5/2011 CP-LEHTI. Matkalla Möhkön Jänissaareen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5/2011 CP-LEHTI. Matkalla Möhkön Jänissaareen."

Transkriptio

1 5/2011 CP-LEHTI Matkalla Möhkön Jänissaareen.

2 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, Helsinki - puh , fax keskus klo Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen p , Järjestöpäällikkö Marju Silander p , Palvelupäällikkö Ilona Toljamo p , Talouspäällikkö Tuula Kautiainen p , Jäsenasiat p , Aikuistoiminta Suunnittelija Ismo Kylmänen p , Liikuntatoiminta Suunnittelija Tiia Kantanen p , MMC HC- toiminta Suunnittelija Petra Peltonen p , Sopeutumisvalmennus Kurssisihteeri Anne Heiskanen p , Sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija Elina Perttula p , Taloussihteeri Pirjo Sweins p , Tiedottaja Sini Pälikkö p , Toimistotyöntekijä Tomi Rastivo p , Aluesihteerit Aira Eklöf p , Lemminkäisenkatu A, Turku Jari Turku p , Pellervonkatu 9, huone 1014,33540 Tampere Merja Partanen p , Minna Canthinkatu 4 C, Kuopio Sanna Saarimaa p Isokatu 47, Oulu Palveluasunnot Helsinki/Laajasalo Vastaava ohjaaja Jaakko Harju p , Muurahaisenpolku 6 B, Helsinki Turku/Halinen Vastaava ohjaaja Anne Holmberg p Paavinkatu 14 D 15, Turku Päivätoiminta Vastaava ohjaaja Jaana Raitio p , Malmin kauppatie 26, Helsinki Itsenäiseen elämään sopivin palveluin Koordinaattori Sari Laiho p Malmin kauppatie 26, Helsinki Liiku, opi, osallistu Projektipäällikkö Jarno Purtsi, p , Pyynikinkatu 25, Tampere Muuttuvat tulkkipalvelut Koordinaattori Pirkko Jääskeläinen p , Malmin kauppatie 26, Helsinki CP-LEHTI - CP-vammaisten, MMC- ja hydrokefalia-vammaisten jäsenlehti vuosikerta - Päätoimittaja Tomi Kaasinen - Toimittaja Sini Pälikkö - Viestintätoimikunta Paula Ahti, Jari Hautamäki, Vilja Pitkänen, Tomi Kaasinen, Marju Silander, Sini Pälikkö - Kansi Ismo Kylmänen - Tilaukset, osoitteenmuutokset Julkaisija Suomen CP-liitto ry - Ilmoitukset Bogatus Oy, PL 35, Helsinki, p Ilmestyminen 7 kertaa vuodessa, myös äänilehtenä, määräaikaistilaus 35e, kestotilaus 30e, ISSN Painopaikka Forssa Print 2011 CP-lehden ilmestymisaikataulu 2011 Aineiston jättöpäivä Ilmestymispäivä Tässä numerossa: Pääkirjoitus Tomi Kaasinen NÄKÖ JA NÄÖNKÄYTTÖ Näkötiedon käsittely keskushermostossa Lea Hyvärinen CP ja lapsen näkö Lea Hyvärinen CP-vammaisen lapsen näönkäyttö Ulla Eronen OPPIMINEN Oppijoiden näkökulma erilliseen erityisopetukseen Kaisu Hermanfors VAMMAISTUTKIMUKSEN SEURA Vammaistutkimuksen päivillä Mia Hemming Vammaisten vanhemmuus asenneongelmat Suomessa Sari Laiho LYHYESTI NV-TOIMINTA Aivot voivat hyvin, kun hymyilet Maarit Huovinen AIKUISTOIMINTA Möhkön valloitus Roope Järvinen KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI Turku palaa Satu Järviö LEIRIT Musiikkileiri Jääleiri ALUEELLISET UUTISET JÄRJESTÖPALSTA STKL Viimeiset kultaiset kunniamitalit MMC HC Hydrokefaliavertaistukea Lahdessa Ongella Sari Jakola Katseita & Tunteita Pauliina Nuutinen SPR HerzCamp 11 kokosi 59 arjen sankareita maailmalta Milla Ilonen & Henri Backman

3 CP-LEHTI 2011:5 PÄÄKIRJOITUS 3 TUTKITTU JUTTU Nothing about us without us iskulause on vammaispolitiikasta tuttu jo kolmen vuosikymmen ajalta. Tämän yleisesti hyväksytyn periaatteen mukaan vammaisten ihmisten tulee voida itse olla mukana siellä missä heitä koskevia suunnitelmia ja päätöksiä tehdään. Vastaavasti voidaan perustellusti edellyttää, että vammaisten henkilöiden asioita käsiteltäessä esim. viranomaisessa tarvitaan relevanttia tietoa päätösten ja suunnitelmien pohjaksi. Tuota tietoa vammaisten ihmisten tosiasiallisista olosuhteista tai erilaisten vaihtoehtojen sopivuudesta vammaisille ei ole useinkaan riittävästi käytössä. Suomalainen vammaishuolto on vuosikymmenien aikana heijastellut aina sen hetkistä käsitystä vammaisuudesta ja sen suhteesta muuhun yhteiskuntaan. Viime vuosituhannen alkupuolta on leimannut vammaisuuden näkeminen poikkeavuutena, joka edellytti vammaisten sijoittamista laitoksiin luvulta lähtien vammaisia on kuntoutettu niin, että he vammoineen voisivat toimia vammattomille suunnitellussa yhteiskunnassa. Vuosituhannen loppupuolella alkoi herätä ymmärrys siitä, että vammaisuuden sosiaalisen mallin mukaan vammainen voi olla yhteisönsä jäsen ilman jatkuvia kuntoutustoimenpiteitä kunhan yhteiskunnan rakenteet suunnitellaan kaikille sopiviksi. Perusteet suhtautumisessa vammaisuuteen tulevat liian harvoin empiirisestä tutkimuksesta, tavallisesti ne ovat lähinnä usein toistettuja ja sitä kautta todeksi muuttuneita olettamuksia. Tarvitaan siis koordinoitua ja järjestelmällistä vammaistutkimusta. Ongelmana on Suomessa ollut vammaistutkimuksen resurssien pirstaloituneisuus ja pienuus tutkimusmaailmassa. Vammaistutkimuksen oppituolin perustamistarve onkin ollut kirjattuna mm. vammaispoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotuksiin. Kuluvan vuoden keväällä 23 vammaisjärjestöä ja niitä lähellä olevaa yhteisöä keräsi yhteensä , joka lahjoitettiin Helsingin yliopistolle vammaistutkimuksen professuurin perustamiseksi kyseiseen yliopistoon. Ajankohta tällaisen keräyksen suorittamiselle oli hyvin otollinen, koska kesäkuun loppuun asti oli voimassa yliopistojen rahoitusta koskeva määräaikaislaki, jonka puitteissa valtio antaa 2,5-kertaisen vastinrahoituksen varainkeräyksellä saadulle summalle. Näin ollen kerätyllä summalla saadaan viisivuotinen vammaistutkimuksen professuuri Helsingin yliopistoon. Perustettava vammaistutkimuksen professuuri vahvistaa ja vakiinnuttaa vammaistutkimuksen asemaa Suomessa. Toivotamme kaikki vammaiskentän toimijat onnea ja menestystä uudelle oppituolille.

4 4 NÄKÖTIETO CP-LEHTI 2011:5 Näkötiedon käsittely keskushermostossa Lea Hyvärinen, LKT Näkötiedon prosessointi keskushermostossa on niin moniosainen asia, että sen käsitteleminen lyhyessä artikkelissa jää väkisinkin pinnalliseksi. Lisäkysymyksiin voin vastata kotisivullani Olen yrittänyt selittää jokaisen tekstissä esiintyvän lääketieteellisen termin, joka esiintyy potilaiden sairauskertomuksissa. Termit ovat kursiivilla, jotta ne on helpompi huomata. Ennen keskushermostossa tapahtuvan tiedon prosessoinnin analyysiä pitäisi tietää, mitä silmien verkkokalvoille langenneelle näkötiedolle on tapahtunut matkalla aivojen takaosassa olevan takaraivolohkon ensimmäiselle näköaivokuorelle eli onko näkötieto järjestyksessä, vääristynyt tai kuvat epätarkkoja. Aivotoiminnat pystyvät käyttämään epätarkkaa tietoa (= näöntarkkuusarvo on matala) hämmästyttävän hyvin, sen sijaan esimerkiksi keskeisessä näkökentässä olevien useiden pienten näkökenttäpuutosten, skotomien, vääristämän tiedon käsittely jää usein puutteelliseksi. Lisäksi pitäisi tietää, miten motoristen toimintojen häiriöt vaikuttavat silmien liikkeisiin. Katseen kohdistamiseen eli fiksaatioon, nopeisiin silmien liikkeisiin eli sakkadeihin (jotka ovat tärkeitä erityisesti lukemisessa) ja kuvan fokusoimiseen eli akkommodaatioon kiinnitetään usein liian vähän huomiota silmälääkärin ja optometrin tekemässä tutkimuksessa, minkä vuoksi päiväkodit ja koulut eivät tiedä lasten lähikatselun ja lukemisen vaikeuksista, ja lukulaseja tarvitsevilla lapsilla on harvoin silmälaseissaan lähikorjaus. Näitä kysymyksiä käsitellään tarkemmin tämän lehden toisessa artikkelissa CP ja lasten näkö. Toiminnallisesta näöstä kannattaa kysyä sekä silmälääkäriltä että optikolta, joiden pitäisi huolehtia myös siitä, että päänkannatus (jos se on heikko) on otettu huomioon silmälasien sankoja valitessa ja lukuosan paikkaa määritettäessä. Sangat ovat valitettavan usein liian matalat ja roikkuvat niin, että lapsi katsoo lasien yli eli laseista ei ole hyötyä. Tässä näkötiedon prosessoinnin kuvauksessa oletetaan, että kaikki edellä käsitellyt ongelmat on huomioitu ja aivoihin saapuva informaatio on jotakuinkin normaalia, jolloin aivotoimintojen havainnoiminen ja arvioiminen on selkeää.. A B C Kuva 1. A. Yleiskuva näkötiedon siirtymisestä silmästä ulomman polvitumakkeen (PT) kautta näköaivokuorille (V1 V8). B. Tektaalisen radan nelikukkula (NK) ja pulvinaaritumake (PU) välittävät nopeaa näkötietoa päälaenlohkon toimintoihin erityisesti liikkumisen ja liikkeen havaitsemisen aikana. C. Aivojen pinnalle voidaan summittaisesti merkitä tiedonsiirron suunnat takaraivolohkon varhaisesta prosessoinnista (V1-V8) ventraaliseen verkostoon (VV), dorsaaliseen verkostoon (DV) ja aivojen pinnalla vain osittain näkyvään peilisoluverkostoon (PSV), josta osa on piilossa ohimolohkon sisäpinnalla.

5 CP-LEHTI 2011:5 NÄKÖTIETO 5 Näkötieto kulkee silmistä näköhermoa (NH) ja näköjuostetta (NJ) pitkin ulompaan polvitumakkeeseen (PT) ja siitä ensimmäiselle näköaivokuorelle (V1). Tätä rataa kutsutaan retinokortikaaliseksi radaksi (retina = verkkokalvo, cortex = aivojen kuorikerros). Osa näkötiedosta, ns. tektaalinen rata, ohittaa polvitumakkeen ja pääsee suoraan päälaenlohkon toimintoihin nelikukkulan (NK) ja pulvinaaritumakkeen (PU) kautta (kuva 1 B) sekä vaikuttaa lukuisiin aivojen kuorikerroksen alapuolella oleviin, subkortikaalisiin toimintoihin. Tämä rata unohtuu usein käytännön työssä, minkä vuoksi sen välittämän näön merkitys jää huomiotta esimerkiksi puolikenttäpuutoksissa, hemianopioissa. Yleensä ei selvitetä, paljonko vammautunut puoli saa liiketietoa tektaalisen radan kautta. Puolikenttäpuutos on harvoin täysin sokea. Näkötietoa käsitellään neljässä kortikaalisessa eli aivokuoren verkostossa (kuva 1 C): 1) varhaisessa prosessoinnissa, joka tapahtuu näköaivokuoren alueilla (V1 V8), 2) ohimolohkon alaosan tunnistamistoiminnoissa, 3) päälaenlohkon tilassa suunnistamisen ja silmänkäden koordinaatiotoiminnoissa ja 4) peilisolujärjestelmän moninaisissa toiminnoissa. Kuvassa 1C tietovirtaa (englanniksi stream) kuvaavat nuolet on piirretty kaksisuuntaisiksi korostamaan sitä, että kunkin toiminnan lähtökohta on kortikaalinen aktiivinen alue, joka lähettää alapuolellaan oleville prosessoinnin tasoille vaatimuksen tuoda käsittelyyn kyseiselle alueelle tyypillistä näköinformaatiota. Koska virtaus on kahteen vastakkaiseen suuntaan, ei sana stream/virta kuvaa tilannetta oikein. Käytössä ovat sekä rata että verkosto, joista kumpikaan ei vielä ole vakiintunut kliiniseen käyttöön. Modifioitu. Dehaene in kirjan Reading in the Brain kuvasta 1.5 Kuva 2. Esimerkkinä tiedon kertymisestä voidaan käyttää sanojen näkemistä, jossa ensin matalimmalla tasolla koodataan viivojen suunnat. Kutakin kirjainta vastaava yksikkö tunnistaa kirjaimen osat, minkä jälkeen seuraavalla tasolla olevat sanayksiköt seulovat, löytyvätkö oman sanan rakennustarvikkeet. Dehaene in kuva perustuu McClellandin ja Rumelhartin artikkeliin, Psychological Review 1981, 88; Varhainen prosessointi Takaraivolohkon varhaisen prosessoinnin tapahtumista, koodauksesta ja hahmottamisesta saadaan tietoa useista kliinisistä mittauksista. Jos lapsi on käyttänyt silmiään yhdessä, kummastakin silmästä tuleva näkötieto kootaan solukkoihin, jotka yhdistävät, fuusioivat tiedon. Yhteisnäön pohjalta kehittyy stereonäkö, joka voidaan mitata. Varhaisen prosessoinnin tasolla koodataan esineiden ja niiden kuvien rajaviivat, suunta ja pituus, minkä perusteella korkeammissa aivotoiminnoissa esineiden pituus ja suunta voidaan arvioida puhtaasti visuaalisesti ja käden toiminnan tarkkuutena (kuva 3 A, B ja C).Viivojen prosessoinnissa aivot näyttävät olettavan, että lähekkäin olevat saman suuntaiset viivat ovat yhden viivan osia, mikä johtaa illusooristen kuvien näkemiseen (kuva 3 D). Myös katkonaisten viivojen muodostamat kuviot voidaan havaita aivan kuin kuviot olisivat piirretyt yhtenäisillä viivoilla (visual closure) (kuva 3 E), >>>

6 6 NÄKÖTIETO CP-LEHTI 2011:5 A B C D E Kuva 3. A. Suorakaiteita siirtävän käden visuaalisen ohjauksen tarkkuus näkyy siitä, että sormien etäisyys on tarkasti oikea juuri ennen kuin lapsi tarttuu suorakaiteeseen. B. Kun suorakaide laitetaan saman pituisen tumman palikan päälle, nähdään tapahtuuko visuaalinen valinta epäröimättä, kuten tässä. C. Kortti annetaan lapsella vaakasuorassa, jos postilaatikon aukko on pystysuorassa. Jos lapsi ei hahmota suuntia, kortti törmää testin pintaan siinä asennossa, jossa se on annettu lapselle. D. Tässä kuvassa näkyvän suorakaiteen määrittäviä viivoja ei ole olemassa; kyseessä on illuusio. E. Katkoviivoilla voidaan esittää kuvio, jos katsojalla on kyky mielessään yhdistää viivat ja muodostaa ympyräkuvio. Peilisolujärjestelmä Korkeammista kortikaalisista toiminnoista peilisolujärjestelmän vaikutus vauvan kehitykseen on näkyvissä kohta syntymän jälkeen ja käsitellään siksi ensimmäiseksi. Peilisolujärjestelmä tai -verkosto saa nimensä siitä, että samat aivosolut, jotka ovat aktiivisia esimerkiksi käden ojentuesa tarttumaan esineeseen, ovat aktiivisia myös, kun lapsi tai aikuinen seuraa katseellaan toisen henkilön vastaavaa liikettä. Tämän aivotoiminnan avulla jo nelikuinen vauva seuraa kiinnostuneena pari kuukautta vanhempien vauvojen maalaamista. Kun vauva kuuden kuukauden iässä pääsee lattialle touhuamaan, hän on valmis aloittamaan leikin, kun taas samanikäiset vauvat, jotka eivät ole aikaisemmin katselleet maalausleikkiä, ihmettelevät näkemäänsä ensimmäisenä päivänä (kuva 4 A ja B). Katselun aikana pieni vauva kokee liikkeet omassa motorisessa järjestemässään, vaikkeivät kädet vielä pysty tekemään vastaavia liikkeitä. Jos peilisoluverkoston toiminta on häiriintynyt kuvan epätarkkuuden takia, tilannetta pitää korjata parantamalla kontrastia ja yksinkertaistamalla liikesarjoja sekä kertomalla, mitä tapahtuu. Peilisolujen toiminta on keskeisen tärkeää varhaisen kommunikaation kehittymisessä. Vauvat alkavat kopioida ilmeitä jo päivän tai parin ikäisinä (kuva 4 C) ja kuuden viikon iässä vauvalla pitäisi olla normaali, napakka katsekontakti viikon iässä (kuva 4 D) vauva on oppinut vastaamaan ilmeisiin välittömästi. Neljän kuukauden ikäisten vauvojen on todettu olevan niin herkkiä äidin mielentilalle, että he saattavat tunnistaa äidin alkavan depression ennen kuin kukaan muu on epäillyt sitä ja osoittavat sen vetäy- A B C D Kuva 4. A ja B. Vauvat katselevat tarkkaan, mitä vierustoveri tekee ja matkivat sitten käden liikkeitä (Porin Taidemuseon Vauvojen Värikylvyn osallistujia). C. Ilmeiden matkiminen on mahdollista jo kohta syntymän jälkeen. Vastasyntynyt saattaa kopioida myös hymyn, mikä vaatii lukuisten kasvolihakset toimintaa. Vauva siis näkee ilmeliikkeet ja pystyy siirtämään näkemänsä lihastoimintojen ohjelmoimiseen ja toteuttamiseen. D. 12 viikon iässä kommunikaatioon liittyvä ilo, sosiaalinen hymy, vahvistaa vauvan ja vanhempien välistä sidettä ja yhdessä oloon liittyvä mielihyvä tukee aivojen kehittymistä.

7 CP-LEHTI 2011:5 NÄKÖTIETO 7 tymällä kontaktista, jos äiti yrittää peittää tunteitaan ja jutella korostetun iloisesti. Jos vauva näkee vanhempien kasvot niin epäselvästi, ettei sosiaalinen hymy ilmaannu tavalliseen tapaan, kommunikaatiota tulee tukea tuntotiedon avulla pitämällä vauvan käsiä aikuisen kasvoilla, erityisesti suun seudulla ja äänihuulien kohdalla kaulalla. Peilisolujen toiminta kattaa myös puheen. Vanhempia neuvotaan siksi seuramaan vauvan kehonkieltä ja juttelemaan ja laulamaan paljon. Vanhempien ja vauvan kommunikaation tukeminen tulisi aloittaa viivyttelemättä heti, kun varhaiskommunikaation vaikeus on havaittu. CP aiheuttaa usein myös heikon akkommodaation, mikä tulee kompenoida lähilaseilla, lukulaseilla, joilla vauva lukee aikuisten kasvoja kuin avointa kirjaa. Ohimolohkon alaosan tunnistamistoiminnot Henkilöiden, esineiden ja kuvien tunnistaminen perustuu siihen, että kohde on nähty aikaisemmin siksi selvästi, että siitä on muodostunut muistikuva, joka on tallennettu muistilokeroonsa. Kun kohde nähdään seuraavan kerran, siitä syntyvää kuvaa verrataan muistissa oleviin kuviin. Jos sieltä löytyy sama kuva, kohde tunnistetaan.muisti rakentaa joskus havainnon, joka ei perustu käytettyyn näkötietoon vaan on yhdistelmä samantapaisesta vanhasta kuvasta ja ympäristöön liittyvistä vihjeistä, jolloin tilanteen arviointi voi mennä pahasti pieleen. Aivotoiminnalle on tyypillistä, että kustakin tunnistamistoiminnosta vastaava aivokuoren alue vaatii jatkuvasti itselleen kuuluvaa informaatiota. Jos jokin tunnistamistoimintoa hoitava aivoalue ei ole kehittynyt, vastaavaa näkötietoa ei valita sisään tulevasta tietotulvasta ja vauva/lapsi ei ole tietoinen kyseisestä ilmiöstä. Harvinainen, mutta merkityksensä takia tärkeä tunnista- mistoiminnon puute on kasvojen tunnistuksen puuttuminen. Jos se puuttuu, vauva/lapsi on kasvosokea, ei tunnista edes perheenjäseniä. Koska tällainen puutos vaikuttaa lapsen sosiaalisen käyttäytymisen kehitykseen, se tulee tunnistaa varhain ja siksi se on otettu uusiin neuvolan seurantatutkimuksiin tehtäväksi 8 ja vielä 18 kuukauden iässä. Miten usein kasvosokeus on autisten piirteiden syy, sitä ei ole kattavasti selvitetty. Kasvosokeuteen liittyy usein maamerkkien tunnistamisen vaikeus ja pintojen rakenteen hahmottamisen vaikeus. Kaikkia kolmea toimintoa voidaan harjoittaa, jos lapsen kapasiteetti sen sallii ja kuvakäsite on niin vahva, että siihen perustuen voidaan harjoittaa puuttuvia tunnistamistoimintoja. Ne eivät muutu normaaleiksi, mutta lapsi kehitää muita tunnistamistoimintoja kompensoimaan puutosta. Jo 4-vuotias lapsi ymmärtää, että hänen vaikeuttaan tunnistaa kasvot voidaan kompensoida kiinnittämällä huomio henkilöiden muihin erityispiirteisiin ja muistamalla ne. Tunnistaminen ei silloin tapahdu niin välittömästi kuin normaali kasvojen tunnistus, erityisesti ilmeiden tunnistaminen vie selvästi enemmän aikaa, koska se perustuu kasvonpiirteiden analyysiin, ei välittömään kokemiseen. Tunnistamistoiminnot Yksityiskohtien ja kuvakokonaisuuksienhahmottaminen Virheiden ja puutuvien kuvan osien havaitseminen Pintojen rakenteiden ja tekstuurien hahmottaminen Kasvojen, kasvojen ilmeiden ja kehonkielen tunnistaminen Maamerkkien, konkreettisten objektien ja niiden kuvien tunnistaminen Konkreettisten objektien tyyliteltyjen kuvien tunnistaminen Abstraktien muotojen tunnistaminen (kirjaimet ja numerot) Nähdyn kuvan vertaaminen muistissa olevaan kuvaan Kuvasarjojen sisällön ja järjestyksen hahmottaminen Kuvien kopiointiin liittyvät visuaaliset vaikeudet Ruuhkailmiö, tekstien ja kuvien skannaaminen Liikkeeseen perustuva kuva, biologinen liike >>>

8 8 NÄKÖTIETO CP-LEHTI 2011:5 A B C D Kuva 5. Tunnistamistoimintojen testejä. A. Standardi lähinäöntarkkuustesti, B. Lähinäöntarkkuustestin kääntöpuoli, jossa on tiheästi ryhmiteltyjä kuvioita ruuhkailmiön toteamiseksi. C. Pepi-testi, figure- in-motion ilmiön testi. D. Johanssonin Kävelevä mies-testi. Pepi-testin ja Johanssonin Kävelevä mies-testin voi kopioida kotisivultani Osalle tunnistamistoiminnoista on olemassa kliininen testitilanne. Näöntarkkuustestit ovat varmaan tutuimmat tunnistamistestit. Niissä käytetään lasten testissä konkreettien esineiden yksinkertaisia kuvia, yläkoululaisten testissä abstrakteja kuvioita, numeroita. Ruuhkailmiö eli increased crowding effect todetaan usein näöntarkkuuslähitestin avulla, jos tiheästi ryhmiteltyjen optotyyppien osio (25% tai 12%:n välit) antaa yli 2 riviä huonomman näöntarkkuuden kuin standarditesti. Pepi-testi ja Johanssonin biologisen liikkeen testi antavat viitteitä liikkeen näkemisestä, mutteivät nopeiden liikkeiden näkemisestä. Nopeat liikkeet ovat tärkeitä useissa joukkuepeleissä, mutta myös tenniksen ja erityisesti pöytätenniksen seuraamisessa, liikenteessä ja kommunikaatiossa, jossa suun liikkeet ovat lyhyitä, erittäin nopeita liikkeitä, mikä tulisi muistaa erityisesti huulion lukemisen opettamisessa kuulovammaisille lapsille mutta myös kaikessa kommunikaatiossa. Tälle liikkeen näkemisen alueelle tulisi saada lisää lapsille sopivia testejä. Jos jollekin toiminnolle ei ole olemassa testiä, sitä selvitetään seuraamalla lapsen touhuja kotona, päiväkodissa ja koulussa. Osa korkeammista toiminnoista kehittyy vasta kouluiässä. Tunnistamistoiminot ovat normaalisti kiinteässä yhteydessä päälaenlohkon toimintoihin. Kohteen ympäristö vaikuttaa usein kohteen havaitsemiseen. Matala kontrasti objektin ja taustan välillä vaikuttaa kohteen huomaamiseen, paitsi jos kohde liikahtaa. Ympäristön värit vaikuttavat siihen millaisena näemme tietyn objektin värin. Näkemämme ja kokemamme kuvat ja ympäristömme ovat kaksi eri asiaa. Se, mitä koemme näkevämme, on aivojen monella tavalla muokkaamaa näkötietoa. Jos lapsen aivoissa on synnynnäisesti tai varhain tapahtuneita rakenteellisia vaurioita, on selvää, että lapsen toiminnallisessa näössä ja muissakin toiminnoissa on erikoisia piirteitä, joihin tulee ottaa kantaa varhaiskuntoutuksessa. Kahden vuoden iän jälkeen tapahtuneiden aivovaurioiden aiheuttamat näön toiminnalliset muutokset muistuttavat aikuisten vammoja. Tilaan orientoituminen ja käden toimintojen ohjaus Tietoisuus kehosta, kehonkuva Tilakäsite, tietoisuus ympäröivästä tilasta, suunnista ja etäisyyksistä Lähi- ja kaukotilan hamottaminen (egosentrinen ja allosentrinen tila) Orientoituminen tilaan, karttaan pohjautuva, reitteihin pohjautuva Liikenäkö, syvyysnäkö, simultaani hahmottaminen Silmä-käsi koordinaatio tarkoissa tehtävissä Tavaroihin tarttuminen ja heittäminen Piirtäminen vapaalla kädellä Kopioiminen läheltä/taululta Päälaenlohkon eli dorsaalisen verkoston toiminnoista vain silmä-käsi-koordinaatiota ja suuntien hahmottamista voidaan tarkkailla tavanomaisen lääkärin tutkimuksen aikana suorakaide-testin, postilaatikko-testin, LEA palapelin ja erilaisten palikoilla rakentamisen ja mallien kopioimisen aikana. Kaikki muut päälaenlohkon visuaaliset toiminnot joudutaan selvittämään päiväko-

9 CP-LEHTI 2011:5 NÄKÖTIETO 9 din ja koulun tavanomaisten tehtävien yhteydessä. Tilaan orientoituminen ja liikkumisessa käytetyt strategiat selviävät heikkonäköisen lapsen liikkumistekniikkojen opetuksen osana. Kaikkien neljän toiminnallisen näön alueen arvioimisessa korostuvat perheiden, terapeuttien ja päiväkodin/koulun henkilökuntien havainnot. Lääkäreillä on harvoin aikaa seurata lasten toimintoja arjessa. Tästä syystä videotallennukset ovat arvokkaita, samoin kuin kliinisten testitilanteiden rekisteröinti videolle. Ongelmana on videoiden olennaisten osien leikkaaminen ja analyysi kuntotustiimin kanssa. Siihen tarvittavaa aikaa ei ole varattu yhdenkään lääkärin työaikaan. Jotta tutkimustekniikat kehittyisivät, pitäisi yksityiskohtaista analyysia voida tehdä ainakin joidenkin tutkittavien kohdalla. Samoin perheiden tekemien havaintojen ja lisähavaintojen tekemisen strukturointi olisivat tärkeitä. Lasten terapiat ja kasvatus jäävät pääosin vanhempien varaan, josta syystä heidän tulisi saada riittävästi tietoa ja kädestä pitäen ohjausta. Monen CP-lapsen suurin ongelma on inhibitooristen toimintojen heikkous, mikä tarkoittaa sitä, että ympäristöärsykkeet pääsevät keskushermostoon tavallista voimakkaammin ja häiritsevät kaikkia toimintoja, erityisesti keskittymistä vaativissa tehtävissä. Osalla lapsista myös tasapaino häiriintyy ja kuullun ja nähdyn informaation hahmottaminen vaikeutuvat. Päiväkodeissa ja kouluissa on nyt enenevässä määrin lapsia, joiden pitäisi olla hyvin strukturoidussa, hiljaisessa ja rauhallisessa oppimistilanteessa voidakseen keskittyä tehtäviin. Luokkien etuosan seiniltä pitäisi poistaa kaikki kuvat, siirtää lasten piirustukset takaseinälle ja äänisaaste minimoida, muuten vammaiset lapset eivät ole integroidussa opetuksessa. Kysymys on suuresta lapsijoukosta. Kouluikäisiä vaikeasti liikuntavammaisia lapsia on lähemmäs 7000 ja vaikeasti kehitysvammaisia lapsia yli 3000 ja heistä suuri osa on heikkonäköisiä. Heidän lisäkseen on huomattavasti suurempi joukko lievemmin liikuntavammaisia, kehitysvammaisia ja autistisia koululaisia. Heilläkin on runsaasti näköongelmia, joita ei ole selvitetty eikä rekisteröity. Suurin ryhmä on lapset, joilla on Down syndrooma. Käypä hoito suosituksen mukaan heidän taittovirheensä ja akkommodaatiokykynsä tulisi mitata ensimmäisten viikkojen aikana. Suurten ryhmien lisäksi on pieni ryhmä kuulonäkövammaisia lapsia, joilla on aivovaurion aiheuttama näkövamma. Aivovaurio voi myös kohdistua ainoastaan näkemiseen, jolloin lapsella voi olla täysin normaali näöntarkkuus, kontrastiherkkyys ja näkökenttä, mutta esimerkiksi kasvojen tunnistus, tilakäsite ja tilassa orientoituminen voivat puuttua, jolloin kyseessä on vaikeasti heikkonäköinen lapsi, jonka perheen tulisi saada varhaiskuntotusta ja myöhemmin opetusta suunnitellessa saada Näkövammaisten koulun erityisopetuspalvelut. Lasten diagnoosi saattaa myöhästyä vuosia, koska neuvolan ja koulun näköseulat eivät poimi pelkästään näköä vaurioittavia aivovammoja. Aivotoiminnoista tulisi siksi saada enemmän tietoa sekä terveydenhoidon että opetuksen aloille, jotta näitä lapsia ei virheellisesti tulkittaisi autistisiksi ja lievästi kehitysvammaisiksi. Aina, jos lapsi useissa toiminnoissa on ikätasossa, mutta muutama toiminto on huomattavasti heikompi, kyseessä on spesifinen puutos, jonka syy pitää selvittää. Varhaisiin aivovaurioihin liittyvien näköongelmien selvittäminen ei ala suositusten mukaisesti ensimmäisten elinviikkojen ja kuukausien aikana ja varhaiskuntoutus alkaa usein yli puoli vuotta myöhässä eli perheet ovat jääneet ilman tukea kaikkein vaikeimpana aikana. Vauvojen aivovaurio aiheuttaa pitkiä sairaalahoitoja, joten varhaiskuntotutuksen aloittaminen osana perushoitoa pitäisi saada kaikkien erikoisalojen tehtäväksi, samoin näönkuntoutuksen jatkuminen sairaalahoidon jälkeen keskeytymättömänä osana lapsen varhaiskuntotutusta. Riskivauvat tunnetaan. Heidän näkönsä tulisi tutkia perusteellisesti, ei ainoastaan silmien rakenne.

10 10 LAPSEN NÄKÖ CP-LEHTI 2011:5 CP ja lapsen näkö Lea Hyvärinen, LKT Ennen kuin luette tätä tekstiä, kannattaa tutustua näköjärjestelmän toimintaa koskevaan artikkeliin tämän lehden sivuilla 4 9. Siinä on useita lasten näkemistä koskevia perusasioita. Tässä tekstissä asioita käsitellään ikäjärjestyksessä samaan tapaan kuin ne on kuvattu uudessa neuvoloiden ja koulujen Menetelmäkäsikirjan näköä koskevassa osassa, mutta ensiksi tavallisimmasta ongelmasta. Mitä voi tapahtua, jos näköongelmaa ei havaita ja hoideta Olen lukuisia kertoja tavannut perheitä, joiden vauvan puuttuvaa katsekontaktia ja näönkäytön poikkeavuutta ei oltu huomioitu neuvolassa eikä sairaalassa ja varhaiskommunikaatio ja perheenjäsenten väliset suhteet eivät olleet kehittyneet normaalisti. Tyypillinen kertomus Lapsella ei ollut normaalia katsekontaktia 4 8 viikon iässä, ei normaalia visuaalista kontaktia vanhempiinsa vauvaiässä eikä oikein sen jälkeenkään. Useinmiten vauva oli ollut ensimmäisten kuukausien aikana selvästi hypotooninen, minkä jälkeen motorinen kehitys oli vähitellen tullut lähes normaaliksi.jos lapsi on tullut tutkimuksiin vasta lähes 2-vuotiaana, hän on ollut vähäisestä spastisiteetista huolimatta vilkkaasti liikkuva, joka paikkaan ehtivä menijä, joka ei pysähtynyt leikkimään eikä katsellut kasvoja.näköön voimakkaasti painottuva varhaiskommunikaatio oli jäänyt puutteelliseksi. Vanhemmat olivat kokeneet, ettei vauva ollut emotionaalisesti läsnä eikä tilanne ollut parantunut toisen ikävuoden aikana. Lapsella oli katsottu olevan keskittymisvaikeuksia ja autistisia piirteitä. Perheen tilanne oli joskus ollut lähes kaoottinen vilkkaan, tottelemattoman lapsen kanssa. Tutkimustilanteissa on ollut ilmeistä, ettei vauva/lapsi katsele tutkimusleluja vaan katsoo niiden ohi tai läpi.usein lasta kiinnostavat vain testileluihini kuuluvat kiinalaiset meditaatiopallot, jotka ovat kiiltävät, muita leluja painavammat ja joissa on miellyttävän hiljainen gongin ääni. Lasta ei saa kiinnostumaan kuvista vaan kuvien tullessa lähemmäs lapsi katsoo niiden läpi, ei kohdista katsettaan ja mustuaiset eivät pienene. Dynaamisen retinoskopian aikana silmien taittovoimassa ei tapahdu muutosta. Jos muutaman tutkimusyrityksen jälkeen lapsi pysähtyy sen verran, että hän katsoo kerran kunnolla vahvojen lähilasien läpi pientä lelua tai äitinsä kasvoja, hän hiljenee katsomaan kohdetta ja mustuaiset pienenevät. Lyhyt tutkimus osoittaa, että lapsen akkommodaatio on ollut niin heikko, ettei lähelle katsominen ole onnistunut ilman lukulasia. Lapsi on ollut suttuisen lähikuvan varassa ja varhaiskehitys on ikävästi häiriintynyt. Hoidoksi tarvitaan lukulasit ja kommunikaation tukeminen,jolloin autistiset piirteet saattavat hävitä muutamassa päivässä, mutta voivat myös kestää pitempään. Tällainen tapahtumasarja on siksi tavallinen, että tutkimustilanteesta on kertynyt useita videoita, joissa lapsen reaktio on selvästi nähtävissä.olen ottanut kaksi videoa uuteen kirjaani What and How Does This Child See?, jotta tulevaisuudessa perheet säästyisivät tältä ahdistavalta kokemukselta, joka on sotkenut lapsen ja perheen kehitystä usein jo yli vuoden ennen kuin päästään diagnoosiin. Videosta tehdyistä valokuvista voi aavistaa tilanteen dramaattisuuden, mutta vasta lapsen käytöksen muuttumisen kokeminen muutaman sekunnin aikana videoa katsoessa painaa sen mieleen niin, ettei se koskaan unohdu. Jos lapsen kokonaiskehitys on viivästynyt, viivästyy myös silmälasien saaminen usein niin, että monella kehitysvammaisella, liikuntavammaisella koululaisella ei ole lähilaseja. Toivottavasti lähitestin käyttöönotto neuvoloissa ja kouluilla tulee poistamaan tämän epäkohdan. Poikkeaviksi, joskus autistisiksi tulkitut piirteet lapsen käytöksessä voivat johtua visuaalisesta deprivaatiosta, jonka vuoksi lapsi ei ole nähnyt ilmeitä eikä siten ole saanut kontaktia vanhempiinsa. Vau-

Hoitolasit. Lea Hyvärinen, LKT Optometria-päivät Helsingissä 5-6.11. 2011

Hoitolasit. Lea Hyvärinen, LKT Optometria-päivät Helsingissä 5-6.11. 2011 Hoitolasit Lea Hyvärinen, LKT Optometria-päivät Helsingissä 5-6.11. 2011 Lasten silmälaseilla pyritään vaikuttamaan joko näön kehittymiseen, oikaisemaan karsastuksia tai suojaamaan häikäistymisherkkiä

Lisätiedot

2/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille

2/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille 2/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna

Lisätiedot

7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 CP1007_kansi 1 1 2.12.2010, 18:28

7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 CP1007_kansi 1 1 2.12.2010, 18:28 7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

HAITTA VAI EI. tarkoitukseen johon sitä ei ole tarkoitettu. Haittaluokitus on alun perin luotu tapaturmavakuutuslain

HAITTA VAI EI. tarkoitukseen johon sitä ei ole tarkoitettu. Haittaluokitus on alun perin luotu tapaturmavakuutuslain 1/2009 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Avustajapalvelu Sopeutumisvalmennuskurssit 2009 Asiaa muuttuvista tulkkipalveluista Tarjontaa nuorten viikonloppuun Lasten ja nuorten liikuntaleiri 2 SISÄLLYS CP-LEHTI

Lisätiedot

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua 7/2011 CP-LEHTI Rauhallista joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

1/2012 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vammaisten ihmisoikeuksista

1/2012 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vammaisten ihmisoikeuksista 1/2012 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vammaisten ihmisoikeuksista 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2012:1 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16

Lisätiedot

5/2012. CP-Lehti M Ä P U R. N s. 53. SUPERHIIRI VIIKINSAARESSA s. 34

5/2012. CP-Lehti M Ä P U R. N s. 53. SUPERHIIRI VIIKINSAARESSA s. 34 5/2012 CP-Lehti M AH T A V AA M Ä P U R JE H DI N s. 53 SUPERHIIRI VIIKINSAARESSA s. 34 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh.

Lisätiedot

3/2012 CP-LEHTI. Kirsi Tuovinen kertoo uudesta työharjoitteluun liittyvästä projektista s. 51

3/2012 CP-LEHTI. Kirsi Tuovinen kertoo uudesta työharjoitteluun liittyvästä projektista s. 51 3/2012 CP-LEHTI Kirsi Tuovinen kertoo uudesta työharjoitteluun liittyvästä projektista s. 51 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2012:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407

Lisätiedot

3/2012 CP-LEHTI. Kirsi Tuovinen kertoo uudesta työharjoitteluun liittyvästä projektista s. 51

3/2012 CP-LEHTI. Kirsi Tuovinen kertoo uudesta työharjoitteluun liittyvästä projektista s. 51 3/2012 CP-LEHTI Kirsi Tuovinen kertoo uudesta työharjoitteluun liittyvästä projektista s. 51 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2012:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407

Lisätiedot

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot

2/2013. CP-Lehti. Tanssijan tiellä s. 5

2/2013. CP-Lehti. Tanssijan tiellä s. 5 2/2013 CP-Lehti Tanssijan tiellä s. 5 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540 fax 09-5407 5460 www.cp-liitto.fi toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

5/2009 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista

5/2009 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista 5/2009 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Lisätiedot

1/2014 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Sosiaalityön ammatillisuus vammaispalveluissa s. 5

1/2014 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Sosiaalityön ammatillisuus vammaispalveluissa s. 5 1/2014 CP-LEHTI Tässä numerossa: Sosiaalityön ammatillisuus vammaispalveluissa s. 5 Suomen CP-liitto ry FINLANDS CP-FÖRBUND RF & THE FINNISH CP ASSOCIATION Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540

Lisätiedot

5/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Lähikuvassa Vilja Jurvanen Espanjalaista perhe-elämää Vammaisten työllisyydestä Ruotsissa ja USA:ssa

5/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Lähikuvassa Vilja Jurvanen Espanjalaista perhe-elämää Vammaisten työllisyydestä Ruotsissa ja USA:ssa 5/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Lähikuvassa Vilja Jurvanen Espanjalaista perhe-elämää Vammaisten työllisyydestä Ruotsissa ja USA:ssa 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2008:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA

KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA Ritva Hoikkala Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos 2013 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA!

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! Kouluttaja: FM, puheterapeutti Heli Knuutila, Tutoris Oy Ohjelma: 8.30 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 10.15 Teoriaa

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat. Nina Sainio

Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat. Nina Sainio i Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat Nina Sainio Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Roope Raisamo Joulukuu 2005 ii Tampereen yliopisto

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2/2010 1/2010 CP-LEHTI Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus

Lisätiedot

3/2007. Minä osaan! Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista

3/2007. Minä osaan! Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista 3/2007 Minä osaan! Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista 3/2007 Löytyykö oikea työ 3 Päivähoitoon menon aika 4 Vammautumisprosessi ja sen käsitteet 6 Judo on vapauden laji 9 Hauskinta on harjoitella

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Mahdollisuus vuorovaikutukseen Arla valmiina muutokseen. Tavoitteena mielekäs kieli. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista

Mahdollisuus vuorovaikutukseen Arla valmiina muutokseen. Tavoitteena mielekäs kieli. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 4 2008 Mahdollisuus vuorovaikutukseen Arla valmiina muutokseen Tavoitteena mielekäs kieli Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 Pääkirjoitus Tavoitteena mielekäs kieli Puheterapia

Lisätiedot

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen 2 2011 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Eläkeläiskoira Yde opastaa Tiinaa Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen Pistelukutaito ei saa hävitä 34 38 16 tässä numerossa 3 4 8 16 19 20 22 26 28 29 32

Lisätiedot

Kyl mä pärjään! Kuvia kaikille Mikä on ammatillinen kuntoutussuunnitelma? Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin

Kyl mä pärjään! Kuvia kaikille Mikä on ammatillinen kuntoutussuunnitelma? Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin 4 2007 Kyl mä asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista pärjään! Kuvia kaikille Mikä on ammatillinen kuntoutussuunnitelma? Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin tässä numerossa 3 4 7 Pääkirjoitus liitto

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas Suomen CP-liitto ry CP-Opas Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh.: 09 5407 540 Faksi: 09 5407 5460 E-mail: toimisto@cp-liitto.fi www.cp-liitto.fi Kuva: Mari Soininen Sisällys Lukijalle...5

Lisätiedot

AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0. AiMo-käsikirja. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta

AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0. AiMo-käsikirja. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta Opas aistimonivammaisuudesta Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2014 Eteva kuntayhtymä 2014 Eteva kuntayhtymä

Lisätiedot