Väestö väestö kasvaa tasapainoinen väestörakenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väestö väestö kasvaa tasapainoinen väestörakenne"

Transkriptio

1 1

2 Väestö Laukaassa väestö kasvaa. Syitä tähän ovat voitollinen muuttoliike (lapsiperheiden määrän kasvu) sekä keskimääräistä korkeampi syntyvyys (luonnollinen väestönlisäys) Laukaassa on tasapainoinen väestörakenne Lapsia keskimääräistä enemmän Eläkeläisiä keskimääräistä vähemmän Kuitenkin nuoret aikuiset muuttavat kunnasta pois (opiskelu) 2

3 Väestö Laukaaseen on ennustettu poikkeuksellisen suurta väestönkasvun pudotusta nykytasosta. Ennusteen mukaan kunnan väestönkasvu on jo hidastumassa ja vuonna 2027 se on laskenut koko maan tasolle. Lasten ja erityisesti eläkeikäisten kasvun ennustetaan kunnassa jatkuvan, kun taas työikäisen väestön kasvu tulee hidastumaan jo lähivuosina. Tämä tarkoittaa väestöllisen huoltosuhteen voimakasta heikkenemistä. Sekä omavaraisuuteen perustuva ennuste että muuttoliikkeen sisältävä ennuste on laadittu vuoden 2011 väestörakenteen sekä vuosien väestönmuutostietojen perusteella. 3

4 Väestö Väestöllinen huoltosuhde on ollut Laukaassa korkeampi kuin koko maassa Lasten suuri määrä Viime vuosina huoltosuhteen heikkeneminen on voimistunut. Tämän kehityksen ennustetaan jatkuvan vuoteen 2033 saakka, jolloin kunnassa on nykyisen 61 huollettavan sijaan jo 78 huollettavaa sataa työikäistä kohden Väestön koulutustaso on noussut keskimääräistä nopeammin Laukaassa on paljon keskiasteen ja erityisesti ammatillisen tutkinnon suorittaneita 4

5 Laukaan taajamat ja kylät 5

6 valmistuneet uudet asunnot Asuminen Valmistuneet uudet asunnot Laukaassa 180 Valmistuneet uudet asunnot Laukaassa Kirkonkylä Lievestuore Leppävesi Vihtavuori Haja-asutusalue Yhteensä Vuonna 2013 Laukaaseen valmistui 78 uutta asuinrakennusta, joissa oli 125 asuntoa. Eniten uusia asuntoja valmistui kirkonkylälle sekä haja-asutusalueelle 6

7 Elinkeinostrategia Laukaan elinkeinostrategian tavoitteet ja toimenpiteet ajanjaksolle Yhdyskuntarakenne: Yritysten investointihalukkuutta lisätään selkeyttämällä Laukaan yhdyskuntarakennetta, avaamalla sopivia rakentamiskohteita sekä huomioimalla jo olemassa olevien yritysten rakentamistarpeet. Taajamien keskustoja elvytetään täydennysrakentamisella 2. Strategiset kohteet: Tunnistetaan ja määritellään strategisesti merkittävät kehittämiskohteet ja luodaan päätöksentekomenetelmät, joilla varmistetaan kunnan tietoisen tahdon toteutuminen suunnittelussa sekä päätöksenteossa. 3. Tontit ja toimitilat: Hankitaan riittävä raakamaareservi sekä monipuolinen tonttivaranto keskeisillä kehittämisalueilla 4. Hankinnat: Kunnan hankinnoissa huomioidaan yrittäjävaikutukset ja päätösten kokonaistaloudellinen arviointi. 5. Kuntaorganisaatio: kuntaorganisaation toimintakulttuuri on hallinnoivan sijaan mahdollistava, yrittäjänäkökulman huomioiminen sisältyy kaikkeen kunnan toimintaan 6. Kuntakuva ja kuntamarkkinointi: Johtamisella luodaan edellytykset sille, että kuntaorganisaation toiminta vastaa kuntakuvalle asetettuja tavoitteita 7. Yritystoiminnan kehittäminen: Kunnan johto ja luottamushenkilöt vievät kunta- ja elinkeinostrategian tavoitteita sekä yrittäjien näkemyksiä aktiivisesti eteenpäin maakunnallisissa organisaatioissa. Kunta toimii aktiivisesti verkostoituen ja edistää yritysten ja yrittäjien yhteistoimintaa. 7

8 Kyläsuunnitelmat - Maankäytön kehittämisen näkökulmasta Vihtasilta maatila-asutuksesta maalaiskyläksi Maankäyttöön liittyviä kehittämistarpeita: Raskaan liikenteen läpiajon vähentäminen, Vihtajärven puhdistaminen, Metsoreitti välille Vihtasilta-Vuontee, kevyen liikenteen väylien jatkaminen Kuhankosken, Vuonteen ja Leppäveden suuntaan Vuontee kylä virran varrella Maankäyttöön liittyvät kehittämistarpeet: kevyen liikenteen väylät Saviontie-Tarvaalantie, kapea Vuonteensalmen silta, laajakaistayhteyksien parantaminen, päivittäistavaroiden saatavuus (kuljetuspalveluiden kehittäminen), hevosharrastajille oma maastorata (esim. Lintuharjun hiekanottoalue), lenkkipolut ja hiihtoladut Vihtavuori Maankäyttöön liittyviä kehittämistarpeita: Liikenneturvallisuuden parantaminen, retkireitistöjen markkinointi asukkaille Vehniä kylä päätien varrella Huolena: 4-tien perusparantaminen ja siihen liittyvät kyläteiden muutokset Maankäyttöön liittyvät kehittämiskohteet: kylän oman tieverkoston kehittäminen Savio Maankäytön kehittämiskohteet: lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet, uimaranta ja venesatama Puttolaan, kylätien parantaminen, kevyen liikenteen väylä kylän kohdalle, laajakaista, käyttövesi- ja jätevesijärjestelmän kehittäminen, Hyppäälle virallinen reitti, Hyppäävuorelle parkkipaikka 8

9 Kyläsuunnitelmat - Maankäytön kehittämisen näkökulmasta Kuusaa vireä kylä koskimaisemassa Keiteleen kanava kulkee kylän keskustan halki 450 asukasta, kymmenkunta kesälomataloutta Toiminnaltaan vahvimpia kyliä, kylälle on laadittu yleiskaava (tonttitarjonta lisääntyi), hyvät harrastus- ja liikuntamahdollisuudet Maankäytön kehittämiskohteet: koskialueen ympäristön parantaminen, kevyenliikenteen väylät, nopeiden valokuituyhteyksien kehittäminen Tarvaala kylä kiinnostaa Vireä kylä, palveluja, liikuntapaikkoja, tonttitarjontaa Kuhanniemen - Tarvaalan ranta- ja kyläyleiskaava, kaava on saanut lainvoiman Vapaita tontteja myytävänä etarvas Laukaan Tarvaalan kylän kehittämishanke Tavoitteena on luoda kattava ja keskitetty, digitaalisesti koostettu tieto- ja tarina-aineisto Tarvaalan verkkopalveluun Materiaalia voidaan tarinallisen tuotteistamisen kautta käyttää suunnittelun ja kehittämisen välineenä 9

10 Tonttivaranto Asuintontit & teollisuus- ja yritystontit Pientalotonttivaranto Asemakaavojen tontit riittävät n. 10 vuoden ajaksi, mutta tilanne vaihtelee taajamittain Paras tonttivaranto on kirkonkylän ja Lievestuoreen taajamissa Kirkonkylän tonttien kysyntä hiljentynyt, rakennuspaikat maastollisesti haasteellisia Suurin kysyntä kohdistuu Leppäveden alueelle, jossa tonttivaranto hupenee Taajaman fyysiset rajat alkavat tulla vastaan Keski-Laukaan painopisteet siirtyvät Vihtavuorikirkonkylä alueille ja yleiskaavojen mukaisille kyläalueille Vihtavuoressa on hyvä kysyntä pientalotonteille, kaavoitetut tontit on myyty sitä mukaa kun kunnallistekniikan rakentaminen edistynyt Lievestuoreen alueella on rakentamattomia tontteja, mutta niiden kysyntä ei ole niin vilkasta Teollisuus- ja yritystonttivaranto Kirkonkylän ja Leppäveden teollisuus- ja yritystonttien kysyntään pystytään vastaamaan kohtuullisesti Kirkonkylällä Rokkakankaan teollisuusalue muodostunut pienyrittäjien toiminta-alueeksi, alueelle saadaan sijoitetuksi vielä lisätontteja Lievestuoreen taajamassa on tontteja, mutta kysyntä heikkoa Leppäveden Vihtiälän alue kehittyy osana Innoroad Park logistiikkakeskusta. Maakunta- ja yleiskaavoissa osoitettu läpikulkuyhteys Vaajakoskelle teollisuus- ja yritysalueita tämän tien vaikutusalueelle Yritysten kannalta ongelmana on ollut sopivan tarjonnan puuttuminen. Laukaassa olemassa olevia yrityksiä on paljon ja niiden luontainen kasvu niin suurta, ettei toimitila- ja tonttikysyntään pystytä kaikin osin vastaamaan 10

11 Työvoima ja työpaikat 2000-luvulla työpaikat ovat Laukaassa lisääntyneet keskimääräistä nopeammin Erityisesti yksityisen sektorin palkansaajien määrä on lisääntynyt Väestökehityksen seurauksena työvoiman sekä työssäkäyvien määrä on kasvanut. Työttömien määrä on kasvanut. Maakuntakeskuksen huono työllisyystilanne näkyy myös Laukassa 11

12 Työvoima ja työpaikat Pendelöinti on yleistynyt voimakkaasti Valtaosa pendelöinnistä tapahtuu Laukaan ja Jyväskylän välillä Laukaassa työskentelee yli 2000 ulkopaikkakuntalaista. Heidän määrä on kasvanut, kun taas kotikunnassa työssäkäyvien laukaalaisten määrä on pienentynyt 12

13 Liikenne Valtatie 4 Vehniä-Äänekoski Keski-Suomen ELY-keskus suunnittelee valtatien 4 Vehniä Äänekoski tieosuuteen parannuksia Keski-Suomen lainvoimaisessa maakuntakaavassa nelostien Jyväskylä Äänekoski välille on esitetty ohjeellinen moottoritievaraus Tiehankkeesta tehdään YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi 13

14 Matkailu Laukaan tunnetuimpia matkailukohteita ovat Peurunka (Peurunka Center matkailualueen Master Plan, 2007), Varjola, Peurunkagolf sekä Lievestuoreella sijaitseva Nokkakiven Huvipuisto. Laukaan kirkonkylässä palvelee hyvin varustettu Laukaan satama. Keiteleen kanava kulkee Laukaan läpi. Kuva: 14

15 Maankäytön suunnittelu Yleiskaavat Keski-Laukaan eteläosan yleiskaava Kuhaniemi-Tarvaalan ranta- ja kyläyleiskaava (kaava on saanut lainvoiman ) Kanavareitin rantayleisosakaava, osa I & II Kirkonkylä osayleiskaava Kuusan yleiskaava Leppäveden osayleiskaava Leppävesi-järvi rantayleiskaava Lievestuoreen osayleiskaava Lievestuoreenjärven rantaosayleiskaava Oikeusvaikutteinen kanavareitin rantaosayleiskaava Vehniä osayleiskaava Vihtavuoren yleiskaava Vireillä olevat tai vireille tulevat Peurunka - Valkolan yleiskaava Vehniän yleiskaava Kuusveden rantayleiskaava Savio - Vuontee yleiskaava 15

16 Johtopäätökset lähtöaineistosta Laukaan VAHVUUKSIA ovat: positiivinen väestökehitys ja edullinen ikärakenne, keskeinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella, osaava työvoima, monipuolinen elinkeinorakenne (logistiikka, kauppa, rakentaminen & teollisuus), positiivinen työpaikkamäärän kehitys, puhtaat reittivesistöt Laukaan HEIKKOUKSIA ovat: suunnitelmallisen maapolitiikan puute, tonttikysyntään ei kaikin osin pystytä vastaamaan, nuorten poismuutto, toimitilojen puute, kapea palvelusektori, yhdyskuntarakenteen heikkous (ei selkeitä taajamia) Laukaan MAHDOLLISUUKSINA ovat: resurssit vastata yritysten sijoittumis- ja kasvutarpeisiin, uusien innovaatioiden ja raaka-aineiden käyttöönotto, informaatioteknologian, automatiikan ja robotiikan kehitys, Keski-Suomen metalli- ja metsäteollisuuden keskittymä, koulutetun työvoiman saatavuus, palveluyrittäjyyden ja matkailun kehittäminen Laukaan UHKINA ovat: seudullisen väestönkasvun pysähtyminen, talouskriisin jatkumine ja kuntatalouden heikkeneminen, kiinteistöjen ja vakuuksien arvon laskeminen, väärät strategiset valinnat sekä kuntarakenteeseen kohdistuvat ulkopuoliset uhkat 16

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA

PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA Pieksämäen kaupunki Espoossa 29.10.2008 AIRIX Ympäristö Oy Vitikka 1 H 02630 ESPOO Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4301 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Kehityskuva. Selostus 29.9.2008 ALAVIESKAN KUNTA

ALAVIESKAN KUNTA. Kehityskuva. Selostus 29.9.2008 ALAVIESKAN KUNTA ALAVIESKAN KUNTA Kehityskuva Selostus 29.9.2008 ALAVIESKAN KUNTA Raportissa käytetyt kuvat ja taulukot ovat AIRIX Ympäristö Oy:n, ellei kuvatekstissä ole toisin mainittu. SISÄLLYS: TIIVISTELMÄ... 4 1.

Lisätiedot

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT _ Maarit Puttonen 1 Laukaan kunta 2.7.2014 Kannen kuvat: Kuusa, Laukaan kirkonkylä, Vihtavuori, Vihtasilta, Leppävesi, Lievestuore. Keski-Suomen liiton kuva-arkisto

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVA 2016. Alueiden käytön strategia KAAVASELOSTUS JA STRATEGIARAPORTTI 17.10.2008 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN: 3.11.

ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVA 2016. Alueiden käytön strategia KAAVASELOSTUS JA STRATEGIARAPORTTI 17.10.2008 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN: 3.11. ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVA 2016 Alueiden käytön strategia KAAVASELOSTUS JA STRATEGIARAPORTTI 17.10.2008 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN: 3.11.2008 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT ASUNTO-OHJELMATYÖLLE...4 2.1 VALTAKUNNALLINEN ASUNTOPOLITIIKKA...4 2.2 KAUPUNGIN STRATEGIAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET; HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI...4 2.3

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

SIIKALATVA MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 1.3.2012. Kunnanhallitus hyväksynyt 19.3.2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 2.4.2012

SIIKALATVA MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 1.3.2012. Kunnanhallitus hyväksynyt 19.3.2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 2.4.2012 SIIKALATVA MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 1.3.212 Kunnanhallitus hyväksynyt 19.3.212 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 2.4.212 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A, 91 Oulu Puh.1 2414 6 Fax 1 2414 61 etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025

LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 LOHJAN KAUPUNKI SUUNNITTELUKESKUS OY Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuva 2025 LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

Kymppi R 2012 ohjelma

Kymppi R 2012 ohjelma Kymppi R 2012 ohjelma Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2022 Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Jyväskylän kaupunki 1 2.5.2012 Kymppi R 2012 ohjelman sisältö 1. Kymppi R ohjelman tavoitteet 1. Kymppi R

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

Siilinjärven maaseutuohjelma. Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015

Siilinjärven maaseutuohjelma. Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015 Siilinjärven maaseutuohjelma Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. MAASEUTUOHJELMAN LAADINTA.. 2 1.1. Ohjelman tarkoitus ja luonne 2 1.2. Ohjelman laadinta. 2 2. MAASEUDUN

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan hyväksymä 25.11.2013 Alkusanat

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET

KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 1 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 2 Sisällysluettelo Kuvaluettelo... 2 Karttaluettelo... 2 Taulukkoluettelo... 2 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET... 4 1. Maankäytön suunnittelun periaatteet...

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot