KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK)"

Transkriptio

1 KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) OPINTO-OHJE

2 OPISKELIJAN OPAS Kulttuurituotanto (YAMK) Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa! Olet aloittamassa kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Tutkinto on edelläkävijä kulttuurituotannon kentän koulutuksessa koska se järjestetään kahden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Toivotamme Sinulle antoisaa ja ahaa-elämysten siivittämää lukuvuotta! Katri Kaalikoski koulutusjohtaja HUMAK Päivi Tenhunen-Marttala koulutuspäällikkö Metropolia AMK

3 SISÄLTÖ 1. HUMAK JA METROPOLIA Oppimisympäristöt ja tietoverkkopalvelut Opintojen ohjaus Tutkintosääntö OPETUSTARJONTA Opintojen hyväksiluku Opiskelijatodistukset Opintokokonaisuuksien arviointi ja suoritukset Opiskelumuodot Opintotuki Opintososiaaliset edut Tutkintotodistus YHTEYSTIEDOT... 10

4 1 1. HUMAK JA METROPOLIA Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinto toteutetaan Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Molemmista ammattikorkeakouluista on 10 opiskelijaa, jotka virallisessa kirjanpidossa ovat sen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, johon heidät on pääsykokeen perusteella hyväksytty. Käytännössä kuitenkin kaikki opetus järjestetään ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Humanistinen ammattikorkeakoulu (jäljempänä HUMAK) on humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurituotannon asiantuntija ja johtava kouluttaja, jonka tehtävänä on järjestö- ja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan valtakunnallinen kehittäminen. HUMAK aloitti toimintansa vuonna 1998 vakinaistuen elokuussa HUMAKia ylläpitää Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy. Valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu HUMAK tarjoaa humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan ammatillista korkeakouluopetusta sekä tekee näiden alojen tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. HUMAKissa opiskellaan järjestö- ja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja viittomakielialan yksiköissä. Kulttuurituotannon yksikön koulutusohjelmat ovat Kulttuurituotannon koulutusohjelma ja Kulttuurituotannon koulutusohjelma (ylempi AMK). Järjestö- ja nuorisotyön yksikön koulutusohjelmat ovat Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma ja Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma (ylempi AMK) ja Degree Programme in Youth Work and Social Equality (YAMK) (toteutetaan yhteistyössä Bedfordshiren yliopiston ja Tarton yliopiston alaisen Viljandin kulttuuriakatemian kanssa). Viittomakielialan yksikön koulutusohjelmat ovat Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Viittomakielialan tulkki-toiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) ja Degree programme in Sign Language Interpreting (EUMASLI) (yhteistoteutuksena eurooppalaisten Heriot Watt- ja Magdeburg Stendal -yliopistojen kanssa). Kaikissa yksiköissä on lisäksi aikuiskoulutuksena toteuttavaa perustutkintoon johtavaa koulutusta, erikoistumisopintoja, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä muuta ammatillista täydennyskoulutusta. Metropolia on elokuussa 2008 toimintansa aloittanut Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta ja Evtekistä yhdistämällä rakennettu ammattikorkeakoulu. Metropolian myötä pääkaupunkiseudulle syntyi Suomen monialaisin ammattikorkeakoulu. Metropolia Ammattikorkeakoulun neljä koulutusalaa ovat tekniikka ja liikenne, sosiaali- ja terveysala, liiketalous sekä kulttuuri. Ammattikorkeakoulututkinnon voi tehdä 49 koulutusohjelmassa, joista kymmenen on kulttuurialan tutkintoja. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta annetaan 15 koulutusohjelmassa, joista viisi on kulttuurialan tutkintoja. Kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa kulttuurituotannon lisäksi mediatuotannosta, konservoinnista, musiikista ja musiikkipedagogiikasta. Lisäksi yhteistyötä tehdään läheisesti muun muassa vapaasti valittavien opintojen osalta liiketalouden klusterin kanssa, missä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja voi suorittaa yrittäjyys ja liiketoiminnasta sekä hankintatoimesta.

5 2 Kulttuurin ja luovan alan klusteri on Suomen suurin ja monialaisin kulttuurialan korkeakoulutasoinen koulutuskeskittymä, jonka sisällä toteutuu monipuolisesti luovan alan monialainen arvoketju eri toimijoineen. Kulttuurituotannon ohella Metropolian kulttuuri ja luovan klusterin koulutusaloja ovat elokuvailmaisu, televisio- ja radiotyö, teatteriin keskittyvä esittävä taide, sisustussuunnittelu, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu, vaatetussuunnittelu, konservointi, klassisen ja pop/jazz musiikin alueilla muusikko ja musiikkipedagogi, vaatetusala, 3D-animointi ja visualisointi, digitaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa kulttuurituotannon lisäksi mediatuotannosta, konservoinnista, musiikista sekä musiikkipedagogiikasta. 1.1 Oppimisympäristöt ja tietoverkkopalvelut Lähijaksojen opetus järjestetään vuoroin HUMAKin ja vuoroin Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa. Lähiopetusjaksojen opetuspaikat näet koulutusohjelman Moodle -alustalta kohdasta Info, ja ne ilmoitetaan sinulle myös sähköpostitse. Metropolialla on käytössä myös lukujärjestys osoitteessa Virtuaaliympäristönä toimii Moodle-alusta, jolle saat tunnukset ensimmäisen opintojakson yhteydessä. Jokaisella opintojaksolla on oma osionsa moodlessa. Lisäksi siellä on myös yhteinen Info-alusta. Moodle löytyy osoitteesta moodle.metropolia.fi. Moodleen liittyvissä ongelmissa ota yhteys Metropolian Kulttuuri ja luova toimiala - klusterin e-oppimisen asiantuntija Timo Raatikaiseen: HUMAKilla ja Metropolialla on omat opiskelijasuoritusrekisterinsä HumakPro ja WinhaWille. HumakProHUMAKin kehittämä web-pohjainen oppilaitosjärjestelmä, joka tarjoaa opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyötahoille ympäristön mm. opintojaksovalintoja, arviointien antamista, viestintää sekä suunnittelu- ja kehittämistyötä varten. HumakProsta löytyvät lisäksi sisäiseen käyttöön tarkoitetut henkilökunta- ja opiskelijatiedot. Järjestelmän käyttö edellyttää tunnusta ja salasanaa. HUMAKin opiskelijat saavat ne opintosihteeri Maarit Iso-Aholta. Kulttuurituotannon YAMKin opiskelija voi HumakProssa mm. seurata opintojensa etenemistä ja opintojaksoista saatuja arviointeja, päivittää omat yhteystietonsa, tehdä vaadittavat lukukausi-ilmoittautumiset (läsnä/poissa), hakea opiskeluun liittyviä asiakirjoja, ohjeita, oppaita, lomakkeita ym. TOLAsta ( toiminnanohjaus ja laatujärjestelmä). Metropolian opiskelijat pääsevät moodle-salasanoillaan myös WinhaWilleen seuraamaan opintosuorituksiaan osoitteessa https://webwinha.metropolia.fi/metrowille/ 1.2 Opintojen ohjaus Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden ammatillisen orientaation kehittymistä ja auttaa opintojen suunnittelussa. Opiskelijat saavat sekä yksilö että ryhmäohjausta koko opintojensa ajan. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, jossa opiskelija määrittelee henkilökohtaiset oppimistavoitteensa ja esittää mahdolliset aikaisemmat hyväksi luettavat ja korvattavaksi esittämänsä opinnot. Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa HOPS -ohjaaja, jonka kanssa voi keskustella opinnoistaan ja rakentaa opintosuunnitelmaansa. HOPS -ohjaajina toimivat yliopettaja Titta Pohjanmäki /HUMAK ja lehtori Laura- Maija Hero /Metropolia.

6 3 Suunnitelma käydään läpi HOPS -ohjaajan kanssa ja opiskelija päivittää sitä tarpeen mukaan. Suunnitelman allekirjoittaa HOPS -ohjaajan lisäksi opiskelija. Muina ohjaajina toimivat lehtorit, jotka ohjaavat opiskelijoita omaan asiantuntijuuteensa liittyvissä opintojaksokohtaisissa opinnoissa. Lisäksi opinnäytetöitä ohjaavat erikseen nimetyt ohjaajat. Huomaa, että opetussuunnitelmassasi on opintojakso Ammatillinen kasvu ja kehittävä työote, jonka puitteissa HOPS -keskustelut ja omien opintojen suunnittelu tapahtuvat. Sinulle on siis varattu 27 tuntia aikaa työskennellä oman opintosuunnitelman tekemiseksi, sillä se tuntimäärä vastaa opiskelijan työsuorituksena 1 opintopistettä. 1.3 Tutkintosääntö Tutkintosääntö ohjaa ja määrittää opettajien ja opiskelijoiden toiminnan reunaehtoja esimerkiksi sitä, miten pitkään lehtorit voivat tarkastaa tenttejä tai tehtäviä. HUMAKin tutkintosääntö on luettavissa HumakPron TOLAssa (TOLA on HUMAKin toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmä). Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö on luettavissa Moodlessa Kulttuurituottaja (YAMK) alueen yleisiä -osiosta. 2. OPETUSTARJONTA Kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon opetustarjonta koostuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetusjaksoja järjestetään kerran kuukaudessa ja ne ovat pituudeltaan 2-3 päivää. Lähiopetusjaksoille osallistuminen on pakollista. Mikäli joudut olemaan poissa lähiopetusjaksolta esimerkiksi sairauden vuoksi, ota välittömästi yhteyttä HOPS-ohjaajaasi ja opintojaksosta vastaavaan lehtoriin. Opetussuunnitelmassa on kuvattu jokaisen osaamisalueen tavoitteet ja sisällöt sekä suoritustapa ja arviointi tarkemmin. Opetussuunnitelman osaamiskompetenssit koostuvat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämävalmiuksia kuvaavista kompetensseista, kulttuurituotannon alakohtaisia erityisosaamisvaatimuksia kuvaavista kompetensseista sekä muista asiantuntijuuden kehittymistä tukevista kompetensseista. Opetussuunnitelmaa laatiessa kompetenssit on huomioitu antamalla opiskelijalle mahdollisuus kehittää itseään suhteessa niihin elämäntilanteensa, työyhteisönsä ja kehittämistehtävänsä puitteissa. Opetus Kulttuurituottaja (YAMK) tutkinnossa alkaa torstaina kello Lähiopetus toteutetaan 9 jakson aikana, jotka kukin kestävät 2-3 päivää. Opetuspaikkana on joko Humanistisen ammattikorkeakoulun Rehtorin toimiston (RETO) tilat osoitteessa Annankatu 12 A 17, 3.krs tai Metropolian tilat osoitteessa Hämeentie 153 b, 4.krs (Huom! Ensimmäisellä lähijaksolla Metropolia, Bulevardi 31). Lukuvuonna lähijaksot ovat seuraavat (HUOM! Aikataulut ja aiheet ovat alustavia.)

7 4 Päivät Opintojaksot JAKSO I , Metropolia, Bulevardi 31 Opiskeluun orientoituminen ja Ammatillinen kasvu ja kehittävä työote, Kulttuurituottajan ammatti-identiteetti , HUMAK Annankatu JAKSO II , Ammatillinen kasvu ja kehittävä työote ja kehittämishankkeiden esittelyä HUMAK Annankatu JAKSO III , HUMAK Annankatu JAKSO IV Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana, Luovan talouden merkitys yhteiskunnassa ja Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla, Luovan talouden merkitys yhteiskunnassa, Kulttuurituottaja , Metropolia yhteiskunnallisena toimijana ja opinnäytetyön väliraportti Hämeentie JAKSO V Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla ja Luovan talouden merkitys yhteiskunnassa , Metropolia Hämeentie JAKSO VI Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana ja Kulttuurituottajan ammatillinen identiteetti , HUMAK Annankatu JAKSO VII Opinnäytetöiden ohjauspajat (pienryhmäohjausta), Kulttuurituottajan ammatillinen identiteetti , Metropolia Hämeentie JAKSO VIII Opinnäytetyöseminaari , Metropolia Hämeentie JAKSO IX , HUMAK Kahvit ja kukitus Annankatu Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana

8 5 Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat mukana eurooppalaisessa ECTSopintosuoritusjärjestelmässä. Yhden lukuvuoden kokopäiväinen opiskelu mitoitetaan 1600 tunniksi, ja se vastaa ECTS -järjestelmässä 60 opintopistettä. Opinnäyte on keskeinen osa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Siinä korostuu työelämän kehittäminen ja valmius itsenäiseen asiantuntijatyöhön. Kehittämistehtävä rakentuu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa hankittavan osaamisen ja omakohtaisen työelämäkokemuksen perustalle, ja se tehdään pääsääntöisesti yksilötyönä. Opinnäytetyöhön liittyvät ohjeet on kuvattu tarkemmin Kulttuurituottaja (YAMK) Opinnäyteoppaassa. Vapaavalintaiset opinnot sovitaan HOPS -ohjaajasi kanssa. Opiskelija voi valita itsenäisesti vapaavalintaisiin opintoihin ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia opintoja 5 opintopisteen verran. Opinnot voivat olla muista ammattikorkeakouluista, avoimesta yliopistosta, virtuaaliammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Vapaavalintaiset opinnot kannattaa valita siten, että ne mielekkäästi tukevat oman asiantuntijuuden kehittymistä ja edesauttavat kehitystehtävän tekemistä. Vapaavalintaisista opinnoista sovit HOPS-ohjaajasi kanssa syksyn ensimmäisessä HOPS - tapaamisessa. Vapaavalintaisia opintoja esimerkiksi: Asiantuntijan tiedonhankinta 2 op ( klo ja klo 9-16, paikka: HUMAK, Annankatu 12) Tulevaisuuden kulttuurituottaja -työpaja 3 op (Metropolia kevätlukukaudella 2011) Em. vapaavalintaisille opintojaksoille ilmoittaudutaan HOPS -ohjaajalle. Vapaavalintaisia opintoja suunniteltaessa kannattaa myös tutustua Metropolian liiketalouden YAMK -tasoiseen opetukseen. Mikäli löydät sieltä itsellesi sopivan opintojakson, sovi kurssin sisällyttämisestä HOPSiin HOPS -ohjaajan kanssa ja hakeudu opintojaksolle moodlesta löytyvällä lomakkeella. 2.1 Opintojen hyväksiluku Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Opiskelija saa lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla, jos niiden sisällöt vastaavat tämän tutkinnon sisältöjä. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen (AHOT) suhteutetaan voimassaolevaan opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman tavoitekuvaukset määrittävät vaadittavan osaamisen.

9 6 Muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnustaminen edellyttää aina sisällöltään, tavoitteeltaan ja laajuudeltaan vastaavia opintoja ja dokumentteja tai näyttöjä niistä. Muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen edellyttää dokumentteja tai näyttöjä osaamisesta. Mikäli aikaisemmin hankittu osaaminen ei vastaa opintojakson tavoitteita ja sisältöä kokonaisuudessaan, opiskelija joutuu suorittamaan puuttuvat osa-alueet opintojaksosta vastaavan lehtorin edellyttämällä tavalla. Hyväksiluettu osaaminen kirjataan opiskelijan opintorekisteriotteeseen merkinnällä Korvattu tai Sisällytetty. Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla vastaavansisältöisillä opinnoilla tai muulla tavoin osoitetulla osaamisella. Aikaisemmin hankitun osaamisen on vastattava sisällöltään ja tasoltaan koulutusohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Sisällyttäminen tarkoittaa sellaisten muualla suoritettujen opintojen, joille ei löydy vastaavuutta koulutusohjelman opetussuunnitelmasta, liittämistä tutkinnon osaksi vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin sisällöllistä vastaavuutta ei edellytetä, mutta opintojen täytyy olla korkeakoulutasoisia ja koulutusohjelmaan soveltuvia. Opintoihin voidaan hyväksilukea korkeintaan 10 vuotta aikaisemmin suoritettuja opintoja. Kokonaisiin tutkintoihin sisältyviä opintoja voidaan kuitenkin korvata silloinkin, kun tutkinnon suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, mutta tutkinnon tuottamaa osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon suorittamisaikaan ja opiskelijan sen jälkeen alalla hankkimaan osaamiseen. Yleisen hakukelpoisuuden tuottavia (opiskelijavalinnan perusteisiin sisältyvistä) opintoja ei voida hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Aikaisemmalla osaamisella ei voi korvata opintojaksoihin sisältyviä lähiopetusjaksoja eikä opinnäytetyötä. Opintojen aikana hankittu osaaminen Opiskelija saa lukea tutkintoa suorittaessaan hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamiaan vastaavia opintoja. Hyväksi luetut opinnot kirjataan opintorekisteriotteeseen merkinnällä Korvattu tai Sisällytetty. Opiskelijan tulee anoa kirjallisesti hyväksi luettavaksi tarkoitettuja opintoja. Korvattavista ja sisällytettävistä opinnoista päättävät yhdessä yliopettajat opintokokonaisuudesta vastaavan yliopettajan/lehtorin esityksestä. Hyväksilukulomakkeen opiskelijat saavat HOPS -ohjaajaltaan. Hyväksilukuja anoessaan opiskelijan tulee osoittaa aikaisemmin suoritettujen opintojen osalta sisällöllinen, tavoitteellinen ja arvioinnin vastaavuus. Pelkkä todistus suoritetuista opinnoista ei aina riitä vaan opintojaksosta vastaavan lehtorin/yliopettajan niin vaatiessa opiskelijan tulee osoittaa näytöllä saavuttaneensa opinnoille asetetut tavoitteet. Näyttö voi olla esim. raportointi, näyttökoetyyppinen tilanne tai muu yhdessä sovittava tapa. Mikäli aikaisemmin hankittu osaaminen ei vastaa opintojakson tavoitteita ja sisältöä kokonaisuudessaan, opiskelija joutuu suorittamaan puuttuvat osa-alueet opintojaksosta vastaavan lehtorin edellyttämällä tavalla.

10 7 2.2 Opiskelijatodistukset HUMAKin opiskelija voi pyytää opiskelijatodistuksen tai olla muissa opiskeluun liittyvissä hallinnollisissa asioissa yhteydessä opintosihteeri Maarit Iso-Ahoon, p , tai sähköpostitse osoitteesta Metropoliassa opintotoimistopalvelut on hajasijoitettu kuuteen lähipalvelupisteeseen (ks. jotka auttavat opiskelijoita heidän jokapäiväisissä opiskeluun liittyvissä tarpeissa, kuten antaen erilaisia todistuksia matkustusasiakirjoja varten, neuvoen opintotukiasioissa ja opiskeluoikeuteen liittyvissä selvitysasioissa. Voit ottaa opintotoimistoon yhteyttä myös sähköpostilla: Opintotoimistolla on myös www-palvelu, jonka kautta voit tilata suoraan opintosuoritusotteita, opiskelutodistuksen, kelan ateriatukikortin ja matka-alennus-todistukset. Palvelu löytyy osoitteesta https://opintotoimisto.metropolia.fi/ 2.3 Opintokokonaisuuksien arviointi ja suoritukset Opintojaksoissa arvioidaan ydinosaamisalueita, asiantuntijuuden kehittymistä ja koulutuksen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin tarkoitus on tukea opiskelijaa oman ammatillisuuden ja persoonan kehittämisessä sekä työn, työkäytäntöjen ja oman toiminnan vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan seuraavasti: Yhteinen prosessiarviointi, joka on ohjaavaa, ennustavaa ja kehityssuuntautunutta. Tehdään tarpeiden uudelleen analysointia, peilataan prosessia tavoitteisiin, kehittymisen etenemiseen. Kohteena on myös oppimisprosessin vuorovaikutuksen arviointi. Nämä toteutetaan yhteisen arviointikeskustelun ja vertaisarvioinnin avulla. Itsearviointi omasta kehittymisestä, ikään kuin tarina oman kehittymisen ja osaamisen syvenemisestä. Tämä voidaan toteuttaa eri malleilla eri opintokokonaisuuksissa. Opintojaksosta vastaavan arviointi, joka on pääasiallisesti sekä numeerista (asteikolla 1-5) että sanallista arviointia suhteutettuna opintokokonaisuuden tavoitteisiin. Tämä arviointi on toteavaa, ohjaavaa, motivoivaa ja kehityssuuntautunutta. Jokaisen opintokokonaisuuden kohdalla kuvaillaan ne tuotokset, jotka ovat arvioinnin kohteena. Lisäksi kehitämme palaute- ja laadunarviointijärjestelmän koulutuksen toteutuksen rinnalle, jossa arvioidaan koulutuksen vaikuttavuutta ja asiakaspalautetta lähtötaso-prosessi-tulos ulottuvuudella.

11 8 Opintokokonaisuuksissa, jossa suoritus arvioidaan asteikolla Suoritettu/Täydennettävä, hyväksytty suoritus edellyttää vähintään hyvin suoritettua tasoa (3). Jos suoritus ei yllä hyvin suoritetun tasolle, opintokokonaisuudesta vastaava lehtori/yliopettaja voi käyttää Täydennettävä-suoritusmerkintää, joka edellyttää suorituksen täydentämistä ohjeistuksen mukaan. Opintojakson suoritukset ja arvioinnit löytyvät opetussuunnitelmasta. Jokaisen opintojakson alussa esitellään sen arviointiperusteet, arvioinnin kohteena olevat suoritukset sekä käydään läpi tavoitteet ja suoritustavat. 2.4 Opiskelumuodot Opintokokonaisuudet suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen, tekemällä itsenäisiä oppimistehtäviä tai muilla omalle työpaikalle toteutettavilla projekteilla sekä vertaisoppimisryhmässä tehtävillä opintosuorituksilla. Tarkemmat opintokokonaisuuskohtaiset suorituskuvaukset esitellään opetussuunnitelmassa. Opiskelumuodot pohjautuvat koulutusohjelman pedagogiseen malliin, joka on esitelty opetussuunnitelmassa. Lähiopetuksessa on läsnäolopakko, eikä sitä voi korvata AHOT-prosessin kautta. Jos joudut kuitenkin olemaan pakottavasta syystä pois tunnilta, ilmoita siitä HOPS-ohjaajallesi ja opintojaksosta vastaavalle lehtorille. Mikäli olet läsnä kurssilla alle 80 %, joudut korvaamaan poissaolosi opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 2.5 Opintotuki Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava opiskelija voi hakea opintotukea tai Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea. Opiskelijoille opintotuki myönnetään opintotukilain ja opintotukiasetuksen mukaisesti, tai koulutusrahaston ohjeiden mukaisesti. Tarkempaa tietoa saa osoitteesta tai HUMAKin opintotukilautakunta ratkaisee tapauskohtaisesti opintotuen myöntämisestä ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opintotukilain ja -asetuksen mukaisesti. Opintotukeen liittyvissä asioissa saa apua koulutusohjelman opintosihteeriltä, p ja opintotukilautakunnalta p Metropoliassa opintotukiasioita hoitaa ensisijaisesti Kulttuuri ja luovan alan opintotoimisto osoitteessa Hämeentie 161 (2. krs). Opintotukeen liittyvissä asioissa ole yhteydessä kulttuuri ja luovan alan opintotoimiston opintoasiainsihteereihin Laura Kivistöön p ). Voit olla yhteydessä myös Bulevardin opintotoimistoon (Bulevardi 31, ns. Uusi Kemia -rakennus, 1. krs, huone U105).

12 9 2.6 Opintososiaaliset edut Opintososiaalisiin etuihin kuuluu maksuton opetus, joka sisältää varsinaisen opetuksen, ohjauksen ja opintojen arvioinnin. Kirjat ja muut materiaalit sekä matkakustannukset on jokaisen maksettava itse. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ateriatuen piirissä olevista opiskelijaravintoloista. Alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Oppilaitos vastaa ateriatukikortin myöntämisestä niille ateriatukeen oikeutetuille, joilla ei ole opiskelijakorttia. 2.7 Tutkintotodistus Suoritettuaan kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot opiskelija voi anoa tutkintotodistusta ammattikorkeakoululta. Tutkintotodistusta haetaan viimeistään kolme viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää. Tutkintotodistusta anotaan erillisellä lomakkeella (ks. TOLA/moodle), johon liitetään allekirjoitettu opintosuoritusote. Todistukset jaetaan erillisinä valmistumispäivinä. Ennen valmistumistaan opiskelijan tulee huolehtia velvoitteistaan ammattikorkeakoululle; vastaaminen Opala -kyselyyn, palauttaa valmistumiseen liittyvät kyselyt ja kirjalainansa.

13 10 3. YHTEYSTIEDOT HUMAK METROPOLIA Tutkintovastuu, HOPS -ohjaus Titta Pohjanmäki Kauniaisten kampus Vanha Turuntie Kauniainen p f Opintosihteeri (Humak) Maarit Iso-Aho Lappeenrannan kampus Pöyhiänniementie Joutseno p f Tutkintovastuu Katri Halonen Hämeentie 153b, 4. krs p HOPS ohjaus Laura-Maija Hero Käyntiosoite: Hämeentie 153 b, 4.krs. p Opintosihteeri (Metropolia) Laura Kivistö Metropolia, Kulttuuriala Hämeentie Helsinki p f

14

OPISKELIJAN OPAS Kulttuurituotanto (YAMK)

OPISKELIJAN OPAS Kulttuurituotanto (YAMK) OPISKELIJAN OPAS 2011 2012 Kulttuurituottaja (Ylempi AMK) 1 OPISKELIJAN OPAS 2011-2012 Kulttuurituotanto (YAMK) Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan Kulttuurituotannon ylempää ammattikorkeakoulututkintoa!

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista. Taustaksi

Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista. Taustaksi Johtoryhmä (?) 1 (6) Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista Taustaksi Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan menettelyjä,

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

pnro 180^54^i Sffi 12-

pnro 180^54^i Sffi 12- pnro 180^54^i Sffi 12- I vararehtori 5.6.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 29, rehtorin delegointi 5.3.2012 OPINTOJEN HWÄKSILUKU SIBELIUS-AKATEMIASSA Sisältö OHJEEN TARKOITUS JA TAUSTA... 2 HYVÄKSILUKEMISEN

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa TOIMINTAOHJE Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa Sisältö Ohjeen tarkoitus ja tausta... 2 Keskeiset käsitteet... 3 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA P8315SJ Yhteisöpedagogi ylempi Opiskelijan nimi: OPINTOJEN ETENEMINEN OPINTOJAKSOITTAIN YDINOSAAMISEN OPINTOJAKSOT, 30 op Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe 24.3.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa Aika Paikka: Metropolian toimipiste Sisältö (HUOM! Muutokset mahdollisia) Ma 20.3. klo

Lisätiedot

TAPOJA ANTAA OSAAMISEN NÄYTTÖ KORKEA-ASTEELLA, MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA TYÖELÄMÄOSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOKOULUTUSTA

TAPOJA ANTAA OSAAMISEN NÄYTTÖ KORKEA-ASTEELLA, MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA TYÖELÄMÄOSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOKOULUTUSTA TAPOJA ANTAA OSAAMISEN NÄYTTÖ KORKEA-ASTEELLA, MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA TYÖELÄMÄOSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOKOULUTUSTA KOPSU-HANKKEEN TYÖPAJA 27.3.2012 ANNELI AIROLA SISÄLTÖ Taustaa teemalle Esittäytymiset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus

AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus Tämä ohjeistus koskee opiskelijoita, joiden opintojen aloitus on 1.8.2015 tai myöhemmin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Polkuopiskelijan opas

Polkuopiskelijan opas Polkuopiskelijan opas Centria-ammattikorkeakoulu 2016-2017 1. Opiskelijan prosessi Opiskelija ottaa yhteyttä oppilaitokseen Opinto-ohjaaja: Laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman Opintosihteeri: Ottaa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka: Helsinki. UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO torstaina 7.1. ja perjantaina

Tieto- ja viestintätekniikka: Helsinki. UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO torstaina 7.1. ja perjantaina Tieto- ja viestintätekniikka: Helsinki UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO torstaina 7.1. ja perjantaina 8.1.2016 Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä Pätevyyden osoittaminen Marita Mäkinen MIKÄ ON AHOT? AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN 2017 Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2009-2010

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2009-2010 Opetussuunnitelma 2009-2010 opetussuunnitelma Lukuvuosi 2009-2010 Ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (351/2003) ja asetuksessa (352/2003) ja niitä koskevissa muutossäädöksissä (411/10.6.2005

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE 1 Hakemus on saapunut käsiteltäväksi (pvm) MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot