(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus"

Transkriptio

1 (kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011

2 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus 3 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittama arviointi vuodelta Tavoitteiden toteutumisen arviointi 1.1 Strategiset tavoitteet Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, - hallinto- ja kehittämispalveluiden vastuualue 10 - perusturvan vastuualue 13 - sivistystoimen vastuualue 13 - teknisen toimen vastuualue Investoinnit Henkilöstö 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne Ikärakenne ja eläköityminen Koulutustaso ja osaaminen Johtaminen Työhyvinvointi ja poissaolot Henkilöstökustannukset Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen (kuntalaki 71.2 ) 3.1. Onko valtuusto asettanut konsernin eri osille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Arvio siitä onko kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta riittävä Arvio kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Talouden tasapainottamisen arviointi (kuntalaki 71.3) 4.1. Talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella Voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyys Muut havainnot Yhteenveto Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle Allekirjoitukset 40 2

3 Puheenjohtajan katsaus Kaustisen kunnan vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on ilahduttavinta, että verotulot ylittivät asetetut tavoitteen reippaasti. Toinen tärkeä saavutus oli urheilutalon valmistuminen. Henkselien paukutteluun ei kuitenkaan ole aihetta, sillä erikoisesti tarhaus, joka nyt oli ilonaiheemme, voi tulevina vuosina tehdä yhtä nopeita syöksyjä alaspäin. Lisäksi lainakantamme on liian suuri jo nyt, eivätkä lähivuodet näytä tuovan kevennystä investointitahtiimme, kun tiedossa ovat koulurakentamisen uudet haasteet sekä sosiaalipuolen rakentamistarpeet. Kunnat elävät yleensä liian lyhyen suunnittelun varassa. Lyhyellä suunnittelulla saadaan huonoja tuloksia. Luottamushenkilöillä suunnitteluväli on vaalikausi. Kunnan virkahenkilöillä tulevaisuuden suunnittelu on monimuotoisempaa. Eräs virkamies pohti, miten saisi päivänsä kulumaan ja toinen miettii kunnan menestymistä ja etsii esityksiinsä parhaita mahdollisia vaihtoehtoja. Muut asettuvat tälle välille. Jatkossa tulee ottaa käyttöön kunnallisten päätösten ennakkoarviointi. Kuntaliitto on antanut asiasta jo suosituksen ja kunnilta tullaan vaatimaan lähi vuosina ennen päätöstä ennakkoarviointi päätöksen vaikutuksista. Tähän mennessä on Kaustisella tyydytty arvioimaan lähinnä vain taloudellisia vaikutuksia niitäkin kovin lyhyellä aikajänteellä. Kunnan omistamat rakennukset toivoisin otettavan tiukempaan valvontaan. Olemme toteamassa jälleen, kuinka huonosti kunta hoitaa omaisuuttaan. Erikoisesti kunnan omistamat kiinteistöt vaatisivat enemmän huomiota. Ajoissa ja säännöllisesti tehdyt kuntotarkastukset ja siitä seuraavat hoitotoimenpiteet ja remontit säästäisivät kunnan rahoja suuremmilta toimilta. Suunnitteluun ja rakentamiseen tulee panostaa. Kunta maksaa miljoonia juuri näistä virheistä koulu- ja terveyspalvelujen rakennusten kohdalla. Kunnan asuntorakentaminen alkaa olla järjestyksessä. Kiinteistö Oy Rekipolska on laatinut ja laatii parhaillaan peruskorjaussuunnitelmaa sekä pitää asuntokantaa yllä hyvän kiinteistöhoidon avulla. Samaa toivoisin suoraan kunnan hallinnassa olevan rakennuskannan osalta. Kiinteistöjen kollegiaalinen vastuu ei näytä riittävän, vaan pitää määrätä vastuu henkilö tai henkilöt ja vuosittainen tarkastus sekä kertomus joka tuodaan valtuuston käsittelyyn, eikä yksistään tiedoksi. Kunnan kiinteistöissä tulisi tehdä inventaario, millä selvitettäisiin kiinteistön käyttö ja todettaisiin voitaisiinko tehokkuutta lisätä. Esimerkiksi Marttala ja entinen Kotiteollisuus yhdistyksen talo Pajalassa vaatisi käytölle säännöt ja vastuuhenkilöt. Nykyisin mm. kyseiset talot ovat lähinnä yksityisten innokkaiden kaustislaisten hoidossa ja ehkä vähän tehottomassa käytössä. Yrittäjien ja kunnan aamukahvit on oikeansuuntaista toimintaa. Samoin uusien kunnan asukkaiden vastaanotto ansaitsee kiitoksen. Kunta on kuntalaisia varten. Onko kunnan toiminta ja päätöksenteko aina sellaista, että se tekee onnellisia ja tyytyväisiä kuntalaisia? Jos asukkaat toteavat päätökset epäoikeuden mukaisiksi, se aiheuttaa närää ja valituksia. 3

4 4

5 5

6 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajan suorittama arviointi vuodelta 2011 Tarkastuslautakunta antaa kuntalain (365/1995, muutos 519/2007) mukaisesti valtuustolle vuosittain arviointikertomuksen siitä, ovatko valtuuston asettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunta voi arvioida myös toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä taloussuunnittelukaudelle. Tässä laissa säädetyn tehtävän toteuttamiseksi tarkastuslautakunta on kokoontunut vuosien aikana vuoteen 2011 kohdistuvan arvioinnin suorittamista varten kahdeksan kertaa. Kokouksissaan lautakunta on kuullut kunnan johtavia viranhaltijoita ja keskustellut heidän kanssaan kunnan hallinnon ja taloudenhoidon ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä. Tarkastuslautakunta teki tutustumiskäynnit Kansantaiteenkeskukseen sekä Urheilutalon laajennus- ja saneeraustyömaahan. Valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi vuosille valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluu hallintosäännön mukaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinainen jäsen Pesola Teemu, puheenjohtaja Myllymäki Veikko, varapuheenjohtaja Järvenpää Satu Rantakangas Olli Järvelä Kyllikki Varajäsen Latvala Tero Paavola Reino Peltokangas Vappu Hanhikoski Kari Karvonen Sisko Valtuuston valitsemana tilintarkastajana toimii valtuustokauden ajan Oy Audiator Ab, vastuullisena tilintarkastajana JHTT Asko Vanhatupa. Lautakunnan valitsemana sihteerinä ja esittelijänä toimii kanslisti Annika Rauma. Vuosi 2011 oli lautakunnan kolmas toimintavuosi. Neljä lautakunnan jäsentä ja sihteeri osallistuivat Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämään Miten johto voi järjestää riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan? -koulutukseen Kokkolassa Luennoitsijana oli Audiatorilta JHTT CGAP Markus Kiviaho. Vuonna 2011 tarkastuslautakunnan painopistealueina ovat olleet hallinto- ja kehittämispalveluiden vastuualue (talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttaminen, investoinnit, yleiskuva kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmästä sekä toiminnoista, lomituspalvelut, maataloustoimi) sekä Jyta-alueen toiminta (sosiaali- ja terveystoimi), sivistystoimen palvelut (Hallinto, peruskoulut, yhteistoiminta, 6

7 talouden tasapainottamistoimenpiteiden arviointi, investoinnit, musiikkilukio), ympäristönsuojelu. Lisäksi lautakunta on päättänyt, että investointien toteutumista seurataan vuosittain. Lautakunnan arviointikertomuksen pääpaino on vuoden 2011 painopistealueiden arvioinnissa ja muiden alueiden arviointi on jätetty vähemmälle. Kunnan eri toimielinten pöytäkirjojen ja niihin liittyvän materiaalin, toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien sekä käytyjen keskustelujen ja haastattelujen perusteella lautakunta antaa seuraavan arviointikertomuksen valtuustolle: 1. Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimintojen arviointi Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt edellisen vuoden, 2011, aikana arviointikertomuksessaan huomiota seuraaviin asioihin: Sivistystoimen vastuualue: Huomio Lautakunnan vuoden 2010 pöytäkirjoissa ei ole merkintöjä esteellisyyksistä, joko niitä ei ole ollut tai niitä ei ole lainkaan merkitty. Nykytilanne Lautakunnan pöytäkirjoissa on vielä jonkin verran epätarkkuutta, pöytäkirja merkintöihin tulee edelleen kiinnittää huomiota. Sivistyslautakunta on valinnut työntekijöitä määräaikaisiin tehtäviin, vaikka hallintosäännön 37 :n mukaisesta näiden valinta kuuluu sivistysjohtajalle. Lautakunnan tulee perehtyä v o i m a s s a o l e v a a n hallintosääntöön ja noudattaa sitä. Tekninen toimen vastuualue: Huomio Nykytilanne Varastokirjanpito vuodelta 2010 täsmäsi kunnan kirjanpitoon. Tarkistus on tehty kerran vuodessa. Varaston arvon on tarpeettoman korkea ja kasvanut edelleen edellisvuoteen verrattuna. Varastokirjanpito tulee täsmäyttää kunnan kirjanpitoon vähintään 2 kertaa vuodessa ja varaston arvoa 7 Varaston tilanne on huomattavasti parantunut, mutta varaston arvo on kuitenkin vielä turhan korkea. Teknisen toimen tarjouskäsittelyssä ei ole tapahtunut muutosta. Hankintaosaamiseen tulee edelleen panostaa ja hankinnat tulee tehdä kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Hankintailmoitukset tulee julkaista sivuilla

8 tulee alentaa. Tekninen on edelleen jättänyt kiinnittämättä huomiota tarjouskäsittelyihin ja hankintojen kilpailuttamiseen, Kilpailutukset on tehty juuri samanlaisina kuin aikaisempinakin vuosina. Teknisen lautakunnan tulee panostaa hankintaosaamiseen ja tarvittaessa hankkia lisäkoulutusta, jotta hankinnat tehdään jatkossa hankintalain ja kunnan omien hankintaohjeiden mukaisesti k o k o n a i s t a l o u d e l l i s e s t i. Hankintailmoitukset tulee julkaista sivuilla. sekä kunnan kotisivuilla. Ympäristölautakunnan vastuualue: Huomio Nykytilanne Kehittämislautakunnan vastuualue: Huomio Nykytilanne - Kunnanhallituksen ja valtuuston vastuualue: Huomio kunnan taloudellinen tilanne heikkeni edelleen tarkasteluvuotena, tilikauden tulos euroa Kuntataloudelle asetettuja tavoitteita ei saavutettu: Vuosikate (180 /asukas), kunnan omavaraisuusaste (39,19) ja kuntakonsernin omavaraisuusaste (32,19) alittuivat. Vuosikate on edelleen alle tavoitteen, huolimatta siinä tapahtuneesta paranemisesta. lainamäärä asukasta kohti nousi edellisvuodesta, mutta jäi kuitenkin alle asetetun maksimirajan/asukas Nykytilanne kunnan taloudellinen tilanne parani huomattavasti tarkasteluvuotena ja edellisten tilikausien tappiot saatiin katettua Vuosikate on tilinpäätöksessä 430,75 /asukas, Tavoite toteutui moninkertaisesti. Omavaraisuusaste vuonna 2011 oli 34,13 % ja parani noin prosentilla edellisestä, kuntakonsernin omavaraisuusaste oli 29,10 % Lainamäärä asukasta kohti nousi edellisvuodesta, mutta jäi kuitenkin alle asetetun maksimirajan/asukas 8

9 Kaikkien havaintojen yhteenveto: Huomio Pöytäkirjojen sisältöön ja ulkonäköön tulee edelleen kiinnittää huomiota. Päätösten perustelut puuttuvat vielä monilta osin. Pöytäkirjatekstien selkeyteen ja kerronnallisuuteen tuleen edelleen kiinnittää huomiota. Esteellisyydet tulee kirjata tarkemmin niin, että päätöksistä käy ilmi myös esteellisyyden syy. Sivistyslautakunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että salaisten asioiden pöytäkirjaan ei oteta asioita, jotka ovat julkisia. Kunnanhallituksen tulee tarkemmin valvoa, että hankintaohjeita noudatetaan ja ellei näin ole, käyttää otto-oikeuttaan lautakuntien päätöksiin. Nykytila Pöytäkirjat ovat pääsääntöisesti asiallisesti tehtyjä, mutta edelleen tulee kiinnittää sisältöön ja ulkonäköön. Pöytäkirjoissa tulee olla asian valmistelija ja hänen yhteystietonsa. Päätösten perustelut tulee kirjata näkyviin. Esteellisyydet tulee kirjata tarkemmin niin, että päätöksistä käy ilmi esteellisyyden syy. Sivistyslautakunnan tulee edelleen kiinnittää huomiota siihen, että salaisten asioiden pöytäkirjaan ei oteta asioita, jotka ovat julkisia. Kaikkien lautakuntien tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota julkisten ja ei julkisten/salaisten asioiden kokouskäsittelyyn. Julkisia asioita ei saa käsitellä ei julkisten asioiden pöytäkirjassa ja vastaavasti ei julkisia asioita ei saa käsitellä julkisten asioiden pöytäkirjassa. Kunnanhallituksen tulee tarkemmin valvoa, että hankintaohjeita noudatetaan. Talousarvioon ja tilinpäätökseen tulee sisällyttää enemmän strategian tavoitteita. 9

10 Tavoitteiden toteutumisen arviointi 1. Strategiset tavoitteet Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Kaustisen kunnan kuntastrategian, joka ulottuu vuoteen Kuntastrategia poikkeaa Kaustisen kunnan aikaisemmista kuntastrategioista mm. ulkoasun ja sisällön osalta. Uudessa kuntastrategiassa on koottuna Kaustisen kunnan visiot, arvot, menestystekijät, asiakaspäämäärät, prosessi- ja rakennepäämäärät, henkilöstöpäämäärät, osaamis- ja henkilöstöpäämäärät, strategiaa toteuttavat hankkeet sekä strategiamittarit. Kaustisen ydinvahvuuksina strategiassa mainitaan: vetovoimainen, aktiivinen palvelukeskus, pienimuotoinen viihtyisä maaseutukunta yrittäjähenkisyys, pienyrittäjyys tapahtumien järjestämisosaaminen musiikki hyvät palvelut, tilat ja sijainti monipuoliset toisen asteen opiskelumahdollisuudet kansainvälinen kulttuurikunta harrastustoiminta ja ihmisten aktiivisuus omatoimiset ja aktiiviset kylät. Kaustisen kunnan visio: Perhonjoen varrella, kallioiden suojassa on maaseutukaupunki Kaustinen, joka on vuosikymmenten varrella kehittynyt kansainvälisesti tunnetutuksi kulttuurin taitajaksi. Valtateiden tuntumassa, valmennetaan tulevaisuuden osaajia monipuolisella koulutuksella. Ihmisten keskellä korkean teknologian yrityksistä, monipuolisista palveluista, alueensa kaupallisesta keskuksesta, kansanparannuksesta ja ravikeskuksesta on kasvanut ja kehittyneen maatalouden ja turkistalouden rinnalla merkittäviä työllistäjiä. Sykkivä soiva Kaustinen tänään ja huomenna! Kaustisen kunnan talousarvioon vuodelle 2011 ja tilinpäätökseen vuodelta 2011 on sisällytetty kuntastrategian tavoitteita. Tarkastuslautakunta on vuoden 2011 arvioinnissaan kiinnittänyt huomiota strategisten tavoitteiden toteutumiseen ja vuoden 2011 talousarvion tavoitteiden toteutumisen. 10

11 11

12 2. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2011 talousarviossa on asetettu tulosalueille tavoitteita ja niille mittarit / tunnusluvut, jotka arvioidaan tilinpäätöksessä. Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalueen vastuualue: Tavoite Kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanhallituksen vastaus Tarkastuslautakunnan arvio T e r v e e n t a l o u d e n tunnusluvuissa pysyminen: vuosikate kattaa poistot, vuosikate n. 180 /as, lainamäärä /as, omavaraisuusaste 60 % ja konserni 40 % vuosikate 430,75 /as. lainamäärä /as. o m a v a r a i s u u s a s t e 34,13 konserni 29,10 Kaustisen kunnan taloudellinen tilanne parani edelleen ja vuosikate ylitti yli kaksinkertaisesti tavoitteen. Lainamäärä / asukas kasvoi ja omavaraisuus heikkeni edelleen. V ä e s t ö t a v o i t e : väestökehitys säilytetään kasvavana, tavoite 20 as/v. Asiakas: väestömäärä väheni 21 henkilöllä edellisvuodesta. Väkiluku väheni. Väkiluku tavoite ei toteutunut. Kunnanhallituksen tulisi selvittää mikä väestön vähenemiseen on syynä, kun kuitenkin syntyvyys oli suurempaa kuin vuosiin. kuntalaiskysely kuntalaiskyselyä ei toteutettu Tavoite ei toteutunut. asiat käsitellään nopeasti ja palautteet asiallisesti palvelun laatua seurataan säällisesti ja pohjalta suunnataan toimintaa k u n n a n h a l l i t u s kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko kunnanhallitus ei ole v a s t a n n u t tavoitteeseen Tavoitetta ei voi arvioida. Asioiden käsittelyyn tulisi asettaa tavoiteaika. Tavoitetta ei voi arvioida. kuntalaisia kannustetaan omatoimisuuteen Henkilöstö: kunnanhallitus ei ole v a s t a n n u t tavoitteeseen Tavoitetta ei voi arvioida. Kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin tulee asettaa mittarit, millä tavoitetta arvioidaan ja myös vastata tavoitteen toteutumiseen. Kaustinen on hyvä ja vetovoimainen työnantaja, jonka henkilöstöpolitiikka tukee kunnan strategiaa. Työtyytyväisyysindeksi 1 5, tavoite 3. Kunta oli mukana valtak unnallis es s a I n n o s t u k s e n Spiraali hankkeessa, jonka kautta toteutettiin kysely. Tulokset Tavoitetta ei voida arvioida. 12

13 Sairauspoissaolot 10 pv / henkilö Vakinaiset/määräaikaiset työntekijät 80 % / 20 % Kuntayhteistyö: saadaan aikana. kevään Tavoite toteutui l o m i t u s p a l v e l u i t a lukuun ottamatta. Tavoite toteutui, henkilöstöstä vakituisia 84 % ja määräaikaisia 16 %. Tavoite toteutui osittain. Talous- ja velkaneuvonta, kuntaosuus netto 1,58 /as Kuntaosuusnetto oli 1,61 /as Tavoite ei toteutunut. S e u t u k u n t a v a l t u u s t o kokouksia 4, projektiosuudet 51,40 /as Kokouksia oli 2, projektiosuudet 50,84 /as Tavoite toteutui osittain K-P:n liitto kuntaosuusnetto 16,63 /as Kuntaosuusnetto 16,63 / as A l u e p e l a s t u s l a i t o s kuntaosuusnetto 79,30 /as Kuntaosuusnetto 70,85 E l i n k e i n o e l ä m ä n kehittäminen: - Maatiloja 170 kpl - Uusia yrityksiä 35 kpl - Ely-keskus yritystukia maas Eu-tukihakemuksia kpl - Eu-tuet tiloille Maatiloja 170 kpl - Uusia yrityksiä 20 kpl - Yritystukia maas Eu-tukihakemuksia kpl - Eu-tuet tiloille Tavoitteet toteutuivat osittain. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että yritystukia ja Eu-tukia saatiin näin iso määrä. Myös kunnan työttömyysaste vuoden 2011 joulukuussa on hyvä ja alhaisempi kuin seutukunnassa ja koko Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteiden asettamiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota, niin että ne ovat paremmin mitattavissa. Esim. lause maaseutuasiamies tavattavissa päivittäin ei voi olla laatumittari, koska se ei käytännössä ole mahdollista koulutusten, lomien ym. poissaolojen vuoksi. Lomituspalvelut: - Tiloja Lomaan oikeutettuja yrittäjiä Tiloja Lomaan oikeutettuja yrittäjiä Vuosilomapäiviä Tavoitteet ovat toteutuneet osittain. 13

14 - Vuosilomapäiviä Sijaisapupäiviä Turkistarhoja 75 - Lomaan oikeutettuja tarhaajia 80 - Tarhaajien vuosilomapäiviä Vuosilomaa järjestetään keskimäärin 0,5 pv alle laissa mainitun - Sijaisapupyynnöistä toteutetaan vähintään 90 % - Tuettua maksullista lomitusta järjestetään enemmän kuin vuonna Vähintään 25 % asiakkaista on tehnyt v u o s i l o m a h a k e m u k s e n Lomitusnetissä - Palvelusuunnitelma tehdään - Asiakastyytyväisyyskysely m a a t a l o u s l o m i t t a j i e n ammattitaito (asteikolla 1 5) tavoite vähintään 3, l o m i t u s h a l l i n n o n asiakaspalvelu tavoite vähintään 3 - Kehityskeskustelut vuosittain - Lomittajakysely vuosittain (asteikko 1 5) tavoite 3 - Sairauspoissaolo % alle v Perehdyttämissuunnitelma vuoden 2013 loppuun mennessä - Vakinaisista lomittajista 80 % osallistuu maatalouslomittajakilpailuun tammikuussa 80 % - Vähintään 90 % lomittajista käyttää lomittajanettiä - Vähintään 90 % vakinaisista lomittajista käyttää mobiilijärjestelmä - Kotieläin yksikköä kohti laskettu keskimääräinen lomitusaika poikkeaa v a l t a k u n n a l l i s e s t a keskiarvosta +/- 10 % - Lomituspäivän nettohinta ilman matkakustannuksia poikkeaa +/- 10 % valtakunnan keskiarvosta - Työnohjausrenkaan kokous vähintään kerran vuodessa - Lomitusten suunnittelu on ajan tasalla Lomitusnetissä. - Sijaisapupäiviä Turkistarhoja 68 - Lomaan oikeutettuja tarhaajia 84 - Tarhaajien vuosilomapäiviä Vuosilomapäiviä 25,5 pv/asiakas, lomitettu 25,19 pv/asiakas - Sijaisapupyynnöistä toteutettu 97 % - Vuonna 2011 lomitettiin 197,75 päivää vähemmän kuin vuonna ,42 % asiakkaista teki vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - Suunnitelmia tehtiin 60 kpl - Lomittajien ammattitaito sai kyselyssä arvion 4,83 ja lomitushallinnon asiakaspalvelu 4,7. - Tavoitteeseen ei ole vastattu - Tavoitteeseen ei ole vastattu - Sairauspoissaolo pieneni 2,7 % - Suunnitelma palautettiin % osallistui - 78 % käyttää lomittajanettiä - 93 % käyttää mobiilijärjestelmäää - Keskimääräinen lomitusaika 1,9 % koko maan keskiarvosta - nettohinta oli kokoonnuttiin kerran - kaikille k u u k a u s i p a l k k a i s i l l e lomittajille tehtiin t yövuorosuunnitelm a t neljän viikon jaksoille. 14 Yhteenvetona hallinto- ja k e h i t t ä m i s p a l v e l u i d e n tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta toteaa, että osa tavoitteista toteutui. Tilinpäätös ei anna vastausta kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin, esim. mikä oli kustannus/kirjanpitotosite, mobiilijärjestelmää käyttää 72 lomittajaa, montako lomittajaa ei käytä? Tilinpäätöksessä tulee tarkemmin keskittyä vastaamaan asetettujen tavoitteiden toteutumiseen, pelkkä toteamus toteutui tai ei toteutunut ei kerro riittävästi tavoitteiden

15 toteutumisesta toteutumatta jäämisestä. tai Mittareiden ja tavoitteiden asettamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota, niin että ne ovat kunnolla mitattavissa. Perusturvan vastuualue: Tavoite L a i t o s p a i k k o j e n alentaminen 66 paikkaan Perheiden tukemisen palvelut Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hallinto- ja johtaminen Hankkeet Poistot Kunnanhallituksen vastaus Laitospaikkoja on 83 Perheiden tukemisen palvelut Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei mainittu Henkilöstömenot nousivat 12,1 %, palkkaukseen vaikuttivat myös käyttöönotetut rekrytointilisät. Hyväksyttyjä kuntaennakoita korotettiin , mutta nämä eivät riittäneet ja kunnilta laskutettiin lisää , josta Kaustisen kunnan osuus oli Tarkastuslautakunnan arvio Tavoite ei ole toteutunut Jytan tulee tarkemmin noudattaa kuntien antamia budjetteja. Sairaanhoidon osalta tämä on vaikeaa, mutta muilta osin toteutettavissa ainakin osittain. Sivistystoimen vastuualue: Tavoite Asiakas: Kunnanhallituksen vastaus Asiakas: Tarkastuslautakunnan arvio 15

16 Tyytyväinen ja osallistuva a s i a k a s, asiakastyytyväisyyskysely 3,5 asteikolla 1 5. Prosessit: osittain toteutunut ei mainintaa, mikä osa on toteutunut ja mikä ei. Tavoitetta ei voi arvioida. T u r v a l l i n e n t o i m i n t a y m p ä r i s t ö, y k s i k k ö j e n turvallisuussuunnitelmat ajan tasalla, valmentautumisharjoituksi a tehdään Kehittämissuunnitelmat päivitetty ja niiden mukainen toiminta E s i m i e s t i i m i, s e u t u k u n n a n sivistysjohtajatiimi ja m a a k u n n a l l i n e n sivistysjohtajien verkosto toimivat säännöllisesti, kansallisia hankkeita, kansainvälisiä hankkeita. K u l t t u u r i s t r a t e g i a n päivittäminen Henkilöstö: K e h i t y s k e s k u s t e l u t toteutetaan, tehdään y d i n p r o s e s s e i s t a prosessikuvaukset ja jokaiselle määritetty toimenkuva, väh. 50 % h e n k i l ö s t ö s t ä koulutuksessa. H e n k i l ö s t ö k y s e l y n nostamien asioiden kehittäminen Talous: Taloudellisesti tehokas ja toimiva organisaatio, k o k o l u o k a s s a a n K e s k i - P o h j a n m a a n tehokkain Perusopetus: Asiakas: Oppilas- ja huoltajakysely; t y y t y v ä i s y y s oikea-aikaiseen tukeen väh. 3,5 asteikolla 1 5 y k s i k k ö j e n turvallisuussuunnitelmat ajan tasalla, valmentautumisharjoituks ia tehdään Kehittämissuunnitelmat päivitetty ja niiden mukainen toiminta E s i m i e s t i i m i, s e u t u k u n n a n sivistysjohtajatiimi ja m a a k u n n a l l i n e n sivistysjohtajien verkosto toimivat säännöllisesti, kansallisia hankkeita, kansainvälisiä hankkeita. K u l t t u u r i s t r a t e g i a n päivitystyö on aloitettu. Henkilöstö: Kehityskeskustelut ja h e n k i l ö s t ö k y s e l y n nostamien asioiden kehittäminen, ei toteutunut. Yhteistyössä toimiva henkilöstö, toteutunut Perusopetus: Asiakas: oppilaskysely tehty, alakoulu 3,6 ja yläkoulu 3,2, yläkoulun rakennuksen kunto heikensi tulosta 60 % 1. hakutoiveen m u k a i s i i n 16 Tavoite toteutui, mutta jäi kuitenkin epäselväksi miten toimintaa kehitettiin. Tavoite toteutunut osittain. Tavoite ei toteutunut. T ar k as tus laut ak unt a korostaa edelleen k ehityskes k usteluj en t ä r k e y t t ä. Kehityskeskustelut ovat osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja auttavat työntekijöitä jaksamaan työssään. Tavoite toteutunut osittain. Tavoitetta ei voi arvioida kokonaisuutena, koska kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin ei ole vastattu. Oliko o r g a n i s a a t i o t a l o u d e l l i s e s t i K e s k i - P o h j a n m a a n t e h o k k a i n kokoluokassaan? Tavoite toteutui osittain.

17 80 % 1. hakutoiveen mukaisiin jatko-opintoihin, kaikki saavat jatko-opintopaikan välituntiaktiviteetit, kerhot ja KiVa-ohjelma toimii oppilas- ja huoltajakysely tyytyväisyys henkilöstön y h t e n ä i s e e n t o i m i n t a k u l t t u u r i i n, kuraattori-, oppilashuolto-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaan väh. 3,5 asteikolla 1 5 tasavertainen, aktiivinen ja toimiva yhteistyö vanhempien kansa Prosessit ja rakenteet: Koulussa tehdään tarvittavat korjaukset, koulussa on nykyaikaiset toimintavälineet Ryhmäkoko on jatko-opin-toihin, kaikki saivat jatko-opintopaikan välituntiaktiviteettaja, kerhot ja KiVa toimivat huoltajakysely tehty alakoulu 4,1 ja yläkoulu 3,6. Tyytyväisyys henkilöstön yhtenäiseen t o i m i n t a k u l t t u u r i i n toteutuu. Kuraattori- ja oppilashuoltotoimintaa kaikissa kouluissa. Tukioppilas- ja oppilaskuntatoim inta toteutuu yläkoulussa. käytetään kattavasti pedanetia koulun t i e d o t u s v ä l i n e e n ä tavoitteen mukaisesti, vanhemmista arviolta 40 % käyttää sitä, tavoite oli 70 %. Tarvittavien korjausten tekeminen toteutui vain välttävästi, nykyaikaiset toimintavälineet toteutui tyydyttävästi ryhmäkoko 10 29, sopiva toteutui Tavoite toteutui osittain. Tavoite toteutui osittain. Onko koulu tiedottanut riittävästi pedanetista ja onko siellä riittävästi tietoa ja onko tieto ajantasaista?! Tavoite toteutui osittain. yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yrittäjien sekä laajempien yhteistyötahojen kanssa j a t k u v a a, yh t e i s t yö h a n k k e i d e n määrä vähintään 1 / koulu Henkilöstö: H e n k i l ö s t ö k y s e l y toteutettiin, tuensaanti esimieheltä keskiarvo 3,5 Tavoite toteutui osittain Henkilöstö tukee toisiaan ja saa tukea ja arvostusta esimiehiltä ja l u o t t a m u s m i e h i l t ä, henkilöstökysely tuen saanti lähiesimieheltä ja l u o t t a m u s h e n k i l ö i l t ä tavoite 3,5 asteikolla 1 5 K e h i t y s k e s k u s t e l u t toteutuvat 100 % Poissaolot alle kunnan keskiarvon t y k y - t o i m i n t a a järjestetään t a r v i t t a e s s a K e h i t y s k e s k u s t e l u t toteutuivat 50 % Poissaolot alle kunnan keskiarvon ei tietoa tyky-toimintaa järjestetty välttävästi työnohjaus toteutunut välttävästi koulutusmäärärahat väh 2 pv/hlö toteutui, yli 75 % h e n k i l ö k u n n a s t a Tavoite ei toteutunut. Tavoitetta ei voi arvioida, asetettuihin tavoitteisiin tulee vastata tilinpäätöksessä. tavoite toteutui tavoite toteutui 17

18 työnohjausmahdollisuus koulutusmäärärahat väh. 2 pv/hlö, yli 50 % h e n k i l ö k u n n a s t a kouluttautuu vuosittain k o u l u i s s a kehittämishankkeita väh. 1 s i s ä i s i ä yhteistyöprojekteja väh. 1, u l k o i s i a yhteistyöverkostoja väh. 1 Talous: Resurssin määrittely kartoitettujen tarpeiden mukaisesti kehys vastaa kartoitettua tarvetta koulut toimivat taloudellisesti tehokkaasti, k o k o l u o k a s s a a n tehokkain perusopetus maakunnassa kouluttautui toteutui toteutui Talous: kehys on tiukka, kehystä on panostettu pienten koulujen yhdysluokkien jakoon toteutui Perusopetus netto 732 / a s u k a s, käyttökustannus / o p p i l a s, käyttökustannukset 104 /opetustunti Asiakas: tavoite toteutui tavoite toteutui tavoite toteutui Talous: tavoite toteutui tavoitetta ei voi arvioida, tilinpäätöksessä ei ole K e s k i - P o h j a n m a a n kuntien vertailutietoja. Asetettuihin tavoitteisiin tulee vastata tilinpäätöksessä. Arviointi oli kiitettävä Musiikkilukio: Asiakas: Y k s i l ö l l i s e t o p i n t o - o h j e l - m a t toteutuvat musiikki- ja lukio-opinnot yhdistetään, opiskelijakyselyt ja -palautteet arviointi hyvä/kiitettävä Osallistuva ja tulevaisuutta ennakoiva, y h t e i s ö l l i n e n t o i m i n t a k u l t t u u r i, o p i s k e l i j a p a l a u t t e e t arviointi 4 asteikolla 1-5 O p i s k e l i j o i d e n urasuunnittelua tukeva v e r k o s t o i t u m i n e n, yhteistyök umppaneita vähintään 5 O p i s k e l i j o i d e n s i j o i t t u m i n e n jatko-opintoihin, vähintään valtakunnan taso Opiskelijamäärä nykyinen, 158 opiskelijaa, yhdistelmäopiskelijoita ja a i k u i s o p i s k e l i j o i t a vähintään 8 Arviointitulos 4 asteikolla 1 5 Tiimejä oli 9, osallistujia 43. Toteutui. Opiskelijoiden määrä on vähentynyt. Prosessit ja rakenteet: Toteutunut kiitettävästi Asiantuntijavierailuja ollut Tavoite ei toteutunut. 18

19 Prosessit ja rakenteet: Oppimisympäristö on turvallinen ja tulevaisuusorientoituneen a tarkoituksenmukainen, henkilöstön suorittama arvio: Tehtävät toimenpiteet ja hankinnat ovat tarkoituksen mukaiset ja riittävät V e r k o s t o i t u m i n e n asiantuntijoiden ja yrityselämän kanssa on aktiivista, kansallista ja kansainvälistä a s i a n t u n t i j a v i e r a i l i j a vähintään 2/lukukausi, yhteistyötahoja yritysten ja ammatillisen kulutuksen k a n s s a, y h t e i s t y ö h a n k k e i t a vähintään yksi Opiskelijan ohjaus ja opiskelijahuolto tukevat yksilöllisen oppimispolun t o t e u t u m i s t a, opiskelijapalautteet ja asiantuntijaverkoston palautteet vähintään 3/luku-kausi, yhteistyötahojen määrä on kasvanut ja m o n i p u o l i s t u n u t, yhteistyöhankkeita on ollut ainakin 6 Palautteet on koottu ja toimintaa on kehitetty palautteiden pohjalta. Henkilöstö: Toteutettu myös aineryhmäkeskustelut kehityskeskusteluina Toteutui Talous: Toteutunut kiitettävästi Tavoitetta ei voi arvioida. Henkilöstö: K e h i t y s k e s k u s t e l u t vähintään kerran vuodessa Esimiehen ja luottamushenkilöiden tuki sekä kollegiaalinen tuki, h e n k i l ö s t ö p a l a u t t e e t kiitettävä Talous: Toteutunut kiitettävästi. Hanketoiminta on lisännyt koulun näkyvyyttä, laajentanut verkostoja sekä lisännyt resursseja. Ammatilliset oppilaitokset: Tavoitetta ei voi arvioida. Tilinpäätöksessä ei ole esitetty vertailutietoja K e s k i - P o h j a n m a a n kunnista. Kun asetetaan tavoite, siihen tulee vastata. Tavoitetta ei voi kunnolla arvioida. Tavoitteet tulee asettaa siten, että niitä voi arvioida, esim. /asukas, /oppilas jne. Taloudellisesti tehokas ja tarkoituksenmukaisesti toimiva yhteisö, K e s k i - P o h j a n m a a n lukiotoiminnan taso ja erikoislukion edellyttämät resurssit Toiminnan ja tarpeiden kannalta määritellyt tark oituk senm uk aiset resurssit, aktiivinen hanketoiminta edistää l u k i o t o i m i n n a n kehittämisen ja t o t e u t t a m i s e n Määrä Oppilasmäärä keskiarvo kolmelta vuodelta 115,6. V a i k u t e t a a n k o u l u t u s y h t y m ä n k e h i t t ä m i s e e n t u l e v a i s u u d e n t y ö v o i m a t a r p e i d e n suunnassa. Muu opetustoimi (Kansalaisopisto ja musiikkioppilaitokset): Tavoite toteutui Tavoitetta ei voi arvioida. 19

20 resursointia. Määrä Ammatilliset oppilaitokset: Määrä Kaustisen kunnan oppilaita kuntayhtymän kouluissa keskimäärin 110 V a i k u t e t a a n k o u l u t u s y h t y m ä n k e h i t t ä m i s e e n t u l e v a i s u u d e n t y ö v o i m a t a r p e i d e n suunnassa. K a n s a l a i s o p i s t o n oppitunteja yhteensä 7.000, Kaustisen osuus ,17 /asukas, kasvoi 7,21 /asukas. Tavoite ylittyi. Tavoite ei toteutunut. Muu opetustoimi (Kansalaisopisto ja musiikkioppilaitokset): Määrä Kustannukset ylittyivät ja olivat Kustannukset ylittyivät, kuntaosuus oli Tavoite ei toteutunut. Tavoite ei toteutunut. K a n s a l a i s o p i s t o n oppitunteja yhteensä Kaustisen osuus = 35 %. Palvelun tuottaminen ta-loudellisesti, /asukas ei kasva K o n s e r v a t o r i o n oppilasmäärä pysyy samana, 40 oppilasta / 45 kuntapaikasta K a n s a l a i s o p i s t o n kuntaosuus /vuosi K o n s e r v a t o r i o n kuntaosuus /vuosi Kirjasto: Määrä Toteutui. Kävijämäärät ja lainausluvut olivat yli valtakunnan keskitason. Lainausmäärät laskivat ja olivat 20 lainaa/asukas. Tavoite ei toteutunut. Sivistystoimen tulee valvoa, että Kansalaisopisto ja K o n s e r v a t o r i o sopeuttavat toimintansa a n n e t t u i h i n määrärahoihin, vaikka se johtaisi tuntimäärien supistamiseen. Asiakaspalaute ja asiakastyytyväisyyskysely hyvä, vähintään 4 asteikolla 1 5 Tavoite toteutui osittain. Kirjasto Määrä Kirjaston aukioloajat entiset, 36 tuntia/vko, kesällä 34 tuntia/vko Prosessi ja rakenteet: Prosesseihin kuuluvan työajan vähentäminen edellisestä vuodesta Tavoitetta ei voi arvioida, tilinpäätöksestä ei selviä onko kysely toteutettu ja mikä oli kyselyn tulos. Tavoitetta ei voi arvioida, 20

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Kaustisen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 2 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Tasekirja 2013 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 1 LIPERIN KUNNAN TASEKIRJA 2013 A. Tilinpäätössäännökset 3 B. Tilinpäätösasiakirjat 3 C. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot