KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK)"

Transkriptio

1 KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) OPINTO-OHJE

2 OPISKELIJAN OPAS Kulttuurituotanto (YAMK) Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa! Olet aloittamassa kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Tutkinto on edelläkävijä kulttuurituotannon kentän koulutuksessa koska se järjestetään kahden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Toivotamme Sinulle antoisaa ja ahaa-elämysten siivittämää lukuvuotta! Katri Kaalikoski koulutusjohtaja HUMAK Päivi Tenhunen-Marttala koulutuspäällikkö Metropolia AMK

3 SISÄLTÖ 1. HUMAK JA METROPOLIA Oppimisympäristöt ja tietoverkkopalvelut Opintojen ohjaus Tutkintosääntö OPETUSTARJONTA Opintojen hyväksiluku Opiskelijatodistukset Opintokokonaisuuksien arviointi ja suoritukset Opiskelumuodot Opintotuki Opintososiaaliset edut Tutkintotodistus YHTEYSTIEDOT... 10

4 1 1. HUMAK JA METROPOLIA Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinto toteutetaan Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Molemmista ammattikorkeakouluista on 10 opiskelijaa, jotka virallisessa kirjanpidossa ovat sen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, johon heidät on pääsykokeen perusteella hyväksytty. Käytännössä kuitenkin kaikki opetus järjestetään ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Humanistinen ammattikorkeakoulu (jäljempänä HUMAK) on humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurituotannon asiantuntija ja johtava kouluttaja, jonka tehtävänä on järjestö- ja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan valtakunnallinen kehittäminen. HUMAK aloitti toimintansa vuonna 1998 vakinaistuen elokuussa HUMAKia ylläpitää Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy. Valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu HUMAK tarjoaa humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan ammatillista korkeakouluopetusta sekä tekee näiden alojen tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. HUMAKissa opiskellaan järjestö- ja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja viittomakielialan yksiköissä. Kulttuurituotannon yksikön koulutusohjelmat ovat Kulttuurituotannon koulutusohjelma ja Kulttuurituotannon koulutusohjelma (ylempi AMK). Järjestö- ja nuorisotyön yksikön koulutusohjelmat ovat Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma ja Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma (ylempi AMK) ja Degree Programme in Youth Work and Social Equality (YAMK) (toteutetaan yhteistyössä Bedfordshiren yliopiston ja Tarton yliopiston alaisen Viljandin kulttuuriakatemian kanssa). Viittomakielialan yksikön koulutusohjelmat ovat Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Viittomakielialan tulkki-toiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) ja Degree programme in Sign Language Interpreting (EUMASLI) (yhteistoteutuksena eurooppalaisten Heriot Watt- ja Magdeburg Stendal -yliopistojen kanssa). Kaikissa yksiköissä on lisäksi aikuiskoulutuksena toteuttavaa perustutkintoon johtavaa koulutusta, erikoistumisopintoja, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä muuta ammatillista täydennyskoulutusta. Metropolia on elokuussa 2008 toimintansa aloittanut Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta ja Evtekistä yhdistämällä rakennettu ammattikorkeakoulu. Metropolian myötä pääkaupunkiseudulle syntyi Suomen monialaisin ammattikorkeakoulu. Metropolia Ammattikorkeakoulun neljä koulutusalaa ovat tekniikka ja liikenne, sosiaali- ja terveysala, liiketalous sekä kulttuuri. Ammattikorkeakoulututkinnon voi tehdä 49 koulutusohjelmassa, joista kymmenen on kulttuurialan tutkintoja. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta annetaan 15 koulutusohjelmassa, joista viisi on kulttuurialan tutkintoja. Kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa kulttuurituotannon lisäksi mediatuotannosta, konservoinnista, musiikista ja musiikkipedagogiikasta. Lisäksi yhteistyötä tehdään läheisesti muun muassa vapaasti valittavien opintojen osalta liiketalouden klusterin kanssa, missä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja voi suorittaa yrittäjyys ja liiketoiminnasta sekä hankintatoimesta.

5 2 Kulttuurin ja luovan alan klusteri on Suomen suurin ja monialaisin kulttuurialan korkeakoulutasoinen koulutuskeskittymä, jonka sisällä toteutuu monipuolisesti luovan alan monialainen arvoketju eri toimijoineen. Kulttuurituotannon ohella Metropolian kulttuuri ja luovan klusterin koulutusaloja ovat elokuvailmaisu, televisio- ja radiotyö, teatteriin keskittyvä esittävä taide, sisustussuunnittelu, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu, vaatetussuunnittelu, konservointi, klassisen ja pop/jazz musiikin alueilla muusikko ja musiikkipedagogi, vaatetusala, 3D-animointi ja visualisointi, digitaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa kulttuurituotannon lisäksi mediatuotannosta, konservoinnista, musiikista sekä musiikkipedagogiikasta. 1.1 Oppimisympäristöt ja tietoverkkopalvelut Lähijaksojen opetus järjestetään vuoroin HUMAKin ja vuoroin Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa. Lähiopetusjaksojen opetuspaikat näet koulutusohjelman Moodle -alustalta kohdasta Info, ja ne ilmoitetaan sinulle myös sähköpostitse. Metropolialla on käytössä myös lukujärjestys osoitteessa Virtuaaliympäristönä toimii Moodle-alusta, jolle saat tunnukset ensimmäisen opintojakson yhteydessä. Jokaisella opintojaksolla on oma osionsa moodlessa. Lisäksi siellä on myös yhteinen Info-alusta. Moodle löytyy osoitteesta moodle.metropolia.fi. Moodleen liittyvissä ongelmissa ota yhteys Metropolian Kulttuuri ja luova toimiala - klusterin e-oppimisen asiantuntija Timo Raatikaiseen: HUMAKilla ja Metropolialla on omat opiskelijasuoritusrekisterinsä HumakPro ja WinhaWille. HumakProHUMAKin kehittämä web-pohjainen oppilaitosjärjestelmä, joka tarjoaa opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyötahoille ympäristön mm. opintojaksovalintoja, arviointien antamista, viestintää sekä suunnittelu- ja kehittämistyötä varten. HumakProsta löytyvät lisäksi sisäiseen käyttöön tarkoitetut henkilökunta- ja opiskelijatiedot. Järjestelmän käyttö edellyttää tunnusta ja salasanaa. HUMAKin opiskelijat saavat ne opintosihteeri Maarit Iso-Aholta. Kulttuurituotannon YAMKin opiskelija voi HumakProssa mm. seurata opintojensa etenemistä ja opintojaksoista saatuja arviointeja, päivittää omat yhteystietonsa, tehdä vaadittavat lukukausi-ilmoittautumiset (läsnä/poissa), hakea opiskeluun liittyviä asiakirjoja, ohjeita, oppaita, lomakkeita ym. TOLAsta ( toiminnanohjaus ja laatujärjestelmä). Metropolian opiskelijat pääsevät moodle-salasanoillaan myös WinhaWilleen seuraamaan opintosuorituksiaan osoitteessa Opintojen ohjaus Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden ammatillisen orientaation kehittymistä ja auttaa opintojen suunnittelussa. Opiskelijat saavat sekä yksilö että ryhmäohjausta koko opintojensa ajan. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, jossa opiskelija määrittelee henkilökohtaiset oppimistavoitteensa ja esittää mahdolliset aikaisemmat hyväksi luettavat ja korvattavaksi esittämänsä opinnot. Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa HOPS -ohjaaja, jonka kanssa voi keskustella opinnoistaan ja rakentaa opintosuunnitelmaansa. HOPS -ohjaajina toimivat yliopettaja Titta Pohjanmäki /HUMAK ja lehtori Laura- Maija Hero /Metropolia.

6 3 Suunnitelma käydään läpi HOPS -ohjaajan kanssa ja opiskelija päivittää sitä tarpeen mukaan. Suunnitelman allekirjoittaa HOPS -ohjaajan lisäksi opiskelija. Muina ohjaajina toimivat lehtorit, jotka ohjaavat opiskelijoita omaan asiantuntijuuteensa liittyvissä opintojaksokohtaisissa opinnoissa. Lisäksi opinnäytetöitä ohjaavat erikseen nimetyt ohjaajat. Huomaa, että opetussuunnitelmassasi on opintojakso Ammatillinen kasvu ja kehittävä työote, jonka puitteissa HOPS -keskustelut ja omien opintojen suunnittelu tapahtuvat. Sinulle on siis varattu 27 tuntia aikaa työskennellä oman opintosuunnitelman tekemiseksi, sillä se tuntimäärä vastaa opiskelijan työsuorituksena 1 opintopistettä. 1.3 Tutkintosääntö Tutkintosääntö ohjaa ja määrittää opettajien ja opiskelijoiden toiminnan reunaehtoja esimerkiksi sitä, miten pitkään lehtorit voivat tarkastaa tenttejä tai tehtäviä. HUMAKin tutkintosääntö on luettavissa HumakPron TOLAssa (TOLA on HUMAKin toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmä). Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö on luettavissa Moodlessa Kulttuurituottaja (YAMK) alueen yleisiä -osiosta. 2. OPETUSTARJONTA Kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon opetustarjonta koostuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetusjaksoja järjestetään kerran kuukaudessa ja ne ovat pituudeltaan 2-3 päivää. Lähiopetusjaksoille osallistuminen on pakollista. Mikäli joudut olemaan poissa lähiopetusjaksolta esimerkiksi sairauden vuoksi, ota välittömästi yhteyttä HOPS-ohjaajaasi ja opintojaksosta vastaavaan lehtoriin. Opetussuunnitelmassa on kuvattu jokaisen osaamisalueen tavoitteet ja sisällöt sekä suoritustapa ja arviointi tarkemmin. Opetussuunnitelman osaamiskompetenssit koostuvat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämävalmiuksia kuvaavista kompetensseista, kulttuurituotannon alakohtaisia erityisosaamisvaatimuksia kuvaavista kompetensseista sekä muista asiantuntijuuden kehittymistä tukevista kompetensseista. Opetussuunnitelmaa laatiessa kompetenssit on huomioitu antamalla opiskelijalle mahdollisuus kehittää itseään suhteessa niihin elämäntilanteensa, työyhteisönsä ja kehittämistehtävänsä puitteissa. Opetus Kulttuurituottaja (YAMK) tutkinnossa alkaa torstaina kello Lähiopetus toteutetaan 9 jakson aikana, jotka kukin kestävät 2-3 päivää. Opetuspaikkana on joko Humanistisen ammattikorkeakoulun Rehtorin toimiston (RETO) tilat osoitteessa Annankatu 12 A 17, 3.krs tai Metropolian tilat osoitteessa Hämeentie 153 b, 4.krs (Huom! Ensimmäisellä lähijaksolla Metropolia, Bulevardi 31). Lukuvuonna lähijaksot ovat seuraavat (HUOM! Aikataulut ja aiheet ovat alustavia.)

7 4 Päivät Opintojaksot JAKSO I , Metropolia, Bulevardi 31 Opiskeluun orientoituminen ja Ammatillinen kasvu ja kehittävä työote, Kulttuurituottajan ammatti-identiteetti , HUMAK Annankatu JAKSO II , Ammatillinen kasvu ja kehittävä työote ja kehittämishankkeiden esittelyä HUMAK Annankatu JAKSO III , HUMAK Annankatu JAKSO IV Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana, Luovan talouden merkitys yhteiskunnassa ja Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla, Luovan talouden merkitys yhteiskunnassa, Kulttuurituottaja , Metropolia yhteiskunnallisena toimijana ja opinnäytetyön väliraportti Hämeentie JAKSO V Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla ja Luovan talouden merkitys yhteiskunnassa , Metropolia Hämeentie JAKSO VI Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana ja Kulttuurituottajan ammatillinen identiteetti , HUMAK Annankatu JAKSO VII Opinnäytetöiden ohjauspajat (pienryhmäohjausta), Kulttuurituottajan ammatillinen identiteetti , Metropolia Hämeentie JAKSO VIII Opinnäytetyöseminaari , Metropolia Hämeentie JAKSO IX , HUMAK Kahvit ja kukitus Annankatu Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana

8 5 Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat mukana eurooppalaisessa ECTSopintosuoritusjärjestelmässä. Yhden lukuvuoden kokopäiväinen opiskelu mitoitetaan 1600 tunniksi, ja se vastaa ECTS -järjestelmässä 60 opintopistettä. Opinnäyte on keskeinen osa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Siinä korostuu työelämän kehittäminen ja valmius itsenäiseen asiantuntijatyöhön. Kehittämistehtävä rakentuu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa hankittavan osaamisen ja omakohtaisen työelämäkokemuksen perustalle, ja se tehdään pääsääntöisesti yksilötyönä. Opinnäytetyöhön liittyvät ohjeet on kuvattu tarkemmin Kulttuurituottaja (YAMK) Opinnäyteoppaassa. Vapaavalintaiset opinnot sovitaan HOPS -ohjaajasi kanssa. Opiskelija voi valita itsenäisesti vapaavalintaisiin opintoihin ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia opintoja 5 opintopisteen verran. Opinnot voivat olla muista ammattikorkeakouluista, avoimesta yliopistosta, virtuaaliammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Vapaavalintaiset opinnot kannattaa valita siten, että ne mielekkäästi tukevat oman asiantuntijuuden kehittymistä ja edesauttavat kehitystehtävän tekemistä. Vapaavalintaisista opinnoista sovit HOPS-ohjaajasi kanssa syksyn ensimmäisessä HOPS - tapaamisessa. Vapaavalintaisia opintoja esimerkiksi: Asiantuntijan tiedonhankinta 2 op ( klo ja klo 9-16, paikka: HUMAK, Annankatu 12) Tulevaisuuden kulttuurituottaja -työpaja 3 op (Metropolia kevätlukukaudella 2011) Em. vapaavalintaisille opintojaksoille ilmoittaudutaan HOPS -ohjaajalle. Vapaavalintaisia opintoja suunniteltaessa kannattaa myös tutustua Metropolian liiketalouden YAMK -tasoiseen opetukseen. Mikäli löydät sieltä itsellesi sopivan opintojakson, sovi kurssin sisällyttämisestä HOPSiin HOPS -ohjaajan kanssa ja hakeudu opintojaksolle moodlesta löytyvällä lomakkeella. 2.1 Opintojen hyväksiluku Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Opiskelija saa lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla, jos niiden sisällöt vastaavat tämän tutkinnon sisältöjä. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen (AHOT) suhteutetaan voimassaolevaan opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman tavoitekuvaukset määrittävät vaadittavan osaamisen.

9 6 Muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnustaminen edellyttää aina sisällöltään, tavoitteeltaan ja laajuudeltaan vastaavia opintoja ja dokumentteja tai näyttöjä niistä. Muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen edellyttää dokumentteja tai näyttöjä osaamisesta. Mikäli aikaisemmin hankittu osaaminen ei vastaa opintojakson tavoitteita ja sisältöä kokonaisuudessaan, opiskelija joutuu suorittamaan puuttuvat osa-alueet opintojaksosta vastaavan lehtorin edellyttämällä tavalla. Hyväksiluettu osaaminen kirjataan opiskelijan opintorekisteriotteeseen merkinnällä Korvattu tai Sisällytetty. Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla vastaavansisältöisillä opinnoilla tai muulla tavoin osoitetulla osaamisella. Aikaisemmin hankitun osaamisen on vastattava sisällöltään ja tasoltaan koulutusohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Sisällyttäminen tarkoittaa sellaisten muualla suoritettujen opintojen, joille ei löydy vastaavuutta koulutusohjelman opetussuunnitelmasta, liittämistä tutkinnon osaksi vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin sisällöllistä vastaavuutta ei edellytetä, mutta opintojen täytyy olla korkeakoulutasoisia ja koulutusohjelmaan soveltuvia. Opintoihin voidaan hyväksilukea korkeintaan 10 vuotta aikaisemmin suoritettuja opintoja. Kokonaisiin tutkintoihin sisältyviä opintoja voidaan kuitenkin korvata silloinkin, kun tutkinnon suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, mutta tutkinnon tuottamaa osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon suorittamisaikaan ja opiskelijan sen jälkeen alalla hankkimaan osaamiseen. Yleisen hakukelpoisuuden tuottavia (opiskelijavalinnan perusteisiin sisältyvistä) opintoja ei voida hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Aikaisemmalla osaamisella ei voi korvata opintojaksoihin sisältyviä lähiopetusjaksoja eikä opinnäytetyötä. Opintojen aikana hankittu osaaminen Opiskelija saa lukea tutkintoa suorittaessaan hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamiaan vastaavia opintoja. Hyväksi luetut opinnot kirjataan opintorekisteriotteeseen merkinnällä Korvattu tai Sisällytetty. Opiskelijan tulee anoa kirjallisesti hyväksi luettavaksi tarkoitettuja opintoja. Korvattavista ja sisällytettävistä opinnoista päättävät yhdessä yliopettajat opintokokonaisuudesta vastaavan yliopettajan/lehtorin esityksestä. Hyväksilukulomakkeen opiskelijat saavat HOPS -ohjaajaltaan. Hyväksilukuja anoessaan opiskelijan tulee osoittaa aikaisemmin suoritettujen opintojen osalta sisällöllinen, tavoitteellinen ja arvioinnin vastaavuus. Pelkkä todistus suoritetuista opinnoista ei aina riitä vaan opintojaksosta vastaavan lehtorin/yliopettajan niin vaatiessa opiskelijan tulee osoittaa näytöllä saavuttaneensa opinnoille asetetut tavoitteet. Näyttö voi olla esim. raportointi, näyttökoetyyppinen tilanne tai muu yhdessä sovittava tapa. Mikäli aikaisemmin hankittu osaaminen ei vastaa opintojakson tavoitteita ja sisältöä kokonaisuudessaan, opiskelija joutuu suorittamaan puuttuvat osa-alueet opintojaksosta vastaavan lehtorin edellyttämällä tavalla.

10 7 2.2 Opiskelijatodistukset HUMAKin opiskelija voi pyytää opiskelijatodistuksen tai olla muissa opiskeluun liittyvissä hallinnollisissa asioissa yhteydessä opintosihteeri Maarit Iso-Ahoon, p , tai sähköpostitse osoitteesta Metropoliassa opintotoimistopalvelut on hajasijoitettu kuuteen lähipalvelupisteeseen (ks. jotka auttavat opiskelijoita heidän jokapäiväisissä opiskeluun liittyvissä tarpeissa, kuten antaen erilaisia todistuksia matkustusasiakirjoja varten, neuvoen opintotukiasioissa ja opiskeluoikeuteen liittyvissä selvitysasioissa. Voit ottaa opintotoimistoon yhteyttä myös sähköpostilla: Opintotoimistolla on myös www-palvelu, jonka kautta voit tilata suoraan opintosuoritusotteita, opiskelutodistuksen, kelan ateriatukikortin ja matka-alennus-todistukset. Palvelu löytyy osoitteesta Opintokokonaisuuksien arviointi ja suoritukset Opintojaksoissa arvioidaan ydinosaamisalueita, asiantuntijuuden kehittymistä ja koulutuksen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin tarkoitus on tukea opiskelijaa oman ammatillisuuden ja persoonan kehittämisessä sekä työn, työkäytäntöjen ja oman toiminnan vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan seuraavasti: Yhteinen prosessiarviointi, joka on ohjaavaa, ennustavaa ja kehityssuuntautunutta. Tehdään tarpeiden uudelleen analysointia, peilataan prosessia tavoitteisiin, kehittymisen etenemiseen. Kohteena on myös oppimisprosessin vuorovaikutuksen arviointi. Nämä toteutetaan yhteisen arviointikeskustelun ja vertaisarvioinnin avulla. Itsearviointi omasta kehittymisestä, ikään kuin tarina oman kehittymisen ja osaamisen syvenemisestä. Tämä voidaan toteuttaa eri malleilla eri opintokokonaisuuksissa. Opintojaksosta vastaavan arviointi, joka on pääasiallisesti sekä numeerista (asteikolla 1-5) että sanallista arviointia suhteutettuna opintokokonaisuuden tavoitteisiin. Tämä arviointi on toteavaa, ohjaavaa, motivoivaa ja kehityssuuntautunutta. Jokaisen opintokokonaisuuden kohdalla kuvaillaan ne tuotokset, jotka ovat arvioinnin kohteena. Lisäksi kehitämme palaute- ja laadunarviointijärjestelmän koulutuksen toteutuksen rinnalle, jossa arvioidaan koulutuksen vaikuttavuutta ja asiakaspalautetta lähtötaso-prosessi-tulos ulottuvuudella.

11 8 Opintokokonaisuuksissa, jossa suoritus arvioidaan asteikolla Suoritettu/Täydennettävä, hyväksytty suoritus edellyttää vähintään hyvin suoritettua tasoa (3). Jos suoritus ei yllä hyvin suoritetun tasolle, opintokokonaisuudesta vastaava lehtori/yliopettaja voi käyttää Täydennettävä-suoritusmerkintää, joka edellyttää suorituksen täydentämistä ohjeistuksen mukaan. Opintojakson suoritukset ja arvioinnit löytyvät opetussuunnitelmasta. Jokaisen opintojakson alussa esitellään sen arviointiperusteet, arvioinnin kohteena olevat suoritukset sekä käydään läpi tavoitteet ja suoritustavat. 2.4 Opiskelumuodot Opintokokonaisuudet suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen, tekemällä itsenäisiä oppimistehtäviä tai muilla omalle työpaikalle toteutettavilla projekteilla sekä vertaisoppimisryhmässä tehtävillä opintosuorituksilla. Tarkemmat opintokokonaisuuskohtaiset suorituskuvaukset esitellään opetussuunnitelmassa. Opiskelumuodot pohjautuvat koulutusohjelman pedagogiseen malliin, joka on esitelty opetussuunnitelmassa. Lähiopetuksessa on läsnäolopakko, eikä sitä voi korvata AHOT-prosessin kautta. Jos joudut kuitenkin olemaan pakottavasta syystä pois tunnilta, ilmoita siitä HOPS-ohjaajallesi ja opintojaksosta vastaavalle lehtorille. Mikäli olet läsnä kurssilla alle 80 %, joudut korvaamaan poissaolosi opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 2.5 Opintotuki Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava opiskelija voi hakea opintotukea tai Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea. Opiskelijoille opintotuki myönnetään opintotukilain ja opintotukiasetuksen mukaisesti, tai koulutusrahaston ohjeiden mukaisesti. Tarkempaa tietoa saa osoitteesta tai HUMAKin opintotukilautakunta ratkaisee tapauskohtaisesti opintotuen myöntämisestä ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opintotukilain ja -asetuksen mukaisesti. Opintotukeen liittyvissä asioissa saa apua koulutusohjelman opintosihteeriltä, p ja opintotukilautakunnalta p Metropoliassa opintotukiasioita hoitaa ensisijaisesti Kulttuuri ja luovan alan opintotoimisto osoitteessa Hämeentie 161 (2. krs). Opintotukeen liittyvissä asioissa ole yhteydessä kulttuuri ja luovan alan opintotoimiston opintoasiainsihteereihin Laura Kivistöön p ). Voit olla yhteydessä myös Bulevardin opintotoimistoon (Bulevardi 31, ns. Uusi Kemia -rakennus, 1. krs, huone U105).

12 9 2.6 Opintososiaaliset edut Opintososiaalisiin etuihin kuuluu maksuton opetus, joka sisältää varsinaisen opetuksen, ohjauksen ja opintojen arvioinnin. Kirjat ja muut materiaalit sekä matkakustannukset on jokaisen maksettava itse. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ateriatuen piirissä olevista opiskelijaravintoloista. Alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Oppilaitos vastaa ateriatukikortin myöntämisestä niille ateriatukeen oikeutetuille, joilla ei ole opiskelijakorttia. 2.7 Tutkintotodistus Suoritettuaan kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot opiskelija voi anoa tutkintotodistusta ammattikorkeakoululta. Tutkintotodistusta haetaan viimeistään kolme viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää. Tutkintotodistusta anotaan erillisellä lomakkeella (ks. TOLA/moodle), johon liitetään allekirjoitettu opintosuoritusote. Todistukset jaetaan erillisinä valmistumispäivinä. Ennen valmistumistaan opiskelijan tulee huolehtia velvoitteistaan ammattikorkeakoululle; vastaaminen Opala -kyselyyn, palauttaa valmistumiseen liittyvät kyselyt ja kirjalainansa.

13 10 3. YHTEYSTIEDOT HUMAK METROPOLIA Tutkintovastuu, HOPS -ohjaus Titta Pohjanmäki Kauniaisten kampus Vanha Turuntie Kauniainen p f Opintosihteeri (Humak) Maarit Iso-Aho Lappeenrannan kampus Pöyhiänniementie Joutseno p f Tutkintovastuu Katri Halonen Hämeentie 153b, 4. krs p HOPS ohjaus Laura-Maija Hero Käyntiosoite: Hämeentie 153 b, 4.krs. p Opintosihteeri (Metropolia) Laura Kivistö Metropolia, Kulttuuriala Hämeentie Helsinki p f

14

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opinto-ohje 2009-2010

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opinto-ohje 2009-2010 Opinto-ohje 2009-2010 Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa! Olet aloittamassa kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Opiskelijana olet edelläkävijä,

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS Kulttuurituotanto (YAMK)

OPISKELIJAN OPAS Kulttuurituotanto (YAMK) OPISKELIJAN OPAS 2011 2012 Kulttuurituottaja (Ylempi AMK) 1 OPISKELIJAN OPAS 2011-2012 Kulttuurituotanto (YAMK) Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan Kulttuurituotannon ylempää ammattikorkeakoulututkintoa!

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuriala hakukohteena Kulttuuriala Tutkinto-ohjelma AMK-tutkinnot Elokuva ja televisio Medianomi (AMK) Esitys- ja teatteritekniikka Medianomi (AMK) Esittävä taide* Teatteri-ilmaisun

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT)

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 1 AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 22.11.2013 Työryhmä: Backman Maj-Lis Gröndahl Timo Laakkonen Raijaliisa, pj Markus Aila Nurmi Regina

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista. Taustaksi

Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista. Taustaksi Johtoryhmä (?) 1 (6) Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista Taustaksi Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan menettelyjä,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15 1 Heinäkuu 2015 Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15 Onnittelumme valinnasta! Opiskelu käynnistyy kaikkien Lahden ammattikorkeakoulun ylempää AMK tutkintoa

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN Vertaisarvioinnissa olivat mukana seuraavat koulutusorganisaatiot: - Centria

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Mistä ajankohtaisesta aihealueesta olet kiinnostunut? Miten perustelet ajankohtaiseksi ajattelemasi aiheen? Miksi kyseinen aihe on tärkeä?

Mistä ajankohtaisesta aihealueesta olet kiinnostunut? Miten perustelet ajankohtaiseksi ajattelemasi aiheen? Miksi kyseinen aihe on tärkeä? Heinäkuu 2015 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali ja terveysalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot STKJ15 OPINTOJEN ALOITUSTEHTÄVÄ: OPINNÄYTETYÖPROSESSIN ALOITUS Hyvä uusi ylemmän AMK tutkinnon opiskelija,

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

pnro 180^54^i Sffi 12-

pnro 180^54^i Sffi 12- pnro 180^54^i Sffi 12- I vararehtori 5.6.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 29, rehtorin delegointi 5.3.2012 OPINTOJEN HWÄKSILUKU SIBELIUS-AKATEMIASSA Sisältö OHJEEN TARKOITUS JA TAUSTA... 2 HYVÄKSILUKEMISEN

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN POLAMKISSA. Menettelyohje

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN POLAMKISSA. Menettelyohje OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN POLAMKISSA Menettelyohje Voimassa 1.8.2016 alkaen Päivitys 23.4.2017 SISÄLLYS 1 HYVÄKSILUKEMISEN PROSESSIKUVAUS... 3 2 OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN...

Lisätiedot

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Työväen Akatemia Terhi Dahlman & Minna-Mari Roms Hyvät edellytykset yhteistyölle HUMAKin ja Työväen Akatemian

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa TOIMINTAOHJE Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa Sisältö Ohjeen tarkoitus ja tausta... 2 Keskeiset käsitteet... 3 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012 Seija Ristimäki Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Metropolia lyhyesti Monialainen ja Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä,

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA P8315SJ Yhteisöpedagogi ylempi Opiskelijan nimi: OPINTOJEN ETENEMINEN OPINTOJAKSOITTAIN YDINOSAAMISEN OPINTOJAKSOT, 30 op Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö - Kulttuurituotanto - Viittomakieli ja tulkkaus AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella amkopintojaksoja olipa ikäsi tai koulutustaustasi

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin:

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin: OHJEEN TARKOITUS Toimintaohjeen tarkoituksena on kuvata, miten opiskelijan aikaisempia opintoja ja osaamista hyväksiluetaan (AHOT) ja miten hyväksilukemisen prosessi etenee vaiheittain. 2 MÄÄRITELMÄT Hyväksilukemisella

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus

AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus Tämä ohjeistus koskee opiskelijoita, joiden opintojen aloitus on 1.8.2015 tai myöhemmin

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Ohjauksen kokonaisuus korkeakoulussa Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto

Ohjauksen kokonaisuus korkeakoulussa Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto Ohjauksen kokonaisuus korkeakoulussa 27.9.2011 Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa Kukin korkeakoulu laatii yhdenmukaisen, luotettavan ja läpinäkyvän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe 24.3.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa Aika Paikka: Metropolian toimipiste Sisältö (HUOM! Muutokset mahdollisia) Ma 20.3. klo

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TAPOJA ANTAA OSAAMISEN NÄYTTÖ KORKEA-ASTEELLA, MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA TYÖELÄMÄOSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOKOULUTUSTA

TAPOJA ANTAA OSAAMISEN NÄYTTÖ KORKEA-ASTEELLA, MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA TYÖELÄMÄOSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOKOULUTUSTA TAPOJA ANTAA OSAAMISEN NÄYTTÖ KORKEA-ASTEELLA, MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA TYÖELÄMÄOSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOKOULUTUSTA KOPSU-HANKKEEN TYÖPAJA 27.3.2012 ANNELI AIROLA SISÄLTÖ Taustaa teemalle Esittäytymiset

Lisätiedot

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ OP

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ OP TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ 2018-2019 60 OP TYÖNOHJAAJA-KOULUTUS (5.) 2018-2019 KOUVOLASSA Porstua järjestää valmentavaan työotteeseen ja NLP viitekehykseen painottuvan

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Polkuopiskelijan opas

Polkuopiskelijan opas Polkuopiskelijan opas Centria-ammattikorkeakoulu 2016-2017 1. Opiskelijan prosessi Opiskelija ottaa yhteyttä oppilaitokseen Opinto-ohjaaja: Laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman Opintosihteeri: Ottaa

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. 20.6.2017

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2009-2010

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2009-2010 Opetussuunnitelma 2009-2010 opetussuunnitelma Lukuvuosi 2009-2010 Ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (351/2003) ja asetuksessa (352/2003) ja niitä koskevissa muutossäädöksissä (411/10.6.2005

Lisätiedot