No 3 ~ tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoot eväitä työhyvinvointiin VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 3 ~ 2010. tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoot eväitä työhyvinvointiin VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING"

Transkriptio

1 No 3 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 Viheralueyksikössä kesän tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoot eväitä työhyvinvointiin MERITUULI / HAVSVINDEN 1

2 Kuva: Pekka Mäkynen sisältö / innehåll VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING VERKKOTUULI nro 2/2010 on ilmestynyt henkilöstöpalveluiden kotisivulla osoite: intra.vsa.vaasa.fi/henkilöstöpalvelut/ tai ulkoa www1.vaasa.fi/henkilöstöpalvelut/ SISÄLTÖ Työsuojelu kaupungin työpaikoilla Riitta Viitala esimieskoulutuksen luennoitsijana Esimiesten ja asiantuntijoiden iltapäiväkahvit käynnistyivät Kriisiviestinnän lyhyt oppimäärä Yhteisötyönohjaus Vaasan seudun avustajakeskus ym. Seuraava Verkkotuuli ilmestyy Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 31. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Salli Hietikko Taitto Ombrytning: Mikael Matikainen Graafiset palvelut/grafiska tjänster Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viikko/Vecka 36 Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Kannen kuva Pärm bild: Pekka Mäkynen 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Viheralueyksikössä kesän tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoiden tavoite: Hyvinvointi lisääntyy, sairaspoissaolot vähenevät ja tuottavuus paranee 8 Kuntakierrokselta eväitä työhyvinvointiin 9 Mitä yhteistä on ravintokuiduilla, vesijumpalla ja teatterikerholla? 10 Työharjoittelu mahdollisuus nuorelle ja työnantajalle 11 Työharjoittelu tuo sisältöä Johannan päiviin 12 Media betyder möjligheter 13 Ammattiopiston imago kiillottuu yhteisissä talkoissa 14 Kun elää pitkään, kokee paljon tullipakkahuoneesta taidekeitaaksi 15 Uusi työntekijä Susanna Saari 16 Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset Kommunsektorns kollektivavtal 17 Vaasan Siivouspalvelut tutustui Kauhavan uuteen siivousorganisaatioon 19 Kiitokset Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, liikunta- ja vapaa-aikavirasto Hautaluoma Maria, kasvatus- ja opetusvirasto Hudd Eva, tekninen toimi Leppäkorpi Minna, luottamusmiehet Lillback-Peltonen Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Murto Liisa, sosiaali- ja terveysvirasto Oksanen Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Seppo Tuula, sosiaali- ja terveysvirasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi Ensimmäinen palvelustrategia tekeillä Den första servicestrategin under arbete Osana kaupungin strategian uudistamista tehdään kaupungin palvelustrategia. Tässä määritellään miten palvelut tuotetaan lyhyellä aikavälillä (3-4 v.) ja pitkällä eli noin 10 vuoden kuluttua. Palvelustrategiassa on kyse muutosten ennakoinnista ja siitä, miten kuntapalvelut järjestetään eri toimialoilla. Palvelustrategiaa valmistelee työryhmä, jossa on edustajia keskushallinnosta ja suurimmista hallintokunnista. Työryhmän pj on hallintojohtaja Veli-Matti Laitinen ja sihteeri Tarja Lahtonen. Projektisihteerinä työskentelee opiskelija Hannu Pihlaja. Mikäli sinulla on ajatuksia tai toiveita palvelustrategiasta, niin ota ihmeessä meihin yhteyttä! Palvelustrategiassa määritellään mitkä palvelut kaupunki tuottaa itse, mitkä hoidetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja mitkä hankintaan markkinoilta. Vaihtoehtoisia järjestämistapoja ovat esim. ostopalvelut, palvelusetelit, yksityistäminen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö sekä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Vaihtoehdot tullaan määrittelemään hallinnollisten tukipalveluiden, tuotannollisten tukipalveluiden ja kaupunkilaisille tuotettavien palveluiden osalta. Palvelustrategia nivoutuu olennaisesti kaupungin kokonaisstrategian päivittämiseen. Strategia pitäisi olla valtuuston hyväksymä elo-syyskuussa ja palvelustrategian loka-marraskuussa. Työssä hyödynnetään kuntien uutta tehtäväluokitusta, tehtyjä prosessikuvauksia ja talousarviossa esitettyjä palveluita sekä niiden järjestämistapaa. Kaupunki on laatinut useita erillisohjelmia ja strategioita, joiden tietoja ja linjauksia voidaan hyödyntää myös palvelustrategian laadinnassa. Lisätietoa palvelustrategiasta intran kohdasta Strateginen johtaminen ja ohjaus. Veli-Matti Laitinen Som en del av förnyandet av stadens strategi görs också en servicestrategi. I den fastslås hur servicen produceras på kort sikt (3-4 år) och på lång sikt, d.v.s. om ca 10 år. I servicestrategin handlar det om prognostisering av förändringar och om hur den kommunala servicen ordnas inom olika sektorer. Servicestrategin bereds av en arbetsgrupp med representanter från centralförvaltningen och de största förvaltningarna. Arbetsgruppens ordförande är förvaltningsdirektör Veli-Matti Laitinen och sekreterare Tarja Lahtonen. Projektsekreterare är studerande Hannu Pihlaja. Ta gärna kontakt med oss, om du har idéer eller önskemål i fråga om servicestrategin! I servicestrategin definieras vilka tjänster staden själv producerar, vilka som sköts i samarbete med övriga kommuner och vilka som skaffas från den externa marknaden. Det finns olika sätt att arrangera service, t.ex. köpservice, servicesedlar, privatisering, samarbete mellan den offentliga och privata sektorn samt samarbete med tredje sektorn. Alternativen kommer att slås fast i fråga om administrativ stödservice, produktionsstödservice och service som produceras för stadsborna. Servicestrategin knyter på ett betydande sätt an till uppdateringen av stadens helhetsstrategi. Strategin bör ha blivit godkänd i fullmäktige i augusti-september och servicestrategin i oktober-november. I arbetet utnyttjas kommunernas nya uppgiftsklassificering, de gjorda processbeskrivningarna och servicen som föreslagits i budgeten samt sättet att producera den. Staden har utarbetat flera olika separata program och strategier, ur vilka innehåll och riktlinjer också kan utnyttjas vid utarbetandet av servicestrategin. Ytterligare upplysningar om servicestrategin finns i intranet under punkten Strateginen johtaminen ja ohjaus. Veli-Matti Laitinen Veli-Matti Laitinen PÄÄKIRJOITUS LEDARE MERITUULI / HAVSVINDEN 3

3 Taimitarhalla kesäkukkien istutus on täydessä vauhdissa. Verstaalla kasataan parhaillaan uusia välineitä. Kuvat: Pekka Mäkynen Uudella mopokuorma-autolla on kätevä hoitaa roskien kerääminen puistikoilta ja keskustasta. Viheralueyksikössä kesän tulo on jo nähtävissä Viheralueyksikön kädenjälki näkyy kaupungilla, kulkipa missä tahansa. Kesän kukkaloisto on heidän työnsä tulosta. He huolehtivat puistojen kunnosta ja istutuksista, hoitavat metsiä, nikkaroivat leikkivälineitä leikkipuistoihin Talvella he ovat noin 70 eläkeläisen ja veteraanin korvaamaton apu lumitöissä. Nykyisessä organisaatiomuodossaan Viheralueyksikkö on toiminut vuoden 2009 alusta. Ensin vuonna 2006 yhdistettiin metsien ja puistojen hoito. Sitten kokeiltiin tilaaja-tuottaja -mallia ja viimeksi yksikköön liitettiin työllisyyden turvaaminen. Viheraluepäällikkö Timo Jousmäki pitää varsinkin metsien ja puistojen hoidon liittämistä yhdeksi yksiköksi parhaana mahdollisena ratkaisuna, johon monet muutkin kaupungit ovat siirtyneet tai siirtymässä. Se toi paljon hyvää. Mm. työvoimaa voidaan käyttää tehokkaammin ja keskitetymmin. Viheralueyksikkö osallistui Vuoden työpaikka 2009 kisaan ja sai kisassa kunniamaininnan. Menestyminen tuntuu hyvältä ja on merkki siitä, että hyvällä tiellä ollaan, mutta kisassa pärjäämistä tärkeämpänä Timo pitää sitä, että on saatu jotakin aikaan. Näytöt puhuvat puolestaan. Eivät veronmaksajat maksa siitä, että meillä on hauskaa töissä, vaan siitä, että hommat hoituvat. Meillä on paljon töitä. Se on merkki siitä, että toimimme taloudellisesti ja olemme kilpailukykyisiä. Myös ulkopuoliset, kuten seurakunta ja rakennusliikkeet, toivovat palveluja meiltä. Vastuu isosta maaomaisuudesta Kaikki kaupungin viheralueet ovat Viheralueyksikön hoidossa. Se on aikamoinen plantaasi. Kaupungilla on 36 miljoonan neliömetrin viheralueomaisuus, jonka hoitaminen ja ylläpito ovat meillä. Olemme mukana koko prosessissa maakauppojen tekemisestä rakennetun maan ylläpitoon asti. Se sitouttaa työhön aivan eri tavalla. Edestään löytää kaiken sen, minkä on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Kiitos kaupunkilaisilta on enemmän kuin euro tilipussissa Timon pöydällä on viimeksi sähköpostissa tullut kiitosviesti, jossa lukee: Te olette hyviä äijiä! Kun oikein sitoudut ja vastaat tekemisestä, sitten tulee tällaisia kiitoksia. Ne ovat enemmän arvoisia kuin euro tilipussissa. Positiivinen palaute on yllättänyt meidät. Sitä on tullut tosi paljon. Meillä on erityisosaamista. Henkilökunta on sitoutunutta. Kaikki uskaltavat seisoa sen takana, mitä ovat tehneet ja ammattiylpeydellä sanoa, että minä olen tämän tehnyt. Teemme myös suunnitelmat omana työnä. Kun on alusta asti saanut vaikuttaa suunnitelmiin, se tuntuu eri lailla hyvältä. Meillä on hoitopiirit ja tehtävät on jaettu tiettyihin vastuualueisiin. Jokainen voi omatoimisesti päättää monista asioista. Se lisää motivaatiota ja sitoutumista. Työntekijöiden osaamista on kehitetty ja tuettu useilla viheralaan liittyvillä koulutuksilla. Maarakennusalan perustutkinnon on suorittanut kahdeksan henkilöä. Koulutusta on ollut mm. puiden hoitoleikkauksesta, taimiston hoitamisesta ja ulkoleikkipaikkojen turvallisuudesta. Metsureilla on ollut omat erikoiskurssinsa. Vakinaisia työntekijöitä on 44. Ammatti-ihmisiä, jotka toimivat kausityöntekijöinä keväästä syksyyn, on Kesätyöntekijöitä on 65 ja työllistettyjä 25. Muutama kuntoutettava on myös ollut ja yksi Downin syndroomaa sairastava ohjaajansa kanssa. Ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa on tehty yhteistyötä. Kesätyö - nuoren ensimmäinen työpaikka Jaamme kaikille kesätyöntekijöille pienen oppaan, jossa on kerrottuna kaikki a:sta alkaen; mitkä ovat työajat, kuka on esimies, mitä täällä on tarkoitus tehdä, koska on ruokatunti, mikä on palkka, työvaatteet ovat sitä varten, että niitä pidetään jne., Timo listaa. Kesätyössä nuori saa ensimmäisen kosketuksen työelämään. Timo on huomannut, että siinä on sekin hyvä puoli, että kun he itse ovat olleet täällä siivoamassa, he eivät sotke tai riko paikkoja eivätkä anna kavereidensakaan niin tehdä. Vaasassa käytetään rahaa viheralueiden hoitoon huomattavasti vähemmän kuin muissa kaupungeissa. Silti taitavat ammattilaiset taikovat meille silmäniloa tänäkin kesänä runsain mitoin. Ihastellaan sitä ja nautitaan kesästä ja lomasta! Teksti: Salli Hietikko Muutama puistotyömaa on alkanut. 4 MERITUULI / HAVSVINDEN 5

4 Kuva: Salli Hietikko tossa eniten. Mietimme, mistä se voisi johtua ja olisiko siihen löydettävissä apua, Arja Tuomaala kertoo. Mielenkiintoisinta ja minulle uutta tässä on, että koko ryhmä on samanaikaisesti mukana. Tässä eivät vain pomot suunnittele, vaan jokainen pääsee vuorollaan osallistumaan. Keskustelut kirjataan ylös ja ovat kaikkien mukana olevien luettavissa intranetissä. Olen saanut uusia ideoita ja kehittämisajatuksia. Toivottavasti löytyisi myös uudenlainen tapa ratkaista työyhteisöissä pitkään ratkaisematta olleisiin ongelmiin. Mahtavinta olisi, jos se, mitä täällä on keskusteltu, herättäisi työpaikalla uutta ajattelua ja ideoita. heitä halutaan kuulla. Palaute on ollut positiivista. Ihmiset ovat kokeneet, että nyt on saanut puhua ja tuoda asioita ja epäkohtia esiin. Asiat kirjataan ylös ja niitä mietitään toisen organisaation ihmisten kanssa. Voisi ajatella, että se vielä enemmän velvoittaa meitä toimimaan. Alussa ajateltiin, että mitä yhteistä meillä hammashuollon kanssa on, mutta tämä ei ole ollut ollenkaan huono yhdistelmä. Vaikka työ on niin erilaista, sieltä löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Ja sanotaanko, että voi lohdutuksekseen huomata sen, että ei ole ruoho paljon vihreämpää aidan toisellakaan puolella. Sovitut asiat pitää panna käytäntöön Marja Jokiniemi ja Jukka Kentala näyttävät muille, että joskus pitää tehdä rohkeitakin päätöksiä! Tuottavuus Talkoiden tavoite: Hyvinvointi lisääntyy, sairaspoissaolot vähenevät ja tuottavuus paranee Tuottavuus Talkoot on Helsingin yliopiston koordinoima uudentyyppinen tutkimus- ja kehitysohjelma, johon Vaasan kaupunki on lähtenyt mukaan suurin odotuksin. Tavoitteena on kehittää oman työpaikan toimintaa niin, että se näkyy mm. lisääntyneiden sairaspoissaolojen vähenemisenä. Hanke käynnistettiin sosiaali- ja terveysvirastossa tämän vuoden alussa ja kestää 1½ vuotta. Pilotteina mukaan lähtivät psykososiaaliset palvelut ja hammashuolto. Kokoontumisissa vuorottelevat ryhmänvetäjinä Tuula Eloranta ja Ville Saarikoski Helsingin yliopistosta. Koska hankkeeseen satsataan paljon myös rahallisesti, Henkilöstöpalveluista on edustus ryhmissä. Hankkeessa on kolme ryhmää: ohjausryhmä, esimiesryhmä ja pienryhmä, jossa on kiertävä osallistuminen. Kyselyjen ja haastattelujen avulla saadaan syvempää pohjaa tutkimukselle. Lisäksi on yksivuotis- ja kolmivuotisseurannat. Tuottavuus Talkoiden periaate on, että emme ole lääkäreitä, jotka antavat ohjeet ja reseptin, vaan toimimme kätilöinä. Viemme eteenpäin niitä ideoita, jotka tulevat työyhteisöstä. Tulokset aiemmista paikoista osoittavat selkeästi, että kun lähdetään työyhteisöasioista liikkeelle ja käsitellään sellaisia teemoja kuin organisointi, arjen sähläys, työtyytyväisyys, sillä on vaikutusta välillisesti sairaspoissaoloihin. Ne teemat ovat täälläkin tulleet jo tutuiksi, Ville Saarikoski toteaa. Vt. henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto painottaa, että on tärkeää kehittää uusia keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Tuottavuustalkooidea lähti liikkeelle hänen ja johtava ylihoitaja Arja Tuomaalan keskustelusta sairaslomapäivistä. Kaupungin organisaatiossa on niitä Sosiaali- ja terveysviras- Minua sytytti ajatus varhaisesta puuttumisesta. Jos tällä pystyttäisiin ehkäisemään pitkiä sairaspoissaoloja, puuttumaan niihin varhaisessa vaiheessa, se olisi hyödyksi kaikille. Toisaalta meillä oli tarve sisäiseen kehittämisprojektiin. Tämä osui siihen kuin tilauksesta, Jukka Kentala toteaa. Toimintamenetelmät selvisivät vasta projektin käynnistyttyä. Koko henkilöstö sitoutetaan tähän ryhmäkeskustelujen ja haastattelujen kautta. Esille saadaan nousemaan ne asiat, jotka ovat henkilöstön mielestä tärkeitä ja vaativat kehittämistä. Ohjausryhmässä ja esimiesryhmässä sovitaan tietyt pelisäännöt ja mitä näille asioille tehdään. Aikataulutetaan ne, sovitaan vastuut ja päädytään siihen, että asia toteutetaan. Yksittäinenkin asia pyritään saamaan pisteeseen. Erikoisen vivahteen tähän tuo se, että pilotteina on kaksi hyvin erityyppistä organisaatiota. Joitakin asioita pystytään mahdollisesti ratkomaan ristiin. Ideoinnit ovat menneet hienosti rajaaitojen yli ja ideoiden on annettu lentää. Kun Marja Jokiniemi kuuli Tuottavuus Talkoista, hän oli heti käpälä pystyssä. Ajatukseni lähti ensimmäisenä siitä, että haluan parantaa työyhteisömme hyvinvointia ja työssä jaksamista. Meillä ei ole mitään niin tärkeää kuin henkilökunta. Aikaa vievää tämä on, mutta ajattelen, että jos palvelualueeni työntekijöiden työssäjaksaminen paranee, asiat sujuvat kentällä ja ihmiset kokevat iloa työstään, se helpottaa myös minua. Sillä saadaan vaikutettua sairaslomiin ja myöskin pysyvyyteen. Se on minusta tärkeä asia. Tässä hankkeessa on hyvää myös se, että mukaan pääsevät meidän pitkäaikaiset sijaiset. Hekin voivat kokea, että heistä pidetään huolta ja Pääluottamusmiehet Marja Huovari ja Minna Leppäkorpi kertovat henkilöstön odottavan, että se, mistä sovitaan, todella tapahtuu. Työryhmissä nostetaan esille ihan arkipäiväisiä asioita. Kun niihin sitten puututtaisiin! Marja huokaa. Olisi tärkeää, että kun tehdään lista ongelmista, vastuutetaan joku henkilö tekemään jotain ja viemään asioita eteenpäin. On hyvä, että esimiehillä on oma ryhmä. Lähiesimiesten ongelmat ovat erilaisia ja he ovat yksin työyhteisössä. Ryhmässä tulee vertaistuki, näkee, että muillakin on samanlaisia ongelmia. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä tapaamisten välillä työpaikoilla tapahtuu. Onko siellä keskusteluhetkiä? Puhutaanko siellä niistä asioista, joita ryhmissä on noussut esille? Keskustellaanko, mitä niille on tehty ja mitä niille voitaisiin tehdä? Minna pohtii. Tuottavuus Talkoilla voi olla vaikutusta myös työurien pidentämiseen. Nyt koko valtakunnassa eläkkeelle jäävien määrästä vain 42 % ihmisistä jää vanhuuseläkkeelle, 35 % jää sairaseläkkeelle ja loput työttömyyseläkkeelle. Talkoille toivotaan jatkoa Projektissa mukana olevien kokemukset Tuottavuus Talkoista ovat miltei pelkästään positiivisia. Ainoastaan ajan puutetta harmitellaan. Tekemisen meininki on aistittavissa niin johdon, esimiesten kuin työntekijöidenkin kommenteista. Toivotaan muillekin samanlaista mahdollisuutta kuin piloteille, ja että tieto tuottavuustalkoiden tehokkuudesta välittyisi ylimmälle johdolle. On aihetta odottaa hyviä tuloksia! Teksti: Salli Hietikko 6 MERITUULI / HAVSVINDEN 7

5 Hyvinvointi Kuva: Salli Hietikko Tapio Lehdolla oli tärkeää asiaa Timo Suurnäkille. Ryhmätyö pohditutti. Kuntakierrokselta eväitä työhyvinvointiin Työturvallisuuskeskuksen kuntakierroksen etappipaikoista yksi oli Vaasa. Silveriassa pidetty tilaisuus keräsi osanottajia ympäri maakuntaa. Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta oli mukana kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, järjestöjen edustajana oli edunvalvonta-asiamies Riitta Lehtovirta TNJ:stä ja Työturvallisuuskeskuksesta asiantuntija Timo Suurnäkki. Paikallisessa esimerkissä Tapio Lehto kertoi Vaasan kaupungin riskienhallinta-ohjelmasta ja Leena Kaunisto toimenpiteistä, joilla työhyvinvointia Vaasan kaupungissa edistetään. Päivän teemana oli Työntekoa tukeva johtaminen yhteinen tavoite. Kerttu Pakarisen luennosta Strateginen henkilöstöjohtaminen poimin Kymmenen vitamiiniruisketta työpaikan laadun ylläpitämiseksi 1. Ihmistä ja työtä arvostetaan, olipa hän työpaikalla missä asemassa tahansa. 2. Työ on taloudellisesti niin tuottavaa, että työpaikat ovat turvattuja ja toiminta voidaan ennakoida. 3. Työstä saadaan oikeudenmukainen palkka ja työ turvaa toimeentulon. 4. Töihin tullaan mielellään ja se koetaan mielekkääksi. Työstä saadaan ainakin saman verran kuin työssä on annettu. Kyse ei ole pelkästään rahasta. 5. Toiminta on reilua ja oikeudenmukaista. Johdon ja henkilöstön yhteistyö on toisiaan tukevaa ja vastavuoroista. Henkilöstö on avoin johdon ehdotuksille ja johto kuuntelee henkilöstön ehdotuksia. 6. Organisaatiota, sen tuotteita, palveluja, niiden tuottamistapoja sekä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ja yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. 7. Koko henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä ja vaikuttaa omien tavoitteiden toteutumiseen. 8. Työstä saadaan palautetta. 9. Henkinen ja fyysinen rasittavuus on kohtuullista. Huolehditaan henkilöstön järkevästä mitoituksesta työtehtäviin nähden. 10. Minimoidaan tarpeettomat työhön liittyvät riskit. Ilman näitä ruiskeita syntyy jatkuva puutostila. Näitä vitamiineja ei myöskään voi yliannostella. Antoisa osanottajien kannalta oli Timo Suurnäkin vetämä ryhmätyö, jossa pienissä ryhmissä pohdittiin, millaista työntekoa tukeva johtaminen on parhaimmillaan työntekijän kannalta ja miten esimiehiä tuetaan työntekoa tukevassa johtamisessa. Työntekijäryhmä toivoi mm.»» oikeudenmukaisia, läpinäkyviä päätöksiä»» esimies on aidosti läsnä, työntekijä tulee nähdyksi, kuulluksi ja johdetuksi»» työyhteisön toimivuuden tukemista, heikoille kannustusta ja vahvoille rajoja Esimiesryhmässä toivottiin mm.»» alaisilta aktiivista otetta keskusteluissa ja palavereissa»» vertaistukea toisilta esimiehiltä»» omilta esimiehiltä aikaa ja tukea Mitä yhteistä on ravintokuiduilla, vesijumpalla ja teatterikerholla? Vapaa-aikaviraston väki vietti vuosittaista koulutuspäiväänsä Lepikon leirikeskuksessa kehittämissuunnittelija Arja Hyytiän ja rehtori Jorma Hyytiän johdolla. Päivän avasi virastopäällikkö Antti Lahtinen. Päivän annin summasi loppupuheenvuorossaan työsuojeluvaltuutettu Vesa Isomöttönen, joka esitteli hyvän työyhteisön tunnuspiirteitä. Arja Hyytiä on huolissaan tulevaisuuden työikäisten työkyvystä. Lapsesta asti kasvatettu vyötärönympärys ei lupaa pitkää ja tervettä työuraa vaan vakavia sairauksia ja ennenaikaisia eläkkeitä. Hän peräänkuuluttaa varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä sekä seurantajärjestelmiä ongelmien paikantamisen, varhaisen esiintulon ja sitä kautta riittävän ajoissa tapahtuvan päätöksenteon ja resurssien kohdentamisen tueksi. Hyvinvoinnista puhuvalta vaaditaan hänen mukaansa myös uskottavuutta: nuoria voisi asiassa lähestyä vaikkapa kuitu -räpin kautta. Jorma Hyytiä puolestaan korosti tietojen ja taitojen lisäksi asenteen merkitystä työssä menestymiselle. Kohdallaan oleva asenne näkyy niin työyhteisön ilmapiirissä, tuotettujen palveluiden laadussa kuin Arja Hyytiän mainitsemassa resurssien sopivassa kohdentamisessakin. Miten tämä sitten koskettaa vapaa-aikaviraston keskenään hyvin erilaistenkin tehtävien kirjossa toimivaa henkilöstöä? Vapaaaikaviraston toiminta on pääpainoltaan ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Vapaa-aika viraston väki pitää kunnossa lähiliikunta-alueemme, lenkkipolkumme ja hiihtolatumme, pyörittää uimahallin toimintaa ja huolehtii nuorista auttamalle heitä kasvamaan vastuullisiksi kansalaisiksi tarjoamalla neuvoja ja mielekästä tekemistä - tarjotaanpa jopa kulttuurielämyksiä näin muutamia esimerkkejä mainitakseni. Juuri näillä toimilla voidaan edistää vaasalaisten hyvinvointia ennen kuin on tarvetta kääntyä terveydenhuollon palvelujen puoleen. Päivän aikana monen vapaa-aikaviraston työntekijän mielessä varmasti kirkastuikin se, miksi työmme on tärkeää. Vastaus alun kysymykseen näet kuuluu: ne kaikki edistävät hyvinvointiasi! Päivän tärkein sanoma oli se, että vapaa-aikavirasto on täynnä vaasalaisten hyvinvoinnin rakentamisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä asiantuntijoita ja ammattilaisia. Teksti ja kuvat: Anna Seppänen Nuorisoasiainkoordinaattori Anne-Mari Pipatti kirjaa ylös ryhmätyön tuloksia Kotiin lähti tyytyväinen joukko mukanaan kasa materiaalia, josta on varmaan hyötyä itse kunkin omassa työssä. Teksti: Salli Hietikko 8 MERITUULI / HAVSVINDEN 9

6 Työharjoittelu mahdollisuus nuorelle ja työnantajalle Työharjoittelu työ- ja elinkeinotoimiston kautta on Vaasan kaupungin työpaikoilla harvinaista; haaviimme osui vain kolme työpaikkaa, Palosaaren ja Alkulan päiväkodit sekä kaupunginpuutarha, joissa työharjoittelijoita oli. Eikö työharjoittelusta tiedetä tarpeeksi vai mistä se johtuu? Kuitenkin työharjoittelusta hyötyisivät sekä työpaikka että harjoittelupaikan saanut nuori. Vaasan työ- ja elinkeinotoimistosta kerrotaan, että nuorten työttömyys kasvaa edelleen. Helmikuussa TE-toimiston toiminta-alueella oli noin 1150 alle 30-vuotiasta nuorta työttömänä. Suurin osa näistä nuorista on vaasalaisia. Keväällä koulujen päättyessä työttömien määrä kasvaa entisestään. Työttömien joukossa on runsaasti myös ammattiin valmistuneita nuoria, joiden olisi ensiarvoisen tärkeätä päästä soveltamaan tuoreita tietojaan ja taitojaan käytännön työelämään. Tämä on tärkeätä sekä nuoren itsensä että koko yhteiskunnan kannalta. Työharjoittelijasta tulevaisuuden työntekijäksi Työnantaja tekee suuren palveluksen nuorelle ottaessaan hänet työharjoitteluun, mutta hyötyy siitä itsekin. Harjoittelun aikana työpaikalla tutustutaan nuoreen ja hänen työskentelytapaansa ja Lisätietoja nuorten työharjoittelusta Vaasan kaupungissa: Työvoimasuunnittelija Sari Räsänen / henkilöstöpalvelut nuoresta voidaan aikanaan saada osaava työntekijä työyhteisöön. Tämä on tärkeä näkökohta, sillä lähivuosina uuden työvoiman rekrytointi tulee olemaan nykyistä paljon haasteellisempaa. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat poistuvia pienempiä. Työharjoittelussa on kyse harjoittelusta - ei työsuhteesta Työharjoittelussa on nimensä mukaisesti kyse harjoittelusta eikä työsuhteesta, joten työnantaja ei maksa palkkaa harjoitteluun tulevalle. Harjoittelija saa työttömyysetuutta. Työ- ja elinkeinoministeriö on järjestänyt harjoittelussa oleville ryhmävastuuvakuutuksen. Työnantajan tehtävänä on huolehtia harjoittelijan asianmukaisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Työharjoittelusta tehdään sopimus, jonka allekirjoittavat harjoittelija, harjoittelun järjestäjä ja TE-toimisto. Työharjoittelun järjestäjänä voi olla kunta, kuntayhtymä, valtio, yritys, yhdistys tai muu yhteisö sekä säätiö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja. Yleensä harjoittelusopimukset ovat 3-6 kuukauden mittaisia. Lisätietoja: Vaasan työ- ja elinkeinotoimisto puh tai s-posti: Teksti: Salli Hietikko Lähteenä käytetty TE-toimiston tiedotetta ja www-sivuja. Teksti ja kuvat: Anna Seppänen KESÄTOIMINTAA 2010 PUISTOJUMPPAA Hietalahden Villan puistossa ti klo Hietasaaren puistojumpat ti ja to klo Hinta: 1 euro / kerta PYÖRÄILYÄ Lähde mukaan leppoisaan ja liikunnalliseen yhdessäoloon. Vauhti sovitetaan kulloisenkin porukan mukaan. Osallistujat suunnittelevat yhdessä retkien kohteet. Aika: maanantaisin klo uimahallilta. VAASAN MARSSI KÄVELYTAPAHTUMA Järjestäjä: Vaasan Kävelyklubi ry. Reittien pituus vaihtelee kilometriin. Osallistumismaksut: yksi päivä 17 euroa, 3 päivää euroa ilmoittautumisajankohdasta riippuen. Kts. Työharjoittelu tuo sisältöä Johannan päiviin Johanna Hankilanoja touhuaa tottuneesti lapsiparven keskellä Palosaaren päiväkodin Lillukatryhmässä. Pienet 1-3 vuotiaat ipanat pyörivät ympärillä. Johanna valmistui viime keväänä vaatetusalan artesaaniksi, mutta töitä ei löytynyt. Oli vain puolen vuoden työharjoittelujakso vaatekaupassa ja sitten ei mitään. Hän tunsi sammaloituvansa kotiin, ja lähti ammatinvalinnanohjaajan luo kyselemään, sopisi jonkin muun alan työ hänelle. Johannalle yllätyksenä testit osoittivat sosiaalialalle. Työharjoittelu on hyvä tapa testata, miltä tällainen työ tuntuisi. Johanna otti yhteyttä Palosaaren päiväkotiin ja pääsi saman tien töihin. Aluksi päätettiin kokeilla vain 2 kuukautta, mutta työ on tuntunut niin mukavalta, että Johanna jatkaa sopimusta mielellään. Työharjoittelu voittaa kotona nyhjäämisen monessakin mielessä; päivät menevät yhdessä hujauksessa, kaikki päivät ovat erilaisia ja niissä on sisältöä. Kelan päivärahan lisäksi saa 9 euron ylläpitokorvauksen päivässä. Se on mukava lisä. Täällä on mukavat työkaverit ja lapset ovat aivan ihania. Pidän lapsista ja lapset pitävät minusta. Teen samoja tehtäviä kuin muutkin. Se on pukemista, syöttämistä, vaipan vaihtoa ja vessassa käyttämistä. Leikeissä minulla on omia hömpötyksiä lasten kanssa. Kun lapset ovat päiväunilla, askartelen kaikkia lasten juttuja. Lasten herättyä on kiva seurata heidän reaktioitaan, kun he huomaavat, mitä uutta on tullut. Pitkäjänteisyyttä ja itsehillintää on saanut opetella. Lasten kehitystä on ollut mukava seurata. Tänä aikana yksi pienimmistä on oppinut kävelemään. Millaisia tulevaisuudenhaaveita sinulla on? Sosionomiksi opiskelu kiinnostaa ja siihen jatkoksi taideterapiaa. Se on nyt päämääränä, mutta eihän sitä tiedä, miten mielihalut vuosien varrella muuttuvat. Vs. päiväkodinjohtaja Annette Kronman pitää työharjoittelijan ottamista hyvänä asiana. Saamme nuoria, innokkaita ihmisiä tänne. Otamme vain yhteyttä TE-toimistoon ja he hoitavat prosessin. Se on mutkatonta. Työharjoittelija on meille ilmaista työvoimaa, joka tulee todella tarpeeseen. Tämä on hyvä ratkaisu nuorelle silloin, jos hänellä ei ole pitkään ollut töitä ja haluaa nähdä jotain muuta. Johannasta meillä on vain hyvää sanottavaa. Hän tarttuu työhön kuin työhön. Ei vierasta vaipanvaihtoakaan. Pidämme häntä mielellämme pidempään. Kehuihin yhtyy myös Taija Ojala Lillukat-ryhmästä: Johanna on oma-aloitteinen, reipas, ottaa asioihin kantaa ja tulee tosi hyvin toimeen lasten kanssa. Hän on ollut meille suuri apu. Teksti: Salli Hietikko Kuva: Pekka Mäkynen 10 MERITUULI / HAVSVINDEN 11

7 Foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab Media betyder möjligheter Att jobba med film och TV blir en livsstil. Det är en mångfacetterad bransch där möjligheterna att påverka målgruppen via bild, ljud och berättande är oändliga. Utmaningen är att hantera helheten. Så säger Matias Holmberg, mediautbildare vid Vasa yrkesinstitut. Matias Holmberg, 30 år, är född och uppvuxen i Jakobstad. Efter högstadiet valde han en merkantil utbildning men insåg redan då att han vill göra något mer handfast som han själv uttrycker det. Under civiltjänstgöringen vid SÖFF i Närpes jobbade han med interaktiva läromedel på webben för den så kallade Skolkanalen. Mitt tidigare intresse för media, och att ha fått jobba med pedagogik, gjorde att bitarna föll på plats och jag utbildade mig till medianom i Nykarleby, säger han. Efter examen sökte man lämpligt en lärare till Vasa yrkesinstitut och deras utbildningsenhet för företagsekonomi och kommunikation. Någon med kunskap inom film och foto. Jag hade tur, med tanke på konkurrensen om arbetsplatserna inom branschen. Bra grundutbildning Matias är inne på sitt femte år som utbildare. Programmet kallas grundexamen i audiovisuell kommunikation och här blir man medieassistent efter tre års studier. Vi bekantar oss med olika områden inom media: film, foto, TV och grafiska branschen. På den svenska avdelningen av Vasa yrkesinstitut studerar ett femtiotal studeranden till medieassistenter. Det är en grundutbildning som ger bas för fortsatta studier eller möjlighet att utvecklas på en arbetsplats. Genom att bekanta sig med olika ämnen inom media hittar studeranden ofta ett specialområde att bygga vidare på. Kreativ utvecklare Jag trivs bra med mitt arbete. Läraryrket blir aldrig monotont. Jag lär mig nya saker hela tiden, inte minst i det dagliga arbetet tillsammans med studeranden. Media har bredd och mitt arbete består dels av att vara kreativ och dels av att utveckla utbildningen och utarbeta läroplaner. Vid skrivbordet intill Holmberg sitter Niklas Forsberg, som ansvarar för den grafiska sidan inom utbildningen, och i huset har de kolleger vid den motsvarande finskspråkiga studielinjen. Studerar pedagogik För att skaffa sig behörighet som lärare inom sitt yrkesområde studerar han pedagogik vid Pedagogiska fakulteten i Vasa vid sidan av jobbet. Ett praktikblock och prosemi kvarstår. Behörighet betyder i praktiken att jag har möjlighet att få fast anställning. Men jag hade studerat ämnet ändå, för jag tycker att det är en viktig del av mitt arbete. Det har varit jobbigt att både arbeta och studera, erkänner han. Jag har full förståelse för att det drar ut på tiden för dem som har familj och barn. Utmaningar behövs Fritiden tangerar långt samma ämnen som yrkeslivet: film och TV. Matias ser gärna på film och sysslar också med medieproduktion med betoning på rörlig bild, om än i liten skala, som egenföretagare. Hans nyförvärv är ett nyinköpt hus i Karperö, Korsholm, som han kommer att renovera framöver. Det känns bra med ett nytt projekt. Man behöver nya utmaningar för att må bra, avslutar han. Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab Som lärare utvecklas man hela tiden. Den dagen jag stagnerar är jag beredd att byta bransch, säger Matias Holmberg. Ammattiopiston imago kiillottuu yhteisissä talkoissa Vaasan ammattiopisto on ottanut selvää maineestaan. Contium Oy haastatteli ison joukon oppilaitosten henkilökuntaa, opiskelijoita, 9-luokkalaisia ja heidän vanhempiaan. Vastauksista selvisi, että moni nuori kuvittelee pääsevänsä ammattiopistossa helpolla. Ammattiopiston henkilökunta on ryhtynyt tarmokkaasti talkoisiin imagon ja toiminnan kehittämiseksi. Contiumin toimitusjohtajan Tuukka Turusen vetämissä valmennustapahtumissa on etsitty ja myös löydetty ammattiopistolle uudenlainen, jämäkämpi kasvatusote. Väki on ollut Turusen mukaan innostuneesti ja tosissaan asialla. VAO:laiset kokevat imagokartoituksen peilinä: vaikka osa on sitä mieltä, että peili vääristää, kaikki yrittävät yhdessä muuttaa kuvaa mieluisammaksi. Johtoryhmä on määritellyt tavoitteet, ja henkilökunta saa ideoida ja ehdottaa, miten niihin päästäisiin. Kyselyssä nousi esiin myös paljon hyviä asioita, Turunen huomauttaa. Hyviä puolia, kuten laajaa ja monipuolista opetustarjontaa ja opetuksen hyvää tasoa, vahvistetaan edelleen. Jämäkkä välittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista: oppilaat, heidän vanhempansa, seudun työnantajat, muut ulkopuoliset on saatava vakuuttuneiksi siitä, että Vaasan ammattiopiston henkilökunta pitää huolta opiskelijoistaan. Ketään ei päästetä ajelehtimaan, ja nuoret opetetaan ihmisten tavoille. Kouluttajien on oltava myös kasvattajia. Se ei riitä, että koulutamme Suomen parhaita, Taitaja-kisoissa menestyviä nuoria, vaan meidän on kasvatettava heistä ihmisiä, jotka ymmärtävät ja osaavat käyttäytyä yhteiskunnassa ja työelämässä, rehtori Timo Kantokari sanoo. Ammattiopisto on tarttunut rohkeasti ja rajusti ajankohtaiseen aiheeseen, Turunen sanoo ja arvelee, että kyseessä on jopa globaali ilmiö. Virtuaalimaailmassa sujuvasti sukkuloivat nuoret tarvitsevat ohjausta oppiakseen myös oikean elämän pelisäännöt. Tavoitteena on, että syyslukukauden alkaessa henkilökunnalla on käytössään työkaluja asenteiden muuttamiseen. Määrätietoinen ote heijastuu ensin opiskelijoihin, ja aikaa myöten toivotaan myös ulkopuolisten katselevan ammattiopistoa toisenlaisin silmin. Teksti ja kuvat: Anne Kytölä Contiumin toimitusjohtaja Tuukka Turunen pani työntekijät pohtimaan, mikä on ammattiopiston tapa toimia. Kaikki Upseerikerholla ahkeroineet ryhmät päätyivät siihen tulokseen, että koulun järjestyssääntöjä on selkeytettävä ja jalkautettava arkeen. Markku Nummi esitteli oman ryhmänsä ajatuksia. Imagotyö antaa henkilökunnalle ihan oikeasti mahdollisuuden saada kehitysideansa kuuluviin, todettiin ryhmässä, jossa istuivat mm. Hannele Hiippala, Johan Lindman ja Jura Räsänen. 12 MERITUULI / HAVSVINDEN 13

No 3 ~ 2011. Huolehdi kesätyöntekijästä. Kävely on parasta terveysliikuntaa. Haku syksyn kuntoremonttiin

No 3 ~ 2011. Huolehdi kesätyöntekijästä. Kävely on parasta terveysliikuntaa. Haku syksyn kuntoremonttiin No 3 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 10 18 Huolehdi kesätyöntekijästä Kävely on parasta terveysliikuntaa Haku syksyn kuntoremonttiin sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen No 5 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5 Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 6 ~ 2010. Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia. Uudet toimialajohtajat Merituulen piinapenkissä

No 6 ~ 2010. Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia. Uudet toimialajohtajat Merituulen piinapenkissä No 6 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Uudet toimialajohtajat Merituulen piinapenkissä 15 Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 2 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Jari Kiveliö soveltaa työssään 16 Opiskelijaterveydenhuolto joukkueurheilun oppeja sai omat tilat MERITUULI / HAVSVINDEN 1 sisältö

Lisätiedot

Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka. Margit Isomäki eläkkeelle

Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka. Margit Isomäki eläkkeelle No 1 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 5 10 13 Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka Margit Isomäki eläkkeelle sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 4 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 Kuntaliitos hyvässä vauhdissa 6 Energy Vaasa 8 Tunnelmia Eloriehasta sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Kuntaliitosvalmistelut

Lisätiedot

No 1 ~ 2011. Perehdytys on osa työhyvinvointia. Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää. Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista

No 1 ~ 2011. Perehdytys on osa työhyvinvointia. Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää. Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista No 1 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 5 8 14 Perehdytys on osa työhyvinvointia Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista sisältö

Lisätiedot

No 6 ~ 2013. Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara. Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen. Metsäkallion lähiliikunta-alue

No 6 ~ 2013. Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara. Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen. Metsäkallion lähiliikunta-alue No 6 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 8 16 Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen Metsäkallion lähiliikunta-alue

Lisätiedot

No 2 ~ 2011. Esimiespassi tukee johtamista. Osasairauspäiväraha auttaa työhönpaluuta. Kaupunginorkesterin vilkas kevät

No 2 ~ 2011. Esimiespassi tukee johtamista. Osasairauspäiväraha auttaa työhönpaluuta. Kaupunginorkesterin vilkas kevät No 2 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 8 10 Esimiespassi tukee johtamista Osasairauspäiväraha auttaa työhönpaluuta Kaupunginorkesterin vilkas kevät sisältö / innehåll

Lisätiedot

Hyvää Joulua! God Jul!

Hyvää Joulua! God Jul! Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 6-2008 Hyvää Joulua! God Jul! Vaasan perhetukikeskus - Yhteistoiminta Laihian ja Vähänkyrön kanssa 6/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas

Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2010 Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas 1/2010 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Ruokapalvelut - Reimari - Varhainen puuttuminen

Ruokapalvelut - Reimari - Varhainen puuttuminen Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2006 Ruokapalvelut - Reimari - Varhainen puuttuminen 1/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Helmikuu 2006 Vuosi 2006 on alkanut

Lisätiedot

4Kuntaliitoksen palkkaharmonisointi. Työnohjaus tukee ja auttaa Apua unettomuuteen lääkkeettömästi

4Kuntaliitoksen palkkaharmonisointi. Työnohjaus tukee ja auttaa Apua unettomuuteen lääkkeettömästi No 6 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 4Kuntaliitoksen palkkaharmonisointi 5 Työnohjaus tukee ja auttaa Apua unettomuuteen lääkkeettömästi sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 3-2006 Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat 3/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Toukokuu

Lisätiedot

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 No 1-2004 1/2004 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin No 5 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 9 12 16 Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet Tyky-päivät katkaisevat työarjen Pitkään palvelleita juhlittiin

Lisätiedot

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 5-2008 Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto 5/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville

Lisätiedot

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut Lokakuu 7/2002 Oktoder Lokakuu 7/2002 Oktober MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään

Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 6-2005 Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään 6/2005 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Toimitussihteeri

Lisätiedot

Ikäkeskus - Messualueen energiaverkosto - Vaasan Siivouspalvelut

Ikäkeskus - Messualueen energiaverkosto - Vaasan Siivouspalvelut Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2008 Ikäkeskus - Messualueen energiaverkosto - Vaasan Siivouspalvelut 1/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

D ESIKO 2 / 2014. valkosipulia. KKI-hankkeesta vireyttä ja elinvoimaa. Työpaikkaohjaajien tärkeä rooli. PosiVire ja HUS-Desiko yhteistyössä.

D ESIKO 2 / 2014. valkosipulia. KKI-hankkeesta vireyttä ja elinvoimaa. Työpaikkaohjaajien tärkeä rooli. PosiVire ja HUS-Desiko yhteistyössä. 2 / 2014 D ESIKO o Desik S U H oksen t i a l e k lii i töleht s ö l i k hen KKI-hankkeesta vireyttä ja elinvoimaa Työpaikkaohjaajien tärkeä rooli PosiVire ja HUS-Desiko yhteistyössä vapaalla sivu 9 Kaksisataa

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Veroväki Opinto- ja järjestöpäiville

Veroväki Opinto- ja järjestöpäiville Veroväki Verovirkailijain Liiton jäsenlehti Opinto- ja järjestöpäiville kokoontui lähes 900 jäsentä s.5 2/2009 Erityisvalvonnan Verotarkastajat ry perustettiin Helsingissä s.13 1 P Ä Ä K I R J O I T U

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Kerro liitosta kaverille. Kaikki Nousuun. Metsä auttaa palautumaan. Pankissa painitaan raportointiviidakossa

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Kerro liitosta kaverille. Kaikki Nousuun. Metsä auttaa palautumaan. Pankissa painitaan raportointiviidakossa Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti Kerro liitosta kaverille 1 2015 Kaikki Nousuun 4 Metsä auttaa palautumaan 12 Pankissa painitaan raportointiviidakossa 15 1 2015 Tässä lehdessä 3 Puheenjohtajalta Tehokkuutta

Lisätiedot

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita 6 2OO7 Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto s.3 Teemana kouluttautuminen s.4 Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää s.6 Aktiivisia senioreita s.8 TYKSin Kirurgisen sairaalan työyhteisö s.10

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

HOSPITAALI 6 2010. Knappt en av tio får språktillägg

HOSPITAALI 6 2010. Knappt en av tio får språktillägg MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 6 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T TEEMANA opetus/koulutus Osaamisen

Lisätiedot

HOSPITAALI 8 2009. Allt flera epikriser också på svenska

HOSPITAALI 8 2009. Allt flera epikriser också på svenska HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2009 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T TYKSin Senioreilla aihetta juhlaan Pitkälti toista

Lisätiedot

S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D. asiantuntija

S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D. asiantuntija S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntija O T E 4 2 0 0 9 SPECIA pääkirjoitus Luottamusmiehet kovilla Kiire, kiire, kiire painaa päälle lähes jokaisella työpaikalla. Talouskriisi, tuottavuusohjelma,

Lisätiedot

asiaa aivovammasta 2/2014 PääFestin tunnelmia! s. 32 Yhdistystoimintaa s. 6 Kevätliittokouksessa www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.

asiaa aivovammasta 2/2014 PääFestin tunnelmia! s. 32 Yhdistystoimintaa s. 6 Kevätliittokouksessa www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio. aivoitus asiaa aivovammasta 2/2014 PääFestin tunnelmia! s. 32 Yhdistystoimintaa s. 6 Kevätliittokouksessa s. 29 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivoitus Sisällys... 2/2014 Pääkirjoitus: Uusia

Lisätiedot