No 3 ~ tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoot eväitä työhyvinvointiin VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 3 ~ 2010. tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoot eväitä työhyvinvointiin VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING"

Transkriptio

1 No 3 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 Viheralueyksikössä kesän tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoot eväitä työhyvinvointiin MERITUULI / HAVSVINDEN 1

2 Kuva: Pekka Mäkynen sisältö / innehåll VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING VERKKOTUULI nro 2/2010 on ilmestynyt henkilöstöpalveluiden kotisivulla osoite: intra.vsa.vaasa.fi/henkilöstöpalvelut/ tai ulkoa www1.vaasa.fi/henkilöstöpalvelut/ SISÄLTÖ Työsuojelu kaupungin työpaikoilla Riitta Viitala esimieskoulutuksen luennoitsijana Esimiesten ja asiantuntijoiden iltapäiväkahvit käynnistyivät Kriisiviestinnän lyhyt oppimäärä Yhteisötyönohjaus Vaasan seudun avustajakeskus ym. Seuraava Verkkotuuli ilmestyy Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 31. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Salli Hietikko Taitto Ombrytning: Mikael Matikainen Graafiset palvelut/grafiska tjänster Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viikko/Vecka 36 Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Kannen kuva Pärm bild: Pekka Mäkynen 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Viheralueyksikössä kesän tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoiden tavoite: Hyvinvointi lisääntyy, sairaspoissaolot vähenevät ja tuottavuus paranee 8 Kuntakierrokselta eväitä työhyvinvointiin 9 Mitä yhteistä on ravintokuiduilla, vesijumpalla ja teatterikerholla? 10 Työharjoittelu mahdollisuus nuorelle ja työnantajalle 11 Työharjoittelu tuo sisältöä Johannan päiviin 12 Media betyder möjligheter 13 Ammattiopiston imago kiillottuu yhteisissä talkoissa 14 Kun elää pitkään, kokee paljon tullipakkahuoneesta taidekeitaaksi 15 Uusi työntekijä Susanna Saari 16 Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset Kommunsektorns kollektivavtal 17 Vaasan Siivouspalvelut tutustui Kauhavan uuteen siivousorganisaatioon 19 Kiitokset Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, liikunta- ja vapaa-aikavirasto Hautaluoma Maria, kasvatus- ja opetusvirasto Hudd Eva, tekninen toimi Leppäkorpi Minna, luottamusmiehet Lillback-Peltonen Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Murto Liisa, sosiaali- ja terveysvirasto Oksanen Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Seppo Tuula, sosiaali- ja terveysvirasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi Ensimmäinen palvelustrategia tekeillä Den första servicestrategin under arbete Osana kaupungin strategian uudistamista tehdään kaupungin palvelustrategia. Tässä määritellään miten palvelut tuotetaan lyhyellä aikavälillä (3-4 v.) ja pitkällä eli noin 10 vuoden kuluttua. Palvelustrategiassa on kyse muutosten ennakoinnista ja siitä, miten kuntapalvelut järjestetään eri toimialoilla. Palvelustrategiaa valmistelee työryhmä, jossa on edustajia keskushallinnosta ja suurimmista hallintokunnista. Työryhmän pj on hallintojohtaja Veli-Matti Laitinen ja sihteeri Tarja Lahtonen. Projektisihteerinä työskentelee opiskelija Hannu Pihlaja. Mikäli sinulla on ajatuksia tai toiveita palvelustrategiasta, niin ota ihmeessä meihin yhteyttä! Palvelustrategiassa määritellään mitkä palvelut kaupunki tuottaa itse, mitkä hoidetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja mitkä hankintaan markkinoilta. Vaihtoehtoisia järjestämistapoja ovat esim. ostopalvelut, palvelusetelit, yksityistäminen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö sekä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Vaihtoehdot tullaan määrittelemään hallinnollisten tukipalveluiden, tuotannollisten tukipalveluiden ja kaupunkilaisille tuotettavien palveluiden osalta. Palvelustrategia nivoutuu olennaisesti kaupungin kokonaisstrategian päivittämiseen. Strategia pitäisi olla valtuuston hyväksymä elo-syyskuussa ja palvelustrategian loka-marraskuussa. Työssä hyödynnetään kuntien uutta tehtäväluokitusta, tehtyjä prosessikuvauksia ja talousarviossa esitettyjä palveluita sekä niiden järjestämistapaa. Kaupunki on laatinut useita erillisohjelmia ja strategioita, joiden tietoja ja linjauksia voidaan hyödyntää myös palvelustrategian laadinnassa. Lisätietoa palvelustrategiasta intran kohdasta Strateginen johtaminen ja ohjaus. Veli-Matti Laitinen Som en del av förnyandet av stadens strategi görs också en servicestrategi. I den fastslås hur servicen produceras på kort sikt (3-4 år) och på lång sikt, d.v.s. om ca 10 år. I servicestrategin handlar det om prognostisering av förändringar och om hur den kommunala servicen ordnas inom olika sektorer. Servicestrategin bereds av en arbetsgrupp med representanter från centralförvaltningen och de största förvaltningarna. Arbetsgruppens ordförande är förvaltningsdirektör Veli-Matti Laitinen och sekreterare Tarja Lahtonen. Projektsekreterare är studerande Hannu Pihlaja. Ta gärna kontakt med oss, om du har idéer eller önskemål i fråga om servicestrategin! I servicestrategin definieras vilka tjänster staden själv producerar, vilka som sköts i samarbete med övriga kommuner och vilka som skaffas från den externa marknaden. Det finns olika sätt att arrangera service, t.ex. köpservice, servicesedlar, privatisering, samarbete mellan den offentliga och privata sektorn samt samarbete med tredje sektorn. Alternativen kommer att slås fast i fråga om administrativ stödservice, produktionsstödservice och service som produceras för stadsborna. Servicestrategin knyter på ett betydande sätt an till uppdateringen av stadens helhetsstrategi. Strategin bör ha blivit godkänd i fullmäktige i augusti-september och servicestrategin i oktober-november. I arbetet utnyttjas kommunernas nya uppgiftsklassificering, de gjorda processbeskrivningarna och servicen som föreslagits i budgeten samt sättet att producera den. Staden har utarbetat flera olika separata program och strategier, ur vilka innehåll och riktlinjer också kan utnyttjas vid utarbetandet av servicestrategin. Ytterligare upplysningar om servicestrategin finns i intranet under punkten Strateginen johtaminen ja ohjaus. Veli-Matti Laitinen Veli-Matti Laitinen PÄÄKIRJOITUS LEDARE MERITUULI / HAVSVINDEN 3

3 Taimitarhalla kesäkukkien istutus on täydessä vauhdissa. Verstaalla kasataan parhaillaan uusia välineitä. Kuvat: Pekka Mäkynen Uudella mopokuorma-autolla on kätevä hoitaa roskien kerääminen puistikoilta ja keskustasta. Viheralueyksikössä kesän tulo on jo nähtävissä Viheralueyksikön kädenjälki näkyy kaupungilla, kulkipa missä tahansa. Kesän kukkaloisto on heidän työnsä tulosta. He huolehtivat puistojen kunnosta ja istutuksista, hoitavat metsiä, nikkaroivat leikkivälineitä leikkipuistoihin Talvella he ovat noin 70 eläkeläisen ja veteraanin korvaamaton apu lumitöissä. Nykyisessä organisaatiomuodossaan Viheralueyksikkö on toiminut vuoden 2009 alusta. Ensin vuonna 2006 yhdistettiin metsien ja puistojen hoito. Sitten kokeiltiin tilaaja-tuottaja -mallia ja viimeksi yksikköön liitettiin työllisyyden turvaaminen. Viheraluepäällikkö Timo Jousmäki pitää varsinkin metsien ja puistojen hoidon liittämistä yhdeksi yksiköksi parhaana mahdollisena ratkaisuna, johon monet muutkin kaupungit ovat siirtyneet tai siirtymässä. Se toi paljon hyvää. Mm. työvoimaa voidaan käyttää tehokkaammin ja keskitetymmin. Viheralueyksikkö osallistui Vuoden työpaikka 2009 kisaan ja sai kisassa kunniamaininnan. Menestyminen tuntuu hyvältä ja on merkki siitä, että hyvällä tiellä ollaan, mutta kisassa pärjäämistä tärkeämpänä Timo pitää sitä, että on saatu jotakin aikaan. Näytöt puhuvat puolestaan. Eivät veronmaksajat maksa siitä, että meillä on hauskaa töissä, vaan siitä, että hommat hoituvat. Meillä on paljon töitä. Se on merkki siitä, että toimimme taloudellisesti ja olemme kilpailukykyisiä. Myös ulkopuoliset, kuten seurakunta ja rakennusliikkeet, toivovat palveluja meiltä. Vastuu isosta maaomaisuudesta Kaikki kaupungin viheralueet ovat Viheralueyksikön hoidossa. Se on aikamoinen plantaasi. Kaupungilla on 36 miljoonan neliömetrin viheralueomaisuus, jonka hoitaminen ja ylläpito ovat meillä. Olemme mukana koko prosessissa maakauppojen tekemisestä rakennetun maan ylläpitoon asti. Se sitouttaa työhön aivan eri tavalla. Edestään löytää kaiken sen, minkä on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Kiitos kaupunkilaisilta on enemmän kuin euro tilipussissa Timon pöydällä on viimeksi sähköpostissa tullut kiitosviesti, jossa lukee: Te olette hyviä äijiä! Kun oikein sitoudut ja vastaat tekemisestä, sitten tulee tällaisia kiitoksia. Ne ovat enemmän arvoisia kuin euro tilipussissa. Positiivinen palaute on yllättänyt meidät. Sitä on tullut tosi paljon. Meillä on erityisosaamista. Henkilökunta on sitoutunutta. Kaikki uskaltavat seisoa sen takana, mitä ovat tehneet ja ammattiylpeydellä sanoa, että minä olen tämän tehnyt. Teemme myös suunnitelmat omana työnä. Kun on alusta asti saanut vaikuttaa suunnitelmiin, se tuntuu eri lailla hyvältä. Meillä on hoitopiirit ja tehtävät on jaettu tiettyihin vastuualueisiin. Jokainen voi omatoimisesti päättää monista asioista. Se lisää motivaatiota ja sitoutumista. Työntekijöiden osaamista on kehitetty ja tuettu useilla viheralaan liittyvillä koulutuksilla. Maarakennusalan perustutkinnon on suorittanut kahdeksan henkilöä. Koulutusta on ollut mm. puiden hoitoleikkauksesta, taimiston hoitamisesta ja ulkoleikkipaikkojen turvallisuudesta. Metsureilla on ollut omat erikoiskurssinsa. Vakinaisia työntekijöitä on 44. Ammatti-ihmisiä, jotka toimivat kausityöntekijöinä keväästä syksyyn, on Kesätyöntekijöitä on 65 ja työllistettyjä 25. Muutama kuntoutettava on myös ollut ja yksi Downin syndroomaa sairastava ohjaajansa kanssa. Ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa on tehty yhteistyötä. Kesätyö - nuoren ensimmäinen työpaikka Jaamme kaikille kesätyöntekijöille pienen oppaan, jossa on kerrottuna kaikki a:sta alkaen; mitkä ovat työajat, kuka on esimies, mitä täällä on tarkoitus tehdä, koska on ruokatunti, mikä on palkka, työvaatteet ovat sitä varten, että niitä pidetään jne., Timo listaa. Kesätyössä nuori saa ensimmäisen kosketuksen työelämään. Timo on huomannut, että siinä on sekin hyvä puoli, että kun he itse ovat olleet täällä siivoamassa, he eivät sotke tai riko paikkoja eivätkä anna kavereidensakaan niin tehdä. Vaasassa käytetään rahaa viheralueiden hoitoon huomattavasti vähemmän kuin muissa kaupungeissa. Silti taitavat ammattilaiset taikovat meille silmäniloa tänäkin kesänä runsain mitoin. Ihastellaan sitä ja nautitaan kesästä ja lomasta! Teksti: Salli Hietikko Muutama puistotyömaa on alkanut. 4 MERITUULI / HAVSVINDEN 5

4 Kuva: Salli Hietikko tossa eniten. Mietimme, mistä se voisi johtua ja olisiko siihen löydettävissä apua, Arja Tuomaala kertoo. Mielenkiintoisinta ja minulle uutta tässä on, että koko ryhmä on samanaikaisesti mukana. Tässä eivät vain pomot suunnittele, vaan jokainen pääsee vuorollaan osallistumaan. Keskustelut kirjataan ylös ja ovat kaikkien mukana olevien luettavissa intranetissä. Olen saanut uusia ideoita ja kehittämisajatuksia. Toivottavasti löytyisi myös uudenlainen tapa ratkaista työyhteisöissä pitkään ratkaisematta olleisiin ongelmiin. Mahtavinta olisi, jos se, mitä täällä on keskusteltu, herättäisi työpaikalla uutta ajattelua ja ideoita. heitä halutaan kuulla. Palaute on ollut positiivista. Ihmiset ovat kokeneet, että nyt on saanut puhua ja tuoda asioita ja epäkohtia esiin. Asiat kirjataan ylös ja niitä mietitään toisen organisaation ihmisten kanssa. Voisi ajatella, että se vielä enemmän velvoittaa meitä toimimaan. Alussa ajateltiin, että mitä yhteistä meillä hammashuollon kanssa on, mutta tämä ei ole ollut ollenkaan huono yhdistelmä. Vaikka työ on niin erilaista, sieltä löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Ja sanotaanko, että voi lohdutuksekseen huomata sen, että ei ole ruoho paljon vihreämpää aidan toisellakaan puolella. Sovitut asiat pitää panna käytäntöön Marja Jokiniemi ja Jukka Kentala näyttävät muille, että joskus pitää tehdä rohkeitakin päätöksiä! Tuottavuus Talkoiden tavoite: Hyvinvointi lisääntyy, sairaspoissaolot vähenevät ja tuottavuus paranee Tuottavuus Talkoot on Helsingin yliopiston koordinoima uudentyyppinen tutkimus- ja kehitysohjelma, johon Vaasan kaupunki on lähtenyt mukaan suurin odotuksin. Tavoitteena on kehittää oman työpaikan toimintaa niin, että se näkyy mm. lisääntyneiden sairaspoissaolojen vähenemisenä. Hanke käynnistettiin sosiaali- ja terveysvirastossa tämän vuoden alussa ja kestää 1½ vuotta. Pilotteina mukaan lähtivät psykososiaaliset palvelut ja hammashuolto. Kokoontumisissa vuorottelevat ryhmänvetäjinä Tuula Eloranta ja Ville Saarikoski Helsingin yliopistosta. Koska hankkeeseen satsataan paljon myös rahallisesti, Henkilöstöpalveluista on edustus ryhmissä. Hankkeessa on kolme ryhmää: ohjausryhmä, esimiesryhmä ja pienryhmä, jossa on kiertävä osallistuminen. Kyselyjen ja haastattelujen avulla saadaan syvempää pohjaa tutkimukselle. Lisäksi on yksivuotis- ja kolmivuotisseurannat. Tuottavuus Talkoiden periaate on, että emme ole lääkäreitä, jotka antavat ohjeet ja reseptin, vaan toimimme kätilöinä. Viemme eteenpäin niitä ideoita, jotka tulevat työyhteisöstä. Tulokset aiemmista paikoista osoittavat selkeästi, että kun lähdetään työyhteisöasioista liikkeelle ja käsitellään sellaisia teemoja kuin organisointi, arjen sähläys, työtyytyväisyys, sillä on vaikutusta välillisesti sairaspoissaoloihin. Ne teemat ovat täälläkin tulleet jo tutuiksi, Ville Saarikoski toteaa. Vt. henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto painottaa, että on tärkeää kehittää uusia keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Tuottavuustalkooidea lähti liikkeelle hänen ja johtava ylihoitaja Arja Tuomaalan keskustelusta sairaslomapäivistä. Kaupungin organisaatiossa on niitä Sosiaali- ja terveysviras- Minua sytytti ajatus varhaisesta puuttumisesta. Jos tällä pystyttäisiin ehkäisemään pitkiä sairaspoissaoloja, puuttumaan niihin varhaisessa vaiheessa, se olisi hyödyksi kaikille. Toisaalta meillä oli tarve sisäiseen kehittämisprojektiin. Tämä osui siihen kuin tilauksesta, Jukka Kentala toteaa. Toimintamenetelmät selvisivät vasta projektin käynnistyttyä. Koko henkilöstö sitoutetaan tähän ryhmäkeskustelujen ja haastattelujen kautta. Esille saadaan nousemaan ne asiat, jotka ovat henkilöstön mielestä tärkeitä ja vaativat kehittämistä. Ohjausryhmässä ja esimiesryhmässä sovitaan tietyt pelisäännöt ja mitä näille asioille tehdään. Aikataulutetaan ne, sovitaan vastuut ja päädytään siihen, että asia toteutetaan. Yksittäinenkin asia pyritään saamaan pisteeseen. Erikoisen vivahteen tähän tuo se, että pilotteina on kaksi hyvin erityyppistä organisaatiota. Joitakin asioita pystytään mahdollisesti ratkomaan ristiin. Ideoinnit ovat menneet hienosti rajaaitojen yli ja ideoiden on annettu lentää. Kun Marja Jokiniemi kuuli Tuottavuus Talkoista, hän oli heti käpälä pystyssä. Ajatukseni lähti ensimmäisenä siitä, että haluan parantaa työyhteisömme hyvinvointia ja työssä jaksamista. Meillä ei ole mitään niin tärkeää kuin henkilökunta. Aikaa vievää tämä on, mutta ajattelen, että jos palvelualueeni työntekijöiden työssäjaksaminen paranee, asiat sujuvat kentällä ja ihmiset kokevat iloa työstään, se helpottaa myös minua. Sillä saadaan vaikutettua sairaslomiin ja myöskin pysyvyyteen. Se on minusta tärkeä asia. Tässä hankkeessa on hyvää myös se, että mukaan pääsevät meidän pitkäaikaiset sijaiset. Hekin voivat kokea, että heistä pidetään huolta ja Pääluottamusmiehet Marja Huovari ja Minna Leppäkorpi kertovat henkilöstön odottavan, että se, mistä sovitaan, todella tapahtuu. Työryhmissä nostetaan esille ihan arkipäiväisiä asioita. Kun niihin sitten puututtaisiin! Marja huokaa. Olisi tärkeää, että kun tehdään lista ongelmista, vastuutetaan joku henkilö tekemään jotain ja viemään asioita eteenpäin. On hyvä, että esimiehillä on oma ryhmä. Lähiesimiesten ongelmat ovat erilaisia ja he ovat yksin työyhteisössä. Ryhmässä tulee vertaistuki, näkee, että muillakin on samanlaisia ongelmia. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä tapaamisten välillä työpaikoilla tapahtuu. Onko siellä keskusteluhetkiä? Puhutaanko siellä niistä asioista, joita ryhmissä on noussut esille? Keskustellaanko, mitä niille on tehty ja mitä niille voitaisiin tehdä? Minna pohtii. Tuottavuus Talkoilla voi olla vaikutusta myös työurien pidentämiseen. Nyt koko valtakunnassa eläkkeelle jäävien määrästä vain 42 % ihmisistä jää vanhuuseläkkeelle, 35 % jää sairaseläkkeelle ja loput työttömyyseläkkeelle. Talkoille toivotaan jatkoa Projektissa mukana olevien kokemukset Tuottavuus Talkoista ovat miltei pelkästään positiivisia. Ainoastaan ajan puutetta harmitellaan. Tekemisen meininki on aistittavissa niin johdon, esimiesten kuin työntekijöidenkin kommenteista. Toivotaan muillekin samanlaista mahdollisuutta kuin piloteille, ja että tieto tuottavuustalkoiden tehokkuudesta välittyisi ylimmälle johdolle. On aihetta odottaa hyviä tuloksia! Teksti: Salli Hietikko 6 MERITUULI / HAVSVINDEN 7

5 Hyvinvointi Kuva: Salli Hietikko Tapio Lehdolla oli tärkeää asiaa Timo Suurnäkille. Ryhmätyö pohditutti. Kuntakierrokselta eväitä työhyvinvointiin Työturvallisuuskeskuksen kuntakierroksen etappipaikoista yksi oli Vaasa. Silveriassa pidetty tilaisuus keräsi osanottajia ympäri maakuntaa. Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta oli mukana kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, järjestöjen edustajana oli edunvalvonta-asiamies Riitta Lehtovirta TNJ:stä ja Työturvallisuuskeskuksesta asiantuntija Timo Suurnäkki. Paikallisessa esimerkissä Tapio Lehto kertoi Vaasan kaupungin riskienhallinta-ohjelmasta ja Leena Kaunisto toimenpiteistä, joilla työhyvinvointia Vaasan kaupungissa edistetään. Päivän teemana oli Työntekoa tukeva johtaminen yhteinen tavoite. Kerttu Pakarisen luennosta Strateginen henkilöstöjohtaminen poimin Kymmenen vitamiiniruisketta työpaikan laadun ylläpitämiseksi 1. Ihmistä ja työtä arvostetaan, olipa hän työpaikalla missä asemassa tahansa. 2. Työ on taloudellisesti niin tuottavaa, että työpaikat ovat turvattuja ja toiminta voidaan ennakoida. 3. Työstä saadaan oikeudenmukainen palkka ja työ turvaa toimeentulon. 4. Töihin tullaan mielellään ja se koetaan mielekkääksi. Työstä saadaan ainakin saman verran kuin työssä on annettu. Kyse ei ole pelkästään rahasta. 5. Toiminta on reilua ja oikeudenmukaista. Johdon ja henkilöstön yhteistyö on toisiaan tukevaa ja vastavuoroista. Henkilöstö on avoin johdon ehdotuksille ja johto kuuntelee henkilöstön ehdotuksia. 6. Organisaatiota, sen tuotteita, palveluja, niiden tuottamistapoja sekä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ja yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. 7. Koko henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä ja vaikuttaa omien tavoitteiden toteutumiseen. 8. Työstä saadaan palautetta. 9. Henkinen ja fyysinen rasittavuus on kohtuullista. Huolehditaan henkilöstön järkevästä mitoituksesta työtehtäviin nähden. 10. Minimoidaan tarpeettomat työhön liittyvät riskit. Ilman näitä ruiskeita syntyy jatkuva puutostila. Näitä vitamiineja ei myöskään voi yliannostella. Antoisa osanottajien kannalta oli Timo Suurnäkin vetämä ryhmätyö, jossa pienissä ryhmissä pohdittiin, millaista työntekoa tukeva johtaminen on parhaimmillaan työntekijän kannalta ja miten esimiehiä tuetaan työntekoa tukevassa johtamisessa. Työntekijäryhmä toivoi mm.»» oikeudenmukaisia, läpinäkyviä päätöksiä»» esimies on aidosti läsnä, työntekijä tulee nähdyksi, kuulluksi ja johdetuksi»» työyhteisön toimivuuden tukemista, heikoille kannustusta ja vahvoille rajoja Esimiesryhmässä toivottiin mm.»» alaisilta aktiivista otetta keskusteluissa ja palavereissa»» vertaistukea toisilta esimiehiltä»» omilta esimiehiltä aikaa ja tukea Mitä yhteistä on ravintokuiduilla, vesijumpalla ja teatterikerholla? Vapaa-aikaviraston väki vietti vuosittaista koulutuspäiväänsä Lepikon leirikeskuksessa kehittämissuunnittelija Arja Hyytiän ja rehtori Jorma Hyytiän johdolla. Päivän avasi virastopäällikkö Antti Lahtinen. Päivän annin summasi loppupuheenvuorossaan työsuojeluvaltuutettu Vesa Isomöttönen, joka esitteli hyvän työyhteisön tunnuspiirteitä. Arja Hyytiä on huolissaan tulevaisuuden työikäisten työkyvystä. Lapsesta asti kasvatettu vyötärönympärys ei lupaa pitkää ja tervettä työuraa vaan vakavia sairauksia ja ennenaikaisia eläkkeitä. Hän peräänkuuluttaa varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä sekä seurantajärjestelmiä ongelmien paikantamisen, varhaisen esiintulon ja sitä kautta riittävän ajoissa tapahtuvan päätöksenteon ja resurssien kohdentamisen tueksi. Hyvinvoinnista puhuvalta vaaditaan hänen mukaansa myös uskottavuutta: nuoria voisi asiassa lähestyä vaikkapa kuitu -räpin kautta. Jorma Hyytiä puolestaan korosti tietojen ja taitojen lisäksi asenteen merkitystä työssä menestymiselle. Kohdallaan oleva asenne näkyy niin työyhteisön ilmapiirissä, tuotettujen palveluiden laadussa kuin Arja Hyytiän mainitsemassa resurssien sopivassa kohdentamisessakin. Miten tämä sitten koskettaa vapaa-aikaviraston keskenään hyvin erilaistenkin tehtävien kirjossa toimivaa henkilöstöä? Vapaaaikaviraston toiminta on pääpainoltaan ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Vapaa-aika viraston väki pitää kunnossa lähiliikunta-alueemme, lenkkipolkumme ja hiihtolatumme, pyörittää uimahallin toimintaa ja huolehtii nuorista auttamalle heitä kasvamaan vastuullisiksi kansalaisiksi tarjoamalla neuvoja ja mielekästä tekemistä - tarjotaanpa jopa kulttuurielämyksiä näin muutamia esimerkkejä mainitakseni. Juuri näillä toimilla voidaan edistää vaasalaisten hyvinvointia ennen kuin on tarvetta kääntyä terveydenhuollon palvelujen puoleen. Päivän aikana monen vapaa-aikaviraston työntekijän mielessä varmasti kirkastuikin se, miksi työmme on tärkeää. Vastaus alun kysymykseen näet kuuluu: ne kaikki edistävät hyvinvointiasi! Päivän tärkein sanoma oli se, että vapaa-aikavirasto on täynnä vaasalaisten hyvinvoinnin rakentamisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä asiantuntijoita ja ammattilaisia. Teksti ja kuvat: Anna Seppänen Nuorisoasiainkoordinaattori Anne-Mari Pipatti kirjaa ylös ryhmätyön tuloksia Kotiin lähti tyytyväinen joukko mukanaan kasa materiaalia, josta on varmaan hyötyä itse kunkin omassa työssä. Teksti: Salli Hietikko 8 MERITUULI / HAVSVINDEN 9

6 Työharjoittelu mahdollisuus nuorelle ja työnantajalle Työharjoittelu työ- ja elinkeinotoimiston kautta on Vaasan kaupungin työpaikoilla harvinaista; haaviimme osui vain kolme työpaikkaa, Palosaaren ja Alkulan päiväkodit sekä kaupunginpuutarha, joissa työharjoittelijoita oli. Eikö työharjoittelusta tiedetä tarpeeksi vai mistä se johtuu? Kuitenkin työharjoittelusta hyötyisivät sekä työpaikka että harjoittelupaikan saanut nuori. Vaasan työ- ja elinkeinotoimistosta kerrotaan, että nuorten työttömyys kasvaa edelleen. Helmikuussa TE-toimiston toiminta-alueella oli noin 1150 alle 30-vuotiasta nuorta työttömänä. Suurin osa näistä nuorista on vaasalaisia. Keväällä koulujen päättyessä työttömien määrä kasvaa entisestään. Työttömien joukossa on runsaasti myös ammattiin valmistuneita nuoria, joiden olisi ensiarvoisen tärkeätä päästä soveltamaan tuoreita tietojaan ja taitojaan käytännön työelämään. Tämä on tärkeätä sekä nuoren itsensä että koko yhteiskunnan kannalta. Työharjoittelijasta tulevaisuuden työntekijäksi Työnantaja tekee suuren palveluksen nuorelle ottaessaan hänet työharjoitteluun, mutta hyötyy siitä itsekin. Harjoittelun aikana työpaikalla tutustutaan nuoreen ja hänen työskentelytapaansa ja Lisätietoja nuorten työharjoittelusta Vaasan kaupungissa: Työvoimasuunnittelija Sari Räsänen / henkilöstöpalvelut nuoresta voidaan aikanaan saada osaava työntekijä työyhteisöön. Tämä on tärkeä näkökohta, sillä lähivuosina uuden työvoiman rekrytointi tulee olemaan nykyistä paljon haasteellisempaa. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat poistuvia pienempiä. Työharjoittelussa on kyse harjoittelusta - ei työsuhteesta Työharjoittelussa on nimensä mukaisesti kyse harjoittelusta eikä työsuhteesta, joten työnantaja ei maksa palkkaa harjoitteluun tulevalle. Harjoittelija saa työttömyysetuutta. Työ- ja elinkeinoministeriö on järjestänyt harjoittelussa oleville ryhmävastuuvakuutuksen. Työnantajan tehtävänä on huolehtia harjoittelijan asianmukaisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Työharjoittelusta tehdään sopimus, jonka allekirjoittavat harjoittelija, harjoittelun järjestäjä ja TE-toimisto. Työharjoittelun järjestäjänä voi olla kunta, kuntayhtymä, valtio, yritys, yhdistys tai muu yhteisö sekä säätiö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja. Yleensä harjoittelusopimukset ovat 3-6 kuukauden mittaisia. Lisätietoja: Vaasan työ- ja elinkeinotoimisto puh tai s-posti: Teksti: Salli Hietikko Lähteenä käytetty TE-toimiston tiedotetta ja www-sivuja. Teksti ja kuvat: Anna Seppänen KESÄTOIMINTAA 2010 PUISTOJUMPPAA Hietalahden Villan puistossa ti klo Hietasaaren puistojumpat ti ja to klo Hinta: 1 euro / kerta PYÖRÄILYÄ Lähde mukaan leppoisaan ja liikunnalliseen yhdessäoloon. Vauhti sovitetaan kulloisenkin porukan mukaan. Osallistujat suunnittelevat yhdessä retkien kohteet. Aika: maanantaisin klo uimahallilta. VAASAN MARSSI KÄVELYTAPAHTUMA Järjestäjä: Vaasan Kävelyklubi ry. Reittien pituus vaihtelee kilometriin. Osallistumismaksut: yksi päivä 17 euroa, 3 päivää euroa ilmoittautumisajankohdasta riippuen. Kts. Työharjoittelu tuo sisältöä Johannan päiviin Johanna Hankilanoja touhuaa tottuneesti lapsiparven keskellä Palosaaren päiväkodin Lillukatryhmässä. Pienet 1-3 vuotiaat ipanat pyörivät ympärillä. Johanna valmistui viime keväänä vaatetusalan artesaaniksi, mutta töitä ei löytynyt. Oli vain puolen vuoden työharjoittelujakso vaatekaupassa ja sitten ei mitään. Hän tunsi sammaloituvansa kotiin, ja lähti ammatinvalinnanohjaajan luo kyselemään, sopisi jonkin muun alan työ hänelle. Johannalle yllätyksenä testit osoittivat sosiaalialalle. Työharjoittelu on hyvä tapa testata, miltä tällainen työ tuntuisi. Johanna otti yhteyttä Palosaaren päiväkotiin ja pääsi saman tien töihin. Aluksi päätettiin kokeilla vain 2 kuukautta, mutta työ on tuntunut niin mukavalta, että Johanna jatkaa sopimusta mielellään. Työharjoittelu voittaa kotona nyhjäämisen monessakin mielessä; päivät menevät yhdessä hujauksessa, kaikki päivät ovat erilaisia ja niissä on sisältöä. Kelan päivärahan lisäksi saa 9 euron ylläpitokorvauksen päivässä. Se on mukava lisä. Täällä on mukavat työkaverit ja lapset ovat aivan ihania. Pidän lapsista ja lapset pitävät minusta. Teen samoja tehtäviä kuin muutkin. Se on pukemista, syöttämistä, vaipan vaihtoa ja vessassa käyttämistä. Leikeissä minulla on omia hömpötyksiä lasten kanssa. Kun lapset ovat päiväunilla, askartelen kaikkia lasten juttuja. Lasten herättyä on kiva seurata heidän reaktioitaan, kun he huomaavat, mitä uutta on tullut. Pitkäjänteisyyttä ja itsehillintää on saanut opetella. Lasten kehitystä on ollut mukava seurata. Tänä aikana yksi pienimmistä on oppinut kävelemään. Millaisia tulevaisuudenhaaveita sinulla on? Sosionomiksi opiskelu kiinnostaa ja siihen jatkoksi taideterapiaa. Se on nyt päämääränä, mutta eihän sitä tiedä, miten mielihalut vuosien varrella muuttuvat. Vs. päiväkodinjohtaja Annette Kronman pitää työharjoittelijan ottamista hyvänä asiana. Saamme nuoria, innokkaita ihmisiä tänne. Otamme vain yhteyttä TE-toimistoon ja he hoitavat prosessin. Se on mutkatonta. Työharjoittelija on meille ilmaista työvoimaa, joka tulee todella tarpeeseen. Tämä on hyvä ratkaisu nuorelle silloin, jos hänellä ei ole pitkään ollut töitä ja haluaa nähdä jotain muuta. Johannasta meillä on vain hyvää sanottavaa. Hän tarttuu työhön kuin työhön. Ei vierasta vaipanvaihtoakaan. Pidämme häntä mielellämme pidempään. Kehuihin yhtyy myös Taija Ojala Lillukat-ryhmästä: Johanna on oma-aloitteinen, reipas, ottaa asioihin kantaa ja tulee tosi hyvin toimeen lasten kanssa. Hän on ollut meille suuri apu. Teksti: Salli Hietikko Kuva: Pekka Mäkynen 10 MERITUULI / HAVSVINDEN 11

7 Foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab Media betyder möjligheter Att jobba med film och TV blir en livsstil. Det är en mångfacetterad bransch där möjligheterna att påverka målgruppen via bild, ljud och berättande är oändliga. Utmaningen är att hantera helheten. Så säger Matias Holmberg, mediautbildare vid Vasa yrkesinstitut. Matias Holmberg, 30 år, är född och uppvuxen i Jakobstad. Efter högstadiet valde han en merkantil utbildning men insåg redan då att han vill göra något mer handfast som han själv uttrycker det. Under civiltjänstgöringen vid SÖFF i Närpes jobbade han med interaktiva läromedel på webben för den så kallade Skolkanalen. Mitt tidigare intresse för media, och att ha fått jobba med pedagogik, gjorde att bitarna föll på plats och jag utbildade mig till medianom i Nykarleby, säger han. Efter examen sökte man lämpligt en lärare till Vasa yrkesinstitut och deras utbildningsenhet för företagsekonomi och kommunikation. Någon med kunskap inom film och foto. Jag hade tur, med tanke på konkurrensen om arbetsplatserna inom branschen. Bra grundutbildning Matias är inne på sitt femte år som utbildare. Programmet kallas grundexamen i audiovisuell kommunikation och här blir man medieassistent efter tre års studier. Vi bekantar oss med olika områden inom media: film, foto, TV och grafiska branschen. På den svenska avdelningen av Vasa yrkesinstitut studerar ett femtiotal studeranden till medieassistenter. Det är en grundutbildning som ger bas för fortsatta studier eller möjlighet att utvecklas på en arbetsplats. Genom att bekanta sig med olika ämnen inom media hittar studeranden ofta ett specialområde att bygga vidare på. Kreativ utvecklare Jag trivs bra med mitt arbete. Läraryrket blir aldrig monotont. Jag lär mig nya saker hela tiden, inte minst i det dagliga arbetet tillsammans med studeranden. Media har bredd och mitt arbete består dels av att vara kreativ och dels av att utveckla utbildningen och utarbeta läroplaner. Vid skrivbordet intill Holmberg sitter Niklas Forsberg, som ansvarar för den grafiska sidan inom utbildningen, och i huset har de kolleger vid den motsvarande finskspråkiga studielinjen. Studerar pedagogik För att skaffa sig behörighet som lärare inom sitt yrkesområde studerar han pedagogik vid Pedagogiska fakulteten i Vasa vid sidan av jobbet. Ett praktikblock och prosemi kvarstår. Behörighet betyder i praktiken att jag har möjlighet att få fast anställning. Men jag hade studerat ämnet ändå, för jag tycker att det är en viktig del av mitt arbete. Det har varit jobbigt att både arbeta och studera, erkänner han. Jag har full förståelse för att det drar ut på tiden för dem som har familj och barn. Utmaningar behövs Fritiden tangerar långt samma ämnen som yrkeslivet: film och TV. Matias ser gärna på film och sysslar också med medieproduktion med betoning på rörlig bild, om än i liten skala, som egenföretagare. Hans nyförvärv är ett nyinköpt hus i Karperö, Korsholm, som han kommer att renovera framöver. Det känns bra med ett nytt projekt. Man behöver nya utmaningar för att må bra, avslutar han. Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab Som lärare utvecklas man hela tiden. Den dagen jag stagnerar är jag beredd att byta bransch, säger Matias Holmberg. Ammattiopiston imago kiillottuu yhteisissä talkoissa Vaasan ammattiopisto on ottanut selvää maineestaan. Contium Oy haastatteli ison joukon oppilaitosten henkilökuntaa, opiskelijoita, 9-luokkalaisia ja heidän vanhempiaan. Vastauksista selvisi, että moni nuori kuvittelee pääsevänsä ammattiopistossa helpolla. Ammattiopiston henkilökunta on ryhtynyt tarmokkaasti talkoisiin imagon ja toiminnan kehittämiseksi. Contiumin toimitusjohtajan Tuukka Turusen vetämissä valmennustapahtumissa on etsitty ja myös löydetty ammattiopistolle uudenlainen, jämäkämpi kasvatusote. Väki on ollut Turusen mukaan innostuneesti ja tosissaan asialla. VAO:laiset kokevat imagokartoituksen peilinä: vaikka osa on sitä mieltä, että peili vääristää, kaikki yrittävät yhdessä muuttaa kuvaa mieluisammaksi. Johtoryhmä on määritellyt tavoitteet, ja henkilökunta saa ideoida ja ehdottaa, miten niihin päästäisiin. Kyselyssä nousi esiin myös paljon hyviä asioita, Turunen huomauttaa. Hyviä puolia, kuten laajaa ja monipuolista opetustarjontaa ja opetuksen hyvää tasoa, vahvistetaan edelleen. Jämäkkä välittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista: oppilaat, heidän vanhempansa, seudun työnantajat, muut ulkopuoliset on saatava vakuuttuneiksi siitä, että Vaasan ammattiopiston henkilökunta pitää huolta opiskelijoistaan. Ketään ei päästetä ajelehtimaan, ja nuoret opetetaan ihmisten tavoille. Kouluttajien on oltava myös kasvattajia. Se ei riitä, että koulutamme Suomen parhaita, Taitaja-kisoissa menestyviä nuoria, vaan meidän on kasvatettava heistä ihmisiä, jotka ymmärtävät ja osaavat käyttäytyä yhteiskunnassa ja työelämässä, rehtori Timo Kantokari sanoo. Ammattiopisto on tarttunut rohkeasti ja rajusti ajankohtaiseen aiheeseen, Turunen sanoo ja arvelee, että kyseessä on jopa globaali ilmiö. Virtuaalimaailmassa sujuvasti sukkuloivat nuoret tarvitsevat ohjausta oppiakseen myös oikean elämän pelisäännöt. Tavoitteena on, että syyslukukauden alkaessa henkilökunnalla on käytössään työkaluja asenteiden muuttamiseen. Määrätietoinen ote heijastuu ensin opiskelijoihin, ja aikaa myöten toivotaan myös ulkopuolisten katselevan ammattiopistoa toisenlaisin silmin. Teksti ja kuvat: Anne Kytölä Contiumin toimitusjohtaja Tuukka Turunen pani työntekijät pohtimaan, mikä on ammattiopiston tapa toimia. Kaikki Upseerikerholla ahkeroineet ryhmät päätyivät siihen tulokseen, että koulun järjestyssääntöjä on selkeytettävä ja jalkautettava arkeen. Markku Nummi esitteli oman ryhmänsä ajatuksia. Imagotyö antaa henkilökunnalle ihan oikeasti mahdollisuuden saada kehitysideansa kuuluviin, todettiin ryhmässä, jossa istuivat mm. Hannele Hiippala, Johan Lindman ja Jura Räsänen. 12 MERITUULI / HAVSVINDEN 13

8 Kaupungin julkiset rakennukset Kuva: Mikael Matikainen uusi työntekijä Tullipakkahuone 1875, Theodor Granstedt - Sisäsatama Kun elää pitkään, kokee paljon tullipakkahuoneesta taidekeitaaksi Ulkomaankauppaan oikeutettujen merikaupunkien tuli järjestää laillinen pakkahuone vierasmaalaisen tavaran tuontia ja myyntiä varten. Kun Vaasan palon 1852 jälkeen kaupunki siirrettiin nykyiselle paikalleen Klemetsön niemeen, lunasti kaupunki yksityisen yhtymän rakentaman laiturin sisäsatamasta tullipakkahuonetta varten. Arkkitehti Theodor Granstedtilta tilatut piirustukset valmistuivat vuonna Useista korjaus- ja muutostöistä johtuen 57 m pitkä ja 850 m 2 :n rakennus otettiin käyttöön vasta luvulla taloa jatkettiin 23 metrillä ja kerrosalaksi tuli 2350m 2. Muutostyöt suunnitteli kaupunginarkkitehti Carl Schoultz. Tilat muutettiin 1950-luvulla tullikamarin sekä satama- ja liikennekonttorin käyttöön. Akvarellimuseon aika Unkarilaissyntyisen taiteilija, professori Nandor Mikolan ( ) taidesäätiö avasi tullipakkahuoneessa taidemuseon vuonna Se oli Pohjoismaiden ensimmäisen ja Suomen ainoan akvarellimuseo. Toiminta jatkuu akvarellisalina Vaasan keskustassa. Lisätietoja Museo on auki tiistai - sunnuntai...klo torstai...klo maanantai...suljettu Kesällä on esillä espanjalaista nykyvalokuva- ja videotaidetta sekä Kuntsin kokoelmista koottu näyttely. Esillä on mm. Joan Mirón ja Pablo Picasson töitä. Modernin taiteen museo Konsuli Simo Kuntsi ( ) perusti vuonna 1970 nimeään kantavan säätiön ja toi taidekokoelmansa entiseen kotikaupunkiinsa. Kuntsi teki Vaasan kaupungin kanssa sopimuksen, jossa kaupunki sitoutui säilyttämään kokoelman kaupungissa ja järjestämään tilat taideteoksille. Säätiön perustamisesta lähtien olivat työt vuoteen 1997 yleisön nähtävänä entisen kauppaoppilaitoksen tiloissa. Vuosien aikana kokoelmat karttuivat, nykyisin 900 teosta, niin mittaviksi, että niille tarvittiin oma museo. Sijoituspaikaksi valittiin tullipakkahuone. Vuosina tehtiin arkkitehti Timo Viitalan suunnitelman pohjalta rakennuksen muutostyöt modernin taiteen museon vaatimusten mukaan. Uusi taidemuseo avattiin , se kuuluu Vaasan kaupungin taidemuseoihin ja hallinnollisesti Tikanojan taidekodin yhteyteen. Modernin taiteen museossa on Kuntsin kokoelmien lisäksi vaihtuvia näyttelyitä. Museo sopii myös erinomaisesti vastaanottojen pitopaikaksi. Sen yhteydessä on pieni taidekauppa sekä trendikäs ja henkilökohtaisesti palveleva lounas- ja ruokapaikka Simo Bar & Kitchen. Taidenautinnon jälkeen on mukava istahtaa A-oikeuksin varustetulle terassille meren tuntumaan. Teksti: Eva Hudd Uusi työntekijä Susanna Saari Nimi, ikä ja ammatti? Susanna Saari, 31 vuotta, Vaasan kaupunginkirjaston tiedottaja. Miten sinusta tuli Vaasan kaupungin työntekijä? Työskentelin useamman vuoden toimittajana, mutta kirjastoala on kiinnostanut pienestä pitäen. Viime vuonna opiskelin kirjastoalan erikoistumisopinnot ja tein sijaisuuksia Vaasan kaupunginkirjastossa. Tammikuussa tuli auki kirjaston tiedottajan paikka, jota hain ja onneksi sen sain. Millainen kuva sinulla on Vaasan kaupungista asuinpaikkana ja työnantajana? Olen syntynyt Vaasassa ja asunut kaupungissa melkein koko ikäni, joten Vaasa on minulle tuttu ja turvallinen asuinpaikka. Sopivan kokoinen kaupunki, jossa on meri oikeasti lähellä. Työnantajana Vaasan kaupunki on ainakin tähän mennessä ollut hyvä.. Miten kuvailisit työpäivääsi viidellä adjektiivilla? Värikäs, erilainen, sosiaalinen, aurinkoinen, haastava Mikä on parasta työssäsi? Saan kirjoittaa, viestiä ja tavata asiakkaita sekä työskennellä ihanassa, uusvanhassa kirjastorakennuksessamme, jossa olen itse ollut asiakkaana ala-asteikäisestä lähtien. Miten voisimme kehittää toimintaamme? Vielä ei ainakaan ole mitään valittamista, mutta avoimuutta ja nopeutta kaikenlaisessa viestinnässä on aina hyvä kehittää. Miten vietät vapaa-aikaasi? Luen paljon, käyn elokuvissa ja seuraan tv-sarjoja, käyn teellä tai syömässä ystävien kanssa ja valokuvaankin silloin tällöin. Mitä tarjoat yllätysvieraille? Earl grey teetä ja salmiakkia. Minkä kirjan luit viimeksi? George R.R. Martinin Miekkamyrskyn. Mikä on mottosi? Lukeminen kannattaa aina. Onko työpaikallesi hiljattain otettu uusi työntekijä, jota haluaisit haastateltavan tällä palstalla? Vinkkaa löydöstäsi jollekin toimitusneuvoston jäsenistä tai Merituulen toimitukseen. Kuva: Sami Varjo 14 MERITUULI / HAVSVINDEN 15

9 Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset Kommunsektorns kollektivavtal Kuvat: Ulla Niemelä Sopimukset Avtalen Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Sopimukset voidaan irtisanoa päättymään Tehyn ja sen alajärjestöjen jäseniin ei toistaiseksi sovelleta uusia palkkausmääräyksiä, vaan heihin sovelletaan edelleen asti voimassa olleen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä (KVTES ). Kustannusvaikutus Sopimusten palkankorotukset kohdistuvat vuodelle Sopimusratkaisu nostaa kunta-alan työvoimakustannuksia vuonna 2010 keskimäärin 0,9 %. Palkantarkistukset muodostuvat kaikkiin sopimuksiin sisältyvästä järjestelyerästä samapalkkaisuuden edistämiseksi sekä paikallisesta tuloksellisuutta edistävästä järjestelyerästä Muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan ja niistä neuvotellaan keväällä Tuloksellisuuserä Tuloksellisuuden edistämistä tukevan paikallisen tuloksellisuuserän tavoitteena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien palvelutuotannon tuloksellisuutta ja hillitä menojen kasvua lukien varataan 0,7 %:n suuruinen tuloksellisuuden parantumiseen perustuva paikallinen järjestelyerä. Työnantajan on tarjottava koko henkilöstölle mahdollisuus osallistua tuloksellisuushankkeisiin. Mahdollisuus saada paikallista järjestelyerää edellyttää henkilöstön mukanaoloa tuloksellisuutta edistävissä toimenpiteissä ja hankkeissa. Sopimusmuutokset Tekstimuutoksia sopimuksiin tuli hyvin vähän. Ehkä tärkein kaikkia koskeva asia on lääkärintodistuksen toimittaminen ajoissa. Työntekijän/viranhaltijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus työkyvyttömyydestään saadakseen sairauslomaa ja siihen liittyviä palkkaetuja. Uuden määräyksen mukaan ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton, mikäli lääkärintodistusta ei ole toimitettu työnantajalle viikon kuluessa lääkärintodistuksen allekirjoituspäivästä. Uuden määräyksen tavoitteena on edistää lääkärintodistusten joutuisampaa toimittamista työnantajille. Mikäli viipyminen aiheutuu hyväksyttävästä syystä, työntekijä/ viranhaltija ei menetä sairausajan palkkaa. Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä 0,7 %. Järjestelyerä on suuruudeltaan, tarkoitukseltaan ja ajankohdaltaan sama kuin Tehy-pöytäkirjassa oleva vastaava De nya kommunala kollektivavtalen gäller Avtalet kan sägas upp så att det upphör På medlemmarna i Tehy och dess underorganisationer tillämpas tillsvidare inte de nya lönebestämmelserna utan på dem tillämpas fortfarande bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste och arbetskollektivavtalet (AKTA ) som gällde fram till Kostnadseffekt Löneförhöjningarna enligt avtalet gäller år Avtalsuppgörelsen höjer arbetskraftskostnaderna inom kommunsektorn år 2010 med i genomsnitt 0,9 %. Löneförhöjningarna består av en justeringspott för främjande av likalön och en lokal resultatfrämjande justeringspott Potterna ingår i alla avtal. Övriga eventuella löneförhöjningar kan träda i kraft tidigast och förhandlingar om dem förs våren Resultatpott Syftet med den lokala resultatfrämjande justeringspotten är att förbättra resultaten inom serviceproduktionen i kommunerna och samkommunerna och att bromsa utgiftsökningen. En lokal justeringspott på 0,7 % fördelas på basis av förbättrade resultat. Arbetsgivaren ska ge hela personalen möjlighet att delta i resultatprojekt. För att omfattas av den lokala justeringspotten ska de anställda medverka i åtgärder och projekt som främjar resultaten. Ändringar i avtalen järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi vaihtelee 0,4 0,8 % sopimusalasta riippuen.»» KVTES 0,8 %»» OVTES 0,8 %»» Lääkärit 0,6 %»» Tekniset 0,4 %»» Tuntipalkkaiset 0,4 %»» Muusikot 0,4 % Erän kustannusvaikutus on koko kunta-alalla keskimäärin 0,75 % palkkasummasta. Textändringarna i avtalen var väldigt få. Den kanske viktigaste saken som berör alla är att läkarintyg ska inlämnas i tid. Arbetstagare/tjänsteinnehavare ska uppvisa godtagbart läkarintyg över sin arbetsoförmåga för att få sjukledighet och därtill anslutna löneförmåner. Enligt den nya bestämmelsen är den första sjukledighetsdagen oavlönad, om läkarintyg inte har inlämnats till arbetsgivaren inom en vecka från den dag då läkarintyget undertecknades. Målet med den nya bestämmelsen är påskynda inlämnandet av läkarintyg till arbetsgivarna. Om dröjsmålet beror på en godtagbar orsak, går arbetstagaren/tjänsteinnehavaren inte miste om lön för sjukdomstiden paikallinen järjestelyerä tuloksellisuuden edistämiseen erä. Alkuvuodesta 2011 neuvotellaan tai sen jälkeen tulevista mahdollisista palkantarkistuksista. Vaasan Siivouspalvelut tutustui Kauhavan uuteen siivousorganisaatioon Aurinkoisena keskiviikkoaamuna kerääntyi 60 iloista Siivouspalvelujen naista linja-autoon viettämään Siivouspalvelujen kehittämis- ja työhyvinvointipäivää Härmänmaalle. Matkan mahdollisti Henkilöstöpalvelujen myöntämä kehittämisraha Siivouspalveluille. Autossa oli tunnelma korkealla, vaikka monilla olikin huoli siitä, kuinka siivouskohteessa pärjätään, kun siivous jää vähemmälle. Päivä aloitettiin Kauhavan Ruotsalan koulun monitoimihallilla, jossa kahvin ohessa siivousvastaava Tarja Siekkinen kertoi Kauhavan uudesta siivousorganisaatiosta. Nykyiseen Kauhavaan kuuluu Kauhava, Yli- ja Alahärmä sekä Kortesjärvi. Puhtauspalvelut kuuluu teknisen osaston Tilapalveluihin, jota johtaa tekninen johtaja. Puhtauspalveluista vastaa siivoustyön vastaava ja ohjaajina toimivat Riitta Vuorijärvi sekä Katriina Lahti. Puhtauspalveluissa työskentelee yhteensä 47 henkilöä ja siivottavaa pinta-alaa on m 2, josta 15 % on ulkopuolisen siivouspalveluliikkeen hoidossa. Aamukahvin jälkeen tutustuttiin monitoimihallin tiloihin ja siivoukseen, jonka jälkeen siirryttiin Kauhavan kirkonkylän koululle, jossa toimii esi- ja alakoulu. Jakauduimme kahteen ryhmään ja meitä opastivat laitoshuoltajat Eila ja Maarit. Koulu oli todella siisti, ja kuulimmekin, että paikkoja oli vähän etukäteen puunattu kun vaasalaiset tulevat, oli meinannut yöunetkin mennä. Vaasan siivoojat kyselivät innolla työvälineistä, koneista, pintamateriaaleista, aineista ja kaikesta, mikä puhtaanapitoon liittyy. Keskustelu kävi vilkkaana ja välillä oli hillittävä naurunpyrähdyksiä, sillä koulutyö oli luokissa käynnissä. Tutustumisien jälkeen siirryttiin Härmän Kuntokeskukseen ruokailemaan ja keskustelemaan kuulumisista työtovereiden kanssa. Siivouspalvelujen siivoojat näkevät toisiaan vain yhteisissä tilaisuuksissa ja kokouksissa, koska välimatkat kohteiden välillä on pitkät. Kauhavan laitoshuoltajien lisäksi tulikin tavattua myös oman organisaation työkaverit. Ruokailun jälkeen Kirsi Smulter aikuiskoulutuskeskuksesta veti riemukkaan taukojumpan ja taisi porukka laulaa lurittaakin rullaati-rullaa. Tämän jälkeen hiljennyttiin kuuntelemaan ravitsemusluentoa ja pohdittiin terveellisen ruokavalion merkitystä. Luennon jälkeen jakaannuttiin rankasambaan ja Taijiin. Rankasambassa pyöriteltiin lantiota ja hartioita samban tahtiin, Taijiissa rauhoituttiin ja perehdyttiin hartaudella liikkeisiin. Liikunnan tuoksinassa unohtuivat työhuolet ja murheet. Kahvin jälkeen joukko suunnisti takaisin linja-autoon väsyneenä, mutta virkistäytyneenä. Teksti: Tiina Ojala-Paloposki Vaasan Siivouspalvelut tutustumassa Ruotsalan koulun monitoimihallin tiloihin. Vihreissä työvaatteissa ovat Kauhavan siivoustyönohjaajat. Vaasan Siivouspalveluista osa joukosta odottaa pääsyä tutustumaan Rankasamban rytmeihin Härmän Kuntokeskuksen Areena-salissa. 16 MERITUULI / HAVSVINDEN 17

10 Kuva: Salli Hietikko HENKILÖSTÖKOULUTUSTA ~ PERSONALUTBILDNING Huom! Esimiesten ja asiantuntijoiden iltapäiväkahvit klo alustajana hallintojohtaja Veli-Matti Laitinen ja aiheena on palvelustrategia. Paikka vaihtunut remontin vuoksi. Tilaisuus pidetään Hotel Silverian tiloissa. Muistathan ilmoittautua! TYÖTURVALLISUUSKOULUTUS Valtion virastotalo, auditorio KLO tai KLO työsuojeluasiamiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja esimiehille samansisältöinen aamu- ja iltapäivä, voit valita itsellesi sopivan kouluttajana asiamies Timo Suurnäkki Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmästä ensimmäinen osa laajempaa työturvallisuuskoulutusta, joka jatkuu syksyllä 2010 ilmoittautumiset Koulutusohjelman kautta tai ILMOITTAUDU HETI! AJANKÄYTON HALLINTA HALLITSE AIKAASI, TEHOSTA TOIMINTAASI - Katoaako aika? Jäävätkö tavoitteet saavuttamatta? Miten ehdit poistaa aikapulaa ja vähentää kiirettä? - Aika on ainoa todellinen pääomamme, josta teemme sijoituksia. - Koulutuksen tavoitteena on kehittää esimiesten ja henkilöstön ajanhallinnan käytäntöjä ja vaikuttaa sitä kautta koko organisaation tavoitteelliseen toimintaan ja tuloksien saavuttamiseen. Painopistealueena on henkilökohtainen työn suunnittelu ja ajankäyttö. Aika: keskiviikko klo , Paikka: Silveria, Vöyri-kabinetti, Kouluttaja: KM Eija Keränen, Operosus Oy Ilmoittautumiset koulutusohjelman kautta tai sähköpostilla ILMOITTAUDU HETI, enintään 40 osallistujaa mahtuu mukaan! PUHUMALLA PARAS HAASTEELLISTEN TEEMOJEN PUHEEKSIOTTAMINEN Esimiehille suunnattu valmennus vaikeiden asioiden puheeksiottamisen tukemiseksi mm. varhaiseen puuttumiseen ja erilaisiin työyhteisöongelmiin liittyen. Ryhmän koko max. 20 henkilöä. Aika: tiistai 1.6. klo 9 12 tai (samansisältöinen aamu- ja iltapäivä, valitse itsellesi sopivampi ajankohta) Ryhmillä on koulutuksen jatko-osuus syksyllä myöhemmin sovittavana ajankohtana. Paikka: Silveria, Vöyri-kabinetti, Kouluttaja: PsL Anita Keskinen, Tmi Aksessio. Ilmoittautumiset koulutusohjelman kautta tai sähköpostilla mennessä. TIEDOTTAJAKURSSIT ja ilmoittautumiset Koulutusohjelman kautta tai ajankohtaista asiaa markkinoinnista, mediasta, tiedotuksesta ja viestinnästä Syksyn 2010 koulutustilaisuuksia pe klo OMASTA TERVEYDESTÄ JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestetään yhdessä Vaasan kesäyliopiston kanssa to 9.9. klo TYÖRAUHAN JULISTUS YHDESSÄ TEKEMINEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ prof. Marja-Liisa Manka järjestetään yhdessä Vaasan kesäyliopiston kanssa Syksyllä alkaa 4-osainen koulutuskokonaisuus aiheesta REKRYTOINTI ESIMIEHEN KANNALTA mitä johtajan / esimiehen tulee tietää ja osata henkilöstöhankintaan liittyen. Koulutuskokonaisuuden aihealueiksi on suunniteltu mm. seuraavia teemoja: Työntekijän taustatietojen selvittäminen rekrytoinnin yhteydessä, Menettelytavat virkaa tai tointa aukijulistettaessa ja täytettäessä, Rekrytointihaastattelu tärkein ja luotettavin tiedonsaantimenetelmä? ja Päihde- ja huumetestit sekä terveys, työkyky ja ennuste rekrytoinnissa ja työsuhteessa. Tarkempaa tietoa tästä koulutuskokonaisuudesta tulee esimiehille elo- syyskuun aikana. Henkilöstöpalvelut on suljettu kesäloman ajan Palkkaosasto auki normaalisti. Aurinkoista kesää kaikille! Personalservicen håller semesterstängt Löneavdelningen håller öppet normalt. Vi önskar er alla en solig sommar! Kiitokset / Tack till Merituulen ja Verkkotuulen lukijoille ja kaikille teille, joiden kanssa sain olla tekemisissä henkilöstölehteä toimittaessani. Pienin resurssein, suurella sydämellä lehteä tein. Lämmin kiitos myös työtovereilleni henkilöstöpalveluissa. Sitä lujaa yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä, joka työyhteisössämme oli, en tule ikinä unohtamaan. Salli Hietikko Haastavaa, kehittävää joskus hauskaakin on työ ollut. Teitä on monia, joiden kanssa olen saanut tehdä yhdessä töitä elokuusta 1974 alkaen. Kiitos yhteisistä vuosista, hyvää jatkoa tehtävissänne! Kiitos muistamisesta jäätyäni eläkkeelle. Sinikka Mäenpää, sosiaali- ja terveysvirasto Kiitän lämpimästi teitä kaikkia, jotka muistitte minua merkkipäivänäni ja teitte juhlasta unohtumattoman. Veikko Partanen Syksyn kuntoremonttikurssit haettavissa! Kuusamon Tropiikki Kylpylä Kivitippu Härmän kuntokeskus Hakuaika päättyy ja valinnat suoritetaan tykyryhmän kokouksessa Valintaperusteet, hakulomake, kurssiohjelmamallit ja lisätiedot löytyvät Henkilöstöpalveluiden kotisivuilta: intra.vsa.vaasa.fi/henkilostopalvelut. Palauta hakemus os.: Vaasan kaupunki, henkilöstöpalvelut/tsp (Hovioikeudenpuistikko 7 C, II krs.) Hakemukset ovat sitovia. Mikäli valituksi tullut peruuttaa osallistumisensa vasta kahta viikkoa ennen kurssin alkua tai sitä myöhemmin ilman pätevää syytä, häneltä voidaan periä osittainen kurssikustannus. Lisätietoja antavat osastosihteeri Eija Paananen puh. 1101, työsuojeluvaltuutettu Vesa Isomöttönen puh ja työturvallisuuspäällikkö Tapio Lehto puh Tyky-ryhmä ELORIEHA Elorieha järjestetään tänä vuonna Laihian Nuorisoseuralla os. Alkiontie 6, torstaina alkaen klo 19:00. Järjestäjinä on sosiaali- ja terveystoimen Laihian - Vähänkyrön yhteistoiminta-alue. - Menussa on tervetulijaismaljojen jälkeen todella hyvää lohikeittoa, josta löytyy myös lohta, tai vaihtoehtoisesti lihakeittoa, josta löytyy myös lihaa. Ja tietysti Elon leipää. Päälle kakkukaffit. - Illan ohjelmasta vastaa yhteistoiminta-alueen reipas työväki. Luvassa on hyvätahtista musisointia, upeaa muotinäytöstä, viihdyttävää sketsiä ja mitä kaikkea! Tietenkään ihania arpajaisia unohtamatta. Illan kruunaa karaoketanssit. Tässä kohtaa on hyvä huomioida, että ahkerien laulajien joukossa on meidän "melkein tangokuningattaremme" Riikka, joten laulajien taso on taattu. Toki ketään rohkeaa ei laulumikin varresta pois kammeta - Alkiolaisittain emme tarjoile viinaksia, mutta emme myöskään tarkista kenenkään reppuja :) - Tarjoilujen takia tarvitsemme ilmoittautumiset, sähköpostiosoitteen ilmoittautumisia varten julkaisemme myöhemmin. Nyt Eloriehaan kannattaa lähteä kauempaakin! Nu kan du söka till höstens konditionsfrämjande kurser! Kuusamo Tropiikki Spahotell Kivitippu Härmä spahotell Ansökningstiden går ut 11.6 och valen görs på tykygruppens möte Urvalsgrunder, ansökningsblankett, kursprogrammallar och ytterligare upplysningar finns på personalservicens hemsida: Lämna in ansökan till adressen Vasa stad, personalservicen/arbetarskyddschefen (Hovrättsesplanaden 7 C, II vån.) Ansökningarna är bindande. Om en deltagare som valts annullerar sitt deltagande så sent som två veckor före kursens början eller ännu senare utan giltig orsak, kan kurskostnader delvis uppbäras av honom eller henne. Ytterligare upplysningar ger avdelningssekreterare Eija Paananen tfn 1101, arbetarskyddsfullmäktig Vesa Isomöttönen tfn 1121 och arbetarskyddschef Tapio Lehto tfn Tyky-gruppen 18 MERITUULI / HAVSVINDEN 19

11

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad Vaasa opiskelukaupunkina Vasa som studiestad Osaaminen ja oppiminen ovat Suomalaisen elinvoiman lähteitä Osaaminen ja oppiminen muodostavat pohjan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osaaminen ja oppiminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY VASTUULLINEN KESÄDUUNI 20 -KYSELY TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.5.20 kesäduuni 20 - kysely / T-Media Oy 2 TAUSTAMUUTTUJAT Mukana vastuullinen kesäduuni 20 -kampanjassa Työnantajan tyyppi Työnantajan koko

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Mikä on sukupolvi? Eri asia kuin ikä Yhteiset muistot

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1 VOIKO SAIRAUSPOISSAOLOIHIN VAIKUTTAA? Poissaolojen taloudellinen merkitys välilliset tv-kustannukset. Kv vertailu suomalainen malli: lyhyet ja pitkät Erot eri aloilla Sairauspoissaolot ja medikalisoidut

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY. Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY. Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011 VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Vastuullinen kesäduuni 2011 kysely toteutettiin työnantajille keväällä 2011. Kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Hyvällä fiiliksellä homma toimii paljon paremmin! Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Elina Ravantti, Venla Räisänen ja Eeva-Marja Lee Työterveyslaitos 2014 1 Tietopaketti työhyvinvoinnista Apaja-projektissa

Lisätiedot

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uusi maakunta on meidän työpaikkamme Maakuntauudistuksen kautta noin 9000 pohjalaisen uusi työpaikka on Pohjanmaan maakunta

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS VETY Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Hermannin ranta>e 2 A, 00580 Helsinki www.kierratyskeskus.fi/vety Tänään:

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Johanna Ahonen Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Mari Keränen Varmasti esimiehenä 6.6.2017

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Miksi? Miten? Mitä? Tilanne 2014 Työnhakijoiden määrän vaihtelu Osa viihtyy ja pysyy kotihoidossa

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Medical- brändien taustalla vuodesta 1994 Innokas Medical Oy 20 000 Perustettu Oulussa vuonna 1994

Lisätiedot

Pentti O. Pohjola. Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten virkistyspäivä 16.5.2008 Power Park, Alahärmä

Pentti O. Pohjola. Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten virkistyspäivä 16.5.2008 Power Park, Alahärmä Pentti O. Pohjola Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten virkistyspäivä 16.5.2008 Power Park, Alahärmä Luottamushenkilöt virkistäytymässä Power Parkissa Ammattiosasto vei luottamushenkilöt tänä vuonna virkistäytymään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset,

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot