Medical Humanities verkkoresurssit ja opiskelijoiden asennoituminen verkkoopetukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Medical Humanities verkkoresurssit ja opiskelijoiden asennoituminen verkkoopetukseen"

Transkriptio

1 Asklepios V Projektityö/ Raportti Jenni Meriläinen, Medical Humanities verkkoresurssit ja opiskelijoiden asennoituminen verkkoopetukseen Asklepios-opintojen projektityöni lähti liikkeelle kiinnostuksesta Medical Humanities aiheesta löytyviä verkkoresursseja ja niiden mahdollista opetuskäyttöä kohtaan. Asklepios-kokonaisuuden www-sivuilla (http://asklepios.utu.fi/) löytyy muutamia aiheeseen liittyviä linkkejä. Projektityöni koostuu kahdesta osasta: Ensimmäinen osa käsittelee sitä, millaisia Medical Humanities aiheeseen liittyviä ja mahdollisesti Asklepios-opetuksessa hyödynnettäviä resursseja internetistä löytyy. Toinen osa taas käsittelee Asklepios-kurssille osallistuneiden opiskelijoiden asenteita verkko-opetukseen ja sitä, miten he ovat hyödyntäneet www-resursseja Asklepiosopinnoissaan. Selvittääkseni opiskelijoiden asenteita teetin Asklepios-kurssin opiskelijoilla kyselyn (Liite 1). Medical Humanities opintokokonaisuuksia on erityisesti USA:ssa ja Britanniassa ja joissakin ohjelmissa on mahdollista jopa suorittaa aiheesta tohtorintutkinto. Kartoitin Medical Humanities aiheeseen liittyviä sivustoja ja tietokantoja, joiden taustalla on yleensä opintokokonaisuus. Tarkoitukseni on selvittää, millaisia Medical Humanities aiheeseen liittyviä resursseja opintokokonaisuuksien www-sivuilta löytyy ja millaisille kohderyhmille ne on suunnattu. Miten näitä www-sivustoja voisi hyödyntää Asklepios-kokonaisuuden opetuksessa? Analysoin näitä kysymyksiä muutaman esimerkkitapauksen kautta. 1. Medical Humanities opintokokonaisuuksiin liittyvät verkkoresurssit Internetistä löytyy Medical Humanities opintokokonaisuuksien sivustoja ja niihin liittyen esimerkiksi tieto- ja kuva-arkistoja. Medical Humanities aihetta käsitteleviä nettisivustoista olen valinnut muutamia esimerkkisivustoja, New York Universityn ylläpitämän verkkosivuston, University College London n ylläpitämän tietokannan sekä kanadalaisen University of Manitoban 1

2 Medical Humanities Program n sivut ja opiskelijoiden toimittaman verkkolehden, jota julkaisee the Department of Medical Education at the University of Illinois College of Medicine. Näiden sivustojen lisäksi on luonnollisesti useita muita vastaavia kokonaisuuksia. Olen valinnut nämä esimerkit, koska ne edustavat useamman eri maan Medical Humanities kokonaisuuksia ja kaikkiin niihin liittyy mahdollisesti Asklepios-opetuksessa hyödynnettäviä resursseja. Yksi keskeisimpiä aiheeseen liittyvistä verkkosivustoista on New York University School of Medicine n ylläpitämät verkkoresurssit (http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/medhum.html) ja erityisesti Literature, Arts and Medicine Database (http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/lit-meddb/index.html). Tämä tietokanta on syntynyt useiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Tietokanta sisältää kuvauksia ja arviointeja koskien medical humanities -aiheeseen liittyvää taidetta, kirjallisuutta ja esittäviä taiteita. Hakuvaihtoehtoina on mm. vapaasanahaku, tekijähaku, otsikko, tyylilaji ja aikakausi. Tietokannassa on runsaasti sisäisiä linkkejä, joiden kautta pystyy hakemaan vaivattomasti lisätietoja. Tietokantaan sisältyy tekstien lisäksi myös kuva- ja audiotiedostoja. Hyvät ja kattavat hakuvaihtoehdot ovat tämän tietokannan hyvä puoli, samoin tietokannan monipuolisuus ja laajuus. Tämä tosin myös asettaa käyttäjälle vaatimuksia, koska tiedonpaljouteen on helppo eksyä. Toimittajien tarkoituksena on ollut koota tietoa Medical Humanities aiheen opettamisen kannalta käyttökelpoisista teoksista yhteen tietokantaan. Teoksia myös esitellään opetustarkoituksia silmälläpitäen. Tietokanta soveltuu hyvin aihetta koskevien hakujen lähtökohdaksi ja tietopankiksi niin opettajille kuin opiskelijoillekin. NYU:n ilmeisen kattavaan tietokantaan onkin viitattu useimmilla muilla Medical Humanities nettisivustoilla. Lisäksi NYU School of Medicine julkaisee medical humanities aiheeseen liittyvää sähköpostilistaa, jonka keskusteluja on mahdollista lukea, vaikka ei itse kuuluisi listalle. NYU myös ylläpitää tietokantaa Medical Humanities asiantuntijoista, jotka on listattu maanosan mukaan. Lisäksi sivustoon kuuluu tietokanta opintokokonaisuuksista, joista voi hakea tietoa instituution, aiheen ja vapaasanahaun avulla. Molemmat viimeksi mainitut tietokannat kuitenkin keskittyvät lähinnä pohjoisamerikkalaisiin asiantuntijoihin ja instituutioihin. Medical Humanities Resource Database, University College London (http://www.mhrd.ucl.ac.uk/) on tarkoitettu resurssiksi kaikille taiteiden ja humanismin käytöstä lääketieteen tutkimuksessa ja koulutuksessa kiinnostuneille. Tietokannan taustalla olevat instituutiot ovat v perustettu The Centre of Medical Humanities ja The UCL Centre for Health Informatics and Multiprofessional Education. Tietokanta on tekijöiden mukaan saanut inspiraationsa NYU:n tietokannasta. 2

3 Tietokannassa on kaksi osaa: opintokokonaisuuksien tietokanta ja resurssitietokanta. Resurssitietokannasta voi etsiä tekijän, otsikon ja avainsanojen avulla lyhyitä kuvauksia valikoiduista teoksista, mm. kirjallisuudesta ja elokuvista. Idea siis on sama kuin NYU:n tietokannassa, mutta brittiläinen tietokanta ei ole yhtä monipuolinen. Opintokokonaisuuksien tietokannasta voi hakea kursseja Brintannian eri yliopistoissa järjestettävistä medical humanities kursseista. Hakuja voi tehdä hakusanan, otsikon, tason (undergraduate, postgraduate, continuing professional development) ja kohdeyleisön mukaan. Vaihtoehtoisina kohdeyleisöinä ovat lääkärit, sairaanhoitajat, lääketieteen opiskelijat ja moniammatilliset asiantuntijat. Muille kuin lääketieteen opiskelijoille suunnattuja kursseja löytyy vain vähän. Ilmeisesti tietokantakin on suunnattu pääasiassa lääketieteen opiskelijoille, mutta toisaalta muille ryhmille on epäilemättä vähän aihepiiriin liittyvää koulutusta. Body Electric on University of Illinois n opiskelijoiden toimittama verkkojulkaisu (http://www.uic.edu/com/mcme/body/main.htm). Se poikkeaa edellä esitellyistä tietokannoista, koska siinä julkaistaan lääketieteen opiskelijoiden sekä collegen ja yhteistyöinstituutioiden henkilökunnan itse tuottamia tekstejä, runoja, valokuvia ja taidetta. Lehteä on julkaistu vuodesta 1984 alkaen ja sen arkistot löytyvät internetistä. Body Electric julkaisulle löytyisi hyvinkin monipuolisia käyttömahdollisuuksia Asklepios-opetuksessa. Se voisi toimia seminaarien ja kurssitöiden lähteenä sekä vastaavantyyppisten omien julkaisujen tai kokoelmien innoittajana. Body Electric julkaisu liittyy yliopiston Medical Humanities ohjelmaan (http://www.uic.edu/com/mcme/humanities.htm). Medical Humanities -opetus terveystieteiden keskukselle on University of Illinois ssa alkanut jo vuonna Nykyinen ohjelma tarjoaa opetusta lääketieteen opiskelijoille neljän ensimmäisen opiskeluvuoden ajan kliinisen opetuksen yhteydessä. Medical Humanities Program (MPH) järjestää lyhyitä kursseja esimerkiksi vaihtoehtolääkinnästä ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta. Lisäksi ohjelman puitteissa järjestetään koko yliopistoyhteisölle avoimia kursseja kliinisen etiikan ja lääketieteen historian kaltaisista aiheista. Tämä ohjelma siis pyrkii suuntaamaan opetustaan myös lääketieteellisen tiedekunnan ulkopuolelle, vaikka pääpaino onkin lääketieteilijöiden opetuksessa. Kanadalaisen University of Manitoban Medical Humanities Program (http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/medical_humanities/) tarjoaa opetusta sekä kandivaiheen lääketieteen opiskelijoille että muille opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lääketieteen 3

4 opiskelijoille on tarjolla kursseja kliinisestä etiikasta, lääketieteen historiasta, inhimillisistä arvoista, oikeustieteestä, vaihtoehtolääkinnästä ja lievittävästä hoidosta. Muille on tarjolla vain kolme ensin mainittua kokonaisuutta. Tämän opintokokonaisuuden sivuilta löytyy linkkejä mm. valikoiduille lääketieteen etiikan sivustoille Kanadassa ja Yhdysvalloissa sekä lääketieteen historian sivustoille. Lääketieteen historian opetukseen liittyy Hippocrates on the web -sivusto (http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/units/history/), jolla on tiivistelmiä Manitoban yliopiston lääketieteen historian kurssien sisällöistä sekä aiheeseen liittyviä linkkejä. Linkkien kautta pääsee mm. Manitoban yliopiston Health Sciences kirjastoihin (http://www.umanitoba.ca/libraries/health/internet/histlink.shtml), joiden verkkosivuilta löytyy monipuolisia linkkejä muidenkin kuin pohjoisamerikkalaisten organisaatioiden sivuille. Kirjaston sivuilta löytyy myös linkki USA:n National Library of Medicine ja Wellcome Library for the History and Understanding of Medicine -sivuille. Näiltä sivustoilta löytyy myös vapaasti käytettävissä olevia tekstejä ja kuvia. Tästä syystä Manitoban yliopiston Health Sciences kirjastojen sivusto on erittäin hyvä lähtökohta esimerkiksi Asklepios-opiskelijoille, jotka etsivät materiaalia ja aiheita kurssitöihin. Kaikille esimerkkeinä käsittelemilleni sivustoille tuntuu olevan ominaista englanninkieliseen maailmaan keskittyminen. Tämä on ymmärrettävää, kun ottaa huomioon, että vastaavia opintokokonaisuuksia ei kovin paljon edes ole maailmalla, mutta ainakin etiikkaan, lääketieteen historiaan ym. medical humanities aihepiireihin liittyvistä aiheista varmasti löytyisi enemmänkin aineistoa, jota olisi tarpeellista hyödyntää myös opetuskäytössä. 2. Opiskelijoiden verkkoresurssien käyttö ja asennoituminen verkko-opetukseen 2.1. Tietoverkkojen hyödyntäminen Asklepios-opinnoissa Opiskelijoille lähetetyn kyselyn tarkoituksena oli selvittää Asklepios-opiskelijoiden tämänhetkistä www-resurssien käyttöä sekä asennoitumista verkko-opetukseen. Kysely koski sekä Asklepioskokonaisuuden sivujen hyödyntämistä että yleisemmin internet-resurssien käyttöä Asklepiosopinnoissa. Asenteita verkko-opetukseen kartoitin sekä yleisemmällä tasolla että koskien mahdollista tulevan Asklepios-kurssin osittaista verkkototeutusta. 4

5 Lähetin kyselyn sähköpostitse kolme kertaa, ensin kahdesti Asklepios-kurssin sähköpostilistalle ja sitten niille, jotka eivät vielä olleet vastanneet. Sain vastauksia 11 kpl. Vastauksia tuli siis kohtuullisesti ottaen huomioon, että kurssilta on jäänyt pois opiskelijoita ja osan yhteystiedot olivat vanhentuneita. Syksyllä aloittaneita opiskelijoita oli kaikkiaan 21. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista viisi oli humanisteja, kuusi lääketieteilijöitä, kahdeksan naisia ja kolme miehiä. Kuusi oli jättänyt Asklepios-kokonaisuuden jossain vaiheessa kesken. Teettämäni kysely (ks. liite) käsitteli sitä, miten paljon opiskelijat ovat hyödyntäneet wwwresursseja ja erityisesti Asklepios-ohjelman nettisivuja Asklepios-opinnoissaan. Lisäksi selvitin asenteita verkko-opetusta kohtaan. Lähdin tarkoituksella hyvin väljästä www-resurssin määritelmästä, koska tavoitteenani oli saada tuntumaa siihen, miten opiskelijat itse ymmärtävät tietoverkkojen hyödyntämisen opiskelussa. Opiskelijoiden asenoitumisen ja lähtötilanteen selvittäminen on eduksi suunniteltaessa mahdollista opetuksen osittaista siirtämistä verkkoon. Verkko-opetuksella tarkoitan opetusta ja opiskelua, jota tuetaan tai jonka jokin osa perustuu tietoverkkojen kautta saataviin tai siellä oleviin aineistoihin ja palveluihin. Verkkopedagogisia käsitteitä on suuri määrä verkko-opetuksen moninaisuudesta johtuen. 1 Tästä syystä voidaan pitää perusteltuna käyttää lähtökohtana hyvin väljää verkko-opiskelun määritelmää. Asklepios-kokonaisuuden verkkosivuja olivat hyödyntäneet melkein kaikki vastaajat kurssiohjelman ja aikataulun katsomiseen (taulukko 2). Tämä selittyy luonnollisesti sillä, että kokonaisuuden ohjelma löytyi ainoastaan verkosta, joten opiskelijoiden olisi ollut vaikeaa hyödyntää lähiopetusta katsomatta ohjelmaa verkosta. Tällä kurssilla www-sivuja hyödynnettiin opintokokonaisuuden sisältöä ja suorittamista koskevan tiedon välittämisessä. Taulukko 2. Miten paljon olet hyödyntänyt Asklepios-kokonaisuuden nettisivuja opiskelussasi ja mihin tarkoitukseen? Kurssiohjelman ja aikataulun katsominen Linkkilista lähtökohtana Hankkiakseni opintokokonaisuudesta tietoa Muu tarkoitus tiedonhaussa ennen sen alkua Tella et al. 2001, 21. 5

6 Myös ennen opintokokonaisuuden alkua tieto kurssin www-sivuista näyttää tavoittaneen opiskelijoita hyvin, koska 10 vastanneista oli käynyt sivuilla ennen kokonaisuuden alkua syksyllä Yhden opiskelijan mielestä www-sivujen merkityksestä kurssiohjelman suhteen olisi saanut tiedottaa enemmänkin opintojen aikana. Seuraava kysymys koski Asklepios-sivujen käytettävyyteen liittyviä seikkoja. Valtaosa vastaajista arvioi sivujen helppolukuisuuden, informatiivisuuden ja ulkonäön hyväksi (taulukko 3). Taulukko 3. Mitä mieltä olet Asklepios-sivuista? Hyvä Kohtalainen Huono Helppolukuisuus Informatiivisuus Ulkonäkö Käytettävyyteen liittyvät tekijät ovat ensiarvoisen tärkeitä www-sivustoja suunniteltaessa. 2 Informatiivisuuden kohdalla yksi vastaaja nosti esiin sen, että tietojen päivitystä ei tapahdu tarpeeksi usein eivätkä tiedot ole kovin yksityiskohtaisia. Asklepios-kokonaisuuden www-sivut toimivat lähinnä kurssien sisällön ja ajankohdan tiedotusvälineenä, ja tässä tarkoituksessa ne näyttävät toimineen vastaajien mielestä varsin hyvin. Suurin osa vastaajista arvioi käyttäneensä www-aineistoja ja palveluita ainakin jossain määrin Asklepios-opinnoissaan hyödyksi (taulukko 4). Eniten www:tä oli käytetty tiedonhakuun, muutamat olivat myös löytäneet sen kautta lähdeaineistoja tai lähtökohtia kurssitöiden ideoinnille (taulukko 5). Kysymyksen 5 vastausvaihtoehdoksi olin liittänyt myös aiheeseen liittyvät keskusteluryhmät, koska ainakin NYU:n The Lit-med Archives tarjoaa mahdollisuuden keskusteluryhmän seuraamiseen. Lisäksi olin kiinnostunut siitä, kuuluvatko opiskelijat sähköpostilistoille tai keskusteluryhmiin, joissa mahdollisesti keskusteltaisiin myös humanistis-lääketieteellisistä ongelmista. Tällaista toimintaa kukaan ei kuitenkaan ilmoittanut. 2 Ks. esim. Nielsen 2000,

7 Paljon Jonkin verran Vähän En lainkaan Taulukko 5. Jos olet käyttänyt www:tä Asklepios-opinnoissasi, mihin tarkoitukseen olet sitä hyödyntänyt? Taulukko 4. Miten paljon olet hyödyntänyt www-aineistoja tai palveluja Asklepiosopinnoissasi? Tiedonhaku Tiedonhaku wwwdokumentteja, Liittymällä Ideoinnin Muu hakukoneilla tietokannoista - julkaisuja tai sivustoja lähdeaineistona postitus-listoille, keskusteluryhmiin tms. apuna tai lähtökohtana projekti- ja kurssitöissä Kysymyksen 5 vastausvaihtoehdoissa oli tarkoituksella lueteltu tiedonhaun lisäksi www-aineistot lähteinä sekä ideoinnin apuna. Tiedonhaku erilaisilla hakukoneilla ja kirjastotietokannoista on varmasti monille nykyopiskelijoille rutiininomainen tapa lähteä etsimään tietoa uudesta aiheesta. Tämä näyttäisi olleen myös kyselyyn vastanneille tyypillisin internetin käyttötapa opiskelussa. Tämän lisäksi on tarpeen nostaa internet-julkaisujen ym. www-aineistojen lähteenä käyttämisen omaksi vaihtoehdokseen. Ideointia koskeva vastausvaihtoehto menee päällekkäin muiden vaihtoehtojen kanssa, mutta koin sen nostamisen omaksi vaihtoehdokseen perusteluksi, koska se tuo pelkän tiedonhaun lisäksi hieman syvällisempään käyttötarkoitukseen viittaavan aspektin. Täysin toisensa poissulkevien vaihtoehtojen laatiminen ei olisi ollut mielekästä eikä edes mahdollista Asenteet mahdollista verkko-opetusta kohtaan Aiemmissa tutkimuksissa opiskelijat ovat nimenneet verkko-opiskelun parhaiksi puoliksi joustavuuden suhteessa aikaan ja paikkaan, verkkokeskustelut ja ohjaajan palautteen. 3 Kyselyssäni 3 Mannisenmäki&Manninen 2004, 21. 7

8 yleisin verkko-opiskelun hyväksi puoleksi mainittu ominaisuus oli ajasta ja paikasta riippumattomuus. Tämän oli maininnut myönteisenä asiana viisi opiskelijaa. Kaksi vastaajaa arvioi myös ajasta ja paikasta riippumattomuuden aiheuttavan mahdollisesti motivaation puutetta ja opintojen jäämistä roikkumaan. Verkko-opiskelun myönteisinä puolina mainittiin myös helppous ja käytännöllisyys Verkko-opetusta suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava, että ajasta ja paikasta riippumattomuuskin on suhteellista. Opiskelijoiden näkemyksiä verkkokursseista tutkinut Anne Nevgi korostaa, että opiskelu tapahtuu aina jossain ajassa ja paikassa. Tosiasiallinen vapaus riippuu kurssista: voi olla tiukastikin aikataulutettuja verkkokursseja. Siinä tapauksessa, että verkkokurssilla on hyvin joustava aikataulu, on kurssin ohessa oltava opintojen suunnittelua tukevia elementtejä, kuten malliaikatauluja. Näin tehostetaan verkkokurssin suorittamista. Verkkokurssilla opiskelijat tarvitsevat tukea opintojen suunnitteluun jo siitäkin syystä, että uusi oppimisympäristö voi aiheuttaa vierauden tunnetta ja epätietoisuutta. 4 Verkko-opiskelijalle ajankäytön hallinta on hyvin keskeistä: vaikka verkko-opiskelussa suoritusten ajankohdasta voidaan joustaa, vaatii opiskelu aina aikaa ja työtä. 5 Verkko-opintojen yhteydessä erilaisten tuki- ja ohjausjärjestelyiden merkitys korostuu. 6 Vaikka tietoverkot tarjoavat mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomalle vuorovaikutukselle, ne tarjoavat kasvoista kasvoihin tapahtuvaan kommunikaatioon verrattuna hyvin rajalliset vastavuoroisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdollisuudet. 7 Tämä näyttää olevan tässä kyselyssä opiskelijoiden verkko-opetukseen yleisimmin liittämä negatiivinen mielleyhtymä. Neljä vastaajaa mainitsi verkko-opetuksen negatiivisena puolena vuorovaikutuksen puutteen. Muina verkko-opetuksen haittapuolina mainittiin mm. tietokoneiden puute, netistä riippuvuus ja se, että näytöltä on hankala lukea pitkiä tekstejä. Vuorovaikutuksen vähäisyys tai jopa sen puuttuminen kokonaan näyttäisi tähän kyselyyn vastanneiden joukossa olevan keskeisin verkko-opetukseen yhdistetty haittapuoli. Vuorovaikutus on melko yleisluontoinen käsite. Yleensä sillä tarkoitetaan, että ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 8 Jouni Immonen jakaa etäopetuksessa tapahtuvan vuorovaikutuksen kolmeen lajiin: 4 Nevgi 2001, Mannisenmäki&Manninen 2004, Ks. esim. Kiviniemi 2001, 78, Hakkarainen 2001, 19; Mannisenmäki&Manninen 2004, Matikainen 2001, 55. 8

9 oppijan ja opettajan, oppijan ja oppijan sekä oppijan ja oppimateriaalin väliseen. Hänen mukaansa tietoverkot ovat tarjonneet uusia mahdollisuuksia kaikille vuorovaikutuksen lajeille. 9 Tietoverkkojen käytön sosiaalipsykologiaa tutkineen Janne Matikaisen mukaan tietoverkkovälitteiselle viestinnälle on ominaista sosiaalinen vihjeettömyys. Sosiaalisen läsnäolon teorian mukaan kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus perustuu suurempaan sosiaaliseen läsnäoloon kuin yksipuolisempi tietoverkkovälitteinen viestintä. Tällöin kuitenkin olennainen kysymys on se, tuntevatko ihmiset toisensa entuudestaan. Mikäli he tuntevat toisensa entuudestaan, tietokone on vain yksi väline. 10 Tästä syystä verkko-opetuksen soveltaminen yhtenä opetusmuotona perinteisen luento- ja pienryhmäopetuksen ohessa ei automaattisesti johda vuorovaikutuksen puutteellisuuteen tai vaikeutumiseen. Lisäksi on huomattava, että aivan kuten ajasta ja paikasta riippumattomuus, myös vuorovaikutuksen aste voi vaihdella verkkokurssista ja opintokokonaisuudesta riippuen. Joillakin vastaajilla näyttäisi olevan liian yksipuolinen kuva verkko-opiskelusta yksinäisenä ja esimerkiksi perinteiselle luento-opetukselle vastakkaisena. Tietoverkkoja hyödyntävä opetus on kuitenkin opetuksen toteuttamista erilaisia välineitä, esimerkiksi videoluentoja ja verkkopohjaisia keskustelualueita käyttäen. Vastaajista kahdeksan suhtautui mahdolliseen Asklepios-kurssien osittaiseen verkko-opetukseen ainakin varovaisen myönteisesti. Yksi ei vastannut tähän kysymykseen mitään, yksi ei ottanut kantaa ja yksi suhtautui verkko-opetukseen Asklepios-opintojen kohdalla kielteisesti. Suurin osa vastaajista siis piti verkko-opetusta ainakin harkitsemisen arvoisena mahdollisuutena. Verkkoopetukseen liittyvistä ongelmista ja mahdollisuuksista näyttäisi vastaajilla olevan keskeisiä uhkia ja mahdollisuuksia huomioiva, joskin hieman yksipuolinen kuva. 3. Pohdinta Asklepios-kokonaisuuden opetuksessa voitaisiin jatkossa pyrkiä hyödyntämään olemassaolevia verkkoresursseja enemmän. Internetistä löytyvät Medical Humanities sivustot voisivat toimia tiedonhaun ja kurssitöiden suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtana. Opiskelijoiden ennakkoodotusten ja taitojen huomioiminen ja laajempi kartoittaminen olisi hyödyllistä esimerkiksi ohjauksen kohdentamisessa, etenkin jos Asklepios-opetusta aiotaan jatkossa toteuttaa osittain myös 9 Immonen 2001, Matikainen 2001, 56. 9

10 verkko-opintoina. Kurssin aikataulutus ja sosiaalisen ryhmän aikaansaaminen vaikuttaa opiskelua edistävästi verkko-opinnoissa. 11 Projektityöni kyselylomakkeessa olin muotoillut verkko-opetukseen asennoitumista koskevat kysymykset tarkoituksella väljästi, koska nykyisiin Asklepios-opintoihin ei sisältynyt verkkokursseja, joihin liittyviä yksityiskohtaisempia mielipiteitä olisi voinut kysyä suoraan. Jälkeenpäin ajatellen olisi kuitenkin pitänyt kysyä tarkemmin esimerkiksi muiden opintojen yhteydessä saaduista verkko-opiskelukokemuksista. Muutamat vastaajat kyllä viittasivat aikaisempiin kokemuksiin tai niiden puuttumiseen verkko-opiskelua koskevissa vastauksissaan. Tämä kysely on muutenkin vain suuntaa antava jo vastaajajoukon pienuudesta johtuen. Kaiken kaikkiaan tämän kyselyn perusteella muodostuu se kuva, että opiskelijoiden tietoverkkojen hyödyntämistä Asklepios-opinnoissa voitaisiin monipuolistaa ja suurin osa suhtautuu verkkoopetuksen mahdollisuuteen ainakin periaatteessa myönteisesti. Opiskelijat myös tunnistavat verkkoopetuksessa sekä mahdollisuuksia että ongelmia. LÄHTEET WWW-lähteet Body Electric. A Literary Arts Magazine - the Department of Medical Education at the University of Illinois College of Medicine Chicago. [Ref ] The Medical Humanities Program, University of Illinois, Chicago. [Ref ] Medical Humanities Resources at the NYU School of Medicine. [Ref ] The Medical Humanities Program, University of Manitoba [Ref ] 11 Nevgi 2001,

11 Hippocrates on the web History of Medicine, Faculty of Medicine, University of Manitoba. [Ref ] Health Sciences Libraries, University of Manitoba. [Ref ] The UCL Medical Humanities Resource Database [Ref ] Kirjallisuus Hakkarainen, Kai Aikuisen oppiminen verkossa. - Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena Toim. Pekka Sallila ja Pekka Kalli. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy. Immonen, Jouni Kirjeopetuksesta verkko-opiskeluun Etäopetuksen neljä sukupolvea. - Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä Toim. Janne Matikainen & Jyri Manninen. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Kiviniemi, Kari Autonomian ja ohjauksen suhde verkko-opetuksessa. - Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena Toim. Pekka Sallila ja Pekka Kalli. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy. Mannisenmäki, Eija & Manninen, Jyri Avoimen yliopiston verkko-opiskelijan muotokuva. Tutkimus opetuksesta, opiskelusta ja opiskelijoista verkossa. Raportteja ja selvityksiä 44. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia: Palmenia-kustannus. Mannisenmäki, Eija Oppija verkossa yksin ja yhdessä. - Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä Toim. Janne Matikainen & Jyri Manninen. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Matikainen, Janne Tietoverkkojen käytön sosiaalipsykologiaa. - Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä Toim. Janne Matikainen & Jyri Manninen. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. 11

12 Nevgi, Anne Yksin vai yhdessä Opiskelijoiden kokemuksia verkkokursseilta. - Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä Toim. Janne Matikainen & Jyri Manninen. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Nielsen, Jakob Www-suunittelu. Alkuteos: Designing Web Usability. Suom. Timo Haanpää. Helsinki: IT Press. Tella, Seppo; Vahtivuori, Sanna; Vuorento, Anu; Wager, Petra & Oksanen, Ulla Verkko opetuksessa opettaja verkossa. Helsinki: Edita. LIITE Kysely opiskelijoille 12

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Verkkokeskustelut eivät ehkä sovi kaikille. Itse nautin niistä. Verkko-opetus ja vuorovaikutuksenhaasteet. Vuorovaikutuksen neljä haastetta

Verkkokeskustelut eivät ehkä sovi kaikille. Itse nautin niistä. Verkko-opetus ja vuorovaikutuksenhaasteet. Vuorovaikutuksen neljä haastetta Verkko-opetus ja vuorovaikutuksenhaasteet Janne Matikainen Verkkokeskustelut eivät ehkä sovi kaikille. Itse nautin niistä. opiskelijan kommentti graduseminaarissa Koulutus- ja kehittämiskeskuspalmenia

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Miksi lähdettiin l mukaan Tulevaisuuden koulu projektiin? Ritaharjuun valmistuva monitoimitalo 2010 (School of the Future-hanke) Oulun opetustoimi julisti haun

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa

Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa SVY:n opettajien palvelukokonaisuutta varten syksyllä 2002 tehdyn tutkimus- ja selvitysprojektin tuloksia ITK 03 Areena 10.4.2003 klo 12.30 Anne Nevgi & Annukka

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op)

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Harto Pönkä, Essi Vuopala Tavoitteet ja toteutus Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön,

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä)

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Tuutortapaaminen 8.10. Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen ohjaaminen teknologiatuetuissa ympäristöissä

Yhteisöllisen oppimisen ohjaaminen teknologiatuetuissa ympäristöissä Yhteisöllisen oppimisen ohjaaminen teknologiatuetuissa ympäristöissä Tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnittelu eri koulutusjärjestelmissä Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia EUROSTUDENT VI - SEMINAARI Petri Haltia 1.3.2016 Eurostudent FI = Opiskelijatutkimus 2014 Relevanssi kansalliselle koulutuspolitiikalle, Euroopan komissiolle, Bolognan prosessiin Suomen osuus Eurostudent

Lisätiedot

Opiskelijakysely verkkoopetuksesta

Opiskelijakysely verkkoopetuksesta Opiskelijakysely verkkoopetuksesta mmtdk:ssa Tuloksia Outi Nyrönen Tuloksia opiskelijakyselystä Kaavioissa vihreä kuvaa niitä opiskelijoita, jotka ovat kokeneet kyseisen verkon käytön myönteisesti. Siniharmaalla

Lisätiedot

Verkko-opetus ja vuorovaikutuksen haasteet

Verkko-opetus ja vuorovaikutuksen haasteet Verkko-opetus ja vuorovaikutuksen haasteet Janne Matikainen Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän laitos Verkkokeskustelut eivät ehkä sovi kaikille. Itse nautin niistä. opiskelijan kommentti

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Käytä mahdollisuuksia

Käytä mahdollisuuksia Käytä mahdollisuuksia Käytä mahdollisuuksia Tuotteemme päätyvät asiakkaille mitä erilaisempia teitä. Jälleenmyyjämmekin löytävät luoksemme mitä erilaisempia teitä. On tärkeää käyttää hyväkseen kaikki mahdollisuudet

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä 2010-2015 Vapaan sivistystyön päivät 27.-28.8.2015 Joensuu Heidi Luukkainen ja Leena Saloheimo Opinnäytteiden hakutapa: hakusanoilla

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa OPPI -kysely Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa Anna Parpala & Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Lauri Sinisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Onnistuuko verkkokurssilla, häh?

Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke

Lisätiedot

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Mitä tekemistä tutkijoilla oli interaktiivinen opetus ja oppiminen hankkeessa? Hankkeen alussa toinen tutkijoista

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

HowULEARN DIGITAALINEN OPPIMISEN JA OPETUKSEN TUKIJÄRJESTELMÄ

HowULEARN DIGITAALINEN OPPIMISEN JA OPETUKSEN TUKIJÄRJESTELMÄ HowULEARN DIGITAALINEN OPPIMISEN JA OPETUKSEN TUKIJÄRJESTELMÄ MITÄ JOS 1. kaikilla opiskelijoilla olisi mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta opiskeluun? tietoa käyttämiensä opiskelustrategioiden vahvuuksista

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle - voiko sitä opiskella verkossa? Case: Co-op Network Studies

Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle - voiko sitä opiskella verkossa? Case: Co-op Network Studies - Huipulle ja yhteiskuntaan Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle - voiko sitä opiskella verkossa? Case: Co-op Network Studies Verkko-opetuskoordinaattori Pekka Hytinkoski Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi H087-12 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi Tämän dokumentin tarkoituksena on määrittää kilpailutukseen H087-12 liittyvää käytettävyyden arviointia Tässä

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot