KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK)"

Transkriptio

1 KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) OPINTO-OHJE

2 OPISKELIJAN OPAS Kulttuurituotanto (YAMK) Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa! Olet aloittamassa kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Tutkinto on edelläkävijä kulttuurituotannon kentän koulutuksessa koska se järjestetään kahden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Toivotamme Sinulle antoisaa ja ahaa-elämysten siivittämää lukuvuotta! Katri Kaalikoski koulutusjohtaja HUMAK Päivi Tenhunen-Marttala koulutuspäällikkö Metropolia AMK

3 SISÄLTÖ 1. HUMAK JA METROPOLIA Oppimisympäristöt ja tietoverkkopalvelut Opintojen ohjaus Tutkintosääntö OPETUSTARJONTA Opintojen hyväksiluku Opiskelijatodistukset Opintokokonaisuuksien arviointi ja suoritukset Opiskelumuodot Opintotuki Opintososiaaliset edut Tutkintotodistus YHTEYSTIEDOT... 10

4 1 1. HUMAK JA METROPOLIA Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinto toteutetaan Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Molemmista ammattikorkeakouluista on 10 opiskelijaa, jotka virallisessa kirjanpidossa ovat sen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, johon heidät on pääsykokeen perusteella hyväksytty. Käytännössä kuitenkin kaikki opetus järjestetään ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Humanistinen ammattikorkeakoulu (jäljempänä HUMAK) on humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurituotannon asiantuntija ja johtava kouluttaja, jonka tehtävänä on järjestö- ja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan valtakunnallinen kehittäminen. HUMAK aloitti toimintansa vuonna 1998 vakinaistuen elokuussa HUMAKia ylläpitää Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy. Valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu HUMAK tarjoaa humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan ammatillista korkeakouluopetusta sekä tekee näiden alojen tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. HUMAKissa opiskellaan järjestö- ja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja viittomakielialan yksiköissä. Kulttuurituotannon yksikön koulutusohjelmat ovat Kulttuurituotannon koulutusohjelma ja Kulttuurituotannon koulutusohjelma (ylempi AMK). Järjestö- ja nuorisotyön yksikön koulutusohjelmat ovat Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma ja Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma (ylempi AMK) ja Degree Programme in Youth Work and Social Equality (YAMK) (toteutetaan yhteistyössä Bedfordshiren yliopiston ja Tarton yliopiston alaisen Viljandin kulttuuriakatemian kanssa). Viittomakielialan yksikön koulutusohjelmat ovat Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Viittomakielialan tulkki-toiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) ja Degree programme in Sign Language Interpreting (EUMASLI) (yhteistoteutuksena eurooppalaisten Heriot Watt- ja Magdeburg Stendal -yliopistojen kanssa). Kaikissa yksiköissä on lisäksi aikuiskoulutuksena toteuttavaa perustutkintoon johtavaa koulutusta, erikoistumisopintoja, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä muuta ammatillista täydennyskoulutusta. Metropolia on elokuussa 2008 toimintansa aloittanut Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta ja Evtekistä yhdistämällä rakennettu ammattikorkeakoulu. Metropolian myötä pääkaupunkiseudulle syntyi Suomen monialaisin ammattikorkeakoulu. Metropolia Ammattikorkeakoulun neljä koulutusalaa ovat tekniikka ja liikenne, sosiaali- ja terveysala, liiketalous sekä kulttuuri. Ammattikorkeakoulututkinnon voi tehdä 49 koulutusohjelmassa, joista kymmenen on kulttuurialan tutkintoja. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta annetaan 15 koulutusohjelmassa, joista viisi on kulttuurialan tutkintoja. Kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa kulttuurituotannon lisäksi mediatuotannosta, konservoinnista, musiikista ja musiikkipedagogiikasta. Lisäksi yhteistyötä tehdään läheisesti muun muassa vapaasti valittavien opintojen osalta liiketalouden klusterin kanssa, missä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja voi suorittaa yrittäjyys ja liiketoiminnasta sekä hankintatoimesta.

5 2 Kulttuurin ja luovan alan klusteri on Suomen suurin ja monialaisin kulttuurialan korkeakoulutasoinen koulutuskeskittymä, jonka sisällä toteutuu monipuolisesti luovan alan monialainen arvoketju eri toimijoineen. Kulttuurituotannon ohella Metropolian kulttuuri ja luovan klusterin koulutusaloja ovat elokuvailmaisu, televisio- ja radiotyö, teatteriin keskittyvä esittävä taide, sisustussuunnittelu, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu, vaatetussuunnittelu, konservointi, klassisen ja pop/jazz musiikin alueilla muusikko ja musiikkipedagogi, vaatetusala, 3D-animointi ja visualisointi, digitaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa kulttuurituotannon lisäksi mediatuotannosta, konservoinnista, musiikista sekä musiikkipedagogiikasta. 1.1 Oppimisympäristöt ja tietoverkkopalvelut Lähijaksojen opetus järjestetään vuoroin HUMAKin ja vuoroin Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa. Lähiopetusjaksojen opetuspaikat näet koulutusohjelman Moodle -alustalta kohdasta Info, ja ne ilmoitetaan sinulle myös sähköpostitse. Metropolialla on käytössä myös lukujärjestys osoitteessa Virtuaaliympäristönä toimii Moodle-alusta, jolle saat tunnukset ensimmäisen opintojakson yhteydessä. Jokaisella opintojaksolla on oma osionsa moodlessa. Lisäksi siellä on myös yhteinen Info-alusta. Moodle löytyy osoitteesta moodle.metropolia.fi. Moodleen liittyvissä ongelmissa ota yhteys Metropolian Kulttuuri ja luova toimiala - klusterin e-oppimisen asiantuntija Timo Raatikaiseen: HUMAKilla ja Metropolialla on omat opiskelijasuoritusrekisterinsä HumakPro ja WinhaWille. HumakProHUMAKin kehittämä web-pohjainen oppilaitosjärjestelmä, joka tarjoaa opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyötahoille ympäristön mm. opintojaksovalintoja, arviointien antamista, viestintää sekä suunnittelu- ja kehittämistyötä varten. HumakProsta löytyvät lisäksi sisäiseen käyttöön tarkoitetut henkilökunta- ja opiskelijatiedot. Järjestelmän käyttö edellyttää tunnusta ja salasanaa. HUMAKin opiskelijat saavat ne opintosihteeri Maarit Iso-Aholta. Kulttuurituotannon YAMKin opiskelija voi HumakProssa mm. seurata opintojensa etenemistä ja opintojaksoista saatuja arviointeja, päivittää omat yhteystietonsa, tehdä vaadittavat lukukausi-ilmoittautumiset (läsnä/poissa), hakea opiskeluun liittyviä asiakirjoja, ohjeita, oppaita, lomakkeita ym. TOLAsta ( toiminnanohjaus ja laatujärjestelmä). Metropolian opiskelijat pääsevät moodle-salasanoillaan myös WinhaWilleen seuraamaan opintosuorituksiaan osoitteessa https://webwinha.metropolia.fi/metrowille/ 1.2 Opintojen ohjaus Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden ammatillisen orientaation kehittymistä ja auttaa opintojen suunnittelussa. Opiskelijat saavat sekä yksilö että ryhmäohjausta koko opintojensa ajan. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, jossa opiskelija määrittelee henkilökohtaiset oppimistavoitteensa ja esittää mahdolliset aikaisemmat hyväksi luettavat ja korvattavaksi esittämänsä opinnot. Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa HOPS -ohjaaja, jonka kanssa voi keskustella opinnoistaan ja rakentaa opintosuunnitelmaansa. HOPS -ohjaajina toimivat yliopettaja Titta Pohjanmäki /HUMAK ja lehtori Laura- Maija Hero /Metropolia.

6 3 Suunnitelma käydään läpi HOPS -ohjaajan kanssa ja opiskelija päivittää sitä tarpeen mukaan. Suunnitelman allekirjoittaa HOPS -ohjaajan lisäksi opiskelija. Muina ohjaajina toimivat lehtorit, jotka ohjaavat opiskelijoita omaan asiantuntijuuteensa liittyvissä opintojaksokohtaisissa opinnoissa. Lisäksi opinnäytetöitä ohjaavat erikseen nimetyt ohjaajat. Huomaa, että opetussuunnitelmassasi on opintojakso Ammatillinen kasvu ja kehittävä työote, jonka puitteissa HOPS -keskustelut ja omien opintojen suunnittelu tapahtuvat. Sinulle on siis varattu 27 tuntia aikaa työskennellä oman opintosuunnitelman tekemiseksi, sillä se tuntimäärä vastaa opiskelijan työsuorituksena 1 opintopistettä. 1.3 Tutkintosääntö Tutkintosääntö ohjaa ja määrittää opettajien ja opiskelijoiden toiminnan reunaehtoja esimerkiksi sitä, miten pitkään lehtorit voivat tarkastaa tenttejä tai tehtäviä. HUMAKin tutkintosääntö on luettavissa HumakPron TOLAssa (TOLA on HUMAKin toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmä). Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö on luettavissa Moodlessa Kulttuurituottaja (YAMK) alueen yleisiä -osiosta. 2. OPETUSTARJONTA Kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon opetustarjonta koostuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetusjaksoja järjestetään kerran kuukaudessa ja ne ovat pituudeltaan 2-3 päivää. Lähiopetusjaksoille osallistuminen on pakollista. Mikäli joudut olemaan poissa lähiopetusjaksolta esimerkiksi sairauden vuoksi, ota välittömästi yhteyttä HOPS-ohjaajaasi ja opintojaksosta vastaavaan lehtoriin. Opetussuunnitelmassa on kuvattu jokaisen osaamisalueen tavoitteet ja sisällöt sekä suoritustapa ja arviointi tarkemmin. Opetussuunnitelman osaamiskompetenssit koostuvat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämävalmiuksia kuvaavista kompetensseista, kulttuurituotannon alakohtaisia erityisosaamisvaatimuksia kuvaavista kompetensseista sekä muista asiantuntijuuden kehittymistä tukevista kompetensseista. Opetussuunnitelmaa laatiessa kompetenssit on huomioitu antamalla opiskelijalle mahdollisuus kehittää itseään suhteessa niihin elämäntilanteensa, työyhteisönsä ja kehittämistehtävänsä puitteissa. Opetus Kulttuurituottaja (YAMK) tutkinnossa alkaa torstaina kello Lähiopetus toteutetaan 9 jakson aikana, jotka kukin kestävät 2-3 päivää. Opetuspaikkana on joko Humanistisen ammattikorkeakoulun Rehtorin toimiston (RETO) tilat osoitteessa Annankatu 12 A 17, 3.krs tai Metropolian tilat osoitteessa Hämeentie 153 b, 4.krs (Huom! Ensimmäisellä lähijaksolla Metropolia, Bulevardi 31). Lukuvuonna lähijaksot ovat seuraavat (HUOM! Aikataulut ja aiheet ovat alustavia.)

7 4 Päivät Opintojaksot JAKSO I , Metropolia, Bulevardi 31 Opiskeluun orientoituminen ja Ammatillinen kasvu ja kehittävä työote, Kulttuurituottajan ammatti-identiteetti , HUMAK Annankatu JAKSO II , Ammatillinen kasvu ja kehittävä työote ja kehittämishankkeiden esittelyä HUMAK Annankatu JAKSO III , HUMAK Annankatu JAKSO IV Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana, Luovan talouden merkitys yhteiskunnassa ja Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla, Luovan talouden merkitys yhteiskunnassa, Kulttuurituottaja , Metropolia yhteiskunnallisena toimijana ja opinnäytetyön väliraportti Hämeentie JAKSO V Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla ja Luovan talouden merkitys yhteiskunnassa , Metropolia Hämeentie JAKSO VI Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana ja Kulttuurituottajan ammatillinen identiteetti , HUMAK Annankatu JAKSO VII Opinnäytetöiden ohjauspajat (pienryhmäohjausta), Kulttuurituottajan ammatillinen identiteetti , Metropolia Hämeentie JAKSO VIII Opinnäytetyöseminaari , Metropolia Hämeentie JAKSO IX , HUMAK Kahvit ja kukitus Annankatu Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana

8 5 Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat mukana eurooppalaisessa ECTSopintosuoritusjärjestelmässä. Yhden lukuvuoden kokopäiväinen opiskelu mitoitetaan 1600 tunniksi, ja se vastaa ECTS -järjestelmässä 60 opintopistettä. Opinnäyte on keskeinen osa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Siinä korostuu työelämän kehittäminen ja valmius itsenäiseen asiantuntijatyöhön. Kehittämistehtävä rakentuu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa hankittavan osaamisen ja omakohtaisen työelämäkokemuksen perustalle, ja se tehdään pääsääntöisesti yksilötyönä. Opinnäytetyöhön liittyvät ohjeet on kuvattu tarkemmin Kulttuurituottaja (YAMK) Opinnäyteoppaassa. Vapaavalintaiset opinnot sovitaan HOPS -ohjaajasi kanssa. Opiskelija voi valita itsenäisesti vapaavalintaisiin opintoihin ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia opintoja 5 opintopisteen verran. Opinnot voivat olla muista ammattikorkeakouluista, avoimesta yliopistosta, virtuaaliammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Vapaavalintaiset opinnot kannattaa valita siten, että ne mielekkäästi tukevat oman asiantuntijuuden kehittymistä ja edesauttavat kehitystehtävän tekemistä. Vapaavalintaisista opinnoista sovit HOPS-ohjaajasi kanssa syksyn ensimmäisessä HOPS - tapaamisessa. Vapaavalintaisia opintoja esimerkiksi: Asiantuntijan tiedonhankinta 2 op ( klo ja klo 9-16, paikka: HUMAK, Annankatu 12) Tulevaisuuden kulttuurituottaja -työpaja 3 op (Metropolia kevätlukukaudella 2011) Em. vapaavalintaisille opintojaksoille ilmoittaudutaan HOPS -ohjaajalle. Vapaavalintaisia opintoja suunniteltaessa kannattaa myös tutustua Metropolian liiketalouden YAMK -tasoiseen opetukseen. Mikäli löydät sieltä itsellesi sopivan opintojakson, sovi kurssin sisällyttämisestä HOPSiin HOPS -ohjaajan kanssa ja hakeudu opintojaksolle moodlesta löytyvällä lomakkeella. 2.1 Opintojen hyväksiluku Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Opiskelija saa lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla, jos niiden sisällöt vastaavat tämän tutkinnon sisältöjä. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen (AHOT) suhteutetaan voimassaolevaan opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman tavoitekuvaukset määrittävät vaadittavan osaamisen.

9 6 Muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnustaminen edellyttää aina sisällöltään, tavoitteeltaan ja laajuudeltaan vastaavia opintoja ja dokumentteja tai näyttöjä niistä. Muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen edellyttää dokumentteja tai näyttöjä osaamisesta. Mikäli aikaisemmin hankittu osaaminen ei vastaa opintojakson tavoitteita ja sisältöä kokonaisuudessaan, opiskelija joutuu suorittamaan puuttuvat osa-alueet opintojaksosta vastaavan lehtorin edellyttämällä tavalla. Hyväksiluettu osaaminen kirjataan opiskelijan opintorekisteriotteeseen merkinnällä Korvattu tai Sisällytetty. Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla vastaavansisältöisillä opinnoilla tai muulla tavoin osoitetulla osaamisella. Aikaisemmin hankitun osaamisen on vastattava sisällöltään ja tasoltaan koulutusohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Sisällyttäminen tarkoittaa sellaisten muualla suoritettujen opintojen, joille ei löydy vastaavuutta koulutusohjelman opetussuunnitelmasta, liittämistä tutkinnon osaksi vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin sisällöllistä vastaavuutta ei edellytetä, mutta opintojen täytyy olla korkeakoulutasoisia ja koulutusohjelmaan soveltuvia. Opintoihin voidaan hyväksilukea korkeintaan 10 vuotta aikaisemmin suoritettuja opintoja. Kokonaisiin tutkintoihin sisältyviä opintoja voidaan kuitenkin korvata silloinkin, kun tutkinnon suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, mutta tutkinnon tuottamaa osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon suorittamisaikaan ja opiskelijan sen jälkeen alalla hankkimaan osaamiseen. Yleisen hakukelpoisuuden tuottavia (opiskelijavalinnan perusteisiin sisältyvistä) opintoja ei voida hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Aikaisemmalla osaamisella ei voi korvata opintojaksoihin sisältyviä lähiopetusjaksoja eikä opinnäytetyötä. Opintojen aikana hankittu osaaminen Opiskelija saa lukea tutkintoa suorittaessaan hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamiaan vastaavia opintoja. Hyväksi luetut opinnot kirjataan opintorekisteriotteeseen merkinnällä Korvattu tai Sisällytetty. Opiskelijan tulee anoa kirjallisesti hyväksi luettavaksi tarkoitettuja opintoja. Korvattavista ja sisällytettävistä opinnoista päättävät yhdessä yliopettajat opintokokonaisuudesta vastaavan yliopettajan/lehtorin esityksestä. Hyväksilukulomakkeen opiskelijat saavat HOPS -ohjaajaltaan. Hyväksilukuja anoessaan opiskelijan tulee osoittaa aikaisemmin suoritettujen opintojen osalta sisällöllinen, tavoitteellinen ja arvioinnin vastaavuus. Pelkkä todistus suoritetuista opinnoista ei aina riitä vaan opintojaksosta vastaavan lehtorin/yliopettajan niin vaatiessa opiskelijan tulee osoittaa näytöllä saavuttaneensa opinnoille asetetut tavoitteet. Näyttö voi olla esim. raportointi, näyttökoetyyppinen tilanne tai muu yhdessä sovittava tapa. Mikäli aikaisemmin hankittu osaaminen ei vastaa opintojakson tavoitteita ja sisältöä kokonaisuudessaan, opiskelija joutuu suorittamaan puuttuvat osa-alueet opintojaksosta vastaavan lehtorin edellyttämällä tavalla.

10 7 2.2 Opiskelijatodistukset HUMAKin opiskelija voi pyytää opiskelijatodistuksen tai olla muissa opiskeluun liittyvissä hallinnollisissa asioissa yhteydessä opintosihteeri Maarit Iso-Ahoon, p , tai sähköpostitse osoitteesta Metropoliassa opintotoimistopalvelut on hajasijoitettu kuuteen lähipalvelupisteeseen (ks. jotka auttavat opiskelijoita heidän jokapäiväisissä opiskeluun liittyvissä tarpeissa, kuten antaen erilaisia todistuksia matkustusasiakirjoja varten, neuvoen opintotukiasioissa ja opiskeluoikeuteen liittyvissä selvitysasioissa. Voit ottaa opintotoimistoon yhteyttä myös sähköpostilla: Opintotoimistolla on myös www-palvelu, jonka kautta voit tilata suoraan opintosuoritusotteita, opiskelutodistuksen, kelan ateriatukikortin ja matka-alennus-todistukset. Palvelu löytyy osoitteesta https://opintotoimisto.metropolia.fi/ 2.3 Opintokokonaisuuksien arviointi ja suoritukset Opintojaksoissa arvioidaan ydinosaamisalueita, asiantuntijuuden kehittymistä ja koulutuksen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin tarkoitus on tukea opiskelijaa oman ammatillisuuden ja persoonan kehittämisessä sekä työn, työkäytäntöjen ja oman toiminnan vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan seuraavasti: Yhteinen prosessiarviointi, joka on ohjaavaa, ennustavaa ja kehityssuuntautunutta. Tehdään tarpeiden uudelleen analysointia, peilataan prosessia tavoitteisiin, kehittymisen etenemiseen. Kohteena on myös oppimisprosessin vuorovaikutuksen arviointi. Nämä toteutetaan yhteisen arviointikeskustelun ja vertaisarvioinnin avulla. Itsearviointi omasta kehittymisestä, ikään kuin tarina oman kehittymisen ja osaamisen syvenemisestä. Tämä voidaan toteuttaa eri malleilla eri opintokokonaisuuksissa. Opintojaksosta vastaavan arviointi, joka on pääasiallisesti sekä numeerista (asteikolla 1-5) että sanallista arviointia suhteutettuna opintokokonaisuuden tavoitteisiin. Tämä arviointi on toteavaa, ohjaavaa, motivoivaa ja kehityssuuntautunutta. Jokaisen opintokokonaisuuden kohdalla kuvaillaan ne tuotokset, jotka ovat arvioinnin kohteena. Lisäksi kehitämme palaute- ja laadunarviointijärjestelmän koulutuksen toteutuksen rinnalle, jossa arvioidaan koulutuksen vaikuttavuutta ja asiakaspalautetta lähtötaso-prosessi-tulos ulottuvuudella.

11 8 Opintokokonaisuuksissa, jossa suoritus arvioidaan asteikolla Suoritettu/Täydennettävä, hyväksytty suoritus edellyttää vähintään hyvin suoritettua tasoa (3). Jos suoritus ei yllä hyvin suoritetun tasolle, opintokokonaisuudesta vastaava lehtori/yliopettaja voi käyttää Täydennettävä-suoritusmerkintää, joka edellyttää suorituksen täydentämistä ohjeistuksen mukaan. Opintojakson suoritukset ja arvioinnit löytyvät opetussuunnitelmasta. Jokaisen opintojakson alussa esitellään sen arviointiperusteet, arvioinnin kohteena olevat suoritukset sekä käydään läpi tavoitteet ja suoritustavat. 2.4 Opiskelumuodot Opintokokonaisuudet suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen, tekemällä itsenäisiä oppimistehtäviä tai muilla omalle työpaikalle toteutettavilla projekteilla sekä vertaisoppimisryhmässä tehtävillä opintosuorituksilla. Tarkemmat opintokokonaisuuskohtaiset suorituskuvaukset esitellään opetussuunnitelmassa. Opiskelumuodot pohjautuvat koulutusohjelman pedagogiseen malliin, joka on esitelty opetussuunnitelmassa. Lähiopetuksessa on läsnäolopakko, eikä sitä voi korvata AHOT-prosessin kautta. Jos joudut kuitenkin olemaan pakottavasta syystä pois tunnilta, ilmoita siitä HOPS-ohjaajallesi ja opintojaksosta vastaavalle lehtorille. Mikäli olet läsnä kurssilla alle 80 %, joudut korvaamaan poissaolosi opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 2.5 Opintotuki Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava opiskelija voi hakea opintotukea tai Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea. Opiskelijoille opintotuki myönnetään opintotukilain ja opintotukiasetuksen mukaisesti, tai koulutusrahaston ohjeiden mukaisesti. Tarkempaa tietoa saa osoitteesta tai HUMAKin opintotukilautakunta ratkaisee tapauskohtaisesti opintotuen myöntämisestä ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opintotukilain ja -asetuksen mukaisesti. Opintotukeen liittyvissä asioissa saa apua koulutusohjelman opintosihteeriltä, p ja opintotukilautakunnalta p Metropoliassa opintotukiasioita hoitaa ensisijaisesti Kulttuuri ja luovan alan opintotoimisto osoitteessa Hämeentie 161 (2. krs). Opintotukeen liittyvissä asioissa ole yhteydessä kulttuuri ja luovan alan opintotoimiston opintoasiainsihteereihin Laura Kivistöön p ). Voit olla yhteydessä myös Bulevardin opintotoimistoon (Bulevardi 31, ns. Uusi Kemia -rakennus, 1. krs, huone U105).

12 9 2.6 Opintososiaaliset edut Opintososiaalisiin etuihin kuuluu maksuton opetus, joka sisältää varsinaisen opetuksen, ohjauksen ja opintojen arvioinnin. Kirjat ja muut materiaalit sekä matkakustannukset on jokaisen maksettava itse. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ateriatuen piirissä olevista opiskelijaravintoloista. Alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Oppilaitos vastaa ateriatukikortin myöntämisestä niille ateriatukeen oikeutetuille, joilla ei ole opiskelijakorttia. 2.7 Tutkintotodistus Suoritettuaan kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot opiskelija voi anoa tutkintotodistusta ammattikorkeakoululta. Tutkintotodistusta haetaan viimeistään kolme viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää. Tutkintotodistusta anotaan erillisellä lomakkeella (ks. TOLA/moodle), johon liitetään allekirjoitettu opintosuoritusote. Todistukset jaetaan erillisinä valmistumispäivinä. Ennen valmistumistaan opiskelijan tulee huolehtia velvoitteistaan ammattikorkeakoululle; vastaaminen Opala -kyselyyn, palauttaa valmistumiseen liittyvät kyselyt ja kirjalainansa.

13 10 3. YHTEYSTIEDOT HUMAK METROPOLIA Tutkintovastuu, HOPS -ohjaus Titta Pohjanmäki Kauniaisten kampus Vanha Turuntie Kauniainen p f Opintosihteeri (Humak) Maarit Iso-Aho Lappeenrannan kampus Pöyhiänniementie Joutseno p f Tutkintovastuu Katri Halonen Hämeentie 153b, 4. krs p HOPS ohjaus Laura-Maija Hero Käyntiosoite: Hämeentie 153 b, 4.krs. p Opintosihteeri (Metropolia) Laura Kivistö Metropolia, Kulttuuriala Hämeentie Helsinki p f

14

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opinto-ohje 2009-2010

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opinto-ohje 2009-2010 Opinto-ohje 2009-2010 Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa! Olet aloittamassa kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Opiskelijana olet edelläkävijä,

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuriala hakukohteena Kulttuuriala Tutkinto-ohjelma AMK-tutkinnot Elokuva ja televisio Medianomi (AMK) Esitys- ja teatteritekniikka Medianomi (AMK) Esittävä taide* Teatteri-ilmaisun

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT)

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 1 AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 22.11.2013 Työryhmä: Backman Maj-Lis Gröndahl Timo Laakkonen Raijaliisa, pj Markus Aila Nurmi Regina

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15 1 Heinäkuu 2015 Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15 Onnittelumme valinnasta! Opiskelu käynnistyy kaikkien Lahden ammattikorkeakoulun ylempää AMK tutkintoa

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Työväen Akatemia Terhi Dahlman & Minna-Mari Roms Hyvät edellytykset yhteistyölle HUMAKin ja Työväen Akatemian

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

Mistä ajankohtaisesta aihealueesta olet kiinnostunut? Miten perustelet ajankohtaiseksi ajattelemasi aiheen? Miksi kyseinen aihe on tärkeä?

Mistä ajankohtaisesta aihealueesta olet kiinnostunut? Miten perustelet ajankohtaiseksi ajattelemasi aiheen? Miksi kyseinen aihe on tärkeä? Heinäkuu 2015 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali ja terveysalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot STKJ15 OPINTOJEN ALOITUSTEHTÄVÄ: OPINNÄYTETYÖPROSESSIN ALOITUS Hyvä uusi ylemmän AMK tutkinnon opiskelija,

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012 Seija Ristimäki Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Metropolia lyhyesti Monialainen ja Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä,

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin:

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin: OHJEEN TARKOITUS Toimintaohjeen tarkoituksena on kuvata, miten opiskelijan aikaisempia opintoja ja osaamista hyväksiluetaan (AHOT) ja miten hyväksilukemisen prosessi etenee vaiheittain. 2 MÄÄRITELMÄT Hyväksilukemisella

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö - Kulttuurituotanto - Viittomakieli ja tulkkaus AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella amkopintojaksoja olipa ikäsi tai koulutustaustasi

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2009-2010

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2009-2010 Opetussuunnitelma 2009-2010 opetussuunnitelma Lukuvuosi 2009-2010 Ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (351/2003) ja asetuksessa (352/2003) ja niitä koskevissa muutossäädöksissä (411/10.6.2005

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE?

MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE? MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE? Katariina Soanjärvi Johtaja, nuorisotyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Verkostoammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA PROSESSIN OMISTAJA Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJÄ TutkintoDiakin johtaja PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014 282/2014 Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutus muutoksessa Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutustarjonta ammattikorkeakouluissa Täydennyskoulutustarjonta Ammattikorkeakoulujen bioanalyytikoille suunnattu täydennyskoulutustarjonta vähäistä

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea heidän

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Wilma. https://wilma.sakky.fi

Wilma. https://wilma.sakky.fi Wilma https://wilma.sakky.fi Mikä Wilma on? Opiskelijan Wilma lukujärjestykset suorituksien seuranta poissaolojen seuranta oppilaitoksen tiedotteet viestintä opettajien kanssa kurssien valinta kyselyihin

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin!

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin! Tervetuloa avoimen AMK:n polkuopintoihin! 1 3 7 8 11 POLKUOPISKELUN idea HENKILÖKOHTAINEN opiskelusuunnitelma ARVOSANAT POLKUOPISKELU tiiviisti MIKÄ ON AVOIN AMK? 3 Polkuopiskelun idea 3 Polulla opiskelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

www.humak.edu Työoppimisen käsikirja TYÖOPPIMISPAIKALLE INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKUTUSTA

www.humak.edu Työoppimisen käsikirja TYÖOPPIMISPAIKALLE INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKUTUSTA www.humak.edu Työoppimisen käsikirja TYÖOPPIMISPAIKALLE INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKUTUSTA Käsikirjan ovat Humanistiselle ammattikorkeakoululle toimittaneet Niina Leinonen Petri Katajarinne Marjukka

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot