Medical Humanities verkkoresurssit ja opiskelijoiden asennoituminen verkkoopetukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Medical Humanities verkkoresurssit ja opiskelijoiden asennoituminen verkkoopetukseen"

Transkriptio

1 Asklepios V Projektityö/ Raportti Jenni Meriläinen, Medical Humanities verkkoresurssit ja opiskelijoiden asennoituminen verkkoopetukseen Asklepios-opintojen projektityöni lähti liikkeelle kiinnostuksesta Medical Humanities aiheesta löytyviä verkkoresursseja ja niiden mahdollista opetuskäyttöä kohtaan. Asklepios-kokonaisuuden www-sivuilla (http://asklepios.utu.fi/) löytyy muutamia aiheeseen liittyviä linkkejä. Projektityöni koostuu kahdesta osasta: Ensimmäinen osa käsittelee sitä, millaisia Medical Humanities aiheeseen liittyviä ja mahdollisesti Asklepios-opetuksessa hyödynnettäviä resursseja internetistä löytyy. Toinen osa taas käsittelee Asklepios-kurssille osallistuneiden opiskelijoiden asenteita verkko-opetukseen ja sitä, miten he ovat hyödyntäneet www-resursseja Asklepiosopinnoissaan. Selvittääkseni opiskelijoiden asenteita teetin Asklepios-kurssin opiskelijoilla kyselyn (Liite 1). Medical Humanities opintokokonaisuuksia on erityisesti USA:ssa ja Britanniassa ja joissakin ohjelmissa on mahdollista jopa suorittaa aiheesta tohtorintutkinto. Kartoitin Medical Humanities aiheeseen liittyviä sivustoja ja tietokantoja, joiden taustalla on yleensä opintokokonaisuus. Tarkoitukseni on selvittää, millaisia Medical Humanities aiheeseen liittyviä resursseja opintokokonaisuuksien www-sivuilta löytyy ja millaisille kohderyhmille ne on suunnattu. Miten näitä www-sivustoja voisi hyödyntää Asklepios-kokonaisuuden opetuksessa? Analysoin näitä kysymyksiä muutaman esimerkkitapauksen kautta. 1. Medical Humanities opintokokonaisuuksiin liittyvät verkkoresurssit Internetistä löytyy Medical Humanities opintokokonaisuuksien sivustoja ja niihin liittyen esimerkiksi tieto- ja kuva-arkistoja. Medical Humanities aihetta käsitteleviä nettisivustoista olen valinnut muutamia esimerkkisivustoja, New York Universityn ylläpitämän verkkosivuston, University College London n ylläpitämän tietokannan sekä kanadalaisen University of Manitoban 1

2 Medical Humanities Program n sivut ja opiskelijoiden toimittaman verkkolehden, jota julkaisee the Department of Medical Education at the University of Illinois College of Medicine. Näiden sivustojen lisäksi on luonnollisesti useita muita vastaavia kokonaisuuksia. Olen valinnut nämä esimerkit, koska ne edustavat useamman eri maan Medical Humanities kokonaisuuksia ja kaikkiin niihin liittyy mahdollisesti Asklepios-opetuksessa hyödynnettäviä resursseja. Yksi keskeisimpiä aiheeseen liittyvistä verkkosivustoista on New York University School of Medicine n ylläpitämät verkkoresurssit (http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/medhum.html) ja erityisesti Literature, Arts and Medicine Database (http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/lit-meddb/index.html). Tämä tietokanta on syntynyt useiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Tietokanta sisältää kuvauksia ja arviointeja koskien medical humanities -aiheeseen liittyvää taidetta, kirjallisuutta ja esittäviä taiteita. Hakuvaihtoehtoina on mm. vapaasanahaku, tekijähaku, otsikko, tyylilaji ja aikakausi. Tietokannassa on runsaasti sisäisiä linkkejä, joiden kautta pystyy hakemaan vaivattomasti lisätietoja. Tietokantaan sisältyy tekstien lisäksi myös kuva- ja audiotiedostoja. Hyvät ja kattavat hakuvaihtoehdot ovat tämän tietokannan hyvä puoli, samoin tietokannan monipuolisuus ja laajuus. Tämä tosin myös asettaa käyttäjälle vaatimuksia, koska tiedonpaljouteen on helppo eksyä. Toimittajien tarkoituksena on ollut koota tietoa Medical Humanities aiheen opettamisen kannalta käyttökelpoisista teoksista yhteen tietokantaan. Teoksia myös esitellään opetustarkoituksia silmälläpitäen. Tietokanta soveltuu hyvin aihetta koskevien hakujen lähtökohdaksi ja tietopankiksi niin opettajille kuin opiskelijoillekin. NYU:n ilmeisen kattavaan tietokantaan onkin viitattu useimmilla muilla Medical Humanities nettisivustoilla. Lisäksi NYU School of Medicine julkaisee medical humanities aiheeseen liittyvää sähköpostilistaa, jonka keskusteluja on mahdollista lukea, vaikka ei itse kuuluisi listalle. NYU myös ylläpitää tietokantaa Medical Humanities asiantuntijoista, jotka on listattu maanosan mukaan. Lisäksi sivustoon kuuluu tietokanta opintokokonaisuuksista, joista voi hakea tietoa instituution, aiheen ja vapaasanahaun avulla. Molemmat viimeksi mainitut tietokannat kuitenkin keskittyvät lähinnä pohjoisamerikkalaisiin asiantuntijoihin ja instituutioihin. Medical Humanities Resource Database, University College London (http://www.mhrd.ucl.ac.uk/) on tarkoitettu resurssiksi kaikille taiteiden ja humanismin käytöstä lääketieteen tutkimuksessa ja koulutuksessa kiinnostuneille. Tietokannan taustalla olevat instituutiot ovat v perustettu The Centre of Medical Humanities ja The UCL Centre for Health Informatics and Multiprofessional Education. Tietokanta on tekijöiden mukaan saanut inspiraationsa NYU:n tietokannasta. 2

3 Tietokannassa on kaksi osaa: opintokokonaisuuksien tietokanta ja resurssitietokanta. Resurssitietokannasta voi etsiä tekijän, otsikon ja avainsanojen avulla lyhyitä kuvauksia valikoiduista teoksista, mm. kirjallisuudesta ja elokuvista. Idea siis on sama kuin NYU:n tietokannassa, mutta brittiläinen tietokanta ei ole yhtä monipuolinen. Opintokokonaisuuksien tietokannasta voi hakea kursseja Brintannian eri yliopistoissa järjestettävistä medical humanities kursseista. Hakuja voi tehdä hakusanan, otsikon, tason (undergraduate, postgraduate, continuing professional development) ja kohdeyleisön mukaan. Vaihtoehtoisina kohdeyleisöinä ovat lääkärit, sairaanhoitajat, lääketieteen opiskelijat ja moniammatilliset asiantuntijat. Muille kuin lääketieteen opiskelijoille suunnattuja kursseja löytyy vain vähän. Ilmeisesti tietokantakin on suunnattu pääasiassa lääketieteen opiskelijoille, mutta toisaalta muille ryhmille on epäilemättä vähän aihepiiriin liittyvää koulutusta. Body Electric on University of Illinois n opiskelijoiden toimittama verkkojulkaisu (http://www.uic.edu/com/mcme/body/main.htm). Se poikkeaa edellä esitellyistä tietokannoista, koska siinä julkaistaan lääketieteen opiskelijoiden sekä collegen ja yhteistyöinstituutioiden henkilökunnan itse tuottamia tekstejä, runoja, valokuvia ja taidetta. Lehteä on julkaistu vuodesta 1984 alkaen ja sen arkistot löytyvät internetistä. Body Electric julkaisulle löytyisi hyvinkin monipuolisia käyttömahdollisuuksia Asklepios-opetuksessa. Se voisi toimia seminaarien ja kurssitöiden lähteenä sekä vastaavantyyppisten omien julkaisujen tai kokoelmien innoittajana. Body Electric julkaisu liittyy yliopiston Medical Humanities ohjelmaan (http://www.uic.edu/com/mcme/humanities.htm). Medical Humanities -opetus terveystieteiden keskukselle on University of Illinois ssa alkanut jo vuonna Nykyinen ohjelma tarjoaa opetusta lääketieteen opiskelijoille neljän ensimmäisen opiskeluvuoden ajan kliinisen opetuksen yhteydessä. Medical Humanities Program (MPH) järjestää lyhyitä kursseja esimerkiksi vaihtoehtolääkinnästä ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta. Lisäksi ohjelman puitteissa järjestetään koko yliopistoyhteisölle avoimia kursseja kliinisen etiikan ja lääketieteen historian kaltaisista aiheista. Tämä ohjelma siis pyrkii suuntaamaan opetustaan myös lääketieteellisen tiedekunnan ulkopuolelle, vaikka pääpaino onkin lääketieteilijöiden opetuksessa. Kanadalaisen University of Manitoban Medical Humanities Program (http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/medical_humanities/) tarjoaa opetusta sekä kandivaiheen lääketieteen opiskelijoille että muille opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lääketieteen 3

4 opiskelijoille on tarjolla kursseja kliinisestä etiikasta, lääketieteen historiasta, inhimillisistä arvoista, oikeustieteestä, vaihtoehtolääkinnästä ja lievittävästä hoidosta. Muille on tarjolla vain kolme ensin mainittua kokonaisuutta. Tämän opintokokonaisuuden sivuilta löytyy linkkejä mm. valikoiduille lääketieteen etiikan sivustoille Kanadassa ja Yhdysvalloissa sekä lääketieteen historian sivustoille. Lääketieteen historian opetukseen liittyy Hippocrates on the web -sivusto (http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/units/history/), jolla on tiivistelmiä Manitoban yliopiston lääketieteen historian kurssien sisällöistä sekä aiheeseen liittyviä linkkejä. Linkkien kautta pääsee mm. Manitoban yliopiston Health Sciences kirjastoihin (http://www.umanitoba.ca/libraries/health/internet/histlink.shtml), joiden verkkosivuilta löytyy monipuolisia linkkejä muidenkin kuin pohjoisamerikkalaisten organisaatioiden sivuille. Kirjaston sivuilta löytyy myös linkki USA:n National Library of Medicine ja Wellcome Library for the History and Understanding of Medicine -sivuille. Näiltä sivustoilta löytyy myös vapaasti käytettävissä olevia tekstejä ja kuvia. Tästä syystä Manitoban yliopiston Health Sciences kirjastojen sivusto on erittäin hyvä lähtökohta esimerkiksi Asklepios-opiskelijoille, jotka etsivät materiaalia ja aiheita kurssitöihin. Kaikille esimerkkeinä käsittelemilleni sivustoille tuntuu olevan ominaista englanninkieliseen maailmaan keskittyminen. Tämä on ymmärrettävää, kun ottaa huomioon, että vastaavia opintokokonaisuuksia ei kovin paljon edes ole maailmalla, mutta ainakin etiikkaan, lääketieteen historiaan ym. medical humanities aihepiireihin liittyvistä aiheista varmasti löytyisi enemmänkin aineistoa, jota olisi tarpeellista hyödyntää myös opetuskäytössä. 2. Opiskelijoiden verkkoresurssien käyttö ja asennoituminen verkko-opetukseen 2.1. Tietoverkkojen hyödyntäminen Asklepios-opinnoissa Opiskelijoille lähetetyn kyselyn tarkoituksena oli selvittää Asklepios-opiskelijoiden tämänhetkistä www-resurssien käyttöä sekä asennoitumista verkko-opetukseen. Kysely koski sekä Asklepioskokonaisuuden sivujen hyödyntämistä että yleisemmin internet-resurssien käyttöä Asklepiosopinnoissa. Asenteita verkko-opetukseen kartoitin sekä yleisemmällä tasolla että koskien mahdollista tulevan Asklepios-kurssin osittaista verkkototeutusta. 4

5 Lähetin kyselyn sähköpostitse kolme kertaa, ensin kahdesti Asklepios-kurssin sähköpostilistalle ja sitten niille, jotka eivät vielä olleet vastanneet. Sain vastauksia 11 kpl. Vastauksia tuli siis kohtuullisesti ottaen huomioon, että kurssilta on jäänyt pois opiskelijoita ja osan yhteystiedot olivat vanhentuneita. Syksyllä aloittaneita opiskelijoita oli kaikkiaan 21. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista viisi oli humanisteja, kuusi lääketieteilijöitä, kahdeksan naisia ja kolme miehiä. Kuusi oli jättänyt Asklepios-kokonaisuuden jossain vaiheessa kesken. Teettämäni kysely (ks. liite) käsitteli sitä, miten paljon opiskelijat ovat hyödyntäneet wwwresursseja ja erityisesti Asklepios-ohjelman nettisivuja Asklepios-opinnoissaan. Lisäksi selvitin asenteita verkko-opetusta kohtaan. Lähdin tarkoituksella hyvin väljästä www-resurssin määritelmästä, koska tavoitteenani oli saada tuntumaa siihen, miten opiskelijat itse ymmärtävät tietoverkkojen hyödyntämisen opiskelussa. Opiskelijoiden asenoitumisen ja lähtötilanteen selvittäminen on eduksi suunniteltaessa mahdollista opetuksen osittaista siirtämistä verkkoon. Verkko-opetuksella tarkoitan opetusta ja opiskelua, jota tuetaan tai jonka jokin osa perustuu tietoverkkojen kautta saataviin tai siellä oleviin aineistoihin ja palveluihin. Verkkopedagogisia käsitteitä on suuri määrä verkko-opetuksen moninaisuudesta johtuen. 1 Tästä syystä voidaan pitää perusteltuna käyttää lähtökohtana hyvin väljää verkko-opiskelun määritelmää. Asklepios-kokonaisuuden verkkosivuja olivat hyödyntäneet melkein kaikki vastaajat kurssiohjelman ja aikataulun katsomiseen (taulukko 2). Tämä selittyy luonnollisesti sillä, että kokonaisuuden ohjelma löytyi ainoastaan verkosta, joten opiskelijoiden olisi ollut vaikeaa hyödyntää lähiopetusta katsomatta ohjelmaa verkosta. Tällä kurssilla www-sivuja hyödynnettiin opintokokonaisuuden sisältöä ja suorittamista koskevan tiedon välittämisessä. Taulukko 2. Miten paljon olet hyödyntänyt Asklepios-kokonaisuuden nettisivuja opiskelussasi ja mihin tarkoitukseen? Kurssiohjelman ja aikataulun katsominen Linkkilista lähtökohtana Hankkiakseni opintokokonaisuudesta tietoa Muu tarkoitus tiedonhaussa ennen sen alkua Tella et al. 2001, 21. 5

6 Myös ennen opintokokonaisuuden alkua tieto kurssin www-sivuista näyttää tavoittaneen opiskelijoita hyvin, koska 10 vastanneista oli käynyt sivuilla ennen kokonaisuuden alkua syksyllä Yhden opiskelijan mielestä www-sivujen merkityksestä kurssiohjelman suhteen olisi saanut tiedottaa enemmänkin opintojen aikana. Seuraava kysymys koski Asklepios-sivujen käytettävyyteen liittyviä seikkoja. Valtaosa vastaajista arvioi sivujen helppolukuisuuden, informatiivisuuden ja ulkonäön hyväksi (taulukko 3). Taulukko 3. Mitä mieltä olet Asklepios-sivuista? Hyvä Kohtalainen Huono Helppolukuisuus Informatiivisuus Ulkonäkö Käytettävyyteen liittyvät tekijät ovat ensiarvoisen tärkeitä www-sivustoja suunniteltaessa. 2 Informatiivisuuden kohdalla yksi vastaaja nosti esiin sen, että tietojen päivitystä ei tapahdu tarpeeksi usein eivätkä tiedot ole kovin yksityiskohtaisia. Asklepios-kokonaisuuden www-sivut toimivat lähinnä kurssien sisällön ja ajankohdan tiedotusvälineenä, ja tässä tarkoituksessa ne näyttävät toimineen vastaajien mielestä varsin hyvin. Suurin osa vastaajista arvioi käyttäneensä www-aineistoja ja palveluita ainakin jossain määrin Asklepios-opinnoissaan hyödyksi (taulukko 4). Eniten www:tä oli käytetty tiedonhakuun, muutamat olivat myös löytäneet sen kautta lähdeaineistoja tai lähtökohtia kurssitöiden ideoinnille (taulukko 5). Kysymyksen 5 vastausvaihtoehdoksi olin liittänyt myös aiheeseen liittyvät keskusteluryhmät, koska ainakin NYU:n The Lit-med Archives tarjoaa mahdollisuuden keskusteluryhmän seuraamiseen. Lisäksi olin kiinnostunut siitä, kuuluvatko opiskelijat sähköpostilistoille tai keskusteluryhmiin, joissa mahdollisesti keskusteltaisiin myös humanistis-lääketieteellisistä ongelmista. Tällaista toimintaa kukaan ei kuitenkaan ilmoittanut. 2 Ks. esim. Nielsen 2000,

7 Paljon Jonkin verran Vähän En lainkaan Taulukko 5. Jos olet käyttänyt www:tä Asklepios-opinnoissasi, mihin tarkoitukseen olet sitä hyödyntänyt? Taulukko 4. Miten paljon olet hyödyntänyt www-aineistoja tai palveluja Asklepiosopinnoissasi? Tiedonhaku Tiedonhaku wwwdokumentteja, Liittymällä Ideoinnin Muu hakukoneilla tietokannoista - julkaisuja tai sivustoja lähdeaineistona postitus-listoille, keskusteluryhmiin tms. apuna tai lähtökohtana projekti- ja kurssitöissä Kysymyksen 5 vastausvaihtoehdoissa oli tarkoituksella lueteltu tiedonhaun lisäksi www-aineistot lähteinä sekä ideoinnin apuna. Tiedonhaku erilaisilla hakukoneilla ja kirjastotietokannoista on varmasti monille nykyopiskelijoille rutiininomainen tapa lähteä etsimään tietoa uudesta aiheesta. Tämä näyttäisi olleen myös kyselyyn vastanneille tyypillisin internetin käyttötapa opiskelussa. Tämän lisäksi on tarpeen nostaa internet-julkaisujen ym. www-aineistojen lähteenä käyttämisen omaksi vaihtoehdokseen. Ideointia koskeva vastausvaihtoehto menee päällekkäin muiden vaihtoehtojen kanssa, mutta koin sen nostamisen omaksi vaihtoehdokseen perusteluksi, koska se tuo pelkän tiedonhaun lisäksi hieman syvällisempään käyttötarkoitukseen viittaavan aspektin. Täysin toisensa poissulkevien vaihtoehtojen laatiminen ei olisi ollut mielekästä eikä edes mahdollista Asenteet mahdollista verkko-opetusta kohtaan Aiemmissa tutkimuksissa opiskelijat ovat nimenneet verkko-opiskelun parhaiksi puoliksi joustavuuden suhteessa aikaan ja paikkaan, verkkokeskustelut ja ohjaajan palautteen. 3 Kyselyssäni 3 Mannisenmäki&Manninen 2004, 21. 7

8 yleisin verkko-opiskelun hyväksi puoleksi mainittu ominaisuus oli ajasta ja paikasta riippumattomuus. Tämän oli maininnut myönteisenä asiana viisi opiskelijaa. Kaksi vastaajaa arvioi myös ajasta ja paikasta riippumattomuuden aiheuttavan mahdollisesti motivaation puutetta ja opintojen jäämistä roikkumaan. Verkko-opiskelun myönteisinä puolina mainittiin myös helppous ja käytännöllisyys Verkko-opetusta suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava, että ajasta ja paikasta riippumattomuuskin on suhteellista. Opiskelijoiden näkemyksiä verkkokursseista tutkinut Anne Nevgi korostaa, että opiskelu tapahtuu aina jossain ajassa ja paikassa. Tosiasiallinen vapaus riippuu kurssista: voi olla tiukastikin aikataulutettuja verkkokursseja. Siinä tapauksessa, että verkkokurssilla on hyvin joustava aikataulu, on kurssin ohessa oltava opintojen suunnittelua tukevia elementtejä, kuten malliaikatauluja. Näin tehostetaan verkkokurssin suorittamista. Verkkokurssilla opiskelijat tarvitsevat tukea opintojen suunnitteluun jo siitäkin syystä, että uusi oppimisympäristö voi aiheuttaa vierauden tunnetta ja epätietoisuutta. 4 Verkko-opiskelijalle ajankäytön hallinta on hyvin keskeistä: vaikka verkko-opiskelussa suoritusten ajankohdasta voidaan joustaa, vaatii opiskelu aina aikaa ja työtä. 5 Verkko-opintojen yhteydessä erilaisten tuki- ja ohjausjärjestelyiden merkitys korostuu. 6 Vaikka tietoverkot tarjoavat mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomalle vuorovaikutukselle, ne tarjoavat kasvoista kasvoihin tapahtuvaan kommunikaatioon verrattuna hyvin rajalliset vastavuoroisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdollisuudet. 7 Tämä näyttää olevan tässä kyselyssä opiskelijoiden verkko-opetukseen yleisimmin liittämä negatiivinen mielleyhtymä. Neljä vastaajaa mainitsi verkko-opetuksen negatiivisena puolena vuorovaikutuksen puutteen. Muina verkko-opetuksen haittapuolina mainittiin mm. tietokoneiden puute, netistä riippuvuus ja se, että näytöltä on hankala lukea pitkiä tekstejä. Vuorovaikutuksen vähäisyys tai jopa sen puuttuminen kokonaan näyttäisi tähän kyselyyn vastanneiden joukossa olevan keskeisin verkko-opetukseen yhdistetty haittapuoli. Vuorovaikutus on melko yleisluontoinen käsite. Yleensä sillä tarkoitetaan, että ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 8 Jouni Immonen jakaa etäopetuksessa tapahtuvan vuorovaikutuksen kolmeen lajiin: 4 Nevgi 2001, Mannisenmäki&Manninen 2004, Ks. esim. Kiviniemi 2001, 78, Hakkarainen 2001, 19; Mannisenmäki&Manninen 2004, Matikainen 2001, 55. 8

9 oppijan ja opettajan, oppijan ja oppijan sekä oppijan ja oppimateriaalin väliseen. Hänen mukaansa tietoverkot ovat tarjonneet uusia mahdollisuuksia kaikille vuorovaikutuksen lajeille. 9 Tietoverkkojen käytön sosiaalipsykologiaa tutkineen Janne Matikaisen mukaan tietoverkkovälitteiselle viestinnälle on ominaista sosiaalinen vihjeettömyys. Sosiaalisen läsnäolon teorian mukaan kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus perustuu suurempaan sosiaaliseen läsnäoloon kuin yksipuolisempi tietoverkkovälitteinen viestintä. Tällöin kuitenkin olennainen kysymys on se, tuntevatko ihmiset toisensa entuudestaan. Mikäli he tuntevat toisensa entuudestaan, tietokone on vain yksi väline. 10 Tästä syystä verkko-opetuksen soveltaminen yhtenä opetusmuotona perinteisen luento- ja pienryhmäopetuksen ohessa ei automaattisesti johda vuorovaikutuksen puutteellisuuteen tai vaikeutumiseen. Lisäksi on huomattava, että aivan kuten ajasta ja paikasta riippumattomuus, myös vuorovaikutuksen aste voi vaihdella verkkokurssista ja opintokokonaisuudesta riippuen. Joillakin vastaajilla näyttäisi olevan liian yksipuolinen kuva verkko-opiskelusta yksinäisenä ja esimerkiksi perinteiselle luento-opetukselle vastakkaisena. Tietoverkkoja hyödyntävä opetus on kuitenkin opetuksen toteuttamista erilaisia välineitä, esimerkiksi videoluentoja ja verkkopohjaisia keskustelualueita käyttäen. Vastaajista kahdeksan suhtautui mahdolliseen Asklepios-kurssien osittaiseen verkko-opetukseen ainakin varovaisen myönteisesti. Yksi ei vastannut tähän kysymykseen mitään, yksi ei ottanut kantaa ja yksi suhtautui verkko-opetukseen Asklepios-opintojen kohdalla kielteisesti. Suurin osa vastaajista siis piti verkko-opetusta ainakin harkitsemisen arvoisena mahdollisuutena. Verkkoopetukseen liittyvistä ongelmista ja mahdollisuuksista näyttäisi vastaajilla olevan keskeisiä uhkia ja mahdollisuuksia huomioiva, joskin hieman yksipuolinen kuva. 3. Pohdinta Asklepios-kokonaisuuden opetuksessa voitaisiin jatkossa pyrkiä hyödyntämään olemassaolevia verkkoresursseja enemmän. Internetistä löytyvät Medical Humanities sivustot voisivat toimia tiedonhaun ja kurssitöiden suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtana. Opiskelijoiden ennakkoodotusten ja taitojen huomioiminen ja laajempi kartoittaminen olisi hyödyllistä esimerkiksi ohjauksen kohdentamisessa, etenkin jos Asklepios-opetusta aiotaan jatkossa toteuttaa osittain myös 9 Immonen 2001, Matikainen 2001, 56. 9

10 verkko-opintoina. Kurssin aikataulutus ja sosiaalisen ryhmän aikaansaaminen vaikuttaa opiskelua edistävästi verkko-opinnoissa. 11 Projektityöni kyselylomakkeessa olin muotoillut verkko-opetukseen asennoitumista koskevat kysymykset tarkoituksella väljästi, koska nykyisiin Asklepios-opintoihin ei sisältynyt verkkokursseja, joihin liittyviä yksityiskohtaisempia mielipiteitä olisi voinut kysyä suoraan. Jälkeenpäin ajatellen olisi kuitenkin pitänyt kysyä tarkemmin esimerkiksi muiden opintojen yhteydessä saaduista verkko-opiskelukokemuksista. Muutamat vastaajat kyllä viittasivat aikaisempiin kokemuksiin tai niiden puuttumiseen verkko-opiskelua koskevissa vastauksissaan. Tämä kysely on muutenkin vain suuntaa antava jo vastaajajoukon pienuudesta johtuen. Kaiken kaikkiaan tämän kyselyn perusteella muodostuu se kuva, että opiskelijoiden tietoverkkojen hyödyntämistä Asklepios-opinnoissa voitaisiin monipuolistaa ja suurin osa suhtautuu verkkoopetuksen mahdollisuuteen ainakin periaatteessa myönteisesti. Opiskelijat myös tunnistavat verkkoopetuksessa sekä mahdollisuuksia että ongelmia. LÄHTEET WWW-lähteet Body Electric. A Literary Arts Magazine - the Department of Medical Education at the University of Illinois College of Medicine Chicago. [Ref ] The Medical Humanities Program, University of Illinois, Chicago. [Ref ] Medical Humanities Resources at the NYU School of Medicine. [Ref ] The Medical Humanities Program, University of Manitoba [Ref ] 11 Nevgi 2001,

11 Hippocrates on the web History of Medicine, Faculty of Medicine, University of Manitoba. [Ref ] Health Sciences Libraries, University of Manitoba. [Ref ] The UCL Medical Humanities Resource Database [Ref ] Kirjallisuus Hakkarainen, Kai Aikuisen oppiminen verkossa. - Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena Toim. Pekka Sallila ja Pekka Kalli. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy. Immonen, Jouni Kirjeopetuksesta verkko-opiskeluun Etäopetuksen neljä sukupolvea. - Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä Toim. Janne Matikainen & Jyri Manninen. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Kiviniemi, Kari Autonomian ja ohjauksen suhde verkko-opetuksessa. - Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena Toim. Pekka Sallila ja Pekka Kalli. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy. Mannisenmäki, Eija & Manninen, Jyri Avoimen yliopiston verkko-opiskelijan muotokuva. Tutkimus opetuksesta, opiskelusta ja opiskelijoista verkossa. Raportteja ja selvityksiä 44. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia: Palmenia-kustannus. Mannisenmäki, Eija Oppija verkossa yksin ja yhdessä. - Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä Toim. Janne Matikainen & Jyri Manninen. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Matikainen, Janne Tietoverkkojen käytön sosiaalipsykologiaa. - Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä Toim. Janne Matikainen & Jyri Manninen. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. 11

12 Nevgi, Anne Yksin vai yhdessä Opiskelijoiden kokemuksia verkkokursseilta. - Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä Toim. Janne Matikainen & Jyri Manninen. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Nielsen, Jakob Www-suunittelu. Alkuteos: Designing Web Usability. Suom. Timo Haanpää. Helsinki: IT Press. Tella, Seppo; Vahtivuori, Sanna; Vuorento, Anu; Wager, Petra & Oksanen, Ulla Verkko opetuksessa opettaja verkossa. Helsinki: Edita. LIITE Kysely opiskelijoille 12

Verkkokoulutus ja organisaation muutoshaasteet

Verkkokoulutus ja organisaation muutoshaasteet Verkkokoulutus ja organisaation muutoshaasteet Janne Matikainen, projektipäällikkö Helsingin yliopisto Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia janne.matikainen@helsinki.fi Mistä muutoshaasteet kumpuavat?

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen Hyvä opettaja, Verkko-opintojen mitoituskehikko on verkko-opetuksen suunnittelun työväline. Kehikon avulla voit suunnitella verkkoopetustasi siten, että opiskelijalle jää opintojaksolla aikaa ymmärtävään

Lisätiedot

Tänä päivänä yksilöltä edellytetään yhä useammin itsensä kehittämistä, jatkuvaa

Tänä päivänä yksilöltä edellytetään yhä useammin itsensä kehittämistä, jatkuvaa ChyNetti : Chydenius-Instituutin verkkojulkaisuja, ISSN 1457-5345 http://www.chydenius.fi/julkaisut/chynetti/esittely.html Julkaisija Jyväskylän yliopisto, Chydenius-Instituutti. Kokkola. Nro 15 / Puheenvuorot

Lisätiedot

OPETTAJANA JA OHJAANA VERKOSSA - verkkopedagogiikkaa käytännössä

OPETTAJANA JA OHJAANA VERKOSSA - verkkopedagogiikkaa käytännössä OPETTAJANA JA OHJAANA VERKOSSA - verkkopedagogiikkaa käytännössä TieVie Anne Nevgi Tutkijalehtori Kasvatustieteen laitos Helsingin yliopisto Oma virtuaalihistoria... 1997-98 kiinnostus herää uudet mahdollisuudet

Lisätiedot

Oma virtuaalihistoria...

Oma virtuaalihistoria... OPETTAJANA JA OHJAANA VERKOSSA - verkkopedagogiikkaa käytännössä TieVie Anne Nevgi Tutkijalehtori Kasvatustieteen laitos Helsingin yliopisto Oma virtuaalihistoria... 1997-98 kiinnostus herää uudet mahdollisuudet

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Pilotin tavoitteena edistää opiskelijan oppimista verkko-opetuksen laadunhallintaa

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen verkko-opetuksen kehitysprosessin kuvaus Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Tampere 9.5.2007 Tiina Rissanen ja

Lisätiedot

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Kalvot www-sivuilla: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu www.tut.fi/kirjasto/pori

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle - voiko sitä opiskella verkossa? Case: Co-op Network Studies

Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle - voiko sitä opiskella verkossa? Case: Co-op Network Studies - Huipulle ja yhteiskuntaan Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle - voiko sitä opiskella verkossa? Case: Co-op Network Studies Verkko-opetuskoordinaattori Pekka Hytinkoski Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)?

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)? vastaajia vastaamattomia? 4% Kysely - Toukokuu 214 - Performanssitaidetta tekeviltä kysyttiin hdän käytännöistään ja näkemyksistään dokumentaatiosta, tekijänoikeuksista ja arkistoinnista, jakaminen jaetun

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Lapin kirjastojen portaali lappilaisten opetuksen, opiskelun ja oppimisen tukena

Lapin kirjastojen portaali lappilaisten opetuksen, opiskelun ja oppimisen tukena Lapin kirjastojen portaali lappilaisten opetuksen, opiskelun ja oppimisen tukena Tiina Kemppainen Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tiina.Kemppainen@ramk.fi 18.9.2003 http://amc.pori.tut.fi/moments

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

Verkko-opetus ja vuorovaikutuksen haasteet

Verkko-opetus ja vuorovaikutuksen haasteet Verkko-opetus ja vuorovaikutuksen haasteet Janne Matikainen Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän laitos Verkkokeskustelut eivät ehkä sovi kaikille. Itse nautin niistä. opiskelijan kommentti

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA SVV-seminaari Tampere 18.-19.1.2013 Päivi Majoinen! TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansalaisopistoissa paljon tuntiopettajia, jopa 80

Lisätiedot

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä)

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Tuutortapaaminen 8.10. Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn

Lisätiedot

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti.

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti. Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Kiravo 2013 Mikä on verkkosyöte? Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä

Lisätiedot

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 1 Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 Ari Sainio/Selkokeskus 2015 Selkokeskus teki keväällä 2015 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kunnille kyselyn selkokielen tarpeesta. Kyselyllä

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Aikuiskoulutuspolitiikan tavoitteet ja sähköinen palveluympäristö

Aikuiskoulutuspolitiikan tavoitteet ja sähköinen palveluympäristö Johdon seminaari: SÄHKÖISET ASIAKASPALVELUT YHTEENTOIMIVUUS TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Aikuiskoulutuspolitiikan tavoitteet ja sähköinen palveluympäristö Johtaja Kirsi Kangaspunta Aikuiskoulutuspolitiikan

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015!

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OMA TAUSTA! Matematiikan opetukseen liittyvä FL-tutkielma tietojenkäsittelyopissa 90-luvun alussa! Jatko-opiskelija "Mobile

Lisätiedot

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op)

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Harto Pönkä, Essi Vuopala Tavoitteet ja toteutus Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Using Webcasting to Enhance University Level Education

Using Webcasting to Enhance University Level Education Using Webcasting to Enhance University Level Education Case study: Mikkeli Business Campus By: Marco Villarreal Sisällys Tutkimuksen tarkoitus ja laajuus Case-tilanteen esittely Trendejä etäopetuksessa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Keski- Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöverkoston oppilaitoksissa Johanna Kattilakoski Toisen asteen koordinaattori helmikuu 2012

Lisätiedot

Organisatorinen muutos

Organisatorinen muutos Organisatorinen muutos 22.11.2001 TieVie-kouluttajakoulutus Helsingin yliopisto Projektipäällikkö Janne Sariola Teemat Lähtökohtia Miksi strategia? Mitä? Sisällöt Miten? Toimenpiteet Miksi? Strategisen

Lisätiedot

Tietokannoista hyöty irti myös työterveyshuollossa. Dos. Kalle Romanov

Tietokannoista hyöty irti myös työterveyshuollossa. Dos. Kalle Romanov Tietokannoista hyöty irti myös työterveyshuollossa Dos. Kalle Romanov Tietotarve, tietokannat ja työterveyshuolto Terveysportti ja lukuisat muut tietokannat ovat keskeisiä työvälineitä Ajantasainen tieto

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus?

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Kehityspäällikkö Heikki Mäkinen Amiedu Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Amiedu: www.amiedu.fi Amiedu - ammatillinen

Lisätiedot

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn päätös

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

1.a. Mitä ovat mielestäsi tulevaisuuden oppimistaidot? Miten toteuttaisit niitä omassa työssäsi?

1.a. Mitä ovat mielestäsi tulevaisuuden oppimistaidot? Miten toteuttaisit niitä omassa työssäsi? Lukiokyselyn koonti 1.a. Mitä ovat mielestäsi tulevaisuuden oppimistaidot? Miten toteuttaisit niitä omassa työssäsi? KESKEISIMMIKSI ARVIOIDUT TAIDOT tiedonhaku, -käsittely, -arviointi ja -soveltamistaidot

Lisätiedot

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi Tradenomin tutkinto monimuoto-opintoina opintoina: kokemuksia ja kehittämistä SULOP2012 Sulautuva opetus ja oppiminen Tausta Sisältö Toteutuksen rakenne Onnistuneen oppimisen ja opetuksen edellytykset

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Blended Learning ja sen hyödyntäminen avoimen yliopistoopetuksen. Blended learning & tulevaisuuden menestystekijät

Blended Learning ja sen hyödyntäminen avoimen yliopistoopetuksen. Blended learning & tulevaisuuden menestystekijät Blended Learning ja sen hyödyntäminen avoimen yliopistoopetuksen kehittämisessä Avoimien yliopistojen valtakunnalliset neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007 Avoimen yliopiston menestystekijöiden pohtiminen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa Linjakas TAHI Palautteen pedagogiikkaa Markku Ihonen 24.9.2012 markku.ihonen@uta.fi Yleistä opiskelijapalautteesta 1 arvioidaan sitä, mihin voidaan vaikuttaa kaikki muodostaa yhdessä tärkeän tietopohjan

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Tämä verkkokurssi toteutetaan Verkkokurssin tuotantoprosessi kurssin TIES463 harjoitustyönä Milloin? Verkkokurssi valmistuu kevään 2014 aikana

Lisätiedot