KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja Laine Antero Vaattovaara Anu Vaattovaara Pentti Jaako Anita Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Tiensuu Jaakko, kunnanhallituksen puheenjohtaja Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin oikein koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Asiat :t Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anu Vaattovaara ja Anita Jaako Pöytäkirjan allekirjoitus Antero Pantsar Puheenjohtaja Veijo Heiskari Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Anu Vaattovaara Anita Jaako Pöytäkirja on pidetty Kolari yleisesti nähtävänä Veijo Heiskari toimistonhoitaja

2 Tekninen lautakunta OSASTOPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 1-3/2011 Tekn ltk 41 Os.pääll. Hallintosäännön 12 :n mukaan kunnanjohtaja, osastopäällikkö ja tulosalueen esimies ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita. Liitteenä yhteenveto osastopäällikön päätöksistä :t 1-5 ajalta 1 3/2011, Liite n:o 33. Tekninen lautakunta merkitsee em. päätökset tiedoksi.

3 Tekninen lautakunta MAANKÄYTTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 1-3/2011 Tekn ltk 42 Os.pääll. Hallintosäännön 11 :n mukaan kunnanjohtaja, osastopäällikkö ja tulosalueen esimies ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita. Liitteenä yhteenveto maankäyttöinsinöörin päätöksistä :t 1-5 ajalta 1-3/2011, Liite n:o 34. Tekninen lautakunta merkitsee em. päätökset tiedoksi.

4 Tekninen lautakunta KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 1-3/2011 Tekn ltk 43 Krkm Hallintosäännön 11 :n mukaan kunnanjohtaja, osastopäällikkö ja tulosalueen esimies ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita. Liitteenä yhteenveto rakennusmestarin päätöksistä :t 1-41 ajalta 1-3/2011, Liite n:o 35. Tekninen lautakunta merkitsee em. päätökset tiedoksi.

5 Tekninen lautakunta TOIMISTONHOITAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 1-3/2011 Tekn ltk 44 Os.pääll. Hallintosäännön 11 :n mukaan kunnanjohtaja, osastopäällikkö ja tulosalueen esimies ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita. Liitteenä yhteenveto toimistonhoitajan päätöksistä :t 1 6 ajalta 1-3/2011, Liite n:o 36. Tekninen lautakunta merkitsee em. päätökset tiedoksi.

6 Tekninen lautakunta LAUSUNTO ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA, KOSKIEN KORTTELIN 57 RAKENNUSPAIKKOJA 1, 2 JA 7 Tekn ltk 45 Mk.ins. Kolarin kunnanhallitus on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa päivätyllä lausuntopyynnöllä Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotuksesta, koskien korttelin 57 rakennuspaikkoja 1, 2 ja 7. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee Äkäslompolon koulun länsipuolella ja Iltatien pohjoispuolella. Lausuntopyyntö liitteenä, Liite n:o 37. Voimassa oleva Äkäslompolon asemakaava ja laajennusehdotus liitteenä, Liite n:o 38. Tekninen lautakunta päättää, ettei sillä ole huomautettavaa Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotukseen, koskien korttelin 57 rakennuspaikkoja 1, 2 ja 7.

7 Tekninen lautakunta LAUSUNTO YLLÄSJÄRVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSEHDOTUKSESTA, KOSKIEN KYLÄN ALUETTA Tekn ltk 46 Mk.ins. Kolarin kunnanhallitus on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa päivätyllä lausuntopyynnöllä Ylläsjärven asemakaavan muutosehdotuksesta, koskien kylän aluetta. Ylläsjärven asemakaavan laajennusalue sijaitsee pääosiltaan kunnan omistamalla maalla Ylläsjärventien varressa ja pääosiltaan sen länsipuolella n. 0,5 km ennen Iso-Ylläksentien ja Ylläsjärventien risteysaluetta. Lausuntopyyntö liitteenä, Liite n:o 39. Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotus liitteenä, Liite n:o 40. Tekninen lautakunta päättää, ettei sillä ole huomautettavaa Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotukseen, koskien kylän aluetta.

8 Tekninen lautakunta LAUSUNTO LUOSUJOEN RANTA- ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA Tekn ltk 47 Mk.ins. Kolarin kunnanhallitus on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa päivätyllä lausuntopyynnöllä Luosujoen ranta-asemakaavaehdotuksesta. Luosujoen ranta-asemakaavan ehdotusalue sijaitsee Luosujärvestä lähtevän Luosujoen molemmin puolin n. 2 km:n matkalla. Lausuntopyyntö ja ranta-asemakaavaehdotus liitteenä, Liite n:o 41. Tekninen lautakunta päättää, ettei sillä ole huomautettavaa Luosujoen ranta-asemakaavaehdotuksesta.

9 Tekninen lautakunta LAPIOKUUSIKON JÄTEASEMAN RAKENNUSJÄTTEEN LAJITTELUKATOKSEN SUUNNITTELIJAN VALINTA Tekn ltk 48 Rkm Kolarin kunnan tekninen osasto on pyytänyt kokonaisvaltaista suunnittelutarjousta jäteaseman rakennusjätteen lajittelukatoksen suunnittelusta. Tarjouspyyntö liitteenä, Liite n:o 42. Määräaikaan mennessä on jätetty 3 kpl tarjouksia. Tarjoukset on avattu klo , avauspöytäkirja tarjouksineen liitteenä, Liite n:o 43. Tekninen lautakunta päättää valita Lapiokuusen jäteaseman rakennusjätteen lajittelukatoksen suunnittelijaksi FCG Finnish Consulting Group Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisimpana 7500,00 (alv 0 %) euron kokonaishinnalla tarjouspyynnön ja jätetyn tarjouksen mukaan.

10 Tekninen lautakunta KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN HAKAPOLUN, RUUTTIKATU- OJAPOLUN, JAHTIKUJA-ANSAKUJAN, RIISTAPOLKU-REVONPOLUN KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Tekn ltk 49 Mkins. Kolarin kirkonkylän asemakaava-alueen Hakapolun, Ruuttikatu- Ojapolun, Jahtikuja-Ansakujan, Riistapolku-Revonpolun katusuunnitelmaehdotukset on pidetty MRA:n 41 ja 43 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä teknisellä osastolla ajalla Kuulutus liitteenä, Liite n:o 44. Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksista ei ole jätetty muistutuksia. Katusuunnitelmat esitellään kokouksessa. Sijaintikartta ja tyyppipoikkileikkauskuva liitteenä, Liite n:o 45. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä välisellä ajalla nähtävillä olleen Kolarin kirkonkylän asemakaavaalueen Hakapolun, Ruuttikatu-Ojapolun, Jahtikuja-Ansakujan, Riistapolku-Revonpolun katusuunnitelmaehdotukset.

11 Tekninen lautakunta KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUKKARINTIEN, ANNANPOLUN, POIKAHEIKINKUJAN JA ISONPELLONTIEN KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Tekn ltk 50 Mkins. Kolarin kirkonkylän asemakaava-alueen Lukkarintien, Annanpolun, Poikaheikinkujan ja Isonpellontien katusuunnitelmaehdotukset on pidetty MRA:n 41 ja 43 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä teknisellä osastolla ajalla Kuulutus liitteenä, Liite n:o 46. Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksista on jätetty kaksi muistutusta Laila ja Lennart Vaattovaara yhdessä ja Pertti Vanha. Laila ja Lennart Vaattovaara ovat mielipiteessään huolestuneita tonttiliittymänsä säilyvyydestä. Olemassa oleva tonttiliittymä turvataan kiinteistössä, koska kysymys on Lukkarintien peruskorjauksesta. Pertti Vanha on mielipiteessään esittänyt huolestuneisuutensa rakennetun tonttiliittymän kautta kiinteistölle kulkemiseen, joka sijoittuu katusuunnitelma ulkopuolelle. Olemassa olevalle tonttiliittymälle kulkeminen turvataan nykyiselle paikalle varmistamalla pääsy katualueelta kv-väylälle. Olemassa oleva maalämpöputkisto huomioidaan katusuunnitelmat pinta- ja sadevesiputkiston rakentamisen yhteydessä Katusuunnitelmat esitellään kokouksessa. Sijaintikartta ja tyyppipoikkileikkauskuvat liitteenä, Liite n:o 47. Katusuunnitelmien Poikaheikinkujan ja Annanpolun risteysalueella on kadun keskilinjausta syytä osoittaa keskelle

12 Tekninen lautakunta Poikaheikinkujan katualuetta ns. suorana jatkumana, jotta katualueen rakentamiset mahtuvat kokonaan varatulle katualueelle. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä välisellä ajalla nähtävillä olleen Kolarin kirkonkylän asemakaavaalueen Lukkarintien, Annanpolun, Poikaheikinkujan ja Isonpellontien katusuunnitelmaehdotukset muutoksella, että Poikaheikinkujan ja Annanpolun risteysalueella kadun keskilinjaus osoitetaan keskelle Poikaheikinkujan katualuetta ns. suorana jatkumana, jotta katualueen rakentamiset mahtuvat kokonaan varatulle katualueelle. Edelleen tekninen lautakunta päättää antaa mielipiteen esittäjille vastineekseen esittelyosan ja päätöksen mukaisen selostuksen asiasta. Edelleen lautakunta päätti, että Isopellontien rakentaminen toteutetaan siten, että katu rakennetaan tiealueen keskelle.

13 Tekninen lautakunta SAAPUNEET KIRJEET JA PÄÄTÖKSET Tekn ltk 51 Tekniselle lautakunnalle on saapunut kirjeitä ja päätöksiä seuraavasti: Kolarin kunta kuulutus ; Rämeänniemen rantaasemakaavan muutoksen, koskien korttelia 24 sekä M-aluetta vireilletulo. Kolarin kunta kuulutus ; Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus koskien Teollisuus- ja Heikkiläntien aluetta. Labtiun Oy ; Analyysituloksia Sieppijärven vedenottamo. METLA tiedote , Laskutusosoitteet. Lapin Vesitutkimus Oy ; Sieppijärven jätevedenpuhdistamo päästötarkkailu. Lapin Vesitutkimus Oy ; Sieppijärven jvp:n vaikutustarkkailu Suomen kuntaliitto Yleiskirje ; Haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä koskevat muuttuneet säännökset. Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet ja päätökset tiedoksi.

14 Tekninen lautakunta MUUT ASIAT Tekn ltk 52 Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi Kotikontu nimisen rakennuksen kiinteistönhoidon tämänhetkisen tilanteen.

15 Tekninen lautakunta HANNELE HARJUNPÄÄN VAPAUTUSANOMUS JÄTEMAKSUISTA Tekn ltk 53 Krkm Hannele Harjunpää on toimittanut päivätyn vapautusanomuksen jätemaksusta. Oheisena vapautusanomus, Liite n:o 48. Hannele Harjunpään omistama kiinteistö Hangasvaara RN:o 14:21 (Aalisjärventie 7) sijaitsee Kolarin kunnan Sieppijärven kylän Pasmajärven alueella. Kolarin kunnanvaltuusto on jätelain mukaisesti päättänyt, että kaikkien Kolarin kunnan alueen kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, joka hoidetaan kunnan toimesta alan yrittäjää käyttäen. Talousjätteiden ja lietteiden ajosta peritään jätehuoltomaksua, joka sisältää perusmaksun, kuljetuksen ja käsittelyn. Kunnanvaltuusto on vahvistanut jätetaksat alkaen, joissa talousjätteiden perusmaksuksi (vuosimaksu) on vahvistettu omakotitalon (huoneistokohtainen) osalta 18,74 (ALV 0 %) euroa vuodessa ja kulutusmaksun astian tai jätesäkin koon mukaisesti, kulutusmaksu sisältää kuljetuksen jäteasemalle ja käsittelyn jäteasemalla. Kolarin kunnassa peritään perusmaksua (vuosimaksu), jolla katetaan mm. perusinvestointeja (jäteaseman rakentaminen ja jäteaseman käytöstä poistaminen sekä jäteasemalla tarvittavan kaluston ja koneiden hankkiminen), ongelmajätteiden vastaanotosta aiheutuvia kustannuksia ja ekopisteiden rakentamisesta sekä niiden huollosta aiheutuvia kustannuksia. Lain jätelain muuttamisesta (452/2004) mukaan kunta ei voi enää myöntää vapautusta järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä.

16 Tekninen lautakunta Jätelain 30 :n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää perimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso ja 11 :ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely. Tekninen lautakunta päättää, että Hannele Harjunpään hakemuksessaan esittämä omakotitalo (Aalisjärventie 7) vapautetaan talousjätteen perusmaksusta alkaen toistaiseksi, koska kiinteistöllä oleva rakennus on täysin asumaton ja hakemuksen mukaan alkaa olla purkukunnossa. Mikäli kiinteistön käyttötarkoituksessa tapahtuu muutoksia on siitä ilmoitettava tekniselle lautakunnalle.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.2.2011 klo 15.00-17.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari. Viuhkola Reijo, puheenjohtaja Kaulanen Juha Hakso Tapani Lonnakko Juha

Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari. Viuhkola Reijo, puheenjohtaja Kaulanen Juha Hakso Tapani Lonnakko Juha KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Rakennuslautakunta sivu 1 Kokousaika 18.01.2011 klo 15.15-16.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 20.10.2011 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 76 Kokouksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 1.4.2009

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 1.4.2009 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 1.4.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 1.4.2009 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.3.2012 Aika Maanantai 19.3.2012 klo 16:00 - Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 23 20 Ruokapalvelupäällikön

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 15.9.2014 klo 18.15 18.35 Isonkyrön

Lisätiedot

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 28.9.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 28.9.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 28.9.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 28.9.2011 klo 16.30 18.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 14.3.2013. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Tekninen lautakunta 14.3.2013. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 14.3.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 11-15

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 2/2009

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 2/2009 26 KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 2/2009 KOKOUSAIKA Torstai 14.5.2009 klo 18:30 18:50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 10.6.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 10.6.2015 klo 16.30 17.50 HUOM! Pyhäniemen ravintola Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2011 1.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2011 1.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 83 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 84 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 85 Länsi-n osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tila Sandbacka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00 19.25

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00 19.25 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00 19.25

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot