PORIN ROTARYKLUBIN KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN ROTARYKLUBIN KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2012-2013"

Transkriptio

1 Paavo Kajander Presidentti Porin Rotaryklubi PORIN ROTARYKLUBIN KLUBIJOHTOSUUNNITELMA RI:n presidentti Sakuji Tanakan teema on Rauhaan palvelemalla KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Klubin strategiasuunnittelu Klubin toimintasuunnitelma Hallitus ja muut vastuuhenkilöt Komiteat ja muut vastuuhenkilöt Komiteat ja niiden tehtävät ja toimenpiteet Erityisteemat Klubin vuosikello Klubin talousarvio 1. Klubin strategiasuunnittelu Rotarytoiminta on maailmanlaajuista verkostotoimintaa, jolla on yhteiset säännöt ja toimintaperiaatteet. Toiminnan ytimessä ovat rotaryklubit, jotka yhdessä muodostavat monipuolisen palvelujärjestön. Toiminnallaan ne voivat vaikuttaa niin paikallisen yhteisön hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kuin myös kansainvälisen solidaarisuuden, terveyden ja parempien elinolojen kehittämisessä. Voidakseen toteuttaa näitä, toiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. 2. Klubimme rutinoituu pitkän aikavälin strategiseen suunnitteluun, joka helpottaa vuosisuunnittelua ja kehittää klubin palvelutoimintaa. 3. Keskeisiä tavoitteita ovat 1) jäsenyyden kehittäminen luomalla entistä avoimempi toimintaympäristö klubin jäsenten sekä porilaisten klubien välillä 2) monipuolistaa paikallista palvelutoimintaa ja 3) tukea nuorten

2 itsenäistymistä ja elämänuran rakentamista 4) osallistua aktiivisesti piirin toimintaan ja palveluprojekteihin Toimenpiteitä Tehostetaan klubin tiedotustoimintaa Pidetään klubin nettisivut ajan tasalla Hyödynnetään RI:n käyttämää sosiaalista mediaa Järjestetään 3-4 paikallista palveluprojektia Hoidetaan yhdessä piirin kanssa Sambian kaivoprojektia Porin muiden klubien kanssa pidetään yllä vuosivaihtoa lähettämällä ja vastaanottamalla 3-4 nuorta Järjestetään kesäleiri Panostetaan jatkuvaan RYLA-koulutukseen Sijoitetaan vuosirahastoon 50 euroa/ , 55 e/ ja 60 e/ Hyödynnetään DSG-apurahaa paikallisiin palveluprojekteihin Jatketaan Polio Plus varojen kartuttamista Lähetetään stipendiaatti yhdessä piirin kanssa Rotarysäätiötoiminta uusiutuu 2013 ja sitä varten klubissa perustetaan Future Vision Plan komitea, johon kuuluvat istuvan presidentin ja rotarysäätiöasiamiehen lisäksi kaksi tulevaa presidenttiä 2. Klubin strategiset tavoitteet Hallinto Otamme käyttöön pitkän aikavälin strategiasuunnittelun Laadimme vuosittain klubijohtosuunnitelman, jonka valmisteluun osallistuvat presidenttien lisäksi myös klubikomiteoiden puheenjohtajat hallituksen ja klubikomiteoiden yhteistyötä tiivistetään, presidentti osallistuu komiteoiden kokouksiin tarpeen mukaan Järjestämme vähintään kaksi (2) klubineuvottelua Henkilövalinnoissa otamme huomioon klubin jäsenten rotaryaktiivisuuden ja ammattiosaamisen sekä uusien jäsenten sitouttamisen klubitoimintaan Jäsenyys Lisäämme jäsenmäärää vähintään neljällä (4) jäsenellä/vuosi tavoitteena ikärakenteen nuorentaminen ja ammattirakenteen monipuolistaminen

3 Lisäämme yhteistyötä alueella toimivien aktiivisten ammattiyhteisöjen kuten nuorakauppakamarin ja kehitys- ja koulutusorganisaatioiden kanssa Innostamme jäseniä osallistumaan viikkokokouksiin ja klubien järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin 2.3. Suhdetoiminta Elämme entistä avoimemmassa informaatiomaailmassa, jossa sekä hyvät että huonot uutiset välittyvät nopeasti maailmanlaajuisesti. Rotaryaatteella ja toiminnalla on korkeat eettiset ja moraaliset tarkoitusperät. Onkin tärkeätä tuoda esille nykyistä voimakkaammin rotarien myönteistä julkisuuskuvaa sekä rotaryklubien että jokaisen rotarin toiminnan kautta. Suhdetoimintakomitea valmistelee ja toteuttaa klubin suhdetoimintasuunnitelman Sisäisen tiedottamisen runkona toimivat klubin uudet nettisivut Klubimme tekee lähitiedottamista ja tekee järjestää yhteisiä tilaisuuksia rotarien lähipiirille 2.4. Osallistuminen palveluprojekteihin Ammattipalvelu Osallistumme porilaisten klubien yhteiseen Matkalippu tulevaisuuteen hankkeeseen nuorten kesätyöpaikkojen hankkimiseksi. Yhteistyötä tehdään vuosittain järjestettävän SataRekry tapahtuman kanssa Yhteiskuntapalvelu Jatketaan vuonna 2011 käynnistettyä Nuoripää-nuorten terveet elämäntavat alkoholin ja huumeiden vastaista kampanjaa yhteistyössä porilaisten lukioiden kanssa Avustetaan porilaisia sotainvalideja joululahjakeräyksellä vuosittain sekä koordinoidaan myös muiden klubien mukanaolo avustustyössä Osallistutaan piirin vuosittaiseen vapaaehtoistyöprojektiin Käynnistetään uusi paikallinen palveluprojekti klubin toimesta ja/tai yhteistyössä muiden klubien kanssa

4 Kansainvälinen palvelu Porin klubi jatkaa Sambian III kaivoprojektin koordinointia Osallistutaan Lääkäripankkiin vuosittain vähintään 2 euroa/jäsen panoksella Tuetaan piirin Lukutaitoa projektia Kriisinhallintakoordinaattori 2013 (Future Vision Plan) Ohjelmat uusille sukupolville Hoidetaan vuosivaihto-oppilaita, nuorten kesävaihtoa ja kesäleiritoimintaa porilaisten klubien erikseen sopiman ohjelman mukaisesti Järjestetään RYLA-koulutus vuosittain yhdessä alueen muiden klubien kanssa Osallistutaan GSE-ryhmän vierailun hoitamiseen yhdessä muiden klubien kanssa 2.5. Kansainvälisen yhteisymmärryksen ja rauhan teematapahtumat RI presidentti Sakuji Tanaka kehottaa klubeja järjestämään kansainvälisen yhteisymmärryksen ja rauhan teemojen mukaisia tilaisuuksia, solmimaan kummiklubisuhteita, tukemaan rauhanstipendejä ja käynnistämään palveluprojekteja, jotka kohdistuvat konfliktien estämiseen Klubimme suunnittelee ja toteuttaa erikseen sovittavan toimenpiteen edellä olevaan teemaan liittyen 3. Rotarysäätiö Lahjoitamme Polio Plus-rahastoon klubin keräämän 500 USD Lahjoitamme Vuosirahastoon piirin suositteleman 50 USD/jäsen Anomme piirin apurahaa kohdissa 2.4. ja 2.5. ehdotettuihin projekteihin 4. Porin Rotaryklubin toimintasuunnitelma Vuoden teemat TIEDE JA TAIDE YHTEISKUNTAMME VOIMAVARAT RI presidentti Sakuji Tanaka Piirin 1410 Governor Berndt von Veh

5 4.1. Hallitus ja muut vastuuhenkilöt Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Paavo Kajander Seppo Niemistö Jäsenet Tuleva presidentti Seppo Jukkola Paavo Kajander Varapresidentti Esa Lunnevuori Esa Lunnevuori Past presidentti Seppo Niemistö Tapani Nauha Sihteeri (1) Jussi Sävelä Seppo Jukkola Klubimestari (1) Pekka Loula Juhani Ruohonen Rami Koskinen Rahastonhoitaja Matti Ratsula Pekka Karhunen Rotarysäätiöasiamies Martti Kataja Martti Kataja Suhdetoimintakomitean pj Juhani Ruohonen Janne Vartia Toimihenkilöt Sihteeri (2) Markku Lindén Jussi Sävelä Sihteeri (3) (Timo Viinamäki) Markku Lindén Klubimestari (2) Mauri Sarriola Rami Koskinen Nuorisovaihtoasiamies Tomi Lähteenmäki Janne Vartia Lippu-upseeri Timo Hokkanen Timo Hokkanen Ryla-asiamies Seppo Pynnä Seppo Pynnä Laulunjohtajat Altti Lammi, Jouko Kairtamo IT-vastaava Viljami Laine Viljami Laine Toiminnantarkastajat Matti Linnanmaa, Reijo jylhä Toiminnatarkastajan sijainen Kari Sarpila

6 Hallintokomitea Sihteeri (1) Jussi Sävelä Seppo Jukkola Sihteeri (2) Markku Lindén Jussi Sävelä Klubimestari (2) Mauri Sarriola Juhani Ruohonen Rahastonhoitaja Matti Ratsula Pekka Karhunen Past presidentti Seppo Niemistö Tapani Nauha Klubipalvelukomitea Varapresidentti Esa Lunnevuori Esa Lunnevuori Klubimestari (1) Pekka Loula Seppo Jukkola Nuorisovaihtoasiamies Tomi Lähteenmäki Janne Vartia Lippu-upseeri Timo Hokkanen Mauri Sarriola IT-vastaava Viljami Laine Viljami Laine Jäsenyyskomitea Tuleva presidentti Seppo Jukkola Paavo Kajander Past presidentti Seppo Niemistö Tapani Nauha Ed.past presidentti Tapani Nauha Mauri Keskitalo Sihteeri (1) Jussi Sävelä Rami Koskinen Klubimestari (3) (Aku Keltto ) Juhani Ruohonen Koulutusvastaava Juhani Ruohonen Martti Kataja

7 Rotarysäätiökomitea Rotarysäätiöasiamies Martti Kataja Martti Kataja Rahastonhoitaja Matti Ratsula Pekka Karhunen Varapresidentti Seppo Jukkola Esa Lunnevuori Edell.rahastonhoitaja Pekka Karhunen Rami Koskinen Suhdetoimintakomitea Suhdetoimintakomitean pj Juhani Ruohonen Janne Vartia Sihteeri (2) Markku Lindén Juhani Ruohonen Nuorisovaihtoasiamies Tomi Lähteenmäki Mauri Sarriola Tiedotusvastaava Matti Kuhna Tapio Vallin Yhteiskuntavastaava Heikki Itähalme Altti Lammi 4.2. Hallituksen tehtävät ja toimenpiteet Hallituksen tehtävänä on johtaa klubin toimintaa hyväksyttyjen sääntöjen puitteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Hallitus kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo hallitukselle laaditun ohjelman mukaan DG Berndt von Veh vierailee Porin klubissa AG Tapani Nauha vierailee klubissa neljä(4) kertaa Presidentti Paavo Kajander esittelee klubijohtosuunnitelman ja vuosikellon Koulutukseen ja seminaareihin osallistumiset / Osanottajat Syysseminaari Paavo Kajander Jussi Sävelä Rami Koskinen Komiteoiden pjt PETS-koulutus Esa Lunnevuori Markku Lindén Juhani Ruhonen

8 Piirikonferenssi Paavo Kajander Jussi Sävelä 4.3. Hallintokomitean tehtävät ja toimenpiteet Hallintokomitea huolehtii kaikista klubin hallinnollisista tehtävistä kuten vaaditut raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille ja Suomen Rotarylle, läsnäolokirjanpito, klubin taloudenhoito, viikkoselosteet, toveruus, sisäinen tiedottaminen, ohjelmat, luokitteet ja rotarytietous Sihteeri Jussi Sävelä kokoaa ja painattaa taskumatrikkelin mennessä 4.4. Klubipalvelukomitean tehtävät ja toimenpiteet Komitea varmistaa, että klubi suunnittelee ja toteuttaa koulutuksellisia, humanitäärisiä ja ammatillisia projekteja, jotka kohdentuvat oman paikkakunnan tai maailmanlaajuisiin tarpeisiin Toimenpiteitä Ammattipalvelu Vastuuhenkilö Aikataulu Matkalippu tulevaisuuteen yhteistyössä Pekka Loula Teljän klubin kanssa (kohdekoulu ja kesätyöpaikat) Yhteiskuntapalvelu Sotainvalidien joululahja n. 500 euroa Timo Viinamäki yhdessä muiden klubien kanssa Piirin vapaaehtoistyöpäivään osallistumi- Tapio Huhtanen nen Nuoripää nuorten terveet elämäntavat Seppo Niemistö projekti jatkuu Uusi paikallinen projekti käynnistyy Paavo Kajander Esa Lunnevuori

9 Kansainvälinen palvelu Sambian kaivoprojekti III jatkuu Polio Plus toimenpiteitä piirin kanssa Lääkäripankki piirin kanssa Rauhan/eettiset arvot teematapahtuma Paavo Kajander Matti Ratsula Jussi Sävelä Paavo Kajander Tapani Nauha Ohjelmat uusille sukupolville Koordinaatio vuosivaihto-oppilaista, Tomi Lähteenmäki kesävaihdokeista ja kesäleiriläisistä muiden klubien kanssa RYLA 2013 Järjestelyt yhdessä muiden klubien kanssa GSE-vierailu Ohjelman valmistelu, toteutus ja isäntä- Viljami Laine perhe yhdessä muiden klubien kanssa Rotaract-yhteistyö Toimenpiteitä yhdessä piirin ja muiden Timo Hokkanen porilaisten klubien kanssa Itämeri-projekti Osallistutaan piirin/raumanmeren RK:n Matti Lankiniemi ohjelmiin

10 Teemakuukausien esitelmät Syyskuu Uusien sukupolvien kuukausi Timo Hokkanen Lokakuu Ammattipalvelun kuukausi Janne Vartia Maaliskuu Luku/kirjoitustaidon kuukausi Matti Kuhna Kesäkuu Rotaryn harrastus- ja ammatti- Vieraileva rotary ryhmien kuukausi 4.5. Jäsenyyskomitean tehtävät ja toimenpiteet Vastaa siitä, että klubilla on toimiva jäsenhuoltosuunnitelma, jonka tarkoitus on sekä uusien jäsenten hankinta että perusjäsenten säilyttäminen Toimenpiteitä Vastuhenkilö Aikataulu Toimikunta valmistelee ja toteuttaa klubin Komitea suhdetoimintasuunnitelman Osallistutaan alueen klubien viikko- Heikki Itähalme ohjelmien tiedottamiseen Alueen yhteinen rotarylehti Tapio Vallin Elokuu 2012 Matti Kuhna Klubin kotisivujen kehittäminen ja Viljami Laine ylläpito Jutut Rotary Nordeniin Paavo Kajander Rotarylehtien kuukausi esitelmä Seppo Niemistö Avec-tapahtumien järjestäminen Juhani Ruohonen syksy 2012 kevät 2013

11 Rotarysäätiökomitea Komitea vastaa siitä, että klubilla on suunnitelma, joka tähtää Rotarysäätiön varojen kartuttamiseen ja klubin osallistumiseen Rotarysäätiön eri ohjelmiin. Komitean perustehtäviä on Rotarysäätiön toiminnan tunnetuksi tekeminen klubin jäsenille Toimenpiteitä Komitean jatkuvuuden turvaamiseksi Martti Kataja vähintään yhden komitean jäsenen toimi- kausi on kolme rotaryvuotta Komitean ei tule ryhtyä päätöstensä täy- Martti Kataja täytäntöönpanoon ennen kuin komitean toimittama ehdotus ja selonteko on tullut hallituksessa hyväksytyksi End Polio maksu 500 USD Matti Ratsula Vuosirahastomaksu 50 USD/jäsen Matti Ratsula Kannustetaan jäseniä Sustaining Member Seppo Jukkola jäsenyyteen Alueellinen Säätiöseminaari Matti Ratsula

12 PORIN ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO EDELTÄVÄ VUOSI Marraskuu Joulukuu Helmikuu Maaliskuu TAPAHTUMAT Vaalikokous Uudet virkailijat kirjattu RI:n ja SR:n järjestelmiin Ilmoittautumiset PETS:iin PETS-koulutus Huhtikuu Strategian määrittely ja hyväksyminen Toukokuu Klubijohtosuunnitelman laatiminen Klubijohtosuunnitelman esittely ja hyväksyminen Klubijohtosuunnitelma toimitettu AG:lle Toimintavuoden talousarvio Vaihtokokous TOIMINTAVUOSI Heinäkuu SAR-maksut ja raportit (1. erä) Presidentin ja sihteerin (1) SR:n ja RI:n järjestelmien käyttäjätunnusten tarkistaminen Syyskauden viikko-ohjelma valmis Taskumatrikkeli valmis Rotaryjazz Klubilla Elokuu Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi Hallituksen kokous Rotary Golf Yyterissä Intercity kokous Puhdas merivesi Ohjelmat uusille sukupolville Stipendien hakeminen Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimen

13 Rotarysäätiön vuosirahastomaksu (3500 USD) Rotaract-yhteistyö DG:n vierailu hallituksessa ja klubineuvottelussa Kuukauden teemaesitelmä Ajatuksia jäsenyydestä Seppo Jukkola Syyskuu Uusien sukupolvien kuukausi Hallituksen kokous EndPolioNow-golfkisa Yyterissä Uusien sukupolvien kuukausi teemaesitelmä Timo Hokkanen DSG-apurahan hakeminen piiristä Klubin tiedotustoiminnan aktivointi Alueen presidenttien ja AG:n kokous Alueellinen Rotarysäätiöseminaari Lokakuu Ammattipalvelun kuukausi Hallituksen kokous ammattipalvelun kuukausi teemaesitelmä Janne Vartia Polio Plus lipaskeräys SR- ja piirimaksu (per capita/1.erä) Syysseminaari Forssassa Vuosi-ja tilinpäätöskokous Kuvernööriehdokkaat ilmoitettava DG:lle Alueellinen jäsenyysseminaari Piirin erityisteema Keilakisa, Tapani Nauha

14 Marraskuu Rotarysäätiön kuukausi Joulukuu Rotaryperheen kuukausi Hallituksen kokous Vaalikokous Nuorisovaihtohakulomakkeet Piiriorganisaation vapaiden paikkojen haku Hallituksen kokous Tammikuu 2013 Rotarytietouden kuukausi Joululaulutilaisuus koko perheelle, sotainvalidien joulumuistaminen Nuorisovaihtolomakkeiden jättö Kevätkauden ohjelma Hallituksen kokous Kuukauden teemaesitelmä SAR-maksut ja raportit (2.erä) SR:n matrikkelitietojen päivitys Helmikuu 2013 Maailman yhteisymmärryksen kuukausi Porin rotarien uudenvuoden konsertti Hallituksen kokous Kuukauden teemaesitelmä, AG Tapani Nauha Alueelliset pre-petsit Maaliskuu 2013 Luku- ja kirjoitustaidon kuukausi Porin klubien keilamestaruuskisat Hallituksen kokous Teemaesitelmä, Matti Kuhna Alueen presidenttien kokous

15 Huhtikuu 2013 Rotarylehtien kuukausi Toukokuu 2013 SR- ja piirimaksut (per capita/2.erä) GSE-isäntäperhe RI:n presidenttien Kunniamaininta-anomukset DG:lle Matkalippu tulevaisuuteen kesätyöpaikat nuorille RYLA-koulutus PETS-koulutus Hallituksen kokous Piirikonferenssi Turussa Karhunpään RK:n 40-vuotisjuhla GSE-ryhmän vierailu Piirin vapaaehtoistyöpäivään osallistuminen Teemaesitelmä Rotarylehdestä, Markku Lindén Hallituksen kokous Piirin erityisteema Kesäkuu 2013 Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmien kuukausi Hallituksen kokous Vanhan ja uuden hallituksen kokous HUOM! päivä Tehtävien luovutus seuraajille Teemaesitelmä, vieraileva rotary Porilaisten presidenttien vaihtokokous, AG Klubijohtosuunnitelman esittely ja hyväksyminen klubineuvottelussa

16 SEURAAVA VUOSI Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Toimintakertomuksen laatiminen Syysseminaari Vuosi- ja tilinpäätöskokous Vaalikokous KUUKAUSITTAIN 15. seuraavaa kuuta mennessä Läsnäoloraportti SR:n jäsenrekisteriin JATKUVASTI Jäsen- ja klubitietojen muutokset päivitetään heti tapahtuneen jälkeen sekä SR:n että RI:n järjestelmiin

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2011 2012 Karhunpään rotaryklubi 1. Sisältö Klubijohtosuunnitelma 2011 2012 sisältää seuraavat osiot: Klubin säännöt Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2011

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ 10.2.2016 KAUNIAINEN 16.2.2016 HELSINKI 18.2.2016 Rotaryklubin vuosikello 2016 TITLE 2 ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO Vitjojen vaihto kesäkuu Kesätauko max 3 peräkk. kokousta RI:n klubilasku

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 2016

Toimintasuunnitelma 2015 2016 Kemin Rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2015 2016 RI:n presidentti K. R. (Ravi) Ravindran: Ole lahja maailmalle Klubin hallitus ja komiteat 2015-2016 Klubin hallitus presidentti Mikko Henriksson varapresidentti

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019 Vesa Martikkala Governor 2018-2019 Sisällys PIIRINEUVOSTO/PIIRIHALLITUS... 3 PIIRIN STRATEGISET TAVOITTEET... 3 PIIRIN TOIMINNAN AIKATAULU VUONNA 2018-2019... 4 Kokoukset...

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi.

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi. Heikki Keravuori / Matti Taipale 22.1.2015 Klubin toimintasuunnitelman laadinta Yleisiä ohjeita tuleville presidenteille 2015-16 A. TAUSTAKSI Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun.

Lisätiedot

Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt

Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ... 2 1.1 (YHDISTYKSEN) KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA... 2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 1.3 JÄSENYYS ROTARY INTERNATIONALISSA... 2

Lisätiedot

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2016 2017 RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Klubin hallitus ja komiteat 2016 20177 Klubin hallitus presidentti Leena Jokinen varapresidentti

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt (Hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 23.9.2010) Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ...2 1.1 KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA...2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU...2 1.3 JÄSENYYS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 2017 2018 Klubin hallitus ja komiteat 2017-2018 Klubin hallitus presidentti varapresidentti past presidentti tuleva presidentti 1. sihteeri 2. sihteeri rahastonhoitaja nuorisovaihtoasiamies

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin säännöt

Raision Rotaryklubin säännöt Raision Rotaryklubin säännöt Hyväksytty klubin kokouksessa 8.4.2010 Säännöt ovat voimassa toistaiseksi SL/hallintokomitea 3.12.2009 2 1 Yleistä 1.1 Rotaryklubin nimi on Raision Rotaryklubi Klubin kotipaikka

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Yleistä 1 Nimi ja sijaintipaikkakunta 3 2 Jäsenyys Rotary Internationalissa 3 3 Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto 3 4 Toimintavuosi 3 Jäsenyys

Lisätiedot

KOKEMÄEN ROTARYKLUBI TOIMINTAKERTOMUS

KOKEMÄEN ROTARYKLUBI TOIMINTAKERTOMUS KOKEMÄEN ROTARYKLUBI TOIMINTAKERTOMUS 2009 2010 Kokemäen Rotaryklubin toimintavuosi oli järjestyksessään 44. Vuoden kansainvälisenä teemana oli: Rotaryn tulevaisuus on sinun käsissäsi. Ennen toimintavuoden

Lisätiedot

TITLE Klubijohtosuunnitelma Hannu Simström

TITLE Klubijohtosuunnitelma Hannu Simström TITLE Klubijohtosuunnitelma 2018-2019 Hannu Simström 22.5.2018 Someron Rotaryklubi - nykytilanne Someron Rotaryklubi perustettu 23.10.1954 Jäseniä tällä hetkellä 30 25 miestä, 5 naista Kauden 2017-2018

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI

SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI Suomen Rotary ry 1(9) päivitetty 25.2.2009 SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI Johdanto Jokaisen rotaryklubin on Rotary Internationaliin liittyessään laadittava klubin säännöt ja pidettävä ne ajan tasalla

Lisätiedot

PUIJON ROTARYKLUBI RY:N SÄÄNNÖT

PUIJON ROTARYKLUBI RY:N SÄÄNNÖT 1 (10) PUIJON ROTARYKLUBI RY:N SÄÄNNÖT 1. Yleistä 1.1. Yhdistyksen nimi ja sijaintipaikkakunta 1.2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1.3. jäsenyys Rotary Internationalissa 1.4. Säännöt 1.5. Toimintavuosi 1.6.

Lisätiedot

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki KLUBISIHTEERIN AVAINTEHTÄVÄT PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 Tiedosta tehtäväsi ja vastuusi Keskity olennaiseen Pidä klubisi pyörimässä TITLE 2 Klubisihteerin

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Suomen Rotary ry 1 (11) JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty klubikokouksessa 15.6.2011. 2 (11) JYVÄSKYLÄ-LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT 1 Yleistä 1.1 Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille!

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille! 28.1.2016 D 1420 Klubin toiminnan suunnittelu kaudella 2016-17 Koulutustilaisuudet 2016 tuleville toimihenkilöille Prepets ke 10.2. Mäntsälä / ti 16.2.Kauniainen / to 18.2. Helsinki PETS Viro 4.3. / Suomi

Lisätiedot

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Ole lahja maailmalle Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Pre-PETS / Post-PETS käsiteltyjä asioita: Vuosikello: mitä presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan pitää tehdä tiettyinä

Lisätiedot

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77 TALOUSARVIO VUODELLE 2017-2018 Vahvistettu piirineuvottelussa 11.3.2017 DGE Liisa Stjernberg Arvio Arvio Toteutunut Toteutunut Huom D 1420 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 19.2.2017 TUOTOT Rotareita

Lisätiedot

Rotarypiiri 1430 AG koulutus Joensuu Osmo Siira

Rotarypiiri 1430 AG koulutus Joensuu Osmo Siira Rotarypiiri 1430 AG koulutus Joensuu 06.05.2017 Osmo Siira Kuvernöörin odotuksia Piirin laajennetun johtoryhmän jäsen AG osallistuu alueensa ja alueensa klubien edustajana piirin johtamiseen piirin toiminnan,

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 1 22.5.2018 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2018-2019 Someron Rotaryklubi ry Rotarytoiminta alkoi Somerolla 23.10.1954 Someron Rotaryklubin perustamisen myötä. Toiminta on jatkunut aktiivisena tähän saakka. Klubi

Lisätiedot

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi TERVETULOA PETSIIN 2015 DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi 14.3.2016 District Assembly 2 DG Olli Pihlava Synt. 19.10.1948 Kokemäki Klubi: Raumanmeren rotaryklubi Luokitus: Metalliteoll./Taloushallinto

Lisätiedot

Ole lahja maailmalle

Ole lahja maailmalle Ole lahja maailmalle PORI KARHUNPÄÄN ROTARYKLUBI TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2015-2016 Yleistä Pori Karhunpään rotaryklubi kokoontui rotarivuoden 2015-2016 aikana 43 kertaa. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA 1959-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 STRATEGIA 2016 1959-2017 VISIO 2017 Me olemme tunnettuja palveluistamme ja avustustoiminnastamme, Jäsenistömme on innostunutta ja aktiivista Teemme toimintaamme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 STRATEGIA 2016 VISIO 2016 Me olemme tunnettuja palveluistamme ja avustustoiminnastamme, Jäsenistömme on innostunutta ja aktiivista Teemme toimintaamme tunnetuksi TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena D 1390 PETS 2010 Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena 2010 / MKa Suomen Rotary 2009-2010 1 Klubin tietovirtoja Kirjeet ja laskut RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö Rahastonhoitaja

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta - taustat (kohdennettu/yleisö)

Lisätiedot

Klubin johtosuunnitelma

Klubin johtosuunnitelma Klubin johtosuunnitelma 2018-2019 ILKK A VUORI P RESI DENTTI 2018-2019 SISÄLLYS 1 Klubin strategiset tavoitteet 2018 2019... 2 2 Klubin säännöt... 2 3 Hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot... 3 4 Komiteoiden

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS Sihteerin koulutus /GLT Marko Uusitalo 1

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS Sihteerin koulutus /GLT Marko Uusitalo 1 KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 2 Klubin sihteeri,

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU. Ei rotaryaiheita,omassa klubissa mutta muuta mielenkiintoista

HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU. Ei rotaryaiheita,omassa klubissa mutta muuta mielenkiintoista N:o pvm ja aika Poikk. aika KAUSI 2017-2018 VIHTI NUMMELAN ROTARYKLUBI Paikka Vastuuhenkilö HEINÄKUU Ei rotaryaiheita,omassa klubissa mutta muuta mielenkiintoista Heinäkuu Tuntematon sotilas-näytelmä Harparskog

Lisätiedot

OULUN ROTARYKLUBI TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

OULUN ROTARYKLUBI TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 OULUN ROTARYKLUBI TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 77. TOIMINTAVUOSI 1.7.2010-30.6.2011 SISÄLLYSLUETTEL0 PRESIDENTIN PUHEENVUORO 3 1. TOIMIHENKILÖT ROTARYVUONNA 2010-2011 4 1.1. HALLITUS 4 1.2. KOMITEAT 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 LIONS CLUB TAMMELA RY TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 Yleistä Tällä kaudella ei ole kansainvälisiä projekteja. Pääpaino on paikallisissa palveluaktiviteeteissa sekä klubin toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Toimintakertomus 1.7.2016 30.6.2017 Forssan Rotaryklubi ry on osa Rotary Internationaalin maailmanlaajuista rotaryklubien yhteisöä, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä,

Lisätiedot

DG Kari Kivistö 1.8.2011 Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Lyssna till ditt hjärta för att hjälpa andra Reach Within to Embrace Humanity Kari Kivistö Päivämäärä 1.8.2011 1 INTERNATIONAL ASSEMBLY SAN

Lisätiedot

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1 RI JA KLUBIT Rotary International on palvelujärjestö, johon maailman 34 000 klubia kuuluvat. Rotary International on juuri niin vahva ja toimintakykyinen kuin yksittäiset klubit ovat. Rotaryklubit muodostavat

Lisätiedot

OULUN ROTARYKLUBI TOIMINTAKERTOMUS 2009 2010

OULUN ROTARYKLUBI TOIMINTAKERTOMUS 2009 2010 OULUN ROTARYKLUBI TOIMINTAKERTOMUS 2009 2010 76. TOIMINTAVUOSI 1.7.2009 30.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 PRESIDENTIN KATSAUS... 2 2 TOIMIHENKILÖT ROTARYVUONNA 2009 2010... 3 2.1 HALLITUS... 3 2.2 KOMITEAT...

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

Klubin johtosuunnitelma

Klubin johtosuunnitelma Klubin johtosuunnitelma 2017-2018 PASI RUUSKA PRESIDE NTTI 2017-2018 SISÄLLYS 1 Klubin strategiset tavoitteet 2017 2018... 2 2 Klubin säännöt... 2 3 Hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot... 3 4 Komiteoiden

Lisätiedot

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 KLUBIN NIMI... 2 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 3 HALLITUS... 2 4 PRESIDENTTI... 2 5 VARAPRESIDENTTI... 3 6 SIHTEERI... 3

Lisätiedot

RI Oulun Tulli ohjelma 2007-2008

RI Oulun Tulli ohjelma 2007-2008 2.7.2007 1. peruttu kokous 9.7.2007 Hallituksen kokous 16.30 Pohjois-Suomen Messut RY, Ojakatu 2 12.7.2007 Kesäteatteri Hupisaari "Raksilan iloiset rouvat" 19.00 19.7.2007 16.30, kauden 2007-2008 toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Työvoima Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat

Työvoima Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat Hallinto 2510 Hyvinvointitoimiala tammikuu 134,9 121,3-13,6 82,8 84,4 3,2 5,4 11,8 7,3 2,3 2,9 3,9 5,8 55,6 38,6 123,1 107,6 91,3 % 88,7 % helmikuu 133,9 118,8-15,1 82,3 83,4 3,9 5,5 11,1 7,6 2,6 3,6 8,1

Lisätiedot

Laihian Rotaryklubin hallituksena ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Osmo Säntti, Olli Hietala, Varatilintarkastaja: Kari Koskenranta

Laihian Rotaryklubin hallituksena ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Osmo Säntti, Olli Hietala, Varatilintarkastaja: Kari Koskenranta 7.12.2007 / Olavi Vähämäki 1 LAIHIAN ROTARYKLUBI Vuosikertomus v. 2006-2007 Hallitus ja komiteat Laihian Rotaryklubin hallituksena ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Presidentti Past Presidentti

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Syyskokous Päätösten vahvistaminen hallitus marraskuu 300 yhdistyksen jäsenet Anneli Nikulainen, Oxana Tarasyuk ja Sanna Husu

puheenjohtaja /sihteeri Syyskokous Päätösten vahvistaminen hallitus marraskuu 300 yhdistyksen jäsenet Anneli Nikulainen, Oxana Tarasyuk ja Sanna Husu Järjestötoiminta Hallituksen kokoukset kuukausittain Edunvalvonnan varmistaminen ja yhdistyksen toiminnan suunnittelu, tiedon jakaminen. puheenjohtaja /sihteeri kerran kuukaudessa Kevätkokous Päätösten

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Mitä Rotary on? Mitä Rotary tekee? Miten saamme klubimme toimimaan hyvin? Miten kehitymme? Vastaamalla näihin kysymyksiin

Lisätiedot

Toimintakertomus kaudelta 2011 2012

Toimintakertomus kaudelta 2011 2012 Toimintakertomus kaudelta 2011 2012 Kauden kansainvälinen teema Kauden kansainvälinen teema oli Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita RI presidenttinä toimi Kalyan Banerjee. Kokemäen rotaryklubilla oli

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa Tietotekniikka piirin johdon tukena Aineisto löytyy Suomen Rotary:n www-sivuilta www.rotary.fi/suoja (käyttäjätunnus: rotary

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

KLUUVIN ROTARYKLUBI Toimintakertomus 2008-2009 GLOETS ROTARYKLUBB

KLUUVIN ROTARYKLUBI Toimintakertomus 2008-2009 GLOETS ROTARYKLUBB KLUUVIN ROTARYKLUBI Toimintakertomus 2008-2009 GLOETS ROTARYKLUBB Helsinki Heinäkuu 2009 RI:n Presidentti Don Kurn Lee Governor Heimo Nummela 1 Hallitus Past presidentti Martti Marvola Presidentti Georg-Olof

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

RAISION ROTARYKLUBI 2009 2010

RAISION ROTARYKLUBI 2009 2010 RAISION ROTARYKLUBI 2009 2010 Toimintakertomus Raision rotaryklubi täytti 48 vuotta 28.2.2010. YLEISTÄ Maailmanpresidentti John Kenny on valinnut Rotaryn teemaksi täksi kaudeksi The Future of Rotary is

Lisätiedot

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation 2 Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.3.2017 TRF Työtä yhteisymmärryksen, terveyden, koulutuksen ja rauhan hyväksi Rotarysäätiö - rotarytoiminnan näkyvin ja vaikuttavin saavutus Toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt

Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt PHR:m ennakkotarkastamat Päätös 26.11.2013/PRH Dnro 2013/002191Y 2 Päätös 26.11.2013/PRH Dnro 2013/002191Y Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka

Lisätiedot

Nurmijärven Rotaryklubi TOIMINTAKEROMUS 2006/07 1(8) Nurmijärven rotaryklubi TOIMINTAKERTOMUS ROTARYVUODELTA 2006/07 28.11.2007

Nurmijärven Rotaryklubi TOIMINTAKEROMUS 2006/07 1(8) Nurmijärven rotaryklubi TOIMINTAKERTOMUS ROTARYVUODELTA 2006/07 28.11.2007 Nurmijärven Rotaryklubi TOIMINTAKEROMUS 2006/07 1(8) Nurmijärven rotaryklubi TOIMINTAKERTOMUS ROTARYVUODELTA 2006/07 28.11.2007 Reijo Orava presidentti Ari Sarkkinen sihteeri Nurmijärven Rotaryklubi TOIMINTAKEROMUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 D1380 Yleistä Vuoden 2014-2015 Rotary Internationalin presidentin Gary C.K Huangin teema on: Light up Rotary, Rotary näkyväksi, Lys up Rotary Teemassaan Huang pyytää meitä

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

»PDG Rune Eklund»PETS Somerolla

»PDG Rune Eklund»PETS Somerolla Klubin avaintyöparit: Sihteeri presidentti Sihteeri rahastonhoitaja Perustehtävät: Raportoinnit Maksut Jäsenrekisterit Kalenteri Tärkeimmät tietolähteet»pdg Rune Eklund»PETS Somerolla 12.3.2016»Suomen

Lisätiedot

E-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNTA Pekka Siitonen, GLT

E-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNTA Pekka Siitonen, GLT E-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNTA 2018-2019 Pekka Siitonen, GLT Lions Clubs International E-Piirin koulutuskoordinaattori Pekka Siitonen 040 537 8840 pekka.siitonen@lions.fi LC Lempäälä, lion 2009 alkaen GLT

Lisätiedot

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti MLL:n paikallisyhdistyksen hallinnon vuosikello (Lähde: MLL /Yhdistysnetti) TAMMIKUU Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Varan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

SEPÄNHAAN ROTARYKLUBI, VUOSIKERTOMUS 2014-2015

SEPÄNHAAN ROTARYKLUBI, VUOSIKERTOMUS 2014-2015 6.9.2015 1/41 SEPÄNHAAN ROTARYKLUBI, VUOSIKERTOMUS 2014-2015 1. Hallitus ja komiteat (1.7.2014 30.6.2015) Presidentti 2014 2015 Leino Kimmo Tuleva presidentti 2015 2016 Kaunisto Jari Tuleva presidentti

Lisätiedot

KEVÄT 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA

KEVÄT 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA KEVÄT 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA TURKU ABOA NOVA on nuorekas klubi, johon tällä hetkellä kuuluu kolmisenkymmentä jäsentä. Klubiin kuuluu sekä miehiä että naisia, valtaosa aktiivisessa

Lisätiedot

Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira

Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira Kansainvälinen nuorten leiri Imatra TITLE 2 Kotka Meripäivät TITLE 3 RI:n presidentti ja teema 2017-2018 TITLE 4 RI:n tavoitteita - Jäsenistön

Lisätiedot