokonaisuuden sivuilta löytyy linkkejä mm. valikoiduille lääketieteen etiikan sivustoille Kanadassa ja Yhdysvalloissa sekä lääketieteen historian sivustoille. Lääketieteen historian opetukseen liittyy Hippocrates on the web -sivusto (http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/units/history/), jolla on tiivistelmiä Manitoban yliopiston lääketieteen historian kurssien sisällöistä sekä aiheeseen liittyviä linkkejä. Linkkien kautta pääsee mm. Manitoban yliopiston Health Sciences kirjastoihin (http://www.umanitoba.ca/libraries/health/internet/histlink.shtml), joiden verkkosivuilta löytyy monipuolisia linkkejä muidenkin kuin pohjoisamerikkalaisten organisaatioiden sivuille. Kirjaston sivuilta löytyy myös linkki USA:n National Library of Medicine ja Wellcome Library for the History and Understanding of Medicine -sivuille. Näiltä sivustoilta löytyy myös vapaasti käytettävissä olevia tekstejä ja kuvia. Tästä syystä Manitoban yliopiston Health Sciences kirjastojen sivusto on erittäin hyvä lähtökohta esimerkiksi Asklepios-opiskelijoille, jotka etsivät materiaalia ja aiheita kurssitöihin. Kaikille esimerkkeinä käsittelemilleni sivustoille tuntuu olevan ominaista englanninkieliseen maailmaan keskittyminen. Tämä on ymmärrettävää, kun ottaa huomioon, että vastaavia opintokokonaisuuksia ei kovin paljon edes ole maailmalla, mutta ainakin etiikkaan, lääketieteen historiaan ym. medical humanities aihepiireihin liittyvistä aiheista varmasti löytyisi enemmänkin aineistoa, jota olisi tarpeellista hyödyntää myös opetuskäytössä. 2. Opiskelijoiden verkkoresurssien käyttö ja asennoituminen verkko-opetukseen 2.1. Tietoverkkojen hyödyntäminen Asklepios-opinnoissa Opiskelijoille lähetetyn kyselyn tarkoituksena oli selvittää Asklepios-opiskelijoiden tämänhetkistä www-resurssien käyttöä sekä asennoitumista verkko-opetukseen. Kysely koski sekä Asklepioskokonaisuuden sivujen hyödyntämistä että yleisemmin internet-resurssien käyttöä Asklepiosopinnoissa. Asenteita verkko-opetukseen kartoitin sekä yleisemmällä tasolla että koskien mahdollista tulevan Asklepios-kurssin osittaista verkkototeutusta. 4

5 Lähetin kyselyn sähköpostitse kolme kertaa, ensin kahdesti Asklepios-kurssin sähköpostilistalle ja sitten niille, jotka eivät vielä olleet vastanneet. Sain vastauksia 11 kpl. Vastauksia tuli siis kohtuullisesti ottaen huomioon, että kurssilta on jäänyt pois opiskelijoita ja osan yhteystiedot olivat vanhentuneita. Syksyllä aloittaneita opiskelijoita oli kaikkiaan 21. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista viisi oli humanisteja, kuusi lääketieteilijöitä, kahdeksan naisia ja kolme miehiä. Kuusi oli jättänyt Asklepios-kokonaisuuden jossain vaiheessa kesken. Teettämäni kysely (ks. liite) käsitteli sitä, miten paljon opiskelijat ovat hyödyntäneet wwwresursseja ja erityisesti Asklepios-ohjelman nettisivuja Asklepios-opinnoissaan. Lisäksi selvitin asenteita verkko-opetusta kohtaan. Lähdin tarkoituksella hyvin väljästä www-resurssin määritelmästä, koska tavoitteenani oli saada tuntumaa siihen, miten opiskelijat itse ymmärtävät tietoverkkojen hyödyntämisen opiskelussa. Opiskelijoiden asenoitumisen ja lähtötilanteen selvittäminen on eduksi suunniteltaessa mahdollista opetuksen osittaista siirtämistä verkkoon. Verkko-opetuksella tarkoitan opetusta ja opiskelua, jota tuetaan tai jonka jokin osa perustuu tietoverkkojen kautta saataviin tai siellä oleviin aineistoihin ja palveluihin. Verkkopedagogisia käsitteitä on suuri määrä verkko-opetuksen moninaisuudesta johtuen. 1 Tästä syystä voidaan pitää perusteltuna käyttää lähtökohtana hyvin väljää verkko-opiskelun määritelmää. Asklepios-kokonaisuuden verkkosivuja olivat hyödyntäneet melkein kaikki vastaajat kurssiohjelman ja aikataulun katsomiseen (taulukko 2). Tämä selittyy luonnollisesti sillä, että kokonaisuuden ohjelma löytyi ainoastaan verkosta, joten opiskelijoiden olisi ollut vaikeaa hyödyntää lähiopetusta katsomatta ohjelmaa verkosta. Tällä kurssilla www-sivuja hyödynnettiin opintokokonaisuuden sisältöä ja suorittamista koskevan tiedon välittämisessä. Taulukko 2. Miten paljon olet hyödyntänyt Asklepios-kokonaisuuden nettisivuja opiskelussasi ja mihin tarkoitukseen? Kurssiohjelman ja aikataulun katsominen Linkkilista lähtökohtana Hankkiakseni opintokokonaisuudesta tietoa Muu tarkoitus tiedonhaussa ennen sen alkua Tella et al. 2001, 21. 5

6 Myös ennen opintokokonaisuuden alkua tieto kurssin www-sivuista näyttää tavoittaneen opiskelijoita hyvin, koska 10 vastanneista oli käynyt sivuilla ennen kokonaisuuden alkua syksyllä Yhden opiskelijan mielestä www-sivujen merkityksestä kurssiohjelman suhteen olisi saanut tiedottaa enemmänkin opintojen aikana. Seuraava kysymys koski Asklepios-sivujen käytettävyyteen liittyviä seikkoja. Valtaosa vastaajista arvioi sivujen helppolukuisuuden, informatiivisuuden ja ulkonäön hyväksi (taulukko 3). Taulukko 3. Mitä mieltä olet Asklepios-sivuista? Hyvä Kohtalainen Huono Helppolukuisuus Informatiivisuus Ulkonäkö Käytettävyyteen liittyvät tekijät ovat ensiarvoisen tärkeitä www-sivustoja suunniteltaessa. 2 Informatiivisuuden kohdalla yksi vastaaja nosti esiin sen, että tietojen päivitystä ei tapahdu tarpeeksi usein eivätkä tiedot ole kovin yksityiskohtaisia. Asklepios-kokonaisuuden www-sivut toimivat lähinnä kurssien sisällön ja ajankohdan tiedotusvälineenä, ja tässä tarkoituksessa ne näyttävät toimineen vastaajien mielestä varsin hyvin. Suurin osa vastaajista arvioi käyttäneensä www-aineistoja ja palveluita ainakin jossain määrin Asklepios-opinnoissaan hyödyksi (taulukko 4). Eniten www:tä oli käytetty tiedonhakuun, muutamat olivat myös löytäneet sen kautta lähdeaineistoja tai lähtökohtia kurssitöiden ideoinnille (taulukko 5). Kysymyksen 5 vastausvaihtoehdoksi olin liittänyt myös aiheeseen liittyvät keskusteluryhmät, koska ainakin NYU:n The Lit-med Archives tarjoaa mahdollisuuden keskusteluryhmän seuraamiseen. Lisäksi olin kiinnostunut siitä, kuuluvatko opiskelijat sähköpostilistoille tai keskusteluryhmiin, joissa mahdollisesti keskusteltaisiin myös humanistis-lääketieteellisistä ongelmista. Tällaista toimintaa kukaan ei kuitenkaan ilmoittanut. 2 Ks. esim. Nielsen 2000,

7 Paljon Jonkin verran Vähän En lainkaan Taulukko 5. Jos olet käyttänyt www:tä Asklepios-opinnoissasi, mihin tarkoitukseen olet sitä hyödyntänyt? Taulukko 4. Miten paljon olet hyödyntänyt www-aineistoja tai palveluja Asklepiosopinnoissasi? Tiedonhaku Tiedonhaku wwwdokumentteja, Liittymällä Ideoinnin Muu hakukoneilla tietokannoista - julkaisuja tai sivustoja lähdeaineistona postitus-listoille, keskusteluryhmiin tms. apuna tai lähtökohtana projekti- ja kurssitöissä Kysymyksen 5 vastausvaihtoehdoissa oli tarkoituksella lueteltu tiedonhaun lisäksi www-aineistot lähteinä sekä ideoinnin apuna. Tiedonhaku erilaisilla hakukoneilla ja kirjastotietokannoista on varmasti monille nykyopiskelijoille rutiininomainen tapa lähteä etsimään tietoa uudesta aiheesta. Tämä näyttäisi olleen myös kyselyyn vastanneille tyypillisin internetin käyttötapa opiskelussa. Tämän lisäksi on tarpeen nostaa internet-julkaisujen ym. www-aineistojen lähteenä käyttämisen omaksi vaihtoehdokseen. Ideointia koskeva vastausvaihtoehto menee päällekkäin muiden vaihtoehtojen kanssa, mutta koin sen nostamisen omaksi vaihtoehdokseen perusteluksi, koska se tuo pelkän tiedonhaun lisäksi hieman syvällisempään käyttötarkoitukseen viittaavan aspektin. Täysin toisensa poissulkevien vaihtoehtojen laatiminen ei olisi ollut mielekästä eikä edes mahdollista Asenteet mahdollista verkko-opetusta kohtaan Aiemmissa tutkimuksissa opiskelijat ovat nimenneet verkko-opiskelun parhaiksi puoliksi joustavuuden suhteessa aikaan ja paikkaan, verkkokeskustelut ja ohjaajan palautteen. 3 Kyselyssäni 3 Mannisenmäki&Manninen 2004, 21. 7

8 yleisin verkko-opiskelun hyväksi puoleksi mainittu ominaisuus oli ajasta ja paikasta riippumattomuus. Tämän oli maininnut myönteisenä asiana viisi opiskelijaa. Kaksi vastaajaa arvioi myös ajasta ja paikasta riippumattomuuden aiheuttavan mahdollisesti motivaation puutetta ja opintojen jäämistä roikkumaan. Verkko-opiskelun myönteisinä puolina mainittiin myös helppous ja käytännöllisyys Verkko-opetusta suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava, että ajasta ja paikasta riippumattomuuskin on suhteellista. Opiskelijoiden näkemyksiä verkkokursseista tutkinut Anne Nevgi korostaa, että opiskelu tapahtuu aina jossain ajassa ja paikassa. Tosiasiallinen vapaus riippuu kurssista: voi olla tiukastikin aikataulutettuja verkkokursseja. Siinä tapauksessa, että verkkokurssilla on hyvin joustava aikataulu, on kurssin ohessa oltava opintojen suunnittelua tukevia elementtejä, kuten malliaikatauluja. Näin tehostetaan verkkokurssin suorittamista. Verkkokurssilla opiskelijat tarvitsevat tukea opintojen suunnitteluun jo siitäkin syystä, että uusi oppimisympäristö voi aiheuttaa vierauden tunnetta ja epätietoisuutta. 4 Verkko-opiskelijalle ajankäytön hallinta on hyvin keskeistä: vaikka verkko-opiskelussa suoritusten ajankohdasta voidaan joustaa, vaatii opiskelu aina aikaa ja työtä. 5 Verkko-opintojen yhteydessä erilaisten tuki- ja ohjausjärjestelyiden merkitys korostuu. 6 Vaikka tietoverkot tarjoavat mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomalle vuorovaikutukselle, ne tarjoavat kasvoista kasvoihin tapahtuvaan kommunikaatioon verrattuna hyvin rajalliset vastavuoroisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdollisuudet. 7 Tämä näyttää olevan tässä kyselyssä opiskelijoiden verkko-opetukseen yleisimmin liittämä negatiivinen mielleyhtymä. Neljä vastaajaa mainitsi verkko-opetuksen negatiivisena puolena vuorovaikutuksen puutteen. Muina verkko-opetuksen haittapuolina mainittiin mm. tietokoneiden puute, netistä riippuvuus ja se, että näytöltä on hankala lukea pitkiä tekstejä. Vuorovaikutuksen vähäisyys tai jopa sen puuttuminen kokonaan näyttäisi tähän kyselyyn vastanneiden joukossa olevan keskeisin verkko-opetukseen yhdistetty haittapuoli. Vuorovaikutus on melko yleisluontoinen käsite. Yleensä sillä tarkoitetaan, että ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 8 Jouni Immonen jakaa etäopetuksessa tapahtuvan vuorovaikutuksen kolmeen lajiin: 4 Nevgi 2001, Mannisenmäki&Manninen 2004, Ks. esim. Kiviniemi 2001, 78, Hakkarainen 2001, 19; Mannisenmäki&Manninen 2004, Matikainen 2001, 55. 8

9 oppijan ja opettajan, oppijan ja oppijan sekä oppijan ja oppimateriaalin väliseen. Hänen mukaansa tietoverkot ovat tarjonneet uusia mahdollisuuksia kaikille vuorovaikutuksen lajeille. 9 Tietoverkkojen käytön sosiaalipsykologiaa tutkineen Janne Matikaisen mukaan tietoverkkovälitteiselle viestinnälle on ominaista sosiaalinen vihjeettömyys. Sosiaalisen läsnäolon teorian mukaan kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus perustuu suurempaan sosiaaliseen läsnäoloon kuin yksipuolisempi tietoverkkovälitteinen viestintä. Tällöin kuitenkin olennainen kysymys on se, tuntevatko ihmiset toisensa entuudestaan. Mikäli he tuntevat toisensa entuudestaan, tietokone on vain yksi väline. 10 Tästä syystä verkko-opetuksen soveltaminen yhtenä opetusmuotona perinteisen luento- ja pienryhmäopetuksen ohessa ei automaattisesti johda vuorovaikutuksen puutteellisuuteen tai vaikeutumiseen. Lisäksi on huomattava, että aivan kuten ajasta ja paikasta riippumattomuus, myös vuorovaikutuksen aste voi vaihdella verkkokurssista ja opintokokonaisuudesta riippuen. Joillakin vastaajilla näyttäisi olevan liian yksipuolinen kuva verkko-opiskelusta yksinäisenä ja esimerkiksi perinteiselle luento-opetukselle vastakkaisena. Tietoverkkoja hyödyntävä opetus on kuitenkin opetuksen toteuttamista erilaisia välineitä, esimerkiksi videoluentoja ja verkkopohjaisia keskustelualueita käyttäen. Vastaajista kahdeksan suhtautui mahdolliseen Asklepios-kurssien osittaiseen verkko-opetukseen ainakin varovaisen myönteisesti. Yksi ei vastannut tähän kysymykseen mitään, yksi ei ottanut kantaa ja yksi suhtautui verkko-opetukseen Asklepios-opintojen kohdalla kielteisesti. Suurin osa vastaajista siis piti verkko-opetusta ainakin harkitsemisen arvoisena mahdollisuutena. Verkkoopetukseen liittyvistä ongelmista ja mahdollisuuksista näyttäisi vastaajilla olevan keskeisiä uhkia ja mahdollisuuksia huomioiva, joskin hieman yksipuolinen kuva. 3. Pohdinta Asklepios-kokonaisuuden opetuksessa voitaisiin jatkossa pyrkiä hyödyntämään olemassaolevia verkkoresursseja enemmän. Internetistä löytyvät Medical Humanities sivustot voisivat toimia tiedonhaun ja kurssitöiden suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtana. Opiskelijoiden ennakkoodotusten ja taitojen huomioiminen ja laajempi kartoittaminen olisi hyödyllistä esimerkiksi ohjauksen kohdentamisessa, etenkin jos Asklepios-opetusta aiotaan jatkossa toteuttaa osittain myös 9 Immonen 2001, Matikainen 2001, 56. 9

10 verkko-opintoina. Kurssin aikataulutus ja sosiaalisen ryhmän aikaansaaminen vaikuttaa opiskelua edistävästi verkko-opinnoissa. 11 Projektityöni kyselylomakkeessa olin muotoillut verkko-opetukseen asennoitumista koskevat kysymykset tarkoituksella väljästi, koska nykyisiin Asklepios-opintoihin ei sisältynyt verkkokursseja, joihin liittyviä yksityiskohtaisempia mielipiteitä olisi voinut kysyä suoraan. Jälkeenpäin ajatellen olisi kuitenkin pitänyt kysyä tarkemmin esimerkiksi muiden opintojen yhteydessä saaduista verkko-opiskelukokemuksista. Muutamat vastaajat kyllä viittasivat aikaisempiin kokemuksiin tai niiden puuttumiseen verkko-opiskelua koskevissa vastauksissaan. Tämä kysely on muutenkin vain suuntaa antava jo vastaajajoukon pienuudesta johtuen. Kaiken kaikkiaan tämän kyselyn perusteella muodostuu se kuva, että opiskelijoiden tietoverkkojen hyödyntämistä Asklepios-opinnoissa voitaisiin monipuolistaa ja suurin osa suhtautuu verkkoopetuksen mahdollisuuteen ainakin periaatteessa myönteisesti. Opiskelijat myös tunnistavat verkkoopetuksessa sekä mahdollisuuksia että ongelmia. LÄHTEET WWW-lähteet Body Electric. A Literary Arts Magazine - the Department of Medical Education at the University of Illinois College of Medicine Chicago. [Ref ] The Medical Humanities Program, University of Illinois, Chicago. [Ref ] Medical Humanities Resources at the NYU School of Medicine. [Ref ] The Medical Humanities Program, University of Manitoba [Ref ] 11 Nevgi 2001,

11 Hippocrates on the web History of Medicine, Faculty of Medicine, University of Manitoba. [Ref ] Health Sciences Libraries, University of Manitoba. [Ref ] The UCL Medical Humanities Resource Database [Ref ] Kirjallisuus Hakkarainen, Kai Aikuisen oppiminen verkossa. - Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena Toim. Pekka Sallila ja Pekka Kalli. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy. Immonen, Jouni Kirjeopetuksesta verkko-opiskeluun Etäopetuksen neljä sukupolvea. - Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä Toim. Janne Matikainen & Jyri Manninen. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Kiviniemi, Kari Autonomian ja ohjauksen suhde verkko-opetuksessa. - Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena Toim. Pekka Sallila ja Pekka Kalli. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy. Mannisenmäki, Eija & Manninen, Jyri Avoimen yliopiston verkko-opiskelijan muotokuva. Tutkimus opetuksesta, opiskelusta ja opiskelijoista verkossa. Raportteja ja selvityksiä 44. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia: Palmenia-kustannus. Mannisenmäki, Eija Oppija verkossa yksin ja yhdessä. - Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä Toim. Janne Matikainen & Jyri Manninen. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Matikainen, Janne Tietoverkkojen käytön sosiaalipsykologiaa. - Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä Toim. Janne Matikainen & Jyri Manninen. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. 11

12 Nevgi, Anne Yksin vai yhdessä Opiskelijoiden kokemuksia verkkokursseilta. - Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä Toim. Janne Matikainen & Jyri Manninen. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Nielsen, Jakob Www-suunittelu. Alkuteos: Designing Web Usability. Suom. Timo Haanpää. Helsinki: IT Press. Tella, Seppo; Vahtivuori, Sanna; Vuorento, Anu; Wager, Petra & Oksanen, Ulla Verkko opetuksessa opettaja verkossa. Helsinki: Edita. LIITE Kysely opiskelijoille 12

Verkkokoulutus ja organisaation muutoshaasteet

Verkkokoulutus ja organisaation muutoshaasteet Verkkokoulutus ja organisaation muutoshaasteet Janne Matikainen, projektipäällikkö Helsingin yliopisto Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia janne.matikainen@helsinki.fi Mistä muutoshaasteet kumpuavat?

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Tänä päivänä yksilöltä edellytetään yhä useammin itsensä kehittämistä, jatkuvaa

Tänä päivänä yksilöltä edellytetään yhä useammin itsensä kehittämistä, jatkuvaa ChyNetti : Chydenius-Instituutin verkkojulkaisuja, ISSN 1457-5345 http://www.chydenius.fi/julkaisut/chynetti/esittely.html Julkaisija Jyväskylän yliopisto, Chydenius-Instituutti. Kokkola. Nro 15 / Puheenvuorot

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen Hyvä opettaja, Verkko-opintojen mitoituskehikko on verkko-opetuksen suunnittelun työväline. Kehikon avulla voit suunnitella verkkoopetustasi siten, että opiskelijalle jää opintojaksolla aikaa ymmärtävään

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)?

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)? vastaajia vastaamattomia? 4% Kysely - Toukokuu 214 - Performanssitaidetta tekeviltä kysyttiin hdän käytännöistään ja näkemyksistään dokumentaatiosta, tekijänoikeuksista ja arkistoinnista, jakaminen jaetun

Lisätiedot

OPETTAJANA JA OHJAANA VERKOSSA - verkkopedagogiikkaa käytännössä

OPETTAJANA JA OHJAANA VERKOSSA - verkkopedagogiikkaa käytännössä OPETTAJANA JA OHJAANA VERKOSSA - verkkopedagogiikkaa käytännössä TieVie Anne Nevgi Tutkijalehtori Kasvatustieteen laitos Helsingin yliopisto Oma virtuaalihistoria... 1997-98 kiinnostus herää uudet mahdollisuudet

Lisätiedot

Oma virtuaalihistoria...

Oma virtuaalihistoria... OPETTAJANA JA OHJAANA VERKOSSA - verkkopedagogiikkaa käytännössä TieVie Anne Nevgi Tutkijalehtori Kasvatustieteen laitos Helsingin yliopisto Oma virtuaalihistoria... 1997-98 kiinnostus herää uudet mahdollisuudet

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Kalvot www-sivuilla: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu www.tut.fi/kirjasto/pori

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Suomalaiset kirjastot, museot ja arkistot ovat tuoneet verkkoon vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, tietoja ja videoita. Niiden hyödyntäminen vaikkapa ilmiöitä

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA SVV-seminaari Tampere 18.-19.1.2013 Päivi Majoinen! TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansalaisopistoissa paljon tuntiopettajia, jopa 80

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen verkko-opetuksen kehitysprosessin kuvaus Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Tampere 9.5.2007 Tiina Rissanen ja

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti.

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti. Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Kiravo 2013 Mikä on verkkosyöte? Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Pilotin tavoitteena edistää opiskelijan oppimista verkko-opetuksen laadunhallintaa

Lisätiedot

Verkkokeskustelut eivät ehkä sovi kaikille. Itse nautin niistä. Verkko-opetus ja vuorovaikutuksenhaasteet. Vuorovaikutuksen neljä haastetta

Verkkokeskustelut eivät ehkä sovi kaikille. Itse nautin niistä. Verkko-opetus ja vuorovaikutuksenhaasteet. Vuorovaikutuksen neljä haastetta Verkko-opetus ja vuorovaikutuksenhaasteet Janne Matikainen Verkkokeskustelut eivät ehkä sovi kaikille. Itse nautin niistä. opiskelijan kommentti graduseminaarissa Koulutus- ja kehittämiskeskuspalmenia

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle - voiko sitä opiskella verkossa? Case: Co-op Network Studies

Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle - voiko sitä opiskella verkossa? Case: Co-op Network Studies - Huipulle ja yhteiskuntaan Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle - voiko sitä opiskella verkossa? Case: Co-op Network Studies Verkko-opetuskoordinaattori Pekka Hytinkoski Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätiedot

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Miksi lähdettiin l mukaan Tulevaisuuden koulu projektiin? Ritaharjuun valmistuva monitoimitalo 2010 (School of the Future-hanke) Oulun opetustoimi julisti haun

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO /.. : syksyn Klassikan opiskelijakysely -. opintovuosi YHTEENVETO Vastauspäivät:. -.. Tarkasteltavat kyselyt ( kpl): Kysely Vastauksia. opintovuoden opiskelijoiden kysely syksy Yhteensä: Perustiedot. Sukupuoli....

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Organisatorinen muutos

Organisatorinen muutos Organisatorinen muutos 22.11.2001 TieVie-kouluttajakoulutus Helsingin yliopisto Projektipäällikkö Janne Sariola Teemat Lähtökohtia Miksi strategia? Mitä? Sisällöt Miten? Toimenpiteet Miksi? Strategisen

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op)

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Harto Pönkä, Essi Vuopala Tavoitteet ja toteutus Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön,

Lisätiedot

Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa

Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa SVY:n opettajien palvelukokonaisuutta varten syksyllä 2002 tehdyn tutkimus- ja selvitysprojektin tuloksia ITK 03 Areena 10.4.2003 klo 12.30 Anne Nevgi & Annukka

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely RATAMO-jen ja Lopen n asiakaskysely 15.3. 31.3.2010 1. Vastaajan sukupuoli: Nainen % Mies % Hausjärvi 136 83 % 28 17 % Hyvinkää 125 78 % 35 22 % Loppi 74 74 % 26 26 % Nurmijärvi 155 75 % 52 25 % Riihimäki

Lisätiedot

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä)

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Tuutortapaaminen 8.10. Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen educa-esite-fi.indd 1 13.1.2017 8:54:49 Suomalaiset kirjastot, museot ja arkistot ovat tuoneet verkkoon vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, tietoja ja videoita.

Lisätiedot

Lapin kirjastojen portaali lappilaisten opetuksen, opiskelun ja oppimisen tukena

Lapin kirjastojen portaali lappilaisten opetuksen, opiskelun ja oppimisen tukena Lapin kirjastojen portaali lappilaisten opetuksen, opiskelun ja oppimisen tukena Tiina Kemppainen Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tiina.Kemppainen@ramk.fi 18.9.2003 http://amc.pori.tut.fi/moments

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

Verkko-opetus ja vuorovaikutuksen haasteet

Verkko-opetus ja vuorovaikutuksen haasteet Verkko-opetus ja vuorovaikutuksen haasteet Janne Matikainen Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän laitos Verkkokeskustelut eivät ehkä sovi kaikille. Itse nautin niistä. opiskelijan kommentti

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi

Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi 29.9.2015 Vuoden 2014-15 Inga oli ohjausryhmässä Keväällä 2015 laitehankinnat VESO-päivillä kirjaston hankkeen esittely koulujen sähköinen kysely viranhaltijoille,

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Flipped classroom lääketieteen tiedonhaun opetuksissa

Flipped classroom lääketieteen tiedonhaun opetuksissa Flipped classroom lääketieteen tiedonhaun opetuksissa Elise Johansson & Leeni Lehtiö Turun yliopiston kirjasto Yhteistyöstä voimaa! BMF:n syysseminaari 14.11.2014 Tiedonhaunopetus lääketieteilijöille Opetus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat 29.8.2017 Päivän ohjelma Tutkinto-ohjelmavastaavan tervehdyssanat: Jaana Kekäläinen Henkilökunnan esittäytyminen

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015!

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OMA TAUSTA! Matematiikan opetukseen liittyvä FL-tutkielma tietojenkäsittelyopissa 90-luvun alussa! Jatko-opiskelija "Mobile

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 1 Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 Ari Sainio/Selkokeskus 2015 Selkokeskus teki keväällä 2015 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kunnille kyselyn selkokielen tarpeesta. Kyselyllä

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Päätöspäivämäärä 01.06.2012 Opintojen mitoitus ja oppiminen Aika on oppimisen välttämätön edellytys

Lisätiedot