KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK)"

Transkriptio

1 KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) OPINTO-OHJE

2 OPISKELIJAN OPAS Kulttuurituotanto (YAMK) Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa! Olet aloittamassa kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Tutkinto on edelläkävijä kulttuurituotannon kentän koulutuksessa koska se järjestetään kahden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Toivotamme Sinulle antoisaa ja ahaa-elämysten siivittämää lukuvuotta! Katri Kaalikoski koulutusjohtaja HUMAK Päivi Tenhunen-Marttala koulutuspäällikkö Metropolia AMK

3 SISÄLTÖ 1. HUMAK JA METROPOLIA Oppimisympäristöt ja tietoverkkopalvelut Opintojen ohjaus Tutkintosääntö OPETUSTARJONTA Opintojen hyväksiluku Opiskelijatodistukset Opintokokonaisuuksien arviointi ja suoritukset Opiskelumuodot Opintotuki Opintososiaaliset edut Tutkintotodistus YHTEYSTIEDOT... 10

4 1 1. HUMAK JA METROPOLIA Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinto toteutetaan Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Molemmista ammattikorkeakouluista on 10 opiskelijaa, jotka virallisessa kirjanpidossa ovat sen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, johon heidät on pääsykokeen perusteella hyväksytty. Käytännössä kuitenkin kaikki opetus järjestetään ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Humanistinen ammattikorkeakoulu (jäljempänä HUMAK) on humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurituotannon asiantuntija ja johtava kouluttaja, jonka tehtävänä on järjestö- ja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan valtakunnallinen kehittäminen. HUMAK aloitti toimintansa vuonna 1998 vakinaistuen elokuussa HUMAKia ylläpitää Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy. Valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu HUMAK tarjoaa humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan ammatillista korkeakouluopetusta sekä tekee näiden alojen tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. HUMAKissa opiskellaan järjestö- ja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja viittomakielialan yksiköissä. Kulttuurituotannon yksikön koulutusohjelmat ovat Kulttuurituotannon koulutusohjelma ja Kulttuurituotannon koulutusohjelma (ylempi AMK). Järjestö- ja nuorisotyön yksikön koulutusohjelmat ovat Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma ja Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma (ylempi AMK) ja Degree Programme in Youth Work and Social Equality (YAMK) (toteutetaan yhteistyössä Bedfordshiren yliopiston ja Tarton yliopiston alaisen Viljandin kulttuuriakatemian kanssa). Viittomakielialan yksikön koulutusohjelmat ovat Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Viittomakielialan tulkki-toiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) ja Degree programme in Sign Language Interpreting (EUMASLI) (yhteistoteutuksena eurooppalaisten Heriot Watt- ja Magdeburg Stendal -yliopistojen kanssa). Kaikissa yksiköissä on lisäksi aikuiskoulutuksena toteuttavaa perustutkintoon johtavaa koulutusta, erikoistumisopintoja, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä muuta ammatillista täydennyskoulutusta. Metropolia on elokuussa 2008 toimintansa aloittanut Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta ja Evtekistä yhdistämällä rakennettu ammattikorkeakoulu. Metropolian myötä pääkaupunkiseudulle syntyi Suomen monialaisin ammattikorkeakoulu. Metropolia Ammattikorkeakoulun neljä koulutusalaa ovat tekniikka ja liikenne, sosiaali- ja terveysala, liiketalous sekä kulttuuri. Ammattikorkeakoulututkinnon voi tehdä 49 koulutusohjelmassa, joista kymmenen on kulttuurialan tutkintoja. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta annetaan 15 koulutusohjelmassa, joista viisi on kulttuurialan tutkintoja. Kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa kulttuurituotannon lisäksi mediatuotannosta, konservoinnista, musiikista ja musiikkipedagogiikasta. Lisäksi yhteistyötä tehdään läheisesti muun muassa vapaasti valittavien opintojen osalta liiketalouden klusterin kanssa, missä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja voi suorittaa yrittäjyys ja liiketoiminnasta sekä hankintatoimesta.

5 2 Kulttuurin ja luovan alan klusteri on Suomen suurin ja monialaisin kulttuurialan korkeakoulutasoinen koulutuskeskittymä, jonka sisällä toteutuu monipuolisesti luovan alan monialainen arvoketju eri toimijoineen. Kulttuurituotannon ohella Metropolian kulttuuri ja luovan klusterin koulutusaloja ovat elokuvailmaisu, televisio- ja radiotyö, teatteriin keskittyvä esittävä taide, sisustussuunnittelu, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu, vaatetussuunnittelu, konservointi, klassisen ja pop/jazz musiikin alueilla muusikko ja musiikkipedagogi, vaatetusala, 3D-animointi ja visualisointi, digitaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa kulttuurituotannon lisäksi mediatuotannosta, konservoinnista, musiikista sekä musiikkipedagogiikasta. 1.1 Oppimisympäristöt ja tietoverkkopalvelut Lähijaksojen opetus järjestetään vuoroin HUMAKin ja vuoroin Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa. Lähiopetusjaksojen opetuspaikat näet koulutusohjelman Moodle -alustalta kohdasta Info, ja ne ilmoitetaan sinulle myös sähköpostitse. Metropolialla on käytössä myös lukujärjestys osoitteessa Virtuaaliympäristönä toimii Moodle-alusta, jolle saat tunnukset ensimmäisen opintojakson yhteydessä. Jokaisella opintojaksolla on oma osionsa moodlessa. Lisäksi siellä on myös yhteinen Info-alusta. Moodle löytyy osoitteesta moodle.metropolia.fi. Moodleen liittyvissä ongelmissa ota yhteys Metropolian Kulttuuri ja luova toimiala - klusterin e-oppimisen asiantuntija Timo Raatikaiseen: HUMAKilla ja Metropolialla on omat opiskelijasuoritusrekisterinsä HumakPro ja WinhaWille. HumakProHUMAKin kehittämä web-pohjainen oppilaitosjärjestelmä, joka tarjoaa opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyötahoille ympäristön mm. opintojaksovalintoja, arviointien antamista, viestintää sekä suunnittelu- ja kehittämistyötä varten. HumakProsta löytyvät lisäksi sisäiseen käyttöön tarkoitetut henkilökunta- ja opiskelijatiedot. Järjestelmän käyttö edellyttää tunnusta ja salasanaa. HUMAKin opiskelijat saavat ne opintosihteeri Maarit Iso-Aholta. Kulttuurituotannon YAMKin opiskelija voi HumakProssa mm. seurata opintojensa etenemistä ja opintojaksoista saatuja arviointeja, päivittää omat yhteystietonsa, tehdä vaadittavat lukukausi-ilmoittautumiset (läsnä/poissa), hakea opiskeluun liittyviä asiakirjoja, ohjeita, oppaita, lomakkeita ym. TOLAsta ( toiminnanohjaus ja laatujärjestelmä). Metropolian opiskelijat pääsevät moodle-salasanoillaan myös WinhaWilleen seuraamaan opintosuorituksiaan osoitteessa https://webwinha.metropolia.fi/metrowille/ 1.2 Opintojen ohjaus Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden ammatillisen orientaation kehittymistä ja auttaa opintojen suunnittelussa. Opiskelijat saavat sekä yksilö että ryhmäohjausta koko opintojensa ajan. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, jossa opiskelija määrittelee henkilökohtaiset oppimistavoitteensa ja esittää mahdolliset aikaisemmat hyväksi luettavat ja korvattavaksi esittämänsä opinnot. Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa HOPS -ohjaaja, jonka kanssa voi keskustella opinnoistaan ja rakentaa opintosuunnitelmaansa. HOPS -ohjaajina toimivat yliopettaja Titta Pohjanmäki /HUMAK ja lehtori Laura- Maija Hero /Metropolia.

6 3 Suunnitelma käydään läpi HOPS -ohjaajan kanssa ja opiskelija päivittää sitä tarpeen mukaan. Suunnitelman allekirjoittaa HOPS -ohjaajan lisäksi opiskelija. Muina ohjaajina toimivat lehtorit, jotka ohjaavat opiskelijoita omaan asiantuntijuuteensa liittyvissä opintojaksokohtaisissa opinnoissa. Lisäksi opinnäytetöitä ohjaavat erikseen nimetyt ohjaajat. Huomaa, että opetussuunnitelmassasi on opintojakso Ammatillinen kasvu ja kehittävä työote, jonka puitteissa HOPS -keskustelut ja omien opintojen suunnittelu tapahtuvat. Sinulle on siis varattu 27 tuntia aikaa työskennellä oman opintosuunnitelman tekemiseksi, sillä se tuntimäärä vastaa opiskelijan työsuorituksena 1 opintopistettä. 1.3 Tutkintosääntö Tutkintosääntö ohjaa ja määrittää opettajien ja opiskelijoiden toiminnan reunaehtoja esimerkiksi sitä, miten pitkään lehtorit voivat tarkastaa tenttejä tai tehtäviä. HUMAKin tutkintosääntö on luettavissa HumakPron TOLAssa (TOLA on HUMAKin toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmä). Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö on luettavissa Moodlessa Kulttuurituottaja (YAMK) alueen yleisiä -osiosta. 2. OPETUSTARJONTA Kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon opetustarjonta koostuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetusjaksoja järjestetään kerran kuukaudessa ja ne ovat pituudeltaan 2-3 päivää. Lähiopetusjaksoille osallistuminen on pakollista. Mikäli joudut olemaan poissa lähiopetusjaksolta esimerkiksi sairauden vuoksi, ota välittömästi yhteyttä HOPS-ohjaajaasi ja opintojaksosta vastaavaan lehtoriin. Opetussuunnitelmassa on kuvattu jokaisen osaamisalueen tavoitteet ja sisällöt sekä suoritustapa ja arviointi tarkemmin. Opetussuunnitelman osaamiskompetenssit koostuvat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämävalmiuksia kuvaavista kompetensseista, kulttuurituotannon alakohtaisia erityisosaamisvaatimuksia kuvaavista kompetensseista sekä muista asiantuntijuuden kehittymistä tukevista kompetensseista. Opetussuunnitelmaa laatiessa kompetenssit on huomioitu antamalla opiskelijalle mahdollisuus kehittää itseään suhteessa niihin elämäntilanteensa, työyhteisönsä ja kehittämistehtävänsä puitteissa. Opetus Kulttuurituottaja (YAMK) tutkinnossa alkaa torstaina kello Lähiopetus toteutetaan 9 jakson aikana, jotka kukin kestävät 2-3 päivää. Opetuspaikkana on joko Humanistisen ammattikorkeakoulun Rehtorin toimiston (RETO) tilat osoitteessa Annankatu 12 A 17, 3.krs tai Metropolian tilat osoitteessa Hämeentie 153 b, 4.krs (Huom! Ensimmäisellä lähijaksolla Metropolia, Bulevardi 31). Lukuvuonna lähijaksot ovat seuraavat (HUOM! Aikataulut ja aiheet ovat alustavia.)

7 4 Päivät Opintojaksot JAKSO I , Metropolia, Bulevardi 31 Opiskeluun orientoituminen ja Ammatillinen kasvu ja kehittävä työote, Kulttuurituottajan ammatti-identiteetti , HUMAK Annankatu JAKSO II , Ammatillinen kasvu ja kehittävä työote ja kehittämishankkeiden esittelyä HUMAK Annankatu JAKSO III , HUMAK Annankatu JAKSO IV Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana, Luovan talouden merkitys yhteiskunnassa ja Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla, Luovan talouden merkitys yhteiskunnassa, Kulttuurituottaja , Metropolia yhteiskunnallisena toimijana ja opinnäytetyön väliraportti Hämeentie JAKSO V Johtaminen ja tiimityö kulttuurialalla ja Luovan talouden merkitys yhteiskunnassa , Metropolia Hämeentie JAKSO VI Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana ja Kulttuurituottajan ammatillinen identiteetti , HUMAK Annankatu JAKSO VII Opinnäytetöiden ohjauspajat (pienryhmäohjausta), Kulttuurituottajan ammatillinen identiteetti , Metropolia Hämeentie JAKSO VIII Opinnäytetyöseminaari , Metropolia Hämeentie JAKSO IX , HUMAK Kahvit ja kukitus Annankatu Kulttuurituottaja yhteiskunnallisena toimijana

8 5 Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat mukana eurooppalaisessa ECTSopintosuoritusjärjestelmässä. Yhden lukuvuoden kokopäiväinen opiskelu mitoitetaan 1600 tunniksi, ja se vastaa ECTS -järjestelmässä 60 opintopistettä. Opinnäyte on keskeinen osa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Siinä korostuu työelämän kehittäminen ja valmius itsenäiseen asiantuntijatyöhön. Kehittämistehtävä rakentuu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa hankittavan osaamisen ja omakohtaisen työelämäkokemuksen perustalle, ja se tehdään pääsääntöisesti yksilötyönä. Opinnäytetyöhön liittyvät ohjeet on kuvattu tarkemmin Kulttuurituottaja (YAMK) Opinnäyteoppaassa. Vapaavalintaiset opinnot sovitaan HOPS -ohjaajasi kanssa. Opiskelija voi valita itsenäisesti vapaavalintaisiin opintoihin ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia opintoja 5 opintopisteen verran. Opinnot voivat olla muista ammattikorkeakouluista, avoimesta yliopistosta, virtuaaliammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Vapaavalintaiset opinnot kannattaa valita siten, että ne mielekkäästi tukevat oman asiantuntijuuden kehittymistä ja edesauttavat kehitystehtävän tekemistä. Vapaavalintaisista opinnoista sovit HOPS-ohjaajasi kanssa syksyn ensimmäisessä HOPS - tapaamisessa. Vapaavalintaisia opintoja esimerkiksi: Asiantuntijan tiedonhankinta 2 op ( klo ja klo 9-16, paikka: HUMAK, Annankatu 12) Tulevaisuuden kulttuurituottaja -työpaja 3 op (Metropolia kevätlukukaudella 2011) Em. vapaavalintaisille opintojaksoille ilmoittaudutaan HOPS -ohjaajalle. Vapaavalintaisia opintoja suunniteltaessa kannattaa myös tutustua Metropolian liiketalouden YAMK -tasoiseen opetukseen. Mikäli löydät sieltä itsellesi sopivan opintojakson, sovi kurssin sisällyttämisestä HOPSiin HOPS -ohjaajan kanssa ja hakeudu opintojaksolle moodlesta löytyvällä lomakkeella. 2.1 Opintojen hyväksiluku Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Opiskelija saa lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla, jos niiden sisällöt vastaavat tämän tutkinnon sisältöjä. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen (AHOT) suhteutetaan voimassaolevaan opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman tavoitekuvaukset määrittävät vaadittavan osaamisen.

9 6 Muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnustaminen edellyttää aina sisällöltään, tavoitteeltaan ja laajuudeltaan vastaavia opintoja ja dokumentteja tai näyttöjä niistä. Muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen edellyttää dokumentteja tai näyttöjä osaamisesta. Mikäli aikaisemmin hankittu osaaminen ei vastaa opintojakson tavoitteita ja sisältöä kokonaisuudessaan, opiskelija joutuu suorittamaan puuttuvat osa-alueet opintojaksosta vastaavan lehtorin edellyttämällä tavalla. Hyväksiluettu osaaminen kirjataan opiskelijan opintorekisteriotteeseen merkinnällä Korvattu tai Sisällytetty. Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla vastaavansisältöisillä opinnoilla tai muulla tavoin osoitetulla osaamisella. Aikaisemmin hankitun osaamisen on vastattava sisällöltään ja tasoltaan koulutusohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Sisällyttäminen tarkoittaa sellaisten muualla suoritettujen opintojen, joille ei löydy vastaavuutta koulutusohjelman opetussuunnitelmasta, liittämistä tutkinnon osaksi vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin sisällöllistä vastaavuutta ei edellytetä, mutta opintojen täytyy olla korkeakoulutasoisia ja koulutusohjelmaan soveltuvia. Opintoihin voidaan hyväksilukea korkeintaan 10 vuotta aikaisemmin suoritettuja opintoja. Kokonaisiin tutkintoihin sisältyviä opintoja voidaan kuitenkin korvata silloinkin, kun tutkinnon suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, mutta tutkinnon tuottamaa osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon suorittamisaikaan ja opiskelijan sen jälkeen alalla hankkimaan osaamiseen. Yleisen hakukelpoisuuden tuottavia (opiskelijavalinnan perusteisiin sisältyvistä) opintoja ei voida hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Aikaisemmalla osaamisella ei voi korvata opintojaksoihin sisältyviä lähiopetusjaksoja eikä opinnäytetyötä. Opintojen aikana hankittu osaaminen Opiskelija saa lukea tutkintoa suorittaessaan hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamiaan vastaavia opintoja. Hyväksi luetut opinnot kirjataan opintorekisteriotteeseen merkinnällä Korvattu tai Sisällytetty. Opiskelijan tulee anoa kirjallisesti hyväksi luettavaksi tarkoitettuja opintoja. Korvattavista ja sisällytettävistä opinnoista päättävät yhdessä yliopettajat opintokokonaisuudesta vastaavan yliopettajan/lehtorin esityksestä. Hyväksilukulomakkeen opiskelijat saavat HOPS -ohjaajaltaan. Hyväksilukuja anoessaan opiskelijan tulee osoittaa aikaisemmin suoritettujen opintojen osalta sisällöllinen, tavoitteellinen ja arvioinnin vastaavuus. Pelkkä todistus suoritetuista opinnoista ei aina riitä vaan opintojaksosta vastaavan lehtorin/yliopettajan niin vaatiessa opiskelijan tulee osoittaa näytöllä saavuttaneensa opinnoille asetetut tavoitteet. Näyttö voi olla esim. raportointi, näyttökoetyyppinen tilanne tai muu yhdessä sovittava tapa. Mikäli aikaisemmin hankittu osaaminen ei vastaa opintojakson tavoitteita ja sisältöä kokonaisuudessaan, opiskelija joutuu suorittamaan puuttuvat osa-alueet opintojaksosta vastaavan lehtorin edellyttämällä tavalla.

10 7 2.2 Opiskelijatodistukset HUMAKin opiskelija voi pyytää opiskelijatodistuksen tai olla muissa opiskeluun liittyvissä hallinnollisissa asioissa yhteydessä opintosihteeri Maarit Iso-Ahoon, p , tai sähköpostitse osoitteesta Metropoliassa opintotoimistopalvelut on hajasijoitettu kuuteen lähipalvelupisteeseen (ks. jotka auttavat opiskelijoita heidän jokapäiväisissä opiskeluun liittyvissä tarpeissa, kuten antaen erilaisia todistuksia matkustusasiakirjoja varten, neuvoen opintotukiasioissa ja opiskeluoikeuteen liittyvissä selvitysasioissa. Voit ottaa opintotoimistoon yhteyttä myös sähköpostilla: Opintotoimistolla on myös www-palvelu, jonka kautta voit tilata suoraan opintosuoritusotteita, opiskelutodistuksen, kelan ateriatukikortin ja matka-alennus-todistukset. Palvelu löytyy osoitteesta https://opintotoimisto.metropolia.fi/ 2.3 Opintokokonaisuuksien arviointi ja suoritukset Opintojaksoissa arvioidaan ydinosaamisalueita, asiantuntijuuden kehittymistä ja koulutuksen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin tarkoitus on tukea opiskelijaa oman ammatillisuuden ja persoonan kehittämisessä sekä työn, työkäytäntöjen ja oman toiminnan vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan seuraavasti: Yhteinen prosessiarviointi, joka on ohjaavaa, ennustavaa ja kehityssuuntautunutta. Tehdään tarpeiden uudelleen analysointia, peilataan prosessia tavoitteisiin, kehittymisen etenemiseen. Kohteena on myös oppimisprosessin vuorovaikutuksen arviointi. Nämä toteutetaan yhteisen arviointikeskustelun ja vertaisarvioinnin avulla. Itsearviointi omasta kehittymisestä, ikään kuin tarina oman kehittymisen ja osaamisen syvenemisestä. Tämä voidaan toteuttaa eri malleilla eri opintokokonaisuuksissa. Opintojaksosta vastaavan arviointi, joka on pääasiallisesti sekä numeerista (asteikolla 1-5) että sanallista arviointia suhteutettuna opintokokonaisuuden tavoitteisiin. Tämä arviointi on toteavaa, ohjaavaa, motivoivaa ja kehityssuuntautunutta. Jokaisen opintokokonaisuuden kohdalla kuvaillaan ne tuotokset, jotka ovat arvioinnin kohteena. Lisäksi kehitämme palaute- ja laadunarviointijärjestelmän koulutuksen toteutuksen rinnalle, jossa arvioidaan koulutuksen vaikuttavuutta ja asiakaspalautetta lähtötaso-prosessi-tulos ulottuvuudella.

11 8 Opintokokonaisuuksissa, jossa suoritus arvioidaan asteikolla Suoritettu/Täydennettävä, hyväksytty suoritus edellyttää vähintään hyvin suoritettua tasoa (3). Jos suoritus ei yllä hyvin suoritetun tasolle, opintokokonaisuudesta vastaava lehtori/yliopettaja voi käyttää Täydennettävä-suoritusmerkintää, joka edellyttää suorituksen täydentämistä ohjeistuksen mukaan. Opintojakson suoritukset ja arvioinnit löytyvät opetussuunnitelmasta. Jokaisen opintojakson alussa esitellään sen arviointiperusteet, arvioinnin kohteena olevat suoritukset sekä käydään läpi tavoitteet ja suoritustavat. 2.4 Opiskelumuodot Opintokokonaisuudet suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen, tekemällä itsenäisiä oppimistehtäviä tai muilla omalle työpaikalle toteutettavilla projekteilla sekä vertaisoppimisryhmässä tehtävillä opintosuorituksilla. Tarkemmat opintokokonaisuuskohtaiset suorituskuvaukset esitellään opetussuunnitelmassa. Opiskelumuodot pohjautuvat koulutusohjelman pedagogiseen malliin, joka on esitelty opetussuunnitelmassa. Lähiopetuksessa on läsnäolopakko, eikä sitä voi korvata AHOT-prosessin kautta. Jos joudut kuitenkin olemaan pakottavasta syystä pois tunnilta, ilmoita siitä HOPS-ohjaajallesi ja opintojaksosta vastaavalle lehtorille. Mikäli olet läsnä kurssilla alle 80 %, joudut korvaamaan poissaolosi opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 2.5 Opintotuki Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava opiskelija voi hakea opintotukea tai Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea. Opiskelijoille opintotuki myönnetään opintotukilain ja opintotukiasetuksen mukaisesti, tai koulutusrahaston ohjeiden mukaisesti. Tarkempaa tietoa saa osoitteesta tai HUMAKin opintotukilautakunta ratkaisee tapauskohtaisesti opintotuen myöntämisestä ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opintotukilain ja -asetuksen mukaisesti. Opintotukeen liittyvissä asioissa saa apua koulutusohjelman opintosihteeriltä, p ja opintotukilautakunnalta p Metropoliassa opintotukiasioita hoitaa ensisijaisesti Kulttuuri ja luovan alan opintotoimisto osoitteessa Hämeentie 161 (2. krs). Opintotukeen liittyvissä asioissa ole yhteydessä kulttuuri ja luovan alan opintotoimiston opintoasiainsihteereihin Laura Kivistöön p ). Voit olla yhteydessä myös Bulevardin opintotoimistoon (Bulevardi 31, ns. Uusi Kemia -rakennus, 1. krs, huone U105).

12 9 2.6 Opintososiaaliset edut Opintososiaalisiin etuihin kuuluu maksuton opetus, joka sisältää varsinaisen opetuksen, ohjauksen ja opintojen arvioinnin. Kirjat ja muut materiaalit sekä matkakustannukset on jokaisen maksettava itse. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ateriatuen piirissä olevista opiskelijaravintoloista. Alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Oppilaitos vastaa ateriatukikortin myöntämisestä niille ateriatukeen oikeutetuille, joilla ei ole opiskelijakorttia. 2.7 Tutkintotodistus Suoritettuaan kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot opiskelija voi anoa tutkintotodistusta ammattikorkeakoululta. Tutkintotodistusta haetaan viimeistään kolme viikkoa ennen aiottua valmistumispäivää. Tutkintotodistusta anotaan erillisellä lomakkeella (ks. TOLA/moodle), johon liitetään allekirjoitettu opintosuoritusote. Todistukset jaetaan erillisinä valmistumispäivinä. Ennen valmistumistaan opiskelijan tulee huolehtia velvoitteistaan ammattikorkeakoululle; vastaaminen Opala -kyselyyn, palauttaa valmistumiseen liittyvät kyselyt ja kirjalainansa.

13 10 3. YHTEYSTIEDOT HUMAK METROPOLIA Tutkintovastuu, HOPS -ohjaus Titta Pohjanmäki Kauniaisten kampus Vanha Turuntie Kauniainen p f Opintosihteeri (Humak) Maarit Iso-Aho Lappeenrannan kampus Pöyhiänniementie Joutseno p f Tutkintovastuu Katri Halonen Hämeentie 153b, 4. krs p HOPS ohjaus Laura-Maija Hero Käyntiosoite: Hämeentie 153 b, 4.krs. p Opintosihteeri (Metropolia) Laura Kivistö Metropolia, Kulttuuriala Hämeentie Helsinki p f

14

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 1 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 2 Sisältö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto... 4 Diak lyhyesti... 5 HUMAK lyhyesti... 6 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa...

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2003 2004

OPINTO-OPAS 2003 2004 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2003 2004 WWW.HUMAK.EDU 1 I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 Opinto-opas 2006 2007 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2006 2007 3 Sisällysluettelo Humanistinen ammattikorkeakoulu lukuvuonna 2006 2007 9 Opiskelu HUMAKissa 15 HUMAK-pedagogiikka ja oppimisympäristöt

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Poliisi (AMK) OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 27.5.2015 Sisällys Opiskelijan opas uusille opiskelijoille... 3 Opiskelu Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Opiskelijana Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Orientoivat

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Julkaisija Toimitus Kansi Painopaikka Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/ Kehittämis- ja palvelukeskus Opetussuunnittelutyöryhmä Mainostoimisto

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook STUDENT S HANDBOOK Opiskelijan nimi Student s name Opiskelijan käsikirja Student s Handbook www.kyamk.fi/opiskelijankasikirja www.kyamk.fi/handbook - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas 2012 2013 Sisältö Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun... 3 Kaikille avointa korkeakouluopetusta... 4 Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia... 4

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 1 Opinto-opas 2006 2007 Guide Book 2006-2007 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Saarijärven Offset Oy 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA

Lisätiedot

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Kopijyvä, Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA DEAR STUDENT...

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN käsikirja 2013 2014 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Opiskelijan nimi Student s name 2 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook OPISKELIJAN KÄSIKIRJA

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2006-2007 Toimittaja: Kannen suunnittelu: Hanna Pesonen Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA...5 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

Opiskelijan. käsikirja 2013-2014. Student s Handbook

Opiskelijan. käsikirja 2013-2014. Student s Handbook Opiskelijan käsikirja - Student s Handbook Opiskelijan nimi Student s name Ryhmätunnus Group code Opiskelijan käsikirja - Student s Handbook Toimitustiedot Editorial information www.mamk.fi www.mamk.fi/handbook

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot