KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja Laine Antero Järvirova Seija Viljasalo Kyllikki Kumpurinne Raimo Jaako Anita Muut saapuvilla olleet Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Tiensuu Jaakko, kunnanhallituksen puheenjohtaja Keskitalo Anna-Liisa, kunnanhallituksen jäsen Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin oikein koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Seija Järvirova ja Kyllikki Viljasalo Pöytäkirjan allekirjoitus Antero Pantsar Puheenjohtaja Veijo Heiskari Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Seija Järvirova Kyllikki Viljasalo Pöytäkirja on pidetty Kolari yleisesti nähtävänä Veijo Heiskari toimistonhoitaja

2 Tekninen lautakunta JAHTI- JA ANSAKUJAN ASUKKAIDEN KIRJELMÄ KATUVALASTUKSEN RAKENTAMISESTA Tekn ltk 74 Os.pääll. Kolarin kirkonkylän Jahti- ja Ansakujan kadunvarren asukkaat ovat kirjelmöineet tekniselle lautakunnalle saapuneella kirjeellä ja vaativat Jahti- ja Ansakujan katuvalaistuksen rakentamisesta kuluvana vuonna kirkonkylälle toteutettavien eräiden katujen peruskorjauksen yhteydessä toteutettavan katuvalaistuksen yhteydessä. Kirjelmä oheisena, Liite n:o 72. Kolarin kunnan talousarvion investointiosan kolmivuotissuunnitelmassa on vuodelle 2012 varattu määräraha kirkonkylän katuvalaistuksen parantamiseen, jonka yhteydessä on tarkoitus toteuttaa mm. Jahti- ja Ansakujan katuvalojen rakentaminen.. Kolarin kirkonkylälle toteutetaan Ruuttikatu-Ojapolkun, Riistapolku-Revonpolun ja Lukkarintien peruskorjauksen yhteydessä katuvalaistuksen rakentaminen saavutettavien synergiaetujen vuoksi. Katuvalaistuksen toteuttaminen maakaapelointina on katujen aukomisen yhteydessä taloudellisempaa ja järkevämpää toteuttaa katukaivantojen ollessa avoinna. Tekninen lautakunta päättää merkitä Jahtikuja-Ansakujan vaikutuspiirin asukkaiden kirjelmän tiedoksi ja antaa heille vastauksekseen esittelyosassa mainitun selostuksen asiasta. Edelleen tekninen lautakunta päättää, että Jahtikuja-Ansakujan katuvalaistuksen rakentamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää investointiohjelmaa ja Jahti- ja Ansakujan katuvalaistus toteutetaan vuonna 2012.

3 Tekninen lautakunta

4 Tekninen lautakunta MIKKO HJULBERGIN IRTISSANOUTUMINEN RAKENNUSMESTARIN MÄÄRÄAIKAISESTA TOIMESTA Tekn ltk 75 Os.pääll. Rakennusmestari Mikko Hjulberg on irtisanoutunut Kolarin kunnan rakennusmestarin määräaikaisesta toimesta lukien hänen siirtyessä toisiin työtehtäviin. Rakennusmestarin määräaikaisen toimen päättymisaika on Tekninen lautakunta päättää merkitä rakennusmestari Mikko Hjulbergin irtisanoutumisen Kolarin kunnan rakennusmestarin toimesta alkaen tiedoksi ja päättää julistaa rakennusmestarin määräaikaisen toimen haettavaksi.

5 Tekninen lautakunta JUHA PAAKIN OIKAISUVAATIMUS KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖKSESTÄ KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Tekn ltk 76 Os.pääll. Juha Paakki on toimittanut saapuneella kirjelmällään oikaisuvaatimuksen kunnanrakennusmestarin päätökseen , koskien kiinteistönhoitajan toimen täyttämistä. Juha Paakin oikaisuvaatimus perusteluineen oheisena, Liite n:o 73. Kunnanrakennusmestari on päätöksellään valinnut kiinteistönhoitajan toimeen Kari Vanhan. oheisena, Liite n:o 74. Kiinteistönhoitajan toimen hakuilmoitus oheisena, Liite n:o 75. Osastopäällikkö on pyytänyt kunnanrakennusmestarilta vastinetta Juha Paakin jättämän oikaisuvaatimuksessa esitettyihin asioihin. Vastinepyyntö ja kunnanrakennusmestarin vastine oheisena, Liite n:o 76. Tekninen lautakunta päättää siirtää asian käsittelyä seuraavaan lautakunnan kokoukseen lisäselvityksiä varten.

6 Tekninen lautakunta EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIAN VASTAUS KARI MAKSLAHDEN KIRJOITUKSEEN Tekn ltk 77 Os.pääll. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut vastauksensa Kari Makslahden kirjelmään, koskien Kolarin kunnan teknisen osaston ja teknisen lautakunnan menettelyä kunnan laitosten ja kiinteistöjen koneiden ja laitteiden kunnossapitourakoitsijan valintaa koskevassa asiassa. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ilmoittaa vastauksessaan mm. Edellä olevan perusteella minulla ei ole aihetta epäillä Kolarin kunnan teknisen lautakunnan tai sen alaisten viranhaltijoiden menetelleen hallintolaissa säädettyjen hyvän hallinnon perusteiden, kuten hallinnossa asioivien tasapuolisen vaatimuksen, vastaisesti. Tekninen lautakunta ja viranhaltijat ovat toimineet niille kuuluvan harkintavaltansa rajoissa. Eduskunnan oikeusasiamies ei hänelle kuuluvan laillisuusvalvonnan puitteissa voi puuttua kunnan toimielinten päätösten tarkoituksenmukaisuuteen. Vastaus asian esittelyineen ja perusteluineen oheisena, Liite n:o 77. Tekninen lautakunta päättää merkitä Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastauksen Kari Makslahden kirjelmään tiedoksi ja päättää antaa vastauksen tiedoksi asiassa selvityksiä antaneille.

7 Tekninen lautakunta RELACOM FINLAND OY:N ANOMUS TELEKAAPELIN SIJOITTAMISEEN KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEELLE Tekn ltk 78 Mkins. Relacom Finland Oy/Jorma Pudas PPO-Yhtiöt Oyj:ltä toimeksiannon saaneena anoo telekaapelin sijoittamislupaa Kolarin kunnan omistamille tiloille Puistola RN:o 13:137 ja Virkatalo RN:o 13:138 Kolarin kirkonkylän asemakaava-alueelle. Anomus ja suunnitelmakartta oheisena, Liite n:o 78. Tekninen lautakunta päättää antaa suostumuksensa Relacom Finland Oy/PPO-Yhtiöt Oy:lle luvan sijoittaa telekaapelit anomuksen mukaisiin paikkoihin rikkomatta kadun kestopäällysterakennetta suunnitelman mukaisesti. Kaapelien katujen ja teiden alituksen tulee suorittaa tunkkaamalla/myyräämällä rikkomatta/sekoittamatta kaavateiden rakennekerroksia.

8 Tekninen lautakunta LAUSUNTO RÄMENNIEMEN-YLLÄSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA, KOSKIEN KORTTELIA 24 Tekn ltk 79 Mkins. Kolarin kunnanhallitus on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa päivätyllä lausuntopyynnöllä Rämeänniemen-Ylläsjärven ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta, koskien korttelia 24. Rämeänniemen-Ylläsjärven ranta-asemakaavan muutosalue sijaitsee Rämeänniemessä 2 km ennen Ylläsjärven kylää Kurtakon suunnasta lähestyttäessä Ylläsjärventien itäpuolella. Lausuntopyyntö oheisena, Liite n:o 79. Voimassa oleva Rämeänniemen-Ylläsjärven ranta-asemakaava sekä muutosehdotus oheisena, Liite n:o 80. Tekninen lautakunta päättää, ettei sillä ole huomautettavaa Rämeänniemen-Ylläsjärven ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta, koskien korttelia 24.

9 Tekninen lautakunta ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVA-ALUEEN AHVENTIEN JA SANKATIEN KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Tekn ltk 80 Mkins. Äkäslompolon asemakaava-alueen Ahventien ja sankatien katusuunnitelmaehdotukset on pidetty MRA:n 41 ja 43 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä teknisellä osastolla ajalla Kuulutus oheisena, Liite n:o 81. Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksista ei ole jätetty muistutuksia. Katusuunnitelmat esitellään kokouksessa. Sijaintikartta ja tyyppipoikkileikkauskuva oheisena, Liite n:o 82. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä välisellä ajalla nähtävillä olleet Äkäslompolon asemakaava-alueen Ahventien ja Sankatien katusuunnitelmaehdotukset.

10 Tekninen lautakunta KIINTEISTÖHOITOSOPIMUKSEN SIIRTO, KOSKIEN ÄKÄSLOMPOLO KOULUA, LIIKUNTAHALLIA JA PÄIVÄKOTIA Tekn ltk 81 Os.pääll. Ylläksen ykköskiinteistöhuolto Oy/Jarmo Turunen ja Kiinteistöhuolto Raimo Pitkäniemi ky ovat lähestyneet Kolarin kuntaa päivätyllä anomuksella, jossa he pyytävät Kolarin kuntaa siirtämään Äkäslompolon koulua, liikuntahallia ja päiväkotia koskevan Kolarin kunnan ja Ylläksen ykköskiinteistöhuolto Oy:n välisen kiinteistöhoitosopimuksen Kiinteistöhuolto Raimo Pitkäniemi ky:lle. Anomus oheisena, Liite n:o 83. Kiinteistöhuolto Raimo Pitkäniemi ky on toimittanut kuntaan tilaajavastuulain mukaiset todistukset yrityksestä ja sen toiminnasta, jotka ovat kunnossa. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Äkäslompolon koulua, liikuntahallia ja päiväkotia koskevan kiinteistöhoidon sopimuksen siirron Ylläksen ykköskiinteistöhuolto oy:ltä Kiinteistöhuolto Raimo Pitkäniemi ky:lle.

11 Tekninen lautakunta YLLÄSJÄRVEN PÄIVÄKODIN RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA Tekn ltk 82 Rkm Kolarin kunnan tekninen osasto on pyytänyt Ylläsjärven päiväkodin rakennusurakkatarjousta klo mennessä. Määräaikaan mennessä on jätetty 6 tarjousta. Tarjoukset on avattu klo , josta laadittu avauspöytäkirja. Tekninen lautakunta päättää, että Ylläsjärven päiväkodin rakennusurakoitsijan valinta siirretään seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen.

12 Tekninen lautakunta YLLÄSJÄRVEN PÄIVÄKODIN LVIA-URAKOITSIJAN VALINTA Tekn ltk 83 Rkm Kolarin kunnan tekninen osasto on pyytänyt Ylläsjärven päiväkodin LVIA-urakkatarjousta klo mennessä. Määräaikaan mennessä on jätetty 7 tarjousta. Tarjoukset on avattu klo , josta laadittu avauspöytäkirja. Tekninen lautakunta päättää, että Ylläsjärven päiväkodin LVIAurakoitsijan valinta siirretään seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen.

13 Tekninen lautakunta YLLÄSJÄRVEN PÄIVÄKODIN SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA Tekn ltk 84 Rkm Kolarin kunnan tekninen osasto on pyytänyt Ylläsjärven päiväkodin sähköurakkatarjousta klo mennessä. Määräaikaan mennessä on jätetty 5 tarjousta. Tarjoukset on avattu klo , josta laadittu avauspöytäkirja. Tekninen lautakunta päättää, että Ylläsjärven päiväkodin sähköurakoitsijan valinta siirretään seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen.

14 Tekninen lautakunta YLLÄSJÄRVEN PÄIVÄKODIN PALVELUKEITTIÖN LAITETOIMITTAJAN VALINTA Tekn ltk 85 Rkm Kolarin kunnan tekninen osasto on pyytänyt Ylläsjärven päiväkodin palvelukeittiön laitetoimittajan valinnasta kirjalliset tarjoukset klo mennessä. Määräaikaan mennessä on jätetty 3 tarjousta. Tarjoukset on avattu klo , josta laadittu avauspöytäkirja. Tekninen lautakunta päättää, että Ylläsjärven päiväkodin palvelukeittiön laitetoimittajan valinta siirretään seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen.

15 Tekninen lautakunta KIRKONKYLÄN ALA-ASTEEN KATON MAALAUSURAKOITSIJAN VALINTA Tekn ltk 86 Krkm Kolarin kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt tarjousta kirkonkylän ala asteen peltikaton maalauksesta. Tarjouspyyntö oheisena, Liite n:o 84. Määräaikaan mennessä Kolarin kirkonkylän ala asteen vanhan koulurakennuksen katon maalaustyöstä on tarjouksia jätetty 1 kpl. Tarjoukset on avattu klo Avauspöytäkirja tarjouksineen oheisena, Liite n:o 85. Tekninen lautakunta päättää valita Kolarin kirkonkylän ala asteen katon maalausurakoitsijaksi ainoan tarjoajan RA NI Maalaus Oy:n ,00 (alv 0 %) euron kokonaishintaan.

16 Tekninen lautakunta SAAPUNEET KIRJEET JA PÄÄTÖKSET Tekn ltk 87 Tekniselle lautakunnalle on saapunut kirjeitä ja päätöksiä seuraavasti: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely-keskus) , lausunto Jauhojärven maantien kunnostaminen ja päällystäminen (Kittilä). Ely-keskus , päätös tunturialueiden jätehuollon edistämistä koskevan avustuksen myöntämisestä. Napapiirin Kuljetus Oy , henkilöstötiedote. Ely-keskus , maanteiden valaistuksesta. Rovaniemen Energia Oy , Rovaniemen Verkko Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Kolarin kunnan tekninen osasto , Kolarin uuden keskuskeittiön työmaakokouksen n:o 2 pöytäkirja. Ely-keskus , Kolarin kunnan Lapiokuusikon jäteaseman kaatopaikan sulkemistöiden loppuraportin hyväksyminen. Kolarin kunnan rakennusmestari , päätös kiinteistönhoitajan valinnasta. Lapin Vesitutkimus Oy:n tutkimusten testausselosteet: - Tornion-Muonionjoen alueellinen tarkkailu , näytteenottopäivät ja Rautuvaaran rikastamon varastoalt.tyhj., näytteenottopäivä Lapiokuusikon suljetun jäteaseman kaatopaikkavesien tarkkailu, Lapiokuusikon suljetun jäteaseman pintavesitarkkailu, Lapiokuusikon suljetun jäteaseman pohjavesitarkkailu,

17 Tekninen lautakunta Tornion-Muonionjoen intensiivinen tarkkailu , Rautuvaaran rikastamon varastoalt.tyhj., ja Ylläksen keskuspuhdistamo kuormitus, , ja Sieppijärven jvp:n vaikutustarkkailu , ja Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet ja päätökset tiedoksi.

18 Tekninen lautakunta MUUT ASIAT Tekn ltk 88 Tekninen lautakunta päätti esittää Ely-keskukselle, että Sieppijärven kylän kohdalle esitetään nopeusrajoitukseksi 40 km/h. Edelleen lautakunta merkitsi tiedoksi keskuskeittiön rakentamisen ja lukiorakennuksen muutostyön tämän hetkisen tilanteen.

19 Tekninen lautakunta TELIASONERA FINLAND OYJ:N ANOMUS TELEKAAPELIN SIJOITTAMISEEN KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEELLE Tekn ltk 89 Mkins. TeliaSonera Finland Oyj puolesta Harri Luojumäki Eltel Networks Oy:stä toimeksiannon saaneena anoo telekaapelin sijoittamislupaa Kolarin kirkonkylän asemakaava-alueelle Asematien varteen. Anomus ja suunnitelmakartta oheisena, Liite n:o 86. Tekninen lautakunta päättää antaa suostumuksensa omasta puolesta TeliaSonera Finland Oyj:lle luvan sijoittaa telekaapelit anomuksen mukaisiin paikkoihin rikkomatta kadun kestopäällysterakennetta suunnitelman mukaisesti. Kaapelien katujen ja teiden alituksen tulee suorittaa tunkkaamalla/myyräämällä rikkomatta/sekoittamatta kaavateiden rakennekerroksia.

20 Tekninen lautakunta KOLARIN TEOLLISUUSALUEEN SUITTITIEN JA HIITTAUSTIEN OSITTAINEN RAKENTAMINEN Tekn ltk 90 Os.pääll. Kolarin kunnanvaltuusto hyväksynyt kokouksessaan Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen, koskien Teollisuus ja Heikkiläntien aluetta. Alueen liikerakentamis- ja teollisuustontteihin on ilmennyt kysyntää ja ensimmäiset 2 rakennuspaikkaa on myyty (Korttelissa 371 rakennuspaikat 1 ja 2). Rakennuspaikoille tuleva yrittäjä aloittaa rakennustyöt jo kuluvana syksynä tavoitteenaan saada rakennustyöt valmiiksi kevään 2012 aikana. Rakennushankkeen vuoksi rakennuspaikan liikennöitävyyden ja käytön vuoksi tulisi vielä tälle syksylle toteuttaa n. 100 metriä katua ja laajentaa rakennuspaikkojen lähettyvillä olevaa vesi- ja viemärijohtojen runkolinjastoa. Kaavaote oheisena Liite n:o 87. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan euroa Suittitien ja n. 40 metriä Hiittaustien rakentamista sekä korttelin 371 rakennuspaikalle 1 toteutettavaa vesi- viemärijohdon rakentamista varten. Määrärahan kohdennus tehdään loppuvuodesta sisäisin siirroin kuluvan vuoden investointiosasta toteuttamattomien investointimäärärahojen kohdentamisena.

21 Tekninen lautakunta YLLÄSJÄRVEN PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN Tekn ltk 91 Os.pääll. Kolarin kunnan talousarvion investointiosassa on euron määräraha Ylläsjärven päiväkodin rakentamiseen. HP-Arkkitehdit Erkki Päiveröisen laatima kustannusarvio ja kunnanvaltuuston päätös oheisena, Liite n:o 88. Tekninen osasto pyytänyt päiväkodin rakentamisesta tarjoukset ja jätettyjen tarjousten rakentamis-, LVIA- ja sähkötarjousten mukainen määrärahan tarve on n euroa. (Lisäksi hankkeeseen tulee varata määräraha mm. liittymismaksuja ja sivistystoimen kalustehankintoja ja jakelukeittiön kalustamista varten). Rakennushankkeen kuluvan vuoden toteuttamiseen kunnanvaltuuston hyväksymä määräraha on riittävä, koska rakennushanke valmistuisi kevään 2012 aikana. Vuodelle 2012 tulee varata lisämäärärahaa hankkeen toteutumis- /edistymisasteen mukaisesti. Määrärahan tarve vuodelle 2012 varmistuu vuoden 2012 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Ylläsjärven päiväkodin rakentamisen aloitettavaksi kuluvana vuonna ja päättää, että tarvittava lisämääräraha hankkeen toteuttamiseen esitetään vuoden 2012 talousarvion investointiosaan hankkeen vuoden 2011 edistymisen mukaisesti.

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 Kokousaika 27.4.2011 klo 15.00-16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 12/2011 Tekninen lautakunta sivu 146 Kokousaika 07.09.2011 klo 15.00-16.05 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.2.2011 klo 15.00-17.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 20.10.2011 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 76 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari. Viuhkola Reijo, puheenjohtaja Kaulanen Juha Hakso Tapani Lonnakko Juha

Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari. Viuhkola Reijo, puheenjohtaja Kaulanen Juha Hakso Tapani Lonnakko Juha KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Rakennuslautakunta sivu 1 Kokousaika 18.01.2011 klo 15.15-16.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 15.9.2014 klo 18.15 18.35 Isonkyrön

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-16.15 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät Panu Lahdensuo

Lisätiedot

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.3.2012 Aika Maanantai 19.3.2012 klo 16:00 - Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 23 20 Ruokapalvelupäällikön

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 91 Tekninen lautakunta 11.06.2013 Aika 11.06.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa la Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

23.2.2012 klo 16.00 17.33

23.2.2012 klo 16.00 17.33 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Tekninen lautakunta 23.2.2012 Sivu 8 KOKOUSAIKA 23.2.2012 klo 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Timo Karppinen Jaana

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien valinta. 67 Jokilaaksojen sote-tuotantoalueen valmistelun tilanne

Pöytäkirjantarkastajien valinta. 67 Jokilaaksojen sote-tuotantoalueen valmistelun tilanne PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 5 / 2015 KOKOUSAIKA 20.5.2015 kello 18.30-20.35 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot