No 3 ~ tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoot eväitä työhyvinvointiin VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 3 ~ 2010. tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoot eväitä työhyvinvointiin VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING"

Transkriptio

1 No 3 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 Viheralueyksikössä kesän tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoot eväitä työhyvinvointiin MERITUULI / HAVSVINDEN 1

2 Kuva: Pekka Mäkynen sisältö / innehåll VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING VERKKOTUULI nro 2/2010 on ilmestynyt henkilöstöpalveluiden kotisivulla osoite: intra.vsa.vaasa.fi/henkilöstöpalvelut/ tai ulkoa www1.vaasa.fi/henkilöstöpalvelut/ SISÄLTÖ Työsuojelu kaupungin työpaikoilla Riitta Viitala esimieskoulutuksen luennoitsijana Esimiesten ja asiantuntijoiden iltapäiväkahvit käynnistyivät Kriisiviestinnän lyhyt oppimäärä Yhteisötyönohjaus Vaasan seudun avustajakeskus ym. Seuraava Verkkotuuli ilmestyy Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 31. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Salli Hietikko Taitto Ombrytning: Mikael Matikainen Graafiset palvelut/grafiska tjänster Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viikko/Vecka 36 Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Kannen kuva Pärm bild: Pekka Mäkynen 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Viheralueyksikössä kesän tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoiden tavoite: Hyvinvointi lisääntyy, sairaspoissaolot vähenevät ja tuottavuus paranee 8 Kuntakierrokselta eväitä työhyvinvointiin 9 Mitä yhteistä on ravintokuiduilla, vesijumpalla ja teatterikerholla? 10 Työharjoittelu mahdollisuus nuorelle ja työnantajalle 11 Työharjoittelu tuo sisältöä Johannan päiviin 12 Media betyder möjligheter 13 Ammattiopiston imago kiillottuu yhteisissä talkoissa 14 Kun elää pitkään, kokee paljon tullipakkahuoneesta taidekeitaaksi 15 Uusi työntekijä Susanna Saari 16 Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset Kommunsektorns kollektivavtal 17 Vaasan Siivouspalvelut tutustui Kauhavan uuteen siivousorganisaatioon 19 Kiitokset Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, liikunta- ja vapaa-aikavirasto Hautaluoma Maria, kasvatus- ja opetusvirasto Hudd Eva, tekninen toimi Leppäkorpi Minna, luottamusmiehet Lillback-Peltonen Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Murto Liisa, sosiaali- ja terveysvirasto Oksanen Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Seppo Tuula, sosiaali- ja terveysvirasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi Ensimmäinen palvelustrategia tekeillä Den första servicestrategin under arbete Osana kaupungin strategian uudistamista tehdään kaupungin palvelustrategia. Tässä määritellään miten palvelut tuotetaan lyhyellä aikavälillä (3-4 v.) ja pitkällä eli noin 10 vuoden kuluttua. Palvelustrategiassa on kyse muutosten ennakoinnista ja siitä, miten kuntapalvelut järjestetään eri toimialoilla. Palvelustrategiaa valmistelee työryhmä, jossa on edustajia keskushallinnosta ja suurimmista hallintokunnista. Työryhmän pj on hallintojohtaja Veli-Matti Laitinen ja sihteeri Tarja Lahtonen. Projektisihteerinä työskentelee opiskelija Hannu Pihlaja. Mikäli sinulla on ajatuksia tai toiveita palvelustrategiasta, niin ota ihmeessä meihin yhteyttä! Palvelustrategiassa määritellään mitkä palvelut kaupunki tuottaa itse, mitkä hoidetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja mitkä hankintaan markkinoilta. Vaihtoehtoisia järjestämistapoja ovat esim. ostopalvelut, palvelusetelit, yksityistäminen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö sekä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Vaihtoehdot tullaan määrittelemään hallinnollisten tukipalveluiden, tuotannollisten tukipalveluiden ja kaupunkilaisille tuotettavien palveluiden osalta. Palvelustrategia nivoutuu olennaisesti kaupungin kokonaisstrategian päivittämiseen. Strategia pitäisi olla valtuuston hyväksymä elo-syyskuussa ja palvelustrategian loka-marraskuussa. Työssä hyödynnetään kuntien uutta tehtäväluokitusta, tehtyjä prosessikuvauksia ja talousarviossa esitettyjä palveluita sekä niiden järjestämistapaa. Kaupunki on laatinut useita erillisohjelmia ja strategioita, joiden tietoja ja linjauksia voidaan hyödyntää myös palvelustrategian laadinnassa. Lisätietoa palvelustrategiasta intran kohdasta Strateginen johtaminen ja ohjaus. Veli-Matti Laitinen Som en del av förnyandet av stadens strategi görs också en servicestrategi. I den fastslås hur servicen produceras på kort sikt (3-4 år) och på lång sikt, d.v.s. om ca 10 år. I servicestrategin handlar det om prognostisering av förändringar och om hur den kommunala servicen ordnas inom olika sektorer. Servicestrategin bereds av en arbetsgrupp med representanter från centralförvaltningen och de största förvaltningarna. Arbetsgruppens ordförande är förvaltningsdirektör Veli-Matti Laitinen och sekreterare Tarja Lahtonen. Projektsekreterare är studerande Hannu Pihlaja. Ta gärna kontakt med oss, om du har idéer eller önskemål i fråga om servicestrategin! I servicestrategin definieras vilka tjänster staden själv producerar, vilka som sköts i samarbete med övriga kommuner och vilka som skaffas från den externa marknaden. Det finns olika sätt att arrangera service, t.ex. köpservice, servicesedlar, privatisering, samarbete mellan den offentliga och privata sektorn samt samarbete med tredje sektorn. Alternativen kommer att slås fast i fråga om administrativ stödservice, produktionsstödservice och service som produceras för stadsborna. Servicestrategin knyter på ett betydande sätt an till uppdateringen av stadens helhetsstrategi. Strategin bör ha blivit godkänd i fullmäktige i augusti-september och servicestrategin i oktober-november. I arbetet utnyttjas kommunernas nya uppgiftsklassificering, de gjorda processbeskrivningarna och servicen som föreslagits i budgeten samt sättet att producera den. Staden har utarbetat flera olika separata program och strategier, ur vilka innehåll och riktlinjer också kan utnyttjas vid utarbetandet av servicestrategin. Ytterligare upplysningar om servicestrategin finns i intranet under punkten Strateginen johtaminen ja ohjaus. Veli-Matti Laitinen Veli-Matti Laitinen PÄÄKIRJOITUS LEDARE MERITUULI / HAVSVINDEN 3

3 Taimitarhalla kesäkukkien istutus on täydessä vauhdissa. Verstaalla kasataan parhaillaan uusia välineitä. Kuvat: Pekka Mäkynen Uudella mopokuorma-autolla on kätevä hoitaa roskien kerääminen puistikoilta ja keskustasta. Viheralueyksikössä kesän tulo on jo nähtävissä Viheralueyksikön kädenjälki näkyy kaupungilla, kulkipa missä tahansa. Kesän kukkaloisto on heidän työnsä tulosta. He huolehtivat puistojen kunnosta ja istutuksista, hoitavat metsiä, nikkaroivat leikkivälineitä leikkipuistoihin Talvella he ovat noin 70 eläkeläisen ja veteraanin korvaamaton apu lumitöissä. Nykyisessä organisaatiomuodossaan Viheralueyksikkö on toiminut vuoden 2009 alusta. Ensin vuonna 2006 yhdistettiin metsien ja puistojen hoito. Sitten kokeiltiin tilaaja-tuottaja -mallia ja viimeksi yksikköön liitettiin työllisyyden turvaaminen. Viheraluepäällikkö Timo Jousmäki pitää varsinkin metsien ja puistojen hoidon liittämistä yhdeksi yksiköksi parhaana mahdollisena ratkaisuna, johon monet muutkin kaupungit ovat siirtyneet tai siirtymässä. Se toi paljon hyvää. Mm. työvoimaa voidaan käyttää tehokkaammin ja keskitetymmin. Viheralueyksikkö osallistui Vuoden työpaikka 2009 kisaan ja sai kisassa kunniamaininnan. Menestyminen tuntuu hyvältä ja on merkki siitä, että hyvällä tiellä ollaan, mutta kisassa pärjäämistä tärkeämpänä Timo pitää sitä, että on saatu jotakin aikaan. Näytöt puhuvat puolestaan. Eivät veronmaksajat maksa siitä, että meillä on hauskaa töissä, vaan siitä, että hommat hoituvat. Meillä on paljon töitä. Se on merkki siitä, että toimimme taloudellisesti ja olemme kilpailukykyisiä. Myös ulkopuoliset, kuten seurakunta ja rakennusliikkeet, toivovat palveluja meiltä. Vastuu isosta maaomaisuudesta Kaikki kaupungin viheralueet ovat Viheralueyksikön hoidossa. Se on aikamoinen plantaasi. Kaupungilla on 36 miljoonan neliömetrin viheralueomaisuus, jonka hoitaminen ja ylläpito ovat meillä. Olemme mukana koko prosessissa maakauppojen tekemisestä rakennetun maan ylläpitoon asti. Se sitouttaa työhön aivan eri tavalla. Edestään löytää kaiken sen, minkä on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Kiitos kaupunkilaisilta on enemmän kuin euro tilipussissa Timon pöydällä on viimeksi sähköpostissa tullut kiitosviesti, jossa lukee: Te olette hyviä äijiä! Kun oikein sitoudut ja vastaat tekemisestä, sitten tulee tällaisia kiitoksia. Ne ovat enemmän arvoisia kuin euro tilipussissa. Positiivinen palaute on yllättänyt meidät. Sitä on tullut tosi paljon. Meillä on erityisosaamista. Henkilökunta on sitoutunutta. Kaikki uskaltavat seisoa sen takana, mitä ovat tehneet ja ammattiylpeydellä sanoa, että minä olen tämän tehnyt. Teemme myös suunnitelmat omana työnä. Kun on alusta asti saanut vaikuttaa suunnitelmiin, se tuntuu eri lailla hyvältä. Meillä on hoitopiirit ja tehtävät on jaettu tiettyihin vastuualueisiin. Jokainen voi omatoimisesti päättää monista asioista. Se lisää motivaatiota ja sitoutumista. Työntekijöiden osaamista on kehitetty ja tuettu useilla viheralaan liittyvillä koulutuksilla. Maarakennusalan perustutkinnon on suorittanut kahdeksan henkilöä. Koulutusta on ollut mm. puiden hoitoleikkauksesta, taimiston hoitamisesta ja ulkoleikkipaikkojen turvallisuudesta. Metsureilla on ollut omat erikoiskurssinsa. Vakinaisia työntekijöitä on 44. Ammatti-ihmisiä, jotka toimivat kausityöntekijöinä keväästä syksyyn, on Kesätyöntekijöitä on 65 ja työllistettyjä 25. Muutama kuntoutettava on myös ollut ja yksi Downin syndroomaa sairastava ohjaajansa kanssa. Ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa on tehty yhteistyötä. Kesätyö - nuoren ensimmäinen työpaikka Jaamme kaikille kesätyöntekijöille pienen oppaan, jossa on kerrottuna kaikki a:sta alkaen; mitkä ovat työajat, kuka on esimies, mitä täällä on tarkoitus tehdä, koska on ruokatunti, mikä on palkka, työvaatteet ovat sitä varten, että niitä pidetään jne., Timo listaa. Kesätyössä nuori saa ensimmäisen kosketuksen työelämään. Timo on huomannut, että siinä on sekin hyvä puoli, että kun he itse ovat olleet täällä siivoamassa, he eivät sotke tai riko paikkoja eivätkä anna kavereidensakaan niin tehdä. Vaasassa käytetään rahaa viheralueiden hoitoon huomattavasti vähemmän kuin muissa kaupungeissa. Silti taitavat ammattilaiset taikovat meille silmäniloa tänäkin kesänä runsain mitoin. Ihastellaan sitä ja nautitaan kesästä ja lomasta! Teksti: Salli Hietikko Muutama puistotyömaa on alkanut. 4 MERITUULI / HAVSVINDEN 5

4 Kuva: Salli Hietikko tossa eniten. Mietimme, mistä se voisi johtua ja olisiko siihen löydettävissä apua, Arja Tuomaala kertoo. Mielenkiintoisinta ja minulle uutta tässä on, että koko ryhmä on samanaikaisesti mukana. Tässä eivät vain pomot suunnittele, vaan jokainen pääsee vuorollaan osallistumaan. Keskustelut kirjataan ylös ja ovat kaikkien mukana olevien luettavissa intranetissä. Olen saanut uusia ideoita ja kehittämisajatuksia. Toivottavasti löytyisi myös uudenlainen tapa ratkaista työyhteisöissä pitkään ratkaisematta olleisiin ongelmiin. Mahtavinta olisi, jos se, mitä täällä on keskusteltu, herättäisi työpaikalla uutta ajattelua ja ideoita. heitä halutaan kuulla. Palaute on ollut positiivista. Ihmiset ovat kokeneet, että nyt on saanut puhua ja tuoda asioita ja epäkohtia esiin. Asiat kirjataan ylös ja niitä mietitään toisen organisaation ihmisten kanssa. Voisi ajatella, että se vielä enemmän velvoittaa meitä toimimaan. Alussa ajateltiin, että mitä yhteistä meillä hammashuollon kanssa on, mutta tämä ei ole ollut ollenkaan huono yhdistelmä. Vaikka työ on niin erilaista, sieltä löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Ja sanotaanko, että voi lohdutuksekseen huomata sen, että ei ole ruoho paljon vihreämpää aidan toisellakaan puolella. Sovitut asiat pitää panna käytäntöön Marja Jokiniemi ja Jukka Kentala näyttävät muille, että joskus pitää tehdä rohkeitakin päätöksiä! Tuottavuus Talkoiden tavoite: Hyvinvointi lisääntyy, sairaspoissaolot vähenevät ja tuottavuus paranee Tuottavuus Talkoot on Helsingin yliopiston koordinoima uudentyyppinen tutkimus- ja kehitysohjelma, johon Vaasan kaupunki on lähtenyt mukaan suurin odotuksin. Tavoitteena on kehittää oman työpaikan toimintaa niin, että se näkyy mm. lisääntyneiden sairaspoissaolojen vähenemisenä. Hanke käynnistettiin sosiaali- ja terveysvirastossa tämän vuoden alussa ja kestää 1½ vuotta. Pilotteina mukaan lähtivät psykososiaaliset palvelut ja hammashuolto. Kokoontumisissa vuorottelevat ryhmänvetäjinä Tuula Eloranta ja Ville Saarikoski Helsingin yliopistosta. Koska hankkeeseen satsataan paljon myös rahallisesti, Henkilöstöpalveluista on edustus ryhmissä. Hankkeessa on kolme ryhmää: ohjausryhmä, esimiesryhmä ja pienryhmä, jossa on kiertävä osallistuminen. Kyselyjen ja haastattelujen avulla saadaan syvempää pohjaa tutkimukselle. Lisäksi on yksivuotis- ja kolmivuotisseurannat. Tuottavuus Talkoiden periaate on, että emme ole lääkäreitä, jotka antavat ohjeet ja reseptin, vaan toimimme kätilöinä. Viemme eteenpäin niitä ideoita, jotka tulevat työyhteisöstä. Tulokset aiemmista paikoista osoittavat selkeästi, että kun lähdetään työyhteisöasioista liikkeelle ja käsitellään sellaisia teemoja kuin organisointi, arjen sähläys, työtyytyväisyys, sillä on vaikutusta välillisesti sairaspoissaoloihin. Ne teemat ovat täälläkin tulleet jo tutuiksi, Ville Saarikoski toteaa. Vt. henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto painottaa, että on tärkeää kehittää uusia keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Tuottavuustalkooidea lähti liikkeelle hänen ja johtava ylihoitaja Arja Tuomaalan keskustelusta sairaslomapäivistä. Kaupungin organisaatiossa on niitä Sosiaali- ja terveysviras- Minua sytytti ajatus varhaisesta puuttumisesta. Jos tällä pystyttäisiin ehkäisemään pitkiä sairaspoissaoloja, puuttumaan niihin varhaisessa vaiheessa, se olisi hyödyksi kaikille. Toisaalta meillä oli tarve sisäiseen kehittämisprojektiin. Tämä osui siihen kuin tilauksesta, Jukka Kentala toteaa. Toimintamenetelmät selvisivät vasta projektin käynnistyttyä. Koko henkilöstö sitoutetaan tähän ryhmäkeskustelujen ja haastattelujen kautta. Esille saadaan nousemaan ne asiat, jotka ovat henkilöstön mielestä tärkeitä ja vaativat kehittämistä. Ohjausryhmässä ja esimiesryhmässä sovitaan tietyt pelisäännöt ja mitä näille asioille tehdään. Aikataulutetaan ne, sovitaan vastuut ja päädytään siihen, että asia toteutetaan. Yksittäinenkin asia pyritään saamaan pisteeseen. Erikoisen vivahteen tähän tuo se, että pilotteina on kaksi hyvin erityyppistä organisaatiota. Joitakin asioita pystytään mahdollisesti ratkomaan ristiin. Ideoinnit ovat menneet hienosti rajaaitojen yli ja ideoiden on annettu lentää. Kun Marja Jokiniemi kuuli Tuottavuus Talkoista, hän oli heti käpälä pystyssä. Ajatukseni lähti ensimmäisenä siitä, että haluan parantaa työyhteisömme hyvinvointia ja työssä jaksamista. Meillä ei ole mitään niin tärkeää kuin henkilökunta. Aikaa vievää tämä on, mutta ajattelen, että jos palvelualueeni työntekijöiden työssäjaksaminen paranee, asiat sujuvat kentällä ja ihmiset kokevat iloa työstään, se helpottaa myös minua. Sillä saadaan vaikutettua sairaslomiin ja myöskin pysyvyyteen. Se on minusta tärkeä asia. Tässä hankkeessa on hyvää myös se, että mukaan pääsevät meidän pitkäaikaiset sijaiset. Hekin voivat kokea, että heistä pidetään huolta ja Pääluottamusmiehet Marja Huovari ja Minna Leppäkorpi kertovat henkilöstön odottavan, että se, mistä sovitaan, todella tapahtuu. Työryhmissä nostetaan esille ihan arkipäiväisiä asioita. Kun niihin sitten puututtaisiin! Marja huokaa. Olisi tärkeää, että kun tehdään lista ongelmista, vastuutetaan joku henkilö tekemään jotain ja viemään asioita eteenpäin. On hyvä, että esimiehillä on oma ryhmä. Lähiesimiesten ongelmat ovat erilaisia ja he ovat yksin työyhteisössä. Ryhmässä tulee vertaistuki, näkee, että muillakin on samanlaisia ongelmia. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä tapaamisten välillä työpaikoilla tapahtuu. Onko siellä keskusteluhetkiä? Puhutaanko siellä niistä asioista, joita ryhmissä on noussut esille? Keskustellaanko, mitä niille on tehty ja mitä niille voitaisiin tehdä? Minna pohtii. Tuottavuus Talkoilla voi olla vaikutusta myös työurien pidentämiseen. Nyt koko valtakunnassa eläkkeelle jäävien määrästä vain 42 % ihmisistä jää vanhuuseläkkeelle, 35 % jää sairaseläkkeelle ja loput työttömyyseläkkeelle. Talkoille toivotaan jatkoa Projektissa mukana olevien kokemukset Tuottavuus Talkoista ovat miltei pelkästään positiivisia. Ainoastaan ajan puutetta harmitellaan. Tekemisen meininki on aistittavissa niin johdon, esimiesten kuin työntekijöidenkin kommenteista. Toivotaan muillekin samanlaista mahdollisuutta kuin piloteille, ja että tieto tuottavuustalkoiden tehokkuudesta välittyisi ylimmälle johdolle. On aihetta odottaa hyviä tuloksia! Teksti: Salli Hietikko 6 MERITUULI / HAVSVINDEN 7

5 Hyvinvointi Kuva: Salli Hietikko Tapio Lehdolla oli tärkeää asiaa Timo Suurnäkille. Ryhmätyö pohditutti. Kuntakierrokselta eväitä työhyvinvointiin Työturvallisuuskeskuksen kuntakierroksen etappipaikoista yksi oli Vaasa. Silveriassa pidetty tilaisuus keräsi osanottajia ympäri maakuntaa. Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta oli mukana kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, järjestöjen edustajana oli edunvalvonta-asiamies Riitta Lehtovirta TNJ:stä ja Työturvallisuuskeskuksesta asiantuntija Timo Suurnäkki. Paikallisessa esimerkissä Tapio Lehto kertoi Vaasan kaupungin riskienhallinta-ohjelmasta ja Leena Kaunisto toimenpiteistä, joilla työhyvinvointia Vaasan kaupungissa edistetään. Päivän teemana oli Työntekoa tukeva johtaminen yhteinen tavoite. Kerttu Pakarisen luennosta Strateginen henkilöstöjohtaminen poimin Kymmenen vitamiiniruisketta työpaikan laadun ylläpitämiseksi 1. Ihmistä ja työtä arvostetaan, olipa hän työpaikalla missä asemassa tahansa. 2. Työ on taloudellisesti niin tuottavaa, että työpaikat ovat turvattuja ja toiminta voidaan ennakoida. 3. Työstä saadaan oikeudenmukainen palkka ja työ turvaa toimeentulon. 4. Töihin tullaan mielellään ja se koetaan mielekkääksi. Työstä saadaan ainakin saman verran kuin työssä on annettu. Kyse ei ole pelkästään rahasta. 5. Toiminta on reilua ja oikeudenmukaista. Johdon ja henkilöstön yhteistyö on toisiaan tukevaa ja vastavuoroista. Henkilöstö on avoin johdon ehdotuksille ja johto kuuntelee henkilöstön ehdotuksia. 6. Organisaatiota, sen tuotteita, palveluja, niiden tuottamistapoja sekä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ja yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. 7. Koko henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä ja vaikuttaa omien tavoitteiden toteutumiseen. 8. Työstä saadaan palautetta. 9. Henkinen ja fyysinen rasittavuus on kohtuullista. Huolehditaan henkilöstön järkevästä mitoituksesta työtehtäviin nähden. 10. Minimoidaan tarpeettomat työhön liittyvät riskit. Ilman näitä ruiskeita syntyy jatkuva puutostila. Näitä vitamiineja ei myöskään voi yliannostella. Antoisa osanottajien kannalta oli Timo Suurnäkin vetämä ryhmätyö, jossa pienissä ryhmissä pohdittiin, millaista työntekoa tukeva johtaminen on parhaimmillaan työntekijän kannalta ja miten esimiehiä tuetaan työntekoa tukevassa johtamisessa. Työntekijäryhmä toivoi mm.»» oikeudenmukaisia, läpinäkyviä päätöksiä»» esimies on aidosti läsnä, työntekijä tulee nähdyksi, kuulluksi ja johdetuksi»» työyhteisön toimivuuden tukemista, heikoille kannustusta ja vahvoille rajoja Esimiesryhmässä toivottiin mm.»» alaisilta aktiivista otetta keskusteluissa ja palavereissa»» vertaistukea toisilta esimiehiltä»» omilta esimiehiltä aikaa ja tukea Mitä yhteistä on ravintokuiduilla, vesijumpalla ja teatterikerholla? Vapaa-aikaviraston väki vietti vuosittaista koulutuspäiväänsä Lepikon leirikeskuksessa kehittämissuunnittelija Arja Hyytiän ja rehtori Jorma Hyytiän johdolla. Päivän avasi virastopäällikkö Antti Lahtinen. Päivän annin summasi loppupuheenvuorossaan työsuojeluvaltuutettu Vesa Isomöttönen, joka esitteli hyvän työyhteisön tunnuspiirteitä. Arja Hyytiä on huolissaan tulevaisuuden työikäisten työkyvystä. Lapsesta asti kasvatettu vyötärönympärys ei lupaa pitkää ja tervettä työuraa vaan vakavia sairauksia ja ennenaikaisia eläkkeitä. Hän peräänkuuluttaa varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä sekä seurantajärjestelmiä ongelmien paikantamisen, varhaisen esiintulon ja sitä kautta riittävän ajoissa tapahtuvan päätöksenteon ja resurssien kohdentamisen tueksi. Hyvinvoinnista puhuvalta vaaditaan hänen mukaansa myös uskottavuutta: nuoria voisi asiassa lähestyä vaikkapa kuitu -räpin kautta. Jorma Hyytiä puolestaan korosti tietojen ja taitojen lisäksi asenteen merkitystä työssä menestymiselle. Kohdallaan oleva asenne näkyy niin työyhteisön ilmapiirissä, tuotettujen palveluiden laadussa kuin Arja Hyytiän mainitsemassa resurssien sopivassa kohdentamisessakin. Miten tämä sitten koskettaa vapaa-aikaviraston keskenään hyvin erilaistenkin tehtävien kirjossa toimivaa henkilöstöä? Vapaaaikaviraston toiminta on pääpainoltaan ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Vapaa-aika viraston väki pitää kunnossa lähiliikunta-alueemme, lenkkipolkumme ja hiihtolatumme, pyörittää uimahallin toimintaa ja huolehtii nuorista auttamalle heitä kasvamaan vastuullisiksi kansalaisiksi tarjoamalla neuvoja ja mielekästä tekemistä - tarjotaanpa jopa kulttuurielämyksiä näin muutamia esimerkkejä mainitakseni. Juuri näillä toimilla voidaan edistää vaasalaisten hyvinvointia ennen kuin on tarvetta kääntyä terveydenhuollon palvelujen puoleen. Päivän aikana monen vapaa-aikaviraston työntekijän mielessä varmasti kirkastuikin se, miksi työmme on tärkeää. Vastaus alun kysymykseen näet kuuluu: ne kaikki edistävät hyvinvointiasi! Päivän tärkein sanoma oli se, että vapaa-aikavirasto on täynnä vaasalaisten hyvinvoinnin rakentamisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä asiantuntijoita ja ammattilaisia. Teksti ja kuvat: Anna Seppänen Nuorisoasiainkoordinaattori Anne-Mari Pipatti kirjaa ylös ryhmätyön tuloksia Kotiin lähti tyytyväinen joukko mukanaan kasa materiaalia, josta on varmaan hyötyä itse kunkin omassa työssä. Teksti: Salli Hietikko 8 MERITUULI / HAVSVINDEN 9

6 Työharjoittelu mahdollisuus nuorelle ja työnantajalle Työharjoittelu työ- ja elinkeinotoimiston kautta on Vaasan kaupungin työpaikoilla harvinaista; haaviimme osui vain kolme työpaikkaa, Palosaaren ja Alkulan päiväkodit sekä kaupunginpuutarha, joissa työharjoittelijoita oli. Eikö työharjoittelusta tiedetä tarpeeksi vai mistä se johtuu? Kuitenkin työharjoittelusta hyötyisivät sekä työpaikka että harjoittelupaikan saanut nuori. Vaasan työ- ja elinkeinotoimistosta kerrotaan, että nuorten työttömyys kasvaa edelleen. Helmikuussa TE-toimiston toiminta-alueella oli noin 1150 alle 30-vuotiasta nuorta työttömänä. Suurin osa näistä nuorista on vaasalaisia. Keväällä koulujen päättyessä työttömien määrä kasvaa entisestään. Työttömien joukossa on runsaasti myös ammattiin valmistuneita nuoria, joiden olisi ensiarvoisen tärkeätä päästä soveltamaan tuoreita tietojaan ja taitojaan käytännön työelämään. Tämä on tärkeätä sekä nuoren itsensä että koko yhteiskunnan kannalta. Työharjoittelijasta tulevaisuuden työntekijäksi Työnantaja tekee suuren palveluksen nuorelle ottaessaan hänet työharjoitteluun, mutta hyötyy siitä itsekin. Harjoittelun aikana työpaikalla tutustutaan nuoreen ja hänen työskentelytapaansa ja Lisätietoja nuorten työharjoittelusta Vaasan kaupungissa: Työvoimasuunnittelija Sari Räsänen / henkilöstöpalvelut nuoresta voidaan aikanaan saada osaava työntekijä työyhteisöön. Tämä on tärkeä näkökohta, sillä lähivuosina uuden työvoiman rekrytointi tulee olemaan nykyistä paljon haasteellisempaa. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat poistuvia pienempiä. Työharjoittelussa on kyse harjoittelusta - ei työsuhteesta Työharjoittelussa on nimensä mukaisesti kyse harjoittelusta eikä työsuhteesta, joten työnantaja ei maksa palkkaa harjoitteluun tulevalle. Harjoittelija saa työttömyysetuutta. Työ- ja elinkeinoministeriö on järjestänyt harjoittelussa oleville ryhmävastuuvakuutuksen. Työnantajan tehtävänä on huolehtia harjoittelijan asianmukaisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Työharjoittelusta tehdään sopimus, jonka allekirjoittavat harjoittelija, harjoittelun järjestäjä ja TE-toimisto. Työharjoittelun järjestäjänä voi olla kunta, kuntayhtymä, valtio, yritys, yhdistys tai muu yhteisö sekä säätiö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja. Yleensä harjoittelusopimukset ovat 3-6 kuukauden mittaisia. Lisätietoja: Vaasan työ- ja elinkeinotoimisto puh tai s-posti: Teksti: Salli Hietikko Lähteenä käytetty TE-toimiston tiedotetta ja www-sivuja. Teksti ja kuvat: Anna Seppänen KESÄTOIMINTAA 2010 PUISTOJUMPPAA Hietalahden Villan puistossa ti klo Hietasaaren puistojumpat ti ja to klo Hinta: 1 euro / kerta PYÖRÄILYÄ Lähde mukaan leppoisaan ja liikunnalliseen yhdessäoloon. Vauhti sovitetaan kulloisenkin porukan mukaan. Osallistujat suunnittelevat yhdessä retkien kohteet. Aika: maanantaisin klo uimahallilta. VAASAN MARSSI KÄVELYTAPAHTUMA Järjestäjä: Vaasan Kävelyklubi ry. Reittien pituus vaihtelee kilometriin. Osallistumismaksut: yksi päivä 17 euroa, 3 päivää euroa ilmoittautumisajankohdasta riippuen. Kts. Työharjoittelu tuo sisältöä Johannan päiviin Johanna Hankilanoja touhuaa tottuneesti lapsiparven keskellä Palosaaren päiväkodin Lillukatryhmässä. Pienet 1-3 vuotiaat ipanat pyörivät ympärillä. Johanna valmistui viime keväänä vaatetusalan artesaaniksi, mutta töitä ei löytynyt. Oli vain puolen vuoden työharjoittelujakso vaatekaupassa ja sitten ei mitään. Hän tunsi sammaloituvansa kotiin, ja lähti ammatinvalinnanohjaajan luo kyselemään, sopisi jonkin muun alan työ hänelle. Johannalle yllätyksenä testit osoittivat sosiaalialalle. Työharjoittelu on hyvä tapa testata, miltä tällainen työ tuntuisi. Johanna otti yhteyttä Palosaaren päiväkotiin ja pääsi saman tien töihin. Aluksi päätettiin kokeilla vain 2 kuukautta, mutta työ on tuntunut niin mukavalta, että Johanna jatkaa sopimusta mielellään. Työharjoittelu voittaa kotona nyhjäämisen monessakin mielessä; päivät menevät yhdessä hujauksessa, kaikki päivät ovat erilaisia ja niissä on sisältöä. Kelan päivärahan lisäksi saa 9 euron ylläpitokorvauksen päivässä. Se on mukava lisä. Täällä on mukavat työkaverit ja lapset ovat aivan ihania. Pidän lapsista ja lapset pitävät minusta. Teen samoja tehtäviä kuin muutkin. Se on pukemista, syöttämistä, vaipan vaihtoa ja vessassa käyttämistä. Leikeissä minulla on omia hömpötyksiä lasten kanssa. Kun lapset ovat päiväunilla, askartelen kaikkia lasten juttuja. Lasten herättyä on kiva seurata heidän reaktioitaan, kun he huomaavat, mitä uutta on tullut. Pitkäjänteisyyttä ja itsehillintää on saanut opetella. Lasten kehitystä on ollut mukava seurata. Tänä aikana yksi pienimmistä on oppinut kävelemään. Millaisia tulevaisuudenhaaveita sinulla on? Sosionomiksi opiskelu kiinnostaa ja siihen jatkoksi taideterapiaa. Se on nyt päämääränä, mutta eihän sitä tiedä, miten mielihalut vuosien varrella muuttuvat. Vs. päiväkodinjohtaja Annette Kronman pitää työharjoittelijan ottamista hyvänä asiana. Saamme nuoria, innokkaita ihmisiä tänne. Otamme vain yhteyttä TE-toimistoon ja he hoitavat prosessin. Se on mutkatonta. Työharjoittelija on meille ilmaista työvoimaa, joka tulee todella tarpeeseen. Tämä on hyvä ratkaisu nuorelle silloin, jos hänellä ei ole pitkään ollut töitä ja haluaa nähdä jotain muuta. Johannasta meillä on vain hyvää sanottavaa. Hän tarttuu työhön kuin työhön. Ei vierasta vaipanvaihtoakaan. Pidämme häntä mielellämme pidempään. Kehuihin yhtyy myös Taija Ojala Lillukat-ryhmästä: Johanna on oma-aloitteinen, reipas, ottaa asioihin kantaa ja tulee tosi hyvin toimeen lasten kanssa. Hän on ollut meille suuri apu. Teksti: Salli Hietikko Kuva: Pekka Mäkynen 10 MERITUULI / HAVSVINDEN 11

7 Foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab Media betyder möjligheter Att jobba med film och TV blir en livsstil. Det är en mångfacetterad bransch där möjligheterna att påverka målgruppen via bild, ljud och berättande är oändliga. Utmaningen är att hantera helheten. Så säger Matias Holmberg, mediautbildare vid Vasa yrkesinstitut. Matias Holmberg, 30 år, är född och uppvuxen i Jakobstad. Efter högstadiet valde han en merkantil utbildning men insåg redan då att han vill göra något mer handfast som han själv uttrycker det. Under civiltjänstgöringen vid SÖFF i Närpes jobbade han med interaktiva läromedel på webben för den så kallade Skolkanalen. Mitt tidigare intresse för media, och att ha fått jobba med pedagogik, gjorde att bitarna föll på plats och jag utbildade mig till medianom i Nykarleby, säger han. Efter examen sökte man lämpligt en lärare till Vasa yrkesinstitut och deras utbildningsenhet för företagsekonomi och kommunikation. Någon med kunskap inom film och foto. Jag hade tur, med tanke på konkurrensen om arbetsplatserna inom branschen. Bra grundutbildning Matias är inne på sitt femte år som utbildare. Programmet kallas grundexamen i audiovisuell kommunikation och här blir man medieassistent efter tre års studier. Vi bekantar oss med olika områden inom media: film, foto, TV och grafiska branschen. På den svenska avdelningen av Vasa yrkesinstitut studerar ett femtiotal studeranden till medieassistenter. Det är en grundutbildning som ger bas för fortsatta studier eller möjlighet att utvecklas på en arbetsplats. Genom att bekanta sig med olika ämnen inom media hittar studeranden ofta ett specialområde att bygga vidare på. Kreativ utvecklare Jag trivs bra med mitt arbete. Läraryrket blir aldrig monotont. Jag lär mig nya saker hela tiden, inte minst i det dagliga arbetet tillsammans med studeranden. Media har bredd och mitt arbete består dels av att vara kreativ och dels av att utveckla utbildningen och utarbeta läroplaner. Vid skrivbordet intill Holmberg sitter Niklas Forsberg, som ansvarar för den grafiska sidan inom utbildningen, och i huset har de kolleger vid den motsvarande finskspråkiga studielinjen. Studerar pedagogik För att skaffa sig behörighet som lärare inom sitt yrkesområde studerar han pedagogik vid Pedagogiska fakulteten i Vasa vid sidan av jobbet. Ett praktikblock och prosemi kvarstår. Behörighet betyder i praktiken att jag har möjlighet att få fast anställning. Men jag hade studerat ämnet ändå, för jag tycker att det är en viktig del av mitt arbete. Det har varit jobbigt att både arbeta och studera, erkänner han. Jag har full förståelse för att det drar ut på tiden för dem som har familj och barn. Utmaningar behövs Fritiden tangerar långt samma ämnen som yrkeslivet: film och TV. Matias ser gärna på film och sysslar också med medieproduktion med betoning på rörlig bild, om än i liten skala, som egenföretagare. Hans nyförvärv är ett nyinköpt hus i Karperö, Korsholm, som han kommer att renovera framöver. Det känns bra med ett nytt projekt. Man behöver nya utmaningar för att må bra, avslutar han. Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab Som lärare utvecklas man hela tiden. Den dagen jag stagnerar är jag beredd att byta bransch, säger Matias Holmberg. Ammattiopiston imago kiillottuu yhteisissä talkoissa Vaasan ammattiopisto on ottanut selvää maineestaan. Contium Oy haastatteli ison joukon oppilaitosten henkilökuntaa, opiskelijoita, 9-luokkalaisia ja heidän vanhempiaan. Vastauksista selvisi, että moni nuori kuvittelee pääsevänsä ammattiopistossa helpolla. Ammattiopiston henkilökunta on ryhtynyt tarmokkaasti talkoisiin imagon ja toiminnan kehittämiseksi. Contiumin toimitusjohtajan Tuukka Turusen vetämissä valmennustapahtumissa on etsitty ja myös löydetty ammattiopistolle uudenlainen, jämäkämpi kasvatusote. Väki on ollut Turusen mukaan innostuneesti ja tosissaan asialla. VAO:laiset kokevat imagokartoituksen peilinä: vaikka osa on sitä mieltä, että peili vääristää, kaikki yrittävät yhdessä muuttaa kuvaa mieluisammaksi. Johtoryhmä on määritellyt tavoitteet, ja henkilökunta saa ideoida ja ehdottaa, miten niihin päästäisiin. Kyselyssä nousi esiin myös paljon hyviä asioita, Turunen huomauttaa. Hyviä puolia, kuten laajaa ja monipuolista opetustarjontaa ja opetuksen hyvää tasoa, vahvistetaan edelleen. Jämäkkä välittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista: oppilaat, heidän vanhempansa, seudun työnantajat, muut ulkopuoliset on saatava vakuuttuneiksi siitä, että Vaasan ammattiopiston henkilökunta pitää huolta opiskelijoistaan. Ketään ei päästetä ajelehtimaan, ja nuoret opetetaan ihmisten tavoille. Kouluttajien on oltava myös kasvattajia. Se ei riitä, että koulutamme Suomen parhaita, Taitaja-kisoissa menestyviä nuoria, vaan meidän on kasvatettava heistä ihmisiä, jotka ymmärtävät ja osaavat käyttäytyä yhteiskunnassa ja työelämässä, rehtori Timo Kantokari sanoo. Ammattiopisto on tarttunut rohkeasti ja rajusti ajankohtaiseen aiheeseen, Turunen sanoo ja arvelee, että kyseessä on jopa globaali ilmiö. Virtuaalimaailmassa sujuvasti sukkuloivat nuoret tarvitsevat ohjausta oppiakseen myös oikean elämän pelisäännöt. Tavoitteena on, että syyslukukauden alkaessa henkilökunnalla on käytössään työkaluja asenteiden muuttamiseen. Määrätietoinen ote heijastuu ensin opiskelijoihin, ja aikaa myöten toivotaan myös ulkopuolisten katselevan ammattiopistoa toisenlaisin silmin. Teksti ja kuvat: Anne Kytölä Contiumin toimitusjohtaja Tuukka Turunen pani työntekijät pohtimaan, mikä on ammattiopiston tapa toimia. Kaikki Upseerikerholla ahkeroineet ryhmät päätyivät siihen tulokseen, että koulun järjestyssääntöjä on selkeytettävä ja jalkautettava arkeen. Markku Nummi esitteli oman ryhmänsä ajatuksia. Imagotyö antaa henkilökunnalle ihan oikeasti mahdollisuuden saada kehitysideansa kuuluviin, todettiin ryhmässä, jossa istuivat mm. Hannele Hiippala, Johan Lindman ja Jura Räsänen. 12 MERITUULI / HAVSVINDEN 13

8 Kaupungin julkiset rakennukset Kuva: Mikael Matikainen uusi työntekijä Tullipakkahuone 1875, Theodor Granstedt - Sisäsatama Kun elää pitkään, kokee paljon tullipakkahuoneesta taidekeitaaksi Ulkomaankauppaan oikeutettujen merikaupunkien tuli järjestää laillinen pakkahuone vierasmaalaisen tavaran tuontia ja myyntiä varten. Kun Vaasan palon 1852 jälkeen kaupunki siirrettiin nykyiselle paikalleen Klemetsön niemeen, lunasti kaupunki yksityisen yhtymän rakentaman laiturin sisäsatamasta tullipakkahuonetta varten. Arkkitehti Theodor Granstedtilta tilatut piirustukset valmistuivat vuonna Useista korjaus- ja muutostöistä johtuen 57 m pitkä ja 850 m 2 :n rakennus otettiin käyttöön vasta luvulla taloa jatkettiin 23 metrillä ja kerrosalaksi tuli 2350m 2. Muutostyöt suunnitteli kaupunginarkkitehti Carl Schoultz. Tilat muutettiin 1950-luvulla tullikamarin sekä satama- ja liikennekonttorin käyttöön. Akvarellimuseon aika Unkarilaissyntyisen taiteilija, professori Nandor Mikolan ( ) taidesäätiö avasi tullipakkahuoneessa taidemuseon vuonna Se oli Pohjoismaiden ensimmäisen ja Suomen ainoan akvarellimuseo. Toiminta jatkuu akvarellisalina Vaasan keskustassa. Lisätietoja Museo on auki tiistai - sunnuntai...klo torstai...klo maanantai...suljettu Kesällä on esillä espanjalaista nykyvalokuva- ja videotaidetta sekä Kuntsin kokoelmista koottu näyttely. Esillä on mm. Joan Mirón ja Pablo Picasson töitä. Modernin taiteen museo Konsuli Simo Kuntsi ( ) perusti vuonna 1970 nimeään kantavan säätiön ja toi taidekokoelmansa entiseen kotikaupunkiinsa. Kuntsi teki Vaasan kaupungin kanssa sopimuksen, jossa kaupunki sitoutui säilyttämään kokoelman kaupungissa ja järjestämään tilat taideteoksille. Säätiön perustamisesta lähtien olivat työt vuoteen 1997 yleisön nähtävänä entisen kauppaoppilaitoksen tiloissa. Vuosien aikana kokoelmat karttuivat, nykyisin 900 teosta, niin mittaviksi, että niille tarvittiin oma museo. Sijoituspaikaksi valittiin tullipakkahuone. Vuosina tehtiin arkkitehti Timo Viitalan suunnitelman pohjalta rakennuksen muutostyöt modernin taiteen museon vaatimusten mukaan. Uusi taidemuseo avattiin , se kuuluu Vaasan kaupungin taidemuseoihin ja hallinnollisesti Tikanojan taidekodin yhteyteen. Modernin taiteen museossa on Kuntsin kokoelmien lisäksi vaihtuvia näyttelyitä. Museo sopii myös erinomaisesti vastaanottojen pitopaikaksi. Sen yhteydessä on pieni taidekauppa sekä trendikäs ja henkilökohtaisesti palveleva lounas- ja ruokapaikka Simo Bar & Kitchen. Taidenautinnon jälkeen on mukava istahtaa A-oikeuksin varustetulle terassille meren tuntumaan. Teksti: Eva Hudd Uusi työntekijä Susanna Saari Nimi, ikä ja ammatti? Susanna Saari, 31 vuotta, Vaasan kaupunginkirjaston tiedottaja. Miten sinusta tuli Vaasan kaupungin työntekijä? Työskentelin useamman vuoden toimittajana, mutta kirjastoala on kiinnostanut pienestä pitäen. Viime vuonna opiskelin kirjastoalan erikoistumisopinnot ja tein sijaisuuksia Vaasan kaupunginkirjastossa. Tammikuussa tuli auki kirjaston tiedottajan paikka, jota hain ja onneksi sen sain. Millainen kuva sinulla on Vaasan kaupungista asuinpaikkana ja työnantajana? Olen syntynyt Vaasassa ja asunut kaupungissa melkein koko ikäni, joten Vaasa on minulle tuttu ja turvallinen asuinpaikka. Sopivan kokoinen kaupunki, jossa on meri oikeasti lähellä. Työnantajana Vaasan kaupunki on ainakin tähän mennessä ollut hyvä.. Miten kuvailisit työpäivääsi viidellä adjektiivilla? Värikäs, erilainen, sosiaalinen, aurinkoinen, haastava Mikä on parasta työssäsi? Saan kirjoittaa, viestiä ja tavata asiakkaita sekä työskennellä ihanassa, uusvanhassa kirjastorakennuksessamme, jossa olen itse ollut asiakkaana ala-asteikäisestä lähtien. Miten voisimme kehittää toimintaamme? Vielä ei ainakaan ole mitään valittamista, mutta avoimuutta ja nopeutta kaikenlaisessa viestinnässä on aina hyvä kehittää. Miten vietät vapaa-aikaasi? Luen paljon, käyn elokuvissa ja seuraan tv-sarjoja, käyn teellä tai syömässä ystävien kanssa ja valokuvaankin silloin tällöin. Mitä tarjoat yllätysvieraille? Earl grey teetä ja salmiakkia. Minkä kirjan luit viimeksi? George R.R. Martinin Miekkamyrskyn. Mikä on mottosi? Lukeminen kannattaa aina. Onko työpaikallesi hiljattain otettu uusi työntekijä, jota haluaisit haastateltavan tällä palstalla? Vinkkaa löydöstäsi jollekin toimitusneuvoston jäsenistä tai Merituulen toimitukseen. Kuva: Sami Varjo 14 MERITUULI / HAVSVINDEN 15

9 Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset Kommunsektorns kollektivavtal Kuvat: Ulla Niemelä Sopimukset Avtalen Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Sopimukset voidaan irtisanoa päättymään Tehyn ja sen alajärjestöjen jäseniin ei toistaiseksi sovelleta uusia palkkausmääräyksiä, vaan heihin sovelletaan edelleen asti voimassa olleen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä (KVTES ). Kustannusvaikutus Sopimusten palkankorotukset kohdistuvat vuodelle Sopimusratkaisu nostaa kunta-alan työvoimakustannuksia vuonna 2010 keskimäärin 0,9 %. Palkantarkistukset muodostuvat kaikkiin sopimuksiin sisältyvästä järjestelyerästä samapalkkaisuuden edistämiseksi sekä paikallisesta tuloksellisuutta edistävästä järjestelyerästä Muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan ja niistä neuvotellaan keväällä Tuloksellisuuserä Tuloksellisuuden edistämistä tukevan paikallisen tuloksellisuuserän tavoitteena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien palvelutuotannon tuloksellisuutta ja hillitä menojen kasvua lukien varataan 0,7 %:n suuruinen tuloksellisuuden parantumiseen perustuva paikallinen järjestelyerä. Työnantajan on tarjottava koko henkilöstölle mahdollisuus osallistua tuloksellisuushankkeisiin. Mahdollisuus saada paikallista järjestelyerää edellyttää henkilöstön mukanaoloa tuloksellisuutta edistävissä toimenpiteissä ja hankkeissa. Sopimusmuutokset Tekstimuutoksia sopimuksiin tuli hyvin vähän. Ehkä tärkein kaikkia koskeva asia on lääkärintodistuksen toimittaminen ajoissa. Työntekijän/viranhaltijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus työkyvyttömyydestään saadakseen sairauslomaa ja siihen liittyviä palkkaetuja. Uuden määräyksen mukaan ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton, mikäli lääkärintodistusta ei ole toimitettu työnantajalle viikon kuluessa lääkärintodistuksen allekirjoituspäivästä. Uuden määräyksen tavoitteena on edistää lääkärintodistusten joutuisampaa toimittamista työnantajille. Mikäli viipyminen aiheutuu hyväksyttävästä syystä, työntekijä/ viranhaltija ei menetä sairausajan palkkaa. Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä 0,7 %. Järjestelyerä on suuruudeltaan, tarkoitukseltaan ja ajankohdaltaan sama kuin Tehy-pöytäkirjassa oleva vastaava De nya kommunala kollektivavtalen gäller Avtalet kan sägas upp så att det upphör På medlemmarna i Tehy och dess underorganisationer tillämpas tillsvidare inte de nya lönebestämmelserna utan på dem tillämpas fortfarande bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste och arbetskollektivavtalet (AKTA ) som gällde fram till Kostnadseffekt Löneförhöjningarna enligt avtalet gäller år Avtalsuppgörelsen höjer arbetskraftskostnaderna inom kommunsektorn år 2010 med i genomsnitt 0,9 %. Löneförhöjningarna består av en justeringspott för främjande av likalön och en lokal resultatfrämjande justeringspott Potterna ingår i alla avtal. Övriga eventuella löneförhöjningar kan träda i kraft tidigast och förhandlingar om dem förs våren Resultatpott Syftet med den lokala resultatfrämjande justeringspotten är att förbättra resultaten inom serviceproduktionen i kommunerna och samkommunerna och att bromsa utgiftsökningen. En lokal justeringspott på 0,7 % fördelas på basis av förbättrade resultat. Arbetsgivaren ska ge hela personalen möjlighet att delta i resultatprojekt. För att omfattas av den lokala justeringspotten ska de anställda medverka i åtgärder och projekt som främjar resultaten. Ändringar i avtalen järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi vaihtelee 0,4 0,8 % sopimusalasta riippuen.»» KVTES 0,8 %»» OVTES 0,8 %»» Lääkärit 0,6 %»» Tekniset 0,4 %»» Tuntipalkkaiset 0,4 %»» Muusikot 0,4 % Erän kustannusvaikutus on koko kunta-alalla keskimäärin 0,75 % palkkasummasta. Textändringarna i avtalen var väldigt få. Den kanske viktigaste saken som berör alla är att läkarintyg ska inlämnas i tid. Arbetstagare/tjänsteinnehavare ska uppvisa godtagbart läkarintyg över sin arbetsoförmåga för att få sjukledighet och därtill anslutna löneförmåner. Enligt den nya bestämmelsen är den första sjukledighetsdagen oavlönad, om läkarintyg inte har inlämnats till arbetsgivaren inom en vecka från den dag då läkarintyget undertecknades. Målet med den nya bestämmelsen är påskynda inlämnandet av läkarintyg till arbetsgivarna. Om dröjsmålet beror på en godtagbar orsak, går arbetstagaren/tjänsteinnehavaren inte miste om lön för sjukdomstiden paikallinen järjestelyerä tuloksellisuuden edistämiseen erä. Alkuvuodesta 2011 neuvotellaan tai sen jälkeen tulevista mahdollisista palkantarkistuksista. Vaasan Siivouspalvelut tutustui Kauhavan uuteen siivousorganisaatioon Aurinkoisena keskiviikkoaamuna kerääntyi 60 iloista Siivouspalvelujen naista linja-autoon viettämään Siivouspalvelujen kehittämis- ja työhyvinvointipäivää Härmänmaalle. Matkan mahdollisti Henkilöstöpalvelujen myöntämä kehittämisraha Siivouspalveluille. Autossa oli tunnelma korkealla, vaikka monilla olikin huoli siitä, kuinka siivouskohteessa pärjätään, kun siivous jää vähemmälle. Päivä aloitettiin Kauhavan Ruotsalan koulun monitoimihallilla, jossa kahvin ohessa siivousvastaava Tarja Siekkinen kertoi Kauhavan uudesta siivousorganisaatiosta. Nykyiseen Kauhavaan kuuluu Kauhava, Yli- ja Alahärmä sekä Kortesjärvi. Puhtauspalvelut kuuluu teknisen osaston Tilapalveluihin, jota johtaa tekninen johtaja. Puhtauspalveluista vastaa siivoustyön vastaava ja ohjaajina toimivat Riitta Vuorijärvi sekä Katriina Lahti. Puhtauspalveluissa työskentelee yhteensä 47 henkilöä ja siivottavaa pinta-alaa on m 2, josta 15 % on ulkopuolisen siivouspalveluliikkeen hoidossa. Aamukahvin jälkeen tutustuttiin monitoimihallin tiloihin ja siivoukseen, jonka jälkeen siirryttiin Kauhavan kirkonkylän koululle, jossa toimii esi- ja alakoulu. Jakauduimme kahteen ryhmään ja meitä opastivat laitoshuoltajat Eila ja Maarit. Koulu oli todella siisti, ja kuulimmekin, että paikkoja oli vähän etukäteen puunattu kun vaasalaiset tulevat, oli meinannut yöunetkin mennä. Vaasan siivoojat kyselivät innolla työvälineistä, koneista, pintamateriaaleista, aineista ja kaikesta, mikä puhtaanapitoon liittyy. Keskustelu kävi vilkkaana ja välillä oli hillittävä naurunpyrähdyksiä, sillä koulutyö oli luokissa käynnissä. Tutustumisien jälkeen siirryttiin Härmän Kuntokeskukseen ruokailemaan ja keskustelemaan kuulumisista työtovereiden kanssa. Siivouspalvelujen siivoojat näkevät toisiaan vain yhteisissä tilaisuuksissa ja kokouksissa, koska välimatkat kohteiden välillä on pitkät. Kauhavan laitoshuoltajien lisäksi tulikin tavattua myös oman organisaation työkaverit. Ruokailun jälkeen Kirsi Smulter aikuiskoulutuskeskuksesta veti riemukkaan taukojumpan ja taisi porukka laulaa lurittaakin rullaati-rullaa. Tämän jälkeen hiljennyttiin kuuntelemaan ravitsemusluentoa ja pohdittiin terveellisen ruokavalion merkitystä. Luennon jälkeen jakaannuttiin rankasambaan ja Taijiin. Rankasambassa pyöriteltiin lantiota ja hartioita samban tahtiin, Taijiissa rauhoituttiin ja perehdyttiin hartaudella liikkeisiin. Liikunnan tuoksinassa unohtuivat työhuolet ja murheet. Kahvin jälkeen joukko suunnisti takaisin linja-autoon väsyneenä, mutta virkistäytyneenä. Teksti: Tiina Ojala-Paloposki Vaasan Siivouspalvelut tutustumassa Ruotsalan koulun monitoimihallin tiloihin. Vihreissä työvaatteissa ovat Kauhavan siivoustyönohjaajat. Vaasan Siivouspalveluista osa joukosta odottaa pääsyä tutustumaan Rankasamban rytmeihin Härmän Kuntokeskuksen Areena-salissa. 16 MERITUULI / HAVSVINDEN 17

10 Kuva: Salli Hietikko HENKILÖSTÖKOULUTUSTA ~ PERSONALUTBILDNING Huom! Esimiesten ja asiantuntijoiden iltapäiväkahvit klo alustajana hallintojohtaja Veli-Matti Laitinen ja aiheena on palvelustrategia. Paikka vaihtunut remontin vuoksi. Tilaisuus pidetään Hotel Silverian tiloissa. Muistathan ilmoittautua! TYÖTURVALLISUUSKOULUTUS Valtion virastotalo, auditorio KLO tai KLO työsuojeluasiamiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja esimiehille samansisältöinen aamu- ja iltapäivä, voit valita itsellesi sopivan kouluttajana asiamies Timo Suurnäkki Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmästä ensimmäinen osa laajempaa työturvallisuuskoulutusta, joka jatkuu syksyllä 2010 ilmoittautumiset Koulutusohjelman kautta tai ILMOITTAUDU HETI! AJANKÄYTON HALLINTA HALLITSE AIKAASI, TEHOSTA TOIMINTAASI - Katoaako aika? Jäävätkö tavoitteet saavuttamatta? Miten ehdit poistaa aikapulaa ja vähentää kiirettä? - Aika on ainoa todellinen pääomamme, josta teemme sijoituksia. - Koulutuksen tavoitteena on kehittää esimiesten ja henkilöstön ajanhallinnan käytäntöjä ja vaikuttaa sitä kautta koko organisaation tavoitteelliseen toimintaan ja tuloksien saavuttamiseen. Painopistealueena on henkilökohtainen työn suunnittelu ja ajankäyttö. Aika: keskiviikko klo , Paikka: Silveria, Vöyri-kabinetti, Kouluttaja: KM Eija Keränen, Operosus Oy Ilmoittautumiset koulutusohjelman kautta tai sähköpostilla ILMOITTAUDU HETI, enintään 40 osallistujaa mahtuu mukaan! PUHUMALLA PARAS HAASTEELLISTEN TEEMOJEN PUHEEKSIOTTAMINEN Esimiehille suunnattu valmennus vaikeiden asioiden puheeksiottamisen tukemiseksi mm. varhaiseen puuttumiseen ja erilaisiin työyhteisöongelmiin liittyen. Ryhmän koko max. 20 henkilöä. Aika: tiistai 1.6. klo 9 12 tai (samansisältöinen aamu- ja iltapäivä, valitse itsellesi sopivampi ajankohta) Ryhmillä on koulutuksen jatko-osuus syksyllä myöhemmin sovittavana ajankohtana. Paikka: Silveria, Vöyri-kabinetti, Kouluttaja: PsL Anita Keskinen, Tmi Aksessio. Ilmoittautumiset koulutusohjelman kautta tai sähköpostilla mennessä. TIEDOTTAJAKURSSIT ja ilmoittautumiset Koulutusohjelman kautta tai ajankohtaista asiaa markkinoinnista, mediasta, tiedotuksesta ja viestinnästä Syksyn 2010 koulutustilaisuuksia pe klo OMASTA TERVEYDESTÄ JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestetään yhdessä Vaasan kesäyliopiston kanssa to 9.9. klo TYÖRAUHAN JULISTUS YHDESSÄ TEKEMINEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ prof. Marja-Liisa Manka järjestetään yhdessä Vaasan kesäyliopiston kanssa Syksyllä alkaa 4-osainen koulutuskokonaisuus aiheesta REKRYTOINTI ESIMIEHEN KANNALTA mitä johtajan / esimiehen tulee tietää ja osata henkilöstöhankintaan liittyen. Koulutuskokonaisuuden aihealueiksi on suunniteltu mm. seuraavia teemoja: Työntekijän taustatietojen selvittäminen rekrytoinnin yhteydessä, Menettelytavat virkaa tai tointa aukijulistettaessa ja täytettäessä, Rekrytointihaastattelu tärkein ja luotettavin tiedonsaantimenetelmä? ja Päihde- ja huumetestit sekä terveys, työkyky ja ennuste rekrytoinnissa ja työsuhteessa. Tarkempaa tietoa tästä koulutuskokonaisuudesta tulee esimiehille elo- syyskuun aikana. Henkilöstöpalvelut on suljettu kesäloman ajan Palkkaosasto auki normaalisti. Aurinkoista kesää kaikille! Personalservicen håller semesterstängt Löneavdelningen håller öppet normalt. Vi önskar er alla en solig sommar! Kiitokset / Tack till Merituulen ja Verkkotuulen lukijoille ja kaikille teille, joiden kanssa sain olla tekemisissä henkilöstölehteä toimittaessani. Pienin resurssein, suurella sydämellä lehteä tein. Lämmin kiitos myös työtovereilleni henkilöstöpalveluissa. Sitä lujaa yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä, joka työyhteisössämme oli, en tule ikinä unohtamaan. Salli Hietikko Haastavaa, kehittävää joskus hauskaakin on työ ollut. Teitä on monia, joiden kanssa olen saanut tehdä yhdessä töitä elokuusta 1974 alkaen. Kiitos yhteisistä vuosista, hyvää jatkoa tehtävissänne! Kiitos muistamisesta jäätyäni eläkkeelle. Sinikka Mäenpää, sosiaali- ja terveysvirasto Kiitän lämpimästi teitä kaikkia, jotka muistitte minua merkkipäivänäni ja teitte juhlasta unohtumattoman. Veikko Partanen Syksyn kuntoremonttikurssit haettavissa! Kuusamon Tropiikki Kylpylä Kivitippu Härmän kuntokeskus Hakuaika päättyy ja valinnat suoritetaan tykyryhmän kokouksessa Valintaperusteet, hakulomake, kurssiohjelmamallit ja lisätiedot löytyvät Henkilöstöpalveluiden kotisivuilta: intra.vsa.vaasa.fi/henkilostopalvelut. Palauta hakemus os.: Vaasan kaupunki, henkilöstöpalvelut/tsp (Hovioikeudenpuistikko 7 C, II krs.) Hakemukset ovat sitovia. Mikäli valituksi tullut peruuttaa osallistumisensa vasta kahta viikkoa ennen kurssin alkua tai sitä myöhemmin ilman pätevää syytä, häneltä voidaan periä osittainen kurssikustannus. Lisätietoja antavat osastosihteeri Eija Paananen puh. 1101, työsuojeluvaltuutettu Vesa Isomöttönen puh ja työturvallisuuspäällikkö Tapio Lehto puh Tyky-ryhmä ELORIEHA Elorieha järjestetään tänä vuonna Laihian Nuorisoseuralla os. Alkiontie 6, torstaina alkaen klo 19:00. Järjestäjinä on sosiaali- ja terveystoimen Laihian - Vähänkyrön yhteistoiminta-alue. - Menussa on tervetulijaismaljojen jälkeen todella hyvää lohikeittoa, josta löytyy myös lohta, tai vaihtoehtoisesti lihakeittoa, josta löytyy myös lihaa. Ja tietysti Elon leipää. Päälle kakkukaffit. - Illan ohjelmasta vastaa yhteistoiminta-alueen reipas työväki. Luvassa on hyvätahtista musisointia, upeaa muotinäytöstä, viihdyttävää sketsiä ja mitä kaikkea! Tietenkään ihania arpajaisia unohtamatta. Illan kruunaa karaoketanssit. Tässä kohtaa on hyvä huomioida, että ahkerien laulajien joukossa on meidän "melkein tangokuningattaremme" Riikka, joten laulajien taso on taattu. Toki ketään rohkeaa ei laulumikin varresta pois kammeta - Alkiolaisittain emme tarjoile viinaksia, mutta emme myöskään tarkista kenenkään reppuja :) - Tarjoilujen takia tarvitsemme ilmoittautumiset, sähköpostiosoitteen ilmoittautumisia varten julkaisemme myöhemmin. Nyt Eloriehaan kannattaa lähteä kauempaakin! Nu kan du söka till höstens konditionsfrämjande kurser! Kuusamo Tropiikki Spahotell Kivitippu Härmä spahotell Ansökningstiden går ut 11.6 och valen görs på tykygruppens möte Urvalsgrunder, ansökningsblankett, kursprogrammallar och ytterligare upplysningar finns på personalservicens hemsida: Lämna in ansökan till adressen Vasa stad, personalservicen/arbetarskyddschefen (Hovrättsesplanaden 7 C, II vån.) Ansökningarna är bindande. Om en deltagare som valts annullerar sitt deltagande så sent som två veckor före kursens början eller ännu senare utan giltig orsak, kan kurskostnader delvis uppbäras av honom eller henne. Ytterligare upplysningar ger avdelningssekreterare Eija Paananen tfn 1101, arbetarskyddsfullmäktig Vesa Isomöttönen tfn 1121 och arbetarskyddschef Tapio Lehto tfn Tyky-gruppen 18 MERITUULI / HAVSVINDEN 19

11

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Nyyheetterit 8/2007. RSN:n perinteiset itsenäisyyspäivän juhlat. lauantaina 1. joulukuuta

Nyyheetterit 8/2007. RSN:n perinteiset itsenäisyyspäivän juhlat. lauantaina 1. joulukuuta OTSIKOISSA TÄLLÄ KERTAA: * Päätoimittajalta * RSN:n tulevia tapahtumia * Muuta muistettavaa * MOKOMA Hei kaikille tänne syksyn ja talven harmaaseen välimaastoon. Marraskuu on RSN: ssä lähtenyt vauhtiin

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 2318B Etelä-Suomi 22.11.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012 Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen 1 Lappeenrannan työterveys ry perustettu v. 1975 Suomen Työterveys ry:n jäsen Toimii non-profit periaatteella Yritysasiakkaita

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 Henkilöstön hyvinvointikysely Vastaajina Oulunkaaren työntekijät Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Vastausprosentti Vakinaiset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen?

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? TY ÖELÄMÄN LA ATU Laadukkaasti tulosta Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? Puhutaan huomisesta ja vähän ylihuomisestakin Työelämän laatu ja työyhteisön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot