(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus"

Transkriptio

1 (kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011

2 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus 3 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittama arviointi vuodelta Tavoitteiden toteutumisen arviointi 1.1 Strategiset tavoitteet Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, - hallinto- ja kehittämispalveluiden vastuualue 10 - perusturvan vastuualue 13 - sivistystoimen vastuualue 13 - teknisen toimen vastuualue Investoinnit Henkilöstö 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne Ikärakenne ja eläköityminen Koulutustaso ja osaaminen Johtaminen Työhyvinvointi ja poissaolot Henkilöstökustannukset Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen (kuntalaki 71.2 ) 3.1. Onko valtuusto asettanut konsernin eri osille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Arvio siitä onko kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta riittävä Arvio kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Talouden tasapainottamisen arviointi (kuntalaki 71.3) 4.1. Talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella Voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyys Muut havainnot Yhteenveto Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle Allekirjoitukset 40 2

3 Puheenjohtajan katsaus Kaustisen kunnan vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on ilahduttavinta, että verotulot ylittivät asetetut tavoitteen reippaasti. Toinen tärkeä saavutus oli urheilutalon valmistuminen. Henkselien paukutteluun ei kuitenkaan ole aihetta, sillä erikoisesti tarhaus, joka nyt oli ilonaiheemme, voi tulevina vuosina tehdä yhtä nopeita syöksyjä alaspäin. Lisäksi lainakantamme on liian suuri jo nyt, eivätkä lähivuodet näytä tuovan kevennystä investointitahtiimme, kun tiedossa ovat koulurakentamisen uudet haasteet sekä sosiaalipuolen rakentamistarpeet. Kunnat elävät yleensä liian lyhyen suunnittelun varassa. Lyhyellä suunnittelulla saadaan huonoja tuloksia. Luottamushenkilöillä suunnitteluväli on vaalikausi. Kunnan virkahenkilöillä tulevaisuuden suunnittelu on monimuotoisempaa. Eräs virkamies pohti, miten saisi päivänsä kulumaan ja toinen miettii kunnan menestymistä ja etsii esityksiinsä parhaita mahdollisia vaihtoehtoja. Muut asettuvat tälle välille. Jatkossa tulee ottaa käyttöön kunnallisten päätösten ennakkoarviointi. Kuntaliitto on antanut asiasta jo suosituksen ja kunnilta tullaan vaatimaan lähi vuosina ennen päätöstä ennakkoarviointi päätöksen vaikutuksista. Tähän mennessä on Kaustisella tyydytty arvioimaan lähinnä vain taloudellisia vaikutuksia niitäkin kovin lyhyellä aikajänteellä. Kunnan omistamat rakennukset toivoisin otettavan tiukempaan valvontaan. Olemme toteamassa jälleen, kuinka huonosti kunta hoitaa omaisuuttaan. Erikoisesti kunnan omistamat kiinteistöt vaatisivat enemmän huomiota. Ajoissa ja säännöllisesti tehdyt kuntotarkastukset ja siitä seuraavat hoitotoimenpiteet ja remontit säästäisivät kunnan rahoja suuremmilta toimilta. Suunnitteluun ja rakentamiseen tulee panostaa. Kunta maksaa miljoonia juuri näistä virheistä koulu- ja terveyspalvelujen rakennusten kohdalla. Kunnan asuntorakentaminen alkaa olla järjestyksessä. Kiinteistö Oy Rekipolska on laatinut ja laatii parhaillaan peruskorjaussuunnitelmaa sekä pitää asuntokantaa yllä hyvän kiinteistöhoidon avulla. Samaa toivoisin suoraan kunnan hallinnassa olevan rakennuskannan osalta. Kiinteistöjen kollegiaalinen vastuu ei näytä riittävän, vaan pitää määrätä vastuu henkilö tai henkilöt ja vuosittainen tarkastus sekä kertomus joka tuodaan valtuuston käsittelyyn, eikä yksistään tiedoksi. Kunnan kiinteistöissä tulisi tehdä inventaario, millä selvitettäisiin kiinteistön käyttö ja todettaisiin voitaisiinko tehokkuutta lisätä. Esimerkiksi Marttala ja entinen Kotiteollisuus yhdistyksen talo Pajalassa vaatisi käytölle säännöt ja vastuuhenkilöt. Nykyisin mm. kyseiset talot ovat lähinnä yksityisten innokkaiden kaustislaisten hoidossa ja ehkä vähän tehottomassa käytössä. Yrittäjien ja kunnan aamukahvit on oikeansuuntaista toimintaa. Samoin uusien kunnan asukkaiden vastaanotto ansaitsee kiitoksen. Kunta on kuntalaisia varten. Onko kunnan toiminta ja päätöksenteko aina sellaista, että se tekee onnellisia ja tyytyväisiä kuntalaisia? Jos asukkaat toteavat päätökset epäoikeuden mukaisiksi, se aiheuttaa närää ja valituksia. 3

4 4

5 5

6 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajan suorittama arviointi vuodelta 2011 Tarkastuslautakunta antaa kuntalain (365/1995, muutos 519/2007) mukaisesti valtuustolle vuosittain arviointikertomuksen siitä, ovatko valtuuston asettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunta voi arvioida myös toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä taloussuunnittelukaudelle. Tässä laissa säädetyn tehtävän toteuttamiseksi tarkastuslautakunta on kokoontunut vuosien aikana vuoteen 2011 kohdistuvan arvioinnin suorittamista varten kahdeksan kertaa. Kokouksissaan lautakunta on kuullut kunnan johtavia viranhaltijoita ja keskustellut heidän kanssaan kunnan hallinnon ja taloudenhoidon ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä. Tarkastuslautakunta teki tutustumiskäynnit Kansantaiteenkeskukseen sekä Urheilutalon laajennus- ja saneeraustyömaahan. Valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi vuosille valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluu hallintosäännön mukaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinainen jäsen Pesola Teemu, puheenjohtaja Myllymäki Veikko, varapuheenjohtaja Järvenpää Satu Rantakangas Olli Järvelä Kyllikki Varajäsen Latvala Tero Paavola Reino Peltokangas Vappu Hanhikoski Kari Karvonen Sisko Valtuuston valitsemana tilintarkastajana toimii valtuustokauden ajan Oy Audiator Ab, vastuullisena tilintarkastajana JHTT Asko Vanhatupa. Lautakunnan valitsemana sihteerinä ja esittelijänä toimii kanslisti Annika Rauma. Vuosi 2011 oli lautakunnan kolmas toimintavuosi. Neljä lautakunnan jäsentä ja sihteeri osallistuivat Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämään Miten johto voi järjestää riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan? -koulutukseen Kokkolassa Luennoitsijana oli Audiatorilta JHTT CGAP Markus Kiviaho. Vuonna 2011 tarkastuslautakunnan painopistealueina ovat olleet hallinto- ja kehittämispalveluiden vastuualue (talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttaminen, investoinnit, yleiskuva kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmästä sekä toiminnoista, lomituspalvelut, maataloustoimi) sekä Jyta-alueen toiminta (sosiaali- ja terveystoimi), sivistystoimen palvelut (Hallinto, peruskoulut, yhteistoiminta, 6

7 talouden tasapainottamistoimenpiteiden arviointi, investoinnit, musiikkilukio), ympäristönsuojelu. Lisäksi lautakunta on päättänyt, että investointien toteutumista seurataan vuosittain. Lautakunnan arviointikertomuksen pääpaino on vuoden 2011 painopistealueiden arvioinnissa ja muiden alueiden arviointi on jätetty vähemmälle. Kunnan eri toimielinten pöytäkirjojen ja niihin liittyvän materiaalin, toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien sekä käytyjen keskustelujen ja haastattelujen perusteella lautakunta antaa seuraavan arviointikertomuksen valtuustolle: 1. Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimintojen arviointi Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt edellisen vuoden, 2011, aikana arviointikertomuksessaan huomiota seuraaviin asioihin: Sivistystoimen vastuualue: Huomio Lautakunnan vuoden 2010 pöytäkirjoissa ei ole merkintöjä esteellisyyksistä, joko niitä ei ole ollut tai niitä ei ole lainkaan merkitty. Nykytilanne Lautakunnan pöytäkirjoissa on vielä jonkin verran epätarkkuutta, pöytäkirja merkintöihin tulee edelleen kiinnittää huomiota. Sivistyslautakunta on valinnut työntekijöitä määräaikaisiin tehtäviin, vaikka hallintosäännön 37 :n mukaisesta näiden valinta kuuluu sivistysjohtajalle. Lautakunnan tulee perehtyä v o i m a s s a o l e v a a n hallintosääntöön ja noudattaa sitä. Tekninen toimen vastuualue: Huomio Nykytilanne Varastokirjanpito vuodelta 2010 täsmäsi kunnan kirjanpitoon. Tarkistus on tehty kerran vuodessa. Varaston arvon on tarpeettoman korkea ja kasvanut edelleen edellisvuoteen verrattuna. Varastokirjanpito tulee täsmäyttää kunnan kirjanpitoon vähintään 2 kertaa vuodessa ja varaston arvoa 7 Varaston tilanne on huomattavasti parantunut, mutta varaston arvo on kuitenkin vielä turhan korkea. Teknisen toimen tarjouskäsittelyssä ei ole tapahtunut muutosta. Hankintaosaamiseen tulee edelleen panostaa ja hankinnat tulee tehdä kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Hankintailmoitukset tulee julkaista sivuilla

8 tulee alentaa. Tekninen on edelleen jättänyt kiinnittämättä huomiota tarjouskäsittelyihin ja hankintojen kilpailuttamiseen, Kilpailutukset on tehty juuri samanlaisina kuin aikaisempinakin vuosina. Teknisen lautakunnan tulee panostaa hankintaosaamiseen ja tarvittaessa hankkia lisäkoulutusta, jotta hankinnat tehdään jatkossa hankintalain ja kunnan omien hankintaohjeiden mukaisesti k o k o n a i s t a l o u d e l l i s e s t i. Hankintailmoitukset tulee julkaista sivuilla. sekä kunnan kotisivuilla. Ympäristölautakunnan vastuualue: Huomio Nykytilanne Kehittämislautakunnan vastuualue: Huomio Nykytilanne - Kunnanhallituksen ja valtuuston vastuualue: Huomio kunnan taloudellinen tilanne heikkeni edelleen tarkasteluvuotena, tilikauden tulos euroa Kuntataloudelle asetettuja tavoitteita ei saavutettu: Vuosikate (180 /asukas), kunnan omavaraisuusaste (39,19) ja kuntakonsernin omavaraisuusaste (32,19) alittuivat. Vuosikate on edelleen alle tavoitteen, huolimatta siinä tapahtuneesta paranemisesta. lainamäärä asukasta kohti nousi edellisvuodesta, mutta jäi kuitenkin alle asetetun maksimirajan/asukas Nykytilanne kunnan taloudellinen tilanne parani huomattavasti tarkasteluvuotena ja edellisten tilikausien tappiot saatiin katettua Vuosikate on tilinpäätöksessä 430,75 /asukas, Tavoite toteutui moninkertaisesti. Omavaraisuusaste vuonna 2011 oli 34,13 % ja parani noin prosentilla edellisestä, kuntakonsernin omavaraisuusaste oli 29,10 % Lainamäärä asukasta kohti nousi edellisvuodesta, mutta jäi kuitenkin alle asetetun maksimirajan/asukas 8

9 Kaikkien havaintojen yhteenveto: Huomio Pöytäkirjojen sisältöön ja ulkonäköön tulee edelleen kiinnittää huomiota. Päätösten perustelut puuttuvat vielä monilta osin. Pöytäkirjatekstien selkeyteen ja kerronnallisuuteen tuleen edelleen kiinnittää huomiota. Esteellisyydet tulee kirjata tarkemmin niin, että päätöksistä käy ilmi myös esteellisyyden syy. Sivistyslautakunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että salaisten asioiden pöytäkirjaan ei oteta asioita, jotka ovat julkisia. Kunnanhallituksen tulee tarkemmin valvoa, että hankintaohjeita noudatetaan ja ellei näin ole, käyttää otto-oikeuttaan lautakuntien päätöksiin. Nykytila Pöytäkirjat ovat pääsääntöisesti asiallisesti tehtyjä, mutta edelleen tulee kiinnittää sisältöön ja ulkonäköön. Pöytäkirjoissa tulee olla asian valmistelija ja hänen yhteystietonsa. Päätösten perustelut tulee kirjata näkyviin. Esteellisyydet tulee kirjata tarkemmin niin, että päätöksistä käy ilmi esteellisyyden syy. Sivistyslautakunnan tulee edelleen kiinnittää huomiota siihen, että salaisten asioiden pöytäkirjaan ei oteta asioita, jotka ovat julkisia. Kaikkien lautakuntien tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota julkisten ja ei julkisten/salaisten asioiden kokouskäsittelyyn. Julkisia asioita ei saa käsitellä ei julkisten asioiden pöytäkirjassa ja vastaavasti ei julkisia asioita ei saa käsitellä julkisten asioiden pöytäkirjassa. Kunnanhallituksen tulee tarkemmin valvoa, että hankintaohjeita noudatetaan. Talousarvioon ja tilinpäätökseen tulee sisällyttää enemmän strategian tavoitteita. 9

10 Tavoitteiden toteutumisen arviointi 1. Strategiset tavoitteet Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Kaustisen kunnan kuntastrategian, joka ulottuu vuoteen Kuntastrategia poikkeaa Kaustisen kunnan aikaisemmista kuntastrategioista mm. ulkoasun ja sisällön osalta. Uudessa kuntastrategiassa on koottuna Kaustisen kunnan visiot, arvot, menestystekijät, asiakaspäämäärät, prosessi- ja rakennepäämäärät, henkilöstöpäämäärät, osaamis- ja henkilöstöpäämäärät, strategiaa toteuttavat hankkeet sekä strategiamittarit. Kaustisen ydinvahvuuksina strategiassa mainitaan: vetovoimainen, aktiivinen palvelukeskus, pienimuotoinen viihtyisä maaseutukunta yrittäjähenkisyys, pienyrittäjyys tapahtumien järjestämisosaaminen musiikki hyvät palvelut, tilat ja sijainti monipuoliset toisen asteen opiskelumahdollisuudet kansainvälinen kulttuurikunta harrastustoiminta ja ihmisten aktiivisuus omatoimiset ja aktiiviset kylät. Kaustisen kunnan visio: Perhonjoen varrella, kallioiden suojassa on maaseutukaupunki Kaustinen, joka on vuosikymmenten varrella kehittynyt kansainvälisesti tunnetutuksi kulttuurin taitajaksi. Valtateiden tuntumassa, valmennetaan tulevaisuuden osaajia monipuolisella koulutuksella. Ihmisten keskellä korkean teknologian yrityksistä, monipuolisista palveluista, alueensa kaupallisesta keskuksesta, kansanparannuksesta ja ravikeskuksesta on kasvanut ja kehittyneen maatalouden ja turkistalouden rinnalla merkittäviä työllistäjiä. Sykkivä soiva Kaustinen tänään ja huomenna! Kaustisen kunnan talousarvioon vuodelle 2011 ja tilinpäätökseen vuodelta 2011 on sisällytetty kuntastrategian tavoitteita. Tarkastuslautakunta on vuoden 2011 arvioinnissaan kiinnittänyt huomiota strategisten tavoitteiden toteutumiseen ja vuoden 2011 talousarvion tavoitteiden toteutumisen. 10

11 11

12 2. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2011 talousarviossa on asetettu tulosalueille tavoitteita ja niille mittarit / tunnusluvut, jotka arvioidaan tilinpäätöksessä. Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalueen vastuualue: Tavoite Kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanhallituksen vastaus Tarkastuslautakunnan arvio T e r v e e n t a l o u d e n tunnusluvuissa pysyminen: vuosikate kattaa poistot, vuosikate n. 180 /as, lainamäärä /as, omavaraisuusaste 60 % ja konserni 40 % vuosikate 430,75 /as. lainamäärä /as. o m a v a r a i s u u s a s t e 34,13 konserni 29,10 Kaustisen kunnan taloudellinen tilanne parani edelleen ja vuosikate ylitti yli kaksinkertaisesti tavoitteen. Lainamäärä / asukas kasvoi ja omavaraisuus heikkeni edelleen. V ä e s t ö t a v o i t e : väestökehitys säilytetään kasvavana, tavoite 20 as/v. Asiakas: väestömäärä väheni 21 henkilöllä edellisvuodesta. Väkiluku väheni. Väkiluku tavoite ei toteutunut. Kunnanhallituksen tulisi selvittää mikä väestön vähenemiseen on syynä, kun kuitenkin syntyvyys oli suurempaa kuin vuosiin. kuntalaiskysely kuntalaiskyselyä ei toteutettu Tavoite ei toteutunut. asiat käsitellään nopeasti ja palautteet asiallisesti palvelun laatua seurataan säällisesti ja pohjalta suunnataan toimintaa k u n n a n h a l l i t u s kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko kunnanhallitus ei ole v a s t a n n u t tavoitteeseen Tavoitetta ei voi arvioida. Asioiden käsittelyyn tulisi asettaa tavoiteaika. Tavoitetta ei voi arvioida. kuntalaisia kannustetaan omatoimisuuteen Henkilöstö: kunnanhallitus ei ole v a s t a n n u t tavoitteeseen Tavoitetta ei voi arvioida. Kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin tulee asettaa mittarit, millä tavoitetta arvioidaan ja myös vastata tavoitteen toteutumiseen. Kaustinen on hyvä ja vetovoimainen työnantaja, jonka henkilöstöpolitiikka tukee kunnan strategiaa. Työtyytyväisyysindeksi 1 5, tavoite 3. Kunta oli mukana valtak unnallis es s a I n n o s t u k s e n Spiraali hankkeessa, jonka kautta toteutettiin kysely. Tulokset Tavoitetta ei voida arvioida. 12

13 Sairauspoissaolot 10 pv / henkilö Vakinaiset/määräaikaiset työntekijät 80 % / 20 % Kuntayhteistyö: saadaan aikana. kevään Tavoite toteutui l o m i t u s p a l v e l u i t a lukuun ottamatta. Tavoite toteutui, henkilöstöstä vakituisia 84 % ja määräaikaisia 16 %. Tavoite toteutui osittain. Talous- ja velkaneuvonta, kuntaosuus netto 1,58 /as Kuntaosuusnetto oli 1,61 /as Tavoite ei toteutunut. S e u t u k u n t a v a l t u u s t o kokouksia 4, projektiosuudet 51,40 /as Kokouksia oli 2, projektiosuudet 50,84 /as Tavoite toteutui osittain K-P:n liitto kuntaosuusnetto 16,63 /as Kuntaosuusnetto 16,63 / as A l u e p e l a s t u s l a i t o s kuntaosuusnetto 79,30 /as Kuntaosuusnetto 70,85 E l i n k e i n o e l ä m ä n kehittäminen: - Maatiloja 170 kpl - Uusia yrityksiä 35 kpl - Ely-keskus yritystukia maas Eu-tukihakemuksia kpl - Eu-tuet tiloille Maatiloja 170 kpl - Uusia yrityksiä 20 kpl - Yritystukia maas Eu-tukihakemuksia kpl - Eu-tuet tiloille Tavoitteet toteutuivat osittain. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että yritystukia ja Eu-tukia saatiin näin iso määrä. Myös kunnan työttömyysaste vuoden 2011 joulukuussa on hyvä ja alhaisempi kuin seutukunnassa ja koko Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteiden asettamiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota, niin että ne ovat paremmin mitattavissa. Esim. lause maaseutuasiamies tavattavissa päivittäin ei voi olla laatumittari, koska se ei käytännössä ole mahdollista koulutusten, lomien ym. poissaolojen vuoksi. Lomituspalvelut: - Tiloja Lomaan oikeutettuja yrittäjiä Tiloja Lomaan oikeutettuja yrittäjiä Vuosilomapäiviä Tavoitteet ovat toteutuneet osittain. 13

14 - Vuosilomapäiviä Sijaisapupäiviä Turkistarhoja 75 - Lomaan oikeutettuja tarhaajia 80 - Tarhaajien vuosilomapäiviä Vuosilomaa järjestetään keskimäärin 0,5 pv alle laissa mainitun - Sijaisapupyynnöistä toteutetaan vähintään 90 % - Tuettua maksullista lomitusta järjestetään enemmän kuin vuonna Vähintään 25 % asiakkaista on tehnyt v u o s i l o m a h a k e m u k s e n Lomitusnetissä - Palvelusuunnitelma tehdään - Asiakastyytyväisyyskysely m a a t a l o u s l o m i t t a j i e n ammattitaito (asteikolla 1 5) tavoite vähintään 3, l o m i t u s h a l l i n n o n asiakaspalvelu tavoite vähintään 3 - Kehityskeskustelut vuosittain - Lomittajakysely vuosittain (asteikko 1 5) tavoite 3 - Sairauspoissaolo % alle v Perehdyttämissuunnitelma vuoden 2013 loppuun mennessä - Vakinaisista lomittajista 80 % osallistuu maatalouslomittajakilpailuun tammikuussa 80 % - Vähintään 90 % lomittajista käyttää lomittajanettiä - Vähintään 90 % vakinaisista lomittajista käyttää mobiilijärjestelmä - Kotieläin yksikköä kohti laskettu keskimääräinen lomitusaika poikkeaa v a l t a k u n n a l l i s e s t a keskiarvosta +/- 10 % - Lomituspäivän nettohinta ilman matkakustannuksia poikkeaa +/- 10 % valtakunnan keskiarvosta - Työnohjausrenkaan kokous vähintään kerran vuodessa - Lomitusten suunnittelu on ajan tasalla Lomitusnetissä. - Sijaisapupäiviä Turkistarhoja 68 - Lomaan oikeutettuja tarhaajia 84 - Tarhaajien vuosilomapäiviä Vuosilomapäiviä 25,5 pv/asiakas, lomitettu 25,19 pv/asiakas - Sijaisapupyynnöistä toteutettu 97 % - Vuonna 2011 lomitettiin 197,75 päivää vähemmän kuin vuonna ,42 % asiakkaista teki vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - Suunnitelmia tehtiin 60 kpl - Lomittajien ammattitaito sai kyselyssä arvion 4,83 ja lomitushallinnon asiakaspalvelu 4,7. - Tavoitteeseen ei ole vastattu - Tavoitteeseen ei ole vastattu - Sairauspoissaolo pieneni 2,7 % - Suunnitelma palautettiin % osallistui - 78 % käyttää lomittajanettiä - 93 % käyttää mobiilijärjestelmäää - Keskimääräinen lomitusaika 1,9 % koko maan keskiarvosta - nettohinta oli kokoonnuttiin kerran - kaikille k u u k a u s i p a l k k a i s i l l e lomittajille tehtiin t yövuorosuunnitelm a t neljän viikon jaksoille. 14 Yhteenvetona hallinto- ja k e h i t t ä m i s p a l v e l u i d e n tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta toteaa, että osa tavoitteista toteutui. Tilinpäätös ei anna vastausta kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin, esim. mikä oli kustannus/kirjanpitotosite, mobiilijärjestelmää käyttää 72 lomittajaa, montako lomittajaa ei käytä? Tilinpäätöksessä tulee tarkemmin keskittyä vastaamaan asetettujen tavoitteiden toteutumiseen, pelkkä toteamus toteutui tai ei toteutunut ei kerro riittävästi tavoitteiden

15 toteutumisesta toteutumatta jäämisestä. tai Mittareiden ja tavoitteiden asettamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota, niin että ne ovat kunnolla mitattavissa. Perusturvan vastuualue: Tavoite L a i t o s p a i k k o j e n alentaminen 66 paikkaan Perheiden tukemisen palvelut Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hallinto- ja johtaminen Hankkeet Poistot Kunnanhallituksen vastaus Laitospaikkoja on 83 Perheiden tukemisen palvelut Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei mainittu Henkilöstömenot nousivat 12,1 %, palkkaukseen vaikuttivat myös käyttöönotetut rekrytointilisät. Hyväksyttyjä kuntaennakoita korotettiin , mutta nämä eivät riittäneet ja kunnilta laskutettiin lisää , josta Kaustisen kunnan osuus oli Tarkastuslautakunnan arvio Tavoite ei ole toteutunut Jytan tulee tarkemmin noudattaa kuntien antamia budjetteja. Sairaanhoidon osalta tämä on vaikeaa, mutta muilta osin toteutettavissa ainakin osittain. Sivistystoimen vastuualue: Tavoite Asiakas: Kunnanhallituksen vastaus Asiakas: Tarkastuslautakunnan arvio 15

16 Tyytyväinen ja osallistuva a s i a k a s, asiakastyytyväisyyskysely 3,5 asteikolla 1 5. Prosessit: osittain toteutunut ei mainintaa, mikä osa on toteutunut ja mikä ei. Tavoitetta ei voi arvioida. T u r v a l l i n e n t o i m i n t a y m p ä r i s t ö, y k s i k k ö j e n turvallisuussuunnitelmat ajan tasalla, valmentautumisharjoituksi a tehdään Kehittämissuunnitelmat päivitetty ja niiden mukainen toiminta E s i m i e s t i i m i, s e u t u k u n n a n sivistysjohtajatiimi ja m a a k u n n a l l i n e n sivistysjohtajien verkosto toimivat säännöllisesti, kansallisia hankkeita, kansainvälisiä hankkeita. K u l t t u u r i s t r a t e g i a n päivittäminen Henkilöstö: K e h i t y s k e s k u s t e l u t toteutetaan, tehdään y d i n p r o s e s s e i s t a prosessikuvaukset ja jokaiselle määritetty toimenkuva, väh. 50 % h e n k i l ö s t ö s t ä koulutuksessa. H e n k i l ö s t ö k y s e l y n nostamien asioiden kehittäminen Talous: Taloudellisesti tehokas ja toimiva organisaatio, k o k o l u o k a s s a a n K e s k i - P o h j a n m a a n tehokkain Perusopetus: Asiakas: Oppilas- ja huoltajakysely; t y y t y v ä i s y y s oikea-aikaiseen tukeen väh. 3,5 asteikolla 1 5 y k s i k k ö j e n turvallisuussuunnitelmat ajan tasalla, valmentautumisharjoituks ia tehdään Kehittämissuunnitelmat päivitetty ja niiden mukainen toiminta E s i m i e s t i i m i, s e u t u k u n n a n sivistysjohtajatiimi ja m a a k u n n a l l i n e n sivistysjohtajien verkosto toimivat säännöllisesti, kansallisia hankkeita, kansainvälisiä hankkeita. K u l t t u u r i s t r a t e g i a n päivitystyö on aloitettu. Henkilöstö: Kehityskeskustelut ja h e n k i l ö s t ö k y s e l y n nostamien asioiden kehittäminen, ei toteutunut. Yhteistyössä toimiva henkilöstö, toteutunut Perusopetus: Asiakas: oppilaskysely tehty, alakoulu 3,6 ja yläkoulu 3,2, yläkoulun rakennuksen kunto heikensi tulosta 60 % 1. hakutoiveen m u k a i s i i n 16 Tavoite toteutui, mutta jäi kuitenkin epäselväksi miten toimintaa kehitettiin. Tavoite toteutunut osittain. Tavoite ei toteutunut. T ar k as tus laut ak unt a korostaa edelleen k ehityskes k usteluj en t ä r k e y t t ä. Kehityskeskustelut ovat osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja auttavat työntekijöitä jaksamaan työssään. Tavoite toteutunut osittain. Tavoitetta ei voi arvioida kokonaisuutena, koska kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin ei ole vastattu. Oliko o r g a n i s a a t i o t a l o u d e l l i s e s t i K e s k i - P o h j a n m a a n t e h o k k a i n kokoluokassaan? Tavoite toteutui osittain.

17 80 % 1. hakutoiveen mukaisiin jatko-opintoihin, kaikki saavat jatko-opintopaikan välituntiaktiviteetit, kerhot ja KiVa-ohjelma toimii oppilas- ja huoltajakysely tyytyväisyys henkilöstön y h t e n ä i s e e n t o i m i n t a k u l t t u u r i i n, kuraattori-, oppilashuolto-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaan väh. 3,5 asteikolla 1 5 tasavertainen, aktiivinen ja toimiva yhteistyö vanhempien kansa Prosessit ja rakenteet: Koulussa tehdään tarvittavat korjaukset, koulussa on nykyaikaiset toimintavälineet Ryhmäkoko on jatko-opin-toihin, kaikki saivat jatko-opintopaikan välituntiaktiviteettaja, kerhot ja KiVa toimivat huoltajakysely tehty alakoulu 4,1 ja yläkoulu 3,6. Tyytyväisyys henkilöstön yhtenäiseen t o i m i n t a k u l t t u u r i i n toteutuu. Kuraattori- ja oppilashuoltotoimintaa kaikissa kouluissa. Tukioppilas- ja oppilaskuntatoim inta toteutuu yläkoulussa. käytetään kattavasti pedanetia koulun t i e d o t u s v ä l i n e e n ä tavoitteen mukaisesti, vanhemmista arviolta 40 % käyttää sitä, tavoite oli 70 %. Tarvittavien korjausten tekeminen toteutui vain välttävästi, nykyaikaiset toimintavälineet toteutui tyydyttävästi ryhmäkoko 10 29, sopiva toteutui Tavoite toteutui osittain. Tavoite toteutui osittain. Onko koulu tiedottanut riittävästi pedanetista ja onko siellä riittävästi tietoa ja onko tieto ajantasaista?! Tavoite toteutui osittain. yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yrittäjien sekä laajempien yhteistyötahojen kanssa j a t k u v a a, yh t e i s t yö h a n k k e i d e n määrä vähintään 1 / koulu Henkilöstö: H e n k i l ö s t ö k y s e l y toteutettiin, tuensaanti esimieheltä keskiarvo 3,5 Tavoite toteutui osittain Henkilöstö tukee toisiaan ja saa tukea ja arvostusta esimiehiltä ja l u o t t a m u s m i e h i l t ä, henkilöstökysely tuen saanti lähiesimieheltä ja l u o t t a m u s h e n k i l ö i l t ä tavoite 3,5 asteikolla 1 5 K e h i t y s k e s k u s t e l u t toteutuvat 100 % Poissaolot alle kunnan keskiarvon t y k y - t o i m i n t a a järjestetään t a r v i t t a e s s a K e h i t y s k e s k u s t e l u t toteutuivat 50 % Poissaolot alle kunnan keskiarvon ei tietoa tyky-toimintaa järjestetty välttävästi työnohjaus toteutunut välttävästi koulutusmäärärahat väh 2 pv/hlö toteutui, yli 75 % h e n k i l ö k u n n a s t a Tavoite ei toteutunut. Tavoitetta ei voi arvioida, asetettuihin tavoitteisiin tulee vastata tilinpäätöksessä. tavoite toteutui tavoite toteutui 17

18 työnohjausmahdollisuus koulutusmäärärahat väh. 2 pv/hlö, yli 50 % h e n k i l ö k u n n a s t a kouluttautuu vuosittain k o u l u i s s a kehittämishankkeita väh. 1 s i s ä i s i ä yhteistyöprojekteja väh. 1, u l k o i s i a yhteistyöverkostoja väh. 1 Talous: Resurssin määrittely kartoitettujen tarpeiden mukaisesti kehys vastaa kartoitettua tarvetta koulut toimivat taloudellisesti tehokkaasti, k o k o l u o k a s s a a n tehokkain perusopetus maakunnassa kouluttautui toteutui toteutui Talous: kehys on tiukka, kehystä on panostettu pienten koulujen yhdysluokkien jakoon toteutui Perusopetus netto 732 / a s u k a s, käyttökustannus / o p p i l a s, käyttökustannukset 104 /opetustunti Asiakas: tavoite toteutui tavoite toteutui tavoite toteutui Talous: tavoite toteutui tavoitetta ei voi arvioida, tilinpäätöksessä ei ole K e s k i - P o h j a n m a a n kuntien vertailutietoja. Asetettuihin tavoitteisiin tulee vastata tilinpäätöksessä. Arviointi oli kiitettävä Musiikkilukio: Asiakas: Y k s i l ö l l i s e t o p i n t o - o h j e l - m a t toteutuvat musiikki- ja lukio-opinnot yhdistetään, opiskelijakyselyt ja -palautteet arviointi hyvä/kiitettävä Osallistuva ja tulevaisuutta ennakoiva, y h t e i s ö l l i n e n t o i m i n t a k u l t t u u r i, o p i s k e l i j a p a l a u t t e e t arviointi 4 asteikolla 1-5 O p i s k e l i j o i d e n urasuunnittelua tukeva v e r k o s t o i t u m i n e n, yhteistyök umppaneita vähintään 5 O p i s k e l i j o i d e n s i j o i t t u m i n e n jatko-opintoihin, vähintään valtakunnan taso Opiskelijamäärä nykyinen, 158 opiskelijaa, yhdistelmäopiskelijoita ja a i k u i s o p i s k e l i j o i t a vähintään 8 Arviointitulos 4 asteikolla 1 5 Tiimejä oli 9, osallistujia 43. Toteutui. Opiskelijoiden määrä on vähentynyt. Prosessit ja rakenteet: Toteutunut kiitettävästi Asiantuntijavierailuja ollut Tavoite ei toteutunut. 18

19 Prosessit ja rakenteet: Oppimisympäristö on turvallinen ja tulevaisuusorientoituneen a tarkoituksenmukainen, henkilöstön suorittama arvio: Tehtävät toimenpiteet ja hankinnat ovat tarkoituksen mukaiset ja riittävät V e r k o s t o i t u m i n e n asiantuntijoiden ja yrityselämän kanssa on aktiivista, kansallista ja kansainvälistä a s i a n t u n t i j a v i e r a i l i j a vähintään 2/lukukausi, yhteistyötahoja yritysten ja ammatillisen kulutuksen k a n s s a, y h t e i s t y ö h a n k k e i t a vähintään yksi Opiskelijan ohjaus ja opiskelijahuolto tukevat yksilöllisen oppimispolun t o t e u t u m i s t a, opiskelijapalautteet ja asiantuntijaverkoston palautteet vähintään 3/luku-kausi, yhteistyötahojen määrä on kasvanut ja m o n i p u o l i s t u n u t, yhteistyöhankkeita on ollut ainakin 6 Palautteet on koottu ja toimintaa on kehitetty palautteiden pohjalta. Henkilöstö: Toteutettu myös aineryhmäkeskustelut kehityskeskusteluina Toteutui Talous: Toteutunut kiitettävästi Tavoitetta ei voi arvioida. Henkilöstö: K e h i t y s k e s k u s t e l u t vähintään kerran vuodessa Esimiehen ja luottamushenkilöiden tuki sekä kollegiaalinen tuki, h e n k i l ö s t ö p a l a u t t e e t kiitettävä Talous: Toteutunut kiitettävästi. Hanketoiminta on lisännyt koulun näkyvyyttä, laajentanut verkostoja sekä lisännyt resursseja. Ammatilliset oppilaitokset: Tavoitetta ei voi arvioida. Tilinpäätöksessä ei ole esitetty vertailutietoja K e s k i - P o h j a n m a a n kunnista. Kun asetetaan tavoite, siihen tulee vastata. Tavoitetta ei voi kunnolla arvioida. Tavoitteet tulee asettaa siten, että niitä voi arvioida, esim. /asukas, /oppilas jne. Taloudellisesti tehokas ja tarkoituksenmukaisesti toimiva yhteisö, K e s k i - P o h j a n m a a n lukiotoiminnan taso ja erikoislukion edellyttämät resurssit Toiminnan ja tarpeiden kannalta määritellyt tark oituk senm uk aiset resurssit, aktiivinen hanketoiminta edistää l u k i o t o i m i n n a n kehittämisen ja t o t e u t t a m i s e n Määrä Oppilasmäärä keskiarvo kolmelta vuodelta 115,6. V a i k u t e t a a n k o u l u t u s y h t y m ä n k e h i t t ä m i s e e n t u l e v a i s u u d e n t y ö v o i m a t a r p e i d e n suunnassa. Muu opetustoimi (Kansalaisopisto ja musiikkioppilaitokset): Tavoite toteutui Tavoitetta ei voi arvioida. 19

20 resursointia. Määrä Ammatilliset oppilaitokset: Määrä Kaustisen kunnan oppilaita kuntayhtymän kouluissa keskimäärin 110 V a i k u t e t a a n k o u l u t u s y h t y m ä n k e h i t t ä m i s e e n t u l e v a i s u u d e n t y ö v o i m a t a r p e i d e n suunnassa. K a n s a l a i s o p i s t o n oppitunteja yhteensä 7.000, Kaustisen osuus ,17 /asukas, kasvoi 7,21 /asukas. Tavoite ylittyi. Tavoite ei toteutunut. Muu opetustoimi (Kansalaisopisto ja musiikkioppilaitokset): Määrä Kustannukset ylittyivät ja olivat Kustannukset ylittyivät, kuntaosuus oli Tavoite ei toteutunut. Tavoite ei toteutunut. K a n s a l a i s o p i s t o n oppitunteja yhteensä Kaustisen osuus = 35 %. Palvelun tuottaminen ta-loudellisesti, /asukas ei kasva K o n s e r v a t o r i o n oppilasmäärä pysyy samana, 40 oppilasta / 45 kuntapaikasta K a n s a l a i s o p i s t o n kuntaosuus /vuosi K o n s e r v a t o r i o n kuntaosuus /vuosi Kirjasto: Määrä Toteutui. Kävijämäärät ja lainausluvut olivat yli valtakunnan keskitason. Lainausmäärät laskivat ja olivat 20 lainaa/asukas. Tavoite ei toteutunut. Sivistystoimen tulee valvoa, että Kansalaisopisto ja K o n s e r v a t o r i o sopeuttavat toimintansa a n n e t t u i h i n määrärahoihin, vaikka se johtaisi tuntimäärien supistamiseen. Asiakaspalaute ja asiakastyytyväisyyskysely hyvä, vähintään 4 asteikolla 1 5 Tavoite toteutui osittain. Kirjasto Määrä Kirjaston aukioloajat entiset, 36 tuntia/vko, kesällä 34 tuntia/vko Prosessi ja rakenteet: Prosesseihin kuuluvan työajan vähentäminen edellisestä vuodesta Tavoitetta ei voi arvioida, tilinpäätöksestä ei selviä onko kysely toteutettu ja mikä oli kyselyn tulos. Tavoitetta ei voi arvioida, 20

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2013 Työohjelma 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 Työohjelma

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2013 Työohjelma 2014 Työohjelma 2015 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 1 Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 Mikä on hyvä tavoite? Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava, konkreettinen ja yksiselitteinen. Tavoite

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2021 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Musiikkilukion johtokunta 23.01.2017 AIKA 23.01.2017 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kaustisen musiikkilukio OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eteläperä Karita 18:00-19:40

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2017 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 10.4.2017 klo 9.00

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 4/2014 Kokousaika: 18.8.2014 klo 13.00-15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 1. Yleistä Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot