Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Pantsar Antero, puheenjohtaja Laine Antero Vaattovaara Anu Viljasalo Kyllikki Vaattovaara Pentti, :t 1-18 Pudas Pirkko Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Tiensuu Jaakko, kunnanhallituksen puheenjohtaja Keskitalo Anna-Liisa, kunnanhallituksen jäsen Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä Haataja Jorma, kunnanrakennusmestari, :t 16 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin oikein koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t 1-22 Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kyllikki Viljasalo ja Pirkko Pudas Pöytäkirjan allekirjoitus Antero Pantsar Puheenjohtaja Veijo Heiskari Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kyllikki Viljasalo Pirkko Pudas Pöytäkirja on pidetty Kolari yleisesti nähtävänä Veijo Heiskari Toimistonhoitaja

2 Tekninen lautakunta OSASTOPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 10-12/2010 Tekn ltk 1 Hallintosäännön 12 :n mukaan kunnanjohtaja, osastopäällikkö ja tulosalueen esimies ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita. Liitteenä yhteenveto osastopäällikön päätöksistä :t ajalta 10-12/2010, Liite n:o 1. Tekninen lautakunta merkitsee em. päätökset tiedoksi.

3 Tekninen lautakunta MAANKÄYTTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 10-12/2010 Tekn ltk 2 Hallintosäännön 11 :n mukaan kunnanjohtaja, osastopäällikkö ja tulosalueen esimies ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita. Liitteenä yhteenveto maankäyttöinsinöörin päätöksistä :t ajalta 10-12/2010 Liite n:o 2. Tekninen lautakunta merkitsee em. päätökset tiedoksi.

4 Tekninen lautakunta KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 10-12/2010 Tekn ltk 3 Krkm Hallintosäännön 11 :n mukaan kunnanjohtaja, osastopäällikkö ja tulosalueen esimies ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita. Liitteenä yhteenveto rakennusmestarin päätöksistä :t ajalta 10-12/2010 Liite n:o 3. Tekninen lautakunta merkitsee em. päätökset tiedoksi.

5 Tekninen lautakunta TOIMISTONHOITAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 10-12/2010 Tekn ltk 4 Hallintosäännön 11 :n mukaan kunnanjohtaja, osastopäällikkö ja tulosalueen esimies ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita. Liitteenä yhteenveto toimistonhoitajan päätöksistä :t ajalta 10-12/2010 Liite n:o 4. Tekninen lautakunta merkitsee em. päätökset tiedoksi.

6 Tekninen lautakunta TEKNISEN TOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2011 Tekn ltk 5 Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä kokouksessaan Kolarin kunnan vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeen kohdan 2.1 mukaan käyttösuunnitelma on tarkistettava mennessä kunnanvaltuuston hyväksymän määrärahan mukaiseksi. Talousarvion käsittelyn yhteydessä tehdyt muutokset on kohdennettu tulosyksikkötasolle. Täytäntöönpano-ohjeet liitteenä, Liite n:o 5. Liitteenä kunnanvaltuuston hyväksymä teknisen toimen käyttötalous- ja investointiosa, Liite n:o 6. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelmakseen vuodelle 2011.

7 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2011 Tekn ltk 6 Kolarin kunnan hallintosäännön (29 ) mukaan mm. lautakunnan kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina, sekä milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kolarin kunnan hallintosäännön (30 ) mukaan kokouskutsun toimielimen valinnan jälkeen sen ensimmäiseen kokoukseen antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Muut kokoukset kutsutaan koolle toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- tai velvollisuusoikeus, toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt antaa hallintokuntien tehtäväksi toimittaa oman lautakunnan esityslistan ilman liitteitä myös lautakunnan henkilökohtaiselle varajäsenelle. Tekninen lautakunta päättää, että lautakunnan kokoukset vuonna 2011 pidetään teknisen lautakunnan puheenjohtajan erikseen hyväksymänä ajankohtana osastopäällikön kutsumana. Kokouskutsu postitetaan seitsemän päivää ja esityslista viisi päivää ennen kokousta. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksessa. Lautakunnan pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina teknisessä toimistossa viraston aukioloaikana. Edelleen lautakunta päättää, että kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo alkaen.

8 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN VUONNA 2011 Tekn ltk 7 Teknisen lautakunnan kokouskutsun asialista on aiemmin toimitettu Kansan Tahdon, Lapin Kansan, Luoteis-Lapin ja Pohjolan Sanomien toimituksiin ennen kokousten pitämistä. Kokousten jälkeen ainoastaan kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijät ja kokouksen pöytäkirjanpitäjä ovat antaneet tiedot julkiselle sanalle. Tekninen lautakunta päättää noudattaa päätöksien tiedottamisessa menettelyä, että asialista lähetetään ennen kokousten pitämistä Kansan Tahdon, Lapin Kansan, Luoteis-Lapin ja Pohjolan Sanomien toimituksiin ja että kokousten jälkeen ainoastaan kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijät ja kokouksen pöytäkirjanpitäjä antavat tiedot julkiselle sanalle. Teknisen lautakunnan esityslista ja päätöspöytäkirjat laitetaan myös Kolarin kunnan internetsivustolle.

9 Tekninen lautakunta LAUTAKUNNAN MENOTOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT JA TAVAROIDEN VASTAANOTTAJAT VUONNA 2011 Tekn ltk 8 Lautakuntien on vuosittain hyväksyttävä henkilöt, joilla on oikeus talousarviossa vahvistettujen talousarviokohtien ja niihin sisältyvien määrärahojen puitteissa hyväksyä menotositteet. Tekninen lautakunta hyväksyy lautakunnan puolesta tavaroiden vastaanottajiksi seuraavasti: 1. kunnanrakennusmestari ja maankäyttöinsinööri 2. toimistotarvikkeiden osalta toimistonhoitajan ja toimistosihteerin 3. vesihuoltolaitoksen tarvikkeiden osalta huoltoesimiehen 4. kiinteistönhoitoon liittyvien tarvikkeiden osalle siivoojat, huoltoesimies, talonmiehet ja kiinteistönhoitajat. Laskujen hyväksyjiksi nimetään Veijo Heiskari, Jorma Haataja, Mikko Hjulberg ja Kullervo Lauri.

10 Tekninen lautakunta HANKINNAT VUONNA 2011 Tekn ltk 9 Teknisen toimen päävastuualueen johtosäännön 4 :n mukaan krkm ratkaisee omalla vastuu- tai tehtäväalueellaan asiat, jotka koskevat rakennustarvike-, irtaimisto- ja kalustehankintoja teknisen lautakunnan määräämissä rajoissa. Tekninen lautakunta päättää, että osastopäällikkö päättää yksittäiset hankinnat euroon asti, kunnanrakennusmestari päättää euroon asti sekä siivoustyönjohtaja siivouspalveluiden osalta ja huoltoesimies kiinteistönhoidon ja vesi- ja viemärilaitoksen hankintojen osalta päättävät euroon asti. Talousarvioon kuulumattomat yli euron hankinnat käsitellään lautakunnassa, lukuun ottamatta hankintoja suuremman vahingon estämiseksi.

11 Tekninen lautakunta VUODEN 2011 TYÖMAAKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN Tekn ltk 10 Teknisen toimen päävastuualueen johtosäännön 3 :n 2. kohdan mukaan tekninen lautakunta ratkaisee asiat jotka koskevat: rakennustyön aloittamisaikaa ja rakennusaikataulua, omana työnä suoritettavien rakennustöiden johtamisen ja valvonnan organisointia, urakalla annettavien töiden urakoitsijoiden valintaa, urakkasopimusten hyväksymistä ja allekirjoittamista, rakennustöiden valmiina vastaanottamista ja rakennuksen käyttöön luovuttamista sekä ulkopuolisella urakoitsijalla teetettävien töiden ja omien töiden valvontaa ja urakkasopimusten vakuuksia. Tekninen lautakunta päättää nimetä vuoden 2011 aikana urakoitavien työkohteiden työmaakokousedustajiksi teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet Kyllikki Viljasalo ja Antero Laine.

12 Tekninen lautakunta RAKENNUSTÖIDEN SUORITTAMINEN VUODEN 2011 Tekn ltk 11 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen johtosäännön Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 10. kohdan mukaan Kunnanhallitus hyväksyy rakennustöiden suorittamista kunnan omana työnä tai antamista urakalla suoritettavaksi yli euron hankkeissa. Kunnanvaltuuston :ssä 89 hyväksymän Teknisen toimen johtosäännön 3 :n 1. kohdan mukaan tekninen lautakunta ratkaisee Rakennustöiden suorittamista kunnan omana työnä tai antamista urakalla suoritettavaksi euron rajaan saakka. Kustannusarvioltaan sitä suuremmissa töissä päätöksen asiasta tekee kunnanhallitus. Kolarin kunnan talousarvion investointiosa vuodelle 2011 liitteenä, Liite n:o 7. Osastopäällikön laatima investointiosan 2011 tavoite- ja toteuttamisaikataulu liitteenä, Liite n:o 8. Tekninen lautakunta päättää, että tekninen toimi antaa urakalla suoritettavaksi vuoden 2011 investointiosasta seuraavat työt: - Keskuskeittiön rakentaminen - Ylläsjärven päiväkodin rakentaminen - Kirkonkylän paritalohankkeet - Kirkonkylän ala-asteen vesikaton korjaus - Kirkonkylän ylä-asteen salaojitus ja ovien vaihto - Ammattikurssihallin vesikaton korjaus - Sieppijärven ala-asteen peruskorjaussuunnittelu - Kunnanviraston auditorion suunnittelu - Sannanrannantien risteysalueen rakentaminen - Ahventie ja sankatien suunnittelu ja rakentaminen - Ylläsjärven uuden kaava-alueen katujen rakentaminen - Ruuttikatu-Ojapolku, Riistapolku-Revonpolku ja Hakapolun suunnittelu ja rakentaminen - Erkontien kv-väylän suunnittelu ja rakentaminen - Rakennusjätteen vastaanottoalueen suunnittelu

13 Tekninen lautakunta Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon uudistamisen yleissuunnittelu - Jätevesilinjojen sujutus Edelleen tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi keskuskeittiön rakentamisen, Ylläsjärven päiväkodin rakentamisen, Kirkonkylän paritalohankkeiden, Ruuttikatu-Ojapolku, Riistapolku-Revonpolku sekä Hakapolun peruskorjaus ja Ylläsjärven uuden kaava-alueen katujen rakentamisen annettavaksi urakalla suoritettavaksi vuonna 2011.

14 Tekninen lautakunta TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Tekn ltk 12 Kunnanjohtaja Heikki Havanka ja hallintojohtaja Jyrki Kenttälehto ovat pyytäneet toimielinten/osastojen toimintakertomuksia kunnanhallitukselle toimitettavaksi allekirjoitetulla kirjelmällä, Liite n:o 9. Teknisen toimen toimintakertomus vuodelta 2010 liitteenä, Liite n:o 10. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisen toimen toimintakertomuksen yhdyskuntatekniikan osalta vuodelta 2010 ja päättää toimittaa liitteenä olevan toimintakertomuksen kunnanhallitukselle.

15 Tekninen lautakunta KOLMEN UUDEN EKOPISTEEN RAKENTAMINEN YLLÄKSELLE Tekn ltk 13 Kolarin kunta on käynnistää Ylläksen ympäristö- ja reitistöhankkeen ja on hakenut hankkeen rahoittamiseksi kunnan ulkopuolista rahoitusta. Hankkeen yhtenä osiona on kolmen uuden ekopisteen rakentaminen ns. syväkeräysastia toteutuksena Ylläksen alueelle siten, että kaksi uutta ekopistettä tulisi Äkäslompolon puolelle ja yksi Ylläsjärven puolelle. hankeen päävastaavan elinkeinoasiamies Tapio Niittyrannan mukaan ekopisteet tulisi toteuttaa alustavan tarkastelun mukaan Äkäslompolossa Helukan ja Nilivaaraan vievän hiihtomaan kohdalle sekä Ylläsjärvellä Tievan alueelle. Ekopisteet ovat aiheuttaneet kunnalle lisäharmia ja kustannuksia niiden väärinkäytösten vuoksi ja niiden asentamispaikat tulisi valita siten, että niiden väärinkäytökset (talousjätteiden tuonti estyisi) ja sen seurauksena ympäristön likaantuminen jäisivät minimiin. Väärinkäytökset aiheuttavat kunnan veronmaksajille vuotuisesta suuria rahallisia kustannuksia. Ekopisteiden rakentamiseen hankkeessa kunnan omarahoitusosuus on 15 % kustannuksista, joka kustannetaan projektirahoituksesta. Rakentamisen jälkeen ekopisteiden kunnossapito ja niiden hoitaminen jäävät teknisen osaston hoidettaviksi. Tekninen lautakunta käy keskustelua esitetyistä paikoista ja päättää hyväksyä kolmen uuden ekopisteen rakentamisen Ylläksen alueelle.

16 Tekninen lautakunta JÄTTEET HALLINTAAN TUNTURISSA 3 ROSKATON RETKEILY Tekn ltk 14 Tekninen lautakunta päättänyt käynnistää Jätteet hallintaan tunturissa 3, Roskaton retkeily hankkeen edellytyksellä, että hankkeen toteuttamiseen saadaan hakemuksen mukainen avustus. Hankkeen toteuttamisaikataulu on aikavälillä Hanketta ei ole voitu aloittaa Ely-keskuksen varsinaisen rahoituspäätöksen puuttumisen vuoksi kolarin kunnan terveystarkastaja Tuulikki Luoman ja Elykeskuksen ympäristönsuojelupäällikkö Tiina Kämäräisen kanssa käydyssä on Tuulikki Luoman ilmoituksen mukaan sovittu, että hanke voidaan aloittaa ja anomus hyväksytään haetussa muodossa, mutta päätös voidaan antaa vasta kun ympäristöministeriö on tulouttanut Elykeskukseen 03-04/2011 välisenä aikana. Täten hanke voidaan aloittaa lukien. Hankkeen kokonaisrahoituksen kustannusarvio on , johon on haettu avustusta ympäristöministeriön rahoituksen kautta (Tunturialueiden jätehuolto) Loppuosan rahoituksesta vastaisi Kolarin kunta siten, että tekninen osasto (Jätehuolto) ja elinkeinotoimi Tekninen lautakunta päättää käynnistää hakemuksen mukaisen Jätteet hallintaan tunturissa 3, Roskaton retkeily hankkeen.

17 Tekninen lautakunta KOLARIN JÄÄHALLIN JÄÄKIEKKOKAUKALON UUSIMINEN Tekn ltk 15 Kolarin jäähallin rakentaminen lähestyy valmistumistaan ja kyseeseen tulee jääkiekkokaukalon paikoilleen istuttaminen. Käytössä ollut jääkiekkokaukalo on saavuttanut korkean käyttöiän ja sen paikoilleen asentamiseksi jouduttaisiin suorittamaan jonkin asteisia korjaus- ja muutostöitä, joiden kustannukset nousevat kaukalon arvo huomioon ottaen korkeiksi. Muutostöissä joudutaan uusimaan päätyverkostoa huomattavat määrät (Osa tuhoutuneet kokonaan) ja kaukaloon jouduttaisiin tekemään muutostöitä mm. jääkoneen sisääntulopaikan muutoksen vuoksi. Töihin liittyy myös metalli ja ns. hitsaustöitä uusien järjestelyiden vuoksi. Uuden jääkiekkokaukalon uusimisen hinta-arviot ovat euron (alv 0 %) välillä päätyplekxeineen. Käytöstä poistetun vanhan jääkiekkokaukalon toisen päädyn voisi sijoittaa lasten ja nuorison laukaisuharjoituksia varten esim. kirkonkylän ala-asteen jääkiekkokentälle ja toisen voisi sijoittaa jollekin sivukylän jääradalle em. tarkoitusta varten mahdollisen jääurheiluharrastuksen innostamiseksi Tekninen lautakunta päättä, ettei ylipainehallissa käytössä ollutta jääkiekkokaukaloa kunnosteta uuteen jäähalliin paikoilleen asennetavaksi vaan tilalle hankitaan uusi jääkiekkokaukalo päätyplekxeineen. Edelleen tekninen lautakunta päättää esittää sivistystoimelle, että se sijoittaisi käytöstä poistetun vanhan jääkiekkokaukalon toisen päädyn lasten ja nuorison laukaisuharjoituksia varten kirkonkylän ala-asteen jääkiekkokentälle ja toisen jollekin sivukylän jääradalle em. tarkoitusta varten mahdollisen jääurheiluharrastuksen innostamiseksi.

18 Tekninen lautakunta SIEPPIJÄRVEN KOULUN RAKENTEIDEN JA SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUSTULOKSET Tekn ltk 16 WSP OY on suorittanut loppuvuoden 2010 aikana Sieppijärven koulun rakenteiden Mikrobilisämittaukset sekä Labitium Oy on tehnyt sisätiloista koulun luokka IV (luokka ollut pois käytöstä), koulun luokka XI (luokka ollut pois käytöstä) ja luokka 8 sisäilmatutkimukset. Rakenteiden tutkimusraportti on valmistunut ja sisäilman tutkimusraportti Mittaustulokset ja toimenpide-ehdotus liitteenä, Liite n:o 11. Terveysrakastaja on vapauttanut päätöksellään luokat 4, 8 ja 11 koulun tavanomaiseen käyttöön, koska käyttöönotolle ei ole mittaustulosten mukaan terveydellisiä esteitä. Terveystarkastajan päätös liitteenä, Liite n:o 12. Kunnan rakennusmestari Jorma Haataja selostaa kokouksessa tutkimusta, tutkimustuloksia ja sen toimenpide-ehdotuksia. Teknisellä toimella on kuluvan vuoden talousarvioon varattu määräraha Sieppijärven koulun peruskorjaussuunnittelua varten ja suunnittelutarjouksen pyytämistä varten tulee tehdä päätös, missä laajuudessa peruskorjaussuunnitelma laaditaan. Suunnittelurajaus on tarpeen, koska sen pohjalta suoritettavat peruskorjauskustannukset kohoavat muutoin kunnan maksukyvyn ulkopuolelle. Tekninen lautakunta päättää merkitä Sieppijärven koulurakennuksen WSP Oy:n rakenteiden mikrobilisätutkimustulokset ja Labitium Oy:n tekemän kolme luokan sisäilmatutkimustulokset tiedoksi ja päättää antaa ne liitteineen kunnanhallitukselle tiedoksi. Edelleen tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitusta suorittamaan Sieppijärven koulun peruskorjaussuunnittelua varten suunnittelualuerajauksen evästyksenä peruskorjaussuunnittelutarjouksen pyytämistä varten.

19 Tekninen lautakunta Tämä asia käsiteltiin käsittelyjärjestyksestä poiketen ennen pykälän 1 käsittelyä. Jorma Haataja poistui kokouksesta klo tämän pykälän päätöksenteon jälkeen.

20 Tekninen lautakunta YLLÄSJÄRVEN PÄIVÄKODIN ARKKITEHTISUUNNITELMAT JA KUSTANNUSARVIO Tekn ltk 17 Ylläsjärven päiväkodin arkkitehtisuunnitelmat ovat valmistuneet H-P Arkkitehdit Erkki Päiveröisen suunnittelemana. Päiväkodin pohjapiirros, julkisivukuvat ja asemapiirros sekä kustannusarvio liitteenä. Liite n:o 13. Hanke on alkuperäisestä lähtökohdastaan laajentunut 300 ke-m 2 :stä 394 ke-m 2 :iin. rakennukseen sijoitettavien toimintojen järkevöittämisen ja mahduttamisen vuoksi. Päiväkodin laajentaminen kohottaa alkuperäistä euron kustannusarvioita tämänhetkisten arvioiden mukaan n euroon (varsinaisesta kustannusarviosta puuttuvat mm. liittymismaksut ja sisäinen kalustaminen ja varustaminen) Arkkitehtisuunnitelmat esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää merkitä Ylläsjärven päiväkodin arkkitehtisuunnitelmat ja kustannusarvion tiedoksi sekä päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi Ylläsjärven päiväkodin arkkitehtisuunnitelmat sekä myönnettäväksi euron lisämäärärahan kohonneen kustannusarvion vuoksi kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

21 Tekninen lautakunta KESKUSKEITTIÖN ARKKITEHTISUUNNITELMAT Tekn ltk 18 Keskuskeittiön arkkitehtisuunnitelmat ovat valmistuneet H-P Arkkitehdit Erkki Päiveröinen suunnittelemana. Keskuskeittiön pohjapiirros, julkisivukuvat ja asemapiirros liitteenä, Liite n:o 14. Arkkitehtisuunnitelmat esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää merkitä keskuskeittiön arkkitehtisuunnitelmat tiedoksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi keskuskeittiön arkkitehtisuunnitelmat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Pentti Vaattovaara poistui kokouksesta klo ennen tämän pykälän päätöksentekoa.

22 Tekninen lautakunta TUURE HEIKKILÄN JA MAIJA KOIVUMAAN VALITUS ONNELAN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ Tekn ltk 19 Mkins. Tuure Heikkilä ja Maija Koivumaa on toimittanut tekniselle lautakunnalle valituksen Onnelan yksityistien tiekunnan ylimääräisen kokouksen päätöksistä :t 8, 10, 11 ja 12. Valituskirjelmä liitteenä, Liite n:o 15. Onnelan yksityistie on perustettu ja tieyksiköt vahvistettu Lapin maanmittaustoimiston pitämällä maanmittaustoimituksella TN:o , Yksityistietoimitusta on täydennetty TN , josta on valitettu Lapin käräjäoikeuden alaiseen maaoikeuteen. Maaoikeus on päätöksellään hylännyt valituksen ja valitusaika korkeimpaan hallinto-oikeuteen on umpeutunut Maaoikeuden päätös liitteenä, Liite n:o 16. Yksityistietoimituksessa on vahvistettu Onnelan yksityistien tieyksiköt ja vahvistetut tieyksiköt ovat saavuttaneet lainvoimaisuuden. Onnelan yksityistien alueella ei ole yksityistietoimituksen jälkeen olosuhteet ja tienkäyttö olennaisesti muuttuneet, eikä uusia kiinteitä yksityistien käyttöä muuttavia rakennuksia ole tullut vahvistettujen tieyksiköiden jälkeen, joten yksityistietoimituksessa vahvistettuja tieyksiköitä voidaan pitää edelleen oikeudenmukaisina. Yksityistielain 23 :n mukaan tienpitovelvollisuus on tieosakkaiden kesken jaettava sen hyödyn mukaan, minkä tien kullekin katsotaan tuottavan. Hyötyä arvioitaessa on otettava huomioon tieosakkaalla tien vaikutuspiirissä olevan alueen suuruus ja missä määrin tietä kunkin osakkaan kohdalla käytetään tai tullaan käyttämään erilaisiin kuljetuksiin sekä tieosakkaiden ehkä harjoittamasta elinkeinosta johtuva asiakkaiden tien käyttö. Tekninen lautakunta päättää, että valittajien osalta hyväksytään vaatimus, koskien Onnelan yksityistien tiekunnan ylimääräisen kokouksen päätöstä 10 Tuure Heikkilälle määrättyjä ylimääräisiä tieyksiköitä ja tältä osin Onnelan tien yksityistien tiekunnan ylimääräisen kokouksen päätös kumotaan. Tietoimituksessa

23 Tekninen lautakunta vahvistettu pisteytys pidetään voimassa, koska tilankäytön suhteen ei ole tietoimituksen jälkeen tapahtunut olennaista muutosta. Edelleen lautakunta päättää, että valittajien vaatimusta Onnelan yksityistien tiekunnan ylimääräisen kokouksen tekemistä päätöksistä ei oteta käsiteltäväksi.

24 Tekninen lautakunta KIINTEISTÖNHOIDON KIINTEISTÖJEN VASTUUALUEJAKOON SIIRTYMINEN Tekn ltk 20 Kolarin kunnanhallitus on antanut kehotuksen tekniselle lautakunnalle siirtyä ns. kiinteistöjen vastuualuejakoon siirtymiseksi kokouksessaan Kiinteistönhoitoa jatketaan edelleen keskitettynä kiinteistönhoitona ja kiinteistöjen vastuualuejakoon ja kiinteistönhoitajiin siirtymiselle on tavoitteena parantaa ja kehittää kiinteistönhoitoa ja käyttäjien ohjausta mm. akuuteissa tapauksissa heti oikeille henkilölle. Oikealle henkilölle yhteydenoton ohjautuminen vähentää ns. turhia yhteydenottoja sellaisille henkilöille, jotka ovat joutuneet esim. tiedon välittäjiksi. Lisäksi kunnan kiinteistöissä työskenteleville laaditaan sähköpostitse tehtävä vikailmoitusmalli, joka osaltaan vähentää turhia yhteydenottoja. Vastuualuejakoon siirtymisen valmistelu ja esityksen tekeminen on annettu kunnanrakennusmestarin ja huoltoesimiehen valmisteltavaksi. Kunnanrakennusmestari, huoltoesimies ja kiinteistönhoitajat (Olavi Vaattovaara, Pekka Teurajärvi, Tarmo Lind ja Tauno Jesiöjärvi) ovat pitäneet asiasta neuvottelun ja informaatiotilaisuuden , jossa vastustetaan kiinteistöjen vastuualuejakoa. Neuvottelusta laadittu muistio liitteenä, Liite n:o 17. Asiaa on käsitetty Kolarin kunnan Yt-toimikunnassa , jossa YT-toimikunta ilmoittaa lausunnossaan puoltavansa vastuualuekiinteistönhoitajien nimeämistä. Järjestelmään siirtymisestä on pidetty kuulemistilaisuus , josta laadittu muistio liitteenä. Lisäksi kiinteistönhoitajat ovat laatineet oman muistionsa käydystä kuulemisesta, jotta heidän näkemyksensä järjestelmään siirtymisestä tulisivat huomioitua heidän haluamallaan tavalla. Muistio liitteenä, Liite n:o 18. Kunnanrakennusmestarin ja huoltoesimiehen kiinteistönhoitajien kanssa laatima kiinteistöjen vastuu-aluehenkilöjako varahenkilöineen liitteenä,

25 Tekninen lautakunta Liite n:o 19. Tekninen lautakunta päättää siirtyä kiinteistöjen vastuualuejärjestelmään alkaen liitteen n:o 19 mukaisesti. Lisäksi tekninen lautakunta päättää julkaista ns. infon asiasta Luoteis- Lappi lehden kunta tiedottaa palstalla vastuualuekiinteistöistä ja antaa päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle.

26 Tekninen lautakunta SAAPUNEET KIRJEET JA PÄÄTÖKSET Tekn ltk 21 Tekniselle lautakunnalle on saapunut kirjeitä ja päätöksiä seuraavasti: Kolarin kunta, Pöytäkirja takuutarkastus; Tannahaan vanhustentalon perusparantaminen. Kolarin kunta, Pöytäkirja ; Kolarin jäähallin rakentaminen KVR-urakkana. Lapin Vesitutkimus Oy ; Testausselosteet talousvesi Kolari. Lapin vesitutkimus Oy ; Lapiokuusikon suljetun jäteaseman pohjavesitarkkailu. Lapin Vesitutkimus Oy ; Lausunto koskien Tornio- Muonionjoen intensiivisen tarkkailun tuloksia marraskuussa Lapin Vesitutkimus Oy ; Testausselosteet talousvesi Sieppijärvi. Lapin Vesitutkimus Oy ; testausseloste raakavesi, Kolari. Lapin Vesiturkimus Oy , Testausseloste raakavesi, Kolari Lapin vesitutkimus Oy , Testausseloste talousvesi Sieppijärvi ja Kolari. Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet ja päätökset tiedoksi.

27 Tekninen lautakunta MUUT ASIAT Tekn ltk 22 Tekninen lautakunta totesi, että muita asioita ei ollut.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/11 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25 Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 23.2.2015 6 Kokousaika 23.2.2015 klo 19.00-20.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 21.2.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 21.2.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 21.2.2013 KOKOUSAIKA Torstai 28.2.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Lautakunnan kokoontuminen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 klo 10.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 290 143 Rautavaaran

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot