PORIN ROTARYKLUBIN KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN ROTARYKLUBIN KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2012-2013"

Transkriptio

1 Paavo Kajander Presidentti Porin Rotaryklubi PORIN ROTARYKLUBIN KLUBIJOHTOSUUNNITELMA RI:n presidentti Sakuji Tanakan teema on Rauhaan palvelemalla KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Klubin strategiasuunnittelu Klubin toimintasuunnitelma Hallitus ja muut vastuuhenkilöt Komiteat ja muut vastuuhenkilöt Komiteat ja niiden tehtävät ja toimenpiteet Erityisteemat Klubin vuosikello Klubin talousarvio 1. Klubin strategiasuunnittelu Rotarytoiminta on maailmanlaajuista verkostotoimintaa, jolla on yhteiset säännöt ja toimintaperiaatteet. Toiminnan ytimessä ovat rotaryklubit, jotka yhdessä muodostavat monipuolisen palvelujärjestön. Toiminnallaan ne voivat vaikuttaa niin paikallisen yhteisön hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kuin myös kansainvälisen solidaarisuuden, terveyden ja parempien elinolojen kehittämisessä. Voidakseen toteuttaa näitä, toiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. 2. Klubimme rutinoituu pitkän aikavälin strategiseen suunnitteluun, joka helpottaa vuosisuunnittelua ja kehittää klubin palvelutoimintaa. 3. Keskeisiä tavoitteita ovat 1) jäsenyyden kehittäminen luomalla entistä avoimempi toimintaympäristö klubin jäsenten sekä porilaisten klubien välillä 2) monipuolistaa paikallista palvelutoimintaa ja 3) tukea nuorten

2 itsenäistymistä ja elämänuran rakentamista 4) osallistua aktiivisesti piirin toimintaan ja palveluprojekteihin Toimenpiteitä Tehostetaan klubin tiedotustoimintaa Pidetään klubin nettisivut ajan tasalla Hyödynnetään RI:n käyttämää sosiaalista mediaa Järjestetään 3-4 paikallista palveluprojektia Hoidetaan yhdessä piirin kanssa Sambian kaivoprojektia Porin muiden klubien kanssa pidetään yllä vuosivaihtoa lähettämällä ja vastaanottamalla 3-4 nuorta Järjestetään kesäleiri Panostetaan jatkuvaan RYLA-koulutukseen Sijoitetaan vuosirahastoon 50 euroa/ , 55 e/ ja 60 e/ Hyödynnetään DSG-apurahaa paikallisiin palveluprojekteihin Jatketaan Polio Plus varojen kartuttamista Lähetetään stipendiaatti yhdessä piirin kanssa Rotarysäätiötoiminta uusiutuu 2013 ja sitä varten klubissa perustetaan Future Vision Plan komitea, johon kuuluvat istuvan presidentin ja rotarysäätiöasiamiehen lisäksi kaksi tulevaa presidenttiä 2. Klubin strategiset tavoitteet Hallinto Otamme käyttöön pitkän aikavälin strategiasuunnittelun Laadimme vuosittain klubijohtosuunnitelman, jonka valmisteluun osallistuvat presidenttien lisäksi myös klubikomiteoiden puheenjohtajat hallituksen ja klubikomiteoiden yhteistyötä tiivistetään, presidentti osallistuu komiteoiden kokouksiin tarpeen mukaan Järjestämme vähintään kaksi (2) klubineuvottelua Henkilövalinnoissa otamme huomioon klubin jäsenten rotaryaktiivisuuden ja ammattiosaamisen sekä uusien jäsenten sitouttamisen klubitoimintaan Jäsenyys Lisäämme jäsenmäärää vähintään neljällä (4) jäsenellä/vuosi tavoitteena ikärakenteen nuorentaminen ja ammattirakenteen monipuolistaminen

3 Lisäämme yhteistyötä alueella toimivien aktiivisten ammattiyhteisöjen kuten nuorakauppakamarin ja kehitys- ja koulutusorganisaatioiden kanssa Innostamme jäseniä osallistumaan viikkokokouksiin ja klubien järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin 2.3. Suhdetoiminta Elämme entistä avoimemmassa informaatiomaailmassa, jossa sekä hyvät että huonot uutiset välittyvät nopeasti maailmanlaajuisesti. Rotaryaatteella ja toiminnalla on korkeat eettiset ja moraaliset tarkoitusperät. Onkin tärkeätä tuoda esille nykyistä voimakkaammin rotarien myönteistä julkisuuskuvaa sekä rotaryklubien että jokaisen rotarin toiminnan kautta. Suhdetoimintakomitea valmistelee ja toteuttaa klubin suhdetoimintasuunnitelman Sisäisen tiedottamisen runkona toimivat klubin uudet nettisivut Klubimme tekee lähitiedottamista ja tekee järjestää yhteisiä tilaisuuksia rotarien lähipiirille 2.4. Osallistuminen palveluprojekteihin Ammattipalvelu Osallistumme porilaisten klubien yhteiseen Matkalippu tulevaisuuteen hankkeeseen nuorten kesätyöpaikkojen hankkimiseksi. Yhteistyötä tehdään vuosittain järjestettävän SataRekry tapahtuman kanssa Yhteiskuntapalvelu Jatketaan vuonna 2011 käynnistettyä Nuoripää-nuorten terveet elämäntavat alkoholin ja huumeiden vastaista kampanjaa yhteistyössä porilaisten lukioiden kanssa Avustetaan porilaisia sotainvalideja joululahjakeräyksellä vuosittain sekä koordinoidaan myös muiden klubien mukanaolo avustustyössä Osallistutaan piirin vuosittaiseen vapaaehtoistyöprojektiin Käynnistetään uusi paikallinen palveluprojekti klubin toimesta ja/tai yhteistyössä muiden klubien kanssa

4 Kansainvälinen palvelu Porin klubi jatkaa Sambian III kaivoprojektin koordinointia Osallistutaan Lääkäripankkiin vuosittain vähintään 2 euroa/jäsen panoksella Tuetaan piirin Lukutaitoa projektia Kriisinhallintakoordinaattori 2013 (Future Vision Plan) Ohjelmat uusille sukupolville Hoidetaan vuosivaihto-oppilaita, nuorten kesävaihtoa ja kesäleiritoimintaa porilaisten klubien erikseen sopiman ohjelman mukaisesti Järjestetään RYLA-koulutus vuosittain yhdessä alueen muiden klubien kanssa Osallistutaan GSE-ryhmän vierailun hoitamiseen yhdessä muiden klubien kanssa 2.5. Kansainvälisen yhteisymmärryksen ja rauhan teematapahtumat RI presidentti Sakuji Tanaka kehottaa klubeja järjestämään kansainvälisen yhteisymmärryksen ja rauhan teemojen mukaisia tilaisuuksia, solmimaan kummiklubisuhteita, tukemaan rauhanstipendejä ja käynnistämään palveluprojekteja, jotka kohdistuvat konfliktien estämiseen Klubimme suunnittelee ja toteuttaa erikseen sovittavan toimenpiteen edellä olevaan teemaan liittyen 3. Rotarysäätiö Lahjoitamme Polio Plus-rahastoon klubin keräämän 500 USD Lahjoitamme Vuosirahastoon piirin suositteleman 50 USD/jäsen Anomme piirin apurahaa kohdissa 2.4. ja 2.5. ehdotettuihin projekteihin 4. Porin Rotaryklubin toimintasuunnitelma Vuoden teemat TIEDE JA TAIDE YHTEISKUNTAMME VOIMAVARAT RI presidentti Sakuji Tanaka Piirin 1410 Governor Berndt von Veh

5 4.1. Hallitus ja muut vastuuhenkilöt Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Paavo Kajander Seppo Niemistö Jäsenet Tuleva presidentti Seppo Jukkola Paavo Kajander Varapresidentti Esa Lunnevuori Esa Lunnevuori Past presidentti Seppo Niemistö Tapani Nauha Sihteeri (1) Jussi Sävelä Seppo Jukkola Klubimestari (1) Pekka Loula Juhani Ruohonen Rami Koskinen Rahastonhoitaja Matti Ratsula Pekka Karhunen Rotarysäätiöasiamies Martti Kataja Martti Kataja Suhdetoimintakomitean pj Juhani Ruohonen Janne Vartia Toimihenkilöt Sihteeri (2) Markku Lindén Jussi Sävelä Sihteeri (3) (Timo Viinamäki) Markku Lindén Klubimestari (2) Mauri Sarriola Rami Koskinen Nuorisovaihtoasiamies Tomi Lähteenmäki Janne Vartia Lippu-upseeri Timo Hokkanen Timo Hokkanen Ryla-asiamies Seppo Pynnä Seppo Pynnä Laulunjohtajat Altti Lammi, Jouko Kairtamo IT-vastaava Viljami Laine Viljami Laine Toiminnantarkastajat Matti Linnanmaa, Reijo jylhä Toiminnatarkastajan sijainen Kari Sarpila

6 Hallintokomitea Sihteeri (1) Jussi Sävelä Seppo Jukkola Sihteeri (2) Markku Lindén Jussi Sävelä Klubimestari (2) Mauri Sarriola Juhani Ruohonen Rahastonhoitaja Matti Ratsula Pekka Karhunen Past presidentti Seppo Niemistö Tapani Nauha Klubipalvelukomitea Varapresidentti Esa Lunnevuori Esa Lunnevuori Klubimestari (1) Pekka Loula Seppo Jukkola Nuorisovaihtoasiamies Tomi Lähteenmäki Janne Vartia Lippu-upseeri Timo Hokkanen Mauri Sarriola IT-vastaava Viljami Laine Viljami Laine Jäsenyyskomitea Tuleva presidentti Seppo Jukkola Paavo Kajander Past presidentti Seppo Niemistö Tapani Nauha Ed.past presidentti Tapani Nauha Mauri Keskitalo Sihteeri (1) Jussi Sävelä Rami Koskinen Klubimestari (3) (Aku Keltto ) Juhani Ruohonen Koulutusvastaava Juhani Ruohonen Martti Kataja

7 Rotarysäätiökomitea Rotarysäätiöasiamies Martti Kataja Martti Kataja Rahastonhoitaja Matti Ratsula Pekka Karhunen Varapresidentti Seppo Jukkola Esa Lunnevuori Edell.rahastonhoitaja Pekka Karhunen Rami Koskinen Suhdetoimintakomitea Suhdetoimintakomitean pj Juhani Ruohonen Janne Vartia Sihteeri (2) Markku Lindén Juhani Ruohonen Nuorisovaihtoasiamies Tomi Lähteenmäki Mauri Sarriola Tiedotusvastaava Matti Kuhna Tapio Vallin Yhteiskuntavastaava Heikki Itähalme Altti Lammi 4.2. Hallituksen tehtävät ja toimenpiteet Hallituksen tehtävänä on johtaa klubin toimintaa hyväksyttyjen sääntöjen puitteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Hallitus kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo hallitukselle laaditun ohjelman mukaan DG Berndt von Veh vierailee Porin klubissa AG Tapani Nauha vierailee klubissa neljä(4) kertaa Presidentti Paavo Kajander esittelee klubijohtosuunnitelman ja vuosikellon Koulutukseen ja seminaareihin osallistumiset / Osanottajat Syysseminaari Paavo Kajander Jussi Sävelä Rami Koskinen Komiteoiden pjt PETS-koulutus Esa Lunnevuori Markku Lindén Juhani Ruhonen

8 Piirikonferenssi Paavo Kajander Jussi Sävelä 4.3. Hallintokomitean tehtävät ja toimenpiteet Hallintokomitea huolehtii kaikista klubin hallinnollisista tehtävistä kuten vaaditut raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille ja Suomen Rotarylle, läsnäolokirjanpito, klubin taloudenhoito, viikkoselosteet, toveruus, sisäinen tiedottaminen, ohjelmat, luokitteet ja rotarytietous Sihteeri Jussi Sävelä kokoaa ja painattaa taskumatrikkelin mennessä 4.4. Klubipalvelukomitean tehtävät ja toimenpiteet Komitea varmistaa, että klubi suunnittelee ja toteuttaa koulutuksellisia, humanitäärisiä ja ammatillisia projekteja, jotka kohdentuvat oman paikkakunnan tai maailmanlaajuisiin tarpeisiin Toimenpiteitä Ammattipalvelu Vastuuhenkilö Aikataulu Matkalippu tulevaisuuteen yhteistyössä Pekka Loula Teljän klubin kanssa (kohdekoulu ja kesätyöpaikat) Yhteiskuntapalvelu Sotainvalidien joululahja n. 500 euroa Timo Viinamäki yhdessä muiden klubien kanssa Piirin vapaaehtoistyöpäivään osallistumi- Tapio Huhtanen nen Nuoripää nuorten terveet elämäntavat Seppo Niemistö projekti jatkuu Uusi paikallinen projekti käynnistyy Paavo Kajander Esa Lunnevuori

9 Kansainvälinen palvelu Sambian kaivoprojekti III jatkuu Polio Plus toimenpiteitä piirin kanssa Lääkäripankki piirin kanssa Rauhan/eettiset arvot teematapahtuma Paavo Kajander Matti Ratsula Jussi Sävelä Paavo Kajander Tapani Nauha Ohjelmat uusille sukupolville Koordinaatio vuosivaihto-oppilaista, Tomi Lähteenmäki kesävaihdokeista ja kesäleiriläisistä muiden klubien kanssa RYLA 2013 Järjestelyt yhdessä muiden klubien kanssa GSE-vierailu Ohjelman valmistelu, toteutus ja isäntä- Viljami Laine perhe yhdessä muiden klubien kanssa Rotaract-yhteistyö Toimenpiteitä yhdessä piirin ja muiden Timo Hokkanen porilaisten klubien kanssa Itämeri-projekti Osallistutaan piirin/raumanmeren RK:n Matti Lankiniemi ohjelmiin

10 Teemakuukausien esitelmät Syyskuu Uusien sukupolvien kuukausi Timo Hokkanen Lokakuu Ammattipalvelun kuukausi Janne Vartia Maaliskuu Luku/kirjoitustaidon kuukausi Matti Kuhna Kesäkuu Rotaryn harrastus- ja ammatti- Vieraileva rotary ryhmien kuukausi 4.5. Jäsenyyskomitean tehtävät ja toimenpiteet Vastaa siitä, että klubilla on toimiva jäsenhuoltosuunnitelma, jonka tarkoitus on sekä uusien jäsenten hankinta että perusjäsenten säilyttäminen Toimenpiteitä Vastuhenkilö Aikataulu Toimikunta valmistelee ja toteuttaa klubin Komitea suhdetoimintasuunnitelman Osallistutaan alueen klubien viikko- Heikki Itähalme ohjelmien tiedottamiseen Alueen yhteinen rotarylehti Tapio Vallin Elokuu 2012 Matti Kuhna Klubin kotisivujen kehittäminen ja Viljami Laine ylläpito Jutut Rotary Nordeniin Paavo Kajander Rotarylehtien kuukausi esitelmä Seppo Niemistö Avec-tapahtumien järjestäminen Juhani Ruohonen syksy 2012 kevät 2013

11 Rotarysäätiökomitea Komitea vastaa siitä, että klubilla on suunnitelma, joka tähtää Rotarysäätiön varojen kartuttamiseen ja klubin osallistumiseen Rotarysäätiön eri ohjelmiin. Komitean perustehtäviä on Rotarysäätiön toiminnan tunnetuksi tekeminen klubin jäsenille Toimenpiteitä Komitean jatkuvuuden turvaamiseksi Martti Kataja vähintään yhden komitean jäsenen toimi- kausi on kolme rotaryvuotta Komitean ei tule ryhtyä päätöstensä täy- Martti Kataja täytäntöönpanoon ennen kuin komitean toimittama ehdotus ja selonteko on tullut hallituksessa hyväksytyksi End Polio maksu 500 USD Matti Ratsula Vuosirahastomaksu 50 USD/jäsen Matti Ratsula Kannustetaan jäseniä Sustaining Member Seppo Jukkola jäsenyyteen Alueellinen Säätiöseminaari Matti Ratsula

12 PORIN ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO EDELTÄVÄ VUOSI Marraskuu Joulukuu Helmikuu Maaliskuu TAPAHTUMAT Vaalikokous Uudet virkailijat kirjattu RI:n ja SR:n järjestelmiin Ilmoittautumiset PETS:iin PETS-koulutus Huhtikuu Strategian määrittely ja hyväksyminen Toukokuu Klubijohtosuunnitelman laatiminen Klubijohtosuunnitelman esittely ja hyväksyminen Klubijohtosuunnitelma toimitettu AG:lle Toimintavuoden talousarvio Vaihtokokous TOIMINTAVUOSI Heinäkuu SAR-maksut ja raportit (1. erä) Presidentin ja sihteerin (1) SR:n ja RI:n järjestelmien käyttäjätunnusten tarkistaminen Syyskauden viikko-ohjelma valmis Taskumatrikkeli valmis Rotaryjazz Klubilla Elokuu Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi Hallituksen kokous Rotary Golf Yyterissä Intercity kokous Puhdas merivesi Ohjelmat uusille sukupolville Stipendien hakeminen Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimen

13 Rotarysäätiön vuosirahastomaksu (3500 USD) Rotaract-yhteistyö DG:n vierailu hallituksessa ja klubineuvottelussa Kuukauden teemaesitelmä Ajatuksia jäsenyydestä Seppo Jukkola Syyskuu Uusien sukupolvien kuukausi Hallituksen kokous EndPolioNow-golfkisa Yyterissä Uusien sukupolvien kuukausi teemaesitelmä Timo Hokkanen DSG-apurahan hakeminen piiristä Klubin tiedotustoiminnan aktivointi Alueen presidenttien ja AG:n kokous Alueellinen Rotarysäätiöseminaari Lokakuu Ammattipalvelun kuukausi Hallituksen kokous ammattipalvelun kuukausi teemaesitelmä Janne Vartia Polio Plus lipaskeräys SR- ja piirimaksu (per capita/1.erä) Syysseminaari Forssassa Vuosi-ja tilinpäätöskokous Kuvernööriehdokkaat ilmoitettava DG:lle Alueellinen jäsenyysseminaari Piirin erityisteema Keilakisa, Tapani Nauha

14 Marraskuu Rotarysäätiön kuukausi Joulukuu Rotaryperheen kuukausi Hallituksen kokous Vaalikokous Nuorisovaihtohakulomakkeet Piiriorganisaation vapaiden paikkojen haku Hallituksen kokous Tammikuu 2013 Rotarytietouden kuukausi Joululaulutilaisuus koko perheelle, sotainvalidien joulumuistaminen Nuorisovaihtolomakkeiden jättö Kevätkauden ohjelma Hallituksen kokous Kuukauden teemaesitelmä SAR-maksut ja raportit (2.erä) SR:n matrikkelitietojen päivitys Helmikuu 2013 Maailman yhteisymmärryksen kuukausi Porin rotarien uudenvuoden konsertti Hallituksen kokous Kuukauden teemaesitelmä, AG Tapani Nauha Alueelliset pre-petsit Maaliskuu 2013 Luku- ja kirjoitustaidon kuukausi Porin klubien keilamestaruuskisat Hallituksen kokous Teemaesitelmä, Matti Kuhna Alueen presidenttien kokous

15 Huhtikuu 2013 Rotarylehtien kuukausi Toukokuu 2013 SR- ja piirimaksut (per capita/2.erä) GSE-isäntäperhe RI:n presidenttien Kunniamaininta-anomukset DG:lle Matkalippu tulevaisuuteen kesätyöpaikat nuorille RYLA-koulutus PETS-koulutus Hallituksen kokous Piirikonferenssi Turussa Karhunpään RK:n 40-vuotisjuhla GSE-ryhmän vierailu Piirin vapaaehtoistyöpäivään osallistuminen Teemaesitelmä Rotarylehdestä, Markku Lindén Hallituksen kokous Piirin erityisteema Kesäkuu 2013 Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmien kuukausi Hallituksen kokous Vanhan ja uuden hallituksen kokous HUOM! päivä Tehtävien luovutus seuraajille Teemaesitelmä, vieraileva rotary Porilaisten presidenttien vaihtokokous, AG Klubijohtosuunnitelman esittely ja hyväksyminen klubineuvottelussa

16 SEURAAVA VUOSI Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Toimintakertomuksen laatiminen Syysseminaari Vuosi- ja tilinpäätöskokous Vaalikokous KUUKAUSITTAIN 15. seuraavaa kuuta mennessä Läsnäoloraportti SR:n jäsenrekisteriin JATKUVASTI Jäsen- ja klubitietojen muutokset päivitetään heti tapahtuneen jälkeen sekä SR:n että RI:n järjestelmiin

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt (Hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 23.9.2010) Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ...2 1.1 KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA...2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU...2 1.3 JÄSENYYS

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015. Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa. Antti Harkila DG 2014 2015. Rotary international

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015. Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa. Antti Harkila DG 2014 2015. Rotary international PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015 Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Antti Harkila DG 2014 2015 Rotary international Tämä piirijohtosuunnitelma vastaa Rotary Internationalin piireiltä edellyttämää District

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

Piiri 1410 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2013 2014. Matias Röyttä DG 2013 2014 Rotary international Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa

Piiri 1410 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2013 2014. Matias Röyttä DG 2013 2014 Rotary international Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Piiri 1410 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2013 2014 Matias Röyttä DG 2013 2014 Rotary international Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa 1 1. Käyttöönotto Tämä piirijohtosuunnitelma vastaa Rotary Internationalin

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 5

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 08.11.2009/TH Piirin 1390 toimintasuunnitelma 2010-2011 1 Rotaryvuoden 2010 2011 teema ja painopisteet Rotary Internationalin presidentin Ray Klinginsmithin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 2016

Toimintasuunnitelma 2015 2016 Kemin Rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2015 2016 RI:n presidentti K. R. (Ravi) Ravindran: Ole lahja maailmalle Klubin hallitus ja komiteat 2015-2016 Klubin hallitus presidentti Mikko Henriksson varapresidentti

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

Muistilista 1: Yhteenveto

Muistilista 1: Yhteenveto Muistilista 1: Yhteenveto Muistiinpanoja Rooli ja tehtävät Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... 12 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA Muistilista 2: Klubijohtosuunnitelma Case-harjoitus Tee neuvonantosuunnitelma

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opas

Klubin hallintokomitean opas Klubin hallintokomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226A-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

RAISION ROTARYKLUBI 2009 2010

RAISION ROTARYKLUBI 2009 2010 RAISION ROTARYKLUBI 2009 2010 Toimintakertomus Raision rotaryklubi täytti 48 vuotta 28.2.2010. YLEISTÄ Maailmanpresidentti John Kenny on valinnut Rotaryn teemaksi täksi kaudeksi The Future of Rotary is

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

... SISÄLLYSLUETTELO. Governorin katsaus 3. Hallinto 4. Katsaukset 6

... SISÄLLYSLUETTELO. Governorin katsaus 3. Hallinto 4. Katsaukset 6 ROTARYPIIRI 1400 TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007 SISÄLLYSLUETTELO Governorin katsaus 3 Hallinto 4 Katsaukset 6 PETS ja Piirineuvottelu 6 Piirikouluttaja 6 IT-vastaava 7 Rotarysäätiö 8 Lääkäripankki 12 Ammattipalvelukomitea

Lisätiedot

Kuukausikirje No 1 heinäkuu 2007 RI:n kuukauden teema on luku- ja kirjoitustaito. HyvÄt klubipresidentit ja sihteerit, arvoisat rotarit

Kuukausikirje No 1 heinäkuu 2007 RI:n kuukauden teema on luku- ja kirjoitustaito. HyvÄt klubipresidentit ja sihteerit, arvoisat rotarit Kuukausikirje No 1 heinäkuu 2007 RI:n kuukauden teema on luku- ja kirjoitustaito. Rotaryvuosi 2007 2008 on alkanut. Uudet vastuuhenkilçt ovat aloittaneet, ja uudet haasteet ja mahdollisuudet odottavat.

Lisätiedot

PIIRIN 1410 TOIMINTAKERTOMUS ROTARYVUODELTA 2006 2007

PIIRIN 1410 TOIMINTAKERTOMUS ROTARYVUODELTA 2006 2007 Tauno Lovén Governor 2006-2007 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1410 South-West Finland and Aland Islands PIIRIN 1410 TOIMINTAKERTOMUS ROTARYVUODELTA 2006 2007 1. Yleistä... 2 2. Tavoitteet ja painopistealueet...

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPASSARJA 220-FI (1114) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot