Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 10/2010 Tekninen lautakunta sivu 147 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja Laine Antero Järvirova Seija Seppälä Pentti Havela Kauko Jaako Anita Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Tiensuu Jaakko, kunnanhallituksen puheenjohtaja Keskitalo Anna-Liisa, kunnanhallituksen jäsen Havanka Heikki, kunnanjohtaja Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin oikein koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Seppälä ja Kauko Havela Pöytäkirjan allekirjoitus Antero Pantsar Puheenjohtaja Veijo Heiskari Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pentti Seppälä Kauko Havela Pöytäkirja on pidetty Kolari yleisesti nähtävänä Veijo Heiskari toimistonhoitaja Terveystarkastaja Tuulikki Luoma ja kunnanrakennusmestari Jorma Haataja esittelivät Sieppijärven koulun päivättyä rakenteiden mikrobitutkimusta ennen lautakunnan varsinaista kokousta klo välisenä aikana.

2 Tekninen lautakunta KESKUSKEITTIÖN UUNIN UUSIMINEN Tekn ltk 123 Krkm Kolarin kunnan vanhan keskuskeittiön ruuanlaittouuni on kunnostettu useita kertoja. Kunnostukseen on uponnut rahaa noin euroa, koska korjaus useimmiten on erikoistyötä. Nyt vanha uuni tarvitsee piirikortin, jota ilman se ei toimi, hinnaltaan noin euroa. Nykyinen uuni keskuskeittiöllä ei siedä sähkökatkoksia tai ukonilmaa, näiden sattuessa piirikortti palaa herkästi. Metokselta on pyydetty tarjous samanlaisesta uunista, jota on suunniteltu hankittavaksi uuteen keskuskeittiöön. Tämä uuni soveltuisi nykyiseen keskuskeittiöön pienin varauksin (sähkö ja vesi), josta se voidaan siirtää uuden keskuskeittiön käyttöön. Metoksen tarjous liitteenä, Liite nro 122. Tekninen lautakunta päättää, että nykyiselle keskuskeittiölle hankitaan Metoksen tarjouksessa ilmoittama uuni hintaan ,27 euroa (ALV 0 %). Uuni siirretään uudelle keskuskeittiölle, sen valmistuttua.

3 Tekninen lautakunta KOLARIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PAIKKATIETOURAKOITSIJAN HYVÄKSYMINEN Tekn ltk 124 Krkm Kolarin kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt 7 kpl tarjouksia Kolarin kirkonkylän ja Sieppijärven kylän vesi- ja viemärilinjojen sekä kaivojen kunnallistekniikan paikkatietomittauksesta. Tarjousten jättöaika on klo ja määräaikaan mennessä saapui 1 kpl tarjouksia. Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja ja tarjous oheisena, Liite nro 123. Tekninen lautakunta päättää valita Kolarin kirkonkylän ja Sieppijärven kylän jätevesi- ja vesijohtoverkoston paikkatietomittauksen suorittajaksi Airix Ympäristö Oy:n tekemänsä tarjouksen mukaisesti. Edelleen lautakunta päättää, että mittaustyö alkaa syksyllä 2010 ja jatkuu keväällä 2011, ollen valmis

4 Tekninen lautakunta LAUSUNTO HANNUKAISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA, KOSKIEN KORTTELIN 34 RAKENNUSPAIKKAA 2 Tekn ltk 125 Mk.ins. Kolarin kunnanhallitus on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa päivätyllä lausuntopyynnöllä Hannukaisen ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta, koskien korttelin 34 rakennuspaikkaa 2. Hannukaisen ranta-asemakaavan muutosalue sijaitsee Hannukaisessa Äkäsjoen ja Ylläksentien välisellä alueella Kuerkujan päässä. Lausuntopyyntö liitteenä, Liite n:o 124. Voimassa oleva Hannukaisen ranta-asemakaava sekä muutosehdotus liitteenä, Liite n:o 125. Tekninen lautakunta päättää, ettei sillä ole huomautettavaa Hannukaisen ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta, koskien korttelin 34 rakennuspaikkaa 2.

5 Tekninen lautakunta TEOLLISUUSTIEN KADUN AJORADAN PINNAN OSITTAINEN KOHOTTAMINEN Tekn ltk 126 Os.pääll. Kolarin Kumi Oy/Juha-Pekka Pasma on lähestynyt Kolarin kuntaa päivätyllä kirjelmällään, jossa hän anoo Kolarin kunnalta lupaa kohottaa Teollisuustien tasausviivaa uuden ns. läpiajettavan rengashallin kohdalta. Kadun tasausviivaa kohotettaisiin maksimikohdaltaan n. 0,5 metriä, joka mahdollistaa pitkien ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien ajamisen renkaiden vaihdon jälkeen hallin läpi. Kadun tasausviivan kohottamisen kustannuksista vastaa Kolarin Kumi Oy kokonaisuudessaan. Anomus liitteenä, Liite n:o 126. Teollisuustie sijaitsee ns. Ylläsjokisuun teollisuusalueella Kolarin Kumi Oy yrityksen itäpuolella. Teollisuustien ja Varikkokujan katujen tasausviivan kohottamissuunnitelma esitellään kokouksessa. Suunnitelman asemapiirros ja poikkileikkauskuva lisätään kokouksessa liitteeksi, Liite n:o 127. Kolarin Kumi Oy/Juha-Pekka Pasma toimittaa kokoukseen vastapäivän yrityksen Kolarin Pesula ky:n kirjallisen suostumuksen suunnitelman mukaiselle toimenpiteelle, joka liitetään päätöksen liitteeksi, Liite n:o 128. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteessä 127 olevat katusuunnitelmat.

6 Tekninen lautakunta TERVEYSKESKUKSEN JA KOLARIN KIRKONKYLÄN ALA-ASTEEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUSKARTOITUKSET Tekn ltk 127 Os.pääll. Skapat Energia Oy/Juha Kynkäänniemi on lähestynyt Kolarin kuntaa ja tarjoaa ns. kiinteistöjen energiatehokkuusselvityksiä, joissa selvitetään mm. - lähtötilanteen kartoitus - kiinteistökatselmus - raportoin toimenpide-ehdotuksineen Energiaselvityksessä on tarkoituksena antaa ohjeistus kiinteistöjen tulevien vuosien korjausinvestoinneille ja mahdollisille muille energiasäästötoimenpiteille. Energiatehokkuuspalveluesite liitteenä, Liite n:o 129. Kolarin kunnan kirkonkylän ala-asteen rakennukset ja terveyskeskus on syytä kartoittaa energiatehokkuudeltaan ja kartoituksen hinta on 1950 euroa/kiinteistö. Tekninen lautakunta päättää tilata Skapat Energia Oy:ltä terveyskeskuksen ja kirkonkylän ala-asteen joen suuntaisen ja ns. uuden matalan osan rakennuksen energiatehokkuus-selvitykset hintaan 1950 euroa/kiinteistö.

7 Tekninen lautakunta VANHAN SAIRAALAN MUUTTAMINEN ASUNNOIKSI TARKENNETTU KUSTANNUSARVIO Tekn ltk 128 Os.pääll. Vanhan sairaalan muuttamisen asunnoiksi suunnittelijat ovat antaneet tarkennetun kustannusarvion. Kustannusarvio liitteenä, Liite n:o 130. Edellä olevasta kustannusarviosta on poissa mm. - sähköliittymän uusiminen (todennäköisesti vaatii isomman liittymäkoon) - pihatyöt - suunnittelukustannukset - lisätyöt (vanhan rakennuksen korjaamisessa työmaan aikana syntyy yleensä aina lisäkustannuksia ns. yllätykset rakenteissa). Suunnitelmat ovat seuraavassa aikataulussa: - Arkkitehtisuunnitelmat valmiit - Sähkösuunnitelmat valmiit - LVI-suunnitelmien valmiusaste ( ) n. 35 % - Rakennustyöselostus keskeneräinen Varovaisesti voidaan arvioida vanhan sairaalan muuttamisen asunnoiksi kokonaiskustannusarvion nousevan vähintään euroon (Alv 0 %), joka olisi n euroa/m 2 (Alv 0 %). Kustannukset em. summilla kohoavan ns. vanhan korjaamisen järkevyysrajan asuntorakentamisessa tulisi miettiä myös ns. uudisrakennusratkaisua. Vanhan sairaalan nykyiset asunnot ja toimistotilaosio voitaisiin saneerata parempaan kuntoon ns. sisätilaremontilla nykyiseen käyttöönsä. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vanhan sairaalan muuttamisesta asunnoiksi toistaiseksi luopumista korkeaksi kohoavien rakennuskustannusten vuoksi ja nykyisten asuntojen ja toimistotilojen saneeraamista nykyiseen käyttönsä pienempi kustannuksisella sisäremontilla. Edelleen tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 1-2 asuinrivitalon uudisrakentamisen tai vaihtoehtoisena ns. asuinparitalojen rakentamisen aloittamisen helpottamaan Kolarin

8 Tekninen lautakunta kirkonkylän asuntopulaa.

9 Tekninen lautakunta RAJAJOKIKOMISSION LUPAPÄÄTÖS KOLARIN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PUHDISTETTUJEN JÄTEVESIEN JOHTAMISESTA MUONIOJOKEEN Tekn ltk 129 Os.pääll. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on antanut päätöksensä Kolarin kunnan hakemuksesta lupaehtojen uusimisesta puhdistettujen jätevesien johtamisesta Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistamolta Muonionjokeen. liitteenä, Liite n:o 131. Luvan saajan on toimitettava vuoden 2015 loppuun mennessä suomalais-ruotsalaiselle rajajokikomissiolle lupaehtojen tarkistamista koskeva hakemus. Tekninen lautakunta päättää merkitä rajajokikomission lupapäätöksen Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien johtamisesta Muoniojokeen tiedokseen ja päättä antaa lupaehtojen mukaisten toimenpiteiden suorittamisen kunnanrakennusmestarin ja huoltoesimiehen tehtäväksi. Edelleen tekninen lautakunta päättää antaa em. päätöksen kunnanhallitukselle tiedoksi.

10 Tekninen lautakunta SAAPUNEET KIRJEET JA PÄÄTÖKSET Tekn ltk 130 Tekniselle lautakunnalle on saapunut kirjeitä ja päätöksiä seuraavasti: Lapin Vesitutkimus Oy ; Testausselosteet raakavesi. Lapin Vesitutkimus Oy ; Lausunto Tornion-Muonionjoen intensiivisen tarkkailun tuloksia elokuussa Lapin Vesitutkimus Oy ; Tornion- Muonionjoen intensiivinen tarkkailu Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet kirjeet ja päätökset

11 Tekninen lautakunta MUUT ASIAT Tekn ltk 131. Tekninen lautakunta keskusteli suoritetuista katuvalojen asennuksista.

12 Tekninen lautakunta SIEPPIJÄRVEN KOULUN RAKENTEIDEN MIKROBILISÄTUTKIMUSTULOKSET Tekn ltk 132 Os.pääll. WSP OY on suorittanut elo-syyskuun 2010 aikana Sieppijärven koulun rakenteiden Mikrobilisämittaukset. Raportti on valmistunut Mittaustulokset ja toimenpide-ehdotus liitteenä, Liite n:o 132. Kunnan rakennusmestari Jorma Haataja selostaa kokouksessa tutkimusta, tutkimustuloksia ja sen toimenpide-ehdotuksia. Tutkimustulokset on otettu VT 21:n suuntaisesta rakennuksen osasta ja rakennuksen ns. uuden ja vanhan osan välisestä rakennuksen matalasta sekä ns. uuden osan asunnon osalta. Tekninen lautakunta päättää merkitä Sieppijärven koulurakennuksen WSP Oy:n tekemän rakenteiden mikrobilisätutkimustulokset tiedoksi ja päättää antaa kunnanrakennusmestarin tehtäväksi suorittaa toimenpide-ehdotuksen mukaisista toimenpiteistä ilmastointikanavien puhdistamisen ja luokkahuoneiden korvausilmasaannin parantamisen suoritettavaksi pikaisella aikataululla. Edelleen tekninen lautakunta päättää antaa em. asian liitteineen kunnanhallitukselle tiedoksi. Tekninen lautakunta päätti, että Sieppijärven koulurakennuksista otetaan lisää näytteitä kattavasti. Muilta osin lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94 Kokousaika 10.8.2011 klo 15.00-17.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 Kokousaika 27.4.2011 klo 15.00-16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.2.2011 klo 15.00-17.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 12/2011 Tekninen lautakunta sivu 146 Kokousaika 07.09.2011 klo 15.00-16.05 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

23.2.2012 klo 16.00 17.33

23.2.2012 klo 16.00 17.33 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Tekninen lautakunta 23.2.2012 Sivu 8 KOKOUSAIKA 23.2.2012 klo 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Timo Karppinen Jaana

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari. Viuhkola Reijo, puheenjohtaja Kaulanen Juha Hakso Tapani Lonnakko Juha

Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari. Viuhkola Reijo, puheenjohtaja Kaulanen Juha Hakso Tapani Lonnakko Juha KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Rakennuslautakunta sivu 1 Kokousaika 18.01.2011 klo 15.15-16.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.3.2012 Aika Maanantai 19.3.2012 klo 16:00 - Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 23 20 Ruokapalvelupäällikön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 10.6.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 10.6.2015 klo 16.30 17.50 HUOM! Pyhäniemen ravintola Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 21.2.2011 114 Kokousaika 21.2.2011 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45

Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45 Kokouspaikka Kilpisjärvi Saapuvilla olleet Ahopelto Paula puheenjohtaja jäsenet Virpi Väisänen varapuheenjohtaja Elli-Marja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 3/2015 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 15.9.2014 klo 18.15 18.35 Isonkyrön

Lisätiedot

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 20.10.2011 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 76 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7/2014 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2014 ASIA LIITE 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot